Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af H+H International A/S 7. april 2015"

Transkript

1 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer i både Tyskland, Polen og Rusland. Ledelsen har formået at styre H+H godt igennem Et nyt opkøb er netop blevet gennemført i Polen, hvilket skal bidrage til at reducere kapaciteten på det vigtigste marked for porebeton i Europa. Med købet satser H+H på at kunne hæve salgspriserne og samtidig øge salget i Polen. Købsprisen forekommer at være lav og er delvist blevet finansieret via en rettet emission. Selskabets gæld faldt sidste år lidt, og da EBITDA samtidig steg, er forholdet mellem gæld/ebitda blevet reduceret fra 5,7x til 3,8x. Det er vigtigt at processen med nedbringelse af gælden fortsætter, så H+H igen kan blive herre i eget hus. Selskabet har god støtte fra dets bankforbindelse, Danske Bank, der sidste år godkendte en forlængelse af kreditterne frem til februar Det giver ledelsen ro til at gennemføre de nødvendige tiltag med henblik på at genskabe lønsomheden. H+H er på rette spor, men der udestår fortsat mange risici, herunder om momentum i Storbritannien kan fastholdes, om det proaktive køb i Polen udvikler sig som forventet, og ikke mindst hvornår den russiske økonomi igen kan vinde styrke. Byggeriet har siden Finanskrisens udbrud i 2008 været præget af lav aktivitet. Der er dog en begyndende optimisme i økonomien i stadig flere europæiske lande, hvilket også bør smitte positivt af på byggesektoren. H+H er formentlig på vej ud af sin konjunkturmæssige bundfase, hvorfra det næsten kun kan gå opad. Det gør en langsigtet investering i H+H interessant. Anbefaling: Aktuel Kurs: 54,5 Kort sigt: Køb (før afvent) Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb (før Køb) Markedsværdi: 589 mio. kr. Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 10,8 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling: Afvent/Køb ved kurs 47 den Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår I 2015 ventes en organisk salgsvækst på 6-8%. EBITDA før særlige poster skønnes i niveauet mio. kr. Købet af Grupa Prefabet S.A. i Polen ventes at medføre en negativ goodwill på 56 mio. kr. Overskudsgraden (EBIT) estimeres til 3-4%. Investeringer ekskl. opkøb og frasalg ventes i niveauet 60 mio. kr. Prognosen forudsætter bl.a. uændrede valutakurser igennem 2015 og en underliggende vækst på selskabets hovedmarkeder på 0-3%. De langsigtede økonomiske mål er: En EBIT-margin over 6%, en afkastningsgrad på over 10% og at gælden skal ligge på 2-3x EBITDA. 1-års kursgraf Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 56,0 Lav 33,7 Muligheder Stigende aktivitet i byggesektoren vil være gavnligt, og her rummer især Polen og Rusland potentiale. I Rusland er der kapacitet til øget efterspørgsel. Succes i Polen via reduceret kapacitet kan sende priserne op og holde konkurrenterne fra at kapre markedsandel. I England er der mulighed for fortsat høj efterspørgsel. Selskabets stærke markedsposition indebærer styrke fremadrettet i indtjening og giver en væsentlig goodwill værdi, såfremt en opkøbssituation skulle opstå. Risici Kan den høje vækst i salget i England fastholdes? Købet i Polen rummer både muligheder og risici. Lykkes det at integrere aktiviteterne i Polen uden tab af kunder? Trods tilførsel af ny kapital er selskabet fortsat finansielt svagt funderet med en høj gæld i forhold til indtjeningen. Rusland udgør en særlig risikofaktor trods god præstationsevne og stort langsigtet potentiale her. H+H er eksponeret over udsving i valutakurserne på GBP, RUB og PLN. 1 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om H+H H+H udvikler, producerer, sælger og distribuerer porebetonprodukter (gasbeton) og løsninger primært til vægge i boliger, industri- og erhvervsbyggeri. Produkterne anvendes til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver, og produktet er isolerende mod både varme og lyd. Der er tale om produkter og løsninger med let anvendelse ved montering. Build with ease er selskabets motto. Aktiviteterne er centreret om landene i Nordvesteuropa og Østeuropa. Markedspositionen er stærk, og selskabet er den næststørste producent i Europa. Ønsket er at være nr. 1 i de lande, hvor man driver virksomhed. Salget udføres i Benelux, Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Polen og Rusland. 78% af sidste års omsætning foregik i Nordvesteuropa med Storbritannien som det største marked. 22% af salget skete i Østeuropa. 84% af EBITDA-indtjeningen blev opnået i Nordvesteuropa. Produktion sker på seks fabrikker i Polen, en i Rusland, tre i Tyskland og tre i Storbritannien. Lave priser for transport betyder udvidet rækkevidde fra hvert anlæg, og eksempelvis forsynes Danmark fra de tyske fabrikker, der også dækker leverancerne til Sverige og Benelux-landene. Hovedkontoret er placeret i København, og organisationen er meget smal. Virksomheden drives nu ud fra en One company struktur for at udnytte fælles kompetencer og styringskraft bedst muligt. De enkelte datterselskabers fabrikker søges samordnet, hvorved nye tiltag hurtigt kan rulles ud i alle lande via denne struktur. Ledelsen følger prisforholdene på ugebasis, og qua den lille organisation kan H+H hurtigt tilpasse sig ændringer i afsætningen og konkurrenceforholdene. Michael Troensegaard Andersen (født 1961) er CEO. Kent Arentoft (født 1962) er formand for bestyrelsen. Selskabet beskæftigede i gennemsnit 866 medarbejdere sidste år. Aktionærforhold pr : H+H havde navnenoterede aktionærer svarende til 74,6% af aktierne. Antallet af kendte udenlandske aktionærer oplyses til kun 156. ATP og LD Equity 1 K/S ejer hver over 5% af aktiekapitalen. Laurids Jessen og Danebroge ApS ejede ultimo året over 5% af aktierne, men denne andel er pr reduceret til under 5% var et udfordrende år, der blev håndteret flot Overordnet var der i 2014 god gang i afsætningen i Storbritannien, hvor også en væsentlig styrkelse af GBP bidrog til at trække indtjeningen i Nordvesteuropa op. I Østeuropa blev niveauet for afsætningen fastholdt set i forhold til Indtjeningen blev negativt påvirket af det voldsomme kursfald på russiske Rubler. Trods store udfordringer med lav aktivitet i byggesektoren har H+H formået at tilpasse sig, hvorfor 2014 udviklede sig bedre end man kunne have frygtet. EBITDA steg med 47%. Samlet ender 2014 i tråd med ledelsens seneste udmelding. Salget i Storbritannien har nydt godt af en række statslige initiativer og støtteordninger, hvilket har fastholdt et højt aktivitetsniveau. I Tyskland oplevede H+H en stærk start på året, men i andet halvår var der på ny afmatning i efterspørgslen. En mild vinter både i starten og slutningen af 2014 har ført til et mindre opsving i byggebranchen, som udgør selskabets afgørende afsætningsgrundlag. Ruslands økonomi lider under Vestens sanktioner og ikke mindst det voldsomme prisfald på olie. Det er derfor imponerende, at H+H har kunnet fastholde høj aktivitet i landet, hvor der var volumenvækst. Indtjeningen blev dog negativt påvirket af lavere salgspriser og faldet i Rublen. Rusland er basalt set et stort vækstområde, der nu er ramt af politisk betingede vanskeligheder. Polen er det største marked for porebeton i Europa, men desværre oplevede H+H her faldende aktivitet. Priskonkurrencen var høj, og markedet var samtidig præget af overkapacitet. For at imødekomme dette har H+H foretaget et opkøb i Polen, som vi omtaler mere deltaljeret senere i denne analyse var det første år i den nye strategiplan Creating value through profibtale growth. Ledelsen har selv en aktiv hovedrolle i at udmønte denne strategi, idet det er hensigten løbende at tilpasse sig markedsforholdene, vokse på de markeder, hvor man i forvejen står stærkt, og på sigt at genskabe et fornuftigt indtjeningsniveau. Derfor er det positivt at konstatere, at selskabet allerede i 2014 har oplevet højere vækst end konkurrenterne. H+H har altså kapret markedsandele i et vanskeligt marked med stor priskonkurrence. Internt er der blevet foretaget en række opstramninger i henhold til planen Operational excellence, der blev lanceret for nogle år siden. Hensigten med planen er årligt at opnå besparelser på 20 mio. kr., hvilket har været tilfældet i de seneste fire år. 2 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Sidste år startede H+H på at gøre brug af moderne montagevogne kaldet H+H ERGO. Disse montagevogne kan betjenes af blot en person, hvilket reducerer udgiften til arbejdsløn for byggefirmaet. Tidligere krævede dette arbejde anvendelse af 2-3 personer. Samlet blev salget sidste år løftet med 9,4%. EBITDA før særlige poster steg til 140 mio. kr. og nåede dermed toppen af det udmeldte interval på mio. kr. Overskudsgraden målt på EBIT steg til 3,3%, hvilket var en betydelig fremgang fra Afkastningsgraden var 6,7%. Selve driften forløber altså noget bedre. Udfordringerne kommer længere nede i regnskabet, idet finansposterne vægter negativt og hårdt som følge af en fortsat meget høj gæld på netto 517 mio. kr. Det er reminiscenserne fra en aggressiv opkøbs- og ekspansionspolitik frem mod Finanskrisens udbrud i 2008, hvor flere opkøb i Polen blev gennemført på det værst tænkelige tidspunkt. Det samme forhold ramte etableringen af den nye fabrik i Rusland ved St. Petersborg. For at reducere gælden måtte der gennemføres store tilpasninger og frasalg altså det stik modsatte af planerne for ekspansion. Opgaven med at slanke virksomheden er ved at være gennemført, men der er fortsat behov for reduktion af gælden, der er faldet til 3,8x EBITDA. I årene har dette nøgletal gennemsnitligt ligget på 5,9x EBITDA. Opkøb i Polen skal styrke markedspositionen, salget og indtjeningen I oktober 2014 varslede H+H købet af Grupa Prefabet S.A. i Polen, og denne handel blev endelig afsluttet pr Grupa Prefabet omsatte i 2013 for 133 mio. kr. og havde et marginalt negativt EBIT. Købsprisen er 108 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. blev betalt den Restsummen erlægges med 32 mio. kr. medio 2016 og 36 mio. kr. i løbet af Det polske marked var sidste år præget af overkapacitet med deraf følgende utilfredsstillende, lave salgspriser. Med købet af Grupa Prefabet styrker H+H sin position på det vigtige polske marked, der er det største af sin art i Europa. Købet må betegnes som et langsigtet klogt og proaktivt træk. Med i købet af Grupa Prefabet får H+H tre fabrikker, der dog straks vil blive lukket. Samtidig lukkes en af selskabets fabrikker i Skawina (har allerede indstillet produktionen), hvorefter H+H har seks fabrikker i Polen. Dermed barberes en del af overkapaciteten i landet væk. Jf. ledelsen passer Grupa Prefabet perfekt til strategien om via stordriftsfordele og effektiviseringer at positionere sig som den aktuelt næststørste aktør i Polen. Alt andet lige bør den reducerede kapacitet i Polen få salgspriserne til at stige, hvilket naturligvis også vil være til gavn for andre aktører på dette marked. H+H satser for sin egen forretning på, at gøre de polske aktiviteter mere rentable mod at opgive markedsandele. Købet forventes at tjene sig selv ind på højst tre år. Det indikerer, at prisen for dette køb er særdeles attraktiv for H+H. Købesummen finansieres delvist af H+H selv, men derudover har man via en rettet emission (efter max-10% reglen) udstedt 9,8 mio. nye aktier til en kurs på 46. Det gav selskabet et bruttoprovenu på 45,1 mio. kr. Finansielt råder selskabet over en kreditfacilitet på 712 mio. kr. hos Danske Bank. Den udløber altså om ca. tre år. Faciliteten blev forlænget, hvilket giver ledelsen ro til at gennemføre de nødvendige tiltag. Det burde ikke blive et problem at forlænge denne facilitet, idet opkøbet i Polen jo netop til den tid forventes at være tjent ind med stigende rentabilitet i hele koncernen til følge. Prognosen for 2015 I 2015 vil arbejdet med at tilpasse kapaciteten fortsætte, ligesom de iværksatte besparelsesinitiativer fortsat vil bidrage positivt til indtjeningen. Især det russiske marked vil være udfordrende og visibiliteten her er meget lav (=stor usikkerhed). For 2015 venter ledelsen en organisk salgsvækst på 6-8%, hvilket er flot taget i betragtning, at man kun forventer en økonomisk vækst på 0-3% i selskabets geografiske område. EBITDA før særlige poster ventes at stige til mio. kr. og EBIT-marginalen estimeres til niveauet 3-4%. Det kræver, at det fortsat vil være muligt at nedbringe produktionsomkostningerne, og at valutakurserne for GBP, EUR, PLN og RUB ikke ændrer sig væsentligt i årets løb. Den største usikkerhed knytter sig til Rusland. Investeringerne eksklusive opkøb og frasalg ventes at blive i niveauet 60 mio. kr. inkl. 20 mio. kr. til omstruktureringer i Polen. Markedsforholdene Det går den rigtige vej, men vejen er belagt med en masse forhindringer og risikofaktorer. Eskalerer situationen i Rusland yderligere? Kommer der for alvor gang i nybyggeriet i de nordlige EU-lande? ECB har bebudet, at bankens støtteopkøb i obligationsmarkedet vil fortsætte mindst frem til september 2016 med henblik på at holde renten ekstremt lav for at skabe vækst i Europa. ECB har meget hurtigt udsendt sin prognose som lyder, at væksten allerede i år og videre i de kommende år vil genvinde styrke. I så fald vil det være særdeles 3 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 gavnligt for H+H, idet der så for alvor må komme gang i byggesektoren. Dollarstigningen overfor EUR styrker generelt eksporterhvervene i Europa, hvilket også kan føre til en stigning i byggeaktiviteterne i Europa. Produktmæssigt er H+H smalt orienteret mod produktion og salg af porebeton. Man er dybt loyal over for sit produkt og udnyttelsen af det. Fokusering på det praktiske arbejde ved montage af blokke og elementer har altid været en god vinkel med positiv virkning på konkurrenceevnen. Selskabets specialisering og produkttilbud udgør et grundlag for høj effektivitet og dermed lave lønudgifter ved montagearbejdet, hvilket sikrer konkurrencedygtige priser til gavn for salget. Tænkning i løsninger er kernen i produktudviklingen fremover. Det er naturligvis en balancegang i forhold til salget af standardprodukter. Service med IT-værktøj til brug ved design i byggeopgaver kan også blive en vigtig parameter for at styrke salget. Man rykker tættere på kunderne og opbygger værdi via sådanne relationer, der giver gevinst for begge parter. Branchen er meget konjunkturfølsom, og højkonjunktur afløses af perioder med lav aktivitet og modsat. Meget tyder på, at perioden med lav aktivitet i byggeret er tæt på en afslutning. H+H satser på flere geografiske områder, og der er en tidsforskydning i byggeaktivitetens udvikling fra land til land. I øjeblikket går det eksempelvis fremragende i Storbritannien, mens der er udfordringer i Polen, hvor man forsøger sig med et opkøb. Tyskland bød sidste år på udfordringer, men her burde ECB s tiltag kunne skabe vækst i byggeriet. Rusland er et problem for sig. I første omgang har det mere ramt regnskabsmæssigt (omregning af Rublens lavere værdi) end volumen i salget, men det kommer vel med en forsinkelse. H+H klarer sig godt i dette land, og mulighederne er meget store. Håbet er, at det vel næppe kan komme til at gå værre med russisk økonomi end tilfældet var sidste år? Konkurrencesituationen er hård, men også her vurderer vi, at H+H har gode chancer for at stå distancen som en af de førende på koncernens geografiske områder. Der synes at være stigende optimisme i europæisk økonomi, hvilket vil forplante sig til byggeriet og dermed hurtigt videre til en leverandør som H+H. H+H er nær en bundfase og derfor et godt langsigtet køb Koncernens langsigtede mål er at opnå en overskudsgrad på over 6% (3,3 i 2014) og en afkastningsgrad over 10% (6,7 i 2014). Den nettorentebærende gæld skal bringes ned på 2-3x EBITDA (3,8 ultimo 2014). Aktiviteterne i perioden 2014 til 2016 er samlet i strategiplanen kaldet Creating value through profitable growth, hvis hovedformål er at genskabe rentabiliteten ved hjælp af interne opstramninger (effektivisering) og en udvidelse af markedsandelen med øget salg samt ved en reduktion af bankgælden. På længere sigt er det planen at øge salget ved udvikling af forbedrede produkter og løsninger inden for anvendelse og produktion af porebeton. H+H er dybt loyal over for sit fremragende produkt, og derfor vil man udnytte dette virkefelt så opfindsomt som muligt. Generelt råder H+H over rigelig kapacitet på sine fabrikker bortset fra Storbritannien. Indsatsen i nye investeringer vil derfor blive holdt nede flere år frem, hvilket vil generere likviditet til at reducere gælden. For 2015 ventes investeringer på 60 mio. kr. inklusiv 20 mio. kr. til restruktureringerne i Polen. Rigelig kapacitet er godt set i forhold til investeringsbehovet men også set længere frem, når der atter måtte komme et stort opsving i byggeaktiviteten. Mersalg vil kunne udmønte sig i markant højere indtjening, da priserne så kan hæves. H+H er i en slags venteposition, hvor det gælder om at undgå Stop/Go beslutninger for derved at være rustet til det ventede opsving i byggeriet. Med bankaftalen på plads, har H+H tid og råd til at vente på bedre tider. Vi forventer for 2015 et nettoresultat nær nulpunktet. Gælden vil formentlig kunne blive reduceret som følge af frasalg af overflødige aktiviteter sammen med et positivt cash-flow. En EBIT-margin på 6% synes opnåelig allerede i 2016, hvilket gør, at aktien nu er interessant for langsigtede investorer. Hvis byggeriet kommer ud af lavkonjunkturen estimerer vi, at omsætningen i 2016 kan stige til 1,6 mia. kr. Det vil i så tilfælde formentlig også kunne resultere i en overskudsgrad allerede næste år på de ønskede 6% svarende til et EBIT-resultat på 96 mio. kr. Herfra fragår renter og skat, hvorved der netto kan forventes et resultat på 50 mio. kr. EPS for 2016 kan derfor estimeres til 50/10,8 = 4,6 kr. Det giver et niveau for P/E(16E) på 54,5/4,6 = 11,8, og dette perspektiv gør aktien interessant for langsigtede investorer som tør se bort fra udviklingen i år, der tegner til at blive påvirket kraftigt af forandringerne efter opkøbet i Polen, der ellers i sig selv ser attraktivt ud. Vort ovenfor viste skøn er dog baseret på, at opsvinget i byggeriet kommer, at der ikke opstår yderligere problemer i Rusland, at aktivitetsniveauet i Storbritannien kan fastholdes på et højt niveau, og at koncentrationen på færre fabrikker i Polen kan give de forventede positive effekter. Skønnet er derfor behæftet med en del usikkerhedsfaktorer og må anses for Best Case. H+H er en forretning med et stærkt og godt produktgrundlag, men den økonomiske stilling er svag. Køb er alligevel vores konklusion, men risikoen er samtidig også høj. 4 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal mio. kr E Omsætning EBITDA EBIT EBT Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egenkapital Antal ansatte EPS Udbytte Indre værdi EBIT margin % NA NA 1,1 0,5 3,3 2,0 Egenkapitalforrentning% NA NA NA NA NA NA Egenkapitalandel % Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i H+H International A/S på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015 Konklusion I forhold til samme periode sidste år, er omsætningen vokset med 20,8 %. Et underskud på 22,8 mio. kr. er vendt til et nettooverskud i første halvår på 25,7 mio. kr. Gælden er blevet reduceret

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016

Analyse af H+H International A/S 13. april 2016 Konklusion 2015 blev året, hvor H+H med succes afsluttede sin turnaround proces. Flere års underskud er vendt til overskud. Egenkapitalen blev polstret via en kapitaludvidelse og det realiserede overskud.

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 24. august 2016

Analyse af H+H International A/S 24. august 2016 Flot halvårsregnskab og opjustering af forventningerne til 2016 trods Brexit situationen Trods modgang fra en svag russisk rubel, en let svækket PLN og nu også fra et svækket GBP efter briternes beslutning

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 3. april 2017

Analyse af H+H International A/S 3. april 2017 H+H mere end fordoblede nettoresultatet i 2016. Fald i værdien på GBP, PLN og RUB ramte H+H hårdt sidste år. Set i dette lys er det des mere imponerende, at nettoresultatet blev mere end fordoblet fra

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 H+H International A/S Build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 På rette spor trods usikre

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

August måneds hovedkonklusioner:

August måneds hovedkonklusioner: MÅNEDSINFO august, 2017 MÅNEDSINFO ser verden i et lidt større perspektiv. Vi anvender de samme analysemetode som i WEEKENDINFO, dvs. trendretning og trendhastighed (momentum). Med venlig hilsen Søren

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere