Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde"

Transkript

1 Samfundsfag rapport Energi og Miljø Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 1,4 HTX Roskilde Dato:

2 Indholdsfortegnelse K lima ændringer Årsager Karakteren af ændringerne af omfanget Konsekvenser af Klima ændringer Hidtidige løsninger Internationalt Politisk plan i Danmark Virksomhed og Borgere Politiske initiativer Partiers holdninger Interesseorganisationer Forslag vedtaget i Folketinget... 15

3 Indledning Da den globale opvarmning er blevet et stort problem for alle mennesker i verden på nuværende tidspunkt har man i flere år været rigtig hårde mod miljøet omkring os og gjort stort skade på vores omgivelser. Man er efterhånden begyndt at åbne øjnene for at bremse det menneskeskabte udslip af CO 2 og behandling af vores jord omkring os. Derfor er det blevet interessant for mange mennesker at gøre noget ved problemet. Når det er menneskeskabte så synes jeg det også er menneskets ansvar at bruge alle midler for at begrænse CO 2 udslippet. 1. Klimaændringer 1.1 Årsager Årsagerne til klimaændringerne er at der bliver udladet for meget CO 2. De vigtigste naturlige drivhusgasser er vandamp og kuldioxid, men også metan, lattergas og ozon har en betydning. Det er menneskelige aktiviteter der gør at der bliver udladet kuldioxid, lattergas og metan og udsender også andre stoffer, kvælstofoxider og kulbrinter, som påvirker dannelsen af ozon i den nederste del af atmosfæren. 1.1 Karakteren af ændringerne og af omfanget 1 De sidste 50 år efter industrialiseringen er udslippet af CO 2 steget og temperaturen er steget med en halv grad celsius. Temperaturen stiger hurtigere og hurtigere, eksperter fra FN s Klimapanel forudsiger at temperaturen de næste år vil stige yderligere 1-3,5 grader celsius. Hvis det sker, vil verden blive varmere, sneet vil smelte, vandet vil stige og landområder vil forsvinde. Op 1 Miljøministeriet, 2007

4 til de 95% af de nuværende gletscher i Europa vil, hvis man ikke gøre noget ved udviklingen, være smeltet i løbet af de næste 100 år. Vandstanden i havene vil stige en halv meter indenfor de næste år, som følger af afsmeltningen. Vandstigningen vil efterfølge store omfattende katastrofer som vil blive mest set i Stillehavsøerne og andre lavt liggende egne. Og længere hen i fremtiden vil vandet stige mere end en halv meter, og dernæst trues lavtliggende storbyer og landbrugsområder over alt på kloden. 2. Konsekvenser af klimaændringer 2 Først og fremmest vil jeg skrive om hvordan klima forandringer ville påvirke Danmark. Det forventes, at globale klimaændringer over de næste 100 år vil ændre levevilkårene for dyr og planter. Og dermed påvirker den biologiske sammensætning af økosystemer og i sidste ende biodiversiteten. Nogle arter vil få det svært og måske forsvinde under de nye klimaers vilkår, mens andre vil få nye muligheder for at trives og eventuelt sprede sig. Kortet viser, at vi i dag finder den største diversitet af planter i et område langs de sydlige skråninger af alperne, ved Pyrenæerne og Balkanområdet. 2 Miljøministeriet, et miniprojekt, 2007

5 Den væsentlige kolde i Danmark er, lige som i andre industrialiserede lande er udslippet af kuldioxid fra energisektoren (herunder transport). Udslip af drivhusgasser er knyttet til vigtige forbrugs- og produktionssektorer, og en reduktion af disse udslip vil medfører mærkbare samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Jo mere man reducere CO 2 jo mindre produktion vil være i fremtiden. Det vil så medføre mere fattigdom i verden og de lande som ligger i Afrika, da kolossalt lever af landbrug vil blive endnu mere fattig og ikke kunne klare sig. 3 Og her vil små ændringer, f.eks. hvis regntiden bliver forsinket, have alvorlige konsekvenser. Ekstreme vejrsituationer vil både medføre tørke og oversvømmelser. 4 Ændringer af nedbør og temperatur kan også medføre sygdomme. Generelt set som det er nu hvor vejrsituationen er normalt er der mindre risiko for bakterier, myg og andre parasitter kan være mere smittebære. Hvis klimaet ændrer sig vil det betyde mildere vintre og lange og tørre somre. Disse effekter kan medbringe nye sygdoms arter, som måske kan være uhelbredelige for mennesket. Det kan så give samfundsmæssige konsekvenser, som man ikke kan bære. Hvis disse nye sygdomme får lov til at udbrede sig i den fattigste del af verden, hvor man ikke kan hjælpe til, vil det gå ud over mange menneskers sult og død. 3. Hidtidige løsninger 3.1 Internationalt plan 3 Tema vejen ud af Drivhuset, artikel, side 14, November Tema vejen ud af Drivhuset, artikel, side 15, November 2006

6 5 FN har lavet en fjerde hovedrapport som er blevet offentliggjort i Valencia 17. november til diskussion i Bali. Rapporten bygger på tre delrapporter, som udkom i løbet af foråret og som blandt andet slog fast, at klimaforandringerne er menneskeskabte, at den globale temperatur og dermed klimaforandringerne udvikler sig langt hurtigere end hidtil forventet. Klimaministrene vil på klimatopmødet på Bali blive enige om en køreplan for arbejdet mod den globale klimaaftale, der kan træde i kraft efter Kyoto-protokollen er udløbet i Men det er vigtigt at for de store lande som Kina, Indien og USA med i aftalen. Man har forsøgt på internationalt plan at få alle lande til at lave en aftale om at reducere CO 2 - udslippet i hele verden i den japanske by Kyoto. Målsætningen i Kyoto-protokollen er, at de industrialiserede lande skal reducere deres udslip af drivhusgasser med mindst 5 % i forhold til niveauet i Danmark underskrev Kyoto-protokollen sammen med de øvrige EU lande i 1998, men USA skrev ikke under fordi de ikke ville reducere deres CO 2 -udslip som betyder mindre produktion, mindre rigdom og magt, derfor gik USA ikke med til det. USA er det land i verden som udlader mest CO 2 -udslip og det beundrede alle lande at USA ikke skrev under Kyoto-protokollen. 7 Den tidligere præsident kandidat I USA Al gore, var så overbevidst om at klimaændringerne ville medføre til store konsekvenser for verden og at han kom til lave en film om det for at overbevise verdensbefolkningen om emnet. Filmen som Al gore lavede hedder En Ubekvem Sandhed. Han har været rundt i mange lande i verden og holdte taler om sit budskab og for det store projekt fik han også Nobels pris. Det var i hvert fald en positiv budskab fra USA s side. 5 Ministeriet November EU's hjemmeside, 21 maj En Ubekvem Sandhed, Al gores film

7 3.2 Politisk plan i Danmark 8 Den seneste plan for miljø i Danmark har været, at de vil arbejde på ar reducere CO 2. De vil minimere forbruget af taxaer og i stedet stille cykler til rådighed. De har, ville sikre et fortsat minimalt ressourceforbrug ved fortsat at anvende de ressourcer, der indgår i vores drift så effektivt som muligt. Så har de ville formidle Miljøstyrelsen intern og eksternt som en grøn virksomhed. Og til sidst har de et punkt som lyder på at de vil integrere miljø- og kvalitetsledelse i medarbejdernes dagligdag og i alle vores aktiviteter og projekter. 3.3 Virksomhed og Borgere Virksomhederne I Danmark skal også kunne tage hensyn til den globale opvarmning i verden. Der skal lægges stort ansvar fra regeringens side til virksomhederne som især er stor energiforbruger. Man har i mange lande set virksomhederne slippet deres kemiske affald direkte ud til havet. Virksomhederne skal efterhånden bruge mere og mere vedvarende energi når de skal producere. Vindmøller er en god miljøvenlig energikilde, som vi burde bruge mere af i Danmark. I øjeblikket har vi ikke nok vindmøller, og flere politikere mener at, vi skal øge produktionen af vindmøller, så 30 % af elforbruget kommer fra vedvarende energi. Det enkelte individ i Danmark og i verden burde kunne reducere sine energiforbrug ned. De enkelte individer burde tage initiativ til at bruge energisparpærer, hydrobiler eller miljøvenlige biler. I så veloplyste samfund som det danske, burde vi alle sammen være meget mere opmærksomme på problemet. 8 Miljøministeriet, Miljøplan for 2006

8 De private husholdnings udgifter til energi er næsten fordoblet siden 1990 som vi kan se på grafen. Stigningen skyldes primært højere energipriser, idet energiforbruget mægdemæssigt har ligget på samme niveau siden De stigende olie- og naturgaspriser var den væsentligste årsag til den samlede stigning fra 2004 til Udgiften til energi var sidste år 8 % af husholdningernes samlede privatforbrug. 4 Politiske initiativer 4.1 Partiers holdninger Jeg har valgt at finde ud af hvad de forskellige partiers holdninger er til energi og miljø, og her har jeg trukket tre partier frem. Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti og Venstre. Det har jeg gjort fordi Socialdemokratiet er det største parti på venstre fløjen, Venstre som er det største på højre fløjen og Det konservative folkeparti fordi Danmarks Miljøminister Connie Hedegaard kommer fra dette parti. 9 Venstre vil gør en ambitiøs indsats for at imødegå de menneskeskabte klimaforandringer, men noget som de ikke kan gøre alene. Og derfor er regeringen gået forrest i det internationale samarbejde. Og der mener de at de skal udnytte deres internationale førerposition til at blive mere uafhængige af fossile brændstoffer i fremtiden. Danmark er med 15 % af energiforbruget baseret på vedvarende energi, og Venstres vision er, at Danmark på langt sigt skal være 100 % uafhængig af forurenende fossile brændsler som for eksempel olie og naturgas. 9 Venstres hjemmeside, 2007

9 10 Efter Regeringens og Dansk Folkepartis massive nedskæringer og besparelser på miljøområdet har været for brutale, flere end 600 stillinger er nedlagt og derfor ønsker Socialdemokraterne at der er brug for en styrket miljøindsats. Socialdemokraterne vil gerne have mere vedvarende energi og derfor ønsker de at sætte et mål på at mindst 45 % af al energiforsyning i 2025 skal komme fra vedvarende energi. I dag er det godt 15 %. 11 Det Konservative Folkeparti vil have renere luft. Man vil fremme salget af dieseldrevne køretøjer med påmonteret partikelfilter så man kan forbedre sundhedstilstanden hos mange mennesker. De vil forebygge og bekæmpe forurening, mindste luft- og støjforurening. Styrke forskningen a på miljøområder, herunder forskning i bæredygtig energi. For at være lidt kritisk synes jeg, at det er for dårligt at regeringen og Dansk Folkeparti har lavet massive nedskæringer og besparelser på miljøområdet. For energi, miljø og klimaændringer er meget oppe for tiden, vi bliver nødt til at have mere vedvarende energi, og det hjælper ikke at flere end 600 stillinger er nedlagt. 12 Alt er jo stigende, CO 2- udledninger, der er stigende energiforbrug, stigende kulforbrug også har vi færre penge til miljøet og sådan er situationen i Danmark med den nuværende regering. 4.2 Interesseorganisationer 13 En interesseorganistation defineres almindelig som en organisation der behandler medlemmers interesser på et mere begrænset felt, end et politisk parti gør det. Der er flere forskellige interesseorganisationer i Danmark, der er f.eks. Greenpeace og Græsrodsbevægelsen. 14 Græsrodsbevægelsen er en interesseorganisation. De er ofte mindre hierarkiske i deres opbygning, og de har tit kun en enkelt sag på programmet. Græsrodsbevægelsen har påvirket befolkningen og politikerne i f.eks. miljøspørgsmål. De har gennem de sidste 20 år påvirket Danmarks miljøopfattelse gennem handlinger over hele verden. 10 Socialdemokratiets hjemmeside, Folketinget partiernes politik, Hård dom over regeringens klimapolitik information 01/11/ Samfundsfag en hjemmeside, 14 Think quest en hjemmeside,

10 4.3 Forslag vedtaget i Folketinget De forskellige organisationer kommer med konkrete forslag for energi og miljø problemer. Her vil jeg f.eks. nævne en organisation hvis navn er NOAH, som kommer med et forslag der lyder, at lagring af CO 2 i undergrunden, skov og jord holdes ude af Danmarks CO 2 handelssystem. Greenpeace kommer med et forslag der lyder, de industrialiserede lande, som er ansvarlige for hovedparten af CO2-udledningen, skal vise vejen i omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi. Konklusion I rapporten er jeg kommet frem til hvilke årsager der er til klimaændringerne, hvilke omfang disse problemer har. Klima er noget der er meget oppe for tiden, der er ikke et sted i verden hvor man ikke taler om klima. Vi kan se der har været store katastrofer som flodbølgen i Sri Lanka, for en uge siden var der kolossale oversvømmelser i Bangladesh og det hele skyldes jo klimaændringerne. Så det påvirker mennesket rigtig meget, og tænkt på om måske 50 år, kan det være Danmark er blevet besat af vand, at der ingen jord er tilbage stor katastrofe. Jeg har også fundet ud af vi borgere bruger enormt meget energi, det må man virkelig gøre noget ved.

11 Oversigt over kildemateriale Websites - Miljøministeriet Miljøministeriet Europaparlamentet Miljøministeriet Think quest Partiet Venstres hjemmeside Partiet Socialdemokraternes hjemmeside Folketinget Statistiker Miljøministeriet 17. November 2007 Artikler Hård dom over regeringens klimapolitik, side 14 Information Hård dom over regeringens klimapolitik, side 15 Information

12 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon 1 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 klima radikal plan Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 5. november 2007 Radikal Klimaplan VK-regeringens nedskæringer og passivitet gennem seks år er slået igennem i statistikken. Tallene

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010.

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010. ÅRSBERETNING 2010 Indhold: Forord... 3 Ingen klimalov på denne side af et valg... 4 CO 2 -lagring = falsk løsning... 5 Vulkanen viste vej... 6 Tjæresand... 7 Store mangler i dansk plan for vedvarende energi...

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

Klima APV Avisen. Klimaforbedringer. begynder på arbejdspladsen. Vent ikke på at andre gør noget. Tag selv fat på din egen arbejdsplads.

Klima APV Avisen. Klimaforbedringer. begynder på arbejdspladsen. Vent ikke på at andre gør noget. Tag selv fat på din egen arbejdsplads. Klima APV Avisen Klima APV så let at gennemføre En Klima APV på en virksomhed, skal det være let at gå til. Det skal føre til konkrete forbedringer. For de ansatte. Men virksomhedernes ledelser skal også

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Fra kapitlet Mindsteløn og beskæftigelse Dansk Økonomi, juni 1994

Fra kapitlet Mindsteløn og beskæftigelse Dansk Økonomi, juni 1994 194 De beskæftigede og virksomhederne har ikke tilstrækkelige incitamenter til at aftale lave lønninger ved lønforhandlingerne og de, der er ledige på grund af for høje mindste- og startlønninger, har

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer. Mad skal mætte maver ikke motorer.... 2 Øget brug af biobrændstoffer bidrager til højere fødevarepriser og sult... 2 En skattepolitik med fokus på de fattigste tak... 3 Tag fra de rige - og husk at give

Læs mere

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov?

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? Levende Natur Årgang 31 TEMA: klima Kloden koger uret tikker TEMPERATUREN STIGER Verden har kurs mod 4 graders opvarmning VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? PIRATFISKERI

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Teknologi Rapport - Skibstransport

Teknologi Rapport - Skibstransport Teknologi Rapport - Skibstransport Titel / Overemne: Undertitel / Underemne: Klima i tal og grafik Lastskibe bruger for meget brændstof Af Frederik Bagger, Thomas Gram, Kevin Husted og Jacob Sørensen.

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere