Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2010"

Transkript

1 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2010

2 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2010

3

4 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union UEFA U21 EM 2011 Danmark... 8 Nationale relationer Internationale relationer Medlemstal Organisationsplan Administrationen Bestyrelsen og forretningsudvalget Udvalg Repræsentantskabet Indehavere af DBUs guldnål Modtagere af DBUs sølvnål DBUs formænd og generalsekretærer DBU Appeludvalg Appeludvalget DBU Børn og ungdom Børneudvalget Ungdomsudvalget DBU Kvindefodbold Kvinde-eliteungdomsudvalget DBU Eliteudvikling Herre-eliteungdomsudvalget Licensudvalget, drenge Licensudvalget, piger Etisk udvalg DBU Fair play Fair play udvalget DBU IT IT-afdelingen DBU Kommunikation Kommunikationsafdelingen DBU Landshold Landsholdet Ligalandsholdet U/21-landsholdet U/20-landsholdet U/19-landsholdet U/18-landsholdet U/17-landsholdet U/16-landsholdet Old Boys-landsholdet Kvindelandsholdet U/19-kvindelandsholdet U/17-pigelandsholdet U/16-pigelandsholdet Medicinsk udvalg DBU Old Boys Old Boys udvalget DBU Regnskab Regnskabsafdelingen Resultatopgørelse DBUs hjælpefond DBUs ungdomsfond Lovudvalget DBU Turneringer Disciplinærudvalget Futsaludvalget Kontraktfodboldudvalget Programudvalget Turneringsafdelingen Nationale klubturneringer Internationale klubturneringer Resultater & stillinger DBU Uddannelse Dommerudvalget Uddannelsesudvalget Uddannelsesafdelingen Professionel fodbold Udvalget for professionel fodbold Hædersbevisninger Priser og legater

5 Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2010 Fra leg til landshold Med denne overskrift er indledningen på Årsberetning 2010 den samme som i Simpelthen fordi Dansk Boldspil-Union (DBU) igen i dette kalenderår markerede sig stærkt inden for hele organisationens palet af aktiviteter. Lige fra leg hvor en medlemsfremgang på yderligere mere end spillere ude i de fodboldklubber, som er organiseret under det danske fodboldforbund, fik det samlede antal aktive fodboldspillere op på over Den største fremgang var i aldersgruppen drenge under 12 år med næsten nye spillere, men mindst lige så flot med over nye pigespillere i samme årgange. Fremgangen er endnu større end i 2009, dermed når antallet af organiserede fodboldspillere reelt en ny rekord, men lige så vigtigt er det, at frafaldskurven blev knækket. Og til landshold hvor DBUs Herre A-landshold også bare kendt under den generelt accepterede betegnelse landsholdet deltog i verdens største mediebegivenhed, VM-slutrunden i fodbold i Sydafrika. 18 millioner i overskud Deltagelsen ved VM-slutrunden var også afgørende for at sikre et overskud i regnskabsåret 2009/2010. Bruttoindtægten ved deltagelsen beløb sig til 56 millioner kroner, som efter honorarer og bonusbetalinger til spiller- og trænerstaben samt forberedelses- og opholdsudgifter resulterede i en nettoindtægt på 20 millioner kroner. Over hele regnskabsåret beløb den isolerede nettoindtægt på driften af denne aktivitet sig til 17,5 millioner kroner og dermed næsten omtrent til det samlede overskud på kroner. På den ordinære drift kan det imidlertid konstateres, at udgifterne til landsholdet og afviklingen af holdets kampe i regnskabsåret overstiger de direkte indtægter på holdets kampe med sammenlagt 2,7 millioner kroner. Underskuddet på kampene er den væsentligste enkeltafvigelse i regnskabet i forhold til det budgetterede overskud på 6,3 millioner kroner. Afvigelsen skyldes primært de væsentligt lavere tilskuertal til efterårets to EM-kvalifikationskampe mod Island og Cypern, der blev overværet af henholdsvis og tilskuere, mens de var budgetteret til tilskuere. Mens antallet af tilskuere til de to kampe i Parken var lavere end budgetteret, fastholdt landsholdet et flot tilskuertal foran tv-skærmene. De højeste seertal til de tre kvalifikationskampe i efteråret 2010 mod Island, Portugal (på udebane) og Cypern lå på henholdsvis 1, , 1, og 1, millioner seere med et gennemsnitligt seertal på 1,2 millioner. Og netop DBUs salg af tv-rettigheder til landskampene og danske klubkampe til hjemmemarkedet gav DBU 3,4 millioner kroner mere i indtægter end budgetteret, og indtægterne fra tv-markedet udgør nu mere end 50% af fodboldforbundets samlede indtægter. Sponsoraftalerne bidrager på positivsiden med 1,25 millioner kroner mere end budgetteret blandt andet som følge af øgede royalty-indtægter fra aftalen med Adidas. DBUs overskudsandel og tilskuddet fra Danske Spil stabiliserede sig i 2010, og blev med 14,9 millioner kroner på kroner mere end forventet. Dette indtægtsniveau forventes fastholdt de kommende år som følge af de indgåede aftaler mellem regeringen og overskudsmodtagerne. På udgiftssiden noteres en budgetoverskridelse på kvindefodbolden, som skal tilskrives den omstændighed, at Kvinde A-landsholdet blev en del af et meget langstrakt kvalifikationsspil til VM-slutrunden, som betød afvikling af en række kampe, der ikke kunne forudses ved budgetlægningen. Desværre resulterede disse kvalifikationskampe ikke i kvalifikation til VMslutrunden i 2011 i Tyskland. Herre-eliteungdomssektoren havde på trods af et meget højt aktivitetsniveau brugt kroner mindre end budgetteret, og på ungdomslicenssystemerne har der været et mindre forbrug på næsten to millioner kroner. Under Børn & Ungdom blev der igen i 2010 slået rekord med over deltagere på sommerens DBUs Fodboldskoler, hvilket er medvirkende til et bedre regnskabsmæssigt resultat end budgetteret. Et betydeligt mindre forbrug på Uddannelse og projekter skyldes dels, at ikke alle de planlagte og dermed budgetterede uddannelsestilbud og projekter blev gennemført, dels at kursusudgifterne specielt på de højeste og kompetencegivende træneruddannelser indeholder en større andel af kursistfinansiering end tidligere. De samlede besparelser på fodboldforbundets udgiftskrævende aktiviteter på 7,3 millioner kroner i forhold til budgettet fører sammen med de større indtægter på 4,5 millioner kroner til et samlet resultat, der er 11,8 millioner kroner bedre end budgetteret, hvilket af direktionen og bestyrelsen betragtes som meget tilfredsstillende. Af årets overskud besluttede bestyrelsen at hensætte én million kroner til Ungdomsfonden, to millioner kroner til en jubilæumsfond DBU har 125 års jubilæum i 2014 og ansøger blandt andet om afholdelse af FIFA-kongressen i 2013, to millioner kroner til projektet Fodboldfitness og fem millioner kroner til medfinansiering af flere kunstgræsbaner i fuld størrelse rundt om i Danmark. Derudover har bestyrelsen besluttet at bidrage med op til 14,5 millioner kroner i medfinansiering af et nyt administrations- og kursuscenter for DBU Jylland i Tilst ved Århus, som forventes at stå færdigt i slutningen af DBU sluttede regnskabsåret 2009 med et nettoresultat på godt 10 millioner kroner og regnskabsåret 2008 med et underskud på 14 millioner kroner. Nye love DBUs bestyrelse sikrede i 2010 en tilpasning af DBUs love og vedtægter. Det skete gennem en lovgruppe under ledelse af DBUs næstformand, advokat Jesper Møller, 4

6 Dansk Boldspil-Union og interne advokat, Thomas Jønsson, der ud fra principper som værdibaseret ledelse, gennemskuelighed, habilitet, demokratisk udgangspunkt og retssikkerhed havde til opgave at opdatere DBUs love og øvrige regelsæt. I løbet af processen førte arbejdsgruppen dialog med en række af fodboldorganisationens interne interessenter, eksempelvis Disciplinærudvalget, Kontraktfodboldudvalget, Appeludvalget og Etisk Udvalg for at sikre intern konsensus omkring fodboldforbundets nye lovgivning. Med det nye regelsæt har DBU dels implementeret det internationale fodboldforbund, FI- FAs, og det europæiske fodboldforbund, UEFAs, standarder, dels sikret et regelsæt, som respekterer sportens autonomi og anerkendelsen af sportens særlige karakteristika, som anerkendt i EU s hvidbog om idræt. FIFAs og UEFAs minimumsvedtægter berører eksempelvis de generelle retssikkerhedsprincipper ikke mindst i forhold til fodboldens egne tvistløsningssystemer, som DBUs eget Appeludvalg havde peget på som strukturelt problematisk i dets tidligere opbygning. Med det nye lovsæt har DBU vedtaget et nyt tvistløsningssystem med en tydelig adskillelse af den lovgivende, udøvende og dømmende myndighed. Organisationsudvikling Med aftalen om Ansvar, kompetence og opgavefordeling i breddefodbolden, en forretningsorden for DBUs udvalg for professionel fodbold samt en samarbejdsaftale med Divisionsforeningen arbejdede bestyrelsen i 2010 videre med at udvikle og implementere en række tidligere principbeslutninger. Blandt dem var ikke mindst projekt navnesynergi, der skal sikre større identitetsmæssig sammenhæng mellem DBU og forbundets seks lokalunioner samt ultimativt også Divisionsforeningen, en højere kommercialisering af fodboldforbundet og dets aktiviteter, etableringen af et kommercielt selskab, en direktions- og udvalgsmodel samt en økonomimodel for lokalunionernes fremtidige økonomiske fundament og subsidiering. DBUs største ressource er fremdeles den store gruppe af frivillige, ulønnede trænere og ledere ude i fodbold-danmark, og derfor har DBU satset på opbygningen af uddannelsen Ledelsestalent, som med blandt andet en mentorordning har til formål at udbygge kompetencerne hos en stor gruppe af potentielle bestyrelsesmedlemmer til i første omgang klubbernes, regionernes og lokalunionernes bestyrelser og udvalg. Uddannelsen blev sat i søen i august 2009 efter en konference under overskriften Kvinder vil lede, der efterfølgende blev afløst af Projekt ledelsestalent. 24 ledelsestalenter blev valgt ud som pionerer til det første forløb, hvor otte mænd og 16 kvinder over tre moduler fulgte uddannelsesforløbet under overskrifterne; personlig udvikling, organisationen samt fremtid og forventninger. Uddannelsen gav deltagerne mulighed for at gennemgå en såkaldt personlig udviklingsprofil, at tænke både i detaljer på det praktiske plan og i visioner og organisationsstrategier på det visionære plan. Det første hold kursister sprang ud i marts. Matchfixing største trussel mod fodboldens integritet DBU lancerede i november en kampagne mod aktive fodboldspilleres spil hos bookmakere på kampe, som de selv spiller med i. Siden har alle landets klubber kunnet læse om problemstillingen og downloade plakater fra kampagnesiten på DBUs website, dbu.dk/ matchfixing. Dermed intensiverede DBU sin aktive indsats mod matchfixing, som fodboldforbundet betragter som den største trussel mod fodboldspillets integritet. Det skete med indkaldelsen til informationsmøder i alle klubber helt fra Superligaen og ned til og med Danmarksserien, som typiske er de rækker herhjemme, hvor kampe bliver tilbudt som spilobjekter hos forskellige bookmakere. Hensigten er at gennemføre informations- og debatmøder for spillerne i førsteholdstrupperne sammen med spillerne i trupperne på de U/19- og U/17-hold, der deltager i DBUs turneringer (ligaerne og divisionerne). Grunden til at også de relevante ungdomsspillere inviteres med til informationsmøderne er dels, at de på kortere sigt kan være potentielle førsteholdsspillere i deres respektive klubber, og spil på egne kampe er ulovligt, dels for på længere sigt at skabe den rette kultur på klubbernes elitehold med forståelse og accept af, hvorfor spil på egne kampe bare ikke er i orden. Målsætningen er at skabe forståelse for konsekvenserne for den enkelte spiller, hans hold og klub samt hele fodboldmiljøet, hvis bookmaking på kampe, de pågældende selv spiller med i, udvikler sig. Det simple budskab til spillerne er, at enhver form for spil (betting, gambling, bookmaking) på egne kampe er forbudt. Det udvidede budskab er, at spil på egne kampe kan skabe mistanke om, hvorvidt kampene bliver gennemført sportsligt korrekt, hvilket ikke kun er problematisk i forhold til de pågældende kampe men på sigt også vil være skadeligt for dansk fodbolds samlede omdømme. Informationsmøderne, som også henvender sig til de relevante trænere og ledere, vil indeholde både en definition af begrebet og de tre niveauer af matchfixing individuelle spilleres gambling på egne kampe betragtes som den mest simple form for matchfixing samt en opdatering på de igangværende, første sager om spil på egne kampe herhjemme. Møderne vil blive gennemført ude i hver af de 102 klubber i løbet af de første tre måneder af Sammen med indkaldelsen til informationsmøderne modtog klubberne fem kampagne-plakater hver under temaet spil for dit hold ikke på dit hold til ophængning på relevante placeringer i klubbernes lokaliteter. Det blev ligeledes i 2010 besluttet at ansætte en sikkerhedschef, som får indsatsen mod matchfixing som sit primære ansvarsområde. DBUs udgifter til den igangværende kampagne og informationsmøder beløber sig til omkring en halv million kroner. DBU valgte som led i indsatsen mod aktive spilleres bets på egne kampe at politianmelde to i offentligheden ikke navngivne spillere for at have spillet på nederlag til deres hold i kampe, som de selv spillede med i. Dispenserer for aldersgrænse Dommerne er ofte det oversete medlem af fodboldfamilien, men bare ikke i DBU. Og at elitedommernes forhold har en høj prioritet i fodboldforbundet, kom til udtryk gennem den nye honoraraftale i begyndelsen af året og et opgør med den objektive aldersgrænse i sommeren Efter et længere forhandlingsforløb i 2009 kunne DBUs næstformand, Jesper Møller, på vegne af DBU, Thomas Christensen på vegne af Divisionsforeningen, samt Per Bo Christensen på vegne af Dansk Fodbolddommer-Union, DFU, underskrive en ny tre-årig honorar-aftale for elitedommerne, som trådte i kraft ved årets begyndelse. Hos alle tre parter var der stor tilfredshed med aftalen, der for Superliga-dommernes vedkommende ikke kun betyder en stigning i honorarne, men ligeledes en sundhedsforsikring for alle dommere og linjedommere, som fungerer i Superligaen. Honorarstigningen for Superliga-dommerne ligger således mellem og kroner per kamp afhængig af dommerens anciennitet, mens man i 1.- og 2. Division valgte at differentiere honoraret til henholdsvis dommer- og linjedommere. Det betyder en stigning på mellem 540 (2. division) og 805 kroner (1. division) per kamp. Honorar-aftalen, der gælder for dommere og linjedommere i kalenderårene 2010, 2011 og 2012 i Herre-DM og de afsluttende runder i Ekstra Bladet Cup sikrede en dommer med FIFAstatus kroner per kamp i DBU valgte senere på året at gå imod såvel FIFA som UEFA med en dispensation for den internationale aldersgrænse på 45 år for de dan- 5

7 Dansk Boldspil-Union ske topdommere. Det skete efter, at DBU i en årrække havde forsøgt at komme af med den internationale aldersgrænse for topdommere. Blandt andet derfor indledte det danske fodboldforbund allerede for snart 15 år siden et samarbejde med Institut for Idræt på Københavns Universitet, tidligere August Krogh Instituttet. Opgaven for instituttet bestod i at kortlægge dommernes fysiske belastning under kampene og derefter udvikle et videnskabeligt baseret fysisk træningsprogram for dommerne. Dommerudvalgets målsætning var at kunne tilbyde dommerne et nyudviklet og specialdesignet træningsprogram bygget op omkring realistiske kampsituationer for dommerne. Resultatet af undersøgelsen forelå i 1998 i form af det nuværende træningsprogram, hvor DBU tilbyder dommerne en træningsform med fokus på et kamprelevant indhold. Programmet baserer sig blandt andet på intervaltræning, som er langt mindre tidskrævende for den enkelte dommer og langt mere effektivt. Ved samme lejlighed fik DBU lektor Peter Krustrup og professor Jens Bangsbo fra Institut for Idræt til at udvikle en ny, fysisk test for dommerne, der ligesom træningsprogrammet tager udgangspunkt i et kamprelevant indhold. Det er delelementer fra såvel undersøgelsen som træningsprogrammet, der nu i væsentlig grad eliminerer behovet for en fast, objektiv aldersgrænse for topdommerne. Det nuværende træningsprogram giver således dommerne bedre mulighed for at holde sig i tilstrækkelig god fysisk form gennem flere år også efter, de er fyldt 45 år. Den nu 15 år gamle undersøgelse gav DBU et videnskabeligt argument, som det danske fodboldforbund i forskellige sammenhænge desværre forgæves har benyttet til at forsøge at overbevise det europæiske fodboldforbund, UEFA, og det internationale fodboldforbund, FIFA, om at ændre eller helt ophæve de objektive, internationale aldersgrænser på 45 år for dommerne, der dømmer i kampe under de to fodboldforbund, det vil typisk sige europæiske klubkampe samt alle venskabs-, kvalifikationsog slutrundelandskampe. DBU præsenterede første gang forskningsresultaterne for UEFA og FIFA i maj 2006, og denne præsentation er siden fulgt op i flere andre sammenhænge. Ufordringen for Elitedommergruppen er derfor fortsat at sikre, at nye og yngre danske dommere får spilletid i Superligaen. Og at pladserne ikke optages af dommere, som er faldet for den internationale aldersgrænse, således at de yngre talenter fortsat kan komme i betragtning til internationale opgaver for UEFA og FIFA på et så tidligt tidspunkt i deres karrierer som muligt til gavn for deres udvikling og dermed for dansk fodbold. De nationale fodboldforbund kan frit dispensere fra de internationale aldersgrænser. Den danske dispensation fra aldersgrænsen gives i en tre-årig forsøgsperiode, hvor aldersgrænsen for op til to dommere over 45 år løftes til op til 50 år. Dispensationen gælder også for linjedommerne, hvor op til 20% af linjedommerne kan fortsætte, frem til de også senest fylder 50 år. Du kan læse mere om disse og en lang række andre af DBUs initiativer i løbet af kalenderåret 2010 i de forskellige fagkapitler her i Årsberetning

8 Det europæiske fodboldforbund, UEFA, tildelte i december 2008 DBU værtskabet for EM-slutrunden for U/21-landshold fra 12. til 25. juni 2011 i Århus, Aalborg, Viborg og Herning. I alt otte nationer deltager ved slutrunden, herunder Danmark som vært. UEFA betragter turneringen som forbundets næststørste efter Europamesterskabet for A- landshold, og turneringen bliver den største begivenhed for UEFA i kalenderåret Værtskabet stiller derfor store, organisatoriske krav til DBU, og dem forventer DBU blandt andet at møde ved successivt at opbygge en separat, dansk turneringsorganisation. Slutrunde-organisationen vil blive opbygget efter en særlig dansk model, som vil blive suppleret af lokale organisationskomitéer i de fire værtsbyer samt og involvere imod frivillige i perioden op til og under slutrunden. I løbet af 2009 påbegyndte DBU således etableringen af en selvstændig enhed med betydelige ressourcer, der alene skal anvendes til at opbygge og gennemføre slutrunden. Pr. 1. april blev Christian Bordinggaard udnævnt til turneringsdirektør og dermed ledelsesmæssigt og økonomisk ansvarlig for opbygningen af DBUs turneringsorganisation. Senere på året blev Henriette K. Jensen, der gennem de seneste 20 år været ansat i JBU, udpeget som projektkoordinator, der er en helt central post i slutrunde-organisationen Derudover er der udnævnt ansvarlige for mere specifikke områder som eksempelvis markedsføring, promotion og presseforhold, og disse personer vil i løbet af 2010 overgå til fuldtidsstillinger i UEFA U21-EM 2011 organisationen. UEFA s repræsentanter har flere gange været på besøg i Danmark med henblik på blandt andet at danne sig et overblik over potentielle team hoteller og træningsbaner, ligesom der allerede nu ligger meget detaljerede krav til de fire stadion klar. UEFA og DBU er meget imponeret over det engagement og den professionalisme værtsbyerne allerede nu udviser, hvilket lover godt for turneringen. Den første konkrete udfordring for DBU var værtskabet for lodtrækningen til kvalifikationskampene frem mod slutrunden i Den foregik i Musikhuset i Århus, hvor samtlige 53 europæiske fodboldnationer var samlet. Kvalifikationsturneringen er godt i gang og i oktober måned spilles de syv play-off kampe, der afgør, hvilke otte hold der er med til selve lodtrækningen den 10. november DBU benyttede UEFA U21-EM 2009 i Sverige til at skabe et uvurderligt erfaringsgrundlag til at gennemføre en succesrig slutrunde i juni 2011 ved at stille sig til rådighed for det svenske fodboldforbund, SFF, og det europæiske fodboldforbund, UEFA. Christian Bordinggaard arbejdede som assistant venue director i Göteborg, mens kommunikationsmedarbejder Jacob Wadland, som bliver ansvarlig for faciliteringen af pressen under slutrunden i 2011 fungerede i rollen som assistant media officer i Göteborg og Halmstad. De fire danske værtsbyer i 2011, Århus, Aalborg, Herning og Viborg, havde 56 praktisk ansvarlige samt 17 politiske repræsentanter på separate inspirationsture til de svenske værtsbyer. Deres rejse og ophold blev koordineret af Henriette K. Jensen samt kommunikationsmedarbejder Lise Daugaard, som vil blive udlånt fra DBUs Landsholdsklub til stillingen som eventmanager op til og under slutrunden i Danmark. En turistøkonomisk rapport fra slutrunden i Sverige viser, at de besøgende til kampene i de fire værtsbyer i gennemsnit brugte 777 svenske kroner per døgn eksklusiv billetterne under slutrunden. Værdien af den samlede konsumering, hvoraf størstedelen (82%) gik til handel, restaurationsbesøg og overnatninger, er opgjort til sammenlagt 130 millioner svenske kroner. Dertil kommer en ikke uvæsentlig markedsføringsværdi for de fire værtsbyer Malmø, Helsingborg, Halmstad og Gøteborg gennem redaktionel omtale i lokale, regionale og nationale svenske medier. U/21-slutrunden i Danmark bliver adgangsgivende til OL i London i 2012 FIFA besluttede i slutningen af 2009, at U/21- slutrunden i Danmark i sommeren 2011 bliver ekstra attraktiv for de otte deltagende nationer, da den ligeledes bliver adgangsgivende for OLslutrunden i London året efter. Det er endnu ikke klart, hvor mange deltagere Europa får med til slutrunden, udover at England som OL-vært er fødte deltager, men rent organisatorisk betyder det, at DBU kan risikere at skulle tilføje en ekstra kamp i programmet en decideret OL kvalifikationskamp efter gruppekampene alt afhængig af antallet af europæiske hold, samt om England kvalificerer sig til UEFA U21-EM 2011, og i så fald hvilken placering de opnår.

9 Dansk Boldspil-Union UEFA U21 EM 2011 Danmark Forberedelserne til den største fodboldbegivenhed på dansk grund i DBUs 121-årige historie er i fuld sving. Siden DBU i december 2008 fik tildelt U21 EM-slutrunden 2011, er antallet af fuldtidsansatte medarbejdere steget til seks personer anført af turneringsdirektør Christian Bordinggaard og to medarbejdere i Brøndby, samt tre, der til dagligt har til huse i Aarhus har som ventet været et begivenhedsrigt år for UEFA U21-EM turneringen. Hvad der startede som en masse prospekter og aftaler på papir, begynder nu langsomt at tage en mere håndgribelig form. Således lykkedes det i årets løb at overbevise UEFA om, at man for første gang nogensinde skulle give værtsnationen mulighed for at lancere et officielt, fælles website for turneringen. Websitet med adressen com så dagens lys 1. september 2010, og man fik dermed etableret en fælles platform for turneringen og de fire værtsbyer Aarhus, Aalborg, Viborg og Herning. Websitet vil frem til turneringens sidste spilledag den 25. juni fungere som den primære kommunikationsplatform for slutrunden i Danmark. Sitet blev udviklet i et tæt og frugtbart samarbejde mellem de fire værtsbyer, DBU og UEFA. Lanceringen af websitet var første skridt på vejen til et travlt efterår. En uge senere ankom en større UEFA delegation til endnu en rundtur på de fire stadioner i værtsbyerne med henblik på at sikre, at arbejdet med at klargøre stadions, så de kan opfylde de krav, UEFA stiller til en turnering, var på vej mod opfyldelse. Besøget viste endnu engang, at byerne og de stadionansvarlige ikke alene vil være klar til turneringsstart i juni måned 2011, men at man også er dedikeret til at vise både by og stadion fra den bedste side. Ugen blev afsluttet med playoff-lodtrækningen den 10. september i Herning, hvor de 10 puljevindere og fire bedste toere skulle udtrækkes til syv playoff-kampe, hvor vinderen ville sikre sig en af de syv ledige pladser til slutrunden i Danmark. Lodtrækningen blev imødeset med en vis spænding og nervøsitet, da en række af de største lande ikke havde formået at kvalificere sig. Heriblandt Tyskland der led et eftertrykkeligt 4-1 nederlag til Island, samt Frankrig og Portugal, der begge sluttede på tredjepladsen i deres gruppe. Playoff-lodtrækningen gav følgende sammensætning: England-Rumænien, Holland-Ukraine, Spanien-Kroatien, Schweiz-Sverige, Island-Skotland, Tjekkiet-Grækenland samt Italien-Hviderusland, hvilket skabte en række spændende kampe, hvor England, Spanien og Tjekkiet kvalificerede sig som forventet, men hvor Ukraine snød Holland, og Hviderusland sensationelt indhentede Italiens 2-0 forspring fra første kamp og sendte italienerne ud af turneringen med en 3-0 sejr på hjemmebane. Set med danske øjne var det lidt ærgerligt, at naboerne fra Sverige ikke sikrede sig kvalifikation. Heldigvis lykkedes det for Island, der for første gang nogensinde skal deltage i en slutrunde. Dermed kan man håbe på, at de mange islændinge, der er bosiddende i Danmark, lægger vejen forbi Aalborg og Aarhus, hvor Island spiller deres indledende kampe. Playoff-lodtrækningen i Herning Kongrescenter forløb over al forventning. Der var derfor store forventninger til, at Aalborg kunne gøre det ligeså godt, da man en god måned senere var vært for lodtrækningen til selve slutrunden, hvor Danmark var topseedet sammen med Tjekkiet. Lodtrækningen blev transmitteret direkte på TV2 foran et stort presseopbud, der inden lodtrækningen havde deltaget i en workshop med DBUs herrelandstrænere under den provokative overskrift Har DBU et landshold om 10 år? Horst Hrubesch, der var træner for det tyske U21-mandskab, som vandt turneringen i Sverige i 2009, trak sammen med turneringens ambassadør, Flemming Povlsen, de farvede bolde op af de store importerede glasbowler. På forhånd havde den danske U21-landstræner, Keld Bordinggaard, ønsket at undgå Spanien, og tilfredsheden var derfor til at spore efterfølgende, da lodtrækningen placerede Danmark i Gruppe A med Island, Schweiz og Hviderusland, mens Gruppe B består af Tjekkiet, Spanien, England og Ukraine. De fire værtsbyer har hver tre indledende gruppekampe. De to semifinaler spilles i Herning og Viborg, mens finalen spilles på Aarhus Stadion. Turneringen er ligeledes adgangsgivende til OL-slutrunden i England i 2012, hvor Europa er sikret tre pladser udover den plads, der går til de engelske værter. Såfremt England ikke kvalificerer sig til semifinalerne, vil det dermed betyde, at de to tabende semifinalister skal mødes i en kamp på Aalborg Stadion om den sidste billet til OL-slutrunden. Turneringen starter den 11. juni Men før den dato vil der blive lagt en masse energi i at skabe opmærksomhed og feststemning omkring turneringen. På nuværende tidspunkt har de fleste byer afholdt en række erhvervskonferencer for at aktivere det lokale erhvervsliv, og planlægningen af en række forskellige events er allerede i fuld gang. Det sker i et samarbejde med de fire værtsbyer, DBU og DBUs lokalunioner og eksterne samarbejdspartnere såsom Syddansk Universitet. På tegnebrættet er blandt andre ting et undervisningsmateriale, en skolefodboldturnering, Jyske 3-bold i værtsbyerne og en Trophy Tour. Samtidig var det glædeligt, at UEFA tilknyttede en række af DBUs gode samarbejdspartnere til markedsføringen af turneringen, herunder TV2, der sammen med TV2 SPORT viser samtlige kampe fra turneringen direkte, og Ekstra Bladet, der blev udpeget som mediepartner. Dermed er der skabt gode forudsætninger for at give turneringen den nationale opmærksomhed, der i sidste instans skal være med til at sælge billetterne til de 15 kampe. Der er ingen tvivl om, at 2011 bliver endnu travlere. Når årsberetningen er på gaden, skulle man meget gerne have skabt en facebook side med henblik på at udnytte netværksmulighederne på promovering og salg. Til februar lance- 8

10 Dansk Boldspil-Union res den nye maskot og muligheden for at købe billetter, og det bliver samtidig også startskuddet på den rekrutteringskampagne, der skal skaffe godt frivillige til at hjælpe med turneringen. Vi ses forhåbentlig i Aalborg, Aarhus, Herning og/eller Viborg i juni måned 2011! 9

11 Dansk Boldspil-Union Nationale relationer Fodbold-fitness Fodbold er verdens sundeste motionsform. Med det videnskabeligt beviste faktum at fodbold er en sundere motionsform end eksempelvis løb, definerede DBU i 2010 i en sundhedsstrategi, der har til formål at promovere dette samfundsmæssigt væsentlige aspekt af verdens mest populære sportsgren. Med fodbold som inspiration sammen med fitness-kulturen, som har rykket ved mange aktive motionisters forventninger og krav til fleksibiliteten i måden at dyrke sport på, besluttede DBU at kombinere disse to størrelser i projektet fodbold-fitness. DBU går sammen med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) om det tre-årige projekt, der har til formål at udvikle og tilbyde fodbold som fitness på en sportslig og organisatorisk helt ny måde for mænd og kvinder primært over 25 år. Og dermed skabe grundlag for en helt ny gruppe af medlemmer i landets fodboldklubber. Det sker ud fra et praktisk synspunkt om, at DBUs over fodboldklubber har faciliteterne, materialerne og erfaringen med at arrangere de nyeste og meget populære former for fodbold på mindre baner med færre spillere og flere boldberøringer for den enkelte spiller. Dermed får fodbold-fitness til formål at åbne klubberne op for en helt ny gruppe af kunder, som gerne vil dyrke i vores øjne verdens mest sunde og sociale sportsgren under helt nye og fleksible former. Motionsfodbold skal spilles på små områder med få spillere på banen. Når det kommer til selve måden at spille fodbold-fitness på, vil DBU trække på den store positive respons, fodboldforbundet har fået på Holdninger & handlinger-konceptet, der på kun fem år i væsentlig grad gjorde op med den traditionsbundne form for fodboldkampe med 11- mod-11 på baner i velkendt størrelse. Fem-mod-fem på en bane på cirka 15 gange 25 meter vil kunne være et rigtig godt fitnessspil. Men det er ikke afgørende, om der spilles tre-mod-tre, fem-mod-fem eller syv-mod-syv. Det væsentligste er, at tilbuddet er fleksibelt og tilpasset det antal spillere, der møder frem til de enkelte træningspas. DBU vurderer således, at det vigtigste for de kommende fodboldmotionister er, at de oplever en personlig udvikling og glæde ved sporten ved at få spillet maksimalt fodbold med den størst mulige fysiske udfoldelse kombineret med de flest mulige boldberøringer. Overfor klubberne vil DBU blandt andet fokusere på den arealmæssige gevinst ved fodboldfitness på mindre baneområder og udnyttelsen af den ledige kapacitet på mange idrætsanlæg på de tidspunkter af døgnet, der almindeligvis ikke anvendes fuldt ud til eksempelvis fodboldtræning. Kommunerne som medspillere Formiddagstimer og tidlige eftermiddagstimer er eksempelvis tidspunkter med typisk ledig kapacitet på rigtig mange fodboldanlæg. Her vil eksempelvis pensionister, arbejdssøgende, deltidsarbejdende eller personer på orlov kunne gøre brug af faciliteterne. Fodboldens sundhedsfaktor er velkendt og er dokumenteret den sundeste motionsform, der findes. Med det folkesundhedsmæssige aspekt samt en interesse i at udnytte de kommunale fodboldanlæg bedst muligt har DBU en forventning om, at det offentlige vil blive en aktiv medspiller, når forbundet skal ud og sælge sit kommende fodbold-fitness tilbud til befolkningen. Medarbejdere i virksomheder, der understøtter deres medarbejdere i sundhedsfremmende aktiviteter i arbejdstiden, er også blandt målgruppen til motionsfodbold inden for traditionel arbejdstid. Andre potentielle fodbold-motionister vil typisk efterspørge mulighed for fodbold-fitness om aftenen eller i weekenden, og her skal klubberne naturligvis kunne tilbyde mindre baneområder på deres anlæg til de nye medlemmer. Underlaget er ikke afgørende. Denne form for motionsfodbold kan spilles på græs, kunstgræs, grus, asfalt eller på indendørsbaner. Ligesom fleksibilitet er nøgleordet for både formen og indholdet i tilmelding og deltagelse i fodbold-fitness, kommer prissætningen og betalingsformen også til at gøre op med de etablerede klubbers nuværende pris- og kontigentstruktur. DBU og DIF investerer sammenlagt 4,5 millioner kroner i udviklingen af det nye motionsfodbold-koncept, hvoraf DIFs bidrag udgør 2, kroner. Street Soccer i klubberne Den uorganiserede gadefodbold skal ligeledes ind i fodboldklubberne som en nyt sundhedsfremmende initiativ til teenagerne. Street Soccer har vist sig enormt populært for aldersgruppen af unge mænd mellem 13 og 25 år, som i årevis ikke har fundet den etablerede fodbold tilstrækkelig attraktiv. DBU har sporadisk gennem de seneste snart 20 år forsøgt sig med Street Soccer, men forbundet udviklede først i 2010 et forventet, bæredygtigt koncept for, hvordan denne form for fodbold vil kunne tilbydes ude i klubberne. Og ikke mindst hvordan det er vigtigt, at Street Soccer tilbydes på de præmisser, som klubberne ikke tidligere har kunnet tilbyde teenagerne. Dansk Boldspil-Union (DBU) vil derfor gennem et nyt stort projekt med blandt andet anlæggelsen af mere end 40 Street Soccer-baner i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) forsøge at overbevise DBUs klubber om, at Street Soccer selvfølgelig skal kunne spilles dér, hvor fodbold mest naturligt bliver dyrket, nemlig ude i fodboldklubberne. Hver anden dreng spiller på et tidspunkt fodbold i én af DBUs mere end fodboldklubber. Men når de kommer ind i teenagealderen, forsvinder halvdelen af dem, og når de runder 20, er det stort set kun hver fjerde af de over spillere fra aldersgruppen seks til 12 år, som stadig er i klubberne. Men selv om de mister interessen for at spille fodbold på de velkendte vilkår i de etablerede 10

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større Dansk Boldspil-Union Budget 2014-2015 1. november 2014-31. oktober 2015 en del af noget større 3 Indtægtsgivende aktiviteter A-landshold... 8.723 3.418-6.888 TV-honorar... 61.743 73.100 92.185 Sponsorer...

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2009 Udgiver Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby Telefon 4326 2222 Telefax 4326 2245 e-mail dbu@dbu.dk www.dbu.dk Redaktion DBU Kommunikation Lars

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Ansøgning til udviklingspuljen

Ansøgning til udviklingspuljen Ansøgning til udviklingspuljen Futsal en ny slags fodbold som trækker nye spillere til Randers d. 31. marts 2016 Oplysninger om foreningen Randers Futsal stiftes som selvstændig afdeling i Dronningborg

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION INTRODUKTION FODBOLD EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU.DK/ SUNDT, SJOVT OG SOCIALT MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed FODBOLD FITNESS Din sunde og fleksible mulighed FORORD 2 Dette hæfte er til dig, der er på udkig efter en motionsform, som er både sund, sjov og social og som kan tilpasses din travle hverdag. Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union 2004 Årsberetning Dansk Boldspil-Union Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2004... 4 Internationale relationer... 7 Medlemstal... 10 Administrationen... 11 Organisationsplan... 12 Bestyrelsen...

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2007... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 FUTSAL FINAL 4-2016 GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG GRATIS ENTRÉ U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 U15 OG U17 PIGER: SØNDAG DEN 6. MARTS FRA KL. 11.00 SE KAMPPROGRAMMET PÅ WWW.DBU.DK/FUTSAL

Læs mere

ÅRSBE ÅRS RETNING 201 BERETNING

ÅRSBE ÅRS RETNING 201 BERETNING ÅRS BERETNING 2011 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2011 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2011... 4 UEFA U21 EM 2011 Danmark... 8 Nationale relationer........................ 10 Internationale

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

En god historie (indtil videre)

En god historie (indtil videre) En god historie (indtil videre) 4.104 artikler om U21 og Aarhus på print og web i danske medier DR Østjylland (6 indslag) TV2 Østjylland (15 indslag) Kurt-kom-forbi Fra 8 til 4 Stor opbakning internt i

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S DBU TOUR 2015 Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Talenter Årets tur tager udgangspunkt i fodboldens talenter, og bygger på U-landsholdenes deltagelse i slutrunder henover sommeren i særdeleshed

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015 Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV Sammenligner, konsekvenser og holdninger AGENDA Kravene Kapacitetsudnyttelse Kommunale holdninger STADIONKRAVENE FRA DBU Kravene

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

DHF PARTNERINFO VM 2015. - mesterskab med mange medspillere. December 2015 VM - NYE DØRE ÅBNER UNDER EN SLUTRUNDE SIDE 2

DHF PARTNERINFO VM 2015. - mesterskab med mange medspillere. December 2015 VM - NYE DØRE ÅBNER UNDER EN SLUTRUNDE SIDE 2 DHF PARTNERINFO December 2015 # 1 VM 2015 - mesterskab med mange medspillere VM - NYE DØRE ÅBNER UNDER EN SLUTRUNDE SIDE 2 DANMARKS VM-KAMPE PÅ TV SIDE 4 SELECT FORLÆNGER MED FEM ÅR SIDE 5 KOMMENDE KAMPE

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND Ansøgning til Forbund i Fokus Brøndby, 2007 FOOTBALL I FOKUS Side 1 af 9 Til: Fra: Vedrørende: Projektansvarlige: Kontaktperson: Danmarks Idræts-forbund Dansk Amerikansk

Læs mere

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne U10, U11, U12 og U13 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Overblik over regelændringer forår 2012

Overblik over regelændringer forår 2012 Overblik over regelændringer forår 2012 Op til starten på forårssæsonen 2012 er der blevet foretaget en række væsentlige ændringer i turneringsreglementerne. Vi har samlet vejledningerne her. Vær opmærksom

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber FODBOLD FITNESS - En mulighed for danske fodboldklubber INTRODUKTION 2 Dette hæfte er en introduktion til danske fodboldklubber, der overvejer eller ønsker at starte Fodbold Fitness. Mere end 140 klubber

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2006... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Fodboldbestyrelsens årsberetning for 2013. Mange hold En klub

Fodboldbestyrelsens årsberetning for 2013. Mange hold En klub Fodboldbestyrelsens årsberetning for 2013 Mange hold En klub Indhold Indledning... 3 Medlemmerne... 3 Årets aktiviteter... 4 Mikrofodboldskole... 4 Begivenheder i eget regi... 4 På rejse... 5 Trænerstaben...

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed Fodbold som frirum IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed MORTEN BRUUN CV Ti år som ungdomstræner i IF Lysengs fodboldafdeling fra 2006 og frem efter. Har trænet aldersgrupper fra U10-U19. Har trænet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Fodboldtræning - med engelsk inspiration

Fodboldtræning - med engelsk inspiration Fodboldtræning - med engelsk inspiration En af de engelske hjælpetrænere snakker fodbold med et hold af de små 100 deltagere i Strandby-Elling Strandby-Elling tilbyder alle ungdomsspillere professionel

Læs mere

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet. Brøndby den 5. december 2017 Referat af møde nr. 2 2017-2018 i Udvalget for Professionel Håndbold Mandag d. 27. november 2017, kl. 13.30 på Hotel Trinity, Gammel Færgevej, 7000 Fredericia Deltagere: Per

Læs mere

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt.

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt. Konflikt! 25. februar 2013 Kære fodbolddommer/dommerudvikler! Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) og alle regionsformænd for de danske dommerklubber har i fællesskab besluttet, at såfremt ikke andet sker,

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense

Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere