Gennemførte projekter og arbejdsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførte projekter og arbejdsopgaver"

Transkript

1 Gennemførte projekter og arbejdsopgaver Allan Christensen Manøgade Esbjerg Tlf.: Mail: SIDEN 2003 AC CONSULT Direktør for eget ingeniørfirma AC Consult, stiftet 1. januar Tilbyder virksomheder ingeniørrådgivning, planlægning og projektledelse på konsulentbasis. Indtil 2010 medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. AC Consult har løst opgaver for Offshore Center Danmark, Semco Maritime, Medi Tecnic, Rambøll, Industriens Uddannelser, wexco, Sanistål og Laybourn Trading SIDEN 2003 OFFSHORE CENTER DANMARK Ekstern konsulent for Offshore Center Danmark. Har bl.a. udført opgaver i forbindelse med: Fundraising til udviklingsprojekter via EU 7. rammeprogram, EU regionalfonde, EU socialfonde, Videnskabsministeriet, Region Syddanmark, Cirius samt private fonde (AP Møller Mærsk og Christine Møller Mærsk Fond). Strategiske vurdering og planlægning Kurser i Offshore Teknologi Olie/Gas indenfor områderne: produktion, drilling samt HSEQ. Har været projektleder af en række udviklingsprojekt med basis i Offshore Center Danmark, herunder: Offshore Terrorsikring Markedsføring af SMV Dekommissionering (fjernelse) af offshore konstruktioner Børerørs chips (RFID Tags) Anløb til offshore vindmøller MÆRSK DRILLING ESBJERG Ansat som Maintenance Superintendent for programmering og opretholdelse af SAP vedligeholdelsessystem på Mærsk Drillings 22 borerigge. Opbygning af projektstyringsplan i MS Project inklusive ressourcestyring for afdelingens 25 ansatte AALBORG UNIVERSITET ESBJERG Undervisning på Ingeniørskolen på 5. semester i faget Arbejdsmiljø samt Organisation. Vejleder i for projektarbejder på basisuddannelsen. Projekterne gennemføres som problemorienteret gruppearbejde EU VEST ESBJERG Erhvervsrådgiver for Ribe Amt. Arbejdsområderne er projektadministration, rådgivning om teknik, patent, CE-mærkning, udbud og udviklingsprojekter. Deltagelse i styregruppen for etablering af og fundraising til Offshore Center Danmark i Esbjerg. Side 1 af 5

2 SYDDANSK INNOVATION ODENSE Innovationskonsulent, med opgaver i at definerer og gennemføre forundersøgelser på højteknologiske udviklingsprojekter GRINDSTED EL- OG VARMEVÆRK AMBA GRINDSTED VANDVÆRK AMBA Ansat som afdelingsleder, projektleder og fagingeniør for Grindsted El- og Varmeværks og Grindsted Vandværks projektafdeling. Reference til direktør og bestyrelse. Deltager i bl.a. følgende projekter: EDB strategi for internt netværk Udarbejdelse af overordnet EDB strategi med handlingsplan og økonomi til GEV/GV for internt netværk, arkiveringssystem og internetforbindelse med Hjemmesider. Gennemførsel af projektet. EDB strategi for elektronisk ledningsregistrering Udarbejdelse af overordnet strategi for elektronisk ledningsregistrering af el, vand og varmeledninger i terrænet. Nyt kildefelt Udarbejdelse af handlingsplan og budget til Grindsted Vandværk for etablering af et nyt kildefelt, 2 mio. m 3 råvand årligt. Nyt, decentralt kraft-varmeanlæg i Grindsted. Intern projektleder for konvertering af kulfyret varmeanlæg til naturgasfyret Kraftvarme - Wärtsilä gasmotor 6 MW. Tilbudsevaluering på hovedentreprisen og gasmotorleverancen. Projektkoordinering, byggemødeledelse, bestyrelsesindstillinger, tilsyn, økonomi. Driftsoptimering Opsamling og bearbejdning af driftsdata for el, vand og varmeproduktionen med henblik på løbende driftsoptimering. Månedlig afrapportering til bestyrelserne RAMBØLL A/S ESBJERG Ansat i Esbjerg Distriktets miljø- og anlægsafdeling som projektleder og fagingeniør Hørsholm. Nordforbrænding Udarbejdelse af udbudsmateriale for indkøb af 3 stk. traverskraner til servicering Assens Kraftvarmeanlæg Indhentning af tilbud på affaldskraner, flisudmadere, indblæsningssystem for savsmuld samt tørreanlæg for flis. Tilbuddene blev anvendt i forbindelse med afgivelse af tilbud på totalrådgivning for etablering af Assens Kraftvarmeanlæg. 1997/98 Esbjerg. Forum vandværk Projektleder for etablering af anlæg for skyllevandsrensning på Forum vandværk for behandling af 300 m 3 skyllevand i døgnet. Anlægget for skyllevandsrensning blev etableret via et funktionsudbud på vandbehandlingen og bygninger/anlæg i hovedentreprise. trykfilteranlægget for skyllevandsrensning på Forum vandværk. Side 2 af 5

3 1997 Esbjerg. Domicil Rambøll Fagingeniør for projektering af VVS-installation i 5000 m 3 kontorbyggeri. Projekteringen omfattede designfastlæggelse af varme-, vand - og afløbsinstallationerne samt elevatorsystemet. Varmetabsberegning Esbjerg. Spangsbjerg vandværk ultraviolet bestrålingsanlæg til råvand. UV-anlægget indbygget i transportcontainer. Projektering af pladsanlæg for udstyret på Spangsbjerg vandværk Hørsholm. Nordforbrænding Udarbejdelse af projektforslag for samlet servicering af maskinanlæg: traverskran, monorail for sygehusaffald, affaldsneddeler samt slaggecontainerkran /97 Esbjerg Sædding vandværk kalkdoseringsanlæg af typen våddosering til Sædding vandværk Roskilde. REFA Fagingeniør for udarbejdelse af udbudsmateriale for turbinesalskran til REFA affaldsforbrændingsanlæg Hørsholm. Nordforbrænding Fagingeniør for udarbejdelse af udbudsmateriale for slaggehåndteringsanlæg på Nordforbrænding. Slaggehåndteringsanlægget fungerer fuldautomatisk ved hjælp af slaggecontainere, sideflytningsvogn og traverskran /96 Varde. FiberVision Konstruktionsgodkendelse, oprettelse af kontrolbøger og anmeldelse af 17stk. trykbeholdere for diphyl-varmetransmissionsolie. Udarbejdelse af placeringstegning over 27 trykbeholdere for diphyl. 1995/96 Holstebro. Måbjergværket. Affaldsforbrænding Projektleder for etablering af nyt flistransportanlæg på Måbjergværket i Holstebro. traverskran, flisudmader, rørtransportbånd og pilleudmader for flistransportanlæg på Måbjergværket Esbjerg. Vandforsyningen Vurdering af trykforholdene i ledningsnettet for drikkevand i Esbjerg Kommune. Hævning af trykket i ledningsnettet samt etablering af fælles nødoverløb på Vognsbøl vandværk. 1994/95 Esbjerg. Astrup vandværk Projektleder for etablering af Astrup vandværk og Astrup kildefelt ved Esbjerg for behandling af 350 m 3 råvand i timen. Projektet omfattede kildefeltsundersøgelser, etablering af kildefelt, vandværk, skyllevandsrensning, myndighedsbehandling, lodsejerkontakt, økonomi- og tidsplansstyring samt idriftsættelse. vandbehandlingsanlægget på Astrup vandværk: biologisk jernfjernelse i åbenfiltre Esbjerg. Måde losseplads Fagingeniør for funktionsudbud og kontrahering på komprimatorstation for affald til Måde losseplads i Esbjerg. Side 3 af 5

4 1994 Lyngby. Geoteknisk Institut Beregning af trykbeholder for godkendelse hos Direktoratet for Arbejdstilsynet. 1993/94 Esbjerg. Novrup vandværk Projektleder på udbygning af Novrup Vandværk i Esbjerg for behandling af 300 m 3 råvand i timen. Projektet omfattede råvandsledning, rentvandsbeholder, vandbehandlingsanlæg, økonomi- og tidsplansstyring samt idriftsættelse. vandbehandlingsanlægget til Novrup Vandværk, lukketfiltrering Nordsøen. Thyra Vest Kortlægning, vurdering og udvikling af projekt for tømning af dæk på olieplatform Thyra Vest i forbindelse med udløsning af sprinkleranlæg Kolding. Danfoss Kortlægning og vurdering af internt vandkølesystem på Danfoss i Kolding Esbjerg. Vognsbøl kildefelt Forundersøgelse af mulighederne for aktiv kulrensning af trichlorforurenet drikkevand fra Vognsbøl kildefelt Holstebro. Holstebro Jernstøberi Kortlægning og vurdering af mulighederne for opretning af trykluftsystem på Holstebro Jernstøberi Holstebro. Måbjergværket. Affaldsforbrænding Fagingeniør for projektering, kontrahering, tilsyn og idriftsættelse på transportsystemer (kraner og transportbånd) for affald, flis og halm på Måbjergværket i Holstebro NELLEMANN A/S ÅLBORG Ansat i rådgivende ingeniørvirksomhed Nellemanns tilsynsafdeling i Esbjerg i forbindelse med udbygning af Renseanlæg Vest og Øst, Esbjerg. Administrative fagområder: - Procesvurdering af aktuelle vandbehandlingsanlæg. - Udarbejdelse af projektforslag samt projektkoordination (maskine, el, bygning). - Fagtilsyn og byggeledelse. - Tidsplans- og økonomistyring. - Idriftsættelser. Tekniske fagområder: - Pumpeanlæg (centrifugalpumper, fortrængningspumper, snekkepumper). - Design af rørinstallationer (rørdimensionering, ventiler). - Stålarbejder (sort, rustfrit, syrefast). - Kemikaliedosering (jernklorid, kalk, polymer, metanol). - Slamsedimentering (fosforudfældning). - Beluftning (nitratudfældning). - Slamafvanding. (sibåndspresning) - Omrøring (homogenisering med røreværker eller luft). - Gasinstallationer (gasmotorer, rørinstallationer). Side 4 af 5

5 - Flowmåling. - Niveaumåling. - Trykluftanlæg. - SRO-anlæg. - PLC-styring. Side 5 af 5

Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008

Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008 Årsmøde 2008 Offshore Center Danmark Musikhuset Esbjerg, den 12. september 2008 1 Årsmøde Dagsorden Dagens program 1. Årsmøde - Beretning fra bestyrelsen - Aktiviteter og projekter - Forslag til nye aktiviteter

Læs mere

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION

EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION 1 - Cowi_tilbud MARTS 2015 REBILD KOMMUNE Hører til journalnummer: 07.04.04-Ø54-1-15 EU UDBUD FOR BEHANDLING AF DAGRENOVATION OPLÆG OG TILBUD 1 2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10

Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10 Vand og miljø Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Vandforsyning, afløb og spildevand Natur, vand og miljøvurderinger Affald og genanvendelse Jord- og grundvandsforurening Miljømæssig due diligence 2 Indhold

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Hospitals- og laboratoriebyggeri

Hospitals- og laboratoriebyggeri UDVALGTE REFERENCER Hospitals- og laboratoriebyggeri EKJ har i de seneste år løst en lang række af opgaver inden for hospitals- og laboratoriebyggeri og farmaceutisk industri. EKJ's omsætning inden for

Læs mere

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre Beskrivelse af Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre ved MATCHMAKING Den 24. juni 2008 Kapital: Nye forretningsmuligheder Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter, hvor universiteter

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering.

Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering. PROFIL Navn Speciale Nationalitet Levnedsprofil LARS KRISTENSEN Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering. Dansk Bygningsingeniør

Læs mere

Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994.

Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994. Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet SIGNE NEPPER LARSEN Terrestrisk økologi, biodiversitet, vegetation og vådområder. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), Natura 2000, naturbeskyttelse- og

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere