Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum"

Transkript

1 Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum

2 Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af sygdom og død på grund af drikkevandets ringe kvalitet. Kun de færreste borgere i Ribe havde egen brønd men rundt om i byen var der offentlige brønde hvor man kunne hente vand til husholdningen. Den flittigst besøgte var Torvekilden

3 Ribe år 1885: Bag Torve-idyllen fandtes imidlertid også en helt anden virkelighed. Ribe ligger på et tykt lag af sit eget affald, det såkaldte kulturlag. I 1800-tallet var der i byen ca mennesker og 2000 kreaturer hvis ekskrementer og affald samledes i gårdens mødding, der sjældent blev kørt ud. En offentlig renovation fandtes ikke, så når det regnede blev disse møgbunker udvasket og det flydende indhold trængte ned i den svampende undergrund. Ikke sært at drikkevandet fremkaldte både sygdom og død. Der skulle dog en kolera-epidemi og hyppige tilfælde af tyfus til førend man besluttede at nedsætte et vandværksudvalg. D. 20.december 1885 blev det besluttet at bygge et vandværk.

4 Ribe år 1887: Dagmarsgade Vandværk I drift 1. okt Maskinmester Niels Tarp ansat som Vandværksbestyrer ( ) Årlig løn 700 kr. + fri bolig

5 Drift-journal

6 Esbjerg år 1896: Man havde mange af de samme trængsler i Esbjerg som i Ribe,så efter at man i 1894 fik et lån fra staten anlagdes: Vognsbøl Vandværk samt vandtårnet i Havnegade Kapacitet 131,4 m³ vand.

7 Esbjerg år 1904 : Da vandværket blev anlagt i 1896 var det for at sikre rent og sundt drikkevand. Vandet i husholdningen blev imidlertid også brugt udvortes så forbruget pr. person steg støt. Derfor var man allerede kun 7 år efter nødt til at udvide kapaciteten. Det blev til bygning af et nyt vandtårn, kaldet Gryden på Nygårdsvej. Kapacitet 620 m³ - i drift frem til 1975.

8 Esbjerg år 1921: Det nye filteranlæg og rentvandsbeholderen på Vognsbøl Vandværk

9 Bramming år 1922: Bramming Andelsvandværk blev startet op med etablering af boringer på arealerne ved vandtårnet. Vandtårnet blev bygget af den lokale murermester N. P. Petersen

10 Esbjerg år : V. Gjesing Vandværk: Forbruget af vand til husholdningsforbrug steg støt i 1930 erne i takt med boligforeningernes opførelse af lejligheder. Derfor blev der lavet 16 undersøgselsesboringer, som senere dannede grund for opførelse af værket.

11 Esbjerg år 1939: Spangsbjerg Vandværk: Der blev i 1939 anlagt en pumpestation på stedet- denne blev i 1963 erstattet af et vandværk.

12 Esbjerg år 1940: Personalet på Esbjerg Vandværk: Bagest fra venstre: Maskinpasser Olaf Olafsson, driftassistent Chr. Nors-Hansen, bestyrer J. Halkjær-Lassen og maskinpasser Holger Halkjær-Lassen. Forrest fra venstre: Maskinpasserne Lorentzen og Skaarup, arbejdsmændene Clausen og Mazatt og maskinpasser Sørensen

13 Ribe år 1947: Vandtårnet blev forhøjet med 5 m. På grund af det stigende befolkningstal og det stigende vandforbrug kunne vandværket ikke længere presse vandet op i de højere liggende huse. Det blev derfor besluttet at forhøje tårnet.

14 Ribe år : Skindermarkens Vandværk Som et supplement til værket inde i byen blev der bygget et nyt vandværk på Nørremarksvej. Kapacitet 150 m³/h. 100 m³ rentvandsbeholder

15 Ribe år : Vandtårnet Termansensvej Den kraftige udvikling i behovet for mere drikkevand steg i takt med boligbyggeriet i Tangekvarteret. Det betød at der blev bygget et vandtårn med en rentvandsbeholder på 250 m³. Beholderen blev pumpet fuld om natten og brugt i dagtimerne for at spare på strømmen. Men allerede i 1979 blev tårnet taget ud af drift igen da Skindermarken fik regulerbare pumper installeret.

16 Esbjerg år 1966: Sædding Vandværk Blev bygget i 1966 og leverede vand de første 4 år til Sædding, Fourfeldt og Guldager Kirkeby. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev vandværket overtaget af Esbjerg Vandforsyning.

17 Esbjerg år 1974: Novrup Vandværk Jerne vandværk senere kaldet Novrup - blev overtaget i 1974 og en ombygning med behandlingsanlægget sat i gang. I 1975 blev det nye værk taget i brug. I 1994 blev Tjæreborg kildefelt tilføjet samt tilbygget afd. med 2 trykfiltre.

18 Esbjerg år 1974: V. Gjesing Vandværk blev totalombygget, med kalkbehandlingsanlæg og gasbrænder for CO2-anlæg og ny rentvandsbeholder på 2400 m³.

19 Bramming år 1974: Opførelse af Hunderup Vandværk og etablering af 4 boringer på ca. 21,5 m.

20 Esbjerg år 1975: Det ombyggede Vognsbøl Vandværk blev taget i brug samtidig blev Sejlsted Mose vandværk taget ud af drift.

21 Ribe år 1982: Skindermarkens Vandværk Endnu en filterbygning blev tilføjet

22 Esbjerg år 1985: På grund af det stigende vandforbrug blev Forum Vandværk opført. Kildefeltet lå på grænsen mellem Esbjerg og Varde kommuner hvilket var nytænkning dengang. I dag er kildefeltet forurenet med pesticider.

23 Ribe år 1987: Ribe Vandværks 100 års jubilæum

24 Esbjerg år 1988: Grundvandsforurening: Miljø-og Levnedsmiddelkontrollen på Høgevej afprøvede et nyt apparat og derved fandt man trichlorethylen i drikkevandet. Efter mange analyser fandt man ud af at forureningen stammede fra en boring i Kjersing/ Spangsbjerg Vandværk Der blev etableret en afværgeboring og vandet blev ledt ned i en lille anlagt sø til formålet. (Boringen kørte i 10 år.) Det blev starten på en omfattende kontrol med drikkevandet.

25 Esbjerg år : Forurening af kildefelterne: 1988 Kjersing: Trichlorethylen 1991 Sædding: Dancod forurener boringerne langs stien med clorid- senere fund af pesticider 1992 Vognsbøl: Boringerne i parken forurenet af trichlorethylen alle stoppet i Sejlsted Mose: Bakteriologisk senere fund af pesticider 1996 Tarp Vandværk: Nedlagt p.gr. af nitrat og pesticider 1997 Spangsbjerg: Boringerne ved værket lukket p.gr.af pesticider 1997 Sædding: Guldager stopppet p.gr.af bakterier senere pesticider kildefeltet lukket Novrup : De første boringer stoppet p.gr.af pesticider- kildefeltet helt nedlagt i Andrup: Nedlagt p.gr. af pesticider

26 Bramming år 1990: Aike Vandværk blev opført.

27 Esbjerg år : Vandingsforbud Vandsparekampagner Vandmålere Efter nogle forholdsvis tørre somre op igennem 50 erne havde vandforsyningen problemer med at boringerne sugede under i tørre perioder. I juni 1961 var det helt galt, så politiet måtte ud med højtalervogne og opfordre folk til at spare. I 1988 blev det vedtaget at opsætte vandmålere hos alle. Vandsparekampagner hjalp folk med at nedsætte forbruget.

28 Esbjerg år 1995: Astrup Vandværk: Danmarks første vandværk med biologisk jernfjernelse. Flydende kalktilsætning og genbrug af skyllevandet var også noget nyt.

29 Esbjerg år 1996: Esbjerg Vandforsyning fejrer 100 års jubilæum Torvepumpen i Esbjerg anno 1996

30 Esbjerg år 1996: Vandforsyningens personale

31 Esbjerg år : Holsted/ Sekær Kildefelt I forsøgene på at finde nye kildefelter til Esbjerg by lavede man de første prøveboringer i Klelund Plantage ved Holsted. Senere blev det til 10 boringer ved Sekær.

32 Ribe år : Lustrup Kildefelt. Da 10 ud af 12 overfladenære boringer ved Skindermarkens Vandværk blev forurenet med BAM blev de erstattet af 4 boringer øst for Lustrup og 2 ved Haderslevvej.

33 Esbjerg år 1998: Råvandsledning Holsted - Esbjerg For at transportere vandet fra Holsted til Esbjerg blev der anlagt 2 stk. 400 mm rør på hver 31,5 km.

34 Esbjerg år 1998: Fordelerbygningen for Holsted vand bygget ved Spangsbjerg Vandværk, fordeler vandet til behandling på Spangsbjerg og Vognsbøl vandværker.

35 Esbjerg år 1999: Holsted kildefelt samt pumpestationen indviet

36 Bramming år 2002/03: Bjøvlund Vandværk I/S blev opført af daværende Bramming Kommune og 4 private vandværker, Gørding, St. Darum, Endrup og Vejrup, i fælleskab. Pr. 1 januar 2007 overgik Bramming Kommunes andel i Bjøvlund Vandværk til Forsyningen i Ny Esbjerg Kommune.

37 Esbjerg år 2004 : Teknisk vand. I bestræbelserne på at begrænse drikkevandsforbruget blev der indgået en aftale med to virksomheder om at modtage Teknisk Vand fra forurenede boringer i Kjersing.

38 Esbjerg år 2005: Indvielse af Bøgeskov kildefelt.

39 År 2007: Kommunesammenlægningen medførte at Bramming, Ribe og Esbjerg Vandforsyninger blev lagt sammen, med hovedsæde på Ravnevej i Esbjerg.

40 År 2007: Vandforsyningens personale

41 År 2010: Andrup Vandværk Dagmarsgade Vandværk Hunderup Vandværk Værket revet ned men boringerne Bevaret. Sædding Vandværk Novrup Vandværk De vandværker der ikke længere var rentable eller grundvandet forurenet blev nedlagt og solgt fra.

42 År 2012: Grundvandsbeskyttelse For at forhindre forurening af vore kildefelter har Esbjerg Forsyning indgået aftaler med landmænd om sprøjtefri dyrkning omkring boringerne. Vi laver også skovrejsning for at beskytte grundvandet, Senest ved vore boringer i Lustrup, Ribe

43 Bramming år 2012: Bakteriologisk forurening af ledningsnettet har desværre medført kogepåbud.

44 Ribe år 2012 : Skindermarkens Vandværk Renovering og ombygning af filtrene samt iltningsspor.

45 Esbjerg år 2012: V. Gjesing Vandværk Nyt tag samt fjernet kalksilo og overbygning

46 År 2012: Fremtidsvisioner: Fokus på at levere sundt, velsmagende drikkevand til Esbjerg Forsynings kunder.

47 Oktober 2012: 125 års jubilæum

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Et tilbud fra Industrimuseet

Et tilbud fra Industrimuseet Energien i Horsens Et tilbud fra Industrimuseet En rundtur på Industrimuseet i Horsens er samtidig en tur for alle sanser, der viser, hvordan vi gennem de seneste 100-150 år er blevet stadigt mere afhængige

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&.

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. FJERNVARME r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. /.,wy'tenler U67 aotfuyrilt/rum, - 1.,n/ttanlu"2007 Forord Da vi i bestyrelsen startede med at drøfte, hvorledes fernvarmeværkets 50-ars jubilæum skulle markeres, kom

Læs mere

Side 8 Side 11 Side 7. Den traditionsrige specialmesse

Side 8 Side 11 Side 7. Den traditionsrige specialmesse Nr. 16 6. årgang januar 2002 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Alpha-ræs Med Grundfos på Jyllands-Ringen. Academy -åbning Grundfos investerer i uddannelse. Friske fisk Grundfos sikrer friskt vand til fynske

Læs mere