HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB"

Transkript

1 HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005

2 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod i det forløbne år af: Borgmester Lars Krarup, formand. Politimester Carsten Lønstrup Jensen. Byrådsmedlem Christian Hæsum. Erik Hansen, valgt af byrådet. Steen Holm, valgt af byrådet. Beredskabschef Mette Bøgvad, sekretær for kommissionen. Derudover er valgt 2 observatører: Søren Vemmelund, repræsentant for de frivillige Bjørn M. Jensen, repræsentant for brandkorpset Beredskabskommissionen fungerer som et stående udvalg, og varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det påhviler kommissionen at træffe de beslutninger, der er et nødvendigt eller naturligt led i forvaltningen af opgaverne indenfor redningsberedskabet. ADMINISTRATIONEN Herning Kommunale Beredskab administrerer redningsberedskabet i henhold til gældende lovgivning og beredskabskommissionens/byrådets beslutninger. CIVILT BEREDSKAB Planlægningen af det civile beredskab for Herning Kommune, sker i henhold til Beredskabslovens 25. Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en samlet plan for kommunens redningsberedskab og det civile beredskab. Planlægningsarbejdet forestås af beredskabsafdelingen. Beredskabsplanen for Herning Kommune er godkendt i byrådet ultimo Planen holdes ajour under hensyn til personelle og organisatoriske ændringer. Desuden er det hensigten at udarbejde nye delplaner m.v., i det omfang 1

3 centrale, regionale og amtslige bestemmelser stiller krav herom. Fra planen blev godkendt og årene fremefter, fortsættes arbejdet med udbygningen af planen, med særlig vægt på de områder af beredskabsplanen, der vil komme til anvendelse i forbindelse med "fredstidskatastrofer" eller andre begivenheder, herunder radioaktivt nedfald i forbindelse med udslip fra atomkraftværker. Der er i årets løb ikke foretaget ændringer i beredskabsplanen. BYGNINGSFORHOLD M.V. Redningsberedskabet råder over følgende lokaliteter: Beredskabsgården og beredskabsstationen i Herning samt beredskabsstationen i Sdr. Felding. Beredskabsgården: Herning Kommune har egen kommandocentral, der er beliggende ved Beredskabsgården under undervisningsbygningen. Der er i årets løb udført nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Beredskabsstationen i Herning: Administration, værksted og køretøjer, holder til på Redningscenter Herning på H P Hansens Vej 112. Redningscentret Herning huser også Falck med deres køretøjer og administration. Vi sidder til leje hos et ejendomsselskab, men har selv den daglige drift af bygningen. Redningscentret rummer endvidere et par kursuslokaler til brug for både Falck og Redningsberedskabet. Beredskabsstationen i Sdr. Felding: Ejes og vedligeholdes af Aaskov Kommune. BEREDSKABET Redningsberedskabet varetager rednings- og slukningsarbejdet i Herning Kommune med undtagelse af Fasterholt-området, hvor rednings- og slukningsarbejdet varetages af Falcks Redningskorps i Brande. Endvidere varetager Herning Kommunale Beredskab rednings- og slukningsarbejdet i Aaskov Kommune samt i Troldhede-området, som er en del af Videbæk Kommune. Rednings- og slukningsarbejdet i Troldhede foretages fra stationen i Sdr. Felding. 2

4 Herning Kommune indbyggere Aaskov Kommune indbyggere Herning Kommune (Fasterholt-området) 566 indbyggere Videbæk Kommune (Troldhede-området) indbyggere indbyggere Beredskabschefen har ledelsen af indsatsen i hele Herning Kommune, samt 2/3 af året for Aaskov Kommune. Der har i 2005 været 253 udkald i slukningsområdet. Tilkaldene fordeler sig således: (sidste års tal i parentes) Herning Kommune 217 udkald (234) Aaskov Kommune 30 udkald (38) Videbæk Kommune 6 udkald (4) Assistance til Videbæk 0 udkald (1) Assistance til Aaskov 0 udkald (3) Assistance til Trehøje 0 udkald (1) PERSONALET Redningsberedskabet bestod den af: Herning Sdr. Felding 1 beredskabschef 1 indsatsleder 3 beredskabsinspektører 3 holdledere 1 beredskabsmester 12 brandmænd 3 holdledere 22 brandmænd (1 orlov) i alt 30 mand 16 mand ================================================ Af mandskabet i Herning er beredskabschefen, 3 beredskabsinspektører og 1 beredskabsmester fastansatte. Herudover er 2 holdledere, samt 2 brandmænd fastansatte og de øvrige er deltidsansatte. 3

5 I 2005 har der været ansat yderligere en beredskabsinspektør. Endvidere er der ansat 2 kontorassistenter (den ene ½-dags) på kontoret. Korpsets tjenestealder: Herning Sdr. Felding Under 10 års ansættelse 22 mand 11 mand Mellem 10 og 20 års ansættelse 6 mand 1 mand Mellem 20 og 25 års ansættelse 0 mand 2 mand Over 25 års ansættelse 2 mand 2 mand Den stedlige beredskabsstyrke i Herning Kommune: 10 brandfogeder 10 brandfogedassistenter 40 brandmænd i alt 60 mand ========= Personaleændringer: I løbet af 2005, er der sket følgende ændringer: Herning: Preben Christensen, Mustafa Catalgøl og Jonny Lørup er ansat som brandsvende pr. 1. juni Anders Tarp er ansat som brandsvend pr. 1. oktober Mickey Mortensen er stoppet som brandsvend pr. 1. februar Aaskov: Bo Simonsen er ansat som brandsvend pr. 1. marts 2005 Søren Pedersen er ansat som brandsvend pr. 1. juni Hans Enevoldsen er ansat som brandsvend pr. 1. december Peter Bertelsen er stoppet som brandsvend pr. 1. marts Nikolaj Mølhave er stoppet som brandsvend pr. 1. august Aksel K. Kristensen er stoppet som brandsvend pr. 1. december

6 Frivillige: Ved alarmering af frivilligt personel, kan der stilles med materiel og mandskab til hjælp i forbindelse med f.eks.: Vejrlig Brandslukning Vandforsyning Redningsopgaver Venteplads Forplejnings- og indkvarteringsopgaver Kommunikationsopgaver Alt frivilligt personel (67 personer) har underskrevet kontrakt med Herning Kommunale Beredskab. Uddannelse og kurser: Der har i 2005 været afviklet uddannelse og øvelser med frivillige (3175 elevtimer). Der har i 2005 været afviklet de lovpligtige øvelser med brandsvendene i Herning og Aaskov. Desuden har følgende gennemgået og bestået nedenstående kurser i 2005: Grundkursus førstehjælp: Funktionsuddannelse indsats Preben Christensen, Herning 1. og 2. del Søren Pedersen, Sdr. Felding Morten Søby, Herning Bo Simonsen, Sdr. Felding Jens Sommer, Herning Kristina Sahlholdt, Frivillig Herning Rene Bendt-Hansen, frivillig Herning Grunduddannelse indsats: Supplerende funktions- Poul Jørgen Jakobsen, Sdr. Felding Uddannelse brand / redning: Bo Simonsen, Aaskov Mikkel Linnet, Herning Funktionsuddannelse indsats Hjælpeinstruktør: 1. del Bruno K. Jensen, Sdr. Felding Poul Jørgen Jakobsen, Aaskov Hanne Riisgaard, frivillig Herning Bo Simonsen, Aaskov Per Thomsen-Mühlbrand, Aaskov 5

7 Instruktør i håndtering af Brandteknisk Tilskadekomne: byggesagsbehandling: Peter Fjord Kristensen Herning Mikkel Linnet, Herning Bjørn M. Jensen, Herning Holdleder brand: Hygiejnekursus: Bruno K. Jensen, Sdr. Felding Lisa Helleberg, frivillig Herning Hanne Lesler, frivillig Herning Indsatsleder 2: Henrik Ucoy, frivillig Herning Mikkel Linnet, Herning Freddy Okkerstrøm, frivillig Herning Poul Erik Pedersen, frivillig Herning Karina Juul Pallesen, frivillig Herning AKTIVITETER 9 mand fra redningsberedskabet deltog i uge 29 (16 24/7) i de internationale brandmandskonkurrencer i Kroatien. Holdet fik en bronzemedalje. Åbent hus den 3. september 2005 Igen i år deltog vi, sammen med Beredskabsstyrelsen og Falck, i Åbent Hus arrangementet. Til trods for, at vi var i skarp konkurrence med indvielsen af Fuglsang sø, havde vi mange besøgende. Indvielse af Fuglsang sø Vi deltog med to mand ved indvielsen. Her leverede vi vand, så borgmesteren kunne fylde de sidste par liter i søen. De frivillige har i 2005 deltaget i følgende: 10 13/3 Hingstekåring i Messecenter Herning 20 22/5 Rock i Herning på Teglpark stadion 4/6 HK 100 års jubilæum 17 22/6 Korstævne Holtbjergskolen August Blues Festival på Torvet August Førstehjælpsvagt VM i Triatlon 3/9 Åbent hus ved beredskabet 30/9 1/10 Tattoo i Messecenter Herning Frivillige har i alt deltaget 1368 timer i ovennævnte arrangementer. Frivillige har desuden deltaget i 388 timer ved indsatse i forbindelse med storm, sne og regnvejr i

8 8-9 frivillige deltog i bagvagt fra 16 24/7, da brandsvendene var til brandmandsolympiade i Kroatien. Beredskabsforbundet har i år 2005 afholdt: 13 kurser i førstehjælp NYTÅRSPAROLE, hæderstegn m.v. Ved nytårsparolen, den 5. januar 2006, blev der uddelt: 40 års hædersdiplom til: Brandfoged Jens Søndergaard Kølkær 25 års hæderstegn til: Brandfoged Peter Mølgaard, Høgild Brandfogedassistent Henning Laursen, Fasterholt Brandfogedassistent Erling Laugesen, Ørre 25 års hædersdiplom til: Brandfogedsvend Kurt B. Jensen, Ørre Ved et arrangement for de frivillige i juni 2005, blev der uddelt: 20 års anciennitetstegn til: Susanne G. Frederiksen Susanne Averhoff Else Marie Jensen Bente Hindkjær 10 års anciennitetstegn til: Søren Vemmelund Karl Egon Mortensen Henrik Thanning Madsen Kurt Ry Hanne Riisgaard Inge Jonsson 7

9 MATERIEL Herning Kommunale Beredskab har i 2005 modtaget en ny autosprøjte. Af nyt udstyr, på den nye autosprøjte, kan nævnes: Redningssav, røgblæser, minipumpe 800 l. / min., generator. Til forbedring af sikkerheden, er HB3 udstyret med bak- og cykelkamera. Den gamle HB3 har, efter en modernisering, afløst den gamle HB17 i Aaskov. Beredskabet har anskaffet 2 brugte Renault Clio, fra Hjemmeplejen, til brug ved brandsyn m.v. Der er anskaffet nye hjelme til alle brandsvende i Herning og Aaskov. Røgbeskyttelsesmateriel: I beredskabsområdet rådes over 45 trykluftapparater med tilhørende reserveflasker samt påfyldningsaggregat med tilbehør. Der er Kompositflasker på alle trykluftapparater. Der rådes over 12 stk. 6 l. reserveflasker af stål. Der rådes over 6 skadestedsradioer samt 6 røgdykkerradioer. Alarmering: Alarmering af redningsberedskabet foregår i hele området ved at kalde "112" over telefonen. Dette opkald indgår til alarmcentralen hos politiet i Viborg. Mandskabet er udstyret med alarmmodtagere, som kan aktiveres fra alarmcentralen og beredskabsstationen. Der er anskaffet 21 digitale alarmmodtagere i Redningsberedskabet råder i alt over 48 stk. alarmmodtagere. Radioanlægget: Til modtagelse af 112- og ABA-alarmer råder beredskabet over en automatisk COM4500-vagtcentral fra Hardy Mortensen. Beredskabet er endvidere i besiddelse af 3 basisstationer, 1 radiotelefon på beredskabsstationen, 20 vognstationer, 6 bærbare radioer og 9 mobiltelefoner. Der er i 2005 installeret digitale hovedstationer i Herning og Aaskov. Der er ligeledes i 2005 monteret GPS-udstyr i HB21. 8

10 Til overvågning af kommunens tyverialarmer m.v., har vi et samarbejde med Silkeborg Brand & Redning. Materiel til brug for det udvidede beredskab. Radiomateriel: Kommandocentralen er udstyret med hovedstation og antenneanlæg til redningsberedskabets radiosystemer. Til den "bevægelige" tjeneste, er der 47 bærbare radioer og 1 mobiltelefon til rådighed. Beredskabs- og uddannelsesmateriel: Materiellet opbevares på Beredskabsgården og omfatter følgende: Art I alt Brandgruppe 14 Slangegruppe 1 Redningsgruppe 18 Ventepladstrailer 1 Delingsdepotvognspakning 8 Indkvarteringsgruppe 12 Forplejningsgruppe 2 Rydningsgruppe 4 Kommandopostpakning 5 BESKYTTELSESRUM Betondækningsgrave, antal pladser 375 Supplerende offentlige beskyttelsesrum, antal pladser 500 Sikringsrum, antal pladser VANDFORSYNINGEN I Herning Kommune er der adgang til vandløb, 3 større søer, 30 branddamme (heraf 17 naturlige vandsteder), 10 brandboringer, 8 markvandingsanlæg, 825 brandhaner og 10 sugestudse - anbragt på vandværker og svømmebassiner. 9

11 Vandforsyningen i Herning Kommune, bliver tilset og afprøvet af Herning Kommunale Beredskab. I Aaskov Kommune er der adgang til vandløb, 14 branddamme, 1 markvandingsanlæg, 50 brandhaner og 2 sugestudse. Eftersyn af vandforsyningen i Aaskov Kommune, foretages af Herning Kommunale Beredskab. BRANDSYN (sidste års tal i parentes) Det i byggeloven påbudte almindelige brandsyn af skorstene og ildsteder m.v., foretages af skorstensfejermesteren. De brandsyn, som er påbudt i medfør af beredskabslovens 36, stk. 1, foretages af 2 beredskabsinspektører og 1 beredskabsmester. Alle lovpligtige brandsyn for året er gennemført. I alt er der foretaget 534 (539) brandsyn. SAGSBEHANDLING (sidste års tal i parentes) Beredskabsafdelingen behandler alle sager henhørende under beredskabslovgivningen samt behandler og afgiver erklæring til Bygningsmyndigheden vedrørende byggesager, som er omfattet af bygningsreglementets kapitel 6. For disse sager foretages kontrolbesigtigelse. Der har været afholdt møder med projekterende teknikere og bygherrer i forbindelse med sagsbehandling. Der har i årets løb været behandlet 23 (28) brandtekniske byggesager. Der er i årets løb givet 28 tilladelser til midlertidige arrangementer som byfester, midlertidige campingområder, forsamlingstelte til over 150 personer m.v. Der foretages godkendelse af udstillings- og pladsfordelingsplaner samt afsyning af samtlige arrangementer i Messecenter Herning, hvilket er en meget omfattende funktion. Der har været behandlet 17 (23) sager vedrørende arrangementer i Messecenter Herning og Herning Kongrescenter. INSTRUKTIONER (sidste års tal i parentes) Der har været afholdt instruktioner i "Elementær brandbekæmpelse", i alt 28 (35), samt afviklet 10(14) 12 timers førstehjælpskurser og 12 (7) 3 timers vedligeholdelseskurser i førstehjælp. Beredskabet har desuden samarbejdet med kursuskontoret og Beredskabsforbundet om de under Beredskabsforbundet nævnte kurser. 10

12 UDRYKNINGER I 2005 (sidste års tal i parentes) Redningsberedskabet har i årets løb været tilkaldt 253 (281) gange. Større brande... 2 (2) Middelbrande (16) Små brande (69) Biler, landbrugs- og entreprenørmaskiner (24) Skorstensbrande (9) Naturbrande (marker, moser m. v.) (18) Aflyste- og fejlalarmerede brande + ABA-alarmer (66) Slukket før ankomst... 7 (9) Uheld med farlige stoffer (36) Færdselsuheld med fastklemte... 6 (20) Andre assistancer... 6 (6) Alarmeret af andre brandvæsner... 0 (5) Prøvealarmering... 2 (1) 253 (281) Antal udrykninger gennem de sidste 10 år: Udrykninger pr indbyggere 3,7 4,2 4,7 3,7 4,0 4,2 3,8 4,2 3,6 4,9 11

13 brand i pavillon, Danmarksgades P-plads, Herning Årets første brand kom netop som det nye år var begyndt. Noget kraftigt fyrværkeri var smidt ind i pavillonen, som blev benyttet som hvilestue. Pavillonen udbrændte totalt brand i fyrrum og køkken, Skovbjergvej, Sdr. Felding Under slukning af branden høres små eksplosioner, og det viser sig, at der findes et større lager af ammunition i hele bygningen. Politiet tilkalder EODérne, som har ansvar for opsamling af flere tons ammunition af forskellig art. 12

14 storm En voldsom storm hærgede området, og der blev her brug for både brandmændene og de frivillige, som arbejdede hårdt både den 8. og 9. januar. Frivillige i gang med træfældning og afdækning af tag på Privathospitalet Dalgas. 13

15 Endnu et billede fra stormen. Her er Brandmænd i færd med at fjerne et væltet træ som spærrede Møllegade Husbrand kirkepladsen Skarrild Ved brandvæsenets ankomst, var der flammer fra gulv i stueplan samt fra etageadskillelse og i kip. Branden er formentlig opstået fra gløder efter brug af vinkelsliber. 14

16 , Alle brandsvende inviteret i Bio City. Filmen var Ladder 49, som viser en amerikansk brandmands oplevelser ved udkald til alvorlige brande. Og medens brandmændene så film og spiste popcorn, stod brandbilerne linet op foran Bio City, klar til at rykke ud : Ild i nedlagt landejendom Bygningerne var overtændte ved brandvæsenets ankomst. 15

17 færdselsuheld Holstebrovej / H P Hansens Vej, Herning. Føreren af bilen var ikke opmærksom på krydset, og bilen kilede sig fast mellem de 2 autoværn markbrand Rævehøjvej, Kibæk. Under afbrænding af affald, var ejeren ikke opmærksom nok, og ilden bredte sig til en brakmark. Ejeren var dog straks klar til at pløje et bælte omkring branden. 16

18 beredskabets frivillige afholder øvelse sammen med frivillige fra Ringkøbing. Frivillige fra Herning havde planlagt alle øvelsesmomenterne, og folkene fra Ringkøbing var indsatsstyrke. Et moment var redningsindsats på Højskolen i Birk. En anden af indsatsene foregik i øvelsesområdet ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland. 17

19 ild i staklade, Fjelstrupvej 1, Kibæk. Uforsigtighed ved afbrænding medførte, at ilden bredte sig til stakladen. Stakladen udbrændte sammen med 3 vogne og 1 såmaskine , - i Ild i bygning, Hedeskovvej, Ilskov Et af husets børn havde tændt en kogeplade på et komfur, placeret i husets garage/bryggers. Naboen havde hørt en mindre eksplosion, der formentlig var en termorude, der sprang. Naboen holdt ilden nede med en haveslange, således der kun var efterslukning tilbage for beredskabet, da vi kom frem. Rummet blev totalskadet, mens der ikke skete skade på resten af huset. 18

20 ild i container ved varmestuen i Bethaniagade. Det er så spørgsmålet, om brandmændene leder efter gløder eller andre spændende ting i containeren i Ild i sættevogn med træspåner, Studsgårdvej, Snejbjerg En motordel i sugeaggregatet var brændt varm, og havde antændt træspånerne forrest i vognen. Der var heldigvis automatisk udmader på vognen, således vi blot skulle gennemvæde de spåner, der blev skubbet ud. 19

21 udstrømmet benzin ved tankstation, Silkeborgvej, Herning I forbindelse med påfyldning af tankanlæg på Shell, blev der skyllet nogle hundrede liter benzin ud i en udgravning. Man var ved at installere nyt udleveringsanlæg og rørføring, og grundet en utæthed i et rør strømmede benzinen ud. Området blev afspærret, og mens der blev taget målinger for brandfarlige dampe, blev der gravet en lille kubikmeter sand væk. Dette blev afleveret på Modtagestationen trafikuheld syd for Lind. 2 personbiler var kørt frontalt sammen, og der var 6 tilskadekomne og 1 dræbt. 20

22 ild i container, Hedelandsvej, Herning. Udkaldet kom, medens Beredskabet var i gang med opsamling af lakspild på Fragtcentralen i HI Park. Under fremkørsel kunne der ses en meget kraftig / sort røgsøjle, hvilket skyldtes, at branden havde bredt sig til et oplag af flamingo. Denne kraftige brand havde også så småt bredt sig til selve lagerhallen, som var røgfyldt, da Beredskabet kom frem. Det lykkedes dog hurtigt, at få branden under kontrol og undgå en større brand i lageret Ild i hus, Hodsagervej, Simmelkær. Da brandvæsenet kommer frem, er der allerede en kraftig brand i hele overetagen. På grund af den kraftige brand, kunne vandskade i stuetagen ikke undgås, så huset må formodes at være totalskadet. Da brandårsagen skulle undersøges nærmere, sker slukningen af overetagen uden at fjerne for mange bygningsdele. 21

23 Nedenstående billede er ligeledes fra branden på Hodsagervej Gert Hartvigsen, Aaskov, fejrer 25 års jubilæum. Gert havde inviteret kollegaer, familie og venner til et flot arrangement på Brandstationen. Der blev holdt et par taler med velfortjent ros og tak for indsatsen til Gert og hans familie. Gert fik ligeledes overrakt det af Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden indstiftede hæderstegn, for 25 års god tjeneste i brandvæsenet. 22

24 ild i bil og garage, Leharsvej, Herning. Bilen havde opført sig lidt mærkeligt, inden den blev kørt i garagen. Pludselig væltede røgen ud fra motorrummet, og da bilens fordør kilede sig fast, ved porten, da ejeren forsøgte at få bilen ud af garagen, blev det til både en bil- og en garagebrand. Bilen blev totalskadet, og der var brandskade i garagen og sodskade i dele af huset Bilbrand på P-plads ved Søby Søvej Det drejede sig om påsat brand i en stjålet bil. Bilen udbrændte. 23

25 ild i bygning, Resenborgvej 15, Kølkær. Da brandvæsenet kom frem, var der allerede en kraftig brand i den ene ende af bygningen. Indsatsen blev koncentreret om at begrænse brandudbredelsen i bygningen, samt fjerne flere maskiner og oplag af foder i forbindelse med slukningen. Årsagen til branden var en lille traktor med plæneklipper, der havde været i brug kort tid før branden blev opdaget brand i udsugning, Teglvænget 125, Herning. Der var gået ild i udsugningen på et maskinværksted. Branden blev begrænset til udsugningsanlæg og filterhuset. Det viste sig, at årsagen til branden var, at man i forbindelse med en reparation, skar hul i selve filterhuset med en vinkelsliber. 24

26 : Brand i køkken, Tolstedparken. Køkkenet udbrændte Ild i el-mast for 60kW ledninger, Frølundvej, Hammerum Ved ankomst kunne det konstateres, at den ene halvdel af en mast til ledningerne var brændt væk, således ledningerne nu kun hang i nabomasten, med fare for, at denne skulle vælte. El-værket blev rekvireret til at tage strømmen, så vi kunne slukke glødebranden i masten. Herefter måtte el-værket tage over for reetablering af masten. 25

27 brand i elskab i lejlighed, Dalgas allé, Herning. Under madlavning forsvandt strømmen pludselig til kogepladerne, og i løbet af meget kort tid var det meste af lejligheden fyldt med tyk giftig røg. Brandvæsenet fik slukket branden i eltavle og diverse skabe, samt tømt lejligheden for røg med røgblæser. Efterfølgende blev undersøgt, hvordan/ hvorfor branden i eltavle kunne blive så kraftig. Der kunne dog ikke konstateres fejl i de anvendte materialer. 26

28 naturbrand, Roderdal 9, Højby Borris, Videbæk. Trods det meget våde efterår, blev beredskabet kaldt til 2 naturbrande i Videbækområdet. Begge var startet med en afbrænding. Den ene af brandene var på Roderdal i Højby, og som det ses af billedet, var markerne omkring brandstedet meget våde Rengøring af Torvet En fejemaskine have lækket hydraulikolie ud over en stor del af Torvet, og som det fremgår af billedet, var der ikke meget slinger i valsen, da kostene blev svinget, for at få rengjort flisebelægningen. 27

29 Lagerhal Industriparken 7, Lind Ved brandvæsenets ankomst brændte lagerbygningen kraftigt. Branden var formentlig opstået i rockwool med linolie. Bygningen blev totalskadet 28

30 brand i aviser i brønd, Kirkevænget, Gjellerup. Udkald til røg fra brønd ved gangsti tæt på Gjellerup skole. Nogle elever havde opdaget røgen, og mente også, det lugtede af røg på skolen. Det viste sig, at brønden var fyldt med aviser og reklamer i et lag på 1 til 2 meter. Brønden blev delvis tømt under slukningen. Da der var reklamedynger af nyere dato, og det ligeledes blev omtalt i avisen, kan man håbe, at reklameomdeleren får kolde fødder og afleverer reklamerne i den rigtige postkasse i fremtiden.

31 Øvelse i Messecenter Herning Billederne på efterfølgende sider er fra en alarmeringsøvelse i Messecenter Herning, Vardevej. Der havde været nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Politiet, Falck, Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Sygehuset, Messecenter Herning og Herning Kommunale Beredskab. Formålet med øvelsen var, at alle involverede parter skulle afprøve egne planer og instrukser i forbindelse med en større ulykke. Det var ligeledes en vigtig del, at få afprøvet samarbejdet mellem alle parter. Oplægget til øvelsen var en sammenstyrtning af dele af tribunen i hal B, hvor der var ca tilskuere. Ud fra dette var der opbygget et skadested, hvor der var ca. 20 hårdt kvæstede (sminkede personer), der var markeret sammenstyrtninger (bundne opgaver), der var røg/støv fra eksplosionen og der var ingen strøm i bygningen. Ud over de hårdt kvæstede, var der ca. 30 figuranter, der skulle give modspil til Messecentrets folk og til indsatsstyrken i øvrigt. Da man ikke ville belaste sygehuset unødigt, var der opbygget et sygehus/skadestue i en af hallerne, og der var ligeledes kun få ambulancer i brug. Efterfølgende er der udarbejdet en større rapport om øvelsen, og der er enighed om, at der skal følges op på det samarbejde, der har været i forbindelse med øvelsen. 30

32 Billeder fra øvelsen i Messecenter Herning 31

33 Billeder fra øvelsen i Messecenter Herning (arbejde på venteplads) 32

34 Tagbrand i Bryggergade. Branden skyldtes formentlig ventilationsblæser på badeværelse Ild i sprøjtelakeringsværksted, Nystedvej, Herning En kraftig brand i værkstedet ødelagde hele virksomheden. Det lykkedes at redde virksomhedens papirer ud fra kontoret, inden også dette udbrændte. Defekte brandsektionsvægge og ulukkede branddøre og porte sørgede for, at branden hurtigt bredte sig uden for værkstedet. Virksomheden har en gang tidligere været brændt ned. 33

35 Året 2005, var også det år, hvor den gamle brandstation i Nygade, blev jævnet med jorden. Herning, april 2006 Mette Bøgvad Beredskabschef

36 Tryk: Herning Kommunale Beredskab Foto: Poul Erik Høy, Herning Kommune

37 H P Hansens Vej Herning Tlf

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006

Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2006 Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik Køretøjerne

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning BEREDSKABSNYT Nr. 112 juni 2014 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning 112-dag i Herning Indhold mm. Nyt fra ledelsen Nyt fra ledelsen.... 3 OL holdet vandt GULD............... 4 Redning af druknet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune

Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Tårnby Kommune brandvæsenet Brand- og Redningsberedskabet i Tårnby Kommune Årsberetning 2007 Indholdsfortegnelse Forordet Nyt i året Beredskabet Vagtordninger Mandskabet Opgaverne Udkaldsstatistik Alarmstatistik

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Frivillige på indsats under stormen Bodil. Nr. 109 / december 2013. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning

BEREDSKABSNYT. Frivillige på indsats under stormen Bodil. Nr. 109 / december 2013. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning BEREDSKABSNYT Nr. 109 / december 2013 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning Frivillige på indsats under stormen Bodil Indhold Invitation til nytårsparole... side 3 En mørk og stormfuld

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Af: Overingeniør Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF og Kulturchef Frederik Madsen, Falck 5. juni 2012 Introduktion til brandvæsnet i Danmark

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Nytårsparole 4. januar 2014 2013 Stadig et robust Redningsberedskab VI tør og VI kan Statistik Udrykninger: 2013 2012 2011 Skibby 44 37 47 Slangerup 32

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere