LG fra Limagrain. Dit LG Team i Danmark:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LG fra Limagrain. Dit LG Team i Danmark:"

Transkript

1 Majssorter 2015

2 LG fra Limagrain LIMAGRAIN STÅR BAG LG Limagrain er et andelsselskab grundlagt i 1942 med det formål at sikre kvalitetssåsæd til andelshaverne. Ejerkredsen udgøres af landmænd i området omkring Limagne i det centrale Frankrig. Limagrain har siden udvidet sine aktiviteter, og i dag hviler selskabet på 3 bærende søjler; såsæd, grøntsagsfrø, samt ingredienser til bageri og industriformål. Limagrain har aktiviteter over hele verden, med hovedvægt på Europa. Limagrain har kontrakter med mere end landmænd, der producerer såsæd af vore forskellige afgrøder. Alle disse landmænd er medejere af selskabet, så det er også i deres interesse at såsæden er af højeste kvalitet. Limagrains mål er at være markedsledende på majs og rapsfrø, samt at blive verdens største forædler af kornafgrøder. De nye sorter der hvert år sendes på markedet er alle forædlet med henblik på at skabe højere udbytte, stærkere dyrkningsegenskaber og bedre sygdomsresistens til gavn for verdens landmænd og fødevareforsyning. LIMAGRAIN A/S Limagrain A/S er det danske salgsselskab i Limagrain Europe, som er Europa s største leverandør af udsæd. Limagrain er i Danmark markedets fø rende leverandør af majsudsæd, men har også mange højtydende sorter inden for hvede, byg, ærte- og rapsudsæd. Til 2015 vil LG stå med markedets stærkeste program i majs. Sorterne markedsføres under branded LG, som er et internationalt brand for udsæd forædlet af Limagrain. Alt frø fra LG distribueres via et solidt forhandlernet. For yderligere information: Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt. Fotos: Watier Visuel, Colourbox, Agrofoto og Limagrain A/S. Dit LG Team i Danmark: OLE SCHMIDT MOB JETTE ERICHSEN MOB THOMAS JACOBSEN MOB BEATE VISBY MOB

3 LG Kære majsavler I DENNE BROCHURE HAR VI FORNØJELSEN AF AT PRÆSENTERE DIG FOR DANMARKS BEDSTE OG MEST OMFATTENDE MAJSSORTIMENT VELAFPRØVEDE MAJSSORTER - FORÆDLET TIL DANSKE FORHOLD Majs er en af de afgrøder, hvor der er størst forskel mellem forskellige sorters egenskaber. Korrekt sortsvalg er derfor uhyre vigtigt for din succes med majsavl. De sorter LG tilbyder i Danmark, er resultatet af et omfattende forædlingsprogram rettet mod det nordvestlige Europa. Nye lovende sorter afprøves i vores eget forsøgsnetværk på en lang række lokaliteter, heriblandt i Danmark i 3 hovedforsøg ved hhv. Aars, Varde og Vojens. I de to af hovedforsøgene ved hhv. Aars og Varde med hver ca parceller, testes forskelligt nyt forædlingsmateriale og nye lovende sorter, mens forsøget i Vojens alene handler om screening for resistens mod svampesygdomme. Derudover har vi en række mindre forsøg forskellige andre steder med både helsæd og kernemajsafprøvninger. De mange forsøg giver et indgående kendskab til sorterne og danner en solid basis for vores udvælgelse af nye sorter, der passer til det danske klima og dyrkningsbetingelser. Sorter der kendetegnes af høj kuldetolerance, stærk forårsudvikling, meget højt udbytte og frem for alt en fremragende kvalitet. LG STÅR FOR TOP FRØKVALITET En god frøkvalitet er væsentligt for en sikker etablering af majsen. Sikker etablering er fundamentet for et højt udbytte i marken. En god spireevne også under kølige forhold er afgørende for succes under vore betingelser. Derfor har det højeste prioritet for os, at LG frøene, der leveres i Danmark, er af bedste kvalitet. VÆLG DE SORTER DER PASSER TIL DIN LOKALITET OG DIN ANVENDELSE I brochuren kan du få en masse information om vigtigheden af korrekt sortsvalg til forskellige anvendelser. Uanset om du dyrker majs til helsæd til højtydende malkekøer, til kvier, eller biogasanlæg, om det skal være kolbemajs til slagtekalve eller kernemajs til svin, eller om du dyrker majs til økologi, så har LG topsorterne i alle tidlighedsgrupper. Først og fremmest bør du fastlægge hvilken tidlighedsgruppe der passer til din lokalitet. Vælg kun sorter, der er tidlige nok til, at de kan blive høstklar inden midten af oktober - også i et dårligt år. Det seneste dyrkningsår står som regel altid klarest i erindringen, men der bør skeles til flere år, når den korrekte tidlighed for dit område skal fastsættes. LG ANIMAL NUTRITION Læs også om vores kvalitetsstempel LG Animal Nutrition, der gives til vore absolutte topsorter til helsæd, og som gør det let at vælge sort for mælkeproducenter, der ønsker den højeste mælkeydelse baseret på mest muligt hjemmeavlet grovfoder. Få gode råd om dyrkning af majs, og se naturligvis vores omfattende majssortimentet til såning i 2015 inklusiv spændende nyheder. Mød os i demo- og forsøgsmarkerne rundt omkring i landet i løbet af september (helsæd) og oktober (kernemajs) - Se tid og sted på Vi står klar med råd og vejledning om valg af sorter samt om majsdyrkning generelt. Med venlig hilsen Dit LG team i Danmark 3

4 Maksimer grovfoderindtaget MAJSSORTER MED HØJ FK-NDF OG ET STIVELSESINDHOLD, DER PASSER TIL FODERRATIONEN, GIVER DEN HØJESTE FODEROPTAGELSE OG MEST MULIG MÆLK I TANKEN I foråret 2015 bliver mælkeproduktionen givet fri med afskaffelsen af mælkekvoterne. Det gælder derfor om at få hver eneste ko til at give mest mulig mælk til lavest mulige omkostninger. En stor andel hjemmeavlet grovfoder af høj kvalitet, som køerne kan optage store mængder af, giver de sundeste køer med den højeste mælkeydelse. 4 MAKSIMALT GROVFODERINDTAG Det er velkendt, at hvis køerne skal kunne æde store mængder grovfoder, skal fordøjeligheden være i top. Fordøjeligheden af helsædsmajs afgøres hovedsagligt af to faktorer: stivelsesindholdet (kolbedelen) og fordøjeligheden af cellevæggene. Stivelsen er letfordøjelig og kan sammenlignes med kraftfoder. Restplanten (blade, stængler, kolbesvøb og spindel) leverer cellevægsstofferne (NDF), som udgør selve grovfoderet i majsensilagen. Fordøjeligheden af NDF kan variere betydeligt og er sortsspecifik. FORDØJELIGT NDF ER NØGLEN TIL MAKSIMALT GROVFODERINDTAG Fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) er afgørende for grovfoderindtaget. Dette kan forklares med at cellevægge, fylder i vommen. Hvis de nedbrydes langsomt, vil vommen være fuld i længere tid og dermed vil koen føle sig mæt og ikke søge til foderbordet så ofte. Modsat, hvis cellevæggene nedbrydes og optages hurtigt og effektivt, vil der hurtigere være plads i vommen til at æde igen. Da restplanten fylder 2/3 af majsensilage stakken, er det indlysende at fordøjelighed af denne del er helt afgørende for hvor meget koen kan æde. Et stort udbytte er vigtigt, men hvis grovfoderdelen i majsensilagen er tungt fordøjelig, kan en stor stak vise sig at være en dårlig forretning, da den giver for lidt mælk pga. for lav foderoptagelse.

5 MAJS TIL MERE MÆLK BALANCE MELLEM STIVELSE OG CELLEVÆGGE Stivelsesindholdet i majsensilagen udgør den vigtigste energikilde, og det er nemt at forbedre den samlede fordøjelighed af majsensilagen ved at hæve stivelsesindholdet. Et for højt stivelsesindhold øger dog risikoen for sur vom (acidose) og kan sætte en begrænsning for hvor meget majsensilage, der kan indgå i rationen. Stivelsesindholdet i majsensilagen bør målrettes den forventede foderration med udgangspunkt i intervallet 30-33%. Vælg derfor sorter, der også i et dårligt år kan nå det ønskede stivelsesniveau i dit dyrkningsområde. Energikoncentration i majsensilagen (høj værdi af MJ/kg tørstof) maksimeres gennem valg af sorter med en så høj FK-NDF værdi som muligt ph i vommen FIND BALANCEN Vælg sorter med et stivelsesudbytte, der passer til din ration, og som samtidig har så høj fordøjelighed af cellevægge som muligt (FK-NDF) 1/3 Majskerner = KRAFTFODER Fylder typisk 1/3 af stakken Leverer typisk 2/3 af energien i form af næsten 100 % fordøjeligt stivelse Stor mængde stivelse sænker ph i vommen og øger risikoen for sur vom (acidose) Restplanten = GROVFODER 2/3 Fylder typisk 2/3 af stakken Leverer typisk 1/3 af energien i form af hovedsagligt fordøjelige cellevægge - NDF Stimulerer vomfunktionen Minimerer risikoen for sur vom Øger koens sundhed Giver udbytte, stabilitet og sikkerhed 5

6 FK-NDF kan ikke ses på planten KOLBERNE OG PLANTERNES STØRRELSE FÅR OFTE OPMÆRKSOMHEDEN, MEN FORSKEL I CELLEVÆGSKVALITETEN SES FØRST I MÆLKETANKEN NDF er fibre, som består af cellulose, hemicellulose og lignin. Som drøvtygger er koen afhængig af disse fibre. Fibrene stimulerer vomfunktionen og holder koen sund. Desuden leverer 6 de energi til koen via mikroorganismers nedbrydning af cellulose og hemicellulose. Kun lignin delen er helt ufordøjelig og forsvinder altid ud med gødningen. FORÆDLING AF SORTER MED HØJERE CELLEVÆGSFORDØJELIGHED Tidligere rettede forædlingen sig imod at sænke lignin indholdet i planterne for at få en bedre fordøjelighed. Da lignin er en vigtig del af plantens skelet, der gør at den kan holde sig oprejst, er der en grænse for forbedring af cellevægsfordøjeligheden gennem sænkning af lignin indholdet. Den variation, der ses mellem dyrkede sorter, kan ikke kun forklares med indholdet af lignin i planten. Kvaliteten og strukturen af lignin i cellevæggene har også en væsentlig betydning, hvilket vægtes højt i Limagrains forskning og forædling af sorter med højere cellevægsfordøjelighed. Ingen anden majsforædler har så omfattende en forædling af majs til helsæd som Limagrain. LG s sorter er derfor de absolut foretrukne blandt kvalitetsbevidste mælkeproducenter, der går efter mest mulig mælk i tanken og den bedste økonomi. Selv om niveauet for FK-NDF kan variere fra år til år afhængigt af dyrkningsbetingelserne, vil det altid være en fordel at vælge sorter, der genetisk har en høj fordøjelighed af cellevægge. De ligger nemlig altid i toppen med de højeste værdier af FK-NDF og dermed er du sikret det bedst mulige grundlag for succes.

7 MAJS TIL MERE MÆLK Husk at udbyttet i majsmarken skal måles i mælketanken og ikke på størrelsen af ensilagestakken. For hver ekstra 1 % i FK-NDF stiger ydelsen med 0,25 EKM pr. ko pr. dag! Eftervist i en lang række fodringsforsøg bl.a. på Kvægbrugets Forsøgscenter Foulum. Lignin er bundet til cellulose og hemicellulose med typer og opbygninger af bindinger, som varierer mellem sorterne. Nogle bindinger er nemme at bryde, hvorefter en stor del af cellulosen og hemicellulosen kan fordøjes og bidrage med energi til koen. Andre typer af bindinger er vanskelige at bryde, og billedligt beskrevet indkaples de fordøjelige cellevægsdele, som derfor tabes med gødningen sammen med lignin. LG ANIMAL NUTRITION Takket være et mere end 35 årigt dedikeret forædlingsprogram inden for majshelsæd, som er målrettet udvikling af sorter med maksimal fordøjelighed af cellevægge og optimalt stivelsesindhold, kan LG tilbyde mælkeproducenter markedets bedste majssorter, der giver mest mulig mælk i tanken. KRITERIER FOR TILDELING AF LG ANIMAL NUTRITION STEMPLET De majssorter, der har LGAN stemplet i Danmark, er nøje udvalgt på baggrund af danske fodringsnormer og principper. Til grund ligger også mindst 2 års landsforsøgsresultater. Vurderingen af sorterne er baseret på en række kriterier som; total fordøjelighed, cellevægsfordøjelighed (FK-NDF), indhold af ufordøjelige cellevægge (indf), energiudbytte (NEL20), energiværdi NEL20 MJ/kg tørstof, stivelsesudbytte og stivelsesindhold. Derudover stilles der krav til udbyttestabilitet, tørstof %, forårsudvikling, kuldetolerance og standfasthed. Se efter det gule LGAN stempel. Det gør det let at vælge majssorter, der giver maksimal foderoptagelse, højeste mælkeydelse og bedste økonomi. 7

8 SLAGTEKALVE BØR FODRES MED KOLBEMAJS Kolbemajs erstatter en del af kraftfoderet og kan bidrage til lavere foderomkostninger og større selvforsyningsgrad. Energien i kolbemajs består i høj grad af by-pass stivelse. Det kan afhjælpe problemer med energiunderskud i starten af laktation hos højtydende malkekøer. Kolbemajs er en billig og enkel stivelseskilde, og giver en meget enkel markplan. Kolbemajs giver også en fleksibilitet i foderplanen, da afgrøden kan høstes som helsæd, hvis grovfoderproduktion bliver lavere end forventet. SORTER MED HØJ FK-NDF GIVER STØRST FLEKSIBILITET Gå efter sorter, der kombinerer høj stivelse, og høj FK-NDF og standfasthed. På køligere lokaliteter er det vigtigt, at der vælges blandt de tidligste sorter. For at få mest mulig energi indlejret i kolberne skal tørstofprocenten i kolben være omkring 54-58%. Kommer tørstofprocenten ikke op på dette niveau, bør afgrøden høstes til helsæd. Derfor bør der vælges sorter med høje FK-NDF værdier. For at opnå den ønskede tørstofprocent i kolben skal majsen bruge 3-4 uger ekstra i forhold til det normale høsttidspunkt for helsædsmajs. Derfor 8 Kolbemajs LG HAR MARKEDETS BEDSTE SORTER er standfastheden også et vigtigt parameter i sortsvalget. I 2013 landsforsøgene til kolbemajs/kernemajs er der for første gang analyseret foderværdi i kolber med svøbblade til kvæg. Tidligere har udbyttet i kernemajs understøttet sortsvalget i kolbemajs. Fordelen ved et reelt kolbemajs forsøg er, at energien i svøbeblade og spindel bidrager til det samlede udbytte og giver et mere korrekt billede af sortens formåen til kolbemajs som fodermiddel. NYHED EMPEROR Den nye sort Emperor har i målingerne af foderværdi i kolbemajs vist den bedste kombination af et højt indhold af NEL20 og råprotein samt en høj FK NDF. Emperor er en anelse senere end Ambition, men har de samme gode dyrkningsegenskaber. Absolut en sort man som kolbemajsavler bør prøve i LG anbefaler til kolbemajs: Til kølige egne Activate Yukon Sunlite Glory Kolbemajs har vist sig som et fremragende foder til slagtekalve. Tilvæksten er uændret i forhold til fodring med kraftfoder, men foderomkostningerne er væsentligt lavere. Kolbemajs er samtidig mere strukturrigt foder i forhold til kraftfoder og har derfor også en positiv effekt overfor forekomsten af leverbylder. KFC Foulum er i en undersøgelse kommet frem til, at op til 60% af foderrationen kan bestå af kolbemajs, uden at det påvirker den daglige tilvækst negativt. Fodereffektiviteten viste sig lidt lavere for kolbemajs i undersøgelsen, men det opvejes af en væsentlig lavere omkostninger per FE ved kolbemajsfodring. VFL Kvæg har beregnet, at ved at lade kolbemajs udgøre 58% af foderet kan DB per kalv forbedres med over 500 kr i forhold til fodring med 100% kraftfoder/ halm, når der endda er taget højde for alle omkostninger. Kolbemajs øger desuden selvforsyningsgraden via generelt højere udbytter i marken. Til lunere egne: Emperor Fieldstar Ambition Asgaard

9 Erfaringsundersøgelse med kernemajs i vådfoder: Lettere at styre vådfoderet Lavere dødelighed Lavere frekvens af halebid Bedre gødningskonsistens Videncenter for Svineproduktion, Erfaringsundersøgelse nr. 1112, Kernemajs TIDLIGE, SUNDE SORTER MED HØJ UDBYTTESIKKERHED OG LET HØST KOLBE- & KERNEMAJS Flere og flere svineproducenter får øjnene op for majs som en afgrøde, der både fodringsmæssigt og dyrkningsmæssigt passer rigtigt godt ind på bedriften. Markante forbedringer i stalden såsom sundere grise, lavere dødelighed, mindre diarre, roligere dyr, mindre halebid er nogle af de meldinger der kommer fra landmænd, der har taget kernemajs ind i fodringen af svin. LG anbefaler til kernemajs: FAO Vand% ved høst FIDUSEN ER VÅDKONSERVERING Sundhedseffekten kommer kun hvis det er vådkonserveret majs, der anvendes. Flere anvender tørret majs, men det giver ikke den samme sundhedsmæssige fremgang. Ved våd konservering af majskerner med optimalt 38 % vand sker der en fermentering/ensilering under iltfrie forhold. Her danner mælkesyrebakterier syrer, som sænker ph helt ned til 4-4,5. Mælkesyrebakteriernes arbejde holder enterovirus, skimmelsvampe og clostridium bakterier i skak og det giver ganske enkelt en bedre mavesundhed hos grisene. MAJS I MARKPLANEN Majs er mange steder et godt alternativ til korn i markplanen. På lettere jordtyper, hvor korn og især hvede ikke kan kaste nok af sig, er majs et oplagt valg. Majs er udover at være en afgrøde, der kvitterer for at gro i en lun jord, også den mest vandeffektive afgrøde af alle. Dvs. den producerer størst tørstofmængde Hkg kerne/ha ved 15% vand Udbytte af FEsvin pr. ha % kolber med Fusarium Yukon ,5 90, Activate ,1 90, Sunlite ,2 91, Glory ,6 92, Emperor ,2 92, Ambition ,6 95, Fieldstar ,6 93, LANDSFORSØG MED KERNEMAJS 2013 pr. forbrugt vandmængde. Det gør den særdeles konkurrencedygtig overfor korn på uvandede lette jorde. FORSKEL PÅ SORTERNE - VÆLG RIGTIGT! Yukon er den eneste sort der er optaget på den danske sortsliste for kernemajs. Yukon er så tidlig, at den kan komme sikkert hjem i laden i en god kvalitet hvert eneste år, og det endda med flot kerneudbytte og en høj foderværdi. Senere sorter har lidt større udbyttepotentiale, men også større risiko for, at de ikke bliver færdige i vanskelige år. Når kernemajs skal stå på marken langt hen på efteråret, øges risikoen markant for udvikling af fusariumtoxiner, og der tabes energi ved nedbrydning i planten. Yukon er altid høstklar med under 40% vand i kernene inden efterårsferien. LET HØST - REN OG SUND VARE En tør kolbe er en nødvendighed for at majsen kan tærskes ren. Spindlen og spindelstumper skal ikke med i tanken. Det er her eventuelle fusariumsvampe findes i størst mængde, og det giver risiko for højt toxinindhold, med nedsat ædelyst til følge. En sort som Yukon er forædlet til kernemajs og har let ved at slippe af med vandet i kolben. Den er derfor let at høste ren. Det giver høj høstkapacitet og mindre slid på mejetærskeren. 9

10 Sikker etablering af majs GOD JORDTEMPERATUR OG UDSIGT TIL FINT VEJR Majs bør sås i lun jord dvs. mindst 8 C og en vejrudsigt, der viser gode temperaturer og minimal nedbør i den efterfølgende uge. Økologer bør vente til jordtemperaturen er 10 C og her er den tørre og lune vejrudsigt særligt påkrævet, da ubejdset majs ingen beskyttelse har mod spirehæmmende mikroorganismer i jorden. PLANTETAL Korrekt plantetal i majs har stor betydning for udbytte og kvalitet og bør justeres efter arealets beskaffenhed, sortens tidlighed, majsens anvendelse og såtidspunktet. To units/ha ( frø/ha) anvendes ofte som standard udsædsmængde og er passende i mange tilfælde. På kolde lokaliteter, ved sen såning eller ved sene sorter gælder, at planterne skal have mere plads hver især. Det vil da kunne give en bedre kolbeudvikling at sænke udsædsmængden med ca. 10 % til frø/ha, uden, at det nedsætter udbyttet nævneværdigt. Omvendt kan såning på lune steder, tidlig såning og tidlige sorter kvittere for et højere plantetal. Her kan øgning af udsædsmængden med % øge udbyttet væsentligt, uden at det sænker foderværdien. 10 PAKNING AF SÅBEDET Tilberedning af såbedet skal have høj prioritet. Et ujævnt såbed gør præcis såning af frø umulig, uanset hvor dygtig chaufføren er eller hvor god og præcis såmaskinen er. Såbedet skal være ensartet løsnet i 10 cm dybde og derefter pakket tilstrækkeligt. Så kan frøet placeres jævnt i 4-5 cm dybde, og gødning kan lægges korrekt 5 cm under og ved siden af frøet. Hvor jorden ikke er pakket tilstrækkeligt omkring frøet, vil majsrødderne ikke kunne få ordentligt fat i vand og næring, og planterne kommer hurtigt bagefter. Gå en tur i såbedet og mærk efter. Jorden skal mærkes fast men ikke hård. Synker du i, er jorden for løs, og du risikerer for dårlig etablering. Sås der direkte efter en jordpakker for at modvirke sandflugt, skal du være særlig opmærksom på korrekt pakning af jorden. Også efter grønjord, som især i tørre forår kan være svær at pakke, er særlig omhyggelighed med pakning påkrævet. Ved pløjefri etablering af majs bør opharvning i udgangspunktet ske i cm dybde. Også her er pakning vigtigt. På lettere jord vil en svær gummipakvalse kunne give den bedste pakning både med og uden pløjning. Stålpakvalser egner sig bedst til sværere jorde fra JB5 og opefter. KØR ALDRIG I MAJSRÆKKEN Uanset jordtype bør såmaskine og traktor spores således, at der kun køres mellem sårækkerne. Der skal naturligvis anvendes mellemringe når der anvendes tvillingehjul. Majs, der er sået i køresporet, giver mindre udbytter og dårligere kvalitet. Sporrydere er en klar fordel, hvis der skal sås majs på ikke pløjede arealer. Sporryderen skubber stubrester væk fra såskæret, hvilket sikrer at frøet lægges i ren jord. Uanset valg af såmaskine er det vigtigt at maskinen indstilles, så den passer til den aktuelle frøstørrelse og form. Alle såspor bør kontrolleres løbende. Majs konkurrerer med naboplanten om lys og næring, og derfor er en ensartet frøafstand i rækken vigtig for optimering af udbytte og kvalitet. Det er en klar fordel hvis såmaskinen er udstyret med rækkeafblænding, så der ikke sås med overlap i kiler. STARTGØDNING Startgødning er med til at sikre en god start under alle betingelser. Effekten er størst under ugunstige forhold, men i alle tilfælde vil majs kvittere for startgødning i form af bedre rodvækst og dermed kraftigere forårsudvikling. Derfor skal der altid tildeles N og P i startgødningen. Pla

11 EFTERAFGRØDER I MAJS Efterafgrøder i majs er oplagt til opfyldelse af efterafgrødeforpligtelser, men også sund fornuft til opsamling af næringsstoffer. Efterafgrøden skal være godt etableret inden majsen lukker rækkerne i starten af juli, men omvendt må efterafgrøden ikke nå at blive så kraftig, at den generer majsen. Efterafgrøden kan med fordel sås sammen med en afsluttende radrensning i majsen. Der er gode erfaringer med at anvende sildig alm. rajgræs, hundegræs eller strandsvingel. Alm. rajgræs vokser hurtigt til og egner sig til forholdsvis sen såning, mens hundegræs og særligt strandsvingel er langsomme startere og passer godt til tidlig såning, f.eks. hvor 2. ukrudtssprøjtning erstattes af en radrensning. Limagrain A/S deltager i et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprojekt (GUDP) under Fødevareministeriet sammen med Videncenter for Landbrug, Aarhus Universitet, DLF Trifolium A/S samt maskinfabrikken Thyregod A/S, hvis formål er at udvikle og demonstrere et nyt bæredygtigt dyrkningssystem i majs, som sikrer at såvel kvælstofudvaskningen som pesticidforbruget reduceres, samtidig med, at der opretholdes et højt udbytteniveau i majsen. Projektet startede i 2012 og afsluttes i Allerede nu er masser af nyttig viden uddraget af projektets mange forsøg og afprøvninger. Bl.a. er der udviklet nyt udstyr til montering på radrenser til rillesåning af efterafgrøde i majs. Metoden giver en sikker fremspiring af efterafgrøden og holder efterafgrøden væk fra majsrækken. Du kan læse mere om EfterMajs projektet og få råd om etablering af efterafgrøder i majs via www. landbrugsinfo.dk. ceringen skal være 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet, så de første primære rødder gror direkte ned i madkassen. Placeres gødningen forkert, f.eks. for højt, vil startgødningseffekten udeblive, idet det først er de sekundære rødder, som fremkommer ved 4-6 blad-stadiet, der får fat i gødningen. UKRUDTSBEKÆMPELSE Ukrudtsbekæmpelsen i majs er, sammen med sortsvalget og etableringen, de vigtigste grundforudsætninger for at nå det maksimale udbyttepotentiale. Ukrudtet har god plads og masser af lys i majsmarken indtil majsen slukker for lyset i rækkerne i starten af juli. Ukrudtsbekæmpelsen skal altid startes rettidigt. Det er uanset om der satses på en ren kemisk løsning, en kombination af kemi og mekanisk bekæmpelse, eller ren mekanisk bekæmpelse, som for økologernes vedkommende. Kommer man for sent med første indsats, kan det blive svært få kontrol over ukrudtet, og det vil fylde i marken resten af sæsonen og koste udbytte. Der behandles første gang på småt ukrudt med max. 2 løvblade, hvilket typisk er 3-4 uger efter såning. Den 2. behandling bør foretages 10 til max. 14 dage efter. I særlige tilfælde kan en 3. behandling være nødvendig. SVAMPESYGDOMME I MAJS Limagrain har til stadighed fokus på udvikling af nye sorter med bedre resistens mod svampesygdomme. I Danmark er svampesygdomspresset i majs steget i takt med udbredelsen af majsdyrkning. Derfor har vi nu også egne forsøg placeret i Danmark, hvor vi tester nyt forædlingsmateriale for modtagelighed mod de svampesygdomme, der hersker under danske betingelser. Den mest udbredte bladsygdom i Danmark er majsøjeplet (Kabatiella zeae), mens majsbladplet (Helminthosporium carbonum) også optræder i nogle år. Majsøjeplet trives godt i køligt og fugtigt vejr (18-22 grader C), mens majsbladplet gerne vil have megen dug og lidt varmere vejr (20-28 grader C). Fælles for begge bladsygdomme er, at de spredes med planterester. Derfor er majs med forfrugt majs og pløjefri dyrkning mest udsat for angreb. En god pløjning eller et sædskifte, der ikke efterlader planterester på jordoverfladen samt en veletableret afgrøde i god gødningstilstand, er de mest effektive forebyggende foranstaltninger. Svampesygdommene kan bekæmpes kemisk. Svampemidlet Opera (BASF) er pt. det eneste godkendte middel på markedet i Danmark til svampebekæmpelse i majs. ETABLERING AF MAJS 11

12 LG er frøkvalitet i top FRØKVALITET HAR HØJESTE PRIORITET HOS LG Kvaliteten af majsfrø må der ikke gås på kompromis med. Der udsås kun omkring frø eller mindre pr. ha, hvor der i en kornmark udsås adskillige millioner kerner. Der er ikke plads til frø af lav kvalitet. Valg af majssort er også et spørgsmål om tillid til leverandøren af majsfrøet, for det er forædleren, som producerer frøet. Kvalitet i majsfrø omfatter udover spireevne, også god spireevne under kølige forhold - benævnt koldtest, samt vitalitet, renhed, sortsrenhed, frihed for udsædsbårne sygdomme og en kvalitetsbejdsning. Pris og kvalitet hænger i høj grad også sammen, når det gælder majsfrø. Det kan blive dyrt, at spare lidt på majsfrøene og derved risikere at ende op med frø, der spirer dårligt frem under danske forhold. MAJSFRØET SKAL VÆRE KOLDTESTET Der bør ikke sås majsfrø i Danmark, som ikke er koldtestet. Koldtesten skal afsløre om majsfrøene kan spire frem, selvom der skulle indtræffe nedbør eller køligt vejr efter såning. Koldtest bør udføres i jord fra en majsmark for at være effektiv, men testen giver forskellige resultater afhængigt 12 af hvilken oprindelse af jord, der anvendes. Det er op til den enkelte frøproducent at optimere sin koldtest, så de bedste partier kan udvælges til Danmark. LG har gennem mere end et årti leveret majsfrø af absolut bedste kvalitet til Danmark, for vi ved hvad der kræves af det frø, der skal sås i Danmark. Det er din garanti for de bedste majsfrø, og den giver sammen med vore bedste sorter grundlag for din succes med majs. FRØSTØRRELSE Betydningen af frøstørrelser har været testet i en række forsøgsserier over store dele af kloden, uden at det har været muligt, at påvise nogen sammenhæng mellem frøstørrelse og frøkvalitet eller frøstørrelse og udbytte. Oftest er spirevilligheden og koldtestresultaterne faktisk bedre for mindre frø end for store frø. Frøstørrelsen er også meget sortsspecifik. Der er gode sorter, som aldrig giver store frø, men alligevel yder de hvert år topudbytter. Som frøproducent har vi naturligvis også gentagne gange testet betydningen af frøstørrelser, og kan løbende sammenligne frøstørrelser i forhold til kvalitet. Størrelse og kvalitet hænger ikke sammen, og derfor er der ikke belæg for at fravælge majsfrø under 14 kg pr. unit. Det er for simpel en betragtning kun at vælge frø ud fra vægten. Vælg majsfrøet ud fra ønsket om de bedste sorter. Bestil frøet fra en producent, som du har tillid til, og hos en dansk forhandler, der har fået frøet fra den danske importør. Så er frøet testet og udvalgt til danske forhold. Det er der ingen garanti for med parallelt-importerede frø fra andre lande, produceret til andre markeder og dyrkningsforhold. LG ANIMAL NUTRITION STEMPLET GIVES TIL SORTER DER HAR: Maksimal foderværdi: fordøjelighed i top Dyrkningsegenskaber i top Bedste dækningsbidrag

13 Nyheder i 2015 LG HAR TIL STADIGHED NYE SORTER PÅ VEJ MED FORBEDINGER AF UDBYTTE, FODERKVALITET OG SYGDOMSRESISTENS MV. Fem spændende nye sorter står klar til at blive dyrket på de danske marker i EMMERSON - FAO 150 Emmerson er nyeste skud på stammen i den ekstremt tidlige klasse. Emmerson er smule tidligere end Activate, og leverer et rigtig flot udbytte for så tidlig en sort, og fordøjeligheden af cellevægge (FK-NDF) er samtidig i top. Kolben modner ekstremt tidligt, og restplanten afmodner hurtigt. Meget velegnet hvor en meget tidlig høst er ønsket, eller hvor sen såning er påkrævet. Emmerson er kandidat til LG Animal Nutrition kvalitetsstemplet til efteråret EMPEROR - FAO 190 Emperor er en ny tidlig og særdeles alsidig sort, der egner sig fortræffeligt til både helsæd, kolbe og kernemajs. I 2013 var Emperor den sort i landsforsøgene, der havde den bedste kombination af et højt energiudbytte (NEL20) og en høj FK-NDF til kolbemajs. Med særdeles gode dyrkningsegenskaber inklusiv standfasthed i top, vil Emperor blive en klar hersker mange steder. ABSALON - FAO 200 Absalon er en ny og lovende middeltidlig udfordrer, der vil blande sig i klassen af højtydende sorter med foderkvaliteten i top. En sort, der leverer helsædsensilage af høj værdi og som giver mere mælk i tanken. Absalon har vist særdeles gode dyrkningsegenskaber i de danske afprøvninger. En rigtig god forårsudvikling og god bladsundhed. Absalon er kandidat LG Animal Nutrition kvalitetsstemplet til efteråret LG FAO 210 Med LG er endnu en topsort på vej til de lidt lunere lokaliteter. LG har meget stort udbyttepotentiale, foderkvalitet i særklasse og stærke dyrkningsegenskaber. Læg mærke til LG , som også er en klar kandidat til LG Animal Nutrition stemplet. LG FAO 220 LG er anmeldt til de danske landsforsøg for første gang i En spændende og alsidig sort i den sildige afdeling. En rigtig kernemajstype, der kan give meget høje kerneudbytter, på de mest lune lokaliteter. Som helsæd yder LG et meget højt udbytte af tørstof og stivelseudbyttet er ligeledes højt for så sen en sort. Til kernemajs på meget lune lokaliteter, til biogas eller kviehoteller bør du absolut holde øje med LG SUNLITE OG ALFASTAR To af sidste års nyheder, Sunlite og Alfastar har vist deres værd til at blive optaget i LG Animal Nutrition familien og er allerede blevet meget populære sorter blandt mælkeproducenter med meget høj andel af majs i rationen. Majs til økologi Majsensilage er et fremragende grovfoder og en billig stivelseskilde til økologiske malkekøer. Men der er udfordringer i at dyrke majs økologisk. En perfekt etablering af majsen er afgørende for såvel en hurtig fremspiring som for den senere ukrudtsbekæmpelse. Da frøet er ubejdset, er tiden fra såning til fremspiring den mest kritiske periode for økologisk majs. Ubejdset majs bør ikke sås før jordtemperaturen er oppe på 10 C og der er udsigt til lunt og tørt vejr i så mange dage, at majsen kan nå at komme op. Kulde og især nedbør er meget risikabelt for den ubejdsede majs, indtil den spirer frem. Regn kan sænke jordtemperaturen drastisk i løbet af ganske få timer. Ved sortsvalget til økologi skal der lægges vægt på sorter med en kraftig forårsudvikling og evne til at skygge godt for ukrudtet. Da majsen ofte bliver sået sent, bør man holde sig til relativt tidlige sorter. Et højt stivelseudbytte har høj prioritet, og en god fordøjelighed af restplanten er aldrig en ulempe. Der findes ingen officielle afprøvninger af majssorter til økologisk dyrkning. Derfor anlægger LG hvert år, i samarbejde med økologiske majsavlere, en række af vore majssorter, både nye og gamle, ved siden af hinanden i store parceller. Det giver os mulighed for at vurdere, hvordan de udvikler sig og tager kampen op mod ukrudtet under økologisk dyrkning. Før høst skal sorternes udvikling og modning evalueres, og det vil indgå i den samlede vurdering af hvilke sorter, vi vil satse på til økologi i 2015 og fremover. Se hvilke sorter, som vi med sikkerhed kan anbefale allerede nu på s FRØKVALITET ØKOLOGI NYHEDER

14 NYHED EMMERSON FAO 150 ACTIVATE FAO 150 YUKON FAO 160 Nyt skud på stammen i den ekstremt tidlige klasse. Med Emmerson, som endda er en smule tidligere end Activate, kan sikker dyrkning af majs nu rykkes endnu længere nordpå og ud på koldere lokaliteter. Emmerson leverer et rigtig flot udbytte for så tidlig en sort, og fiberkvaliteten (fordøjeligheden af cellevægge) er i top. Kolben modner ekstremt tidligt, og restplanten afmoder hurtigt. Meget velegnet hvor en meget tidlig høst er ønsket, eller hvor sen såning er påkrævet. En fantastisk populær sort, der har sat rammerne for udbyttesikkerhed på kolde lokaliteter og alle steder, hvor man ønsker meget tidlig sikker høst eller sen såning. Activate har samtidig et højt udbytte med en ekseptionel høj foderkvalitet. Stærk i marken, meget standfast, høj kolbeandel og pænt siddende kolber med lukket svøb. Kolben modner ekstremt tidligt. Planten har langt bedre stay-green end andre ekstremt tidligere sorter. Activate er et sikkert og klogt valg i den helt tidlige klasse. Den eneste sort, der er optaget på den danske sortsliste for kernemajs. Tidlighed og perfekt kolbe dry-down sikrer, at kolbe- eller kernehøsten hvert eneste år kan komme i hus i ordentlig tid inden efterårsvejret sætter ind. Yukon har en god fusarium resistens og er nem at høste ren - det giver en sund færdigvare til vådkonservering og opfodring til svin eller fjerkræ. Yukon kan også anvendes til helsæd på bedrifter med en græsrig ration eller kvier. Sorten deltager kun i kernemajsforsøgene. Tidligste og mest sikre sort til kolbe/ Tidligste sort på markedet Rigtig god forårsudvikling Lukket kolbesvøb Flot udbytte med super kvalitet Velegnet til alle inkl. kolde lokaliteter Ekstrem tidlig Meget højt udbytte med ekseptionel høj kvalitet Meget højt stivelsesudbytte Kan dyrkes på alle lokaliteter kernemajs Højt kerneudbytte for så tidlig en sort Høj kraftig plante og kolber med lukket svøb Kan dyrkes på alle lokaliteter Se resultater på side 9 Anvendelse Kandidat 2015 Anvendelse Anvendelse SORT Første afpr. år Udbytte NEL20 (fht) Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år ACTIVATE ,4 41,4 EMMERSON ,7 - ARCADE ,4 39,5 SUNLITE ,7 36,5 GLORY ,0 38,7 14

15 ARCADE FAO 160 SUNLITE FAO 170 GLORY FAO 170 Meget tidlig sort med foderkvalitet i top. Arcade er perfekt til helsæd på de køligere lokaliteter - tidlig i modning, højt stivelsesudbytte og en meget højt FK-NDF. En sort der kombinerer tidlighed, fremragende foderværdi og balance mellem stivelse og indhold af fordøjelige cellevægge. Vælg Arcade når du har brug for tidlig sort af høj kvalitet, som kan indgå med en meget høj andel i grovfoderrationen. Tidlighed og kvalitet i særklasse Perfekt stivelsesudbytte Meget høj FK-NDF Super helsædstype til kolde lokaliteter Til højtydende køer med høj majsandel En fantastisk solstråle blandt de meget tidlige sorter. Sunlite har vist sit værd som den perfekte helsæd til højtydende malkekøer uanset hvor høj en andel majsen udgør. Et unikt højt FK-NDF kombineret med et meget højt stivelsesudbytte sikrer en super foderværdi af ensilagen. Sunlite har store, flot afsluttede kolber, som sidder opret ved stænglen. Også meget velegnet til kolbe- og kernemajs. En sort til det hele uden at gå på kompromis. Sikker energileverandør til din ensilage Store tidlige sunde kolber Lav-middelhøj plante Standfastheden i top Meget stærk og all-round sort til alle kølige lokaliteter. Sikker og robust stivelsesleverandør i helsæd, og ligeledes en højtydende og dyrkningssikker sort til både kolbe- eller kernemajs. Robust forårsudvikling og meget tidlig blomstring. Meget tidlig moden, kraftig og pænt afsluttet kolbe på en stærk plante. Standfastheden er i særklasse. Glory kan dyrkes i alle områder af landet. Højt udbytte af stivelse og foderenheder Perfekt til kolbe-/kernemajs Store tidlige kolber - lukket svøb Middelhøj robust plante, standfasthed i særklasse EKSTRA TIDLIGE Anvendelse Anvendelse Anvendelse Stivelses-indhold % af tørstof Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF % 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 38,8 42,0 6,31 6,38 1,07 1,13 62,4 60,1 37,8-6,21-1,10-61,1-34,9 38,0 6,13 6,28 1,13 1,15 61,4 61,1 37,8 37,9 6,27 6,32 1,09 1,10 61,7 61,9 37,4 37,3 6,21 6,20 1,10 1,13 60,5 60,2 15

16 EMBLEM FAO 180 Emblem er en meget tidlig sort med suverænt udbytte af både stivelse og NEL20. Med en samtidig meget høj FK-NDF hører Emblem til blandt de allerstørste topsorter. Forårsudviklingen er i særklasse og overgår alle andre. Den kraftige vækst og meget tidlige blomstring sikrer tidlig stivelsesindlejring. Når det handler om stor udbyttesikkerhed og stivelsesudbytte helt i top kombineret med en fremragende foderkvalitet, er Emblem svær at komme udenom. Meget tidlig sort med topudbytte Forårsudvikling i særklasse Tidlig indlejring af stivelse Sikker leverandør af kvalitetsfoder Anvendelse AMBITION FAO 180 Ambition er blevet en af de absolut forestrukne majssorter i Danmark. Ikke uden grund. Ambition har både i forsøg og i praksis vist absolut særklasse som en suveræn og sikker stivelsesleverandør. Sorten har uovertrufne dyrkningsegenskaber i form af en meget stærk forårsudvikling, en fantastisk stresstoleance og standfasthed helt i top. Ambition er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs. Altid meget højt stivelsesudbytte og mange foderenheder, kombineret med de fantastiske dyrkningsegenkaber har gjort, at også økologer har taget Ambition til sig som en sikker og pålidelig sort, der aldrig skuffer. Tidlig sort med meget højt udbytte af stivelse og foderenheder Kraftig og massiv plantetype Meget stresstolerant og standfasthed i top Kan dyrkes på alle lokaliteter Anvendelse God afpasset stay-green Også velegnet til økologisk dyrkning SORT Første afpr. år Udbytte Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % NEL20 (fht) 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år EMBLEM ,5 36,7 AMBITION ,7 36,6 FIELDSTAR ,7 36,5 ADEPT ,0 37,5 16

17 LG anbefaler til økologisk majs: ACTIVATE - FAO 150 Ekstremt tidlig og sikker sort til økologi med et kæmpe stivelsesudbytte og en fantastisk foderkvalitet. Forårsudvikling i top og flotte lukkede kolber. EMBLEM- FAO 180 Meget tidlig sort med en meget stærk forårsudvikling. Et højt stivelsesudbytte og en super FIELDSTAR FAO 180 ADEPT FAO 180 fordøjelighed af cellevægge giver samtidig en meget høj foderværdi. Fieldstar er ligesom Ambition en stærk all-round sort til helsæd, kolbe- og kernemajs. En robust og kraftig plante med en stærk forårsudvikling. Meget sund og med meget stay-green for så tidlig en sort. Udbyttet er helt i top i kombination med en god foderkvalitet. Tidlig sort med stort potentiale Adept er en god gammel traver, der stadig er utrolig populær hos mange majsavlere. Adept har været en af Danmarks største sorter i de senere år og det på grund af dens store pålidelighed - den leverer altid en fantastisk foderkvalitet og kan dyrkes på alle lokaliteter. Adept kvitterer for en mark med god gødningsforsyning med et meget højt udbytte af kvalitetsensilage det giver mere mælk i tanken. AMBITION- FAO 180 Meget tidlig, massiv og dyrkningssikker sort velegnet til økologi. En af de mest populære sorter på markedet, der med sit enorme stivelsesudbytte og helt unikke stresstolerance aldrig skuffer. Meget højt udbytte og indhold af stivelse God foderkvalitet Robust og kraftig plantetype Stærk forårsudvikling og standfasthed i top Stærk kolbe Perfekt kombination mellem udbytte, foderkvalitet og tidlighed Skuffer ikke i mælketanken Fremragende stabilitet - præsterer top foderkvalitet hvert år Kan dyrkes på alle lokaliteter TREASURE- FAO 180 Den hidtil mest populære sort til økologi pga. dens altid meget sikre etablering og uovertrufne evne til at skygge for ukrudtet. MEGET TIDLIGE Anvendelse Anvendelse Læs mere om majs til økologi på side 11. Stivelses indhold % af tørstof Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF % 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 35,0 38,9 6,15 6,29 1,12 1,14 60,8 60,5 36,6 38,9 6,18 6,22 1,11 1,17 59,6 58,1 35,2 37,1 6,13 6,18 1,11 1,16 60,4 59,1 37,0 38,8 6,21 6,29 1,10 1,17 61,7 59,9 17

18 MONTY FAO 190 Hvis kravet er flest mulige foderenheder per ha, så er Monty sorten. Monty er den sort i sin tidlighedsklasse, der giver flest foderenheder per ha og med en god totalfordøjelighed. Monty er kraftig og robust og har en stærk forårsudvikling. Flotte lukkede kolber og også en god sort til kolbemajs. Højtydende sort til helsæd på middellune lokaliteter. Højeste udbytte af foderenheder i sin tidlighedsklasse Robust og kraftig plantetype Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring God totalfordøjelighed NYHED EMPEROR FAO 190 Emperor er nyeste skud på stammen i denne tidlighedsklasse og er en super spændende sort, der egner sig fortræffeligt til både helsæd, kolbe og kernemajs. I 2013 var Emperor den sort i landsforsøgende, der havde den bedste kombination af et højt energiudbytte (NEL20) og en høj FK-NDF til kolbemajs. Med standfasthed i top og særdeles gode dyrkningsegenskaber vil Emperor blive en klar hersker mange steder. Højt udbytte af flot kvalitet til både helsæd og kolbemajs Fantastiske dyrkningsegenskaber Standfasthed i top NYHED ABSALON FAO 200 Ny og lovende middeltidlig udfordrer, der vil blande sig i klassen af højtydende sorter med foderkvaliteten i top. En sort, der leverer helsædsensilage af høj værdi og som giver mere mælk i tanken. Absalon har vist særdeles gode dyrkningsegenskaber i de danske afprøvninger. God forårsudvikling og god bladsundhed. Udbytte og kvalitet i høj klasse Meget høj FK-NDF God forårsudvikling og sund plante Middel stay-green Anvendelse Anvendelse Anvendelse Kandidat SORT Første afpr. år Udbytte Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % NEL20 (fht) 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år MONTY ,0 34,3 EMPEROR ,2 - ABSALON ,2 - ATRIUM ,8 33,2 ASGAARD ,9 32,2

19 ATRIUM FAO 200 Stadig Danmarks bedste og mest dyrkede sort. Atrium giver et stabilt højt udbytte af en absolut uovertruffen kvalitet, som er ligeså stabil år efter år. Med de gode dyrkningsegenskaber og den højeste cellevægskvalitet (FK- NDF) kan du stole på, at Atrium giver mere mælk i tanken altid. Danmarks bedste sort Højeste FK-NDF af alle sorter altid optimal foderkvalitet Gode dyrkningsegenskaber Tidlig blomstring og høj kuldetolerance Anvendelse ASGAARD FAO 205 ASGAARD er på kort tid blevet en meget efterspurgt sort. En ny type med et kæmpestort udbyttepotentiale og samtidig foderværdi i top. ASGAARD er massiv og bladrig med ekstremt flotte kolber med et helt lukket svøb. Forædlet til Danmark og højtydende danske malkekøer med en kvalitetsprofil tæt på Atrium. Til middel og lune lokaliteter. Ny type sort med enormt potentiale Meget højt udbytte og indhold af stivelse samt meget høj FK-NDF Massiv og bladrig plante Stærk forårsudvikling og middeltidlig blomstring Imponerende kolber Anvendelse Kandidat 2015 TIDLIGE MIDDELTIDLIGE Stivelses- indhold % af tørstof Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF % 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 30,8 33,2 6,04 6,13 1,15 1,18 59,3 59,0 34,1-6,14-1,13-60,5-33,9-6,15-1,13-61,0-33,5 36,1 6,24 6,34 1,11 1,15 62,4 60,8 34,7 31,8 6,17 6,12 1,12 1,16 61,0 60,6 19

20 AASTAR FAO 210 Danmarks gennem tiden mest dyrkede middeltidlige sort. Aastar giver et udbytte og kvalitet, som ligger på absolut topniveau selv i dele af landet, hvor det kan virke utroligt. Aastar har en stærk forårsudvikling og er meget robust gennem hele sæsonen. Aastar sikrer udbytte og højeste kvalitet år efter år. Udbytte og kvalitet i særklasse Perfekt i majsrige rationer. FK-NDF helt i top Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Sikkert valg for den kvalitetsbevidste ALFASTAR FAO 210 ALFASTAR er en ny og mere moderne udgave af Aastar med et endnu højrere udbytte og et forbedret stivelseindhold. En topsort med meget højt FK-NDF, der ligesom Aastar passer perfekt på de lunere lokaliteter, egner sig forstræffeligt til højtydende malkekøer med høj andel af majs i rationen. Prøv den og bliv selv overbevist om at det er den nye Aastar og få mere mælk i tanken. Udbytte og kvalitet i særklasse Perfekt i majsrige rationer. FK-NDF helt i top, afpasset stivelsesindhold Stærk og bladrig plante med lange kolber LG FAO 211 LG er en stabil sort med et meget højt udbytte og en fantastisk foderkvalitet. En utrolig flot og kraftig plante med en stærk forårsudvikling. En perfekt kolbeandel og en cellevægskvalitet der gør, at den kan indgå med meget høj andel i rationen og give mere mælk i tanken. Testet og har bevist sin styrke i både forsøg og i praksis samt i LG Animal Nutrition fodringsforsøg. Meget højt udbytte og FK-NDF i top Robust og kraftig plantetype Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Perfekt kolbeandel Anvendelse Anvendelse Anvendelse 20 SORT Første afpr. år Udbytte Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % NEL20 (fht) 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år AASTAR ,3 31,9 ALFASTAR ,0 32,1 LG ,1 31,4 LG ,3 - NITRO ,1 30,7

21 NYHED LG FAO 210 Med LG er endnu en topsort på vej til de lidt lunere lokaliteter. LG har meget stort udbyttepotentiale, foderkvaltitet i særklasse og stærke dyrkningsegenskaber. Kandidat til LG Animal Nutrition kvalitetsstemplet efteråret Læg mærke til LG ! Udbytte og kvalitet i topklasse Til majsrige rationer - høj FK-NDF Stærk forårsudvikling Middelhøj plante med god masse Standfasthed i top Middel stay-green NITRO FAO 220 Nitro er lig med topudbytte og kvalitet på de bedste majslokaliteter i Danmark. Nitro har i alle afprøvningsår vist resultater på et meget højt niveau, når det gælder dyrkning, udbytte og kvalitet. Fremragende resultater i praksis. Nitro sætter store flotte kolber og giver ensilage med den bedste foderværdi til majsrige rationer til højtydende køer. Middeltidlig-sildig med stort potentiale Topudbytte og FK-NDF helt i top Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Perfekt til de bedste majsområder NYHED LG FAO 220 LG er anmeldt til landsforsøgene for første gang i En spændende og alsidig sort i den sildige afdeling. En kernemajstype, der kan give meget høje kerneudbytter på de aller luneste lokaliteter. Som helsæd yder LG et meget højt udbytte af tørstof og stivelseudbyttet er ligeledes højt for så sen en sort. Til kernemajs på de aller luneste lokaliteter, til biogas eller kviehoteller bør du absolut holde øje med LG Højt tørstofudbytte og udbytte af stivelse Højt kerneudbytte i de luneste områder Meget stærk forårsudvikling Middelhøj kompakt plante Anvendelse Kandidat 2015 Anvendelse Anvendelse Stivelses- indhold % af tørstof Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF % 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 29,3 32,7 6,17 6,29 1,13 1,17 62,5 60,8 34,5 32,4 6,17 6,17 1,12 1,15 61,1 61,0 31,5 32,9 6,14 6,20 1,13 1,19 61,8 60,1 32,1-6,14-1,13-61,0-31,7 32,8 6,14 6,23 1,13 1,18 61,8 60,4 MIDDELTIDLIGE SILDIGE 21

22 LG har topscore LG FAO 223 En af Danmarks absolut højestydende sorter. LG har et kæmpe udbyttepotentiale, hvilket den nu har bevist 4 år i træk. En meget kraftig og massiv plante, med en stærk forårsudvikling. LG passer perfekt til gode lokaliteter til kviehoteller eller biogas, hvor det er udbytte af foderenheder hhv. udbytte af tørstof, der tæller. Sildig med kæmpe stort udbytte Middelhøj FK-NDF Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Høj kuldetolerance Stay-green Særdeles egnet til biogas og kviehoteller LG FAO 220 LG er suveræn topscorer i tørstofudbytte pr. ha. Perfekt til biogas på alle lunere lokaliteter. Udbyttet af tørstof ligger stabilt højt og sorten kvitterer fuldt ud for gode lokaliteter - op til 23 tons tørstof/ha på de bedste marker. Som avler af majs til biogas på lune lokaliteter bør du have LG med i din markplan. Meget højt tørstofudbytte Kraftig og robust plante - Høj og tæt som en mur Gode dyrkningsegenskaber CATHY FAO 210 Cathy har et kæmpe udbyttepotentiale på de bedre lokaliteter. Udbyttet i FE og tørstof er i absolut særklasse og indholdet af FK-NDF er middel. Cathy er en høj og massiv plante, med middel kolbeandel. Stærk til kviehoteller i lune områder og til biomajs på alle lokaliteter. Særdeles velegnet i de lunere egne Enormt højt udbytte af tørstof og energi Robust og kraftig plantetype med god stay-green Stærk forårsudvikling Anvendelse Anvendelse Anvendelse SORT 22 Første afpr. år Foderværdi NEL 20 Tørstofudbytte (fht) Tørstof % MJ/kg TS 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år 2013 Gns. afpr.-år LG ,2 29,3 6,09 6,03 LG ,7 30,1 5,88 5,83 CATHY ,9 30,8 5,98 5,94

23 rene til BIOGAS Korrekt tidlighed og højt tørstofudbytte er grundpillen i dyrkning af majs til biogas. Vælg kun sorter, der er afprøvet i Danmark, hvis du sætter udbyttesikkerhed højt LG Majs til biogas VÆLG SORTER DER I DANMARK GIVER DET STØRSTE UDBYTTE AF TØRSTOF. LG HAR SORTERNE MED DE HØJESTE TØRSTOFUDBYTTER! Når man afsætter til biogasproduktion, bliver man ofte afregnet efter mængden af tørstof. Derfor gælder det naturligvis om at avle så stor en mængde tørstof pr. ha - som muligt. Kvaliteten kommer i 2. række. Fra biogasproducentens synspunkt er det dog ikke en ulempe, at stor del af tørstoffet kommer fra letfordøjelige bestanddele som stivelse og fordøjelige cellevægge. UOVERTRUFNE LG SORTER TIL GAS Tre LG sorter; LG , LG og Cathy ligger uovertruffent øverst på listen over sorter, der giver det største udbytte af tørstof. Disse tre sorter hører til den sildige gruppe og egner sig perfekt til de lune lokaliteter, hvor store dele af den danske biogasmajs bliver dyrket. Husk at sortens tidlighed skal passe til lokaliteten. På figuren herunder er det let at finde de bedste sorter med højeste tørstofudbytter. LG sorter ligger også øverst i de tidligere klasser LG LG Cathy LANDSFORSØGSRESULTATER Tørstofudbytte, forholdstal Nitro LG Asgaard Alfastar Aastar Atrium Blanding, majs Monty Fieldstar EmblemAmbition Sunlite Adept Glory Arcade Activate Tørstof % ved høst 23 BIOMAJS

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob.

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob. Majssorter 2013 LG s team i Danmark Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning Ole SCHmidt mob. 20 96 19 61 Kenneth Søbye mob. 40 51 19 61 Casper Kjær mob. 29 12 19 61 Leif Lautrup mob.

Læs mere

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht.

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht. Majssortiment 2015 Silomajs/majshelsæd Augustus Tidlighed - helt i front Udbytte - højere end alle andre Eneste sort med over 40 stivelse Fht. 6,24 6,28 59,6 61,2 1,10 40,2 40,6 113 2013 - MAS06T Exxtens

Læs mere

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark KerneMAJS 2012 Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark Er du begyndt at fodre med kernemajs? En højere selvforsyningsgrad, en bedre fodringsøkonomi, højere tilvækst og bedre sundhed

Læs mere

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf F15001 DLG-FORRETNINGER Nordjylland V. Ringvej 21 9760 Vrå Tlf. 3368 7000 Østjylland Rapsgade 1 8900 Randers Tlf. 3368 6300 Vestjylland Nørgårdsvej 1 7570 Vemb Tlf. 3368 7250 Sydjylland Mjølsvej 60 6230

Læs mere

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21 Sidste nyt LG AnIMAL NUTRITION» Læs mere på side 4 merværdi Ved valg af den rigtige majssort» Læs mere på side 9 MAJS TIL BIOGAS» Læs mere på side 17 Kernemajssorter LG anbefaler» Læs mere på side 21 majs

Læs mere

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter Guide til sortsvalg 2017 Tips til succes med majsdyrkning NYT nu interaktivt katalog Scan denne side Majssorter 2017 1 Limagrain Limagrain Europe er en del af Limagrain, som i dag er verdens 4. største

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 KWS HELSÆD KOLBEMAJS KERNEMAJS RAMIREZ FAO 170 X X X TRITON FAO 180 X X LIMAGRAIN YUKON FAO 160 X LZM 163/81 FAO 160 X X GLORY FAO 170 X X X AMBITION FAO 180 X X X Monty

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009 BREEDING YOUR PROFIT SEPTEMBER 2009 LG ANIMAL NUTRITION Et kvalitetsstempel der garanterer for helsædsmajs med den højeste foderværdi og med det bedste dækningsbidrag.» Læs mere på side 6 Sådan sikrer

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018 majssorter 2018 Velkommen til sortskatalog 2018 Interessen for at opnå store udbytter i majs har aldrig været større. Men der er en betingelse for, at højt udbytte i majs er interessant. Nemlig at kvaliteten

Læs mere

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sortskataloget 2016 Velkommen til KWS sortskataloget 2016 2015 har været et udfordrende år for majsen. En vanskelig og sen såning fulgt af en kølig, våd

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Sortsforsøg Kolbemajs 2011

Sortsforsøg Kolbemajs 2011 sforsøg Kolbemajs 211 BJAgro har i 211 afprøvet en række majssorter fra 6 forskellige leverandører, for deres egnethed til kolbemajs under danske forhold. Dette er yderst relevant, da denne type foder

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017 KWS majssorter 2017 Velkommen til KWS sortskatalog 2017 Majsen står flot på markerne og lover godt til høsten der nærmer sig. 2016 har indtil nu været et godt år for majsen. Efter såningen så vi kun jævnt

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016 Majs på godt og ondt Årsmøde 2016 2 Majs på godt og ondt Resultater af majs 2015 (fodring og fedtprocent) Shredlage majs fup og fakta Kolbemajs og alternative stivelseskilder 3 Resultater fra Sønderjylland

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Hans Kristian Skovrup Krav helsædssorter til malkekøer Højt udbytte af FEN Høj FK NDF > 60 % Min. 6,10 MJ pr. kg tørstof 1,12 kg ts/fe og lavere Min 2 år i forsøg Vælg sort efter beliggenhed REKLAME Forsøg

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG bedre x4 Til produktion af græsensilage af høj kvalitet UdbytteGræs TørkeGræs Bæredygtigt- Græs FiberGræs Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Pløjefri dyrkning af majs Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Disposition Fordele ved pløjefri dyrkning på sandjord Udfordringer Hvad viser forsøgene Nøglen til succes Opbygning af jordens frugtbarhed

Læs mere

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Til: Nordjyske grovfoderproducenter Fra: Planteavlskonsulent Lasse Primdal lpo@landbonord.dk 96242597 1 USA November 2016 USA

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Tema 7 Kom i superligaen med din foderplan Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg Hvordan vurderer NorFor: Grovfoder med forskellig fordøjelighed?

Læs mere

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Majs i Danmark Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion Indhold Areal og klima Dyrkning Udfordringer 1 Majsareal 1000 hektar 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Majs til biogas Kernemajs Kolbemajs

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Fugleskader i majs hvor langt er vi nået af Anders Schou

Fugleskader i majs hvor langt er vi nået af Anders Schou Fugleskader i majs hvor langt er vi nået af Anders Schou De økologiske majsmarker blev flere steder sået i den første uge af maj. Kurven for jordtemperaturen var stigende og forholdene var optimale for

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Fodring med vådkonserveret majs i Danmark og Tyskland

Fodring med vådkonserveret majs i Danmark og Tyskland Fodring med vådkonserveret majs i Danmark og Tyskland WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Else Vils, seniorkonsulent Videncenter for Svineproduktion og Jacob Eriksen, svineproducent, Brædstrup

Læs mere

Bedre kvalitet i kornhelsæd

Bedre kvalitet i kornhelsæd Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl - 10 - V/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavvl På nordisk plan arbejdes der med at udvikle et nyt fodervurderingssystem, og det er planlagt, at dette

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Fodringsdagen Herning Kongrescenter 2. september 2014 Forskelle i morfologien mellem bælgplanter

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hestebønne Der findes hestebønnesorter til både vår- og efterårssåning. Denne dyrkningsvejledning omhandler kun vårsåede hestebønner. Hestebønne dyrkes normalt til foderbrug. Afgrøden anvendes

Læs mere

TSSV2 Nyt biologisk bejdsemiddel fra Limagrain

TSSV2 Nyt biologisk bejdsemiddel fra Limagrain TSSV2 Nyt biologisk bejdsemiddel fra Limagrain Banebrydende nyt produkt - klar til majsavlerne allerede til 2017 Giver majsplanterne de bedste forudsætninger for at yde sit fulde potentiale Bedre rodudvikling

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Optimer dit grovfoder

Optimer dit grovfoder C M Y CM MY CY CMY K Hunsballe.pdf 03/05/04 8:46:37 AgrowMaize / AgrowGrass konceptet 2-3 Meget tidlige majssorter 4 Tidlige majssorter 5 Middeltidlige majssorter 6 Sildige majssorter 7 Kernemajs / Græs

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Workshop Tørstof i husdyrgødning 19. August 2013 Ole Aaes VfL, Kvæg Normtal for husdyrgødning i Danmark Normtal kan fastlægges efter

Læs mere

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder Erfaringer med nye typer grovfoder til drægtige søer Af Specialkonsulent Tove Serup, Landscentret, Økologi Udgivet af Landscentret, Økologi, november 2008

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Martin R. Weisbjerg og Marianne Johansen, Husdyrvidenskab, AU Foulum Ole Aaes, Nicolaj I. Nielsen og Martin Ø. Kristensen, SEGES, HusdyrInnovation,

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning NASJONAL ØKOMELK-KONFERANSE Hell 25. OG 26. JANUAR 2017 Ved Hans Lund, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark Mobil 0045 2557 9863

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/foder/grovfoder/majshelsaed-og-kolbemajs/si...

https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/foder/grovfoder/majshelsaed-og-kolbemajs/si... Side 1 af 8 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder > Grovfoder > Majshelsæd og kolbemajs > Analyser af majsprøver udtaget den 19. oktober 2015 Oprettet: 18-09-2015 Revideret: 22-10-2015 Analyser af majsprøver

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Kirstine F. Jørgensen, VFL, Kvæg Mogens Vestergaard, DJF, AU Allan Mikkelsen & Mette Eriksen, KFC Produktionsforsøg på KFC Fodring med kolbemajsensilage

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

Følg majsens udvikling frem mod høst

Følg majsens udvikling frem mod høst Side 1 af 5 28-09-20 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder > Grovfoder > Majshelsæd og kolbemajs > Følg majsens udvikling frem mod høst Følg majsens udvikling frem mod høst Høsten er startet flere steder

Læs mere

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte Side 1 af 5 Økologisk blandsæd Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål: Dyrkning af proteinrigt foder. Dyrkning af bælgsæd med større dyrkningssikkerhed. Fremavl af ærter med mindre risiko

Læs mere

Foderoptagelse og fyldeværdi. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderoptagelse og fyldeværdi. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderoptagelse og fyldeværdi NorFor bruger det danske fyldesystem - dog med modifikationer Koen har en kapacitet og fodermidlet en fylde TS i * FF i K Hvor: TS i = Kg tørstof af foder i FF i = Fylde af

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere