Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog"

Transkript

1 Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen nov. 2014

2 Indhold Indledning 3 Vision for Askø/Lilleø Ressourcer 4 5 Bosætning og erhverv 7 Turisme og friluftsliv 9 Kunst og Kultur 10 Branding 11 Infrastruktur Visionsgruppens medlemmer fra øerne: Anni Sørensen Henrik Saunte Inger-Lise Pedersen Jette Dietz Lisa Mulvad Per Skov Madsen Michael Cornelius Rønn Hansen Fra Lolland Kommune: Jenny Falk Neerup Madsen For at stimulere til øget bosætning på Askø, opfordres Lolland Kommunes kommunalbestyrelse til at dispensere fra planloven, så interesserede kan erhverve et sommerhus på Askø med henblik på helårsbeboelse.

3 3 Indledning Vision for Askø/Lilleø 2025 Vær med til at udvikle Askø og Lilleø var visionsgruppens opfordring til beboere og brugere på øerne i forbindelse med udarbejdelsen af Vision 2025 i efteråret Den opfordring var der en del der tog til sig. Visionsudvalget har modtaget mange tilbagemeldinger, forslag og ideer til hvad der sker og skal ske på Askø og Lilleø. Visionsgruppens mål har været at: Alle skal kunne involveres. Visionerne skal ned i øjenhøjde. Vision 2025 skal inspirere og skabe positive forventninger til det videre forløb. Vision 2025 skal føre til konkrete tanker, forslag og ideer fra beboere og brugere. Vision 2025 skal markere en start og ikke en afslutning. Askø/Lilleøs fremtid som aktive øer er afhængig af tilflytning, primært af en karaktér som kan styrke øernes trivsel herunder foreninger, fritidsliv og ø-brugernes generelle trivsel. Askø/ Lilleø er to øer i udvikling når det handler om beboelse, erhverv, turisme og som rekreative områder. Der udvikles: 1. Forbedrede rammer for at udvide omfanget af helårsbeboelse og erhverv på Askø/Lilleø, fordi øerne er et godt sted at bo og drive erhverv. 2. Nytænkning af rekreative områder for at øge anvendelsen af sommerhusene på øerne og lysten til at bygge på de tomme grunde i sommerhusområdet. 3. En vifte af videns- og oplevelsestilbud om Askø/Lilleø som beboede øer med fokus på kultur, aktiviteter, historie og natur for at opnå et bredere og mere varieret udbud af kulturelle, fritids- og naturmæssige oplevelser på øerne. Til virkeliggørelse af visionen, er der udarbejdet et idekatalog med udgangspunkt i forslag indsamlet blandt øernes brugere. Vi ser Askø/Lilleø i fremtiden, som øer i udvikling når det handler om beboelse, erhverv og til rekreative formål. Det forudsætter at øerne bliver betjent med en velfungerende færge, som gør det muligt at komme hurtigt og billigt frem og tilbage mellem øerne og fastlandet.

4 4 Ressourcer Askø/Lilleøs fremtid bør bygges på de kvaliteter, der er specielle for øerne: Et aktivt levende helårs samfund med gode muligheder for bosætning Et rekreativt fritidsområde med mere end 250 sommerhuse Venlige, tolerante og engagerede mennesker Et stærkt fællesskab som gennem frivillighed løser en række opgaver f.eks. drift af købmand, beboerhus, vandværk m.v. Frisk luft Stilhed, ro og afslapning fra hverdagens stress og jag. Relativt mildt klima Masser af plads til aktiviteter - indendørs og udendørs. Øernes geografiske placering betyder, at luften ikke er påvirket af industriens og trafikkens luftforurening, hvilket sammen med nærværet til havet giver en vidunderlig ren luft, som er sund for krop og sjæl. En anden force er mørket. Ingen lysforurening og fuld 360 graders stjernehimmel betyder, at stjernehimlen fremtræder meget tydeligere og virker som om den er tættere på end normalt. Et perfekt sted for amatørastronomer at opstille et lille observatorie og have fred og ro til at fordybe sig i det uendelige univers. Der er 7 jordbrugere på Askø/Lilleø, der primært er beskæftiget med produktion af sukkerroer, korn, frugt og kalvekød. Udover jordbrugernes eget arbejde beskæftiges ca. 6-7 årsværk i landbrug og frugtavl. Der produceres og afskibes med færgen ca ton roer, ton korn, 600 ton frugt og 200 kalve. Brændstof, gødning, kemikalier, kalve, maskiner m.m. sejles med færgen til øerne. Derudover kommer der op mod besøgende til forskellige arrangementer i frugthaverne. Der bor en murer, en maler, en keramiker og en tagdækker, som alle driver selvstændig virksomhed fra øerne hele året. På øerne er en købmand drevet af frivillige, et museum, en kirke med en præstegård, et havnehus og et beboerhus. Foreningslivet omfatter en købmandsforening, en grundejerforening, en beboerforening, en sejlforening, et bådelaug, et digelag, en vandværksforening, en bredbåndsgruppe og en jagtforening. Der er gode muligheder for bosætning. Der er ledige byggegrunde til såvel helårs- og fritidshusbyggeri, ligesom det er muligt, med dispensation, at helårsbosætte sig i sommerhusområdet. Med den nuværende færgedrift er det muligt at nå til København inden kl. 9. på hverdage og komme hjem samme dag. Det gør det muligt at bosætte sig med hjemmearbejdsplads nogle dage om ugen og samtidig have en rimelig transporttid. De mange kvaliteter på øerne og det tætte sammenhold medfører, at flere bliver boende længere i eget hjem. Der er dynamik og udvikling i foreningslivet samt i forbindelse med udvikling af infrastruktur og turisme. Den igangværende opgradering er meget omfattende, og har et momentum, som skal holdes i gang med flere nye tiltag. Projekter her og nu omfatter følgende: Legeplads/aktivitetsområde Ny elforsyning Fibernet Cykelrute Shelters Renovering af vandværket og vandforsyningen Renovering af havnen (efter Bodil) Nyt rensningsanlæg Forhøjelse af vejbaner i havneområdet Solceller på købmandsbygningens tag På turismedagen kom der ca. 300 med færgen, ca sejlere og så vil jeg anslå, at der var ca fra fritidshusene denne dag. Trafikpotentialet fra Lolland forventes som følge af bygningen og driften af Femern Bælt forbindelsen være kraftigt opadgående over de næste 20 år. Hertil kommer virkningen af at danskerne endelig er ved at ryste de negative virkninger fra finanskrisen af sig. Jo flere som besøger Askø/Lilleø og ser hvad vi kan byde på, jo flere vil komme igen og måske en dag købe et fritidshus eller bosætte sig på øerne. Der er gode muligheder for bosætning. Der er ledige byggegrunde til såvel helårs- og fritidshusbyggeri, ligesom det er muligt, med dispensation, at helårsbosætte sig i sommerhusområdet.

5 5 Bosætning og erhverv Askø/Lilleøs fremtid som aktive øer er afhængig af tilflytning, primært af en karaktér som kan styrke øernes trivsel herunder foreninger, fritidsliv og ø-brugernes generelle trivsel. Askø/Lilleø er to øer i udvikling, når det handler om beboelse, erhverv, turisme og som rekreative områder. 1. Erhvervslivet har mange visioner for øernes fremtidige udvikling. Det er i samarbejde med Lolland Kommune, at mulighederne for at realisere dem skabes. Lolland Kommune opfordres til, i samarbejde med øboerne, at skabe forbedrede muligheder for at drive og udvikle landbruget og andre virksomheder på øerne. 3. Med det formål at skabe øget værditilvækst og arbejdspladser på øerne, skal øernes råvarer forarbejdes og forædles på øerne. F.eks. vinproduktion, mosteri, eddike- og marmelade produktion. Fremstilling af nye højværdi produkter f.eks. sirup, øl, gastrik (saucesmag) m.m. produceret på traditionelle råvarer som korn, roer og frugt. 4. Der oprettes en liste på hjemmesiden og hos købmanden over de ejendomme, der er til salg. 2. Vores beliggenhed gør, at vi kan og vil producere nye og spændende råvarer inden for landbrug og fødevareproduktion. Det unikke klima gør, at vi på sigt kan og skal dyrke nye højværdi produkter på øerne. f.eks. sydfrugter som figner, ferskner, abrikoser, soja, humle og morbær. Der er ligeledes et potentiale for at dyrke specialafgrøder til såvel traditionel medicinindustri, som til naturmedicin; f. eks. valmuer og rød solhat. 5. For at stimulere til øget bosætning på Askø, opfordres Lolland Kommunes kommunalbestyrelse til at dispensere fra planloven, så interesserede kan erhverve et sommerhus på Askø med henblik på helårsbeboelse. 6. Lolland Kommune opfordres til at omtale øerne og dens færge positivt og betragte øerne som et væsentligt aktiv i kommunen. Ved gentagne varslinger om reduktion af færgedriften, medvirker kommunen til stor usikkerhed og står dermed i vejen for initiativer, som kan bidrage til udvikling, vækst og bosætning på øerne. Askø/Lilleø er to øer i udvikling, når det handler om beboelse, erhverv, turisme og som rekreative områder.

6 6 Bosætning og erhverv 7. Den økologiske produktion skal intensiveres, da der er stærkt stigende efterspørgsel og interesse. 8. Forædling og formering af nye plantesorter, hvor der kræves geografisk adskillelse, er et område, hvor øernes landmænd allerede har erfaring. Da der er et stort uudnyttet potentiale, skal dette område intensiveres. 9. Der skal oprettes en producent forening, som skal stå for den overordnede branding og afsætning. Salg via anparter og stalddørssalg skal intensiveres, da det giver både omsætning og arbejdspladser på øerne. 10. Opførelse af moderne ø-boliger i moderne og energirigtige materialer som modulbyggeri med lave opførselsomkostninger på byggestedet. Husene designes som en kombination af bolig og erhverv. Boligerne kan fungere som prøve boliger, men på længere sigt indgå i den permanente bolig masse. Udover at skabe arbejdspladser for øens håndværkere tænkes konceptet som et konkurrencedygtigt alternativ til energirenovering af øernes eksisterende boligmasse ikke kun på Askø/Lilleø, men også på Danmarks øvrige øer. 11. Kom og smag en bid af Askø-Lilleø. Vi vil starte en weekend sommerrestaurant, hvor menuen i udstrakt grad er baseret lokale råvarer. Lokale restauranter fra f.eks. Maribo, Nakskov og Sakskøbing skal byde ind med kokke, som skal skabe ugens menu og stå for det kulinariske i en eller flere weekender.

7 7 Turisme og friluftsliv Askø/Lilleø skal være et attraktivt sted at slå sig ned - også bare for nogle dage. Der skal være plads til musikfestivaller, hvor musikglade og feststemte invaderer øerne, der skal være en mulighed for en hyggelig familieweekend, en campingtur, kano/kajak pitstop mv. Der skal skabes attraktive og billige overnatningsmuligheder som supplement til de eksisterende. 1. Det kan gøres ved at oprette et samlingssted. Askø gamle skole kan omdannes til et forsamlingshus, en kro med overnatning, eller lignende, hvor der kan holdes foredrag og faglige arrangementer (AV-udstyret er der jo i et vist omfang), fester med musik, spises god mad, mv. Man kunne lave overnatningspakker med morgenmad fra Købmanden. Det kræver i høj grad de fastboendes engagement og også færgeselskabets velvilje, hvis folk skal hjem igen ud på natten uden overnatning. 2. Lejrskole med overnatning. Ved at anvende de faciliteter der er i forvejen - (Skolen og Havnehuset), udarbejdes et lejrskoletilbud som omfatter overnatning i telt eller shelters. Lejerskoleopholdet skræddersys sammen med Lolland Kommunes skoler, men tilbydes bredt. Det faglige indhold skal være ø-relateret og praktisk f.eks. frugtavl, ø-liv i gamle dage, fugleliv, svampejagt og fauna. 3. Der kan også etableres en campingplads, blot en skrabet model, med vand og strøm, hvor man kunne campere på eget ansvar med vogn eller telt. Hvis det kunne ske på en grund med havudsigt, ville det højne besøgsraten betydeligt. 4. Skole som i gamle dage her tænker jeg at vi kunne tilbyde skolerne på Lolland/Sjælland en dag eller 2 om hvordan det var at gå i skole i gamle dage - både undervisningsformen men også udklædning og bespisning og måske andet, det kræver jo at vi får fat i undervisningsborde/pulte og andet men mon ikke det kan skaffes? Temaerne kunne være den gang din mor og far gik skole altså ca eller dine bedsteforældre ca eller måske dine oldeforældre endnu før. 5. GPS tur rundt på øerne. Der findes allerede mange (ca. 20) GEO-catching-spot på Askø, som der sagtens kunne reklameres mere for, og på den måde tiltrække flere endags- eller weekendturister. Antallet af GEO-catchingspots forøges. Askø/Lilleø skal være et attraktivt sted at slå sig ned - også bare for nogle dage..

8 8 Turisme og friluftsliv 6 Informationsstandere. Askø/Lilleø har en interessant historie, som vi kunne formidle bedre, og dermed gøre øerne interessante, som endags turistmål. Langs gå- og cykelstier opstilles en række små informationsstandere med få udvalgte historiske og faktuelle oplysninger om øerne. Eksempelvis ved: havnen, kirken, Østerhoved, diget ved Kirkevig, dæmningen til Lilleø, Jordmoderhuset, købmanden, mejeriet, Konemadegården, Posthuset, sommerhusområdet, skolen m.v. Som den der står ved skolen, bare mere moderne og med QR koder, som linker til sider under museets hjemmeside, så dem der er interesseret kan få mere information. Standerne kunne kombineres med opgaver rettet mod skolebesøg. 7. Udlejning af Kanoer/både samt at der fremstilles platforme, som man kan anløbe med sin kano og nyde stilheden og ikke mindst sin madpakke disse kunne også være på land men det er sjovere, hvis det er opankrede selvstændige øer. 8 Diverse aktiviteter på havnen, f.eks. krabbefiskeri for de mindste, naturoplysning for børn, udlejning af fiskeudstyr, bådudlejning og minigolf. 9. Naturguide/find din mad i naturen/ fiskeferie det kunne være en dag under aftenskolernes regi, som kombineres med at tilberede maden. 10. Fugletårn som kunne opsættes på flere fantastiske placeringer, hvor fugleinteresserede og amatørornitologer kan få en god oplevelse. Under tårnet skal der være mulighed for at sidde ved borde og bænke. 11. Legepladser på 5 til 8 steder, hvor folk og især børnefamilier hvert sted bliver introduceret til en gammel leg, som man kan lege på stedet. Disse legepladser kan med fordel ligge i forbindelse med den nye cykelsti og/eller shelters. 12. Udvidelse af museum eller andet sted, der kan fortælle om de nye fund fra Ertebøllekulturen i samarbejde med fagfolk. 13. Vi vil skabe oplevelses turisme, hvor turisme og produktion går op i en højere enhed med åbne landbrug, besøgsgårde, mikrobryggeri, foredrag og guidede ture i marker og plantager. Forbrugerne skal have ejerskab til deres råvarer fra Askø/Lilleø med budskabet: Kend din producent og dine råvarer. 14 Gårdbutikker, arbejdende atelier, keramik-værksted og en lokal forankret restaurant skal byde turisterne velkommen samt markedsføre og sælge ting, der er unikke for Askø-Lilleø. Der kan også etableres en campingplads på en grund med havudsigt, blot en skrabet en, hvor man kunne campere på eget ansvar med vogn eller telt. Der skal selvfølgelig trækkes vand og strøm, men det ville også skabe øget besøg til øen.

9 9 Kunst og Kultur De tidligere nævnte fysiske rammer (fred og ro, stilhed, mørke, ren luft osv.) er de perfekte vilkår for kunstnere og andre kreative personer. For at udnytte dette, skal der være nogle attraktive tilbud. 1. Keramikkurser: Weekendkurser/over sommeren kurser i den gamle skole. 2. Kunstweekend/festival, hvor de kreative på Askø viser værker frem til salg 3. Kunstner temadage med maling i naturen 4. Musikarrangementer i Kirken 5. Foredrag i Sognegården 6. Aften/nat-ture med færgen, hvor der bliver serveret et lækkert måltid mad og så måske fortalt om færgen og/eller med livemusik til lidt træskovals. Dette kunne evt. kombineres med en temafilmaften (f.eks. fisketema: først filmen Fisken Wanda, lidt at spise (fisk) og derefter filmen Skønne sild med Cher). Askø/Lilleø danner en perfekt ramme for udøvende kunstnere. Masser af plads, billig husleje og alligevel tæt på København

10 10 Branding Markedsføring er en forudsætning for, at øerne bliver bedre kendt i Danmark og får skabt en øget interesse. Markedsføring er en bred betegnelse for alle de aktiviteter øerne kan foretage sig for at skabe interesse for en idé, et produkt eller en serviceydelse på et givent marked. Målet er at skabe eller opfylde et behov hos en bestemt målgruppe. 1. Der udarbejdes en slogankonkurrence for Askø/Lilleø. Et godt og velklingende slogan vil medvirke til øernes synlighed og få os placeret på Danmarkskortet i folks erindring. 2. Vi skal fortælle den gode historie om Askø og Lilleø, meget mere end vi gør i dag. Når man siger Askø og Lilleø siger folk straks: Claus Meyer! Det er også okay, men det er jo meget mere end det. Askø/Lilleø er også landbrug, sommerhuse, ildsjæle, kreative idéer der florerer, foreningsliv, osv. Vi skal fortælle pressen om de gode idéer om turismedag, om et børnevenligt sommerhusområde, om en købmand der kører på andelsbeviser og frivillig arbejdskraft, om et samfund der overlever pga. ildsjæle og kreative idéer, osv. Vi skal være ambassadører for vores egen ø. Hvis vi ikke tror på det, gør ingen andre. 3. Den igangværende opgradering af infrastrukturen skal tydeliggøres i medier, på hjemmesider og hos ejendomshandlere, da de spiller en stor rolle for såvel nye tilflyttere som for sommerhusejere og turister. Der er allerede nogle familier, som har fundet vej til Askø netop på grund af de ordnede forhold, som øen nutegner sig for. 4. Der skal oprettes et kort nyhedsbrev på en A4-side for Askø og Lilleø med igangværende aktiviteter, som et supplement til hjemmesider og medlemsblad. Heri kunne stå, når der var noget interessant (for udefrakommende) nyt fra købmanden, ASG, sejlklub, legeplads, arrangementer, mv. men også når der skete noget, der vedrørte øerne ift. lovgivning, handel og salg, mv. Emner: - Månedens hus (til salg)? - Nye tiltag? - Den positive historie? - Osv. Nyhedsbrevet skal IKKE være til os selv det skal bruges i brandingøjemed til politikere, nyhedsmedier, lokalaviser, andre interessenter, mv. så det skal kun udkomme når vi har noget på hjerte! 5. Markedsføring Vi er for dårlige til at gøre opmærksom på os selv det er ikke fordi vi ikke kan, men muligvis fordi vi ikke tænker over det i det daglige. Vi vil derfor oprette en lille markedsføringsgruppe, som med tiden kan opbygge det fornødne netværk på de medier hvor vi gerne vil repræsenteres for alle de gode ting vi går rundt og laver. Gruppen kan virke som bindeled mellem medier og øboer, så vi får de mange gode historier om øerne ud i medierne. Herudover skal gruppen udarbejde og vedligeholde en markedsføringsplan for øerne. 6. Øernes skal brandes for de særlige erhvervsmuligheder beliggenheden udgør, samt for de unikke produkter, som kun produceres her - Lilleø Vin, Askø Kalven, Lilleø Økologisk Frugt, m.m. Vi skal fortælle pressen om de gode idéer om turismedag, om et børnevenligt sommerhusområde, om en købmand der kører på andelsbeviser, om et samfund der overlever pga. ildsjæle og kreative idéer, osv. Vi skal være ambassadører for vores egen ø. Hvis vi ikke tror på det, gør ingen andre.

11 11 Infrastruktur En aktiv og attraktiv ø har forbindelse til fastlandet, som muliggør et konstruktivt samspil. Derfor hører færgefarten og visioner sammen, da færgefarten er en forudsætning for visionerne. Dette visions- og idékatalog er dels lavet til Askø/Lilleøs brugere og dels til Lolland Kommune. Lolland Kommune forudsætter, som en del af dens visionsprocesplan, at vi nedsætter en færgegruppe i forlængelse af visionsgruppen, når dennes arbejde er færdigt. Da der imidlertid er kommet meget input til visionsgruppen vedrørende færgedriften, medtager vi disse ideer og tanker nedenfor, af hensyn til de beboere og fritidshusejere som har fremsat dem. Nedenstående vil så danne grundlag for færgegruppens videre arbejde i foråret Det er vigtigt, at Askø har sin egen stabile færge. Der skal arbejdes på at finde løsninger, der tilgodeser Askøboernes / fritidshusejernes langsigtede behov. Her skal tænkes i hvordan man sikrer Askø/Lilleø som aktivt helårssamfund og hvordan det kan gøres attraktivt at bosætte sig og drive erhverv på øerne. 2. CO2 neutral færge. Lolland Kommune bør gå forrest og indsætte - med udgangspunkt i erfaringer fra Ærø, Morsø og Norge Danmarks første elektriske færge (med samme kapacitet som den nuværende). Færgens batterier oplades med grøn strøm fra vindmøller og driften bliver dermed CO2 neutral. Det bør undersøges i hvilket omfang EU vil kunne bidrage til etablering og drift. Også for turismen er det vigtigt, at vi har færgen. Hvis den bliver el-drevet og CO2-neutral, vil det formentlig i sig selv skabe interesse for overfarten. Det er i hvert fald noget, vi vil kunne slå på. Dette vil være med til at sætte Askø/Lilleø (og Lolland Kommune) på Danmarkskortet. 3. Færgens billetpriser nedsættes eller fastfryses i en femårig periode for at skabe tryghed omkring færgedriften. Brugen af færgerne har været uændret over de sidste 5 år. Billetpriserne på Askø-overfarten har nået et niveau, hvor priserne kan være begrænsende for trafikken. Derfor er det sandsynligt, at en nedsættelse af billetpriserne vil give mere trafik, uden at Lolland Kommunes indtjening på billetindtægterne vil blive forringet. 4. Nye billettyper til færgen. For at fremme turismen og gøre det billigere at få håndværkere til øerne, bør der udvikles endagsbilletter, hvor der gives en mærkbar rabat på den normale pris. Endagsbilletterne bør gælde alle billettyper. Der bør også udvikles en gruppebillet, som er rettet mod skoler og andre institutioner, for at bidrage til at gøre Askø attraktiv som udflugtsmål.

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Opsummering på analysens første del

Opsummering på analysens første del Opsummering på analysens første del De instrumentelle sider af livet i Ørbæk vedrører først og fremmest det mest nødvendige såsom social- og boligforhold, indkøbsmuligheder og transportforhold. Faktisk

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER?

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES BYFORNYELSE PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES 1 Titel Projekter og lokal

Læs mere