Hugin og Munin i cyberspace

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hugin og Munin i cyberspace"

Transkript

1 Hugin og Munin i cyberspace En antologi i prosjektserien Nordisk innhold Redaktør: Trine Smistrup, NJC

2 På digitale vinger 2 Hugin og Munin Odins ravne, der hver morgen fløj ud og kom tilbage med nyheder fra begivenhederne i Asgård, Valhalla og resten af Norden. Verdens første journalister, holder nogen af at sige Er de blevet overflødige nu? Får Odin en sms? At gribe tilbage i nordisk mytologi er måske en stor armbevægelse. Men de nordiske landes fælles ståsted for oplysning og demokrati har været udgangspunktet for, at denne antologi er blevet til. Projektet blev bevilget og igangsat, mens udviklingen mod den totale digitalisering gik med turbofart, og der ikke syntes at være nogen ende på mulighederne i nye tjenester, e-handel og e-annoncering. Man berusedes i de nye muligheder samtidig med, at mange følte en vis bekymring for, hvor de traditionelle mediers fremtid var. Forudsætningerne ændrede sig brat i 2001, økonomien blev hårdere presset, annoncetallene veg tilbage også længe før 11. september. Det krævede fokus på, hvad man egentlig kan og skal sælge som nyhedsmedium ligegyldig hvilken kanal, der bærer indholdet frem. Hvor står presse, journalistik og offentlighed efter et par årtier, hvor stort set alle de kendte forudsætninger for medier har ændret sig? En galoperende teknisk udvikling fra skrivemaskine til trådløse bredbåndsforbindelser har fulgtes med politisk liberalisering af ætermedierne, afpolitisering af de trykte medier, ejerkoncentration og en stigende kommercialisering af journalistik og medier med mere og mere uklare grænser til underholdningsindustrien. Historisk set har de nordiske lande har traditionelt haft et højt oplysningsniveau og et højt forbrug af medier. Norge, Sverige og Finland er altid i top fem, når verdens mest avislæsende nationer opgøres. Alle landene har stærke publicistiske traditioner, historiske og stærke public service-stationer på radio/tv-området og relativt kort afstand fra borger til redaktion. Borgerne i de nordiske lande er veluddannede som få, og medierne har været en vigtig del af den demokratiske opbygning og den offentlige samtale. Nu er alle disse traditioner under pres, og pressen skal skuldre sig på plads i en ændret verden. Kan traditionen for kvalitetsmedier med stor udbredelse fastholdes? eller er det tid til at lægge den i graven og lade folket blive underholdt? Er der en særegen nordisk tradition at bære videre, eller er det en myte, som vi holder af at tage frem i skåltalerne? Hvad er mediernes og journalistikkens samfundsrolle nu og i fremtiden? Gør det noget, at det er Disney, der producerer vores nyheder, og Lego, der står for børne-tv? Udviklingen presser også på det politiske system. Megen lovgivning skal nyskrives og nyfortolkes, inden der er etableret en ny retspraksis for privatlivets fred og ytringsfrihedens grænser i den digitale verden. Med Internets spredning af 0 er og 1-taller på globalt plan bliver ophavsret, national praksis for reklameindhold eller nationale koncessioner og licenser nærmest teoretisk. Og landenes public service-organisationer leverer indhold til hele verden for nationale skattepenge måske ikke et stort problem i de nordiske lande, men noget, der har givet anledning til panderynker hos bl.a. BBC. Nordisk Journalistcenter har bedt tænksomme og indsigtsfulde mennesker i de nordiske lande om at diskutere og komme med indspil på 12 centrale spørgsmål om det nordiske ståsted, nutidens vigtigste spørgsmål og fremtidens journalistik og journalister. De har bidraget med antologiens første 12 kapitler og derefter diskuteret indholdet i en rundbordsdiskussion, der udgør de sidste tre kapitler i bogen. Målet har ikke været at nå en enighed, men at bringe så mange emner og argumenter som muligt frem til debat. Alligevel er det tankevækkende, hvor langt enigheden rækker mellem bidragyderne om, hvor de store spørgsmål er ligegyldig om man er fra Finland eller Island, om man er redaktør, iagttager eller tillidsvalgt. At satse på eget indhold, på kvalitet og integritet, på professionalisme og prioritering det er kerneværdierne, uanset om produktet så publiceres med sværte på papir eller i binære talsystemer. Nordisk Journalistcenter har kunnet udgive dette materiale på grund af en særbevilling fra Nordisk Ministerråds pulje for strategiske kultursatsninger. Det stilles gratis til rådighed for journalister, journalistuddannelser, presseinstitutter og alle andre, der vil indgå i en debat om fremtidens journalistik og nyhedsmedier i Norden. København, foråret 2002 Trine Smistrup Projektleder, Nordisk Journalistcenter Copyright: Forfatterne og Nordisk Journalistcenter Forsidetegning: Per Christiansen

3 Indhold 3 De nye rammevilkår: 1. Medierne en ny sværindustri: Den klassiske publicist, der ville bidrage til debatten, er en uddøende race. Med digitaliseringens krav til investeringer og effektiv produktion er nye ejere med andre interesser kommet til, og indholdet er ikke længere målet. Journalist Ann-Magrit Austenå, næstformand for Norsk Journalistlag, præsident for Nordisk Journalistforbund 2. Ejerkoncentrationen sikrer mangfoldet, demokratiet og ytringsfriheden. De nye ejere sikrer professionel drift og dermed sund økonomi og parti- eller familieavisens meningstyranni er væk. Faktisk er både mangfoldighed og uafhængighed styrket. Direktør Truls Velgaard, Orkla Media. 3. Trygge, stærke hænder kan kramme alt for hårdt. Medierne kommer på færre og færre hænder, også i den svensksprogede presse i Finland. Erfaringerne viser både overvejelser bag ejerkoncentrationen og de fordele og ricisi, den fører med sig. Lederskribent og stedfortr. ansv. udgiver Björn Månsson, Hufvudstadsbladet, næstformand for Europæisk Journalistforbund. Medietraditioner i Norden 4. Den store verden set nordfra: Den nationale politik, tradition og historie spiller ind på de redaktionelle valg og det verdensbillede, de nordiske medier tegner for deres brugere. Trods frygt for amerikanisering er der klare nationale træk i udenrigsdækningen. Fil. dr. Kristina Riegert, lektor i journalistik, Södertörns Högskola. 5. Nordiske særtræk set i formsprog: De nordiske læseres vidensniveau er højt, og de kræver kvalitet i både form og indhold. De nordiske læseres vidensniveau er højt, og de kræver kvalitet i både form og indhold. Godt design i både trykte og digitale medier er et nordisk særkende - men der mangler viden, forskning og uddannelse på området. Konsulent Norvall Skreien, Innovations in Newspapers, tidl. redaktionschef for Bergens Tidende. Ændrer digitaliseringen ved grundfjeldet? 6. Er det kommercielle pres stærkere på netmedier end på de gamle medier? Måske men at gå efter rent kommercielle mål er som at tisse i bukserne: Varmen er kortvarig. Hvis man udvander den redaktionelle profil, kan man ikke holde på sit faste forhold til læserne. Men dét er ikke et særegent net-problem. Chefredaktør Øystein Kvistad, digi.no 7. Bomben, der aldrig sprang. Internet-alderen er ved at blive afløst af nye tider, og vi kan konkludere: Nettet blev ikke den frygtede bombe under demokratiet og de traditionelle medier. Det gav heller ikke den opblomstring af debatten og demokratiet, nogle havde håbet på slet ikke. Ole Grünbaum, freelancejournalist og net-pionér. 8. Dagligliv med internettet og lovens grænser. De digitale medier udfordrer megen traditionel lovgivning. Når medierne ikke mere følger landegrænserne, hvis lov skal man så følge? Og hvor kommer loven til kort over for de nye medier? Chefredaktør Asgeir Fridgeirsson, strik.is. 9. Ansvar og etik, tak! Er etik og ansvar på nettet anderledes end i de gamle medier? Hvem skal regulere branchen eller lovgiverne? -debat mellem Sveriges presseombudsmand Olle Stenholm, generalsekretær for Norsk Redaktørforening Nils Øy og Ekstra Bladets netredaktør Hans Larsen. Indholdet i centrum 10. Publicistisk årsregnskab. Svenske aviser er ved at udvikle et system for at opgøre regnskabet for journalistik og indhold, ikke blot for kroner og øre. Chefredaktør Ann Lystedt, Bärgslagsbladet /Arboga Tidning. 11. En teknisk tænker eller en tænkende tekniker? Journalister skal mere og mere kunne det hele - tænke, vide, vurdere, betjene teknikken. Hvad er det for nogle journalister, fremtidens medier har brug for og kan få? Redaktør og journalist Ulrik Haagerup, tidl. chefredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten 12. Hvad er journalistisk kvalitet i en konvergeret fremtid? Hvad vil vi måle succes og kvalitet på i fremtidens journalistik? Opgaverne vil helt sikkert ændre sig men i en mere og mere uoverskuelig verden vil borgerne vende sig til de medier, der byder på uafhængighed og troværdighed. Nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen, DR-Nyheder

4 Mediene en ny sværindustri 4 Den klassiske publicist, der ville bidrage til debatten, er en uddøende race. Med digitaliseringens krav til investeringer og effektiv produktion er nye ejere med andre interesser kommet til, og indholdet er ikke længere målet. Av Ann-Magrit Austenå Om forfatteren: Ann-Magrit Austenå er nestleder i Norsk Journalistlag og var præsident for Nordisk Journalistforbund i årene Tidligere journalist på Dagbladet, Oslo. Nordiske og internasjonale medier har i løpet av de siste årene gjennomgått en klar industrialisering. Til forskjell fra den løpende teknologiske utviklingen som alltid har preget mediebedriftene, er den moderne medieindustrialiseringen gjennomgripende og preger alle sider av virksomheten - fra eiersammensetning, konserndannelser og merkevarebygging via ledelse og organisering til teknisk produksjon og selve den journalistiske arbeidsprosessen. 1. Nye typer eiere: Nordiske mediebedrifter eies nå i større grad av klassiske industriselskaper. Dette er en klar speiling av en europeisk utvikling, med vannselskapet Vivendi som stor medieeier i Frankrike og statsminister Berlusconis entrepenør-baserte, italienske medieimperium. I Norge og Danmark er Orkla gjennom Orkla Media et godt eksempel. Orkla var opprinnelig et selskap basert på gruvedrift. Under industrialisten Jens P. Heyerdahl har selskapet vokst - først innen matvareproduksjon og bryggeridrift - og deretter i mediebedrifter i Norge, Polen og Danmark. I Sverige dominerer nå avdøde Jan Stenbecks medieimperium Modern Times Group (MTG), som bygger sin ekspansjon i mediemarkedet på en formue skapt gjennom skogsdrift. Gjennom et nettverk av underselskaper, krysseierskap og liten åpenhet om selskapets struktur, sikrer MTG maksimal kontroll for minimal kapitalinnsats. Underskogen av selskaper som industriselskapet Kinnevik og teleselskapene Tele2 og Millicom gjør MTG til en aktiv medieeier i Norden - også utenfor Sverige. I Norge er Kinnevik og MTG den største eier i landets eneste riksdekkende reklamefinansierte radiokanal P4. En forutsetning for denne utviklingen har på den ene siden vært at de politiske partiene, de nasjonale interesse- og fagorganisasjonene og de tradisjonsrike mediefamiliene i Norden har solgt seg ut av mediebedriftene og på den andre siden en børsnotering av mediebedrifter for å skaffe nødvendig kapital til teknologiske og strategiske investeringer. Den nyeste formen for industrielt medieeierskap er distribusjonsselskapenes oppkjøp og investeringer i produksjon av redaksjonelt innhold. Internasjonalt er fusjonen mellom American Online (AOL) med innholdsprodusenten Time Warner kroneksemplet på en slik sammensmeltning av distributør og innhold. I Norge er det store, statlige teleoperatørselskapet Telenor nå aktiv som oppkjøper og eier av redaksjonelt innhold. Telenor er så langt det selskapet i Norge som har tjent mest på digital konvergens av ulike medieprodukter og innholdsformidling. For å sikre seg fortsatt stor trafikk og dermed høy inntjening både på nett-trafikk og teletjenester som SMS- og PDA-meldinger, investerer Telenor tungt i selskaper som leverer ulike typer innhold.

5 Denne utviklingen har samlet gitt noen store aktører i det velstående men relativt tynt befolkede Norden, stor markedskontroll og dermed stor makt både kulturpolitisk og realpolitisk. Nordiske politikere diskuterer den markedskonsentrasjon som har skjedd, men ser i liten grad ut til å være villige til å ty til strenge og byråkratisk krevende kontrollbestemmelser for å vingestekke de store industrielle medieinvestorene. 2. Medieinnhold og meningskontroll er ikke lenger målet. Felles for både de nye industrielle eierne og de tradisjonelle medie- og forlagshusene er at det redaksjonelle innholdets betydning og verdi reduseres. Å kunne publisere spesielle typer innhold til klart definerte interessegrupper eller sikre distribusjon av politiske meninger og holdninger er ikke lenger en drivkraft i seg selv innen publisistisk virksomhet. De strategiske overlegninger og investeringer tar nå utgangspunkt i at mediene primært er av finansiell interesse som annonse- og ikke meningsbærere. Det redaksjonelle innhold får dermed først og fremst betydning som middel til å tiltrekke seg tilstrekkelig med seere, lyttere og lesere til igjen å kunne sikre og opprettholde annonsetilgangen. Kommersiell radio og fjernsyn har hele tiden vært basert på reklameinntekter. Utviklingen har imidlertid gitt et økt fokus på annonser også for strategisk utvikling av først papiravisene og nå nettavisene. Det vil si at medieselskapene selger ikke primært nyheter, meninger og underholdning til brukerne, men et tilstrekkelig antall lesere, lyttere og seere til annonsørene. I Nord-Norge har vi akkurat fått demonstrert annonsetilgangens betydning for mediesituasjonen. Avisene i Norge har siden tidlig på 70-tallet møtt konkurransen fra kommersielle radio- og tvkanaler med å inngå regionale annonsesamkjøringer. Gjennom Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har avisene fått dispensasjon fra konkurranseloven til å etablere denne formen for samlet salg av annonseplass i et knippe lokale og regionale aviser til merkevarenes og matvarekjedenes riksannonser. Ordningen har vokst gjennom 80- og 90-tallet til å dekke det meste av landet. I flere områder presses imidlertid konsernene nå bort fra den tradisjonelle modellen med parallelle samkjøringer mellom de ulike konsernene i samme område. Annonsører og mediebyråer ønsker full dekning innen de enkelte samkjøringsområdene uavhengig av hvilke konsern de enkelte avisene tilhører. Derfor ser vi nå en regional teigdeling mellom de norske konsernene, hvor A-pressen taper overfor Orkla i Østfold men styrker sin posisjon i Nord-Norge - til fordel for det Schibsteddominerte Harstad Tidende konsernet. I Bodø betyr opphevingen av to parallelle annonsesamkjøringer en nedlegging av to konkurrerende aviser Nordlandsposten (Harstad Tidende) og Nordlands Framtid (A-pressen) mens de to konsernene går sammen om å opprette et nytt felles selskap, som skal gi ut en ny avis i Bodø. 3. Innholdets egenverdi synker. At innholdet ikke lenger er et mål og dermed ikke har en verdi i seg selv, ser vi klarest gjennom mediebedriftenes nettsatsing. Ikke på noe annet område har så mange produsenter over en så lang periode vært villige til å gi bort produktene sine gratis. Troen på at annonsene skulle finansiere nettsatsingene har vist seg å slå helt feil. Samtidig har publikum kunnet venne seg til å kunne ta til seg nyheter gratis på nett. For nye generasjoner mediebrukere er dette nå normalsituasjonen; enten de ser på tv, hører radio eller leser avisenes nettutgaver, er opplevelsen at de får det redaksjonelle produktet gratis. Kjennetegnet på en effektiv industriproduksjon er å kunne produsere en serie produkter i maksimalt tempo med minimal arbeids- og kapitalinnsats. Digitalisering og konvergens har åpnet teknologiske muligheter for helt nye typer av parallell samlebåndsproduksjon av løpende nyhetsdekning gjennom ulike mediekanaler. Både nye og utskilte digitale mediebedrifter og gamle ærverdige mediebedrifter som omdannes til mediehus, baseres på at et minimum av journalister skal kunne levere nyheter, underholdning og kommentarer samtidig og i høyt tempo i ulike kanaler. En og samme journalist forventes å levere tekst, levende bilder og lyd til nettavis, samtidig som nyhetsmeldinger redigeres ned til PDA- og SMS-meldinger og stoffet kan gå ut som nyhetsbulletiner i radio og på tekst-tv. 5

6 En utvikling som har satt journalistenes opphavsrett under press. Opphavsrettsforhandlingene er både blitt tøffere og mer kompliserte. Journalistenes tillitsvalgte forhandler ikke lenger bare om rammene og betingelsene for lokalt stoffsalg og stoffutveksling mellom ulike mediebedrifter. Hovedkonfliktene kommer rundt utgivernes krav om å vederlagsfritt få overdratt retten til alle former for viderebruk av opphavsrettsbeskyttet stoff både i nettutgaver, meldingstjenester og databaser i egen virksomhet og gjennom videre overdragelse til tilsvarende virksomhet i regi av utskilte selskaper. Frilansere presses til å overføre alle rettigheter ved første gangs publisering. Samtidig motsetter utgiverne seg at opphavsrett overhodet skal reguleres i tariffavtaler for nye områder innen både eter- og digitale medier. 6 I tillegg til at kravet til tempo og parallellpublisering settes foran krav til kvalitet, individualitet og nyskaping, blir en konsekvens av utviklingen at det samlede medieinnholdet ensrettes. Der en allmennkringkaster som Norsk Rikskringkasting har hatt ulike redaksjoner for tv-sendinger, riksradio og lokale sendinger, baserer en del av de nye regionale mediehusene seg på at samme redaksjon og èn sentral desk - skal fore både nettavis, papiravis, lokal-radio og lokale tv-sendinger med nyhetsstoff. Dermed ensrettes innholdet parallelt med at selve produksjonen industrialiseres. 4. Høyere krav til avkastning Samtidig som egenverdien på det redaksjonelle innholdet synker, øker både konsernenes krav til innbetaling av konsernbidrag fra den enkelte bedrift og de industrielle eiernes krav til avkastning på investert kapital. Gjennom avvikling av lokale trykkerier, distribusjonssystemer, økonomi, administrasjon, itutvikling og andre støttefunksjoner gjør konsernene de enkelte lokale mediebedriftene avhengige av sentraliserte eller regionale konserntjenester. Disse tjenestene kan konsernene så prise, slik at de oppnår en innhenting av indirekte konsernbidrag i tillegg til det de lokale bedriftene må levere konsernene direkte avregnet som konsernbidrag av lokale overskudd. Når det gjelder krav til avkastning ligger Orklas eiere høyt med sitt krav på 15 prosent av investert kapital. I Norge rager imidlertid MTG-Stenbeck og de skjulte internasjonale bankfond-eierne til P4 høyest på versting-lista over kravstore eiere. I november 2001 påla styret i P4 ledelsen å si opp 24 medarbeidere, for å øke avkastningen til eierne fra drøyt 20 til nærmere 40 prosent. For årene har P4s eiere tatt ut 172,6 millioner NOK, etter en samlet investering på 30 millioner NOK da radiokanalen ble etablert tidlig på 1990-tallet. 5. Strategisk satsing - omstilling og nedbemanning Med konsernenes utskilling av trykkeri, transport, administrasjon og andre støttefunksjoner fra den enkelte bedrift til regionale fellestjenester, er den lokale frihet og individualitet blitt sterkt begrenset. Noe som igjen betyr strammere krav til samordnet og effektiv drift innen de ulike mediebedrifter i samme konsern. For å opprettholde kravet til avkastning til eierne og nivået på konsernbidrag, samtidig som den pålagte betalingen for støttefunksjonene øker, øker presset på kostnadskutt i redaksjonene. Noe som igjen betyr effektivisering gjennom nedbemanning. Samtidig som konsernene svir av store summer i såkalte strategiske investeringer for å kjempe om potensielle nye annonsemarkeder, hagler sentralt initierte omstillings- og nedbemanningspakker over konsernets tradisjonelle kjernevirksomhet arbeidet i de lokale avisredaksjonene. De strategiske investeringene har gått i tre bølger: Først kom satsingen på lokalfjernsyn og kabelselskaper, hvor mange avisbedrifter tidlig på 80-tallet mente å se muligheten til å gjøre gode penger på å posisjonere seg i forhold til et antatt stort nytt annonsemarked for lokalfjernsyn. Deretter kom satsingen på gratisaviser. Etter at Stenbecks gratisavis Metro i siste halvdel av 90- tallet viste seg å bli en suksess i Stockholm, posisjonerte både Schibsted og A-pressen seg for

7 kampen om annonsemarkedet i Oslo. Begge konsern har måttet se at verken Schibsteds Avis1 eller A-pressens deleide Osloposten har vist seg å bli noen økonomisk suksess. Like før jul overtok det danske mediehuset Søndagsavisen A-pressens aksjer i Norsk Avisdrift AS, og slår sammen Osloposten, Folloposten og Byavisa i Trondheim til en nasjonal gratisavis. Satsingen innebærer en skjerpet kamp mot Schibsteds gratisavis avis1 i Oslo. Imens går spekulasjonene om et hardt presset Schibsted tvinges til å slå sammen den utgiftstunge aftenutgaven av Aftenposten med gratisavisen Avis1 til en gratis ettermiddagsavis. Fra 1995 har kampen om nett-annonsørene stått i fokus. Det har imidlertid vist seg at heller ikke nettet er noen snarvei til annonseinntekter. Tvert imot representer nett-utgavene tap på mange titalls millioner kroner for hvert av selskapene. Fram til november var det primært de ansatte i nettutgavene som ble rammet av nedbemanning og oppsigelser. Etter 11. september har den negative utvikingen skutt fart. Utover høsten gikk budsjettene for annonseinntekter i mange medieselskaper fra svart til rødt. Deretter fulgte styrenes krav til sparepakker og børsmeldinger om nedbemanning for å roe ned investorene. I hele Norden har høsten 2001 vært en mørk høst for journalsiter og andre medieansatte. 6. Journalisten som industriarbeider Ny teknologi og tøffere krav til effektivitet og inntjening har økt produksjonspresset i de aller fleste redaksjoner. Mange journalister jobber nå som multifunksjonelle, med ansvaret for både tekst, lyd og bilde publisert gjennom flere kanaler. Det økende antallet nyhetssendinger i etermediene, kombinert med framveksten av nye og utskilte nettmedier har økt tempopresset. Mange journalister jobber nå uten deadline det vil si at de alltid har deadline. En arbeidssituasjon som preger både arbeidsmiljøet og det redaksjonelle produktet. For den enkelte journalist fører mer arbeid bundet til skjermterminaler med konstant deadlinepress både til mer stress, mindre frihet i yrkessituasjonen og økt fare for belastningsskader og utbrenthet. Faglig gir den nye industrialiserte arbeidssituasjonen mindre kontakt med egne kilder og mindre tid og mulighet til egenutvikling. Resultatet blir mer lettvint-journalistikk med nasking av stoff fra andre, som igjen publiseres som eget stoff uten at det er gjort verken kildekritikk eller egen videreutvikling av stoffet. Noe som igjen gir for liten kontroll i forhold til viderepublisering av feil, usannheter, rykter og ubekreftede spekulasjoner. Mange nettsteder opplever at troverdigheten synker, som følge av at leserne får egne negative erfaringer med kvaliteten på stoffet. Samlet sett gir disse forholdene; økt arbeidspress, mindre frihet i arbeidssituasjonen, i stoffvalg og tidsbruk, mindre kvalitetskontroll og mindre mulighet til å påvirke egen arbeidsdag og egen arbeidssituasjon, en industrialisering av den journalistiske arbeidsprosessen og en negativ utvikling av det journalistiske arbeidsmiljøet. Typer av slitasjeskader og antallet sykefraværsdager blir nå mer likt det en finner i tradisjonell industri. Samtidig er mange journalister rekruttert til yrket utfra et ønske om stor selvstendighet og forventning om lite rutinepreget arbeidshverdag. Dette er en voksende interesse- og identitetskonflikt, som vil få direkte innvirkning på kvaliteten i de redaksjonelle produktene. I kampen om seere, lesere og lyttere er det de redaksjonene som byr på originalprodukter, de som gir noe annet og noe mer enn ren oppdatering av enkle nyhetsbulletiner, som vil vinne nye brukergrupper. For de industrielle eierne går det en grense for hvor langt de kan presse industrialiseringen av journalistikken og fortsatt sitte som eiere av spennende og dermed kommersielt attraktive medie-merkevarer. 7

8 Eierkonsentrasjon sikrer mangfoldet og ytringsfriheten 8 Ejerskabet til medierne samles på færre og færre hænder. Det betyder professionel drift og mindre meningstyranni end i partipressens tid og en stærk koncern i ryggen kan sikre avisens overlevelse. Af Truls Velgaard Om forfatteren: Fra 1998 har Truls Velgaard vært direktør i Orkla Media med ansvar for en del av dagspressevirksomheten i Norge. Fra ansvarlig redaktør i Fredriksstad Blad. Fra journalist i Fredriksstad Blad. Utdannelse i samfunnsvitenskap. Har hatt - og har - en rekke verv i de norske presseorganisasjonene. Norge har verdens største utbredelse av aviser. Både aviskjøp per innbygger, og ikke minst det store antallet byer og tettsteder med egen avis er unikt. Å ta vare på dette store mangfoldet av aviser vil bare være mulig gjennom en eierkonsentrasjon som kan sikre nødvendige gevinster av en industriell samordning mellom avisene. De nordiske land har tradisjonelt hatt en særpreget stor utbredelse av aviser. De siste 30 årene gjelder dette først og fremst for Finland, Norge og Sverige. Frem til 1990 hadde disse tre landene en parallell utvikling, preget av høy avislesning. De siste ti årene har avislesningen i Finland og Sverige gått tilbake, mens Norge har klart å opprettholde sitt aviskonsum på et historisk høyt nivå. I Sverige og Finland sank salget av aviser per tusen innbyggere fra omkring 550 i 1990 til omkring 440 ti år senere. Danmark i den samme tiårsperioden har opplevd en nedgang fra omkring 350 til omkring 300. I Norge har opplaget vært stabilt omkring 600, men med en svakt synkende tendens. Foruten at vi har hatt en unikt høy avislesning, har avistradisjonen i Norden også på en spesiell måte vært knyttet til de demokratiske institusjonene. Gjennom flere generasjoner har avisene vært den sentrale demokratiske arena, både i lokalpolitikk og i rikspolitikk. Dette er en hovedårsak til at det knytter seg så stor oppmerksomhet til avisenes utvikling, og ikke minst til avisenes eierskap. Vil nye eierstrukturer påvirke avisenes innhold, og svekke grunnlaget for deres tradisjonelle meningsbærende rolle? Ikke så nytt Eierstrukturen i norske aviser er kraftig forandret de siste 15 årene. Den første store endringen var etableringen av Orkla Media på midten av 1980-tallet. Selskapet er en del av det børsnoterte norske industrikonsernet Orkla, og eier i dag 26 norske aviser. For et drøyt ti-år siden ble A-pressen etablert som et kommersielt konsern, med påfølgende børsnotering. A-pressen eier omkring 45 aviser. På begynnelsen av 1990-tallet ble Schibsted omdannet til et børsnotert selskap, med en markant ekspansiv profil. I det norske markedet er Schibsted størst av de tre, med kontroll over mer enn 30 prosent av det norske avisopplaget. I sum kontrollerer de tre konsernene omkring 60 prosent av det norske avisopplaget. De fleste vil nok karakterisere dette som en dramatisk endring. Jeg skal ikke argumentere mot den oppfatningen. Som en del av et helhetsbilde kan det likevel være på sin plass å påpeke at Orkla Media i Norge utelukkende har kjøpt tradisjonelle borgerlige aviser; de fleste av dem har gjennom generasjoner tilhørt et fellesskap innenfor Norsk Høyrepresse. Samarbeid og samordningen mellom disse avisene er således ikke noe nytt. Det samme gjelder innenfor A-pressekonsernet, hvor man i mange ti-år før børsnoteringen av konsernet hadde omfattende samordning både økonomisk og redaksjonelt innenfor denne pressegruppen. Det moderne A-pressekonsernet har bare i begrenset

9 grad ekspandert utenfor den tradisjonelle sirkelen av Arbeiderpartiets aviser. Schibsted-konsernet er 9 i all hovedsak fundert på de to gamle, familieeide avisene Aftenposten og Verdens Gang. Bortsett fra disse to, består Schibsteds norske avisvirksomhet først og fremst av mindretallseierskap i fire av de største regionsavisene og av en mindre eierpost i et nordnorsk aviskonsern. Således kan det på mange måter argumenteres for at de tre store aviskonsernene i Norge bare har gitt en tidsmessig kommersiell ramme omkring strukturer som gjennom generasjoner allerede var innarbeidet i norsk presse; en kommersialisering som for øvrig stort sett all virksomhet i Nord-Europa har gjennomgått de siste to ti-år, enten vi snakker om tradisjonell industri, statlige teleselskaper, offentlige universiteter eller frivillig kulturarbeid. Likevel er det forandringene som er mest iøynefallende, og som det er mest interessant å fokusere på. Eierskapets rolle er blitt mer synlig, og samtidig er eiernes motiver til dels blitt endret. Afpolitisering giver frihed Avisene er ikke lenger et redskap for å fremme eiernes politiske interesser. Partisekretæren i Det norske Arbeiderparti er ikke lenger en tilstedeværende figur i A-pressens redaksjonslokaler. Partiets sentralstyre skal ikke lenger godkjenne redaktøransettelser. Konsernets aviser har ikke lenger som sin formålsparagraf å fremme Arbeiderpartiets politikk. De fleste redaktører og journalister ser dette som en ubetinget fordel. Denne utviklingen har bidratt til økt journalistisk frihet, mindre sentralstyring og større lokal frihet i den enkelte redaksjon. Det er vanskelig å hevde annet enn at dette er en utvikling som styrker mangfoldet, demokratiet og ytringsfriheten. Men i stedet for politiske målsettinger har avisene fått eiere med nye motiver: Ønsket om økonomisk avkastning. Etter min oppfatning skaper imidlertid ikke dette noen prinsipielt ny situasjon for avisene. For det første var også det gamle eierskapet i mange aviser opptatt av avkastning; enten fordi man hadde en familieformue bundet opp i avisen, eller fordi man ønsket å bruke avkastning i en avis til å finansiere underskudd i en annen avis. Dessuten er det slik i de fleste aviser at det er de ansatte og ikke eierne som forsyner seg med den største andelen av verdiskapningen. Og lenge før det kommersielle eierskapet ble etablert, hadde nettopp avisene utviklet noen av de best lønnede yrkesgrupper vi har i vårt samfunn. Avisene har allerede i mange ti-år representert vesentlige økonomiske interesser, både for eiere og ansatte. Selvfølgelig er det mulig at utviklingen av et konsentrert, kommersielt eierskap kan komme til å svekke mangfold og ytringsfrihet. Det er alltid en fare for at vi vil få eiere som leder utviklingen i feil retning, enten ved å misbruke sin makt eller ved å gjøre uheldige valg. Men jeg kan ikke se at et kommersielt eierskap i seg selv er en trussel mot mangfold og ytringsfrihet. Tvert i mot, så er det mitt bestemte inntrykk at for eksempel det moderne A-pressekonsernet i Norge ser ut til å være adskillig mer opptatt av å ivareta mangfold og ytringsfrihet enn det gamle, partistyrte konsernet som først og fremst var opptatt av å bruke avisene til å fremme sitt partis syn. Det ville jo vært en ulykke både for demokratiet og ytringsfriheten i Norge dersom vi skulle gått tilbake til det tidligere systemet med en Arbeiderparti-presse og en Høyre-dominert, borgerlig presse, hvor først og fremst de kom til ordet som støttet avisens politiske syn. Nå er det naturligvis ingen vei tilbake til dette. Og et hovedproblem i debatten om eierkonsentrasjon er at ingen er i stand til å anvise noe alternativ. Det er naturligvis aldri vanskelig å finne bekymringsfulle trekk ved store strukturelle endringer i et viktig samfunnsområde som avisene. Ved etableringen av de moderne aviskonsernene i Norge for år siden var da også advarslene til dels dommedagspregede. Så langt er de gjort fullstendig til skamme. De enkelte avisredaksjonene har aldri hatt større frihet i publisistiske spørsmål enn i dag, og til tross for avisenes tapte markedsandeler i reklamemarkedet har redaksjonene aldri hatt større økonomiske ressurser til rådighet. Dette har da også gitt resultater: Norge har aldri hatt flere aviser eller et høyere totalt avisopplag enn i dag.

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 1. Jan. - febr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

redaktör karin arvidsson

redaktör karin arvidsson kristin clemet åke daun ingibjörg s. gísladóttir bertel haarder eeva kuuskoski jon kvist stefán olafsson jukka pekkarinen marie simonsen benedikte thorsteinsson gunnar wetterberg redaktör karin arvidsson

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte

EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte Referenten, advokat Jesper Lett, Danmark: Det, der i dag hedder EU, har gennemgået en lang udvikling, der startende helt tilbage med Kul-

Læs mere

Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23.

Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. Dag Fjeldstad (red.) Rolf Mikkelsen (red.) Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING

Læs mere

DOING GOOD IN THE WORLD DVD

DOING GOOD IN THE WORLD DVD Nr. 6. oktober- 2014 DOING GOOD IN THE WORLD DVD See how The Rotary Foundation and its partners are achieving sustainable results in Rotary s six areas of focus and learn how you can help! Promoting peace

Læs mere

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 Analys Norden ger dig analys och djupare insikt i de nordiska ländernas politiska liv. Utvalda skribenter analyserar vad som sker och varför.

Læs mere

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik?

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Tidens tendenser: Fra forskning til implementering Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen Strategisk transportplanlægning gør vi bæredygtige

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir. Utdanning skaper utvikling. i utkantsområder syrjäseudut.

Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir. Utdanning skaper utvikling. i utkantsområder syrjäseudut. Hróbjartur Árnason Karin Berkö Tiina Front-Tammivirta Jørgen Grubbe Aina Knudsen Torhild Slåtto Sigrún Kristín Magnúsdóttir Utdanning skaper utvikling i glesbygden i glesbygden i utkantsområder syrjäseudut

Læs mere

Utvärdering av forskningen om vård av unga och vård av missbrukare finansierat av Statens institutionsstyrelse under perioden 1994 2002

Utvärdering av forskningen om vård av unga och vård av missbrukare finansierat av Statens institutionsstyrelse under perioden 1994 2002 Utvärdering av forskningen om vård av unga och vård av missbrukare finansierat av Statens institutionsstyrelse under perioden 1994 2002 Professor Ragnar Hauge Docent Tine Egelund Februari 2004 cçêëâåáåöëê

Læs mere

Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse

Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse Peripeti nr. 12 Teaterpolitik og teaterledelse Redaktionelt forord (3) Godhet og galskap Sigrid Røyseng (5) Teaterpubliken i svensk kulturpolitik Rikard Hoogland (19) Teater for alle? Jon Nygaard (31)

Læs mere

Følelser, ting og museologi

Følelser, ting og museologi Nordisk Museologi 2004 2 Følelser, ting og museologi 1 At der er en nær sammenhæng mellem tingene og museologien turde være velkendt. At der er følelser med i spillet kan heller ikke komme bag på andre

Læs mere

hverandre, saksbehandlere i departement har tatt telefoner til kolleger i andre nordiske land, lærere har møtt hverandre på tvers av grensene.

hverandre, saksbehandlere i departement har tatt telefoner til kolleger i andre nordiske land, lærere har møtt hverandre på tvers av grensene. 31. årgang - nr. 3-2003 Det nordiske samarbeidet i lys av EU-samarbeidet og omvendt Første del av en innledning holdt på Nordisk Folkeriksdag, Lillehammer, 2. august 2003 Av Dag Seierstad Kjennetegn ved

Læs mere

NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID. Læs i bladet

NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID. Læs i bladet 37. årgang nr. 1 2009 NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID NORDISK FOLKRIKSDAG/FOLKEMØDE 2009 30. juli - 2. august NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE ENERGI Thy i Danmark Læs mere side 11 Læs

Læs mere

TrygVesta. Det handler om å være trygg / 03-2009. Specialisterne

TrygVesta. Det handler om å være trygg / 03-2009. Specialisterne TrygVesta Det handler om å være trygg / 03-2009 Specialisterne Indhold Leder: Mangfoldige eksperter 3 Med nese for risiko 4 Det båtgale forsikringsselskapet 6 Når der går skimmelsvamp i følelserne 8 Fremtiden

Læs mere

500 nye medarbejdere hvert år

500 nye medarbejdere hvert år TrygVesta Det handler om at være tryg / 02-2008 Velkommen til os: 500 nye medarbejdere hvert år Temanummer: Læring og personlig udvikling TrygVesta magazine 02-08 1 Innhold Leder: Viden vokser når den

Læs mere

2 0 0 4 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R A P R I L ISSN 1399-7734

2 0 0 4 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R A P R I L ISSN 1399-7734 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR 2004 APRIL ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 1-2004 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

Pengevirke Nr 2-2006 Forside

Pengevirke Nr 2-2006 Forside T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R 2 0 0 6 J U N I Pengevirke Nr 2-2006 Forside ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 / Online: ISSN 1901-2020 Pengevirke 2-2006 udgives af Merkur, Danmark og Cultura

Læs mere

Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..?

Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..? 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR OKTOBER Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..? ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

Nefertiti längtar hem

Nefertiti längtar hem Nordisk Museologi 2002 2 Nefertiti längtar hem 1 Herbert Ganslmayr, framsynt direktör för Bremens etnografiska Übersee-Museum, var under en följd av år ordförande i ICOMs Advisory Committee och aktiv i

Læs mere

Indhold. Anmeldelser. Redaktionelt forord. Henrik Ibsen som teatermann Live Hov. Sven Åke Heed. Erik Østerud

Indhold. Anmeldelser. Redaktionelt forord. Henrik Ibsen som teatermann Live Hov. Sven Åke Heed. Erik Østerud Indhold Redaktionelt forord Henrik Ibsen som teatermann Live Hov Komiska inslag i Ibsens samtidsdramer Sven Åke Heed KRONOS OG TOPOS Erik Østerud Bytte, gave og offer i Et dukkehjem og Fruen fra havet

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold TemaNord 2010:602 Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 2. mar. - apr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

Vindkraft i Norden. Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna

Vindkraft i Norden. Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna Vindkraft i Norden Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna NordVind September 2012 Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna Projektgruppen NordVind har udarbejdet nærværende

Læs mere

Nordens nødvendighed - set fra USA

Nordens nødvendighed - set fra USA 35. årgang - nr. 2-2007 Nordens nødvendighed - set fra USA Af Jesper Morville Scandinavia in World Politics er navnet på en bog, som professor ved Washington University, Christine LÆS I BLADET Tak til

Læs mere