Sommer i bofællesskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommer i bofællesskabet"

Transkript

1 - Nr JULI ÅRGANG Siden sidst skal vi sige goddag til en ny beboer, idet Poula Sørensen er flyttet på plejehjem. har den der efterlader jord på trappen lige efter at rengøringsholdet er gået, slået til igen flere gange. er, hvor utroligt det end lyder, Poul Blom rundet de 70 år og Keld Petersen rundet de 60 år. er varmemester Bjarne indtrådt som medarbejderrepræsentant i boligselskabets bestyrelse. har vi modtaget den glædelige meddelelse at højspændingsledningerne vil være fjernet ved udgangen af Sommer i bofællesskabet I skrivende stund har sommerfreden sænket sig over Teglgaarden, og resultatet af vinterens og forårets mange aktiviteter med beplantning af de fælles udearealer og egne haver, samt indretning af de forskellige aktivitetsrum, kan nu nydes i fulde drag. Som sædvanlig har der været stor interesse og engagement fra Teglgaardens beboere, og mange af os har på den ene eller anden måde deltaget aktivt i bestræbelserne på at få Teglgaarden gjort færdig både udvendigt og indvendigt. Endelig den 16. maj kunne vi melde aktivitetsrummene færdige og markere det med en gevaldig indvielse. Blandt de nye tilbud der er kommet til er fodterapi og massage, som mange allerede benytter sig af. Vinkælderen er også blevet populær, og der konstateres jævnlige besøg. Nye tilbud er på vej fra vingruppen. På motionssiden har der forsat været ugentlig gymnastik i Fælleshuset, og da foråret begyndte at vise sig, blev traveturene genoptaget og senere er der kommet tilbud om en ugentlig

2 Præcis kl. 10 startede dagen med diverse dyster i bordtennis, dart, bob og skak. Eigil havde udarbejdet turneringsplanen, og uden den var det nok endt i kaos. Det var utroligt så meget vi kunne gennemføre på de to timer der var sat af til konkurrencerne. cykeltur til. Det lille morgensvømmehold har stort set været vedholdende lige til svømmehallen lukkede på grund af renovering i maj måned. Vi kan tænke tilbage på spændende aftener, hvor funktionsgrupperne har vist stor kreativitet med både film, foredrag og linedans. Sct. Hans Aften i år blev en af de sjældne vejrmæssigt set, det var godt planlagt af Grøn gruppe. Foreløbig er det blevet til en enkelt spontan grillaften, men sommeren er heldigvis lang endnu, så mon ikke det bliver til flere. Fortsat god sommer. Aktivitetsdagen den 16. maj Indvielsen af vores forskellige aktivitetsrum blev en fantastisk dag med masser af oplevelser, lige fra morgenstunden og til vi sluttede omkring midnat. Alle sejl var sat til og vi fik rigtigt afprøvet alle faciliteterne.

3 Efter en velfortjent middagspause, foretog vi den officielle indvielse, hvortil vi havde inviteret venteliste-beboerne. Mange mødte op og var med til at gøre indvielsen festlig. Snore blev klippet over til alle aktivitetsrum, og efterhånden samledes folk stille og roligt ved vinkælderen, hvor vingruppen havde arrangeret vinsmagning. Som et kunstnerisk indslag havde kunstgruppen bedt os om at fremstille et fælles maleri.

4 Herefter havde Fælleshusgruppen dækket op til forårsfest i Fælleshuset, hvor de også havde sørget for at der var rigeligt med dejlig mad. Aftenen blev en festlig afslutning på en dejlig og aktiv dag, og mange gav udtryk for at den bør gentages. Årets Melodi Grand Prix på storskærm udgjorde aftenens flotte musikalske indslag.

5 De færdige udearealer De nye bede mod syd blev etableret af Grøn Gruppe i løbet af foråret sammen med beplantning ved parkeringspladsen, ligeledes mod syd. Efterhånden er alt tilplantet. Efeuene i avenuen er i store træk begyndt at gro, og der bliver efterhånden mindre plads til ukrudtet. Hvad er nu det? Tilbage er de tørre hjørner, som stadig er et problem, men grøn gruppe undersøger i øjeblikket muligheden for at udlægge rullegræs de pågældende steder. Det vil dog efterfølgende kræve en ihærdig indsats med hensyn til vanding, for at holde gang i væksten. Spørgsmålet drøftes nærmere på næste Fællesmøde. Det allersidste der mangler at blive færdiggjort, er hjørnet vest for Fællesterrassen og ned mod Lises lejlighed, hvor det er planlagt at plante bjergfyr. Plantningen er dog udsat til efteråret. Er Niels flyttet hjemmefra? og efterladt Lisbeth helt alene tilbage. Nej selvfølgelig ikke, men navneskiltet på deres postkasse sidder lige så løst som på alle andres. Den stump hvor der står Niels på, er helt forsvundet. Der skal selvfølgelig være orden i tingene, og derfor bliver alle navneskilte på postkasserne skiftet ud med nogen der kan blive siddende. Navneskiltene er bestilt og bliver udskiftet efter sommerferien. Ældrerådsvalg Vi har fra formanden for Ældrerådet i Middelfart, Kai Have, modtaget information om det forestående valg. Heri opfordres alle til at deltage aktivt i ældrerådsvalget og eventuelt lade sig opstille som kandidat. Alle der er fyldt 60 år inden valget slutter, har valgret og kan lade sig opstille. Ældrerådets vigtigste opgaver er at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og formidle synspunkter mellem

6 borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Der skal vælges 9 medlemmer og 9 suppleanter til det nye ældreråd. I løbet af efteråret vil det nuværende Ældreråd og Middelfart Kommune afholde orienterings- og informationsmøder. Rengøring af Fællesarealer Tove Kyhe har sammen med Stig og rengøringsselskabet evalueret på den hidtidige indsats, og der er nu aftalt følgende: Rengøringen som består af støvsugning og gulvvask finder sted i ulige uger, og omfatter Fælleshus, gæsteværelse, badeværelse, bibliotek, gangene ved parterre, gangen ved motionsog massagerum, samt elevatorerne i parterre og i nybygning Herudover rengøres døre og paneler i parterre hver tredje måned samt viduespudsning i Fælleshus og bibliotek finder ligeledes sted hver tredje måned. NB! Husk at hvis der skal lægges jord på trappe eller gang, at gøre det lige inden rengøringen finder sted! Nyt fra boligselskabet Ændring af almenboligloven Folketinget har inden de gik på sommerferie vedtaget ændringer i lov om almene boliger, og der er specielt én af ændringerne, der har særlig interesse for os. Ændringen vedrører finansiering og støtte til alment nybyggeri, og har dermed betydning for den husleje vi betaler. Hidtil har beboerbetalingen udgjort 3,4 % af den samlede anskaffelsessum. Denne procentsats nedsættes til 2,8 %. Da loven er vedtaget med tilbagevirkende kraft, vil den have den positive effekt, at vi kan forvente en huslejenedsættelse med virkning fra 1. januar Størrelsen på reduktionen vil sandsynligvis komme til at udgøre ca. kr. 700 i gennemsnit pr. lejlighed pr. måned. Nærmere orientering om ændringerne vil blive givet på fællesmødet den 25. august. Boligselskabet skal have ny formand Poul-Erik Møhring, der blev valgt til formand for Middelfart Boligselskab på sidste års repræsentantskabsmøde, har meddelt at han udtræder af bestyrelsen ved det kommende repræsentantskabsmøde til september. Klaus Mortensen, som har været medlem af boligselskabets bestyrelse siden august 2008, er blevet opfordret af bestyrelsen til at stille op som kandidat, men der efterlyses flere kompetente kandidater, så hvis der blandt Teglgaardens beboere skulle findes et godt emne, der har lyst og mod på at lade sig opstille, så giv et praj til Alis, Leif eller Carsten. Samtidig har den hidtidige næstformand i boligselskabets bestyrelse, Vera Halsted, meddelt at hun ikke ønsker at genopstille.

7 Omsværmede beboere i østfløjen! Det summer af andet end sol og sommer. Torsdag den 2. juli midt på formiddagen hørte Kirsten i nr. 19 en mærkelig summen ved terrassen. Et nærmere eftersyn viste, at en stor bisværm var ved at slå sig ned i en busk på skrænten. Det ville være et spændende, men måske ubehageligt naboskab i længden, og hvad kan man gøre ved det? En tur på internettet under Danmarks Biavlerforening viste, at der findes nogle biavlere som er sværmefangere, og en af dem er biavler Kim Hansen fra Fredericia. Kim blev kontaktet, og var straks villig til gratis at gøre et forsøg på at hente bisværmen. Sidst på eftermiddagen kom Kim, iførte sig sit udstyr, gik ind til bierne i busken og rystede de fleste ned i en medbragt kurv. Hvis dronningen var imellem ville resten komme af sig selv (det var den). Kurven blev stillet på et tæppe på græsset med bunden i vejret og en pind under så der var en åbning. Tilskyndet af lidt røg i buskene og lidt dronningeduft spredt af bierne i kurven fandt den resterende del af bierne ind i kurven, som stod nogle timer i fred og ro. Efter at have et bistade klar derhjemme, kunne Kim så vende tilbage hen på aftenen, pakke tæppet sammen og køre bierne til deres nye hjem på Kraftværksvej. Det skønnes, at der har været tale om ca bier. Kim Hansen sælger i øvrigt honning af egen produktion. Danmarks Biavlerforening skriver på deres hjemmeside: Sværmning er biernes måde at formere sig på under naturlige forhold. I moderne biavl er sværmning en uønsket egenskab, da en bifamilie, som går i sværmtilstand og sværmer, stopper med at indsamle nektar. Den tilbageblevne bifamilie er svækket og vil normalt ikke producere honning af betydning resten af den sæson. Moderne avl og biavlerens indgreb i bifamilien gør at sværmning kan kontrolleres og hindres af biavlere. Alligevel er der årligt mange sværme. Under naturlige forhold vil en sværm forlade bistadet og finde et nyt bo. Sværmens størrelse vil svare til ca. halvdelen af antallet af bier, som befinder sig i bistadet. Det er den gamle dronning, der følger sværmen, mens en ny uparret dronning bliver tilbage i bistadet.

8 Nyt fra Vingruppen Som tidligere omtalt har vingruppen afsluttet arbejdet med indretning af vinlokalet i kælderen. Der er stadig et par skabe til rådighed for eventuelle interesserede beboere. Prisen er som bekendt kr. 500,00 pr. skab. Der er ikke planlagt færdiggørelse af flere skabe før, der måtte vise sig flere interesserede. Ved indvielsen af aktivitetsrummene var der meget ros til lokalet og indretningen. Det er således vingruppens håb, at lokalet vil blive brugt efter hensigten og danne ramme for nogle hyggelige stunder. Vingruppen oplyste i efteråret 2008, at gruppen ville lægge op til dannelsen af en vinklub. På et møde i gruppen den 13. juli 2009 er gruppen blevet enige om, at lægge de aktiviteter en vinklub ville have som formål ind under den eksisterende vingruppe. Vingruppens formål er herefter gennem oplysning og ved afholdelse af forskellige arrangementer, såsom foredrag, vinsmagning, indkøb af vin, at fremme interessen for kendskabet til god vin. Vingruppen indhenter ca. 6 gang om året gode tilbud på forskellige vine. Når der er tilbud på vine sættes et opslag på tavlen i Fælleshuset, og der foretages fælles indkøb på bestilling fra beboere i Seniorbofællesskabet. Tilbud og køb af vine er åben for alle i bofællesskabet uanset, om man har et vinskab eller ej. Vingruppens formål skrives ind som en del af vinlokalets Standard, der tilrettes efter behov. Vingruppen planlægger en aften med vinsmagning i løbet af efteråret, ligesom der vil blive indhentet tilbud på gode vine til fornuftige priser. Vingruppen ønsker alle en fortsat god sommer, og ser frem til, at vi mødes på terrassen med et glas køligt sommervin. På vingruppens vegne Eigil Knudsen

9 Varmemesterens funktioner Ved flere lejligheder har Bjarnes funktion som varmemester i Teglgaarden været diskuteret, både positivt og negativt. Der har været forvirring om opgavernes prioritering og omfang, hvilket naturligt opstår når der ikke foreligger en decideret funktionsbeskrivelse. Foruden de opgaver som Bjarne har varetaget, har vi selv løst en hel del opgaver. Bl.a. småreparationer, montering, af diverse beslag, vedligeholdelse af græsplæner i avenuen og lugearbejde. Vi har drøftet sagen med boligselskabets administration, og vi er blevet enige om en fast opdeling af Bjarnes opgaver, der udnytter hans tidsmæssige ressourcer bedst muligt, og forudsætter at vi fortsat løser en del af opgaverne selv. I henhold til vores aktuelle driftsbudget, er der afsat 7½ time ugentligt til opgaver, der skal udføres af Bjarne. Timerne er fordelt på følgende opgaver: Beboerservice: I gennemsnit 1 time pr. uge. Renovation: I gennemsnit 30 minutter pr. uge, inklusiv rengøring. Udearealer: Græsslåning større, arealer, kantklipning og gødskning, i gennemsnit 2 timer pr. uge. Vedligeholdelse af tilplantede bede, pt. i gennemsnit 4 timer pr. uge. Øvrige opgaver: Opgaver der skal udføres ad hoc, bl.a. fejning af tag, og periodiske opgaver der er årstidsbestemt. Så vidt muligt planlægges disse opgaver, så de ligger uden for vækstperioden. Beboerservice er et område, der tidsmæssigt vil kunne variere meget. Området omfatter også reparationsarbejder, udskiftning af pærer mv. på alle fællesområderne. Vi har aftalt at vi via vores bygningsgruppe selv koordinerer og udfører visse småreparationer. Den direkte kontakt vil derfor fremover være mellem bygningsgruppen og Bjarne. Skal der håndværkere til udefra, sker det via rekvisition fra Bjarne. Vi håber at vi på denne måde udnytter de afsatte ressourcer bedst muligt. Den grønne gruppe vil fortsat stå for vedligeholdelse af plænerne i avenuen, og efter behov invitere til lugedage. Deaktivering af døre Når du skal igennem dørene i kælderen med vogn eller andre større ting kan du ved at trykke på knappen ved dørpumpen bag på døren få den til at forblive åben. Derved kan vi undgå kedelige ridser og streger på vores fine døre. Når du er færdig trykkes kontakten igen over på 0.

10 Det går bedre med affaldet Akustikken i Fælleshuset Problemstillingen med støj og efterklangsproblemer, som blev rejst først på året, og været drøftet ved flere lejligheder, er blevet undersøgt, og der foreligger nu et forslag til løsning. Der er foretaget målinger af efterklangstiden, og uden at blive alt for teknisk, viser resultatet af målingerne at efterklangstiden er ca. 2 sek. længere en Dansk Standard foreskriver på lokaletyper som Fælleshuset. Årsagen ligger i at lokalet har mange hårde overflader. Det medfører mange refleksioner i rummet og støjniveauet vil derfor stige markant, når mange mennesker er samlet, og taleforståelsen bliver vanskeligere, især hvis man har nedsat hørelse. Problemet kan afhjælpes ved at opsætte lydabsorberende plader på vægge og loft, i alt ca. 30 m 2. Vi har modtaget et tilbud på udførelse af opgaven, og det beløber sig til ca. kr Hertil kommer en allerede afholdt udgift på knap kr til ingeniør for måling af støjniveau og efterklang. Vi er, ifølge varmemester Bjarne, blevet bedre til at håndtere affaldet og lægge det i de rigtige containere, men der er dog stadig mulighed for forbedringer. Det henstilles derfor til alle at følge vejledningen på skiltene. Er man i tvivl, så spørg naboen. I maj måned udsendte boligselskabet en meddelelse om den nye affaldsordning, som trådte i kraft den 1. maj For vores vedkommende betyder det, at storskrald og haveaffald ikke længere bliver afhentet. Det er derfor op til den enkelte beboer selv at sørge for at bortskaffe sig disse typer af affald. Man kan jo eventuel spørge om der er andre der skal have noget med, når man alligevel kører. Bestyrelsen har bedt om at få en separat pris på materialer, således at vi eventuelt selv kan stå for opsætningen. Under alle omstændigheder er der tale om ret mange penge, og vi vil derfor tage spørgsmålet op til nærmere drøftelse og beslutning på næste Fællesmøde.

11 Det blev en festlig aften i Rottefælden Lørdag den 4. juli kørte 29 glade og feststemte kollektivister fra Teglgaarden mod Svendborg. Loppegruppen havde lagt op til at vi skulle have en god aften lige fra starten af, og havde derfor sørget for lidt drikkelse undervejs. Vi kørte direkte og non stop til teatret, et par enkelte rygere kunne godt have tænkt sige en pause. Vi ankom til et veldækket bord, og sulten blev så rigeligt stillet inden revyen startede. Det var godt vi ikke havde for meget tøj på, for dels var temperaturen høj, og dels var pladsen udnyttet med hver eneste centimeter. Temperaturen steg yderligere et par grader, da revyen for alvor gik i gang. Rigtig god underholdning, hvor lattermusklerne flittigt blev brugt. Tak til Loppegruppen for et fint arrangement.

12 Mødekalender Tirsdag, den 25. august kl : Fællesmøde. Agenda udsendes 14 dage før mødet. Fredag, den 18. september kl : Tidlig efterårsfest arrangeret af Fælleshusgruppen, og Finn leverer den levende musik til festen. Detailleret program følger. Lørdag, den 10. oktober kl : Ålegilde i Fælleshuset. Tirsdag, den 20. oktober kl.?: Fællesaktivitet som Vingruppen står for. Tirsdag, den 10. november kl.?: Fællesaktivitet som Værkstedsgruppen står for. Tirsdag, den 24. november kl : Ordinært afdelingsmøde. Agenda ifølge vedtægter. Tirsdag, den 8. december kl : Julefrokost Torsdag, den 31. december kl : Fælles nytårsaften Der blev rigtigt gået til den, da der blevet instrueret i linedance.. Bestyrelsen Carsten Machon, formand Sixtusvænget 8 A 12 Tel: / Evin Eggert, næstformand Sixtusvænget 6 st. th Middelfart Tel: Niels Petersen, kasserer Sixtusvænget 8 A Middelfart Tel: / Alis Petersen, sekretær Sixtusvænget 8 A Middelfart Tel: Inge-Lise Tangbæk Sixtusvænget 8 A Middelfart Tel: Tovholdere funktionsgrupperne: Fælleshuset: Tove Kyhe Biblioteket: Gudrun Bennike Tybjerg Værksted: Hans Aage Sonne Andersen Motion og massage: Edtih Toft Vin og viktualier: Orla Tangbæk Kunstgruppen: Lise Saabye Simonsen Grøn gruppe: Anni Neertoft Bygningsgruppen: Poul Blom

13 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Rigtig mange benyttede sig af muligheden for at besøge Teglgaarden. Siden sidst

Rigtig mange benyttede sig af muligheden for at besøge Teglgaarden. Siden sidst NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr. 02 - OKTOBER 2007-1. ÅRGANG Siden sidst Er lejlighed nr. 6 blevet udlejet til Jonna Jørgensen, som hermed bydes velkommen. har Jytte Pedersen, besluttet at

Læs mere

SeniorBofællesskabet Teglgaarden Afdelingsmødet, tirsdag den 24. november Beretning

SeniorBofællesskabet Teglgaarden Afdelingsmødet, tirsdag den 24. november Beretning SeniorBofællesskabet Teglgaarden Afdelingsmødet, tirsdag den 24. november 2009 Beretning I forbindelse med at jeg skulle i gang at skrive dette års beretning, kastede jeg lige et blik i beretningen for

Læs mere

NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr SEPTEMBER ÅRGANG. De tre præmiemodtagere fra dartkonkurrencen.

NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr SEPTEMBER ÅRGANG. De tre præmiemodtagere fra dartkonkurrencen. - Nr. 09 - SEPTEMBER 2010-4. ÅRGANG Det er efterhånden længe siden Det seneste Nyhedsbrev udkom i juli måned for et år siden. Vi aftalte i sin tid at udsende Nyhedsbreve efter behov og selvom behovet er

Læs mere

Tid: Tirsdag, den 2. marts 2010 kl. 19.00

Tid: Tirsdag, den 2. marts 2010 kl. 19.00 Referat fra Fæ llesm ødet Sted: Fælleshuset Tid: Tirsdag, den 2. marts 2010 kl. 19.00 Program: 1. Orientering fra bestyrelsesm ødet den 2. februar 2010. Tørre hjørner - grøn gruppe får invitation til møde,

Læs mere

15 Referat af afdleingsbestyrelsesmøde i Senior Bofællesskabet Teglgaarden

15 Referat af afdleingsbestyrelsesmøde i Senior Bofællesskabet Teglgaarden 15 Referat af afdleingsbestyrelsesmøde i Senior Bofællesskabet Teglgaarden Sted: Fælleshuset Tid: Tirsdag, den 15. december 2009, kl. 19.00 Deltagere: Jonna Rud Christensen Niels Petersen Evin Eggert Carsten

Læs mere

Nr. 43 Bestyrelsesmøde:

Nr. 43 Bestyrelsesmøde: Nr. 43 Bestyrelsesmøde: Sted: Fælleshuset Tid: Tirsdag, den 2. oktober 2012, kl. 19.00 21.15. Deltagere: Afbud: Carsten Machon Eigil Knudsen Jonna Rud Christensen Lise Saaby Simonsen Eva Rasmussen Referat:

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i SeniorBofællesskabet Teglgaarden

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i SeniorBofællesskabet Teglgaarden Nr. 03 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i SeniorBofællesskabet Teglgaarden Sted: Fælleshuset Tid: 12. august 2008 kl. 19.00 Deltagere: Alis Petersen (APE) Niels Petersen (NPE) Evin Eggert (EEG) Carsten

Læs mere

Afdeling 128 Nr. 50 Bestyrelsesmøde:

Afdeling 128 Nr. 50 Bestyrelsesmøde: Afdeling 128 Nr. 50 Bestyrelsesmøde: Sted: Fælleshuset Tid: Tirsdag, den 11. juni 2013, kl. 19.00 22.00. Deltagere: Carsten Machon Eigil Knudsen Eva Rasmussen Jonna Rud Christensen Lise Saaby Simonsen

Læs mere

Andre af gentagelserne vil jeg betragte som hængepartier, nemlig de udbedringer og reparationer, vi har haft på programmet alt for længe.

Andre af gentagelserne vil jeg betragte som hængepartier, nemlig de udbedringer og reparationer, vi har haft på programmet alt for længe. SeniorBofællesskabet Teglgaarden Afdelingsmødet, tirsdag, den 22. november 2011 Beretning Indhold: Indledning Bestyrelsens arbejde Året i Fællesskabet Samarbejdet med Boligselskabet Repræsentantskabsmøder

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Afdeling 128 Nr. 70 Bestyrelsesmøde:

Afdeling 128 Nr. 70 Bestyrelsesmøde: Afdeling 128 Nr. 70 Bestyrelsesmøde: Sted: Fælleshuset Tid: Onsdag den 30. september 2015 kl. 15.00-17.30 Deltagere: Dahl Christensen Evin Eggert Alis Petersen Henning Petersen Rud Christensen Velkommen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Afdeling 128 Nr. 61 Bestyrelsesmøde:

Afdeling 128 Nr. 61 Bestyrelsesmøde: Afdeling 128 Nr. 61 Bestyrelsesmøde: Sted: Fælleshuset Tid: Tirsdag, den 19. august 2014, kl. 19.00 21.30. Deltagere: Carsten Machon Eva Rasmussen Rud Christensen Leif Dahl Christensen Lise Saabye Simonsen

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær Referat af generalforsamling i Aktivitetsforeningen den 8. marts 2016 i Fælleshuset. Punkt 1. Valg af dirigent Som dirigent blev valgt Carsten Machon. CM havde udbedt sig mulighed for at blive fritaget

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012...

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... Ved en lille sammenkomst, i kassererens have, uddeltes de traditionelle havepræmier, til de dygtige havelejere, som har vundet året dyst i veldyrket have. Årgang 3 nummer

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade :

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade : o DAB «Lejekontrakt_Adresse» Ordensregler for Afdeling 25 Ahorngade 12-108: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr og lignende.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Bi året 2017 Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Hver tirsdag aften sommeren igennem er der åbent hus i skolebigården. Det foregår fra kl. 18:00 og til ca. 20:30. Vi starter tirsdag

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 244 Tirsdag den 30. august 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr. 17 - Januar 2014-7. ÅRGANG

NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr. 17 - Januar 2014-7. ÅRGANG Nyhedsbrev NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr. 17 - Januar 2014-7. ÅRGANG Siden sidst: har følgende holdt rund eller halvrund fødselsdag: Alis er fyldt 60, Luise har rundet de 65 år, Gudrun,

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

ALABU BOLIGFORENINGEN d. 23/

ALABU BOLIGFORENINGEN d. 23/ DELTAGER: Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 2. Suppleant Benny Høgh Bentsen Lone Toft Lis Christensen Lennert Johansen Danny Andersen Susanne L. Rosengren AFBUD:

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Kære beboere i Havneparken, så fik vi en pragtfuld sommer, hvor vi alle har nydt området og havnen det er jo pragtfuldt at bo her, super flot og god atmosfære. Og det bliver

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

Bakkegårdsparken & 2A-54:

Bakkegårdsparken & 2A-54: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Ordensregler for Afdeling 15 Dato Bakkegårdsparken 1-125 & 2A-54: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Nyhedsbrev. De nye tider. Siden sidst: NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr AUGUST

Nyhedsbrev. De nye tider. Siden sidst: NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr AUGUST Nyhedsbrev NYT FRA SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN - Nr. 14 - AUGUST 2012-5. Siden sidst: må der være kommet nye beboere til. Nogen som ikke er klar over, at flamingo ikke er pap, men skal bringes på

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Formandsberetning for bestyrelsesperioden 2014-2015

Formandsberetning for bestyrelsesperioden 2014-2015 Formandsberetning for bestyrelsesperioden 2014-2015 Kære beboere i Ejerforeningen Toftehaven. Det seneste bestyrelsesår er ved at rinde ud, og et nyt er på vej. I denne anledning, har jeg udfærdiget en

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere