Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08"

Transkript

1 Hillerød Kommune Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen skoleåret 2007/08 Børn, Familier & Kultur Juli 2008

2 INDHOLD Indledning....2 Tema 1: Undervisning i tal.. 3 Tema 2: Lærernes faglige kompetencer. 6 Tema 3: IT, undervisningsmidler og økonomi. 14 Tema 4: Særlige undervisningstilbud. 18 Tema 5: Skolevalg.19 Tema 6: SFO..19 Tema 7: Elevresultater.20 Tema 8: Arbejds- og undervisningsforhold.21 Tema 9: Pædagogiske processer.26 Skolerapport 10. Klasseskolen 1

3 Indledning Denne skolerapport skal ses i sammenhæng med den overordnede kommunale Kvalitetsrapport (KR2) for skoleområdet. Skolerapporten er bygget op om de samme 9 temaer som KR2 består af, og hvert tema er sammensat som følger: Målsætninger for temaet. Tabeller og data på området. Et eventuelt bemærkningsfelt hvor skolens ledelse kan kommentere skolens resultater. Et bemærkningsfelt til skoleafdelingen. Efterfølgende får skolebestyrelsen kvalitetsrapporten til høring, og skolen får derved mulighed for kommentere egne resultater og placeringer ift. de andre skoler. Skolerapport 10. Klasseskolen 2

4 Tema 1: Undervisning i tal MÅLSÆTNING: Eleverne skal opleve en god faglig undervisning, med dygtige og velforberedte lærere. Folkeskolens kerneydelse er undervisning af eleverne, derfor udgør en lærers undervisningsandel (jf. det udvidede undervisningsbegreb) 40 % af lærerens samlede arbejdstid. Undervisningen aflyses kun i særlige tilfælde og forsøges i videst muligt omfang at omlægges. Derfor er andelen af reel aflyst undervisning max. 2 % af elevernes samlede undervisningstid. Anvendelse af lærernes nettoarbejdstimer Spørgsmål 1 Hvor stor en del af lærernes samlede antal nettoarbejdstimer er planlagt anvendt til: (PN = Pædagogiske Nøgletal) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Direkte undervisning i klasser/hold? (PN1) 32,69 36,42 28,9 36,9 37,2 34,6 34,9 33,4 35,1 35,9 36,9 40,5 42,2 44,1 33 Specialundervisning 20.1 (PN3) 3,09 2,76 1,42 2,94 2,43 2,7 3,14 3,03 2,28 3,02 3,2 1,95 2,82 4,67 2,3 Undervisning i dansk som andetsprog (PN4) 1,02 1,17 0,13 0,11 0,56 1,07 0 1,01 1,89 3,26 3,02 0 2,85 0 1,36 Samlet ressourceforbrug "i snæver forstand" (PN5) 36,80 40,35 30, ,2 38, ,4 39,2 42,2 43,1 42,5 47,9 48,7 36,6 Lejrskoler (PN6) 1,21 1,41 4,19 1,41 1,71 1,48 0 1,09 0,96 1,93 1,16 1,36 1,16 0,87 1,06 Ekskursioner (PN7) 0,26 0, ,3 0, ,46 0 0,53 0,22 0, Øvrig undervisning jf. "det udvidede undervisningsbegreb" (PN8) 1,36 2,23 9,95 0 0,58 1,73 3,42 1,47 3,14 0,56 1,65 3,22 1,12 0 2,11 Total undervisningsandel. PN( ) 39,63 44,18 44,6 41,4 42,8 42,2 41, ,8 44,7 46,5 47,3 50,3 49,6 39,8 Kilde: Pædagogiske Nøgletal 2007/2008 Skolerapport 10. Klasseskolen 3

5 Aflysning af undervisning Spørgsmål 2 Hvor stor en del af lærernes undervisning er blevet aflyst? Dvs. at eleverne har fået fri! Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Aflyst undervisning "I snæver forstand" i.o. 0,68 0 0,5 0,7 2,6 0 0,8 0,24 0 2,9 0, ,56 Aflyst undervisning i dansk som andetsprog i.o. 2,7 0,6 0 8, , ,8 0 0,56 0 0,38 Aflyst undervisning Specialundervisning i.o. 3,1 0,6 4 17, , ,2 0 0,4 0 0,23 i.o. = ikke optalt 10. Klasseskolens bemærkninger: Da vi i vid udstrækning kører 2 lærerordning i vores læseklasse, aflyses undervisningen stort set aldrig her. Undervisning i dansk som andetsprog har i 07/08 været ledelsesmæssigt forankret under HIU, men vores fornemmelse af aflysningen er, at den er på niveau med vores øvrige aflysningsprocent. Elever og klasser Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Spørgsmål 3 Elever og klasser. Antal klassetrin (0.kl. - 9.kl.) (10.kl.) Gennemsnitlige antal spor 2, , ,5 4 1,3 2,3 2,3 1,6 1 3 Antal elever i normalundervisningen Antal elever totalt Gns. Klassekvotient i normalundervisningen 20 19,7 20,2 18, , , ,4 17,1 18,5 19, Lærer/elev ratio i normalundervisningen 12 11,9 10,5 11,7 12,4 12, ,8 13,4 15,7 10,3 10,6 12,6 11 Skolerapport 10. Klasseskolen 4

6 10. Klasseskolens bemærkninger: Lærer/elevratioen afspejler vores linjestruktur. Linjerne er et helt afgørende element i vores måde at drive skole på, og det er i vid udstræking nødvendigt, at vi prioriterer at have 2 lærere på til aktiviteterne på linjerne. Ser vi bort fra linjerne er ratioen 1,15. Skolerapport 10. Klasseskolen 5

7 Tema 2: Lærernes faglige kompetencer MÅLSÆTNING: 1) Kommunen har uddannede og kompetente lærere. Hver skole tilstræber at dække fagene med linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer. 2) Kommunens lærere møder faglige og pædagogiske udfordringer i deres dagligdag, og gives mulighed for løbende kompetenceudvikling. Skolerne anvender ca. 2 % af deres samlede driftsbudget til kompetenceudvikling af lærerne. 3) Rekruttering og fastholdelse af kompetente lærere er et højprioriteret indsatsområde i Kommunen og Hillerød Kommune tilstræber hele tiden at være en attraktiv arbejdsplads. Det betyder at skolerne kun har få rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. (Ekskl. Bhkl.ledere). Lærernes uddannelse Spørgsmål 5: Hvilken uddannelse har lærerne på skolen? (i procent) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Læreruddannelsen i.o Kandidat; cand.mag, cand.scient. pol, o.lign. i.o. 3, Andre korte- mellemlange- eller længerevarende uddannelser. i.o. 2, Faglige uddannelser; tømrer, designer o.lign. i.o. 0, Under uddannelse i.o. 4, Andre i.o. 0, i.o. = ikke opgjort i 06/ Klasseskolens bemærkninger: Vi har en underviser ansat, som allerede har en videregående uddannelse, men som alligevel læser til lærer. Ligeledes påtænker flere af vores cand. mag.`ere at læse meritlæreruddannelsen. Vi har desuden folk ansat med uddannelser fra flere end en af kategorierne i spørgsmål 5. Skolerapport 10. Klasseskolen 6

8 Rekruttering og fastholdelse Spørgsmål 10: Hvordan vurderer skolens ledelse, udfordringen med at rekruttere og fastholde? Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Skolen har ingen rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i.o. 23% Skolen har få rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. i.o. 69% Skolen har rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i.o. 8% Skolen har alvorlige rekrutteringsog fastholdelsesproblemer i.o. 0% Kompetenceudvikling Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Spørgsmål 11: Hvor mange midler er der anvendt på kompetenceudvikling af lærerne? Andel i procent af skolens samlede forbrug i regnskabsåret ,3 6,6 2,6 2,1 1,6 6,8 2,3 3,1 2,6 2,9 0,7 i.o. 5,9 2,4 10. Klasseskolens bemærkninger: I det budget vi anvender som beregningsgrundlag er inkluderet vores provenu for de udenbys elever. Procenten til kompetenceudvikling afspejler udviklingsarbejdet omkring implementeringen af den nye 10. klasselov, som har været en stor opgave for skolen. Linjefagsdækning Skolerapport 10. Klasseskolen 7

9 Andelen af timerne i dansk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i dansk som andet sprog, der varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 8

10 Andelen af timerne i matematik som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i fysik/kemi som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 9

11 Andelen af timerne i idræt som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i billedkunst som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 10

12 Andelen af timerne i musik som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i engelsk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 11

13 Andelen af timerne i tysk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i fransk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 12

14 Andelen af timerne i specialklasserne som varetages af lærere, som har specialpædagogisk uddannelse eller tilsvarende faglig kompetence, er vist herunder. 10. Klassesskolens bemærkninger: De fagrubrikker vi ikke har udfyldt i spørgsmålet afspejler, at vi er en 10. klasseskole. En række af de fag der er nævnt i spørgsmålet udbyder vi, i henhold til 10. klasseloven 19 c og d. Vi udbyder i stedet 12 linjer i henhold til 10. klasselovens 19 d, stk.4 og 5. Dog er en del af de fagområder, der henvises til i spørgsmålet integreret i linjerne. Da vi ikke udbyder alle fagene, der spørges til som selvstændige fag, har vi naturligvis heller ikke linjefagsuddannede lærere i fagene. Vi har ikke et støttecenter på skolen, og dansk som andetsprog er ikke en del af den normale undervisning på skolen. Skolerapport 10. Klasseskolen 13

15 Tema 3: IT, undervisningsmidler og økonomi MÅLSÆTNING: Eleverne i Hillerøds folkeskoler oplever udviklende læringsmiljøer og tidssvarende undervisningsmaterialer, der stimulerer lysten til at lære. Skolerne er tidssvarende inden for IT området. Der er max.5 elever pr. undervisningspc i gennemsnit på skolerne. Skolerne har og anvender interaktive tavler/ smartboards i undervisningen. Lærerne integrerer IT som en naturlig del i undervisningen. IT Spørgsmål 13, 14, 15: IT Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Antal elever pr. undervisnings-pc 6 3,6 3,7 4,3 3,8 4,2 3 4,1 3,5 2,5 3,2 4,2 2,2 4 4,2 Hvor mange af de computere som eleverne anvender, er bærbare? Hvor stor en del af skolens samlede budget anvendes til IT ("Lej dig glad", sikring, software o.lign.) i.o. 2,5 1,6 1,8 1 i.o ,6 2 1,3 i.o. 10 3,3 1 i.o. = ikke opgjort. Skolerapport 10. Klasseskolen 14

16 Undervisningsmidler BGFNN Spørgsmål 16: Hvorledes vurderer skolens ledelse undervisningsmaterialerne i nedenstående fag? (ikke IT) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Dansk - tidssvarende 62 % Dansk - delvist tidssvarende 38 % Dansk - ikke tidssvarende Matematik - tidssvarende 69 % Matematik - delvist tidssvarende 31 % Matematik - ikke tidssvarende Engelsk - tidssvarende 54 % Engelsk - delvist tidssvarende 46 % Engelsk - ikke tidssvarende Tysk - tidssvarende 56 % Tysk - delvist tidssvarende 44 % Tysk - ikke tidssvarende Fransk - tidssvarende 17 % Fransk - delvist tidssvarende 83 % Fransk - ikke tidssvarende Fysik/kemi - tidssvarende 22 % Fysik/Kemi - delvist tidssvarende 67 % Fysik/kemi - ikke tidssvarende 11 % Geografi - tidssvarende 56 % Geografi - delvist tidssvarende 33 % Geografi - ikke tidssvarende 11 % Historie- tidssvarende 36 % Historie - delvist tidssvarende 64 % Historie - ikke tidssvarende Biologi - tidssvarende 33 % Biologi delvist tidssvarende 66 % Skolerapport 10. Klasseskolen 15

17 Spørgsmål 16: Hvorledes vurderer skolens ledelse undervisningsmaterialerne i nedenstående fag? (ikke IT) Biologi - ikke tidssvarende Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Samfundsfag - tidssvarende 50 % Samfundsfag - delvist tidssvar. 38 % Samfundsfag - ikke tidssvarende 12 % Kristendom tidssvarende 50 % Kristendom delvist tidssvarende 50 % Kristendom ikke tidssvarende Idræt - tidssvarende 38 % Idræt - delvist tidssvarende 52 % Idræt - ikke tidssvarende 10. klasseskolens bemærkninger: Undervisningsmaterialerne vurderes samlet som værende delvist tidssvarende. Vi har generelt IT integreret i mange fag - der er projektorer i alle klasselokaler og lærerne har bærbare computere. Samlingerne er ikke helt tidssvarende, men det opvejes af, at lærerne selv fremstiller en stor del af materialerne. Undervisningsmidler i % af budgettet Spørgsmål 17: Hvor stor en del af skolens samlede budget (jan. 07) er anvendt til undervisningsmidler Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Andel opgjort i procent 5 4,1 7,4 3 i.o ,6 3 1, ,8 4 i.o. = ikke oplyst. Skolerapport 10. Klasseskolen 16

18 Elevpris på baggrund af elevtal pr. 5/ og regnskab (udarbejdet af Økonomi) Elevtal 5/9 Skole 2007 Kr/elev Hovedtotal Frederiksborg byskole, Carlsbergv Hillerødsholmskolen, Hillerødh.alle Brødeskov skole , Jespervej , Teglværksvej Alsønderup skole, Baunevej , Østervang 124 (inkl. Specialskoleafsnit) Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge Uvelse skole, Uvelse Gennemsnit for alle Pris pr. elev efter skolestørrelse Elevtal 5/ Kr/elev Hovedtotal elever Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Uvelse skole, Uvelse I alt gennemsnitspris for skoler under 200 elever elever Alsønderup skole, Baunevej elever Brødeskov skole Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge I alt gennemsnitspris elever Hillerødsholmskolen inkl. Gadevang inkl. Nødebo I alt gennemsnitspris Gennemsnitspris for skoler fra elever Skoler hvori der er indregnet specialundervisning: Elevtal 5/ Hovedtotal , Østervang 124 (inkl. Specialskoleafsnit) Frederiksborg byskole, Carlsbergv , Teglværksvej Gennemsnitspris for skoler inkl. Specialundervisning Skolerapport 10. Klasseskolen 17

19 Tema 4: Særlige undervisningstilbud MÅLSÆTNING: Folkeskolerne i Hillerød vil gerne være rummelige og give børn muligheder for at have et godt skoleliv. Det er vigtigt at alle elever tilbydes muligheder, der giver dem en chance for at lykkes. Der er fokus på integration af elever med anden etnisk baggrund end dansk og på elever med særlige behov. Skolerne gør hvad de kan for at eleverne får "de rigtige tilbud" fremfor de "tilbud hvor der er plads". Fordeling af elever med et andet modersmål end dansk Spørgsmål 22: Hvor stor en del af skolens samlede elevtal, har et andet sprog end dansk som modersmål? Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Antal 47 47, Procent af skolens samlede elevtal 9 9,44 6,7 0,9 6,9 10 6, ,2 36 2, ,9 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi har i skoleåret 07/08 fysisk huset 10. klassetilbudet for sent ankomne flygtninge og indvandrere, populært kaldet "fletteklassen". Klassen har dog ledelsesmæssigt været forankret i HIU, hvorfor de vil være de rette til at foretagevurderingen af tilbuddets effekt. I skoleåret 08/09 vil fletteklassen være ledelsesmæssigt forankret på 10. klasseskolen. Skolerapport 10. Klasseskolen 18

20 Tema 5: Skolevalg MÅLSÆTNING: Hillerøds folkeskoler skal være de foretrukne af kommunens borgere. Skolerne skal være en del af et samlet kommunalt skolevæsen samtidigt med, at skolerne har mulighed for at udvikle sig forskelligt. Der skal være plads til "profilering og anderledeshed". Min. 80 % af børnene i kommunen går i Hillerøds folkeskoler. 10. klasseskolens bemærkninger: 10. klasseskolens profil er: Høj faglighed. 10. klasseskolen er ikke "en sovepude". Rummelighed. 10. klasse er for alle, og vi er gode til at "ramme og rumme" de unge. Lyst og afklaring. 10. klasse skal give eleverne tro på sig selv, lyst til at videreuddanne sig og afklaring i forhold til uddannelsesvej. Derfor har vi, ud over undervisningen i grundfagene, linjer med vidt forskelligt indhold som eleverne selv vælger sig ind på ud fra deres personlige ønske. Linjerne er afgørende vigtige for vores skole og er en vigtig del af vores profil. Vi er Hillerød kommunes eneste tilbud om 10 klasse, så der er ikke andre kommunale skoler at vælge imellem. Vi søges meget af elever fra andre kommuner, og vi har op til skoleåret 07/08 oplevet den hidtil største søgning fra elever fra andre kommuner. Således optog vi 60 elever fra andre kommuner, ligesom vi, pga. manglende fysisk kapacitet, har måtte afvise omkring 40 elever fra denne kategori i løbet af skoleåret. Op til skoleåret 08/09 har vi oplevet endnu en markant stigning i søgningen fra såvel Hillerødelever som fra udenbys elever. Vi har således måtte nøjes med at optage 55 udenbys elever og afvist mere end 50. Af disse har 30 valgt at blive ved med at stå på den eksterne venteliste. I procent har vi oplevet 35% flere ansøgere fra andre kommuner forud for skoleårets start. Vi har ikke fysisk kapacitet til at optage alle de elever der søger. Endnu kan vi dog rumme de Hillerødelever der søger os, men fortsætter den høje søgning henover den næste årrække,kan vi med demografitallene i bevidstheden, blive bekymrede for om vi vil have den fornødne kapacitet til at optage alle de Hillerødelever som søger os. Skolerapport 10. Klasseskolen 19

21 Tema 6: SFO Dette tema er ikke relevant for 10. Klasseskolen. Tema 7: Elevresultater MÅLSÆTNING: Skolerne i Hillerød skal både danne grundlag for børnenes uddannelse og dannelse. Skolerne har faglige ambitioner på elevernes og på egne vegne, og det er et mål, at den enkelte elev kontinuerligt udvikler sig fagligt i forhold til de livsvilkår eleven har. På kommuneniveau vil vi matche de 10 højst placerede kommuner i landet (målt i forhold til resultater opnået ved folkeskolens afgangsprøver og de kommunale testresultater). Andel af elever der er påbegyndt en ungdomsuddannelse Spørgsmål 44: Andel af afgangselever, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 9. kl. eller 10. kl. i skoleåret 07/08 Hillerød 06/07 Hillerød 07/08 Vælger ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9.klasse (procent) i.o Vælger 10.klasse/Efterskole m.v. efter 9.klasse (procent) i.o Vælger ungdomsuddannelse efter 10.klasse (procent) i.o Vælger arbejde, udlandsophold og andet efter 9.kl./10.kl. (procent) i.o. 5, i.o. = ikke optalt Skolerapport 10. Klasseskolen 20

22 Tema 8: Arbejds- og undervisningsforhold MÅLSÆTNING: Alle elever og ansatte i kommunens folkeskoler har gode lærings- og arbejdsforhold. Hillerød Kommune er en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere og understøtter det gode undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Sundhed og trivsel hos elever, lærere, pædagoger og ledere er i fokus. Lærerfravær Spørgsmål 61: Opgørelse af lærerfravær. Hvor stor en del af lærerfraværet skyldes: Hillerød 07/08 Sygdom (både kort og lang) 5,7 2,4 6,7 5,6 5,6 11,2* 6,3 7,1 3,4 6,2 8,3 1,8 5,1 5,2 Barns 1. Sygedag 0,5 0,9 0,8 0,3 0,4 0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 1,1 0,2 0,3 Omsorgsdage 0,2 0,6 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Ferie-fridage 0,5 0, ,5 1,0 0,9 0,6 0,1 1,7 0 Totalt 6,9 4,3 7,9 6,0 6,3 11,3 6,8 9,4 5,4 7,7 8,9 3,2 7,1 5,6 Arbejdspladsvurdering (APV) Spørgsmål 62: Hvornår har skolen senest gennemført en APV (arbejdspladsvurdering)? Hillerød 07/08 Psykisk APV: 0-1 år 17 % 1-2 år 25 % 2-3 år 58 % Fysisk APV: 0-1 år 8 % 1-2 år 33 % 2-3 år 59 % Skolerapport 10. Klasseskolen 21

23 APV ens overordnede resultater Spørgsmål 63: Hvilket samlet overordnet billede af skolen gav APV ens resultater? (et samlet billede af skolernes svar). Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret. Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Ikke besvaret Vurdering af ledelsen Kollegialt samarbejde og støtte Udviklings-muligheder for medarbejderne Samarbejde med eleverne Samarbejde med forældrene Fysiske arbejdsforhold 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi vil spørge ind til samarbejdet med elever og forældre i dette års APV. Arbejdsforholdene for medarbejdere/lærere Spørgsmål 64: Hvordan vil ledelsen betegne arbejdsforholdene for medarbejdere/lærere? (et samlet billede af skolernes svar). Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret. Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Ikke besvaret Lærerforberedelsesfaciliteter/ lærerarbejdspladser Mødefaciliteter Mulighed for anvendelse af AV og IT i undervisningen Pædagogisk servicecenters støtte og sparring ift. lærernes undervisning? Skolerapport 10. Klasseskolen 22

24 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi vil sætte fokus på synligheden af Pædagogisk servicecenters mulighed for at yde støtte og sparring til lærerne. MUS Spørgsmål 71: Gennemfører ledelsen hvert år MUS for medarbejderne? Hillerød gns. 07/08 Ja 62 % Ja, for nogle medarbejdere 38 % Nej 0 % 10. klasseskolens bemærkninger: Vi bruger MUS til at: At tage pulsen på medarbejdernes trivsel. At afdække professionelle fremtidsønsker i forhold til uddannelse, jobindhold osv. At give og få feedback og sparring. At sætte individuelle udviklingsmål. Elevfravær Spørgsmål 66: Elevfravær i henhold til skolens fraværslister i skoleåret 06/07 Hillerød 06/07 Hillerød 07/08 Sygdom (pct) 3,6 2,6 0 3,3 3,4 3,5 3,1 2,3 3,4 2,2 2,9 3,9 2,7 2,2 1,3 Andet lovligt fravær (pct) 1,1 1,2 0 1,7 2,4 1,3 0,6 0,9 1,3 0,7 1,2 1,3 1,1 2 0,6 Ulovligt fravær (pct) 1,0 0,5 0 0,4 0, ,9 0,2 1,9 1,0 0,3 0,5 0,4 0,3 I alt (pct) 5,7 4,3 7,6 5,4 6,1 4,8 3,7 4,1 4,9 4,8 5,1 5,5 4,3 4,6 2,2 Skolerapport 10. Klasseskolen 23

25 10. klasseskolens bemærkninger: Vi opgør vores fravær samlet for den enkelte elev 5 gange årligt og skelner ikke imellem lovligt og ulovligt fravær i den statistiske beregning. Vi bruger fraværsprocenten til at kvalificere den dialog vi har med alle elever, som har for højt fravær, og deres forældre. Vi opgør fraværet 5 gange årligt for at sikre os, at ingen falder igennem, uden vi opdager det og får mulighed for at håndtere det. Jf. i øvrigt vores fraværspolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) Spørgsmål 67: Hvornår har skolen senest gennemført en Undervisningsmiljøvurdering?. Hillerød gns. 07/ år 23 % 1-2 år 8 % 2-3 år 38 % Mangler 31 % Elevernes undervisningsmiljø Spørgsmål 68: Hvordan vurderes elevernes undervisningsmiljø? (et samlet billede af skolernes svar. Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret.) Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredssti llende Ikke besvaret De fysiske undervisningsforhold (lokaler, udluftning, mv.)? De psykiske undervisningsforhold (elev/elev)? De psykiske undervisningsforhold (lærer/elev)? Ift. at håndtere mobning? Ift. at håndtere vold? Skolerapport 10. Klasseskolen 24

26 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi gennemfører hvert år en elevtilfredshedsundersøgelse, som ligger tilgængelig på vores hjemmeside. I den elevtilfredshedsundersøgelse som vi gennemfører hvert år spørger vi ikke direkte ind til emnerne i spørgsmål 68. Fremadrettet vil vi redigere undersøgelsen så den også får karakter af en egentlig undervisningsmiljøundersøgelse. Skolerapport 10. Klasseskolen 25

27 Tema 9: Pædagogiske processer MÅLSÆTNING: Skolerne udvikler sig kontinuerligt i forhold til den kontekst, som skolerne befinder sig i. Det er vigtigt, at skolerne selv får mulighed for at pege på egne udviklingsområder samtidigt med, at skolerne også bliver "udfordret" af folkeskolens mange interessenter. I dette tema har skolerne mulighed for (i prosaform) at beskrive nogle udvalgte pædagogiske processer. Lærernes arbejde med IT i undervisningen Der bliver arbejdet meget, og stadig mere, med IT i undervisningen. Alle lærere er forsynede med bærbare computere og i alle klasselokaler er der projektorer. Det er ikke fagspecifikt i hvor høj grad den enkelte lærer benytter IT i undervisningen. Den enkelte lærer bruger det derimod i det omfang, der giver mening for deres undervisning, og generelt bruges det meget. Vi anser desuden IT dimensionen som værende en afgørende kompetence for vores elever, hvorfor vi vænner dem til at anvende det i høj grad i deres dagligdag. Således er vores elevintra godt udbygget, og de fleste praktiske beskeder, herunder lektier gives ad den vej. Desuden bruges IT mediet i høj grad af eleverne i deres fremlæggelser, hvilket projektorerne i klasserne i høj grad har fremmet. Læsning og kommunens læsehandleplan På baggrund af Hillerød kommunes læsehandleplan har vi i skoleåret 07/08 udarbejdet en lokal handleplan, som ligger tilgængelig på vores hjemmeside. Vores vurdering er, at især læsebåndet har haft den betydning, at flere af vores elever læser mere også lystlæsning. I forbindelse med et skift på læsevejlederpositionen, er vi i øjeblikket i gang med at revidere vores lokale læsehandleplan. Vi vil snarest efter sommerferien behandle den reviderede plan i hele lærergruppen og i skolebestyrelsen, hvorefter den bliver tilgængelig på hjemmesiden. Indarbejdelsen i 2008 af Børne- og Familieudvalgets indsatsområde "Fysisk sunde børn" i skolens virksomhed I forbindelse med vores udbud af undervisningsaktiviteter, har vi oprettet nye linjer med fokus på sundhed og bevægelse. I skoleåret 07/08 startede outdoorlinjen op, og i skoleåret 08/09 starter livslinjen en linje med decideret fokus på sund livsstil op. Således har vi i skoleåret 08/09 3 linjer med særligt fokus på sundhed og bevægelse: Idræts-, outdoor-, og livslinjen. Skolerapport 10. Klasseskolen 26

28 Skolebestyrelsen har behandlet sundhedstemaet i forhold til vores kantine, og har i den forbindelse udarbejdet et princip for kantinen med den hensigt at påvirke de unges valg af madvarer i en sundere retning. Vores kantine har gennemgået en renovering i løbet af året, således at vi nu må lave varm mad hver dag. I forbindelse med afslutningen på vores introuge for de kommende elever, har vi indgået aftale med ernæringseksperten Frede Breüner om en temaformiddag for hele skolen med fokus på de unges kostvaner. Skolens egne fokusområder på baggrund af resultaterne og oplysningerne i skolens egen og kommunens kvalitetsrapport for 2006/2007 (KR1) Vi har i skoleåret 07/08 haft en meget stor udviklingsopgave i forbindelse med udmøntningen af den nye 10. klasselov. Det er en opgave, som i høj grad har krævet både skolens og ledelsens særlige opmærksomhed. Der ud over har vi haft særlig fokus på sundhed i kantinen. Skolerapport 10. Klasseskolen 27

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere