Bestyrelsesudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesudvikling"

Transkript

1 LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015

2 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune timer i 2014 Udbudt 160 hold i Økonomi: meget fornuftig 50-års jubilæum den 12. september 2015 Formand: Henning Ryberg Skoleleder: Claus Kronborg

3 Slogan LOF værdi til dig og dit liv Byens Dag- og Aftenskole (vi er lokalt i dit nærområde)

4 Strategi for LOF Haslev "Et menneske, der hverken har en drøm eller en plan, er et menneske uden fremtid citat af Dr. Kenneth Walker Det samme kan siges om en virksomhed citat LOF Haslev

5 Strategi for LOF Overordnet plan for strategien Strategiplan : Godkendt af Landsstyrelsen Handlingsplan for strategi 2015: Godkendt af Landsstyrelsen Strategimøde i LOF Haslev: Afholdt 25. oktober 2014

6 Strategi for LOF Haslev Det hele begyndte med en brainstorm på et af de månedlige møder mellem formand og skoleleder. Vi : - udarbejdede en liste med en masse spørgsmål til bestyrelsen - vi systematiserede listen - nedbragte listen til ca. 20 spørgsmål

7 Strategi for LOF Haslev

8 Strategi for LOF Haslev Vi delte spørgsmålene op i følgende kategorier: Udvikling: For at spotte trends og finde ud af hvordan vi kan tænke ud af boxen Bestyrelsen: Hvordan bliver vi selvsupplerende og kan bestyrelsen gøre noget Daglig drift (økonomi og administration): Kan og vil bestyrelsen på nogen måde inddrages i den daglige drift (ud fra filosofien vi løfter i flok ) Andet: Andet der ikke har været drøftet

9 Strategi for LOF Haslev Eksempler under Udvikling * Kan du nævne 8-10 "nye" aktiviteter (kursustilbud / hold) som vi i LOF Haslev fremadrettet kan tilbyde? * Hvor ser du nye "trends" indenfor fag og kurser? * Kan LOF Haslev være "foregangsoplysningsforbund" indenfor et specielt område der kendetegner LOF og i givet fald hvilke (nævn mindst to områder)? * Kan et initiativ som "LOF Ung" i Haslev-regi være et alternativt tilbud til vores nuværende målgruppe +50 år? * Kan et initiativ som "LOF Business" i Haslev regi være et alternativt tilbud til vores nuværende målgruppe? (Her tænkes på kurser til erhvervslivet i samarbejde med Business Faxe Copenhagen). * Kan LOF Haslev være et alternativ til foreningerne i Faxe Kommune hvad angår tilbud og bestilte kurser for foreningers bestyrelser (eks.: arrangement af instruktøruddannelser, kurser for bestyrelser og andre kursusformer for foreningerne)? * Hvor ser du LOF Haslev om 2-3 år som oplysningsforbund/aftenskole?

10 Forberedende proces I stedet for at drøfte spørgsmålene på et møde hvor alle gerne vil kommentere og sætte sit aftryk, fik alle bestyrelsesmedlemmer fremsendt et spørgeskema med 20 spørgsmål og problemstillinger. Bestyrelsesmedlemmerne kunne så anvende egen tid i ro og fred, til selv at tænke tanker uafhængig af andre.

11 Handling En af handlingerne fra vores strategimøde omkring hvordan vi sikre os fremtidige nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev udarbejdelsen af en folder: Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer i LOF Haslev

12 Succesen Hvad tror I der kom ud af dette indenfor 3 måneder? 5 nye interesserede og nøje udvalgte bestyrelsessuppleanter, som ønsker at indgå i vores frivillige arbejde!!!!!!!

13 Der skal udarbejdes en kærnefortælling Hvad gør LOF Haslev anderledes end andre foreninger i området? Hvad er vi særlig gode til? Hvilken betydning synes vi, at LOF Haslev har i lokalområdet og i Faxe Kommune? Hvordan er det godt at være kursist, ansat, underviser eller frivillig hos os? Hvordan vil vi i LOF Haslev gerne opfattes af omverdenen? LOF Haslevs historie skal være spændende, attraktiv og let at formidle

14 Hvad med alle de nye bestyrelsesmedlemmer? De skal integreres i bestyrelsen De skal deltage på LOF s årlige bestyrelseskurser De skal have opgaver omkring foredrag m.v. De skal spotte og være sparingspartnere for skolelederen og formand De skal komme med idéer til videreudvikling De skal videreudvikle og præge LOF s kursusudbud De kan deltage gratis på vore kurser og foredrag m.fl. De skal være ambassadører i lokalsamfundet i kommunen De kan som suppleanter deltage i vores bestyrelsesmøder Deltage i de årlige LOF idétræf

15 Med de nye potentielle bestyrelsesmedlemmer kunne vi også.. Vælge at udvide bestyrelsen Klarlægge bestyrelseskompetencer (hvad skal personen være god til?) foretage en netværks- og interessentanalyse Have en bestyrelseskandidatsamtale, hvor vi fortæller om opgaver i bestyrelsesarbejdet evt. teamroller m.v. Oplyse om forventninger og tilbud til personen (What s in it for me?) Udarbejde kompetencebeskrivelser som er nødvendige for at kunne opfylde de enkelte funktioner/roller i LOF Haslev Udarbejde en oversigt over opgaver der skal løses i bestyrelsen fordelt på best.medlemmerne Lade personen indgå i et ambassadørkorps af frivillige Frivilligheds-inspirations-dag afholdes

16 Mål, vision og mission Mål Vision Mission Værdier Handleplaner

17 Mål, visioner og mission LOF s overordnede mål: At sikre LOF en mere synlig rolle som samfundsaktør samt at sikre LOF større markedsandele inden udgangen af 2015 LOF Haslevs mål: LOF Haslev er et oplysningsforbund der tilbyder dag- og aftenskoleundervisning til voksne og unge der realiseres gennem - attraktive kursustilbud - kommunens foretrukne uddannelsespartner - effektiv, professionel og bæredygtig drift

18 Mål, visioner og mission LOF s mission: LOF vil sikre, at befolkningen er på forkant med fremtidens udfordringer det gælder både udviklingen i samfundet, på arbejdsmarkedet og i privatlivet. LOF vil tilbyde danskerne mulighed for læring og oplevelser i forpligtende fællesskaber. LOF vil være en aktiv aktør, der arbejder for at fremme et aktivt medborgerskab. LOF Haslevs mission: LOF Haslev er et oplysningsforbund der tilbyder dag- og aftenskoleundervisning til voksne og unge i Faxe Kommune. LOF Haslev forpligter sig til at bidrage til det folkeoplysende ved at udvikle og udbyde relevant undervisning og aktiviteter, der giver deltagerne kundskaber, færdigheder og kompetencer.

19 Fra mål til resultater Når vores LOF bestyrelse har sat sig nogle klare mål for det kommende år kan et årshjul være med til at skabe overblik. Det er samtidigt et processtyringsværktøj, som kan tydeliggøre opgaver og udviklingspunkter. En bestyrelse og andre der er involveret i LOF s udvikling er værdiskabende, og kan i højere grad være en ressource for skolelederen i forhold til nye aktiviteter og markedsføring. Der kan udarbejdes flere typer af årshjul, fx et med de faste opgaver LOF-afdelingen skal varetage, og et for særlige udviklingsopgaver - ud fra de mål der er opstillet af bestyrelsen.

20 Årshjul for LOF Haslev Aktiviteter for hver måned Eks. februar måned Primo Medio Ultimo

21 Handleplaner Indsatsområder / opgaver Indsatsområder / opgaver Indsatsområder / opgaver Indsatsområder / opgaver

22 LOF HASLEV Tak for Jeres opmærksomhed!