Borgere der har fået præhospital hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgere der har fået præhospital hjælp"

Transkript

1 Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse 1. kvartal 2015 Præhospitalet

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Aktivitet og servicemålsoverholdelse i perioden 1.januar til 31.marts Patientkontakter og samlet aktivitet Hvilke tilbud har patienterne modtaget? Udviklingen i patientkørsler og patientkontakter Hvor længe venter borgere i Region Midtjylland på den første professionelle præhospitale hjælp? Patienter i livstruende eller muligt livstruende situationer (hastegrad A), hvor patienten har ventet længere end 20 minutter Henvendelser fra borgere og sundhedsprofessionelle til AMKvagtcentralen... 9 Bilag 1. Månedsoversigt over aktiviteten på AMK-vagtcentralen i 1. kvartal 2015 og responstider fordelt på kommuner og postnumre Bilag 2. Geografisk gengivelse af opfyldelsen af servicemål på kort over Region Midtjylland... 20

3 1. Indledning Regionsrådet har besluttet, at Præhospitalet halvårligt skal rapportere gennemført aktivitet i AMK-vagtcentralen og ambulancetjenesten. På mødet den 29. april 2015 blev det yderligere besluttet, at Præhospitalet skal udarbejde en særskilt enkelt rapport for 1. kvartal Aktivitet og servicemålsoverholdelse i perioden 1.januar til 31.marts 2015 Dette afsnit har til formål at beskrive aktiviteten i AMK-vagtcentralen og servicemålsoverholdelsen i perioden 1. januar til 31. marts Der sammenlignes løbende med samme periode I afsnittet beskrives følgende: - Antallet af patientkontakter og den samlede aktivitet - Hvilke tilbud har patienterne modtaget? - Udviklingen i akutte patientkørsler - Hvor længe venter borgere på den første professionelle præhospitale hjælp? (servicemålsoverholdelsen) - Telefoniske henvendelser til AMK-vagtcentralen 2.1. Patientkontakter og samlet aktivitet Tabel 1 viser den samlede aktivitet i perioden 1. januar til 31. marts Tabel 1. Samlet aktivitet i perioden 1. januar til 31. marts Patientkontakter Teknisk kørsel I alt Januar Februar Marts I alt AMK-vagtcentralen har i 1. kvartal 2015 betjent patienter, der har fået præhospital hjælp i form af ambulance, liggende befordring, sundhedsfagligt råd eller andet. Til sammenligning betjente AMK-vagtcentralen patien- Side 3

4 ter i 1. kvartal Antallet af patientkontakter er således steget med 5,5 % fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal Der har ligeledes været en stigning i antallet af tekniske kørsler fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 på 26 %. Væksten i antallet af tekniske kørsler skyldes et øget forbrug af forkantsdisponeringer siden de nye ambulancekontrakters opstart, der har givet bedre muligheder for at omplacere ambulanceberedskaberne til andre ambulancebaser. Forkantsdisponeringer har til formål at mindske responstiden. Samlet set er AMK-vagtcentralens aktivitet steget med 7 % fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal Hvilke tilbud har patienterne modtaget? På AMK-vagtcentralen foretages en sundhedsfaglig visitation af patienterne, der har til formål at sikre, at de mest syge og tilskadekomne får hjælp først og at alle får den hjælp, de har brug for. Visitationen skal således sikre, at rette hjælp gives til rette patient i rette tid. Den sundhedsfaglige visitation foretages med udgangspunkt i beslutningsstøtteværktøjet Dansk Indeks for Akuthjælp. Dansk Indeks for Akuthjælp er opdelt i fem hastegrader, og hastegraden afgør hvilken hjælp, der gives til patienten: A (livstruende eller muligt livstruende) B (hastende, men ikke livstruende) C (ikke hastende, men med behov for monitorering og behandling) D (liggende befordring, uden behov for anden monitorering og behandling end ilt) E (anden hjælp end ambulance eller liggende befordring, eksempelvis henvisning til egen læge/lægevagten, taxa eller afslutning med rådgivning). Tabel 2, 3 og 4 viser det tilbud, som patienterne har modtaget inddelt efter hastegrader og den daglige aktivitet. Side 4

5 Tabel 2. Borgere kørt med ambulance Gennemsnit per dag A ,6 B ,2 C ,1 D ,3 Ikke-angivet 95 1,1 Teknisk kørsel ,7 Hovedtotal Tabel 3. Borgere kørt med køretøj indrettet til liggende/hvilende befordring Gennemsnit per dag D ,4 Teknisk kørsel 93 1 Hovedtotal ,4 Tabel 4. Borgere der har fået anden hjælp end ambulance/liggende/hvilende befordring Gennemsnit per dag E ,3 Hovedtotal ,3 Der var i 1. kvartal 2015 dagligt omkring 320 patienter, der blev kørt i ambulancer og i gennemsnit knap 110 patienter, der blev transporteret i liggende/hvilende sygetransporter. Samtidig blev omkring 38 patienter dagligt tilbudt anden hjælp end ambulance eller liggende befordring Udviklingen i patientkørsler og patientkontakter Som det fremgik i afsnit 2.1, er antallet af patientkontakter steget med 5,5 % fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal Det svarer til en vækst på cirka patientkontakter. Tabel 5 viser, hvordan væksten i patientkontakter fordeler sig på hastegraderne A 1, B 2, C 3, D 4 og E 5. 1 Livstruende eller muligt livstruende 2 Hastende men ikke livstruende 3 Ikke-hastende, men med behov for monitorering og behandling 4 Liggende befordring uden behov for anden monitorering og behandling end ilt 5 Anden hjælp end ambulance eller liggende sygetransport Side 5

6 Tabel 5. Forskel i patientkontakter mellem 1. kvartal 2014 og 2015 opdelt på hastegrad Forskel mellem Forskel i % kvartal 2014 og 1. kvartal 2015 A ,6% B ,8% C ,1% D ,3% E ,5% Ikke angivet ,7% I alt ,5% Tabel 5 viser, at den vækst i patientkontakter med hastegrad A, der sås særligt i 2. halvår er fortsat i 1. kvartal Antallet af patientkontakter, hvor patientens symptomer svarer til hastegrad A er steget med 13,6 % fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal Det ses derimod, at den tidligere sete vækst i patientkontakter med hastegrad B er aftaget. Af tabel 5 ses det ligeledes, at antallet af patientkontakter med hastegrad C er faldet, mens antallet af patientkontakter med hastegrad D er steget. Det skyldes fortrinsvis muligheden for at patienter nu kan få ordineret ilt i den liggende/hvilende befordring og i mindre omfang muligheden for samkørsler, der indføres gradvist. Tabel 6 viser udviklingen i fordelingen af hastegrader i perioden 1. januar til 31. marts 2015 sammenlignet med samme periode året før. Tabel 6. Fordeling af opgaver efter hastegrader og opgavekategori 1. kvartal 2014 og 1. kvartal A 22% 23% B 19% 18% C 15% 11% D 30% 31% E 7% 8% Ikke-angivet 0% 0% Teknisk kørsel 8% 9% I alt 100% 100% Som det fremgår, er andelen af opgaver med hastegrad A, D og E er steget, mens andelen af opgaver med hastegrad B og C er faldet. Side 6

7 Den fortsatte vækst i opgaver med hastegrad A er særligt interessant, fordi disse patientkørsler ikke kan indpasses i den daglige planlægning af ressourcerne. De akutte patientkørsler (hastegrad A og B) skal håndteres umiddelbart, og da behovet ikke er kendt på forhånd, er den aktuelle her-og-nu kapacitet rammen for hjælpen. Det udfordrer som nævnt muligheden for at give alle patienter den akutte hjælp inden for servicemålet. Tabel 7 viser udviklingen i hastegrad A opdelt på rekvirent. Af tabellen fremgår det, at væksten i antallet af patienter skyldes 1-1-2, vagtlæger og praktiserende læger med stigninger på henholdsvis 10,5 %, 13,6 % og 42,9 %. Tabel 7. Forskel i hastegrad A mellem 1. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015 opdelt på rekvirent Forskel mellem 1. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015 Forskel i % Vagtlæge Praktiserende læge Hospitaler Andet ,5% ,6% ,9% ,1% ,2% Der har i 1. kvartal 2015 været en stor vækst i antallet af henvendelser til , hvilket er årsagen til den relativt store stigning i antallet af sager med hastegrad A. For praktiserende læger og vagtlæger skyldes væksten i antallet af anmodninger om hastegrad A imidlertid en forskydning, således at der anmodes om flere kørsler med hastegrad A end tidligere Hvor længe venter borgere i Region Midtjylland på den første professionelle præhospitale hjælp? I nedenstående tabel 8 vises den ventetid, som borgere, der har haft brug for en ambulance, har oplevet i perioden 1. januar til 31. marts Responstiden sammenholdes med de servicemål, som Regionsrådet har vedtaget. Servicemålene dækker Region Midtjylland som helhed. Ved responstid forstås den tid, der går fra den tekniske kørselsdisponent på regionens AMK-vagtcentral modtager opgaven fra den sundhedsfaglige visitator til første professionelle præhospitale beredskab er fremme på et skadested, hos en akut syg, tilskadekommen eller hos en fødende. Side 7

8 Tabel 8. Responstidsopgørelse for første professionelle præhospitale beredskab på skadestedet Mål i minutter A 75 % er 10 9,47 9,22 92 % er 15 13,45 12,87 98 % er 20 16,48 16,07 B 60 % er 15 14,19 15,14 75 % er 20 18,33 19,75 * A- og B-kørsler, der går til et skadested Regionen har besluttet at skifte datamodel (fra ekstern til BI-portalen). Det betyder, at responstiden fremadrettet vil blive vist på en anden måde. Tabel 8 vil således få en anden form svarende til tabel 9 nedenfor. Tabel 9. Responstidsopgørelse for første professionelle præhospitale beredskab på skadestedet Mål i procent A Andel under 10 min 75% 78,3% 79,6% Andel under 15 min 92% 95,7% 96,8% Andel under 20 min 98% 99,5% 99,6% B Andel under 15 min 60% 63,8% 59,5% Andel under 20 min 75% 79,7% 75,9% * A- og B-kørsler, der går til et skadested Af opgørelserne ses det, at servicemålene for hastegrad A og B med undtagelse af B60 - er overholdt i 1. kvartal Det ses samtidig, at responstiden for hastegrad A er forbedret fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal Nogle af de væsentligste årsager til at det er muligt at opfylde og forbedre responstiden for de mest syge og tilskadekomne patienter er en stærk disponeringsmæssig vægtning af kørsler med hastegrad A før kørsler med hastegrad B, de nye ambulancekontrakter, der giver mere fleksibilitet end de tidligere og et mildt vejr i 1. kvartal Patienter i livstruende eller muligt livstruende situationer (hastegrad A), hvor patienten har ventet længere end 20 minutter Regionsrådet har besluttet et servicemål om, at 98 % af alle A-kørsler (der går til et skadested) må have en responstid på maksimalt 20 minutter. Det vil sige, at 2 % af kørslerne må have en responstid på mere end 20 minutter. Side 8

9 I perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 har der været i alt 28 A-kørsler med en responstid på over 20 minutter. Det svarer til 0,4 % af det samlede antal A-kørsler (der går til et skadested). Til sammenligning var der 30 A- kørsler med en responstid på over 20 minutter i 1. kvartal Tabel 10. Antal A-kørsler med responstid over 20 minutter i perioden 1. januar 31. marts 2015 Andet Lang kørevej fra vogn til adresse Nærmeste Beredskab optaget Upræcis adresseangivelse Akut- /lægebil først på sted Hovedtotal Januar Februar Marts Hovedtotal Niveauet for A-kørsler med en responstid på over 20 minutter ligger således inden for det servicemål, Regionsrådet har besluttet Henvendelser fra borgere og sundhedsprofessionelle til AMK-vagtcentralen AMK-vagtcentralen har i 1. kvartal 2015 modtaget henvendelser fra borgere og sundhedsprofessionelle, hvor AMK-vagtcentralen i 1. kvartal 2014 modtog henvendelser. Det svarer til en mindre stigning på 1,2 %. Antallet af henvendelser til AMK-vagtcentralen er højere end det i afsnit 2.1 angivne antal af patientkontakter, da borgere og sundhedsprofessionelle til tider henvender sig flere gange om den samme patient/kørsel. Tabel 11 viser den gennemsnitlige samtalelængde på de forskellige telefonlinjer i AMK-vagtcentralen og den gennemsnitlige ventetid. Side 9

10 Tabel 11. Samtalelængder og ventetider Telefonlinjer Pt. gennemsnitlig samtalelængde i minutter: sekunder Pt. gennemsnitlig ventetid i minutter: sekunder 112-opkald 3:13 0:06 A + B bestilling for praktiserende læger og vagtlæger A + B bestilling for hospitaler C + D bestilling for praktiserende læger og hospitaler C + D bestilling for kommuner 1:55 0:15 1:35 0:24 1:35 0:30 1:50 0:27 Af tabellen ses det, at den gennemsnitlige ventetid for borgere, der har ringet pt. er på 6 sekunder og den gennemsnitlige samtalelængde er 3 minutter og 13 sekunder. De mindst akutte samtaler er ofte de samtaler, der tager længst tid hvis der altså ses bort fra de akutte samtaler, hvor den sundhedsfaglige visitator giver vejledning i hjerte-lunge-redning eller af andre grunde er nødsaget til at blive i telefonen til hjælpen er fremme. Side 10

11 Bilag 1. Månedsoversigt over aktiviteten på AMK-vagtcentralen i 1. kvartal 2015 og responstider fordelt på kommuner og postnumre Bilag 1 indeholder en månedsstatistik over aktiviteten på AMK-vagtcentralen i perioden 1. januar til 31. marts Derudover indeholder den en oversigt over responstiderne i 1. kvartal 2015 fordelt på kommuner og postnumre i Region Midtjylland. Tabel 1. Borgere kørt med ambulance 2015 A B C D Ikke angivet Teknisk kørsel SUM Januar Februar Marts Tabel 2. Borgere kørt med køretøj indrettet til liggende befordring 2015 D Ikke angivet Teknisk kørsel SUM Januar Februar Marts Tabel 3. Borgere der har fået anden hjælp end ambulance/liggende befordring 2014 E Januar 1130 Februar 1105 Marts 1214 Tabel 4. Opgørelse over responstid fordelt på kommuner i Region Midtjyll1and per 31. marts 2015* Antal A- A75 A92 A98 B60 B75 Favrskov Januar 72 11,9 14,4 16, ,46 18,91 Februar 51 10,62 13,64 15, ,79 23,66 Marts 76 11,74 14,35 16, ,44 18,67 perioden ,4 14,4 16, ,21 21,6 Hedensted Januar 81 11,89 13,87 15, ,87 21,35 Februar 79 11,6 13,77 19, ,26 23,15 Marts 95 11,54 13,93 15, ,58 19,28 perioden ,67 13, ,23 22,02 Side 11

12 Antal A- A75 A92 A98 B60 B75 Herning Januar ,25 13,27 15, ,92 18,9 Februar ,58 13,78 17, ,42 16,77 Marts ,19 13,66 17, ,55 22,37 perioden ,46 13,59 17, ,95 18,83 Holstebro Januar 128 8,57 14,94 17, ,43 23,86 Februar 112 8,87 14,23 15, ,38 16,77 Marts 123 8,22 13,94 17, ,51 22,47 perioden 363 8,8 14,16 17, ,77 20,95 Horsens Januar 150 7,88 11,44 14, ,38 18,85 Februar 142 6,8 10,89 12, ,09 14,95 Marts 151 7,33 10,51 13, ,21 17,79 perioden 443 7,42 10,9 13, ,12 17,39 Ikast- Brande Januar 69 8,92 12,53 13, ,43 20,45 Februar 52 9,88 12,03 13, ,08 20,9 Marts 68 10,51 13,33 14, ,6 23,98 perioden 189 9,76 12,84 13, ,93 21,67 Lemvig Januar 31 13,07 16,59 18, ,05 26,67 Februar 32 12,7 14,84 17, ,08 23,8 Marts 42 10,09 14,31 15, ,64 22,13 perioden ,25 15,39 16, ,7 24,74 Norddjurs Januar 73 9,77 12,63 14, ,95 23,46 Februar 56 10,89 13,62 17, ,2 18,6 Marts 61 9,74 13,8 16, ,62 perioden ,08 13,56 17, ,36 21,68 Odder Januar 43 7,96 12,38 17, ,25 23,48 Februar 29 10,66 12,63 17, ,78 26,35 Marts 35 7,53 13,26 16, ,33 18,77 perioden 107 8,8 12,77 18, ,37 24,03 Randers Januar 186 8,12 11,17 14, ,45 13,98 Februar 181 7,5 12,31 14, ,24 15,44 Marts 192 7,64 10,73 13, ,88 18 Side 12

13 Antal A- A75 A92 A98 B60 B75 perioden 559 7,77 11,5 14, ,32 15,47 Ringkøbing- Skjern Januar 92 10,7 14,82 17, ,32 22,4 Februar 97 10,37 13,35 15, ,09 21,3 Marts ,49 15, ,06 24,98 perioden ,3 13,85 17, ,53 23,52 Samsø 6 Januar 8 7,63 8,34 8,53 4 Februar 6 7,59 10,47 11, ,78 12,01 Marts 10 10,25 16,83 18,55 1 perioden 24 8,03 13,17 17,4 11 8,97 11,6 Silkeborg Januar 169 9,48 12,35 14, ,76 18,2 Februar 136 8,99 10,94 12, ,85 17,03 Marts 154 8,68 11,36 14, ,93 20,73 perioden 459 9,09 11,8 14, ,61 18,6 Skanderborg Januar 65 9,77 13,41 14, ,07 18,91 Februar 78 10,59 13,83 16, ,23 22,11 Marts 88 9,91 13,4 15, ,21 19,81 perioden ,08 13,57 15, ,45 19,78 Skive Januar 92 10,64 15,49 18, ,45 24,79 Februar 71 9,44 13,74 17, ,98 25,6 Marts 84 9,25 13,96 19, ,88 20,44 perioden 247 9,84 14,74 18, ,63 23,76 Struer Januar 34 10,3 14,82 23, ,01 23,59 Februar 36 8,01 12,16 13, ,34 21,82 Marts 32 12,98 16,03 18, ,89 20,43 perioden 102 9,47 14,54 19, ,86 21,61 Syddjurs Januar 55 9,63 13,14 19, ,1 20,38 Februar 66 10,19 13,96 17, ,26 20,53 6 Udregnet på baggrund af meget få kørsler Side 13

14 Antal A- A75 A92 A98 B60 B75 Marts 74 10,64 13,46 15, ,61 22,02 perioden ,45 13,49 16, ,97 21,12 Viborg Januar ,77 15,7 17, ,42 18,48 Februar ,23 14,48 17, ,09 23,87 Marts 169 9,6 13,98 18, ,54 22,8 perioden ,32 14,74 17, ,68 22,17 Århus Januar 586 7,85 10,59 12, ,15 18,21 Februar 505 7,66 10,44 12, ,05 18,8 Marts 648 7,61 10,44 11, ,67 18,41 perioden ,7 10,49 12, ,61 18,5 * A- og B-kørsler, der går til et skadested ** I opgørelsen indgår ikke kørsler, som aflyses undervejs til skadestedet. Tabel 5. Opgørelse over responstiden fordelt på postnumre i Region Midtjylland per 31. marts 2015* Postnummer Antal A- indgår i op- A75 A92 A98 gørelsen** B60 B Nørre Nebel Ølgod Tarm 57 7,4 10,9 12, , Hemmet 8 14, Skjern 53 10, , ,4 24, Videbæk 39 12,7 16,8 17, ,8 24, Kibæk 31 12,5 13,3 14, ,7 25, Lem St 9 11,4 11,7 11, Ringkøbing 64 7,5 10,2 11, ,2 13, Hvide Sande 14 6,2 13,2 14,3 12 9,3 15, Spjald ,7 16, ,7 30, Ørnhøj 8 14,3 16,5 18, Side 14

15 Postnummer Antal A- indgår i op- A75 A92 A98 gørelsen** B60 B Tim Ulfborg 24 16,8 20,1 21, , Vejle Vejle Øst Juelsminde 48 12,4 14,3 15, , Stouby 8 8,8 10,7 12, Barrit 6 8,6 13,4 15, Tørring 29 13,8 15,9 23, ,4 28, Uldum 9 12,7 14,7 15,5 6 23,3 28, Sønder Omme Stakroge Sønder Felding 6 16,7 17,5 17,7 7 22, Give Brande 48 7,9 10,9 13, ,3 22, Ejstrupholm 11 9,9 12,8 13, Hampen Herning 288 7,3 9,6 12, ,7 14, Ikast 66 5,3 11,2 12, ,2 20, Bording 28 10,5 13,8 14,3 7 19,4 25, Engesvang 17 13,2 14,4 15,1 6 19,9 22, Sunds ,6 13, ,5 21, Karup J 36 14,5 16,8 19, ,2 29, Vildbjerg 32 11,5 12,7 13, , Aulum 21 13, ,5 8 20,4 22, Holstebro 267 6,2 9,1 12, ,1 15, Haderup 12 17,7 19,1 19,6 7 30,7 31, Sørvad 8 14,7 19,1 22,4 5 21,3 26, Hjerm 5 10,5 10,9 11, Vemb 22 12,9 14,8 15,1 6 20,4 21, Struer 81 7,9 12,5 16, ,5 21,1 Side 15

16 Postnummer Antal A- indgår i op- A75 A92 A98 gørelsen** B60 B Lemvig 64 7,4 9,9 14, , Bøvlingbjerg 7 13,9 15, Bækmarksbro 8 12,4 15,5 16, Harboøre 11 11,8 14,5 18, Thyborøn 11 15,4 16,5 16,6 5 22,8 23, Hurup Thy Thyholm 11 17,3 22,9 26,4 7 29,5 33, Skive 140 6,3 10, ,7 19, Vinderup 37 14,5 16,4 17, ,7 27, Højslev 23 9, ,7 8 17, Stoholm Jyll 17 13,4 15,6 17, ,6 26, Spøttrup 34 13,9 17,6 20, ,7 27, Roslev 42 12, , ,5 21, Fur Århus C 386 5,4 6,9 8, ,3 16, Århus N 132 6,1 7,1 9, ,8 14, Århus V 134 6,3 7,6 8, ,1 15, Brabrand 133 7,5 8,9 11, ,2 17, Åbyhøj 54 5,6 8,1 9, ,8 18, Risskov 119 6,9 8,9 11, ,9 17, Egå 39 8,9 11,4 12, ,5 20, Viby J 152 7,4 9,1 11, ,7 19, Højbjerg 121 8,2 11, ,2 21, Odder 91 8,4 14,2 18, ,4 24, Samsø ,2 17, , Tranbjerg J 44 9,6 11,1 11, , Mårslet ,2 12, ,4 23,1 Side 16

17 Postnummer Antal A- indgår i op- A75 A92 A98 gørelsen** B60 B Beder 18 10,5 11,6 12,1 8 20,9 24, Malling 19 9,3 10, ,7 27, Hundslund 10 10,4 11,7 12, Solbjerg 17 12,8 14,1 15, ,3 22, Hasselager 34 10,4 11,2 11, ,1 19, Hørning 25 10,1 11,1 13, ,6 20, Hadsten 49 12,5 15,1 16, ,9 22, Trige 22 9,4 10,5 11, , Tilst ,7 12, ,1 21, Hinnerup 35 9,2 12,2 13, ,3 21, Ebeltoft 69 6,9 11, , Rønde 29 10,1 12,8 15, ,3 17, Knebel 9 14,3 17,6 19, ,2 25, Balle Hammel 58 8,3 12,9 14, , Harlev J 18 9,6 10,8 11, , Galten 42 9,9 13,4 14, ,3 21, Sabro 21 10,3 11,4 12,2 9 16,9 18, Sporup Grenaa 111 6,6 10,4 13,6 53 9,7 15, Lystrup 46 9,8 11,7 12, ,9 22, Hjortshøj 24 10,8 11, ,1 17, Skødstrup 30 9, , , Hornslet 30 9,6 12,1 14, , Mørke 13 10,9 12,7 13,2 9 11,5 11, Ryomgård 9 12,6 12,7 12, ,9 18, Kolind 16 9,1 12,5 14, , Trustrup 10 10,7 13,9 14,8 6 18,3 18, Nimtofte 11 14,1 17,1 18, Glesborg 15 13,3 17,4 19, ,1 25, Ørum 7 12,6 13,9 14, Side 17

18 Postnummer Antal A- indgår i op- A75 A92 A98 gørelsen** B60 B75 Djurs 8592 Anholt Silkeborg 277 7,2 9,6 12, ,4 15, Kjellerup 71 9,3 12,1 15, ,7 20, Lemming 5 9,6 10,2 10, Sorring 6 11,3 13,5 14, Ans By 19 10,7 11,5 12, ,2 25, Them 12 12,7 13,6 15, , Bryrup 8 9,2 10,9 11, Skanderborg 123 9,1 13,6 15, , Låsby 11 9,9 14,1 14,8 5 13,5 18, Ry 33 12,2 13,6 14, , Horsens 358 6,5 9,4 12, ,5 15, Daugård 11 11,6 13,4 16,7 6 17,8 18, Hedensted 52 10,9 11,8 13, ,6 20, Løsning 41 9, , ,5 18, Hovedgård 14 12,6 13,1 15, Brædstrup 34 7,6 12,2 14, , Gedved ,7 18,2 6 18,6 20, Østbirk 16 12, ,5 6 17,2 20, Flemming 6 13,6 13,8 13, Rask Mølle Klovborg 7 9,2 10,5 11, Nørre Snede 10 5,8 10,6 11, Stenderup 5 7,8 8,3 8,4 9 13,2 16, Hornsyld 18 5,4 9,9 10,9 8 16,6 22,3 Side 18

19 Postnummer Antal A- indgår i op- A75 A92 A98 gørelsen** B60 B Viborg ,7 15, ,6 13, Tjele 41 12,9 16,6 18, ,6 23, Løgstrup 14 8,8 10,2 11, Skals 15 12, , Rødkærsbro 10 10,1 10,9 12,3 5 12, Bjerringbro 55 6,4 9,7 16, , Ulstrup 19 13,6 15,9 17,2 6 18, Langå 42 12, , ,5 23, Thorsø 10 12,8 15,2 16, Fårvang 20 12,3 14,8 16, Gjern 8 11,7 13,3 13, Randers C 117 4,7 5,6 6, ,3 10, Randers NV 96 6,4 9,3 11, ,3 13, Randers NØ 130 5,1 7, ,5 11, Randers SV 42 7,5 8,3 10, , Ørsted 10 7,6 15,3 16,4 6 14,8 17, Randers SØ 66 9,2 10,8 14, ,3 16, Allingåbro ,7 18,4 8 14, Auning 16 11, ,4 7 18,9 23, Havndal , ,3 28, Spentrup 25 8,9 10,7 11,7 9 11,4 14, Gjerlev J 19 13,1 14,7 14,9 9 17,2 18, Fårup 7 12,6 14,2 14, Hobro 7 16,6 17,6 17, Mariager Aalestrup Side 19

20 Postnummer Antal A- indgår i op- A75 A92 A98 gørelsen** B60 B Gedsted Møldrup 14 14,5 16,2 19,6 5 20,8 22,4 * A- og B-kørsler, der går til et skadested ** I opgørelsen indgår ikke kørsler, som aflyses undervejs til skadestedet. Bilag 2. Geografisk gengivelse af opfyldelsen af servicemål på kort over Region Midtjylland Bilag 2 indeholder en geografisk gengivelse af opfyldelsen af servicemål på kort over Region Midtjylland. Side 20

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Regionshuset Århus NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk I det følgende

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5560 Aarup 5610 Assens 5492 Vissenbjerg 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6682 Hovborg 7200 Grindsted 6623 Vorbasse 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldsbehandlingen i regionen. Nedenfor kan du finde telefonnumre, hjemmesider og e- mail adresser på kommunerne

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Almen gymnasial uddannelse (STX)

Almen gymnasial uddannelse (STX) Almen gymnasial uddannelse (STX) - analyse af søgemønstre, fremskrivninger og kapacitet på gymnasierne i Region Midtjylland 2000-2015 Regional Udvikling Rapport, november 2009 ISBN 87-7788-186-9 Region

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Udfærdiget af: Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt reperationer. 2. Arbejdsområde Alle perroner på : Fjernbanestationer. TIB 34 Struer Thisted. TIB 32 Struer

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00 Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten 8964 2505 Lukket onsdag FAX: 8964 2396 visitation@favrskov.dk FVR08.movie@vconf.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse handlet i 4. kvartal 2007 (fordelt på postnummer).

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse handlet i 4. kvartal 2007 (fordelt på postnummer). Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse handlet i 4. kvartal 2007 (fordelt på postnummer). Note: Realkreditrådet har sat minimumsgrænsen ved fem handler. Dvs. hvis der har været færre

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Byder Bud Byder/ Vogn Til- Køretid Ventetid Køretid Ventetid nr. nr. Vognmand Type slutning Antal Stationering Opstart Dag Dag Øvrig Øvrig 1 1 Bryrup

Byder Bud Byder/ Vogn Til- Køretid Ventetid Køretid Ventetid nr. nr. Vognmand Type slutning Antal Stationering Opstart Dag Dag Øvrig Øvrig 1 1 Bryrup Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik Indkomne tilbud på variabel kørsel Byder Bud Byder/ Vogn Til- Køretid Ventetid Køretid Ventetid nr. nr. Vognmand Type slutning Antal Stationering Opstart

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Almen Praksis i Region Midtjylland

Almen Praksis i Region Midtjylland Almen Praksis i Region Midtjylland.0 Baggrund og målsætninger.... Baggrund.... Målsætninger....0 Almen praksis i Region Midtjylland... 5 3.0 Beskrivelse af lægedækningen i kommunerne... 8 3. Favrskov Kommune...

Læs mere

!" " # " $ % % % "&% " & % %'' " ( %"&

!  #  $ % % % &%  & % %''  ( %& !" " # " $ % % % "&% " & % %'' " ( %"& )" Indledende undersøgelser, risiko ved anvendelse af bolig Favrskov 711-00051 Bygaden 23 8450 Hammel Boligundersøgelse 21b Skjød By, Skjød Hedensted 766-00817 Munkegårdsvej

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Viby IF Århus KFUM/Hasle

Viby IF Århus KFUM/Hasle JHF Jydsk Håndbold Forbund Puljer turnering 2010-11 før ombrydning Serie 1 Herrer, Pulje 1 Serie 1 Herrer, Pulje 2 Serie 2 Herrer, Pulje 1 AGF, Århus 3 AGF, Århus 4 AIA-Tranbjerg 2 Harlev IK ASB Sport

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 22/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen, så som venterum. 2. Arbejdsområde Alle perroner på følgende strækninger

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Kontraktbilag 2 KRAVSPECIFIKATION - UDBUD AF LÆGEVAGTKØRSEL

Kontraktbilag 2 KRAVSPECIFIKATION - UDBUD AF LÆGEVAGTKØRSEL Kontraktbilag 2 KRAVSPECIFIKATION - UDBUD AF LÆGEVAGTKØRSEL 1. Indledning Som et led i aftalen mellem de praktiserende læger og Region Midtjylland om lægevagten er der etableret en kørselsordning for de

Læs mere

apr-10 REGION_NR ADRESSERINGSNAVN KOMMUNE_NR ADRESSERINGSNAVN_1 POSTNR BYNAVN 1081 Region Nordjylland 773 Morsø Kommune 7900 Nykøbing M 1081 Region

apr-10 REGION_NR ADRESSERINGSNAVN KOMMUNE_NR ADRESSERINGSNAVN_1 POSTNR BYNAVN 1081 Region Nordjylland 773 Morsø Kommune 7900 Nykøbing M 1081 Region apr-10 REGION_NR ADRESSERINGSNAVN KOMMUNE_NR ADRESSERINGSNAVN_1 POSTNR BYNAVN 1081 Region Nordjylland 773 Morsø Kommune 7900 Nykøbing M 1081 Region Nordjylland 773 Morsø Kommune 7950 Erslev 1081 Region

Læs mere

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner TØF konference 2012 Korsør den 1. Oktober 2012 Anders H Kaas, Banestrategi Midtjylland KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen Visionsoplæg Østjylland Hastigheder 140

Læs mere

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale med rabat på ovenstående priser kan kun opnås ved minimum

Læs mere

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder Der er en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter finanskrisen, hvor vi har oplevet en

Læs mere

Nå 566.000 læsere gennem Midtjyske Mediers ugeaviser + samarbejdspartnere

Nå 566.000 læsere gennem Midtjyske Mediers ugeaviser + samarbejdspartnere Ugeaviser Midtjyske Medier Prisliste 2015 Dansk Oplagskontrol 1H 2014. Index DK/Gallup Marketing HH 2013 ** Online tillæg: 95,- / Jobann. 510,- *** Online tillæg: 29,- pålægges 1. indrykning. **** Print

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Nye regionale banekoncepter

Nye regionale banekoncepter Nye regionale banekoncepter Trafikdage Special session ved Jens W. Brix (Trafikstyrelsen), Jakob Møldrup Petersen (Trafikstyrelsen), Ole Kien (Rambøll), Anders Kaas (Atkins) ca. 500 mio kr/km www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

Gazeller i Region Midtjylland 2011

Gazeller i Region Midtjylland 2011 1 1834,1 WhiteAway A/S Risskov 13481 15 2 1700,3 International Starch Institute A/S Aarhus C 14258 5 3 1199,0 Pragmasoft ApS Åbyhøj 11522 15 4 921,1 Elbodan Finans A/S Hinnerup 11457* - 5 826,2 Mette Munk

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Salgspriser parcelhusgrunde. Orientering. Kopi til

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Salgspriser parcelhusgrunde. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Salgspriser parcelhusgrunde På Byrådets møde den behandles som punkt 13. Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014. Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Driftsbudget for. buskørsel

Driftsbudget for. buskørsel Trafikselskab i Region Midtjylland under dannelse 1. udkast Driftsbudget 2007 for buskørsel 8. juni 2006 Version 2 Generelle bemærkninger... 1 I alt pr. bestiller... 2 Favrskov Kommune... 3 Hedensted Kommune...

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Række/Pulje oversigt. Udskrevet den: Klokken: 14:00:19

Række/Pulje oversigt. Udskrevet den: Klokken: 14:00:19 Række/Pulje oversigt Udskrevet den: 19-01-2009 Klokken: 14:00:19 63170 Serie 1 Herre (6 k.) tt11 630910 603016KO85 ASA, Aarhus 603025KO52 Skovbakken IK 603196KO85 Fredericia ff 603260KO112 Hadsten SK 1

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Nr. Navn Postnr. By 7409 Alex Hansen 8270 Højbjerg 5636 Arne Ellerup Nielsen 8230 Åbyhøj 7780 Benny Knudsen 8930 Randers NØ 9716 Bent Grøn Andersen

Nr. Navn Postnr. By 7409 Alex Hansen 8270 Højbjerg 5636 Arne Ellerup Nielsen 8230 Åbyhøj 7780 Benny Knudsen 8930 Randers NØ 9716 Bent Grøn Andersen Nr. Navn Postnr. By 7409 Alex Hansen 8270 Højbjerg 5636 Arne Ellerup Nielsen 8230 Åbyhøj 7780 Benny Knudsen 8930 Randers NØ 9716 Bent Grøn Andersen (El-Kontakten) 8832 Skals 7740 Bent L.Nørregaard Cramer

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Prisudvikling for villaer 1993-2009

Prisudvikling for villaer 1993-2009 Prisudvikling for villaer 1993-2009 Grafikken viser, hvordan prisudviklingen har været for villaer i de forskellige boligområder, når man tager højde for inflationen. Den første kolonne er den faktiske

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

Salgskvadrameterpris på villaer solgt i 2015

Salgskvadrameterpris på villaer solgt i 2015 Salgskvadrameterpris på villaer solgt i 2015 Boligtype: Villa Postnr med under 20 salg er udeladt. Beregninger foretaget af Boliga og AB Clausen Alle priser for byggeuomkostninger er meget konservativt

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Randers Freja Fodbold Forår 2016

Randers Freja Fodbold Forår 2016 Fodbold Forår 2016 30 minutter / træningskamp, Privat 432.753 27-02-2016 Hobro Kunstgræsbane 52 65,00 260,00 Hobro IK 195,00 130,00 1 Fodbold Forår 2016 DBU Jylland Pokal U13 Drenge/8 (2003), Pulje 1 832.059

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

K 2009 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 13:27 13:32

K 2009 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 13:27 13:32 Endelige Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 11. januar til 12. december 2009 MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5305 5313 5315 5317 5319 5321 5325 5327 5331 5333 5337 5339 5343 5345 5349

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017 JULI 2017 HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland Kære Kunde! SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS På alle vore lokaliteter står vi klar til at betjene dig med åbningstider, der sikrer dig netop den fleksibilitet,

Læs mere

150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 DatoInterval: 01.09.2007-01.05.2008

150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 DatoInterval: 01.09.2007-01.05.2008 150140 CIF, Århus Udskrevet den 02.11.2007 - Side 1 Lør. 08.09.07 494871 11:20 Pige Elite 1. runde, Pulje 657 Hornslet IF - CIF, Århus HEI-hallen 16-15 494867 14:40 Pige Elite 1. runde, Pulje 657 CIF,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer.

Udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer. Udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer. Note: Realkreditrådet har sat minimumsgrænsen ved fem handler. Dvs.

Læs mere

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

NYHEDER I FORSLAG TIL REGIONPLAN 2005

NYHEDER I FORSLAG TIL REGIONPLAN 2005 NYHEDER I FORSLAG TIL REGIONPLAN 2005 ÅRHUS AMT MARTS 2005 2 INDHOLD FORORD... 3 BYER OG ERHVERV... 4 KULTURHISTORIE... 6 VAND... 8 DET ÅBNE LAND... 10 LANDBRUG... 12 RÅSTOFFER OG TEKNISKE ANLÆG... 14

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

A B C D E F G H I J K L M Midttrafik 3. udbud

A B C D E F G H I J K L M Midttrafik 3. udbud A B C D E F G H I J K L M Midttrafik. udbud 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 80 8 8 8 8 8 8 8 88 8 0 8 Byder nr. 8 0 Bud nr. 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 Vognmand/byder Fuur Taxi Asia's Taxi Asia's Taxi Kronjyllands

Læs mere

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Mandag-fredag dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5705 5313 5315 5717 5319 5721 5725 5727 5331 5733 5337 5739 5343 5745 5349 5751 5355

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere