RegionCity Workshop 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RegionCity Workshop 5"

Transkript

1 RegionCity Workshop 5 Workshop nr 5, mars 2015

2 I arkitekternas sista workshop för säsongen låg fokus på RegionCitys gatuplan och högre fasader och tornens detaljering. Vidare återkopplade arkitekterna på de förslag och frågor som staden presenterade på Workshop 4. Men arkitekterna har också jobbat med att skapa ett attraktivt plan under mark och länka ljus till detta. Nu sätter vi igång ett parallellt uppdrag med våra tre arkitektkontor. Resultatet kommer att presenteras 4 juni. Förslag från Erik Møller Arkitekter, januari 2013

3 JERNHUSEN SAMMANHÅLLANDE PROGRAM FÖR RegionCity / WS 5 KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) / 19. marts 2015

4 INDEX ÅTERKOPPLING SBK 3-6 KÄLLARE 7-11 VÄSTLÄNKEN SEKTIONER REGIONCITYS KIT BILAGA: UPPDATERADE PLANER 37-49

5 ÅTERKOPPLING SBK KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 3

6 ÅTERKOPPLING SBK REFLEKTIONER PÅ WS3-MATERIAL Solstudier Föreslagen ändring att byta plats på tornen i söder ger följande efftekter 1. Direkt sol in på torget blir bättre framförallt från lunch och fram till tidig eftermiddag 2. Att skifta höjderna på tornen enligt föreslaget medför även att trappkärnorna påverkas och därmed storlek på varje våningsplan, något som får konsekvenser för volymer och förhållande till gatan Föreslagen ändring att flytta kampanilen 1. torget flyter ut mot resandets plats 2. siktlinjen inifrån torget ut mot Hisingsbron förstärks (men effekten är tätt kopplad till läget på Mittstationens östra fasadliv) 3. det blir en smal gränd mot öster, och den kommande gångtrafiken behöver flyttas till annat läge, troligen mestadels inomhus, för att ta hand om flödet bort till stationen Föreslagen ändring att flytta in tornet öster om torget 1. kan vara en fördel volymmässigt sett från torget då det skapas ett indrag i takfotshöjd som ger mer fri rymd, 2. skapar sämre förutsättningar sol, luftighet och utblickar mot nästa torn, samt att dessa två hamnar helt symmetriskt om inte nästa torn också flyttas, Spänger 1. Ur ett flödesperspektiv endast marginell påverkan på stadslivet på gatan (minskning av 5 % gångflöde i fullt utbyggt, SpaceScape) 2. spängerna behövs mellan kvarteren för att avlasta och korskoppla mellan dessa för en levande dynamisk stad i flera plan 3. Genom att utforma spängerna som maximalt transparenta, smala och ej onödigt höga, minimeras inverkan på siktlinjer och skuggningseffekter på gatan Träd och grönska 1. Större träd kan planteras på jubileumsplatsen 2. Kanske även i pocket parken i öster 3. Grönt på fasader görs med robusta lösningar med grönt på balkonger /terrasser samt grönt i glasade rum (klättrande grönt på fasader klarar ej nordiskt klimat) Mått på gator Flödet på personer /dygn i snittet mellan torget och jubileumsplatsen ger anledning att bredda denna gata, finns nu med i de nya ritningarna Vatten och inflitration 1. Vatten leds bort i synligt system på gator och torg, i omsorgsfullt utformade rännstenar. 2. viss infiltration kan hanteras i stenkistor vid träden på Jubileumsplatsen resp Pocket Parken, 3. Vattnets väg genom området ges en tydlig gestaltning KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 4

7 ÅTERKOPPLING SBK REFLEKTIONER PÅ WS3-MATERIAL Publika platser högre upp i kvarteren 1. Nås via de publika kopplingarna som sammankopplar handel och forskningsskiktet 2. viktigt inslag för att ge liv högre upp i stadsdelen 3. allmänna publika utsiktsplatser ger stor attraktivitet och ger tydliga målpunkter inne i stadsdelen Rum för resande 1. Stadsdelen består av ett nät av flöden och rum i hela området, kopplar även mot bef Centralstation, och Nils Eriksonterminalen som båda också innehåller större publika rum, liksom västlänkens nya stationsbyggnader. Småskalighet 1. Uppnås framförallt i ögonhöjd, 2. Butiker och Restauranger/caféer och entréer bildar ett finmaskigt pärlband av händelser längs med alla gator inom stadsdelen Materialitet i sockelvåningar 1. Verksamheter och butiker sätter sin egen prägel på sina delar i sockelvåning, inom en robust ram av sammanhållen fasadgestaltning, 2. Stor variation eftersträvas men med avvägd balanserad helhet, 3. Material; tegel (gärna gult Göteborgstegel ala Ostindiska huset), glas, metall, puts, behandlad tex polerad betongprefab Sektioner 1. Kopplingar i stationsskiktet är viktiga för en levande stad, dessa kommer att vara ett viktigt fokus i gestaltningen av resp kvarter. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 5

8 ÅTERKOPPLING SBK 3D-MODELL Föreslagen ändring att byta plats på tornen i söder ger följande efftekter 1. Direkt sol in på torget blir bättre framförallt från lunch och fram till tidig eftermiddag. också flyttas, Tornen runt centralplatsen i SBKs 3D modell är riktade mot solen som en solur: takterasserna fångar solen maximalt. 2. Att skifta höjderna på tornen enligt föreslaget medför även att trappkärnorna påverkas och därmed storlek på varje våningsplan, något som får konsekvenser för volymer och förhållande till gatan. De smalaste tornen har konsekvent varit bara 16 våningar höga. Säkerhetsföreskrifter upp till 16 vån tillåter mindre kärnor. Om tornen blir högre som i SBKs förslag, måste kärnorna utökas vilket leder till att en större del av våningsytan går åt kärnorna. Våningsytan är liten, runt 600 kvm. Detta gäller för tornen A2, D2, E1 och G2. Riktat mot solen: fånga solen maximalt Föreslagen ändring att flytta kampanilen 1. torget flyter ut mot resandets plats. 2. siktlinjen inifrån torget ut mot Hisingsbron förstärks men effekten är tätt kopplad till läget på Mittstationens östra fasadliv, i 3D modellen sticker denna fasad ut och stör siktlinjen. 3. det blir en smal gränd mot öster, och den kommande gångtrafiken behöver flyttas till annat läge, troligen mestadels inomhus, för att ta hand om flödet bort till stationen. Föreslagen ändring att flytta in tornet öster om torget 1. kan vara en fördel volymmässigt sett från torget då det skapas ett indrag i takfotshöjd som ger mer fri rymd 2. skapar sämre förutsättningar sol, luftighet och utblickar mot nästa torn, samt att dessa två hamnar helt symmetriskt om inte nästa torn Siktlinje KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 6

9 KÄLLARE KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 7

10 KÄLLARE LJUSKONTAKT VIA CENTRALPLATSEN: PRINCIPER Flere små overlys Gjennomsiktig gulv Leke / sitte elementer Gjennomsiktig / åpent gulv innen fasader KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 8

11 KÄLLARE (-4,10) - Hörnet mellan A2 och C (ingen utgrävd källare) - Entré mellan A1 och A2 - Entré under byggnad G1 - som länkar mot DPCs östra uppgång - Ljuskontakt - Konsekvenser av träd på markplan 1:800 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 9

12 PLAN 1 (+3,10) möjlig placering ventilation VL Bredare gata mellan Jubileumsplats och Centralplats - Entré mellan A1 och A2 - Entré under byggnad G1 - som länkar mot DPCs östra uppgång - Större volymer/paviljonger i södra delen av angöringsytan vid den östra uppgången. - Ljuskontakt - Träd på markplan 1:1000 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 10

13 SNITT LJUSKONTAKT VIA CENTRALPLATSEN: PRINCIPSEKTION Terrasser Sitteplassoverlys Lekeplass med vann KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 11

14 VÄSTLÄNKEN KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 12

15 VÄSTLÄNKEN ENTRÉPARKERING + Enkelt krysset God tilkobling mellom hallen i bygg VL3 og hallen i bygg G Komplett brukbar plass innen VL3 Bygg VL3 beholdes symmetri og enkel distribusjon - bedre for orientering VL3 beholder bedre ikonisk identitet: - uten parkeringsporten på høved fasaden - helt selvstendig Hallen VL3 Trappekjerner Pavillionger Bil trafikk STOP Gående tilkobling G

16 VÄSTLÄNKEN ENTRÉ FOAJÉER/HÖRN VL3 VL2 VL3! Smal gangvei ved hjørnet hvis inngangen skapes likt i RegionCity VL2 VL3 + Bredere plass foran inngangen Mulig å gå rundt hallen

17 VÄSTLÄNKEN ENTRÉ FOAJÉER - FLÖDAR Snitt 3. etg Kontor / hotell Hallen (hull) Hallen 2. etg Inggang til kjelleren Brukbar rommet: stasjon & handel Rulletrapper og heis til VL tunnelen Nedkjøring / trappekjerner til kjelleren Trappekjerner bygning Pavillionger 1. etg. tilkobling med bygninger D (spine) og G (kjeller)

18 SEKTIONER KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 16

19 SNIT SNIT A-A (GENNEM TO TUNGE BYGNINGER) OVER ØJENHØJDE Tunge, absorberende facader (lyse facadefarver) URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m jernbaneinspirerede belægningsdetaljer I ØJENHØJDE Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. opholdszone opholdszone god kontakt med gadelivet Sol midsommer kl. 12 Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 17

20 SNIT SNIT B-B (GENNEM TO LETTE BYGNINGER) OVER ØJENHØJDE Lette, reflekterende bygninger spreder lys ned i gaden URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m trær i potter omsluttet af bænke I ØJENHØJDE beplantning på stålskelet - Jernbanekarakter lokal afledning af regnvand, (LAR) hvor planter kan vokse god kontakt med gadelivet opholdszone opholdszone Sol midsommer kl. 12 Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 18

21 SNIT SNIT C-C (GENNEM EN LET OG EN TUNG BYGNING) OVER ØJENHØJDE spil mellem lette/reflekterende facader og tunge/ absorberende facader URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m beplantning på stålskelet - Jernbanekarakter I ØJENHØJDE god kontakt med gadelivet Sol midsommer kl. 12 Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 19

22 REGIONCITYS KIT KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 20

23 GANGBROERNE/ SPÄNGERNE MATERIALER OG UDFORMNING KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 21

24 GOLVET PLAN Overlys Overlys Sitteplassoverlys Lekeplass med vann Lys kan dra ned gjennom hallen Overlys Vann linjer Gjennomsiktig gulvet KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 22

25 GULVET FORHOLD MELLEM GADEBELÆGNING OG FACADER BASEN PAUSEN ACCENTEN BYENS VÆGGE Tunge, lyse materialer. Venlig og indbydende karakter Glas, høj transparens En port eller en balkon Bredere kantzone Facader med meget aktive og åbne stueetager mod offentlige pladser Plads som lever døgnet rundt AKTIVITET: GANG, CYKEL, SHOPPING, STATION, TRANSIT AKTIVITET: CAFÉ, RESTAURANT,IAGTTAGE AKTIVITET: LEG, KULTUR, EVENT, SPONTANITET BYENS LIV Høj transparens, mange som passerer forbi Shopping Stationsrelaterede aktiviteter Café, gerne grønne indslag Nicher og hjørner Indslag med vand og leg Bevægelse KARAKTER: HÅRDT, SKAL KLARE SLITAGE KARAKTER: INBYDENDE, FREDFYLDT KARAKTER: LEGENDE, KULTUR, KUNST BYENS GULV Stenbelægning. Mørke og grå kulører Gadebelægning med indlejret belysning stengulv (som på centralen) kan anvendas både ude og inde Træbelægning Træ, sten og grus gadebelægning i form af gadebelægning som lyser kunstnerisk udsmykning op i de mørke timer KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 23

26 FACADER PRINCIPPER FOR UDFORMNING- GÖTEBORG GOES MANHATTAN VERTIKALITET De store bygningsvolumener brydes ned til mindre enheder, med udgangspunkt i det grønne taglandskab. Dette giver en naturlig vertikal inddeling, med en variation af bygningskroppe med tungere karakter (med tårnene) og lettere karakter (med grønne indslag). At arbejde med vertikaliteten bliver særlig vigtigt i en bydel som RegionCity, dels for oplevelsen af byen i øjenhøjde og dels fordi højhusene som bygningstypologi er vertikale. Erfaring fra New York: Det er det finmaskede gadenet, de korte kvarterer, tætheden og den lille skala - ikke bygningshøjderne - som giver Manhattan sit mylrende liv! LEVENDE STUEETAGER Det er i øjenhøjde byen opleves og giver forudsætningerne for et myldrende byliv. For at understøtte et aktivt byliv kræves en blandning af funktioner (café, restauranter, butikker, service og offentlige funktioner), Dette åbner mulighed for at forskellige mennesker med forskellige ærinder, vil komme i bydelen. Der er behov for en høj grad af transparens (åbenhed og mulighed for at se ind) og mange indgange. Erfaring fra New York: Uanset bygningernes højde, så har mange af bygningerne levende stueetager. Tendensen er, at jo flere funktioner/indgange der findes, jo mere aktivt byliv. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 24

27 FACADER PRINCIPPER FOR UDFORMNING- GÖTEBORG GOES MANHAT TAN HØJERE DE TAL JERING I DE LAVERE E TAGER højere detaljering i de laveste etager I en tæt og høj bydel, hvor bygningerne strækker sig opad, er det vigtigt at bygningerne også lander på fladen. Det er i de nedre etager, at mennesker oplever byen. I følge Gehl ophører kontakten til gadeniveau ved ca. 13,5 m (i RC = ca 3 våningar). Et tydeligt bymæssigt træk i New York og også i Göteborg, er at bygninger har en sokkel, ofte i tungere materiale som sten og puds. Dette forstærkes ved at den arkitektoniske detaljering er højere i de nedre etager, da de opleves på kortere afstand. MATERIALER I KLACK OG TÅRN tårn tilbagetrukket Tårnet og klack udformes med fælles træk. Høje facadepartier, med en tydelig vertikal retning giver tårnene slankhed og elegance. tårn lander i gaden klack lette materialer i slids - bygningen udformes som en helhed KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 25

28 FACADER EKSEMPEL trappegade til Bangårdsviadukten indgang spine-levels indgang tårn trappegade til Bangårdsviadukten indgang tårn indgang spine-levels indgang tårn trappegade til niv. 3 Opstalt 1:500 g p g p ophold ophold ophold ophold ophold ophold ophold ophold Plan 1:500 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 26

29 FACADER GADENIVEAU (1-3) - DE TUNGE BYGNINGER Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer gult tegl andre teglformer puds nordiske stenmaterialer 3 DETALJER SOLAFSKÆRMNING 2 1 ophold 500 åbenhed ingen behov for solafskærmning, tværtimod behov for reflekteret sollys KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 27

30 FACADER DE LETTE BYGNINGER / SLIDSEN (1-8) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Grønt, let, transparent, flimrende. Nordisk skov MATERIALER 50 % helt åbent (d v s glas) 25 % skal være grønt 25 % kan være andre detaljer, f eks skodder 3 skærm med grønt bagved grønne vægpartier (kan forsinke regnvand) lette/halvtransparente lag lette dimensioner metal DETALJER SOLAFSKÆRMNING 2 1 åbenhed / grønt trædøre/vinduer vandhåntering (træ)skodder vertikal grøn væg 1000 ophold KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 28

31 FACADER MELLEMCRUST OG TÅRNE (4-) - DE TUNGE BYGNINGER (KONTOR) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer keramiske materialer stenmaterialer metal 12 DETALJER SOLAFSKÆRMNING åbenhed solafslærmning, f eks i form af fleksible perforerede metalplader KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 29

32 FACADER MELLEMCRUST OG TÅRNE (4-) - DE TUNGE BYGNINGER (BOLIGER) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer keramiske materialer stenmaterialer metal 12 DETALJER SOLAFSKÆRMNING private balkoner skaber relief i bygningen behov for solafskærmning, f eks i form af fleksible metalplader som danner mønstre i aftentid KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 30

33 SOLAFSKÆRMNING OG REFLEKTION ARKITEKTONISK GODE EKSEMPLER REFLEKTION / ABSORBTION Relief og sprosser som bryder solens strålar og skaber skyggespil Bygninger som reflekterer i hinanden Balance mellem det der reflekterer og det der absorberer - begge dele behøves! Glas opleves som koldt og mørkt i smalle gader - hellere absorberende materialer SOLAFSKÆRMNING Lameller som har både funktionelle og æstetiske værdier. Vertikal retning. Solafskærmning som en integreret del af fasadens arkitektur. Vertikal retning. Fleksibel solafskærmning. Facadfarven går i et med solnedgangens farver. Vertikal retning. Solafskærmning (perforeret metal) som blir smukkest i de mørke timer.vertikal retning. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 31

34 TORNTOPPARNA KONSEPT FORM Utformingen justeres med kjerner og høved strukturen av bygning - 8,1 x 8,1 nettet KJERNER Må fortsette til terrasse etasjen pga: Universell utformingen Nødutgang Tilgang til tekniske rommet Heissjakt ville stikke ut likevel TERRASSER Terrassene blir L -formet. BRUK AV SISTE ETASJE Nordfløyen av siste etasjen inneholder offentlig rom, som f. eks et utkikk restauranten. På denne måten får det de mest av sollys fra sør og tilgang til takterrassen. Østfloyen er vert teknisk rom. 4-5 m + Enkel løsning. Mulig å få en andre terrasse- eller mezzanin-nivå. - Mindre terrase L-formet. 1-2 m + Større terrasse i to nivåer. - Ekstra kjern til toppen. Dobbelt teknisk rom. Tar rom på siste etasjer. Verre komunikasjon. Dårlig løsning for universell utformingen. UTKIKK - RESTAURANT mulig mezzanine B G1 A1 D2 D1 G2 A2 F "L" TERRASSE 8100 TEKNIKK ca 120m2 C E1 E2

35 TORNTOPPARNA KJERNER ca. 100 m2 Minst 2 heis ca. 70 m2 2 trapp hvis bygg > 17 etg. 1 trapp hvis bygg < 16 etg. ca. 150 m2 9. etg. Minst 1 heis ca. 150 m2 Tårn < 16 etg. 1. etg. U. etg. Tårn > 17 etg. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 33

36 TORNTOPPARNA ROM OVER KJERNER Opsjon 1: Rommet over heis brukes under et sammenhengende tak. Mezzanine blir et spennende rom for et utsiktspunkt. MEZZANINE MEZZANINE TEKNIKK UTKIKK - RESTAURANT KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 34

37 TORNTOPPARNA ROM OVER KJERNER Opsjon 2: Rommet over heis brukes som en annen terrassenivå. Høydeforskjell mellom terrassene er stor så anbefales å ha noen nivåer imellom. TEKNIKK KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 35

38 TORNTOPPARNA FASADER Vi mener at variasjon er viktig så disse er forskjellige forslag som skal brukes avhengig av design av bygninger. Hindrer ikke sikten eller sollys Fasader har liksom irregular form på toppen Hjelper å definere tårnes form Tar ikke bort mye sollys fra terrassen Hjelper å definere tårnes form Ikke hindrer sikten Kan være vert for planter Dårlig løsningen i dette tilfellet KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 36

39 BILAGA: UPPDATERADE PLANER

40 PLAN -2 (-7,10) 1:800

41 PLAN -1 (-4,10) 1:800

42 möjlig placering ventilation VL PLAN -1 (+3,10) 1:

43 PLAN 2 (+8,10) 1:800

44 PLAN 3 (+13,10) 1:800

45 PLAN 4 (+18,10) 1:800

46 PLAN 5 (+21,70) 1:800

47 PLAN 6 (+25,30) 1:800

48 PLAN 7 (+28,90) 1:800

49 PLAN 8 (+32,50) 1:800

50 PLAN 9 (+36,10) 1:800

51 PLAN :800

52 Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen. Vi utvecklar fastigheter längs den svenska järnvägen för att aktivt bidra till att fler väljer järnvägen för resor och transporter. Med innovativa lösningar i och kring våra stationsområden, stationer, underhållsdepåer och godsterminaler medverkar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. För mer information kontakta: Boldi Kisch Affärsutvecklare Johanna Hedenskog Affärsutvecklare Christer Bejne Affärsutvecklare Urban Hammarlund Regionchef Göteborg

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S BYROM OG GATEROM TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007 Bjørvika Infrastruktur A/S 2. revision 20.03.07 Gehl Architects LS & LJL Div. revisioner og tilføjelse af kapitel om gater Bjørbekk & Lindheim JB & LL 3. revision

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Det skandinaviska arkitektteamet, april 2014 JERHUSE VISIO FÖR RegionCity / WS 4 GEOMLYSIG KAOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) / 9-10:e

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

28.02-13 I Skitseprojekt for TK Developments

28.02-13 I Skitseprojekt for TK Developments 28.02-13 I Skitseprojekt for TK Developments entrepriseområde i Stationsområdet KØGE KYST I beskrivelse BYANALYSE Entrepriseområdet er placeret på bagsiden af den eksisterende midtby ud mod jernbanetraceet.

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Urbana. gemenskaper. Politiskt ledarskap

Urbana. gemenskaper. Politiskt ledarskap Urbana gemenskaper Politiskt ledarskap Grafisk formgivning: Stina Andersson, Malmö Stadsbyggnadskontor Omslagsbild: Tyke Tykesson FORORD Tak til vore medlemmer! Endnu engang udsender Nordic City Network

Læs mere

GRØNBY STRAND designmanual

GRØNBY STRAND designmanual BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE foreløbig version 3. juli 2015 GRØNBY STRAND designmanual DEL 3 LAVHUSE DEL 1 HELHED INTRODUKTION 01 01.10 Designmaualens formål - Læsevejledning 01.20 Brøndby Strand Parkernes

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

i Reberbansgade - Allan Simmelsgaard Broe - ma4-ark27 - maj 2012 -

i Reberbansgade - Allan Simmelsgaard Broe - ma4-ark27 - maj 2012 - Infill i Reberbansgade - Allan Simmelsgaard Broe - ma4-ark27 - maj 2012 - 2 Kolofon Projekttittel: Projekttema: Universitet: Uddannelse: Semester: Projektperiode: Antal sider: Antal bilag Antal kopier:

Læs mere

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN NATTEN I BYENS LYS Forslag til en belysningsstrategi for København INDHOLD FORORD 5 VISION 6 BYLIV 10 IDENTITET 14 IDE OG ÆSTETIK 18 FUNKTION 22 TEKNIK 25 LÆS MERE 26 NATTEN I BYENS LYS Forslag til en

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

Det Nye Storetorv Vores torv

Det Nye Storetorv Vores torv Det Nye Storetorv Vores torv Juni 2013 Et nyt fællesskab DEBATOPLÆG OM DET NYE STORETORV Det Nye Storetorv skal være byens store, rummelige og åbne mødested. Både det folkelige mødested for borgerne og

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere