SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014"

Transkript

1 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i kinesisk område studie På hvilket semester har du fulgt undervisningen?

2 Hvilke af følgende kurser har du fulgt?

3 Hvilke kurser på 8. semester

4 Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kursets omfang var

5 Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

6 Engelsk - Virksomhedsforståelse A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedsforståelse A 4 ud af 15 studerende har svaret, hvoraf nogle fremhæver den dygtige underviser, hvor andre fandt stoffet og casen udfordrende. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Hvad lærte du af kurset? 6 studerende har svaret. Alle angiver, at de har fået maximalt udbytte af kurset i overensstemmelse med dets viden- og kompetencemål. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 4 studerende har svaret. De fremhæver den inspirerende underviser, kursusmaterialet og casearbejdet. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 3 studerende har svaret, og de fremhæver bl.a. problemer med at læse, hvad er står på tavlen i auditoriet, manglende information om casearbejdet og kursets distribution over to semestre. Engelsk - Virksomhedsforståelse A: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende har svaret, hvoraf en efterspørger flere og bedre powerpoints, mere tekstnær gennemgang kursusmateriale samt mere information om casearbejdet.

7 Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kursets omfang var

8 Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

9 Engelsk - Virksomhedsforståelse B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Evt. kommentarer: En ud af 8 studerende har svaret, at der manglede information om, hvordan caseopgaven skulle udarbejdes. Ligeledes påpeges det, at der var en vis uenighed mellem underviser og vejledere om, hvordan den skulle bygges op. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Hvad lærte du af kurset? 3 studerende har svaret og er enige i svarene under Virksomhedsforståelse A. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 3 studerende har svaret, og igen er det den kompetente underviser og kursusindholdet, der fremhæves. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 2 studerende har svaret, at kurset var for kort og til tider forvirrende. Engelsk - Virksomhedsforståelse B: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende har svaret, og de foreslår bl.a. flere timer, større brug af tavle og ppt.

10 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kursets niveau var Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kursets omfang var

11 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

12 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Evt. kommentarer: 3 ud af 16 studerende har svaret, hvoraf to er kritiske over for brugen af en norsk grundbog, og en mener, at underviseren kræver et for højt niveau i afleveringerne. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Hvad lærte du af kurset? 7 studerende har svaret, som stort set alle bekræfter, at de opnået en viden, som er i overensstemmelse med kursets videns- og kompetencemål. En mener dog ikke at have lært noget, da det ikke passer med den profil, den pågældende ønsker! Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende har svaret, hvoraf den ene fremhæver opgaveafleveringerne. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 5 studerende har svaret, hvoraf to mener, at kurset skal fjernes eller laves til et valgfag, fordi man ikke kan bruge denne viden til noget, en anden mener, at det er for svært at lave gode opgaver, en tredje, at den norske grundbog er for svær Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse A: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende har svaret, hvoraf 2 mener, at den norske grundbog bør udskiftes, og en, at der er for meget stof, der skal gennemgås.

13 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Kursets niveau var Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Kursets omfang var

14 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

15 Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Hvad lærte du af kurset? 1 ud af 2 studerende har svaret, at han/hun har lært at lave sproglige analyser. Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? Engelsk - Genre- og sprogbrugsanalyse B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende har svaret, at det er uklart, hvad kurset kan bruges til.

16 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Kursets niveau var Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Kursets omfang var

17 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

18 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 6 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål.

19 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kursets niveau var Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kursets omfang var

20 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

21 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Evt. kommentarer: 1 ud af 6 studerende har svaret, at det var uheldigt med aflysningen af timer, som resulterede i dårlige afleveringer. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Hvad lærte du af kurset? 1 studerende har svaret, at han/hun har lært om brugen af komma og synonymer. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende har svaret, og de fremhæver begge den dygtige og humoristiske underviser. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende fremhæver igen aflysningen af timer. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold B: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 1 studerende mener, at kurset med fordel kunne sammenlægges med kurset i grammatik.

22 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kursets niveau var Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kursets omfang var

23 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

24 Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Evt. kommentarer: 1 ud af 4 studerende har svaret, at underviseren lavede mange fejl og havde problemer med at styre holdet. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Hvad lærte du af kurset? En studerende svarer, at han/hun har lært at oversætte tekster korrekt. Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? Engelsk - Skriftlig sprogproduktion - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende svarer, at det er problem, hvis noget bedømmes som fejl, men ikke er det i den studerendes optik.

25 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Kursets niveau var Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Kursets omfang var

26 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring.

27 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, og de bekræfter begge, at de har fået viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål.

28 Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Kursets omfang var

29 Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

30 Engelsk - Virksomhedskommunikation A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål. Engelsk - Virksomhedskommunikation A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 1 studerende fremhæver den gode lærebog.

31 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Kursets niveau var Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Kursets omfang var

32 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

33 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Evt. kommentarer: 1 ud af 6 studerende svarer, at forløbet har været en smule forvirrende, hvad angår fokus i timerne. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Hvad lærte du af kurset? 2 studerende svarer, at de er blevet bedre til engelsk grammatik. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 1 studerende fremhæver underviserens evne til at forklare. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende påpeger, at aflysningen af timer har resulteret i dårlige afleveringer pga. manglende tidsmæssig kobling mellem det lærte stof og opgaven.

34 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kursets niveau var Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kursets omfang var

35 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

36 Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Evt. kommentarer 1 ud 4 studerende svarer, at underviseren havde problemer med at håndtere klassen. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Hvad lærte du af kurset? 1 studerende mener, at kursets faglighed ikke var god nok. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 1 studerende fremhæver gode powerpoints. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 2 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver medstuderendes snak i timerne, og en anden, at underviseren var lidt uprofessionel. Engelsk - Grammatik og sprogbeskrivelse - Hold C: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: En studerende svarer, at underviseren gerne måtte være mere professionel.

37 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: British Civics A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: British Civics A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: Kursets niveau var Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: Kursets omfang var

38 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

39 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics A: British Civics A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål.

40 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Kursets omfang var

41 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

42 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold B: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 6 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver skrivningen af virksomhedsbreve og en anden, at kurset virkede som en gentagelse af 1. semesters pensum.

43 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Kursets omfang var

44 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

45 Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Hvad lærte du af kurset 2 ud af 4 studerende har svaret, og begge fremhæver, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets mål. Engelsk - Virksomhedskommunikation - Hold C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver underviseren og hendes dygtighed.

46 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Kursets niveau var Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Kursets omfang var

47 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

48 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 6 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? En studerende fremhæver gruppearbejdet. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market A: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 1 studerende fremhæver gruppernes manglende tid til at forberede oplæg, som havde negativ betydning for kvaliteten.

49 Engelsk - Creative Business Presentation A: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Creative Business Presentation A: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Creative Business Presentation A: Kursets niveau var Engelsk - Creative Business Presentation A: Kursets omfang var

50 Engelsk - Creative Business Presentation A - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Creative Business Presentation A - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Creative Business Presentation A - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

51 Engelsk - Creative Business Presentation A - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Creative Business Presentation A: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 8 studerende har svaret, at de erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse kursets læringsmål.

52 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Kursets niveau var Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Kursets omfang var

53 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

54 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Hvad lærte du af kurset? 3 ud af 6 studerende har svaret, at de erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse kursets læringsmål. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? En studerende fremhæver den dygtige underviser.

55 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Kursets niveau var Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Kursets omfang var

56 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

57 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? En studerende fremhæver kursets underviser. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and market B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende fandt kurset udfordrende, da det ikke er et fag, der interesserer hende/ham og dermed bød på mange svære fagudtryk.

58 Creative Business Presentations B: Kender du læringsmålene for kurset? Creative Business Presentations B: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Creative Business Presentations B: Kursets niveau var Creative Business Presentations B: Kursets omfang var

59 Creative Business Presentations B - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Creative Business Presentations B - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Creative Business Presentations B - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

60 Creative Business Presentations B - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Creative Business Presentations B: Evt. kommentarer: En ud af 6 studerende har svaret, at kurset burde bestås ved aktiv deltagelse. Creative Business Presentations B: Hvad lærte du af kurset? En studerende mener, at han/hun ikke kunne bruge kurset til noget. Creative Business Presentations B: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende mener, at kursets placering medførte, at mange ikke mødte op. Ligeledes kunne dele af online materialet ikke tilgås. Creative Business Presentations B: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 2 studerende svarer, at kurset burde bestås via aktiv deltagelse og at det ikke er relevant.

61 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Society: British Civics C: British Civics C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Kursets niveau var Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Kursets omfang var

62 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

63 Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Hvad lærte du af kurset? En ud af 5 studerende har svaret, at han/hun har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse kursets læringsmål. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver den dygtige underviser. Engelsk - Kultur og samfundsforhold/culture and Sodiety: British Civics C: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende mener, at undervisningen godt kunne have lidt hurtigere progression, og at det bl.a. ikke er nødvendigt at forklare alt.

64 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Kursets niveau var Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C: Kursets omfang var

65 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

66 Engelsk - Erhvervs- og markedsforhold/business and Market C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring.

67 Engelsk - Creative Business Presentations C: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Creative Business Presentations C: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Creative Business Presentations C: Kursets niveau var Engelsk - Creative Business Presentations C: Kursets omfang var

68 Engelsk - Creative Business Presentations C - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Creative Business Presentations C - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Creative Business Presentations C - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

69 Engelsk - Creative Business Presentations C - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Creative Business Presentations C: Hvad lærte du af kurset? En ud af 3 studerende har svaret, at han/hun er blevet bedre til at fremlægge på fremmedsproget.

70 Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Jeg har på kurset alt i alt brugt Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kursets niveau var Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kursets omfang var

71 Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

72 Engelsk - Virksomheden i den globare verden - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomheden i den globare verden 3 ud af 7 studerende har svaret. To mener, at det var svært at se koblingen mellem dette fag og Virksomhedens kommunikation i den globale verden, og en tredje kommenterer mængden af information på semesteret. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Hvad lærte du af kurset? 3 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 4 studerende har svaret, og de fremhæver underviserens gode engelskkundskaber og hendes interesse for at tale sproget samt hendes evne til at koble teori med praksis. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? To studerende har svaret, og de fremhæver den uklare kobling mellem de to ovennævnte fag samt et relativt højt abstraktionsniveau. Engelsk - Virksomheden i den globare verden: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 2 studerende har svaret, og de foreslår mere praksisorientering.

73 Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kursets niveau var Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kursets omfang var

74 Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

75 Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Evt. kommentarer: 3 ud af 7 studerende har svaret, hvoraf en mener det samme som for ovennævnte kursus, en finder faget kedeligt, og en tredje fremhæver underviserens evne til at formidle svære og abstrakte tekster. samme som i virksomheden i den globale verden. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Hvad lærte du af kurset? 2 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 3 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver kursets lærebog, en anden analysen af tekster og en tredje gruppearbejdet. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? 3 studerende har svaret, hvoraf to fremhæver mængden af stof ift. den tid, der var til rådighed, og en tredje, at faget var uinteressant. Engelsk - Virksomhedens kommunikation i den globale verden: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 3 studerende foreslår bedre koordination mellem mængden af stof og tid samt bedre kobling til Virksomheden i den globale verden.

76 Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kursets niveau var Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kursets omfang var

77 Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

78 Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Hvad lærte du af kurset? 2 ud af 5 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende har svaret, hvoraf en fremhæver kursusmaterialet og variationen i undervisningsformer. Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? Engelsk - Organisationskommunikation i offentlige medier: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 1 studerende foreslår, at underviseren også bliver deres projektvejleder, så de ikke skal have en anden vejleder, hvilket er utilfredsstillende.

79 Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Kursets niveau var Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Kursets omfang var

80 Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

81 Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Evt. kommentarer: 1 ud af 3 studerende har svaret, at det var et problem, at underviseren ikke kunne præcisere, hvad eksamen indeholdt. Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? Engelsk - Forbrugergrupper og forbrugerkultur: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende fremhæver, at den indholdsmæssige sammenhæng mellem kursusgangene ikke var tydelig.

82 Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kursets niveau var Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kursets omfang var

83 Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

84 Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Hvad lærte du af kurset? En ud af 5 studerende svarer, at han/hun har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver underviserens viden om emnet og hendes evne til at formidle det. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? To studerende fremhæver, at kurset var lidt tørt og at sammenhængen med andre fag ikke var tydelig. Engelsk - Sprog- og kommunikationspolitik: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: En studerende foreslår større inddragelse af de studerende.

85 Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kursets niveau var Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kursets omfang var

86 Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces.

87 Engelsk - Strategi og markedskommunikation - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Hvad lærte du af kurset? 3 ud af 6 studerende har svaret, at de har erhvervet sig viden og kompetencer i overensstemmelse med kursets læringsmål. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som særligt gode? 2 studerende fremhæver fokus på kriser og fagets relevans. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Er der nogle aspekter ved kurset, du vil fremhæve som mindre gode? En studerende fremhæver den til tider sene tilgængelighed af materiale i Moodle samt materiale, som ikke blev gennemgået. Engelsk - Strategi og markedskommunikation: Kommentarer/forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt: 2 studerende foreslår, at materialet bliver lagt ud i Moodle i god tid og at der gives flere praktiske eksempler. Har du nogen kommentarer til spørgeskemaets udformning? En studerende ønsker mulighed for at kunne kommentere på specialiseringerne.

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Kursusevaluering SIV spansk forår 2015

Kursusevaluering SIV spansk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV spansk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

SIV Engelsk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Engelsk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Engelsk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) specialisering

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering Kinesiske områdestudier kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Hvilke kurser på 8. semester Tysk -

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV engelsk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV engelsk Kursusevaluering efterår 2013 SIV engelsk Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Cas Specialisering

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Respondenter Procent socialkandidat 38 100,0% I alt 38 100,0% Respondenter Procent Fuldtid 25 65,8% Deltid 13 34,2% I alt 38 100,0%

Respondenter Procent socialkandidat 38 100,0% I alt 38 100,0% Respondenter Procent Fuldtid 25 65,8% Deltid 13 34,2% I alt 38 100,0% Organisation socialkandidat 38 100,0% I alt 38 100,0% Har du deltaget på fuld- eller "deltid" i efteråret 2007? Fuldtid 25 65,8% Deltid 13 34,2% I alt 38 100,0% Hvor har du deltaget i undervisningen? Aalborg

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Modul Kommunikation og ledelse, E13

Modul Kommunikation og ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Sundhedsøkonomi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Evaluering 6. semester foråret 2012

Evaluering 6. semester foråret 2012 Evaluering 6. semester foråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 6. semester: Evaluering af Valgfag: Finansielle markeder Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Side 1 af 13 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E06-1 Skema A Kursusevaluering Statistik 19 kunne besvare dette evalueringsskema 15 har besvaret dette evalueringsskema 78.95 svarprocent:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13

Modulet - Ledelse af reform og forandring, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan vil du alt i alt beskrive dit udbytte af kurset? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Evaluering, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Evaluering bruges som begreb og begrundelse i snart sagt alle sammenhænge.

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees

NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees Udført af auxilium, Graz Maj 2011 Resultater af evaluering af interviews med eksaminanterne på niveau 1 (førstehjælpskursus) Evalueringsspørgsmålene

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Den gode formidling i kursusundervisningen

Den gode formidling i kursusundervisningen Den gode formidling i kursusundervisningen Studenteroplæg Indledning Hovedtanken bag dette materiale er, at semesterkoordinatorer og undervisere skal gøre sig tanker og overvejelser omkring det forstående

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Hvordan vurderer du: - modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet Jette Egelund Holgaard Aalborg Universitet, Danmark Hvad nu? Aalborg modellen Anvendelsen af læringsmål

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere