Psykisk arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø

2 TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer

3 De seks guldkorn Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Belønning Krav

4 POSITIVE konsekvenser De seks guldkorn Høj indflydelse Høj grad af mening God forudsigelighed God social støtte Høj grad af belønning Passende krav Mulige konsekvenser Handlekompetence og ansvarlighed Følelse af mening og sammenhæng Tryghed og sikkerhed Social forankring og integration Personlig værdighed og følelse af værdi Personlig udvikling og vækst

5 Negative konsekvenser De seks guldkorn Lav indflydelse Lav grad af mening Dårlig forudsigelighed Dårlig social støtte Lav grad af belønning For høje krav Mulige konsekvenser Magtesløshed og hjælpeløshed Fremmedgørelse og normløshed Usikkerhed og uvished Ensomhed og isolation Frustration og værdiløshed Stress

6 Kommunikations grundregler Dialog eller Diskussion Hvad er bedst?

7 Dialog Samarbejdsvilje stræber efter fælles forståelse Målet er at finde fælles mening Lytter for at forstå og finde mening Åben for at lære nyt Udforsker situationer fra mange synsvinkler Beriger hinanden ved at se forskelligt på den samme situation Adskiller person og sag Åben for bedre løsninger end de oprindelige forslag Diskussion Man er i opposition begge parter står fast på sine synspunkter Målet er at vinde Lytter for at finde fejl og mangler for at kunne angribe argumenter Jeg har ret Fremfører sine egne sandheder som var de sandheder Søger efter det der adskiller Sammenblander person og sag Forsvarer egne løsninger udelukker alternativer

8 Spørgsmålstyper Afdækkende, lineære spørgsmål Stilles for at søge data finde ud af hvad problemstillingen er hvilken historie har vi med at gøre og har til formål at afklare konteksten, afgrænse målfastsættelsen og afklare ansvar m.v. Cirkulære spørgsmål. Stilles for at henlede opmærksomheden på situationen for at udforske situationen være nysgerrig, og har til formål at sætte sig i en andens sted for at få andre mentale billeder og synsvinkler på emnet..

9 Hypotetiske - forslagsgivende spørgsmål. Har til formål at vække til eftertanke over nye idéer som kan provokere til forkastelse/accept og bringe nye indfaldsvinker ind. At anvise muligheder. Spørgsmålstyper Refleksive spørgsmål Har til formål at spore sig ind på nye tankebaner i forhold til emnet og give mulighed for at tænke på emnet på en måde, som ikke har været overvejet før. Derfor er spørgsmålene ofte fremadog handlingsrettede. Det handler om at tænke fremad mod gode løsninger.

10 Spørgsmålstyper Mirakelspørgsmål: Hvordan ville verden se ud hvis forhindringerne var væk i morgen?

11 Antagelser Der er altid noget, der fungerer. Vores fokus bliver vores virkelighed. Virkeligheden bliver skabt i nu et og der er adskillige virkeligheder At stille spørgsmål påvirker Mennesker er mere tillidsfulde og trygge ved rejsen til fremtiden, når vi har det bedste fra fortiden med i bagagen Det er vigtigt at værdsætte forskelligheder Sproget skaber virkeligheden

12 Arbejdspladskultur

13 Arbejdskulturen Det der er tilladt vs. det der ikke er tilladt. Arbejdspladsens billede af sig selv. De værdier arbejdspladsen står for. Det der opleves som succes. Det der opleves som fiasko.

14 Øvelse: Arbejdspladskulturen snak sammen 2 & 2 Det mest stressende i vores arbejdspladskultur er Det, der forebygger stress mest i vores arbejdspladskultur, er For at få succes på vores arbejdsplads må man Mottoet for vores arbejdsplads kan være De vigtigste værdier i vores arbejdspladskultur er Det, vi trænger til at udvikle i vores arbejdspladskultur, er

15 Øvelse egen refleksion hjemme Hvad kan vi opnå ved at ændre (de ting I talte sammen om som problematiske)? Hvad skal vi gøre mere af for at ændre på (de ting I talte sammen om som problematiske)? Hvad skal vi gøre mindre af for at ændre på (de ting I talte sammen om som problematiske)? Hvilke konkrete aftaler skal vi lave for at ændre (de ting I talte sammen om som problematiske)?

16 Visioner og ressourcer

17 Den anerkendende tilgang Se på det, der virker på arbejdspladsen og lade sig inspirere af det. Undersøge vores succeser hvad er vi stolte af? Hvordan kan vi få mere ud af det? Lave positive fremtidsbilleder ud fra vore drømme og omsætte drømmene til konkrete mål

18 Formålet med værktøjet At blive enige om hvad kerneydelsen er i arbejdet. Så kan vi prioritere kerneydelsen og have fokus på det, vi når og ikke på det, vi ikke når.

19 Diskussion og afklaring Metoden skal sikre, at vi diskuterer og afklarer: Er vi enige om, hvad vi skal prioritere højest? Bruger vi tiden på det, vi prioriterer højest? Er vores mål realistiske?

20 To forskellige former for ydelser Det er vigtige at få adskilt de to former: Der er noget, vi skal gøre. Der er noget, vi kan gøre, hvis vi har tid.

21 Skal- og kan-krav Skal-krav = kerneydelsen, det vi fagligt og professionelt skal nå. Kan-krav = det ekstra, det vi kan gøre, hvis der er tid (ofte det, vi som medarbejdere synes er mest udviklende).

22 Gør de ting, der giver energi! Det handler ikke kun om at gøre tingene rigtigt det handler om at gøre de rigtige ting.

23 Metoder i anerkendende tilgang Værdsæt dig selv og andre mennesker. Anvend din viden om, hvad der virker. Provoker din og andres fantasi hvis alt er muligt? Samarbejd del din viden og succes og værdsæt andres viden og succes.

24 Personaledrøftelse Det vi er glade for og stolte af. I skal arbejde i grupper på fire med følgende spørgsmål: Hvad er vi mest stolte af ved måden, vi udfører arbejdet på i dag? Hvad er vi mest stolte af ved vores arbejdsplads? Hvad er vi specielt dygtige til på vores arbejdsplads?

25 Personaledrøftelse 2 Opstil i prioriteret rækkefølge: Hvad er de 10 vigtigste skal-krav i arbejdet? Hvad er de 10 vigtigste kan-krav i arbejdet?

26 Hverdagsopgave for den enkelte 1. Hav fokus på skal-kravene og vær tilfreds med at leve op til dem. 2. Husk at kan-krav er et positivt tilvalg. 3. Gå tilfreds hjem fra arbejde.

27 Værdsættende APV

28 Værdsættende APV Formål: At lave en skriftlig APV for det psykiske arbejdsmiljø Metode: Den værdsættende metode Tidsforbrug: Et møde på ca. 3 timer OBS skal suppleres med en APV for det fysiske arbejdsmiljø

29 Grupper: Energi og stolthed Energi og stolthed i nutiden: Om det der fungerer i vores psykiske arbejdsmiljø Diskuter i grupper: Hvad giver os mest energi i vores arbejde? Hvad er vi stolte af i vores psykiske arbejdsmiljø?

30 Grupper: Fremtidsdrømme Diskuter i grupper a) Hvilke drømme har vi for det psykiske arbejdsmiljø i fremtiden? a) Hvilke er de vigtigste elementer i drømmene? - Skriv på flip-over

31 Grupper: Prioritering Ud af de samlede drømme skal hver gruppe prioritere tre drømme, der er de vigtigste for at sikre det gode psykiske arbejdsmiljø

32 Grupper: Handleplan Diskuter i grupper Hver enkelt vælger, hvilken drøm han/hun vil arbejde med og går i den pågældende gruppe. I grupperne diskuteres: a) hvad skal vi som medarbejdere gøre anderledes for at vores drøm kan gå i opfyldelse? - hvordan skal vi tænke anderledes? - hvordan skal vi handle anderledes? b) hvad skal lederen gøre anderledes for at vores drøm går i opfyldelse? - hvordan skal lederen tænke anderledes? - Hvordan skal lederen handle anderledes? c) hvad skal vores eksterne arbejdspartere gøre for at vores drøm går i opfyldelse? - hvordan skal de tænke anderledes? - hvordan skal de handle anderledes?

33 Ledelse

34 Manglende balance Stress er en oplevelse af manglende balance mellem de krav man oplever, der er til én og de oplevede ressourcer, man oplever at besidde kernesymptomet er en oplevelse af at have mistet overblikket

35 Et paradoks Mange af de virkelig stressede taler slet ikke om det, men bruger alle deres psykiske kræfter på at holde sammen på sig selv. At tale om stress og fremhæve den travle arbejdsdag kan være en afledningsmanøvre, fordi man frygter at blive stresset.

36 Paradoks 2 Mange bliver fornærmede, hvis det antydes, at deres job ikke er stressende. Hvis man ikke har et stressende job, så betyder man ikke så meget!

37 Paradoks 3 I medarbejdergrupper kan stress bruges som et forklædt ønske om at understrege ens egen værd - at få de andre til at se hvor uundværlig man er. Det kan være en indirekte måde at blive bekræftet på.

38 Typiske forhold som stresser Kravene til os selv. De krav, vi oplever omgivelserne stiller til os. De udtalte og uudtalte krav og forventninger fra arbejdspladsen. Formulerede og usagte krav fra lederen.

39 Medarbejderdrøftelse Stress i vores gruppe - hvad handler det om: 1. Har vi den samme holdning til skal- og kan-krav? 2. Når vi taler stress i vores gruppe er det så: For at blive hørt af ledelsen? For at risikoen for at blive stresset ikke bliver for stor? Fordi vi ikke kan blive enige om hvilke kan-krav, der SKAL opgives, når vi har nok at gøre med at leve op til skalkravene. 3. Er det fordi vores leders forventninger til os gør os stressede? 4. Er det fordi vi ikke trives, men ikke ved hvad vi skal gøre ved det?

40 Medarbejderdrøftelse - fortsat Diskutér følgende: 1) Hvornår har det sidst været sjovt at gå på arbejde? 2) Hvad gjorde at det var sjovt lige i den periode? 3) Hvad gjorde vi som medarbejdere, for at det var sjovt? 4) Hvad gjorde vores leder, der gjorde det sjovt? 5) Hvad skal der til, for at det bliver sjovt igen? 6) Hvordan skal vi tænke anderledes? 7) Skal vi gøre noget anderledes? 8) Skal vi organisere arbejdet anderledes, for at det bliver sjovt igen 9) Skal vores leder gøre noget anderledes, for at det bliver sjovt igen?

41 Medarbejderdrøftelse 2 Diskuter 2 & 2 1. Hvad i ledelsesstilen her virker mest afstressende? 2. Hvad i ledelsesstilen drømmer vi om at få ændret, så det ikke stresser? 3. Hvilke konkrete ændringer vil vi foreslå lederen til sikring af at drømme om mindre stress hos personalet kan opnås? OBS: Husk den værdsættende tilgang (fokus på det der virker) i denne øvelse. (ca. 20 minutter)

42 Dialog leder - medarbejdere Hvilke ændringer er de vigtigste jeg foretager som leder? Hvilke forventninger til min rolle og funktion ønsker jeg at leve op til, og hvilke ønsker jeg ikke at leve op til?

43 Aftaler Lav aftaler om: a) Hvilke forventninger kan medarbejderne have til lederen? b) Hvordan kan medarbejderne hjælpe lederen, så det kan lade sig gøre at leve op til forventningerne? c) Hvad skal medarbejderne gøre for at lederen kan være så afstresset som muligt?

44 Omgangstone og kollegialitet

45 Sprogets betydning Grænserne for mit sprog, er grænserne for min verden (Wittgenstein) Sproget skaber det, det benævner

46 Værdsættende kommunikation Pearce s 9 bud til værdsættende kommunikation: 1. Få hver enkelt til at føle, at han hører til at han er ønsket her. 2. Forsøg at hjælpe hvert menneske til at opnå noget succes, hver dag. 3. Anerkend hver enkeltes indsats og anstrengelser. 4. Få ikke andre til at tvivle om deres værd undlad at gøre dem skamfulde og flove. 5. Svar åbent, ærligt og opmærksomt på spørgsmål, når det er muligt. 6. Anerkend alt det du kan hos den anden 7. Du skal opmuntre den anden til at tale stolt og værdigt om sig selv. 8. Hav øjenkontakt, når folk taler til dig. 9. Lyt med nærvær og opmærksomhed.

47 Selvværd Jeg udvikler og vedligeholder hele tiden mit selvværd ved: Måden jeg tænker om mig selv. Måden jeg omtaler om mig selv. Måden jeg viser andre, hvem jeg er gennem min adfærd. At være bevidst om egne ressourcer og værdier. At sætte pris på mine talenter og hele tiden udvikle og vedligeholde dem. (frit efter Irene Oestrich)

48 Elektronisk trivsels-apv skema

49

50

51

Omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet TEMA Psykisk arbejdsmiljø Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Omgangstone og kollegialitet er det femte værktøj

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk Spot på trivsel DSR Nordjylland den 26. september 2012 9.15 Præsentation af dagens program v. Gitte Daugaard Det særlige i sygeplejerskers arbejdsmiljø, hvad siger forskningen?, hvad oplever I selv? 10.15

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

7 gode vaner. i region Kattegat

7 gode vaner. i region Kattegat 7 gode vaner i region Kattegat Indhold Intro:... 3 Paradigmer og principper.... 4 P/PE balancen... 5 7 gode vaner - en oversigt.... 6 Vane 1 Vær proaktiv... 7 Øvelse 1:... 8 Vane 2 Begynd med slutningen...

Læs mere