VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora"

Transkript

1 Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

2 HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum, og vi ønsker at fremme projekter og aktiviteter, der er med til at nytænke folkeoplysningen. Vi er et oplysningsforbund for foreninger og aftenskoler i hele Danmark. Alle vores foreninger laver folkeoplysende aktiviteter med kurser inden for kreativt håndværk, foredrag, madlavningskurser, sprogkurser, debatarrangementer, medlemsaktiviteter og meget andet. Hvis I er en forening, der arbejder med folkeoplysende aktiviteter, kan I med fordel melde jer ind i Fora. Som medlem af Fora bliver jeres forening en del af et forbund, der tæller små og store foreninger fra hele landet. Som medlem kan I få råd og vejledning fra sekretariatets konsulenter, I kan hente inspiration på nogle af de kurser og workshops, vi afholder for vores medlemmer, og I får adgang til økonomisk støtte, hjælp til administration, lønkørsel og meget mere i forhold til at drive jeres forening. Som medlem af Fora bliver I en del af Danmarks største netværk af foreninger, der har kreativt håndværk som primært fokus. får I adgang til efteruddannelse og inspiration til aktiviteter. kan I søge om økonomisk støtte til nye projekter og initiativer. kan I få hjælp til administration og udvikling af jeres forening eller hjælp til oprettelse og godkendelse som folkeoplysende forening i jeres kommune. kan I få hjælp til markedsføring af jeres forenings aktiviteter.

3 Støtte fra foras puljer Foras medlemsforeninger har mulighed for at søge støtte til projekter, der udvikler foreningen eller jeres aktiviteter, lærere, ledere eller bestyrelsesmedlemmer. I kan altid kontakte os og få hjælp og gode råd, hvis du har en idé, du vil søge om støtte til. Udviklingspuljen Udviklingspuljen giver støtte til udviklingsprojekter i bred forstand. Projekterne skal have til formål at synliggøre eller udvikle foreningen og dens aktiviteter. Du kan få inspiration ved at læse om tidligere støttede projekter på hjemmesiden ØKONOMISK STØTTE Undervisningsmateriel og computere Puljen støtter indkøb af forskellige former for redskaber, værktøjer o.lign., der er nødvendige for at holde et højt niveau i undervisningen og/eller sætte helt nye kurser op. Der kan også søges om støtte til computer til administrationsbrug. Uddannelsespuljen Uddannelsespuljen giver støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelse, som ikke udbydes af Fora. Støtten kan gives til alle, der er tilknyttet foreningen både skoleleder, bestyrelse og undervisere så længe kurset understøtter deres funktion i foreningen. Bemærk, at der kan gives særlig støtte til Foras underviseres deltagelse i kurserne på I kan finde ansøgningsskemaer til Foras puljer og vejledning på under Fora tilbyder. Muligheden for at søge om støttekroner er inddelt i fire puljer: Foreningshjælp Fora støtter opstart af helt nye foreninger, ligesom vi træder til med hjælp til fortsat drift, hvis foreningen kommer i krise. Udviklingpuljen Undervisningsmateriale Uddannelsespuljen Foreningshjælp

4 Hjælp til administration Gratis lønkørsel eller hjælp hertil Fora tilbyder alle medlemsforeninger hjælp til lønkørsel. Foreninger, som har mulighed for selv at ordne løn, tilbydes hjælp til opstart og kørsel med lønbehandlingsprogrammet Danløn. Foreninger, som ikke har mulighed for selv at ordne løn, tilbydes gratis lønkørsel. Kontakt Foras sekretariat for flere oplysninger eller send en mail til: DOFO & SUMMA SUMMARUM DOFO er et administrationsprogram til aftenskoler udviklet af Fora til vores medlemmer. Gennem DOFO kan man holde styr på kurser, kursister, undervisere, lokaler, tilskudsregnskab og meget mere. DOFO er gratis for alle medlem af Fora, og der udbydes løbende kurser i brugen af det. Summa Summarum er vores regnskabsprogram, som også er gratis for vores medlemmer at benytte. Der afholdes løbende kurser i brugen af det. Gratis lovpligtige forsikringer Alle foreninger og skoler med folkeoplysning eller anden virksomhed med ansatte har pligt til at have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de ansatte, uanset om disse er lønnede eller ulønnede. Medlemmer af Fora får gratis Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) og Erhvervsansvarsforsikring (ikke lovpligtig). Forsikringerne dækker lønnede medarbejdere, men også de personer, som udfører et stykke arbejde i forbindelse med foreningen/ skolens aktiviteter. Altså dækkes også frivillige, ulønnede hjælpere. CopyDan Fora har indgået en fælles aftale med Copydan for alle interesserede foreninger i Fora. Hvis den enkelte forening accepterer at være en del af den fælles aftale, betales et mindre beløb (bestemt af foreningens undervisningstimer) til Copydan, og så kan foreningen og dens undervisere lave uddelingskopier til kursisterne og andre naturligvis stadig inden for de gældende regler for kopiering. Den samlede aftale er billigere for foreningerne, end hvis de selv hver for sig skulle indgå aftaler med Copydan. Indkøbsaftale og rabatordninger Fora har flere forskellige indkøbsaftaler, hvor foreningerne kan få rabat på serviceydelser som telefoni, kopimaskiner o.a. Derudover kan foreningerne opnå rabatter på indkøb af computerudstyr og software. Fora kan hjælpe med at finde gode priser samt henvise til forhandlere. Foreningerne kan også gøre brug af de aftaler, der er forhandlet af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). Kontakt sekretariatet, hvis I er interesserede i at benytte disse aftaler. Central skolelederordning Har jeres forening problemer med at finde skoleleder til at varetage dagligdagen omkring kursusplanlægning/gennemførelse ol. vil Foras konsulenter gerne prøve at hjælpe jer med kontakt til mulige skoleledere. Samme hjælp ydes også til foreninger, der ikke har undervisning efter folkeoplysningsloven, men gerne vil have det. Løsøre- og bygningsforsikring Foras foreninger kan tegne billige løsøre- og bygningsforsikringer gennem forsikringsselskabet ALKA. En løsøreforsikring med dækning op til kr. koster pt. ca. 700 kr. om året. Ved tegning af bygnings- og/eller løsøreforsikring medfølger automatisk en gratis udstillingsforsikring. Værd at vide På kan du finde ALT om aftenskolen. Se under Værd at vide

5 efteruddannelse, udvikling og inspiration Administrations- og inspirationskurser Fora tilbyder kurser i det at administrere en aftenskole. Først og fremmest afholdes en række kurser i ledelse af en aftenskole primært rettet mod skoleledere men også mod bestyrelsesmedlemmer og andre, der kunne have lyst til at få indsigt i det daglige arbejde. Kurserne er en lille, solid lederuddannelse. Desuden afholdes en række forskellige kurser med jævne mellemrum, for eksempel kurser i administrationssystemet DOFO, hjemmesidekurser osv. Du kan finde kurserne på Landsmødet På det årlige landsmøde bestræber sekretariatet sig på, at der ved siden af den formelle generalforsamling arrangeres foredrag og workshops, der giver deltagerne brugbar inspiration og værktøjer med hjem. Workshopdag Hvert år afholder vi Workshopdag, hvor medlemmerne kan vælge sig ind på en række forskellige små kurser og workshops. Udover ny viden og inspiration har deltagerne også mulighed for at netværke i de indlagte pauser. fagkursus.dk Fagkursus.dk Fora har en omfattende og helt unik kursusvirksomhed for undervisere i håndværksfag. Kurserne markedsføres på Kontakt fora.dk eller Lotte Helle på dk for flere oplysninger. Projekter Det er vigtigt, at foreningernes aktiviteter har mulighed for at udvikle og tilpasse sig behovene i samfundet. Fora søger løbende at afdække behov og iværksætte projekter, der på forskellig vis udvikler undervisningsmetoder eller fag. Dette sker ofte i samarbejde med både foreningerne og eksterne partnere. Internationale projekter Flere af vores medlemmer arbejder med internationale projekter, hvor viden og kunnen bliver udvekslet på tværs af landegrænser. Du kan læse mere om disse projekter på vores hjemmeside.

6 Information og vejledning Konsulenterne Foras konsulenter står til rådighed for personlig hjælp - enten pr. telefon eller via . Desuden kommer konsulenterne gerne ud i foreningerne til for eksempel små lokale kurser, inspirationsmøder osv. Og så står konsulenterne til rådighed for en uformel snak, hvis der er behov for det. På bagsiden af denne folder finder du en beskrivelse af alle Foras medarbejdere og deres respektive arbejdsområder. ForeningsUdviklingsSamtaler (FUS) FUS er et tilbud til foreningerne om at få besøg af en af Foras konsulenter til et møde med foreningens bestyrelse. Målet er, at alle Foras foreninger med nogle års mellemrum får et FUS-besøg, hvor sekretariatet får oplysninger om, hvad der sker i foreningen og foreningen får oplysninger om, hvad de kan få af hjælp i Fora. I er meget velkomne til selv at invitere en konsulent til et besøg, hvis I har behov. Det kunne f.eks. være en god introduktion til en ny bestyrelse. Medlemsblad Fora har et medlemsblad, der sendes til alle skoleledere, formænd og bestyrelses-medlemmer i Foras foreninger. I bladet kan man læse om en masse forskellige emner, der har relevans for folkeoplysningen. Medlemsbladet informerer, inspirerer, debatterer. Emner til artikler, læserbreve, notitser osv. modtages med glæde. NYHEDER OG info fra Fora Alle bestyrelser i Foras foreninger modtager nyheder og orientering fra Fora. Vores nyhedsmail - kaldet infomail - indeholder information om fx kurser, om evt. lovgivningsændring relevant for foreninger og aftenskoler, info om tilskudsordninger mv. Vi anbefaler, at mindst én i hver forening modtager og læser disse nyheder. Hjemmesiden Hjemmesiden indeholder mange relevante oplysninger. Her kan du kan finde stort set alle oplysninger om folkeoplysningsvirksomhed. Her er forklaringer på og gode råd til, hvordan man administrerer, markedsfører og aflønner. Her kan du se, hvem der sidder i Foras styrelse, hvad den gældende lønsats for undervisere er, hvordan man søger Foras puljer, hvornår de næste kurser afholdes og meget mere. Medlemsblad Medlemsbladet, udkommer fire gange om året. Her kan du læse om, hvad der sker ude i Foras foreninger, på vores aftenskoler og læse om nye tendenser inden for folkeoplysningen.

7 Hjælp til markedsføring GRATIS HJEMMESIDE TIL JERES FORENING Fora har udviklet hjemmesidesystemet Foraweb, som er nemt at bruge og gratis for alle Foras foreninger. Systemet kræver blot, at man har adgang til Internettet altså skal man ikke bruge specielle programmer for at komme i gang. Der afholdes løbende gratis kurser i brugen af hjemmesidesystemet. Hold dig orienteret om næste gratis kursus på Let genkendelig mail-adresse Foreningen kan få oprettet et mail-alias på domænerne husflid.dk, fo.dk samt fora.dk. Det betyder, at en adresse eksempelvis kan være Ud over at være nem at forbinde med foreningen, bliver alle s, der sendes til adressen, tjekket for spam og virus. Vi anbefaler, at man benytter vores tilbud frem for at benytte f.eks. en hotmail-adresse som hovedkontakt til foreningen. Aftale om portorabat Fora har sammen med en række andre oplysningsforbund indgået en aftale med PostDanmark om rabat på husstandsomdeling af kursuskataloger. Det betyder, at jeres forening kan få ganske stor rabat på at få omdelt jeres kursuskatalog med posten. Men der skal omdeles mindst eks. Læs mere på eller kontakt sekretariatet. BRUG AF SOCIALE MEDIER Har jeres forening behov for hjælp til at oprette en profil på fx Facebook, Twitter eller Pinterest, hjælper vi jer gerne med det. De sociale medier kan være en god måde at udbrede kendskabet til jeres forening lokalt og kan være en billig måde at annoncere kurser på. Kontakt sekretariatet for at høre mere. Dankortløsning Gennem Fora kan I tilbyde jeres deltagere at betale kursusgebyr mv. med Dankort over nettet, mod at I selv betaler transaktionsgebyr. Løsningen er integreret med administrationsprogrammet DOFO, således at deltagere både kan tilmelde sig og betale i samme arbejdsgang over nettet.

8 KONTAKT TIL SEKRETARIATET Fora Gammel Kongevej 39G, 1. sal 1610 København V mail: tlf.: Medarbejdere på Foras sekretariat Bernhard Trier Frederiksen Sekretariatsleder tlf.: mobil: Inge Bay Regnskabskonsulent tlf.: mobil: Solveig Heldt Sekretær og receptionist tlf.: mobil: Marlene Berth Nielsen Udviklingskonsulent tlf.: mobil: Henriette Corvinius Andersen Foreningskonsulent tlf.: mobil: Louise Albers Kommunikationskonsulent tlf.: mobil: Snebjørn Andersen IT-konsulent tlf.: mobil: Henrik Bro IT-konsulent tlf.: mobil: Peter Koefoed Brix IT-konsulent mobil: Lisbeth Kristensen DOFO- og SummaSummarum-supporter tlf.: Lotte Helle Kursuskonsulent tlf.: mobil:

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere