Vor ref.: DSL. Dato: Sted: Anne. Karen. Karin. Alice. Kommune. Ulrik. MedCom. Bodil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor ref.: DSL. Dato: Sted: Anne. Karen. Karin. Alice. Kommune. Ulrik. MedCom. Bodil"

Transkript

1 Dato: : Vor ref.: DSL Referat fra 5. møde i hjemmepleje-sygehuspilotgruppen Dato: Sted: Torsdag den 9. juni 2011 MedCom Deltagere: Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Kerstin Høgenhaug, Regionn Nordjylland Karen von Påhlman, Regionn Nordjylland Carsten Stanley Mortensen,, Aalborg Kommune Hanne Starcke Rasmussen, Brønderslev Kommune Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Borregaard Eriksen, Hjørring Kommune Alice Kristensen, Region Syddanmark Linette Krell, Sydvestjysk Sygehus Kate Aagaard Pedersen, Assens Kommune Mettee Fredensborg, Assens Kommune Lene Kjellstrøm, Odense Kommune Anne Danborg, Region Hovedstaden Inge Ruth Fisker, Hillerød Hospital Else Marie Laursen, Frederiksberg Kommune Gitte Femerling,, Hillerød Kommune Bonnie Højlund Madsen, Avaleo Kenneth Tilsted,, Avaleo Line Michelsen, CSC Hellee Møberg, CSC Michael Demol, IBM Torfinn Kåringen, KMD Jesper Haffgaard, Systematic Ulrik Schønnemann, MedWare Jeanette Jensen, MedCom Lars Vibild, MedCom Dorthe Skou Lassen, MedCom Iben Søgaard, MedCom (referent) Fraværende: Birthe Østergård Jensen, Brønderslev Kommune Bentee Falk, Region Syddanmark Hellee Rossen, Vejle Sygehus Hanne Gustafsson, Sygehuss Lillebælt Lone Dorthe Hansen, OUH og Svendborg Sygehus Bodil Marie Grøn, Fredericia Kommune Karin Agger, Vejle Kommune

2 Signe Karstoft, Vejle Kommune Lene Nielsen, Odense Kommune Merete Halkjær, Københavns Kommune Pia Wisbøl, Herlev Kommune Kim Snekkerup, Halsnæs Kommune Complimenta Svend Holm Henriksen, Region Syddanmark Kim Bjørn Hansen, Logica Henrik Palne, Rambøll Informatik Merete Køppen, Evenex Kate Kusk, MedCom Referat: 1. Velkomst, præsentation, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde Velkomst v. Dorthe, som også har valgt at invitere leverandørerne til dette møde. Dette er pilotgruppen ikke orienteret om, da det blev planlagt lidt sent. Vi glæder os over det pæne leverandørfremmøde. Kort gennemgang af dagsordenen. Kort præsentationsrunde. Referatet fra sidste møde blev godkendt. Hilsen fra Pia Wisbøl fra Herlev Kommune, som fortsat vil følge MedCom-arbejdet via sin plads i KKR-digitaliseringsgruppen og de MedCom-projekter, som Herlev Kommune deltager i, men af prioriteringsmæssige årsager ikke har tid til at sidde med i pilotgruppen, og Herlev er ikke selv pilotkommune. I den netop aftalte økonomiaftale for regionerne er der 4 mål indenfor digitalisering, sundheds-it og telemedicin (fuldt konsolideret EPJ, styrkelse af it-understøttelse af sygehusenes produktionsplanlægning og logistikfunktioner, etablering af NPI og alle MedComs standarder fuldt udbredt på alle regionernes sygehuse). Det telemedicinske område fylder også meget. Se 20regionernes%20%C3%B8konomi%20for% ashx Økonomiaftalen for kommunerne er netop kommet. Man er enige om følgende initiativer: Der iværksættes et storskala-telemedicinprojekt om hjemmemonitorering. Fokus i projektet er at understøtte tværsektorielt samarbejde om kronikere og afdække gevinster og udgifter i kommuner, hos praktiserende læger og i regionerne. Regeringen vil søge tilslutning om at øremærke 30 mio. kr. over 2 år til at udbrede erfaringerne fra igangværende projekter indenfor telebaseret omsorg. Indenfor sundhedsområdet har regeringen taget initiativ til en omlægning af modellen for kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet fra Den patientrettede forebyggelse skal reducere antallet af sygehusindlæggelser. På psykiatriområdet er der behov for øget samarbejde mellem behandlings- og socialpsykiatrien. FMK udrullet i samtlige kommuner inden udgangen af MedCom-standarder er medtaget i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Det er vigtigt, at man følger sundhedsaftalerne. Se es%20oekonomi%20for% aspx. Grunden til, at KL har lidt lang elastik, er, at det kommunale område er meget komplekst, da det omfatter flere funktions- og myndighedsområder end blot hjemmeplejen. Digitalisering har stor bevågenhed fra alle steder, og der bliver holdt øje med det. 2. Kort status MedCom, kommuner og regioner en kort statusrunde hvor er vi i processen med udvikling, test og implementering? 2

3 Kort status fra MedCom, herunder testcentret Ulrik præsenterede MedComs testcenter Her kan man finde MedComs XML-testcenter Man kan sende til MedComs testcenter via KMD. Testcenteret tjekker hvert 5. min., om der er kommet nogle meddelelser. Man skal oprette sig på testcenteret. Man kan kun læse sine egne meddelelser, men vi vil dog gerne frabede os andre CPR-numre end Nancy Berggren eller andre test-cpr-numre. Meddelelserne bliver valideret, og man vil få svar på, om meddelelsen er valid eller ikke valid. Hvis den ikke er valid, vil der stå, hvad problemet er. Inde på XML-testcentret kan man også finde det lokationsnummer, man skal sende til fra sit eget system. Man skal stadig have fat i KMD for at fortælle, at ens eget lokationsnummer nu skal kunne bruge VANSkuverten. At få sendt en test fra XML-testcentret til sig selv er ikke udviklet på testcentret endnu, men det er noget, der bliver lavet. Tilføjelse: dette arbejde blev færdigt d. 29. august Det er nu muligt at sende fra testcentret til modtager. Man kan også uploade sin meddelelse direkte til test uden at sende via VANS (KMD). Via testcentret kan man også tilgå den samlede dokumentation nyeste version. Leverandørernes status kort runde Avaleo: Er i gang med at teste sammen med Halsnæs Kommune og Frederikssund Kommune på XDIS21 og XDIS18 på januar 2011-version. Det ser ud til at fungere. Så snart CSC får udviklet de 2 andre standarder efter den nye snitflade, frigiver Avaleo også deres. Er startet med de gamle blot for at komme i gang. Der er et problem med ukendte CPR-numre og erstatnings-cprnumre. Vi taler videre om det på leverandørmødet den 22/6. Omsorgssystemet skal kunne håndtere både ukendte borgere og erstatnings-cpr-numre. Færinger har 5 cifre som løbenummer i stedet for 4. Positiv kvittering skal også med. IBM: Venter med udviklingen, til de har fået accept fra deres kunder. CSC sygehussiden: 1. april frigivet XDIS21 og XDIS18 (januar 2011-version). Vil tage april 2011-versioner i brug juni CSC kommunesiden: Alle 4 standarder frigives i juli. KMD: Venter på, at der skal ske noget. Er klar. KMD vil gerne have besked, når en kommune går i gang. Man skal kontakte Torfinn Kåringen eller helpdesk. Evenex: Deltager ikke i mødet. Har oplyst, at de er i gang med at udvikle. På dette område har de kun Region Midtjylland som kunde. Systematic: Går i gang med udvikling af de 4 standarder til oktober. Er i gang med kravspecifikation. Går i drift med Region Midtjylland til februar Rambøll: Er ikke med på mødet. Skulle blive klar til driftsversion til oktober. Har talt om test i september. Rambøll Informatik er sat til salg. Logica: Deltager ikke i mødet. Det forlyder, at de venter med udviklingen, til de har fået accept fra deres kunder. Hvor langt er man nået lokalt, uddybende punkter i tidligere udsendt mail samt bilag til dagsorden? Frederiksberg Kommune: Rambøll-kommune. Har fået lovning på test i september og en release i oktober. Satser på at arbejde med standarderne i papirformat. 3

4 Hillerød Kommune: Bliver opdateret i august måned og starter test umiddelbart efter. Har brugt nogle mdr. på organisatorisk implementering. Region Nordjylland: Har fået de 2 standarder leveret i april og forventer de 2 næste i juli. Er ved at prøve at kortlægge psykiatrien. Hvor har de kontakter i kommunerne, og hvad er der af elektronik? Et kæmpe arbejde. Vil efter sommerferien kortlægge børne-/ungeområdet. Vil gerne høre, om der er andre i gang og evt. udveksle fælles erfaringer. Har samme samarbejdsaftale for somatikken og psykiatrien. Frederikshavn Kommune: Har startet den organisatoriske forberedelse. Odense Kommune: Rambøll-kommune. Havde statusmøde med Rambøll i mandags. Planen er stadig oktober. Har samarbejde med psykiatrien om at gå i gang også med OUH. Hillerød Hospital: Skal i gang med at undervise. Der ligger film og vejledninger på intranet. De sendes ud med referatet. Region Syddanmark: Der er ikke sket noget som helst siden sidste møde. Regionen er ved at udrulle fælles PAS på samtlige sygehuse, og derfor kan Logica ikke implementere de nye standarder så hurtigt, som regionen gerne vil have det. Skulle gerne blive klar til oktober. Satser på at teste fra 1. november Sender dog alle standarderne allerede i korrespondanceformat, så på det organisatoriske område er de langt. Sygehus Lillebælt kører IPJ et par år endnu, så de kommer nok ikke med i første omgang. I Region Syddanmark har man lavet kortlægning på psykiatriområdet i 2009, og der bliver lagt op til at lave pilotprojekter på et par udvalgte områder (geronto-området og hjemmeplejen). Der er forskellige samarbejdsaftaler for somatikken og psykiatrien, hvilket er en udfordring. Assens Kommune: Avaleo-kommune. Er klar 1. oktober/1. november. Er organisatorisk på plads, da de har kørt i korrespondanceformat de sidste par år. Går i gang med undervisning. Brønderslev Kommune: Avaleo-kommune. Er organisatorisk klar. Går i gang med undervisning til august. Region Nordjylland har tilbudt at komme og undervise kommunens sygeplejersker. Kører test med Nancy den 5. september. Hjørring Kommune: Rambøll-kommune og afventer. Region Hovedstaden: Frederiksberg Hospital ville rigtig gerne være med her fra 1. april, men Frederiksberg Kommune er desværre en Rambøll-kommune. Aalborg Kommune: Rambøll-kommune, som afventer. Carsten spørger, om ikke man må bruge nogle af Nancys familiemedlemmer i test, så det hele ikke bliver på Nancy. Lovgivningsområdet vedr. automatisk advisudveksling: Jeanette har talt med både Indenrigs- og Sundhedsminsteriet samt Socialministeriet. Skal muligvis endnu højere op til Patientombuddet. Der vil formentlig komme en status på næste KKR-digitaliseringsmøde. Dorthe foreslår evt. ERFA-udvekslingsmøde på psykiatri- samt børne-/ungeområdet. 4

5 Erfaringer med fortolkning, når standarderne omsættes til drift Det næste store issue er, hvordan man bruger standarden, og hvad man skriver i de enkelte fritekstfelter. Det bør man være ret enige om, så man ikke laver for mange små lokale aftaler. Personalet ude på hospitalsafdelingerne skal blive bevidste om, hvor man henter de forskellige oplysninger fra indlæggelsesårsag fx. Man skal have forståelse for hospitaler og kommuner imellem, hvad hver part skal bruge de forskellige oplysninger til. Det er ikke noget, man skal skrive bare for at skrive det. Det er godt at møde hinanden. Og man skal følge op. Man kan ikke forvente, at man får en bedre udskrivelse, end den indlæggelse man har sendt ind. Det er godt at kontakte hinanden helt ned på brugerniveau, hvis man modtager noget, der ikke er udfyldt godt nok, så man ved, hvis man gør noget forkert. I Region Syddanmark har man en følgegruppe omkring SAM:BO, hvor man følger op og tager problemstillinger op. Bare fordi man har et fint system, håndterer det jo ikke alt det kræver hele tiden opfølgning. Kommunerne i Region Syddanmark har ikke erfaring med udfyldelse af funktionsvurderingen endnu de sender det i prosa. Har dog erfaring for, at kommunerne er bedre forberedt til at modtage borgeren efter indlæggelse end tidligere. Det er et oplagt emne til evaluering undervejs. Hvordan går det med udfyldelse af funktionsevneskemaet, og hvordan bruges det, og hvilken gavn giver det? Fremdrift i hjemmepleje-sygehusprojektet, herunder nationale instansers bevågenhed samt udkast til projektmonitorering i kommunedatabasen Ulrik præsenterede forslag til projektmonitoreringsværktøj, som ligger i kommunestatistikdatabasen. Der kommer jo ca. 90 øvrige kommuner, som skal igennem samme mølle, som testkommunerne har været, og de kan lige så godt have glæde af nogle af de erfaringer, som testkommunerne har draget. Det kunne være fint med en form for køreplan. Ligeledes vil det give et fint overblik over, hvor langt de forskellige kommuner er. Det er planen at lave en skabelon indeholdende en række opgaver. Det kunne være fint, hvis kommunerne vil være behjælpelige med at definere de opgaver, man skal igennem. Der ytres ønske om en form for evalueringsværktøj, som jo på den måde ville blive ensartet. Gennemførselsprocent er noget, man selv udfylder. Man kan lægge startdatoer og deadlines ind, og planen er, at man efterfølgende kan få dem vist i et Gant-skema. Det vil give et godt overblik for de afhængigheder, der er mellem sygehuse og kommuner. Der var positiv stemning omkring værktøjet. Evt. kunne MedCom tage på besøgsrunde og i fællesskab med parterne få fyldt ind i værktøjet. Der gives udtryk for, at man egentlig har brug for redskabet allerede nu, så man vil egentlig gerne begynde at kunne skrive og redigere i det allerede nu, og så kan det udvides undervejs. Region Hovedstaden og Region Nordjylland vil sende input til Ulrik. 3. XML-hjemmepleje-sygehusstandarderne aktuelle emner: Melding om færdigbehandling hvornår skal denne sendes? Dorthe præsenterede landkort over færdigbehandlede dage for somatiske patienter, som er det antal dage patienten er indlagt, efter de er færdigbehandlet, og som kommunerne skal betale for. Definerede begrebet færdigbehandlet patient. I Region Hovedstaden er det planen, at man håndterer dette via plejeforløbsplanen. Altså sender man en ny plejeforløbsplan, hvis færdigbehandlingsdatoen ændrer sig. Der er mange forskellige måder at håndtere problematikken på, men det kunne måske være smart at ensrette det. Plejeforløbsplanen skulle gerne bevirke, at færdigmeldingsdatoen og den reelle udskrivningsdato bliver den samme. Udskrivelsen begynder ved indlæggelsen. 5

6 Indlæggelsesrapport mapning funktionsevne, status fra leverandørerne vedr. funktionsevne I guiden side 14 om kommunernes forberedelse til at sende funktionsevnedata står, at kommunen også kan vælge, at afsender af den manuelle indlæggelsesrapport indtaster data til funktionsevnen manuelt (dvs. ingen automatisk mapning). Det viser sig dog, at denne mulighed ikke vil være til stede i EOJ-systemerne. I EOJ-systemerne sendes det automatisk, hvis man anvender FS2 eller God Sagsbehandling, ellers ikke. I Rambøll hentes data fra funktionsvurdering, hvor områder og score passer til standarden. Leverandørerne vil gerne vide, om der er behov for denne funktionalitet i kommunerne. Problemet ved det er, at man så ikke får det rettet i modersystemet, så umiddelbart mener de kommunale repræsentanter ikke, at det er en mulighed, man ønsker. Guiden vil blive tilrettet mht. dette punkt. Opdateret guide Lars vil meget gerne modtage rettelser og input til guiden. Gitte spørger, om medicinoplysninger kun kommer med, hvis der er en ydelse, der hedder medicinadministration. Jeanette oplyser, at i Rambøll vil man sende medicinoplysninger, hvis der er indtastet aktuel medicin. Da vi aftalte de nye standarder, blev vi enige om, at medicinoplysninger kun skal sendes, hvis der er medicinadministrationsydelse. Anne mener ikke, at sygeplejersker på sygehusene må skrive cave-oplysninger ind det skal systemet trække selv. I hvert fald skal man angive, hvor man har oplysningen fra fx patienten selv eller pårørende. I guiden er det angivet, at cave går på medicin og indholdsstoffer. Der blev talt lidt om tallene i funktionsevnevurderingen, som ikke stemmer overens med tallene i Fælles Sprog, men det bliver mappet inde bagved i systemet, så tallene ikke bliver synlige. Det er mandatory, at der står en værdi i funktionsevnevurderingen, og derfor har i hvert fald nogle leverandører valgt at lade den default være udfyldt med 9, hvilket betyder at man reelt kan sende den af sted uden at tage stilling til noget. Men det skal selvfølgelig være fagligt vurderet. Vi sender guiden ud i Word-format, så man kan tilpasse den lokalt eller genbruge dele af den. PIXI-bog guide Der gives udtryk for, at PIXI-bogen er for stor. Den kan ikke være i en kittellomme. Der kom forslag om, at man kunne lave den som et skrivebordsunderlag. Eller kan man bruge den som en app? Små film. I Aalborg Kommune har man erfaring for, at folk ikke bruger instruktionsfilm. Det tager for lang tid. De små lommeformater vil formentlig blive meget lokale, og derfor skal projektlederne måske lave dem selv. Den udarbejdede PIXI kunne måske være målrettet superbrugerne, når de skal ud og undervise og ikke så meget de enkelte brugere. Folk kommer tilbage med input. Der blev talt lidt om, hvorvidt der er behov for det værktøj, der er lavet på kommunestatistikdatabasen. Der er ikke mange, der har brugt det. Skal det nedlægges? Man kunne evt. smelte det sammen med det nye værktøj, der blev talt om tidligere. Vi lader det foreløbig ligge. Ønske om at øve sig på standarderne papirformat Er der behov for at lave nogle skemaer, som man kan øve sig på at udfylde. Der ytres ikke umiddelbart ønske om dette. KL finansierer infomateriale til kommunerne hvad skal vi fokusere på? Der findes i forvejen guiden og PIXI-bog Man kunne bruge pengene på nogle små film det fungerer rigtig godt. Infomøder - ½ dags seminarer landet rundt formidlet af KL Der bliver spurgt til, om man kan lave møderne fælles, så det både bliver kommuner og regioner, 6

7 der deltager. Dorthe siger, at det vil man meget gerne. 4. MedCom mulighed for at anvende spørgeskema Eksempel henvisning kommunalt forebyggelsesområde Spørgeskemamulighed har vi anvendt indenfor henvisning til kommunale forebyggelsestilbud. Vi har spurgt kommunerne, om de har it-systemer indenfor området, hvilke systemer m.m. På defgo s hjemmeside er der en gratis prøveadgang. Hvis man skal bruge defgo, skal man købe en licens. Nogle af deltagerne oplyser, at der også findes andre spørgeskemamuligheder, som er gratis. Der gives udtryk for, at det bør være MedCom, der udarbejder skemaet. MedCom vil dog meget gerne have en gruppe til at hjælpe med udformning af spørgsmål. Flere deltagere har kendskab til andre typer online spørgeskemaer, som anvendes lokalt. Dorthe sender en mail ud. Skemaet skal udarbejdes indenfor de næste 2-3 mdr. Skal vi fx kortlægge beskrivelse af funktionsevne Før- og eftermålinger interesse i forhold til effekt af standarderne (obs. tidligere udarbejdet gevinstpotentiale på MedCom-projekter 5. Brugen af kommunestatistikdatabasen nogen kommentarer? Statistikdel og fælles projektsite nyheder I kan få adgang til statistikkerne ved at oprette jer på siden. Der bliver selvfølgelig stadig udsendt månedlig kommunestatistik. 6. Adviskommunikation KMD ændring snitflader og konsekvenser (JJE) Jeanette er halvt ansat i MedCom og halvt ansat i Bornholms Regionskommune, som er en Rambøll-kommune. KMD ændrer en snitflade. Det gør, at Rambøll-kommuner skal tilkøbe den på ny. Det har bevirket, at mange Rambøll-kommuner stiller spørgsmålstegn ved, om de overhovedet har brug for snitfladen. Hvordan de andre EOJ-leverandører håndterer det, vides ikke. Det er kun de kommuner, der kører igennem KMD Sygehusophold, der har problemet. Rambøll har også givet udtryk for, at de kan have svært ved at nå at lave det inden 1/12, hvor det træder i kraft. Hvis man vælger, at man skal benytte et andet lokationsnummer, er der en vejledning under udarbejdelse af Kate og Jeanette, som vil blive sendt ud. Vi giver en status på næste møde. ERFA udveksling 1. Indlæg fra kommune og/eller region Hillerød Kommune: Gitte orienterede på lederniveau ved fysisk at deltage i et ledermøde. Orienterede også om, at det ville blive en ny dokumentationsform. Mødtes efterfølgende med leder af visitationen mhp. orientering om brug af funktionsvurderingen til indlæggelsesrapporten. Etablerede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra plejecentre, hjemmepleje og visitation, som har afholdt 4 møder. Arbejdsgangen er foreløbig, at funktionsvurderingen opdateres løbende, så den afspejler borgers habituelle tilstand på plejecentrene. I hjemmeplejeområdet gør man det ved modtagelse af indlæggelsesadvis, hvor man tjekker, om funktionsvurderingen er svarende til borgers tilstand. Der eftersendes manuelt ved behov. Visitatorer opdaterer fremover funktionsvurderingens 4 områder, der matcher hospitalet på trods af God Sag. Den 22/6 er der møde med alle superbrugere, hvor repræsentanter fra hospitalet er til stede, så der forventningsafstemmes. Den 5/7 opdateres testmiljø, og der testes og udarbejdes vejledninger. 11/8 7

8 underviser CSC alle superbrugere, og i forlængelse af dette underviser en visitator i, hvordan man udfylder funktionsvurderingen. 17/8 opdateres produktion. 19/8 starter test med AMA og lungemedicinsk afdeling. I perioden fra opdatering og frem skal alle superbrugere sørge for at undervise SSA og sygeplejersker på deres arbejdssted. Der afsættes 1½ time til dette. Dette skal aftales inden sommerferien. Har identificeret nogle OBS-punkter: Plejecentrene skal allerede nu starte opdatering af funktionsvurdering. I hjemmeplejeregi forsøgsvis tjek af, hvor mange funktionsvurderinger der vil være o.k. ved modtagelse af indlæggelsesadvis. Medicinskemaer skal tjekkes, så de afsluttes, hvis ikke de er i brug ellers ubrugelige for hospitalet. Der vil forekomme tomme funktionsvurderinger, fx fra forebyggende hjemmebesøg. Der blev talt lidt om, hvorvidt forebyggende hjemmebesøg trigger en indlæggelsesrapport. Det er lidt forskelligt for EOJ-systemerne, hvorvidt man kan slå det til eller fra. Arbejdsgange for, hvem der behandler modtagne standarder, aftales lokalt bare regler for læsning overholdes. Hillerød Hospital: Har været i regionen med superbrugere og andre medarbejdere. Har holdt stormøder. Det er en god idé at gøre disse møder obligatoriske. Har lavet plakater. Har lavet arbejdsgangsanalyse. Har planlagt at lave caféundervisning i it-lokale, men det blev boykottet, hvorfor man i stedet har planlagt sidemandsundervisning. Da Halsnæs Kommune ikke var klar til at modtage, har man valgt at udfylde elektronisk og printe ud og faxe, men det fungerer ikke rigtigt endnu. De er dog udfyldt elektronisk. Nogen synes, det er nemt, mens andre synes, det er meget besværligt. Havde en forventning om, at alt blev autogenereret, men noget skal kopieres ind. Man har lavet en sort bog, hvor man skriver alt i, som opstår undervejs. Region Nordjylland: Annemarie fortalte om organiseringen, som dog ikke er godkendt endnu. Uddannelse af brugere. Opstartsmøde den 27/6 med repræsentanter fra sygehusene. Der udarbejdes uddannelsesmateriale af Kerstin og Annemarie. Undervisere uddannes ½ dag og skal efterfølgende undervise på pilotafdelinger og sygehuse. Regionsfolk deltager. Genbruger en del fra Region Hovedstaden. Regner med at lave systemopdelt test x 3. Forventer test med Brønderslev (Avaleo) 5. september. Herefter de øvrige Avaleo-kommuner. I oktober tester de Frederikshavn (CSC) en uge og efterfølgende de resterende CSC-kommuner. I november Aalborg (Rambøll) og herefter de resterende Rambøll-kommuner. Forventer at være færdig med at teste medio december. Tidsplanen er skredet lidt. Havde regnet med at skulle i luften i august/september. Får først korrespondancemeddelelsen medio/ultimo november, som er en vigtig del at få med. I uge 3-5 tages systemet i brug på pilotafdelinger og i 4 pilotkommuner. Evaluerer en enkelt uge, hvorefter det køres i drift på alle afdelinger og i alle kommuner. Efterfølgende vurderes anvendelsesniveau ved udtræk af indikatorer. 2. Indikatorer kan vi udveksle erfaringer på dette område. Region Syddanmark og kommuner udfører audits, Region Nordjylland og kommuner har aftalt Organisatoriske og faglige indikatorer for god opfølgning, Region Hovedstaden kan monitorere anvendelse og udbredelse af MedCom-meddelelser på de enkelte sygehusafdelinger. Er der nogen, som arbejder med førmålinger? Punktet ikke behandlet 3. Eventuelt Ingen emner. 8

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Referat fra 2. møde i hjemmepleje-sygehuspilotgruppen

Referat fra 2. møde i hjemmepleje-sygehuspilotgruppen Dato: 01.12.10 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i hjemmepleje-sygehuspilotgruppen Dato: Mandag den 29. november 2010 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Starcke Rasmussen, Brønderslev Kommune Birthe Østergård

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010 3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Mandag d. 20. december 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden og meddelelser 2. xml VANSEnvelope 3. XML hjemmeplejesygehusstandarderne - rundt om standarderne

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Referat fra 7. hjemmepleje-sygehuspilotgruppemøde

Referat fra 7. hjemmepleje-sygehuspilotgruppemøde Hjemmepleje-sygehus gruppe PILOT Dato: 16. december 2011 Referat fra 7. hjemmepleje-sygehuspilotgruppemøde Tidspunkt: Torsdag d.15.december 2011 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

Referat fra hjemmepleje-sygehusgruppemøde

Referat fra hjemmepleje-sygehusgruppemøde Referat fra hjemmepleje-sygehusgruppemøde Dato: 27.04.15 Vor ref.: IBS Dato: Mandag, den 27. april 2015 Sted: Deltagere: MedCom Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Anne Smidstrup, Region

Læs mere

Referat fra hjemmepleje-sygehus-/leverandørmøde

Referat fra hjemmepleje-sygehus-/leverandørmøde Dato: 06.11.13 Vor ref.: JEJ Referat fra hjemmepleje-sygehus-/leverandørmøde Dato: Onsdag den 23. oktober 2013 Sted: Deltagere: DGI-byen, København Anne Smidstrup, Region Nordjylland Annemarie Gammelgaard

Læs mere

Referat fra møde i national hjemmepleje-sygehusgruppe

Referat fra møde i national hjemmepleje-sygehusgruppe Dato: 23.07.12 Vor ref.: DSL/JEJ Referat fra møde i national hjemmepleje-sygehusgruppe Dato: Tirsdag den 15. maj 2012 Sted: Deltagere: MedCom Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Karen von

Læs mere

Kommunikationsstandarder Støtte sammenhængende forløb mellem kommunal hjemmepleje og plejepersonalet på sygehusene

Kommunikationsstandarder Støtte sammenhængende forløb mellem kommunal hjemmepleje og plejepersonalet på sygehusene Kommune og regioner Udvikle moduler eller brugergrænseflader i EOJ/EPJ, koordinering mellem arbejdsgange og brug af MedCom kommunikationsstandard + do Leverandører Teste, koordinere, og udveksle erfaringer,

Læs mere

Referat fra workshop hjemmepleje-sygehusstandarder

Referat fra workshop hjemmepleje-sygehusstandarder Dato: 11.10.2010 Vor ref.: kku Referat fra workshop hjemmepleje-sygehusstandarder Dato: 11. oktober 2010 fra kl. 10:00 16:30 Sted: Deltagere: Radisson Blue H.C. Andersens Hotel, Odense Alice Kristensen,

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Kommunikation på Psykiatriområdet

Kommunikation på Psykiatriområdet Kommunikation på Psykiatriområdet Sundhedsaftale Kommunikation mellem psykiatrien og kommunerne er aftalt i sundhedsaftalen. Overordnet set samme aftale for somatik og psykiatri Sundhedsaftalen bygger

Læs mere

Kravspecifikation Rambøll Care MedCom standarder

Kravspecifikation Rambøll Care MedCom standarder Kravspecifikation Rambøll Care MedCom standarder Pilotmøde national hjemmeplejesygehus gruppe 3. jan. 2011 Jeanette Jensen Indhold Min baggrund for at fortælle om dette Samarbejde med leverandør Rammer

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Referat fra 11. hjemmepleje-sygehusmøde

Referat fra 11. hjemmepleje-sygehusmøde Referat fra 11. hjemmepleje-sygehusmøde Dato: 26.03.14 Vor ref.: JEJ Dato: Torsdag den 13. marts 2014 Sted: Deltagere: MedCom Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Kerstin Mariegaard, Sygehus

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder

Referat fra 2. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder Dato: 29.11.12 Vor ref.: JEJ Referat fra 2. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder Dato: Onsdag den 21. november 2012 Sted: Deltagere: Region Hovedstaden Psykiatri Annemarie Frandsen,

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: 12.11.08 Vor ref.: DSL Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: Tirsdag den 28. oktober 2008 Sted: Deltagere: MedCom Carsten Mortensen, Aalborg Kommune Thomas Koldkur Bitch,

Læs mere

Referat fra 8. hjemmepleje-sygehusgruppemøde

Referat fra 8. hjemmepleje-sygehusgruppemøde Dato: 08.04.13 Vor ref.: Referat fra 8. hjemmepleje-sygehusgruppemøde Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Sted: Deltagere: Café Cuckoo s Nest, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland Anne Smidstrup,

Læs mere

Analyse ambulant og akut ambulant

Analyse ambulant og akut ambulant Analyse ambulant og akut ambulant Beskedbåren kommunikation mellem kommuner og sygehuse 1. møde Analysegruppe, 31. maj 2016, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom krc@medcom.dk Jeanette Jensen, MedCom

Læs mere

Pilotmøde. Torsdag d. 3. november 2011

Pilotmøde. Torsdag d. 3. november 2011 Pilotmøde Torsdag d. 3. november 2011 Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, dagsorden og meddelelser 2. KL finansierer infomateriale

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Vor ref.: DSL. Dato: Sted: Svend. Ulrik. MedCom. Jacob. Complimenta. Karin Trine. Niels. Referat:

Vor ref.: DSL. Dato: Sted: Svend. Ulrik. MedCom. Jacob. Complimenta. Karin Trine. Niels. Referat: Dato: : 01.11.11 Vor ref.: DSL Referat fra kommuneleverandørmøde Dato: Sted: Torsdag den 27. oktober 2011 MedCom Deltagere: Bonnie Højlund Madsen, Avaleo Ole Vilstrup, CSC Scandihealth Thomas Iversen,,

Læs mere

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Kommune-Sygehus Leverandørmøde MedCom 17.04. 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Dagsorden Ændringer til dagsorden + oplæg fra NSI om telesår og integration, Ivan Lund Petersen Punkt 3 Versionsopdatering

Læs mere

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010 1. pilotmøde hjemmeplejesygehus pilotgruppen MedCom7 Tirsdag d. 24. august 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden, et MedCom projekt meddelelser og kommune statistik 2. Den enkelte region og kommune rapporter

Læs mere

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen National hjemmepleje sygehusgruppe møde CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen Praktiske oplysninger WiFi: DGI Konf Kode: Gu3st@Konf Frokost på Østerbro

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

Referat fra 1. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder

Referat fra 1. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder Dato: 13.11.12 Vor ref.: JEJ Referat fra 1. møde vedr. kortlægning af psykiatri og MedCom-standarder Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Sted: Deltagere: KL, København Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Referat fra Hjemmepleje-sygehusgruppe-/Kommuneleverandørmøde

Referat fra Hjemmepleje-sygehusgruppe-/Kommuneleverandørmøde Dato: 03.10.12 Vor ref.: JEJ/DSL Referat fra Hjemmepleje-sygehusgruppe-/Kommuneleverandørmøde Dato: Onsdag den 26. september 2012 Sted: Deltagere: DGI-byen, København Annemarie Frandsen, Region Nordjylland

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb!

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! 1 Følgenotat SAM:BO Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! Baggrund I forbindelse med indgåelsen af Sundhedsaftalerne for 2011-14 er det besluttet at se på forløbene i SAMBO. Det

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet.

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. IT Projekt Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. 2. marts 2016 kl. 8.30-10.30 i Mødelokale USB, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Læs mere

Referat fra 12. hjemmepleje-sygehusgruppemøde

Referat fra 12. hjemmepleje-sygehusgruppemøde Dato: 03.11.14 Vor ref.: JEJ Referat fra 12. hjemmepleje-sygehusgruppemøde Dato: Torsdag den 30. oktober 2014 Sted: Deltagere: MedCom Kirsten Færgemann, Aarhus Kommune (diætist) Mette Merlin Husted, Odense

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde

Hjemmepleje-sygehusmøde Hjemmepleje-sygehusmøde MedCom, mandag 4. april 2016 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Dagsorden 1. Velkommen og præsentation, meddelelser, siden sidst 2. Tidsplan for overgang til ny version 1.0.3. - Status

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Opsummering af MedCom7 sygehuskommunekommunikation

Opsummering af MedCom7 sygehuskommunekommunikation Opsummering af MedCom7 sygehuskommunekommunikation Problematikker 19-04-2012 Peter Breum, Carsten Mortensen, Annemarie Frandsen Nedenstående problemstillinger er forelagt til leverandørmøde i MedCom er

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Organisering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik Koordinations gruppe SUM, SST, KL, DR,

Læs mere

E-kommunikation i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger på psykiatriområdet

E-kommunikation i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger på psykiatriområdet Sundhedsinformatik i et analyseperspektiv E-kommunikation i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger på psykiatriområdet 1.års masterprojekt Ulla Skotte Frostholm & Pia Wisbøl Problemformulering Hvilke

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Koncern IT Emner Organisering af projektarbejdet herunder implementeringsstruktur

Læs mere

Referat fra møde med kommuneleverandørgruppen og national sygehuskommunearbejdsgruppe

Referat fra møde med kommuneleverandørgruppen og national sygehuskommunearbejdsgruppe Dato: 09.09.09 Vor ref.: DSL Referat fra møde med kommuneleverandørgruppen og national sygehuskommunearbejdsgruppe Dato: Mandag den 8. juni 2009 Sted: Deltagere: MedCom Damantha Boteju, Avaleo Heidi Hougaard

Læs mere

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS6 Plejeforløbsplan XDIS Melding om færdigbehandling XDIS 9 Udskrivningsrapport XDIS 8 Negativ kvittering Negativ vans kvittering

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Referat fra møde med kommuneleverandørgruppen og national sygehuskommunearbejdsgruppe

Referat fra møde med kommuneleverandørgruppen og national sygehuskommunearbejdsgruppe Dato: 18.09.09 Vor ref.: DSL Referat fra møde med kommuneleverandørgruppen og national sygehuskommunearbejdsgruppe Dato: Onsdag den 16. september 2009 Sted: Deltagere: MedCom Henrik Palne, Rambøll Informatik

Læs mere

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom 3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom a. Status Hjemmepleje-sygehus 1.0.3. Alle leverandører er godkendt* Status for drift Alle regioner modtager og sender nu i

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Dato: 29.01.15 Vor ref.: JEJ Dato: Onsdag den 14. januar 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Odense Frank Bille, Avaleo Kim Bjørn Hansen, CGI Henrik Jensen, CSC Scandihealth

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Referat fra 2. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe

Referat fra 2. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: 19.11.08 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: Mandag den 17. november 2008 Sted: Deltagere: MedCom Annemarie Gammelgaard Frandsen, Region Nordjylland Hanne

Læs mere

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt MedCom hjemmepleje-sygehus projekt 2010-2011 Understøttelse af sundhedsaftaler Patient plejeforløb - informations flow H O S P I T A L Indlæggelses advis Indlæggelsessvar Indlæggelsesrapport Korrespondance

Læs mere

Referat fra 1. møde i national FMK-følgegruppe

Referat fra 1. møde i national FMK-følgegruppe Dato: 24.10.11 Vor ref.: KDE Referat fra 1. møde i national FMK-følgegruppe Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011 Sted: Deltagere: MedCom Marianne Ochwat, Region Nordjylland Annie Høgh Nielsen, Region Midtjylland

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 Tilstede: Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg kommune Merete Halkjær, Københavns kommune Charlotte Meyer Henius, KL Poul Erik Kristensen, KL Dorthe Skou

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og tak

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Baggrund Dette notat, [version 06.06.14] indeholder en foreløbig teknisk løsningsbeskrivelse til løsning af flow i hjemmepleje-sygehusmeddelelser.

Læs mere

NOTAT. Kortlægning af kommunikation på psykiatriområdet.

NOTAT. Kortlægning af kommunikation på psykiatriområdet. NOTAT Kortlægning af kommunikation på psykiatriområdet. Indeværende er et resultat af en kortlægning af kommunikationen mellem Psykiatrien Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Det overordnede mål

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen National FMKfølgegruppemøde Velkommen Velkomst og beskeder Dagsorden Status på udrulning af ny-certificerede versioner Præsentation af udsendt roadmap fra NSI Se bilag Statuslister til PLO og FAPS Bestilt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere