IT bachelor og IT-Kandidat status 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT bachelor og IT-Kandidat status 2010"

Transkript

1 IT bachelor og IT-Kandidat status Januar

2 Plan It-bacheloren Ide og baggrund Struktur og kurser Status på studerende Erfaringer Kandidatuddannelsen It-produktudvikling Ide og baggrund Struktur og kurser Adgang Organisering og bemanding mv. 2! 2

3 Ide og baggrund AU resultatkontrakt 2005/2006 siger: 100 studerende på nye IT-uddannelser Samarbejde med HUM er ikke på tapetet NAT ønsker det ikke HUM går igang for sig selv På NAT udpeger dekanen et udvalg OLM, MEC, MIS, KG. Udvalget fremsætter forslag som NAT fremsender til VTU Vi starter sommeren !

4 Ide og baggrund Fokus på it-produktudvikling Fra systemer til (masseproducerede) it-produkter Software, fysisk design, forretningsforståelse Inddrage kompetencer fra AAA og ASB Innovationsprocesser Fra opgaveløsning Til problemdefinering og problemløsning Introducere projektorienteret undervisning Erhvervsretning bl.a. gennem studiejobs Internationalisering gennem internships i udlandet 4 4!

5 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET IT-PRODUKTUDVIKLING Udvikling af (masseproducerede) it-systemer Der kan være tale om f.eks. interaktiv software integreret i fysiske produkter,. interaktiv software integreret i fysiske omgivelser, fysiske produkter med tilhørende Web-services, eller rene software-produkter og web-services.! Særligt fokus på integrationen af software i fysiske produkter, herunder specielt det fysiske design, interaktiondesignet og tilhørende Web-services. Eksempler på it-produkter kan være GPS-applikationer, mobiltelefonapplikationer, medieafspillere, interaktive tavler, interaktive borde, interaktive omgivelser mv. Produkter er karakteriseret ved, at de har et fysisk design og en interaktion der er væsentlig forskellige fra en traditionel computer, og at central funktionalitet leveres via Web-services. 5

6 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET STYREGRUPPE Michael Schwartchbach Kaj Grønbæk Peter Gall Krogh Marianne Graves Petersen Søren Poulsen Koordinering og opfølgning Kontakt til studieledelsen og studieadministration 6

7 It-kurser i kontekst q4 Datalogiens videnskabsteori Specialisering Valgfri q3 dekspsys 1 Specialisering Valgfri q2 Specialisering Valgfri Bachelorprojekt q1 Specialisering Valgfri q4 Specialisering Specialisering q3 dads 1 Statistik og databehandling Praksisprojekt q2 dcompnet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Produktdesignprojekt q3 dintdes Fysisk Design dwebtek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dprog2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dintprog 7! 7

8 Specialisering Produktdesign AARHUS q4 Datalogiens videnskabsteori Æstetisk interaktion Valgfri q3 dekspsys 1 Social computing Valgfri q2 Oplevelsesdesign Valgfri Bachelorprojekt q1 Advanced physical computing Valgfri q4 Visualisering og projektkom. Designteori og -historie q3 dads 1 Statistik og databehandling Praksisprojekt q2 dcompnet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Produktdesignprojekt q3 dintdes Fysisk Design dwebtek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dprog2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dintprog 8! 8

9 Specialisering Softwareudvikling AARHUS q4 Datalogiens videnskabsteori dsik Valgfri q3 dekspsys 1 ddist Valgfri q2 dsoftark dopsys Bachelorprojekt q1 dconc (it) Valgfri q4 dads 2 Valgfri q3 dads 1 Statistik og databehandling Praksisprojekt q2 dcompnet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Produktdesignprojekt q3 dintdes Fysisk Design dwebtek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dprog2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dintprog 9!

10 Specialisering Forretningsforståelse AARHUS q4 Datalogiens videnskabsteori Valgfri Business Models q3 dekspsys 1 Valgfri q2 q1 Bachelorprojekt Marketing Valgfri Valgfri q4 Statistik og databehandling q3 dads 1 Organisational Communication Praksisprojekt q2 dcompnet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Produktdesignprojekt q3 dintdes Fysisk Design dwebtek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dprog2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dintprog 10! 10

11 Eksempler på Kurser Bacheloruddannelsen I it

12 Store IT-Innovationer Uge1.1: Computer, Mus, Desktop Uge1.2: Den personlige computer Uge2.1: WorldWideWeb Uge2.2: Søgetjenester Uge3.1: Fra skrivebord til håndholdt Uge3.2: Allestedsnærværende IT Uge4.1: Mobilen og mobile web tjenester Uge4.2: IT til spil og leg Uge5.1: Multisensor, multimodal, multimedie Uge5.2: Mennesker og prototyper Uge6.1: Bruger-drevet Innovation Uge6.2: Innovationsmodeller Uge7.1: Innovationsmodeller + opsummering og afslutning 12!

13 FORRETNINGSFORSTÅELSE 1 Virksomhedens og dens interessenter 2 Virksomhedens Mission, Vision og Core Values 3 Virksomhedens core values og strategi. Balanced Score Card 4 Porters 5 forces 5 Porter + PEST Analyse 6 Boston modellen Kotler Anso" - Markedsbeskrivelse 7 Priselasticitet 8 Case 9 Customer relation management & Supply change management 10 Omkostningsmodeller 11 Forskellige forretningsmodeller: Porters generiske strategier 12 Årsregnskab 13 Regnskabsanalyse 15 Eksamensforberedelse 13! 13

14 FYSISK DESIGN " Deltagerne vil efter kurset have et grundlag for at forstå begrænsninger og muligheder I forhold til den menneskelige krop og de fysiske omgivelser relateret til design af pervasive computing artefakter og indsigt i sensorer og aktuatorers rolle i pervasive computing artefakter og miljøer. Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: anvende grundlæggende ergonomividen i design af pervasive computing artefakter og miljøer. identificere og analysere fysiske betingelser for pervasive computing miljøer. Designe den fysisk form af simple artefakter I forhold til hardware størrelse, placering af sensorer, aktuatorer og mekanik. (Phidgets) Kurset vil dække emner der strækker sig fra hånd, krop og rumlig ergonmi til perceptionen af form; praktiske og kunstneriske måder at registrere og forstå fysisk form og miljø; basal indsigt i sensorer og aktuatorer og deres muligheder for at måle og påvirke omgivelserne på gennem interaktive systemer. Endvidere vil der blive introduceret til produkt semantik, basal forståelse af fysiske materialer samt indsigt og grundlæggende færdigheder for bygning af fysiske modeler. Kursus øvelserne vil både indeholde analyse af eksisterende produkter og produktion af nye. " 14! 14

15 Fysisk Design Kursus plan Ugens undervisning annonceres via aula... Uge 1: Design og betydning - design intentioner Uge 2: Formforståelse og formgivning Uge 3:Mixed Enviroments + Phidgets - kursus opgave stilles Uge 4: Phidgets præsentation, plus idékritik Uge 5: Krop og rum Uge 6: Produktion og vejledning Uge 7: Kritik og perspektivering Eksamen d /3 15! 15

16 IT-PRODUKTDESIGNPROJEKT Deltagerne vil efter kurset have praktisk erfaring med gennemførsel af en design- og udviklingsproces, og et grundlag for at forstå metoder og processer i et produktudviklingsforløb. Kursets arbejdsform vil også træne deltagernes evne til at planlægge og gennemføre projekter og til at formidle og kommunikere faglige problemstillinger. Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: - skitsere relevante designkoncepter - konstruere og implementere en blandet fysisk og digital prototype. Den studerende skal derudover lære at formidle og dokumentere arbejdet med designprocesser inden for it-produktudvikling. Kurset giver således den studerende praktisk erfaring med deltagelse i udviklingsprojekter og herigennem styrke og udbygge den studerendes begrebsapparat og analytiske evne inden for produktudvikling !

17 Delopgaver (1/3) 1. Projekt brief: Argumenteret valg for afgrænsning af opgaven Præsentation af empiri Beskrivelse af første designidéer Teknologi overvejelser, herunder krav og ønsker til softwareløsningen 2. Der udarbejdes et designkoncept, der består af følgende: en visionsbeskrivelse en kort beskrivende tekst der inkluderer beskrevne brugsscenarier knyttet til visionsskitsen Diskussion og argumentation for alternativer og design valg 17!

18 Delopgaver (2/3) 3. Der udarbejdes 3 del-prototyper. Denne aktivitet er den mest omfattende i projektet. Der skal udarbejdes prototyper på: den fysiske form og interaktion den visuelle/auditive interaktion i software de Webservices, der er nødvendige 4. Prototyperne i punkt 3 integreres, og der argumenteres for i hvilket omfang og hvordan de realiserer visionsskitsen under punkt 2, samt hvordan de forholder sig til brugskonteksten. Afgrænsninger og mangler i den integrerede prototype diskuteres. Den integrerede prototype skal kunne demonstreres og argumentationen skal være kort og koncis - typisk et par sider. 18!

19 Delopgaver (3/3) 5. Der gennemføres en simuleret afprøvning af den integrerede prototype. I skal have mindst én mindre gruppe personer udenfor jeres egen gruppe til at gennemføre en simuleret afprøvning. Afprøvningen dokumenteres og de vigtigste resultater beskrives. 6. Der laves en kort skriftlig diskussion af perspektiverne i og evt. barrierer for at realisere jeres koncept i virkeligheden og etablere en forretning omkring dette. Dette diskuteres typisk på et par sider. Der lægges vægt på kvaliteten i argumentationen. 7. Rapport der samler ovenstående delafleveringer (1-6). Materialet samles i en ZIP, der uploades til Web, selve rapportdelen afleveres som en PDF fil. Der skal af formelle grunde også afleveres 5 kopier i print på Informationskontoret fredag d. 5. juni kl Resultaterne af ovenstående præsenteres som plancher på en udstilling i Spring Lab (Shannon 143) mandag d. 15. juni 2008 mundtlig eksamen gennemføres på nærmere angivne tidspunkter i resten af denne uge. 2-3 plancher i max A3 format printet på almindelig papir til opsætning på væg eller tavle. 19!

20 itpdp IT-PRODUKTER til Fremtidens Elektroniske Nyheder

21 21!

22 22!

23 23!

24 24!

25 25!

26 26!

27 27!

28 itpdp IT-produkter til Nattelivet 28

29 29!

30 30!

31 31!

32

33 33!

34 34 34!

35 35 35!

36 Andet og tredje studieår 36

37 It-kurser i kontekst q4 Datalogiens videnskabsteori Specialisering Valgfri q3 dekspsys 1 Specialisering Valgfri q2 Specialisering Valgfri Bachelorprojekt q1 Specialisering Valgfri q4 Specialisering Specialisering q3 dads 1 Statistik og databehandling Praksisprojekt q2 dcompnet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Produktdesignprojekt q3 dintdes Fysisk Design dwebtek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dprog2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dintprog 37! 37

38 Pervasive computing Uge 1: Introduktion til Pervasive Computing Uge 2: Design af Pervasive Systemer Uge 3: Lokation Inde og Ude Uge 4: Kommunikation og Input/Output Uge 5: Sensorer og P2P Uge 6: Kontekstbaserede Systemer Uge 7: Nye Arkitekturer og Afslutning Fælles obligatorisk projekt med Interaktive Medier 38! 38

39 Interaktive Medier Uge 1: Intro: Interactive media, New media, hypermedia, multimedia, narrative. Uge 2: New Media Genres - an overview Uge 3: Interactive Narratology Uge 4: Hypermedia and Interactive Fiction Uge 5: Web-based Narrative Uge 6: Computer Games Narratives Uge 7: Mediated Spaces Fælles obligatorisk projekt med Pervasive Computing 39!

40 Processøjlen Udviklingsmetoder Iterative udviklingsmetoder Innovation og Projektledelse Innovationsmodeller Projekledelsesteorier/metoder, der understøtter innovation Praksisprojekt Analyse af et virkeligt it-produktudviklingsprojekt I en virksomhed Forslag til redesign af proces og produkt Fremlægges for og kritiseres af virksomhed 40! 40

41 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET RESTEN Specialiseringskurserne Valgfri kurser Fra datalogi, AAA, ASB og IMV, Bachelorprojekt Fokus på et forskningsområde Identificer et forskningsspørgsmål Design et eksperiment der adresserer forskningsspørgsmålet Skriv rapporten I artikelform Fremlæg på mini-konference (og eksamen individuel suk!) 41

42 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET JANUAR 2010 TILVALG I IT præsen TATION 42

43 TILVALG FOR DATALOGER (30 ECTS) q4 Datalogiens videnskabsteori Æstetisk interaktion Valgfri q3 dekspsys 1 Social computing Valgfri q2 Oplevelsesdesign Valgfri Bachelorprojekt q1 Advanced physical computing Valgfri q4 Visualisering og projektkom. Designteori og -historie q3 dads 1 Statistik og databehandling Praksisprojekt q2 dcompnet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Produktdesignprojekt q3 dintdes Fysisk Design dwebtek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dprog2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dintprog 43

44 Status på studerende 44

45 Status it-bachelor årgange (34,34,55) 3 specialiseringer Produktdesign Forretningsforståelse Softwareudvikling 45! 45

46 Antal studerende Studiestartere år indskrevet Igang (F2010) Baggrund (07-09 optag) Adgang STX HTX ANDET Datalogi 55 % 32 % 13 % IT 54 % 27 % 19 % Specialiseringsvalg (årgang 07 og 08) Specialisering FF SU PD ! 46

47 INTERNATIONALISERING SIDeR konference 9 studerende i studerende i 2009 Internshipordning Samarbejde med AIESEC Eget netværk 47! 47

48 STUDIEJOBORDNING Tænkt som praktik Studiejobpulje I praksis 48! 48

49 Cand Scient i It-produktudvikling Cand. It i produkt- og forretningsudvikling (ASB) Datalogi Forretningsforståelse Produktdesign Softwareudvikling 49! 49

50 KANDIDATUDDANNELSEN I IT-PRODUKTUDVIKLING December

51 Behov for en ny kandidatuddannelse Tilbud om overbygning specielt til produktdesign De to samarbejdsinstitutioner har ikke kunnet komme med tilbud Uddannelsen udarbejdet af styregruppen for it-bach Sendt til akkreditering F2009 Akkrediteret her i december 2009 Start til sommer 51! 51

52 Kandidatuddannelsen Cand.scient. i it-produktudvikling Master of science (MSc) in ICT-Product Development Motivation samme som it-bach nu som kandidat og PhD "... koncepter og principper for it-produkter, der rækker ud over software på traditionelle computere samt udvikling af helt nye typer it-produkter, hvor fysisk formgivning, nye interaktionsformer og webservices er helt centrale. " 52! 52

53 Kandidatuddannelsens struktur q4 q3 Speciale q2 Valgfri Valgfri Valgfri q1 Valgfri Valgfri Valgfri q4 Innovationsprojekt q3 Augmented Reality Urban Interaktion P2P-baseret Web-teknologi q2 Positionering og lokationsbaserede services Interaktive Rum Server-baseret Web-teknologi q1 Context-awareness 3D Prototyping Klient-baseret Web-teknologi 3 søjler: Interaktionsdesign for pervasive computing Fysisk og rumlig design Avanceret webteknologi Valgfrihed: Computer Graphics Teknisk video og lyd / signalbehandling Strategisk design (evt. ASB).. 53! 53

54 Innovationsprojekt (15ECTS) Formål Deltagerne vil efter kurset have praktisk erfaring med gennemførsel af en forskningsbaseret innovationssproces, samt et grundlag for at forstå metoder og processer i innovationsforløb. Den tekniske og designmæssige udfordring tilrettelægges således at de studerende bliver konfronteret med forskningsbaserede udredningsmetoder, såvel omkring den tekniske løsning som den forretningsmæssige gennemførlighed. Indhold De studerende skal planlægge og gennemføre et innovationsprojekt, indenfor en rammeopgave der knytter sig til et typisk anvendelsesområde for pervasive computing produkter. Projektforløbet bygger direkte på de kompetencer, der er opbygget i de foregående fagsøjler. Men i det omfang, der er brug for yderligere stof, kan der i parallel med projektarbejdet tilbydes mini-kurser, der retter sig mod projektets konkrete problemstilling. Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: analysere en forskningsbaseret konkret problemstilling inden for et valgt anvendelses område. designe relevante løsninger inden kursets emneramme planlægge og beskrive en innovationsproces. evaluere prototyper med henblik på deres tekniske og forretningsmæssige gennemførlighed. Den studerende skal derudover lære at formidle og dokumentere arbejdet med innovationsprocesser inden for itproduktudvikling. Kurset giver således den studerende praktisk erfaring med deltagelse i udviklingsprojekter og herigennem styrke og udbygge den studerendes begrebsapparat og analytiske evne inden for produktudvikling og innovation 54!

55 Adgangskrav Specialisering i produktdesign Direkte adgang Specialisering I Softwareudvikling Krav om X kurser fra produktdesign Specialisering I Forretningsforståelse Krav om X kurser fra produktdesign PÅ ÅRGANG 2007 og 2008 KAN DER "REPARERES" INDIVIDUELT PÅ OVENSTÅENDE. 55! 55

56 Afrunding 56

57 Konklusion Uddannelserne er blevet skåret til I forhold til visioner Men vi er tilfredse med resultatet De studerende er glade, men der har da været nogle klager Sene udmeldinger af kursusbeskrivelser Ændring på undervisere og eksamen Trækker hårdt på resourcerne Hviler lige nu på for få hænder Specielt når vi starter kandidaten 57! 57

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 1. august 201 Studieordningen er godkendt 2. juni 201 af Studienævn for Masteruddannelserne på Samfundsog

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED i IT-VEST SAMARBEJDET 2. september 2006 1 Fagbilag til studieordning for masteruddannelsen i it Dette er fagbilaget til studieordningen

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 16. november 2010 1 1 FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Dette er fagbilaget til

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED Syddansk Universitet i IT-VEST SAMARBEJDET 7. november 200 1 Fagbilag til studieordning for masteruddannelsen i it Dette er fagbilaget til studieordningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 0 Forord I medfør af lov

Læs mere

Fysisk Design. Peter Gall Krogh Professor Arkitektskolen Aarhus. INTERACTIVE SPACES.net

Fysisk Design. Peter Gall Krogh Professor Arkitektskolen Aarhus. INTERACTIVE SPACES.net Fysisk Design Professor Arkitektskolen Aarhus Præsentation...Hvem er her? Hvem I kommer til at møde udover mig ;-):» Søren Lundtoft» Oskar Andersen» Troels Rasmussen» Mie Nørgaard Hvad forventer I jer

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Studieordning, august 2014 E-konceptudvikling, professionsbachelor E-concept Development, Professional Bachelor 0 Indhold - 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt design Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2013 Udbydes i København Forord I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere