Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Installationsvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sikkerhedsoplysninger...4 Placering af RADVARSEL og RFORSIGTIG mærkater...8 ENERGY STAR-program...9 Sådan læser du denne vejledning...10 Vejledning til printeren Udvendigt: set forfra...11 Udvendigt: set bagfra...12 Indvendig...14 Betjeningspanel...15 Opsætning Hvor skal printeren stå...17 Kontrol af kassens indhold...20 Udpakning...22 Isætning af beholderen til spildtoner og fotolederenheden...23 Isætning af tonerpatroner...29 Ilægning af papir...33 Sådan tænder du for strømmen...36 Valg af sprog på displayet...38 Testudskrivning...40 Justering af belysning...42 G _1.00 DA DK G Copyright

2 Installation af ekstraudstyr Tilgængeligt ekstraudstyr...44 Liste over ekstraudstyr...44 Rækkefølge for installation af ekstraudstyr...45 Installation af ekstraudstyr...46 Montering af Paper Feed Unit Type Montering af AD440 (duplex-enhed)...52 Installation af Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul)...54 Montering af Printer Hard Disk Type Formatering af printerharddisken...64 Montering af User Account Enhance Unit Type E...65 Montering af IEEE 1394 Interface Board Type B...69 Montering af IEEE b Interface Unit Type H...72 Montering af Bluetooth Interface Unit Type Montering af IEEE 1284 Interface Board Type A...80 Montering af Network Data Protection Unit Type C...82 Tilslutning af printeren Netværksforbindelse...84 USB-forbindelse...86 Parallelforbindelse...87 IEEE 1394-forbindelse...88 Konfiguration Ethernet-konfiguration...89 Konfiguration af IEEE b (trådløst LAN)...94 IEEE 1394-konfiguration...99 IP over SCSI-udskrivning Installation af printerdriveren Lyninstallation Installation af betjeningsvejledninger

3 Læs dette først Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Andre produktnavne, der er anvendt i denne vejledning, tjener udelukkende til identifikation, og de kan være varemærker under deres respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder i forbindelse med disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Microsoft Windows 95 operativsystem Microsoft Windows 98 operativsystem Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnet på Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 G _1.00 Copyright

4 Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Ved anvendelse af printeren skal du altid overholde nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. I denne vejledning anvendes følgende vigtige symboler: Dette symbol angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. Dette symbol angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i mindre alvorlig eller moderat personskade eller materielle skader. 4

5 Læs dette først Kontrollér, at stikkontakten sidder i nærheden af maskinen, og at der er fri adgang til den, så den hurtigt kan afbrydes i nødstilfælde. Tag stikket ud, og sæt det i med tørre hænder, så du undgår at få elektrisk stød. Slut kun maskinen til den strømkilde, som er beskrevet i vejledningen. Undgå forlængerledninger. Undgå at ødelægge, afbryde eller ændre elledningen. Anbring ikke tunge objekter på den, træk ikke hårdt i den, og bøj den ikke mere end nødvendigt. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Afbrænd ikke spildt eller brugt toner. Tonerstøv er brændbart og kan antændes, når det udsættes for åben ild. Bortskaffelse bør ske via en autoriseret forhandler eller et passende indsamlingssted. Hvis du selv bortskaffer de brugte tonerpatroner, skal du bortskaffe dem i overensstemmelse med de lokale regler. Bortskaf det via en autoriseret forhandler eller et godkendt indsamlingssted. Hvis du selv bortskaffer de brugte tonerbeholdere, skal du gøre det i overensstemmelse med de lokale regler. Undgå at røre ved ledningen eller stikket med våde hænder, da det kan give elektrisk stød. Du må ikke ændre på maskinen eller forsøge at skille den ad. Dette kan resultere i brand, elektrisk stød, eksplosion eller synstab. Hvis maskinen er udstyret med lasersystemer, er der risiko for alvorlige øjenskader. Den medfølgende strømledning må kun bruges til denne maskine. Brug den ikke til andre formål. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller tilskadekomst. Hold maskinen væk fra brændbare væsker, gasser og aerosol. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød. 5

6 Læs dette først Der må ikke placeres genstande af nogen art på højre låge. Træk ikke papirkassetten ud med magt. Kassetten kan falde ned og forårsage tilskadekomst. Printerens indvendige dele bliver meget varme. Rør ikke ved dele, der har mærkatet v (angiver en varm overflade). Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved disse dele. Tag ikke fat i stikket med våde hænder. Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød. Stil maskinen i et område, hvor den står under optimale betingelser. Hvis du anvender maskinen i omgivelser, som ikke opfylder de anbefalede krav til fugt og temperatur, kan der være risiko for elektrisk stød eller brandfare. Hold området omkring stikkontakten fri for støv. Ophobet støv kan medføre risiko for elektrisk stød eller brandfare. Anbring maskinen på et kraftigt og jævnt underlag. I modsat fald kan maskinen vælte og kvæste personer i nærheden. Hvis du kommer til at indånde toner eller brugt toner, skal du gurgle med store mængder vand og gå til et miljø med frisk luft. Søg om nødvendigt læge. Ved hudkontakt med toner eller brugt toner vaskes det pågældende område omhyggeligt med sæbe og vand. Hvis du får toner eller brugt toner i øjnene, skal du omgående skylle med store mængder vand. Søg om nødvendigt læge. Hvis du kommer til at sluge toner eller brugt toner, skal du fortynde det ved at drikke store mængder vand. Søg om nødvendigt læge. Undgå at få toner på tøjet eller huden, når du udreder et papirstop eller skifter toner. Ved hudkontakt med toner vaskes det pågældende område omhyggeligt med sæbe og vand. Hvis du får toner på tøjet, skal det vaskes af med koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i stoffet, og det kan være umuligt at fjerne pletten. Hold toner (brugt eller ubrugt) og tonerflasken uden for børns rækkevidde. Tag fat i stikket, ikke i ledningen, når stikket tages ud af kontakten. Hvis der trækkes i ledningen, slides den, og dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Vent mindst en time, efter at du har slukket, før du udskifter dele. Hvis printeren ikke er kølet af, kan det medføre forbrændinger. Hvis du ikke løfter kassettemodulet forsigtigt, eller hvis du taber det, kan der ske personskade. 6

7 Læs dette først Undgå at røre ved varmeenheden, når du udreder papirstop, da den kan blive meget varm. Printeren vejer ca. 32 kg. Brug håndtagene på begge sider, og løft printeren langsomt, når du flytter den. Printeren kan gå i stykker eller forårsage tilskadekomst, hvis den tabes. Før der monteres ekstraudstyr, skal maskinen have været slukket, og stikket have været trukket ud i mindst en halv time. Komponenterne inde i maskinen bliver meget varme og kan forårsage brandsår, hvis man rører ved dem. Hvis du ikke løfter kassettemodulet forsigtigt, eller hvis du taber det, kan der ske personskade. Rør ikke det indre af controller-kortdelen. Dette kan forårsage fejlfunktion eller forbrænding. Når maskinen flyttes, skal hver person holde i håndtagene på siderne og løfte langsomt. Hvis den ikke løftes forsigtigt, eller hvis man taber den, kan det medføre personskade. Før du flytter printeren, skal du tage stikket ud af stikkontakten for at undgå brandfare eller elektrisk stød. Hvis du flytter printeren efter at have brugt den, skal du ikke tage nogen af tonerpatronerne, fotolederenhederne eller spildtonerbeholderen ud. Hvis du gør det, kan der spildes toner inde i maskinen. Brug håndtagene på begge sider, når printeren løftes. Ellers kan maskinen gå i stykker eller forårsage personskade, hvis den tabes. Fjern strømledningen fra stikkontakten, før maskinen flyttes. Hvis ledningen trækkes ud med magt, kan den blive beskadiget. Beskadigede stik og kabler kan forårsage risiko for elektrisk stød eller brand. Under visse temperatur- og luftfugtighedsforhold kan udskrivning forårsage fordampning fra papiret. Standardkassetten (bag betjeningspanelet) kan afgive damp under udskrivning. Vore produkter er udviklet til at opfylde de højeste kvalitets- og funktionsstandarder. Når du køber forbrugsvarer, anbefaler vi, at du kun anvender de forbrugsvarer, der er angivet af en autoriseret forhandler. Nominel spænding for stikket til ekstraudstyr: maks. 24 V DC. Spændingen må ikke svinge med mere end 10%. 7

8 Læs dette først Placering af RADVARSEL og RFORSIGTIG mærkater Denne maskine er udstyret med mærkaterne RADVARSEL og RFORSIGTIG på de nedenfor viste steder. For optimal sikkerhed, skal man følge instruktionerne og håndtere maskinen som angivet. Dele med høje temperaturer. Sluk for hovedafbryderen, og vær forsigtig, når du udskifter varmeenheden/fjerner papirstop. Printerens indvendige dele bliver meget varme. Rør ikke ved dele, der har mærkatet v (angiver en varm overflade). Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved disse dele. Printerens indvendige dele bliver meget varme. Rør ikke ved dele, der har mærkatet v (angiver en varm overflade). Du kan få forbrændinger, hvis du rører ved disse dele. Afbrænd ikke toner eller tonerbeholdere. Tonerstøv kan forårsage flammetilbageslag, når det udsættes for åben ild. 8

9 Læs dette først ENERGY STAR-program Som ENERGY STAR Partner har vi fastslået, at denne maskinmodel opfylder ENERGY STAR retningslinierne for energieffektivitet. Hensigten med ENERGY STAR retningslinierne er at etablere et internationalt energisparesystem med henblik på udvikling og indføring af energieffektivt kontorudstyr for at tage hensyn til miljømæssige emner som f.eks. global opvarmning. Når et produkt opfylder ENERGY STAR retningslinierne for energieffektivitet, skal Partneren anbringe ENERGY STAR logoet på maskinmodellen. Dette produkt blev udviklet til at reducere den miljømæssige indflydelse fra kontorudstyr ved hjælp af energisparefunktioner så som lavenergitilstand. Tilstand med lavt strømforbrug (energisparetilstand) Denne printer sænker automatisk sit energiforbrug 1 minutter efter, at den sidste handling er afsluttet. Tryk på en vilkårlig tast på betjeningspanelet for at afslutte tilstanden med lavt strømforbrug (energisparetilstand). Se Softwarevejledning som HTML-fil på cd-rom en, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan man konfigurerer energisparetilstand. Specifikationer Energisparetilstand Strømforbrug 10 W eller mindre Standardtid Genstartstid 1 min. 3 sekunder eller mindre 9

10 Læs dette først Sådan læser du denne vejledning Følgende symboler anvendes i denne vejledning. Dette symbol angiver en potentielt farlig situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis instruktionerne under dette symbol ikke følges. Sørg for at læse instruktionerne, som alle er beskrevet i afsnittet Sikkerhedsoplysninger. Dette symbol angiver en potentielt farlig situation, der kan resultere i mindre alvorlig eller moderat personskade og materielle skader, hvis instruktionerne under dette symbol ikke følges. Sørg for at læse instruktionerne, som alle er beskrevet i afsnittet Sikkerhedsoplysninger. * Ovennævnte bemærkninger tjener til din sikkerhed. Hvis instruktionerne ikke følges, indføres papiret måske forkert, originaler kan blive beskadiget eller data kan gå tabt. Gennemlæs altid disse oplysninger. Dette symbol angiver information eller forberedelse inden brug. Dette symbol angiver sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse eller handlinger efter fejldrift. Dette symbol indikerer numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen eller tilstande, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster på maskinens display. Taster og knapper, der vises på computerens display. { } Taster, der er indbygget i maskinens betjeningspanel. Taster på computerens tastatur. 10

11 Vejledning til printeren Udvendigt: set forfra 1. Standardkassette Udskrifterne placeres her med tekstsiden nedad. 2. Øverste venstre låge Åbn denne låge, når du skal udskifte tonerpatroner. 3. Ventilator Ventilatoren medvirker til at forhindre overophedning af de indvendige komponenter. Overophedning kan resultere i fejlfunktion. Kontrollér, at ventilatoren ikke er blokeret af noget eller på anden måde hindret. 4. Betjeningspanel Består af taster til betjening af printeren og et paneldisplay, som viser printerens status. 5. Frontlåge Åbn denne for at udskifte varmeenheden eller overførselsrullen, installere duplex-enheden eller fjerne papirstop. 6. Bypassbakke Bruges ved udskrivning på kraftigt papir, OHP-transparenter, brugerdefineret papir, konvolutter samt almindeligt papir. Der skal foretages specielle printerdriverindstillinger for at kunne udskrive på brugerdefineret papir. 7. Kassette 1 Her kan ilægges op til 530 ark almindeligt papir. G _1.00 Copyright

12 Vejledning til printeren Udvendigt: set bagfra 1. Ventilator Ventilatoren medvirker til at forhindre overophedning af de indvendige komponenter. Overophedning kan resultere i fejlfunktion. Kontrollér, at ventilatoren ikke er blokeret af noget eller på anden måde hindret. 2. Højre låge Åbn denne for at udskifte fotolederenheder, overførselsbæltet eller beholderen til spildtoner. 3. Tænd/sluk-knap Brug denne knap til at tænde og slukke for strømmen. 4. Standardkassetteforlænger Træk denne ud ved udskrivning på papir, der er længere end A4 eller 8 1 / 2 " 11". 5. Controller-kort Træk dette ud for at installere ekstraudstyr som f.eks. hukommelsesenheden, brugerkonto-udvidelsesenheden eller printer-harddisken. Sæt kabler som f.eks. USB-kablet og Ethernetkablet i deres respektive stik. 6. Sokler til udvidelseskort Sæt udvidelseskortene i disse sokler. Der er to sokler. Brug den nederste sokkel til installation af udvidelseskortet. 12

13 Vejledning til printeren 7. Sokler til ekstra interfacekort Isæt som ekstraudstyr et 1394 interfacekort, en b interface-enhed, et trådløs interfacekort eller et 1284 interfacekort i denne sokkel. Der kan isættes ét interfacekort ad gangen. 8. USB-port Printeren sluttes til en værtscomputer med et USB-kabel. 9. Ethernet-port Anvend et netværksinterfacekabel til at tilslutte printeren til et netværk. 10. Ventilator Ventilatoren medvirker til at forhindre overophedning af de indvendige komponenter. Overophedning kan resultere i fejlfunktion. Kontrollér, at ventilatoren ikke er blokeret af noget eller på anden måde hindret. 11. Stik til kassettemodul (ekstraudstyr) Brug dette til at forbinde printeren og kassettemodulet. 12. Strømport Sæt strømkablet i denne sokkel og den anden ende af kablet direkte i stikkontakten (brug ikke en forlængerledning). 13

14 Vejledning til printeren Indvendig 1. Varmeenhed Brænder billedet fast på papiret. Når meddelelsen Udskift varmeenhed vises i displayet, skal denne enhed udskiftes. 2. Overførselsrulle Når meddelelsen Udskift varmeenhed vises i displayet, skal denne rulle udskiftes. 3. Duplex-enhed (ekstraudstyr til printergrundmodellen) Bruges til udskrivning på begge sider af papiret. 4. Tonerpatroner Når meddelelsen Påfyld toner (farve) vises i displayet, skal du udskifte tonerpatronen med den angivne farve. 5. Fotolederenhed, farve/sort Når meddelelsen Udskift farve- PCU eller Udskift sort PCU vises i displayet, skal den angivne fotolederenhed udskiftes. 6. Overførselsbælte Når meddelelsen Udskift overførselsbælte vises i displayet, skal denne enhed udskiftes. 7. Beholder til spildtoner Opsamler spildtoner. Når meddelelsen Udskift beholder til brugt toner vises i displayet, skal denne beholder udskiftes. 14

15 Vejledning til printeren Betjeningspanel 1. Display Viser den aktuelle printerstatus og fejlmeddelelser. Se Vedligeholdelsesvejledning vedrørende detaljer om fejlmeddelelser. 2. {U} {T}-taster Brug disse taster til at forhøje eller mindske værdierne i displayet, når du foretager indstillinger. Hold tasten nede for at øge søgehastigheden og forhøje eller mindske værdierne i displayet med 10 ad gangen. 3. Lysdiode for manglende toner Farven på den tændte lysdiode angiver tonerstatus for hver farve. Gult lys angiver, at toneren næsten er brugt op. Rødt lys angiver, at tonerpatronen skal udskiftes. 4. {Nulstil job}-tast Når printeren er online, skal du trykke på denne tast for at annullere et aktuelt udskriftsjob. 5. {Form Feed}-tast Når printeren er offline, skal du trykke på denne tast for at udskrive alle de data, som findes i printerens indlæsningsbuffer. Du kan bruge denne funktion til at tvinge printeren til at udskrive de data, den har modtaget i online-tilstand, hvis papirtype eller -format ikke passer til den aktuelt indstillede type eller det aktuelt indstillede format. 6. Strømindikator Denne indikator lyser, mens der er tændt for strømmen. Indikatoren lyser ikke, når der er slukket for strømmen, eller mens printeren er i energisparetilstand. 7. Alarmindikator Tændes, når der opstår en printerfejl. En rød lampe angiver, at der er opstået en fejl, der gør det umuligt at udskrive; den gule lampe angiver en potentiel fejl under udskrivning. Hvis den røde lampe lyser, skal du følge instruktionerne i displayet. 8. Data ind-indikator Blinker, mens printeren modtager data fra en computer. Data ind-indikatoren lyser, hvis der findes data, som skal udskrives. 15

16 Vejledning til printeren 9. {Online}-tast Viser, om printeren er online eller offline. Tryk på denne tast for at skifte mellem online og offline. Når lampen er tændt, er printeren online og kan modtage data fra værtscomputeren. Når lampen er slukket, er printeren offline og kan ikke modtage data fra værtscomputeren. Tryk på denne tast for at vende tilbage til driftsklar tilstand. 10. {Menu}-tast Tryk på denne tast for at foretage printerindstillinger og kontrollere de aktuelle printerindstillinger. Se Softwarevejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 11. {Escape}-tast Tryk på denne tast for at vende tilbage til det foregående skærmbillede. 12. {# Enter} tast Tryk på denne tast for at udføre de menupunkter, der er valgt på displayet. 16

17 Opsætning Hvor skal printeren stå Printerens placering bør vælges omhyggeligt, da dens omgivelser har stor indflydelse på dens ydelse. Kontrollér, at stikkontakten sidder i nærheden af maskinen, og at der er fri adgang til den, så den hurtigt kan afbrydes i nødstilfælde. Slut kun maskinen til den strømkilde, som er beskrevet i vejledningen. Undgå forlængerledninger. Undgå at ødelægge, afbryde eller ændre elledningen. Anbring ikke tunge objekter på den, træk ikke hårdt i den, og bøj den ikke mere end nødvendigt. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Den medfølgende strømledning må kun bruges til denne maskine. Brug den ikke til andre formål. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller tilskadekomst. Tag ikke fat i stikket med våde hænder. Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød. Stil maskinen i et område, hvor den står under optimale betingelser. Hvis du anvender maskinen i omgivelser, som ikke opfylder de anbefalede krav til fugt og temperatur, kan der være risiko for elektrisk stød eller brandfare. Hold området omkring stikkontakten fri for støv. Ophobet støv kan medføre risiko for elektrisk stød eller brandfare. Anbring maskinen på et kraftigt og jævnt underlag. I modsat fald kan maskinen vælte og kvæste personer i nærheden. Hvis du anvender maskinen i et afgrænset område, skal du sikre dig, at der er permanent luftcirkulation. G _1.00 Copyright

18 Opsætning Nødvendig plads til installation Sørg for tilstrækkelig plads rundt om printeren. Denne plads er nødvendig ved anvendelse af printeren. Det anbefalede (eller minimale) pladsbehov er følgende: A: 13 cm (5,2 tommer) eller mere B: 11 cm (4,4 tommer) eller mere C: 35 cm (14,0 tommer) eller mere D: 61 cm (24,4 tommer) eller mere Optimale omgivelser Tilladte og anbefalede temperaturer og fugtighedsområder er følgende: Hvidt område: Tilladte værdier Gråt område: Anbefalede værdier 18

19 Opsætning Maskinen skal være i vater inden for 5 mm (0,2") både fra forside til bagside og fra venstre til højre side. Placér maskinen i et godt ventileret rum med en luftcirkulation på mere end 30 m 3 /time/person for at undgå en eventuel koncentration af ozon. Når du bruger denne maskine i lang tid på et indelukket sted uden god ventilation, kan der opstå en underlig lugt. For at indeklimaet på arbejdspladsen kan forblive behageligt anbefaler vi, at du sørger for god udluftning. Omgivelser, som skal undgås Områder, der er udsat for direkte sollys eller stærkt lys Støvede områder Områder med korroderende gasser Ekstremt kolde, varme eller fugtige områder Områder ved aircondition- eller befugtningsanlæg Placeringer i nærheden af andet elektronisk udstyr Områder med hyppige og stærke vibrationer Strømkilde Sæt netledningen i en strømkilde med følgende specifikationer: V, 50/60 Hz, 6 A eller mere 19

20 Opsætning Kontrol af kassens indhold Følg nedenstående procedure for at kontrollere de dele, der følger med printeren. Kontrollér, at kassen indeholder alle nedenstående dele. Kontakt din forhandler, hvis der mangler dele, eller disse er defekte. Vejledninger og cd-rom er Lyninstallationsguide Cd-rom Printer Drivers and Utilities Cd-rom Display-Version Manuals (HTML) Cd-rom Print-Version Manuals (PDF) Cd-rom Document Management Utility Komponenter Strømkabel Tonerpatroner: Sort (K), Magenta (M), Cyan (C), Gul (Y) Fotolederenhed: Sort ( ), farve ( ) 20

21 Opsætning Beholder til spildtoner Ferritkerne 2 Farvekalibreringsprøveark Kort til justering af belysning Brugerregistreringskort Yderligere dokumentation Der medfølger ikke et interfacekabel i kassen. Køb et, som du kan bruge til værtscomputeren. Se Vedligeholdelsesvejledning. 21

22 Opsætning Udpakning Printeren leveres pakket i flamingo og er fastgjort med tape som en beskyttelse mod stød og vibrationer under transporten. Fjern disse beskyttende materialer, når printeren er anbragt, hvor den skal stå. Brug håndtagene på begge sider, når printeren løftes. Printeren kan gå i stykker eller forårsage personskade, hvis den tabes. Der må ikke placeres genstande af nogen art på højre låge. Fjern alle fire stykker tape fra fotolederenheden for at undgå fejlfunktion. Den fjernede tape er snavset. Pas på, at den ikke rører dine hænder eller dit tøj. A Fjernelse af plastikposen. B Opstil printeren, hvor den skal bruges. Printeren skal løftes af mindst to personer. Løft printeren vha. håndtagene på begge sider af printeren. Lad tapen, der holder kassettemodulet og lågen fast, sidde, mens printeren flyttes. Sænk forsigtigt maskinen, så du ikke får hænderne i klemme. 22

23 Opsætning Isætning af beholderen til spildtoner og fotolederenheden Herunder beskrives fremgangsmåden ved isætning af beholderen til spildtoner og fotolederenheden. A Åbn printerens højre låge. B Placér beholderen til spildtoner som vist i illustrationen. C Lås beholderen til spildtoner ved at skubbe den grønne pil til den viste position. 23

24 Opsætning D Træk de grønne greb på venstre og højre side ud, der holder den indvendige låge, og lås op. E Løft op i den indvendige låge, til den forbliver åben. F Tag den sorte fotolederenhed ud. G Fjern hætten på fotolederenheden. Hætten skal ikke bruges igen og kan smides ud. 24

25 Opsætning H Fjern tapen rundt om fotolederenheden ved at trække den nedad, og fjern enhedens topdæksel. Fjern ikke enhedens nederste dæksel endnu. Sæt det nye fotolederenheden i, så snart den er taget ud af posen. 25

26 Opsætning I Kontrollér placeringen for hver fotolederenhed. A Fotolederenhed (sort) B Fotolederenhed (farve) J Sæt den grønne pil på spidsen af fotolederenheden ud for skinnen inde i printeren. Kontrollér, at den grønne pil sidder godt i skinnen, før du fortsætter til næste trin. Hvis du ikke sætter den grønne pil på fotolederenheden fast på skinnen, kan du beskadige fotolederenheden. 26

27 Opsætning K Skub forsigtigt forsiden af fotolederenheden ind, så enheden glider ud af afdækningen, til den klikker på plads. Hvis fotolederenheden ikke installeres korrekt, går udskriftskvaliteten tabt. F.eks. udskrives visse farver ikke. L Gentag trin F til K for at isætte farvefotolederenheden. 27

28 Opsætning M Sænk forsigtigt den indvendige låge. N Tryk på venstre og højre hjørne af den indvendige låge for at fastgøre den. O Luk forsigtigt printerens højre låge. 28

29 Opsætning Isætning af tonerpatroner Følgende procedure beskriver isætningen af tonerpatroner. Afbrænd ikke spildt eller brugt toner. Tonerstøv er brændbart og kan antændes, når det udsættes for åben ild. Bortskaffelse bør ske via en autoriseret forhandler eller et passende indsamlingssted. Hvis du selv bortskaffer de brugte tonerpatroner, skal du bortskaffe dem i overensstemmelse med de lokale regler. Opbevar ikke toner, brugt toner eller tonerbeholdere i nærheden af åben ild. Toneren kan antændes og forårsage forbrændinger eller brand. Hold toner (brugt eller ubrugt) og tonerpatroner uden for børns rækkevidde. Hvis du kommer til at indånde toner eller brugt toner, skal du gurgle med store mængder vand og gå til et miljø med frisk luft. Søg om nødvendigt læge. Ved hudkontakt med toner eller brugt toner vaskes det pågældende område omhyggeligt med sæbe og vand. Hvis du får toner eller brugt toner i øjnene, skal du omgående skylle med store mængder vand. Søg om nødvendigt læge. Hvis du kommer til at sluge toner eller brugt toner, skal du fortynde det ved at drikke store mængder vand. Søg om nødvendigt læge. Undgå at få toner på tøjet eller huden, når du udreder et papirstop eller skifter toner. Ved hudkontakt med toner vaskes det pågældende område omhyggeligt med sæbe og vand. Hvis du får toner på tøjet, skal det vaskes af med koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i stoffet, og det kan være umuligt at fjerne pletten. Når du bruger denne printer første gang, skal du bruge de fire tonerpatroner, der følger med printeren. Med de tonerpatroner, der følger med printeren, kan du udskrive op til 2500 sider. Dette antal er opnået ved udskrivning af A4 K5%-diagrammer, men det faktiske sideantal varierer, afhængigt af papirtype, format, indhold og indstillinger. Tonerpatroner (forbrugsstoffer) er ikke omfattet af garanti. Men du kan kontakte det sted, hvor de er købt, hvis der opstår problemer. Tonerpatronernes dyser kan blive tilsmudsede under kvalitetskontrol. 29

30 Opsætning A Åbn printerens øverste venstre låge. B Tag tonerpatronen ud. C Hold tonerpatronen vandret som vist, og ryst den i plastikposen fra side til side ca. 10 gange. Åbn ikke skyderen i bunden af tonerpatronen. Der kan løbe toner ud. Illustrationen viser den sorte patron som eksempel. D Tag tonerpatronen ud af plastikposen. 30

31 Opsætning E Fjern den selvklæbende tape. F Kontrollér, at tonerfarve og placering er korrekt, og sæt forsigtigt tonerpatronen lodret i. Du kan kontrollere placeringen for hver tonerpatron ved at læse etiketterne på printeren. Illustrationen viser den gule patron som eksempel. G Skub tonerpatronen i pilens retning, til den sidder fast. H Gentag trin B til G for at isætte de andre farvetonerpatroner. 31

32 Opsætning I Luk printerens øverste venstre låge. Hvis tonerpatronen ikke er sat korrekt i, kan du ikke lukke printerens øverste venstre låge. 32

33 Opsætning Ilægning af papir I det følgende beskrives det, hvordan der lægges papir i standardkassetten (kassette 1). Vær forsigtig, når du trækker papirkassetten ud. Kassetten kan falde ned og forårsage tilskadekomst. For at undgå papirstop må papiret ikke stakkes over grænsemærket inde i kassetten. Dette kan medføre papirstop. Bland ikke forskellige papirtyper i én papirkassette. A Træk papirkassetten ud af printeren, til den stopper. Løft let op i den, og træk den helt ud. Anbring papirkassetten på en plan flade. Du kan ikke trække Kassette 1 ud, hvis bypassbakken er åben. 33

34 Opsætning B Fjern tapen og emballagen. C Tryk på PUSH, og justér det bageste styr til det papirformat, du vil lægge i. D Justér sidestyrene til det papirformat, du vil lægge i. 34

35 Opsætning E Læg papiret i kassetten med udskriftssiden opad. Kontrollér, at papirstakken ikke når op over grænsemærket i kassetten. Indstil det bageste og sidestyrene nøjagtigt til papirformatet, så papirstop undgås. F Skub papirkassetten helt ind i printeren. 35

36 Opsætning Sådan tænder du for strømmen Følg nedenstående procedure for at tænde for strømmen. Tag stikket ud, og sæt det i med tørre hænder, så du undgår at få elektrisk stød. Træk i stikket og ikke i ledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Ellers risikerer du at beskadige ledningen med efterfølgende risiko for brandfare eller elektrisk stød. Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten på væggen. Der skal være slukket for strømmen, når stikket sættes i og tages ud. A Kontrollér, at der er slukket på printerens strømkontakt ( b ). Hvis den er tændt ( a ), skal du slukke for den. B Sæt strømkablet i stikket på printerens bagside. C Sæt den anden ende af strømkablet helt ind i stikkontakten på væggen. 36

37 Opsætning D Tænd for printeren ( a ). Strømindikatoren på betjeningspanelet tændes. Vent, indtil [Klar] vises på displaypanelet. Maskinen støjer muligvis under initialiseringen. Denne støj er ikke tegn på fejlfunktion. Sluk ikke for strømmen, før initialiseringen er fuldført. Dette kan medføre fejlfunktion. 37

38 Opsætning Valg af sprog på displayet Følg nedenstående fremgangsmåde for at vælge et sprog. Meddelelsen for det valgte sprog bliver så vist på displayet. Hvis du ønsker at bruge det engelske display, er de følgende punkter unødvendige. Standardsproget er engelsk. A Tryk på tasten {Menu}. Skærmbilledet [Menu] vises. B Tryk på {U} eller {T}-tasten for at få vist [Sprog]. Menu: Sprog C Tryk på {# Enter}-tasten. Følgende meddelelse vises på displayet: Sprog: *English D Tryk på {U} eller {T}-tasten, indtil det sprog du vil bruge, vises. 38

39 Opsætning E Tryk på {# Enter}-tasten. Vent et par sekunder. [Menu] vises på displayet. F Tryk på {Online}-tasten. Startskærmbilledet vises. Klar 39

40 Opsætning Testudskrivning I det følgende forklares proceduren for testudskrivning af konfigurationssiden. Lav en testudskrivning for at kontrollere, at printeren udskriver normalt. Testudskrivningen kontrollerer kun printerens ydeevne, men tester ikke forbindelsen til computeren. A Tryk på tasten {Menu}. Skærmbilledet [Menu] vises. Menu: Papirtilførsel B Tryk på tasten {U} eller {T} for at få vist [Liste-/testuds.], og tryk derefter på tasten {# Enter}. Menu: Liste-/testuds. Nu vises den menu, hvor du kan vælge det, der skal testudskrives. C Tryk på {U} eller {T}-tasten for at få vist [Konfig.side], og tryk derefter på {# Enter}-tasten. Liste-/testuds.: Konfig.side Følgende meddelelse vises, og konfigurationssiden udskrives. Udskriver... Hvis udskriften ikke er normal, skal du kontrollere, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. Se Vedligeholdelsesvejledning, hvis der vises en fejlmeddelelse. 40

41 Opsætning D Kontrollér indstillingerne. Se Softwarevejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om konfigurationssiden. E Tryk på {Online}-tasten. Startskærmbilledet vises. Klar 41

42 Opsætning Justering af belysning Justér belysningen for at få de bedste udskriftsresultater. A Tryk på tasten {Menu}. Skærmbilledet [Menu] vises. Menu: Papirtilførsel B Tryk på tasten {U} eller {T} for at få vist [Vedligeholdelse], og tryk derefter på tasten {# Enter}. Menu: Vedligeholdelse C Tryk på tasten {U} eller {T} for at få vist [Belysning], og tryk derefter på tasten {# Enter}. Vedligeholdelse: Belysning D Følgende meddelelse vises i displayet. Belysning: Udskriv testark E Tryk på {# Enter}-tasten. 42

43 Opsætning F Følgende meddelelse vises i displayet. Tryk derefter på {# Enter}. Udskr.testark Tryk # for start Udskriver... G Sammenlign farverne på den udskrevne belysningstest med farverne på belysningsjusteringskortet. Hvis belysningen på belysningsjusteringskortet er den samme som på den indrammede del af testarket, skal belysningsværdien ikke justeres. H Tryk på tasten {U} eller {T} for at vælge den farve, der skal justeres, og tryk derefter på {# Enter}. Belysning: Sort I Tryk på tasten {U} eller {T} for at indstille belysningsværdien, og tryk derefter på {# Enter}. Sort: ( ) 0 Du kan justere belysningen fra -10 til +10. Jo højere værdi, jo mørkere udskrifter, og jo lavere værdi, jo lysere udskrifter. Hvis du trykker på {U} eller {T}, forøges eller formindskes værdien i trin på 1. J Gentag trin til H for at justere en anden farve. Udskriv endnu et belysningstestark, og kontrollér, om farverne på testarket nu passer til dem på belysningsjusteringskortet. Hvis de stadig ikke passer, justeres belysningen igen. K Tryk på {Online}-tasten. Startskærmbilledet vises. Klar 43

44 Installation af ekstraudstyr Tilgængeligt ekstraudstyr I dette afsnit beskrives installationen af ekstraudstyr. Ved at installere ekstraudstyr kan du forbedre printerens ydelse, og du har mulighed for at anvende et større udvalg af funktioner. Se Vedligeholdelsesvejledning vedrørende specifikationer for ekstraudstyret. Før der installeres ekstraudstyr, skal maskinen have været slukket, og stikket have været trukket ud i mindst en time. Komponenterne inde i maskinen bliver meget varme og kan forårsage brandsår, hvis man rører ved dem. Før maskinen flyttes, tages stikket ud af kontakten. Hvis stikket trækkes ud pludseligt, kan det blive beskadiget. Beskadigede stik eller ledninger kan forårsage brand eller elektrisk stød. Brug håndtagene på begge sider, når maskinen løftes. Maskinen kan gå i stykker eller forårsage personskade, hvis den tabes. Den nominelle spænding for ekstraudstyrets stik er 24 V DC eller mindre. Liste over ekstraudstyr Herunder følger en liste over ekstraudstyr til denne printer. Nogle printermodeller har udvidelsen AD440 (duplex-enhed) installeret som standard. Printer, grundmodel Printer, standardmodel med duplex-enhed Paper Feed Unit Type 3000 AD440 Printer Hard Disk Type 3000 Memory Unit Type D 128MB Memory Unit Type E 256MB IEEE b Interface Unit Type H IEEE 1284 Interface Board Type A IEEE 1394 Interface Board Type B Bluetooth Interface Unit Type 3245 User Account Enhance Unit Type E Network Data Protection Unit Type C : Tilgængeligt ekstraudstyr : Standardudstyr G _1.00 Copyright

45 Installation af ekstraudstyr Rækkefølge for installation af ekstraudstyr Vi anbefaler, at du installerer ekstraudstyret i følgende rækkefølge: A Montering af kassettemodulet (Paper Feed Unit Type 3000). Montér kassettemodulet i bunden af printeren. Du kan montere op til to kassettemoduler. Her kan ilægges op til 1690 ark papir. B Montér duplex-enheden (AD440) på bagsiden af frontlågen. C Installation af SDRAM-modulet ( Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB ). Installér modulet på SDRAM-modulets sokkel på controller-kortet. Der er to typer hukommelsesenheder: 128 MB og 256 MB. D Installér printerharddisken (Printer Hard Disk Type 3000). Installér printerharddisken på controller-kortet. E Installation af brugerkonto-udvidelsesenheden (User Account Enhance Unit Type E). Installér modulet i brugerkonto-udvidelsesenhedens sokkel på controller-kortet. F Installation af IEEE 1394-interfacekort, IEEE 1284-interfacekort, IEEE b-interfaceenhed eller Bluetooth-interfaceenhed. Installér IEEE 1394-interfacekort, IEEE 1284-interfacekort, IEEE b-interfaceenhed eller Bluetooth-interfaceenhed på controller-kortet. IEEE 1394-interfacekortet og standard-ethernet-interfacet kan ikke anvendes på samme tid. Der kan installeres op til to af følgende: IEEE 1394 Interface Board Type B IEEE 1284 Interface Board Type A IEEE b Interface Unit Type H Bluetooth Interface Unit Type 3245 G Installation af beskyttelsesenheden til netværksdata (Network Data Protection Unit Type C). Sæt beskyttelsesenheden til netværksdata i SD-kortsoklen på controller-kortet. 45

46 Installation af ekstraudstyr Installation af ekstraudstyr Installér ekstraudstyret på de positioner, der er vist i illustrationen. Udvendigt 1. AD440 (duplex-enhed) Installér denne bag frontlågen. Udskriver i duplex. Se S.52 Montering af AD440 (duplex-enhed). 2. Paper Feed Unit Type 3000 Rummer op til 530 ark papir. Der kan installeres op til to kassettemoduler i printeren. De installerede kassettemoduler angives som Kassette 2 og Kassette 3. Se S.48 Montering af Paper Feed Unit Type

47 Installation af ekstraudstyr Indvendigt 1. Printer Hard Disk Type 3000 Se S.59 Montering af Printer Hard Disk Type Memory Unit Type D 128MB/Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) Installér SDRAM-modulet på 128 MB eller 256 MB i soklen på controller-kortet. Se S.54 Installation af Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul). 3. User Account Enhance Unit Type E Se S.65 Montering af User Account Enhance Unit Type E. 4. Network Data Protection Unit Type C Se S.82 Montering af Network Data Protection Unit Type C. 5. IEEE 1394 Interface Board Type B / IEEE b Interface Unit Type H / Bluetooth Interface Unit Type 3245 / IEEE 1284 Interface Board Type A Se S.69 Montering af IEEE 1394 Interface Board Type B. Se S.72 Montering af IEEE b Interface Unit Type H. Se S.76 Montering af Bluetooth Interface Unit Type Se S.80 Montering af IEEE 1284 Interface Board Type A. Du kan kun installere én af følgende typer udvidelseskort: IEEE 1394 Interface Board Type B; IEEE b Interface Unit Type H; Bluetooth Interface Unit Type 3245; IEEE 1284 Interface Board Type A. Nogle printermodeller har udvidelsen duplex-enhed installeret som standard. Se Vedligeholdelsesvejledning vedrørende specifikationer for ekstraudstyret. 47

48 Installation af ekstraudstyr Montering af Paper Feed Unit Type 3000 Hvis du installerer flere forskellige tilbehørsdele, skal du installere kassettemodulet først. Printeren vejer ca. 32 kg. Brug håndtagene på begge sider, og løft printeren langsomt, når du flytter den. Printeren kan gå i stykker eller forårsage tilskadekomst, hvis den tabes. Hvis du ikke løfter kassettemodulet forsigtigt, eller hvis du taber det, kan der ske personskade. Kassettemodulet vejer ca. 7,5 kg. Der kan installeres op til to kassettemoduler i printeren. Når der er installeret to kassettemoduler, angives de som Kassette 2 and Kassette 3 startende med det øverste modul. Før det nye kassettemodul tages i brug, skal du foretage indstillinger i printerdriveren. A Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. B Kontrollér, at pakken indeholder følgende: Kassettemodul / Papirkassette (inde i kassettemodulet) C Fjern tapen. 48

49 Installation af ekstraudstyr D Hold kassettemodulet som vist i illustrationen, og læg det på en plan flade i nærheden af det sted, hvor maskinen skal opstilles. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til at få adgang til printerens bagside. E Træk papirkassetten ud af kassettemodulet, til den stopper. Løft let op i den, og træk den helt ud. Anbring papirkassetten på en plan flade. F Fjern tapen og emballagen. G Skub papirkassetten helt ind i kassettemodulet. 49

50 Installation af ekstraudstyr H Løft printeren vha. håndtagene på begge sider af printeren. I Justér printeren lige over de to lodrette stifter på kassettemodulet, og sænk langsomt printeren. Pas på ikke at sætte printeren på kassettemodulets kabel. 50

51 Installation af ekstraudstyr J Sæt kassettemodulets stik i soklen inde i printeren. For at forbinde to kassettemoduler skal du fastgøre kassettemodulkablet til soklen inden i kassettemodulet. Før det nye kassettemodul tages i brug, skal du foretage indstillinger i printerdriveren. Ved flytning eller transport af printeren skal kassettemodulets stik tages ud. Flere oplysninger findes i Vedligeholdelsesvejledning. Fjern kassettemodulet, når printeren flyttes. Kontrollér efter montering, om kassettemodulet er monteret korrekt: udskriv konfigurationssiden fra Liste-/testuds. -menuen. Hvis det er monteret korrekt, vises Kassette 2 eller Kassette 2, Kassette 3 for Valgmuligheder. Hvis kassettemodulet ikke er monteret korrekt, skal du begynde forfra med monteringen. Hvis du heller ikke kan installere det korrekt ved geninstallationen, skal du kontakte din salgs- eller servicerepræsentant. Se S.40 Testudskrivning vedrørende detaljer om udskrivning af konfigurationssiden. Se Vedligeholdelsesvejledning. Se Vedligeholdelsesvejledning, hvis du vil justere udskrivningspositionen. 51

52 Installation af ekstraudstyr Montering af AD440 (duplex-enhed) Maskinens indvendige dele bliver meget varme. Rør ikke ved dele, der er mærket v (varm overflade). Hvis du rører ved dele, der er mærket v, kan du brænde dig. Før duplex-enheden tages i brug, skal du foretage indstillinger i printerdriveren. A Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. B Kontrollér, at pakken indeholder følgende: AD440 (duplex-enhed) C Fjern tapen. D Åbn frontlågen ved at trykke på dens udløserknap. 52

53 Installation af ekstraudstyr E Hold duplex-enheden som vist i illustrationen, og sæt den ind på indersiden af frontlågen. Sæt pilene ud for hinanden, og skub duplex-enheden ind, til den klikker på plads. F Luk frontlågen. Kontrollér efter montering, om duplex-enheden er monteret korrekt: udskriv konfigurationssiden fra Liste-/testuds. -menuen. Hvis den er monteret korrekt, vises Duplex-enhed under Valgmuligheder. Hvis duplex-enheden ikke er monteret korrekt, skal du begynde forfra med monteringen. Hvis du heller ikke kan installere det korrekt ved geninstallationen, skal du kontakte din salgs- eller servicerepræsentant. Se S.40 Testudskrivning vedrørende detaljer om udskrivning af konfigurationssiden. 53

54 Installation af ekstraudstyr Installation af Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) Rør ikke det indre af controller-kortdelen. Dette kan forårsage fejlfunktion eller forbrænding. Før du rører hukommelsesenheden, skal du røre ved noget metal for at aflade eventuel statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige hukommelsesenheden. Udsæt ikke hukommelsesenheden for fysisk overlast. Den hukommelse, der er til rådighed, afhænger af modeltype. Før den nye hukommelsesenhed tages i brug, skal du foretage indstillinger i printerdriveren. A Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. B Fjern de to skruer, der holder controller-kortet bag på printeren. Disse skruer skal bruges igen i trin K til at fastholde controller-kortet. 54

55 Installation af ekstraudstyr C Hold på maskinen med den ene hånd, tag fat i håndtaget med den anden, og træk langsomt controller-kortet ud. Det kan være vanskeligt at trække controller-kortet ud. D Tag fat i grebene med begge hænder, og træk controller-kortet helt ud. Der er to sokler til hukommelsesenheden. Brug den sokkel, der er til rådighed, til at installere en hukommelsesenhed som ekstraudstyr. 55

56 Installation af ekstraudstyr E Sæt hakket på hukommelsesenheden ud for soklen, og sæt enheden lodret ind. F Tryk hukommelsesenheden ned, til den klikker på plads. G Ved udskiftning af standard-sdram-modulet trykkes armene på begge sider ned ( ) for at fjerne standardmodulet ( ). Installering af et nyt SDRAM-modul. For at forøge hukommelseskapaciteten til maks. 512 MB tages standard- SDRAM-modulet ud, og der installeres to SDRAM-moduler på hver 256 MB. H Når du installerer andet ekstraudstyr på controller-kortet, må du ikke lukke controller-kortet; gå i stedet til de trin, der omhandler installationen af ekstraudstyret. 56

57 Installation af ekstraudstyr I Ret controller-kortet ind efter øverste og nederste skinne, og skub det forsigtigt ind, til det ikke kan komme længere. J Hold på maskinen med den ene hånd, og skub på controller-kortets nederste greb med håndfladen, til det stopper. Der kan opstå fejlfunktioner, hvis controller-kortet ikke monteres korrekt. 57

58 Installation af ekstraudstyr K Fastgør controller-kortet til printeren vha. de to skruer, der blev fjernet i trin B. Kontrollér efter montering, om hukommelsesenheden er monteret korrekt: udskriv konfigurationssiden fra Liste-/testuds. -menuen. Hvis den er monteret korrekt, vises hukommelseskapaciteten under Total hukommelse. Nedenstående skema viser den samlede SDRAM-modulkapacitet. Standard Udvidet Samlet 128 MB 128 MB 256 MB 128 MB 256 MB 384 MB 256 MB 128 MB 384 MB 256 MB 256 MB 512 MB Hvis hukommelseskortet ikke er monteret korrekt, skal du begynde forfra med monteringen. Hvis du heller ikke kan installere det korrekt ved geninstallationen, skal du kontakte din salgs- eller servicerepræsentant. Se S.40 Testudskrivning vedrørende detaljer om udskrivning af konfigurationssiden. 58

59 Installation af ekstraudstyr Montering af Printer Hard Disk Type 3000 Rør ikke det indre af controller-kortdelen. Dette kan forårsage fejlfunktion eller forbrænding. Før du rører printerharddisken, skal du røre ved noget metal for at aflade eventuel statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige printer-harddisken. Udsæt ikke printer-harddisken for fysisk overlast. Før den nye printerharddisk tages i brug, skal du foretage indstillinger i printerdriveren. A Kontrollér, at pakken indeholder følgende: Printer Hard Disk Type 3000 Skrue B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. 59

60 Installation af ekstraudstyr C Fjern de to skruer, der holder controller-kortet bag på printeren. Disse skruer skal bruges igen i trin K til at fastholde controller-kortet. D Hold på maskinen med den ene hånd, tag fat i håndtaget med den anden, og træk langsomt controller-kortet ud. Det kan være vanskeligt at trække controller-kortet ud. 60

61 Installation af ekstraudstyr E Tag fat i grebene med begge hænder, og træk controller-kortet helt ud. Printerharddisken skal installeres på det sted, der er vist i illustrationen. F Sæt printerharddisken i ved at sætte den ud for controller-kortets sokkel. Skub den i pilens retning, og sæt den i stikket på controller-kortet. 61

62 Installation af ekstraudstyr G Fastgør printerharddisken vha. den medfølgende skrue. H Når du installerer andet ekstraudstyr på controller-kortet, må du ikke lukke controller-kortet; gå i stedet til de trin, der omhandler installationen af ekstraudstyret. I Ret controller-kortet ind efter øverste og nederste skinne, og skub det forsigtigt ind, til det ikke kan komme længere. J Hold på maskinen med den ene hånd, og skub på controller-kortets nederste greb med håndfladen, til det stopper. Der kan opstå fejlfunktioner, hvis controller-kortet ikke monteres korrekt. 62

63 Installation af ekstraudstyr K Fastgør controller-kortet i printeren vha. de to skruer, der blev fjernet i trin C. Når der tændes for strømmen, formateres printerharddisken automatisk. Kontrollér efter montering, om printer-harddisken er monteret korrekt: udskriv konfigurationssiden fra Liste-/testuds. -menuen. Hvis den er monteret korrekt, vises Printer-harddisk under Controller-udstyr. Hvis printer-harddisken ikke er monteret korrekt, skal du begynde forfra med monteringen. Hvis du heller ikke kan installere det korrekt ved geninstallationen, skal du kontakte din salgs- eller servicerepræsentant. Se S.40 Testudskrivning vedrørende detaljer om udskrivning af konfigurationssiden. 63

64 Installation af ekstraudstyr Formatering af printerharddisken Hvis det bliver nødvendigt at formatere printerharddisken efter installation, skal du køre [HD-format] i [Vedligeholdelse]-menuen. Ved formatering af printerharddisken slettes alle data. A Tryk på tasten {Menu}. Skærmbilledet [Menu] vises. B Tryk på tasten {U} eller {T} for at få vist [Vedligeholdelse], og tryk derefter på tasten {# Enter}. Menu: Vedligeholdelse Menuen for valg af punkterne [Vedligeholdelse] vises. C Tryk på tasten {U} eller {T} for at få vist [HD-format], og tryk derefter på tasten {# Enter}. Der vises en kontrolmeddelelse. Hvis [HD-format] ikke vises i displayet, er printerharddisken ikke installeret korrekt. Gentag proceduren fra trin A. Se S.59 Montering af Printer Hard Disk Type Hvis du ikke kan geninstallere den korrekt, skal du kontakte din forhandler eller servicerepræsentant. Sluk ikke på tænd/sluk-kontakten, mens du formaterer printerharddisken. Dette kan forårsage funktionsfejl. D Tryk på {# Enter}-tasten. Printerharddisken formateres, og der vises en genstartsmeddelelse. E Sluk for strømmen, og tænd derefter igen. Formateringen af printerharddisken er afsluttet, og harddisken er klar til brug. 64

65 Installation af ekstraudstyr Montering af User Account Enhance Unit Type E Rør ikke det indre af controller-kortdelen. Dette kan forårsage fejlfunktion eller forbrænding. Før du rører brugerkonto-udvidelsesenheden, skal du røre ved noget metal for at aflade eventuel statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige brugerkonto-udvidelsesenheden. Udsæt ikke brugerkonto-udvidelsesenheden for fysisk overlast. A Kontrollér, at pakken indeholder følgende: User Account Enhance Unit Type E B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern de to skruer, der holder controller-kortet bag på printeren. Disse skruer skal bruges igen i trin J til at fastholde controller-kortet. 65

66 Installation af ekstraudstyr D Hold på maskinen med den ene hånd, tag fat i håndtaget med den anden, og træk langsomt controller-kortet ud. Det kan være vanskeligt at trække controller-kortet ud. E Tag fat i grebene med begge hænder, og træk controller-kortet helt ud. Brugerkonto-udvidelsesenheden skal installeres på det sted, der er vist i illustrationen. 66

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placeringer af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG...6 Vejledninger til denne printer...8 Sådan læses denne vejledning...9 Symboler...9 Beskrivelse

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placeringer af ADVARSEL- og FORSIGTIG-mærkater...6 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læses denne vejledning...8 Symboler...8 Beskrivelse af

Læs mere

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vejledning til printeren Installering af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer Justering af printeren

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Hardwarevejledning 1 Vejledning til printeren 2 Installation af printer og ekstraudstyr 3 Tilslutning af printeren 4 Konfiguration 5 Papir og andre medier 6 Udskiftning af

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG...5 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læser du denne vejledning...8 Symboler...8 Navne på vigtigt

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ZE500 Kort funktionsoversigt

ZE500 Kort funktionsoversigt Denne vejledning viser den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerorientering ZE500 printerne leveres i en konfiguration til højre hånd (printermekanismen

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere