Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE"

Transkript

1 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2011 / 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING UDDANNELSESFORLØBET STUDIEMULIGHEDER UDDANNELSESREGION NORD UDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESREGION ØST KLINISKE UDDANNELSESSTEDER Uddannelsesregion Nord Uddannelsesregion Syd Uddannelsesregion Øst UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE VIDENSKAB OG FORSKNING PSYKISKE SYGDOMME I FORSKELLIGE PERSPEKTIVER FOREBYGGELSE AF VOLD OG SELVMORD UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING SUNDHEDSPÆDAGOGIK DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK UNDERVISNING, VEJLEDNING OG INFORMATION UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE KVALITETSUDVIKLING Uddannelsesperiode 4 afsluttende eksamensopgave i psykiatrisk sygepleje AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE AFLEVERING AF AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE TIDSRAMME FOR OMPRØVE EVALUERING AF UDDANNELSEN

3 1. INDLEDNING Velkommen til studievejledningen for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje uddannelsesregionerne Nord, Syd og Øst. Studievejledningen er fælles for de tre uddannelsesregioner. Studievejledningens indhold I denne vejledning findes en detaljeret oversigtover uddannelsesåret og oversigt over de enkelte uddannelsesperioder, herunder forslag til litteratur. Temaerne i uddannelsesordningen sammenholdt med litteraturforslag, formål og kriterierne for prøve, obligatoriske opgaver og eksamen angiver tilsammen uddannelsens niveau. I øvrigt kan henvises til specialuddannelsens hjemmeside, som er: 3

4 2. UDDANNELSESFORLØBET Uddannelsen starter den 8. august 2011 og slutter den 24. juni Uddannelsen er fordelt på 25 ugers teoretisk undervisning og 20 ugers klinisk uddannelse. Der er inkluderet 7 feriedage i studieåret (4 dage ved jul og 3 dage i forbindelse med påske). De resterende 4 ferieuger og 3 feriedage skal derfor være afholdt inden studiestart. Oversigt gældende for hold 14 Uddannelsesperiode 1 Klinisk psykiatrisk sygepleje Teori 6 uger Uge Klinik 2 uger Uge Teori 4 uger Uge Klinik 5 uger Uge Intern prøve Uddannelsesperiode 2 Pædagogik og formidling Teori 3 uger Uge Klinik 5 uger Uge Ferie 4 dage i uge 52 Obligatorisk Øvelse 1 Uddannelsesperiode 3 Kvalitetsudvikling, dokumentation, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Teori 5 uger Uge Klinik 2 uger Uge Teori 2 uger Uge Klinik 6 uger Uge Uddannelsesperiode 4 Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamensopgave Teori og klinik 5 uger Uge Ferie 3 dage i Uge 14 Obligatorisk øvelse 2 Afsluttende eksamensopgave 4

5 3. STUDIEMULIGHEDER 3.1. Uddannelsesregion Nord Teoriundervisningen foregår i Psykiatriens Uddannelseslokaler, Ll. Sct. Mikkelsgade 28, 8800 Viborg. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Udover undervisningslokaler er der tilknyttet grupperum, som kan benyttes/bookes til studie- og gruppearbejde i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. Der er mulighed for at benytte PC med internetadgang. De uddannelsessøgende kan benytte Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Skovagervej 2, Risskov med mulighed for at få hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Syd Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Uddannelseskoordinatoren er ansat i HR Personaleudvikling, Region Syddanmark. Uddannelsen råder over et eksemplar af de mest relevante fagbøger der anvendes på uddannelsen. Psykiatrisk Informationscenter har et fagbibliotek, hvor man kan låne bøger samt få hjælp til litteratursøgning, og her er adgang til diverse internet databaser. Man kan desuden blive låner på Psykiatrisk Forskningsbibliotek i Århus. Her har de landets største samling af psykiatrilitteratur. Deres web-adresse er: Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Øst Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Der er undervisningslokaler og 4 grupperum med pc er med internetadgang. Grupperummene kan bookes af de uddannelsessøgende til studiegruppearbejde i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et fagbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Kliniske uddannelsessteder Uddannelsesregion Nord Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. 5

6 Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person der er bemyndiget hertil Uddannelsesregion Syd Den kliniske del af uddannelsen er med udgangspunkt i eget afsnit, hvor der vælges relevante studiebesøg med udgangspunkt i 7 i Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus. Umiddelbart efter uddannelsens start afholdes en planlægningssamtale mellem disse fire personer, hvor formål og mål med uddannelsen drøftes. Herunder en drøftelse af hvilke kliniske ophold (udenfor eget afsnit) der kan være relevante i forhold til den uddannelsessøgendes undersøgelse af kliniske problemstillinger Uddannelsesregion Øst Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, center/ hospital/afdeling/afsnit - men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den udvalgte kliniske uddannelsesplanlægger og uddannelseskoordinator, ud fra den uddannelsessøgende interesser og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte, kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person, der er bemyndiget hertil. 6

7 4. UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed 17 uger bestående af 10 ugers teoriundervisning og 7 ugers klinisk uddannelse svarende til 22 ECTS point. Temaer Klinisk psykiatrisk sygepleje Videnskab og forskning Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Aggression, vold og selvmord Regulering af området 4.1. Klinisk psykiatrisk sygepleje Den psykiatriske sygeplejes historie og samtidshistorie Omsorgs- og sygeplejeteori i en psykiatrisk kontekst Etik, værdier og etiske dilemmaer Den psykiatriske sygeplejes handlingsaspekter Det relationelle aspekt Recovery, empowerment og rehabilitering Pårørende og netværksarbejde Patientologi Den sociale konstruktion og hverdagsliv Stigmatisering og udstødelse Sundhedsfremme, sundhed og uligheder i sundhed Life skills Adamsen, L 2000, Klinisk sygepleje: definitioner, kerneområder og klinisk forskning, i P Ramhøj, I Egerod & J Taleman (red), Klinisk sygepleje, Akademisk Forlag, Viborg. Andersen, T 2005, Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne, 3. udg, Dansk Psykologisk Forlag, Virum. Antonovsky, A 2000, Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, København, Askheim, O & Starrin, B 2008, Empowerment: teori og praksis, Gyldendal Akademisk, Barker, P & Buchanan-Barker, P 2005, The Tidal Model: a guide for Mental Health Professionals, Brunner-Routledge, Hove. Bech-Jørgensen, B 2001, Nye tider og usædvanlige fællesskaber, Gyldendal, Socialpædagogisk Bibliotek, Bech-Jørgensen, B 2001, Forskning og hverdagsliv, Social kritik, nr. 73, april, s Sundhedsministeriet 1996, Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni Buus, N (red.) 2009, Psykiatrisk sygepleje. Dansk Sygeplejeråd. Chinn, P & Kramer, M 2005, Udvikling af kundskaber i sygeplejen, København, Akademisk Forlag. Sundhedsstyrelsen 1996, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, cirkulære nr af 4. juli

8 Danske regioner 2008, Tilfredshedsundersøgelse i børne- og ungdomspsykiatrien Danske regioner 2008, Tilfredshedsundersøgelse i distriktspsykiatrien Eide, H & Eide, T 2007, Kommunikasjon i praksis relasjoner, samspil og etik i socialfaglig arbeid, Klim. Eliassen, H & Seikula, J (red.) 2006, Reflekterende processer i praksis. Klientsamtaler, vejledning, konsultasjon og forskning, Universitetsforlaget, Oslo. Fjelland, R & Eva, G 1996, Videnskab på egne præmisser, Munksgaard, Gilliam, T 2006, Positive approaches to schizophrenia, Mental Health Practice, Dec 10(4) Graubæk, A 2009, Patientologi: At være patient, Gads Forlag, Grove, M & Topsøe-Jensen, N (årstal ukendt), Sygeplejefaglig ordbog, Gyldendals undervisning, Hansen, E, Ronnow, E, & Thorgaard, L (red.) 2006 Relationsbehandling i psykiatrien: Håndbog for relationsbehandlere, Bind V, Hertevig Forlag, Stavanger. Hummelvoll, JK 2006, Helt ikke stykkevis og delt, 3. rev udg, Hans Reitzels Forlag, Hummelvoll, JK & Lindstrøm, U (red.) 1997, Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad, Studentlitteratur, Lund. Højlund, P & Juul, S 2005, Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Järvinen, M & Mik-Meyer, N 2003, At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Jensen, P 2006, En helt anden hjælp, Akademisk Forlag, Jensen, T & Johnsen, T 2000, Sundhedsfremme i teori og praksis. En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af praksisbeskrivelser, 2. udg, Philosophia, Ringkøbing. Jørgensen, K 2010, Kommunikation: for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, Kirkevold, M 2000, Sygeplejeteorier: analyse og evaluering, 2. udg, Munksgaard, Krogh, G 2002, Begreper i psykiatrisk sykepleie: sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleintervensjoner, Fagboglaget, Oslo. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt 2003, Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer: anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Lauveng, A 2008, I morgen var jeg altid en løve, Akademisk, 8

9 Lauveng, A 2009, Unyttig som en rose, Akademisk, Mark, E 2004, Sygeplejeetiske retningslinjer, Sygeplejersken, nr. 34, s Mik-Meyer, N 2004, Dømt til personlig udvikling: Identitetsarbejde i revalidering, Hans Reitzels Forlag, Peplau, H 1988, Interpersonal Relations in Nursing, Palgrave Macmillan, Houndmills. Peplau, H 1962, Interpersonal techniques: The Crux og Psyciatric Nursing, American Journal and Nursing, (6), Romme, M & Escher S 2003, Giv stemmerne mening: Metoder i arbejdet med stemmehørere. Systime Academic, Århus. Seikkula, J 2002, Åpne samtaler, Aschehoug, Otta, Tano. Smith, M 2005, Selvskadende adfærd: fra offer til sejrherre, Forlaget PsykoVision, Søborg. Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005, Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse: Respekt faglighed ansvar. satsen%20for%20mennesker.pdf Sundhedsstyrelsen 1996, Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Rapport fra udvalget vedrørende etablering, Thorgaard, L & Hagn, E 2007, Relationsbehandling i psykiatrien: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, 2. udg, Bind I, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien, Bind II, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling, Bind III, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Individuel mestring og mestring i relation, Bind IV, Hertevig Forlag, Stavanger. Tomey, A & Alligood, M (red.) 2011, Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje, Munksgaard, Topor, A 2003, Recovery: at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Hans Reitzels Forlag, Topor, A 2005, Fra patient til person: Hvad hjælper mennesker med svære psykiske problemer?, Akademisk Forlag, Travelbee, J 1999, Mellommenneskelige forhold i sykepleie, Universitetsforlaget, Oslo. Sundhedsstyrelsen 2011, Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i uddannelsesregionerne nord syd øst. Wiklund, L 2005, Omsorgsvidenskab i klinisk praksis, Akademisk Forlag, Wilken, J P & Dirk D H 2008, Rehabilitering og Recovery: en integreret tilgang, Akademisk Forlag, København, 9

10 4.2. Videnskab og forskning Videnskabsteori Argumentations- og analysestrategi Forskning, evidens og best practice Andersen, I 2008, Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udg, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Becker, L 1997, Indføring i tekstanalyse, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Bjerrum, M 2005, Fra problem til færdig opgave, Akademisk Forlag, Boolsen, M 2006, Kvalitative analyser: At finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzels Forlag, Brinkler, J 2005, Videnskabsteori, Munksgaard, Buus, N & Kristiansen H, 2008, Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller, Sygeplejersken, nr. 10, s Collin, F & Køppe, S (red.) 2003, Humanistisk Videnskabsteori, DR Multimedie. Halkier, B 2003, Fokusgrupper, Samfundslitteratur og Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Hedelund, L & Jørgensen, P 2004, Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hegelund, S 2000, Akademisk argumentation: Skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hummelvoll, J (red.) 2003, Kunnskapsdannelse i praksis: Handlingsorienteret forskningssamarbeid, Universitetsforlaget, Oslo. Juul, S 2004, Epidemiologi og evidens, Munksgaard, Jørgensen, B & Steenfeldt, V 2010, Med sygeplejeteori som referenceramme: i forskning og udvikling., Gads Forlag, København K. Jørgensen, M & Philips, L1999, Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Jørgensen, T, Christensen, E & Kampmann, J 2005, Klinisk Forskningsmetode: en grundbog, 2. udg, Munksgaard, Kvale, S & Brinkmann, S 2009, Interview Introduktion til et håndværk, 2. udg, Hans Reitzels Forlag, Launsø, L & Rieper, O 2004, Forskning om og med mennesker: Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen, 5. udg, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 10

11 Malderud, K 2003, Kvalitative metoder i medicinsk forskning: en innføring, Universitetsforlaget, Århus. Rahbek, B 2007, Når mennesket undrer sig: vestlige tanker gennem 2500 år, 3. udg, Lindhardt og Ringhof, Viborg. Ramian, K 2007, Casestudiet i praksis, Academica, Viborg. Reinecker, L & Jørgensen, P 2008, Den god Opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3. udg, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Riis, A 2006 Kulturmødets hermeneutik: en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger, Forlaget Univers, Gylling. Rosenbaum, B 2010, Psykiatri som videnskab i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag. Viborg. Simonsen, E & Møhl, B 2010, Evidensbaseret klinisk praksis i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Svanholm, J Evidensbaseret sygepleje: Kritisk tilgang nødvendig, Sygeplejersken, nr. 4/2007 Thisted, J 2010 Forskningsmetoder i praksis: projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik, Munksgaard Vallgårda, S & Koch, L (red.) 2011, Forskningsmetoder I folkesundhedsvidenskab, 4. udg, Munksgaard Danmark, Villig, R 2003, Behovet for anerkendelse, Hans Reitzels forlag, 4.3. Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Behandlingsmetoder Differentiale diagnoser Sygdomsforebyggelse i forskellige perspektiver Sygdoms- og sundhedsbegreber Transkulturel psykiatri Alberdi, F 2010, Transkulturel psykiatri i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, København Allen, J 2009, Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzel s Forlag, Andersen, J & Jensen, A 2001, Etniske minoriteter: kulturmøde i sundhedsvæsenet, Munksgaard, Beck, J 2006, Kognitiv terapi: teori, udøvelse og refleksion, Akademisk Forlag, Berger, P & Luckmann, T 2008, Den sociale konstruktion af virkeligheden: En videnssociologisk afhandling, 3. udg, Akademisk Forlag, Bowlby, J 1995, En sikker base: tilknytningsteoriens kliniske anvendelser, Det Lille Forlag, 11

12 Broberg, A, Granqvist T, Ivarsson T & Mothander P 2008, Tilknytningsteori. Betydningen af nære følelsesmæssige relationer, Hans Reitzels Forlag, Buus, N 2002, Da sygeplejerskerne fik deres plads i psykiatrien, Sygeplejersken nr. 35, s Buus, N 2005, Communication among mental health nurses: A field study of mental health nursing practices, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark. Buus, N (red.) 2009, Psykiatrisk sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Dalby, M, Trillingsgaard, A & Østergaard, J (red.) 2008, Børn der er anderledes: hjernens betydning for barnets udvikling, Psykologisk Forlag, Elasss, P, Mørch M, Rosenberg, N (red.) 1995, Kognitive behandlingsformer, Hans Reitzels Forlag, Etisk Råd 2010, Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger, Etisk råd, 6BF5970CE335%7D Foucault, M 2003, Galskabens historie i den klassiske periode, Det lille Forlag, Goffman, E 1967, Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set, Jørgen Paludan, Gulmann, N 2006, Praktisk gerontopsykiatri, 3. udg, Hans Reitzels Forlag, Hausgjerd, S, Jensen, P & Karlsson, B 2009, Perspektiver på psykisk lidelse: At forstå, beskrive og behandle, 3.udg, Gyldendal Akademisk, Oslo. Heinskou, T 2007, Miljøterapi på dynamisk grundlag, 1. udg, Hans Reitzels Forlag, Hertz, S 2001 Børne- og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder, 1. udg, Akademisk Forlag, Holm, L & Oestrich, I (red.) 2008, Kognitiv miljøterapi: at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde, 2. udg, Dansk Psykologisk Forlag, Jørgensen, C 2009, Personlighedsforstyrrelser moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse, 2. udg, Akademisk Forlag, Kastrup, M 2009, Transkulturel psykiatri, i O Mors, P Kragh-Sørensen, P & J Parnas (red), Klinisk psykiatri, Munksgaard, København Kragh-Sørensen, P, Mors, O & Parnas, J (red.) 2009, Klinisk Psykiatri, 3. udg, Munksgaard, Kringlen, E 2003, Psykiatriens samtidshistorie, Hans Reitzels Forlag, Kåver, A & Nilsonne, Å 2004 Grundbog i dialektisk adfærdsterapi: teori, strategi og teknik, Dansk Psykologisk Forlag, Gylling. Larsen, E 2004, Miljøterapi med barn og unge, Universitetsforlaget, København K. 12

13 Leininger, M 2006, Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory, Jones and Bartlett. Miller, W & Rollnick, S 2004, Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, Mørch, M & Rosenberg, N (red.) 2005, Kognitiv terapi: Modeller og metoder, Hans Reitzels Forlag, Rasborg, L 2009, Miljøterapi med børn og unge, 2. udg, Akademisk Forlag, Selva, P 2001, Intensiv dynamisk korttidsterapi, Hans Reitzels Forlag, Simonsen, E & Møhl, B (red.) 2010, Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Stern, D 2000, Spædbarnets interpersonelle verden, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen 2011, Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni. En medicinsk teknologivurdering, 0af%20skizofreni%20-%20en%20medicinsk%20teknologivurdering.aspx Thomsen, P & Skovgaard, AM 2007 Børne og ungdomspsykiatri. En lærebog om børn og unges psykiske sygdom, 2. udg, FADL s Forlag, Videbech, P, Rosenberg, R & Jørgensen, P (red.) 2009, Klinisk neuropsykiatri: fra molekyle til sygdom, FADL`s Forlag, 4.4. Forebyggelse af vold og selvmord Konflikthåndtering Metoder til forebyggelse af vold Forebyggelse af tvang, forebyggelsessamtaler, opfølgningssamtale/eftersamtale Observationsgrader og skærmningsniveauer Forebyggelse af selvmord Dalsgaard, C 2002, Værdsat: værdsættende samtaler i praksis, Psykologisk forlag, København K. Eide, H & Eide, T 2007 Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendals Akademisk Forlag, København K. Galtung, J 2003, Både og: en indføring i konfliktarbejde, Kagge forlag, Oslo. Gergen, K 2010, Relationel tilblivelse, Psykologisk forlag, København K. Hammerich, E 2006, Konflikt og kontakt, Forlaget Hovedland, Højbjerg. Madsen, B, Nordentoft, M & Zøllner, L 2003, Når selvmordet truer. livet til debat, Munksgaard, Møhl, B & Schultz, V 2010, Den voldelige og aggressive patient, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Nordentoft, M 2010, Den suicidale patient, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, København 13

14 Nordentoft, M 2009, Selvmord og selvmordsforsøg, i O Mors, P Kragh-Sørensen, P & J Parnas (red), 3. udg, Klinisk psykiatri, Munkegaard, Vindeløv, V 2004, Konfliktmægling, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København Ø Regulering af området Psykiatriloven Sundhedsloven Straffeloven Serviceloven 71 Udvalget Ombudsmandsinstitutionen Sundhedsstyrelsen Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10339 Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. df Kramp, P 2009 Retspsykiatri, i O Mors, P Kragh-Sørensen & J Parnas (red), Klinisk psykiatri, Munkegaard, København Klageadgang Nationale rammer National strategi for psykiatri Fælles værdier i indsatsen for mennesker med satsen%20for%20mennesker.pdf En psykiatri i verdensklasse Patientombud %20dokumenter/Billeder/Fig_nyt_system.ashx Schultz, V & Simonsen, E 2010, Retspsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Serviceloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Straffeloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsaftaler 14

15 5. UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 9,5 ECTS point Temaer Sundhedspædagogik Didaktik og pædagogik Undervisning, vejledning og information 5.1. Sundhedspædagogik Sundhedspædagogiske teorier og metoder Sygdom og sundhed i et sundhedspædagogisk perspektiv Carlsson, M, Simovska, V & Bruun Jensen, B (red.) 2009, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: teori, forskning og praksis, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Glasdam S (red.) 2009, Folkesundhed: i et kritisk perspektiv, Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Mach-Zagal, M & Saugstad, T 2009, Sundhedspædagogik for praktikere, 3. udg, Munksgaard Danmark. Wistoft, K 2009, Sundhedspædagogik: Viden og værdier, Hans Reitzels Forlag, 5.2. Didaktik og pædagogik Didaktikkens pædagogiske komponenter Pædagogiske teorier og metoder Læringsteorier og metoder Bente, E 2005, Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hansen, JT & Nielsen, K 1999, Stilladsering og læring: Et forsøg på afklaring, i JT Hansen & K Nielsen (red), Stilladsering en pædagogisk metafor, Klim. Hilde, H & Hippe, E 2007, Læring gennem oplevelse, forståelse og handling: En studiebog i didaktik, 2. udg, Nordisk Forlag A/S, Illeris, K (red.) 2009, Læringsteorier: seks aktuelle forståelser, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris, K 2006, Læring, 2. rev udg, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris, K 2003, Voksenuddannelse og voksenlæring, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Jean L & Wenger, E 2003, Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag, Nielsen, K 1999, Stilladsbaseret læring i en professionsmæssig sammenhæng, i JT Hansen & K Nielsen (red), Stilladsering: en pædagogisk metafor, Klim. 15

16 Tveiten, S 2008, Pedagogikk i sykepleiepraksis, 2. udg, Fakbogforlaget, Bergen. Wahlgren, B 2010, Voksnes læreprocesser: Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde, Akademisk Forlag, Wenger, E 2008, Praksisfællesskaber: læring, mening og identitet, Hans Reitzels forlag, Ziehe, T 2005, Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy, 5.3. Undervisning, vejledning og information Undervisning, vejledning eller information til patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere Psykoedukation Coates, V E 1999, Education for patients and clients, Routledge, London, New York. Granum, V 2003, Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, Bergen. Løve, T 2009, Vejledning ansigt til ansigt: teorier og metoder i den individuelle vejledning, 2. udg, Studie og Erhverv Merinder, L & Hougaard, E 1998, Psykoeducation, i P Jørgensen & NK Rosenberg (red), Kognitiv behandling af skizofrene, Hans Reitzels Forlag A/S, Region Syddanmark & Stenocenter for sundhedsfremme 2010, Sundhedspædagogik i patientuddannelse. En litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelse i patientuddannelse, Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen 2005, Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning: en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekt, Tveiten, S 2008, Veiledning mer enn ord, 3. udg, Fagbokforlaget, Oslo. 16

17 6. UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE Varighed 15 uger, bestående af syv ugers teori og otte ugers klinik svarende til 18,5 ECTS point Temaer Kvalitetsudvikling Dokumentation Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 6.1. Kvalitetsudvikling Består af 96 teoritimer. Kvalitetsteorier og strategier Data Metodeudvikling Forskning, evidens og best pratice Referenceprogrammer, kliniske retningslinjer Evalueringsteorier og metoder Bruger- og pårørende undersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og evalueringer Patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og nærved hændelser Akkreditering, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Center for kliniske retningslinjer, Dahler-Larsen, P 2002, Evaluering kortlagt, Systime, Århus. Dahler-Larsen, P & Krogstrup, HK 2003, Nye veje i evaluering, Systime, Århus. Dahler-Larsen, P 2003, Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk universitetsforlag, Odense. Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren: Ehnfors, M, Ehrenberg, A & Thorell-Ekstrand, I 2000, VIPS-bogen: Om en forskningsbaserad model for dokumentation av omvardnad i patientjournalen, Forlag Vardforbundet SHSTF. Eriksson, K & Nordman, TM 2002, Den trojanske hest: Evidensbasering og sygepleje, Forlag Gad, Fraser, SW 2007, Fremskynde spredning af god praksis: en arbejdsbog, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet, Jørgensen, P, Mainz, J & Rosenberg, R 2002, Psykiatri. Forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling, Munksgaard, Krogstrup, HK 2006, Evalueringsmodeller, 2.udg, Systime Academica, Århus. Krøll, V (red.) 2011, Kliniske retningslinjer, hvorfor og hvordan: en håndbog, Munksgaard Danmark. 17

18 Mainz, J, Bartels, P, & Rhode, P & Møller Pedersen, K 2011, Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard, Medicinsk teknologivurdering MTV: Ramhøj, P, Egerod, I & Taleman, J 2000, Klinisk Sygepleje: Praksis og udvikling, Bind 1, Akademisk Forlag, Servicestyrelsen: Sundhedsstyrelsen. Referenceprogrammer Dokumentation Består af 30 teoritimer. Formål med og dokumentation af sygeplejen Dokumentationsmodeller Indhold og struktur i dokumentation Ansvar og kompetence i forhold til dokumentation Dokumentation og kvalitet Dokumentation af sygeplejen i sammenhæng med patientforløb Björkdal, A 2001, Psyk-Vips: at dokumentere psykiatrisk sygepleje ifølge VIPS-modellen, Studentlitteratur, Lund. Björvell, K 2001, Sygeplejerskens dokumentation: en praktisk håndbog, Studentlitteratur, Lund. Egerod, I 2007, Dokumentation og kvalitetsudvikling, 2. udg, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Se også litteraturforslag under 6.1. Kvalitetsudvikling 6.3. Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde Består af 84 teoritimer. Organisering af plejen Organisering og opgaveløsning mellem primær og sekundær psykiatri Monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed Sammenhængende patientforløb Pakkeforløb/accelererede forløb Sundhedsaftaler Netværksarbejde Udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og tvungen opfølgning Patient- og pårørendeforeninger Bakka, JF. & Fivelsdal, E 1998, Organisationsteori: Struktur, kultur, processer, 3. udg, Handelshøjskolens Forlag, Bauman, Z & May, T 2003, At tænke sociologisk, Hans Reitzels Forlag, Bion, WR 1993, Erfaringer i grupper og andre artikler, Hans Reitzels Forlag, 18

19 Blinkenberg S 2010, Socialpsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Heinskou, T 2010, Organisationskultur, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Holstein, BE, Iversen, L & Kristensen Søndergård, T 1997, Medicinsk sociologi. 4.udg, Forlaget FADL. Højlund, P & Juul, S 2005, Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Lauvås, K & Lauvås, P 1998, Tværfagligt samarbejde - perspektiv og strategi, Klim, Århus. Lindhardt, A 2010, Psykiatriens organisering, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Plate, C 2002, Sociale netværk: Et sundhedsfremmende perspektiv, Munksgaard, Ry Nielsen, JC & Ry, M 2002, Anderledes tanker om Leavitt: en klassiker i ny belysning, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Seemann, J 1999, Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk, i E Zeuthen (red), Når Styringsambitioner møder praksis: den svære omstilling af sygehus- og sundhedsvæsenet i Danmark og Sverige, Handelshøjskolens Forlag. Distribution: Munksgaard, Vendsborg, P Distriktspsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, 19

20 7. Uddannelsesperiode 4 afsluttende eksamensopgave i psykiatrisk sygepleje Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov. Temaer Afsluttende eksamensopgave Afslutning af uddannelsen Evaluering af uddannelsen Netværksdannelse Implementering af uddannelsen 8. AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE 8.1. Aflevering af afsluttende eksamensopgave Eksamensopgaven skal afleveres i 3 eksemplarer til uddannelsesinstitutionen (uddannelseskoordinator) onsdag den 20. juni 2012, senest kl Karakteren meddeles den uddannelsessøgende skriftligt af uddannelseskoordinatoren torsdag den 9. august Tidsramme for omprøve 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er den 16. november 2012 senest kl omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er den 9. maj 2013 senest kl Har den uddannelsessøgende ikke afleveret eksamensopgaven til den aftalte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 9. EVALUERING AF UDDANNELSEN Evaluering af uddannelsen foregår den 20. eller 21. juni og 22. juni

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD...1

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen Uddannelse 2011 Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov Uddannelsesafdelingen Medarbejdere i Uddannelsesafdelingen (tlf. 7789 + dir. valg) Kerstin Bäck Møller....kerstin.baeck.moeller@ps.rm.dk

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011

Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011 Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011 19.01 The SAGE Handbook of qualitative methods in health research / ed. by Ivy Bourgeault, Robert Dingwall and Ray De Vries. - Los Angeles : SAGE,

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Sidst redigeret d. 28. juli 2010 Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K www.wattar-gruppen.dk info@wattar-gruppen.dk Telefon:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere