Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013"

Transkript

1 Retsudvalget, Skatteudvalget REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden på skatteområdet, herunder hvordan SKAT griber retssikkerhed an, og hvilken rolle og hvilket ansvarsområde, der ligger i stillingen som Borger- og retssikkerhedschef.

2 Notat Borger- og retssikkerhedschefens sekretariat 9. september 2013 Om Borger- og retssikkerhedschefen Skatteministeriets retssikkerhedsvision Skatteministeriets retssikkerhedsvision lyder: "Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan". Retssikkerhed betyder for Skatteministeriet: At skatter og afgifter bliver opkrævet i overensstemmelse med de gældende skatteprocessuelle regler (overholdelse af frister, krav om begrundelse osv.) At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt At den enkelte borger og virksomhed har oplevelsen af, at den konkrete afgørelse om skatter eller afgifter rettet mod den enkelte opfylder de juridiske krav At alle borgere og virksomheder bliver behandlet på en ensartet måde At alle betaler de skatter og afgifter, som er fastsat i lovgivningen Skatteministeriets håndtering af retssikkerhedsbegrebet skal således sikre, at de juridiske regler er fulgt, at de er fulgt på en ensartet måde overfor alle, og at der er tillid til dette. På en og samme tid skal der være retssikkerhed overfor den enkelte (den individuelle retssikkerhed) og overfor alle (den kollektive retssikkerhed). Borger- og retssikkerhedschefen I sommeren 2006 fik Skatteministeriet en Retssikkerhedschef. Ved den nye organisering af SKAT i 2013 fik Retssikkerhedschefen tilført yderligere opgaver og skiftede titel til Borger- og retssikkerhedschef. Borger- og rets-sikkerhedschefen skal være med til at forankre og udbrede kendskabet til retssikkerhed som et bærende værdigrundlag i Skatteministeriets arbejde. Borger- og retssikkerhedschefens opgave er blandt andet at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne oplever en ensartet og retfærdig behandling. Borger- og retssikkerhedschefen: fungerer selvstændigt og uafhængigt af hele koncernen kan iværksætte undersøgelser vurderer selv, hvilke sager, der skal undersøges kan foreslå og gennemføre initiativer, der sætter fokus på retssikkerheden i skattesystemet kan henstille til ændringer i SKATs procedurer og arbejdsgange 2

3 Yderligere har Borger- og retssikkerhedschefen, siden 1. april 2013 haft opgaver i relation til behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Borger- og retssikkerhedschefen: er 2. instans for behandling af sådanne indsigelser. følger kvartalsvis op på indsigelser og svar herpå i 1. instans og drøfter status med direktøren for SKAT. Det sker med henblik på at sikre den fornødne kvalitet, herunder ensartethed, i behandlingen af indsigelserne i 1. instans. afgiver en årlig beretning om behandlingen af indsigelser. Beretningen bliver offentliggjort. Borger- og retssikkerhedschefens tilgang til funktionens virke Hvert år modtager funktionen en række henvendelser fra borgere, virksomheder og rådgivere. Her er det meget vigtigt at få synliggjort, at Borger- og retssikkerhedschefen ikke på nogen måde kan gå ind og behandle materielle skattespørgsmål, idet udgangspunktet for mange af disse henvendelser er, at Borger- og retssikkerhedschefen anmodes om at ændre afgørelser truffet af SKAT, ankenævnene og Landsskatteretten og ind i mellem også domstolsafgørelser. Borger- og retssikkerhedschefens opgave er på baggrund af sådanne konkrete henvendelser at vurdere, om der er brug for fremadrettet at gå i konstruktiv dialog med SKAT og Departementet om forslag, der vil kunne rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder i lovgivning, administrative juridiske forskrifter, arbejdsprocesser mv. alt ud fra en retssikkerhedsmæssig vurdering. Borger- og retssikkerhedschefen finder det meget vigtigt løbende at have en tæt dialog med SKATs medarbejdere om retssikkerhedsvisionen. Udmøntningen af visionen i forhold til borgere, virksomheder, rådgivere i praksis forudsætter, at alle SKATs medarbejdere i deres daglige virke skal være bevidste om denne. Det er jo SKATs medarbejdere, som gennem deres direkte kontakt med borgere, virksomheder og rådgivere udmønter visionen. Borger- og retssikkerhedschefen finder det meget vigtigt, at kunne initiere undersøgelser vedrørende sikring af ensartethed og juridisk korrekthed i behandling af borgere og virksomheder, hvad enten sådanne undersøgelser omfatter anvendelsen af de materielle regler eller de processuelle regler, herunder arbejdsgange og processer. Kvaliteten og ensartetheden af eksempelvis SKATs afgørelser bør ikke alene vurderes ud fra klageog retssager, dvs. når borgere og virksomheder har indgivet klager over SKATs afgørelser. Borger- og retssikkerhedschefen finder også, at det er en vigtig opgave for funktionen at initiere projekter egen drift undersøgelser hvor evaluering og benchmarking er væsentlige aktiviteter. Disse egen drift-undersøgelser er blevet meget positivt modtaget af SKAT, og de har været, og skal også i fremtiden tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med de medarbejdere, som har de konkrete opgaver, som undersøgelsen behandler, således at der via undersøgelserne kan komme fremadrettede anbefalinger og forslag, som medarbejdere og ledere i SKAT føler ejerskab for. Eksempler på Borger- og retssikkerhedschefens redegørelser Som eksempler på emner Borger- og retssikkerhedschefen har udarbejdet redegørelser om, kan fra de senere år nævnes: 3

4 2009 Bindende svar og retssikkerheden i SKAT 2010 Evaluering af "Styresignaler og Retssikkerhed i SKAT" 2011 Evaluering af SKATs behandling af indsigelser over sagsbehandlingen mv. Klage- og retssagsstatistik 2010 Kompetenceflader i og omkring restanceinddrivelsen 2012 Retssikkerhedschefens redegørelse om Skatteministeriets aktiviteter i relation til unge og skat Klage- og retssagsstatistik for 2011 Redegørelse om skattekontrollovens ansvarsregler 2013 Retssikkerhedschefens redegørelse om landsdækkende indsatsprojekter i SKAT Disse redegørelser findes på Borger- og retssikkerhedschefens hjemmeside. Behandling af henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen Som oven for nævnt kan alle kan rette henvendelse til Borger- og retssikkerhedschefens sekretariat, henvendelsernes behandling kan beskrives således: Klage over forvaltningsretlig afgørelse Borger- og retssikkerhedschefen er ikke en yderligere formel klageinstans for en forvaltningsretlig afgørelse og kan ikke træffe afgørelser i konkrete sager, hverken over formelle eller materielle spørgsmål. Såfremt en henvendelse er en klage over en afgørelse truffet af SKAT, Skatterådet, ankenævnene eller Landsskatteretten, opfordres borgeren derfor til at følge den klagevejledning, der er givet i afgørelsen. Indsigelse over SKATs sagsbehandling Såfremt en henvendelse er en indsigelse over SKATs sagsbehandling mv., som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed, har SKAT fastsat regler for, hvorledes sådanne indsigelser skal behandles i SKM SKAT - "Retningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser". Borger- og retssikkerhedschefen oversender sådanne henvendelser til SKATs landsdækkende visiteringsfunktion i overensstemmelse med retningslinjerne. 2. instans behandlingen af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. varetages af Borger- og retssikkerhedschefen. Andre henvendelser Såfremt en henvendelse hverken er en klage over en materiel afgørelse eller en indsigelseshenvendelse fremsender Borger- og retssikkerhedschefen henvendelsen til det rette forretningsområde i SKAT og beder dette om at behandle henvendelsen. Samtidig anmodes der om at blive orienteret om henvendelsens behandling. Der kan eksempelvis være tale om generel meget 4

5 lang ventetid ved SKATs telefoner, utilfredshed med formuleringer mv. i SKATs vejledninger. Sådanne sendes til den ansvarlige direktør for området. I perioden fra 1. april 2013 frem til 1. september 2013 har Borger- og retssikkerhedschefen modtaget 30 indsigelser over SKATs sagsbehandling som 2. instans 95 andre henvendelser Borger og retssikkerhedschefens årlige arbejdsplan Borger- og retssikkerhedschefen udarbejder en arbejdsplan / handleplan. Arbejdsplanen / handleplanen indeholder de emner eller elementer, som Borger- og retssikkerhedschefen har særlig fokus på, den udtrykker dog ikke udtømmende Borger- og retssikkerhedschefens aktiviteter i det enkelte år. 5

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Hvem beslutter hvad? Dette inspirationskatalog fra OAO skal hjælpe dig som medarbejderrepræsentant med at få en ordentlig drøftelse af de beslutninger, der

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 14. august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere