-Stemmeret: -Alle tilstedeværende har stemmeret på nær Torben, Frank og Mads, dvs 15 der kan stemme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Stemmeret: -Alle tilstedeværende har stemmeret på nær Torben, Frank og Mads, dvs 15 der kan stemme."

Transkript

1 Referat Spejdernes generalforsamling d. 16. marts 2014 Referent: Christina Holm Ordstyrer: Dorte Thyregod Svendsen Opstart: kort andagt og bøn 1. punkt: Tilstede og stemmeret - Til stede 18 pers.: Korpset: Mads Kivikoski, Allborg: ingen Fakse: ingen Haslev: ingen Odense: Dorte Thyregod Svendsen, Nærum: Per Hogne Hansen, Christian Rechter, Daniel Jakobsen, Ribe: Jacob Hougaard, Peter Svanesøgaard Roskilde: Erik Henriksen, Robert Sand Svanevej: ingen Silkeborg: ingen Uldjyderne: Bente Rasmussen Vejlefjord: Torben Rasmussen, Erik Eskildsen, Per Eskildsen, Christina Holm, Frank Holm, Vendelbo: Jan Kammersgaard, Mich Houvre VHS8: ingen Aarhus: Lasse Mølgård, -Stemmeret: -Alle tilstedeværende har stemmeret på nær Torben, Frank og Mads, dvs 15 der kan stemme. 2. punkt: Formandens rapport. Formanden Kim Svanesøgaard har trukket sig i løbet af året der er gået, så den nye formand Dorte Thyregod har skrevet og læser formandens beretning. Spørgsmål til afsnittet om børnelejr, om der er 2 og om der er behov for flere børn/voksne eftersom det er fremhævet. Svar: Nej, det kører rigtig godt, og fremhævningen er bare en konstatering. Der har de sidste år været et godt forhold mellem antal af fører til børn. Afstemning om at godkende rapporten: Støttet!

2 Kort gennemgang referatet og kommentarer til regnskab ved sidste års generalforsamling. Dorte henviser til at vi kommer ind på det senere i årets regnskab. Bestyrelsen der blev valgt er pt.: Christina, Kim, Torben, Dennis, Dorte, Suppleanter: Flemming og Per 3. punkt: Årets regnskab Kirken ønsker at støtte os og den støtte går ind og dækker sekretærhjælp, derfor ikke på regnskabet. Vi ønsker at det i fremtiden kommer til at figurere på vores regnskab så tilskuddet bliver synligt, skulle der blive brug for det. Særligt ifht DUF og en evt ny ledelse i kirken, at vi kan dokumentere at vi har fået tilskud tidligere. Offentlige tilskud er steget pga øget medlemstal. Lejrudgift faldet 2013 pga den større indtægt og mindre udgift til den danske lejr; ifht den større udgift og mindre indtægt i 2012 til turen til Nordic Camp Sverige. Administration er steget. note 6, særligt pga udgifter der er overført fra året før, samt revisor.. Markedsføring er steget, note 7, særligt pga nogle ekstra udgifter til Grønskollingen, da der i 2013 er trykt flere numre end i Hjemmesideudgiften er steget fra ca 500 i 2012 til i 2013, særligt pga udgifter med nyt betalingssystem på hjemmesiden kaldet Winkas. Her har der været en del problemer med deres system. Andre Bededagsture er bla bededagsturen på Finderup der i 2012 er blevet bogført forkert under andre i stedet for Finderuptur. Derfor forskellen. Diverse udgifter : DUF medlemskab, indkøb af computer til spejderchef, mm. Derfor steget i Slutligt er årets resultet steget fra i 2012 til i 2013 Spørgsmål til vores gæld: vi arbejder hårdt på at få nedbragt gælden og oparbejdet en kapital selv. Kirken stiller likviditet til rådighed og fungere som bank. Vi afstemmer og overføre vores overskud og de låner os da vi har problemer med afbetalingstidspunktet pga DUF midler der først kommer i november. Vores opsparing på Handelsbank-kontoen står pt i budgettet på , kun pga at kirken endnu ikke har taget pengene på det tidspunkt regnskabet blev lavet. Det er i balance som det plejer. Vores gældsforpligtelser er pt på ca kr til kirken. *** Vi tjekker op på hvad der er gået galt med mangel på girekort til bla de ældre i VFS kirke støttemedlemmer. Det er vigtigt at de får girekort da mange af dem ikke bruger netbank. Regnskabet 2013 til afstemning: Godkendt! 4. punkt: Budgettet 2014 Vi budgetere med et defensivt resultat. Arbejder ud fra worst case scenarium og håber på det bedste. Vi har et større underskud i budgettet, da bestyrelsen har valgt at afsætte penge til at indkøbe nye uniformer. Vi har pt ingen uniformer haft i længere til i særligt de populære størrelser, og det er vigtigt at

3 få styr på det snarest. Derfor søger vi pt efter en producent af uniformer, og det vil derfor koste en del mere i Der er også et ønske om en kvindemodel med indskæring. ** (Vi har også til overvejelse om vi kan lave en byttebørs online/på spejderlejr/til årsmøde hvor man kan bytte/sælge sine gamle uniformer -indtil vi får det op at køre igen.) Vi har blanke felter på underpunkterne til personaleudgifter da vi endnu ikke har det endelige budget med en præcis lønudgift for hver. Derfor har vi budgeteret med ét samlet beløb på kr. Der er budgeteret med kr i udgift til børnelejren. Vi har kalkuleret med en udgift pr barn der ca plejer at komme, og vi forsøger at dække den udgift der skulle blive. Børnelejren er en tur der vil og har været lagt både i psejder og kirkeafdelingen. Da den i år bliver styret hovedsagelig som et selvstændigt projekt under kirken, støtter vi turen med et beløb. Det skulle gerne give mere frie hænder for Andreas m.fl. at køre det som de vil. Endeligt vil udgifterne blive delt 50/50 mellem kirke og spejder, uanset udgift. De er bare vores ca budget. Budgettet 2014 til afstemning: Støttet! 5. punkt: Kontingent Kontingentet er pt på 75 kr hvoraf 20 kr går til korpset. Skal korpskontingentet på 20kr sættes op?! Et kontingent skal være på min 75 kr i alt iflg DUF. Forslag: Det er så små penge at det for korpset ikke får stor betydning hvis vi fx hæver det til 25 kr til korpset. Det skal kun hæves hvis det har betydning for DUFstøtten. Forslag: det vil dog være en ide at hæve løbende så vi ikke en dag skal hæve meget på en gang. Det kan dog være svært for de mindrebemidlede troppe hvis korpskontingentet hæves og troppen mister penge, og derved må hæve sit medlemskab til fx 100kr Ønske om at lade beløbet ligge pt. Støttet! 6. punkt: Valg af revisor: Ønske om at fortsætte som det er pt. Støttet! 7. punkt: valg af udvalgskomite til at vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen der er pt.: Christina Holm Kim Svanesøgaard Torben Rasmussen Dennis Møller Dorte Thyregod + supleanter: 1. Flemming og 2. Per Kim trækker sig og der skal vælges ny i stedet. Dennis og Christina er op på valg. Christina stiller op til valg igen, Dennis ønsker at stoppe.

4 Forslag til udvalgskommitéen: Per H Hansen = 6 Robert Sand = 5 Frank Holm = 4 Peter Svanesøgaard = 2 Mich Hauvre = 2 Torben Rasmussen = 7 Christian Rechter = 4 > Omvalg mellem Frank og Christian = 8 til Christian og 7 til Frank Udvalgskomite: Christian, Per, Robert, Torben samt Thomas Rasmussen. + kirkens repræsentant: Thomas Rasmussen 8. punkt: Mads informerer om den nye hjemmeside samt kommende ture: Der er endnu ikke rykket alt over fra den gamle, men det kommer. Under medlemmer og indmeldelse bliver der mulighed for at skrive lidt uddybende om sin egen trop. Der er planlagt en FED rovertur i april på Finderup. Emnet er EXTREME Capture the Flag. Vi håber mange rovere skal med og at alle i førere vil være med til at promovere det! Arbejdslejr Finderup i 9-11 maj. Der er Bededagstur på Finderup maj. Kampen om sølvøksen. Emnerne til dysten er endnu under udarbejdelse, men vil blive annonceret snart. Taleren har lige meldt afbud, så hvis der er forslag Der er shoppetur til Tyskland på Gundlovsdag torsdag d 5. juli hele dagen. Per kører. Plejer at være rigtig hyggelig så tilmeld jer snart! Vi tager til Globetrotter mm. og stopper ved det store aktivitetscenter med surf, ski, hus der står på hoved, og meget mere. Vi stopper også i Fleegaard, da vi derved får rabat til turen. Per arrangere nærmere med Mads. Det er samtidig også fars dag så hiv din far/ søn med og gør en dag ud af det :) Børnelejr første uge i juli. Kommer mere senere fra Andreas mfl Camporee 29 juli - 5 august i Holland, Ommen. Der er dags dato ca 75 antal tilmeldte fra Danmark. Sidste tilmelding 30. april. Der er dog KUN 250 antal pladser. Der er også sendt invitationer til unge Vi overvejer at lave ét centralt køkken i DK hvor alt maden laves sammen. Maden hentes der, men man spiser samlet i sin egen trop så der er føling med at alle får spist. Der skal her være frivillige fra troppene der hjælper i det fælles køkken på skift. Herved er der mere tid til aktiviteter. Der vil være fælles møde om aftenen. Om formiddagen vil der være møde i DK Starter med flaghejsning og kort oplæg 5-10 min, hvorefter man går ud i troppene og arbejder med nogle andagtsopgaver ca 45min. Det er skriftsteder og diskussionsoplæg. Man blive i sin trop i den tid så man ikke forstyrre andre. -Dog på nær onsdag morgen, hvor det bliver et fælles møde for hele DK. (Derfor er der heller ikke traditionel flaghejsning.) Det store mødetelt ligger 10 min væk. DK ligger længst væk. Den danske lejr har en stor og to små lejrpladser. Staben ligger muligvis på den ene lille.

5 Pladsen ligger i en skov. Det er løvskov ikke nåleskov. Der er 1 1/2 rafte pr mand. Der er mulighed for at bruge skovens træer til at binde på. De må dog ikke skæres i, hugges i eller på anden måde beskadiges!! Åbningsmøde er tirsdag kl Der er aktiviteter om eftermiddagen. Man får også denne gang farvede bånd på, og kan derfor kun prøve en aktivitet én gang og rokere herefter. Der er en hike lørdag formiddag. Der er en terræntur mandag formiddag. Vi pakker ned tirsdag. Transport: vi har busserne fra mandag morgen til tirsdag aften ugen efter. Så vi kan kører ned når vi vil - altså alt efter hvornår vi vil være der. Eksempel: VFS Ommen Kan også køre mandag aften og er på pladsen tirsdag morgen. Det er stadig ikke planlagt. PT er der 20 mand tilmeldt til fællesrejsen. Der opfordres til at der ikke er nogen der nytter tørklæder. Især pga de lidt fattigere lande kommer hjem uden tørklæde og kan ikke producere nye. Hvis de skal bytte, skal det være internt mellem de skandinaviske lande Der er ikke særlig mange bade ifht spejdere. Det er fordel at bygge brusebad i sin lejr. Danmark står for 5 aktiviteter: (1 pr 50 delgtagere) 1. fodbold 2. vandrutchebane + svømning 3. Høvdingebold-bueskydning ( Team-compat-archery ) 4. Kort og kompas 5. Brænde noget ind i ossobuko-ben/ knogle til tørklæderne + Roveraktiviteterne (Peter Bo Bohsen mfl) > Hertil skal findes frivillige. 9. punkt: Udvalgskomiteen kommer med deres forslag til bestyrelsesudvalget: De siddende bestyrelsesmedlemmer: Mads Kivikoski (korpsleder) Thomas Rasmussen (Rep. for kirkens ledelse) Torben Rasmussen Dorte Tyregod Svendsen 1. supleant: Flemming Nutzhorn Forslag til nye medlemmer: Christina Holm (genvalg) Per Hogne Hansen (genvalg - rykket fra 2. suppleant til medlem) Mich Hauvre (ny) 2. Suppleant: David Henriksen (ny) Skriftlig afstemning om hele forslaget: Der stemmes ja/nej/blankt til forslaget Stemmer: 15 stemmer ja, 0 nej og 0 blanke

6 10. punkt: evt: Spørgsmål fra Per: Er Nordic Camp en genganger eller en engangsforestilling. Sv: Det er en del dyrere en normalt. Kunne måske gøre det hvis vi må holde det på HLG. Men ligger i bero lige pt. Spørgsmål til deltagende på Camp i USA (Oskosh?) - Der er ikke opbakning til at lave en fælles dansk camp derovre. Skulle helst være stk. Vil man med er det med andre lande. Eks England. HLG: Hedearealet nær vandet vil kommunen gerne støtte økonomisk, så der sættes får ud, og vedligeholder arealerne. Det vil betyde meget for fugle og plantelivet! Det er en del at deres lokalplaner at gøre hede/vår-områderne anvendelige. Sp.: øst og vest tur er lagt samtidig.!? Sv.: Mads regner med at komme til vest i år, Vranum. Vise ansigt derovre også. Hyrer en anden til hytteturen i øst. Citat Mads: Vest er jo den rigtige hyttetur!! ;) Vi lukker mødet: Støttet!

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere