DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014"

Transkript

1 2015 DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014

2 FORORD 3 1 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I FAKTA ViDs konference FAKTA Sådan er ViD organiseret 8 2 KONTROL MED DYREVELFÆRD I FAKTA Det danske kontrolkoncept 12 FAKTA Hvem udførte dyrevelfærdskontrol i 2014? 12 FAKTA Hvordan og hvornår kan Fødevarestyrelsen reagere? 13 FAKTA Dyrevelfærdskontrollens samlede resultater i 2014 antal kontroller og overtrædelser (tabel 1), og kampagnekontroller (tabel 2) 14 FAKTA I hvor mange besætninger blev loven ikke overholdt i FAKTA Hvordan fordelt sanktionerne sig i FAKTA Kontrolkampagner med fokus på dyrevelfærd i FAKTA Den danske dyrebestand 2014: antal dyr, antal besætninger (tabel 3) og antal slagtede dyr (tabel 4) 21 3 TABELLER: VELFÆRDSKONTROL 22 FAKTA Læseguide til tabeller 23 Oversigt over tabeller 24 Besætninger (Tabel 5 16) 25 Hundepensioner (Tabel 17) 36 Transport (Tabel 18 24) 37 Politiets vejkontrol (Tabel 25 26) 45 APPENDIKSER 50 APPENDIKS 1 Aktiviteter i Videncenter for Dyrevelfærd i 2014 og APPENDIKS 2 Status for ViD-projekter igangsat i perioden APPENDIKS 3 Væsentlige bestemmelser på dyrevelfærdsområdet i forbindelse med Fødevarestyrelsens velfærdskontrol 55 APPENDIKS 4 Metode for dataopgørelse 57

3 FORORD Dyrevelfærd i Danmark FORORD Hermed præsenteres rapporten Dyrevelfærd i Danmark Rapporten giver et indblik i, hvordan Videncenter for Dyrevelfærd, som er et samarbejde mellem universiteter og myndigheder, arbejder med dyrevelfærd. Derudover indeholder rapporten resultaterne af myndighedernes dyrevelfærdskontrol i Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) har i foråret 2015 fungeret som redaktion i forbindelse med udarbejdelse af rapporten Dyrevelfærd i Danmark Du kan læse mere om indholdet i rapporten nedenfor: ViD's aktiviteter i 2014 og 2015 er beskrevet i rapportens første afsnit, Videncenter for Dyrevelfærd 2014 og et kig ind i 2015, som også beskriver, hvordan ViD er organiseret og oplister de væsentligste aktiviteter i regi af ViD i 2014 og første halvdel af Velfærdskontrollen hvordan den udføres af Fødevarestyrelsen, og hvad den viser beskrives i afsnittet Kontrol med dyrevelfærd i Kontrollen omfatter den velfærdskontrol, myndighederne foretog i besætninger med landbrugsdyr eller heste, kontrollen med dyretransporter og kontrollen på slagterier. De samlede resultater af velfærdskontrollen i 2014 er beskrevet i tabelform og i diagrammer, der viser hvor stor en andel af de kontrollerede besætninger, der ikke overholdt lovkravene på dyrevelfærdsområdet samt fordelingen af typer af sanktioner. Resultaterne af kontrolkam- pagner på dyrevelfærdsområdet er beskrevet på faktasider ligeledes i dette afsnit. Rapporten indeholder dernæst en række tabeller med de detaljerede resultater af myndighedernes velfærdskontrol i Tabellerne er opdelt på dyreart og kontroltype. I rapportens appendikser findes oversigter over Videncenter for Dyrevelfærds aktiviteter, en oversigt over videncentrets igangsatte projekter, relevant lovtekst på dyrevelfærdsområdet og en beskrivelse af hvordan data til rapporten er udtrukket fra Fødevarestyrelsens databaser. Det er redaktionens håb og ønske, at alle med interesse og virke inden for dyrevelfærd vil finde nyttig information i rapporten, og at den giver lyst til at læse mere om dyrevelfærd generelt og om Videncenter for Dyrevelfærds arbejde på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Videncenter for Dyrevelfærd, Fødevarestyrelsen

4 1 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015

5 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) formidler viden om dyrevelfærd til en bred skare af målgrupper. ViD støtter desuden en række forskningsprojekter på universiteterne indenfor aktuelle emner på dyrevelfærdsområdet. Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) er et samarbejde mellem myndigheder og forskere, der skal bidrage til forbedring af dyrevelfærden i Danmark. ViD arbejder derfor på følgende indsatsområder: formidling af viden om dyrevelfærd via årlig rapport, nyhedsbrev, konference og hjemmeside forskningsstøtte til projekter om dyrevelfærd etablering af netværk internationalt VID PÅ KULTURNATTEN 2014 I oktober 2014 deltog ViD for første gang på Kulturnatten i Fødevareministeriet med en bod med titlen Dyrevelfærd en god smag i munden. Daværende fødevareminister Dan Jørgensen indviede boden og var dermed første deltager i ViD s quiz og modtager af et diplom som dyrevelfærdsekspert. Kulturnatten 10. oktober 2014 i Fødevareministeriet

6 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 Dyrevelfærd i Danmark VID KONFERENCE MED FOKUS PÅ DET RIGE LIV Den 20. november 2014 afholdte ViD sin femte nationale konference om dyrevelfærd med berigelse til dyr som tema. Læs mere om konferencen i faktaboksen nedenfor og på ViD s sider under VID S KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2014 OM DET RIGE LIV BERIGELSE PÅ TVÆRS AF DYREARTER Konferencen blev åbnet af daværende fødevareminister Dan Jørgensen og havde blandt sine deltagere dyrevelfærdsforskere, repræsentanter fra landbrugsorganisationerne, detailhandlen, selskabsdyrenes organisationer, Den Danske Dyrlægeforening og dyreværnsorganisationerne. Læs mere om ViD s konference i 2014 og se abstracthæfte og videoer fra dagen på ViD s sider under INDLÆG VED KONFERENCEN: Embracing individuality in expectations about environmental enrichment v/ Ruth Newberry, Norwegian University of Life Sciences Hvordan er det at være vildt dyr i fangenskab? med eksempler fra Skandinavisk Dyrepark v/ Frank Vigh Larsen, Skandinavisk Dyrepark The value of play behaviour in kenneled and pet dogs environmental enrichment or meeting a behavioural need? v/ Nicola Rooney, University of Bristol Hvordan spørger vi dyr om deres adfærdsmæssige behov og præferencer? v/ Margit Bak Jensen, Aarhus Universitet Berigelse i praksis et eksempel fra en økologisk æglæggerbesætning. v/ Jan Volmar, Økologisk ægproducent Hvad får vi dyrevelfærdsmæssigt ud af forskningen? v/ Charlotte Vilstrup, Kontorchef i Fødevarestyrelsens Enhed for Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

7 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 Dyrevelfærd i Danmark INTERNATIONAL SVINEVELFÆRDSKONFERENCE 2015 Den april 2015 afholdte daværende fødevareminister Dan Jørgensen international konference i København med svinevelfærd på dagsordenen. Konferencen Improving Pig Welfare what are the ways forward? tiltrak 400 internationale eksperter i dyrevelfærd og havde desuden deltagelse af fødevareministrene fra Tyskland, Holland og Sverige. De fire ministre underskrev efter en fælles debat på konferencen en dyrevelfærdsaftale, der opfordrer Kommissionen til at forbedre den europæiske lovgivning for svin, så den bygger på den nyeste viden. Konferencen havde en række internationalt anerkendte forskere og eksperter på talerlisten, blandt andre David Fraser fra Canada, Sandra Edwards fra England, Paul Hemsworth fra Australien og Jeremy Cooper fra Freedom Food i England. Der var desuden faglige workshops, der tog fat på de væsentligste elementer i Miljø- og Fødevareministeriets svinehandlingsplan lanceret i juni 2014 fx kastration, halekupering, pattegrisedødelighed og undervisning i dyrevelfærd. Konferencen sluttede med en paneldiskussion om svinevelfærdens største udfordringer og muligheder for forbedringer. Konferencen blev arrangeret af ministeriet i samarbejde med Videncenter for Dyrevelfærd og udgør et af intiativerne i svinehandlingsplanen. Læs mere om konferencen på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, hvor præsentationer, postere, proceedings, workshop outputs og videoer kan downloades. International svinevelfærdskonference i København april Konferencen bød på en række indlæg fra internationale topforskere, ligesom der blev præsenteret 70 postere om svinevelfærd.

8 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 Dyrevelfærd i Danmark SÅDAN ER VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD ORGANISERET VID'S STYREGRUPPE træffer de overordnede beslutninger om, hvilke indsatsområder videncenteret skal fokusere på, og hvilke projekter der skal igangsættes i regi af videncenteret. ViD's styregruppe består af: Per Henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Charlotte Vilstrup, kontorchef i Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, Fødevarestyrelsen Paolo Drostby, kontorchef for Dyrevelfærdsenheden, Fødevareministeriet. Hans Henrik Dietz, institutleder ved Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Klaus Lønne Ingvartsen, institutleder ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet ViD'S SEKRETARIAT,, som er placeret i Fødevarestyrelsen, står for den daglige drift af videncenteret. ViD'S PROJEKTGRUPPE organiserer oplæg til projekter, som godkendes af styregruppen. Gennemførelsen af projekter, der igangsættes i regi af ViD, varetages af projektlederne for de enkelte projekter og sker i samarbejde med øvrige relevante projektdeltagere. Projektgruppen arbejder desuden med at indsamle og formidle viden om dyrevelfærd. Projektgruppen består af ViD s sekretariatsmedarbejdere, forskningsledere fra Aarhus og Københavns Universiteter samt en fuldmægtig fra Fødevareministeriet. ViD'S INTERESSENTGRUPPE består af repræsentanter for videncenterets primære interessenter, heriblandt landbrugserhvervets organisationer, dyreværnsorganisationer, Rigspolitiet og Den Danske Dyrlægeforening. Formålet med interessentgruppen er sparring omkring behov og ønsker for ViD s arbejde. International svinevelfærdskonference i København 29. til 30. april 2015.

9 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 Dyrevelfærd i Danmark NYE 2015 PROJEKTER I VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD Videncenter for Dyrevelfærd har i 2015 udvalgt fire nye projekter. Projekterne er udvalgt indenfor temaerne 'dyrevelfærd hos unge dyr' og 'smittebeskyttelse og dyrevelfærd'. Læs mere om projekterne herunder og på Fødevarestyrelsens hjemmeside (Projekter i ViD). Find en oversigt over samtlige projekter ViD har sat i gang i perioden 2010 til 2015 i Appendiks 2. PROJEKT 1: LØSE DIEGIVENDE SØER MED LAV PATTEGRISE DØDELIGHED PROJEKT 2: KALVES VELFÆRD I ØKOLOGISKE MALKEKVÆGS BESÆTNINGER Der er i dag højere pattegrisdødelighed hos die givende søer, der går løse end hos diegivende søer, der er fikserede (opstaldet i boks med farebøjler, der begrænser bevægelsesmulighederne). Dette projekt har til formål at reducere pattegrisedødeligheden hos løse diegivende søer ved at identificere de faktorer, der kan forudsige en højere pattegrisedødelighed. Dette vil kunne bidrage til udbredelsen af systemer til løse diegivende søer i Danmark og dermed forbedre velfærden for både pattegrisene og soen. Projektet ledes af lektor Christian Fink Hansen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Kalve (0-180 dage) i økologiske mælkeproduktionssystemer tilbydes på en række områder forhold, som adskiller sig fra typiske konventionelle kalve. Økologiske kalve må højst gå separat i en uge mod otte uger i konventionelle systemer. Økologiske kalve skal have mælk i 13 uger og skal på græs i sommerhalvåret, når de er over fire måneder gamle. Samtidig skal de økologiske kalve have økologisk foder. Antibiotikabehandling af økologiske kalve er i forhold til konventionelle kalve mere besværlig og dyrere samtidig med, at der er begrænsninger på, hvor mange gange økologiske kalve må behandles. Økologiske kalve har generelt en højere dødelighed end konventionelle kalve, og nye resultater tyder på øget diarré hos økologiske kalve i forhold til konventionelle. Formålet med projektet er gennem en kritisk vurdering og analyse af kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger med reference til kalve i konventionelle besætninger at identificere muligheder for forbedring af velfærden i økologiske malkekvægsbesætninger. Projektet ledes af Professor Jan Tind Sørensen fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

10 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 Dyrevelfærd i Danmark PROJEKT 3: KORTLÆGNING AF LIVSVILKÅR FOR DANSKE PRIVATEJEDE KATTE Hold af katte er gennem det sidste halve århundrede blevet stadig mere populært hos danskerne, og antallet af privatejede katte har lige som i andre vestlige lande forlængst overhalet antallet af hunde. På trods af dette ved vi langt mere om de danske hunde, og de forhold de lever under, end for danske privatejede katte. Fra litteraturen ved vi, at ejerkatte har en række velfærdsproblemer, som blandt andet hænger sammen med, om de bliver holdt inde eller får lov at komme ud, deres race, deres fodring og graden af aktivering og pleje. Derimod kender vi meget lidt til basisfakta omkring katte og hold af katte i Danmark, fx andelen af katte som ikke har adgang til at komme ud, andelen af racekatte og i hvilket omfang kattene kommer til dyrlægen. Formålet med projektet er derfor med hjælp af spørgeskemaer at afdække, hvordan danske ejerkatte lever og bliver passet. Ved at spørge et repræsentativt udsnit af befolkningen, bliver det også muligt at afdække omfanget af nuværende og tidligere katteejere samt den generelle holdning til katte. På baggrund af undersøgelsen vil der blive skabt en basisviden om ejerkattes livsvilkår, der gør det muligt for myndigheder, dyrlæger og organisationer med interesse for katte at målrette initiativer til fremme af ejerkattes velfærd. Projektet ledes af Professor Björn Forkman fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. PROJEKT 4: BRUGBOXEN BETYDNING AF BRUG AF SYGEBOKS TIL KØER MED MASTITIS FOR DYRENES BEDRING, VELFÆRD OG PRODUKTION (PÅBEGYNDES I 2016) Mastitis (yverbetændelse) er den hyppigst forekommende infektiøse produktionssygdom hos malkekøer, og rammer årligt over køer i Danmark. Ny forskning har vist, at selv relativt milde tilfælde af mastitis fører til markante ændringer i dyrenes adfærd, mælkeproduktion og i forekomsten af inflammationsmarkører i mælken, samt at disse ændringer fortsætter selv efter behandling med antibiotika. Implementering af Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg betyder, at danske mælkeproducenter fra sommeren 2016 skal have sygebokse til syge/skadede kreaturer. Jævnfør nuværende praksis vil køer med mastitis typisk ikke blive placeret i sygeboks, medmindre de er alment påvirkede og f.eks. ikke i stand til at rejse sig. Ovennævnte nye resultater især fund af reduceret liggetid (en anerkendt markør for kreaturers velfærd) tyder imidlertid på, at velfærden hos køer med mastitis kan være så påvirket af selv milde sygdomsudbrud, at opstaldning i sygeboks vil være afgørende for disse dyrs velfærd. Hvorvidt dette er tilfældet, og hvorvidt en sådan opstaldning i sygeboks har gavnlige effekter for dyrene på længere sigt, vides imidlertid ikke. Dette projekt er således det første af sin art og designet specielt med en statistisk styrke som muliggør belysning af projektets to formål. Om mindre end 2 år skal sygebokse forefindes i alle besætninger, og dette projekt kan hjælpe mælkeproducenterne til at få størst muligt udbytte af disse sygebokse til gavn for køernes velfærd. Projektet ledes af Seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

11 2 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014

12 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark Fødevarestyrelsen tilrettelagde og udførte i 2014 velfærdskontrollen af landbrugsdyr i besætninger, under transport og på slagteri. Fødevarestyrelsen førte desuden tilsyn med hundepensioner, hundekenneler og hundehandlere. Læs i dette afsnit om hvordan velfærdskontrollen udføres, og læs om hvad den ordinære kontrol og kampagnekontrollerne viste i DET DANSKE KONCEPT FOR VELFÆRDSKONTROL HVEM UDFØRTE DYREVELFÆRDSKONTROL I 2014? Kontrollen i besætninger gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, hvor kontrol og vejledning har til formål at få så mange som muligt til at forstå og følge reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgribende som muligt. KONTROLLEN BESTÅR AF FIRE TYPER AF INDSATSER: Nulpunktskontrol Foregår i tilfældigt udvalgte besætninger og giver derved et generelt billede af regelefterlevelsen for en given besætningstype Prioriteret kontrol Foregår i besætninger udvalgt ud fra risikokriterier, som for eksempel kan være overskridelser af grænseværdier for antibiotika for kvæg og svin, besætningsstørrelse, og tidligere sanktionerede, m.v. Kampagnekontrol Fokuserede, dybdegående kontroller indenfor specifikke emner/fokusområder. Basiskontrol krydsoverensstemmelseskontrol(ko) Udføres i henhold til EU-forordningen om KO. Basiskontrollen varetages fra 2015 af NaturErhvervstyrelsen. I besætninger: Embedsdyrlæger og teknikere ansat i Fødevarestyrelsen gennemførte kontrollen med dyrevelfærd og medicinanvendelse. Fødevarestyrelsen havde desuden ansvar for kontrollen med minkhegn, handelsnormerne for æg, mælkehygiejne og vildtopdræt. Fødevarestyrelsens veterinære kontrolenheder herunder Veterinærrejseholdet udførte kampagnekontroller på dyrevelfærdsområdet. Krydsoverensstemmelseskontrollen (KO-kontrollen) bliver fra 2015 varetaget af NaturErhvervstyrelsen. Ved vejkontrol af transporter: Politiet med dyrlægefaglig bistand fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold. På samlesteder og ved udførsel af dyr direkte fra besætning: Embedsdyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen. På slagterier: Embedsdyrlæger bistået af teknikere, alle ansat i Fødevarestyrelsen. Læs mere om hvordan de enkelte kontroller foregår på Fødevarestyrelsens hjemmeside

13 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark HVORDAN OG HVORNÅR KAN FØDEVARESTYRELSEN REAGERE? Hvornår vejleder Fødevarestyrelsen? Nogle overtrædelser må ud fra en konkret vurdering betragtes som så bagatelagtige, at sanktionering bør undlades. I sådanne tilfælde vejleder Fødevarestyrelsen i stedet landmanden. Hvornår giver Fødevarestyrelsen en indskærpelse? En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler skal overholdes. Fødevarestyrelsen giver sanktionen, når landmanden har brug for at få indskærpet de gældende regler, men angiver ikke nærmere hvordan han/hun skal sikre dette. Hvornår giver Fødevarestyrelsen et påbud? Påbud præciserer, hvordan landmanden skal overholde lovgivningen. Et påbud er en ordre eller befaling om at gøre noget konkret indenfor en bestemt frist. Hvornår indgiver Fødevarestyrelsen en politianmeldelse? Fødevarestyrelsen skal anmelde landmanden til politiet, hvis der er tale om groft uforsvarlig behandling af dyr, f.eks. et dyr med en kronisk lidelse, der ikke er i sygesti, ikke er behandlet, ikke er tilset af en dyrlæge eller aflivet i tide. I visse tilfælde indgiver Fødevarestyrelsen også en politianmeldelse, når der er tale om uforsvarlig men ikke grov behandling af dyr. Fødevarestyrelsen anmelder det desuden til politiet, hvis landmanden ikke retter op på forholdene efter et påbud eller en indskærpelse. Alle typer af sanktioner følges op af en ny kontrol, enten som kontrolbesøg eller administrativ kontrol.

14 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark DYREVELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 ANTAL KONTROLLER OG SAMLEDE RESULTATER Det samlede antal kontroller fordelt på nulpunkt og prioriteret kontrol og det samlede resultat for disse er præsenteret i tabel 1 nedenfor. I tabel 2 gives en oversigt over hvilke kampagner, der blev udført på dyrevelfærdsområdet i Tabel 1. Oversigt over overtrædelser fordelt på dyrearter 2014 Antal Antal Antal Antal Antal Antal besætninger besætninger besætninger besætninger besætninger besætninger i alt med ind- med meldt med admini- uden an- Dyreart skærpelser påbud til politiet strative bøder ** mærkninger Svin Kvæg inkl. kalve Får Geder Heste Pelsdyr Slagtekyllinger Æglæggende høner i bure* Æglæggende høner i alternative systemer Opdræt af dyr til ægproduktion Gæs, ænder, kalkuner Hjortedyr Fjervildt Besøgslandbrug med kvæg, svin, får og geder Antal CHRnr-dyreart i alt * Kontrol med 100% af besætninger med buræg i 2014 ** Administrative bøder er givet ved overtrædelse af reglen 'optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke' se også tabel 7

15 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark Under et kontrolbesøg kan besætningsejeren f.eks. få en indskærpelse for overtrædelse af ét lovkrav og en politianmeldelse for overtrædelse af et andet. Ligeledes kan en indskærpelse ende som et påbud, eller et påbud kan ende som en politianmeldelse, hvis landmanden ikke retter op på forholdene. Den samme besætning kan derfor godt i tabel 1 på samme tid optræde både i kategorien Antal besætninger med indskærpelser, Antal besætninger med påbud og Antal besætninger meldt til politiet. TABEL 2. Antal kampagnekontroller i 2014 Kampagnekontroller i 2014 Antal kontroller Indfangning af slagtekyllinger og rengøring af transportmidler til fjerkræ 30 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 203 Rode- og beskæftigelsesmateriale til svin 200 Pasningsvejledninger til hobbydyr 30 Cirkuskampagne 8 Antal kampagnekontroller i alt 471 Den samme besætningsejer kan også få indskærpet mere end én regel, få mere end ét påbud eller blive anmeldt til politiet på grund af mere end én overtrædelse. Se også faktasiden I hvor mange besætninger blev loven ikke overholdt?.

16 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark FAKTA I HVOR MANGE BESÆTNINGER BLEV LOVEN IKKE OVERHOLDT I 2014 Den procentvise fordeling i 2014 af kontrollerede kvæg-, svine-, slagtekyllinge- og pelsdyrbesætninger uden anmærkninger og besætninger, som fik én eller flere sanktioner for at overtræde én eller flere regler, er vist i lagkagediagrammerne herunder. KVÆGBESÆTNINGER 2014 SVINEBESÆTNINGER % Besætninger uden indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser 12% Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser 73% Besætninger uden indskærpelser, påbud, politianmeldelser og/eller administrative bøder 27% Besætninger med indskærpelser, påbud, politianmeldelser og/eller administrative bøder PELSDYRBESÆTNINGER 2014 SLAGTEKYLLINGEBESÆTNINGER % Besætninger uden indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser 20% Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser 77% Besætninger uden indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser 23% Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser

17 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark FAKTA HVORDAN FORDELTE SANKTIONSTYPERNE SIG I 2014? Når myndighederne aflægger et velfærdskontrolbesøg i en besætning, kan det resultere i, at der enten ingen anmærkninger gives, fordi landmanden overholder alle regler, eller i en indskærpelse, et påbud, en politianmeldelse eller en administrativ bøde. I diagrammet er sanktionerne opdelt på type og vist som procentdele af de kontrollerede kvæg-, svine-, pelsdyr- og slagtekyllingebesætninger. Det er vigtigt at bemærke, at procentdelene for de forskellige typer af sanktioner kan summere op til en højere procentdel end den, der er angivet i lagkagediagrammerne. Det skyldes, at en besætning kan være registreret med mere end én sanktionstype og derved være repræsenteret i flere af sanktionstypesøjlerne i søjlediagrammet. FIGUR 1. FORDELING AF SANKTIONSTYPER Procentdele af kontrollerede besætninger, som har fået indskærpelse, påbud, politianmeldelse og/eller administrativ bøde. % af kontrollerede besætninger Indskærpelser 30 Påbud Politianmeldelser 25 Administrative bøder Kvæg Svin Pelsdyr Slagtekyllinger

18 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark FAKTA KONTROLKAMPAGNER MED FOKUS PÅ DYREVELFÆRD I 2014 Årets kampagner på dyrevelfærdsområdet havde i 2014 fokus på indfangning af slagtekyllinger til transport til slagteri, opstaldning og pasning af ammekøer, rode- og beskæftigelsesmateriale til svin, pasningsvejledninger til hobbydyr og hold af dyr i cirkus. Læs om baggrunden for kampagnerne og om de overordnede resultater på disse sider. Kampagnernes slutrapporter kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside 2014/Veterinærområdet INDFANGNING OG LÆSNING AF SLAGTEKYLLINGER OG RENGØRING AF TRANSPORTMIDLER TIL FJERKRÆ I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf de ca. 100 mio. slagtes i Danmark og de øvrige eksporteres levende til slagtning i EU (Holland og Tyskland). Indfangningen foregår hovedsagligt med fangemaskiner, men kyllinger, der skal eksporteres til slagtning i udlandet samt økologiske kyllinger, bliver håndindfanget. Indfangning og håndtering af slagtekyllinger hos producenten forud for transport til slagtning er ikke kontrolleret før. Formålet med kampagnen var derfor at finde ud af, om indfangning og læsning i kasser foregår dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt. Kampagnen viste at 1,63 % af slagtekyllingerne, der var fanget med fangemaskiner havde friske skader efter pålæsning i fjerkrækasserne. For slagtekyllinger, der var håndindfanget, var der 0,18 %, der havde friske skader efter pålæsning i fjerkrækasserne. Ved samtlige kontroller af maskinel ind fangning blev det konstateret, at typegodkendelserne for fangemaskinerne ikke blev fulgt på alle punkter.

19 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark OPSTALDNING OG PASNING AF AMMEKØER MED OPDRÆT I VINTERPERIODEN RODE- OG BESKÆFTIGELSESMATERIALE TIL SVIN Ammekøer er en betegnelse, der primært bruges i den ekstensive kødproduktion. Kalvene fødes typisk om foråret og græsser sammen med koen sommeren over. Herefter fravænnes kalvene ca. 6-9 måneder gamle. I vinterhalvåret opstaldes køer og kalve typisk hver for sig. I mindre ammekobesætninger er produktionen oftest en fritidsbeskæftigelse for ejeren, og vinteropstaldningen er tit i ældre bygninger eller stalde, der tidligere har været anvendt til malkekøer. Fødevarestyrelsens kampagne havde til formål at afdække, om ammekøer med opdræt holdes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende regler for dyrevelfærd samt Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser. Der blev fokuseret på, om udegående dyrene var i godt huld og med god pels, og om der var tilstrækkelig tildeling af foder og vand. Kampagnen omfattede både de kreaturer (køer, ungdyr og kalve), der holdes udendørs i vinterperioden og de kreaturer, der opstaldes om vinteren. Kampagnen viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning af ammekøer og opdræt i vinterperioden i ca. 15 % af besætningerne. I besætninger med udegående dyr var de hyppigste overtrædelse af reglerne, at dyrene ikke havde adgang til et læskur eller en bygning, hvor de kunne finde ly og læ for vejret, og/ eller at dyrene ikke havde adgang til et tørt og strøet hvileareal. Svin har et behov for at undersøge deres omgivelser og skal derfor have permanent adgang til beskæftigelses- og rodemateriale. Samtidig er det vigtigt, at beskæftigelses- og rodemateriale er egnet, at det tildeles på den rigtige måde og i tilstrækkelig mængde. Fødevarestyrelsen undersøgte i en kampagne i 2014 om reglerne for tildeling af rode- og beskæftigelsesmateriale var overholdt, og hvis nej hvad der var årsagen. Kampagnen omfattede 200 tilfældigt udvalgte smågrise og slagtesvinebesætninger, som fik uanmeldt kontrolbesøg i forbindelse med kampagnen. Kampagnen viste, at 27 (13,5 %) ud af 200 besætninger ikke overholdt reglerne. Alle besætninger på nær én havde dog rettet op på de sanktionerede forhold ved Fødevarestyrelsens opfølgende kontrolbesøg. Overtrædelserne skyldtes især manglende/utilstrækkelig mængde beskæftigelse- og rodemateriale, hvorimod en mindre del af overtrædelserne skyldtes, at det anvendte materiale ikke var egnet som beskæftigelse- og rodemateriale. På baggrund af resultaterne af kampagnen har Fødevarestyrelsen, branchen og Dyrlægeforeningen nedsat en arbejdsgruppe for fremadrettet at skabe mere fokus på tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale til svin. I besætninger med dyr på stald var de hyppigste overtrædelser, at dyrene i enkelte besætninger var opstaldet på et underlag, der var fugtigt og gødningsforurenet, så de ikke havde mulighed for tørt leje, eller at inventaret i stalden udgjorde en risiko for dyrenes sikkerhed. I enkelte besætninger blev der fundet kalve under seks måneder, der var permanent opbundne, hvilket i en årrække har været forbudt.

20 KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 Dyrevelfærd i Danmark PASNINGSVEJLEDNINGER TIL HOBBYDYR CIRKUSKAMPAGNE Dyrehandlere har siden 1. januar 2014 skullet udlevere godkendte skriftlige pasningsvejledninger ved salg af dyr. Pasningsvejledningerne skal give dyreejere de nødvendigste oplysninger om forsvarlig fodring, pasning og pleje af hobbydyr. De godkendte pasningsvejledninger er tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Formålet med kampagnen var derfor at undersøge, om dyrehandlere overholder kravet om udlevering af pasningsvejledninger ved salg af dyr. Resultaterne fra kampagnen tydede på, at dyrehandlere og deres ansatte kender til reglerne om udlevering af pasningsvejledninger, og at de udleverer pasningsvejledningerne ved salg af dyr. Formålet med cirkuskampagnen i 2014 var dels at finde ud af om cirkus, der turnerer med dyr, overholder gældende regler om de besøgendes sikkerhed, og dels om de overholder regler om at dyrene holdes på en forsvarlig måde. Fødevarestyrelsen var i forbindelse med kampagnen på uanmeldte kontrolbesøg i 8 cirkus og kontrollerede i alt 137 dyr. Kampagnen viste, at de dyrevelfærdsmæssige og sikkerhedsmæssige regler generelt blev overholdt. Dog blev der i tre ud af de otte kontrollerede cirkus fundet overtrædelser af reglerne, som betød at der blev givet indskærpelser.

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I 2017 1 2017 DYREVELFÆRD I DANMARK - BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger J. nr.: 2015-13-60-00117 08.02.2017 Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger INDLEDNING Indfangning af slagtekyllinger I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15.

Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15. Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15. Projektgruppe: Stig Jessen Veterinærrejseholdet, Projektleder Lisbeth Jørgensen, Vet. Nord Signe Balslev Vet. Øst.

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration (Jordbruksverket + Livsmedelsverket)

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Transportegnethed hos svin

Transportegnethed hos svin Seminar on dyrs transportegnethed, Oslo 2. november 2016 Transportegnethed hos svin - biologisk grundlag for danske og internationale regler AARHUS UNIVERSITET Mette S. Herskin Præsentation Mette S. Herskin

Læs mere

Udvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin

Udvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin Udvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin ViD-konference den 17. november 2016 Veterinærdirektør Per Henriksen Veterinærforlig II Styrket dyrevelfærd Udvikling af et dyrevelfærdsindeks,

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Kortlægning af forekomst, udformning og anvendelse af sygebokse i danske malkekvægbesætninger. Houe, Hans; Forkman, Björn; Williams, Charlotte Amdi; Jensen,

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til?

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? ViD s konference 2016 - Dyrevelfærd for fremtiden Hans Houe, Professor Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 21-11-2016 2 Indhold Tidsforløb

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste J. nr.: 2014-10-60-00088 22-08-2016 Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste INDLEDNING Fødevarestyrelsen har gennemført en informationskampagne i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, på

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd 2008 2009 Kontrol af dyrevelfærd 2008 2009 Kontrol af dyrevelfærd Indledning 3 Sammendrag 4 Summary 8 Fakta Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) 54 7 Kontrollens samlede resultater 56 1 Myndighedernes dyrevelfærdskontrol

Læs mere

Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013

Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013 Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013 Henning Good Projektsælger Jyden Bur Dagsorden Jyden Bur Firmaet Jyden Bur præsentation Innovation og udvikling. Erfaringer med farestier

Læs mere

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet 3. Dyrevelfærd Seniorkonsulent Christina Nygaard, Landbrug & Fødevarer Der er både i fjerkræbranchen og i samfundet stor fokus på dyrevelfærd. Der er en oplevelse af en øget interesse vedr. dyrevelfærd

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 J.nr.: 2014-15-31-00032 UDKAST Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 I medfør af 3 a, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Dyrevelfærd i Danmark. Videncenter for Dyrevelfærd

Dyrevelfærd i Danmark. Videncenter for Dyrevelfærd 2011 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2011 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik i Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) 06 FAKTA ViD-projekter Databaser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg LBK nr 470 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Landmandens forståelse af dyrevelfærd

Landmandens forståelse af dyrevelfærd Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... - om landbrugsskoleelevers syn på landbrugsdyrene og deres velfærd Jesper Lassen & Inger Anneberg Temadag om Landbrugsskoleelever og Dyrevelfærd Forskningscenter

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 361 Offentligt 1. oktober 2010 Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser For velfærdskontrollen i besætninger

Læs mere

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: klasse Tema: Dyrevelfærd - Slagtesvin. Dyrevelfærd: Slagtesvin

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: klasse Tema: Dyrevelfærd - Slagtesvin. Dyrevelfærd: Slagtesvin Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse 01 Dyrevelfærd: Slagtesvin 02 Til dig og din gruppe Tal med din gruppe om dyrevelfærd. Billeder og spørgsmål kan give jer inspiration. I skal ikke nødvendigvis blive

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 Denne vejledning

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Marts 2016 1. Generelt Der etableres i samspil med interessenterne et dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet er at skabe bedre

Læs mere

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder.

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 378 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 23. maj 2014 Tale til samråd den 23 maj 2014

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere