SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014"

Transkript

1 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i kinesisk område studie På hvilket semester har du fulgt undervisningen?

2 Hvilke af følgende kurser har du fulgt?

3 Hvilke kurser på 8. semester

4 Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kursets omfang var

5 Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

6 Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedsforståelse A 4 ud af 15 studerende har svaret, hvoraf nogle fremhæver den dygtige underviser, hvor andre fandt stoffet og casen udfordrende. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Hvad lærte du af kurset? 6 studerende har svaret. Alle angiver, at de har fået maximalt udbytte af kurset i overensstemmelse med dets viden- og kompetencemål. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 4 studerende har svaret. De fremhæver den inspirerende underviser, kursusmaterialet og casearbejdet. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 3 studerende har svaret, og de fremhæver bl.a. problemer med at læse, hvad er står på tavlen i auditoriet, manglende information om casearbejdet og kursets distribution over to semestre. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende har svaret, hvoraf en efterspørger flere og bedre powerpoints, mere tekstnær gennemgang kursusmateriale samt mere information om casearbejdet.

7 Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kursets omfang var

8 Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

9 Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Evt. kommentarer: En ud af 8 studerende har svaret, at der manglede information om, hvordan caseopgaven skulle udarbejdes. Ligeledes påpeges det, at der var en vis uenighed mellem underviser og vejledere om, hvordan den skulle bygges op. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Hvad lærte du af kurset? 3 studerende har svaret og er enige i svarene under Virksomhedsforståelse A. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 3 studerende har svaret, og igen er det den kompetente underviser og kursusindholdet, der fremhæves. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 2 studerende har svaret, at kurset var for kort og til tider forvirrende. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende har svaret, og de foreslår bl.a. flere timer, større brug af tavle og ppt.

10 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kursets niveau var Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kursets omfang var

11 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

12 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Evt. kommentarer: 3 ud af 16 studerende har svaret, hvoraf to er kritiske over for brugen af en norsk grundbog, og en mener, at underviseren kræver et for højt niveau i afleveringerne. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Hvad lærte du af kurset? 7 studerende har svaret, som stort set alle bekræfter, at de opnået en viden, som er i overensstemmelse med kursets videns- og kompetencemål. En mener dog ikke at have lært noget, da det ikke passer med den profil, den pågældende ønsker! Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende har svaret, hvoraf den ene fremhæver opgaveafleveringerne. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 5 studerende har svaret, hvoraf to mener, at kurset skal fjernes eller laves til et valgfag, fordi man ikke kan bruge denne viden til noget, en anden mener, at det er for svært at lave gode opgaver, en tredje, at den norske grundbog er for svær Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende har svaret, hvoraf 2 mener, at den norske grundbog bør udskiftes, og en, at der er for meget stof, der skal gennemgås.

13 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Kursets niveau var Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Kursets omfang var

14 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

15 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Hvad lærte du af kurset? 1 ud af 2 studerende har svaret, at han/hun har lært at lave sproglige analyser. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende har svaret, at det er uklart, hvad kurset kan bruges til.

16 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Kursets niveau var Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Kursets omfang var

17 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

18 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 6 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål.

19 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kursets niveau var Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kursets omfang var

20 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

21 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Evt. kommentarer: 1 ud af 6 studerende har svaret, at det var uheldigt med aflysningen af timer, som resulterede i dårlige afleveringer. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Hvad lærte du af kurset? 1 studerende har svaret, at han/hun har lært om brugen af komma og synonymer. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende har svaret, og de fremhæver begge den dygtige og humoristiske underviser. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende fremhæver igen aflysningen af timer. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 1 studerende mener, at kurset med fordel kunne sammenlægges med kurset i grammatik.

22 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kursets niveau var Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kursets omfang var

23 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

24 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Evt. kommentarer: 1 ud af 4 studerende har svaret, at underviseren lavede mange fejl og havde problemer med at styre holdet. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Hvad lærte du af kurset? En studerende svarer, at han/hun har lært at oversætte tekster korrekt. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende svarer, at det er problem, hvis noget bedømmes som fejl, men ikke er det i den studerendes optik.

25 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Kursets niveau var Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Kursets omfang var

26 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring.

27 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, og de bekræfter begge, at de har fået viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål.

28 Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Kursets omfang var

29 Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

30 Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål. Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 1 studerende fremhæver den gode lærebog.

31 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Kursets niveau var Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Kursets omfang var

32 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

33 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Evt. kommentarer: 1 ud af 6 studerende svarer, at forløbet har været en smule forvirrende, hvad angår fokus i timerne. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Hvad lærte du af kurset? 2 studerende svarer, at de er blevet bedre til engelsk grammatik. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 1 studerende fremhæver underviserens evne til at forklare. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende påpeger, at aflysningen af timer har resulteret i dårlige afleveringer pga. manglende tidsmæssig kobling mellem det lærte stof og opgaven.

34 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kursets niveau var Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kursets omfang var

35 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

36 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Evt. kommentarer 1 ud 4 studerende svarer, at underviseren havde problemer med at håndtere klassen. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Hvad lærte du af kurset? 1 studerende mener, at kursets faglighed ikke var god nok. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 1 studerende fremhæver gode powerpoints. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 2 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver medstuderendes snak i timerne, og en anden, at underviseren var lidt uprofessionel. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: En studerende svarer, at underviseren gerne måtte være mere professionel.

37 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: British Civics A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: British Civics A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: Kursets niveau var Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: Kursets omfang var

38 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

39 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: British Civics A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål.

40 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Kursets omfang var

41 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

42 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 6 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver skrivningen af virksomhedsbreve og en anden, at kurset virkede som en gentagelse af 1. semesters pensum.

43 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Kursets omfang var

44 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

45 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Hvad lærte du af kurset 2 ud af 4 studerende har svaret, og begge fremhæver, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver underviseren og hendes dygtighed.

46 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Kursets niveau var Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Kursets omfang var

47 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

48 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 6 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? En studerende fremhæver gruppearbejdet. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende fremhæver gruppernes manglende tid til at forberede oplæg, som havde negativ betydning for kvaliteten.

49 Engelsk - Creative Business Presentation A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Creative Business Presentation A: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Creative Business Presentation A: Kursets niveau var Engelsk - Creative Business Presentation A: Kursets omfang var

50 Engelsk - Creative Business Presentation A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Creative Business Presentation A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Creative Business Presentation A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

51 Engelsk - Creative Business Presentation A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Creative Business Presentation A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, at de erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse kursets læringsmål.

52 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Kursets niveau var Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Kursets omfang var

53 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

54 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Hvad lærte du af kurset? 3 ud af 6 studerende har svaret, at de erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse kursets læringsmål. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? En studerende fremhæver den dygtige underviser.

55 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Kursets niveau var Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Kursets omfang var

56 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

57 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? En studerende fremhæver kursets underviser. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende fandt kurset udfordrende, da det ikke er et fag, der interesserer hende/ham og dermed bød på mange svære fagudtryk.

58 Creative Business Presentations B: Kender du læringsmålene for kurset? Creative Business Presentations B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Creative Business Presentations B: Kursets niveau var Creative Business Presentations B: Kursets omfang var

59 Creative Business Presentations B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Creative Business Presentations B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Creative Business Presentations B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

60 Creative Business Presentations B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Creative Business Presentations B: Evt. kommentarer: En ud af 6 studerende har svaret, at kurset burde bestås ved aktiv deltagelse. Creative Business Presentations B: Hvad lærte du af kurset? En studerende mener, at han/hun ikke kunne bruge kurset til noget. Creative Business Presentations B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende mener, at kursets placering medførte, at mange ikke mødte op. Ligeledes kunne dele af online materialet ikke tilgås. Creative Business Presentations B: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 2 studerende svarer, at kurset burde bestås via aktiv deltagelse og at det ikke er relevant.

61 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics C: British Civics C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Kursets niveau var Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Kursets omfang var

62 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

63 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Hvad lærte du af kurset? En ud af 5 studerende har svaret, at han/hun har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse kursets læringsmål. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver den dygtige underviser. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende mener, at undervisningen godt kunne have lidt hurtigere progression, og at det bl.a. ikke er nødvendigt at forklare alt.

64 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Kursets niveau var Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Kursets omfang var

65 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

66 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring.

67 Engelsk - Creative Business Presentations C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Creative Business Presentations C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Creative Business Presentations C: Kursets niveau var Engelsk - Creative Business Presentations C: Kursets omfang var

68 Engelsk - Creative Business Presentations C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Creative Business Presentations C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Creative Business Presentations C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

69 Engelsk - Creative Business Presentations C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Creative Business Presentations C: Hvad lærte du af kurset? En ud af 3 studerende har svaret, at han/hun er blevet bedre til at fremlægge på fremmedsproget.

70 Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kursets niveau var Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kursets omfang var

71 Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

72 Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomheden i den globare verden 3 ud af 7 studerende har svaret. To mener, at det var svært at se koblingen mellem dette fag og Virksomhedens kommunikation i den globale verden, og en tredje kommenterer mængden af information på semesteret. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Hvad lærte du af kurset? 3 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 4 studerende har svaret, og de fremhæver underviserens gode engelskkundskaber og hendes interesse for at tale sproget samt hendes evne til at koble teori med praksis. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? To studerende har svaret, og de fremhæver den uklare kobling mellem de to ovennævnte fag samt et relativt højt abstraktionsniveau. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 2 studerende har svaret, og de foreslår mere praksisorientering.

73 Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kursets omfang var

74 Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

75 Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Evt. kommentarer: 3 ud af 7 studerende har svaret, hvoraf en mener det samme som for ovennævnte kursus, en finder faget kedeligt, og en tredje fremhæver underviserens evne til at formidle svære og abstrakte tekster. samme som i virksomheden i den globale verden. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Hvad lærte du af kurset? 2 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 3 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver kursets lærebog, en anden analysen af tekster og en tredje gruppearbejdet. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 3 studerende har svaret, hvoraf to fremhæver mængden af stof ift. den tid, der var til rådighed, og en tredje, at faget var uinteressant. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende foreslår bedre koordination mellem mængden af stof og tid samt bedre kobling til Virksomheden i den globale verden.

76 Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kursets niveau var Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kursets omfang var

77 Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

78 Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 5 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver kursusmaterialet og variationen i undervisningsformer. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 1 studerende foreslår, at underviseren også bliver deres projektvejleder, så de ikke skal have en anden vejleder, hvilket er utilfredsstillende.

79 Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Kursets niveau var Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Kursets omfang var

80 Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

81 Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Evt. kommentarer: 1 ud af 3 studerende har svaret, at det var et problem, at underviseren ikke kunne præcisere, hvad eksamen indeholdt. Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende fremhæver, at den indholdsmæssige sammenhæng mellem kursusgangene ikke var tydelig.

82 Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kursets niveau var Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kursets omfang var

83 Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

84 Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Hvad lærte du af kurset? En ud af 5 studerende svarer, at han/hun har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver underviserens viden om emnet og hendes evne til at formidle det. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? To studerende fremhæver, at kurset var lidt tørt og at sammenhængen med andre fag ikke var tydelig. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: En studerende foreslår større inddragelse af de studerende.

85 Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kursets niveau var Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kursets omfang var

86 Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

87 Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Hvad lærte du af kurset? 3 ud af 6 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver fokus på kriser og fagets relevans. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende fremhæver den til tider sene tilgængelighed af materiale i Moodle samt materiale, som ikke blev gennemgået. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 2 studerende foreslår, at materialet bliver lagt ud i Moodle i god tid og at der gives flere praktiske eksempler. Har du nogen kommentarer til spørgeskemaets udformning? En studerende ønsker mulighed for at kunne kommentere på specialiseringerne.

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - chkud08@student.sdu.dk Maria Buhl Hansen - marih09@student.sdu.dk Indhold Indhold 2 1 Indledning 4 1.1 Matematik-økonomi.......................

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, mra@asb.dk Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P )

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. M a s t e r i H u m a n i s t i s k P a l l i a t i o n ( M H P ) Deltog du i undervisningen? Deltog du i alle forelæsningerne på modulet? 1 Hvor mange forelæsninger deltog du i? Hvad var grunden? Efter torsdagens 2 forelæsninger med xxx forudså jeg, at mere af hendes

Læs mere