Kredsbestyrelsen i Region Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kredsbestyrelsen i Region Midt"

Transkript

1 Kredsbestyrelsen i Region Midt Referat af kredsbestyrelsesmøde den 1. februar 2012 Tilstede: Marie Gylling, Tanja Lyth, Ann Birgitte Andersen, Morten Jørgensen, Susanne Grandahl,Britt Akshas, Sille Richter. Afbud. Suppl. Rikke Wang - Horsens 1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt. 2. Nyt fra formanden. Velkommen til 3 nye.. TR Morten, Britt og Tr suppl. fra Horsens Rikke Wang gensidig præsentation både af hinanden men også arbejdsgange i kredsbestyrelsen. Sille har en stor hilsen til jer alle fra både Nadja og Karen. Nadja har det godt og nyder sin grav. Karen trives med det nye i Herning. Skrev at hun savnede os alle i kredsbestyrelsen det er dejligt at høre. Der skal være valg af ny referent, ny kasser` Til mødet d.d. tager Sille referat. Lønforhandlinger i Viborg. - Der er tre jordemødre der er kommet i klemme under fusionen mellem Viborg og Silkeborg. Det drejer sig om at lønnen er markant lavere efter fusion, så

2 det som der oprindelig blev lovet før fusion at hver enkelt opretholdt sin løn dette er et forhold, som der skal arbejdes videre på og forbedres. Sille venter en tilbagemelding fra HR i Viborg, da der i processen blev sådan at HR gerne ville kigge på det igen og komme tilbage med et udspil her slut januar Sille har ikke hørt fra HR endnu. Fælles TR regional. - For kredsbestyrelsen er det svært at gennemskue, hvordan den post skal aflønnes. Sammenligneligt så er det en frikøbt stilling ex. hos DSR. Ligeledes hvad er formål, indhold osv. Både hvis det er fuldtidsstilling men endnu mere, hvis det er på en nedsat timenorm. - Bliver enige om at der nok skal være mere rammer omkring dette, før det kan diskuteres bedre. - Bestyrelsen viser interesse for forslaget. Der er Tr i bestyrelsen som kunne være interesseret i sådan en post afhængigt af vilkår. Virtuel møde - Der har været afholdt et virtuelt møde af HB. Vi har alle i HB haft en gennemgang med Jette, hvordan vi blev koblet på. Hvordan det virkede. Styrker og svagheder. - Mødet blev afholdt over 2 timer. - Der var visse udfordringer med lyd og billede. - Dog der skal arbejdes videre med mødeformen. Da der er potientale. - Såfremt der en region der skal afprøve systemet er Kredsbestyrelsen i Midt friske på at afprøve det. Gennemgang af de gule sider. Strateginotat Århus Jordemoderklinik er i gang. Denne indeholder bla. Igangsættelse, samtaler, anti D. som varetages af jordemoder. Det fungerer rigtig godt

3 Der arbejdes på et efterfødselsamb. Efterløber til projekt en rolig start. Dette projekt er ved at blive evalueret og det foreløbige ser rigtig godt god evaluering. Selve undervisningsforløbet i projekt er blevet omtalt i international tidsskrift. ( Ann Birgitte vil sende artikel til kredsbestyrelsen ). Jordemoder Hanne Damgaard er ved at skrive noget om projektet. I ULS er der en mere ansat - nu 4 jordemødre der arbejder i ULS Der har været et møde mellem Jordemoderleder Joan Duur og TR med emnet : Hvor vil du gerne hen med jordemoder gruppen. En snak om kompetencer og arbejdsområder. Jordemoder Jette Mæng er forlænget i sin stilling til Organisation imod menneskehandel. Hun arbejder med de prostituerede. Tager rundt i Jylland og opsøger stederne. Tilbyder samtaler, prævention, gynækologisk undersøgelser m.m. Randers. Jordemødre er kommet på svangergangen både dag, aften, nat. Barsels, svangre og gyn. er samlet på en afdelingen. Jordemoderen som er på svangerafd. skal have en funktion mod fødegangen i forhold til det akutte. 2 jordemødre er ansat i Syd Djurs kommune de er ansat til det der heder Små skridt. Det er sundhedsfremmende arbejde om sundere valg. Projektet handler om at små ændringer, som gør en forskel. God start sammen hedder projektet. Der er set stillingsopslag i Norddjurs og Himmellandskommune, som søger sundhedsuddannet person, relevant rygestop, kost vejleder. Disse opslag er yderst relevante for jordemødre Viborg.

4 Akut afsnit Her varetages også igangsættelse, amb. fødende. Bemandingen er øget til 3,2,2 jordemødre i døgn pga. travlhed Desuden er der i Viborg nu specialeansvarlig - Chalotte Thyrsted. Det er 8 timer ugentligt. Der varetages omkring procedure, planer, arbejdsgange. Herning. Pga. langtidsmeldte sygepl på barselsgangen - er stillingen besat af jordemødre. Der er sammen med ledelsen, og på opfordring fra jordemoderforeningen, taget hul på at gå igang med at arbejde på et kodeks for samarbejdet mellem offentlige ansatte jordemødre og private udbydere af jordemoderydelser. Holstebro. Projektet Familie med hjertet...som er et kommunalt projekt. Det er også kendt som Leksand projekt fra Sverige. Det er et familieprojekt. Der er 4-5 jordemødre tilkoblet. Ligeledes er leder Ann Fogsgaard med i projektet. Punkt 2 Ok 13 Der udtrykkes bekymring omkring flere kompromier, hvis vi skal i nyt forhandlingsfællesskab. Samme argument som med sundhedskartellet vi kan ikke sidde udenfor...vi vil kun kunne tage smuglerne. Det udsendte omkring OK 13 er svært at diskuterer. Mangler at kunne få sparring og bedre info fra ex. Lene. Lene er vigtig partner omkring forhandling - for hvordan ser juristerne på det...hvad er deres forkromede overblik?

5 Generelt udtrykkes der - Ikke nyt forhandlingsselskab. Hvis dem som sidder tæt på forhandlinger mener, at det er hensigtmæssigt at indgå i forhandlingsfællesskab, så er de en tung vægt på vægtskålen. Kredsbestyrelsen er meget lydhør overfor dette. Kredsbestyrelsen ønsker om muligt en mulighed for tættere sparring med Lene omkring OK generelt - føler lidt vi strander ved tvivl omkring disse store emner vedr. OK... Kunne videokonf. være en mulighed???? Punkt 3 Jordemødre og nettet. Dette har været drøftet i flere fora. Bla. I Randers i LMU. Ligeledes kan der berettes fra alle fødesteder at der har været problematikker af forskellig karakter. Og nogle af historierne er af lidt grim karakter Groft tegnet deles diskutionerne lidt i to lejre...at det er ikke noget, der kan gøres noget ved.. eller at der skal lukkes for muligheden for ex. FB på arbejdspladsen. I hvert fald er der bred enighed om, at det er yderst svært helt at sige sådan sort/hvidt. Vigtigt er det dog at få bredt ud at ex. Et lukket forum på FB aldrig er helt lukket. At der skal være en vis respekt omkring det skrevne og at nogle ting er uacceptable. Kredsbestyrelsen noterer sig desuden også at ex. Leder bruger FB som arbejdsredskab...ligeledes at vi har en formand som er meget aktiv på FB. Punkt 4. Nyt fra TR Herning/Holstebro.

6 Der er åbnet muligheden for at lave nye tiltag. Der kan blive indført udvidet kendt jordemoder ordning i Herning. Holstebro kendt ordning bliver så kun tilbud til 1.gangsfødende. Gode intentioner. Kan give en fleksibilitet for jordemødrene. Ex. nogle kan komme ud af kendt jordemødre. Der er sket mange forandringer i Enheden Vest. Jordemødrene har svært ved at følge med. Der skal passes på, at forandringerne ikke giver afstand mellem leder og medarbejder. I Herning modtages de nye tiltag rimeligt positivt. Sådan generelt synes jordemødrene det går godt i den nye struktur. Dog opleves fødestedet også som stort nu. Det kunne nok være godt med noget teambuilding, så jordemødrene lærer hinanden bedre at kende Spørgsmål fra TR Herning Er der nogle i kredsen, der har erfaringer med jordemødre, der i deres 37 timers ansættelse, er ½ tid sonograf i O-amb og ½ tid på fødegangen? Tilbagemelding: at det har man ikke. Der vil fra 20/2 være en jordemoder i Herning der arbejder på denne måde. Viborg. Umiddelbart er konklusionen at fusion mellem Viborg og Silkeborg ikke var forberedt godt nok. Sammenlægningen har været præget af frustrationer. Ligeledes ramte fusionen også en periode med meget travlhed Dog det går fremad - med integration af Silkeborg. Travlhed er ikke så massiv. Normering er ok. Nye tiltag og justeringer falder på plads. Ferieplan er gået godt. Der kan tilbydes 3 ugers sommerferie efter ønske. Der arbejdes på at omlægge til 12 timers vagter. Det er ude i høring - om det skal være en mulighed. Der har været massive problemer mellem medarbejder og ledelse. Tr og ledelse samarbejder om forbedringer. Der har været afholdt møde med ledelse, trivselkonsulent, sikkerhedskonsulent, Tr.

7 Thulerapport hilses velkommen. Randers Stillingsopslag på 3 jordemoderstillinger i Randers, hvor der var 65 ansøgere. Der har været en personsag, som har fyldt noget for bla. TR. Den er endt med en frivillig fratrædelsesordning. med kompensation ½ år år løn. Jordemoderen er ikke fritstillet. Århus. 10 akut kald på 25 dage i januar - og ikke kun 1 kald om dagen. Beredskab er simpelhen for lille. Dette har legeledes resulteret i at der sendes fødende videre til andre fødesteder. Både ledelse og Tr er bekymrede for de akutte kald og der arbejdes på at finde en løsning for at nedbringe tallet. Det samme gør sig gældende på barselsafd. Der er ikke pladser nok. Sygefravær 8 procent. Der har været møde med ledelsen - planlægning af jul. Holdt møde omkring personale i løntilskud. Godt møde. Punkt 5 Overblik over /4 Landskonf. 2/5 RM og Generalforsamling. 31/5 Ok13 5/9 RM

8 26-27/9 TR-efteruddannelse 31/10 RM 5/11 Kongres 28/11 RM. OBS. Kursus 24/5 DSA i KBH vedr. Efterløn. 6.Generalforsamling Selve stedet bliver Himmelbjerget. Samme facon som tidligere med buffet. Håber på mange har lyst til at deltage. Tidsplanen indtil videre: Generalforsamling Lilian Bondo med oplæg Spisning ved lækker buffet Divs. indlæg Spørgsmål - diskution Kandidateter til generalforsamling fra de forskellige steder senest 1 april. Evt. oplæg om Familie Amb/Sille Såfremt det ikke bliver Himmelbjerg, da foreslåes Brædstrup, Golf hotel. evt. Punkt 7.

9 Evt. Kritik af kalender. Vi er ikke en jagtforening eller pensionister Ny kasser valgt - Britt Aksas Ny referant - på omgang. Møder fremadrettes afholdes indtil videre i Viborg som hidtil

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere