Dat 2/F6S/SW4: Syntaks og semantik En manual for studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dat 2/F6S/SW4: Syntaks og semantik En manual for studerende"

Transkript

1 Dat 2/F6S/SW4: Syntaks og semantik En manual for studerende Hans Hüttel Foråret 2010 Indhold Indhold 1 1 Om denne manual 1 2 Om kursets indhold Hvilke emner rummer kurset? Hvad er målene for kurset? Om eksamen Hvordan bliver eksamen? Hvad skal jeg kunne til eksamen? Om kursets form Hvordan er en kursusgang opbygget? Hvad er quizzen? Hvordan skal opgaveregningen forløbe? Er der individuelle afleveringsopgaver? Bliver der en større opgave? Kursusmateriale Hvilken bog skal jeg bruge? Har Syntaks og semantik en WWW-side? Har du lavet en kursusplan? Om denne manual I denne manual vil jeg prøve at besvare alle de vigtige og typiske spørgsmål, du måtte have som studerende. Læs denne manual grundigt igennem inden kursets start og læs i den igen, hvis der er noget du kommer i tvivl om. 1

2 2 KAPITEL 2. OM KURSETS INDHOLD 2 Om kursets indhold 2.1 Hvilke emner rummer kurset? I dette kursus stifter du bekendtskab med grundlæggende matematiske modeller for programmeringssprogs syntaks og semantik og den notation man bruger for dem. Programmeringssprogsteori er et vigtigt datalogisk område at kende, f.eks. hvis du skal designe et nyt programmeringssprog, lære dig et nyt programmeringssprog, skrive en compiler eller fortolker eller beskæftige dig med verifikation af programmer. Jeg tager udgangspunkt i teorier om programmeringssprogs syntaks og semantik, men der bliver også eksempler på konkrete anvendelser af disse. Mit kursus er på 15 kursusgange og falder, som titlen antyder, i to dele med hvert sit hovedemne: Syntaksdelen af kurset handler om hvordan man kan beskrive programmer m.m. s form - hvornår er en programtekst fejlfri og hvordan kan man finde ud af om en programtekst er fejlfri?? Denne del er en gennemgang af det klassiske stof om grammatikker og automater og handler om Endelige automater og regulære udtryk og hvorfor de er ækvivalente Hvordan man kan vise, at sprog ikke er regulære Kontekstfrie grammatikker og pushdownautomater og hvorfor de er ækvivalente Hvordan man kan vise, at sprog ikke er kontekstfrie Semantikdelen handler om programmers adfærd - hvordan kan man beskrive udførelsen af et program uden at skulle tale om en konkret implementation med alle dens krummerlyrer og maskinafhængigheder? Her lægger jeg hovedvægten på det, der hedder operationel semantik, men vil også komme ind på en anden tilgang, nemlig denotationel semantik. Jeg vil i semantikdelen specielt komme ind på: hvordan man kan beskrive forskellige sprogkonstruktioners betydning ækvivalensresultater for disse semantiske modeller der siger at de er lige stærke hvordan man kan bruge semantiske definitioner til konstruktion af fortolker-prototyper hvad rekursion egentlig er for noget Hvordan hænger kursets indhold sammen med SPO-kurset? Automater og grammatikker også bliver behandlet i kurset Sprog og oversættere i forbindelse med leksikalsk og syntaktisk analyse. Men synsvinklen er en helt anden: I Syntaks og semantik skal vi se på det teoretiske grundlag for leksikalsk og syntaktisk analyse - d.v.s. hvorfor de forskellige begreber hænger

3 2.2. HVAD ER MÅLENE FOR KURSET? 3 sammen. Samtidig er automater og grammatikker generelle begreber, der dukker op i en del sammenhænge uden for oversætterkonstruktion, f.eks. i områder som programverifikation eller genkendelse af naturlige sprog. SPO-kurset omhandler desuden forhold i forbindelse med programudførelse, men SPO-kurset handler om forhold der er vigtige i forbindelse med konkret implementation af programmeringssprog, mens S&S-kurset tager udgangspunkt i situationer hvor det er nyttigt at kunne abstrahere fra konkrete implementationer. Semantikdelen af dette kursus beskæftiger sig med det teoretiske grundlag for programmeringssprog. Vi kigger bag kulisserne og hinsides konkrete implementationer for at give et generelt og præcist billede af programmeringssprog. Hvorfor skal vi lære om alle de små opfundne legetøjssprog? Hvorfor kan vi ikke se på hele Java eller C eller...? Semantikdelen af kurset handler om hvordan man beskriver forskellige fænomener set isoleret, og derfor er det godt at vælge simple sprog der kun rummer disse fænomener. Senere skal I lære at betragte fænomenernes samspil i stadigt mere komplekse sammenhænge. En analogi: I et indledende kursus i mekanisk fysik lægger man heller ikke ud med at beskrive komplicerede mekaniske systemer med gnidningsmodstand, tyngdekraft osv. inddraget på samme tid. 2.2 Hvad er målene for kurset? I dette kursus skal du også træne matematisk modenhed. Måske har du allerede i kraft af dit tidligere studium - f.eks. hvis du har studeret matematik - arbejdet aktivt med matematiske emner. Andre formål er mere pensumspecifikke, og atter andre er helt generelle. I kurset Syntaks og semantik skal du Lære at formidle dig mundtligt inden for kursets emner Lære at formidle dig skriftligt indenfor kursets emner, herunder at blive fortrolig med anvendelsen af matematisk notation Lære at formidle dig præcist Få et aktivt forhold til kursets emner Få overblik over kursets emner og hvordan de hænger sammen Opnå et præcist kendskab til alle centrale begreber i kurset Opnå et præcist kendskab til områdets centrale resultater. herunder hvordan man beviser dem Lære at relatere de centrale begreber og resultater til hinanden Få kompetence i brugen af matematisk modellering som redskab i sprogdesign og sprogimplementation

4 4 KAPITEL 3. OM EKSAMEN Hvorfor er der alle de beviser? I et universitetsstudium skal man - uanset hvad man studerer - (blandt mange andre ting) erhverve sig en teoretisk indsigt, og dette indebærer at man skal kende til teoriområdernes argumentation. Angrebsvinklen i dette kursus er primært teoretisk, og de teorier, vi skal se på, er matematisk funderede teorier. Resultaterne i matematisk orienterede discipliner er matematiske sætninger, og argumentationsformen er derfor matematiske beviser. Så derfor er det denne argumentationsform, du vil få at se. Andre discipliner i datalogi benytter sig af andre argumentationsformer. Samtidig er der også en læringsbetinget grund til at gøre beviserne for kursets sætninger til genstand for en nøjere betragtning. Alle interessante matematiske sætninger siger nemlig noget om, hvordan begreber hænger sammen og man kan dermed lære at relatere kursets begreber til hinanden ved at betragte beviserne. Et eksempel er resultatet om sammenhængen mellem pushdownautomater og kontekstfrie grammatikker (ITTTOC, Lemma 2.15) - beviset fortæller præcis hvordan man kan konstruere en grammatik ud fra en automat, og ved at du sætter sig ind i beviset, får du forhåbentlig en bedre forståelse af hvad grammatikker og pushdown-automater helt præcist er. Beviserne er altså ikke en træls, unødvendig kæphest, men et vgtigt aspekt af stoffet, som man skal bruge tid på at lære at forstå. Mange af jer har ikke megen erfaring med matematiske beviser fra jeres tidligere studium eller gymnasium/hf/htx, og derfor har jeg lagt elementer af kursets form (opgaveregning og spørgetimer) an så I kan lære at få det meget bedre med matematiske beviser. 3 Om eksamen 3.1 Hvordan bliver eksamen? Eksamen er mundtlig med 20 minutter pr. studerende og 20 minutters forberedelsestid. Eksamenspræstationen bedømmes af en ekstern censor efter 12- skalaen. 3.2 Hvad skal jeg kunne til eksamen? Når vi bedømmer en eksamenspræstation, forsøger vi at besvare en række spørgsmål. Her ser vi efter i hvor høj grad den stude- Har den studerende overblik? rende kan gøre rede for Hvilke begreber der er væsentlige. Hvorfor det netop er disse begreber, der er de væsentlige. Hvilke resultater der er væsentlige. I et kursus som Syntaks og semantik er de vigtige resultater normalt sætninger. Hvorfor det netop er disse resultater, der er de væsentlige.

5 5 Hvilke sammenhænge der er mellem denne del af stoffet og andre dele af stoffet. Kan den studerende formulere sig præcist? grad den studerende kan gøre rede for Her ser vi efter i hvor høj Hvordan de vigtige begreber er defineret. I et kursus som Syntaks og semantik bliver de vigtige begreber indført ved præcise definitioner. Hvad de forskellige størrelser, der indgår i en definition, betegner. Hvor og hvordan vi bruger definitionerne. Hvorfor definitionerne er formuleret som de er. Hvordan de vigtige sætninger er formuleret, og hvilke antagelser der er gjort i sætningernes formulering. Kan den studerende tænke om emnet og forstå dets tankegange? Her ser vi efter i hvor høj grad den studerende kan gøre rede for Strukturen i et ræsonnement, hvad de væsentlige ideer er og hvorfor de er væsentlige. I et kursus som Syntaks og semantik er der især vigtige ræsonnementer i beviserêfor sætninger. Hvorfor vi får bevist vores sætning ved at foretage netop disse bevisskridt. Hvor antagelser og definitioner bliver brugt i et ræsonnement. Hvilke bevisteknikker der er vigtige i det aktuelle emne. Hvilke konsekvenser en sætning har. Er den studerende selvstændig? Her ser vi efter i hvor høj grad den studerende kan formulere sig selvstændigt. Vi ser efter I hvor høj grad den studerende kan tale om emnet uden at læse højt/skrive af fra dispositionen. Hvad det er, den studerende bruger dispositionen til. (Er det til at hjælpe med struktur? Er det for at få styr på detaljer? Skal alle de vigtige begreber læses op/skrives af?) Hvordan den studerende reagerer, hvis vedkommende bliver præsenteret for en problemstilling (f.eks. et eksempel), der ikke er kendt på forhånd. 4 Om kursets form 4.1 Hvordan er en kursusgang opbygget? En kursusgang i Syntaks og semantik kommer til at forløbe sådan:

6 6 KAPITEL 4. OM KURSETS FORM i grupperum Opgaver i stoffet fra foregående forelæsning i auditorium I besvarer en quiz om stoffet, I beskæftigede jer i opgavetiden i auditorium Forelæsning på 3 gange 30 minutter om nyt stof. Jeg ville gerne have kunnet starte dagen med en kort repetition af stoffet fra gangen før, men lokalesituationen har gjort det umuligt. I stedet bliver den første opgave en repetition af stoffet. Hvor meget tid skal jeg bruge på at forberede mig til en kursusgang? Formodentlig op til halvanden time, alt afhængig af stofmængden ved en kursusgang. Lægger du dine slides op på web? Ja, de ligger der allerede og de har ligget der i mange år. Jeg bruger nemlig slet ikke slides, kun tavle. Til hver kursusgang skal jeg bruge en skribent, som tager notater af hvad jeg skriver på tavlen. Efter forelæsningen scanner jeg skribentens tavlenoter og lægger dem op på web. Det betyder samtidig, at alle andre end skribenten kan slippe for at tage notater. 4.2 Hvad er quizzen? Efter hver opgaveregning holder jeg en ultrakort quiz, som er et lille opgaveark med meget små opgaver, hvor de fleste er af multiple choice -typen. Opgavearket afleverer du naturligvis anonymt. Efter hver kursusgang offentliggør jeg de rigtige svar på kursets web-side. Hvorfor har du lavet quizzen? Jeg vil gerne have en direkte tilbagemelding på hvad du ved og har lært efter en kursusgang. Jeg stiller spørgsmål om resultater og definitioner, men også i et vist omfang om notation. Det er nødvendigt at jeg som kursusholder ved hvad I ved, så jeg kan justere min undervisning (f.eks. typen af stillede opgaver) efter det. Men du kan også selv bruge quizzen til at tjekke din egen forståelse af stoffet. Det er derfor, jeg offentliggør svarene. Hvor kan jeg se svarene på dagens quiz? Via kursets hjemmeside. 4.3 Hvordan skal opgaveregningen forløbe? Opgaveregningen er den vigtigste del af undervisningen. Regn opgaverne i fællesskab. Vælg en referent, og lad referentværdigheden gå på skift mellem gruppens medlemmer. Mens resten af gruppen i fællesskab regner opgaven på tavlen, noterer referenten løsningen ned. Ved at regne ved tavlen og tale med dine

7 4.4. ER DER INDIVIDUELLE AFLEVERINGSOPGAVER? 7 medstuderende lærer du at formulere dig mundtligt og skriftligt ved en tavle, ved at være referent, lærer du at formulere dig skriftligt. Hver gang er en af opgaverne en afleveringsopgave, som projektgruppen kan skrive ind og aflevere til kursusholderen senest samme eftermiddag. Projektgruppen kan også aflevere et eksemplar af deres øvrige opgaveløsninger til sekretærerne efter kursusgangen. Alle opgaveløsninger vil komme til at sidde i kursusmappen, så I kan læse hinandens løsninger. Grupperummene er undervisningslokaler. Studerende, der ikke laver opgaver, kan derfor ikke opholde sig i grupperummene, men er henvist til at opholde sig hjemme, i kantinen eller kaffestuen. Deltagelse i øvelserne giver reduceret pensum Der er et specielt incitament til at deltage i opgaveløsningen: Hvis en projektgruppe er aktiv i øvelsestiden, vil alle medlemmer af projektgruppen få reduceret eksamenspensum. Kravene for at være aktiv er: Mindst 3 4 af gruppens medlemmer deltager i øvelserne. Husk at passive studerende ikke må opholde sig i grupperummet i øvelsestiden. Projektgruppen afleverer hver gang den særlige afleveringsopgave. Alle andre opgaveløsninger bliver afleveret i gruppemappen. Grupper, der ønsker at deltage i denne ordning, skal skrive under på at de vil deltage. Hvis en projektgruppe enten ikke ønsker at deltage eller ikke opfylder ovenstående, vil gruppens medlemmer ikke få nogen pensumreduktion. Hjælpelærerne og jeg fører protokol med hvilke grupper der deltager i øvelserne. Hvorfor er nogle opgaver sværere end andre? Opgaveregningen vil komme til at indeholde typiske opgaver - som f.eks. opgaver om at konstruere en DFA ud fra en NFA - som tager udgangspunkt i bestemte begreber eller resultater, men der vil også være ikke-rutineprægede opgaver, hvis formål er at lære dig at at relatere begreber og resultater eller at lære dig at forstå de præcise detaljer i centrale definitioner og resultater. 4.4 Er der individuelle afleveringsopgaver? Jeg har lavet et antal opgavesæt, der dækker kursuspensum. Disse opgaver kan du aflevere senest på den dato, jeg har angivet Skal jeg aflevere afleveringsopgaverne? Hvad får jeg ud af det? Det er ikke obligatorisk at aflevere de individuelle opgaver. Du behøver heller ikke at deltage i kursusgangene. Men begge dele er yderst fornuftige. Afleveringsopgaverne er der for at du kan arbejde med at formulere dig skriftligt om kursets emner og på den måde skærpe din tænkning. Afleveringsopgaverne er til for at du kan øve dig i fred og ro; alle besvarelser vil blive kommenteret af mig uden karaktergivning. Hvis du får mindst 4 løsninger godkendt af mig, får du et yderligere nedslag i eksamenspensum.

8 8 KAPITEL 5. KURSUSMATERIALE Kan jeg få opgaveløsningerne udleveret? Hvis du selv afleverer et opgavesæt, får du mine kommentarer igen. 4.5 Bliver der en større opgave? De SW-4-studerende og typisk også en del Dat 2-studerende har dette kursus som projektenhedskursus. Derfor er der en syntaksopgave, der skal laves som del af opgaverne i første halvdel af kurset. Dens formål er at give et indblik i hvordan syntaksdelen af kurset kan anvendes til at forstå definition og analyse af et programmeringssprogs syntaks. I anden halvdel af kurset er der en semantikopgave, hvis formål er at beskrive et lille programmeringssprog ved hjælp af operationel semantik. Hvis man skal til eksamen i kurset, bliver gruppens løsning del af eksamenspensum og vil figurere som et spørgsmål. Vær allerede nu opmærksom på at I skal bruge tid på denne semantikopgave!. 5 Kursusmateriale 5.1 Hvilken bog skal jeg bruge? I syntaksdelen er grundbogen (forkortet ITTTOC i det følgende): Michael Sipser: Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Co Der findes en ældre udgave af bogen, men der kommer en ny udgave af bogen i februar Af denne grund vil jeg råde alle til at vente med at købe bogen. Indtil bogen dukker op, kan I anvende kopier af de første to kapitler i bogen. Hver projektgruppe vil få udleveret en kopi, som de selv kan kopiere videre. Det er værd at investere i bogen, når den nye udgave kommer. Ikke bare er den usædvanligt velskrevet, men den skal også bruges som eneste bog i kurset Beregnelighed og kompleksitet på Dat 3/SW5. I semantikdelen skal du bruge Hans Hüttel: Pilen ved træets rod, Aalborg Universitet som du vil kunne købe i Centerboghandlen i løbet af februar. Denne bog skal du ikke bruge før 8. kursusgang. 5.2 Har Syntaks og semantik en WWW-side? Selvfølgelig! Hvis du har fundet denne manual på WWW, ved du allerede at kursets hjemmeside er På siden vil der komme til at ligge kursusplan, spisesedler, afleveringsopgaver og denne manual - alt sammen i PDF-format. Der vil også blive aktuelle informationer om kurset i øvrigt - ændringer i pensum, eventuelle aflysninger osv. Jeg vil gå ud fra at I alle læser web-siden.

9 5.3. HAR DU LAVET EN KURSUSPLAN? Har du lavet en kursusplan? Ja, det har jeg da. Den er herunder: Syntaks regulære sprog Kursusgang Emne: Litteratur: 1 Sprog; endelige automater ITTTOC forord, 0.2, Nondeterministiske automater ITTTOC afs Regulære udtryk ITTTOC afs Sprog der ikke er regulære ITTTOC afs. 1.4 Syntaks kontekstfrie sprog 5 Kontekstfrie grammatikker ITTTOC afs Pushdown-automater ITTTOC afs Sprog der ikke er kontekstfrie ITTTOC afs. 2.3 Semantik operationel semantik 8 Introduktion til operationel semantik HH, kap. 1 og 2 9 Operationelle semantikker for Bims HH, kap Udvidelser af Bims HH, kap Blokke og procedurer HH, kap Parametermekanismer HH, kap Funktionsorientede sprog HH, kap Semantikopgaven HH, kap. 7 Teoretisk grundlag 15 Rekursive definitioner HH, kap. 10 Er spisesedlerne klar? Ja og nej - mange af dem er tilgængelige fra WWW-siden allerede nu, men de vil blive revideret undervejs. Mange af de sidste mangler enkelte oplysninger i skrivende stund. Hvad skal jeg gøre hvis min spiseseddel bliver væk, og jeg ikke er i nærheden af WWW? Kig i kursusplanen ovenfor, så du kan se hvad du skal læse til næste gang.

Dat 2/BAIT6/SW4: Syntaks og semantik En manual for studerende

Dat 2/BAIT6/SW4: Syntaks og semantik En manual for studerende Dat 2/BAIT6/SW4: Syntaks og semantik En manual for studerende Hans Hüttel Foråret 2011 Indhold Indhold 1 1 Kurset er lavet om! 1 2 Kursets indhold 2 2.1 Kursets emner................................ 2

Læs mere

Dat 2/F6S: Syntaks og semantik 2005 Centrale emner og eksamenspensum

Dat 2/F6S: Syntaks og semantik 2005 Centrale emner og eksamenspensum Dat 2/F6S: Syntaks og semantik 2005 Centrale emner og eksamenspensum Hans Hüttel 14. juni 2005 Indhold 1 Centrale emner 1 2 Fuldt pensum 2 3 Reduceret pensum 3 3.1 Hvad er fjernet her?........................

Læs mere

Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende

Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende Hans Hüttel 14. juni 2005 Folk ytrer tit en meget forståelig utryghed ved det at gå til mundtlig eksamen. Eksamen er en unormal situation og som eksaminand

Læs mere

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Hans Hüttel 27. oktober 2004 Mathematics, you see, is not a spectator sport. To understand mathematics means to be able to do mathematics.

Læs mere

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Modul: Tysk sprog Kursusguide Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til kurset 2. Kursets mål 3. Eksamen 4. Kursets opbygning,

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Med udgangspunkt i begrebsafklaringen fra dokumentet Matematik og den ny skriftlighed gives her fem eksempler på, hvordan de forskellige opgavetyper,

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Lineær Algebra, 2015 1. kursusgang

Lineær Algebra, 2015 1. kursusgang Lineær Algebra, 2015 1. kursusgang Lisbeth Fajstrup Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet LinAlg September 2015 Velkommen til Lineær algebra Kursusholder - Lisbeth Fajstrup. Kontor: Fredrik

Læs mere

Regularitet og Automater

Regularitet og Automater Plan dregaut 2007 Regularitet og Automater Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske oplysninger om kurset Ugens emner Introduktion til ugens opgaver 2 Regularitet og Automater Formål med kurset: at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517)

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Torsdag den 1 November 212, kl. 1 14 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug af computer

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Introduktion til DM507

Introduktion til DM507 Introduktion til DM507 Rolf Fagerberg Forår 2017 1 / 20 Hvem er vi? Underviser: Rolf Fagerberg, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer 2 / 20 Hvem er vi? Underviser: Rolf Fagerberg, IMADA

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2015

Rolf Fagerberg. Forår 2015 Forår 2015 Dagens program 1 2 3 4 5 Underviser:, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer Underviser:, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer Deltagere: BA i Datalogi BA i Software

Læs mere

Computerstøttet beregning

Computerstøttet beregning CSB 2009 p. 1/16 Computerstøttet beregning Lektion 1. Introduktion Martin Qvist qvist@math.aau.dk Det Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Basisår, Aalborg Universitet, 3. februar 2009 people.math.aau.dk/

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2015

Rolf Fagerberg. Forår 2015 Forår 2015 Dagens program 1 2 3 4 5 Underviser:, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer Deltagere: BA i Datalogi BA i Software Engineering BA i Matematik-Økonomi BA i Anvendt Matematik BA

Læs mere

Skriftlige opgaver i matematik Teksttyper og stilladsering. Ved Morten Overgård Nielsen, KVUC

Skriftlige opgaver i matematik Teksttyper og stilladsering. Ved Morten Overgård Nielsen, KVUC Skriftlige opgaver i matematik Teksttyper og stilladsering Ved Morten Overgård Nielsen, KVUC Link til resultaterne fra udviklingsarbejde i matematik http://uvmat.dk/skrift/materialer.htm Alt materiale

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Notat vedrørende prøveformer

Notat vedrørende prøveformer Notat vedrørende prøveformer Til brug for diskussion om prøveformer på studienævnsmøde den 1. oktober 2012 har jeg udarbejdet nedenstående liste af de prøveformer, som jeg er bekendt med. Listen og kommentarerne

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. Side 1 af 7 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. At læse Alle har prøvet at læse noget som man bagefter overhovedet ikke kan huske. Man har brugt tid

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

1. Seminar EVU RegAut

1. Seminar EVU RegAut 1. Seminar EVU RegAut Sigurd Meldgaard Datalogisk Institut Århus Universitet stm@cs.au.dk 27/08 2010 S. Meldgaard (AU) 1. Seminar EVU RegAut 27/08 2010 1 / 105 Plan Introduktion Hvad er Regularitet og

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Velkommen til ØkIntro!

Velkommen til ØkIntro! Velkommen til ØkIntro! 15. November 2004-28. Januar 2005 Lars Peter Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Kursushjemmeside:

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Ny skriftlighed - Matematik

Ny skriftlighed - Matematik Ny skriftlighed - Matematik Indhold Andres tanker og ideer:... 2 Andre nyttige links:... 2 Kompetencer:... 2 Eksempler på opgaver der træner forskellige kompetencer... 3 Eksempel 1: Opgaveløsning med forskellige

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 29. april 2010. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 29. april 2010. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 29. april 2010 Kontaktpersoner Magnus Find - magnus06@imada.sdu.dk Niels Kjeldsen - tiels@imada.sdu.dk Tilde My Larsen - tilla07@student.sdu.dk Anders Nielsen Helmar

Læs mere

K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation

K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation K-opgave i faget multimedietekologi, foråret 2004 Fremstilling af multimediebaseret præsentation 1. Tidsfrister og generelle krav Dette er den karaktergivende eksamensopgave (K-opgave) på kurset multimedieteknologi,

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

M2CAL2 Calculus og Indledende Lineær algebra

M2CAL2 Calculus og Indledende Lineær algebra M2CAL2 Calculus og Indledende Lineær algebra Agenda Velkommen Præsentation mig Præsentation af M2CAL2 Kursusbeskrivelse, herunder læringsmål Eksamen Lærebøger Skema/Blackboard Kalender Fildeling En typisk

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16 Tips og Tricks Program til eksamen Nanna Berglund d. 19.05.16 Præsentation Inden eksamen Struktur Læsning Mundtlig eksamen Under eksamen Dit oplæg Rollefordeling Skriftlig eksamen Nervøs? Efter eksamen

Læs mere

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1 Gymnasiebekendtgørelsen Bilag 25 NATURFAG April 2002 1. Identitet og formål 1.1 Naturfags centrale opgave er at behandle omverdensfænomener, der kan beskrives ved hjælp af fysik, kemi og matematik. Da

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2012

Rolf Fagerberg. Forår 2012 Forår 2012 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: DM502 og DM503 Timer: 50% forelæsninger, 50% øvelser Forudsætninger: DM502 og DM503 Eksamenform: Skriftlig eksamen: Timer: 50% forelæsninger,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Introduktion til Datalogi

Introduktion til Datalogi Introduktion til Datalogi DM534/DM558 Rolf Fagerberg Mål og midler Mål og midler Mål for kurset: 1. Hurtig indsigt i mange dele af datalogi. Dette giver perspektiv på faget og studiet og dermed øget motivation.

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Nano-Science og forskningsbaseret undervisning i Kvantemekanik

Nano-Science og forskningsbaseret undervisning i Kvantemekanik Nano-Science og forskningsbaseret undervisning i Kvantemekanik Kim Splittorff (NBI) med: K. Flensberg T. Døssing M. Kjærsgaard DGI 19. maj 2010 Hvis man forstår sin egen forskning kan man også integrere

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Matematik B. 1. Fagets rolle

Matematik B. 1. Fagets rolle Matematik B 1. Fagets rolle Faget bygger på abstraktion, logisk tænkning og ræsonnementer og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Faget beskæftiger sig både med teoretiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 06 Marie Kruses Skole Hf matematik C Lars Petersen

Læs mere

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser

Åben uddannelse, Efterår 1996, Oversættere og køretidsomgivelser 3/10/96 Seminaret den 26/10 vil omhandle den sidste fase af analysen og de første skridt i kodegenereringen. Det drejer sig om at finde betydningen af programmet, nu hvor leksikalsk og syntaktisk analyse

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Situationsanalyse, argumentation og vinkling

Situationsanalyse, argumentation og vinkling Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig Ledelse (MOL) Efterårssemestret 2016 Ledelseskommunikation i praksis Læseplan Fagansvarlig: Heidi Jønch-Clausen, ph.d., adjunkt, Center for

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere