for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport"

Transkript

1 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport September

2 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent ALLE 5 Lærerressourcer 6 Efter- og videreuddannelse 7 Andel af skolens egne ressourcer der benyttes på efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere 7 Udgifter 8 Udgiftsoversigt - budget, andel af ledelse, rammebevilling etc 8 Udgiftsoversigt for tosprogede elever - budget, andel af ledelse, rammebevilling etc 9 IT ressourcer 10 rnes IT ressourcer 10 Elever 11 Elever som modtager specialpædagogisk bistand 11 ns tosprogsprocent 12 Antal elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 13 rnes principper 14 Evaluering af elevernes faglige udvikling 14 Undervisning og prøver 15 Undervisning uden for klassen 15 Planlagte undervisningstimer 16 Antal planlagte lektioner Procentdel af planlagte lektioner som er gennemført 17 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer - Samlet fordeling 18 Specialpædagogisk bistand/undervisning 19 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer specialpædagogisk bistand 19 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer specialpædagogisk undervisning i dansk som andetsprog 20 SFO 21 Antal elever der benytter SFO 0. og 1. klassetrin 21 Antal elever der benytter SFO 2. og 3. klassetrin 22 Tosprogsprocent i SFO 23 Personalesammensætning i SFO 24 Antal uddannede og ikke uddannede pædagoger 24 Resultater 25 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin Folkeskolens afgangsprøver 10. klassetrin Overgangsfrekvens 45 Overgangsfrekvens 45 Note: Vedr. gennemsnitsberegninger skal det gøres opmærksom på, at i Kvalitetsrapport 2010 var der 12 almenskoler, i almenskoler og i 2012 er der kun 10, da Lundegårdskolen og Tune er blevet samlet til én skole. I 2010 og 2011 var der 4 specialskoler, i 2012 er der kun 3, da De Unges Hus Notgangen er lukket Side 2 af 45

3 Rammebetingelser Antal elever i alt pr. skole: Sep Total elever alle* Antal elever pr. skole almen- Total /specialområdet: Total 2012 Total 2011 Årsværk med bhklsledere* Elev-lærer ratio med bhklasse** Damagerskolen /21 569/18 561/34 41,8 12,6 22,6 20,5 20,6 Arenaskolen /29 288/35 274/34 26,8 10,1 22,8 20,3 17,0 Hedelyskolen /36 625/39 623/40 46,8 12,3 21,5 20,5 21,4 Holmeagerskolen /23 681/30 682/31 43,3 13,9 24,1 24,2 23,7 Karlslunde /0 407/0 404/0 26,9 13,5 20,3 20,4 20,2 Krogårdskolen /0 622/0 637/0 35,2 15,7 24,4 24,1 23,7 Mosedeskolen /0 731/0 726/0 39,9 16,5 24,5 24,4 24,2 Strandskolen /0 662/0 678/9 39,6 14,9 21,6 21,4 21,9 Tjørnelyskolen /52 428/53 448/39 41,1 10,6 21,2 20,5 19,0 Tune /26 714/27 730/22 52,7 12,1 21,2 21,0 19,9 Total / Total / Total / Klassekvotient Gennemsnit / ,4 13,2 22,3 - - Gennemsnit /20-40,9 13,0-22,6 - Gennemsnit /19 41,4 12, , Total elever alle* Total Total 2012 Total 2011 Årsværk med bhklsledere* Elev-lærer ratio med bhklasse** Bugtskolen 32 0/32 0/40 0/34 12,9 2,5 Moeskærskolen 19 0/19 0/19 0/ Kirkemosegård 22 0/22 0/24 0/23 7,0 2,8 Total 73 0/ Total / Total / Gennemsnit 24 0/ ,0 2,6 Gennemsnit /28-10,8 2,8 Gennemsnit /20 5,0 - * Definition: Antallet af elever for den enkelte institution er opgjort som antallet af elever i børnehaveklasse samt klasse. Elevtallet dækker samtlige elever i almenklasser (fuldt årgangsdelte), almenklasser (ikke fuldt årgangsdelte), specialklasser, samt klasser for ældretosprogede elever. ** Definition: I beregning af elev-lærer ratio er specialklasseelever og lærernes tid til specialundervisning ikke inkluderet. I elevtallet indgår alle elever fra børnehaveklasser til 10. klasse eksklusiv elever i specialklasser. Hvis skolen har færre klassetrin er elevtallet baseret på det. Antallet af lærerårsværk er beregnet ud fra det samlede ressourceforbrug for lærerne og børnehaveklasselederne samt den del af ledernes arbejdstid, der anvendes til undervisning. Herfra er trukket den tid der anvendes til specialundervisning i specialklasser, da specialklasseelever ikke indgår i elevtallet. Den samlede tid deles derefter med et standard årsværk (1924 timer). Herved fås antallet af fuldtidsansatte. Kilde: UNI-C statistik & Analyse, september 2012 og "Center for Dagtilbud og r" Side 3 af 45

4 Antal spor pr. klassetrin almen-/specialområdet: * Klassetrin Total Total 2012 Total 2011 Damagerskolen 2/0 2/2 2/0 2/0 2/1 2/0 2/0 3/1 2/0 2/0 3/0 24/4 28/3 28/7 Arenaskolen 1/0 2/0 1/1 2/1 2/1 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 0/0 13/4 15/5 17/7 Hedelyskolen 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/1 2/1 3/1 3/2 0/2 29/7 31/4 29/6 Holmeagerskolen 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/0 3/0 2/0 0/0 29/7 27/7 29/7 Karlslunde 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 0/0 20/0 20/0 20/0 Krogårdskolen 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 0/0 25/0 26/0 27/0 Mosedeskolen 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 0/0 30/0 30/0 30/0 Strandskolen 3/0 3/0 3/0 4/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 0/0 31/0 31/0 31/2 Tjørnelyskolen 2/0 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/0 2/0 3/1 0/0 21/7 21/7 24/4 Tune 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 4/0 4/1 4/1 3/0 2/1 0/1 32/4 32/3 37/2 Total 24/1 25/4 24/3 26/3 25/4 26/3 26/4 26/3 25/1 24/4 3/3 254/ Total /1 25/4 26/4 25/3 27/4 27/4 26/2 26/3 26/2 28/1 4/1-261/29 - Total /3 26/2 27/3 26/3 28/4 27/5 28/5 26/3 28/3 29/3 3/ /35 Gennemsnit 2,4/0,1 2,5/0,4 2,4/0,3 2,6/0,3 2,5/0,4 2,6/0,3 2,6/0,4 2,6/0,3 2,5/0,1 2,4/0,4 0,3/0,3 25,4/3,3 - - Gennemsnit ,1/0,1 2,5/0,4 2,6/0,4 2,5/0,3 2,7/0,4 2,7/0,4 2,6/0,2 2,6/0,3 2,6/0,2 2,8/0,1 0,4/0,1-26,1/2,9 - Gennemsnit ,2/0,3 2,4/0,2 2,5/0,3 2,4/0,3 2,5/0,4 2,5/0,5 2,8/0,5 2,6/0,3 2,8/0,3 2,9/0,3 1,5/0, ,7/3,2 Klassetrin Total Total 2012 Total 2011 Bugtskolen 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/2 0/4 0/3 0/16 Moeskærskolen 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/2 0/1 0/9 Kirkemosegård 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/2 0/1 0/5 0/5 0/6 Total 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/2 0/1 0/3 0/3 0/ Total /0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1-0/6 - Total /2 0/2 0/2 0/3 0/3 0/2 0/4 0/3 0/3 0/4 0/ /31 Gennemsnit 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0,3 0/0,3 0/0,7 0/0,3 0/1 0/1 0/3,7 - - Gennemsnit /0 0/0,3 0/0 0/0 0/0 0/0,3 0/0 0/0,3 0/0,3 0/0,3 0/0,3-0/3 - Gennemsnit /1 0/1 0/1 0/1,5 0/1,5 0/1,5 0/1,3 0/1,5 0/1,3 0/1,7 0/ /8,8 Note: Vedr. specialskoler er der en mindre taldifference i denne tabel og opgørelsen side 4. Dette forhold skyldes alene forskellige opgørelsestidpunkter /indberetningstidspunkter i det statistiske materiale. *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Kilde: UNI-C statistik & Analyse, september 2012 og "Center for Dagtilbud og r" Side 4 af 45

5 Fraværsprocent - ALLE, gennemsnit pr. elev, uanset årsag - året 2012-: Klassetrin Damagerskolen 5,5% 5,9% 6,0% 4,9% 7,7% 5,0% 7,3% 7,6% 6,9% 7,1% 8,2% 6,5% 7,9% 7,4% Arenaskolen 7,6% 10,2% 6,6% 9,9% 8,5% 7,6% 7,6% 10,1% 9,0% 11,9% - 8,9% 8,7% 8,0% Hedelyskolen 2,5% 3,3% 0,9% 4,2% 1,9% 1,2% 1,1% 4,4% 6,3% 3,5% 14,3% 4,0% 5,4% 6,4% Holmeagerskolen 5,4% 5,1% 5,4% 6,4% 7,7% 6,0% 6,8% 7,3% 9,0% 5,2% - 6,4% 6,8% 6,8% Karlslunde 5,9% 7,6% 5,8% 7,2% 6,0% 8,7% 6,4% 7,4% 7,2% 7,8% - 7,0% 6,7% 6,4% Krogårdskolen 7,5% 5,2% 6,2% 5,9% 8,2% 7,6% 7,0% 6,8% 7,9% 8,6% - 7,1% 7,7% 7,6% Mosedeskolen 4,7% 4,7% 3,8% 4,1% 3,6% 5,2% 5,0% 2,4% 3,6% 5,2% - 4,2% 4,7% 4,8% Strandskolen 5,2% 3,5% 4,3% 4,3% 5,2% 4,8% 4,9% 5,9% 7,0% 7,1% - 5,2% 5,6% 5,7% Tjørnelyskolen 4,3% 8,1% 5,5% 5,9% 6,1% 7,5% 4,9% 6,4% 7,0% 7,2% - 6,3% 5,9% 6,1% Tune * 7,0% 4,6% 6,0% 6,5% 5,9% 4,9% 8,2% 5,9% 8,7% 5,8% - 6,4% 6,2% 6,4% Gennemsnit 5,6% 5,8% 5,1% 5,9% 6,1% 5,9% 5,9% 6,4% 7,3% 6,9% 11,2% 6,2% - - Gennemsnit ,4% 5,1% 5,7% 5,9% 6,1% 6,3% 6,3% 7,3% 9,0% 7,1% 11,2% - 6,6% - Gennemsnit ,1% 6,0% 6,0% 6,1% 6,3% 6,1% 6,3% 7,2% 8,2% 7,2% 10,4% - - 6,5% Klassetrin Bugtskolen ,3% 13,3% 9,9% - Moeskærskolen ,6% - 5,7% ,1% 13,2% - Kirkemosegård ,4% - 4,7% - 13,3% 21,2% 10,6% 16,8% 21,3% 9,9% Gennemsnit ,6% 34,4% 5,7% 4,7% - 13,3% 21,2% 11,9% 12,4% - - Gennemsnit ,2% ,2% - 12,4% 24,6% 15,9% 23,5% - 14,8% - Gennemsnit ,4% 5,1% 4,9% 8,0% 5,4% - - 4,9% Note: Budgtskolens fravær er for alle klassetrin *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Kilde: UNI-C statistik & Analyse, september Side 5 af 45

6 Lærerressourcer - totalopgørelse pr. skole: Lærernes arbejdstid - andel anvendt på undervisning Lærernes arbejdstid fordelt på tidstyper Lærernes undervisningstid Lærernes ikke undervisningstid Lærernes individueltid Lærernes ferietid Total Total 2012 Total 2011 Damagerskolen 37,2% Arenaskolen* 36,3% Hedelyskolen 39,1% Holmeagerskolen 36,2% Karlslunde 35,8% Krogårdskolen 37,3% Mosedeskolen 35,9% Strandskolen 36,5% Tjørnelyskolen 37,1% Tune * 36,4% Gennemsnit 36,8% Gennemsnit ,7% Gennemsnit ,0% Lærernes arbejdstid - andel anvendt på undervisning Lærernes arbejdstid fordelt på tidstyper Lærernes undervisningstid Lærernes ikke undervisningstid Lærernes individueltid Lærernes ferietid Total Total 2012 Total 2011 Bugtskolen 34,3% Moeskærskolen Kirkemosegård 40,1% Gennemsnit 37,2% Gennemsnit ,2% Gennemsnit ,4% *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Note: Moeskærskolen er ikke tilgængelige Note: Lærernes arbejdstid anvendt på undervisning er udregnet i procent af bruttoarbejdstiden (1924 timer). Kilde: UNI-C statistik & Analyse, september Side 6 af 45

7 Efter- og videreuddannelse ns forbrug af egne ressourcer til efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere: Antal kursus undervisnings timer Samlet kursusudgift kr. Antal lærere Udgift pr. lærer Udgift pr. lærer 2012 Udgift pr. lærer 2011 Damagerskolen Arenaskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Karlslunde Krogårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune * Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum Antal kursus undervisnings timer Samlet kursusudgift kr. Antal lærere Udgift pr. lærer Udgift pr. lærer 2012 Udgift pr. lærer 2011 Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum Gennemsnit / Sum *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Note: Moeskærskolens tal er for 2012 behæftet med usikkerhed Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 7 af 45

8 Udgifter Udgiftsoversigt i 2012 priser: Udgiftsniveau pr. elev (almen, modtagerklasse samt tosprogede) i skoleåret 12/13. Antal elever (Sept. 2012) Udmeldt budget 2012/ Andel af ledelse, konsulenter Rammebevilling udgift pr. elev 2012/ udgift pr. elev 2011/2012 udgift pr. elev 2010/2011 Damagerskolen Arenaskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Karlslunde Krogårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune * Total Total Total Gennemsnit / Total Gennemsnit 2012 / Total Gennemsnit 2011 / Total Antal elever (Sept. 2012) Udmeldt budget 2012/ Andel af ledelse, konsulenter Rammebevilling udgift pr. elev 2012/ udgift pr. elev 2011/2012 udgift pr. elev 2010/2011 Bugtskolen Moeskærskolen** Kirkemosegård** Total Total Total Gennemsnit / Total Gennemsnit 2012 / Total Gennemsnit 2011 / Total Note: Tallene baserer sig på skoleåret 2012, hvilket dækker to finansår og vil derfor indeholde en mindre difference i forhold til en opgørelse i regnskabstal for et finansår. Note: Elevtallet er sep Elevtallet er antal elever i almenklasserne. *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. ** Lederløn er indeholdt i det udmeldte budget. Der ligger ikke nogen andel uden for rammen. Moeskærskolens rammebevilling er ikke isoleret fra den samlede institutions rammebevilling og kan derfor ikke oplyses. Kilde: UNI-C statistik & Analyse, september 2012 og "Center for Dagtilbud og r" Side 8 af 45

9 Udgiftsoversigt for tosprogede elever i 2012 priser: Antal elever (Sept. 2012) Antal tosprogede elever (Sept. 2012) Toprogsressourcer iflg. ressourceark 2012/ Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2012/ Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2011/2012 Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2010/2011 Damagerskolen Arenaskolen* Hedelyskolen Holmeagerskolen Karlslunde Krogårdskolen Mosedeskolen Strandskolen* Tjørnelyskolen Tune ** Total Total Total Gennemsnit / Total Gennemsnit 2012 / Total Gennemsnit 2011 / Total Antal elever (Sept. 2012) Antal tosprogede elever (Sept. 2012) Toprogsressourcer iflg. ressourceark 2012/ Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2012/ Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2011/2012 Gennemsnitlig udgift pr. tosprogede elev 2010/2011 Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård*** Total Total Total Gennemsnit / Total Gennemsnit 2012 / Total Gennemsnit 2011 / Total Beregning af totallerne er ændret i forhold til tidligere Kvalitetsrapport, og tallene kan derfor afvige fra tidligere Kvalitetsrapporter. *Strandskolens lave værdier fremkommer på baggrund af vurdering af tosprogskonsulenten. **Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. *** Der bruges ikke ekstra ressourcer til tosprogselever. Note: Tallene baserer sig på skoleåret , hvilket dækker to finansår og vil derfor indeholde en mindre difference i forhold til en opgørelse i regnskabstal for et finansår. Elevtallet er sep Elevtal er alle elever inkl. sepc.kl. Note: Konsulenten for området fordeler ressourcer efter en fordelingsnøgle og faglig vurdering. Note: Strandskolens lave værdier er baseret på konsulentens vurdering. Kilde: Center for Dagtilbud og r & Center for Børn og Familier Side 9 af 45

10 IT ressourcer rnes IT ressourcer: Antal undervisningscomputere Antal elever pr undervisningscomputere Antal computere under 5 år Procentdel af computere under 5 år Antal interaktive whiteboards Damagerskolen 157 3, % 8 Arenaskolen 126 2, % 18 Hedelyskolen 215 3, % 34 Holmeagerskolen 153 4, % 14 Karlslunde 220 1, % 16 Krogårdskolen 185 3, % 29 Mosedeskolen 198 3, % 7 Strandskolen 202 3, % 15 Tjørnelyskolen 167 2, % 12 Tune 283 2, % 48 Total Total Total Gennemsnit 191 3, % 20 Gennemsnit , % 20 Gennemsnit , % 12 Antal undervisningscomputere Antal elever pr undervisningscomputere Antal computere under 5 år Procentdel af computere under 5 år Antal interaktive whiteboards Bugtskolen 32 1, % 1 Moeskærskolen 10 1,9 8 80% 3 Kirkemosegård 25 0, % 5 Total Total Total Gennemsnit 22 1, % 3 Gennemsnit , % 3 Gennemsnit , % 3 Kilde: Center for IT. *Tallene er fra skoleåret Center for IT har ikke haft mulighed for at foretage en præcis opgørelse, men konstaterer, at der kun være tale om minimale ændringer. Alle pædagogiske medarbejdere samt Greve 10. klasses tilbud har i starten af modtaget en ipad Side 10 af 45

11 Elever Elever som modtager specialpædagogisk bistand: Klassetrin Damagerskolen 0,0% 12,7% 0,0% 0,0% 14,0% 0,0% 0,0% 9,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 5,6% 8,6% Arenaskolen 0,0% 7,0% 26,0% 9,0% 17,0% 13,0% 27,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 9,9% 9,8% 30,3% Hedelyskolen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,7% 12,2% 14,1% - 4,2% 6,5% 3,6% Holmeagerskolen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 2,7% 0,7% Karlslunde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 5,9% 5,3% Krogårdskolen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% - 0,0% 5,1% 1,7% Mosedeskolen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,6% 3,4% Strandskolen 0,0% 2,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3,0% 0,0% - 0,9% 1,0% 5,8% Tjørnelyskolen 0,0% 15,7% 17,3% 0,0% 18,0% 12,4% 22,1% 26,0% 0,0% 0,0% - 11,2% 1,7% 2,0% Tune * 1,0% 3,0% 2,0% 5,0% 6,0% 3,0% 8,0% 3,0% 0,0% 0,0% - 3,1% 10,0% 4,5% Gennemsnit 0,1% 4,0% 4,5% 1,5% 5,5% 3,0% 5,8% 5,4% 1,5% 1,4% 0,0% 3,3% - - Gennemsnit ,9% 6,9% 7,4% 8,0% 8,1% 5,6% 3,1% 3,5% 3,3% 1,7% 0,0% - 4,9% - Gennemsnit ,5% 8,8% 8,5% 9,9% 6,6% 8,8% 5,8% 6,0% 4,5% 3,0% 0,0% - - 6,5% Note: Kun elever med er ugentligt behov på 9 timer eller derover tæller i oversigten (jf. bekendtgørelsen). Note: Kun skoler med specialklasser giver udslag - se noten ovenfor. Klassetrin Bugtskolen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Moeskærskolen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,0% 100,0% 100,0% Kirkemosegård ,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 100,0% Gennemsnit 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - - Gennemsnit ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% - Gennemsnit ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,0% *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 11 af 45

12 ns tosprogsprocent: Tosprogsprocent Damagerskolen 21,0% Arenaskolen 62,0% Hedelyskolen 18,0% Holmeagerskolen 12,0% Karlslunde 3,0% Krogårdskolen 16,0% Mosedeskolen 8,5% Strandskolen 8,5% Tjørnelyskolen 35,0% Tune 1,5% Gennemsnit * 15,8% Gennemsnit 2012* 14,9% Gennemsnit 2011 * 13,8% Tosprogsprocent Bugtskolen 0,0% Moeskærskolen 5,0% Kirkemosegård 15,0% Gennemsnit * 5,8% Gennemsnit 2012* 5,5% Gennemsnit 2011 * 9,2% * Gennemsnit er vægtet med antal elever fra side 3. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 12 af 45

13 Antal elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog: Ved at der tilknyttes en ekstra lærer i undervisningen? (på klasse-, årgangsniveau e.l. eller som holddannelse) Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for den almindelige undervisningstid? Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog i den almindelige undervisningstid? Total Total 2012 Total 2011 I hvilken grad organiseres undervisningen i dansk som andetsprog som en integreret del af den almindelige undervisning (en dimension i faget)? Damagerskolen I høj grad Arenaskolen I høj grad Hedelyskolen I høj grad Holmeagerskolen I nogen grad Karlslunde I nogen grad Krogårdskolen I høj grad Mosedeskolen I høj grad Strandskolen Slet ikke Tjørnelyskolen I nogen grad Tune * Slet ikke Total Total Total Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Ved at der tilknyttes en ekstra lærer i undervisningen? (på klasse-, årgangsniveau e.l. eller som holddannelse) Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for den almindelige undervisningstid? Ved at der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog i den almindelige undervisningstid? Total Total 2012 Total 2011 I hvilken grad organiseres undervisningen i dansk som andetsprog som en integreret del af den almindelige undervisning (en dimension i faget)? Bugtskolen I nogen grad Moeskærskolen I nogen grad Kirkemosegård I nogen grad Total Total Total Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 13 af 45

14 rnes principper Evaluering af elevernes faglige udvikling: I hvilken grad anvendes følgende redskaber, som grundlag for evaluering af elevernes faglige udvikling? Test Systematiske iagttagelser/ registreringsark Logbog Elevsamtale/ elev konference Portfolio Andet Damagerskolen ,2 2,8 3,7 Arenaskolen ,3 3,2 3,0 Hedelyskolen ,5 3,7 3,5 Holmeagerskolen ,0 3,2 2,8 Karlslunde ,2 3,0 3,2 Krogårdskolen ,2 3,7 3,7 Mosedeskolen ,7 3,3 3,2 Strandskolen ,2 3,0 3,0 Tjørnelyskolen ,0 3,2 3,2 Tune * ,5 3,2 2,9 Gennemsnit 3,9 3,1 2,8 3,7 2,7 2,8 3,2 - - Gennemsnit ,9 3,4 2,9 3,8 2,7 2,6-3,2 - Gennemsnit ,7 3,4 2,8 3,6 2,8 2, ,2 I hvilken grad anvendes følgende redskaber, som grundlag for evaluering af elevernes faglige udvikling? Test Systematiske iagttagelser/ registreringsark Logbog Elevsamtale/ elev konference Portfolio Andet Bugtskolen ,8 3,0 2,2 Moeskærskolen ,8 3,0 3,2 Kirkemosegård ,8 2,7 3,0 Gennemsnit 3,7 3,0 3,3 4,0 2,3 2,7 3,2 - - Gennemsnit ,3 2,7 3,0 4,0 1,7 2,7-2,9 - Gennemsnit ,0 3,0 2,8 3,8 2,0 3, ,9 Forklaring: 4 = I høj grad, 3 = I nogen grad, 2 = I mindre grad, 1 = Slet ikke. *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni. Note: Alle skoler bruger lovpligtige elevplaner Side 14 af 45

15 Undervisning og prøver Undervisning uden for klassen Hvad er omfanget i indeværende år af specialundervisning på skolen, men uden for klassen, opgjort i antal ugentlige lektioner? Hvad er omfanget i indeværende år af undervisning uden for skolen, opgjort i samlet antal lektioner? (Hospitalsundervisning, midlertidig hjemmeundervisning, koloni o.l.) Hvad er omfanget i indeværende år af elevfravær pga. særpraktik og lignende (uden undervisning) opgjort i antal lektioner? (ikke medregnet ulovligt fravær) Damagerskolen Arenaskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Karlslunde Krogårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: De 92 timer Arenaskolen skyldes et 10-timer forløb for én elev Hvad er omfanget i indeværende år af specialundervisning på skolen, men uden for klassen, opgjort i antal ugentlige lektioner? Hvad er omfanget i indeværende år af undervisning uden for skolen, opgjort i samlet antal lektioner? (Hospitalsundervisning, midlertidig hjemmeundervisning, koloni o.l.) Hvad er omfanget i indeværende år af elevfravær pga. særpraktik og lignende (uden undervisning) opgjort i antal lektioner? (ikke medregnet ulovligt fravær) Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Tabellen omhandler den almene "specialundervisning" i almen undervisningen. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 15 af 45

16 Planlagte undervisningstimer Antal planlagte undervisningstimer: Damagerskolen Arenaskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Karlslunde Krogårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune * Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Kilde: Tallene er skolernes indberetning til UNI-C af deres samlede planlagte undervisningstimer Side 16 af 45

17 Procentdel af planlagte lektioner som er gennemført: Damagerskolen 94% 99% 96% Arenaskolen 98% 98% 99% Hedelyskolen 95% 99% 99% Holmeagerskolen 99% 99% 98% Karlslunde 96% 99% 99% Krogårdskolen 99% 99% 99% Mosedeskolen 99% 95% 90% Strandskolen 96% 98% 98% Tjørnelyskolen 98% 98% 99% Tune * 99% 99% 98% Gennemsnit 97% - - Gennemsnit % - Gennemsnit % Bugtskolen 100% 100% 100% Moeskærskolen 99% 100% 100% Kirkemosegård 100% 100% 100% Gennemsnit 100% - - Gennemsnit % - Gennemsnit % Note: Aflysning pga. Lockout (maj ) er ikke medregnet. *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 17 af 45

18 Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer SAMLET FORDELING kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Damagerskolen 93% 7% 0% Arenaskolen 90% 6% 4% Hedelyskolen 100% 0% 0% Holmeagerskolen 95% 5% 0% Karlslunde 97% 3% 0% Krogårdskolen 96% 2% 2% Mosedeskolen 96% 4% 0% Strandskolen 83% 17% 0% Tjørnelyskolen 92% 7% 1% Tune 98% 2% 0% Gennemsnit 94% 5% 5% Gennemsnit % 18% 1% Gennemsnit % 22% 2% SAMLET FORDELING kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Bugtskolen 100% 0% 0% Moeskærskolen 90% 10% 0% Kirkemosegård 100% 0% 0% Gennemsnit 97% 3% 0% Gennemsnit % 12% 8% Gennemsnit % 12% 4% Note: Ikke alle skoler udbyder undervisning på alle klassetrin Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 18 af 45

19 Specialpædagogisk bistand/undervisning Specialpædagogisk bistand kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Damagerskolen 100% 0% 0% Arenaskolen 88% 6% 6% Hedelyskolen 100% 0% 0% Holmeagerskolen 96% 4% 0% Karlslunde 100% 0% 0% Krogårdskolen 98% 0% 2% Mosedeskolen 95% 5% 0% Strandskolen 100% 0% 0% Tjørnelyskolen 100% 0% 0% Tune 90% 10% 0% Gennemsnit 97% 3% 1% Gennemsnit % 13% 0% Gennemsnit % 11% 0% Specialpædagogisk bistand kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Bugtskolen 100% 0% 0% Moeskærskolen 100% 0% 0% Kirkemosegård 100% 0% 0% Gennemsnit 100% 0% 0% Gennemsnit % 7% 7% Gennemsnit % 5% 5% Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 19 af 45

20 Undervisning i dansk som andetsprog kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Damagerskolen 100% 0% 0% Arenaskolen 100% 0% 0% Hedelyskolen 100% 0% 0% Holmeagerskolen 100% 0% 0% Karlslunde 0% 100% 0% Krogårdskolen 100% 0% 0% Mosedeskolen 100% 0% 0% Strandskolen 100% 0% 0% Tjørnelyskolen 100% 0% 0% Tune 0% 100% 0% Gennemsnit 80% 20% 0% Gennemsnit % 22% 0% Gennemsnit % 34% 0% Undervisning i dansk som andetsprog kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Bugtskolen 100% 0% 0% Moeskærskolen 0% 50% 50% Kirkemosegård 100% 0% 0% Gennemsnit 67% 17% 17% Gennemsnit % 7% 40% Gennemsnit % 0% 33% Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 20 af 45

21 SFO Antal elever der benytter SFO 0. og 1. klassetrin: Antal elever der benytter SFO 0. klasse Antal elever Procentdel der benytter SFO * Antal elever der benytter SFO 1. klasse Antal elever Procentdel der benytter SFO * Damagerskolen % % Arenaskolen % % Hedelyskolen % % Holmeagerskolen % % Karlslunde % % Krogårdskolen % % Mosedeskolen % % Strandskolen % % Tjørnelyskolen % % Tune % % Total Total Total Gennemsnit 55,3 57,1 97% 52,8 55,3 95% Gennemsnit ,7 56,8 98% 56,2 60,8 92% Gennemsnit ,1 52,6 99% 50,4 52,7 96% Antal elever der benytter SFO 0. klasse Antal elever Procentdel der benytter SFO * Antal elever der benytter SFO 1. klasse Antal elever Procentdel der benytter SFO * Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård Total Total Total Gennemsnit 0,3 0,0-1,0 0,0 - Gennemsnit ,5 0,0-0,5 6,3 0% Gennemsnit ,0 1,0 100% 1,0 4,0 50% * På enkelte skoler er antallet af elever, der benytter SFO højere end antal elever på det pågældende klassetrin. Det skyldes, at der på nogle skoler er elever med særlige behov, der modtager undervisning andre steder, men går i SFO på eksempelvis Lundegårdskolen. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni og UNI-C statistik & Analyse, juni Side 21 af 45

22 Antal elever der benytter SFO 2. og 3. klassetrin: Antal elever der benytter SFO 2. klasse 3. klasse Antal elever Procentdel der benytter SFO * Antal elever der benytter SFO Antal elever Procentdel der benytter SFO * Damagerskolen % % Arenaskolen % % Hedelyskolen % % Holmeagerskolen % % Karlslunde % % Krogårdskolen % % Mosedeskolen % % Strandskolen % % Tjørnelyskolen % % Tune % % Total Total Total Gennemsnit 52,7 57,3 92% 36,7 60,6 61% Gennemsnit ,4 59,3 92% 41,9 56,1 75% Gennemsnit ,5 52,2 91% 35,8 50,4 71% Antal elever der benytter SFO 2. klasse 3. klasse Antal elever Procentdel der benytter SFO * Antal elever der benytter SFO Antal elever Procentdel der benytter SFO * Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård Total Total Total Gennemsnit 1,0 0,0-1,0 0,0 - Gennemsnit ,5 0,0-1,0 0,0 - Gennemsnit ,5 2,0 175% 4,5 2,5 183% * På enkelte skoler er antallet af elever, der benytter SFO højere end antal elever på det pågældende klassetrin. Det skyldes, at der på nogle skoler er elever med særlige behov, der modtager undervisning andre steder, men går i SFO på eksempelvis Lundegårdskolen. Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni og UNI-C statistik & Analyse, sept Side 22 af 45

23 Samlet antal elever der benytter SFO og tosprogsprocent i SFO pr : Antal elever der benytter SFO Tosprogsprocent i SFO Damagerskolen % Arenaskolen 96 55% Hedelyskolen % Holmeagerskolen % Karlslunde 172 3% Krogårdskolen % Mosedeskolen 297 9% Strandskolen 213 5% Tjørnelyskolen % Tune 275 2% Total Total Total Gennemsnit 197,5 17% Gennemsnit ,2 18% Gennemsnit ,8 15% Antal elever der benytter SFO Tosprogsprocent i SFO Bugtskolen 8 0% Moeskærskolen 2 0% Kirkemosegård 0 0% Total 10 - Total Total Gennemsnit 3,3 0% Gennemsnit ,0 15% Gennemsnit ,0 13% Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni Side 23 af 45

24 Personalesammensætning i SFO Antal uddannede og ikke uddannede pædagoger i SFO - fuldtidsstillinger: Uddannede pædagoger Antal Ikke uddannede pædagoger Antal ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger) Total 2012 Total 2011 Procentvis fordeling Uddannede pædagoger Ikke uddannede pædagoger Damagerskolen 6,0 5,0 9,0 9,0 11,7 55% 45% Arenaskolen 5,0 3,0 7,8 8,0 7,3 63% 38% Hedelyskolen 9,0 5,0 11,7 16,0 14,0 64% 36% Holmeagerskolen 11,0 4,0 12,0 17,8 18,0 73% 27% Karlslunde 7,0 3,0 9,0 10,6 10,0 70% 30% Krogårdskolen 7,0 4,0 5,0 6,0 7,0 64% 36% Mosedeskolen 11,0 7,0 16,0 15,0 15,4 61% 39% Strandskolen 12,0 6,0 14,0 15,0 16,3 67% 33% Tjørnelyskolen 6,0 4,0 8,0 10,0 9,0 60% 40% Tune * 11,0 8,0 16,4 18,0 15,0 58% 42% Total 85,0 49,0 108, Total ,0 57,0-125, Total ,0 58, ,7 - - Gennemsnit 8,5 4,9 10, % 37% Gennemsnit ,0 5,7-12,5-61% 39% Gennemsnit ,5 5, ,2 63% 37% Uddannede pædagoger Antal Ikke uddannede pædagoger Antal ansatte (opgjort i fuldtidsstillinger) Total 2012 Total 2011 Procentvis fordeling Uddannede pædagoger Ikke uddannede pædagoger Bugtskolen 10,0 5,0 15,0 18,5 18,5 67% 33% Moeskærskolen 0,0 0,0 0, Kirkemosegård 0,0 0,0 0, Total 10,0 5,0 15, Total ,0 11,0-18, Total ,0 11, ,5 - - Gennemsnit 3,3 1,7 5, % 33% Gennemsnit ,0 11,0-18,5-50% 50% Gennemsnit ,0 11, ,5 50% 50% Kilde: Besvarelse af elektronisk spørgeskema afgivet af skoleleder maj-juni. *Tune s (2011) historiske værdier er genberegnet på baggrund af sammenlægningerne Side 24 af 45

25 Resultater Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Dansk: DANSK Læsning - FSA Retskrivning - FSA Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Damagerskolen 6,0 5,1 5,9-7,5 Arenaskolen 4,4 3,6 3,8-5,2 Hedelyskolen 6,0 6,3 4,9-7,3 Holmeagerskolen 6,9 7,7 7,3-8,2 Karlslunde 6,9 6,1 7,7-6,3 Krogårdskolen 5,9 6,1 6,4-6,5 Mosedeskolen 7,4 7,6 7,1-8,4 Strandskolen 7,1 7,0 5,9-7,8 Tjørnelyskolen 6,4 7,7 7,2-6,7 Tune 6,4 5,9 6,0-7,3 Gennemsnit 6,3 6,3 6,2-7,1 Gennemsnit ,4 6,5 6,1 5,5 7,0 Gennemsnit ,5 6,0 6,2 6,0 7,0 DANSK Læsning - FSA Retskrivning - FSA Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 3,6 3,3 5,3-7,6 Gennemsnit 3,6 3,3 5,3-7,6 Gennemsnit ,6 3,8 4,9 5,2 7,0 Gennemsnit ,7 3,9 4,8 5,2 7,5 Kilde: Tabulex juni Side 25 af 45

26 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Dansk, opdelt på køn: Læsning - FSA Retskrivning - FSA DANSK Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Køn Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Damagerskolen 5,0 6,9 4,6 5,6 4,6 7, ,3 8,6 Arenaskolen 6,3 3,8 6,0 3,0 4,3 3, ,0 4,7 Hedelyskolen 6,0 5,9 6,0 6,7 4,5 5, ,1 7,9 Holmeagerskolen 7,0 6,7 8,0 7,4 6,9 7, ,6 8,8 Karlslunde 7,2 6,7 5,5 6,4 6,9 8, ,4 7,2 Krogårdskolen 5,6 6,2 5,9 6,4 6,0 7, ,4 6,7 Mosedeskolen 6,4 8,2 6,5 8,5 5,8 8, ,2 9,4 Strandskolen 6,4 8,2 6,4 7,8 5,6 6, ,7 7,9 Tjørnelyskolen 6,1 6,6 6,9 8,2 6,9 7, ,2 7,0 Tune 6,0 6,8 5,3 6,5 5,2 6, ,0 8,9 Gennemsnit 6,2 6,6 6,1 6,6 5,7 6, ,6 7,7 Gennemsnit ,3 6,5 6,2 6,8 5,5 6,8 5,2 5,7 6,6 7,6 Gennemsnit ,4 5,6 5,6 6,3 5,6 6,7 5,6 6,3 6,2 7,8 DANSK Læsning - FSA Retskrivning - FSA Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Køn Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 2,4 4,8 2,6 4,0 4,2 6, ,8 8,3 Gennemsnit 2,4 4,8 2,6 4,0 4,2 6, ,8 8,3 Gennemsnit ,5 4,6 3,8 3,9 2,7 6,0 3,7 6,0 7,0 7,0 Gennemsnit ,3 5,2 3,6 4,2 4,9 4,6 4,3 6,4 6,4 8,6 Note: I denne kvalitetsrapport er der nu tilføjet de tabeller, som hidtil kun har været tilgængelig i Beskrivelsesdelen i Kvalitetsrapporten. Det betyder, at ikke alle tal kan benchmarkes. Kilde: Tabulex juni Side 26 af 45

27 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Dansk, opdelt på specialundervisning: DANSK Læsning - FSA Retskrivning - FSA Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Specialundervisning Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Damagerskolen - 6,0-5,1-5, ,5 Arenaskolen - 4,4-3,6-3, ,2 Hedelyskolen 2,4 6,3 2,4 6,6-4, ,3 Holmeagerskolen - 6,9-7,7-7, ,2 Karlslunde - 6,9-6,1-7, ,3 Krogårdskolen - 5,9-6,1-6, ,5 Mosedeskolen - 7,4-7,6-7, ,4 Strandskolen - 7,1-7,0-5, ,8 Tjørnelyskolen 5,5 6,5 5,2 8,0 6,2 7, ,0 6,6 Tune 4,0 6,4 7,0 5,8-6, ,0 7,3 Gennemsnit 4,0 6,4 4,9 6,4 6,2 6, ,5 7,1 Gennemsnit ,8 6,5 3,3 6,6 2,0 6,1 2,0 5,5 6,5 7,0 Gennemsnit ,7 5,6 4,4 6,0 5,2 6,2 5,0 6,0 5,0 7,0 DANSK Læsning - FSA Retskrivning - FSA Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Specialundervisning Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 3,6-3,3-5, ,6 - Gennemsnit 3,6-3,3-5, ,6 - Gennemsnit ,6-3,8-4,9-5,2-7,0 - Gennemsnit ,7-3,9-4,8-5,2-7,5 - Note: Udtrykket "Ja" viser elever inden for kategorien '9. klassetrin,special-elever', og udtrykket "Nej" viser alle øvrige elever. Note: I denne kvalitetsrapport er der nu tilføjet de tabeller, som hidtil kun har været tilgængelig i Beskrivelsesdelen i Kvalitetsrapporten. Det betyder, at ikke alle tal kan benchmarkes. Kilde: Tabulex juni Side 27 af 45

28 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin Dansk for tosprogede: Læsning - FSA Retskrivning - FSA DANSK Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Tosproget Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Damagerskolen 8,2 5,7 8,0 4,7 7,6 5, ,0 7,3 Arenaskolen 4,2 5,5 3,6 4,0 4,5 1, ,2 5,3 Hedelyskolen 4,7 6,2 5,0 6,6 4,1 5, ,8 7,5 Holmeagerskolen 8,0 6,8 4,0 8,0 3,3 7, ,0 8,3 Karlslunde 6,3 6,9 5,0 6,2 9,7 7, ,3 6,4 Krogårdskolen 4,1 6,2 4,8 6,4 3,7 7, ,2 7,0 Mosedeskolen 7,0 7,4 6,0 7,6 8,0 7, ,0 8,6 Strandskolen 2,0 7,3 3,0 7,1 3,0 6, ,0 7,8 Tjørnelyskolen 5,7 6,8 7,6 7,7 6,8 7, ,2 6,9 Tune 4,0 6,4 4,0 5,9 4,0 6, ,0 7,3 Gennemsnit 5,4 6,5 5,1 6,4 5,5 6, ,8 7,3 Gennemsnit ,8 6,5 5,6 6,9 5,3 6,1 5,0 5,4 6,2 7,1 Gennemsnit ,2 5,6 5,1 6,0 5,9 6,2 5,4 6,0 6,5 6,7 DANSK Læsning - FSA Retskrivning - FSA Skr. frem. - FSA Orden - FSA Mundtlig - FSA Tosproget Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 4,0 3,6 2,0 3,4 4,0 5, ,5 8,1 Gennemsnit 4,0 3,6 2,0 3,4 4,0 5, ,5 8,1 Gennemsnit ,6-3,8-4,9-5,2-7,0 Gennemsnit ,0 4,8 2,0 4,0 2,0 5,0 7,0 5,1 10,0 7,5 Note: Udtrykket "Ja" viser elever inden for kategorien '9. klassetrin,to-sprogede', og udtrykket "Nej" viser alle øvrige elever. Note: I denne kvalitetsrapport er der nu tilføjet de tabeller, som hidtil kun har været tilgængelig i Beskrivelsesdelen i Kvalitetsrapporten. Det betyder, at ikke alle tal kan benchmarkes. Kilde: Tabulex juni Side 28 af 45

29 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Matematik, geografi, biologi, fysik/kemi MATEMATIK GEOGRAFI BIOLOGI Færdighed - FSA Problem - FSA Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Damagerskolen 6,4 5,5 5,8 4,5-4,5 Arenaskolen 4,3 2, ,5 5,1 Hedelyskolen 6,5 6,4 5,9 6,8 7,6 5,0 Holmeagerskolen 7,6 6,9 7,1-7,2 6,6 Karlslunde 6,6 6,1-6,7 6,2 6,1 Krogårdskolen 7,5 6,3 7,9 6,3 6,1 6,2 Mosedeskolen 8,5 7,9 7,3 7,3 7,2 6,2 Strandskolen 8,2 6,4 8,5 6,3 7,1 5,4 Tjørnelyskolen 6,7 6,5 3,3 7,0 8,0 6,4 Tune 6,7 6,7 7,0 8,1 6,5 6,2 Gennemsnit 6,9 6,2 6,6 6,6 6,7 5,8 Gennemsnit ,7 6,1-6,0 6,6 5,9 Gennemsnit ,2 6,0-6,7 7,1 5,8 MATEMATIK GEOGRAFI BIOLOGI Færdighed - FSA Problem - FSA Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 5,6 4, ,8 Gennemsnit 5,6 4, ,8 Gennemsnit ,9 2, ,8 Gennemsnit ,1 2, ,9 Note: Damagerskolen og Krogårdskolen har fået dispensation til at gennemføre et afgangsprøveforløb for fagene biologi og fysik/kemi som en fælles prøve. Kilde: Tabulex juni Side 29 af 45

30 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, opdelt på køn: Færdighed - FSA MATEMATIK Problem - FSA Mundtlig - FSA GEOGRAFI Skriftlig - FSA BIOLOGI Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Køn Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Damagerskolen 6,5 6,2 5,1 5,9-5,2 3,9 5, ,0 5,0 Arenaskolen 8,0 3,4 4,3 2, ,0 3,6 8,0 4,3 Hedelyskolen 6,7 6,2 6,6 6,2-3,0 7,5 5,5 7,8 7,1 5,0 5,1 Holmeagerskolen 8,4 6,7 7,3 6,5-7, ,8 6,5 7,0 6,1 Karlslunde 7,0 6,4 5,8 6, ,6 6,7 5,1 6,9 5,0 6,6 Krogårdskolen 7,5 7,4 6,4 6,3-5,8 6,3 6,3 5,8 6,6 6,0 6,4 Mosedeskolen 8,4 8,6 8,0 7,8-8,1 6,8 7,8 7,5 7,0 6,2 6,2 Strandskolen 8,4 7,9 6,4 6,3-7,4 6,2 6,5 6,5 8,0 5,3 5,5 Tjørnelyskolen 8,0 5,8 6,8 6,3-2,5 7,3 6,7 9,2 7,4 6,6 6,2 Tune 6,9 6,5 6,6 6,9-7,3 8,6 7,7 6,7 6,3 5,9 6,6 Gennemsnit 7,6 6,5 6,3 6,1-5,8 6,7 6,5 7,1 6,6 5,9 5,8 Gennemsnit ,6 6,0 6,5 5, ,5 5,5 6,9 6,4 6,4 5,4 Gennemsnit ,6 5,8 6,2 5, ,1 6,3 7,1 7,1 5,8 5,7 MATEMATIK GEOGRAFI BIOLOGI Færdighed - FSA Problem - FSA Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Køn Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 6,0 5,0 3,8 5, ,0 4,3 Gennemsnit 6,0 5,0 3,8 5, ,0 4,3 Gennemsnit ,8 6,0 2,0 3, ,0 5,5 Gennemsnit ,3 3,9 4,1 3, ,6 5,0 Note: I denne kvalitetsrapport er der nu tilføjet de tabeller, som hidtil kun har været tilgængelig i Beskrivelsesdelen i Kvalitetsrapporten. Det betyder, at ikke alle tal kan benchmarkes. Kilde: Tabulex juni Side 30 af 45

31 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, opdelt på specialundervisning: MATEMATIK GEOGRAFI BIOLOGI Færdighed - FSA Problem - FSA Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Specialundervisning Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Ja Nej Ja Nej Ja Nej Damagerskolen - 6,4-5,5-5,8-4, ,5 Arenaskolen - 4,3-2, ,5-5,1 Hedelyskolen 3,3 6,7-6,4-5,9-6,8-7,6-5,0 Holmeagerskolen - 7,6-6,9-7, ,2-6,6 Karlslunde - 6,6-6, ,7-6,2-6,1 Krogårdskolen - 7,5-6,3-7,9-6,3-6,1-6,2 Mosedeskolen - 8,5-7,9-7,3-7,3-7,2-6,2 Strandskolen - 8,2-6,4-8,5-6,3-7,1-5,4 Tjørnelyskolen 6,2 6,8 5,2 6,7-3,3 5,2 7,7 7,0 8,1 5,3 6,5 Tune 3,8 6,9-6,7-7,0-8,1-6,5-6,2 Gennemsnit 4,4 6,9 5,2 6,2-6,6 5,2 6,7 7,0 6,7 5,3 5,8 Gennemsnit ,5 6,7 5,5 6, ,0 6,0 8,0 6,5 4,5 5,9 Gennemsnit ,7 6,2 6,3 6, ,7 7,0 7,1 7,0 5,8 MATEMATIK GEOGRAFI BIOLOGI Færdighed - FSA Problem - FSA Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Specialundervisning Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 5,6-4, ,8 - Gennemsnit 5,6-4, ,8 - Gennemsnit ,9-2, ,8 - Gennemsnit ,1-2, ,9 - Note: Udtrykket "Ja" viser elever inden for kategorien '9. klassetrin,special-elever', og udtrykket "Nej" viser alle øvrige elever. Note: Damagerskolen og Krogårdskolen har fået dispensation til at gennemføre et afgangsprøveforløb for fagene biologi og fysik/kemi som en fælles prøve. Note: I denne kvalitetsrapport er der nu tilføjet de tabeller, som hidtil kun har været tilgængelig i Beskrivelsesdelen i Kvalitetsrapporten. Det betyder, at ikke alle tal kan benchmarkes. Kilde: Tabulex juni Side 31 af 45

32 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Matematik, Geografi, biologi, fysik/kemi for tosprogede: Færdighed - FSA MATEMATIK Problem - FSA Mundtlig - FSA GEOGRAFI Skriftlig - FSA BIOLOGI Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Tosproget Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Damagerskolen 7,0 6,3 5,6 5,5 3,0 6,1 6,0 4, ,8 4,4 Arenaskolen 4,6 3,3 2,9 2, ,3 5,0 5,6 2,0 Hedelyskolen 5,4 6,8 5,9 6,6 5,7 6,0 10,0 6,3 4,0 7,7 4,1 5,3 Holmeagerskolen 5,0 7,8 6,0 7,0 2,0 7, ,5 7,3 2,7 6,8 Karlslunde 5,0 6,7 5,3 6, ,5 6,9 7,0 6,2 5,5 6,1 Krogårdskolen 5,2 8,0 4,4 6,8 6,0 8,2 5,2 6,6 4,3 6,5 4,0 6,6 Mosedeskolen 7,7 8,5 8,7 7,9 8,0 7,2-7,3-7,2 5,3 6,2 Strandskolen 3,5 8,4 2,0 6,6 2,0 8,9 2,0 6,5-7,1-5,6 Tjørnelyskolen 5,5 7,3 5,6 7,0 2,4 4,1 5,7 7,5 7,0 8,4 5,4 6,9 Tune 10,0 6,6 10,0 6,7-7,0 12,0 8,0-6,5 7,0 6,2 Gennemsnit 5,9 7,0 5,6 6,2 4,2 6,8 6,5 6,7 5,4 6,9 5,0 5,6 Gennemsnit ,5 7,4 4,7 6, ,3 6,3 5,6 7,1 4,4 5,8 Gennemsnit ,8 6,2 5,9 6, ,9 6,9 7,2 6,8 6,5 5,7 MATEMATIK GEOGRAFI BIOLOGI Færdighed - FSA Problem - FSA Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Skriftlig - FSA FYSIK/KEMI Praktisk/mund. - FSA Tosproget Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård 2,0 6,0 2,0 4, ,8 Gennemsnit 2,0 6,0 2,0 4, ,8 Gennemsnit ,9-2, ,8 Gennemsnit ,4 2,0 3, ,9 Note: Udtrykket "Ja" viser elever inden for kategorien '9. klassetrin,to-sprogede', og udtrykket "Nej" viser alle øvrige elever. Note: I denne kvalitetsrapport er der nu tilføjet de tabeller, som hidtil kun har været tilgængelig i Beskrivelsesdelen i Kvalitetsrapporten. Det betyder, at ikke alle tal kan benchmarkes. Kilde: Tabulex juni Side 32 af 45

33 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Historie, samfundsfag, kristendomkundskab: HISTORIE SAMFUNDSFAG KRISTENDOMKUNDSKAB HJEMKUNDSKAB Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Mundtlig - FSA FSA Damagerskolen 7, Arenaskolen - 6,1 - - Hedelyskolen 4,0-6,6 4,8 Holmeagerskolen 8,3-6,0 - Karlslunde Krogårdskolen - - 7,4 - Mosedeskolen 6,3 6,9 7,2 - Strandskolen 6,8 6,4 - - Tjørnelyskolen - 7,7-9,7 Tune 6,5 5,7 6,1 - Gennemsnit 6,5 6,5 6,7 7,2 Gennemsnit ,5 6,8 7,3 7,8 Gennemsnit ,2 6,1 6,9 11,4 HISTORIE SAMFUNDSFAG KRISTENDOMKUNDSKAB HJEMKUNDSKAB Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Mundtlig - FSA FSA Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kilde: Tabulex juni Side 33 af 45

34 Folkeskolens afgangsprøver 9. klassetrin - Historie, samfundsfag, kristendomkundskab, opdelt på køn: HISTORIE Mundtlig - FSA SAMFUNDSFAG Skriftlig - FSA KRISTENDOMKUNDSKAB Mundtlig - FSA HJEMKUNDSKAB FSA Køn Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Damagerskolen 6,4 8, Arenaskolen - - 8,0 5, Hedelyskolen 5,0 2, ,6 6,7 5,0 4,0 Holmeagerskolen 7,5 9, ,5 5,4 - - Karlslunde Krogårdskolen ,1 6,0 - - Mosedeskolen 4,9 7,5 7,0 6,8 6,4 7,9 - - Strandskolen 8,1 5,6 6,1 7, Tjørnelyskolen - - 8,6 7, ,7 Tune 5,9 7,3 5,2 6,1 5,6 6,6 - - Gennemsnit 6,3 6,7 7,0 6,5 6,6 6,5 5,0 6,8 Gennemsnit ,0 5,3 6,9 6,7 7,4 7,1 9,0 4,0 Gennemsnit ,9 6,5 6,2 6,7 6,0 7,6 11,0 11,6 HISTORIE SAMFUNDSFAG KRISTENDOMKUNDSKAB HJEMKUNDSKAB Mundtlig - FSA Skriftlig - FSA Mundtlig - FSA FSA Køn Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Bugtskolen Moeskærskolen Kirkemosegård Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: I denne kvalitetsrapport er der nu tilføjet de tabeller, som hidtil kun har været tilgængelig i Beskrivelsesdelen i Kvalitetsrapporten. Det betyder, at ikke alle tal kan benchmarkes. Kilde: Tabulex juni Side 34 af 45

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Datamateriale Kvalitetsrapport for Greve kommune

Datamateriale Kvalitetsrapport for Greve kommune Datamateriale Kvalitetsrapport for Greve kommune 2006-2007 Datamaterialet er indsamlet juni-august 2007. Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole. 4 Elev-lærer ratio.. 4 Antal

Læs mere

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13

Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Forslag til Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Greve Kommune skolevæsen

Kvalitetsrapport. Greve Kommune skolevæsen Kvalitetsrapport Greve Kommune skolevæsen 2010-2011 Oktober 2011 Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 De globale krav 4 Rejseholdets anbefalinger i korte træk 4 Hvordan matcher Greve Kommune anbefalingerne?

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Greve Kommune

Kvalitetsrapport for Greve Kommune Kvalitetsrapport for Greve Kommune 2006-2007 September 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Baggrund... 3 Baggrund... 4 Tidsplan... 5 Læsevejledning...6 Fokusområder fra skoleåret

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærerstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes undervisningstid

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

0 kl. 3 1 kl. 2 2 kl. 2 3 kl. 2 4 kl. 2 5 kl. 2 6 kl. 2 7 kl. 2 8 kl. 2 9 kl. 2 10 kl. 0

0 kl. 3 1 kl. 2 2 kl. 2 3 kl. 2 4 kl. 2 5 kl. 2 6 kl. 2 7 kl. 2 8 kl. 2 9 kl. 2 10 kl. 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Frisholm Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 0

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærer- og lederstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Skælskør Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Skælskør Skole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Skælskør Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale

Læs mere

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks:

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2010-11 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Skoler og SFO2011-12 Periode

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13 Delrapport

Kvalitetsrapport 2012-13 Delrapport Kvalitetsrapport Delrapport Egedal Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 Udfordringsret... 2 Ny skolestruktur... 3 Den inkluderende skole... 4 Medielæringsstrategi... 5 Læsekompetenceplan...

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Læsevejledning... 4 Resumé af hovedkonklusioner... 5 Opfølgning og handlinger...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Læsevejledning... 4 Resumé af hovedkonklusioner... 5 Opfølgning og handlinger... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Læsevejledning... 4 Resumé af hovedkonklusioner... 5 Opfølgning og handlinger... 5 Det faglige niveau... 5 Helhedsvurdering af det faglige niveau:

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere