KOLLAPS AF BUTIKSBYGNING I DRONNINGMØLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLAPS AF BUTIKSBYGNING I DRONNINGMØLLE"

Transkript

1 KOLLAPS AF BUTIKSBYGNING I DRONNINGMØLLE UNDERSØGELSESRAPPORT SBI 2016:19

2

3 Kollaps af butiksbygning i Dronningmølle Undersøgelsesrapport Erik Steen Pedersen Jørgen Nielsen SBi 2016:19 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016

4 Titel Kollaps af butiksbygning i Dronningmølle Undertitel Undersøgelsesrapport Serietitel SBi 2016:19 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2016 Forfatter Erik Steen Pedersen, Jørgen Nielsen Sprog Dansk Sidetal 30 Litteraturhenvisninger Side 23 Emneord Tagkollaps, trægitterspær, afstivning af hanebånd ISBN Fotos Omslag Udgiver SBi, Privatfoto, (figur 4), Google Maps Butiksbygning (Foto: SBi) Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven.

5 Indhold Forord... 4 Bygningskonstruktionen... 5 Anvendelse... 5 Opbygning og materialer... 5 Beliggenhed... 6 Hændelsen... 7 Observationer under kollapset... 8 Observationer forud for kollapset... 8 Observationer efter kollapset... 8 Vejrsituationen Projektmateriale Analyse af kollapset Vurdering af den aktuelle belastning på spærene Konstruktionens virkemåde Vurdering af konstruktionens aktuelle bæreevne Vurdering af dokumentationen og den udførte konstruktion Konklusion Referencer Bilag A, Projektmateriale

6 Forord En butiksbygning var d. 2. april, 2016, kl , udsat for et tagkollaps. Butiksbygningen er beliggende på Dr. Mølle Strandvej , 3120 Dronningmølle. Da tagkonstruktionen kollapsede, var der både ansatte og handlende i butikken. Denne rapport redegør for undersøgelser af tagkonstruktionen, kollapset og dets mulige årsager. SBi har foretaget en analyse af kollapset med henblik på at afdække årsagen hertil. Denne analyse søger så realistisk som muligt at vurdere de belastninger og modstandsevner, der har haft betydning for kollapset. Analysen må ikke forveksles med en egentlig sikkerhedsmæssig vurdering. Rapporten er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) efter aftale med Trafik- og Byggestyrelsen. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Byggeri og Proces Maj 2016 Niels Haldor Bertelsen Konstitueret forskningschef Figur 1. Butiksbygning, Dr. Mølle Strandvej , 3120 Dronningmølle. Foto: SBi. 4

7 Bygningskonstruktionen Anvendelse Bygningen anvendes som butik og indeholder butiksområde, lagerområder, kontor, kantine og personalefaciliteter. Opbygning og materialer Bygningen har et rektangulært grundareal på 43.2 m x 21.6 m. Den indvendige rumhøjde er 3,25 m, og den udvendig højde til kip er ca. 8,4 m over terræn. I bygningens sydøstlige hjørne er etableret et indgangstårn. Ved den vestlige gavl er en separat overdækning ifm. vareindlevering. Se bilag A for projektmateriale. Figur 2. Tagflader. Luftfoto: Google Maps. Tagkonstruktionen består af træspær der spænder fra facade til facade med afvalmninger ved gavlene. Taghældningen er 25 grader. Alle spærdele er 45 mm tykke og spæret har en spændvidde på ca. 22 meter og spærafstanden er 1 m. Spæret er opbygget med et hanebånd som vist på figur 25. Som tagbeklædning er anvendt beton-tagsten. På underside af spærfod er etableret en stabiliserende loftsskive af OSBplade. Facader og gavle er 150 mm bagvægselementer (beton eller letklinkerbeton), der skalmures. Indvendige skillevægge er udført som 120 mm vægelementer (letklinkerbeton). 5

8 Bygningen er direkte funderet på stribefundamenter under bærende vægge. Indgangstårnet er udført i stål med træspær. Overdækningen ved vareindleveringen er en separat stålkonstruktion. Beliggenhed Bygningen er beliggende 230 m fra Nordkysten i retningen SSV. Bygningen længdeakse er orienteret i VNV-ØSØ-lig retning. Bygningen er delvist omkranset af et parkeringsareal. De omkringliggende bygninger er lav bebyggelse med 1-2 etager. Figur 3. Beliggenhed. Luftfoto: Google Maps. 6

9 Hændelsen Tagkonstruktionen svigter mellem de afvalmede tagflader og kommer til at hvile på varereoler, kølediske etc., se figur 1, 4 og 5. Figur 4. Butiksinteriør umiddelbart efter kollapset. Foto: Privat foto. (Ekstra Bladet, 2016). Figur 5. Butiksinteriør, hvor spæret ligger på køledisken, 18 dage efter kollapset. Foto:SBi. 7

10 Observationer under kollapset En medarbejder, som stod midt i bygningen, troede at bygningen blev påkørt ved vareindleveringen. Det lød som om nogen gik på taget/loftet. Der hørtes en længevarende buldren som efterhånden lød højere og hurtigere. Han oplevede det som, at væggene blev suget op, da loftet faldt ned. Han stod ved de lave kølediske midt i butikken og søgte ud til facaden, hvor der var mere ståhøjde. Kunder har hørt en knagen, som om nogen gik på loftet, hvorefter der lød et brag og så faldt loftet ned. Overvågningsvideoer viser, at loftet i de overvågede områder bevæger sig nedad samtidigt. Bevægelsen varer ca. 15 sekunder. Observationer forud for kollapset Der er ikke rapporteret nogen hændelser forud for kollapset. Observationer efter kollapset Besigtigelse 6. april 2016: Af sikkerhedsmæssige årsager blev bygningen kun besigtiget udefra. Spærene er sunket ned med brudlinier i tagfladerne til følge. Tagstenene ligger generelt meget velordnet, hvilket indikerer, at konstruktionen er kollapset som et hele. Den største udbøjning og uorden i tagstenene, ses i et område nær den vestlige afvalmning, se figur 6 og 7. Figur 6. Nordvendt tagflade. Foto: SBi. 8

11 Figur 7. Sydvendt tagflade. Foto: SBi. I den østvendte tagflade ses en længdeafstivning af hanebånd gennembryde tagfladen, se figur 8. Figur 8. Østvendt tagflade gennembrudt af afstivning. Foto: SBi. Facaderne er hverken skubbet ud eller trukket ind. Besigtigelse 14. april 2016: Tagstenene er fjernet i den sydlige tagflade mellem normalspær 3 og 7 (regnet fra vest). Det kan nu konstateres, at hanebåndene er knækket ud til samme side (øst), se figur 9. Hanebåndene er knækket ved bygningens midterlinie. 9

12 Figur 9. Udknækkede hanebånd. Foto: SBi. Hanebåndene er afstivet med 5 lægter som vist på spæropstalten, figur 25. Afstivningerne er stødt på samme hanebånd, se figur 10. Upræcis sømning ses på figur 11. Tagfladerne har sat sig siden besigtigelsen d. 6. april. Besigtigelse 18. april 2016: Tagstenene er fjernet i den nordlige tagflade mellem normalspær 1 og 6 (regnet fra vest). Desuden er tagstenene fjernet på de to første valmspær. Hanebåndene er afstivet med 5 lægter som vist på spæropstalten. Lægterne vurderes at være fastgjort til valmspær, som er forbundet til stikspær. Valmspæret op til første normalspær står i en bue ud mod det kollapsede område. I området mellem 1. og 6. normalspær ses hanebåndene at være knækket vandret ud i østlig retning. Ved 1. normalspær er hanebåndet knækket i det nordlige fjerdedelspunkt, mens det ved de øvrige spær er knækket ved bygningens midterlinie. Afstivningernes forbindelser til hanebåndene ses at være brudte i samlinger som er udformet som stød på samme hanebånd, figur 12 og 13 (zoom af figur 12). Figur 14 viser sømning for tæt på kant. 10

13 Figur 10. Brud i stød i afstivning på hanebånd. Foto: SBi. Figur 11. Sømning tæt på kant af hanebånd. Foto: SBi. Figur 12. Brud i stød i afstivning på hanebånd. Pilene indikerer, hvor adskillelsen er sket. Foto: SBi. 11

14 Figur 13. Zoom af figur 12. Foto: SBi. Figur 14. Sømning tæt på kant af hanebånd. Foto: SBi. Besigtigelse d. 20. og 21. april 2016 Besigtigelse af normalspær og valmspær ved østlig ende af bygningen. På figur 15 ses det overordnede svigtbillede af området mellem de to valme. Det ses, at der er sket en samlet udknækning af hanebåndene i alle normalspær (gruppesvigt). Figur 16 viser, at spærhovederne i 1. og 2. valmspær er udsat for bøjningsbud, idet stykket mellem første og tredje længdeafstivning (regnet fra nord) er knækket ud i forbindelse med, at længdeafstivning nr. 2 er forskudt mod øst. Kræfterne fra denne afstivning er via valmspær nr. 2 forsøgt overført til en lægte, som ligger i den afvalmede tagflade, se figur 17. Langsgående afstivning nummer 1, 2 og 3 er fastgjort med 1 skrue til valmspæret, se figur 18. Den fjerde afstivning har 2 skruer. Lægterne, som ligger i den afvalmede tagflade, er fastgjort med 2 skruer til valmspæret, se figur 19. Den større nedbøjning af den nordlige tagflade tæt ved den vestlige valm skyldes, at der her står lave kølediske, se figur 5. 12

15 Figur 15. Samlet udknækning af hanebånd. Foto: SBi. Figur 16. Bøjningsbrud i valmspærs spærhoved. Foto: SBi. 13

16 Figur 17. Lægte i tagflade til forankring af langsgående afstivning. Foto: SBi. Figur 18. Længdeafstivning med 1 skrue. Foto: SBi. 14 Figur 19. Lægte i afvalmet tagflade fastgjort med 2 skruer. Foto: SBi.

17 Besigtigelse d. 4. maj 2016 Tagkonstruktionen besigtiges indefra fra den vestlige valm. Det konstateres, at toppen af spæret er eftermonteret på pladsen, se figur 20 og figur 21. Hanebåndet er delt i 2 dele, men samlet på fabrik, se figur 23. I spærfødderne er sømpladerne i stødene revet over, se figur 22. Figur 20. Eftermontering af løs top over hanebånd. Foto: SBi. Figur 21. Samling ved kip med fabriksmonteret sømbeslag. Foto: SBi. 15

18 Figur 22. Hanebåndet er delt ved bygningen midte. Foto: SBi. Figur 23. Stød i spærfødder med overrevne sømplader. Foto: SBi. Vejrsituationen Fra DMI-målestationen på Nakkehoved Fyr (3 km fra åstedet) er i den relevante ugerapport rapporteret et maksimalt vindstød på 14.9 m/s. Der er ikke rapporteret om sne eller øvrig nedbør i usædvanlige mængder. Under en snestorm d. 22. november 2015, oplevedes ikke meget sne og kun i kort tid, jf. beboer fra det nærliggende Gilleleje. I uge måltes et maksimalt vindstød på 30.9 m/s (stormen Gorm). 16

19 Projektmateriale SBi har modtaget et projektmateriale fra bygherren. De dele af projektmaterialet, som er vurderet relevante i forhold til det aktuelle tagkollaps, er bilagt nærværende rapport. Der foreligger statiske beregninger for bygningen. Det rådgivende ingeniørfirma har udformet et afstivningsprojekt af tagkonstruktionen. Afstivningsprojektet er udformet svarende til et almindeligt trekantspær. Af rådgiverens tegningsmateriale fremgår at spærafstivningen foretages i henhold til Træ 58 (Træinformation, 2009). Vejledningen er dog ikke gældende for så store spændvidder som den aktuelle. Beregningerne af spærene er udført af spærleverandøren. I beregningerne er spærene forudsat udformet med et vandret trykhoved (hanebånd) og løs top. På spærplan fra spærleverandør er vist gitterbjælker, men ingen vejledning om afstivning af hanebåndene. På spæropstalt er vist langsgående afstivninger af hanebåndene. I spærleverandørens dokumentation henvises til vejledningen Træ 58. Denne er dog ikke gældende for den aktuelle spærtype, dels pga. spændvidden og dels pga. taghældningen for hanebåndsspær. Disse projektmaterialer er gengivet i bilag A Der er altså inkonsistens i projektmaterialet for så vidt angår langsgående afstivninger af trykhoveder. På spærplanen fra rådgiver, se figur 24, er vist 2 afstivninger ved kip, mens spæropstalten fra spærleverandør i figur 25, viser 5 afstivninger af hanebånd under kip. Figur 26 viser spærleverandørens spærplan. Ingen steder beskrives afstivningernes udformning herunder fastgørelser. Figur 24. Angivelse af kun 2 kiplægter til længdeafstivning fra rådgivers projektmateriale. 17

20 Figur 25. Spær med 5 længde-afstivninger af hanebånd fra spærleverandør. Figur 26. Spærplan med gitterbjælker fra spærleverandør. 18

21 Analyse af kollapset Vurdering af den aktuelle belastning på spærene Med den observerede svigtform er det kun relevant at vurdere de nedadrettede laste. Tagkonstruktionen er vurderet til aktuelt at være udsat for en permanent last fra egenvægt af tagsten, spær, lægter, isolering og loftskonstruktion på 1.08 kn/m 2. Vindhastigheden målt i 10 meters højde vurderes at være repræsentativ for den aktuelle konstruktion. Med det målte maksimale vindstød har konstruktionen dermed i efteråret 2015, været udsat for ikke ubetydelige vindtryk. Disse har dog ikke været af en størrelse, som umiddelbart har ført til et kollaps. Det målte vindstød på 30.9 m/s i november, kan for den aktuelle terræntype og tagudformning omsættes til en kortvarig belastning på 0.2 kn/m 2. Den kortvarigt virkende vindlast er altså noget mindre end den permanente egenvægt. Konstruktionens virkemåde Toppen af spæret er eftermonteret på stedet af transport-mæssige hensyn. Med den valgte opbygning af spæret kommer trykhovedet til at ligge i hanebåndet. Ud fra de givne permanente laste og spærenes geometri kan trykkraften i hanebåndet bestemmes til ca. 12 kn. Ud fra hanebåndets tværsnitsgeometri og middel-elasticitetsmodulet for den aktuelle trækvalitet kan Euler-lasten (ideel stabilitetslast) bestemmes til ca. 83 kn. Heri er forudsat at trykhovedet er fastholdt af 5 langsgående afstivninger som vist i figur 25 og at der ikke er indbyggede skævheder. Denne værdi er altså en teoretisk værdi, som er højere end den faktiske. Det er afgørende for gitterspærrets bæreevne, at disse afstivninger er foretaget og udført med tilstrækkelig stivhed og styrke. Hvis stivheden er lav, vokser belastningen på afstivningen, og der er øget risiko for, at den svigter. Hvis én afstivning svigter, og søjlelængden derved regnes fordoblet, falder bæreevnen til ca. 21 kn, og der vil kun være en marginal bæreevnereserve til optagelse af vindbelastning eller sne. Hvis to afstivninger ved siden af hinanden svigter, reduceres bæreevnen til ca. 9 kn. Det er også afgørende for bæreevnen, at hanebåndet er tilstrækkeligt retlinet, når det fikseres af afstivningerne. Hanebånd, som ikke er tilstrækkeligt retlinede, vil øge belastningen på afstivningerne, hvilket medfører øget risiko for svigt i afstivningerne og dermed svigt i hanebåndet. 19

22 Vurdering af konstruktionens aktuelle bæreevne Vurderingen omfatter kun forhold, som er relevante for kollapset. I de langsgående afstivninger er der konstateret flere samlinger med meget lav bæreevne og mangel på stivhed. Endvidere er konstateret, at de langsgående forankringer til valmkonstruktionen i den østlige ende, ligeledes er svage og slappe. Kræfterne i de 5 langsgående afstivninger afhænger af de skævheder, som er indbygget i spærene og i oplægningen af disse. Det har ikke været muligt efter kollapset at observere, hvor store skævheder, der har været indbygget i hanebåndene. Summen af kræfterne i afstivningerne skal overføres til den øvrige konstruktion gennem valmkonstruktionerne ved enderne af bygningen. Når afstivningerne er fastgjort i begge ender af bygningen, kan konstruktionen overleve, at én samling er inaktiv (lav styrke/lav stivhed), men fastholdelseskraften i den anden ende øges. Hvis der optræder to svage led i samme afstivnings- streng, bliver spærene derimellem ustabile selv ved lav belastning. Når den første forbindelse brydes, øges kræfterne andre steder, og flere forbindelser brydes, indtil en mekanisme er skabt (gruppesvigt). Kombinationen af de skævheder, der har været indbygget i denne konstruktion og afstivningernes stivhed og styrke, har resulteret i, at der er sket trækbrud i vestlige langsgående afstivninger og bøjningsbrud i østlige valmspær forårsaget af tryk i langsgående afstivninger. Bøjningsbruddet er sket, fordi kræfterne i afstivningen ikke er ført videre til stikspærene pga. mangelfuld afstivning/fastgørelse. Det kan ikke afgøres, om der først er sket et trækbrud i de mangelfuldt udførte samlinger i afstivningsstrengene, eller om der først er sket et bøjningsbrud i et valmspær pga. ringe forbindelser til stikspærene, men i begge tilfælde bliver alle de mellemliggende spærs trykhoveder (hanebånd) ustabile og knækker ud i samme retning (gruppesvigtet) Når hanebåndene bliver ustabile flytter trykhovedet op i spærhovedet, som udgøres af den eftermonterede top og umiddelbart efter fås brud i de samlinger, hvor toppen er monteret og ved kip, se figur 20 og 21. Dette fremgår af brudlinierne i tagfladen som vist på figur 1. Efter brud i spærhovedet kan lasten kun optages ved bøjning i spærfoden, og i dennes stød sker umiddelbart derefter bøjningsbrud (figur 23), som bevirker at spærene synker ned på varereolerne. Trækbrud i stødene i spærfødderne bevirker, at facaderne ikke vælter ind i bygningen. Den her beskrevne brudform stemmer med observationer under kollapset. Oplevelsen af den forudgående..længerevarende buldren.. og knagen, som om nogen gik på loftet tolkes som brud i forbindelser i tværafstivningerne og udknækning af hanebånd. Umiddelbart derefter falder spærene ned på grund af brud i spærtoppens samlingsmidler. Tagkollapset sker først knap et år efter bygningen er taget i brug. Dette kan forklares ved, at der er en marginal bæreevne-reserve til optagelse af andet end permanent last. Ved snefaldet og stormen i november 2015, kan vindtryk/sne have fået et mangelfuldt afstivet hanebånd til at bøje ud, uden der er udviklet en egentligt svigtmekanisme. Ved udbøjningen introduceres bøjningsspændinger i hanebåndet. Dette øger spændingsniveauet betragteligt, og den permanente belastning bevirker, at træmaterialet kryber. Over tid vil udbøjningen vokse og øge belastningen på afstivningerne og til sidst overskrides træets eller samlingsmidlernes brudstyrke. Den permanente last på konstruktionen anses således for at have været så høj i forhold til langtidsstyrken, at det kun har været et spørgsmål om tid, før end en marginal eks- 20

23 tralast har udløst kollapset. På dagen for kollapset kan den latente kollapssituation være udløst af et tilfældigt, og i selv harmløst, vindstød. Vurdering af dokumentationen og den udførte konstruktion Vurderingen er baseret på de dele af projekteringsmaterialet, som er gengivet i Bilag A. I følge bygherren foreligger der ikke yderligere projekteringsmateriale vedr. dokumentation og udformning af tagkonstruktionen. Rådgivers tegninger beskriver en afstivningsform, som knytter sig til et spær, hvor trykhovedet ligger i tagfladen. Spærleverandøren har leveret et spær med løs top, hvor trykhovedet ligger i hanebåndet. Når trykhovedet ligger i spærhovedet afstives dette af lægterne i tagfladen og af kipbjælker. Både lægter og kipbjælker forankres i gitterbjælker, som ligger på tværs af bygningen mellem spærhovederne. Trykhovedet i den leverede spærtype er beliggende i hanebåndene og er dermed ikke fastholdt af lægter i tagfladen og af kipbjælker. Det er derfor essentielt, at der etableres en separat afstivning af hanebåndet. Dette forhold, som omfatter bæreevne og stivhed af afstivningen af trykhovedet, og dens lastoverførsel til den øvrige konstruktion, er ikke dokumenteret, hverken i beregninger eller tegninger. Både rådgiver og spærleverandør henviser i projektmaterialet til brug af Træ 58 (Træinformation, 2009). Hverken den spærtype som rådgiver har forudsat eller den spærtype som er blevet leveret er omfattet af Træ 58. Der burde etableres hanebåndsgitre ved gitterbjælkerne, som via hanebåndsplanker og langsgående afstivninger kunne hindre hanebåndene mod udknækning. Ved opstilling af hanebåndsspær skal, i lighed med spær-hoved og -fod, sikres at hanebåndet står tilstrækkeligt retlinet. Det forhold, at hanebåndet er i to dele, giver mulighed for store skævheder. Den udførende har udført 5 langsgående afstivnings-strenge mellem den østlige og vestlige valmkonstruktion. Afstivnings-strengene forbindes ikke til gitterbjælkerne, da disse ligger i tagfladernes planer, som ikke er sammenfaldende med hanebåndenes plan. Både stød, befæstigelser til hanebånd og forankringer ved valmkonstruktionerne er af tvivlsom styrke og stivhed, og lever ikke op til de krav, der stilles til en sådan type afstivning, se figur og

24 Konklusion Kollapset er sket under en lastpåvirkning, som er væsentlig mindre end den, som konstruktionen skulle være dimensioneret for. Kollapset vurderes at være forårsaget af udknækning af et trykpåvirket hanebånd, som var utilstrækkeligt tværafstivet. På grund af imperfektion (skævheder) i kombination med slappe afstivninger har konstruktionen i en periode været i en latent svigttilstand, hvor krybning og den tidsafhængige styrkereduktion har gjort det til et spørgsmål om tid, hvornår kollapset ville indtræde. Svigtet er formentlig udløst af et, i normale sammenhænge, harmløst vindstød. Ved tagkollapset er der sket svigt i alle normalspær (gruppesvigt). Det skyldes, at spærene er forbundne gennem afstivninger på langs af bygningen. Som en konsekvens heraf svigter alle spær, når forankringen af tværafstivningen svigter. Rådgiveren har i sin beskrivelse af afstivningsforhold forudsat, at der er tale om et spær med trykhovedet beliggende i spærhovedet. Det af spærproducenten leverede spær er udformet, så trykhovedet ligger i hanebåndet. Herved bliver der behov et andet afstivningssystem end det der er udarbejdet af rådgiveren. I projektmaterialet refererer både rådgiveren og spærleverandøren til Træ 58 (Træinformation, 2009), men denne behandler ikke afstivningsforhold for den anvendte spærtypes hanebånd. For det anvendte spær, hvor hanebåndet virker som trykhoved, er dermed ikke dokumenteret, hvordan afstivningen skal indrettes, herunder hvordan kræfterne optages af den øvrige konstruktion. Der har dermed heller ikke foreligget et konsistent projektmateriale som arbejdsgrundlag for udførelse af tagkonstruktionen. 22

25 Referencer Ekstra Bladet. (2016). Foto fra artikel: Tag styrtet sammen i Netto: - Folk væltede ud af butikken. Lokaliseret 2. april 2016 på: Træinformation. (2009). Træspær 2 (Træ 58). Kgs. Lyngby. 23

26 Bilag A. Projektmateriale Spærplan fra rådgiver Spæropstalt fra spærleverandør Vejledning og spærplan fra spærleverandør 24

27

28 Vægt: 230 kg/stk GENERELLE OPLYSNINGER S1-23 stk. SPÆRET ER KONSTRUERET OG BEREGNET MED EDB-PROGRAMMET "TRUSSCON". LIC.NR: 8296 SNITKRÆFTER ER BEREGNET SVARENDE TIL 1.ORDENS DEFORMATIONSTEORI. TRÆNORM : EN DS-NA + DS/INF 175:2009 BEREGNINGSMETODE 2 iht. EN14250 pkt. 5.1 TANDPLADER: EN-GODKENDELSE OBS! PILHØJDE MELLEM KNUDEPUNKT 1-11: 22.1 MM MARKERER AFSTIVET DIAGONAL. Fd.[kN] = REGNINGSMÆSSIGE STABILISERENDE KRAFT MAX. LÆGTEAFSTAND 400 mm. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER: TRÆTYKKELSER: (mm) 45 SPÆRAFSTAND c/c (mm): 1000 ANVENDELSESKLASSE (1=I, 2=IU, 3=U): 2 KONSEKVENSKLASSE (1=CC1, 2=CC2, 3=CC3): 2 BRAND - KLASSE: D-s2, d0 (Ikke brandimprægneret) SPÆRFABRIKKEN OVERVÅGES AF PRODUKTCERTIFIKAT 0527-CPD Delt spær Spær leveres delt gr. transport Hulplader og kamsøm medleveres Fd= 0.43 (K ) BELASTNINGER (N/m²): Fd= 0.04 (Ø ) Fd= 0.04 (Ø ) SNELAST (GRUNDVÆRDI): 1000 VINDLAST UDV / INDV (GRUNDVÆRDI): 860 / 860 NYTTE LAST: NR Z=13266 Z= EGENLASTE: SE TRÆTABEL. ØVRIGE LASTE: SE BEREGNINGSUDSKRIFT VEDERLAGSREAKTIONER BRUDGR. (N): V-BR MM LK Ø MIN LK Ø MAX LK K MAX LK M MAX NR RETN. LK P MAX Horiz Vert Vert # 116 # 1 11 TOLERANCE FOR FORBINDELSEMIDLET: 10 mm TANDPLADER - STØDSAMLING: TANDPLADER: EXCL. STØDSAMLING UDN. % BREDDE mm LÆNGDE mm PLADE- TYPE KNUDE NR UDN. % BREDDE mm LÆNGDE mm TRÆ: TYKKELSE 45 mm TRÆ- HØJDE KVAL. AFSTIVN. DEL mm mm/stk C C C C C C C C C C C C C C C C24 Nej C24 Nej C24 stk C24 1 stk C24 Nej C24 Nej C24 Nej C24 Nej Kile 6 70 C C C24 PLADE- TYPE KNUDE NR UDN. % LAST N/m² #) OBS! VEDERLASGSAREAL FORSTÆRKT MED PLADE MAX DEFORMATION FOR KARR. LAST (mm): KNUDE NR VERT. HORIZ. LK NR MITOPW BMF1.5 BMF1.5 MITOPW MITOPW MITOPW FOR DEFORMATION I FLERE PUNKTER: SE BER.UDSKRIFT Netto Dr. Mølle Strandvej Droningmølle Sagsbe:JHA SKALA 1:135(A4) TEGNET KONSTR.AF GODK. ORDRE NR JHA TYPE TEGNINGS NR. REG., den VERSION: 2015 SR1 TID: GNT150S GNT100S GNT150S GNT100S GNT150S GNT100S GNT150S GNT100S GNT100S GNT100S GNT100S GNT100S GNT100S GNT100S GNT100S GNT100S

29

30

31

32

33

34 Lørdag d. 2. april, 2016, kl , kollapsede tagkonstruktionen på en butiksbygning i den nordsjællandske by Dronningmølle, mens der var både ansatte og handlende i butikken. I denne rapport har SBi foretaget en analyse af kollapset med henblik på at afdække årsagen. Analysen søger så realistisk som muligt at vurdere de belastninger og modstandsevner, der har haft betydning for kollapset. Kollapset vurderes at være forårsaget af udknækning af et trykpåvirket hanebånd, som var utilstrækkeligt tværafstivet. Rapporten er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) efter aftale med Trafik- og Byggestyrelsen. 1. udgave, 2016 ISBN

Undersøgelse af kollaps: Butiksbygninger

Undersøgelse af kollaps: Butiksbygninger NOTAT Undersøgelse af kollaps: Butiksbygninger SBi har vurderet om der er en fælles (byggeteknisk) problemstilling for tagkollapserne i mindre butiksbygninger, herunder kollaps i: Spentrup - januar 2012,

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Er din bygning snesikker?

Er din bygning snesikker? Er din bygning snesikker? Indhold Indledning 5 Lovgrundlag 6 Forhøjet risiko for sneskader 7 Brede bygninger med træspær 8 Bygninger med stålrammer 12 Hvis du er i tvivl 15 Pjecen er udarbejdet af Træinformation

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Brede gitterspær, del II Brede gitterspær, del II af Henrik Frederiksen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret samt Jørgen Hviid, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

Småhuse styrke og stabilitet. Thomas Cornelius

Småhuse styrke og stabilitet. Thomas Cornelius Småhuse styrke og stabilitet Thomas Cornelius SBi-anvisning 254 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Småhuse styrke og stabilitet Serietitel SBi-anvisning 254 Format E-bog Udgave

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Jørgen Munch-Andersen Skader på bygninger med store spænd Årsager Sneophobning under snefygning hvor og hvornår Konstruktive mangler ift. normregler ved

Læs mere

Kollaps af Rødovre Skøjtehal

Kollaps af Rødovre Skøjtehal Notat Kollaps af Rødovre Skøjtehal Indledning Den 14. januar 2009 kollapser gitterspær, betondæk og vægge under montagen på ny skøjtehal i Rødovre, Rødovre Parkvej 425. Nedenstående betragtninger er et

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

VINDAF- STIVNINGS KATALOG

VINDAF- STIVNINGS KATALOG VINDF- SIVNINGS LOG NYHED 2008: WINDFORCE M - Program til fastlæggelse af nødvendige forankringer og vindafstivning. rug det gratis på www.strongtie.dk www.strongtie.dk WC-D-03-2008 VLG F FSIVNINGSSYSEM

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge SKØNSERKLÆRING J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge Klagers påstand: Bygning B tagkonstruktion og ydervægge: I tilstandsrapporten er beskrevet, at tagkonstruktionen

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen Ældre murværks styrkeegenskaber Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Ældre murværks styrkeegenskaber Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

VURDERING AF EKSISTERENDE KONSTRUKTIONERS BÆREEVNE

VURDERING AF EKSISTERENDE KONSTRUKTIONERS BÆREEVNE S TAT E N S BY G G E F O R S K N I N G S I N S T I T U T A A L B O R G U N I V E R S I T E T KØ B E N H AV N VURDERING AF EKSISTERENDE KONSTRUKTIONERS BÆREEVNE SBI-ANVISNING 251 1. UDGAVE 2015 0,40 0,35

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare

Læs mere

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Foreløbig udgave Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Indhold Indledning...2 Normudvikling...3 Før 1988...3 1988-2009...3 Fra 2009...4 Typiske

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Fundering af mindre bygninger

Fundering af mindre bygninger SBi-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger 1. udgave 2011 F* d F F neg F neg ~ 0 R s R s OSBL R b 10 20 30 W ( R c;k = R dyn;k = R dyn;m / Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.)

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS KONSEKVENSER FOR DAGSLYS VED FORSKELLIGE VINDUES- PLACERINGER OG -UDFORMNINGER I NYT KONTORHUS. ENERGISTYRELSENS EKSEMPELSAMLING OM ENERGI SBI

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Trækonstruktioner. Beregning. H. J. Larsen H. Riberholt

Trækonstruktioner. Beregning. H. J. Larsen H. Riberholt Trækonstruktioner Beregning H. J. Larsen H. Riberholt SBi-anvisning 210 6. udgave Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Trækonstruktioner Undertitel Beregning Serietitel SBi-anvisning 210 Udgave 6.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt. Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2017 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud 1 Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner Tektonik Program lektion 5 8.15-9.00 Stabilitet ved anvendelse af skiver 9.15 9.30Pause 9.30 12.00 Opgaveregning. Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet March 13, 2003 P.H.

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING 252 1. UDGAVE 2015 Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

VINDAFSTIVNINGS- KATALOG C-WBC-DK-02-2013

VINDAFSTIVNINGS- KATALOG C-WBC-DK-02-2013 VINDFSIVNINGS- LOG C-WBC-D-0-03 www.strongtie.dk En skudsikker NYHED Skudmontage hvorfor? Hurtig fastgørelse Fleksibel og sikker fastgørelse Støj-/støv-/vibrationssvag fastgørelse Økonomisk fastgørelse

Læs mere

Småhuse klimaskærmen. Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen

Småhuse klimaskærmen. Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen Småhuse klimaskærmen Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Småhuse klimaskærmen Serietitel SBi-anvisning 267 Format

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 19-09-2012, kl. 11.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold LægteDim Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation Indhold Formål 2 Installation 2 Anvendelse 2 Inddata 3 Projektidentifikation 3 Bygningens tværsnitsmål 3 Bygningens længdemål 3 Lægtens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere