Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011"

Transkript

1 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen i Fabjerg, Aktiv Familie, Spejderne i Gudum, KFUM og K, Sognearkivet, Sogneforeningen, Sognefællesskabet, Unge Hjem, Meninghedsrådet, Gudum Skole, Sognepræsten, Remmerstrand jollehavn, Gudum Bredbånd, Forsamlingshuset, Missionshuset, Gudum Fitness, Remmerstrand Grundejerforening, Å-mølle, Gudum Folkedansere, Gudum Løbeklub, Skolebevarelse og Gudum idrætsforening. Velkomst ved Rikard Wang Pedersen der orienterede om idéen bag mødet. Han rejste spørgsmålet hvorvidt der er interesse og opbakning for at kæmpe for Gudum Skole som et multihus, et sognehus, et aktiv for Gudum Sogn. Der blev lagt op til at høre de forskellige foreninger om deres meninger og idéer. Valg af ordstyrer blev Jan Stigård. Ordet gik først til skoleleder Annette Aagaard fra Fabjerg Udefriskole: Fabjerg Udefriskole modtager efter sommerferien mange børn fra Gudum, det er en stor udfordring. Udefriskolen arbejder med skole og innovation også i forhold til udkants Danmark, vil uddanne eleverne til at satse højt med deres liv, skabe et område der er værd at vende tilbage til. Udefriskolen vil gerne tænke Gudums projekt om bevarelse af Gudum Skole ind i Udefriskolen. Udefriskolen har stor behov for faglokaler, og Gudum skole har flere flotte og meget velholdte lokaler, som Udefriskolen er interesseret i. Det drejer sig om musik, billedkunst, sløjd, husgerning og eventuel natur og teknik. Samt lejlighedsvis de store lokaler. Vil sandsynligvis foretrække at være hele dage på Gudum skole med en eller to årgange. Det er vigtigt, at inventaret ikke fjernes fra lokalerne, hvis inventaret fjernes vil interessen for at bruge Gudum Skole falde væsentligt. Annette fra Udefriskolen opfordrede til at tænke visionær, lave arrangementer sammen på tværs af Fabjerg- Gudum sognegrænser. Et eksempel var at starte billardklub, Fabjerg har billardbordene og Gudum har lokalerne. Udefriskolen har ikke mange penge, men kan og vil bidrage til varmen og vedligehold. Vigtigt det er et non-profit projekt. Til sidst gjorde Anette opmærksom på at kommunen sparer penge ved, at eleverne går i friskole. Det tilskud kommunen får fra staten per elev går 100% til folkeskolen, mens kommunen giver friskolen 80% af tilskuddet per elev.

2 Derefter var det Solvejg Krarup fra Livsstilhøjskolen: Hun indledte med at give udtryk for, at der i Gudum Sogn er grobund for et spændende initiativ omkring skolen. Livsstilhøjskolen har det lettere i dag end i skolens start og vil gerne være med til at sætte skibe i søen i forbindelse med Gudum Skole. Livstilshøjskolen mangler lokaler, i dag har man ingen mødelokaler, intet kontor, mangel på undervisningslokaler, undervisning foregår til tider i spisestuen og har fitness i kælderen. Man ønsker alt undervisning flyttes til Gudum Skole. Gudum skole vil give muligheder for at udvide kursusaktiviteterne. Vigtigt med flere initiativer for en højskole. Ændrede pladsforhold vil inddrage lokalbefolkningen f.eks. en idé om café. Livsstilshøjskolen vil gerne være med. Forslag om at søge lag-midler for at gøre det muligt at arbejde sammen med en koordinator med erfaringer i den slags projekter. Foreningsrunden indledtes med Anne Mette Sandgrav fra Aktiv Familie: Hun bekræftede, at det er svære tider med faldende børnetal, svært at fastholde de store til gymnastik. Næste sæson vil der komme nye aktiviteter i form af dage, hvor man samler hele familien til aktiviteter og kaffe f.eks. i forbindelse med halloween, fastelavn eller bare for at lege sammen og måske tænke gymnastik ind i aktiviteterne. Ønsker meget at beholde skolen som samlingspunkt. Henrik Skov KFUM og K: Vil gerne bakke op omkring skolen som samlingspunkt, KFUM og K arbejder med unge mennesker med tilskud, udover disse midler kan der ikke bidrages med penge. Det er onsdag aften, der er UA klubaften for unge mellem 6. og 8. klasse. Annette fra Udefriskolen bakkede op om, at der er rammer, der giver mulighed for sunde børn, der vil lege. Arne Ove Sørensen Gudum Sogneforening: Sogneforeningen vil gerne lægge kræfter i foretagenet. Bruger skolen til mødeaktiviteter og nogle arrangementer. Forslag om at lokaliteterne kunne fungere som rugekasse for mindre virksomheder. Konkret forslag gik på, at nærpolitiet skal have nye lokaler. Jacob Tougård for forsamlingshuset: Vil gerne bakke op om at Gudum går mere sammen om aktiviteter. Kunne forestille sig at skolen bruges til foredrag og lignende og forsamlingshuset udelukkende anvendes til fester. Med arrangementer på skolen også et håb om at få betydningen af ordet forsamlingshus frem igen. Forslag om en fælles forening med repræsentanter for bestyrelserne. Midlerne er ikke store, men der kommer lidt penge ind ved udlejning. Per Godsk Remmerstrand jollehavn: Ser gode muligheder for et samarbejde mellem Fabjerg og Gudum. Et foreningsarbejde på tværs af sognegrænserne kunne blive godt. Christian Futtrup Gudum Menighedsråd: Menighedsrådet vil gerne bakke op, kunne bruge lokaliteterne til kirkekaffe og evt. konfirmandundervisning. Har ikke mange penge at støtte med. Niel Anton Højgård Missionshuset: Missionshuset er i meget dårlig stand og bliver måske revet ned. Missionshuset holder også nogle arrangementer, og der ses nogle muligheder for at flere vil

3 deltage i disse hvis det flyttes til lokaler på Gudum Skole. For flere er der en høj dørtærskel til missionshuset. Udtrykte bekymring hvis scenariet er at missionshuset væltes og projektet om Gudum skole ikke holder. Vilhelm Pedersen Gudum Sognearkiv: Mangler i den grad plads, vil meget gerne i andre lokaler, mangler mødelokaler og gode arkiveringsforhold. Vil gerne byde ind, har ikke penge at skyde ind. Der blev givet udtryk for, at det ville være en skændsel hvis så pæne og velholdte bygninger skulle stå forladt hen. Torben Mundbjerg Gudum Bredbånd: Modsat mange af de andre foreninger så har Gudum Bredbånd ikke brug for lokaler, da foreningen nedlægges, til gengæld har de nogle penge som de gerne vil skænke projektet. Lis Nørby Gudum Folkedansere: Stor husleje i forsamlingshuset. Måske kunne der danses i gymnastiksalen, afhængigt af forsamlingshusets fremtid. Der er stor tilknytning til forsamlingshuset blandt folkedanserne. Birthe Pedersen Gudum Fitness: Har behov for gymnastiksalen til aktiviteter. Tine Skårup Aktiv familie: Aktiv familie har meget stor kursusaktivitet som alt sammen foregår på skolen. Bakker op om projektet. Svend Iversen Forsamlingshuset: Bragte idéen om at anvende børnehave/sfo delen på Gudum Skole til forsamlingshus frem. Der er mange fine kvadratmeter, men det kræver noget ombygning. Rikard W Pedersen Gudum Idrætsforening: Idrætsforeningen vil gerne beholde deres basis på Danmarks flotteste stadion med tilhørende klubhus. Men klubben vil samtidigt gerne bakke op omkring projektet Gudum Skole både med aktiviteter på skolen og med hjælp til økonomien. Herefter var der fri debat med mange gode input: Kirsten Skårrup: Foreslog at søge midler til etablering af vindmølle til at dække skolens energi behov. Niels Anton Højgård: Fortalte om besparelsen ved at få opvarmning via halmfyringsanlæg, en idé der gives videre til omkringliggende landbrug, som kunne sælge varme til skolen. Der skønnes en halvering af varmeudgifterne. Henning Venø: Opfordrede til at søge fonde. Der er mange penge at hente, når projektet har med kultur og børn at gøre.

4 Annette udefriskolen: Forslag om at holde markedsdag med butikker i Lemvig på Gudum Skole, der er gode forhold, det kunne give penge til drift. Kunne synliggøre at der også sker noget ude i sognene. Anette Mølgård: Forslag om fælles bestyrelse med flere udvalg blev fremført og debatteret. Det er et forslag der arbejdes videre med. Understregede brugen af skolen til fællesspisning, sidste gang med 150 deltagende. Søren Pedersen: Forslag om at stille to forslag til kommunen 1; købe skolen 2; leje skolen. Gunhild Jeppesen: Gjorde opmærksom på at kommunen ser med stor velvilje, når der samarbejdes i sognene og vil gerne støtte op omkring det. Det er vigtigt at vise der samarbejdes. Det blev fremført at kommunen har afsat kr. til opvarmning og vedligehold så længe skolen står tom. Annette fra udefriskolen fortalte at ud fra hendes erfaringer på Fabjerg skole, kunne det gøres en del billigere. Ove Kristensen pedel meldte sig til at hjælpe med at holde det bygningsmæssige samt passe opvarmningen. Debat omkring ejerskab og juraen i et sådant foretagende. Der blev nedsat en arbejdsgruppe der undersøger den slags. Debat omkring økonomien Hvad kan der søges af midler, hvad kan foreningerne bidrage osv. En arbejdsgruppe vil undersøge dette nærmere. Hanne Bjerre, initiativgruppen gav til sidst udtryk for glæde over den store deltagelse og opbakning for at bevare Gudum Skole som et aktiv for sognet. Derfor foreslog hun, at der blev nedsat 5 arbejdsudvalg, det var der også opbakning til. Følgende udvalg blev nedsat: Fonds- og økonomiudvalg bestående af Per Godsk og Arne Ove Sørensen Udvalg til kontakten med kommunen bestående af Solvejg Krarup og Jan Stigård Udvalg til foreningsfællesskab bestående af Annemette Sandgrav og Anette Mølgård Udvalg til koordinering af lokaler bestående af Solvejg Krarup og Vilhelm Pedersen Udvalg til koordinering af projektet bestående af Gitte Bitsch, Hanne Bjerre og Gitte Fiskbæk Der er åben for udvidelse af udvalgene.

5 Første initiativ bliver at Udvalget til kontakt med kommunen får en aftale med kommunen om ikke at fjerne inventar og undervisningsmaterialer før noget mere konkret fremlægges om projektet. Yderligere kan det oplyses, at der den 4/3 blev aftalt et møde med kommunen og kontaktudvalget omkring inventar.

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed,

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere