Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen. skoleåret 2007/08"

Transkript

1 Hillerød Kommune Kvalitetsrapport 10. Klasseskolen skoleåret 2007/08 Børn, Familier & Kultur Juli 2008

2 INDHOLD Indledning....2 Tema 1: Undervisning i tal.. 3 Tema 2: Lærernes faglige kompetencer. 6 Tema 3: IT, undervisningsmidler og økonomi. 14 Tema 4: Særlige undervisningstilbud. 18 Tema 5: Skolevalg.19 Tema 6: SFO..19 Tema 7: Elevresultater.20 Tema 8: Arbejds- og undervisningsforhold.21 Tema 9: Pædagogiske processer.26 Skolerapport 10. Klasseskolen 1

3 Indledning Denne skolerapport skal ses i sammenhæng med den overordnede kommunale Kvalitetsrapport (KR2) for skoleområdet. Skolerapporten er bygget op om de samme 9 temaer som KR2 består af, og hvert tema er sammensat som følger: Målsætninger for temaet. Tabeller og data på området. Et eventuelt bemærkningsfelt hvor skolens ledelse kan kommentere skolens resultater. Et bemærkningsfelt til skoleafdelingen. Efterfølgende får skolebestyrelsen kvalitetsrapporten til høring, og skolen får derved mulighed for kommentere egne resultater og placeringer ift. de andre skoler. Skolerapport 10. Klasseskolen 2

4 Tema 1: Undervisning i tal MÅLSÆTNING: Eleverne skal opleve en god faglig undervisning, med dygtige og velforberedte lærere. Folkeskolens kerneydelse er undervisning af eleverne, derfor udgør en lærers undervisningsandel (jf. det udvidede undervisningsbegreb) 40 % af lærerens samlede arbejdstid. Undervisningen aflyses kun i særlige tilfælde og forsøges i videst muligt omfang at omlægges. Derfor er andelen af reel aflyst undervisning max. 2 % af elevernes samlede undervisningstid. Anvendelse af lærernes nettoarbejdstimer Spørgsmål 1 Hvor stor en del af lærernes samlede antal nettoarbejdstimer er planlagt anvendt til: (PN = Pædagogiske Nøgletal) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Direkte undervisning i klasser/hold? (PN1) 32,69 36,42 28,9 36,9 37,2 34,6 34,9 33,4 35,1 35,9 36,9 40,5 42,2 44,1 33 Specialundervisning 20.1 (PN3) 3,09 2,76 1,42 2,94 2,43 2,7 3,14 3,03 2,28 3,02 3,2 1,95 2,82 4,67 2,3 Undervisning i dansk som andetsprog (PN4) 1,02 1,17 0,13 0,11 0,56 1,07 0 1,01 1,89 3,26 3,02 0 2,85 0 1,36 Samlet ressourceforbrug "i snæver forstand" (PN5) 36,80 40,35 30, ,2 38, ,4 39,2 42,2 43,1 42,5 47,9 48,7 36,6 Lejrskoler (PN6) 1,21 1,41 4,19 1,41 1,71 1,48 0 1,09 0,96 1,93 1,16 1,36 1,16 0,87 1,06 Ekskursioner (PN7) 0,26 0, ,3 0, ,46 0 0,53 0,22 0, Øvrig undervisning jf. "det udvidede undervisningsbegreb" (PN8) 1,36 2,23 9,95 0 0,58 1,73 3,42 1,47 3,14 0,56 1,65 3,22 1,12 0 2,11 Total undervisningsandel. PN( ) 39,63 44,18 44,6 41,4 42,8 42,2 41, ,8 44,7 46,5 47,3 50,3 49,6 39,8 Kilde: Pædagogiske Nøgletal 2007/2008 Skolerapport 10. Klasseskolen 3

5 Aflysning af undervisning Spørgsmål 2 Hvor stor en del af lærernes undervisning er blevet aflyst? Dvs. at eleverne har fået fri! Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Aflyst undervisning "I snæver forstand" i.o. 0,68 0 0,5 0,7 2,6 0 0,8 0,24 0 2,9 0, ,56 Aflyst undervisning i dansk som andetsprog i.o. 2,7 0,6 0 8, , ,8 0 0,56 0 0,38 Aflyst undervisning Specialundervisning i.o. 3,1 0,6 4 17, , ,2 0 0,4 0 0,23 i.o. = ikke optalt 10. Klasseskolens bemærkninger: Da vi i vid udstrækning kører 2 lærerordning i vores læseklasse, aflyses undervisningen stort set aldrig her. Undervisning i dansk som andetsprog har i 07/08 været ledelsesmæssigt forankret under HIU, men vores fornemmelse af aflysningen er, at den er på niveau med vores øvrige aflysningsprocent. Elever og klasser Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Spørgsmål 3 Elever og klasser. Antal klassetrin (0.kl. - 9.kl.) (10.kl.) Gennemsnitlige antal spor 2, , ,5 4 1,3 2,3 2,3 1,6 1 3 Antal elever i normalundervisningen Antal elever totalt Gns. Klassekvotient i normalundervisningen 20 19,7 20,2 18, , , ,4 17,1 18,5 19, Lærer/elev ratio i normalundervisningen 12 11,9 10,5 11,7 12,4 12, ,8 13,4 15,7 10,3 10,6 12,6 11 Skolerapport 10. Klasseskolen 4

6 10. Klasseskolens bemærkninger: Lærer/elevratioen afspejler vores linjestruktur. Linjerne er et helt afgørende element i vores måde at drive skole på, og det er i vid udstræking nødvendigt, at vi prioriterer at have 2 lærere på til aktiviteterne på linjerne. Ser vi bort fra linjerne er ratioen 1,15. Skolerapport 10. Klasseskolen 5

7 Tema 2: Lærernes faglige kompetencer MÅLSÆTNING: 1) Kommunen har uddannede og kompetente lærere. Hver skole tilstræber at dække fagene med linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer. 2) Kommunens lærere møder faglige og pædagogiske udfordringer i deres dagligdag, og gives mulighed for løbende kompetenceudvikling. Skolerne anvender ca. 2 % af deres samlede driftsbudget til kompetenceudvikling af lærerne. 3) Rekruttering og fastholdelse af kompetente lærere er et højprioriteret indsatsområde i Kommunen og Hillerød Kommune tilstræber hele tiden at være en attraktiv arbejdsplads. Det betyder at skolerne kun har få rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. (Ekskl. Bhkl.ledere). Lærernes uddannelse Spørgsmål 5: Hvilken uddannelse har lærerne på skolen? (i procent) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Læreruddannelsen i.o Kandidat; cand.mag, cand.scient. pol, o.lign. i.o. 3, Andre korte- mellemlange- eller længerevarende uddannelser. i.o. 2, Faglige uddannelser; tømrer, designer o.lign. i.o. 0, Under uddannelse i.o. 4, Andre i.o. 0, i.o. = ikke opgjort i 06/ Klasseskolens bemærkninger: Vi har en underviser ansat, som allerede har en videregående uddannelse, men som alligevel læser til lærer. Ligeledes påtænker flere af vores cand. mag.`ere at læse meritlæreruddannelsen. Vi har desuden folk ansat med uddannelser fra flere end en af kategorierne i spørgsmål 5. Skolerapport 10. Klasseskolen 6

8 Rekruttering og fastholdelse Spørgsmål 10: Hvordan vurderer skolens ledelse, udfordringen med at rekruttere og fastholde? Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Skolen har ingen rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i.o. 23% Skolen har få rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. i.o. 69% Skolen har rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i.o. 8% Skolen har alvorlige rekrutteringsog fastholdelsesproblemer i.o. 0% Kompetenceudvikling Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Spørgsmål 11: Hvor mange midler er der anvendt på kompetenceudvikling af lærerne? Andel i procent af skolens samlede forbrug i regnskabsåret ,3 6,6 2,6 2,1 1,6 6,8 2,3 3,1 2,6 2,9 0,7 i.o. 5,9 2,4 10. Klasseskolens bemærkninger: I det budget vi anvender som beregningsgrundlag er inkluderet vores provenu for de udenbys elever. Procenten til kompetenceudvikling afspejler udviklingsarbejdet omkring implementeringen af den nye 10. klasselov, som har været en stor opgave for skolen. Linjefagsdækning Skolerapport 10. Klasseskolen 7

9 Andelen af timerne i dansk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i dansk som andet sprog, der varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 8

10 Andelen af timerne i matematik som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i fysik/kemi som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 9

11 Andelen af timerne i idræt som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i billedkunst som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 10

12 Andelen af timerne i musik som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i engelsk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 11

13 Andelen af timerne i tysk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Andelen af timerne i fransk som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse er vist herunder. Skolerapport 10. Klasseskolen 12

14 Andelen af timerne i specialklasserne som varetages af lærere, som har specialpædagogisk uddannelse eller tilsvarende faglig kompetence, er vist herunder. 10. Klassesskolens bemærkninger: De fagrubrikker vi ikke har udfyldt i spørgsmålet afspejler, at vi er en 10. klasseskole. En række af de fag der er nævnt i spørgsmålet udbyder vi, i henhold til 10. klasseloven 19 c og d. Vi udbyder i stedet 12 linjer i henhold til 10. klasselovens 19 d, stk.4 og 5. Dog er en del af de fagområder, der henvises til i spørgsmålet integreret i linjerne. Da vi ikke udbyder alle fagene, der spørges til som selvstændige fag, har vi naturligvis heller ikke linjefagsuddannede lærere i fagene. Vi har ikke et støttecenter på skolen, og dansk som andetsprog er ikke en del af den normale undervisning på skolen. Skolerapport 10. Klasseskolen 13

15 Tema 3: IT, undervisningsmidler og økonomi MÅLSÆTNING: Eleverne i Hillerøds folkeskoler oplever udviklende læringsmiljøer og tidssvarende undervisningsmaterialer, der stimulerer lysten til at lære. Skolerne er tidssvarende inden for IT området. Der er max.5 elever pr. undervisningspc i gennemsnit på skolerne. Skolerne har og anvender interaktive tavler/ smartboards i undervisningen. Lærerne integrerer IT som en naturlig del i undervisningen. IT Spørgsmål 13, 14, 15: IT Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Antal elever pr. undervisnings-pc 6 3,6 3,7 4,3 3,8 4,2 3 4,1 3,5 2,5 3,2 4,2 2,2 4 4,2 Hvor mange af de computere som eleverne anvender, er bærbare? Hvor stor en del af skolens samlede budget anvendes til IT ("Lej dig glad", sikring, software o.lign.) i.o. 2,5 1,6 1,8 1 i.o ,6 2 1,3 i.o. 10 3,3 1 i.o. = ikke opgjort. Skolerapport 10. Klasseskolen 14

16 Undervisningsmidler BGFNN Spørgsmål 16: Hvorledes vurderer skolens ledelse undervisningsmaterialerne i nedenstående fag? (ikke IT) Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Dansk - tidssvarende 62 % Dansk - delvist tidssvarende 38 % Dansk - ikke tidssvarende Matematik - tidssvarende 69 % Matematik - delvist tidssvarende 31 % Matematik - ikke tidssvarende Engelsk - tidssvarende 54 % Engelsk - delvist tidssvarende 46 % Engelsk - ikke tidssvarende Tysk - tidssvarende 56 % Tysk - delvist tidssvarende 44 % Tysk - ikke tidssvarende Fransk - tidssvarende 17 % Fransk - delvist tidssvarende 83 % Fransk - ikke tidssvarende Fysik/kemi - tidssvarende 22 % Fysik/Kemi - delvist tidssvarende 67 % Fysik/kemi - ikke tidssvarende 11 % Geografi - tidssvarende 56 % Geografi - delvist tidssvarende 33 % Geografi - ikke tidssvarende 11 % Historie- tidssvarende 36 % Historie - delvist tidssvarende 64 % Historie - ikke tidssvarende Biologi - tidssvarende 33 % Biologi delvist tidssvarende 66 % Skolerapport 10. Klasseskolen 15

17 Spørgsmål 16: Hvorledes vurderer skolens ledelse undervisningsmaterialerne i nedenstående fag? (ikke IT) Biologi - ikke tidssvarende Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Samfundsfag - tidssvarende 50 % Samfundsfag - delvist tidssvar. 38 % Samfundsfag - ikke tidssvarende 12 % Kristendom tidssvarende 50 % Kristendom delvist tidssvarende 50 % Kristendom ikke tidssvarende Idræt - tidssvarende 38 % Idræt - delvist tidssvarende 52 % Idræt - ikke tidssvarende 10. klasseskolens bemærkninger: Undervisningsmaterialerne vurderes samlet som værende delvist tidssvarende. Vi har generelt IT integreret i mange fag - der er projektorer i alle klasselokaler og lærerne har bærbare computere. Samlingerne er ikke helt tidssvarende, men det opvejes af, at lærerne selv fremstiller en stor del af materialerne. Undervisningsmidler i % af budgettet Spørgsmål 17: Hvor stor en del af skolens samlede budget (jan. 07) er anvendt til undervisningsmidler Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Andel opgjort i procent 5 4,1 7,4 3 i.o ,6 3 1, ,8 4 i.o. = ikke oplyst. Skolerapport 10. Klasseskolen 16

18 Elevpris på baggrund af elevtal pr. 5/ og regnskab (udarbejdet af Økonomi) Elevtal 5/9 Skole 2007 Kr/elev Hovedtotal Frederiksborg byskole, Carlsbergv Hillerødsholmskolen, Hillerødh.alle Brødeskov skole , Jespervej , Teglværksvej Alsønderup skole, Baunevej , Østervang 124 (inkl. Specialskoleafsnit) Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge Uvelse skole, Uvelse Gennemsnit for alle Pris pr. elev efter skolestørrelse Elevtal 5/ Kr/elev Hovedtotal elever Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Uvelse skole, Uvelse I alt gennemsnitspris for skoler under 200 elever elever Alsønderup skole, Baunevej elever Brødeskov skole Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge I alt gennemsnitspris elever Hillerødsholmskolen inkl. Gadevang inkl. Nødebo I alt gennemsnitspris Gennemsnitspris for skoler fra elever Skoler hvori der er indregnet specialundervisning: Elevtal 5/ Hovedtotal , Østervang 124 (inkl. Specialskoleafsnit) Frederiksborg byskole, Carlsbergv , Teglværksvej Gennemsnitspris for skoler inkl. Specialundervisning Skolerapport 10. Klasseskolen 17

19 Tema 4: Særlige undervisningstilbud MÅLSÆTNING: Folkeskolerne i Hillerød vil gerne være rummelige og give børn muligheder for at have et godt skoleliv. Det er vigtigt at alle elever tilbydes muligheder, der giver dem en chance for at lykkes. Der er fokus på integration af elever med anden etnisk baggrund end dansk og på elever med særlige behov. Skolerne gør hvad de kan for at eleverne får "de rigtige tilbud" fremfor de "tilbud hvor der er plads". Fordeling af elever med et andet modersmål end dansk Spørgsmål 22: Hvor stor en del af skolens samlede elevtal, har et andet sprog end dansk som modersmål? Hillerød gns. 06/07 Hillerød gns. 07/08 Antal 47 47, Procent af skolens samlede elevtal 9 9,44 6,7 0,9 6,9 10 6, ,2 36 2, ,9 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi har i skoleåret 07/08 fysisk huset 10. klassetilbudet for sent ankomne flygtninge og indvandrere, populært kaldet "fletteklassen". Klassen har dog ledelsesmæssigt været forankret i HIU, hvorfor de vil være de rette til at foretagevurderingen af tilbuddets effekt. I skoleåret 08/09 vil fletteklassen være ledelsesmæssigt forankret på 10. klasseskolen. Skolerapport 10. Klasseskolen 18

20 Tema 5: Skolevalg MÅLSÆTNING: Hillerøds folkeskoler skal være de foretrukne af kommunens borgere. Skolerne skal være en del af et samlet kommunalt skolevæsen samtidigt med, at skolerne har mulighed for at udvikle sig forskelligt. Der skal være plads til "profilering og anderledeshed". Min. 80 % af børnene i kommunen går i Hillerøds folkeskoler. 10. klasseskolens bemærkninger: 10. klasseskolens profil er: Høj faglighed. 10. klasseskolen er ikke "en sovepude". Rummelighed. 10. klasse er for alle, og vi er gode til at "ramme og rumme" de unge. Lyst og afklaring. 10. klasse skal give eleverne tro på sig selv, lyst til at videreuddanne sig og afklaring i forhold til uddannelsesvej. Derfor har vi, ud over undervisningen i grundfagene, linjer med vidt forskelligt indhold som eleverne selv vælger sig ind på ud fra deres personlige ønske. Linjerne er afgørende vigtige for vores skole og er en vigtig del af vores profil. Vi er Hillerød kommunes eneste tilbud om 10 klasse, så der er ikke andre kommunale skoler at vælge imellem. Vi søges meget af elever fra andre kommuner, og vi har op til skoleåret 07/08 oplevet den hidtil største søgning fra elever fra andre kommuner. Således optog vi 60 elever fra andre kommuner, ligesom vi, pga. manglende fysisk kapacitet, har måtte afvise omkring 40 elever fra denne kategori i løbet af skoleåret. Op til skoleåret 08/09 har vi oplevet endnu en markant stigning i søgningen fra såvel Hillerødelever som fra udenbys elever. Vi har således måtte nøjes med at optage 55 udenbys elever og afvist mere end 50. Af disse har 30 valgt at blive ved med at stå på den eksterne venteliste. I procent har vi oplevet 35% flere ansøgere fra andre kommuner forud for skoleårets start. Vi har ikke fysisk kapacitet til at optage alle de elever der søger. Endnu kan vi dog rumme de Hillerødelever der søger os, men fortsætter den høje søgning henover den næste årrække,kan vi med demografitallene i bevidstheden, blive bekymrede for om vi vil have den fornødne kapacitet til at optage alle de Hillerødelever som søger os. Skolerapport 10. Klasseskolen 19

21 Tema 6: SFO Dette tema er ikke relevant for 10. Klasseskolen. Tema 7: Elevresultater MÅLSÆTNING: Skolerne i Hillerød skal både danne grundlag for børnenes uddannelse og dannelse. Skolerne har faglige ambitioner på elevernes og på egne vegne, og det er et mål, at den enkelte elev kontinuerligt udvikler sig fagligt i forhold til de livsvilkår eleven har. På kommuneniveau vil vi matche de 10 højst placerede kommuner i landet (målt i forhold til resultater opnået ved folkeskolens afgangsprøver og de kommunale testresultater). Andel af elever der er påbegyndt en ungdomsuddannelse Spørgsmål 44: Andel af afgangselever, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 9. kl. eller 10. kl. i skoleåret 07/08 Hillerød 06/07 Hillerød 07/08 Vælger ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9.klasse (procent) i.o Vælger 10.klasse/Efterskole m.v. efter 9.klasse (procent) i.o Vælger ungdomsuddannelse efter 10.klasse (procent) i.o Vælger arbejde, udlandsophold og andet efter 9.kl./10.kl. (procent) i.o. 5, i.o. = ikke optalt Skolerapport 10. Klasseskolen 20

22 Tema 8: Arbejds- og undervisningsforhold MÅLSÆTNING: Alle elever og ansatte i kommunens folkeskoler har gode lærings- og arbejdsforhold. Hillerød Kommune er en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere og understøtter det gode undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Sundhed og trivsel hos elever, lærere, pædagoger og ledere er i fokus. Lærerfravær Spørgsmål 61: Opgørelse af lærerfravær. Hvor stor en del af lærerfraværet skyldes: Hillerød 07/08 Sygdom (både kort og lang) 5,7 2,4 6,7 5,6 5,6 11,2* 6,3 7,1 3,4 6,2 8,3 1,8 5,1 5,2 Barns 1. Sygedag 0,5 0,9 0,8 0,3 0,4 0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 1,1 0,2 0,3 Omsorgsdage 0,2 0,6 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Ferie-fridage 0,5 0, ,5 1,0 0,9 0,6 0,1 1,7 0 Totalt 6,9 4,3 7,9 6,0 6,3 11,3 6,8 9,4 5,4 7,7 8,9 3,2 7,1 5,6 Arbejdspladsvurdering (APV) Spørgsmål 62: Hvornår har skolen senest gennemført en APV (arbejdspladsvurdering)? Hillerød 07/08 Psykisk APV: 0-1 år 17 % 1-2 år 25 % 2-3 år 58 % Fysisk APV: 0-1 år 8 % 1-2 år 33 % 2-3 år 59 % Skolerapport 10. Klasseskolen 21

23 APV ens overordnede resultater Spørgsmål 63: Hvilket samlet overordnet billede af skolen gav APV ens resultater? (et samlet billede af skolernes svar). Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret. Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Ikke besvaret Vurdering af ledelsen Kollegialt samarbejde og støtte Udviklings-muligheder for medarbejderne Samarbejde med eleverne Samarbejde med forældrene Fysiske arbejdsforhold 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi vil spørge ind til samarbejdet med elever og forældre i dette års APV. Arbejdsforholdene for medarbejdere/lærere Spørgsmål 64: Hvordan vil ledelsen betegne arbejdsforholdene for medarbejdere/lærere? (et samlet billede af skolernes svar). Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret. Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Ikke besvaret Lærerforberedelsesfaciliteter/ lærerarbejdspladser Mødefaciliteter Mulighed for anvendelse af AV og IT i undervisningen Pædagogisk servicecenters støtte og sparring ift. lærernes undervisning? Skolerapport 10. Klasseskolen 22

24 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi vil sætte fokus på synligheden af Pædagogisk servicecenters mulighed for at yde støtte og sparring til lærerne. MUS Spørgsmål 71: Gennemfører ledelsen hvert år MUS for medarbejderne? Hillerød gns. 07/08 Ja 62 % Ja, for nogle medarbejdere 38 % Nej 0 % 10. klasseskolens bemærkninger: Vi bruger MUS til at: At tage pulsen på medarbejdernes trivsel. At afdække professionelle fremtidsønsker i forhold til uddannelse, jobindhold osv. At give og få feedback og sparring. At sætte individuelle udviklingsmål. Elevfravær Spørgsmål 66: Elevfravær i henhold til skolens fraværslister i skoleåret 06/07 Hillerød 06/07 Hillerød 07/08 Sygdom (pct) 3,6 2,6 0 3,3 3,4 3,5 3,1 2,3 3,4 2,2 2,9 3,9 2,7 2,2 1,3 Andet lovligt fravær (pct) 1,1 1,2 0 1,7 2,4 1,3 0,6 0,9 1,3 0,7 1,2 1,3 1,1 2 0,6 Ulovligt fravær (pct) 1,0 0,5 0 0,4 0, ,9 0,2 1,9 1,0 0,3 0,5 0,4 0,3 I alt (pct) 5,7 4,3 7,6 5,4 6,1 4,8 3,7 4,1 4,9 4,8 5,1 5,5 4,3 4,6 2,2 Skolerapport 10. Klasseskolen 23

25 10. klasseskolens bemærkninger: Vi opgør vores fravær samlet for den enkelte elev 5 gange årligt og skelner ikke imellem lovligt og ulovligt fravær i den statistiske beregning. Vi bruger fraværsprocenten til at kvalificere den dialog vi har med alle elever, som har for højt fravær, og deres forældre. Vi opgør fraværet 5 gange årligt for at sikre os, at ingen falder igennem, uden vi opdager det og får mulighed for at håndtere det. Jf. i øvrigt vores fraværspolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) Spørgsmål 67: Hvornår har skolen senest gennemført en Undervisningsmiljøvurdering?. Hillerød gns. 07/ år 23 % 1-2 år 8 % 2-3 år 38 % Mangler 31 % Elevernes undervisningsmiljø Spørgsmål 68: Hvordan vurderes elevernes undervisningsmiljø? (et samlet billede af skolernes svar. Tallet i parentes angiver antallet af skoler, der har svaret.) Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredssti llende Ikke besvaret De fysiske undervisningsforhold (lokaler, udluftning, mv.)? De psykiske undervisningsforhold (elev/elev)? De psykiske undervisningsforhold (lærer/elev)? Ift. at håndtere mobning? Ift. at håndtere vold? Skolerapport 10. Klasseskolen 24

26 10. Klasseskolens bemærkninger: Vi gennemfører hvert år en elevtilfredshedsundersøgelse, som ligger tilgængelig på vores hjemmeside. I den elevtilfredshedsundersøgelse som vi gennemfører hvert år spørger vi ikke direkte ind til emnerne i spørgsmål 68. Fremadrettet vil vi redigere undersøgelsen så den også får karakter af en egentlig undervisningsmiljøundersøgelse. Skolerapport 10. Klasseskolen 25

27 Tema 9: Pædagogiske processer MÅLSÆTNING: Skolerne udvikler sig kontinuerligt i forhold til den kontekst, som skolerne befinder sig i. Det er vigtigt, at skolerne selv får mulighed for at pege på egne udviklingsområder samtidigt med, at skolerne også bliver "udfordret" af folkeskolens mange interessenter. I dette tema har skolerne mulighed for (i prosaform) at beskrive nogle udvalgte pædagogiske processer. Lærernes arbejde med IT i undervisningen Der bliver arbejdet meget, og stadig mere, med IT i undervisningen. Alle lærere er forsynede med bærbare computere og i alle klasselokaler er der projektorer. Det er ikke fagspecifikt i hvor høj grad den enkelte lærer benytter IT i undervisningen. Den enkelte lærer bruger det derimod i det omfang, der giver mening for deres undervisning, og generelt bruges det meget. Vi anser desuden IT dimensionen som værende en afgørende kompetence for vores elever, hvorfor vi vænner dem til at anvende det i høj grad i deres dagligdag. Således er vores elevintra godt udbygget, og de fleste praktiske beskeder, herunder lektier gives ad den vej. Desuden bruges IT mediet i høj grad af eleverne i deres fremlæggelser, hvilket projektorerne i klasserne i høj grad har fremmet. Læsning og kommunens læsehandleplan På baggrund af Hillerød kommunes læsehandleplan har vi i skoleåret 07/08 udarbejdet en lokal handleplan, som ligger tilgængelig på vores hjemmeside. Vores vurdering er, at især læsebåndet har haft den betydning, at flere af vores elever læser mere også lystlæsning. I forbindelse med et skift på læsevejlederpositionen, er vi i øjeblikket i gang med at revidere vores lokale læsehandleplan. Vi vil snarest efter sommerferien behandle den reviderede plan i hele lærergruppen og i skolebestyrelsen, hvorefter den bliver tilgængelig på hjemmesiden. Indarbejdelsen i 2008 af Børne- og Familieudvalgets indsatsområde "Fysisk sunde børn" i skolens virksomhed I forbindelse med vores udbud af undervisningsaktiviteter, har vi oprettet nye linjer med fokus på sundhed og bevægelse. I skoleåret 07/08 startede outdoorlinjen op, og i skoleåret 08/09 starter livslinjen en linje med decideret fokus på sund livsstil op. Således har vi i skoleåret 08/09 3 linjer med særligt fokus på sundhed og bevægelse: Idræts-, outdoor-, og livslinjen. Skolerapport 10. Klasseskolen 26

28 Skolebestyrelsen har behandlet sundhedstemaet i forhold til vores kantine, og har i den forbindelse udarbejdet et princip for kantinen med den hensigt at påvirke de unges valg af madvarer i en sundere retning. Vores kantine har gennemgået en renovering i løbet af året, således at vi nu må lave varm mad hver dag. I forbindelse med afslutningen på vores introuge for de kommende elever, har vi indgået aftale med ernæringseksperten Frede Breüner om en temaformiddag for hele skolen med fokus på de unges kostvaner. Skolens egne fokusområder på baggrund af resultaterne og oplysningerne i skolens egen og kommunens kvalitetsrapport for 2006/2007 (KR1) Vi har i skoleåret 07/08 haft en meget stor udviklingsopgave i forbindelse med udmøntningen af den nye 10. klasselov. Det er en opgave, som i høj grad har krævet både skolens og ledelsens særlige opmærksomhed. Der ud over har vi haft særlig fokus på sundhed i kantinen. Skolerapport 10. Klasseskolen 27

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvalitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvalitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 for Ørestad Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013 Indhold Indledning... 2 Nye pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Børn, Skoler, Familier - Skoleafdelingen 16. oktober 2012 K v a l i t e t s r a p p o r t 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Side 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 1. Undervisning

Læs mere

Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A 21.05.2008

Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A 21.05.2008 Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A 21.05.2008 21.maj 2008 Direktionens anbefalinger til det politiske niveau vedrørende budgetanalyse 1A: Direktionen beder om: Revurdering

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Give Skole for skoleåret 2007/08

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Give Skole for skoleåret 2007/08 Vejle Kommune Skolerapport Kvalitetsrapport for Give Skole for skoleåret 2007/08 Indhold 1. Kort om kvalitetsrapporten...3 1.1 Formål og indhold...3 1.2 Metode...3 1.3 Opbygning af skolerapporten...4 2.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Vinding Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Vinding Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Vestre Skole Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3 RESULTATER 6 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 6 4 TRIVSEL

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08 Vejle Kommune Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08 Indhold 1. Kort om kvalitetsrapporten... 3 1.1 Formål og indhold... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Opbygning af skolerapporten...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 I Faxe Kommune arbejder vi med - afprøvning af nye ideer... 5 Handleplaner kommende år evaluering

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport Skævinge Skole. Skoleåret 2008/09

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport Skævinge Skole. Skoleåret 2008/09 Hillerød Kommune Kvalitetsrapport Skævinge Skole Skoleåret 2008/09 Børn, Familier & Kultur September 2009 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 TEMA 2: LÆRERNES FAGLIGE KOMPETENCER... 4 TEMA 3: SKOLELEDERNE...

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere