Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige"

Transkript

1 Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan

2 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for både læger, diætister, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Nutricia Academia er for dig, der ønsker at øge dine generelle kompetencer indenfor klinisk ernæring og være opdateret på de nyeste tendenser og forskningsresultater. Du kan læse mere om aktuelle tilbud for 2015 og mulighederne for tilmelding i denne folder. Du kan også løbende holde dig orienteret om de eksakte datoer for afholdelse og mere detaljerede agendaer på Deltagelse på NutriciaAcademia er gratis. Vi glæder os til at byde dig velkommen på NutriciaAcademia! 2 Nutricia Academia Kursusplan 2015

3 Samlet kursusoversigt Efteruddannelse i medicinsk 02 Nutricia Diætistdag ernæring målrettet sygeplejersker Basiskursus 1 (Sjælland) 03 Nutricia Pædiatridag Basiskursus 1 (Jylland) 04 Nutricia cand.scient. dag Basiskursus 1 (for sygeplejersker i primær sektor) 05 KOMPAS komælksproteinallergi i praksis Basiskursus 2 Specialmodul i geriatri 06 Temadage for Sundhedsplejersker Specialmodul i pædiatri 07 Ernæringskursus for farmakonomer Læs mere om de enkelte kurser på de næste sider. Andre tilbud Som noget helt nyt, kan du nu se eller gense præsentationer fra Nutricias Symposier afholdt i udlandet i forbindelse med videnskabelige kongresser som bl.a. ESPEN, ESPGHAN, SSIEM og mange flere. Gå ind på og se live præsentationer med førende internationale eksperter. Nutricia Academia Kursusplan

4 01 Efteruddannelse i medicinsk ernæring målrettet sygeplejersker Styrk dine kompetencer inden for medicinsk ernæring Efteruddannelsen er for dig, der ønsker at øge dine generelle kompetencer indenfor medicinsk ernæring. Du vil få et kendskab til nationale guidelines for området, ligesom du vil opnå en forståelse for grundprincipperne for patienternæring og mulighederne for at bruge ernæringstilskud som et led i pleje og behandling. Når du har gennemført forløbet, vil du være klædt på til at deltage i tilrettelæggelsen af din afdelings arbejde med at optimere ernæringsindsatsen. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og praksis På de enkelte kurser vil undervisningen gennemgå relevant teori og gennem relevante cases være praksisorienteret. Undervisningsmaterialer vil overvejende være på dansk. Undervisningen varetages af tværfaglige eksperter, og de vil tilrettelægge undervisningen således, at du både får kendskab til det videnskabelige grundlag for klinisk ernæring og et indgående kendskab til nationale og internationale retningslinier indenfor de enkelte terapiområder. Hvert kursusmodul afsluttes med en multiple choice test. Efteruddannelsen er opdelt i basismoduler og målrettede specialmoduler Certifikatuddannelsen er opdelt i moduler, der hver svarer til en dags undervisning. For at gennemføre uddannelsen skal du deltage i 4 moduler. Vi anbefaler, at du som udgangspunkt vælger at deltage i de 2 basismoduler, og det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis du starter med disse. De sidste 2 moduler kan du vælge ud fra, hvad der interesserer dig mest, og hvad du får mest gavn af. Ikke alle valgfrie kurser vil blive tilbudt hvert år. Det kan derfor, alt efter hvilke kurser, du vælger, tage fra et til fire år at gennemføre efteruddannelsen. Basiskursus 1 Basiskursus 2 2 valgfrie specialmoduler 4 Nutricia Academia Kursusplan 2015

5 Kurser 2015 Kursus Sted Dato Basiskursus 1 Allerød 2. februar Basiskursus 1 Aarhus 5. marts Basiskursus 1 (for sygeplejersker i primær sektor) Aarhus forår Basiskursus 2 Allerød 15. april Specialmodul i pædiatri Odense 28. april Specialmodul i geriatri Aarhus 28. oktober Kurserne afholdes skiftevis på Sjælland og i Jylland. Nutricia er økonomisk sponsor for efteruddannelsen, der er tilrettelagt af en uafhængig styregruppe. Nutricia Academia Kursusplan

6 02 Nutricia Diætistdag UDDANNELSESDAG FOR KLINISKE DIÆTISTER Samlingspunkt for landets diætister På Nutricia Diætistdag mødes ca. 100 af landets kliniske diætister til en spændende og lærerig dag om klinisk ernæring. Høj faglighed og aktuelle emner Nutricia lægger vægt på, at dagens program har et højt fagligt niveau, og at det er ledende nationale og internationale eksperter, der står for undervisningen. I bestræbelserne på hele tiden at videreudvikle Diætistdagen, evalueres dagen hvert år af deltagerne, ligesom Nutricia inddrager en gruppe af diætister i planlægningen af programmet. Nutricias Diætistdag afholdes i år for 12. gang i træk den 2. november Hold dig orienteret på for yderligere information om sted for afholdelse og detaljeret agenda. 6 Nutricia Academia Kursusplan 2015

7 03 Nutricia Pædiatridag UDDANNELSESDAG FOR KLINISKE DIÆTISTER OG SYGEPLEJERSKER, DER ARBEJDER MED BØRN Nutricia har flere gange inviteret børnesygeplejersker og diætister til en spændende temadag om pædiatri. Aktuelle temaer med praktisk relevans Emnerne varierer fra gang til gang og har tidlig ere inkluderet bl.a.: Samspillet mellem ernæring, inflammation og vækst Opnåelse af proteinanbefalingerne i praksis Ernæring til børn med specielle behov Anvendelse af coaching teknikker og metoder i forældresamtaler. Kosttilskud til børn - nu og i fremtiden Undervisningen varetages af eksterne foredragsholdere - nationale som internationale, der er ledende indenfor pædiatrien på hver deres område. I bestræbelserne på hele tiden at videre udvikle Pædiatridagen, evalueres dagen hvert år af deltagerne, ligesom Nutricia inddrager en gruppe af diætister/sygeplejersker i planlægningen af programmet. Nutricia Pædiatridag afholdes i år den 25. november Hold dig orienteret på for yderligere information om sted for afholdelse og detaljeret agenda. Nutricia Academia Kursusplan

8 04 Nutricia Cand.scient. dag UDDANNELSESDAG FOR CAND. SCIENT.ER I KLINISK ERNÆRING OG LEDENDE KLINISKE DIÆTISTER Denne dag er for dig som er uddannet cand. scient. i klinisk ernæring eller arbejder som ledende klinisk diætist. Undervisningen tager udgangspunkt i patient-cases Heldagsarrangementet starter med en kortere teorigennemgang af et aktuelt emne og efterfølgende case-baseret undervisning ud fra deltagernes egne medbragte cases. Undervisningen varetages af en af landets førende eksperter indenfor klinisk ernæring og afsluttes typisk med et inspirerende oplæg fra en cand. scient. som har taget skridtet videre mod en ph.d. grad. I bestræbelserne på hele tiden at videreudvikle Cand.scient. dagen, evalueres dagen hvert år af deltagerne, ligesom Nutricia inddrager en ekstern fagperson i planlægningen af programmet. Afholdes i efteråret Hold dig orienteret på for yderligere information om dato og sted for afholdelse samt detaljeret agenda. 8 Nutricia Academia Kursusplan 2015

9 05 komælksproteinallergi i praksis KOMPAS et terapiorienteret kursus med fokus på mælkeallergi hos børn For dig, som er pædiater, tilbyder vi for første gang i Danmark det case-baserede kursus KOMPAS. Her får du mulighed for at diskutere behandling af komælksproteinallergiske børn med IgE- og ikke-ige-medierede symptomer fra hud, luftveje samt øvre og nedre gastrointestinale kanal, som manifesteres som fx urtikaria, atopisk dermatitis, astma, eosinofil øsofagitis og FPIES (food protein induced enterocolitis syndrome). Formål og målgruppe KOMPAS har til formål at øge deltagernes viden om komælksproteinallergi hos børn for at lette og forbedre diagnosticering, behandling og opfølgning af disse patienter. Målgruppen er pædiatere fra speciallægepraksis og sygehusansatte pædiatere. Case-baseret undervisning Deltagerne arbejder i mindre grupper omkring cases, hvor casestudierne suppleres gradvist med nye oplysninger og problemstillinger. Casestudierne diskuteres efterfølgende i plenum og relateres til teori og kortere forelæsninger ved kursets undervisere. KOMPAS er udviklet på initiativ af Nutricia og gennemføres i samarbejde med Thomas Houmann Petersen, speciallæge i pædiatri, overlæge på Børneafdelingen i Kolding og Allergicentret Odense Universitetshospital og Henrik Fomsgaard Kjær, speciallæge i pædiatri, afdelingslæge, ph.d., H.C. Andersen Børnehospital og Allergicentret, Odense Universitetshospital. Dato: 26. februar 2015 Sted: Radisson Blue H.C. Andersen Hotel Odense. Tid: NB: Antallet af pladser er begrænset og tildeles efter først-til-mølle princippet. Nutricia Academia Kursusplan

10 06 Temadage for Sundhedsplejersker Mød dine kollegaer til en faglig temadag I 2014 afholdt Nutricia for første gang faglige temadage for Sundhedsplejersker i samarbejde med Sundhedsplejerske Kirsten Torrild. Det viste sig at være en stor succes, og gentages derfor i år med nye, aktuelle emner. Til undervisningen gør vi brug af eksterne foredragsholdere, som er førende indenfor det pågældende område. Afholdes i efteråret 2015 på Sjælland og i Jylland. Hold dig orienteret på for yderligere information om datoer og steder for afholdelse samt detaljeret agenda. 10 Nutricia Academia Kursusplan 2015

11 07 Ernæringskursus for Farmakonomer Styrk dine kompetencer indenfor medicinsk ernæring Som noget nyt, udbyder Nutricia i år et ernæringskursus målrettet farmakonomer. Kurset er for dig, der ønsker at øge dine generelle kompetencer indenfor medicinsk ernæring. Du vil opnå en forståelse for grundprincipperne for ernæring til syge og for mulighederne for at bruge ernæringstilskud som et led i pleje og behandling. Når du har gennemført kurset, vil du være klædt på til at vejlede dine kunder bedst muligt om medicinsk ernæring. Undervisningen varetages af tværfaglige eksperter, som vil gennemgå relevant teori og cases i en praksisorienteret tilgang. Afholdes i efteråret Hold dig orienteret på for yderligere information om dato og sted for afholdelse samt detaljeret agenda. Nutricia Academia Kursusplan

12 Nutricia er Danmarks førende virksomhed indenfor medicinsk ernæring. I mere end 25 år har vi leveret kliniske ernæringsprodukter og vejledt patienter, diætister, læger og plejepersonale. Vores produkter og services har banet vejen for optimal ernæringsbehandling af patienter, og gennem samarbejde med dig, der også til dagligt arbejder med at hjælpe mennesker med særlige ernæringsmæssige behov, kan vi gøre en forskel for den enkelte. Nutricia tilbyder mere end blot produkter. Ud over vores komplette portefølje af ernæringsprodukter og tilbehør har vi skræddersyede vejledningsmaterialer til både brugere og personale. Derudover tilbyder vi dig og dine kolleger målrettet uddannelse i ernæring gennem NutriciaAcademia. Nutricia A/S Rørmosevej 2A 3450 Allerød Danmark Telefon: Fax: Nutricia Academia Kursusplan 2015

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

VISS.dk/aarsrapport 2013

VISS.dk/aarsrapport 2013 VISS.dk/aarsrapport 2013 1 Forord Årsrapporten fra VISS.dk 2013 vil på kort tid kunne skaffe dig en oversigt over udviklingen i VISS.dk herunder hvilke udviklings- og driftsopgaver, der har været fremtrædende

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder progress Practice Strategy Relationships CERTIFICATION structure Personale ledelse Public Affairs Projekt ledelse MEDICO- OG Viden- og innovationsledelse Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere