Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland"

Transkript

1 Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Årsberetning 2011 Region Midtjylland Koncern HR

2 Forord Hermed præsenteres års beretning for mangfoldighedskonsulentens virke i I løbet af 2011 har mangfoldighedsindsatsen været fokuseret på en række projekter og tiltag på regionens arbejdspladser. I denne årsberetning er der beskrevet en række aktiviteter, der er gennemført i regi af mangfoldighedsindsatsen. Region Midtjylland var i 2011 nomi neret til MIA-prisen (mangfoldighed i arbejdslivet) og er igen nomineret i 2012.

3 3 Mangfoldighedsindsatsen Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland blev vedtaget af regionsrådet den 20. april Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads. I denne årsberetning for 2011 vil der blive givet en status på de tre indsatsområder med eksempler fra hverdagen i regionen. Mangfoldighedsindsatsen har tre hovedindsatsområder: ffligestilling ffetniske ligestilling ffhandicap

4 4 Kønsligestilling Tabel 7: Kønsfordeling fordelt på større faggrupper november 2011 Ligestilling mellem kønnene er en del af Region Midtjyllands mangfoldighedspolitik. Det indebærer, at mænd og kvinder har lige rettigheder, muligheder og pligter. Se Region Midtjyllands personalepolitik på hjemmesiden: Det er blandt andet Region Midtjyllands mål at medvirke til, at der bliver en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på regionens arbejdspladser både blandt medarbejder og ledere og at sætte fokus på rekruttering af mænd i typiske kvindefag. Tallene i tabel 7 viser, at der er en forholdsvis skæv kønsfordeling blandt de ansatte i Region Midtjylland, da kvinder udgør 80,2 %. Det er ikke overraskende, da store kvindefag som sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og lægesekretærer udgør næsten halvdelen af alle ansatte i Region Midtjylland. I øvrigt er det værd at bemærke, at kønsfordelingen på lægeområdet er på vej til at ændre sig. På overlægeniveauet udgør mænd fortsat den største andel med 67,9 %, mens kvinder er kommet i overtal blandt yngre læger med 58,7 %. Tabel 7 viser kønsfordelingen blandt de større faggrupper i Region Midtjylland og en underopdeling af de knap personer inden for Syge- og sundhedspersonale (sundhedskartellet, basis). Region Midtjylland har som de øvrige offentlige arbejdspladser afgivet lovpligtig ligestillingsredegørelse for Udvalgte faggrupper I alt Kvinder Mænd Kvinder % Mænd % Økonomaer* ,0% 0,0% Jordemødre* ,7% 0,3% Lægesekretærer ,6% 0,4% Farmakonomer* ,7% 1,3% Kliniske diætister* ,5% 1,5% Laboranter* ,7% 2,3% Ernæringsassistenter* ,8% 3,2% Sygeplejersker* ,7% 3,3% Bioanalytikere* ,1% 3,9% Total syge- og sundhedspersonale, basis** ,8% 4,2% Ergoterapeuter* ,4% 4,6% Ledere på Sundhedskartellets område ,5% 7,5% Øvrige syge- og sundhedspersonale* ,0% 8,0% Social- og sundhedspersonale ,3% 8,7% Fysioterapeuter* ,8% 11,2% Husassistenter ,6% 13,4% Rengøringsassistenter ,3% 14,7% Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever ,8% 18,2% Kontor- og It-personale mv., Regioner ,2% 23,8% Radiografer* ,3% 27,7% Servicemedarb./-assistenter ,9% 33,1% Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst ,4% 36,6% Akademikere ,9% 38,1% Yngre Læger ,7% 41,3% Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,1% 56,9% Chefer - ansat efter chefaftalen ,8% 64,2% Overlæger, lægelige chefer m.v ,1% 67,9% Håndværkere m.fl ,1% 89,9% Sygehusportører ,7% 92,3% Region Midtjylland i alt ,2% 19,8% * faggruppen indgår i»total Syge- og sundhedspersonale, basis«** faggruppen består af i alt 11 under-faggrupper, som også indgår selvstændigt i tabellen

5 5 Etnisk ligestilling Etnisk ligestilling betyder, at alle uanset oprindelse og kulturel baggrund har lige rettigheder, muligheder og pligter. Region Midtjylland ønsker at understøtte arbejdet med integration og etnisk ligestilling. Region Midtjylland ønsker at fremstå som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Mangfoldighedsindsatsen, som er en del af Region Midtjylland personalepolitik, skal medvirke til, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Se Region Midtjyllands personalepolitik på hjemmesiden: Opgørelsen over ansatte i Region Midtjylland med en anden etnisk baggrund er baseret på sammenkørsel af data fra Danmarks Statistik og Silkeborg Data. Statistikken er opgjort pr. februar Ser man på den største medarbejdergruppe, udgør andelen af indvandrere og efterkommere 3,80 % af sygeplejerskerne i februar Det er et lille fald fra 3,85 % i den tilsvarende opgørelse fra I den næststørste faggruppe, social- og sundhedspersonale, varetager indvandrere og efterkommere 7,03 % af stillingerne. Det er en stigning fra 6,74 % i Ser man på den samlede lægegruppe (dvs. lægelige chefer, overlæger og yngre læger), som tilsammen er den tredje største faggruppe, så udgør andelen af indvandrere og efterkommere tilsammen hele 15,63 %, hvilket er lidt mindre end i 2011,hvor andelen var 16,06 %. Indvandrere og efterkommere er primært ansat i gruppen af yngre læger, hvor de udgør 19,26 % af de ansatte, mens de i gruppen af overlæger og lægelige chefer udgør 9,67 % af de ansatte. Tabel 3: Personalesammensætning fordelt på faggrupper og etnisk oprindelse Udvalgte faggrupper Indvandrere og efterkommere feb-12 Personer med dansk oprindelse feb-12 I alt feb-12 % indvandrere og efterkommere feb-12 % indvandrere og efterkommere feb-11 % indvandrere og efterkommere Udvikling Sygeplejersker ,80% 3,85% -0,06% Social- og sundhedspersonale ,03% 6,74% 0,30% Yngre Læger ,26% 19,54% -0,28% Lægesekretærer ,36% 1,47% -0,12% Akademikere ,99% 6,60% -0,60% Kontor-og it-personale ,89% 3,18% 0,71% Overlæger, lægelige chefer mv ,67% 9,20% 0,47% Pæd. pers. og husholdn.ledere gninst ,38% 3,67% -0,29% Omsorgs- og pædogogmedhjælpere ,39% 4,57% -0,18% Servicemedarbejdere-/ assistent ,33% 7,57% -0,24% Bioanalytikere ,05% 4,53% 0,52% Rengøringsassistenter ,37% 15,44% 1,94% Ledere på sundhedskartellets område ,37% 1,25% 0,12% Fysioterapeuter ,90% 3,34% 0,56% Ergoterapeuter ,24% 1,92% 0,32% Jordemødre ,86% 3,17% -0,31% Radiografer ,06% 16,06% -1,01% Øvrige grupper ,27% 4,98% 0,29% Region Midtjylland i alt ,07% 5,98% 0,09% * Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1, idet opgørelsen rummer alle personer i lønsystemet inkl. honorarlønnede, jf.»definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet«.

6 6 Måltal vedrørende etnisk ligestilling Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Måltallet for Region Midtjylland er i 2011 fastsat til 6,6 %. Måltallet er fastsat på baggrund af Danmarks Statistiks tal for andelen af indvandrere og efterkommere for beskæftigede i den geografiske region midtjylland. Med en andel på 6,1 % ansatte indvandrere og efterkommere nærmer Region Midtjylland sig generelt målsætningen. Som det fremgår af tabel 3, er andelen af indvandrere og efterkommere inden for nogle faggrupper allerede på niveau med eller over det generelle måltal. Som supplement til de nævnte måltal på 6,6 % for alle indvandrere og efterkommere, arbejdes der i Region Midtjylland særskilt med måltal for indvandrere og efterkommere fra henholdsvis vestlige og ikke vestlige-lande. I tabel 6 ses det, at måltallet for indvandrere og efterkommere fra vestlige lande kan fastsættes til 3,0 % og tilsvarende kan måltallet for indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande fastsættes til 3,6 %. Region Midtjylland ligger med 2,8 % (vestlige) og 3,2 % (ikke vestlige) en anelse under de fastsatte måltal. Tabel 6: Andel indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke vestlige lande Køn Indvandrere og efterkommere - vestlige lande Indvandrere og efterkommere - ikke vestlige lande I alt % indvandrere og efterkommere - vestlige lande % indvandrere og efterkommere - ikke vestlige lande Foto: Tonny Foghmar, Favrskov Foto Kvinder ,4% 2,7% Mænd ,8% 5,2% Region Midtjylland i alt ,8% 3,2% Beskæftigede i geografisk Region Midtjylland ,0% 3,6% * Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger, idet opgørelsen rummer alle personer i lønsystemet inkl. honorarlønnede, jf. definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet.

7 7 Kønsligestilling Ligestilling mellem kønnene indebærer, at mænd og kvinder har lige rettigheder, muligheder og pligter. Det er Region Midtjyllands mål at medvirke til at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på regionens arbejdspladser på såvel medarbejder- som ledelsesniveau.»god ledelse afhænger ikke af, om du er mand eller kvinde. Ledelse er at skabe resultater, at skabe en kultur, der kan og vil skabe resultater og at overvåge at resultaterne nås. Ledelse er også at turde træffe beslutninger om f.eks. at vælge det fra, der ikke har værdi for vores kerneydelse«, siger Vibeke Krøll. Vi vil gerne have flere mænd i plejen De relativt få mandlige sygeplejersker i Region Midtjylland må ofte høre, at de arbejder i et kvindefag. En meget stor andel af sundhedspersonalet på regionens hospitaler er kvinder. Men at faget også er noget for mænd, har to mandlige sygeplejersker sat sig for at dokumentere med en fotoudstilling og en bog om mænd i sygeplejen. Udstillingen har senest besøgt Regionshospitalet Viborg. Et citat fra kampagnen»mænd i sygeplejen«:»man kan sige, det er et kvindefag, men vi synes, det er synd at kalde det et kvindefag, for vi mener ikke, at vi som mandlige sygeplejersker trækker på særlige, feminine kompetencer. Vi synes, det er vigtigt at få den stereotype opfattelse sat til debat, siger en af initiativtagerne til kampagnen»flere mænd i sygeplejen«.«se mere på Foto: Michael Harder Foto: Tonny Foghmar I Region Midtjylland er de fleste ledere kvinder I Region Midtjylland er der mange kvindelige ledere på alle niveauer. I modsætning til det private arbejdsmarked, går mange offentlige arbejdspladser foran. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital kom fra en stilling som kvalitetschef for sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt og blev siden chefsygeplejerske på Skejby, inden hun tiltrådte stillingen på Aarhus Universitetshospital. Ledelse, kvalitetsudvikling, kompetence- og organisationsudvikling er hendes store interesser, og disse områder har da også været centrale igennem hendes karriere. Udover ledelse har Vibeke Krøll arbejdet med forskning, udvikling og undervisning og har desuden været formand for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. På Århus Universitetshospital, afdeling E4 har man tidligere gjort noget konkret ved sagen. Her blev hele seks mandlige sygeplejersker tilbud job på samme tid.

8 8 Handicap Foto: Jane Speedtsberg, privat foto Region Midtjylland vil som ansvarlig arbejdsgiver tilstræbe at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Det er Region Midtjyllands mål at fremme mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap. Karrieremuligheder i Region Midtjylland Beskæftigelsesministeriet, Danske Handicaporganisationer (DH), Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for socialt ansvar (Vinsa) står bag en stor fælles indsats for at få flere personer med handicap i job. Kampagnen kører frem til Region Midtjylland har bl.a. afholdt en karrieredag med det formål at give handicappede inspiration til job- søgning og samtidig synliggøre Region Midtjylland som en social ansvarlig arbejdsplads. I skånejob med Downs Syndrom Maja Jensen blev for tre år siden ansat i midtvask i Århus. Hun er født med Downs Syndrom og ansat i et skånejob tre timer dagligt. Det betyder meget for Maja at have et arbejde, og hun drømmer om at arbejde på midtvask, til hun bliver gammel. Vaskeriarbejder Ditte Vendelboe er Majas mentor. Omkring hverdagen med Maja siger hun:»på grund af Majas handicap skal der være ret meget struktur i hverdagen. Men når hun så får det, arbejder hun også meget selvstændigt og husker alting. Det er faktisk imponerende. Og så har Maja altid et smil på læben.«det bedste er dog det, at mange af medarbejderne, som før har haft fordomme over for folk med synlige handicaps, med Majas ansættelse har fået et helt andet syn på dem. Som en medarbejder har udtrykt det,»tænk hvis det var min datter, så ville jeg være glad for, at hun fik en chance på arbejdsmarkedet«. Samarbejdet med Danske Handicaporganisationer og Virksomhedsnetværk for socialt ansvar omkring kampagnen har ført til nye samarbejdsflader, som skal afprøves i de kommende år. Kontaktinformation på midtvask Pernille Lundvang Region Midtjylland midtvask v/aarhus Universitet Nørrebrogade 44, bygning Aarhus C Foto: Jane Speedtsberg, privat foto

9 9 Kultur og kulturmøder Vejledning af elever og studerende med anden etnisk baggrund end dansk Hospitalsenhed Midt har i 2011 afsluttet et omfattende aktionsforskningsprojekt vedr. sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk. Fokus har været udvikling og forbedring af læringsmiljøet med det formål at få flere uddannelsessøgende til at gennemføre uddannelsen. Projektet har været fulgt og understøttet af mangfoldighedskonsulenten. Læs om projektet på: Baggrunden for projektet er, at antallet af uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund er steget på begge uddannelser, og at vejlederne ønsker hjælp til at tackle de pædagogiske udfordringer, det indebærer. Resultatet af projektet er bl.a. tre små vejledninger som kan findes på Hospitalsenhed Midts hjemmeside. De tre pjecer er udgivet og kan rekvireres ved at kontakte Koncern HR. De tre vejledninger omhandler: ffkultur og kulturmøder fffeedback ffden første planlægningssamtale Vejledningen er udarbejdet i forbindelse med et aktionsforskningsprojekt med fokus på udvikling af læringsmiljøet for sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk på Regionshospitalet Viborg, Skive. Foto: Klinisk Foto, Regionshospital Viborg

10 10 EN AF OS? Landskampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark Landskampagnen EN AF OS blev igangsat 10. oktober 2011 og fortsætter frem til Kampagnen blev indledet med en national oplysningskampagne målrettet regionale og lokale arbejdspladser. Kampagnen vil fremadrettet beskæftige sig med fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er brugere og pårørende, unge (især under uddannelse), arbejdsmarkedet, personale på social og sundhedsområdet, medierne og den brede befolkning. I forhold til beskæftigelsesdelen er Koncern HR og mangfoldighedsindsatsen inddraget i forhold til at understøtte indsatsen. Kampagnens formål EN AF OS kampagnen arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for personer med psykisk sygdom ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser. Foto: Signe Budde Opstrup, kommunikationsafdelingen Psykiatri og social

11 11 Samarbejde med Viborg Kommunen om udvikling af mangfoldighedsstrategi Hvordan bliver arbejdspladsen mere mangfoldig? Hvordan tackler vi medarbejdere, som har sprogproblemer? Det er eksempler på spørgsmål, som er blevet taget op i Projekt Mentorkæde, som er et projekt under Center For Aktiv Beskæftigelsespolitik (CABI). Projektet har kørt siden september 2010 og løber frem til marts Projekt Mentorkæde er et mangfoldighedsnetværk ledet af CABI og bistået af VINSA (Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar). Her mødes offentlige og private virksomheder til en række forskellige aktiviteter, hvor mangfoldighed er omdrejningspunktet.»ideen med at mødes i netværk er, at lederne kan udveksle erfaringer om, hvad de gør i praksis. Mange af dem støder på de samme udfordringer, når det handler om mangfoldighed. Kompetenceafklaringer er en af dem. Her fungerer det rigtig godt at mødes og diskutere løsninger, for der er mange forskellige måder at gøre det på,«siger Mette Fenger, seniorkonsulent hos CABI og projektleder for Mentorkæde. Udviklingskonsulent Eva Bendix, HR og kvalitet i Viborg Kommune, er en af deltagerne i Projekt Mentorkæde, hvor hun er en del af mentor/mentee-ordningen. Her har hun Anders Kristensen, mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland som mentor. Eva Bendix har bl.a. brugt sin mentor i et strategiarbejde, som skal sætte mangfoldighed på dagsordnen i Viborg Kommune. Det blev skudt i gang med en intern konference i Viborg Kommune.»Anders K. Kristensen som er mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland arbejder med mangfoldighed hver dag, og det har været rigtig godt for mig at kunne trække på ham, når vi internt i kommunen har diskuteret, hvad der er mangfoldighed,«siger Eva Bendix. Se mere på viborg.dk/db/diverse.nsf/alle/feb66371dbee0a2ac A095?OpenDocument Mentor til strategiarbejde I Projekt Mentorkæde arbejdes der med to forskellige metoder. Den ene er en mentor/mentee-ordning, hvor personer med stor erfaring på mangfoldighedsområdet kædes sammen med personer med mindre erfaring. Den anden opsætning er netværksgrupper, hvor 15 jyske virksomheder mødes og diskuterer forskellige emner omkring mangfoldighed. Foto: Når mangfoldighed skaber værdi udgivet af Integrationsministeriet og Foreningen Nydansker.

12 12 Eksempler på initiativer i regi af mangfoldighedsindsatsen 2011 Gennemførte arbejdspladsprojekter, aktiviteter, oplæg, temadage, kurser og konferencer Aktiviteter vedr. rekrutteringsindsatsen Aktiviteter vedr. procedurer for ansættelse med løntilskud Aktiviteter vedr. rotationsordninger Projektsamarbejde med CABI Projektsamarbejde med Foreningen Nydansker Projektsamarbejde med VINSA Afholdelse af fundraisingkurser Projekt vedr. interkulturel kommunikation Temadag vedr. mangfoldighed Deltagelse i MIDTLAB Innovationsservice Deltagelse i Integrationsministeriet mangfoldighedsprojekt Samarbejde med Danske Regioner vedr. fastholdelse af udenlandsk sundhedspersonale Deltagelse i mentorkæde-projekt med Center For Aktiv Beskæftigelsesindsats Kulturkurser bl.a. for Alkohol- og Trafikkonsulentenheden Deltagelse på LMU grundkurser og i LMU møder Kursus vedr. diskriminationslovgivning for personalekonsulenter og HR jurister Aktiviteter vedr. regional omplacering MM projektet, opkvalificering af ægtefæller til internationale medarbejdere

13 13 Indsatsområder 2012 Planlagte aktiviteter Med baggrund i vedtagelse af mangfoldighedsindsatsen i 2009 skal der igen i 2012 sættes et særligt fokus på videreudvikling af mangfoldighedsindsatsens tre udvalgte hovedindsatsområder: ffkønsligestilling ffetnisk Ligestilling ffhandicap. Herudover er der planlagt følgende aktiviteter: Temadage og kurser En del af aktiviteterne i mangfoldighedsindsatsen er afholdelse af kurser og temadage. Ligesom i 2011 vil mangfoldighedskonsulenten udbyde en række kurser og temadag f.eks. kulturkurser for sundhedspersonale. Mere mangfoldighed med Foreningen Nydansker M+ Region Midtjylland deltager i 2012 i foreningen Nydanskers store landsdækkende mangfoldighedsprojekt»mangfoldighed Plus«(M+), som er et vækst- og innovationsforløb, der har mangfoldighed som omdrejningspunkt. Igennem professionel forretningsudvikling geares 70 danske virksomheder til at opdage nye vækst- og forandringspotentialer. Nyhedsbreve Koncern HR udgiver kvartalsvist et nyhedsbrev, som orienterer om mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland. Nyhedsbrevet har en bred læserkreds af såvel ansatte ved regionshusene og hospitalerne i Region Midtjylland som eksterne aktører. Læs mere på: nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 10 Oktober2010 Arbejdspladsprojekter Udover de allerede planlagte aktiviteter og temadage vil mangfoldighedskonsulenten fortsætte udviklingen af igangværende projekter på regionens arbejdspladser og iværksætte nye initiativer, f.eks.: nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 11 December 2010 nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 12 Marts 2011 MANGFOLDIGHEDSINDSATSEN NOMINE- RET TIL MIA PRISEN 2011 Mangfoldighed, innovation og vækst! Nyhedsbrev nr. 10 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række initiativer der peger på at mangfoldighed, innovation og vækst hænger sammen, selvom mange antyder at mangfoldighed ofte er varm luft og flotte taler. Koncern HR i Region Midtjylland tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. Fremadrettet vil mangfoldighedsindsatsen også arbejde bredt med CSR (Corporate ffsprog og kulturkurser i samarbejde med hospitalsenheder, sprogskoler og øvrige relevante aktører. Alle bør behandles forskelligt så bliver det ens for alle Sådan lyder en opfordring fra professor Steen Hildebrandt, i et interview om forskellighed og mangfoldighed, et synspunkt som mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland bl.a. tager afsæt i. Nyhedsbrev nr.11 vedr. mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række nye projekter og en række forestående kursusaktiviteter. Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarrangementer af mere generel art, f.eks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe eller en kreds af medarbejderrepræsentanter. Konsulentbistanden er vederlagsfri. Se mere på Koncern HRs hjemmeside, hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve: Nyt om handicap, ligestilling og etnisk ligestilling Udenlandsk arbejdskraft Sprogpris 2010 Nye regler og Medicolink bekendtgørelser Work In Denmark side 5-6 Side 7 Patientinformationsfilm Tolkeregler Aktuelle kurser side 8-10 Regionshuset Viborg Koncern HR Institut for Menneskerettigheder som står bag MIA-prisen, har nomineret Region Midtjylland til den prestigefyldte MIA pris Læs mere i dette nummer af nyhedsbrev fra mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland Nyhedsbrev nr. 12 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en ny patientinformationsfilm på flere sprog, nyt om ligestilling. Herudover er der beskrevet række forestående kursusaktiviteter og aktuelle konferencer. Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for Mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarrangementer af mere generel art, f.eks. oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe eller en kreds af medarbejderrepræsentanter. Mangfoldighedskonsulenten kan også yde rådgivning ved telefonisk henvendelse. Konsulentbistanden er vederlagsfri. Se mere på Koncern HRs hjemmeside, hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve: Mangfoldighedsindsatsten nomineret til MIA-prisen 2011 Side 2 Toplederboard vedr. Mangfoldighed side 3 Ligestilling CSR Patientinformation side 4-6 Kurser og konferencer Vejledning for vejledere Højtidskalender 2011 Seminar om danskuddannelse side 7-10 Regionshuset Viborg Koncern HR Social Responsibility) et begreb som efterhånden har afløst det rummelige arbejdsmarked. Se mere om mangfoldighedsindsatsen på Koncern HRs hjemmeside, hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve: Nyt fra Mangfoldighedsindsatsen Side 2 Mangfoldighed skaber vækst? side 3 Pris til sprogcentre Stort og småt, nyt og gammelt, lidt af hvert side 4 side 5-8 Regionshuset Viborg Koncern HR side 1-4

14 Grafisk Service 514 Skottenborg Viborg

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland

Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Årsberetning 2008 Koncern HR Udvikling og Arbejdsmiljø Forord i har tre overordnede indsatsområder: Ligestilling Etnisk ligestilling Handicap I 2008 har der været stor fokus på arbejdet med etnisk ligestilling

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Nyt Nyhedsbrev nyt design!

Nyt Nyhedsbrev nyt design! nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 08 April 2010 Nyt Nyhedsbrev nyt design! Nyhedsbrev nr. 8 Vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omhandler denne gang et tema om udenlandsk sundhedspersonale.

Læs mere

Alle bør behandles forskelligt så bliver det ens for alle

Alle bør behandles forskelligt så bliver det ens for alle nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 11 December 2010 Alle bør behandles forskelligt så bliver det ens for alle Sådan lyder en opfordring fra professor Steen Hildebrandt, i et interview om forskellighed

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Mangfoldighed, innovation og vækst!

Mangfoldighed, innovation og vækst! nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 10 Oktober2010 Mangfoldighed, innovation og vækst! Nyhedsbrev nr. 10 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række initiativer der

Læs mere

!"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-.

!!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. !"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. %/"'#0#(((#, 12. %/"'#0"#13#(#,,-. %#(4("'#5 100,0 (%10*( 1.,(1"0 "##1( 100. %&" 6# #(10#1(# 6# #(100101#'("13+ "1#'0(% 77. 7 89"1#'0() 14#((+#*#(( : 810*#4511+8'#11# "1#'0(% 777

Læs mere

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2014 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Forside foto: Niels Aage Skovbo Personaleredegørelsen findes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Personaleredegørelse 2010

Personaleredegørelse 2010 Personaleredegørelse 2010 Region Midtjylland Koncern HR PERSONALEREDEGØRELSE 2010 1 Personaleredegørelse 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Personaleredegørelsen findes også

Læs mere

Region Nordjylland i alt

Region Nordjylland i alt Region Nordjylland i alt Akademikere 464,3 12,55 6 Bioanalytikerne 447 10 0 Ergoterapeuter 93 2 1 Ernæringsassistenter 255 4 4 Fysiotarapeuter 192 1 0 Husassistenter 13 8 3 Håndværkere m. fl 27 5 1 Jordemødre

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Personaleredegørelse Region Midtjylland Koncern HR

Personaleredegørelse Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2012 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Personaleredegørelsen findes også på www.hr.rm.dk Grafisk Service,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Ligestilling i Region Syddanmark

Ligestilling i Region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: HR Sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: 10/15446 Dato: 26. november 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen og Rikke Lykke Ravn Baggrundsnotat Ligestilling i Region Syddanmark

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

Samfundsansvar og CSR

Samfundsansvar og CSR Samfundsansvar og CSR Region Midtjylland deltager i og er sponsor for CSR awards 2013. I den anledning beskrives her Region Midtjyllands arbejde med samfundsansvar og CSR. Hør om Region Midtjyllands samfundsansvar

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland

Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland Region Midtjylland vandt den 14. juni 2012, årets MIAPRIS for store

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Midtjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Midtjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Midtjylland Vores gode eksempler for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat. Dato: 8. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-010113-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Dato: 8. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-010113-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte Fax +45 8888 5501 Dato: 8. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-010113-3 Kristina.Norgaard@middelfart.dk Notat

Læs mere

Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland

Nyhedsbrev om Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland s Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen Region Midtjylland Nr. 7 Årgang 3 November 2009 I dette nummer bl.a.: Mangfoldighedsindsatsen Rekruttering Kurser og seminarer Nyt vedr. ligestilling - etnisk ligestilling

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vordingborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere