RegionCity Workshop 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RegionCity Workshop 5"

Transkript

1 RegionCity Workshop 5 Workshop nr 5, mars 2015

2 I arkitekternas sista workshop för säsongen låg fokus på RegionCitys gatuplan och högre fasader och tornens detaljering. Vidare återkopplade arkitekterna på de förslag och frågor som staden presenterade på Workshop 4. Men arkitekterna har också jobbat med att skapa ett attraktivt plan under mark och länka ljus till detta. Nu sätter vi igång ett parallellt uppdrag med våra tre arkitektkontor. Resultatet kommer att presenteras 4 juni. Förslag från Erik Møller Arkitekter, januari 2013

3 JERNHUSEN SAMMANHÅLLANDE PROGRAM FÖR RegionCity / WS 5 KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) / 19. marts 2015

4 INDEX ÅTERKOPPLING SBK 3-6 KÄLLARE 7-11 VÄSTLÄNKEN SEKTIONER REGIONCITYS KIT BILAGA: UPPDATERADE PLANER 37-49

5 ÅTERKOPPLING SBK KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 3

6 ÅTERKOPPLING SBK REFLEKTIONER PÅ WS3-MATERIAL Solstudier Föreslagen ändring att byta plats på tornen i söder ger följande efftekter 1. Direkt sol in på torget blir bättre framförallt från lunch och fram till tidig eftermiddag 2. Att skifta höjderna på tornen enligt föreslaget medför även att trappkärnorna påverkas och därmed storlek på varje våningsplan, något som får konsekvenser för volymer och förhållande till gatan Föreslagen ändring att flytta kampanilen 1. torget flyter ut mot resandets plats 2. siktlinjen inifrån torget ut mot Hisingsbron förstärks (men effekten är tätt kopplad till läget på Mittstationens östra fasadliv) 3. det blir en smal gränd mot öster, och den kommande gångtrafiken behöver flyttas till annat läge, troligen mestadels inomhus, för att ta hand om flödet bort till stationen Föreslagen ändring att flytta in tornet öster om torget 1. kan vara en fördel volymmässigt sett från torget då det skapas ett indrag i takfotshöjd som ger mer fri rymd, 2. skapar sämre förutsättningar sol, luftighet och utblickar mot nästa torn, samt att dessa två hamnar helt symmetriskt om inte nästa torn också flyttas, Spänger 1. Ur ett flödesperspektiv endast marginell påverkan på stadslivet på gatan (minskning av 5 % gångflöde i fullt utbyggt, SpaceScape) 2. spängerna behövs mellan kvarteren för att avlasta och korskoppla mellan dessa för en levande dynamisk stad i flera plan 3. Genom att utforma spängerna som maximalt transparenta, smala och ej onödigt höga, minimeras inverkan på siktlinjer och skuggningseffekter på gatan Träd och grönska 1. Större träd kan planteras på jubileumsplatsen 2. Kanske även i pocket parken i öster 3. Grönt på fasader görs med robusta lösningar med grönt på balkonger /terrasser samt grönt i glasade rum (klättrande grönt på fasader klarar ej nordiskt klimat) Mått på gator Flödet på personer /dygn i snittet mellan torget och jubileumsplatsen ger anledning att bredda denna gata, finns nu med i de nya ritningarna Vatten och inflitration 1. Vatten leds bort i synligt system på gator och torg, i omsorgsfullt utformade rännstenar. 2. viss infiltration kan hanteras i stenkistor vid träden på Jubileumsplatsen resp Pocket Parken, 3. Vattnets väg genom området ges en tydlig gestaltning KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 4

7 ÅTERKOPPLING SBK REFLEKTIONER PÅ WS3-MATERIAL Publika platser högre upp i kvarteren 1. Nås via de publika kopplingarna som sammankopplar handel och forskningsskiktet 2. viktigt inslag för att ge liv högre upp i stadsdelen 3. allmänna publika utsiktsplatser ger stor attraktivitet och ger tydliga målpunkter inne i stadsdelen Rum för resande 1. Stadsdelen består av ett nät av flöden och rum i hela området, kopplar även mot bef Centralstation, och Nils Eriksonterminalen som båda också innehåller större publika rum, liksom västlänkens nya stationsbyggnader. Småskalighet 1. Uppnås framförallt i ögonhöjd, 2. Butiker och Restauranger/caféer och entréer bildar ett finmaskigt pärlband av händelser längs med alla gator inom stadsdelen Materialitet i sockelvåningar 1. Verksamheter och butiker sätter sin egen prägel på sina delar i sockelvåning, inom en robust ram av sammanhållen fasadgestaltning, 2. Stor variation eftersträvas men med avvägd balanserad helhet, 3. Material; tegel (gärna gult Göteborgstegel ala Ostindiska huset), glas, metall, puts, behandlad tex polerad betongprefab Sektioner 1. Kopplingar i stationsskiktet är viktiga för en levande stad, dessa kommer att vara ett viktigt fokus i gestaltningen av resp kvarter. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 5

8 ÅTERKOPPLING SBK 3D-MODELL Föreslagen ändring att byta plats på tornen i söder ger följande efftekter 1. Direkt sol in på torget blir bättre framförallt från lunch och fram till tidig eftermiddag. också flyttas, Tornen runt centralplatsen i SBKs 3D modell är riktade mot solen som en solur: takterasserna fångar solen maximalt. 2. Att skifta höjderna på tornen enligt föreslaget medför även att trappkärnorna påverkas och därmed storlek på varje våningsplan, något som får konsekvenser för volymer och förhållande till gatan. De smalaste tornen har konsekvent varit bara 16 våningar höga. Säkerhetsföreskrifter upp till 16 vån tillåter mindre kärnor. Om tornen blir högre som i SBKs förslag, måste kärnorna utökas vilket leder till att en större del av våningsytan går åt kärnorna. Våningsytan är liten, runt 600 kvm. Detta gäller för tornen A2, D2, E1 och G2. Riktat mot solen: fånga solen maximalt Föreslagen ändring att flytta kampanilen 1. torget flyter ut mot resandets plats. 2. siktlinjen inifrån torget ut mot Hisingsbron förstärks men effekten är tätt kopplad till läget på Mittstationens östra fasadliv, i 3D modellen sticker denna fasad ut och stör siktlinjen. 3. det blir en smal gränd mot öster, och den kommande gångtrafiken behöver flyttas till annat läge, troligen mestadels inomhus, för att ta hand om flödet bort till stationen. Föreslagen ändring att flytta in tornet öster om torget 1. kan vara en fördel volymmässigt sett från torget då det skapas ett indrag i takfotshöjd som ger mer fri rymd 2. skapar sämre förutsättningar sol, luftighet och utblickar mot nästa torn, samt att dessa två hamnar helt symmetriskt om inte nästa torn Siktlinje KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 6

9 KÄLLARE KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 7

10 KÄLLARE LJUSKONTAKT VIA CENTRALPLATSEN: PRINCIPER Flere små overlys Gjennomsiktig gulv Leke / sitte elementer Gjennomsiktig / åpent gulv innen fasader KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 8

11 KÄLLARE (-4,10) - Hörnet mellan A2 och C (ingen utgrävd källare) - Entré mellan A1 och A2 - Entré under byggnad G1 - som länkar mot DPCs östra uppgång - Ljuskontakt - Konsekvenser av träd på markplan 1:800 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 9

12 PLAN 1 (+3,10) möjlig placering ventilation VL Bredare gata mellan Jubileumsplats och Centralplats - Entré mellan A1 och A2 - Entré under byggnad G1 - som länkar mot DPCs östra uppgång - Större volymer/paviljonger i södra delen av angöringsytan vid den östra uppgången. - Ljuskontakt - Träd på markplan 1:1000 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 10

13 SNITT LJUSKONTAKT VIA CENTRALPLATSEN: PRINCIPSEKTION Terrasser Sitteplassoverlys Lekeplass med vann KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 11

14 VÄSTLÄNKEN KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 12

15 VÄSTLÄNKEN ENTRÉPARKERING + Enkelt krysset God tilkobling mellom hallen i bygg VL3 og hallen i bygg G Komplett brukbar plass innen VL3 Bygg VL3 beholdes symmetri og enkel distribusjon - bedre for orientering VL3 beholder bedre ikonisk identitet: - uten parkeringsporten på høved fasaden - helt selvstendig Hallen VL3 Trappekjerner Pavillionger Bil trafikk STOP Gående tilkobling G

16 VÄSTLÄNKEN ENTRÉ FOAJÉER/HÖRN VL3 VL2 VL3! Smal gangvei ved hjørnet hvis inngangen skapes likt i RegionCity VL2 VL3 + Bredere plass foran inngangen Mulig å gå rundt hallen

17 VÄSTLÄNKEN ENTRÉ FOAJÉER - FLÖDAR Snitt 3. etg Kontor / hotell Hallen (hull) Hallen 2. etg Inggang til kjelleren Brukbar rommet: stasjon & handel Rulletrapper og heis til VL tunnelen Nedkjøring / trappekjerner til kjelleren Trappekjerner bygning Pavillionger 1. etg. tilkobling med bygninger D (spine) og G (kjeller)

18 SEKTIONER KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 16

19 SNIT SNIT A-A (GENNEM TO TUNGE BYGNINGER) OVER ØJENHØJDE Tunge, absorberende facader (lyse facadefarver) URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m jernbaneinspirerede belægningsdetaljer I ØJENHØJDE Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. opholdszone opholdszone god kontakt med gadelivet Sol midsommer kl. 12 Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 17

20 SNIT SNIT B-B (GENNEM TO LETTE BYGNINGER) OVER ØJENHØJDE Lette, reflekterende bygninger spreder lys ned i gaden URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m trær i potter omsluttet af bænke I ØJENHØJDE beplantning på stålskelet - Jernbanekarakter lokal afledning af regnvand, (LAR) hvor planter kan vokse god kontakt med gadelivet opholdszone opholdszone Sol midsommer kl. 12 Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 18

21 SNIT SNIT C-C (GENNEM EN LET OG EN TUNG BYGNING) OVER ØJENHØJDE spil mellem lette/reflekterende facader og tunge/ absorberende facader URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m beplantning på stålskelet - Jernbanekarakter I ØJENHØJDE god kontakt med gadelivet Sol midsommer kl. 12 Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 19

22 REGIONCITYS KIT KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 20

23 GANGBROERNE/ SPÄNGERNE MATERIALER OG UDFORMNING KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 21

24 GOLVET PLAN Overlys Overlys Sitteplassoverlys Lekeplass med vann Lys kan dra ned gjennom hallen Overlys Vann linjer Gjennomsiktig gulvet KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 22

25 GULVET FORHOLD MELLEM GADEBELÆGNING OG FACADER BASEN PAUSEN ACCENTEN BYENS VÆGGE Tunge, lyse materialer. Venlig og indbydende karakter Glas, høj transparens En port eller en balkon Bredere kantzone Facader med meget aktive og åbne stueetager mod offentlige pladser Plads som lever døgnet rundt AKTIVITET: GANG, CYKEL, SHOPPING, STATION, TRANSIT AKTIVITET: CAFÉ, RESTAURANT,IAGTTAGE AKTIVITET: LEG, KULTUR, EVENT, SPONTANITET BYENS LIV Høj transparens, mange som passerer forbi Shopping Stationsrelaterede aktiviteter Café, gerne grønne indslag Nicher og hjørner Indslag med vand og leg Bevægelse KARAKTER: HÅRDT, SKAL KLARE SLITAGE KARAKTER: INBYDENDE, FREDFYLDT KARAKTER: LEGENDE, KULTUR, KUNST BYENS GULV Stenbelægning. Mørke og grå kulører Gadebelægning med indlejret belysning stengulv (som på centralen) kan anvendas både ude og inde Træbelægning Træ, sten og grus gadebelægning i form af gadebelægning som lyser kunstnerisk udsmykning op i de mørke timer KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 23

26 FACADER PRINCIPPER FOR UDFORMNING- GÖTEBORG GOES MANHATTAN VERTIKALITET De store bygningsvolumener brydes ned til mindre enheder, med udgangspunkt i det grønne taglandskab. Dette giver en naturlig vertikal inddeling, med en variation af bygningskroppe med tungere karakter (med tårnene) og lettere karakter (med grønne indslag). At arbejde med vertikaliteten bliver særlig vigtigt i en bydel som RegionCity, dels for oplevelsen af byen i øjenhøjde og dels fordi højhusene som bygningstypologi er vertikale. Erfaring fra New York: Det er det finmaskede gadenet, de korte kvarterer, tætheden og den lille skala - ikke bygningshøjderne - som giver Manhattan sit mylrende liv! LEVENDE STUEETAGER Det er i øjenhøjde byen opleves og giver forudsætningerne for et myldrende byliv. For at understøtte et aktivt byliv kræves en blandning af funktioner (café, restauranter, butikker, service og offentlige funktioner), Dette åbner mulighed for at forskellige mennesker med forskellige ærinder, vil komme i bydelen. Der er behov for en høj grad af transparens (åbenhed og mulighed for at se ind) og mange indgange. Erfaring fra New York: Uanset bygningernes højde, så har mange af bygningerne levende stueetager. Tendensen er, at jo flere funktioner/indgange der findes, jo mere aktivt byliv. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 24

27 FACADER PRINCIPPER FOR UDFORMNING- GÖTEBORG GOES MANHAT TAN HØJERE DE TAL JERING I DE LAVERE E TAGER højere detaljering i de laveste etager I en tæt og høj bydel, hvor bygningerne strækker sig opad, er det vigtigt at bygningerne også lander på fladen. Det er i de nedre etager, at mennesker oplever byen. I følge Gehl ophører kontakten til gadeniveau ved ca. 13,5 m (i RC = ca 3 våningar). Et tydeligt bymæssigt træk i New York og også i Göteborg, er at bygninger har en sokkel, ofte i tungere materiale som sten og puds. Dette forstærkes ved at den arkitektoniske detaljering er højere i de nedre etager, da de opleves på kortere afstand. MATERIALER I KLACK OG TÅRN tårn tilbagetrukket Tårnet og klack udformes med fælles træk. Høje facadepartier, med en tydelig vertikal retning giver tårnene slankhed og elegance. tårn lander i gaden klack lette materialer i slids - bygningen udformes som en helhed KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 25

28 FACADER EKSEMPEL trappegade til Bangårdsviadukten indgang spine-levels indgang tårn trappegade til Bangårdsviadukten indgang tårn indgang spine-levels indgang tårn trappegade til niv. 3 Opstalt 1:500 g p g p ophold ophold ophold ophold ophold ophold ophold ophold Plan 1:500 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 26

29 FACADER GADENIVEAU (1-3) - DE TUNGE BYGNINGER Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer gult tegl andre teglformer puds nordiske stenmaterialer 3 DETALJER SOLAFSKÆRMNING 2 1 ophold 500 åbenhed ingen behov for solafskærmning, tværtimod behov for reflekteret sollys KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 27

30 FACADER DE LETTE BYGNINGER / SLIDSEN (1-8) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Grønt, let, transparent, flimrende. Nordisk skov MATERIALER 50 % helt åbent (d v s glas) 25 % skal være grønt 25 % kan være andre detaljer, f eks skodder 3 skærm med grønt bagved grønne vægpartier (kan forsinke regnvand) lette/halvtransparente lag lette dimensioner metal DETALJER SOLAFSKÆRMNING 2 1 åbenhed / grønt trædøre/vinduer vandhåntering (træ)skodder vertikal grøn væg 1000 ophold KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 28

31 FACADER MELLEMCRUST OG TÅRNE (4-) - DE TUNGE BYGNINGER (KONTOR) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer keramiske materialer stenmaterialer metal 12 DETALJER SOLAFSKÆRMNING åbenhed solafslærmning, f eks i form af fleksible perforerede metalplader KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 29

32 FACADER MELLEMCRUST OG TÅRNE (4-) - DE TUNGE BYGNINGER (BOLIGER) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer keramiske materialer stenmaterialer metal 12 DETALJER SOLAFSKÆRMNING private balkoner skaber relief i bygningen behov for solafskærmning, f eks i form af fleksible metalplader som danner mønstre i aftentid KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 30

33 SOLAFSKÆRMNING OG REFLEKTION ARKITEKTONISK GODE EKSEMPLER REFLEKTION / ABSORBTION Relief og sprosser som bryder solens strålar og skaber skyggespil Bygninger som reflekterer i hinanden Balance mellem det der reflekterer og det der absorberer - begge dele behøves! Glas opleves som koldt og mørkt i smalle gader - hellere absorberende materialer SOLAFSKÆRMNING Lameller som har både funktionelle og æstetiske værdier. Vertikal retning. Solafskærmning som en integreret del af fasadens arkitektur. Vertikal retning. Fleksibel solafskærmning. Facadfarven går i et med solnedgangens farver. Vertikal retning. Solafskærmning (perforeret metal) som blir smukkest i de mørke timer.vertikal retning. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 31

34 TORNTOPPARNA KONSEPT FORM Utformingen justeres med kjerner og høved strukturen av bygning - 8,1 x 8,1 nettet KJERNER Må fortsette til terrasse etasjen pga: Universell utformingen Nødutgang Tilgang til tekniske rommet Heissjakt ville stikke ut likevel TERRASSER Terrassene blir L -formet. BRUK AV SISTE ETASJE Nordfløyen av siste etasjen inneholder offentlig rom, som f. eks et utkikk restauranten. På denne måten får det de mest av sollys fra sør og tilgang til takterrassen. Østfloyen er vert teknisk rom. 4-5 m + Enkel løsning. Mulig å få en andre terrasse- eller mezzanin-nivå. - Mindre terrase L-formet. 1-2 m + Større terrasse i to nivåer. - Ekstra kjern til toppen. Dobbelt teknisk rom. Tar rom på siste etasjer. Verre komunikasjon. Dårlig løsning for universell utformingen. UTKIKK - RESTAURANT mulig mezzanine B G1 A1 D2 D1 G2 A2 F "L" TERRASSE 8100 TEKNIKK ca 120m2 C E1 E2

35 TORNTOPPARNA KJERNER ca. 100 m2 Minst 2 heis ca. 70 m2 2 trapp hvis bygg > 17 etg. 1 trapp hvis bygg < 16 etg. ca. 150 m2 9. etg. Minst 1 heis ca. 150 m2 Tårn < 16 etg. 1. etg. U. etg. Tårn > 17 etg. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 33

36 TORNTOPPARNA ROM OVER KJERNER Opsjon 1: Rommet over heis brukes under et sammenhengende tak. Mezzanine blir et spennende rom for et utsiktspunkt. MEZZANINE MEZZANINE TEKNIKK UTKIKK - RESTAURANT KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 34

37 TORNTOPPARNA ROM OVER KJERNER Opsjon 2: Rommet over heis brukes som en annen terrassenivå. Høydeforskjell mellom terrassene er stor så anbefales å ha noen nivåer imellom. TEKNIKK KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 35

38 TORNTOPPARNA FASADER Vi mener at variasjon er viktig så disse er forskjellige forslag som skal brukes avhengig av design av bygninger. Hindrer ikke sikten eller sollys Fasader har liksom irregular form på toppen Hjelper å definere tårnes form Tar ikke bort mye sollys fra terrassen Hjelper å definere tårnes form Ikke hindrer sikten Kan være vert for planter Dårlig løsningen i dette tilfellet KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 36

39 BILAGA: UPPDATERADE PLANER

40 PLAN -2 (-7,10) 1:800

41 PLAN -1 (-4,10) 1:800

42 möjlig placering ventilation VL PLAN -1 (+3,10) 1:

43 PLAN 2 (+8,10) 1:800

44 PLAN 3 (+13,10) 1:800

45 PLAN 4 (+18,10) 1:800

46 PLAN 5 (+21,70) 1:800

47 PLAN 6 (+25,30) 1:800

48 PLAN 7 (+28,90) 1:800

49 PLAN 8 (+32,50) 1:800

50 PLAN 9 (+36,10) 1:800

51 PLAN :800

52 Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen. Vi utvecklar fastigheter längs den svenska järnvägen för att aktivt bidra till att fler väljer järnvägen för resor och transporter. Med innovativa lösningar i och kring våra stationsområden, stationer, underhållsdepåer och godsterminaler medverkar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. För mer information kontakta: Boldi Kisch Affärsutvecklare Johanna Hedenskog Affärsutvecklare Christer Bejne Affärsutvecklare Urban Hammarlund Regionchef Göteborg

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ Bangårdsterrassen 70 000 kvm BTA 50 000 kvm BTA SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ K K B K B K B K B K B B B B B SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Guövik 3:1 GUÖ 3:1 2014-05-26. rudnicki / agergaard / cand. arch

Guövik 3:1 GUÖ 3:1 2014-05-26. rudnicki / agergaard / cand. arch Guövik 3:1 Förslaget till Guövik 3:1 består av tre hustyper som placeras runt om Guöviksplatåns centrum. Husen följer landskapets topologi och den på plankartan inritade lokalvägen. Husen placeras så att

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne N Y T H J E R T E H U S aarhusarkitekterne 22.05.08 architects aa-a.dk NYT HJERTEHUS Region Sjælland Roskilde Sygehus Køgevej 7-13 4000 Roskilde Tlf.: 46 32 32 00 www.rs-roskilde.dk Arkitekt Aarhus Arkitekterne

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 EMNER HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER KANTZONEN FOYER KUNSTNERISK UDSMYKNING HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER BUEN GAVLEN SKIVEN BUEN PROGRAM SAMMENHÆNG MED BAGVED- LIGGENDE HAL-

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

RegionCity Göteborgs centralstationsområde

RegionCity Göteborgs centralstationsområde RegionCity Göteborgs centralstationsområde Ett skandinaviskt koncept + Et skandinavisk konsept + Et skandinavisk koncept Juni 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 2021 2023 2026 2028 Västsvenska paketet

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Det skandinaviska arkitektteamet, april 2014 JERHUSE VISIO FÖR RegionCity / WS 4 GEOMLYSIG KAOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) / 9-10:e

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

kanonhuset forår 2016 entasis

kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 indhold helhed 03 motiv / materialitet 05 lanterne 06 grønne haver og facader 07 underskæring 08 tegldetaljering 09 stålaptering, udvendige trapper 10

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse 2016 ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 indhold 03 04 05 06-09 10 11 12 13 14 15 16-23 24 oversigtsplan beskrivelse visualisering facadevisualiseringer moduler

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat vedr. mulige ændringsforslag til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II I forbindelse

Læs mere

REGIONCITY PARALLELOPDRAG FOR JERNHUSEN MAJ 2015

REGIONCITY PARALLELOPDRAG FOR JERNHUSEN MAJ 2015 REGIONCITY PARALLELOPDRAG FOR JERNHUSEN MAJ 2015 INDHOLD ALLMÄNHETENS INTRESSE 06. Intro 07. Situa onsplaner 10. Plankoncept 12. Facader 1:800 14. Snit 1:400 22. Detaljer kvaliteter i RC MELLAN JERNHUSEN

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24. februar 2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Frederiksgård Karréen

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Öresundsregionen i ögonhöjd

Öresundsregionen i ögonhöjd Strukturbild 2.0 18. juni 2010 Helle Søholt, Partner & Managing Director Öresundsregionen i ögonhöjd 1Introduktion 2Redskap: 3Afprövning Öresundsregionen i ögonhöjd: En argumentation for at byrummene er

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Cykelparkering og byrum

Cykelparkering og byrum KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Cykelparkering og byrum INDHOLD 2 3 KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Om Stationen I dag Parkering Trafik Station og byrum 8 UNDERSØGELSER Cykel-parkeringshus 3000 cykel og et byrum Cykler

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose Skitseforslag Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015 Claus Egemose 2 700 3 000 420 1 3 000 420 420 2 700 720 2 3 800 420 3 Indledning Vollebekk skole i bydelen Bjerke, Oslo, er med sin placering

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

SMAG PÅ AARHUS DEN GRØNNE AMBASSADE JORDBO

SMAG PÅ AARHUS DEN GRØNNE AMBASSADE JORDBO SMAG PÅ AARHUS DEN GRØNNE AMBASSADE JORDBO Dejlig er jorden, for fra den kommer all verdens mad! Vi foreslår at opføre en pavillon som fejrer jordens fortræffelighed: Den kan give os mad, varme og ly.

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017 THEODORA HUS BILAG Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II September-oktober 2017 Teknik Teknik Teknik Terrasse 3.Sal Elevatorhus H ansens Gad e Terrasse

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Konkurrencen omkring / RJUKAN TORG. PROJEKTET - nordlys* konkurrence 08. 03. 2013 1

Konkurrencen omkring / RJUKAN TORG. PROJEKTET - nordlys* konkurrence 08. 03. 2013 1 Konkurrencen omkring / RJUKAN TORG PROJEKTET - nordlys* konkurrence 08. 03. 2013 1 BYEN, VANDET OG LYSET: Rjukan er i dag et produkt af industri historien på stedet og af stedets ressourcer. Rjukans helt

Læs mere