HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB"

Transkript

1 HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005

2 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod i det forløbne år af: Borgmester Lars Krarup, formand. Politimester Carsten Lønstrup Jensen. Byrådsmedlem Christian Hæsum. Erik Hansen, valgt af byrådet. Steen Holm, valgt af byrådet. Beredskabschef Mette Bøgvad, sekretær for kommissionen. Derudover er valgt 2 observatører: Søren Vemmelund, repræsentant for de frivillige Bjørn M. Jensen, repræsentant for brandkorpset Beredskabskommissionen fungerer som et stående udvalg, og varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det påhviler kommissionen at træffe de beslutninger, der er et nødvendigt eller naturligt led i forvaltningen af opgaverne indenfor redningsberedskabet. ADMINISTRATIONEN Herning Kommunale Beredskab administrerer redningsberedskabet i henhold til gældende lovgivning og beredskabskommissionens/byrådets beslutninger. CIVILT BEREDSKAB Planlægningen af det civile beredskab for Herning Kommune, sker i henhold til Beredskabslovens 25. Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en samlet plan for kommunens redningsberedskab og det civile beredskab. Planlægningsarbejdet forestås af beredskabsafdelingen. Beredskabsplanen for Herning Kommune er godkendt i byrådet ultimo Planen holdes ajour under hensyn til personelle og organisatoriske ændringer. Desuden er det hensigten at udarbejde nye delplaner m.v., i det omfang 1

3 centrale, regionale og amtslige bestemmelser stiller krav herom. Fra planen blev godkendt og årene fremefter, fortsættes arbejdet med udbygningen af planen, med særlig vægt på de områder af beredskabsplanen, der vil komme til anvendelse i forbindelse med "fredstidskatastrofer" eller andre begivenheder, herunder radioaktivt nedfald i forbindelse med udslip fra atomkraftværker. Der er i årets løb ikke foretaget ændringer i beredskabsplanen. BYGNINGSFORHOLD M.V. Redningsberedskabet råder over følgende lokaliteter: Beredskabsgården og beredskabsstationen i Herning samt beredskabsstationen i Sdr. Felding. Beredskabsgården: Herning Kommune har egen kommandocentral, der er beliggende ved Beredskabsgården under undervisningsbygningen. Der er i årets løb udført nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Beredskabsstationen i Herning: Administration, værksted og køretøjer, holder til på Redningscenter Herning på H P Hansens Vej 112. Redningscentret Herning huser også Falck med deres køretøjer og administration. Vi sidder til leje hos et ejendomsselskab, men har selv den daglige drift af bygningen. Redningscentret rummer endvidere et par kursuslokaler til brug for både Falck og Redningsberedskabet. Beredskabsstationen i Sdr. Felding: Ejes og vedligeholdes af Aaskov Kommune. BEREDSKABET Redningsberedskabet varetager rednings- og slukningsarbejdet i Herning Kommune med undtagelse af Fasterholt-området, hvor rednings- og slukningsarbejdet varetages af Falcks Redningskorps i Brande. Endvidere varetager Herning Kommunale Beredskab rednings- og slukningsarbejdet i Aaskov Kommune samt i Troldhede-området, som er en del af Videbæk Kommune. Rednings- og slukningsarbejdet i Troldhede foretages fra stationen i Sdr. Felding. 2

4 Herning Kommune indbyggere Aaskov Kommune indbyggere Herning Kommune (Fasterholt-området) 566 indbyggere Videbæk Kommune (Troldhede-området) indbyggere indbyggere Beredskabschefen har ledelsen af indsatsen i hele Herning Kommune, samt 2/3 af året for Aaskov Kommune. Der har i 2005 været 253 udkald i slukningsområdet. Tilkaldene fordeler sig således: (sidste års tal i parentes) Herning Kommune 217 udkald (234) Aaskov Kommune 30 udkald (38) Videbæk Kommune 6 udkald (4) Assistance til Videbæk 0 udkald (1) Assistance til Aaskov 0 udkald (3) Assistance til Trehøje 0 udkald (1) PERSONALET Redningsberedskabet bestod den af: Herning Sdr. Felding 1 beredskabschef 1 indsatsleder 3 beredskabsinspektører 3 holdledere 1 beredskabsmester 12 brandmænd 3 holdledere 22 brandmænd (1 orlov) i alt 30 mand 16 mand ================================================ Af mandskabet i Herning er beredskabschefen, 3 beredskabsinspektører og 1 beredskabsmester fastansatte. Herudover er 2 holdledere, samt 2 brandmænd fastansatte og de øvrige er deltidsansatte. 3

5 I 2005 har der været ansat yderligere en beredskabsinspektør. Endvidere er der ansat 2 kontorassistenter (den ene ½-dags) på kontoret. Korpsets tjenestealder: Herning Sdr. Felding Under 10 års ansættelse 22 mand 11 mand Mellem 10 og 20 års ansættelse 6 mand 1 mand Mellem 20 og 25 års ansættelse 0 mand 2 mand Over 25 års ansættelse 2 mand 2 mand Den stedlige beredskabsstyrke i Herning Kommune: 10 brandfogeder 10 brandfogedassistenter 40 brandmænd i alt 60 mand ========= Personaleændringer: I løbet af 2005, er der sket følgende ændringer: Herning: Preben Christensen, Mustafa Catalgøl og Jonny Lørup er ansat som brandsvende pr. 1. juni Anders Tarp er ansat som brandsvend pr. 1. oktober Mickey Mortensen er stoppet som brandsvend pr. 1. februar Aaskov: Bo Simonsen er ansat som brandsvend pr. 1. marts 2005 Søren Pedersen er ansat som brandsvend pr. 1. juni Hans Enevoldsen er ansat som brandsvend pr. 1. december Peter Bertelsen er stoppet som brandsvend pr. 1. marts Nikolaj Mølhave er stoppet som brandsvend pr. 1. august Aksel K. Kristensen er stoppet som brandsvend pr. 1. december

6 Frivillige: Ved alarmering af frivilligt personel, kan der stilles med materiel og mandskab til hjælp i forbindelse med f.eks.: Vejrlig Brandslukning Vandforsyning Redningsopgaver Venteplads Forplejnings- og indkvarteringsopgaver Kommunikationsopgaver Alt frivilligt personel (67 personer) har underskrevet kontrakt med Herning Kommunale Beredskab. Uddannelse og kurser: Der har i 2005 været afviklet uddannelse og øvelser med frivillige (3175 elevtimer). Der har i 2005 været afviklet de lovpligtige øvelser med brandsvendene i Herning og Aaskov. Desuden har følgende gennemgået og bestået nedenstående kurser i 2005: Grundkursus førstehjælp: Funktionsuddannelse indsats Preben Christensen, Herning 1. og 2. del Søren Pedersen, Sdr. Felding Morten Søby, Herning Bo Simonsen, Sdr. Felding Jens Sommer, Herning Kristina Sahlholdt, Frivillig Herning Rene Bendt-Hansen, frivillig Herning Grunduddannelse indsats: Supplerende funktions- Poul Jørgen Jakobsen, Sdr. Felding Uddannelse brand / redning: Bo Simonsen, Aaskov Mikkel Linnet, Herning Funktionsuddannelse indsats Hjælpeinstruktør: 1. del Bruno K. Jensen, Sdr. Felding Poul Jørgen Jakobsen, Aaskov Hanne Riisgaard, frivillig Herning Bo Simonsen, Aaskov Per Thomsen-Mühlbrand, Aaskov 5

7 Instruktør i håndtering af Brandteknisk Tilskadekomne: byggesagsbehandling: Peter Fjord Kristensen Herning Mikkel Linnet, Herning Bjørn M. Jensen, Herning Holdleder brand: Hygiejnekursus: Bruno K. Jensen, Sdr. Felding Lisa Helleberg, frivillig Herning Hanne Lesler, frivillig Herning Indsatsleder 2: Henrik Ucoy, frivillig Herning Mikkel Linnet, Herning Freddy Okkerstrøm, frivillig Herning Poul Erik Pedersen, frivillig Herning Karina Juul Pallesen, frivillig Herning AKTIVITETER 9 mand fra redningsberedskabet deltog i uge 29 (16 24/7) i de internationale brandmandskonkurrencer i Kroatien. Holdet fik en bronzemedalje. Åbent hus den 3. september 2005 Igen i år deltog vi, sammen med Beredskabsstyrelsen og Falck, i Åbent Hus arrangementet. Til trods for, at vi var i skarp konkurrence med indvielsen af Fuglsang sø, havde vi mange besøgende. Indvielse af Fuglsang sø Vi deltog med to mand ved indvielsen. Her leverede vi vand, så borgmesteren kunne fylde de sidste par liter i søen. De frivillige har i 2005 deltaget i følgende: 10 13/3 Hingstekåring i Messecenter Herning 20 22/5 Rock i Herning på Teglpark stadion 4/6 HK 100 års jubilæum 17 22/6 Korstævne Holtbjergskolen August Blues Festival på Torvet August Førstehjælpsvagt VM i Triatlon 3/9 Åbent hus ved beredskabet 30/9 1/10 Tattoo i Messecenter Herning Frivillige har i alt deltaget 1368 timer i ovennævnte arrangementer. Frivillige har desuden deltaget i 388 timer ved indsatse i forbindelse med storm, sne og regnvejr i

8 8-9 frivillige deltog i bagvagt fra 16 24/7, da brandsvendene var til brandmandsolympiade i Kroatien. Beredskabsforbundet har i år 2005 afholdt: 13 kurser i førstehjælp NYTÅRSPAROLE, hæderstegn m.v. Ved nytårsparolen, den 5. januar 2006, blev der uddelt: 40 års hædersdiplom til: Brandfoged Jens Søndergaard Kølkær 25 års hæderstegn til: Brandfoged Peter Mølgaard, Høgild Brandfogedassistent Henning Laursen, Fasterholt Brandfogedassistent Erling Laugesen, Ørre 25 års hædersdiplom til: Brandfogedsvend Kurt B. Jensen, Ørre Ved et arrangement for de frivillige i juni 2005, blev der uddelt: 20 års anciennitetstegn til: Susanne G. Frederiksen Susanne Averhoff Else Marie Jensen Bente Hindkjær 10 års anciennitetstegn til: Søren Vemmelund Karl Egon Mortensen Henrik Thanning Madsen Kurt Ry Hanne Riisgaard Inge Jonsson 7

9 MATERIEL Herning Kommunale Beredskab har i 2005 modtaget en ny autosprøjte. Af nyt udstyr, på den nye autosprøjte, kan nævnes: Redningssav, røgblæser, minipumpe 800 l. / min., generator. Til forbedring af sikkerheden, er HB3 udstyret med bak- og cykelkamera. Den gamle HB3 har, efter en modernisering, afløst den gamle HB17 i Aaskov. Beredskabet har anskaffet 2 brugte Renault Clio, fra Hjemmeplejen, til brug ved brandsyn m.v. Der er anskaffet nye hjelme til alle brandsvende i Herning og Aaskov. Røgbeskyttelsesmateriel: I beredskabsområdet rådes over 45 trykluftapparater med tilhørende reserveflasker samt påfyldningsaggregat med tilbehør. Der er Kompositflasker på alle trykluftapparater. Der rådes over 12 stk. 6 l. reserveflasker af stål. Der rådes over 6 skadestedsradioer samt 6 røgdykkerradioer. Alarmering: Alarmering af redningsberedskabet foregår i hele området ved at kalde "112" over telefonen. Dette opkald indgår til alarmcentralen hos politiet i Viborg. Mandskabet er udstyret med alarmmodtagere, som kan aktiveres fra alarmcentralen og beredskabsstationen. Der er anskaffet 21 digitale alarmmodtagere i Redningsberedskabet råder i alt over 48 stk. alarmmodtagere. Radioanlægget: Til modtagelse af 112- og ABA-alarmer råder beredskabet over en automatisk COM4500-vagtcentral fra Hardy Mortensen. Beredskabet er endvidere i besiddelse af 3 basisstationer, 1 radiotelefon på beredskabsstationen, 20 vognstationer, 6 bærbare radioer og 9 mobiltelefoner. Der er i 2005 installeret digitale hovedstationer i Herning og Aaskov. Der er ligeledes i 2005 monteret GPS-udstyr i HB21. 8

10 Til overvågning af kommunens tyverialarmer m.v., har vi et samarbejde med Silkeborg Brand & Redning. Materiel til brug for det udvidede beredskab. Radiomateriel: Kommandocentralen er udstyret med hovedstation og antenneanlæg til redningsberedskabets radiosystemer. Til den "bevægelige" tjeneste, er der 47 bærbare radioer og 1 mobiltelefon til rådighed. Beredskabs- og uddannelsesmateriel: Materiellet opbevares på Beredskabsgården og omfatter følgende: Art I alt Brandgruppe 14 Slangegruppe 1 Redningsgruppe 18 Ventepladstrailer 1 Delingsdepotvognspakning 8 Indkvarteringsgruppe 12 Forplejningsgruppe 2 Rydningsgruppe 4 Kommandopostpakning 5 BESKYTTELSESRUM Betondækningsgrave, antal pladser 375 Supplerende offentlige beskyttelsesrum, antal pladser 500 Sikringsrum, antal pladser VANDFORSYNINGEN I Herning Kommune er der adgang til vandløb, 3 større søer, 30 branddamme (heraf 17 naturlige vandsteder), 10 brandboringer, 8 markvandingsanlæg, 825 brandhaner og 10 sugestudse - anbragt på vandværker og svømmebassiner. 9

11 Vandforsyningen i Herning Kommune, bliver tilset og afprøvet af Herning Kommunale Beredskab. I Aaskov Kommune er der adgang til vandløb, 14 branddamme, 1 markvandingsanlæg, 50 brandhaner og 2 sugestudse. Eftersyn af vandforsyningen i Aaskov Kommune, foretages af Herning Kommunale Beredskab. BRANDSYN (sidste års tal i parentes) Det i byggeloven påbudte almindelige brandsyn af skorstene og ildsteder m.v., foretages af skorstensfejermesteren. De brandsyn, som er påbudt i medfør af beredskabslovens 36, stk. 1, foretages af 2 beredskabsinspektører og 1 beredskabsmester. Alle lovpligtige brandsyn for året er gennemført. I alt er der foretaget 534 (539) brandsyn. SAGSBEHANDLING (sidste års tal i parentes) Beredskabsafdelingen behandler alle sager henhørende under beredskabslovgivningen samt behandler og afgiver erklæring til Bygningsmyndigheden vedrørende byggesager, som er omfattet af bygningsreglementets kapitel 6. For disse sager foretages kontrolbesigtigelse. Der har været afholdt møder med projekterende teknikere og bygherrer i forbindelse med sagsbehandling. Der har i årets løb været behandlet 23 (28) brandtekniske byggesager. Der er i årets løb givet 28 tilladelser til midlertidige arrangementer som byfester, midlertidige campingområder, forsamlingstelte til over 150 personer m.v. Der foretages godkendelse af udstillings- og pladsfordelingsplaner samt afsyning af samtlige arrangementer i Messecenter Herning, hvilket er en meget omfattende funktion. Der har været behandlet 17 (23) sager vedrørende arrangementer i Messecenter Herning og Herning Kongrescenter. INSTRUKTIONER (sidste års tal i parentes) Der har været afholdt instruktioner i "Elementær brandbekæmpelse", i alt 28 (35), samt afviklet 10(14) 12 timers førstehjælpskurser og 12 (7) 3 timers vedligeholdelseskurser i førstehjælp. Beredskabet har desuden samarbejdet med kursuskontoret og Beredskabsforbundet om de under Beredskabsforbundet nævnte kurser. 10

12 UDRYKNINGER I 2005 (sidste års tal i parentes) Redningsberedskabet har i årets løb været tilkaldt 253 (281) gange. Større brande... 2 (2) Middelbrande (16) Små brande (69) Biler, landbrugs- og entreprenørmaskiner (24) Skorstensbrande (9) Naturbrande (marker, moser m. v.) (18) Aflyste- og fejlalarmerede brande + ABA-alarmer (66) Slukket før ankomst... 7 (9) Uheld med farlige stoffer (36) Færdselsuheld med fastklemte... 6 (20) Andre assistancer... 6 (6) Alarmeret af andre brandvæsner... 0 (5) Prøvealarmering... 2 (1) 253 (281) Antal udrykninger gennem de sidste 10 år: Udrykninger pr indbyggere 3,7 4,2 4,7 3,7 4,0 4,2 3,8 4,2 3,6 4,9 11

13 brand i pavillon, Danmarksgades P-plads, Herning Årets første brand kom netop som det nye år var begyndt. Noget kraftigt fyrværkeri var smidt ind i pavillonen, som blev benyttet som hvilestue. Pavillonen udbrændte totalt brand i fyrrum og køkken, Skovbjergvej, Sdr. Felding Under slukning af branden høres små eksplosioner, og det viser sig, at der findes et større lager af ammunition i hele bygningen. Politiet tilkalder EODérne, som har ansvar for opsamling af flere tons ammunition af forskellig art. 12

14 storm En voldsom storm hærgede området, og der blev her brug for både brandmændene og de frivillige, som arbejdede hårdt både den 8. og 9. januar. Frivillige i gang med træfældning og afdækning af tag på Privathospitalet Dalgas. 13

15 Endnu et billede fra stormen. Her er Brandmænd i færd med at fjerne et væltet træ som spærrede Møllegade Husbrand kirkepladsen Skarrild Ved brandvæsenets ankomst, var der flammer fra gulv i stueplan samt fra etageadskillelse og i kip. Branden er formentlig opstået fra gløder efter brug af vinkelsliber. 14

16 , Alle brandsvende inviteret i Bio City. Filmen var Ladder 49, som viser en amerikansk brandmands oplevelser ved udkald til alvorlige brande. Og medens brandmændene så film og spiste popcorn, stod brandbilerne linet op foran Bio City, klar til at rykke ud : Ild i nedlagt landejendom Bygningerne var overtændte ved brandvæsenets ankomst. 15

17 færdselsuheld Holstebrovej / H P Hansens Vej, Herning. Føreren af bilen var ikke opmærksom på krydset, og bilen kilede sig fast mellem de 2 autoværn markbrand Rævehøjvej, Kibæk. Under afbrænding af affald, var ejeren ikke opmærksom nok, og ilden bredte sig til en brakmark. Ejeren var dog straks klar til at pløje et bælte omkring branden. 16

18 beredskabets frivillige afholder øvelse sammen med frivillige fra Ringkøbing. Frivillige fra Herning havde planlagt alle øvelsesmomenterne, og folkene fra Ringkøbing var indsatsstyrke. Et moment var redningsindsats på Højskolen i Birk. En anden af indsatsene foregik i øvelsesområdet ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland. 17

19 ild i staklade, Fjelstrupvej 1, Kibæk. Uforsigtighed ved afbrænding medførte, at ilden bredte sig til stakladen. Stakladen udbrændte sammen med 3 vogne og 1 såmaskine , - i Ild i bygning, Hedeskovvej, Ilskov Et af husets børn havde tændt en kogeplade på et komfur, placeret i husets garage/bryggers. Naboen havde hørt en mindre eksplosion, der formentlig var en termorude, der sprang. Naboen holdt ilden nede med en haveslange, således der kun var efterslukning tilbage for beredskabet, da vi kom frem. Rummet blev totalskadet, mens der ikke skete skade på resten af huset. 18

20 ild i container ved varmestuen i Bethaniagade. Det er så spørgsmålet, om brandmændene leder efter gløder eller andre spændende ting i containeren i Ild i sættevogn med træspåner, Studsgårdvej, Snejbjerg En motordel i sugeaggregatet var brændt varm, og havde antændt træspånerne forrest i vognen. Der var heldigvis automatisk udmader på vognen, således vi blot skulle gennemvæde de spåner, der blev skubbet ud. 19

21 udstrømmet benzin ved tankstation, Silkeborgvej, Herning I forbindelse med påfyldning af tankanlæg på Shell, blev der skyllet nogle hundrede liter benzin ud i en udgravning. Man var ved at installere nyt udleveringsanlæg og rørføring, og grundet en utæthed i et rør strømmede benzinen ud. Området blev afspærret, og mens der blev taget målinger for brandfarlige dampe, blev der gravet en lille kubikmeter sand væk. Dette blev afleveret på Modtagestationen trafikuheld syd for Lind. 2 personbiler var kørt frontalt sammen, og der var 6 tilskadekomne og 1 dræbt. 20

22 ild i container, Hedelandsvej, Herning. Udkaldet kom, medens Beredskabet var i gang med opsamling af lakspild på Fragtcentralen i HI Park. Under fremkørsel kunne der ses en meget kraftig / sort røgsøjle, hvilket skyldtes, at branden havde bredt sig til et oplag af flamingo. Denne kraftige brand havde også så småt bredt sig til selve lagerhallen, som var røgfyldt, da Beredskabet kom frem. Det lykkedes dog hurtigt, at få branden under kontrol og undgå en større brand i lageret Ild i hus, Hodsagervej, Simmelkær. Da brandvæsenet kommer frem, er der allerede en kraftig brand i hele overetagen. På grund af den kraftige brand, kunne vandskade i stuetagen ikke undgås, så huset må formodes at være totalskadet. Da brandårsagen skulle undersøges nærmere, sker slukningen af overetagen uden at fjerne for mange bygningsdele. 21

23 Nedenstående billede er ligeledes fra branden på Hodsagervej Gert Hartvigsen, Aaskov, fejrer 25 års jubilæum. Gert havde inviteret kollegaer, familie og venner til et flot arrangement på Brandstationen. Der blev holdt et par taler med velfortjent ros og tak for indsatsen til Gert og hans familie. Gert fik ligeledes overrakt det af Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden indstiftede hæderstegn, for 25 års god tjeneste i brandvæsenet. 22

24 ild i bil og garage, Leharsvej, Herning. Bilen havde opført sig lidt mærkeligt, inden den blev kørt i garagen. Pludselig væltede røgen ud fra motorrummet, og da bilens fordør kilede sig fast, ved porten, da ejeren forsøgte at få bilen ud af garagen, blev det til både en bil- og en garagebrand. Bilen blev totalskadet, og der var brandskade i garagen og sodskade i dele af huset Bilbrand på P-plads ved Søby Søvej Det drejede sig om påsat brand i en stjålet bil. Bilen udbrændte. 23

25 ild i bygning, Resenborgvej 15, Kølkær. Da brandvæsenet kom frem, var der allerede en kraftig brand i den ene ende af bygningen. Indsatsen blev koncentreret om at begrænse brandudbredelsen i bygningen, samt fjerne flere maskiner og oplag af foder i forbindelse med slukningen. Årsagen til branden var en lille traktor med plæneklipper, der havde været i brug kort tid før branden blev opdaget brand i udsugning, Teglvænget 125, Herning. Der var gået ild i udsugningen på et maskinværksted. Branden blev begrænset til udsugningsanlæg og filterhuset. Det viste sig, at årsagen til branden var, at man i forbindelse med en reparation, skar hul i selve filterhuset med en vinkelsliber. 24

26 : Brand i køkken, Tolstedparken. Køkkenet udbrændte Ild i el-mast for 60kW ledninger, Frølundvej, Hammerum Ved ankomst kunne det konstateres, at den ene halvdel af en mast til ledningerne var brændt væk, således ledningerne nu kun hang i nabomasten, med fare for, at denne skulle vælte. El-værket blev rekvireret til at tage strømmen, så vi kunne slukke glødebranden i masten. Herefter måtte el-værket tage over for reetablering af masten. 25

27 brand i elskab i lejlighed, Dalgas allé, Herning. Under madlavning forsvandt strømmen pludselig til kogepladerne, og i løbet af meget kort tid var det meste af lejligheden fyldt med tyk giftig røg. Brandvæsenet fik slukket branden i eltavle og diverse skabe, samt tømt lejligheden for røg med røgblæser. Efterfølgende blev undersøgt, hvordan/ hvorfor branden i eltavle kunne blive så kraftig. Der kunne dog ikke konstateres fejl i de anvendte materialer. 26

28 naturbrand, Roderdal 9, Højby Borris, Videbæk. Trods det meget våde efterår, blev beredskabet kaldt til 2 naturbrande i Videbækområdet. Begge var startet med en afbrænding. Den ene af brandene var på Roderdal i Højby, og som det ses af billedet, var markerne omkring brandstedet meget våde Rengøring af Torvet En fejemaskine have lækket hydraulikolie ud over en stor del af Torvet, og som det fremgår af billedet, var der ikke meget slinger i valsen, da kostene blev svinget, for at få rengjort flisebelægningen. 27

29 Lagerhal Industriparken 7, Lind Ved brandvæsenets ankomst brændte lagerbygningen kraftigt. Branden var formentlig opstået i rockwool med linolie. Bygningen blev totalskadet 28

30 brand i aviser i brønd, Kirkevænget, Gjellerup. Udkald til røg fra brønd ved gangsti tæt på Gjellerup skole. Nogle elever havde opdaget røgen, og mente også, det lugtede af røg på skolen. Det viste sig, at brønden var fyldt med aviser og reklamer i et lag på 1 til 2 meter. Brønden blev delvis tømt under slukningen. Da der var reklamedynger af nyere dato, og det ligeledes blev omtalt i avisen, kan man håbe, at reklameomdeleren får kolde fødder og afleverer reklamerne i den rigtige postkasse i fremtiden.

31 Øvelse i Messecenter Herning Billederne på efterfølgende sider er fra en alarmeringsøvelse i Messecenter Herning, Vardevej. Der havde været nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Politiet, Falck, Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Sygehuset, Messecenter Herning og Herning Kommunale Beredskab. Formålet med øvelsen var, at alle involverede parter skulle afprøve egne planer og instrukser i forbindelse med en større ulykke. Det var ligeledes en vigtig del, at få afprøvet samarbejdet mellem alle parter. Oplægget til øvelsen var en sammenstyrtning af dele af tribunen i hal B, hvor der var ca tilskuere. Ud fra dette var der opbygget et skadested, hvor der var ca. 20 hårdt kvæstede (sminkede personer), der var markeret sammenstyrtninger (bundne opgaver), der var røg/støv fra eksplosionen og der var ingen strøm i bygningen. Ud over de hårdt kvæstede, var der ca. 30 figuranter, der skulle give modspil til Messecentrets folk og til indsatsstyrken i øvrigt. Da man ikke ville belaste sygehuset unødigt, var der opbygget et sygehus/skadestue i en af hallerne, og der var ligeledes kun få ambulancer i brug. Efterfølgende er der udarbejdet en større rapport om øvelsen, og der er enighed om, at der skal følges op på det samarbejde, der har været i forbindelse med øvelsen. 30

32 Billeder fra øvelsen i Messecenter Herning 31

33 Billeder fra øvelsen i Messecenter Herning (arbejde på venteplads) 32

34 Tagbrand i Bryggergade. Branden skyldtes formentlig ventilationsblæser på badeværelse Ild i sprøjtelakeringsværksted, Nystedvej, Herning En kraftig brand i værkstedet ødelagde hele virksomheden. Det lykkedes at redde virksomhedens papirer ud fra kontoret, inden også dette udbrændte. Defekte brandsektionsvægge og ulukkede branddøre og porte sørgede for, at branden hurtigt bredte sig uden for værkstedet. Virksomheden har en gang tidligere været brændt ned. 33

35 Året 2005, var også det år, hvor den gamle brandstation i Nygade, blev jævnet med jorden. Herning, april 2006 Mette Bøgvad Beredskabschef

36 Tryk: Herning Kommunale Beredskab Foto: Poul Erik Høy, Herning Kommune

37 H P Hansens Vej Herning Tlf

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere