Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE"

Transkript

1 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2011 / 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING UDDANNELSESFORLØBET STUDIEMULIGHEDER UDDANNELSESREGION NORD UDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESREGION ØST KLINISKE UDDANNELSESSTEDER Uddannelsesregion Nord Uddannelsesregion Syd Uddannelsesregion Øst UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE KLINISK PSYKIATRISK SYGEPLEJE VIDENSKAB OG FORSKNING PSYKISKE SYGDOMME I FORSKELLIGE PERSPEKTIVER FOREBYGGELSE AF VOLD OG SELVMORD UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING SUNDHEDSPÆDAGOGIK DIDAKTIK OG PÆDAGOGIK UNDERVISNING, VEJLEDNING OG INFORMATION UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE KVALITETSUDVIKLING Uddannelsesperiode 4 afsluttende eksamensopgave i psykiatrisk sygepleje AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE AFLEVERING AF AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE TIDSRAMME FOR OMPRØVE EVALUERING AF UDDANNELSEN

3 1. INDLEDNING Velkommen til studievejledningen for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje uddannelsesregionerne Nord, Syd og Øst. Studievejledningen er fælles for de tre uddannelsesregioner. Studievejledningens indhold I denne vejledning findes en detaljeret oversigtover uddannelsesåret og oversigt over de enkelte uddannelsesperioder, herunder forslag til litteratur. Temaerne i uddannelsesordningen sammenholdt med litteraturforslag, formål og kriterierne for prøve, obligatoriske opgaver og eksamen angiver tilsammen uddannelsens niveau. I øvrigt kan henvises til specialuddannelsens hjemmeside, som er: 3

4 2. UDDANNELSESFORLØBET Uddannelsen starter den 8. august 2011 og slutter den 24. juni Uddannelsen er fordelt på 25 ugers teoretisk undervisning og 20 ugers klinisk uddannelse. Der er inkluderet 7 feriedage i studieåret (4 dage ved jul og 3 dage i forbindelse med påske). De resterende 4 ferieuger og 3 feriedage skal derfor være afholdt inden studiestart. Oversigt gældende for hold 14 Uddannelsesperiode 1 Klinisk psykiatrisk sygepleje Teori 6 uger Uge Klinik 2 uger Uge Teori 4 uger Uge Klinik 5 uger Uge Intern prøve Uddannelsesperiode 2 Pædagogik og formidling Teori 3 uger Uge Klinik 5 uger Uge Ferie 4 dage i uge 52 Obligatorisk Øvelse 1 Uddannelsesperiode 3 Kvalitetsudvikling, dokumentation, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Teori 5 uger Uge Klinik 2 uger Uge Teori 2 uger Uge Klinik 6 uger Uge Uddannelsesperiode 4 Psykiatrisk sygepleje og afsluttende eksamensopgave Teori og klinik 5 uger Uge Ferie 3 dage i Uge 14 Obligatorisk øvelse 2 Afsluttende eksamensopgave 4

5 3. STUDIEMULIGHEDER 3.1. Uddannelsesregion Nord Teoriundervisningen foregår i Psykiatriens Uddannelseslokaler, Ll. Sct. Mikkelsgade 28, 8800 Viborg. Uddannelseskoordinatoren er ansat i Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland. Udover undervisningslokaler er der tilknyttet grupperum, som kan benyttes/bookes til studie- og gruppearbejde i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. Der er mulighed for at benytte PC med internetadgang. De uddannelsessøgende kan benytte Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Skovagervej 2, Risskov med mulighed for at få hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Syd Teoriundervisningen foregår i Middelfart, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart. Uddannelseskoordinatoren er ansat i HR Personaleudvikling, Region Syddanmark. Uddannelsen råder over et eksemplar af de mest relevante fagbøger der anvendes på uddannelsen. Psykiatrisk Informationscenter har et fagbibliotek, hvor man kan låne bøger samt få hjælp til litteratursøgning, og her er adgang til diverse internet databaser. Man kan desuden blive låner på Psykiatrisk Forskningsbibliotek i Århus. Her har de landets største samling af psykiatrilitteratur. Deres web-adresse er: Inden uddannelsens start afholdes informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Uddannelsesregion Øst Teoriundervisningen foregår på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Specialuddannelsen, bygning 147, 1. sal. Uddannelseskoordinatoren er ansat på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Der er undervisningslokaler og 4 grupperum med pc er med internetadgang. Grupperummene kan bookes af de uddannelsessøgende til studiegruppearbejde i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et fagbibliotek, hvor der kan lånes bøger samt ydes hjælp til litteratursøgning. Inden uddannelsens start afholdes et informationsmøde, hvor de uddannelsessøgende og deres nærmeste leder vil få udleveret materiale indeholdende yderligere praktiske oplysninger Kliniske uddannelsessteder Uddannelsesregion Nord Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. 5

6 Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person der er bemyndiget hertil Uddannelsesregion Syd Den kliniske del af uddannelsen er med udgangspunkt i eget afsnit, hvor der vælges relevante studiebesøg med udgangspunkt i 7 i Cirkulære om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den daglige leder, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator ud fra den uddannelsessøgendes fokus. Umiddelbart efter uddannelsens start afholdes en planlægningssamtale mellem disse fire personer, hvor formål og mål med uddannelsen drøftes. Herunder en drøftelse af hvilke kliniske ophold (udenfor eget afsnit) der kan være relevante i forhold til den uddannelsessøgendes undersøgelse af kliniske problemstillinger Uddannelsesregion Øst Den kliniske uddannelse foregår med udgangspunkt i eget ansættelsessted, center/ hospital/afdeling/afsnit - men med mulighed for, at den uddannelsessøgende kan vælge et andet sted i kortere eller længere tid. Det kliniske uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med den uddannelsessøgende, den udvalgte kliniske uddannelsesplanlægger og uddannelseskoordinator, ud fra den uddannelsessøgende interesser og Sundhedsstyrelsens formelle krav om, at den uddannelsessøgende via et varieret patientgrundlag og varierede patientforløb opnår kendskab til de forskellige behandlingsniveauer, der nævnes i 7. Uddannelseskoordinator godkender det planlagte, kliniske uddannelsesforløb. De kliniske uddannelsessteder er godkendt af den lokale repræsentant i det regionale uddannelsesråd eller en person, der er bemyndiget hertil. 6

7 4. UDDANNELSESPERIODE 1 PSYKIATRISK SYGEPLEJE Varighed 17 uger bestående af 10 ugers teoriundervisning og 7 ugers klinisk uddannelse svarende til 22 ECTS point. Temaer Klinisk psykiatrisk sygepleje Videnskab og forskning Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Aggression, vold og selvmord Regulering af området 4.1. Klinisk psykiatrisk sygepleje Den psykiatriske sygeplejes historie og samtidshistorie Omsorgs- og sygeplejeteori i en psykiatrisk kontekst Etik, værdier og etiske dilemmaer Den psykiatriske sygeplejes handlingsaspekter Det relationelle aspekt Recovery, empowerment og rehabilitering Pårørende og netværksarbejde Patientologi Den sociale konstruktion og hverdagsliv Stigmatisering og udstødelse Sundhedsfremme, sundhed og uligheder i sundhed Life skills Adamsen, L 2000, Klinisk sygepleje: definitioner, kerneområder og klinisk forskning, i P Ramhøj, I Egerod & J Taleman (red), Klinisk sygepleje, Akademisk Forlag, Viborg. Andersen, T 2005, Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne, 3. udg, Dansk Psykologisk Forlag, Virum. Antonovsky, A 2000, Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, København, Askheim, O & Starrin, B 2008, Empowerment: teori og praksis, Gyldendal Akademisk, Barker, P & Buchanan-Barker, P 2005, The Tidal Model: a guide for Mental Health Professionals, Brunner-Routledge, Hove. Bech-Jørgensen, B 2001, Nye tider og usædvanlige fællesskaber, Gyldendal, Socialpædagogisk Bibliotek, Bech-Jørgensen, B 2001, Forskning og hverdagsliv, Social kritik, nr. 73, april, s Sundhedsministeriet 1996, Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, bekendtgørelse nr. 457 af 10. juni Buus, N (red.) 2009, Psykiatrisk sygepleje. Dansk Sygeplejeråd. Chinn, P & Kramer, M 2005, Udvikling af kundskaber i sygeplejen, København, Akademisk Forlag. Sundhedsstyrelsen 1996, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, cirkulære nr af 4. juli

8 Danske regioner 2008, Tilfredshedsundersøgelse i børne- og ungdomspsykiatrien Danske regioner 2008, Tilfredshedsundersøgelse i distriktspsykiatrien Eide, H & Eide, T 2007, Kommunikasjon i praksis relasjoner, samspil og etik i socialfaglig arbeid, Klim. Eliassen, H & Seikula, J (red.) 2006, Reflekterende processer i praksis. Klientsamtaler, vejledning, konsultasjon og forskning, Universitetsforlaget, Oslo. Fjelland, R & Eva, G 1996, Videnskab på egne præmisser, Munksgaard, Gilliam, T 2006, Positive approaches to schizophrenia, Mental Health Practice, Dec 10(4) Graubæk, A 2009, Patientologi: At være patient, Gads Forlag, Grove, M & Topsøe-Jensen, N (årstal ukendt), Sygeplejefaglig ordbog, Gyldendals undervisning, Hansen, E, Ronnow, E, & Thorgaard, L (red.) 2006 Relationsbehandling i psykiatrien: Håndbog for relationsbehandlere, Bind V, Hertevig Forlag, Stavanger. Hummelvoll, JK 2006, Helt ikke stykkevis og delt, 3. rev udg, Hans Reitzels Forlag, Hummelvoll, JK & Lindstrøm, U (red.) 1997, Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad, Studentlitteratur, Lund. Højlund, P & Juul, S 2005, Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Järvinen, M & Mik-Meyer, N 2003, At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Jensen, P 2006, En helt anden hjælp, Akademisk Forlag, Jensen, T & Johnsen, T 2000, Sundhedsfremme i teori og praksis. En lære-, debat- og brugsbog på grundlag af praksisbeskrivelser, 2. udg, Philosophia, Ringkøbing. Jørgensen, K 2010, Kommunikation: for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, Kirkevold, M 2000, Sygeplejeteorier: analyse og evaluering, 2. udg, Munksgaard, Krogh, G 2002, Begreper i psykiatrisk sykepleie: sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleintervensjoner, Fagboglaget, Oslo. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt 2003, Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer: anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Lauveng, A 2008, I morgen var jeg altid en løve, Akademisk, 8

9 Lauveng, A 2009, Unyttig som en rose, Akademisk, Mark, E 2004, Sygeplejeetiske retningslinjer, Sygeplejersken, nr. 34, s Mik-Meyer, N 2004, Dømt til personlig udvikling: Identitetsarbejde i revalidering, Hans Reitzels Forlag, Peplau, H 1988, Interpersonal Relations in Nursing, Palgrave Macmillan, Houndmills. Peplau, H 1962, Interpersonal techniques: The Crux og Psyciatric Nursing, American Journal and Nursing, (6), Romme, M & Escher S 2003, Giv stemmerne mening: Metoder i arbejdet med stemmehørere. Systime Academic, Århus. Seikkula, J 2002, Åpne samtaler, Aschehoug, Otta, Tano. Smith, M 2005, Selvskadende adfærd: fra offer til sejrherre, Forlaget PsykoVision, Søborg. Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005, Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse: Respekt faglighed ansvar. satsen%20for%20mennesker.pdf Sundhedsstyrelsen 1996, Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Rapport fra udvalget vedrørende etablering, Thorgaard, L & Hagn, E 2007, Relationsbehandling i psykiatrien: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi, 2. udg, Bind I, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien, Bind II, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling, Bind III, Hertevig Forlag, Stavanger. Thorgaard, L 2006, Relationsbehandling i psykiatrien: Individuel mestring og mestring i relation, Bind IV, Hertevig Forlag, Stavanger. Tomey, A & Alligood, M (red.) 2011, Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje, Munksgaard, Topor, A 2003, Recovery: at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Hans Reitzels Forlag, Topor, A 2005, Fra patient til person: Hvad hjælper mennesker med svære psykiske problemer?, Akademisk Forlag, Travelbee, J 1999, Mellommenneskelige forhold i sykepleie, Universitetsforlaget, Oslo. Sundhedsstyrelsen 2011, Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje i uddannelsesregionerne nord syd øst. Wiklund, L 2005, Omsorgsvidenskab i klinisk praksis, Akademisk Forlag, Wilken, J P & Dirk D H 2008, Rehabilitering og Recovery: en integreret tilgang, Akademisk Forlag, København, 9

10 4.2. Videnskab og forskning Videnskabsteori Argumentations- og analysestrategi Forskning, evidens og best practice Andersen, I 2008, Den skinbarlige virkelighed: Om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udg, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Becker, L 1997, Indføring i tekstanalyse, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Bjerrum, M 2005, Fra problem til færdig opgave, Akademisk Forlag, Boolsen, M 2006, Kvalitative analyser: At finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzels Forlag, Brinkler, J 2005, Videnskabsteori, Munksgaard, Buus, N & Kristiansen H, 2008, Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller, Sygeplejersken, nr. 10, s Collin, F & Køppe, S (red.) 2003, Humanistisk Videnskabsteori, DR Multimedie. Halkier, B 2003, Fokusgrupper, Samfundslitteratur og Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Hedelund, L & Jørgensen, P 2004, Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hegelund, S 2000, Akademisk argumentation: Skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hummelvoll, J (red.) 2003, Kunnskapsdannelse i praksis: Handlingsorienteret forskningssamarbeid, Universitetsforlaget, Oslo. Juul, S 2004, Epidemiologi og evidens, Munksgaard, Jørgensen, B & Steenfeldt, V 2010, Med sygeplejeteori som referenceramme: i forskning og udvikling., Gads Forlag, København K. Jørgensen, M & Philips, L1999, Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Jørgensen, T, Christensen, E & Kampmann, J 2005, Klinisk Forskningsmetode: en grundbog, 2. udg, Munksgaard, Kvale, S & Brinkmann, S 2009, Interview Introduktion til et håndværk, 2. udg, Hans Reitzels Forlag, Launsø, L & Rieper, O 2004, Forskning om og med mennesker: Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen, 5. udg, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 10

11 Malderud, K 2003, Kvalitative metoder i medicinsk forskning: en innføring, Universitetsforlaget, Århus. Rahbek, B 2007, Når mennesket undrer sig: vestlige tanker gennem 2500 år, 3. udg, Lindhardt og Ringhof, Viborg. Ramian, K 2007, Casestudiet i praksis, Academica, Viborg. Reinecker, L & Jørgensen, P 2008, Den god Opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3. udg, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Riis, A 2006 Kulturmødets hermeneutik: en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger, Forlaget Univers, Gylling. Rosenbaum, B 2010, Psykiatri som videnskab i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag. Viborg. Simonsen, E & Møhl, B 2010, Evidensbaseret klinisk praksis i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Svanholm, J Evidensbaseret sygepleje: Kritisk tilgang nødvendig, Sygeplejersken, nr. 4/2007 Thisted, J 2010 Forskningsmetoder i praksis: projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik, Munksgaard Vallgårda, S & Koch, L (red.) 2011, Forskningsmetoder I folkesundhedsvidenskab, 4. udg, Munksgaard Danmark, Villig, R 2003, Behovet for anerkendelse, Hans Reitzels forlag, 4.3. Psykiske sygdomme i forskellige perspektiver Behandlingsmetoder Differentiale diagnoser Sygdomsforebyggelse i forskellige perspektiver Sygdoms- og sundhedsbegreber Transkulturel psykiatri Alberdi, F 2010, Transkulturel psykiatri i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, København Allen, J 2009, Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis, Hans Reitzel s Forlag, Andersen, J & Jensen, A 2001, Etniske minoriteter: kulturmøde i sundhedsvæsenet, Munksgaard, Beck, J 2006, Kognitiv terapi: teori, udøvelse og refleksion, Akademisk Forlag, Berger, P & Luckmann, T 2008, Den sociale konstruktion af virkeligheden: En videnssociologisk afhandling, 3. udg, Akademisk Forlag, Bowlby, J 1995, En sikker base: tilknytningsteoriens kliniske anvendelser, Det Lille Forlag, 11

12 Broberg, A, Granqvist T, Ivarsson T & Mothander P 2008, Tilknytningsteori. Betydningen af nære følelsesmæssige relationer, Hans Reitzels Forlag, Buus, N 2002, Da sygeplejerskerne fik deres plads i psykiatrien, Sygeplejersken nr. 35, s Buus, N 2005, Communication among mental health nurses: A field study of mental health nursing practices, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark. Buus, N (red.) 2009, Psykiatrisk sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Dalby, M, Trillingsgaard, A & Østergaard, J (red.) 2008, Børn der er anderledes: hjernens betydning for barnets udvikling, Psykologisk Forlag, Elasss, P, Mørch M, Rosenberg, N (red.) 1995, Kognitive behandlingsformer, Hans Reitzels Forlag, Etisk Råd 2010, Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger, Etisk råd, 6BF5970CE335%7D Foucault, M 2003, Galskabens historie i den klassiske periode, Det lille Forlag, Goffman, E 1967, Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set, Jørgen Paludan, Gulmann, N 2006, Praktisk gerontopsykiatri, 3. udg, Hans Reitzels Forlag, Hausgjerd, S, Jensen, P & Karlsson, B 2009, Perspektiver på psykisk lidelse: At forstå, beskrive og behandle, 3.udg, Gyldendal Akademisk, Oslo. Heinskou, T 2007, Miljøterapi på dynamisk grundlag, 1. udg, Hans Reitzels Forlag, Hertz, S 2001 Børne- og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder, 1. udg, Akademisk Forlag, Holm, L & Oestrich, I (red.) 2008, Kognitiv miljøterapi: at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde, 2. udg, Dansk Psykologisk Forlag, Jørgensen, C 2009, Personlighedsforstyrrelser moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse, 2. udg, Akademisk Forlag, Kastrup, M 2009, Transkulturel psykiatri, i O Mors, P Kragh-Sørensen, P & J Parnas (red), Klinisk psykiatri, Munksgaard, København Kragh-Sørensen, P, Mors, O & Parnas, J (red.) 2009, Klinisk Psykiatri, 3. udg, Munksgaard, Kringlen, E 2003, Psykiatriens samtidshistorie, Hans Reitzels Forlag, Kåver, A & Nilsonne, Å 2004 Grundbog i dialektisk adfærdsterapi: teori, strategi og teknik, Dansk Psykologisk Forlag, Gylling. Larsen, E 2004, Miljøterapi med barn og unge, Universitetsforlaget, København K. 12

13 Leininger, M 2006, Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory, Jones and Bartlett. Miller, W & Rollnick, S 2004, Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, Mørch, M & Rosenberg, N (red.) 2005, Kognitiv terapi: Modeller og metoder, Hans Reitzels Forlag, Rasborg, L 2009, Miljøterapi med børn og unge, 2. udg, Akademisk Forlag, Selva, P 2001, Intensiv dynamisk korttidsterapi, Hans Reitzels Forlag, Simonsen, E & Møhl, B (red.) 2010, Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels Forlag, Viborg. Stern, D 2000, Spædbarnets interpersonelle verden, Hans Reitzels Forlag, Sundhedsstyrelsen 2011, Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni. En medicinsk teknologivurdering, 0af%20skizofreni%20-%20en%20medicinsk%20teknologivurdering.aspx Thomsen, P & Skovgaard, AM 2007 Børne og ungdomspsykiatri. En lærebog om børn og unges psykiske sygdom, 2. udg, FADL s Forlag, Videbech, P, Rosenberg, R & Jørgensen, P (red.) 2009, Klinisk neuropsykiatri: fra molekyle til sygdom, FADL`s Forlag, 4.4. Forebyggelse af vold og selvmord Konflikthåndtering Metoder til forebyggelse af vold Forebyggelse af tvang, forebyggelsessamtaler, opfølgningssamtale/eftersamtale Observationsgrader og skærmningsniveauer Forebyggelse af selvmord Dalsgaard, C 2002, Værdsat: værdsættende samtaler i praksis, Psykologisk forlag, København K. Eide, H & Eide, T 2007 Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendals Akademisk Forlag, København K. Galtung, J 2003, Både og: en indføring i konfliktarbejde, Kagge forlag, Oslo. Gergen, K 2010, Relationel tilblivelse, Psykologisk forlag, København K. Hammerich, E 2006, Konflikt og kontakt, Forlaget Hovedland, Højbjerg. Madsen, B, Nordentoft, M & Zøllner, L 2003, Når selvmordet truer. livet til debat, Munksgaard, Møhl, B & Schultz, V 2010, Den voldelige og aggressive patient, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Nordentoft, M 2010, Den suicidale patient, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, København 13

14 Nordentoft, M 2009, Selvmord og selvmordsforsøg, i O Mors, P Kragh-Sørensen, P & J Parnas (red), 3. udg, Klinisk psykiatri, Munkegaard, Vindeløv, V 2004, Konfliktmægling, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København Ø Regulering af området Psykiatriloven Sundhedsloven Straffeloven Serviceloven 71 Udvalget Ombudsmandsinstitutionen Sundhedsstyrelsen Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10339 Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. df Kramp, P 2009 Retspsykiatri, i O Mors, P Kragh-Sørensen & J Parnas (red), Klinisk psykiatri, Munkegaard, København Klageadgang Nationale rammer National strategi for psykiatri Fælles værdier i indsatsen for mennesker med satsen%20for%20mennesker.pdf En psykiatri i verdensklasse Patientombud %20dokumenter/Billeder/Fig_nyt_system.ashx Schultz, V & Simonsen, E 2010, Retspsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Serviceloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Straffeloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsaftaler 14

15 5. UDDANNELSESPERIODE 2 PÆDAGOGIK OG FORMIDLING Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 9,5 ECTS point Temaer Sundhedspædagogik Didaktik og pædagogik Undervisning, vejledning og information 5.1. Sundhedspædagogik Sundhedspædagogiske teorier og metoder Sygdom og sundhed i et sundhedspædagogisk perspektiv Carlsson, M, Simovska, V & Bruun Jensen, B (red.) 2009, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: teori, forskning og praksis, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Glasdam S (red.) 2009, Folkesundhed: i et kritisk perspektiv, Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Mach-Zagal, M & Saugstad, T 2009, Sundhedspædagogik for praktikere, 3. udg, Munksgaard Danmark. Wistoft, K 2009, Sundhedspædagogik: Viden og værdier, Hans Reitzels Forlag, 5.2. Didaktik og pædagogik Didaktikkens pædagogiske komponenter Pædagogiske teorier og metoder Læringsteorier og metoder Bente, E 2005, Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. Hansen, JT & Nielsen, K 1999, Stilladsering og læring: Et forsøg på afklaring, i JT Hansen & K Nielsen (red), Stilladsering en pædagogisk metafor, Klim. Hilde, H & Hippe, E 2007, Læring gennem oplevelse, forståelse og handling: En studiebog i didaktik, 2. udg, Nordisk Forlag A/S, Illeris, K (red.) 2009, Læringsteorier: seks aktuelle forståelser, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris, K 2006, Læring, 2. rev udg, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde. Illeris, K 2003, Voksenuddannelse og voksenlæring, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. Jean L & Wenger, E 2003, Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag, Nielsen, K 1999, Stilladsbaseret læring i en professionsmæssig sammenhæng, i JT Hansen & K Nielsen (red), Stilladsering: en pædagogisk metafor, Klim. 15

16 Tveiten, S 2008, Pedagogikk i sykepleiepraksis, 2. udg, Fakbogforlaget, Bergen. Wahlgren, B 2010, Voksnes læreprocesser: Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde, Akademisk Forlag, Wenger, E 2008, Praksisfællesskaber: læring, mening og identitet, Hans Reitzels forlag, Ziehe, T 2005, Øer af intensitet i et hav af rutine, Forlaget Politisk Revy, 5.3. Undervisning, vejledning og information Undervisning, vejledning eller information til patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere Psykoedukation Coates, V E 1999, Education for patients and clients, Routledge, London, New York. Granum, V 2003, Praktisk pasientundervisning, Fagbokforlaget, Bergen. Løve, T 2009, Vejledning ansigt til ansigt: teorier og metoder i den individuelle vejledning, 2. udg, Studie og Erhverv Merinder, L & Hougaard, E 1998, Psykoeducation, i P Jørgensen & NK Rosenberg (red), Kognitiv behandling af skizofrene, Hans Reitzels Forlag A/S, Region Syddanmark & Stenocenter for sundhedsfremme 2010, Sundhedspædagogik i patientuddannelse. En litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelse i patientuddannelse, Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen 2005, Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning: en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekt, Tveiten, S 2008, Veiledning mer enn ord, 3. udg, Fagbokforlaget, Oslo. 16

17 6. UDDANNELSESPERIODE 3 KVALITETSUDVIKLING, DOKUMENTATION, TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE Varighed 15 uger, bestående af syv ugers teori og otte ugers klinik svarende til 18,5 ECTS point Temaer Kvalitetsudvikling Dokumentation Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde 6.1. Kvalitetsudvikling Består af 96 teoritimer. Kvalitetsteorier og strategier Data Metodeudvikling Forskning, evidens og best pratice Referenceprogrammer, kliniske retningslinjer Evalueringsteorier og metoder Bruger- og pårørende undersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og evalueringer Patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og nærved hændelser Akkreditering, Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Center for kliniske retningslinjer, Dahler-Larsen, P 2002, Evaluering kortlagt, Systime, Århus. Dahler-Larsen, P & Krogstrup, HK 2003, Nye veje i evaluering, Systime, Århus. Dahler-Larsen, P 2003, Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk universitetsforlag, Odense. Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren: Ehnfors, M, Ehrenberg, A & Thorell-Ekstrand, I 2000, VIPS-bogen: Om en forskningsbaserad model for dokumentation av omvardnad i patientjournalen, Forlag Vardforbundet SHSTF. Eriksson, K & Nordman, TM 2002, Den trojanske hest: Evidensbasering og sygepleje, Forlag Gad, Fraser, SW 2007, Fremskynde spredning af god praksis: en arbejdsbog, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet, Jørgensen, P, Mainz, J & Rosenberg, R 2002, Psykiatri. Forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling, Munksgaard, Krogstrup, HK 2006, Evalueringsmodeller, 2.udg, Systime Academica, Århus. Krøll, V (red.) 2011, Kliniske retningslinjer, hvorfor og hvordan: en håndbog, Munksgaard Danmark. 17

18 Mainz, J, Bartels, P, & Rhode, P & Møller Pedersen, K 2011, Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard, Medicinsk teknologivurdering MTV: Ramhøj, P, Egerod, I & Taleman, J 2000, Klinisk Sygepleje: Praksis og udvikling, Bind 1, Akademisk Forlag, Servicestyrelsen: Sundhedsstyrelsen. Referenceprogrammer Dokumentation Består af 30 teoritimer. Formål med og dokumentation af sygeplejen Dokumentationsmodeller Indhold og struktur i dokumentation Ansvar og kompetence i forhold til dokumentation Dokumentation og kvalitet Dokumentation af sygeplejen i sammenhæng med patientforløb Björkdal, A 2001, Psyk-Vips: at dokumentere psykiatrisk sygepleje ifølge VIPS-modellen, Studentlitteratur, Lund. Björvell, K 2001, Sygeplejerskens dokumentation: en praktisk håndbog, Studentlitteratur, Lund. Egerod, I 2007, Dokumentation og kvalitetsudvikling, 2. udg, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Se også litteraturforslag under 6.1. Kvalitetsudvikling 6.3. Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde Består af 84 teoritimer. Organisering af plejen Organisering og opgaveløsning mellem primær og sekundær psykiatri Monofaglighed, flerfaglighed og tværfaglighed Sammenhængende patientforløb Pakkeforløb/accelererede forløb Sundhedsaftaler Netværksarbejde Udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og tvungen opfølgning Patient- og pårørendeforeninger Bakka, JF. & Fivelsdal, E 1998, Organisationsteori: Struktur, kultur, processer, 3. udg, Handelshøjskolens Forlag, Bauman, Z & May, T 2003, At tænke sociologisk, Hans Reitzels Forlag, Bion, WR 1993, Erfaringer i grupper og andre artikler, Hans Reitzels Forlag, 18

19 Blinkenberg S 2010, Socialpsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Heinskou, T 2010, Organisationskultur, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Holstein, BE, Iversen, L & Kristensen Søndergård, T 1997, Medicinsk sociologi. 4.udg, Forlaget FADL. Højlund, P & Juul, S 2005, Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag, Lauvås, K & Lauvås, P 1998, Tværfagligt samarbejde - perspektiv og strategi, Klim, Århus. Lindhardt, A 2010, Psykiatriens organisering, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, Plate, C 2002, Sociale netværk: Et sundhedsfremmende perspektiv, Munksgaard, Ry Nielsen, JC & Ry, M 2002, Anderledes tanker om Leavitt: en klassiker i ny belysning, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Seemann, J 1999, Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk, i E Zeuthen (red), Når Styringsambitioner møder praksis: den svære omstilling af sygehus- og sundhedsvæsenet i Danmark og Sverige, Handelshøjskolens Forlag. Distribution: Munksgaard, Vendsborg, P Distriktspsykiatri, i E Simonsen & B Møhl (red), Grundbog i psykiatri, Hans Reizels forlag, 19

20 7. Uddannelsesperiode 4 afsluttende eksamensopgave i psykiatrisk sygepleje Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov. Temaer Afsluttende eksamensopgave Afslutning af uddannelsen Evaluering af uddannelsen Netværksdannelse Implementering af uddannelsen 8. AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVE 8.1. Aflevering af afsluttende eksamensopgave Eksamensopgaven skal afleveres i 3 eksemplarer til uddannelsesinstitutionen (uddannelseskoordinator) onsdag den 20. juni 2012, senest kl Karakteren meddeles den uddannelsessøgende skriftligt af uddannelseskoordinatoren torsdag den 9. august Tidsramme for omprøve 1. omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er den 16. november 2012 senest kl omprøve: Sidste frist for aflevering af afsluttende eksamensopgave er den 9. maj 2013 senest kl Har den uddannelsessøgende ikke afleveret eksamensopgaven til den aftalte tidsfrist, betragtes opgaven som ikke bestået. 9. EVALUERING AF UDDANNELSEN Evaluering af uddannelsen foregår den 20. eller 21. juni og 22. juni

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD...1

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSE FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD SYD ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 14. september

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed!

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! - The Tidal Model i sygeplejen til indlagte patienter. Hvordan bliver empowerment og recovery til en naturlig del af vores hverdag som psykiatriske sygeplejersker?

Læs mere

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen Liv i fokus Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen - et uddannelsesforløb hvor vi, med udgangspunkt i dit eget liv, arbejder bevidst med at forstå og beskrive socialt arbejde, og

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2011 27. marts 2014 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Indhold Definition af omsorg Definition af rehabilitering Giver det mening at modstille omsorg og rehabilitering? Når rehabilitering lyser, hvilke skygger kaster den så? Konklusion

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Hvad er sundhed og trivsel?

Hvad er sundhed og trivsel? Hvad er sundhed og trivsel? Projekt Flere sider af det sunde liv set i et salutogent perspektiv Peter Thybo Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune www.peterthybo.dk Fysioterapeut, Master i Læreprocesser

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Strategi. for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen

Strategi. for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen Strategi for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen Sygeplejefaget og sundhedsvæsenet har de sidste mange år været i konstant og markant udvikling. Sygepleje er blevet tilført flere og nye faglige

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869 SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Formålet med referencerammen 4 Teoretisk referenceramme 6 Virginia Henderson 7 Kari Martinsen 10 Aaron Antonovsky 16 3 Forord

Læs mere