Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012"

Transkript

1 Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012 December 2012 Side 1 af 22

2 Brandøvelse med brintbiler i Californien Foto: PNNL - Pacific Northwest National Laboratory Forsidebillede: Mercedes-Benz B-Class F-CELL Electric vehicle with fuel cell Vejledning: Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød December 2012 Side 2 af 22

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Brint til transport... 4 Brints egenskaber... 6 Brint-forbrugstankanlæg opbygning og teknik... 7 Opbygning af brint-forbrugstankanlæg... 7 Oplag af gasser og farlige væsker på brint-forbrugstankanlæg... 9 Sikkerhedsinstallationer på brint-forbrugstankanlæg Redningsberedskabsindsats brint-forbrugstankanlæg Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats Fremgangsmåde ved indsats Særligt vedrørende udslip af- eller brand i brint Sikker fjernelse af brint-batterier Egne notater Kilder Samarbejde Billeder Yderligere information December 2012 Side 3 af 22

4 Brint til transport I 2015 forventes det, at der vil ske en markedsintroduktion af brintbiler. Desuden arbejdes der på at bruge brint og brændselsceller i bl.a. busser og arbejdskøretøjer, såsom gaffeltrucks m.v. Brintbiler er elbiler, hvor en brændselscelle omdanner brint og ilt til vand ved en elektrokemisk proces samtidig med, at der udvikles elektricitet. Virkningsgraden er på ca %. I dag findes der i Danmark ca. 6 brint-forbrugstankanlæg og et antal brintbiler, trucks m.v. For yderligere information om brint til transport i Danmark henvises der til samt rapporten Brint til Transport i Danmark frem mod 2050 som kan hentes på: Nedenfor er vist eksempler på brintdrevne køretøjer, samt et oversigtskort over planlagte brint-forbrugstankanlæg i Danmark frem mod Brintbil. FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle Tanktryk: Tankindhold: Rækkevidde: 700bar 3-7kg brint km Tankningstid: 3-4 min. Konvertering: Brændselscelle Forbrug: 0,8-1,2 kg/100km (~20-35 km/liter benzin ækvivalent) December 2012 Side 4 af 22

5 Brintbus. Tanktryk: Tankindhold: Rækkevidde: 350bar 30-40kg brint km Tankningstid: <10 min. Konvertering: Brændselscelle Forbrug: 8-12 kg/100km (~2,5-3,8 km/liter diesel ækvivalent) Brinttruck. Tanktryk: Tankindhold: Driftstid: 350bar 0,5-2kg brint 5-8 timer Tankningstid: <3-4 min. Konvertering: Brændselscelle Den forventede udvikling i antallet af brint-forbrugstankanlæg i Danmark frem til December 2012 Side 5 af 22

6 Brints egenskaber Brint (Hydrogen) er en gas, der er væsentlig lettere end atmosfærisk luft. Brint kan komprimeres og/eller nedkøles, så det overgår til væskeform. Dette sker ved meget lave temperaturer eller ved meget højt tryk. Brint er usynlig, uden lugt og uden smag. elektron - + proton En tegning af brintatom Brints antændelsesgrænser er fra 4-74 % i blanding med atmosfærisk luft. Antændelsesenergien for brint er meget lav. Flammerne fra brændende brint er meget svagt blålige og vil i dagslys oftest kun kunne anes som flimrende. Ved brand i nærheden af andet brandbart materiale f.eks. malingsoverflader på køretøjer vil branden generere røg. Flammerne vil kunne ses med termisk kamera. En brintflamme fra køretøjer/anlæg vil umiddelbart være en jetflamme pga. tryksætningen. Der vil være turbulens og en meget tydelig hørbar lyd. Varmestrålingen fra en brintbrand er væsentlig mindre end for naturgasbrand og ca. halv så kraftig som for en benzinbrand. December 2012 Side 6 af 22

7 Brint-forbrugstankanlæg opbygning og teknik Opbygning af brint-forbrugstankanlæg Et brint-forbrugstankanlæg består af en række hovedkomponenter, som enten kan være integreret i et samlet modul eller delt op alt afhængig af den givne placering: Brintforsyning Flytbare trykflasker leveret fra gasselskab (eller back-up) Brint-produktion på stedet med elektrolyse af vand (vha. strøm) Brintkomprimering og lagring ved påfyldningstryk Integreret kompressor enten med lagring på taget eller seperat Styring, ventilation og køling Påfyldningsudstyr & tankstander Integreret eller separat optankningsstander Brint leveres enten til tankanlægget i traditionelle flaskebatterier eller produceres på stedet ved at anvende elektricitet til at spalte vand, hvor trykflasker i stedet blot agerer back-up. Efter brintforsyningen komprimeres brint til påfyldningstrykket og lagres i højtryksbeholdere enten placeret på taget eller uden for selve tankanlægget. Selve tankningen sker via en tankstander som enten er indbygget i stationsmodulet eller placeret separat, eksempelvis i forbindelse med eksisterende benzintankstationer. Et eksempel på en mulig opbygning af et brint-forbrugstankanlæg er vist nedenfor. December 2012 Side 7 af 22

8 Opbygningen og særligt placeringen af de forskellige hovedkomponenter kan variere fra producent og selve placeringen af anlægget på matriklen. Nedenfor er vist eksempler på brint tankanlæg som er etableret i Danmark og Norge de senere år, samt indholdet af selve tankanlægget. Holstebro 700bar med flaskeforsyning og separat stander størrelser under 50kg om dagen max. 65kg brint lagret på sitet Oslo 700bar med brint produktion og integreret stander størrelser under 200kg om dagen max. 156kg brint lagret på sitet December 2012 Side 8 af 22

9 Størrelsen af brint-forbrugstankanlæg i form af den daglige påfyldningskapacitet varier. I de kommende år forventes tankanlæggenes påfyldningskapacitet at være på ca kg brint om dagen og på længere sigt mellem kg brint eller mere. En brintbil tanker i snit 3-5 kg brint ad gangen, svarende til ca kilometers kørsel. På årsbasis bruger en brintbil omkring kg brint. Oplag af gasser og farlige væsker på brint-forbrugstankanlæg Brinttrykbeholdere Brint oplagres på brint-forbrugstankanlæg i stationære trykbeholdere enten placeret på taget, ved siden af stationen eller inde i selve tankanlægget. Der anvendes forskellige typer af trykbeholdere til forskellige trykniveauer: Type 1: Stålbeholdere op til ~500bar Type 2: Stålbeholdere forstærket med kulfiber op til ~500bar Type 3: Kompositbeholdere med aluminiumliner fra ~ bar Type 4: Kompositbeholdere med plastikliner fra ~ bar Trykbeholdere for andre gasser Desuden kan brint-forbrugstankanlæg indeholde en lang række forskellige typer af trykflasker som anvendes i driften af stationen, eksempelvis: Nitrogen til drift af ventiler og pneumatik Gasser i kølersystemer Flydende væsker Brint-forbrugstankanlæg kan indeholde en række flydende væsker som kan være brændbare, giftige eller farlige eksempelvis: Brændbare olier i mekaniske systemer Brændbare eller giftige kølervæsker ned til minus -40 o C (forfrysning) December 2012 Side 9 af 22

10 Sikkerhedsinstallationer på brint-forbrugstankanlæg Salgs- og forbrugstankanlæg for brint er ikke omfattet af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr om tekniske forskrifter for gas. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan stille krav til forbrugstankanlægget jf. beredskabslovens 34. stk. 2. De betingelser der stilles til de enkelte anlæg vil derfor kunne variere fra kommunen til kommune. Brint-forbrugstankanlæg bygges med en række sikkerhedsinstallationer med henblik på at: Minimere risikoen for udslip af brint Minimere risikoen for gnister i områder, hvor der kan være risiko for brint Have foranstaltninger, der begrænser evt. lækage, brand og eksplosion Typiske sikkerhedsinstallationer for brint-forbrugstankanlæg Stander er beskyttet mod påkørsel og udstyret med tilt-sensor. Brint-tankstander Slangen er udstyret med break-away kobling og er strømledende så potentialeforskelle udlignes (statisk elektricitet). Rørstreng fra lagringsbeholdere og ud til stander er udført med et tilstrækkeligt antal afspærringsventiler for at sikre afbrydelse af brinttilførslen i tilfælde af uheld. Anlægget er udført med en hovedafbryder for strøm Hovedafbrydere kan være placeret forskellige steder, f.eks. transformerstation eller nærliggende bygning. Hovedafbryder Operatør skal informere redningsberedskabet om placering af hovedafbryderen før idriftsættelse. Der stilles oftest krav fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) om at nødstop placeres ca. 10 m fra anlægget i lighed med det der kendes fra salgs- og forbrugstankanlæg for benzin. Skiltes. December 2012 Side 10 af 22

11 Brintskorsten og ventiler Installeret så brint ledes bort fra stationen op igennem skorstenen i tilfælde af overtryk, lækager og brand. Skorstenen fungerer også som bortleder ved tømning af slange i forbindelse med tankning af køretøj. Derfor er der zoneklassificeret omkring skorstenen. Overtryksventiler er monteret på lagringsbeholdere og sat til anlæggets designtryk. Anlægget er udført med en sikkerhedslås, så der kan opnås adgang med én nøgle til vigtige områder af anlægget i forbindelse med indsats (nøgleboks). Sikkerhedslås & nøgle Brintdetektorer Ventilation Brint-rørføring Jordforbindelse Belysning Nøgleplacering bestemmes i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse jf. beredskabslovens 34. stk. 2. Det skal bemærkes, at det ikke er alle kommuner, som kræver nøgle til anlægget dette fordi anlægget kan lukkes ned ved brug af anlæggets nødstop. Der vil være installeret et antal brintdetektorer, der lukker anlægget ned, hvis brintkoncentrationen i rummene overstiger 1% brint (25% af LEL lower explosion level / nedre antændelsesgrænse). I nogle kommuner udløser detektering af udslip et optisk signal (flash) som er skiltet med Hydrogen alarm. Der er indbygget tilstrækkelig ventilation i anlægget (enten passivt eller aktivt), så at høj brint koncentration kan håndteres og ledes bort. Alle rørføringer til brint er udført i rustfrit stål med så få samlinger som muligt. Rørføringerne er trykprøvet og lækagesøgt efter opstilling inden brug. Rørføringer, lagertank og alle tilgængelige stålkonstruktioner kræves oftest potentialudlignet og jordet. Tilstrækkelig udendørs belysning er opsæt som muliggør anvendelse efter solnedgang og mindsker risiko for påkørsel. December 2012 Side 11 af 22

12 Som minimum er der placeret flg. skilte: Stands motoren før påfyldning (ved tankstander) Rygning og åben ild forbudt (ved tankstander) Nødstop Hydrogenanlæg Nødstop placeret på, for eksempel, bygning Skiltning Trykflasker fjernes ved brand EX zone Ingen adgang for uvedkommende (ved indgang til station) HYDROGEN ALARM (inkl. optisk signal ved tankstander) GASOPLAG Hydrogen Aftale om skiltning og placering aftales oftest med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i forbindelse med godkendelsen af anlægget. Optisk signal Anlægget er forsynet med optisk signal for synliggørelse af detekteret udslip mere end 50 % LEL ved tankstander. Som minimum placering af: CO2 slukker på min. 5kg af type 70 B placeret tæt ved anlæggets teknik område. Slukningsudstyr Pulverslukker på min. 6kg af type 183 B placeret udendørs tæt ved station Udstyr og placering besluttes af redningsberedskabet. December 2012 Side 12 af 22

13 Antal og placeringen er besluttet af redningsberedskabet. Nødstop Overvågning Som minimum anbefales let tilgængelig placering af nødstop i nærheden af tankstander og evt. ved butik såfremt anlægget er placeret ved en eksisterende benzin tankanlæg. Der stilles oftest krav fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) om at nødstop placeres ca. 10 m fra anlægget i lighed med det der kendes fra salgs- og forbrugstankanlæg for benzin. Anlægget er udført med et overvågningssystem med fjernadgang, som kan detektere brud og trykfald i rørføringer, samt temperaturudsving der kan indikere brand. December 2012 Side 13 af 22

14 Redningsberedskabsindsats brint-forbrugstankanlæg Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats Det tilstræbes altid, at arbejdet på skadestedet bliver planlagt, tilrettelagt og udført således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt Lederen af den tekniske indsats på skadestedet har gennem hele indsatsen ansvaret for alt indsat personale. Dette indebærer, at der forud for indsatsen skal foretages en overordnet risikovurdering baseret på den viden og de erfaringer, der eksisterer vedrørende netop den type indsats, der er tale om. Endvidere skal der foretages en helt konkret vurdering af forholdene på stedet. Desuden vil lederen af den tekniske indsats foretage en løbende risikovurdering, hvori de særlige farer for indsatsmandskabet indgår, og indsatsen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med denne vurdering. Fremgangsmåde ved indsats Situationsbedømmelse Når lederen af den tekniske indsats ankommer til skadestedet, iværksættes en hurtig bedømmelse af situationen for at skabe et foreløbigt indtryk af skadebilledet. Ud fra denne situationsbedømmelse overvejer og beslutter lederen sig for en konkret førsteindsats. Førsteindsatsen Formålet med førsteindsatsen er at yde hjælp til tilskadekomne og umiddelbart truede personer samt at hindre udbredelse af en indtruffet skade. Samtidig med førsteindsatsen får lederen af den tekniske indsats tid til at gennemføre en nøjere rekognoscering på hele skadestedet. I forbindelse med førsteindsatsen prioriteres løsningen af opgaverne normalt i følgende rækkefølge: Redning af mennesker Redning af dyr Redning af værdier, herunder miljøet Fjernelse af særlige farer Standsning af udbredelsen Overvejelser omkring den endelige bekæmpelse af skaden December 2012 Side 14 af 22

15 Er der mennesker eller dyr i fare, skal førsteindsatsens hovedvægt lægges på en livreddende indsats. I de tilfælde, hvor særlige farer vanskeliggør en livreddende indsats, kan det blive nødvendigt først at fjerne de særlige farer, der udgør en direkte trussel mod indsatspersonalet og/eller eventuelle tilskadekomne. Objekter, hvori mennesker eller dyr er i fare, prioriteres forud for løsning af den samlede opgave. Særligt vedrørende udslip af- eller brand i brint Brint har nogle særlige egenskaber som redningsberedskabet bør være bekendt med: 1. Brint er en meget brandbar, eksplosiv gas, der er usynlig, lugtløs og smagløs samt meget lettere end atmosfærisk luft. 2. Brint er ikke giftig, og der er ingen miljømæssige konsekvenser ved et udslip fra en tank. 3. Brint har et meget bredt antændelsesinterval og kan antændes ved koncentrationer i luften på mellem 4 og 74 volumenprocent (Vol %). 4. Flammerne ved en brintbrand er i dagslys svære at se brug termisk kamera. Ved brand i en jet-flamme fra en tryktank er det vigtigt at få fastlagt udbredelsen i ft. Brandspredning. 5. En brintbrand kan slukkes som enhver anden gasbrand. Dvs. med tågestråle, en CO 2- eller pulverslukker. Pulver har den bedste slukningsvirkning men forårsager også størst materielle skader. 6. Hvis der er brand i udstrømmende brint, bør flammen kun slukkes, hvis det er muligt at afbryde udstrømningen. Såfremt jetflammen truer andre objekter, kan disse køles. Hvis jetflammen påvirker andre tryktanke/beholdere med gas, skal disse køles med mindst 10 liter/m² i minuttet. Vedrørende brint-forbrugstankanlæg Brint-forbrugstankanlæg er forsynet med overtryksventiler. Hvis der er for meget tryk i anlægget, vil ventilerne åbne og slippe overskydende brint ud i fri luft. Det larmer meget når gassen strømmer ud gennem ventilerne. Vær opmærksom på den udstrømmende gas ift. fjernantændelse, vindforholdene. Ofte stilles er krav om, at der ikke må være placeret el-luftledninger over brint-forbrugstankanlæg. Ved de fleste brint-forbrugstankanlæg er der et kompressor- og et teknikrum i forbindelse med anlægget. Ved en eventuel lækage vil der være eksplosionsfare i begge disse rum. Der vil også være eksplosionsfare i andre lokaler eller områder, hvor brinten indfanges og koncentrationen stiger. December 2012 Side 15 af 22

16 Vedrørende trykflasker Tabellen nedenfor beskriver sikkerhedsforanstaltninger og tilgang i forbindelse med en redningsindsats for de forskellige typer brint trykbeholdere. Beredskabshåndtering af brint-trykflasker på forbrugstankanlæg Type 1-2: Stålbeholdere Placering & sikkerhed I tilfælde af mistanke om lækage I tilfælde af brand Kan være placeret på taget af tankanlægen, ved siden af eller indendørs. Skal være beskyttet af en sikkerhedsventil som automatisk lukker gas ud af beholderne i tilfælde af overtryk ved brand op igennem tankanlægens skorsten. Redningsberedskabet skal kontakte stationsoperatøren, som skal kunne tjekke stationens status og lækager via fjernbetjent overvågning. Beholderne køles med vand for at holde temperaturen nede. Hvis beholdere er placeret ved siden af stationen, kan de afkobles og flyttes i sikker afstand fra branden. December 2012 Side 16 af 22

17 Type 3-4: Kompositbeholdere Kan være placeret på taget af tankanlæget, ved siden af eller indendørs. Placering & sikkerhed Beholderne skal udstyres med en temperatur aktiveret sikkerhedsventil, som åbner i tilfælde af for høj temperatur. Kan være beskyttet med nitrogen-plastik-rørføringer som i tilfælde af brand brydes og aktiverer en sikkerhedsventil, så brinten udledes gennem stationens skorsten. Udluftningen af brint kan vare i op til 30 minutter. I tilfælde af mistanke om lækage I tilfælde af brand Redningsberedskabet skal kontakte anlægsoperatøren, der kan tjekke anlæggets status og eventuelle lækager via fjernbetjent overvågning. Beholderne køles med vand for at holde temperaturen nede. Hvis beholdere er placeret ved siden af stationen, kan de afkobles og flyttes i sikker afstand fra branden. Såfremt en ekstern brintbeholder er tilkoblet stationen, skal denne kobles fra i tilfælde af brand. Det gælder eksempelvis trailere som flyttes i sikkerhed og holdes nedkølet ved sprøjtning af vand, eller brint produktionsanlæg som slukkes og kobles fra. December 2012 Side 17 af 22

18 Sikker fjernelse af brint-batterier 1. Luk for hovedhanen hvor batteriet er tilsluttet med panserslange 2. Luk for hane(erne) på batteri(erne) (Drej med uret) 3. Åbn for Udluftningshanen så rest brint fra slangen kommer ud og luk den efterfølgende 4. Panserslange skrues af batterierne (Drej med uret) 5. Kør tomt batteri(er) ud December 2012 Side 18 af 22

19 En guide for redningsberedskabet brintforbrugstankanlæg Udløs nødstop, som slukker for strømmen til brinttankanlægget Når strømmen slukkes lukkes de forskellige ventiler i systemet automatisk og fjerner risikoen for gnister. Der stilles oftest krav om nødstop af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) Situationsbedømmelse Redning af mennesker Redning af dyr Redning af værdier, herunder miljøet Fjernelse af særlige farer Standsning af udbredelsen Overvejelser omkring den endelige bekæmpelse af skaden Luk for forsyningen Luk for forsyningen af hydrogen fra batteriet af hydrogenflasker Fjern flaskebatteriet Flaskebatteriet som forsyner tankanlægget fjernes til en sikker afstand fra brinttankanlægget Kontakt Ejeren af brint-forbrugstankanlægget - Kontaktoplysninger kan typisk findes på sikkerhedsanvisning ved døren/port til det tekniske område på (bag)siden af brint-forbrugstanlægget. December 2012 Side 19 af 22

20 Egne notater December 2012 Side 20 af 22

21 Kilder Samarbejde Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med: Foreningen af kommunale beredskabschefer KL H2 Logic A/S BAR Transport og Engros brand og redning Billeder Billederne i vejledningen er venligst stillet til rådighed af: H2 Logic A/S Daimler AG Yderligere information Vejledning: Indsats ved uheld med elkøretøjer Beredskabsstyrelsen indsats%20ved%20uheld%20med%20elk%C3%B8ret%C3%B8jer.pdf USA links for brintsikkerhed & ulykker Video: Sammenligning af naturgas og brint flamme Video: Brandøvelse med brintbiler i Californien Video: Kørsel i brintbil tværs over Danmark December 2012 Side 21 af 22

22 Brint til transport i Danmark Foreningen Hydrogen Link Danmark Brint & Brændselscelle Partnerskabet i Danmark Brancheforening: December 2012 Side 22 af 22

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I

BRINT TIL TRANSPORT I BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave BAGGRUNDSRAPPORT BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder erhverv Codans guide til forebyggelse af skader Forebyggelse af skader 3 80% af alle skader skyldes 20 typiske skadeårsager Eller med andre ord: Kender du de mest almindelige risici i virksomheden, kan

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Metodehæfte USAR Gennembrydning

Metodehæfte USAR Gennembrydning Gennembrydning Version 2.0 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Lagring af brint i avancerede højtryksbeholdere

Lagring af brint i avancerede højtryksbeholdere Lagring af brint i avancerede højtryksbeholdere Slutrapport for PSO-Projekt Projektleder: Teknologisk Institut Projektdeltagere: Forskningscenter Risø Energinet.dk Roug A/S Dato: 7. april 006 Projekt nr.:

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Hydrogen Link. www.hydrogenlink.net. Fase 1 - Slutrapport. - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor. Marts - oktober 2005

Hydrogen Link. www.hydrogenlink.net. Fase 1 - Slutrapport. - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor. Marts - oktober 2005 - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor Marts - oktober 2005 www.hydrogenlink.net Forord Hydrogen Link fase 1 er et projekt under Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN). Formålet med Hydrogen Link

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere