Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk"

Transkript

1 Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1

2 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben Lavuk... 5 Lovgrundlag... 5 Fysiske rammer... 5 Klubbens pædagogik... 5 Samarbejde med forældre... 6 Betalingsprincipper... 7 Pædagogernes opgaver... 7 Liniernes kompetence... 8 Arbejdet med mål og fokuspunkter... 8 Linierne i fritidsklubben... 8 Friluftslinien... 8 Kunst & kultur Muteco Linie Kolonier Uddannelsesplan for ledelsen Lavuk som sikker arbejdsplads Sikkerhedsarbejdet i FUK Klubbens personale Personaleforeningen Sygefravær Samarbejde Alkohol og medarbejdere Alkohol og medlemmer Om Klubbens medlemmer Åbningstider Lukkedage Budget 2012 er os ikke i hænde Klubbens formål Klubråd og medindflydelse Kørsel Davblad & hjemmeside Kantinen/store køkken Betaling

3 Indledning Fritids- og ungdomsklubben Lavuk (herefter FUK) har revideret sin Virksomhedsplan gældende for perioden Virksomhedsplanen er en beskrivelse af klubben, personalet de unge som dagligt bruger klubben. Planen skal sikre kvalitetsudvikling i klubben og samtidigt give de pårørende og samarbejdspartnere en mulighed for at få en indsigt i vores indsatsområder og hvordan vi arbejder med disse. Planen er et resultat af et godt og progressivt samarbejde mellem medlemmer, medarbejdere, ledelse og Lavuks Bestyrelse Det er vores intention med denne plan at give dig mulighed for at være velinformeret om arbejdet i klubben og om hvor vi er på vej hen, i de kommende år. God læselyst Vi har ved udfærdigelsen af Virksomhedsplanen bl.a. forholdt os til: Dagtilbudsloven - oprettelsesgrundlaget Københavns Kommunes værdigrundlag Pædagogisk tilsyn BUF, Specialområdet Tekst med blåt er om medlemmer og de daglige ting Teksten i denne plan som står med sort er mere faktuelle oplysninger - 3 -

4 Præsentation af Lavuk Lavuk består af 4 institutioner, Fritids - og ungdomsklubben Lavuk, Voksenklubben Lavuk, Skolen på Borgervænget og Pibergården. Lavuks Bestyrelse Formand Lis Arrhenius (DHF) Øvrige forældre rep. Merete Hansen, Birgit Andersen Rep. fra DHF Sven Astrup Knudsen, Ledig plads VK Rep. fra LEV Danielle Prøschold Medarbejderrep. Nynne Ubbe Medlemsrep. Mathilde Faber Ledelsen deltager i alle Lavuks Bestyrelsesmøder uden stemmeret. På disse møder lægges de overordnede linier for klubbens drift. Referater kan rekvireres via bestyrelsens sekretær. Daglig ledelse i Lavuk Leder John Colerick Souschef Jørgen Gyhrs Ledelsen i Lavuk består af Lavuks Bestyrelse, leder, souschef og afdelingsledere. Leder og souschef indgår et fælles tæt samarbejde omkring den daglige ledelse af samtlige institutioner hørende til Lavuk. Lederen er fælles leder for samtlige institutioner hørende under Lavuk. Souschefen er lederens stedfortræder. Afdelingslederne varetager den daglige ledelse i de enkelte institutioner. Herunder et særligt økonomisk ansvar i forhold til det udmeldte budget. Links til Lavuks øvrige afdelinger Pibergården: Kamilla Going og Allan Henningsen Voksenklubben Lavuk: Peter Sannemann Skolen på Borgervænget Søren Hedegaard

5 Fritids og ungdomsklubben Lavuk I FUK varetages den daglige ledelse af Leder, souschef og afdelingsledere Afdelingslederne refererer til souschef og leder. Afdelingsleder Jesper Rosberg Afdelingsleder Bjarne Jacobsen Lovgrundlag FUK er en selvejende institution oprettet efter Fondslovgivningen. Den daglige drift er fastlagt i en driftsaftale med Københavns Kommunes Børne og ungdomsforvaltning, BUF. Fuk løser opgaver for andre kommuner via enkelt aftaler. Dette er beskrevet i driftsaften med BUF - København. Vedtægterne er godkendt i juni 2008 Lavuks Bestyrelse og er forelagt BUF. Kort om selvejende institutioner En selvejende institution er et foretagende, der er selvstændigt virkende, uden at nogen kan råde over den. En selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, med rettigheder og forpligtelser. FUK er forpligtet overfor kommunerne via lovtekst og driftsaftaler. Fysiske rammer FUK har til huse i Borgervænget 19. København Ø. Bygningen er på ca kvm. Bygningerne er stillet til rådighed af KK. Huset er indrettet i et plan med næsten fuld kælder. Rummene er indrettet til forskellige aktiviteter, bl.a. værksteder, café og køkken. Der er indrettet handicap toiletter og elevator ned til kælderen Klubbens pædagogik I arbejdet med klubbens medlemmer kombineres sjov, humor og seriøsitet. Arbejdet med klubbens unge, kræver som med alle mennesker generelt; Etik, indsigt, forståelse og respekt. Gennem den daglige aktivitet og samvær, vejleder og guider pædagogerne medlemmerne til at opnå sociale kompetencer, så de kan indgå i relationer med klubbens andre medlemmer. Formålet er, at de unge senere i livet opnår så megen selvhjulpenhed, så de i voksenlivet selv kan skabe netværk med andre. For nogen vil den sociale interaktion dog altid byde på store vanskeligheder, som derfor altid skal formidles via pædagogisk hjælp

6 Det er vigtigt at finde en god balance imellem faste og nye aktiviteter, for på den måde at sikre, at tilbudene rammer den største gruppe unge! Nogle er til genkendelige trygge rammer, andre vil gerne noget nyt, og det er i dette spændingsfelt at klubben og de unge hele tiden skal udvikle sig. Det er vigtigt at klubben giver medlemmerne mulighed for at blive en del af en ungdomskultur som kommer til udtryk i det omgivende samfund. I bestræbelserne på dette er det vigtigt at klargøre over for medlemmerne, at gevinsten ved at give lidt af sig selv, ofte er stor og en god indgang til et kammeratskab. Medlemmerne skal for så vidt det er muligt have chancen for, frit at vælge rollemodeller blandt andre medlemmer. De skal have mulighed for at lære af egne erfaringer, udvikle selvværd, få succes, føle accept, opleve konflikter og plads til uenighed. Derigennem udvikles de sociale spilleregler. Udviklingshæmmede unge har ligesom andre unge, et stort behov for at være sammen, derfor er det vigtigt at vi hele tiden udvikler tilbudet så det passer til målgruppen. De skal også skærmes mod tiltrækning af uhensigtsmæssige subkulturer, hvor man risikerer at blive udnyttet. Der er i vores målgruppe mange som resten af livet skal have socialpædagogisk vejledning. Denne viden skal vi for så vidt muligt videregive til kommende tilbud som de unge skal videre til. Klubben skal anvende overskuelige rammer med tydeligt pædagogisk indhold. Vi har over mange år indhentet mange erfaringer, som vi parallelt med ny viden kanaliserer videre i samværet med de unge. Vi giver de unge den hjælp som vores ressourcer rækker til, og ansporer til et aktivt fritidsliv med et kvalitativt indhold. Viden og vejledning fra forældre, skole & øvrige ressource personer, er en stor hjælp i vores arbejde med Jeres børn. Det er derfor for os en naturlig del af vores handle rum, at inddrage disse kræfter, når de unge kommer på kant med værdier og rammer. Lavuk vil gerne være klubben, hvor de unge stadig kan mødes på kryds og tværs af mange skel i et spændende & udfordrende miljø. Derfor vil vi stadig vil være forkæmpere for: Rejser, skiløb, klatring, sejlads, kajak og kano og ridning! Samarbejde med forældre Forældresamarbejdet er en naturlig del af kommunikationen mellem hjem og klub. Klubben er dog de unges fristed hvor de gradvis skal udvikle og forberede sig til voksenlivet. Derfor er den tætte daglige kontakt, reduceret til det niveau, hvor medlemmer kun vanskeligt kan berette om deres hverdag. Linierne afholder meget gerne forældremøder, såfremt det efterspørges, eller såfremt det skønnes relevant af personalet. Formålet er at sikre dialog og kendskab til vores pædagogiske arbejdsmetoder & de unges trivsel i klubben og på linerne! - 6 -

7 Medarbejdere indgår i relevant samarbejde med samarbejdspartnere i kommunerne. Der er også ofte kontakt til sagsbehandlere, skoler, bosteder, de pædagogiske konsulenter og øvrige institutioner med hvem vi har snitflader. Vi har skrevet 4 politikker som har til formål at sikre en ensartet indgang, til løsning af opgaver og problemer vedrørende Kolonipolitik Lavuks sexualpolitik Pårørendepolitik Voldspolitik Betalingsprincipper Kontingent i følge kommunens takstblad. Derudover betales der for en del af de aktiviteter der deltages i. I samarbejde med IOF (Invalides Oplysningsforbund) tilbydes der i FUK fritidsundervisning. Til disse hold er tilknyttet en faglærer. Der betales et deltagergebyr halvårlig på 220 kr. (2011). I værkstederne betales der for de materialer der bruges, denne del udgør 50 % af det samlede beløb. Køkkenets priser ligger på kioskniveau. Aftensmad koster 35 kr. pr. gang. På kolonier betales den annoncerede pris. Koloni ture til udlandet, er primært rettet mod gruppen af medlemmer, som er over 18 år og har pension. De betaler som hovedregel den fulde pris. FUK betaler altid medhjælperudgiften på alle ture, med mindre medlemmet er optaget med klausul om støtteordning! I sådanne tilfælde skal betalingskommunen også betale udgifter forbundet med støtteordningen. Ved deltagelse i koncerter, teaterture, fodboldlandskampe osv. betales den fulde billetpris. Opkrævning af medlemskab, koloniophold, brug af materialer, køb i kantinen (hvis konto) fremsendes hver måned via en udspecificeret regning til medlemmet eller dennes forældre. Pædagogernes opgaver Pædagogernes opgave er at tilrettelægge det daglige udbud af aktiviteter. Forestå forældrekontakt. Deltage i nødvendige tværfaglige behandlingsmøder og statusmøder

8 Deltage i diverse tværgående udvalg: LSU rejseudvalg ansættelsesudvalg. Det er også pædagogernes opgave at afholde vejledningssamtaler med støttepædagoger, praktikanter og evt. personer som er i virksomhedspraktik. Liniernes kompetence Linierne har beslutnings kompetence indenfor den enkelte linie, har råderet og ansvar for et uddelt og aftalt budget. Undtaget herfra er ekstra anvendelse af løntimer, som skal aftales med souschef/afdelingsleder. Den daglige drift tilrettelægges på 4 månedlige liniemøder. Ud over disse 4 mindre møder er der 2 fællesmøder, et af pædagogisk karakter og et af informerende karakter. Problemstillinger som har tværgående interesse og har udspring i samarbejdet henvises til LSU eller det månedlige fællesmøde, som har delegerende og koordinerende kompetence. Souschef og afdelingsledere koordinerer og kontrollerer den daglige drift af linierne og refererer til leder. Arbejdet med mål og fokuspunkter Hver linie udarbejder, indenfor rammerne af Lavuks overordnede målsætning, nogle focuspunkter for det kommende halvår. Det beskrives hvilke pædagogiske principper og metoder man vil benytte for at arbejde med disse! Arbejdet evalueres/måles løbende, dog mindst 2 gange årligt. Linierne evalueres af nabolinien via interviews og måling af resultatet af fokuspunkter! Evalueringen superviseres af ledelsen som sluttelig godkender arbejdet gennem det sidste halve år. Referatet af evalueringen ligger som dokumentation for liniens arbejde, til brug for bestyrelse og samarbejdspartnere og kan rekvireres via ledelsen. Linierne i fritidsklubben Friluftslinien På Friluftslinien ønsker vi at komme så meget ud i naturen som muligt. Vi arbejder på at skabe en aktiv hverdag med fysiske aktiviteter. En hverdag med ro, hygge, sjov, udfordringer og dialog. Vi er udendørs flere gange om ugen på vores bålplads eller i skoven, men giver også vores medlemmer mulighed for andre aktiviteter så som hjemlig hygge, ridning, svømning, fodbold, hockey, teaterhold m.m

9 Vision Vi ønsker at give vores medlemmer et godt og aktivt ungdomsliv. Klubben skal være et fristed, hvor der er tid og rum til at indgå i gode kammeratskaber og lære sig selv bedre at kende. Vi ønsker at lære vores medlemmer at se muligheder frem for begrænsninger samt udvide deres horisont, ved at tilbyde dem et bredt udvalg af aktiviteter, tilpasset deres færdigheder - men samtidig udfordrende. Overordnede mål for Friluftslinien At medlemmerne bliver selvstændige individer At give vores medlemmer en tryg og aktiv hverdag At sikre den bedste udvikling for det enkelte medlem At styrke medlemmernes sociale kompetencer På Friluftslinien arbejder vi ud fra følgende hovedområder Natur og bevægelse På Friluftslinien har medlemmerne plads til at være sig selv, og nemmere ved at rumme hinanden i kraft af, at vi er så meget udendørs, hvilket også gør, at vi kun oplever få konflikter. Vi taler om naturen, hvordan man kan bruge den & passe på den, samt giver medlemmerne et indblik i de 4 årstider og deres forskellige funktioner. Vi oplever, at mange af vores medlemmer har glæde af, at der er højt til loftet, og plads til at bevæge sig. Vores ture i skoven er et optimalt sted at skabe relationer, samt lære de sociale spilleregler. Naturens rolige rammer og et differentieret aktivitetstilbud giver mulighed for, at den enkelte finder ro og udfordres både fysisk, socialt, motorisk og kreativt. Forældresamarbejde På Friluftslinien arbejder vi på at skabe en god dialog med hjemmet, for at skabe de bedste forudsætninger for en god udvikling for vores medlem. Vi er løbende i kontakt gennem kontaktbøger, telefon, mails og møder efter behov. Dagligdagen dokumenteres på Internettet med billeder og tekst, så vi herigennem er med til at hjælpe medlemmerne med at formidle/fortælle nuanceret om deres hverdag på Lavuk

10 Fokuspunkter for efteråret 2011 foråret 2012 Vi ønsker at skabe en harmonisk medlemsgruppe på Friluft, så vores nye og gamle medlemmer, har et tilhørsforhold til Friluftslinien og kan rumme hinanden samt indgå i relationer. Handling Hver dag når friluftsmedlemmerne kommer, samles vi om lidt frugt og brød i rolige omgivelser, hvor de fortæller om deres oplevelser, og lytter til hinandens fortællinger. Dette er med til at give dem en fællesskabsfølelse. Vi har fokus på fællesskabet, og hjælper de unge med konflikthåndtering, samt støtter dem i at mærke hvor deres grænser går. Evaluering Vi diskuterer løbende hvordan vi kan forbedre vilkårene for gruppen og evaluerer gruppen hvert halve år. Fokuspunkt Vi ønsker at gøre vores medlemmer mere selvstændige, så de selv kan gøre sig klar til de forskellige aktiviteter. Handling Vi forbereder medlemmerne på dagens indhold, samt guider dem til, hvad der skal klares inden aktiviteten. Vi opfordrer dem til at bede medarbejderne om hjælp hvis de har brug for det. Evaluering Vi evaluerer dagligt og ugentligt på vores pædagogiske liniemøder og er ekstra opmærksomme på de medlemmer der har svært ved at klare tingene selv, samt hvilke pædagogiske tiltag vi skal sætte ind med. Kunst & kultur På kunst og kultur er vi sammen om aktiviteter, der tager afsæt i medlemmernes interesser inden for overskriften: Kunst & kultur. Det betyder i praksis at vi beskæftiger os med traditionelle kreative områder som billedkunst, syning, madlavning, film, musik, dans, sport og kulturelle indslag ude i byen. Liniens målsætning er: At styrke medlemmernes sociale kompetence. At give medlemmerne en klarere opfattelse af egen identitet

11 At medlemmerne bliver i stand til at træffe egne valg. At medlemmerne er aktivt medbestemmende. At give medlemmerne en positiv oplevelse og styrke deres selvværd. At skabe nogle stabile rammer, hvor medlemmerne kan føle sig trygge. At sikre den daglige personlige kontakt. At udnytte de udviklingsprocesser og udtryksformer som ligger i det kreative arbejde. Liniens arbejde I dagligdagen vægtes det sociale samvær højt, da det er her medlemmerne oplever en samhørighed med deres kammerater. De får mulighed for at spejle sig i andre og dermed opnå en klarere opfattelse af egen identitet. I valget af aktiviteter tager vi udgangspunkt i det enkelte medlems interesser og ressourcer, og støtter dem i at træffe egne valg. Dette gøres for at give medlemmerne en positiv oplevelse og styrke deres selvværd. Desuden er medlemmerne tilknyttet faste aktiviteter ugen igennem, hvilket gør hverdagen mere overskuelig. På linien arbejder vi bl.a. med det kreative arbejde for at udnytte de udviklingsprocesser og udtryksformer som ligger heri.. Medlemmerne får rig mulighed for at bruge deres fantasi, og styrke finmotorikken. Vi lægger vægt på, at arbejdsprocessen er lige så vigtig som resultatet. På nogle hold laver vi månedsoversigter til medlemmerne og deres forældre, så de ved hvad der skal ske på de forskellige aktiviteter. På andre hold planlægger vi fra dag til dag. For at sikre medlemmernes indflydelse på dagligdagens aktiviteter, evaluerer vi på alle aktiviteter inden sommerferien hvert år. Her får medlemmerne mulighed for at ønske nye aktiviteter, og komme med forslag til ændringer på eksisterende hold. Derudover kan medlemmerne løbende skifte aktivitet, hvis det er ønsket, såfremt det er muligt. Ligeledes kan de løbende komme med input til holdene. Fokuspunkter for kunst og kultur Størstedelen af vores medlemsgruppe skal på et tidspunkt flytte i bofællesskab eller egen lejlighed, og kan derfor have behov for at tilegne sig helt grundlæggende færdigheder i forbindelse med at klare sig i egen lejlighed, eller i det offentlige rum

12 Fokuspunkt 1, 2 & 3 1. at lære medlemmerne selvstændigt for så vidt muligt, at klare sig i egen lejlighed 2. at lære medlemmerne selvstændigt at begå sig i det offentlige rum! 3. At benytte fotodokumentation. Handling Vi vil inddrage medlemmerne således at de selv tager del i opgaverne under liniens aktiviteter. På madholdet vil vi søge at have fokus på det at kunne samarbejde om at få maden færdig til tiden, samt at rydde op efter sig selv. Vi vil benytte os af bus og tog, der kører os til cafeer og udstillinger eller andre spændende steder. Her får medlemmerne mulighed for at komme ud blandt andre mennesker, og være samlet i en mindre gruppe, end på Lavuk. Her lærer medlemmerne lidt om de sociale spilleregler, og får også mulighed for selv at prøve at bestille og betale på cafeer. Billeder bruges til at kommunikere mellem linien, forældre og skole. Hver dag på liniens sum vil kameraet blive uddelt til en medarbejder, som har ansvaret for at der bliver taget billeder af medlemmerne på den pågældende aktivitet. Hver mandag udvælges de bedste billeder, som vi printer ud hænger op på vores tavle. Når billederne skiftes ud, bliver de gamle billeder givet til de medlemmer der er på billederne, så de kan tage dem med hjem. Muteco Vi på Muteco ser os selv som klubben i klubben, fordi vi som den eneste linje på Lavuk er en åben linje, der dagligt er åbent for alle huset medlemmer. Muteco tilbyder de unge et livligt ungdomsmiljø som rummer alt lige fra musik og computer til café ture og løbe/svømmehold. På Muteco mener vi, at det er vigtigt at vores unge får de samme muligheder for at udfolde sig i et sundt og inspirerende ungdomsliv, som man ser i andre klubber. Derfor tager vi udgangspunkt i de unges interesser og de ting der optager dem! Fra ung til voksen På Muteco arbejder vi på at ruste vores unge til det voksenliv der venter dem. Derfor har vi skabt nogle rammer på linjen, hvor der er plads til at være ung. Det er nærliggende at begreber som pubertet, identitet og erkendelsen af handicap er noget der kan fylde meget hos medlemmerne i teenageårene. Derfor tager vi løbende samtaler med dem, hvis vi kan se der behov for det. For vi ved at pubertets årene kan være svære at komme igennem. Vi oplever ofte at vores unge

13 er optaget af emner som det at flytte hjemmefra, handicaperkendelse, kærester, kærlighed, voksenlivet, arbejde o.s.v. og det er her at vi som det pædagogiske personale kan gå ind og støtte dem og rådgive dem i situationer som kan føles rigtige svære. Etik & vision For os medarbejder på Muteco er det vigtigt at medlemmerne skal være med til at skabe rammerne for deres klub liv De skal være idémagerne og medarbejderne skal i samarbejde med medlemmerne hjælpe de unge til at realiserer deres visioner for Lavuk, så de får mulighed for at sætte deres personlige præg på deres Lavuk. Fokuspunkter At arbejde med Facebook og Youtube Det at være DJ i Lavuk Handling - Sociale medier skaber sociale relationer På Muteco er der fokus på de digitale - og sociale medier. Vi har introduceret Facebook og Youtube! Vi kan af erfaring se, at disse typer medier er med til at støtte dem i sociale relationer og at vores unge bruger dem til at komme i kontakt med gamle som nye venner. Derfor vælger vi sammen med de unge at udforske denne platform. En sidegevinst er samtidig at opnå færdigheder i brugen af en pc! Handling på at blive DJ i Lavuk Musik er noget der optager mange af vores unge, og når det kommer til musik, ser vi os selv som meget privilegeret. Vi har vores helt eget veludrustede musiklokale, samt mange musikalsk anlagte medarbejdere, der kan imødekomme og udfordre de unges lyst til musisk udfoldelse. For tiden er det at være DJ, til en af vores fredagsfester på Lavuk, det som optager de unge meget. Derfor lærer vi dem at bruge det nødvendige musik udstyr, samt at have et øje for hvilken musik som kammeraterne vil høre, og hvilken musik der holder gang i dansegulvet. Dreamteam Udviklingsplan 2011 Dreamteam er en linie, som henvender sig til medlemmer der har mange ressourcer, men som har problemer med at relatere sig til Lavuks øvrige medlemmer. De har en stor glæde ved ungdomslivet og de mange tilbud som Lavuk tilbyder, men de kan have vanskeligt ved indgå i sociale relationer og samtidig respektere andre medlemmer, som typisk kan være dårligere stillet end dem selv

14 Kendetegnet for Dream teams unge mennesker er, at de oftest er meget styret af deres impulser, hvilket i nogle situationer medfører konflikter og grænseoverskridende handlinger imellem dem og de andre medlemmer eller medarbejdere. Overordnet målsætning På linien arbejder vi meget med fokus på hver enkelt og deres ønsker for hverdagen i klubben, hvori medbestemmelse for os er en vigtig faktor i arbejdet med klubbens unge. Ydermere lægger vi vægt på, at de unge på denne linie bliver selvstændiggjort til, at kunne færdes i klubben uden tæt pædagogisk støtte, og samtidig bliver modnet til livet efter Lavuk. Et af vores overordnede mål for de unge på linien er, både at gøre dem bevidste om deres adfærd, men også at hjælpe dem til at håndtere deres impulsivitet og derigennem hjælpe dem til at mindske deres udad reagerende adfærd. Liniens struktur Da vi i denne gruppe arbejder meget med og omkring de unge, kræver dette et tæt pædagogisk forløb, hvor vi på linien har valgt at udarbejde en handleplan omkring hver enkelt. Denne handleplan skal bruges løbende som et målbart pædagogisk redskab, som samtidig hjælper til at holde fokus på den udvikling vi ser hos den enkelte. Handleplanen bliver udarbejdet én gang om året og er udarbejdet sammen med den enkelte, deres forældre og i samarbejde med skolen. Efterfølgende vil handleplanen blive del- evalueret hvert kvartal, med fokus på hvad der skal arbejdes videre med, og hvilke mål der er nået. I det daglige vil hverdagen være præget af en synlig struktur, hvor vi ved hjælp af billeder og boardmaker skemaer vil hjælpe de unge til at overskue, hvad dagen vil indeholde, samt hvilke pædagoger de skal være sammen med. Ved at gøre deres dage mere overskuelige, giver dette også de unge muligheden, for både individuelt, men også i gruppen, at opnå succes og anerkendelse. Dette anser vi for nogle vigtige faktorer for de unges videre færden i såvel klubben, som i deres generelle ungdomsliv. Aktiviteterne på linien vil være på baggrund af de unges ønsker, samtidig med at vi tager udgangspunkt i, at de så vidt det er muligt bør deltage på eksisterende hold for at udvikle de unges sociale færdigheder og samtidig skabe relationer til klubbens andre medlemmer. De unge mennesker i denne gruppe har brug for succeshistorier og anerkendelse af, at de også kan andet end at ende i konflikter. Derfor har vi som et led i deres handleplaner udarbejdet små missioner som de, f.eks. over en måned, skal arbejde på at blive bedre til. En mission kunne for eksempel være, at det ikke er ok, at kramme alle de mennesker man møder på sin vej, eller at de i den næste måned skal være bevidst om måden de taler til andre medlemmer og medarbejder på. For

15 at de unge skal føle, at det kan have en betydning for dem, at udføre disse missioner vil der efter hver måneds missioner blive afsluttet med en events, som de unge selv har været med til at vælge. F.eks. fest i ungdomsklubben, koncerter, en Tivoli tur, bowling osv. Fokuspunkt Succes oplevelser for den enkelte og for hele gruppen, så vi får opbygget deres selvværd og troen på, at de kan andet end at ende i konflikter. Handling Det vil vi opnå ved at tilbyde de unge muligheden for, at deltage i arrangementer ud af huset, såsom koncerter, events og lignende. Samtidig med at det styrker deres oplevelse af at være en del af en generel ungdomskultur. Fokuspunkt Styrke deres kompetencer, herunder gør dem bevidste om deres egen fysiske formåen, således at denne erkendelse skaber en øget rummelighed overfor andre medlemmer og deres handicap. Handling Ved at have fokus på den unges allerede nuværende sportsaktiviteter i huset, samtidig med at vi vil udvikle nogle særlige fysiske aktiviteter målrettet denne gruppe unge. Handling Dette kunne f.eks. være ved en ugentlig dag i motionscenter, hvor hver enkelt for udarbejdet deres eget individuelle træningsskema. Fokuspunkt Hjælpe dem til at indgå i sociale relationer med såvel medlemmer som medarbejdere. Handling Via løbende samtaler, både i situationerne og perspektiverende, at anvende social stories som redskab til at anskueliggøre sociale normer og spilleregler. Fokuspunkt Styrke dem i, at færdes i klubben uden pædagogisk støtte

16 Handling Ved at strukturere deres dag i klubben, via boardmaker skemaer, samt ved hjælp af små individuelle samtaler først og sidst på dagen, hvor vi fastholder konkrete aftaler, og følger op på disse. Fokuspunkt Introducerer dem til ungdomsklubben og derigennem ungdomslivet. Handling Hvert enkelt medlem vil langsomt blive introduceret til ungdomsklubben ved følge af en af liniens pædagoger, med henblik på selv at kunne færdes på egen hånd. Ydermere vil de blive introduceret til ungdomslivet via de ugentlige turer og events ud af huset. Fokuspunkt Missioner for hver enkelt en mindre individuel opgave, som den unge skal løse, med henblik på at styrke deres kompetencer, selvværd og sociale relationer. Handling Hver enkelt mission vil være mellem to uger til en måneds varighed, hvor der dagligt vil blive fulgt op på missionen, samtidig med at der i slutningen af ugen vil være en opfølgning og justeringer af selve missionen. Evaluering af fokuspunkter og handling Handleplan for hvert enkelt medlem, ud fra den enkeltes ønsker/behov og i samarbejde med forældre og skole. Ydermere vil vi gøre brug af psykologer i forbindelse med det pædagogiske arbejde omkring den enkelte. Tæt samarbejde mellem forældre, skole og klub, for at kunne følge op på de unges evt. ændrede adfærd. Linien fører dagligt logbog over de enkelte medlemmer, så vi derigennem dagligt kan reflektere over hvilke pædagogiske metoder og tiltag der virker. Linie 1 Linien rummer de unge i Fritidsklubben der har et særligt behov for pædagogisk støtte og tæt kontakt for at få dagen til at fungere. Dagen bærer præg af at vi er sammen med medlemmerne lige fra de stiger af bussen til de bliver hentet af bussen igen. På aktiviteten følges medlemmet af en pædagog fra Linie 1, for bedst muligt at kunne støtte og motivere medlemmet i at deltage

17 Aktiviteterne foregår både ude på de andre linier i huset, men også i Linie 1 s eget lokale, hvor der er mulighed for film, computer, afslapning, kreativ aktivitet og fis og ballade. For at skabe struktur og overblik over ugen, laver vi et personligt boardmaker skema, hvorpå dagens aktiviteter visualiseres. Dette er med til at skabe forståelse og øge selvstændighed i kommunikation og adfærd. Vi benytter daglig tale og tegn til tale. Vi øver den dialog der bygger på gensidig kontakt, hvor der spørges og svares og afventes svar fra anden person. Der øves i at udtrykke følelser og behov og i at aflæse andres følelser. Der ud over støtter vi medlemmerne i at udtrykke og sætte egne grænser, samt at forstå og respektere andres grænser. I konflikt-situationer skabes forståelse for handling og konsekvens. Vi arbejder for at medlemmerne kan forstå, overskue og overholde en aftale. Aftalen består af passende udfordringer i forhold til selvstændighed, færden på egen hånd i klubben. Aftalen omfatter desuden praktiske gøremål som er med til at øge medlemmets selvhjulpenhed. Medlemmets ønsker og behov skal sikres i dagligdagen for at sikre bedst mulig trivsel. Medindflydelsen sker allerede ved selve mødet på visitationen og i samråd med forældre hvor der findes passende aktiviteter. Overordnet målsætning At styrke medlemmernes sociale relationer og integrere medlemmerne i aktiviteterne i Fritidsklubben, således at de over tid kan klare sig i huset Lavuk uden særlig støtte. Delmål At styrke og udvikle det enkelte medlems egne kommunikationsmuligheder At øge medlemmets selvhjulpenhed At styrke medlemmets koncentration og opmærksomhed i både aktivitet og sociale situationer Det vægtes at medlemmerne har medansvar samt indflydelse på indholdet i aktiviteten og på hvilke aktiviteter de deltager i At sikre kontinuitet omkring det enkeltes medlems udvikling ved løbende evaluering At skabe godt samarbejde til forældre/bosted, skole samt socialrådgiver

18 Pædagogisk metode Linien arbejder med en fast struktur med daglige rutiner med henblik på at øge medlemmernes selvhjulpenhed. Der arbejdes især med forudsigelighed, gentagelser og verbal støtte for at skabe større tryghed og dermed større udviklings muligheder. Linie 1 s medlemmer deltager på aktivitetstilbuddene på Muteco, Kunst og Kultur og Friluftslinien og derved sker integrationen i Lavuk. Aktiviteten vælges efter hvert enkelt medlems interesse, formåen og behov. Forudsætningen for at kunne begå sig er at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og ligeledes forstå de sociale spilleregler. Kommunikationen foregår i tæt samarbejde med pædagogen. Dermed skabes rammer for dialogen, som åbner vejen til venskaber. Pædagogiske notater På det ugentlige liniemøde sikrer vi fokus på medlemmets trivsel og udvikling. Dette med henblik på at afdække kompetencer som social adfærd, samspil, emotionel udvikling, sproglig og motorisk udfoldelse for derigennem at styrke selvværd og selvtillid. Derudover laver vi en detaljeret beskrivelse af medlemmets daglige rutiner i særligt skema. Dette skal sikre at strukturen i dagligdagen gennemføres som den plejer, når der er fravær blandt det faste personale. Samarbejde med forældre/bosted, skole/arbejde og socialrådgiver Dialogen med forældre sker dagligt i kontaktbogen og løbende på telefon efter behov. Opstarten på Linie 1 opfølges med et individuelt forældremøde. Derudover afholdes der møder efter behov, til sommerfesten, andre fælles arrangementer, ved skolernes årlige konferencer. Fokus punkter Struktur/forudsigelighed for den enkelte Kommunikation med henblik på selvstændighed Kolonier Der er hvert år mulighed for at deltage på koloni. En koloni varer typisk en uge og kan foregå i såvel indland som udland. Kolonier planlægges i samarbejde med klubråd & Rejseudvalg. Vi tilstræber at alle får mulighed for at deltage på mindst en tur. Turene tilrettelægges så alle har økonomi til at komme på tur. Tidspunkter for tilmelding og betaling udsendes med Davbladet. Klubbens gennemsnitlige koloniaktivitet er; 2 kolonier om vinteren og 4 i sommerhalvåret

19 Lavuk s Bestyrelse har besluttet at der for koloniture i Danmark, skal betales en pris som er billigere end til kostniveauet. Dette gælder dog ikke temature (ridelejr). For de som ikke har råd til at deltage, er der mulighed for at søge tilskud via kommunens sagsbehandler. I Lavuks Budget arbejdes der med en gennemsnitlig belastningsgrad på 3.36, hvilket svarer til at en medarbejder skal kunne afvikle en betryggende hverdag for 3,36 de unge på almindelige hverdage i klubben. På koloni hvor opgaverne er mange flere, er denne gennemsnitlige belastning på 2,5. Skrider denne belastningsfaktor yderligere vil der på sigt ikke kunne afvikles kolonier. Årsager som kan medføre afvisning i kolonideltagelse er Voldsomme adfærdsforstyrrelser Søvnløshed/forstyrrende natlig adfærd Medlemmet deltagelser på turen af egen fri vilje Plejebehov af sygeplejemæssig karakter! Det er ikke alle medlemmer der er klar til at være væk hjemmefra. Det kan f.eks. være for forbundet med stor angst, ikke at være i vante omgivelser. Der kan også være tale om døgnrytmer der er så forstyrrende for gruppen, og at den unge med sin adfærd trækker alt for store ressourcer på de tilgængelige normeringer. I sådanne tilfælde hjemsendes den unge eller afvises inden turstart. At man afvises det ene år udelukker ikke deltagelse et andet år.uddannelsesplan for ledelsen Ledelsen i Lavuk skal være klædt på til at løse de mangesidede opgaver Lavuk skal løse. Vi ønsker en god, tryg og attraktiv arbejdsplads og ikke mindst et godt og kvalitativt tilbud til medlemmerne. Derfor skal ledelsen i Lavuk stadig søge udvikling via lederuddannelse, kurser og anden undervisning. Det er Lederens opgave at tilse at disse krav opfyldes. Lavuk som sikker arbejdsplads Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøgruppens virke og pligtige til at samarbejde om vores fælles arbejdsmiljø. Dette indebærer bl.a. at alle skal udfylde en APV (arbejdspladsvurdering) mindst hvert 3. år. APV skal bruges som et aktivt værktøj der udvikler og bevarer et godt arbejdsmiljø. Lavuk skal være en god, tryg og sikker arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet prioriteres højt

20 Sikkerhedsarbejdet i FUK Sikkerhedsarbejdet i Lavuk tager sit udgangspunkt i arbejdsmiljøloven Sikkerhedsarbejdet er organiseret i klubbens Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen består af følgende 3 personer, souschef, og 2 valgte medarbejdere Klubbens personale Personaleledelse Vi i ledelsen tror på, at vi får engagerede medarbejdere, når de har indflydelse på egen arbejdssituation. Vi tror på, at hvis dagens indhold er interessant for medarbejderne - så overføres entusiasme til vores medlemmer. Vi tror også, at eksemplets magt er godt. Det smitter når medarbejderne glædes i arbejdet. Helt formelt benytter vi som ledelse følgende metoder i vores arbejde med medarbejderne og udviklingen af deres kompetencer! TUS (team udviklingssamtaler) Personalemøder Pædagogiske dage Supervision Internater Pædagogerne Hovedparten af FUK s faste personale har en pædagogisk uddannelse. Ud over det faste personale er der tilknyttet faglærere, støttepædagoger og timelønnede medarbejdere, som medbringer et frisk pust fra andre læreanstalter og faggrupper. Mange af de fastansatte pædagoger er videreuddannet indenfor områder med speciel viden om medlemmernes funktionsnedsættelser og specielle diagnoser. Det er Lavuks mål løbende at opdatere vores medarbejderes uddannelse i form af både kortere og længere varende uddannelser inden for pædagogiske og administrative områder. Det pædagogiske personale suppleres af andre faggrupper, dels i klubbens kantine og dels i administrationen

TIL NYE FORÆLDRE...om Fritids-og ungdomsklubbben Lavuk

TIL NYE FORÆLDRE...om Fritids-og ungdomsklubbben Lavuk TIL NYE FORÆLDRE..om Fritids-og ungdomsklubbben Lavuk Præsentation af Lavuk og FUK 3 Daglig ledelse i FUK 4 Personalefordeling 4 Aldersgrænser i klubben 4 Kørsel 4 Åbningstider 4 Betalingsprincipper. 5

Læs mere

Virksomhedsplan. Lavuk

Virksomhedsplan. Lavuk Virksomhedsplan For Fritids-og Ungdomsklubben Lavuk 1 Indhold Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 3 Lavuks Bestyrelse... 3 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Jan Bertelsen

Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Jan Bertelsen Københavns Kommune Børne og Ungdomsforvaltningen I rapporten er forældrenavn anonymiseret Tilsynsrapport for: Fritids- og Ungdomsklubben LAVUK Jr. nr. 35-717 Tilsynet udført d. 26. oktober 2012 Tilsynsførende:

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

TIL NYE FORÆLDRE. Om Fritids- og Ungdomsklubbben Lavuk

TIL NYE FORÆLDRE. Om Fritids- og Ungdomsklubbben Lavuk TIL NYE FORÆLDRE Om Fritids- og Ungdomsklubbben Lavuk Præsentation af Lavuk og FUK 2 Daglig ledelse i FUK 4 Personalefordeling 4 Aldersgrænser i klubben 4 Kørsel 4 Åbningstider 4 Betalingsprincipper. 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

De bedste billeder fra 2013

De bedste billeder fra 2013 3 1. å r g a n g - N R. 1-2 0 1 4 J a n u a r De bedste billeder fra 2013 Selfie uden Obama Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog STUn i bye http.dk gelse u.sla ://cs CSU-Klubben Tilbudskatalog 2015 Økonomi Tilbuddene i kataloget fra CSU-Klubben finansieres gennem takster. Taksterne fastsættes i Slagelse kommune til virkning fra

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

TIL NYE FORÆLDRE & Medlemmer

TIL NYE FORÆLDRE & Medlemmer TIL NYE FORÆLDRE & Medlemmer Om Fritids- og Ungdomsklubbben Lavuk Præsentation af Lavuk og FUK... 3 Daglig ledelse i FUK... 4 Personalefordeling... 4 Indmeldelse i klubben... 4 Kørsel... 4 Åbningstider....

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. Godkendt i skolebestyrelsen 1. nov. 2010. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. mod OG EVALERING LEKTIESTØTTE Mål - og indholdsbeskrivelse 0. 1. 2. og 3. årg. skal tilbydes lektiestøtte,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Klubben Rosenhøj (Fritids og ungdomsklub) Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Telefon: 51235934 www.uiaa.dk Fritidsleder: Merete Poulsen Mobil: 29209083 Mail: mpou@aarhus.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere