ÅRSBERETNING Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf , 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf , 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Forside illustration: Fusionssamarbejde i praksis mellem Bevaringscenter Øst og Bevaringscenter Næstved på støvskade i Sct. Peders Kirke i Næstved. 2

3 Indhold Fokuspunkter i Bevaringscenter Øst Bestyrelse Private... 5 Fusion... 5 Arbejdsgrundlag... 6 Kontakt til brugerne... 6 Forskning og metodeudvikling... 8 Inventar og materiel... 9 Der er foretaget mindre investeringer i inventar og materiel Administration... 9 BCØ s økonomi... 9 Personale og samarbejdspartnere

4 Fokuspunkter i 2015 Bevaringscenter Øst har i 2015 serviceret 19 kunder med kontrakt. Heraf 15 museer hvor 3 af disse er fusionerede museer med deraf følgende mange underafdelinger, 1 Kirke, 1 arkiv, 1 Herregård og 1 koncern. Koncernen Novo Nordisk og Forstadsmuseet som også består af Cirkusmuseet kom til i 2015 som nye kunder med kontrakt, så her skal lyde et stort velkommen til museet og Koncernen. Nogle faste kunder ønskede primært, at vi udførte genstandskonservering, andre ønskede en gennemgang af magasiner og udstillinger i forbindelse med kvalitetsvurdering, tilstandsvurderinger, bevaringsplan eller i forbindelse med overflytning til nye magasiner, og andre igen vejledning om genstandshåndtering, pakning og præventiv konservering. Bevaringsberedskabet kom i brug flere gange i løbet af året, specielt skimmelskader i udstillinger og magasiner var fremherskende. Bevaringscenterets personale har arbejdet målrettet for at servicere museerne så tilfredsstillende som overhovedet muligt i løbet af året. Den forestående fusion mellem Bevaringscenter Næstved og Bevaringscenter Øst der er aftalt til at træde i kraft ved årsskiftet 15/16, er der blevet arbejdet meget med i løbet af 2015 og det ser umiddelbart ud til at blive en smertefri fusion. Det tilskud, Bevaringscenter Øst har modtaget fra Kulturstyrelsen, bliver i 2016 overført til de statsanerkendte kulturhistoriske museer i det gamle Roskilde Amt, da det oprindeligt stammer herfra. Der er indgået en aftale med de tre museer (Roskilde-, Greve- og Museum Sydøstdanmark) om at det tidligere amtstilskud tilbageføres til det nye Bevaring Sjælland, når udredningens ændringer af museumsloven træder i kraft i Der er endnu afgjort noget i spørgsmålet om momsrefusion. Bevaringscenter Øst Bestyrelse 2015 Rene Larsen, bestyrelsesformand Henriette Buus, Greve Museum, næstformand Martin Borring Olesen afløser Lise Holm, Museum Vestsjælland Mette Høj, Roskilde Museum Simon Botfeldt, BCØ sekretær Natasha Pasajlic, medarbejderrepræsentant Følgende 19 institutioner er andelshavere hos Bevaringscenter Øst i 2015 Carlsen Langes Legatstiftelse (Gl. Kjøge Gaard) Dansk Jagt og Skovbrugs Museum Museum Nordsjælland (Gilleleje Museum, Folkemuseet Hillerød, Hørsholm Egnsmuseum) Furesø Museer Greve Museum Museum Vestsjælland (Holbæk Museum, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Ringsted Museum, Sydvestsjællands Museum) Industrimuseet Frederiks Værk Københavns Museum Køge Byhistoriske Arkiv Museum Sydøstdanmark (Køge Museum, Vordingborg Museum og Næstved Museum) Roskilde Museum Rudersdal Museer Told og Skat Museet Ballerup Museum 4

5 Teknisk Museum Køge Kirke Politihistorisk Museum Novo Nordisk 2015 Forstadsmuseet 2015 Andre brugere af Bevaringscenter Øst Museer uden timekvote Styrelser og direktorater Kirker Foreninger Skadesservicevirksomheder Forsikringsselskaber Arkitektfirmaer Herregårde Private Fusion Bevaringscenter Øst og Bevaringscenter Næstved startede i 2013 møder om fusion mellem de 2 centre. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af formænd og næstformænd fra de to bestyrelser, samt de to ledere. Fusionsarbejdet blev ganske hurtig konkret og i løbet af 2014 blev man enige om at fusionere ved årsskiftet 15/16. Personalet havde flere arbejdsmøder med konsulent Mette Mejlvang. I maj måned 2015 blev der afholdt Fusionsseminar på Konferencecenteret Smålandshavet i Karrebæksminde for personalet. Mette Mejlvang stod for planlægning og afholdelse af seminaret. Den første dag gik med at formulere mission og vision og finde et nyt navn. Navnet blev Bevaring Sjælland Videncenter for Bevaring af Kulturarven og mission og vision blev: Mission: Vi arbejder for evigheden. Vi bevarer kulturarven gennem høj faglig kvalitet og metodeudvikling, det stående beredskab, rådgivning og den præventive indsats. Vores kerneværdier er ansvar, fleksibilitet og højt serviceniveau. Vi løser opgaver både for store såvel som små kunder. Vi er der for alle. Vision: Vi arbejder for bevaring af kulturarven, forankret i et stærkt internationalt netværk. Vi vil være kendt som en dedikeret, innovativ og forskningsbaseret virksomhed i Nordeuropa ud fra et bæredygtigt perspektiv. Vi vil være en betydningsfuld samarbejdspartner og museernes og andre kulturarvsbærende institutioners foretrukne valg. Seminarets anden dag blev brugt arbejdet med en ny medarbejderhåndbog. Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen var så venlig at komme og orientere om Museum Vestsjællands fusionserfaringer. 5

6 Bestyrelserne fra Bevaringscenter Øst og Næstved blev enige om, at lederstillingen skulle slås op, hvilket den blev i august 2015 og efter ansøgningsrunde og jobsamtaler blev Simon Botfeldt valgt som den nye leder af Bevaring Sjælland Videncenter for Bevaring af Kulturarven med virkning fra 1. januar De to bestyrelser fra henholdsvis Bevaringscenter Øst og Næstved blev smeltet sammen i en Overgangsbestyrelse bestående af: Overgangsbestyrelse for Bevaring Sjælland Videncenter for Bevaring af Kulturarven Rene Larsen, bestyrelsesformand Birgit Lund Terp, Næstved Kommune, næstformand Henriette Buus, Greve Museum Kristoffer Buch Petersen, Museum Sydøstdanmark Maja Kildetoft Schultz, Museum Sydøstdanmark Martin Borring Olesen, Museum Vestsjælland Mette Høj, Roskilde Museum Ole Madsen, Advokat Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster Personalerepræsentant: Anne-Marie Haagh Christensen Sekretær: Simon Lippert Botfeldt (leder) Selvom fusionen først trådte i kraft fra 1. januar 2016 var sidste kvartal af 2015 stærkt præget af fusionsforberedelser og arbejdsplan og budget for 2016 blev godkendt på bestyrelsesmøde d. 29. oktober Det godkendte budget medførte en lukning af afdelingen i Næstved fra august 2016 og en flytning til Køge. Samkøring af registreringssystemer, systemer i øvrigt, økonomi og igangværende sager var og er i skrivende områder der arbejdes med. De 2 personalegrupper har i løbet af 2015 lært hinanden bedre at kende og ser nu frem til at blive fusioneret. Der har hele året hersket en god ånd og virkelyst omkring fusionen. Arbejdsgrundlag Arbejdsgrundlaget er givet ifølge vedtægterne. Kontakt til brugerne Vi står konstant til rådighed for vore kunder/museer der har tegnet en kontrakt, og når der er behov for det kommer vi ud til det enkelte museum eller den enkelte kunde. Det kan være i forbindelse med egentlige konserveringsopgaver, pludseligt opståede skader, hente og aflevere genstande og konsulentbistand i forbindelse med bevaring, præventiv konservering, udstilling og magasiner. Nogle museer bruger os til en årlig gennemgang af magasiner og udstillinger med henblik på en statusrapport, andre i forbindelse med enten kvalitetsvurdering eller bevaringsplan. Dette arbejde giver en god indsigt i og fornemmelse for de problemer, museerne har og arbejder med at løse. Vores anbefalinger giver museerne et godt grundlag til at vurdere hvor deres bevaringsindsats gør den største forskel, så de sikrer bevaring for en bred mængde genstande frem for et snævert felt. Derudover er vi ofte i kontakt med museerne mhp. rådgivning via telefon og e- mail. 6

7 Skader I 2015 har der været en stigning i skimmelskader. Skimmelskader blev tidligere ikke taget så alvorligt, men det er der god grund at gøre, da skimmel både er cancerogent og allergifremkaldende ved længere tids påvirkning. Vi oplever dog en langt større forståelse for problemet blandt de berørte kunder og de rigtige værnemidler bruges oftere af de personer der er i direkte kontakt med skaden Vi bliver desuden ofte kontaktet vedr. brug af værnemidler. Bevaringscenters personale bruger konsekvent de korrekte værnemidler, da vi som faggruppe bliver udsat for mange forskellige stoffer i vores arbejde og derfor må tage vores forholdsregler. Vi vil stadig opfordre til, at museerne/kunderne straks kontakter os, hvis der sker en pludselig skade og sørge for, at det er Bevaringscenter Øst, der foretager det skadesbegrænsende arbejde med museumsgenstande og bevaringsværdige bygninger. Vi har erfaret, at vores specialviden om museumsgenstande, materialer og bevaring, kan begrænse skaden og dermed udgiften meget, hvilket er i alles interesse. Bevaringscenter Øst s personale kan bestemme materialer og bevaringstilstand - og derfor vurdere hvilke behandlingsmetoder museumsgenstande tåler og ikke tåler. Vi kan sikre, at der tages hånd om skaden, så der ikke opstår følgeskader. Rekvirerede opgaver: Mange privatpersoner har fået konserveret malerier eller tekstiler. USA s ambassade fik afsluttet renovering af 30 stole og 2 spilleborde der blev startet op i Her brugte vi møbelsnedker og konservator Anders Abildgaard samt tapetserer Mette Palsteen som underleverandører til opgaven. Bevaringscenter Øst gav Bevaringscenter Næstved en hjælpende hånd i forbindelse med pludseligt opstået støvskade i Sct. Peders Kirke i Næstved. Udbedring af vandskade fra Erhvervsstyrelsen og stor vandskade fra Københavns Fængsler blev det også til. Indenfor det arkæologiske område har der været mange rekvirerede opgaver, hvor en af de lidt større bør nævnes: Museum Nordsjælland med organisk materiale fra Salpetermosen Timekvoter for andelshavere: Ballerup Museum Ballerup Museum valgte ikke at bruge deres kvote i Carlsen Langes Legatstiftelse Stiftelsen fik udført konservering af et guldspejl, små maleriminiaturer med blyrammer, undersøgelse af vægmaleri i gule stue mhp udarbejdelse af overslag på udgifter, konservering af lille krucifiks i perlemor. Forstadsmuseet Tilsyn og udarbejdelse af plan for arbejdet med opstået skimmelskade på magasin, Afhentning og rensning af diverse genstande for skimmel, pakning og aflevering. Konservering af maleri. Teknisk Museum Teknisk Museum fik udarbejdet bevaringsplan. Furesø Museer 7

8 Furesø Museer fik udført tilsyn med ruin ved Flyvestation Værløse mhp. udarbejdelse af plan for bevaring af ruinen. Besigtigelse af kane og brandsprøjtevogn mhp. flytning. Greve Museum Greve Museum har fået udført konservering af brandsprøjtevogn mhp udstilling samt konserveret træ fra skyttegrav ved Mosede Fort, samt rådgivning ifht. varmepumpe på magasin. Industrimuseet Frederiks Værk Industrimuseet fik udført malerikonservering. Jagt og Skovbrugsmuseet Nedpakning og frysedesinficering af udstilling. Københavns Museum Københavns Museum fik konserveret en legetøjsko og glas. Køge Arkiverne Arkivet har fået udført tilsyn med opbevaret samling af arkivalier på magasin, samt tilsyn og afhentning af skimmelsag på magasin. Køge Kirke Køge Kirke fik konserveret metalgenstande fra grav. Museum Nordsjælland Museet fik konserveret arkæologiske genstande. Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark har fået foretaget mange forskellige opgaver hvoraf de større nævnes: Konservering af genstande til ny udstilling på Køge Museum. Udstillingsarbejde, herunder montering og logistik i forbindelse med udstillingsarbejde. Klimastyring af montrer til udstillingen i Køge. Henrik Smed Dinesen stod for fabrikation af holdere til udstillingen i Køge og noget montering. Pasning af magasin i Køge samt tilsyn og pasning af udstillinger i museets område. Samt konservering af mange arkæologiske genstande og mange genstande fra nyere tid. Endelig blev sidste del af bidraget til bevaringsplan gjort færdigt og afleveret i starten af Museum Vestsjælland Museum Vestsjælland fik konserveret samling af sabler og fægtemasker, Kristusfigur, tegninger, arkæologiske genstande, vask og blegning af større samling tekstiler og endelig blev der arbejdet med skimmelsag. Novo Nordisk Limning og montering af gibs relief. Politihistorisk Museum Konservering af vandskadede dokumenter. Roskilde Museum Konservering af diverse arkæologiske genstande. Rudersdal Museer Museet fik udført tilsyn i forbindelse med formodet skadedyrsangreb på magasin. Zoologiske præparater blev frysedesinficeret, 1 maleri og 1 sabelskede blev konserveret og endelig blev der udført en farvearkæologisk undersøgelse på Mothsgården. Told og Skat Museet Museet fik ikke konserveret noget i Forskning og metodeudvikling I 2015 er der arbejdet videre med udvikling af metoder indenfor rensning af museumsgenstande i forbindelse med forskellige skader, det være sig kloakvand, skimmelsvamp eller røg og sod. Personalet er blevet uddannet i analyse af skimmel og bakterier. 8

9 BCØ har i 2015 udarbejdet 2 bidrag til bevaringsplaner. Bevaringsplanarbejdet er en løbende udviklingsproces hvor vi finpudser og forbedrer løbende. Der er desuden arbejdet meget med sikkerhed og mærkning af kemikalier og dette vigtige område skulle gerne være helt opdateret. Inventar og materiel Der er foretaget mindre investeringer i inventar og materiel. Administration Timeregnskabet føres løbende i timeregistreringssystemet, således at museerne til hver en tid har kunnet få at vide, hvor mange timer, der var tilbage af deres kvote. Alle andelshavere har fået opfyldt deres kvote +/- relativt få timer, i nogle tilfælde er der efter aftale brugt for få eller for mange timer. Plustimer er overført til 2016 og minustimer er fratrukket kvoten i Addere Revision tager sig af bogføring og revision og Køge Kommune af lønregnskab og lønudbetaling. BCØ s økonomi Den administrative tilskudsordning fra Kulturstyrelsen (KUS) stopper med udgangen af Tilskuddet overgår til museerne fra 2016, og tildeles de tre museer i det gamle Roskilde Amt der var den oprindelige årsag til udbetaling af tilskuddet. Statstilskuddet fra Roskilde Museum, Greve Museum og Museum Sydøstdanmark returneres dog til Bevaring Sjælland i Årsregnskabet viste et resultat på kr. og egenkapitalen er på kr. I regnskabet er der afsat midler til feriepengeforpligtigelse inkl. 6 ferieuge. Alle oparbejdede overarbejdstimer er udbetalt i Der overføres kr for ikke brugte timekvoter til Timepriserne for 2015 var: Timeprisen for andelshavere fra det gamle Roskilde Amt er 415 kr. Timeprisen for andelshavere udenfor det gamle Roskilde Amt er 425 kr. Timeprisen for eksterne rekvirenter er 520 kr. Timeprisen i 2016 er: Timeprisen for Roskilde Museum, Køge Museum og Greve Museum fra det gamle Roskilde Amt er 415 kr. da de er årsag til statstilskud. Timeprisen for andelshavere udenfor det gamle Roskilde Amt er 425 kr. Timepris for visse andelshavere er 480 kr. Timeprisen for eksterne rekvirenter er 520 kr. Personale og samarbejdspartnere Kulturhistorisk Simon Botfeldt, kulturhistorisk konservator: Administrativ og faglig ledelse 37/37 Natasa Pasajlic, kulturhistorisk konservator, fastansat 25/37. Maj Britt Petersen, Kulturhistorisk konservator, 32/37. Maleri Vibeke Eir, konservator, fastansat 25/37 og 30/37. Uddannelse, symposier, arbejdsgrupper og netværk. Simon Botfeldt Arbejdsgrupper og netværksarbejde 9

10 Sidder i Det Bevaringsfaglige Netværks styregruppe under Organisationen Danske Museer. Deltager i arbejdsgruppe om konservering af vanddrukkent træ under Nordisk Konservatorforbund. Kurser/symposier Deltog i det Museumsfaglige orienteringsmøde i Kolding Mycometer surface kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Mycometer air kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Visionsseminar med BCN Vibeke Eir Kurser/Symposier Deltog i det Museumsfaglige orienteringsmøde i Kolding Mycometer surface kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Mycometer air kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Visionsseminar med BCN Natasa Pasajlic Kurser/symposier Deltog i det Museumsfaglige orienteringsmøde i Kolding Mycometer surface kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Mycometer air kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Er desuden i gang med Kandidat uddannelse på Århus universitet, hvilket forventes færdigt sommeren 2016 Visionsseminar med BCN Maj Britt Petersen Kurser og symposier Deltog i det Museumsfaglige orienteringsmøde i Kolding Mycometer surface kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Mycometer air kursus (skimmelanalyse) Bevaringscenter Øst Visionsseminar med BCN Daniel-Enrico Grasenack-Tente, Pratikant i perioden februar september 2015 med ønske om at komme ind på konservatorskolen. Rene Olsvig Schmidt, Praktikant i perioden oktober 2015 januar 2016 med ønske om at komme ind på konservatorskolen. 10

ÅRSBERETNING 2013. Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf. +45 56 65 49 62, www.bcoest.dk 1

ÅRSBERETNING 2013. Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf. +45 56 65 49 62, www.bcoest.dk 1 ÅRSBERETNING 2013 1 Forside illustrationer: 1: Gammel farvearkæologisk undersøgelse på Køge Museum 2: Gammel farvearkæologisk undersøgelse på Køge Museum 3: Modellering af sigil til Borgcenterudstilling

Læs mere

ÅRSBERETNING Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf , 1

ÅRSBERETNING Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf ,  1 ÅRSBERETNING 2014 1 Forside illustrationer: Billede er fra Danmarks Tekniske Museum taget i forbindelse med udarbejdelse af bidrag til bevaringsplan. 2 Indhold Fokuspunkter i 2014... 4 Bestyrelse 2014...

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2015 Forsidebillede: Foto af Vester Tirsted østende 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunalbestyrelserne i Randers,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015 Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015 Dato 09.06.2015 Tid 17.00-19.00 Sted Kirkepladsens skole, Sct. Peders Kirkeplads 14, 4700 Næstved Deltagere Torben Nielsen, Formand Ole Madsen Ib Poulsen

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2013 Forsidebillede: Foto af Johannes Larsens Edderfugletrilogi - middag 1.0 Arbejdsgrundlag og formal 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Bestyrelsen 31. august 2015

Bestyrelsesmøde Bestyrelsen 31. august 2015 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen 31. august 2015 Dato 31.08.2015 Tid 17.00-19.00 Sted Køge Museum, Nørregade 4, Køge Deltagere Torben Nielsen, Formand Ole Madsen Ib Poulsen Tinna Damgaard Paul Christensen,

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Notat om omkostninger ved samlingsgennemgang på og flytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet 10.12.2015 I forbindelse med udflytningen af Dansk Jagt- og

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2011 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: 5577

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Den Selvejende Institution Museum Nordsjælland. Årsrapport 2014. CVR-nummer 35276696

Den Selvejende Institution Museum Nordsjælland. Årsrapport 2014. CVR-nummer 35276696 Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museum Lolland-Falster Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Her gengives ordret Kulturstyrelsens enkelte anbefalinger fra kvalitetsvurderingsrapporte

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND Museum Midtjyllands vedtægter udskrevet 09-09-2015. Side 1 af 9 Administration: Museum Midtjylland c/o Herning Museum, Museumsgade 32,7400 Herning, tlf. 9626-1900, herningmuseum@museummidtjylland.dk,

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere