Beredskabschefens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabschefens beretning"

Transkript

1 Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010

2 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for Det er meningen, at beretningen skal erstatte Beredskabschefens lidt lange indlæg på nytårsparolen. Målet med beretningen er naturligvis, at alle kan få et overblik over gennemførte aktiviteter i året der gik, særlige højdepunkter og lidt information om de vigtigste udfordringer vi står overfor. Det er vigtigt at understrege, at det ikke alene er beredskabschefens eller administrationens beretning, men hele brandvæsenets beretning, så hvis der er nogle, der har gode forslag til, hvordan den kan blive endnu bedre, så tager i blot kontakt til mig eller Kristian Müller. Samarbejde Indledningsvis vil jeg gerne takke for samarbejdet med Brandværn, Beredskabsforbund og Falck i det forgangene år. Der er i årets løb blevet tegnet et dystert billede af de sønderjyske frivillige brandværns fremtid. Det er et billede, der slet ikke passer for Tønder Kommune. Vi har helt grundlæggende et afhjælpende beredskab med 11 brandstationer og beredskabsgården, der til fulde lever op til de krav og forventninger, som borgere, politikere og jeg som beredskabschef har. Udover at vi naturligvis slukker de brande og løser de redningsopgaver, som vi skal, så bliver der gennemført rigtig mange aktiviteter til gavn for kommunens borgere, som ikke ville være muligt, hvis vi ikke var så mange frivillige. Gratis røgalarm til pensionister, lave "sne" til reklamefilm for julebyen, opsætning af storkereder, brandøvelser på skoler, brandvagter til byfester, markeder, festivaler og på skoler blot for at nævne nogle få eksempler. Der er ingen tvivl om, at samfundet generelt efterspørger et øget engagement af frivillige. Der kan jeg så konstatere, at det vil være naturligt at studere det frivillige engagement i Tønder Brandvæsen. Rekruttering Et af årets helt store temaer har været, at der i Danmark er store problemer med at rekruttere deltids-og frivilligt brandmandskab. Det er et område som vi i Tønder kommune har haft fokus på i en længere periode. Vi har i dag ingen problemer med at bemande 1. udrykningen og faktisk er det kun på få stationer, der er "plads" til flere brand-mænd/- kvinder. Der er mange faktorer, der gør at det ikke er tilfældigt, at vi i kommunen er i den situation. På de enkelte stationer er man hele tiden opmærksom på at skaffe nye medlemmer. Vi deltager hver gang i promoveringsarrangementet ved Beredskabsstyrelsen kasserne i Haderslev, og ikke mindst synes jeg, at Tønder Brandvæsen er meget synlig i medierne. Men det helt afgørende er jo, at vi har et godt tilbud til nye (og eksisterende) medlemmer. Udover at vi tilbyder en meningsfuld fritid, tror jeg at vi i endnu højere grad kan markedsføre os på et meget spændende uddannelsesforløb. Et af de områder, hvor jeg kan konstatere en rigtig god udvikling er omkring øvelser. Vi har fået etableret et godt koncept omkring heldagsøvelserne, der afvikles i Haderslev. Jeg synes også, at stationerne og forbundet sammen får lavet nogle gode og spændende "aftenøvelser". Øvelse i Visby - Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Lige præcis omkring de obligatoriske vedligeholdelsesøvelser ser jeg stadigvæk en mulighed for udvikling. I princippet har vi 11 stationer, der i et stort omfang skal afvikle de samme øvelser. Min drøm er, at stationernes instruktører i højere grad end i dag kunne samarbejde om at få tilrettelægge lektionerne for på den måde at sikre, at hver eneste øvelsesaften bliver lærerig og god oplevelse. Øvelse Løgumkloster - Foto: Steen Æbeløe

3 Dødsbrande Hvert eneste år har vi desværre indsatser, hvor der er svært tilskadekomne og omkomne. Normalt er det primært ved trafikulykker, men i år har vi desværre også haft tre omkomne ved bygningsbrand. Det er dybt tragisk og føles meningsløst, når det sker, men det er jo ikke noget som vi er herre over. Det er sådanne hændelser, hvor vi gennemfører en grundig evaluering. Jeg har hæftet mig ved to forhold. For det første har vi på skadestedet et godt samarbejde med især det præhospitale beredskab. Det er der naturligvis flere grunde til, men en af de vigtigste er, at brandmandskabet i dag får en god førstehjælpsuddannelse i håndtering af tilskadekomne kombineret med, at vi ofte mødes ambulancepersonalet på skadesteder og ved øvelser. For det andet synes jeg, at vi i brandvæsenet er blevet gode til at få afholdt debriefinger efter sådanne hændelser. Stormflodsberedskabet Vi har igennem mange år haft en velfungerende stormflodsplan omkring Ballum, hvor Brandværn og Beredskabsforbundets frivillige sørger for evakuering, sikring af ejendom og indkvartering. Stormflodsøvelse på Rømø - Foto: Jørgen Kølle 2011 I det nye år er der rigtig mange spændende ting til vi kan se frem imod. Vi får nye køretøjer. Det gælder en ny sprøjte i Bredebro, Miljøredningsvogn i Løgumkloster og desuden kommer der formentlig også en nyere tankvogn til station Skærbæk, station Tønder, samt en naturbrandstankvogn til Rømø. Administrativt har vi nogle vigtige milepæle, der får stor betydning for alle. Kommunen skal have forhandlet en ny kontrakt med Falck og Brandværnene på plads og vi skal også have revideret planen for den risikobaserede dimensionering. I efteråret ser jeg frem til det planlagte holdlederseminar. Der er gået et par år, hvor vi ikke har haft gennemført uddannelse på holdleder niveau, så jeg glæder mig meget til at se, hvad uddannelsesudvalget har af ideer. Forebyggelsesmæssigt synes jeg, at vi har iværksat mange gode initiativer. Vi har naturligvis styr på at få gennemført de lovpligtige syn. Men jeg glæder mig over, at vi på tværs af kommunegrænser har fået udviklet en brandbus, det bliver spændende at se den i brug. Desværre kniber det såvel på landsplan som i Tønder med at få knækket antallet omkomne ved brand. Der er reelt kun en mulighed for at få antallet af dødsbrande sænket, nemlig ved at alle hjem får installeret røgalarmer. Som bekendt har vi allerede opsat rigtig mange røgalarmer ved pensionister, men der er noget der tyder på, at der er andre målgrupper vi også skal forsøge at få opsat røgalarm ved. Vi har endnu ikke et kampagnekoncept klar endnu, men det vil være et højt prioriteret fokusområde for forebyggelsesarbejdet i Afslutningsvis vil jeg takke alle tilknyttet Tønder Brandvæsen for indsatsen i Jeg ser frem til samarbejdet i Jeg vil også takke alle vores samarbejdspartnere for det gode samarbejde i året der er gået. Rigtig godt nytår! Stormflodsøvelse på Rømø - Foto: Jørgen Kølle Nu har vi fået et formaliseret samarbejde med det tidligere "koneberedskab" på Rømø, så de nu deltager i stormflodsberedskabet på Rømø sammen med de frivillige Brandværn og Farvandsvæsnet.

4 Operativt beredskab Gennem året har der været mange indsatser, men blandt de større og mere usædvanlige kan der bl.a. nævnes branden på Findahls Møbelfabrik i Skærbæk, Naturbranden på Rømø, en protamyllasse vogn på 32t som lå på hovedet i en å og desværre også to dødsbrande med samlet i alt tre døde. Ved indsatsen blev der trukket på store styrker, både fra Tønder Kommune og Beredskabsstyrelsen. Ved denne indsats blev der for første gang også trukket crashtendere fra Flyvestation Skrydstrup ind i kampen mod flammerne. Bygningsbrand, 5. marts 2010 Den 5. marts 2010 indgik der tidlig morgen en melding om brand på Findahls Møbelfabrik. Allerede før brandvæsenets ankomst stod det fast at der var tale om en større brand. Lakkeriet og samleværkstedet brændte, mens resten af fabrikken forblev uskadt og kunne fortsætte produktionen. Forurening, 22. april 2010 Øvelse - Foto: Morten Lauridsen Den 22/ indgik meldingen Indsatsleder eftersyn kæmpe maskine faldet igennem en bro. Det affødte mange timer med at tømme adskillige tons protamylasse af maskinen for at det overhovedet kunne lade sig gøre at bjærge den fra vandløbet. Brand Findahls Møbelfabrik - Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Ved indsatsen blev der trukket på store styrker, både fra Tønder Kommune, flere nabokommuner og Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Naturbrand, 16. april 2010 Den 16/ indgik der melding om naturbrand på Rømø. På grund af et tørt forår og blæst bredte branden sig hurtigt. Udover et stort areal brændte også to sommerhuse. Naturbrand på Rømø - Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Uheld med protamylasse - Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Dødsbrande Desværre har året også budt på dødsbrande. Den første dødsbrand indtraf midt om natten i august. Agerskov Frivillige Brandværn blev tilkaldt, for at slukke en brand i et legehus. Under slukningen stod det klart at branden havde kostet en ung mand livet. Den anden dødsbrand indtraf en tidlig morgen i november måned. Tønder Friv. Brandværn blev tilkaldt til en brand i et rækkehus. Her blev to mænd hurtigt fundet i bygningen. Trods genoplivningsforsøg kunne de desværre ikke reddes.

5 SINE I slutningen af året blev det nye nationale kommunikationsnetværk, sikkerhedsnettet, også taget i anvendelse. De eksisterende analoge radioer er taget ud af drift og er erstattet med de nye SINE-terminaler. Opbygning af miljøredningsvogn - Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen I den forbindelse har brandvæsenets vagtcentral og udkaldesystem ligeledes gennemgået en modernisering. Alle personsøgere er erstattet med nye digitale tekstpersonsøgere og der er sat navigationsanlæg i de fleste udrykningskøretøjer. Planlægning Nye terminaler og pager - Foto: Tønder Brandvæsen Tønder Kommune har implementeret den generelle beredskabsplan, som er baseret på Beredskabsstyrelsens nye koncept for helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Som en del heraf er der gennemført en kommunal krisestyringsøvelse i starten af året. Senere på året blev der ligeledes afholdt en større stormflodsberedskabsøvelse, både i den regionale koordinerende stab, og i felten på hhv. Rømø og i Ballum, med ekstern deltagelse af både Beredskabsstyrelsen og Farvandsvæsenet. Bredebro Frivillige Brandværn har en ny autosprøjte under opbygning, som skal erstatte en 30 år gammel Mercedes Opbygningen sker hos Gråsten Karrosseriværksted på et nyt Volvo chassis. Opbygning af autosprøjte til Bredebro - Foto: Tønder Brandvæsen Det kommende år kommer formentlig også til at byde på udskiftning af køretøjer. Det forventes bl.a. at Rømø Frivillige Brandværn skal have udskiftet deres naturbrandstankvogn og at Tønder Frivillige Brandværn skifter chassis under deres tankvogn. Tønder Brandvæsen skal i det kommende år revidere den risikobaserede dimensionering, som efterfølgende skal godkendes politisk. Nye køretøjer Løgumkloster Frivillige Brandværn har modtaget en ny pionervogn, som erstatter en godt læsset Toyota Landcruiser og flere påhængsvogne med specialmateriel. Opbygningen er sket på et brugt Mercedes chassis med kran, som blev hentet i Tyskland. Opbygningen til pionervogn er sket hos Schmidt TIP i Løgumkloster.

6 Forebyggelse Vision for brandforebyggelse Tønder Brandvæsen skal indenfor den brandforebyggende indsats være i front. Tønder Kommune skal være den mest brandsikre kommune i Danmark Brandsyn Vi prioriterer altid de lovpligtige brandsyn højt, så også i 2010 kan vi med tilfredshed se på statistikken, der viser at vi har gennemført alle de lovpligtige brandsyn. Ved udgangen af 2010 har antallet af opsatte røgalarmer rundet de 3.000, og projektet fortsætter i Projekt Brandbus Brandbussen er et tværkommunalt projekt mellem Sønderborg, Vejle og Tønder kommune. Brandbussen er indkøbt med støtte fra TrygFonden, og vil blive anvendt af de frivillige brandværn og Beredskabsforbundet i forbindelse med byfester, markeder og andre arrangementer til information omkring brandforebyggelse. I 2010 har der været fokus på plejeinstitutioner og 7 plejeinstitutioner har fået tildelt Diplom for god brandsikkerhed. Når et brandsyn gennemføres uden bemærkninger, betyder det at institutionen eller virksomheden lever op til de minimumskrav som er beskrevet i de driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter. En brandsynsrapport uden bemærkninger kan endvidere tilføres et Diplom for god brandsikkerhed og for at dette kan gøres, skal der være gennemført et eller flere ekstraordinære brandmæssige tiltag i institutionen eller virksomheden. TrygFondens Brandskole Tønder Brandvæsen har i slutningen af 2010 søsat en nyt projekt, nemlig TrygFondens Brandskole. Brandskolen er et interaktivt E- læringskursus, der er målrettet til ansatte på plejehjem, skoler og SFO er, daginstitutioner og administrativt ansatte. Til at starte med bliver kurset tilbudt 2 af kommunens afdelinger, som pilotprojekt. I løbet af 2011 er det Tønder Brandvæsens hensigt at alle kommunens afdelinger skal tilbydes E-læringskurset. Projekt røgalarm Tønder Brandvæsen har i 2010, i samarbejde med de frivillige brandværn og Beredskabsforbundet fortsat projektet med gratis opsætning af røgalarmer ved kommunens pensionister. FKB Årsmøde - Foto: Mikkel Linnet Brand på skoleskemaet I uge 40 sættes der hvert år fokus på børn, brand og sikkerhed. Landet over vil skoler og brandvæsener undervise børn i, hvordan man forebygger brand, og hvad man stiller op, hvis uheldet er ude. Til at støtte projektet tilbyder Tønder Brandvæsen at stille en instruktør til rådighed i to timer. Vi kan gennemføre et praktisk program, hvor vi gennem øvelser lærer børnene om forebyggelse og slukning af ild, alarmering, evakuering hjemme og effekten/vigtigheden af røgalarmer. Derudover har vi også mulighed for at medbringe en brandbil, som børnene kan se, samt prøve at sprøjte lidt med vand og se en røgdykker. Kontrol af brandmateriel I 2010 har Tønder Brandvæsen overtaget opgaven med kontrol af brandmateriel i kommunens bygninger. Overtagelsen har været en stor succes og har medført kommunen væsentlige besparelser på området.

7 Uddannelse Heldagsøvelser Igen i år har heldagsøvelserne været en succes. I år var der fokus på sporbevaring, som blev afholdt i samarbejde med politiet, samt kompleks frigørelse og højresvingsulykke med løft af køretøjer. Det var dejligt at station Toftlund og Skærbæk deltog for første gang. Udover det faglige udbytte styrker øvelserne samarbejde og sammenhold på tværs af brandstationer og mandskab. Det er glædeligt at der har været så mange positive tilbagemeldinger på heldagsøvelserne. Tønder Brandvæsen håber på et godt uddannelsessamarbejde i fremtiden, hvor der kan drages nytte af hinandens fagområder. Der har i alt deltaget ca. 190 røgdykkere, og der skal lyde en stor tak til beredskabsforbundet for levering af god forplejning, samt en stor tak til samtlige deltagere i heldagsøvelserne Funktionsuddannelse INDSATS Vi har over vinteren, oktober 2009 til marts 2010, gennemført en funktionsuddannelse INDSATS hvor alle 11 deltagere bestod og kan nu kalde sig for brandmænd. Ud af de 11 deltagere, var der 2 deltagere fra Sønderborg Brand og Redning. Lokalt tilrettelagte øvelser Der har i 2010 været afholdt mange rigtig gode lokalt tilrettelagte øvelser, kvaliteten i øvelserne er højnet væsentlig, der har været stor udbytte af øvelserne, samarbejdsmæssigt på tværs af stationer, speciel beredskaber i kommunen, samt samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Der er en stor fornøjelse at kunne deltage i sådanne øvelser. Uddannelsesforløb i 2011 Der er i 2011 planlagt følgende uddannelser: Grunduddannelse INDSATS, foråret 2011 Funktionsuddannelse INDSATS, Efteråret 2011 Det er planen at alle der har gennemført Grunduddannelse INDSATS i 2010 og 2011, skal deltage i Funktionsuddannelse INDSATS i efteråret Temaaften 2011: Psykiske reaktioner hos indsatspersonel Der bliver arrangeret en spændende temaaften i foråret Arrangementet bliver afholdt to gange så alle har mulighed fore at deltage denne aften. Det er Bjarne Samuel Christensen fra Falck i Kolding der kommer og fortæller. Han har stor erfaring på området. Bliv brandmand Tønder Brandvæsen vil forsøge at oprettet et ungdomsberedskab i samarbejde med Tønder Ungdomsskole. Tilbuddet vil henvende sig til unge drenge og piger fra 8. klasse og op efter. Deres uddannelsesforløb er ikke fastlagt i øjeblikket, men der vil blive lagt vægt et spændende og lærerigt forløb, hvor udbyttet skal give de unge et grundlag for valg af eventuel værnepligt, samt med håb om rekruttering og videre uddannelse i et kommunalt beredskab. Funktionsuddannelse INDSATS - Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Grunduddannelse INDSATS I foråret marts til maj 2010 blev der gennemført en grunduddannelse INDSATS, der blev 15 personer uddannet og kan nu bruges på stationerne som "hjælpere" Ekstern uddannelse Tønder Brandvæsen har i året 2010 gennemført 21 førstehjælpskurser, samt 13 kurser i elementær brandbekæmpelse. Indhold i uddannelsen: Apparatbruger light Betjening af strålerør Elementær brandslukning Redning, med simple opgaver Samarbejde med ambulanceberedskabet. Førstehjælp Arbejde på et skadested

8 Statistik Personel Administrationen: Falck & frivillige brandværn: Beredskabsforbundet: Stormflodsassistenter: Reservedepotmestre: 7 ansatte 251 frivillige 22 frivillige 23 frivillige 4 ansatte Samlet er Tønder Brandvæsen en organisation med 307 ansatte. Uddannelse I 2010 blev der gennemført nedenstående uddannelser ved Tønder Brandvæsen: Grunduddannelse INDSATS Funktionsuddannelse INDSATS Heldagsøvelser Førstehjælpsuddannelse, 6 t. Elementær brandbekæmpelse 15 mand 11 mand 190 røgdyk. 21 kurser 13 kurser Forebyggelse Brandsyn: Brandsynsobjekter Antal lovpligtige brandsyn * Gennemførte brandsyn 100% 100% *heraf 173 fredede bygninger (brandsyn hver 5. år) Udrykninger Udrykninger i alt Reelle alarmer Blinde og falske alarmer Fordeling: Brand Redning Miljø Agerskov Bedsted Bredebro Højer Løgumkloster Rømø Skærbæk Toftlund Tønder Visby Øster Højst Beredskabsgården 5 5 Materieldepotet Arbejde udført: Vask af slanger Fyldning af trykflasker Kompressortimer RD-Masker vasket/afprøvet Brandhaner kontrolleret Byggesager: Røgalarmprojekt: Der er ved udgangen af 2010 opsat lidt over røgalarmer ved pensionister i Tønder kommune. Brand på skoleskemaet I forbindelse med Brand på skoleskemaet (uge 40 projekt) har Tønder Brandvæsen på flere skoler i kommunen, undervist i forebyggelse og bekæmpelse af brand. Diplom for god brandsikkerhed I 2010 blev Diplom for god brandsikkerhed tildelt følgende institutioner/virksomheder: Richtens Plejecenter Leos Plejecenter Kastaniebo Klosterparken Aaløkke Plejecenter Rosenvænget Toftegården Foto: Tønder brandvæsen Depotbeholdning: B-slanger C-slanger Trykluftflasker 300bar Røgdykkermasker Røgdykkerapparater PA TØNDER BRANDVÆSEN ØNSKER ALLE ET RIGTIG GODT NYTÅR!

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2015 31.10.2015 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 0 Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: inddrage identificerede risikoelementer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Tryghed og sikkerhed for borgerne

Tryghed og sikkerhed for borgerne Tryghed og sikkerhed for borgerne Tønder Brandvæsen løser mange opgaver i lokalsamfundet. Opgaver, ressourcer, mål og udfordringer er beskrevet i dimensioneringsplanen. Her får du et sammendrag af planen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 12.04.2011 kl. 15:00 Brandstationen i Pandrup Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen 12.04.2011 Punkter på åbent møde: 7. Årsberetning 2010 for Beredskab Jammerbugt. 1

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009

Bemærkninger til oplæg til beredskabets budget og til effektiviserings- og besparelsesforslag for 2009 Beredskab Jammerbugt Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Per Nielsen Direkte 7257 7671 pen@jammerbugt.dk 13-08-2008 Sagsnr.: 1849-47972 Bemærkninger

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Referat for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum 20/5 2008 klokken 1900. Bredebro Brandstation

Referat for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum 20/5 2008 klokken 1900. Bredebro Brandstation Referat for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum 20/5 2008 klokken 1900 redebro randstation Tilstede: Lissa Hansen, ent Poulsen, Allan Nielsen, Peter N. Petersen, Poul Chr. Poulsen (suppleant

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1.

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Aftale om Beredskab i Solrød Kommune I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve og Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand har indgået følgende AFTALE

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 1 Beskrivelse af Redningsberedskaberne Det samordnede beredskab i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, fungerer på nuværende tidspunkt som separate beredskaber,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Tønder Kommune Risikobaseret Dimensionering

Tønder Kommune Risikobaseret Dimensionering Tønder Kommune Risikobaseret Dimensionering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 4 2.1 Risikoprofil... 4 2.1.1 Beliggenhed og udstrækning... 4 2.1.2 Geografisk karakteristik...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere