Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE"

Transkript

1 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2011 / 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING UDDANNELSESFORLØBET STUDIEMULIGHEDER UDDANNELSESREGION NORD UDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESREGION ØST KLINISKE UDDANNELSESSTEDER Uddannelsesregion Nord Uddannelsesregion Syd Uddannelsesregion Øst UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE VIDENSKAB OG FORSKNING PSYKISKE SYGDOMME I FORSKELLIGE PERSPEKTIVER FOREBYGGELSE AF VOLD OG SELVMORD UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING SUNDHEDSPÆDAGOGIK DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK UNDERVISNING, VEJLEDNING OG INFORMATION UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE KVALITETSUDVIKLING Uddannelsesperiode 4 afsluttende eksamensopgave i psykiatrisk sygepleje AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE AFLEVERING AF AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE TIDSRAMME FOR OMPRØVE EVALUERING AF UDDANNELSEN

3 1. INDLEDNING Velkommen til studievejledningen for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje uddannelsesregionerne Nord, Syd og Øst. Studievejledningen er fælles for de tre uddannelsesregioner. Studievejledningens indhold I denne vejledning findes en detaljeret oversigtover uddannelsesåret og oversigt over de enkelte uddannelsesperioder, herunder forslag til litteratur. Temaerne i uddannelsesordningen sammenholdt med litteraturforslag, formål og kriterierne for prøve, obligatoriske opgaver og eksamen angiver tilsammen uddannelsens niveau. I øvrigt kan henvises til specialuddannelsens hjemmeside, som er: 3

4 2. UDDANNELSESFORLØBET Uddannelsen starter den 8. august 2011 og slutter den 24. juni Uddannelsen er fordelt på 25 ugers teoretisk undervisning og 20 ugers klinisk uddannelse. Der er inkluderet 7 feriedage i studieåret (4 dage ved jul og 3 dage i forbindelse med påske). De resterende 4 ferieuger og 3 feriedage skal derfor være afholdt inden studiestart. Oversigt gældende for hold 14 Uddannelsesperiode 1 Klinisk psykiatrisk sygepleje Teori 6 uger Uge Klinik 2 uger Uge Teori 4 uger Uge Klinik 5 uger Uge Intern prøve Uddannelsesperiode 2 Pædagogik og formidling Teori 3 uger Uge Klinik 5 uger Uge Ferie 4 dage i uge 52 Obligatorisk Øvelse 1 Uddannelsesperiode 3 Kvalitetsudvikling, dokumentation, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Teori 5 uger Uge Klinik 2 uger Uge Teori 2 uger Uge Klinik 6 uger Uge Uddannelsesperiode 4 Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamensopgave Teori og klinik 5 uger Uge Ferie 3 dage i Uge 14 Obligatorisk øvelse 2 Afsluttende eksamensopgave 4

5 3. STUDIEMULIGHEDER 3.1. Uddannelsesregion Nord Teoriundervisningen foregår i Psykiatriens Uddannelseslokaler, Ll. Sct. Mikkelsgade 28, 8800 Viborg. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Udover undervisningslokaler er der tilknyttet grupperum, som kan benyttes/bookes til studie- og gruppearbejde i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. Der er mulighed for at benytte PC med internetadgang. De uddannelsessøgende kan benytte Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Skovagervej 2, Risskov med mulighed for at få hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Syd Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Uddannelseskoordinatoren er ansat i HR Personaleudvikling, Region Syddanmark. Uddannelsen råder over et eksemplar af de mest relevante fagbøger der anvendes på uddannelsen. Psykiatrisk Informationscenter har et fagbibliotek, hvor man kan låne bøger samt få hjælp til litteratursøgning, og her er adgang til diverse internet databaser. Man kan desuden blive låner på Psykiatrisk Forskningsbibliotek i Århus. Her har de landets største samling af psykiatrilitteratur. Deres web-adresse er: Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Øst Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Der er undervisningslokaler og 4 grupperum med pc er med internetadgang. Grupperummene kan bookes af de uddannelsessøgende til studiegruppearbejde i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et fagbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Kliniske uddannelsessteder Uddannelsesregion Nord Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. 5

6 Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person der er bemyndiget hertil Uddannelsesregion Syd Den kliniske del af uddannelsen er med udgangspunkt i eget afsnit, hvor der vælges relevante studiebesøg med udgangspunkt i 7 i Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus. Umiddelbart efter uddannelsens start afholdes en planlægningssamtale mellem disse fire personer, hvor formål og mål med uddannelsen drøftes. Herunder en drøftelse af hvilke kliniske ophold (udenfor eget afsnit) der kan være relevante i forhold til den uddannelsessøgendes undersøgelse af kliniske problemstillinger Uddannelsesregion Øst Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, center/ hospital/afdeling/afsnit - men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den udvalgte kliniske uddannelsesplanlægger og uddannelseskoordinator, ud fra den uddannelsessøgende interesser og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte, kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person, der er bemyndiget hertil. 6

7 4. UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed 17 uger bestående af 10 ugers teoriundervisning og 7 ugers klinisk uddannelse svarende til 22 ECTS point. Temaer Klinisk psykiatrisk sygepleje Videnskab og forskning Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Aggression, vold og selvmord Regulering af området 4.1. Klinisk psykiatrisk sygepleje Den psykiatriske sygeplejes historie og samtidshistorie Omsorgs- og sygeplejeteori i en psykiatrisk kontekst Etik, værdier og etiske dilemmaer Den psykiatriske sygeplejes handlingsaspekter Det relationelle aspekt Recovery, empowerment og rehabilitering Pårørende og netværksarbejde Patientologi Den sociale konstruktion og hverdagsliv Stigmatisering og udstødelse Sundhedsfremme, sundhed og uligheder i sundhed Life skills Adamsen, L 2000, Klinisk sygepleje: definitioner, kerneområder og klinisk forskning, i P Ramhøj, I Egerod & J Taleman (red), Klinisk sygepleje, Akademisk Forlag, Viborg. Andersen, T 2005, Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne, 3. udg, Dansk Psykologisk Forlag, Virum. Antonovsky, A 2000, Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, København, Askheim, O & Starrin, B 2008, Empowerment: teori og praksis, Gyldendal Akademisk, Barker, P & Buchanan-Barker, P 2005, The Tidal Model: a guide for Mental Health Professionals, Brunner-Routledge, Hove. Bech-Jørgensen, B 2001, Nye tider og usædvanlige fællesskaber, Gyldendal, Socialpædagogisk Bibliotek, Bech-Jørgensen, B 2001, Forskning og hverdagsliv, Social kritik, nr. 73, april, s Sundhedsministeriet 1996, Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni Buus, N (red.) 2009, Psykiatrisk sygepleje. Dansk Sygeplejeråd. Chinn, P & Kramer, M 2005, Udvikling af kundskaber i sygeplejen, København, Akademisk Forlag. Sundhedsstyrelsen 1996, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, cirkulære nr af 4. juli

8 Danske regioner 2008, Tilfredshedsundersøgelse i børne- og ungdomspsykiatrien Danske regioner 2008, Tilfredshedsundersøgelse i distriktspsykiatrien Eide, H & Eide, T 2007, Kommunikasjon i praksis relasjoner, samspil og etik i socialfaglig arbeid, Klim. Eliassen, H & Seikula, J (red.) 2006, Reflekterende processer i praksis. Klientsamtaler, vejledning, konsultasjon og forskning, Universitetsforlaget, Oslo. Fjelland, R & Eva, G 1996, Videnskab på egne præmisser, Munksgaard, Gilliam, T 2006, Positive approaches to schizophrenia, Mental Health Practice, Dec 10(4) Graubæk, A 2009, Patientologi: At være patient, Gads Forlag, Grove, M & Topsøe-Jensen, N (årstal ukendt), Sygeplejefaglig ordbog, Gyldendals undervisning, Hansen, E, Ronnow, E, & Thorgaard, L (red.) 2006 Relationsbehandling i psykiatrien: Håndbog for relationsbehandlere, Bind V, Hertevig Forlag, Stavanger. Hummelvoll, JK 2006, Helt ikke stykkevis og delt, 3. rev udg, Hans Reitzels Forlag, Hummelvoll, JK & Lindstrøm, U (red.) 1997, Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad, Studentlitteratur, Lund. Højlund, P & Juul, S 2005, Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Järvinen, M & Mik-Meyer, N 2003, At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Jensen, P 2006, En helt anden hjælp, Akademisk Forlag, Jensen, T & Johnsen, T 2000, Sundhedsfremme i teori og praksis. En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af praksisbeskrivelser, 2. udg, Philosophia, Ringkøbing. Jørgensen, K 2010, Kommunikation: for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, Kirkevold, M 2000, Sygeplejeteorier: analyse og evaluering, 2. udg, Munksgaard, Krogh, G 2002, Begreper i psykiatrisk sykepleie: sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleintervensjoner, Fagboglaget, Oslo. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt 2003, Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer: anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Lauveng, A 2008, I morgen var jeg altid en løve, Akademisk, 8

9 Lauveng, A 2009, Unyttig som en rose, Akademisk, Mark, E 2004, Sygeplejeetiske retningslinjer, Sygeplejersken, nr. 34, s Mik-Meyer, N 2004, Dømt til personlig udvikling: Identitetsarbejde i revalidering, Hans Reitzels Forlag, Peplau, H 1988, Interpersonal Relations in Nursing, Palgrave Macmillan, Houndmills. Peplau, H 1962, Interpersonal techniques: The Crux og Psyciatric Nursing, American Journal and Nursing, (6), Romme, M & Escher S 2003, Giv stemmerne mening: Metoder i arbejdet med stemmehørere. Systime Academic, Århus. Seikkula, J 2002, Åpne samtaler, Aschehoug, Otta, Tano. Smith, M 2005, Selvskadende adfærd: fra offer til sejrherre, Forlaget PsykoVision, Søborg. Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005, Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse: Respekt faglighed ansvar. satsen%20for%20mennesker.pdf Sundhedsstyrelsen 1996, Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Rapport fra udvalget vedrørende etablering, Thorgaard, L & Hagn, E 2007, Relationsbehandling i psykiatrien: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, 2. udg, Bind I, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien, Bind II, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling, Bind III, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Individuel mestring og mestring i relation, Bind IV, Hertevig Forlag, Stavanger. Tomey, A & Alligood, M (red.) 2011, Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje, Munksgaard, Topor, A 2003, Recovery: at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Hans Reitzels Forlag, Topor, A 2005, Fra patient til person: Hvad hjælper mennesker med svære psykiske problemer?, Akademisk Forlag, Travelbee, J 1999, Mellommenneskelige forhold i sykepleie, Universitetsforlaget, Oslo. Sundhedsstyrelsen 2011, Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i uddannelsesregionerne nord syd øst. Wiklund, L 2005, Omsorgsvidenskab i klinisk praksis, Akademisk Forlag, Wilken, J P & Dirk D H 2008, Rehabilitering og Recovery: en integreret tilgang, Akademisk Forlag, København, 9

10 4.2. Videnskab og forskning Videnskabsteori Argumentations- og analysestrategi Forskning, evidens og best practice Andersen, I 2008, Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udg, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Becker, L 1997, Indføring i tekstanalyse, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Bjerrum, M 2005, Fra problem til færdig opgave, Akademisk Forlag, Boolsen, M 2006, Kvalitative analyser: At finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzels Forlag, Brinkler, J 2005, Videnskabsteori, Munksgaard, Buus, N & Kristiansen H, 2008, Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller, Sygeplejersken, nr. 10, s Collin, F & Køppe, S (red.) 2003, Humanistisk Videnskabsteori, DR Multimedie. Halkier, B 2003, Fokusgrupper, Samfundslitteratur og Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Hedelund, L & Jørgensen, P 2004, Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hegelund, S 2000, Akademisk argumentation: Skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hummelvoll, J (red.) 2003, Kunnskapsdannelse i praksis: Handlingsorienteret forskningssamarbeid, Universitetsforlaget, Oslo. Juul, S 2004, Epidemiologi og evidens, Munksgaard, Jørgensen, B & Steenfeldt, V 2010, Med sygeplejeteori som referenceramme: i forskning og udvikling., Gads Forlag, København K. Jørgensen, M & Philips, L1999, Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Jørgensen, T, Christensen, E & Kampmann, J 2005, Klinisk Forskningsmetode: en grundbog, 2. udg, Munksgaard, Kvale, S & Brinkmann, S 2009, Interview Introduktion til et håndværk, 2. udg, Hans Reitzels Forlag, Launsø, L & Rieper, O 2004, Forskning om og med mennesker: Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen, 5. udg, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 10

11 Malderud, K 2003, Kvalitative metoder i medicinsk forskning: en innføring, Universitetsforlaget, Århus. Rahbek, B 2007, Når mennesket undrer sig: vestlige tanker gennem 2500 år, 3. udg, Lindhardt og Ringhof, Viborg. Ramian, K 2007, Casestudiet i praksis, Academica, Viborg. Reinecker, L & Jørgensen, P 2008, Den god Opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3. udg, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Riis, A 2006 Kulturmødets hermeneutik: en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger, Forlaget Univers, Gylling. Rosenbaum, B 2010, Psykiatri som videnskab i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag. Viborg. Simonsen, E & Møhl, B 2010, Evidensbaseret klinisk praksis i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Svanholm, J Evidensbaseret sygepleje: Kritisk tilgang nødvendig, Sygeplejersken, nr. 4/2007 Thisted, J 2010 Forskningsmetoder i praksis: projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik, Munksgaard Vallgårda, S & Koch, L (red.) 2011, Forskningsmetoder I folkesundhedsvidenskab, 4. udg, Munksgaard Danmark, Villig, R 2003, Behovet for anerkendelse, Hans Reitzels forlag, 4.3. Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Behandlingsmetoder Differentiale diagnoser Sygdomsforebyggelse i forskellige perspektiver Sygdoms- og sundhedsbegreber Transkulturel psykiatri Alberdi, F 2010, Transkulturel psykiatri i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, København Allen, J 2009, Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzel s Forlag, Andersen, J & Jensen, A 2001, Etniske minoriteter: kulturmøde i sundhedsvæsenet, Munksgaard, Beck, J 2006, Kognitiv terapi: teori, udøvelse og refleksion, Akademisk Forlag, Berger, P & Luckmann, T 2008, Den sociale konstruktion af virkeligheden: En videnssociologisk afhandling, 3. udg, Akademisk Forlag, Bowlby, J 1995, En sikker base: tilknytningsteoriens kliniske anvendelser, Det Lille Forlag, 11

12 Broberg, A, Granqvist T, Ivarsson T & Mothander P 2008, Tilknytningsteori. Betydningen af nære følelsesmæssige relationer, Hans Reitzels Forlag, Buus, N 2002, Da sygeplejerskerne fik deres plads i psykiatrien, Sygeplejersken nr. 35, s Buus, N 2005, Communication among mental health nurses: A field study of mental health nursing practices, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark. Buus, N (red.) 2009, Psykiatrisk sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Dalby, M, Trillingsgaard, A & Østergaard, J (red.) 2008, Børn der er anderledes: hjernens betydning for barnets udvikling, Psykologisk Forlag, Elasss, P, Mørch M, Rosenberg, N (red.) 1995, Kognitive behandlingsformer, Hans Reitzels Forlag, Etisk Råd 2010, Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger, Etisk råd, 6BF5970CE335%7D Foucault, M 2003, Galskabens historie i den klassiske periode, Det lille Forlag, Goffman, E 1967, Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set, Jørgen Paludan, Gulmann, N 2006, Praktisk gerontopsykiatri, 3. udg, Hans Reitzels Forlag, Hausgjerd, S, Jensen, P & Karlsson, B 2009, Perspektiver på psykisk lidelse: At forstå, beskrive og behandle, 3.udg, Gyldendal Akademisk, Oslo. Heinskou, T 2007, Miljøterapi på dynamisk grundlag, 1. udg, Hans Reitzels Forlag, Hertz, S 2001 Børne- og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder, 1. udg, Akademisk Forlag, Holm, L & Oestrich, I (red.) 2008, Kognitiv miljøterapi: at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde, 2. udg, Dansk Psykologisk Forlag, Jørgensen, C 2009, Personlighedsforstyrrelser moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse, 2. udg, Akademisk Forlag, Kastrup, M 2009, Transkulturel psykiatri, i O Mors, P Kragh-Sørensen, P & J Parnas (red), Klinisk psykiatri, Munksgaard, København Kragh-Sørensen, P, Mors, O & Parnas, J (red.) 2009, Klinisk Psykiatri, 3. udg, Munksgaard, Kringlen, E 2003, Psykiatriens samtidshistorie, Hans Reitzels Forlag, Kåver, A & Nilsonne, Å 2004 Grundbog i dialektisk adfærdsterapi: teori, strategi og teknik, Dansk Psykologisk Forlag, Gylling. Larsen, E 2004, Miljøterapi med barn og unge, Universitetsforlaget, København K. 12

13 Leininger, M 2006, Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory, Jones and Bartlett. Miller, W & Rollnick, S 2004, Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, Mørch, M & Rosenberg, N (red.) 2005, Kognitiv terapi: Modeller og metoder, Hans Reitzels Forlag, Rasborg, L 2009, Miljøterapi med børn og unge, 2. udg, Akademisk Forlag, Selva, P 2001, Intensiv dynamisk korttidsterapi, Hans Reitzels Forlag, Simonsen, E & Møhl, B (red.) 2010, Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Stern, D 2000, Spædbarnets interpersonelle verden, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen 2011, Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni. En medicinsk teknologivurdering, 0af%20skizofreni%20-%20en%20medicinsk%20teknologivurdering.aspx Thomsen, P & Skovgaard, AM 2007 Børne og ungdomspsykiatri. En lærebog om børn og unges psykiske sygdom, 2. udg, FADL s Forlag, Videbech, P, Rosenberg, R & Jørgensen, P (red.) 2009, Klinisk neuropsykiatri: fra molekyle til sygdom, FADL`s Forlag, 4.4. Forebyggelse af vold og selvmord Konflikthåndtering Metoder til forebyggelse af vold Forebyggelse af tvang, forebyggelsessamtaler, opfølgningssamtale/eftersamtale Observationsgrader og skærmningsniveauer Forebyggelse af selvmord Dalsgaard, C 2002, Værdsat: værdsættende samtaler i praksis, Psykologisk forlag, København K. Eide, H & Eide, T 2007 Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendals Akademisk Forlag, København K. Galtung, J 2003, Både og: en indføring i konfliktarbejde, Kagge forlag, Oslo. Gergen, K 2010, Relationel tilblivelse, Psykologisk forlag, København K. Hammerich, E 2006, Konflikt og kontakt, Forlaget Hovedland, Højbjerg. Madsen, B, Nordentoft, M & Zøllner, L 2003, Når selvmordet truer. livet til debat, Munksgaard, Møhl, B & Schultz, V 2010, Den voldelige og aggressive patient, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Nordentoft, M 2010, Den suicidale patient, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, København 13

14 Nordentoft, M 2009, Selvmord og selvmordsforsøg, i O Mors, P Kragh-Sørensen, P & J Parnas (red), 3. udg, Klinisk psykiatri, Munkegaard, Vindeløv, V 2004, Konfliktmægling, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København Ø Regulering af området Psykiatriloven Sundhedsloven Straffeloven Serviceloven 71 Udvalget Ombudsmandsinstitutionen Sundhedsstyrelsen Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10339 Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. df Kramp, P 2009 Retspsykiatri, i O Mors, P Kragh-Sørensen & J Parnas (red), Klinisk psykiatri, Munkegaard, København Klageadgang Nationale rammer National strategi for psykiatri Fælles værdier i indsatsen for mennesker med satsen%20for%20mennesker.pdf En psykiatri i verdensklasse Patientombud %20dokumenter/Billeder/Fig_nyt_system.ashx Schultz, V & Simonsen, E 2010, Retspsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Serviceloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Straffeloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsaftaler 14

15 5. UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 9,5 ECTS point Temaer Sundhedspædagogik Didaktik og pædagogik Undervisning, vejledning og information 5.1. Sundhedspædagogik Sundhedspædagogiske teorier og metoder Sygdom og sundhed i et sundhedspædagogisk perspektiv Carlsson, M, Simovska, V & Bruun Jensen, B (red.) 2009, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: teori, forskning og praksis, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Glasdam S (red.) 2009, Folkesundhed: i et kritisk perspektiv, Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Mach-Zagal, M & Saugstad, T 2009, Sundhedspædagogik for praktikere, 3. udg, Munksgaard Danmark. Wistoft, K 2009, Sundhedspædagogik: Viden og værdier, Hans Reitzels Forlag, 5.2. Didaktik og pædagogik Didaktikkens pædagogiske komponenter Pædagogiske teorier og metoder Læringsteorier og metoder Bente, E 2005, Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hansen, JT & Nielsen, K 1999, Stilladsering og læring: Et forsøg på afklaring, i JT Hansen & K Nielsen (red), Stilladsering en pædagogisk metafor, Klim. Hilde, H & Hippe, E 2007, Læring gennem oplevelse, forståelse og handling: En studiebog i didaktik, 2. udg, Nordisk Forlag A/S, Illeris, K (red.) 2009, Læringsteorier: seks aktuelle forståelser, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris, K 2006, Læring, 2. rev udg, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris, K 2003, Voksenuddannelse og voksenlæring, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Jean L & Wenger, E 2003, Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag, Nielsen, K 1999, Stilladsbaseret læring i en professionsmæssig sammenhæng, i JT Hansen & K Nielsen (red), Stilladsering: en pædagogisk metafor, Klim. 15

16 Tveiten, S 2008, Pedagogikk i sykepleiepraksis, 2. udg, Fakbogforlaget, Bergen. Wahlgren, B 2010, Voksnes læreprocesser: Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde, Akademisk Forlag, Wenger, E 2008, Praksisfællesskaber: læring, mening og identitet, Hans Reitzels forlag, Ziehe, T 2005, Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy, 5.3. Undervisning, vejledning og information Undervisning, vejledning eller information til patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere Psykoedukation Coates, V E 1999, Education for patients and clients, Routledge, London, New York. Granum, V 2003, Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, Bergen. Løve, T 2009, Vejledning ansigt til ansigt: teorier og metoder i den individuelle vejledning, 2. udg, Studie og Erhverv Merinder, L & Hougaard, E 1998, Psykoeducation, i P Jørgensen & NK Rosenberg (red), Kognitiv behandling af skizofrene, Hans Reitzels Forlag A/S, Region Syddanmark & Stenocenter for sundhedsfremme 2010, Sundhedspædagogik i patientuddannelse. En litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelse i patientuddannelse, Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen 2005, Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning: en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekt, Tveiten, S 2008, Veiledning mer enn ord, 3. udg, Fagbokforlaget, Oslo. 16

17 6. UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE Varighed 15 uger, bestående af syv ugers teori og otte ugers klinik svarende til 18,5 ECTS point Temaer Kvalitetsudvikling Dokumentation Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 6.1. Kvalitetsudvikling Består af 96 teoritimer. Kvalitetsteorier og strategier Data Metodeudvikling Forskning, evidens og best pratice Referenceprogrammer, kliniske retningslinjer Evalueringsteorier og metoder Bruger- og pårørende undersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og evalueringer Patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og nærved hændelser Akkreditering, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Center for kliniske retningslinjer, Dahler-Larsen, P 2002, Evaluering kortlagt, Systime, Århus. Dahler-Larsen, P & Krogstrup, HK 2003, Nye veje i evaluering, Systime, Århus. Dahler-Larsen, P 2003, Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk universitetsforlag, Odense. Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren: Ehnfors, M, Ehrenberg, A & Thorell-Ekstrand, I 2000, VIPS-bogen: Om en forskningsbaserad model for dokumentation av omvardnad i patientjournalen, Forlag Vardforbundet SHSTF. Eriksson, K & Nordman, TM 2002, Den trojanske hest: Evidensbasering og sygepleje, Forlag Gad, Fraser, SW 2007, Fremskynde spredning af god praksis: en arbejdsbog, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet, Jørgensen, P, Mainz, J & Rosenberg, R 2002, Psykiatri. Forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling, Munksgaard, Krogstrup, HK 2006, Evalueringsmodeller, 2.udg, Systime Academica, Århus. Krøll, V (red.) 2011, Kliniske retningslinjer, hvorfor og hvordan: en håndbog, Munksgaard Danmark. 17

18 Mainz, J, Bartels, P, & Rhode, P & Møller Pedersen, K 2011, Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard, Medicinsk teknologivurdering MTV: Ramhøj, P, Egerod, I & Taleman, J 2000, Klinisk Sygepleje: Praksis og udvikling, Bind 1, Akademisk Forlag, Servicestyrelsen: Sundhedsstyrelsen. Referenceprogrammer Dokumentation Består af 30 teoritimer. Formål med og dokumentation af sygeplejen Dokumentationsmodeller Indhold og struktur i dokumentation Ansvar og kompetence i forhold til dokumentation Dokumentation og kvalitet Dokumentation af sygeplejen i sammenhæng med patientforløb Björkdal, A 2001, Psyk-Vips: at dokumentere psykiatrisk sygepleje ifølge VIPS-modellen, Studentlitteratur, Lund. Björvell, K 2001, Sygeplejerskens dokumentation: en praktisk håndbog, Studentlitteratur, Lund. Egerod, I 2007, Dokumentation og kvalitetsudvikling, 2. udg, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Se også litteraturforslag under 6.1. Kvalitetsudvikling 6.3. Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde Består af 84 teoritimer. Organisering af plejen Organisering og opgaveløsning mellem primær og sekundær psykiatri Monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed Sammenhængende patientforløb Pakkeforløb/accelererede forløb Sundhedsaftaler Netværksarbejde Udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og tvungen opfølgning Patient- og pårørendeforeninger Bakka, JF. & Fivelsdal, E 1998, Organisationsteori: Struktur, kultur, processer, 3. udg, Handelshøjskolens Forlag, Bauman, Z & May, T 2003, At tænke sociologisk, Hans Reitzels Forlag, Bion, WR 1993, Erfaringer i grupper og andre artikler, Hans Reitzels Forlag, 18

19 Blinkenberg S 2010, Socialpsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Heinskou, T 2010, Organisationskultur, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Holstein, BE, Iversen, L & Kristensen Søndergård, T 1997, Medicinsk sociologi. 4.udg, Forlaget FADL. Højlund, P & Juul, S 2005, Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Lauvås, K & Lauvås, P 1998, Tværfagligt samarbejde - perspektiv og strategi, Klim, Århus. Lindhardt, A 2010, Psykiatriens organisering, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Plate, C 2002, Sociale netværk: Et sundhedsfremmende perspektiv, Munksgaard, Ry Nielsen, JC & Ry, M 2002, Anderledes tanker om Leavitt: en klassiker i ny belysning, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Seemann, J 1999, Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk, i E Zeuthen (red), Når Styringsambitioner møder praksis: den svære omstilling af sygehus- og sundhedsvæsenet i Danmark og Sverige, Handelshøjskolens Forlag. Distribution: Munksgaard, Vendsborg, P Distriktspsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, 19

20 7. Uddannelsesperiode 4 afsluttende eksamensopgave i psykiatrisk sygepleje Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov. Temaer Afsluttende eksamensopgave Afslutning af uddannelsen Evaluering af uddannelsen Netværksdannelse Implementering af uddannelsen 8. AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE 8.1. Aflevering af afsluttende eksamensopgave Eksamensopgaven skal afleveres i 3 eksemplarer til uddannelsesinstitutionen (uddannelseskoordinator) onsdag den 20. juni 2012, senest kl Karakteren meddeles den uddannelsessøgende skriftligt af uddannelseskoordinatoren torsdag den 9. august Tidsramme for omprøve 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er den 16. november 2012 senest kl omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er den 9. maj 2013 senest kl Har den uddannelsessøgende ikke afleveret eksamensopgaven til den aftalte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 9. EVALUERING AF UDDANNELSEN Evaluering af uddannelsen foregår den 20. eller 21. juni og 22. juni

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2012 / 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...side 1 2. UDDANNELSESFORLØBET...

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2013-2014

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2013-2014 STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2013-2014 23. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... side 1 2. UDDANNELSESFORLØBET...

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD...1

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN 2016-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Forslag til litteratur for sygeplejestuderende på modul 8 modul 11 modul 12 på Psykiatrisk Center Nordsjælland

Forslag til litteratur for sygeplejestuderende på modul 8 modul 11 modul 12 på Psykiatrisk Center Nordsjælland Forslag til litteratur for sygeplejestuderende på modul 8 modul 11 modul 12 på Psykiatrisk Center Nordsjælland PCN 2014.02.04 Kære studerende, Vores litteraturliste er bygget op således, at den tager udgangspunkt

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

EVALUERING som redskab til kvalitetsudvikling

EVALUERING som redskab til kvalitetsudvikling EVALUERING som redskab til kvalitetsudvikling Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrien Viborg, den 4. april 2013 www.cfk.rm.dk Programmet 09.00-09.45: Introduktion 09.45-10.00: Pause 10.00-12.00:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD (Region Nordjylland og Region Midtjylland) SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 41 5.10 Ergoterapi Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi - Sundhedsfremme og forbyggelse Andersen, I.

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: : Trænings- og bostedet Dragskilde, Thisted Kommune For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje MAY 11, 2015 ÅRGANG 1, NUMMER 3 Hvad arbejdes der med på specialuddannelsen på hold 17? Det summer af PSYKIATRISK SYGEPLEJE i lokalerne

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje INFORMATIONSMATERIALE VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KLINISKE UDDANNELSESFORLØB FOR STUDERENDE PÅ SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE, UDDANNELSESREGION

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Lektionsplan: Rad. Kommunikation 2 2. semester, RAD516 Uge 13 Dato: 28/3 2017 Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Dato: 29/3 2017 K2 3 Lektion 4-6 Opsamling efter praktik: Egne oplevelser.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl . I kampens hede Formål: At sikre, at følelsesmæssige reaktioner i konfliktsituationer ikke spænder ben for faglighed, men derimod bliver anvendt til opbygningen af tillid i samarbejdsrelationer med henblik

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Jeg er ansat som sygeplejerske på hjertemedicinsk afd. B3, Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 5. semester, Hold X.

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 4. semester forår 2010 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 4. semester, Hold Y. Forår 2010

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1. sal. BKK/hm Referat godkendt den 15. december 2011 Referat fra møde i Det Koordinerende

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: DISTRIKTSPSYKIATRIEN

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X Obligatorisk litteraturliste Vinter 0 0 Andersen IV, Lauritzen G, Stokholm G. Ergoterapi og børn udvikling, aktivitet og deltagelse. København, Munksgaard, Arendt M & Rosenberg K. N (red); Kognitiv terapi,

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere