RegionCity Workshop 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RegionCity Workshop 5"

Transkript

1 RegionCity Workshop 5 Workshop nr 5, mars 2015

2 I arkitekternas sista workshop för säsongen låg fokus på RegionCitys gatuplan och högre fasader och tornens detaljering. Vidare återkopplade arkitekterna på de förslag och frågor som staden presenterade på Workshop 4. Men arkitekterna har också jobbat med att skapa ett attraktivt plan under mark och länka ljus till detta. Nu sätter vi igång ett parallellt uppdrag med våra tre arkitektkontor. Resultatet kommer att presenteras 4 juni. Förslag från Erik Møller Arkitekter, januari 2013

3 JERNHUSEN SAMMANHÅLLANDE PROGRAM FÖR RegionCity / WS 5 KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) / 19. marts 2015

4 INDEX ÅTERKOPPLING SBK 3-6 KÄLLARE 7-11 VÄSTLÄNKEN SEKTIONER REGIONCITYS KIT BILAGA: UPPDATERADE PLANER 37-49

5 ÅTERKOPPLING SBK KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 3

6 ÅTERKOPPLING SBK REFLEKTIONER PÅ WS3-MATERIAL Solstudier Föreslagen ändring att byta plats på tornen i söder ger följande efftekter 1. Direkt sol in på torget blir bättre framförallt från lunch och fram till tidig eftermiddag 2. Att skifta höjderna på tornen enligt föreslaget medför även att trappkärnorna påverkas och därmed storlek på varje våningsplan, något som får konsekvenser för volymer och förhållande till gatan Föreslagen ändring att flytta kampanilen 1. torget flyter ut mot resandets plats 2. siktlinjen inifrån torget ut mot Hisingsbron förstärks (men effekten är tätt kopplad till läget på Mittstationens östra fasadliv) 3. det blir en smal gränd mot öster, och den kommande gångtrafiken behöver flyttas till annat läge, troligen mestadels inomhus, för att ta hand om flödet bort till stationen Föreslagen ändring att flytta in tornet öster om torget 1. kan vara en fördel volymmässigt sett från torget då det skapas ett indrag i takfotshöjd som ger mer fri rymd, 2. skapar sämre förutsättningar sol, luftighet och utblickar mot nästa torn, samt att dessa två hamnar helt symmetriskt om inte nästa torn också flyttas, Spänger 1. Ur ett flödesperspektiv endast marginell påverkan på stadslivet på gatan (minskning av 5 % gångflöde i fullt utbyggt, SpaceScape) 2. spängerna behövs mellan kvarteren för att avlasta och korskoppla mellan dessa för en levande dynamisk stad i flera plan 3. Genom att utforma spängerna som maximalt transparenta, smala och ej onödigt höga, minimeras inverkan på siktlinjer och skuggningseffekter på gatan Träd och grönska 1. Större träd kan planteras på jubileumsplatsen 2. Kanske även i pocket parken i öster 3. Grönt på fasader görs med robusta lösningar med grönt på balkonger /terrasser samt grönt i glasade rum (klättrande grönt på fasader klarar ej nordiskt klimat) Mått på gator Flödet på personer /dygn i snittet mellan torget och jubileumsplatsen ger anledning att bredda denna gata, finns nu med i de nya ritningarna Vatten och inflitration 1. Vatten leds bort i synligt system på gator och torg, i omsorgsfullt utformade rännstenar. 2. viss infiltration kan hanteras i stenkistor vid träden på Jubileumsplatsen resp Pocket Parken, 3. Vattnets väg genom området ges en tydlig gestaltning KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 4

7 ÅTERKOPPLING SBK REFLEKTIONER PÅ WS3-MATERIAL Publika platser högre upp i kvarteren 1. Nås via de publika kopplingarna som sammankopplar handel och forskningsskiktet 2. viktigt inslag för att ge liv högre upp i stadsdelen 3. allmänna publika utsiktsplatser ger stor attraktivitet och ger tydliga målpunkter inne i stadsdelen Rum för resande 1. Stadsdelen består av ett nät av flöden och rum i hela området, kopplar även mot bef Centralstation, och Nils Eriksonterminalen som båda också innehåller större publika rum, liksom västlänkens nya stationsbyggnader. Småskalighet 1. Uppnås framförallt i ögonhöjd, 2. Butiker och Restauranger/caféer och entréer bildar ett finmaskigt pärlband av händelser längs med alla gator inom stadsdelen Materialitet i sockelvåningar 1. Verksamheter och butiker sätter sin egen prägel på sina delar i sockelvåning, inom en robust ram av sammanhållen fasadgestaltning, 2. Stor variation eftersträvas men med avvägd balanserad helhet, 3. Material; tegel (gärna gult Göteborgstegel ala Ostindiska huset), glas, metall, puts, behandlad tex polerad betongprefab Sektioner 1. Kopplingar i stationsskiktet är viktiga för en levande stad, dessa kommer att vara ett viktigt fokus i gestaltningen av resp kvarter. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 5

8 ÅTERKOPPLING SBK 3D-MODELL Föreslagen ändring att byta plats på tornen i söder ger följande efftekter 1. Direkt sol in på torget blir bättre framförallt från lunch och fram till tidig eftermiddag. också flyttas, Tornen runt centralplatsen i SBKs 3D modell är riktade mot solen som en solur: takterasserna fångar solen maximalt. 2. Att skifta höjderna på tornen enligt föreslaget medför även att trappkärnorna påverkas och därmed storlek på varje våningsplan, något som får konsekvenser för volymer och förhållande till gatan. De smalaste tornen har konsekvent varit bara 16 våningar höga. Säkerhetsföreskrifter upp till 16 vån tillåter mindre kärnor. Om tornen blir högre som i SBKs förslag, måste kärnorna utökas vilket leder till att en större del av våningsytan går åt kärnorna. Våningsytan är liten, runt 600 kvm. Detta gäller för tornen A2, D2, E1 och G2. Riktat mot solen: fånga solen maximalt Föreslagen ändring att flytta kampanilen 1. torget flyter ut mot resandets plats. 2. siktlinjen inifrån torget ut mot Hisingsbron förstärks men effekten är tätt kopplad till läget på Mittstationens östra fasadliv, i 3D modellen sticker denna fasad ut och stör siktlinjen. 3. det blir en smal gränd mot öster, och den kommande gångtrafiken behöver flyttas till annat läge, troligen mestadels inomhus, för att ta hand om flödet bort till stationen. Föreslagen ändring att flytta in tornet öster om torget 1. kan vara en fördel volymmässigt sett från torget då det skapas ett indrag i takfotshöjd som ger mer fri rymd 2. skapar sämre förutsättningar sol, luftighet och utblickar mot nästa torn, samt att dessa två hamnar helt symmetriskt om inte nästa torn Siktlinje KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 6

9 KÄLLARE KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 7

10 KÄLLARE LJUSKONTAKT VIA CENTRALPLATSEN: PRINCIPER Flere små overlys Gjennomsiktig gulv Leke / sitte elementer Gjennomsiktig / åpent gulv innen fasader KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 8

11 KÄLLARE (-4,10) - Hörnet mellan A2 och C (ingen utgrävd källare) - Entré mellan A1 och A2 - Entré under byggnad G1 - som länkar mot DPCs östra uppgång - Ljuskontakt - Konsekvenser av träd på markplan 1:800 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 9

12 PLAN 1 (+3,10) möjlig placering ventilation VL Bredare gata mellan Jubileumsplats och Centralplats - Entré mellan A1 och A2 - Entré under byggnad G1 - som länkar mot DPCs östra uppgång - Större volymer/paviljonger i södra delen av angöringsytan vid den östra uppgången. - Ljuskontakt - Träd på markplan 1:1000 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 10

13 SNITT LJUSKONTAKT VIA CENTRALPLATSEN: PRINCIPSEKTION Terrasser Sitteplassoverlys Lekeplass med vann KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 11

14 VÄSTLÄNKEN KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 12

15 VÄSTLÄNKEN ENTRÉPARKERING + Enkelt krysset God tilkobling mellom hallen i bygg VL3 og hallen i bygg G Komplett brukbar plass innen VL3 Bygg VL3 beholdes symmetri og enkel distribusjon - bedre for orientering VL3 beholder bedre ikonisk identitet: - uten parkeringsporten på høved fasaden - helt selvstendig Hallen VL3 Trappekjerner Pavillionger Bil trafikk STOP Gående tilkobling G

16 VÄSTLÄNKEN ENTRÉ FOAJÉER/HÖRN VL3 VL2 VL3! Smal gangvei ved hjørnet hvis inngangen skapes likt i RegionCity VL2 VL3 + Bredere plass foran inngangen Mulig å gå rundt hallen

17 VÄSTLÄNKEN ENTRÉ FOAJÉER - FLÖDAR Snitt 3. etg Kontor / hotell Hallen (hull) Hallen 2. etg Inggang til kjelleren Brukbar rommet: stasjon & handel Rulletrapper og heis til VL tunnelen Nedkjøring / trappekjerner til kjelleren Trappekjerner bygning Pavillionger 1. etg. tilkobling med bygninger D (spine) og G (kjeller)

18 SEKTIONER KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 16

19 SNIT SNIT A-A (GENNEM TO TUNGE BYGNINGER) OVER ØJENHØJDE Tunge, absorberende facader (lyse facadefarver) URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m jernbaneinspirerede belægningsdetaljer I ØJENHØJDE Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. opholdszone opholdszone god kontakt med gadelivet Sol midsommer kl. 12 Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 17

20 SNIT SNIT B-B (GENNEM TO LETTE BYGNINGER) OVER ØJENHØJDE Lette, reflekterende bygninger spreder lys ned i gaden URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m trær i potter omsluttet af bænke I ØJENHØJDE beplantning på stålskelet - Jernbanekarakter lokal afledning af regnvand, (LAR) hvor planter kan vokse god kontakt med gadelivet opholdszone opholdszone Sol midsommer kl. 12 Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 18

21 SNIT SNIT C-C (GENNEM EN LET OG EN TUNG BYGNING) OVER ØJENHØJDE spil mellem lette/reflekterende facader og tunge/ absorberende facader URBANE ELEMENTER begrænset /ingen kontakt med gadelivet 13,50 m OBS! Særlig vigtigt med høj detaljering og taktilitet her! mulig kontakt med gadelivet 6,50 m beplantning på stålskelet - Jernbanekarakter I ØJENHØJDE god kontakt med gadelivet Sol midsommer kl. 12 Venlige og vel gennemarbejdede detaljer i døre og vinduer. Høj transparens. Stengulv med ståldetaljer stengulv (som på centralen) kan anvendes både ude og inde KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 19

22 REGIONCITYS KIT KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 20

23 GANGBROERNE/ SPÄNGERNE MATERIALER OG UDFORMNING KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 21

24 GOLVET PLAN Overlys Overlys Sitteplassoverlys Lekeplass med vann Lys kan dra ned gjennom hallen Overlys Vann linjer Gjennomsiktig gulvet KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 22

25 GULVET FORHOLD MELLEM GADEBELÆGNING OG FACADER BASEN PAUSEN ACCENTEN BYENS VÆGGE Tunge, lyse materialer. Venlig og indbydende karakter Glas, høj transparens En port eller en balkon Bredere kantzone Facader med meget aktive og åbne stueetager mod offentlige pladser Plads som lever døgnet rundt AKTIVITET: GANG, CYKEL, SHOPPING, STATION, TRANSIT AKTIVITET: CAFÉ, RESTAURANT,IAGTTAGE AKTIVITET: LEG, KULTUR, EVENT, SPONTANITET BYENS LIV Høj transparens, mange som passerer forbi Shopping Stationsrelaterede aktiviteter Café, gerne grønne indslag Nicher og hjørner Indslag med vand og leg Bevægelse KARAKTER: HÅRDT, SKAL KLARE SLITAGE KARAKTER: INBYDENDE, FREDFYLDT KARAKTER: LEGENDE, KULTUR, KUNST BYENS GULV Stenbelægning. Mørke og grå kulører Gadebelægning med indlejret belysning stengulv (som på centralen) kan anvendas både ude og inde Træbelægning Træ, sten og grus gadebelægning i form af gadebelægning som lyser kunstnerisk udsmykning op i de mørke timer KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 23

26 FACADER PRINCIPPER FOR UDFORMNING- GÖTEBORG GOES MANHATTAN VERTIKALITET De store bygningsvolumener brydes ned til mindre enheder, med udgangspunkt i det grønne taglandskab. Dette giver en naturlig vertikal inddeling, med en variation af bygningskroppe med tungere karakter (med tårnene) og lettere karakter (med grønne indslag). At arbejde med vertikaliteten bliver særlig vigtigt i en bydel som RegionCity, dels for oplevelsen af byen i øjenhøjde og dels fordi højhusene som bygningstypologi er vertikale. Erfaring fra New York: Det er det finmaskede gadenet, de korte kvarterer, tætheden og den lille skala - ikke bygningshøjderne - som giver Manhattan sit mylrende liv! LEVENDE STUEETAGER Det er i øjenhøjde byen opleves og giver forudsætningerne for et myldrende byliv. For at understøtte et aktivt byliv kræves en blandning af funktioner (café, restauranter, butikker, service og offentlige funktioner), Dette åbner mulighed for at forskellige mennesker med forskellige ærinder, vil komme i bydelen. Der er behov for en høj grad af transparens (åbenhed og mulighed for at se ind) og mange indgange. Erfaring fra New York: Uanset bygningernes højde, så har mange af bygningerne levende stueetager. Tendensen er, at jo flere funktioner/indgange der findes, jo mere aktivt byliv. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 24

27 FACADER PRINCIPPER FOR UDFORMNING- GÖTEBORG GOES MANHAT TAN HØJERE DE TAL JERING I DE LAVERE E TAGER højere detaljering i de laveste etager I en tæt og høj bydel, hvor bygningerne strækker sig opad, er det vigtigt at bygningerne også lander på fladen. Det er i de nedre etager, at mennesker oplever byen. I følge Gehl ophører kontakten til gadeniveau ved ca. 13,5 m (i RC = ca 3 våningar). Et tydeligt bymæssigt træk i New York og også i Göteborg, er at bygninger har en sokkel, ofte i tungere materiale som sten og puds. Dette forstærkes ved at den arkitektoniske detaljering er højere i de nedre etager, da de opleves på kortere afstand. MATERIALER I KLACK OG TÅRN tårn tilbagetrukket Tårnet og klack udformes med fælles træk. Høje facadepartier, med en tydelig vertikal retning giver tårnene slankhed og elegance. tårn lander i gaden klack lette materialer i slids - bygningen udformes som en helhed KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 25

28 FACADER EKSEMPEL trappegade til Bangårdsviadukten indgang spine-levels indgang tårn trappegade til Bangårdsviadukten indgang tårn indgang spine-levels indgang tårn trappegade til niv. 3 Opstalt 1:500 g p g p ophold ophold ophold ophold ophold ophold ophold ophold Plan 1:500 KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 26

29 FACADER GADENIVEAU (1-3) - DE TUNGE BYGNINGER Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer gult tegl andre teglformer puds nordiske stenmaterialer 3 DETALJER SOLAFSKÆRMNING 2 1 ophold 500 åbenhed ingen behov for solafskærmning, tværtimod behov for reflekteret sollys KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 27

30 FACADER DE LETTE BYGNINGER / SLIDSEN (1-8) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Grønt, let, transparent, flimrende. Nordisk skov MATERIALER 50 % helt åbent (d v s glas) 25 % skal være grønt 25 % kan være andre detaljer, f eks skodder 3 skærm med grønt bagved grønne vægpartier (kan forsinke regnvand) lette/halvtransparente lag lette dimensioner metal DETALJER SOLAFSKÆRMNING 2 1 åbenhed / grønt trædøre/vinduer vandhåntering (træ)skodder vertikal grøn væg 1000 ophold KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 28

31 FACADER MELLEMCRUST OG TÅRNE (4-) - DE TUNGE BYGNINGER (KONTOR) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer keramiske materialer stenmaterialer metal 12 DETALJER SOLAFSKÆRMNING åbenhed solafslærmning, f eks i form af fleksible perforerede metalplader KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 29

32 FACADER MELLEMCRUST OG TÅRNE (4-) - DE TUNGE BYGNINGER (BOLIGER) CURTAIN WALL-KONSTRUKTION Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. Nordiske bjerge MATERIALER 75 %: åbent (d v s glas) 25 %: andet materiale og detaljer keramiske materialer stenmaterialer metal 12 DETALJER SOLAFSKÆRMNING private balkoner skaber relief i bygningen behov for solafskærmning, f eks i form af fleksible metalplader som danner mønstre i aftentid KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 30

33 SOLAFSKÆRMNING OG REFLEKTION ARKITEKTONISK GODE EKSEMPLER REFLEKTION / ABSORBTION Relief og sprosser som bryder solens strålar og skaber skyggespil Bygninger som reflekterer i hinanden Balance mellem det der reflekterer og det der absorberer - begge dele behøves! Glas opleves som koldt og mørkt i smalle gader - hellere absorberende materialer SOLAFSKÆRMNING Lameller som har både funktionelle og æstetiske værdier. Vertikal retning. Solafskærmning som en integreret del af fasadens arkitektur. Vertikal retning. Fleksibel solafskærmning. Facadfarven går i et med solnedgangens farver. Vertikal retning. Solafskærmning (perforeret metal) som blir smukkest i de mørke timer.vertikal retning. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 31

34 TORNTOPPARNA KONSEPT FORM Utformingen justeres med kjerner og høved strukturen av bygning - 8,1 x 8,1 nettet KJERNER Må fortsette til terrasse etasjen pga: Universell utformingen Nødutgang Tilgang til tekniske rommet Heissjakt ville stikke ut likevel TERRASSER Terrassene blir L -formet. BRUK AV SISTE ETASJE Nordfløyen av siste etasjen inneholder offentlig rom, som f. eks et utkikk restauranten. På denne måten får det de mest av sollys fra sør og tilgang til takterrassen. Østfloyen er vert teknisk rom. 4-5 m + Enkel løsning. Mulig å få en andre terrasse- eller mezzanin-nivå. - Mindre terrase L-formet. 1-2 m + Større terrasse i to nivåer. - Ekstra kjern til toppen. Dobbelt teknisk rom. Tar rom på siste etasjer. Verre komunikasjon. Dårlig løsning for universell utformingen. UTKIKK - RESTAURANT mulig mezzanine B G1 A1 D2 D1 G2 A2 F "L" TERRASSE 8100 TEKNIKK ca 120m2 C E1 E2

35 TORNTOPPARNA KJERNER ca. 100 m2 Minst 2 heis ca. 70 m2 2 trapp hvis bygg > 17 etg. 1 trapp hvis bygg < 16 etg. ca. 150 m2 9. etg. Minst 1 heis ca. 150 m2 Tårn < 16 etg. 1. etg. U. etg. Tårn > 17 etg. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 33

36 TORNTOPPARNA ROM OVER KJERNER Opsjon 1: Rommet over heis brukes under et sammenhengende tak. Mezzanine blir et spennende rom for et utsiktspunkt. MEZZANINE MEZZANINE TEKNIKK UTKIKK - RESTAURANT KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 34

37 TORNTOPPARNA ROM OVER KJERNER Opsjon 2: Rommet over heis brukes som en annen terrassenivå. Høydeforskjell mellom terrassene er stor så anbefales å ha noen nivåer imellom. TEKNIKK KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 35

38 TORNTOPPARNA FASADER Vi mener at variasjon er viktig så disse er forskjellige forslag som skal brukes avhengig av design av bygninger. Hindrer ikke sikten eller sollys Fasader har liksom irregular form på toppen Hjelper å definere tårnes form Tar ikke bort mye sollys fra terrassen Hjelper å definere tårnes form Ikke hindrer sikten Kan være vert for planter Dårlig løsningen i dette tilfellet KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY 36

39 BILAGA: UPPDATERADE PLANER

40 PLAN -2 (-7,10) 1:800

41 PLAN -1 (-4,10) 1:800

42 möjlig placering ventilation VL PLAN -1 (+3,10) 1:

43 PLAN 2 (+8,10) 1:800

44 PLAN 3 (+13,10) 1:800

45 PLAN 4 (+18,10) 1:800

46 PLAN 5 (+21,70) 1:800

47 PLAN 6 (+25,30) 1:800

48 PLAN 7 (+28,90) 1:800

49 PLAN 8 (+32,50) 1:800

50 PLAN 9 (+36,10) 1:800

51 PLAN :800

52 Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen. Vi utvecklar fastigheter längs den svenska järnvägen för att aktivt bidra till att fler väljer järnvägen för resor och transporter. Med innovativa lösningar i och kring våra stationsområden, stationer, underhållsdepåer och godsterminaler medverkar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. För mer information kontakta: Boldi Kisch Affärsutvecklare Johanna Hedenskog Affärsutvecklare Christer Bejne Affärsutvecklare Urban Hammarlund Regionchef Göteborg

SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ Bangårdsterrassen 70 000 kvm BTA 50 000 kvm BTA SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ K K B K B K B K B K B B B B B SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Det skandinaviska arkitektteamet, april 2014 JERHUSE VISIO FÖR RegionCity / WS 4 GEOMLYSIG KAOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) / 9-10:e

Læs mere

RegionCity Göteborgs centralstationsområde

RegionCity Göteborgs centralstationsområde RegionCity Göteborgs centralstationsområde Ett skandinaviskt koncept + Et skandinavisk konsept + Et skandinavisk koncept Juni 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 2021 2023 2026 2028 Västsvenska paketet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Grimstad, Lillesand,

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne Tilmelding Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer - i samarbejde med Københavns kommune og Sustainable Bussines

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Præsentation af FactoryHouse The Village

Præsentation af FactoryHouse The Village Præsentation af FactoryHouse The Village Arkitektur by PLH Arkitekter FactoryHouse the Village er tegnet og tænkt af PLH arkitekter. Målet har været at skabe en lille og spændende arkitektonisk landsby

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys september 2006 arkitekt maa Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Teknologi Belysning Dagslysets parametre sollys himmellys reflekslys

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere