Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08"

Transkript

1 Hillerød Kommune Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen skoleåret 2007/08 Børn, Familier & Kultur Juli 2008

2 INDHOLD Indledning....2 Tema 1: Undervisning i tal.. 3 Tema 2: Lærernes faglige kompetencer. 6 Tema 3: IT, undervisningsmidler og økonomi. 14 Tema 4: Særlige undervisningstilbud. 18 Tema 5: Skolevalg.19 Tema 6: SFO..19 Tema 7: Elevresultater.20 Tema 8: Arbejds- og undervisningsforhold.21 Tema 9: Pædagogiske processer.26 Skolerapport 10. Klasseskolen 1

3 Indledning Denne skolerapport skal ses i sammenhæng med den overordnede kommunale Kvalitetsrapport (KR2) for skoleområdet. Skolerapporten er bygget op om de samme 9 temaer som KR2 består af, og hvert tema er sammensat som følger: Målsætninger for temaet. Tabeller og data på området. Et eventuelt bemærkningsfelt hvor skolens ledelse kan kommentere skolens resultater. Et bemærkningsfelt til skoleafdelingen. Efterfølgende får skolebestyrelsen kvalitetsrapporten til høring, og skolen får derved mulighed for kommentere egne resultater og placeringer ift. de andre skoler. Skolerapport 10. Klasseskolen 2

4 Tema 1: Undervisning i tal MÅLSÆTNING: Eleverne skal opleve en god faglig undervisning, med dygtige og velforberedte lærere. Folkeskolens kerneydelse er undervisning af eleverne, derfor udgør en lærers undervisningsandel (jf. det udvidede undervisningsbegreb) 40 % af lærerens samlede arbejdstid. Undervisningen aflyses kun i særlige tilfælde og forsøges i videst muligt omfang at omlægges. Derfor er andelen af reel aflyst undervisning max. 2 % af elevernes samlede undervisningstid. Anvendelse af lærernes nettoarbejdstimer Spørgsmål 1 Hvor stor en del af lærernes samlede antal nettoarbejdstimer er planlagt anvendt til: (PN = Pædagogiske Nøgletal) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Direkte undervisning i klasser/hold? (PN1) 32,69 36,42 28,9 36,9 37,2 34,6 34,9 33,4 35,1 35,9 36,9 40,5 42,2 44,1 33 Specialundervisning 20.1 (PN3) 3,09 2,76 1,42 2,94 2,43 2,7 3,14 3,03 2,28 3,02 3,2 1,95 2,82 4,67 2,3 Undervisning i dansk som andetsprog (PN4) 1,02 1,17 0,13 0,11 0,56 1,07 0 1,01 1,89 3,26 3,02 0 2,85 0 1,36 Samlet ressourceforbrug "i snæver forstand" (PN5) 36,80 40,35 30, ,2 38, ,4 39,2 42,2 43,1 42,5 47,9 48,7 36,6 Lejrskoler (PN6) 1,21 1,41 4,19 1,41 1,71 1,48 0 1,09 0,96 1,93 1,16 1,36 1,16 0,87 1,06 Ekskursioner (PN7) 0,26 0, ,3 0, ,46 0 0,53 0,22 0, Øvrig undervisning jf. "det udvidede undervisningsbegreb" (PN8) 1,36 2,23 9,95 0 0,58 1,73 3,42 1,47 3,14 0,56 1,65 3,22 1,12 0 2,11 Total undervisningsandel. PN( ) 39,63 44,18 44,6 41,4 42,8 42,2 41, ,8 44,7 46,5 47,3 50,3 49,6 39,8 Kilde: Pædagogiske Nøgletal 2007/2008 Skolerapport 10. Klasseskolen 3

5 Aflysning af undervisning Spørgsmål 2 Hvor stor en del af lærernes undervisning er blevet aflyst? Dvs. at eleverne har fået fri! Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Aflyst undervisning "I snæver forstand" i.o. 0,68 0 0,5 0,7 2,6 0 0,8 0,24 0 2,9 0, ,56 Aflyst undervisning i dansk som andetsprog i.o. 2,7 0,6 0 8, , ,8 0 0,56 0 0,38 Aflyst undervisning Specialundervisning i.o. 3,1 0,6 4 17, , ,2 0 0,4 0 0,23 i.o. = ikke optalt 10. Klasseskolens bemærkninger: Da vi i vid udstrækning kører 2 lærerordning i vores læseklasse, aflyses undervisningen stort set aldrig her. Undervisning i dansk som andetsprog har i 07/08 været ledelsesmæssigt forankret under HIU, men vores fornemmelse af aflysningen er, at den er på niveau med vores øvrige aflysningsprocent. Elever og klasser Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Spørgsmål 3 Elever og klasser. Antal klassetrin (0.kl. - 9.kl.) (10.kl.) Gennemsnitlige antal spor 2, , ,5 4 1,3 2,3 2,3 1,6 1 3 Antal elever i normalundervisningen Antal elever totalt Gns. Klassekvotient i normalundervisningen 20 19,7 20,2 18, , , ,4 17,1 18,5 19, Lærer/elev ratio i normalundervisningen 12 11,9 10,5 11,7 12,4 12, ,8 13,4 15,7 10,3 10,6 12,6 11 Skolerapport 10. Klasseskolen 4

6 10. Klasseskolens bemærkninger: Lærer/elevratioen afspejler vores linjestruktur. Linjerne er et helt afgørende element i vores måde at drive skole på, og det er i vid udstræking nødvendigt, at vi prioriterer at have 2 lærere på til aktiviteterne på linjerne. Ser vi bort fra linjerne er ratioen 1,15. Skolerapport 10. Klasseskolen 5

7 Tema 2: Lærernes faglige kompetencer MÅLSÆTNING: 1) Kommunen har uddannede og kompetente lærere. Hver skole tilstræber at dække fagene med linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer. 2) Kommunens lærere møder faglige og pædagogiske udfordringer i deres dagligdag, og gives mulighed for løbende kompetenceudvikling. Skolerne anvender ca. 2 % af deres samlede driftsbudget til kompetenceudvikling af lærerne. 3) Rekruttering og fastholdelse af kompetente lærere er et højprioriteret indsatsområde i Kommunen og Hillerød Kommune tilstræber hele tiden at være en attraktiv arbejdsplads. Det betyder at skolerne kun har få rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. (Ekskl. Bhkl.ledere). Lærernes uddannelse Spørgsmål 5: Hvilken uddannelse har lærerne på skolen? (i procent) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Læreruddannelsen i.o Kandidat; cand.mag, cand.scient. pol, o.lign. i.o. 3, Andre korte- mellemlange- eller længerevarende uddannelser. i.o. 2, Faglige uddannelser; tømrer, designer o.lign. i.o. 0, Under uddannelse i.o. 4, Andre i.o. 0, i.o. = ikke opgjort i 06/ Klasseskolens bemærkninger: Vi har en underviser ansat, som allerede har en videregående uddannelse, men som alligevel læser til lærer. Ligeledes påtænker flere af vores cand. mag.`ere at læse meritlæreruddannelsen. Vi har desuden folk ansat med uddannelser fra flere end en af kategorierne i spørgsmål 5. Skolerapport 10. Klasseskolen 6

8 Rekruttering og fastholdelse Spørgsmål 10: Hvordan vurderer skolens ledelse, udfordringen med at rekruttere og fastholde? Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Skolen har ingen rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i.o. 23% Skolen har få rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. i.o. 69% Skolen har rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i.o. 8% Skolen har alvorlige rekrutteringsog fastholdelsesproblemer i.o. 0% Kompetenceudvikling Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Spørgsmål 11: Hvor mange midler er der anvendt på kompetenceudvikling af lærerne? Andel i procent af skolens samlede forbrug i regnskabsåret ,3 6,6 2,6 2,1 1,6 6,8 2,3 3,1 2,6 2,9 0,7 i.o. 5,9 2,4 10. Klasseskolens bemærkninger: I det budget vi anvender som beregningsgrundlag er inkluderet vores provenu for de udenbys elever. Procenten til kompetenceudvikling afspejler udviklingsarbejdet omkring implementeringen af den nye 10. klasselov, som har været en stor opgave for skolen. Linjefagsdækning Skolerapport 10. Klasseskolen 7

9 Andelen af timerne i dansk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i dansk som andet sprog, der varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 8

10 Andelen af timerne i matematik som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i fysik/kemi som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 9

11 Andelen af timerne i idræt som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i billedkunst som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 10

12 Andelen af timerne i musik som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i engelsk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 11

13 Andelen af timerne i tysk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i fransk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 12

14 Andelen af timerne i specialklasserne som varetages af lærere, som har specialpædagogisk uddannelse eller tilsvarende faglig kompetence, er vist herunder. 10. Klassesskolens bemærkninger: De fagrubrikker vi ikke har udfyldt i spørgsmålet afspejler, at vi er en 10. klasseskole. En række af de fag der er nævnt i spørgsmålet udbyder vi, i henhold til 10. klasseloven 19 c og d. Vi udbyder i stedet 12 linjer i henhold til 10. klasselovens 19 d, stk.4 og 5. Dog er en del af de fagområder, der henvises til i spørgsmålet integreret i linjerne. Da vi ikke udbyder alle fagene, der spørges til som selvstændige fag, har vi naturligvis heller ikke linjefagsuddannede lærere i fagene. Vi har ikke et støttecenter på skolen, og dansk som andetsprog er ikke en del af den normale undervisning på skolen. Skolerapport 10. Klasseskolen 13

15 Tema 3: IT, undervisningsmidler og økonomi MÅLSÆTNING: Eleverne i Hillerøds folkeskoler oplever udviklende læringsmiljøer og tidssvarende undervisningsmaterialer, der stimulerer lysten til at lære. Skolerne er tidssvarende inden for IT området. Der er max.5 elever pr. undervisningspc i gennemsnit på skolerne. Skolerne har og anvender interaktive tavler/ smartboards i undervisningen. Lærerne integrerer IT som en naturlig del i undervisningen. IT Spørgsmål 13, 14, 15: IT Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Antal elever pr. undervisnings-pc 6 3,6 3,7 4,3 3,8 4,2 3 4,1 3,5 2,5 3,2 4,2 2,2 4 4,2 Hvor mange af de computere som eleverne anvender, er bærbare? Hvor stor en del af skolens samlede budget anvendes til IT ("Lej dig glad", sikring, software o.lign.) i.o. 2,5 1,6 1,8 1 i.o ,6 2 1,3 i.o. 10 3,3 1 i.o. = ikke opgjort. Skolerapport 10. Klasseskolen 14

16 Undervisningsmidler BGFNN Spørgsmål 16: Hvorledes vurderer skolens ledelse undervisningsmaterialerne i nedenstående fag? (ikke IT) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Dansk - tidssvarende 62 % Dansk - delvist tidssvarende 38 % Dansk - ikke tidssvarende Matematik - tidssvarende 69 % Matematik - delvist tidssvarende 31 % Matematik - ikke tidssvarende Engelsk - tidssvarende 54 % Engelsk - delvist tidssvarende 46 % Engelsk - ikke tidssvarende Tysk - tidssvarende 56 % Tysk - delvist tidssvarende 44 % Tysk - ikke tidssvarende Fransk - tidssvarende 17 % Fransk - delvist tidssvarende 83 % Fransk - ikke tidssvarende Fysik/kemi - tidssvarende 22 % Fysik/Kemi - delvist tidssvarende 67 % Fysik/kemi - ikke tidssvarende 11 % Geografi - tidssvarende 56 % Geografi - delvist tidssvarende 33 % Geografi - ikke tidssvarende 11 % Historie- tidssvarende 36 % Historie - delvist tidssvarende 64 % Historie - ikke tidssvarende Biologi - tidssvarende 33 % Biologi delvist tidssvarende 66 % Skolerapport 10. Klasseskolen 15

17 Spørgsmål 16: Hvorledes vurderer skolens ledelse undervisningsmaterialerne i nedenstående fag? (ikke IT) Biologi - ikke tidssvarende Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Samfundsfag - tidssvarende 50 % Samfundsfag - delvist tidssvar. 38 % Samfundsfag - ikke tidssvarende 12 % Kristendom tidssvarende 50 % Kristendom delvist tidssvarende 50 % Kristendom ikke tidssvarende Idræt - tidssvarende 38 % Idræt - delvist tidssvarende 52 % Idræt - ikke tidssvarende 10. klasseskolens bemærkninger: Undervisningsmaterialerne vurderes samlet som værende delvist tidssvarende. Vi har generelt IT integreret i mange fag - der er projektorer i alle klasselokaler og lærerne har bærbare computere. Samlingerne er ikke helt tidssvarende, men det opvejes af, at lærerne selv fremstiller en stor del af materialerne. Undervisningsmidler i % af budgettet Spørgsmål 17: Hvor stor en del af skolens samlede budget (jan. 07) er anvendt til undervisningsmidler Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Andel opgjort i procent 5 4,1 7,4 3 i.o ,6 3 1, ,8 4 i.o. = ikke oplyst. Skolerapport 10. Klasseskolen 16

18 Elevpris på baggrund af elevtal pr. 5/ og regnskab (udarbejdet af Økonomi) Elevtal 5/9 Skole 2007 Kr/elev Hovedtotal Frederiksborg byskole, Carlsbergv Hillerødsholmskolen, Hillerødh.alle Brødeskov skole , Jespervej , Teglværksvej Alsønderup skole, Baunevej , Østervang 124 (inkl. Specialskoleafsnit) Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge Uvelse skole, Uvelse Gennemsnit for alle Pris pr. elev efter skolestørrelse Elevtal 5/ Kr/elev Hovedtotal elever Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Uvelse skole, Uvelse I alt gennemsnitspris for skoler under 200 elever elever Alsønderup skole, Baunevej elever Brødeskov skole Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge I alt gennemsnitspris elever Hillerødsholmskolen inkl. Gadevang inkl. Nødebo I alt gennemsnitspris Gennemsnitspris for skoler fra elever Skoler hvori der er indregnet specialundervisning: Elevtal 5/ Hovedtotal , Østervang 124 (inkl. Specialskoleafsnit) Frederiksborg byskole, Carlsbergv , Teglværksvej Gennemsnitspris for skoler inkl. Specialundervisning Skolerapport 10. Klasseskolen 17

19 Tema 4: Særlige undervisningstilbud MÅLSÆTNING: Folkeskolerne i Hillerød vil gerne være rummelige og give børn muligheder for at have et godt skoleliv. Det er vigtigt at alle elever tilbydes muligheder, der giver dem en chance for at lykkes. Der er fokus på integration af elever med anden etnisk baggrund end dansk og på elever med særlige behov. Skolerne gør hvad de kan for at eleverne får "de rigtige tilbud" fremfor de "tilbud hvor der er plads". Fordeling af elever med et andet modersmål end dansk Spørgsmål 22: Hvor stor en del af skolens samlede elevtal, har et andet sprog end dansk som modersmål? Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Antal 47 47, Procent af skolens samlede elevtal 9 9,44 6,7 0,9 6,9 10 6, ,2 36 2, ,9 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi har i skoleåret 07/08 fysisk huset 10. klassetilbudet for sent ankomne flygtninge og indvandrere, populært kaldet "fletteklassen". Klassen har dog ledelsesmæssigt været forankret i HIU, hvorfor de vil være de rette til at foretagevurderingen af tilbuddets effekt. I skoleåret 08/09 vil fletteklassen være ledelsesmæssigt forankret på 10. klasseskolen. Skolerapport 10. Klasseskolen 18

20 Tema 5: Skolevalg MÅLSÆTNING: Hillerøds folkeskoler skal være de foretrukne af kommunens borgere. Skolerne skal være en del af et samlet kommunalt skolevæsen samtidigt med, at skolerne har mulighed for at udvikle sig forskelligt. Der skal være plads til "profilering og anderledeshed". Min. 80 % af børnene i kommunen går i Hillerøds folkeskoler. 10. klasseskolens bemærkninger: 10. klasseskolens profil er: Høj faglighed. 10. klasseskolen er ikke "en sovepude". Rummelighed. 10. klasse er for alle, og vi er gode til at "ramme og rumme" de unge. Lyst og afklaring. 10. klasse skal give eleverne tro på sig selv, lyst til at videreuddanne sig og afklaring i forhold til uddannelsesvej. Derfor har vi, ud over undervisningen i grundfagene, linjer med vidt forskelligt indhold som eleverne selv vælger sig ind på ud fra deres personlige ønske. Linjerne er afgørende vigtige for vores skole og er en vigtig del af vores profil. Vi er Hillerød kommunes eneste tilbud om 10 klasse, så der er ikke andre kommunale skoler at vælge imellem. Vi søges meget af elever fra andre kommuner, og vi har op til skoleåret 07/08 oplevet den hidtil største søgning fra elever fra andre kommuner. Således optog vi 60 elever fra andre kommuner, ligesom vi, pga. manglende fysisk kapacitet, har måtte afvise omkring 40 elever fra denne kategori i løbet af skoleåret. Op til skoleåret 08/09 har vi oplevet endnu en markant stigning i søgningen fra såvel Hillerødelever som fra udenbys elever. Vi har således måtte nøjes med at optage 55 udenbys elever og afvist mere end 50. Af disse har 30 valgt at blive ved med at stå på den eksterne venteliste. I procent har vi oplevet 35% flere ansøgere fra andre kommuner forud for skoleårets start. Vi har ikke fysisk kapacitet til at optage alle de elever der søger. Endnu kan vi dog rumme de Hillerødelever der søger os, men fortsætter den høje søgning henover den næste årrække,kan vi med demografitallene i bevidstheden, blive bekymrede for om vi vil have den fornødne kapacitet til at optage alle de Hillerødelever som søger os. Skolerapport 10. Klasseskolen 19

21 Tema 6: SFO Dette tema er ikke relevant for 10. Klasseskolen. Tema 7: Elevresultater MÅLSÆTNING: Skolerne i Hillerød skal både danne grundlag for børnenes uddannelse og dannelse. Skolerne har faglige ambitioner på elevernes og på egne vegne, og det er et mål, at den enkelte elev kontinuerligt udvikler sig fagligt i forhold til de livsvilkår eleven har. På kommuneniveau vil vi matche de 10 højst placerede kommuner i landet (målt i forhold til resultater opnået ved folkeskolens afgangsprøver og de kommunale testresultater). Andel af elever der er påbegyndt en ungdomsuddannelse Spørgsmål 44: Andel af afgangselever, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 9. kl. eller 10. kl. i skoleåret 07/08 Hillerød 06/07 Hillerød 07/08 Vælger ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9.klasse (procent) i.o Vælger 10.klasse/Efterskole m.v. efter 9.klasse (procent) i.o Vælger ungdomsuddannelse efter 10.klasse (procent) i.o Vælger arbejde, udlandsophold og andet efter 9.kl./10.kl. (procent) i.o. 5, i.o. = ikke optalt Skolerapport 10. Klasseskolen 20

22 Tema 8: Arbejds- og undervisningsforhold MÅLSÆTNING: Alle elever og ansatte i kommunens folkeskoler har gode lærings- og arbejdsforhold. Hillerød Kommune er en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere og understøtter det gode undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Sundhed og trivsel hos elever, lærere, pædagoger og ledere er i fokus. Lærerfravær Spørgsmål 61: Opgørelse af lærerfravær. Hvor stor en del af lærerfraværet skyldes: Hillerød 07/08 Sygdom (både kort og lang) 5,7 2,4 6,7 5,6 5,6 11,2* 6,3 7,1 3,4 6,2 8,3 1,8 5,1 5,2 Barns 1. Sygedag 0,5 0,9 0,8 0,3 0,4 0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 1,1 0,2 0,3 Omsorgsdage 0,2 0,6 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Ferie-fridage 0,5 0, ,5 1,0 0,9 0,6 0,1 1,7 0 Totalt 6,9 4,3 7,9 6,0 6,3 11,3 6,8 9,4 5,4 7,7 8,9 3,2 7,1 5,6 Arbejdspladsvurdering (APV) Spørgsmål 62: Hvornår har skolen senest gennemført en APV (arbejdspladsvurdering)? Hillerød 07/08 Psykisk APV: 0-1 år 17 % 1-2 år 25 % 2-3 år 58 % Fysisk APV: 0-1 år 8 % 1-2 år 33 % 2-3 år 59 % Skolerapport 10. Klasseskolen 21

23 APV ens overordnede resultater Spørgsmål 63: Hvilket samlet overordnet billede af skolen gav APV ens resultater? (et samlet billede af skolernes svar). Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret. Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Ikke besvaret Vurdering af ledelsen Kollegialt samarbejde og støtte Udviklings-muligheder for medarbejderne Samarbejde med eleverne Samarbejde med forældrene Fysiske arbejdsforhold 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi vil spørge ind til samarbejdet med elever og forældre i dette års APV. Arbejdsforholdene for medarbejdere/lærere Spørgsmål 64: Hvordan vil ledelsen betegne arbejdsforholdene for medarbejdere/lærere? (et samlet billede af skolernes svar). Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret. Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Ikke besvaret Lærerforberedelsesfaciliteter/ lærerarbejdspladser Mødefaciliteter Mulighed for anvendelse af AV og IT i undervisningen Pædagogisk servicecenters støtte og sparring ift. lærernes undervisning? Skolerapport 10. Klasseskolen 22

24 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi vil sætte fokus på synligheden af Pædagogisk servicecenters mulighed for at yde støtte og sparring til lærerne. MUS Spørgsmål 71: Gennemfører ledelsen hvert år MUS for medarbejderne? Hillerød gns. 07/08 Ja 62 % Ja, for nogle medarbejdere 38 % Nej 0 % 10. klasseskolens bemærkninger: Vi bruger MUS til at: At tage pulsen på medarbejdernes trivsel. At afdække professionelle fremtidsønsker i forhold til uddannelse, jobindhold osv. At give og få feedback og sparring. At sætte individuelle udviklingsmål. Elevfravær Spørgsmål 66: Elevfravær i henhold til skolens fraværslister i skoleåret 06/07 Hillerød 06/07 Hillerød 07/08 Sygdom (pct) 3,6 2,6 0 3,3 3,4 3,5 3,1 2,3 3,4 2,2 2,9 3,9 2,7 2,2 1,3 Andet lovligt fravær (pct) 1,1 1,2 0 1,7 2,4 1,3 0,6 0,9 1,3 0,7 1,2 1,3 1,1 2 0,6 Ulovligt fravær (pct) 1,0 0,5 0 0,4 0, ,9 0,2 1,9 1,0 0,3 0,5 0,4 0,3 I alt (pct) 5,7 4,3 7,6 5,4 6,1 4,8 3,7 4,1 4,9 4,8 5,1 5,5 4,3 4,6 2,2 Skolerapport 10. Klasseskolen 23

25 10. klasseskolens bemærkninger: Vi opgør vores fravær samlet for den enkelte elev 5 gange årligt og skelner ikke imellem lovligt og ulovligt fravær i den statistiske beregning. Vi bruger fraværsprocenten til at kvalificere den dialog vi har med alle elever, som har for højt fravær, og deres forældre. Vi opgør fraværet 5 gange årligt for at sikre os, at ingen falder igennem, uden vi opdager det og får mulighed for at håndtere det. Jf. i øvrigt vores fraværspolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) Spørgsmål 67: Hvornår har skolen senest gennemført en Undervisningsmiljøvurdering?. Hillerød gns. 07/ år 23 % 1-2 år 8 % 2-3 år 38 % Mangler 31 % Elevernes undervisningsmiljø Spørgsmål 68: Hvordan vurderes elevernes undervisningsmiljø? (et samlet billede af skolernes svar. Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret.) Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredssti llende Ikke besvaret De fysiske undervisningsforhold (lokaler, udluftning, mv.)? De psykiske undervisningsforhold (elev/elev)? De psykiske undervisningsforhold (lærer/elev)? Ift. at håndtere mobning? Ift. at håndtere vold? Skolerapport 10. Klasseskolen 24

26 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi gennemfører hvert år en elevtilfredshedsundersøgelse, som ligger tilgængelig på vores hjemmeside. I den elevtilfredshedsundersøgelse som vi gennemfører hvert år spørger vi ikke direkte ind til emnerne i spørgsmål 68. Fremadrettet vil vi redigere undersøgelsen så den også får karakter af en egentlig undervisningsmiljøundersøgelse. Skolerapport 10. Klasseskolen 25

27 Tema 9: Pædagogiske processer MÅLSÆTNING: Skolerne udvikler sig kontinuerligt i forhold til den kontekst, som skolerne befinder sig i. Det er vigtigt, at skolerne selv får mulighed for at pege på egne udviklingsområder samtidigt med, at skolerne også bliver "udfordret" af folkeskolens mange interessenter. I dette tema har skolerne mulighed for (i prosaform) at beskrive nogle udvalgte pædagogiske processer. Lærernes arbejde med IT i undervisningen Der bliver arbejdet meget, og stadig mere, med IT i undervisningen. Alle lærere er forsynede med bærbare computere og i alle klasselokaler er der projektorer. Det er ikke fagspecifikt i hvor høj grad den enkelte lærer benytter IT i undervisningen. Den enkelte lærer bruger det derimod i det omfang, der giver mening for deres undervisning, og generelt bruges det meget. Vi anser desuden IT dimensionen som værende en afgørende kompetence for vores elever, hvorfor vi vænner dem til at anvende det i høj grad i deres dagligdag. Således er vores elevintra godt udbygget, og de fleste praktiske beskeder, herunder lektier gives ad den vej. Desuden bruges IT mediet i høj grad af eleverne i deres fremlæggelser, hvilket projektorerne i klasserne i høj grad har fremmet. Læsning og kommunens læsehandleplan På baggrund af Hillerød kommunes læsehandleplan har vi i skoleåret 07/08 udarbejdet en lokal handleplan, som ligger tilgængelig på vores hjemmeside. Vores vurdering er, at især læsebåndet har haft den betydning, at flere af vores elever læser mere også lystlæsning. I forbindelse med et skift på læsevejlederpositionen, er vi i øjeblikket i gang med at revidere vores lokale læsehandleplan. Vi vil snarest efter sommerferien behandle den reviderede plan i hele lærergruppen og i skolebestyrelsen, hvorefter den bliver tilgængelig på hjemmesiden. Indarbejdelsen i 2008 af Børne- og Familieudvalgets indsatsområde "Fysisk sunde børn" i skolens virksomhed I forbindelse med vores udbud af undervisningsaktiviteter, har vi oprettet nye linjer med fokus på sundhed og bevægelse. I skoleåret 07/08 startede outdoorlinjen op, og i skoleåret 08/09 starter livslinjen en linje med decideret fokus på sund livsstil op. Således har vi i skoleåret 08/09 3 linjer med særligt fokus på sundhed og bevægelse: Idræts-, outdoor-, og livslinjen. Skolerapport 10. Klasseskolen 26

28 Skolebestyrelsen har behandlet sundhedstemaet i forhold til vores kantine, og har i den forbindelse udarbejdet et princip for kantinen med den hensigt at påvirke de unges valg af madvarer i en sundere retning. Vores kantine har gennemgået en renovering i løbet af året, således at vi nu må lave varm mad hver dag. I forbindelse med afslutningen på vores introuge for de kommende elever, har vi indgået aftale med ernæringseksperten Frede Breüner om en temaformiddag for hele skolen med fokus på de unges kostvaner. Skolens egne fokusområder på baggrund af resultaterne og oplysningerne i skolens egen og kommunens kvalitetsrapport for 2006/2007 (KR1) Vi har i skoleåret 07/08 haft en meget stor udviklingsopgave i forbindelse med udmøntningen af den nye 10. klasselov. Det er en opgave, som i høj grad har krævet både skolens og ledelsens særlige opmærksomhed. Der ud over har vi haft særlig fokus på sundhed i kantinen. Skolerapport 10. Klasseskolen 27

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 Børn, Skoler, Familier - Skoleafdelingen Februar 2015 1 Indledning... 3 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 1. Undervisning i tal... 7 Tabel 1.1 Skoler, elever

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009

Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009 Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009 1 Indhold Faktaoplysninger... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU... 4 Anvendte metoder... 4 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Vurdering

Læs mere

DEN INTERNATIONALE LINJE PÅ FOURFELDTSKOLEN IN TER NA T IO NAL

DEN INTERNATIONALE LINJE PÅ FOURFELDTSKOLEN IN TER NA T IO NAL DEN PÅ FOURFELDTSKOLEN IN TER NA T IO NAL UDFORDRINGER & UDSYN Den internationale linje er Fourfeldtskolens tilbud til elever i overbygningen der ønsker ekstra udfordringer, større fokus på engelsk og

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks:

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2010-11 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Skoler og SFO2011-12 Periode

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 1 Kapitel 1: Indledning...3 Baggrund og formål...3 Proces og dokumentation...3 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...3 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapport. Børn og Unge. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2009-2010. Skoleafsnit

Kvalitetsrapport. Børn og Unge. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2009-2010. Skoleafsnit Børn og Unge Kvalitetsrapport For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2009-2010 Skoleafsnit Kvalitetsrapport for Svendborg kommunale skolevæsen 2009/10 1 Indholdsfortegnelse Bymarkskolen... 3 Byskolen... 15

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 for skoleområdet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2014 for skoleområdet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2014 for skoleområdet i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED Kvalitetsrapport 2014 for skoleområdet i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

1. januar 2011. Kvalitetsrapport 2010-11 Nørre Snede Skole

1. januar 2011. Kvalitetsrapport 2010-11 Nørre Snede Skole 1. januar 2011 Kvalitetsrapport 2010-11 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurderingen 2014-2015 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere