Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog"

Transkript

1 Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen nov. 2014

2 Indhold Indledning 3 Vision for Askø/Lilleø Ressourcer 4 5 Bosætning og erhverv 7 Turisme og friluftsliv 9 Kunst og Kultur 10 Branding 11 Infrastruktur Visionsgruppens medlemmer fra øerne: Anni Sørensen Henrik Saunte Inger-Lise Pedersen Jette Dietz Lisa Mulvad Per Skov Madsen Michael Cornelius Rønn Hansen Fra Lolland Kommune: Jenny Falk Neerup Madsen For at stimulere til øget bosætning på Askø, opfordres Lolland Kommunes kommunalbestyrelse til at dispensere fra planloven, så interesserede kan erhverve et sommerhus på Askø med henblik på helårsbeboelse.

3 3 Indledning Vision for Askø/Lilleø 2025 Vær med til at udvikle Askø og Lilleø var visionsgruppens opfordring til beboere og brugere på øerne i forbindelse med udarbejdelsen af Vision 2025 i efteråret Den opfordring var der en del der tog til sig. Visionsudvalget har modtaget mange tilbagemeldinger, forslag og ideer til hvad der sker og skal ske på Askø og Lilleø. Visionsgruppens mål har været at: Alle skal kunne involveres. Visionerne skal ned i øjenhøjde. Vision 2025 skal inspirere og skabe positive forventninger til det videre forløb. Vision 2025 skal føre til konkrete tanker, forslag og ideer fra beboere og brugere. Vision 2025 skal markere en start og ikke en afslutning. Askø/Lilleøs fremtid som aktive øer er afhængig af tilflytning, primært af en karaktér som kan styrke øernes trivsel herunder foreninger, fritidsliv og ø-brugernes generelle trivsel. Askø/ Lilleø er to øer i udvikling når det handler om beboelse, erhverv, turisme og som rekreative områder. Der udvikles: 1. Forbedrede rammer for at udvide omfanget af helårsbeboelse og erhverv på Askø/Lilleø, fordi øerne er et godt sted at bo og drive erhverv. 2. Nytænkning af rekreative områder for at øge anvendelsen af sommerhusene på øerne og lysten til at bygge på de tomme grunde i sommerhusområdet. 3. En vifte af videns- og oplevelsestilbud om Askø/Lilleø som beboede øer med fokus på kultur, aktiviteter, historie og natur for at opnå et bredere og mere varieret udbud af kulturelle, fritids- og naturmæssige oplevelser på øerne. Til virkeliggørelse af visionen, er der udarbejdet et idekatalog med udgangspunkt i forslag indsamlet blandt øernes brugere. Vi ser Askø/Lilleø i fremtiden, som øer i udvikling når det handler om beboelse, erhverv og til rekreative formål. Det forudsætter at øerne bliver betjent med en velfungerende færge, som gør det muligt at komme hurtigt og billigt frem og tilbage mellem øerne og fastlandet.

4 4 Ressourcer Askø/Lilleøs fremtid bør bygges på de kvaliteter, der er specielle for øerne: Et aktivt levende helårs samfund med gode muligheder for bosætning Et rekreativt fritidsområde med mere end 250 sommerhuse Venlige, tolerante og engagerede mennesker Et stærkt fællesskab som gennem frivillighed løser en række opgaver f.eks. drift af købmand, beboerhus, vandværk m.v. Frisk luft Stilhed, ro og afslapning fra hverdagens stress og jag. Relativt mildt klima Masser af plads til aktiviteter - indendørs og udendørs. Øernes geografiske placering betyder, at luften ikke er påvirket af industriens og trafikkens luftforurening, hvilket sammen med nærværet til havet giver en vidunderlig ren luft, som er sund for krop og sjæl. En anden force er mørket. Ingen lysforurening og fuld 360 graders stjernehimmel betyder, at stjernehimlen fremtræder meget tydeligere og virker som om den er tættere på end normalt. Et perfekt sted for amatørastronomer at opstille et lille observatorie og have fred og ro til at fordybe sig i det uendelige univers. Der er 7 jordbrugere på Askø/Lilleø, der primært er beskæftiget med produktion af sukkerroer, korn, frugt og kalvekød. Udover jordbrugernes eget arbejde beskæftiges ca. 6-7 årsværk i landbrug og frugtavl. Der produceres og afskibes med færgen ca ton roer, ton korn, 600 ton frugt og 200 kalve. Brændstof, gødning, kemikalier, kalve, maskiner m.m. sejles med færgen til øerne. Derudover kommer der op mod besøgende til forskellige arrangementer i frugthaverne. Der bor en murer, en maler, en keramiker og en tagdækker, som alle driver selvstændig virksomhed fra øerne hele året. På øerne er en købmand drevet af frivillige, et museum, en kirke med en præstegård, et havnehus og et beboerhus. Foreningslivet omfatter en købmandsforening, en grundejerforening, en beboerforening, en sejlforening, et bådelaug, et digelag, en vandværksforening, en bredbåndsgruppe og en jagtforening. Der er gode muligheder for bosætning. Der er ledige byggegrunde til såvel helårs- og fritidshusbyggeri, ligesom det er muligt, med dispensation, at helårsbosætte sig i sommerhusområdet. Med den nuværende færgedrift er det muligt at nå til København inden kl. 9. på hverdage og komme hjem samme dag. Det gør det muligt at bosætte sig med hjemmearbejdsplads nogle dage om ugen og samtidig have en rimelig transporttid. De mange kvaliteter på øerne og det tætte sammenhold medfører, at flere bliver boende længere i eget hjem. Der er dynamik og udvikling i foreningslivet samt i forbindelse med udvikling af infrastruktur og turisme. Den igangværende opgradering er meget omfattende, og har et momentum, som skal holdes i gang med flere nye tiltag. Projekter her og nu omfatter følgende: Legeplads/aktivitetsområde Ny elforsyning Fibernet Cykelrute Shelters Renovering af vandværket og vandforsyningen Renovering af havnen (efter Bodil) Nyt rensningsanlæg Forhøjelse af vejbaner i havneområdet Solceller på købmandsbygningens tag På turismedagen kom der ca. 300 med færgen, ca sejlere og så vil jeg anslå, at der var ca fra fritidshusene denne dag. Trafikpotentialet fra Lolland forventes som følge af bygningen og driften af Femern Bælt forbindelsen være kraftigt opadgående over de næste 20 år. Hertil kommer virkningen af at danskerne endelig er ved at ryste de negative virkninger fra finanskrisen af sig. Jo flere som besøger Askø/Lilleø og ser hvad vi kan byde på, jo flere vil komme igen og måske en dag købe et fritidshus eller bosætte sig på øerne. Der er gode muligheder for bosætning. Der er ledige byggegrunde til såvel helårs- og fritidshusbyggeri, ligesom det er muligt, med dispensation, at helårsbosætte sig i sommerhusområdet.

5 5 Bosætning og erhverv Askø/Lilleøs fremtid som aktive øer er afhængig af tilflytning, primært af en karaktér som kan styrke øernes trivsel herunder foreninger, fritidsliv og ø-brugernes generelle trivsel. Askø/Lilleø er to øer i udvikling, når det handler om beboelse, erhverv, turisme og som rekreative områder. 1. Erhvervslivet har mange visioner for øernes fremtidige udvikling. Det er i samarbejde med Lolland Kommune, at mulighederne for at realisere dem skabes. Lolland Kommune opfordres til, i samarbejde med øboerne, at skabe forbedrede muligheder for at drive og udvikle landbruget og andre virksomheder på øerne. 3. Med det formål at skabe øget værditilvækst og arbejdspladser på øerne, skal øernes råvarer forarbejdes og forædles på øerne. F.eks. vinproduktion, mosteri, eddike- og marmelade produktion. Fremstilling af nye højværdi produkter f.eks. sirup, øl, gastrik (saucesmag) m.m. produceret på traditionelle råvarer som korn, roer og frugt. 4. Der oprettes en liste på hjemmesiden og hos købmanden over de ejendomme, der er til salg. 2. Vores beliggenhed gør, at vi kan og vil producere nye og spændende råvarer inden for landbrug og fødevareproduktion. Det unikke klima gør, at vi på sigt kan og skal dyrke nye højværdi produkter på øerne. f.eks. sydfrugter som figner, ferskner, abrikoser, soja, humle og morbær. Der er ligeledes et potentiale for at dyrke specialafgrøder til såvel traditionel medicinindustri, som til naturmedicin; f. eks. valmuer og rød solhat. 5. For at stimulere til øget bosætning på Askø, opfordres Lolland Kommunes kommunalbestyrelse til at dispensere fra planloven, så interesserede kan erhverve et sommerhus på Askø med henblik på helårsbeboelse. 6. Lolland Kommune opfordres til at omtale øerne og dens færge positivt og betragte øerne som et væsentligt aktiv i kommunen. Ved gentagne varslinger om reduktion af færgedriften, medvirker kommunen til stor usikkerhed og står dermed i vejen for initiativer, som kan bidrage til udvikling, vækst og bosætning på øerne. Askø/Lilleø er to øer i udvikling, når det handler om beboelse, erhverv, turisme og som rekreative områder.

6 6 Bosætning og erhverv 7. Den økologiske produktion skal intensiveres, da der er stærkt stigende efterspørgsel og interesse. 8. Forædling og formering af nye plantesorter, hvor der kræves geografisk adskillelse, er et område, hvor øernes landmænd allerede har erfaring. Da der er et stort uudnyttet potentiale, skal dette område intensiveres. 9. Der skal oprettes en producent forening, som skal stå for den overordnede branding og afsætning. Salg via anparter og stalddørssalg skal intensiveres, da det giver både omsætning og arbejdspladser på øerne. 10. Opførelse af moderne ø-boliger i moderne og energirigtige materialer som modulbyggeri med lave opførselsomkostninger på byggestedet. Husene designes som en kombination af bolig og erhverv. Boligerne kan fungere som prøve boliger, men på længere sigt indgå i den permanente bolig masse. Udover at skabe arbejdspladser for øens håndværkere tænkes konceptet som et konkurrencedygtigt alternativ til energirenovering af øernes eksisterende boligmasse ikke kun på Askø/Lilleø, men også på Danmarks øvrige øer. 11. Kom og smag en bid af Askø-Lilleø. Vi vil starte en weekend sommerrestaurant, hvor menuen i udstrakt grad er baseret lokale råvarer. Lokale restauranter fra f.eks. Maribo, Nakskov og Sakskøbing skal byde ind med kokke, som skal skabe ugens menu og stå for det kulinariske i en eller flere weekender.

7 7 Turisme og friluftsliv Askø/Lilleø skal være et attraktivt sted at slå sig ned - også bare for nogle dage. Der skal være plads til musikfestivaller, hvor musikglade og feststemte invaderer øerne, der skal være en mulighed for en hyggelig familieweekend, en campingtur, kano/kajak pitstop mv. Der skal skabes attraktive og billige overnatningsmuligheder som supplement til de eksisterende. 1. Det kan gøres ved at oprette et samlingssted. Askø gamle skole kan omdannes til et forsamlingshus, en kro med overnatning, eller lignende, hvor der kan holdes foredrag og faglige arrangementer (AV-udstyret er der jo i et vist omfang), fester med musik, spises god mad, mv. Man kunne lave overnatningspakker med morgenmad fra Købmanden. Det kræver i høj grad de fastboendes engagement og også færgeselskabets velvilje, hvis folk skal hjem igen ud på natten uden overnatning. 2. Lejrskole med overnatning. Ved at anvende de faciliteter der er i forvejen - (Skolen og Havnehuset), udarbejdes et lejrskoletilbud som omfatter overnatning i telt eller shelters. Lejerskoleopholdet skræddersys sammen med Lolland Kommunes skoler, men tilbydes bredt. Det faglige indhold skal være ø-relateret og praktisk f.eks. frugtavl, ø-liv i gamle dage, fugleliv, svampejagt og fauna. 3. Der kan også etableres en campingplads, blot en skrabet model, med vand og strøm, hvor man kunne campere på eget ansvar med vogn eller telt. Hvis det kunne ske på en grund med havudsigt, ville det højne besøgsraten betydeligt. 4. Skole som i gamle dage her tænker jeg at vi kunne tilbyde skolerne på Lolland/Sjælland en dag eller 2 om hvordan det var at gå i skole i gamle dage - både undervisningsformen men også udklædning og bespisning og måske andet, det kræver jo at vi får fat i undervisningsborde/pulte og andet men mon ikke det kan skaffes? Temaerne kunne være den gang din mor og far gik skole altså ca eller dine bedsteforældre ca eller måske dine oldeforældre endnu før. 5. GPS tur rundt på øerne. Der findes allerede mange (ca. 20) GEO-catching-spot på Askø, som der sagtens kunne reklameres mere for, og på den måde tiltrække flere endags- eller weekendturister. Antallet af GEO-catchingspots forøges. Askø/Lilleø skal være et attraktivt sted at slå sig ned - også bare for nogle dage..

8 8 Turisme og friluftsliv 6 Informationsstandere. Askø/Lilleø har en interessant historie, som vi kunne formidle bedre, og dermed gøre øerne interessante, som endags turistmål. Langs gå- og cykelstier opstilles en række små informationsstandere med få udvalgte historiske og faktuelle oplysninger om øerne. Eksempelvis ved: havnen, kirken, Østerhoved, diget ved Kirkevig, dæmningen til Lilleø, Jordmoderhuset, købmanden, mejeriet, Konemadegården, Posthuset, sommerhusområdet, skolen m.v. Som den der står ved skolen, bare mere moderne og med QR koder, som linker til sider under museets hjemmeside, så dem der er interesseret kan få mere information. Standerne kunne kombineres med opgaver rettet mod skolebesøg. 7. Udlejning af Kanoer/både samt at der fremstilles platforme, som man kan anløbe med sin kano og nyde stilheden og ikke mindst sin madpakke disse kunne også være på land men det er sjovere, hvis det er opankrede selvstændige øer. 8 Diverse aktiviteter på havnen, f.eks. krabbefiskeri for de mindste, naturoplysning for børn, udlejning af fiskeudstyr, bådudlejning og minigolf. 9. Naturguide/find din mad i naturen/ fiskeferie det kunne være en dag under aftenskolernes regi, som kombineres med at tilberede maden. 10. Fugletårn som kunne opsættes på flere fantastiske placeringer, hvor fugleinteresserede og amatørornitologer kan få en god oplevelse. Under tårnet skal der være mulighed for at sidde ved borde og bænke. 11. Legepladser på 5 til 8 steder, hvor folk og især børnefamilier hvert sted bliver introduceret til en gammel leg, som man kan lege på stedet. Disse legepladser kan med fordel ligge i forbindelse med den nye cykelsti og/eller shelters. 12. Udvidelse af museum eller andet sted, der kan fortælle om de nye fund fra Ertebøllekulturen i samarbejde med fagfolk. 13. Vi vil skabe oplevelses turisme, hvor turisme og produktion går op i en højere enhed med åbne landbrug, besøgsgårde, mikrobryggeri, foredrag og guidede ture i marker og plantager. Forbrugerne skal have ejerskab til deres råvarer fra Askø/Lilleø med budskabet: Kend din producent og dine råvarer. 14 Gårdbutikker, arbejdende atelier, keramik-værksted og en lokal forankret restaurant skal byde turisterne velkommen samt markedsføre og sælge ting, der er unikke for Askø-Lilleø. Der kan også etableres en campingplads på en grund med havudsigt, blot en skrabet en, hvor man kunne campere på eget ansvar med vogn eller telt. Der skal selvfølgelig trækkes vand og strøm, men det ville også skabe øget besøg til øen.

9 9 Kunst og Kultur De tidligere nævnte fysiske rammer (fred og ro, stilhed, mørke, ren luft osv.) er de perfekte vilkår for kunstnere og andre kreative personer. For at udnytte dette, skal der være nogle attraktive tilbud. 1. Keramikkurser: Weekendkurser/over sommeren kurser i den gamle skole. 2. Kunstweekend/festival, hvor de kreative på Askø viser værker frem til salg 3. Kunstner temadage med maling i naturen 4. Musikarrangementer i Kirken 5. Foredrag i Sognegården 6. Aften/nat-ture med færgen, hvor der bliver serveret et lækkert måltid mad og så måske fortalt om færgen og/eller med livemusik til lidt træskovals. Dette kunne evt. kombineres med en temafilmaften (f.eks. fisketema: først filmen Fisken Wanda, lidt at spise (fisk) og derefter filmen Skønne sild med Cher). Askø/Lilleø danner en perfekt ramme for udøvende kunstnere. Masser af plads, billig husleje og alligevel tæt på København

10 10 Branding Markedsføring er en forudsætning for, at øerne bliver bedre kendt i Danmark og får skabt en øget interesse. Markedsføring er en bred betegnelse for alle de aktiviteter øerne kan foretage sig for at skabe interesse for en idé, et produkt eller en serviceydelse på et givent marked. Målet er at skabe eller opfylde et behov hos en bestemt målgruppe. 1. Der udarbejdes en slogankonkurrence for Askø/Lilleø. Et godt og velklingende slogan vil medvirke til øernes synlighed og få os placeret på Danmarkskortet i folks erindring. 2. Vi skal fortælle den gode historie om Askø og Lilleø, meget mere end vi gør i dag. Når man siger Askø og Lilleø siger folk straks: Claus Meyer! Det er også okay, men det er jo meget mere end det. Askø/Lilleø er også landbrug, sommerhuse, ildsjæle, kreative idéer der florerer, foreningsliv, osv. Vi skal fortælle pressen om de gode idéer om turismedag, om et børnevenligt sommerhusområde, om en købmand der kører på andelsbeviser og frivillig arbejdskraft, om et samfund der overlever pga. ildsjæle og kreative idéer, osv. Vi skal være ambassadører for vores egen ø. Hvis vi ikke tror på det, gør ingen andre. 3. Den igangværende opgradering af infrastrukturen skal tydeliggøres i medier, på hjemmesider og hos ejendomshandlere, da de spiller en stor rolle for såvel nye tilflyttere som for sommerhusejere og turister. Der er allerede nogle familier, som har fundet vej til Askø netop på grund af de ordnede forhold, som øen nutegner sig for. 4. Der skal oprettes et kort nyhedsbrev på en A4-side for Askø og Lilleø med igangværende aktiviteter, som et supplement til hjemmesider og medlemsblad. Heri kunne stå, når der var noget interessant (for udefrakommende) nyt fra købmanden, ASG, sejlklub, legeplads, arrangementer, mv. men også når der skete noget, der vedrørte øerne ift. lovgivning, handel og salg, mv. Emner: - Månedens hus (til salg)? - Nye tiltag? - Den positive historie? - Osv. Nyhedsbrevet skal IKKE være til os selv det skal bruges i brandingøjemed til politikere, nyhedsmedier, lokalaviser, andre interessenter, mv. så det skal kun udkomme når vi har noget på hjerte! 5. Markedsføring Vi er for dårlige til at gøre opmærksom på os selv det er ikke fordi vi ikke kan, men muligvis fordi vi ikke tænker over det i det daglige. Vi vil derfor oprette en lille markedsføringsgruppe, som med tiden kan opbygge det fornødne netværk på de medier hvor vi gerne vil repræsenteres for alle de gode ting vi går rundt og laver. Gruppen kan virke som bindeled mellem medier og øboer, så vi får de mange gode historier om øerne ud i medierne. Herudover skal gruppen udarbejde og vedligeholde en markedsføringsplan for øerne. 6. Øernes skal brandes for de særlige erhvervsmuligheder beliggenheden udgør, samt for de unikke produkter, som kun produceres her - Lilleø Vin, Askø Kalven, Lilleø Økologisk Frugt, m.m. Vi skal fortælle pressen om de gode idéer om turismedag, om et børnevenligt sommerhusområde, om en købmand der kører på andelsbeviser, om et samfund der overlever pga. ildsjæle og kreative idéer, osv. Vi skal være ambassadører for vores egen ø. Hvis vi ikke tror på det, gør ingen andre.

11 11 Infrastruktur En aktiv og attraktiv ø har forbindelse til fastlandet, som muliggør et konstruktivt samspil. Derfor hører færgefarten og visioner sammen, da færgefarten er en forudsætning for visionerne. Dette visions- og idékatalog er dels lavet til Askø/Lilleøs brugere og dels til Lolland Kommune. Lolland Kommune forudsætter, som en del af dens visionsprocesplan, at vi nedsætter en færgegruppe i forlængelse af visionsgruppen, når dennes arbejde er færdigt. Da der imidlertid er kommet meget input til visionsgruppen vedrørende færgedriften, medtager vi disse ideer og tanker nedenfor, af hensyn til de beboere og fritidshusejere som har fremsat dem. Nedenstående vil så danne grundlag for færgegruppens videre arbejde i foråret Det er vigtigt, at Askø har sin egen stabile færge. Der skal arbejdes på at finde løsninger, der tilgodeser Askøboernes / fritidshusejernes langsigtede behov. Her skal tænkes i hvordan man sikrer Askø/Lilleø som aktivt helårssamfund og hvordan det kan gøres attraktivt at bosætte sig og drive erhverv på øerne. 2. CO2 neutral færge. Lolland Kommune bør gå forrest og indsætte - med udgangspunkt i erfaringer fra Ærø, Morsø og Norge Danmarks første elektriske færge (med samme kapacitet som den nuværende). Færgens batterier oplades med grøn strøm fra vindmøller og driften bliver dermed CO2 neutral. Det bør undersøges i hvilket omfang EU vil kunne bidrage til etablering og drift. Også for turismen er det vigtigt, at vi har færgen. Hvis den bliver el-drevet og CO2-neutral, vil det formentlig i sig selv skabe interesse for overfarten. Det er i hvert fald noget, vi vil kunne slå på. Dette vil være med til at sætte Askø/Lilleø (og Lolland Kommune) på Danmarkskortet. 3. Færgens billetpriser nedsættes eller fastfryses i en femårig periode for at skabe tryghed omkring færgedriften. Brugen af færgerne har været uændret over de sidste 5 år. Billetpriserne på Askø-overfarten har nået et niveau, hvor priserne kan være begrænsende for trafikken. Derfor er det sandsynligt, at en nedsættelse af billetpriserne vil give mere trafik, uden at Lolland Kommunes indtjening på billetindtægterne vil blive forringet. 4. Nye billettyper til færgen. For at fremme turismen og gøre det billigere at få håndværkere til øerne, bør der udvikles endagsbilletter, hvor der gives en mærkbar rabat på den normale pris. Endagsbilletterne bør gælde alle billettyper. Der bør også udvikles en gruppebillet, som er rettet mod skoler og andre institutioner, for at bidrage til at gøre Askø attraktiv som udflugtsmål.

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen nov. 2014

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere.

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. 1. Hej Jeg sender her tre forslag til jeres arbejdsgruppe om udvikling af Askø. Det er lidt flot af mig, da jeg

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision...4 Målsætninger...5 Livet på øerne i dag...6 Transport og besejling...7 Erhverv...10 Turisme... 13 Bosætning...16

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Læsø Kommune Lillian Kristensen.

Læsø Kommune Lillian Kristensen. Læsø Kommune Lillian Kristensen lik@laesoe.dk Hvad er Kommunens DNA? Wikipedia - DNA opbevarer biologisk information. DNArygraden er resistent over for spaltning. Hvis man vil bygge sin fremtid, skal men

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013 Dette er opsamlingen på udviklingsmødet afholdt den 11. april 2013 i Døstrup Forsamlingshus. Mødet er en del af projekt Vitale landsbyer med aktive ældre, der er et spændende projekt, som Nordjyske Forsamlings-

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 Program Velkomst v/ Karina Boldsen, Erhverv Aarhus/Solitwork Velkommen hos AS3 v/ direktør Allan Gross-Nielsen Status på Aarhus Syd v/ Karina Boldsen Præsentation af

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Som afslutning på fællestimen med borgmester Holger Schou Rasmussen den 7. september blev eleverne bedt om elektronisk at færdiggøre følgende sætning:

Som afslutning på fællestimen med borgmester Holger Schou Rasmussen den 7. september blev eleverne bedt om elektronisk at færdiggøre følgende sætning: Som afslutning på fællestimen med borgmester Holger Schou Rasmussen den 7. september blev eleverne bedt om elektronisk at færdiggøre følgende sætning: Nakskov er en dejlig by, men jeg kunne godt tænke

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Referat fra møde mandag den 5. oktober 2015 i arbejdsgruppen vedr. Bosætning, Erhverv og Turisme. Sagsnr. 15/11791

Referat fra møde mandag den 5. oktober 2015 i arbejdsgruppen vedr. Bosætning, Erhverv og Turisme. Sagsnr. 15/11791 Referat fra møde mandag den 5. oktober 2015 i arbejdsgruppen vedr. Bosætning, Erhverv og Turisme. Sagsnr. 15/11791 Sted: Fremtidsfabrikken, Svendborg Havn. Mødelokale Fremsynet. Mødetidspunkt kl. 1500-17.15

Læs mere