LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014"

Transkript

1 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED september 2014 På KRLs hjemmeside er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale sektor. Statistikken opdateres hver måned og giver mulighed for bl.a. at sammenligne mænd og kvinders løn. Den efterfølgende gennemgang er baseret på tallene for juni måned 2014 og beskriver først og fremmest forskelle mellem den samlede gennemsnitlige løn for kvinder og mænd i de to sektorer inden for forskellige overenskomstgrupper. Tallene for juni 2014 viser, at der hverken for den kommunale eller den regionale sektor synes at være et sammenfald mellem andelen af fuldtidsbeskæftigede kvinder i overenskomstgruppen og kvinders løn i procent af mænds (=ratio) Derimod anes der for overenskomstsområderne i den kommunale sektor en tendens til et sammenfald mellem uddannelse og størrelsen af kvinders løn i forhold til mænds. Desuden synes ratio i ledergrupperne at være lavere end den tilsvarende i basisgrupperne. For grupperne inden for den regionale sektore synes der ikke at være noget sammenfald mellem uddannelse og lønratio. Der er dog en svag tendens til at ratioen i ledergrupperne er lavere end de tilsvarende i basisgrupperne. Hvorvidt de nævnte tendenser eller sammenfald omkring forskelle i kvinder og mænds løn er andet end tilfældige kan ikke afgøres ud fra 1 måneds data og vil i øvrigt kræve at andre faktorer eller variable såsom alder, anciennitet, stilling, personaleomsætning, arbejdsopgaver m.fl. inddrages.

2 DEN KOMMUNALE SEKTOR Personer er egentligt ansættelsesforhold, da en person kan være ansat i flere stillinger. I tabel 1 ses fordelingen af det samlede antal mænd og kvinder i den kommunale sektor opgjort i henholdsvis personer og antal fuldtidsbeskæftigede. Tabellen omfatter alle ansatte. Det vil sige såvel ordinært som ekstraordinært ansatte samt elever og både måneds- og timelønnede. Tabel 1: Ansatte i den kommunale sektor juni 2014 fordelt på køn. Alle ansatte Samlet Personer ,1% 75,9% 100,0% Fuldtidsbeskæftigede , , ,3 23,8% 76,2% 100,0% Grad af beskæftigelse 0,8118 0,8249 Samlet 0,8217 Som det ses af tabellerne udgjorde kvinder omkring ¾ af alle ansatte både opgjort i personer og i antal fuldtidsbeskæftigede. Fordelingen på køn er illustreret i figurerne 1 og 2 Figur 1. Antal personer fordelt på køn, KL Figur 2. Antal fuldtidsbesk. fordelt på køn, KL Grad af beskæftigelse er opgjort som: fuldtidsbeskæftigede/antal personer og er et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse. havde således en større andel af deltidsbeskæftigede end mændene, hvilket er illustret i figur 3. Hvor det også ses, at deltidsansatte mænd i gennemsnit havde lavere beskæftigelsegrad end kvinderne. Figur 3. Beskæftigelse fordeling på køn, KL 79% 56% 16% 2% 1% 3% 4% 5% Fuldtidsbesk. 20% 7% timer/uge timer/uge timer/uge timer/uge 4% 3% Heltid Timeløn Fuldtidsbesk.

3 Bruttolønnen omfatter alle løndele undtagen overarbejde og kvinders løn fordelt på overenskomstgrupper Den gennemsnitlige samlede bruttoløn for mænd og kvinder i den kommunale sektor udgjorde henholdsvis kr. og kr., hvilket svarer til at kvindernes løn udgjorde 93,9% af mændenes. Fordelingen på de 20 største overenskomstgrupper ses i tabel 3, hvor det samlede antal ansatte opgjort i fuldtidsbeskæftigede, procentandelen af kvinder, mænd og kvinders gennemsnitlige bruttoløn samt kvinders løn i % af mænds (ratio) er opgjort. Tallene er opstillet efter ratio i faldende orden. Tabel 3: s løn i % af mænds fordelt på overenskomstområde, KL. Overenskomstområde Husassistenter, KL Ansatte i %-andel alt kvinder Bruttoløn Bruttoløn s løn i % af mænds % Social- og sundhedspersonale, KL % Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Dagplejere Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Socialrådg./socialformidlere, KL Pædagogisk uddannede ledere % % Ikke faglærte lønarb. Ved rengøring m.v. Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Rengøringsassistenter, KL Ledere m.fl., undervisningsområdet Akademikere, KL Specialarbejdere mv., KL Teknisk Service Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL Kontor- og It-personale, KL Chefer, KL

4 Tallene i tabellen oven for er vist i figur 4 108% Figur 4. s løn i % af mænds fordelt på overenskomstområder, KL 106% 104% Ratio=100; dvs. ens løn 95% 93% For så vidt angår tallene for juni måned 2014 ses det umiddelbart, at grupperne (overordnet/groft) kan opdeles på 3 kategorier af ratio: 1. kvinders løn var højere end mænds; ratio > lønnen var omtrent ens; ratio i intervallet: mænds løn var større end kvinders; ratio < 98

5 ad 1) Husassistenter, KL % Social- og sundhedspersonale, KL % Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter % Ikke faglærte lønarb. Ved rengøring m.v. Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Rengøringsassistenter, KL Grupperne i denne kategori havde alle en større andel af kvinder end den gennemsnitlige totale fordeling(ca. 75%). Der var tale om områder som - på nær Syge- og sundhedspersonale - basis, KL - kræver en relativ kortvarig uddannelse. ad 2) Dagplejere Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Ledere m.fl., undervisningsområdet Denne kategori var mere sammensat for så vidt angår andelen af kvinder og uddannelsens længde. Det bemærkes, at ledere på undervisningsområdet tilsyneladende havde en lavere ratio end gruppen af lærere i folkeskolen. Andelen af kvinder var størst i alle grupper på nær ledere på undervsningsområdet, hvor kun 46% var kvinder. ad 3) Socialrådg./socialformidlere, KL Pædagogisk uddannede ledere % % Akademikere, KL Specialarbejdere mv., KL Teknisk Service Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL Kontor- og It-personale, KL Chefer, KL

6 Det mest bemærkelsesværdige ved kategori 3 er, at der tale en spredning i andelen af kvinder fra 12% til 95% samt at halvdelen af grupperne var lederoverenskomster. Tallene for juni 2014 viser, at der ikke umiddelbart synes at være sammenfald mellem andelen af fuldtidsbeskæftigede kvinder og kvinders løn i procent af mænds i overenskomstgrupperne. Derimod spores en vis tendens til et sammenfald mellem uddannelse og kvinders procentvise løn i forhold til mænds. Desuden synes det at gælde, at ratioen i ledergrupperne var lavere end den tilsvarende i basisgrupperne. Hvorvidt de nævnte tendenser eller sammenfald omkring forskelle i kvinder og mænds løn er mere end tilfældige sammenfald kan ikke afgøres ud fra 1 måneds data og vil i øvrigt kræve at andre faktorer eller variable såsom alder, anciennitet, stilling, personaleomsætning, arbejdsopgaver m.fl. inddrages.

7 DEN REGIONALE SEKTOR Personer er egentligt ansættelsesforhold, da en person kan være ansat i flere stillinger. I tabel 1 ses fordelingen af det samlede antal mænd og kvinder i den regionale sektor opgjort i antal ansættelsesforhold (personer) og antal fuldtidsbeskæftigede. Tabellen omfatter såvel ordinært som ekstraordinært ansatte samt elever både måneds- og timelønnede. Tabel 1: Ansatte i den regionale sektor juni 2014 fordelt på køn. Alle ansatte Personer ,5% 79,5% 100,0% , , ,3 20,9% 79,1% 100,0% 0,9024 0,8806 0,8851 Fuldtidsbeskæftigede Besk grad Samlet Samlet Af tabellen fremgår det, at kvinder udgjorde ca. 80% af de ansatte, hvilket også er vist i figurerne 1 og 2 Figur 1. Antal personer fordelt på køn, RLTN Figur 2. Antal fuldtidsbesk. fordelt på køn, RLTN Beskæftigelsesgraden viser ligesom ved kommunerne at kvinder tilsyneladende havde en større andel af deltidsbeskæftigede end mændene, se figur 3. Det ses også at deltidsbeskæftigede mænd i gennemsnit havde lavere beskæftigelsegrad end deltidsansatte kvinder. Figur 3. Kønnens fordeling på beskæftigelse, RLTN 89% 63% Fuldtidsbesk. 23% 10% 1% 1% 1% 2% 3% 4% timer/uge timer/uge timer/uge timer/uge 3% 2% Heltid Timeløn Fuldtidsbesk.

8 og kvinders løn fordelt på overenskomstgrupper i regionerne. Den gennemsnitlige samlede bruttoløn i den regionale sektor var juni kr. for mænd og kr. for kvinder. s løn udgjorde således 77,5% af mændenes. Fordelingen på de største overenskomstgrupper ses i tabel 3 med angivelse af det samlede antal ansatte i fuldtidsbeskæftigede, procentandelen af kvinder, mænds og kvinders gennemsnitlig bruttoløn samt ratio for kvinders løn i % af mænds. Tallene er opstillet efter ratio i faldende orden. Tabel 3: s løn i % af mænds fordelt på overenskomstområde, RLTN. Overenskomstområde Ansatte i %-andel alt kvinder Bruttoløn Bruttoløn s løn i % af mænds Lægesekretærer , Rengøringsassistenter, Regioner , Socialrådgivere, Regioner , Husassistenter, Regioner , Erhvervsudd.serv.ass.-og elever, Regioner , Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende , Lærere, specialunderv. f. børn og voksne , Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse , Ledere på Sundhedskartellets område , % Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Reg , % Overlæger, lægelige chefer m.v , % Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst , % , % , % , Akademikere, Regioner , % Sygehusportører , Chefer, Regioner , % Håndværkere m.fl., Regioner , % Kontor- og It-personale mv., Regioner , % Specialarbejdere mv., Regioner Underordnede læger (reservelæger) Social- og sundhedspersonale, Regioner

9 Tallene i tabellen oven for er vist i figur 4 Figur 4. s løn i % af mænds fordelt på overenskomstområder, RLTN 97% 97% 97% 97% 95% 95% 93% 90% 90% 85% Der synes ikke umiddelbart at være nogen sammenfald mellem andelen af fuldtidsbeskæftigede kvinder og kvinders løn i % af mænds i overenskomstgrupperne i den regionale sektor. Der var heller ikke nogen synlig sammenfald mellem uddannelse og lønforskelle mellem kønnene.

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april 2013. Københavns

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering KL KTO SHK Forbedret lønstatistisk materiale Afrapportering 2158.102 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces 3 De eksisterende aftaler 3 Hvad er forbedringer?

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Indhold Side

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere