Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede"

Transkript

1 Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf

2 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:... 4 Type 2 Tophængt vindue / Type 3 Topstyret vindue... 4 Type 4 Topvende vindue... 5 Type 5 Dreje-kip vindue... 6 Type 6 Sidehængt vindue / Type 7 Dannebrogsvindue... 7 Type 8 Indadgående vindue... 8 Døre... 9 Type 9 Facadedør / Type 13 Pladedør... 9 Type 10 Terrassedør / Type 11 Franskdør... 9 Type 12 Halvdør Type 15 Hæve-skydedør / Type 15 Kip-skydedør Type 15 Foldedøre Tætningslister Glas isætning Elementer leveret uden overfladebehandling Gode malerråd Elementer leveret med overfladebehandling Mahogni / Sapelli / Eg med alkyd olie (standard) Fyrretræ / Mahogni med transparent top overflade Pulverlakeret aluminium Vedligeholdelse af rustfri stål Smøring og vedligeholdelse af generelle beslag Rengøring Garantierklæring Udluftning af boligen Mila garanti DK 9600 Aars Tlf

3 Indledning: Vi ønsker tillykke med jeres nye vinduer/døre, som vi håber, i vil få glæde af i mange år. Fremstillingen af vore vinduer og døre bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med moderne teknik. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. Både døre og vinduer skal gennemgåes en gang årligt. I det følgende kan læses, hvordan denne gennemgang blandt andet kan foretages, samt hvordan de leverede vinduer og døre fungerer og skal betjenes. Nævnte type numre på vinduer og døre er identiske med typenummerne i vores prisliste. Nævnte serviceafdeling i brugervejledningen har telefonnr Tegninger af anvendte fagudtryk: Udskyderstang Anverfer Låseblik Rullepaskvil Skudrigler Friktionsbremse Glideskinne Katastrofebeslag DK 9600 Aars Tlf

4 Vinduer: Type 2 Tophængt vindue / Type 3 Topstyret vindue Betjening Vinduet er hængslet foroven og åbnes / lukkes med udskyderstangen midt på underammen / eller med greb ved topstyret vindue. Tophængt vindue: Vinduet er som standard forsynet med anverferer og udskyderstrang. Herudover kan det yderligere forsynes med katastofebeslag i siderne, som fastholder vinduet i åben stilling, når det skubbes helt op. Denne funktion gør, at vinduet kan bruges som brandredningsåbning. Den fastlåste stilling ophæves ved at løfte midt på begge beslag og samtidig rykke lidt i rammen. Topstyret vindue: På vinduet findes der nederst i begge sider en rullepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en indbrudshæmmet ventilationsstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven, hvilket giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme Tophængt vindue: Rammen frigøres fra karmen ved at føre den til vandret stilling. I denne stilling kan rammen løftes fri af hængslerne. Kun ved små rammer kan adskillelsen klares af én person. Hvis vinduet er forsynet med katastrofebeslag, skal beslaget skrues af karmene, inden rammen hægtes af. Topstyret vindue: Rammen kan kun adskilles fra karmen, når skruerne i siden, som fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30 o. Arbejdet kræver normalt mindst to personer. Smøring og justering Hængsler og katastrofebeslag/ rullepaskvil samt nitteforbindelser smøres med syrefri olie mindst én gang om året eller efter behov. Justering 1 gang årlig af hængsler og udskyderstang kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Anverfer kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Glideskinner må ikke smøres, men holdes frie for snavs og maling. Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Det er vigtigt, at friktionsskruen er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i rammen. I øvrigt / tilbehør På vore tophængte vinduer er hængslerne fastgjort i karmfalsen og på kanten af rammen. Dette hindrer afskruning af hængslerne udefra. Der kan leveres et særligt beslag, som fungerer som børnesikring og samtidig gør det muligt at stille vinduet i en indbrudshæmmet ventilationsstilling. DK 9600 Aars Tlf

5 Type 4 Topvende vindue Betjening Topvende vinduet ånbes og lukkes med håndtaget midt på rammen. På bundrammen findes rullepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en indbrudshæmmet ventilationssstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven, hvilket giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Topsving vinduet kan vendes 180 o rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Vinduet er udstyret med en børnesikring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at presse sikringen ind, der sidder i venstre side, så rammen kan skubbes hele vejen rundt. Palen fastholder også vinduet, når det er vendt rundt til pudsning. Begynd aldrig at pudse vinduet, før det er fastlåst. Adskillelse af karm og ramme Rammen kan kun frigøres fra karmen, når skruerne, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der sidder skruer både i sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30 o. Adskillelsen kræver mindst to personer. Smøring og justering Hængselbeslagets nitteforbindelser og lukkebeslagets tunger smøres med syrefri olie én gang om året. Glideskinnerne må ikke smøres eller overmales, men renses en gang imellem for snavs. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. I øvrigt / tilbehør Vinduet kan børnesikres ved at håndtaget skiftes ud med et, der har indbygget lås. Vor serviceafdeling giver gerne oplysning om hvilke typer der findes. Nyhed Ved nyere topvendebeslag kan man justere friktionen Denne justeres ved hjælp af skruen nederst i glideskinnen (se ved pil) Friktionen skal være ens i begge sider. DK 9600 Aars Tlf

6 Type 5 Dreje-kip vindue Betjening Det sidebundhængte vindue har flere funktioner og kan have lukkepunkter hele vejen rundt afhængig af størrelsen, men betjenes alligevel kun med et håndtag. Vinduesrammen er indadgående, både som sidehængt og som bundhængt. Lukkestilling I lukket stilling skal håndtaget vende nedad. Sidehængt funktion Håndtaget drejes til vandret og rammen kan åbnes sidehængt. I denne stilling må håndtaget ikke drejes op til lodret stilling, da rammen derved kommer til at hænge forkert i beslaget. Hvis fejlbetjeningen alligevel sker, drejes håndtaget til vandret, rammen presses ind forneden, og håndtaget drejes opad mens rammen presses ind foroven. Hvis den sidehængte funktion anvendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Bundhængt funktion Håndtaget drejes fra den nederste lukkestilling til den øverste lodrette stilling, hvorefter rammen kan åbnes ca. 10 cm. Beslaget kan også leveres med en mekanisme, der fastholder rammen i bundhængt stilling med ca. 1 cm. luftspalte foroven. Denne stilling opnås ved at åbne rammen ca. 1 cm. Og derefter dreje håndtaget til 45 o fra opadrettet stilling. Den bundhængte stilling anvendes til indbrudshæmmetventilation. En fejlfri betjening kan yderligere sikres ved, at rammen presses let mod karmen inden en grebsstilling ændres. Adskillelse af karm og ramme Rammen åbnes 90 0, hvorefter armen løsnes på oversiden af rammen og rammen løftes af det nederste hængsel. Monteringen sker i omvendt rækkefølge. For ikke fagkyndige vil adskillelsen normalt kræve medvirken af to personer og umbrako nøgle.. Smøring / justering Hængsler smøres mindst en gang om året. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Obs Hvis rammen åbnes sidehængt for at give ekstra stor ventilationsåbning, bør den enten lukkes helt op (90 o ) eller sikres mod at blæse i ved pludselig gennemtræk. Vær især opmærksom på dette i forbindelse med altan- og terrassedøre. DK 9600 Aars Tlf

7 Type 6 Sidehængt vindue / Type 7 Dannebrogsvindue Betjening standard type Vore sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet med almindelige anverferer. Efter særlig aftale kan anverferne være børnesikrede. Denne sikring betjenes ved at dreje spærrestiften i anverferens konsol. Spærrestiften fungerer ved at blokke anverferens arme ved konsollen. Vinduet fastholdes i åben stilling af en anverfer i hængselsiden eller af stormkrogen. 2-fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Det vil sige, at midterposten sidder fast på den ene ramme og følger med, når rammen åbnes. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden. Betjening, type paskvil Vore sidehængte vinduer kan også være leveret med paskvillukke og friktionsbremse. Vinduet betjenes da med et enkelt håndtag. Friktionsbremsen i rammens overside gør det muligt at holde rammen fast i en vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm. åben til næsten fuld åben stilling. Betjening ved vinduespudsning Sidesving vinduet har den fordel, at vinduespudsningen kan klares indefra. Med skjult hængsling kan rammen åbnes indtil 90 o samtidig fremkommer en spalte på ca. 15 cm. Ved rammens bagkant, lige netop nok til at få en arm ud for at pudse glassets udvendige side. Vinduet lukkes enten med anverferer eller paskvillukke med etgrebsbetjening. Adskillelse af karm og rammen Rammen løftes op ad hængsler ved åbning i Er der monteret bremse skal denne løsnes først. Smøring og justering Synlige hængsler, paskvil og nitteforbindelser smøres med syrefri olie mindst én gang om året. Glideskinner skal holdes frie for snavs og må ikke smøres eller overmales. Nitteforbindelser i de bevægelige led holdes let smurte. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Obs Sidesving vinduer bør ikke anvendes i den daglige rumudluftning. DK 9600 Aars Tlf

8 Type 8 Indadgående vindue Betjening, type paskvil Sidehængte vinduer leveret med paskvillukke og friktionsbremse betjenes med et enkelt håndtag. 2 fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Det vil sige, at midterposten sidder fast på den ene ramme og følger med, når rammen åbnes. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden. Adskillelse af karm og ramme Ramme og karm kan først adskilles, når den del af beslaget der er fastgjort til rammen, er skruet af. Selv ved små rammer kræver adskillelsen medvirken af 2 personer. Smøring og justering Synlige hængsler og paskvil smøres med syrefri olie mindst én gang om året. Glideskinner skal holdes frie for snavs og må ikke smøres eller overmales. Nitteforbindelser i de bevægelige led holdes let smurte. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Et godt råd En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den. Uden kanyle kan injektionssprøjte også anvendes som fedtsprøjte. DK 9600 Aars Tlf

9 Døre Type 9 Facadedør / Type 13 Pladedør Betjening Facadedøre leveres som standard med cylinderlås og 3- punktslukke. Nederste og øverste lukkepunkt træder kun i funktion, når håndtaget løftes opad, ligesom aflåsning med nøgle kun kan ske, når håndtaget har været løftet opad. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukning gør døren mere tæt og sikrer bedre mod indbrud. NB. Døre er kun 100 % tæt, når 3-punktslåsen er aktiveret. 3-Punktslåsen skal bruges, også når døren ikke er låst, så døren ikke slår sig. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet ca. 90 o kan den løftes af hængslerne. Smøring og justering Hængsler, lås og lukkepunkter smøres mindst én gang om året med syrefri olie. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Type 10 Terrassedør / Type 11 Franskdør Betjening Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter. Døren kan åbnes, når håndtaget er drejet 90 o opad. I 2 fløjede terrassedøre kan den stående dør åbnes af to kantrigler, én foroven og én forneden. Adskillelse af karm og ramme Inden døren kan løftes af hængslerne, skal evt. friktionsbremsen frigøres fra rammen. Det gøres ved at fjerne de to skruer, der fastholder armen til rammens overkant, derefter løfter man blot i rammen, og karm og ramme er adskilt. Smøring og justering Hængsler, lås og lukkemekanismen i rammens forkant samt evt. Kantrigler smøres mindst én gang om året med syrefri olie. De bevægelige led og glidestangen i friktionsbremsen smøres med syrefri olie to gange om året. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. I friktionsbremsen sidder et indstilleligt stop, som regulerer hvor meget døren kan åbnes. Indstillingen sker med en skruetrækker. Døren kan justeres, så den trykkere hårdere mod tætningslisten i lukkesiden, ved at tungen i låseblikket presses udefter med en skruetrækker. I øvrigt / tilbehør Som ekstra børnesikring kan håndtaget leveres med nøglebetjent lås. Franskdør er forsynet med glidebremse som standard. En sådan kan også leveres til terrassedøre. DK 9600 Aars Tlf

10 Type 12 Halvdør Betjening Dørens overdel er forsynet med en 2-punkts lås, som aktiveres ved at løfte håndtaget, hvorefter døren kan låses. Dørens underdel er forsynet med en 2-punkts lås, som kan aktiveres ved at grebet er lukket lodret. Døren er først helt tæt, når begge låse er aktiveret. De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på underdøren drejes til åben stilling før håndtaget på overdøren benyttes. Adskillelse af karm og ramme De to dørhalvdele åbnes hver for sig ca. 90 o og løftes af hængslerne. Smøring og justering Hængsler, lås og lukke forbindelse mellem de to dørhalvdele smøres mindst én gang om året med syrefri olie. Justering af lukkebeslag og hængsler 1 gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at tungen presses ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. DK 9600 Aars Tlf

11 Type 15 Hæve-skydedør / Type 15 Kip-skydedør Lukket position Closed position Betjening Hæve-skydedøren betjenes ved at aktivere grebet i åbningsretningen Døren er nu hævet og kan skydes til side (se fig 1) Kip-skydedøren betjenes ved at åbne grebet vandret hvormed døren kan kippes. Luk rammen igen og betjen grebet lodret, hvorefter døren kan skydes til siden. Hæve-skydedør: adskillelse af karm og ramme Den gående ramme kan afmonteres ved at skrue de to skruer af, som fastholder sikringsbøjlerne foroven i hver sin ende Af den gående ramme. Nu kan rammen løftes op foroven og derefter løftes fri af køreskinnen forneden. Arbejdet kræver medvirken af to personer. Kip-skydedør: adskillelse af karm og ramme Kip-skydedørens dør afmonteres ved at løsne umbracoskrue, som sidder for enden af skinnen ved overrammen i lukkesiden. Herefter kan døren køres ud over skinnen. Smøring og justering For at få døren til at gå lettere kan styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline. Lukkebeslag og ruller smøres mindst én gang om året eller efter behov. Hvis rammen ikke slutter tæt i forkant kan dette justeres med justerskruen i bagerste hjul. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Fig 1 OBS. Der må ikke køres med døren hvis håndtaget står i det røde felt. Køre position Operate position Do not operate the door if the handle is situated in the red area DK 9600 Aars Tlf

12 Type 15 Foldedøre Ved åbning af foldedør: Den normale dør åbnes først helt op til 180 grader (se fig 1 og 2). Og derefter åbnes den sidste dør, det er vigtigt at første dør er foldet helt over inden sidste led åbnes som på fig. 3 Den dør som først åbnes er altid den med mindste rammemål set inde fra. (se fig 4) Samme fremgangsmåde i modsatte side. Ved lukning af døren: Ved lukning af foldedøren er det samme fremgangsmåde dog i modsatte rækkefølge. Når første led af døren er lukket, skal man sørge for at trække den ind mod karmen, altså tage fat i ca 1.5m højde inden håndtaget drejes. Vedligeholdelse: Man få forvente hyppigerer justering, pga. af dør konstruktionen. Smøring Hængsler, lås og lukkemekanismen i rammens forkant samt aktive kantrigle smøres mindst én gang om året med syrefri olie. Justering Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Hængslerne justeres ved hjælp af en hængselretter. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Såfremt det nederste slutblik skal justeres skal det flyttes i skruehullerne. Dørrammen kan justeres, så den trykker hårdere mod tætningslisten i lukkesiden, ved at tungen i låseblikket presses udefter med skruetrækker DK 9600 Aars Tlf

13 Tætningslister Alle elementer er forsynet med slidstærke og vejrbestandige tætningslister. Listerne er svejset sammen i hjørnerne og fastholdes i en not i rammen. Tætningslisterne må ikke overmales eller stryges med træbeskyttelse. Dette hindres lettest ved at afdække dem med afdækningstape, som først fjernes, når malingen eller træbeskyttelsen er helt tør. Visse typer plastmaling kan i tør tilstand klæbe fast til tætningslisterne, hvorimod plastalkydmaling og alkydoliemaling ikke giver problemer. Vi giver gerne råd og vejledning om valg af maling. De fleste klæbeproblemer med plastmalinger kan i øvrigt afhjælpes ved at påføre talkum både på tætningslister og anslagsflader. Tætningslisterne må ikke rengøres med opløsningsmidler som benzin, fortynder og lignende. Rengøring foretages med almindelige husholdningsmidler som f. eks ajax. Hvis en tætningsliste beskadiges kan en ny leveres gennem vor serviceafdeling. Glas isætning Termoruderne i døre og vinduer er i overensstemmelse med kravene fra Dansk Vindues Certificering (DVC) og kontrolleret i henhold til DS Det betyder blandt andet, at der ydes 5 års garanti mod punktering. Er termoruderne isat ved levering af vinduer og døre er isætningen foretaget i overensstemmelse med monteringsforskrifterne fra glasindustriens samarbejdsorganisation (gs). Isætning efter levering fra fabrikken skal også udføres efter disse forskrifter, for at 5 års garantien skal være gældende. Vedligeholdelse Isætningsbåndene kræver ikke nogen egentlig vedligeholdelse, men det anbefaldes at efterse dem én gang om året for at undersøge, om der er opstået utætheder, især ved glaslisten i bunden. Udskiftning Ved omfattende utætheder bør fugebåndene udskiftes. Glaslisterne demonteres og glas og false renses for gammelt fugemateriale, hvorefter nye bånd monteres. Samtidig må det anbefales at påsætte nye glaslister. Gælder dog ikke alulister I øvrigt Fugebåndene må godt overstryges med maling eller træbeskyttelsesmiddel, men der kan ikke garanteres for vedhæftningen. Tætheden mellem træ og glas har afgørende betydning for vinduets levetid, så en årlig inspektion og evt. vedligeholdelse kan spare mange ærgelser. Det er også vigtigt at træets overfladebehandling vedligeholdes, da en skiftevis opfugtning og udtørring af træet kan give utætheder ved fugebåndene. Dette hindres med en intakt overfladebehandling. DK 9600 Aars Tlf

14 Elementer leveret uden overfladebehandling De leverede vinduer/døre er vacuumimprægnerede. Det beskytter mod råd og svamp. For at beskytte træet mod vejrligets nedbrydning er det nødvendigt at påføre en overflade, som især skal beskytte mod sollys og regn. Det er vigtigt, at elementerne senest i forbindelse med montagen påføres første lag overfladebehandling. Den afsluttende behandling, bestående af 1-2 lag, kan påføres efter montagen. Der skal ikke grundes, da vacuumimprægnering også virker som grundingsmiddel. Vær opmærksom på at farveløs behandling ikke beskytter træet mod nedbrydning fra solens stråler. Heller ikke på den indvendige side. En farveløs behandling på den indvendige side hindrer heller ikke skjolder og misfarvninger på grund af kondensvand eller vandspild i forbindelse med vinduespudsning. Vinduer og døre er kun grundet fra fabrikken og skal efterbehandles senest 4 uger efter modtagelse for at bibeholde DVC-garantien. Kontakt evt. din lokale forhandler for vejledning herom. Gode malerråd * Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen grundigt igennem inden der startes. * Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv inden arbejdet startes. * Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. * DVC-garantimærker må ikke overstryges. * Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape. * Ha altid en ren klud og en plastpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser. * Oplukkelige rammer må ikke lukkes før behandlingen er helt tør. Yderligere oplysninger I malerfagligt behandlings katalog (MBK) er der givet tilbundsgående information for den professionelle. MBK udgives af overfladeteknik, Dansk Teknologisk Institut, og kan rekvireres på telefon DK 9600 Aars Tlf

15 Elementer leveret med overfladebehandling De leverede vinduer/døre har efter vacuumimprægneringen fået en industriel overfladebehandling efter de nyeste principper. Overfladebehandlingen er udført med 2 lag. Alle plane flader har fået en mellemslibning, og indvendigt er der spartlet. Den udvendige side spartles ikke, da det ville nedsætte vejrbestandigheden. Elementerne kan efter særlig aftale være leveret med anden overfladebehandling. Er du i tvivl, så ring til vor serviceafdeling og opgiv koden i garantimærket, så kan vi fortælle, hvad elementerne er behandlet med. Harpiksknopper Træ er et levende materiale. Det må derfor accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling kan dannes harpiksknopper under malingen, især omkring knaster. Hvis harpiksen trænger gennem malingen som små dråber, kan den fjernes med sprit eller terpentin. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der gå 2-3 år inden overfladen genoprettes. Harpiksen kan da skrabes og slibes bort, inden der males på ny. Specielt ved lyse farver kan der med tiden forekomme farvegennemslag fra knaster. Se i øvrigt specielt datablad med forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer. Vedligeholdelse På fyrretræs vinduer og døre er der en 5 års DVC-garanti på overflade i henhold til DVC`s udfaldskrav, dog skal overfladen efterses en gang årligt for evt. skader mm. Afrensning Et effektivt forarbejde er afgørende for behandlingens holdbarhed og vedhæftning. Der indledes med en grundig afvaskning med et grundrengøringsmiddel (ikke opvaskemiddel). Alt løstsiddende maling skrabes og slibes bort ned til det lyse træ. Grunding Afrenset træværk grundes med grundingsolie. Når den er tør, slibes let med fint sandpapir på alle flader og slibestøvet fjernes med børste og klud. Yderligere informationer I malerfagligt behandlings katalog (MBK) er der givet tilbundsgående information for den professionelle. MBK udgives af overfladeteknik, dansk teknologisk institut, og kan rekvireres på telefon Yderligere info se Bilag 14 fra DVC s tekniske bestemmelser sidste side DK 9600 Aars Tlf

16 Mahogni / EG / Sipo / Sapelli med alkyd olie (standard) Fra fabrikken er vinduer og døre behandlet med 1 gang alkyd olie i en brun farve eller klar farve. Vedligeholdelse For at vinduerne og dørene bevarer den flotte farve samt holdbarhed og sikring mod optagelse af fugt (som kan give skimmel angreb) skal de straks efter monteringen behandles med anbefalet olie. Det første år skal elementerne behandles til de er mættet med olie og vandet perler af. Herefter skal der behandles efter behov Min en gang om året, og bemærk særligt de sydvendte facader skal behandles oftere med gori 2 i 1 eller Ædeltræ olie i den ønskede farve GORI 2 i 1 og GORI ædeltræ s olie er velegnet til teak, eg, meranti og mahogni, de er begge oliebaseret og terpentinfortyndbare tynde væsker som har en god indtrængende evne i underlaget. Produkter kan købes hos DYRUP/GORI farvehandlere eller byggemarkeder, se evt. Forhandler liste på Fyldninger og pladedøre skal efterbehandles hyppigere for at undgå sprængning og revner i træet. ( såfremt der sker sprængninger eller revner pga. manglende vedligeholdelse er dette brugerens ansvar og dermed er der ikke garanti for dette. ) Der er ikke 5 års garanti på mahogni / Egens overflade. Mahogni indvendig side: Ønsker man et vedligeholdelses produkt til elementerne på indvendig side som ikke er tilsat fungicider, kan anvendes TRIP TRAP Tripolin indendørsolie eller TRIP TRAP Køkkenbordsolie eller andet tilsvarende produkt. Fyrretræ / Mahogni med transparent top overflade Fra fabrikken er Fyrretræ behandlet med 2 x Gori 897, Mahogni med 1 x Gori 411 samt 1 x Gori 897 transparent. Ved denne behandling fremtræder træet med en flot finish og en holdbarhed på 3-4 år ved normale forhold. Vedligeholdelse Vedligeholdelse bør ske ved afvaskning med grundrengøringsmiddel samt 2x påføring af gori 99 eller gori 88 i transparent farve. Massive fyldninger og plade døre skal efterbehandles hyppigere for at undgå sprængning og revner i træet. ( såfremt der sker sprængninger eller revner pga. Manglende vedligeholdelse er dette brugeren ansvar og dermed er der ikke garant for dette. ) DK 9600 Aars Tlf

17 Pulverlakeret aluminium Der findes ingen overfladebelægninger i byggeindustrien, som er vedligeholdelsesfrie heller ikke corro-coat polyester facade pulvermaling (pe-f), men ved pe-f belægninger er vedligeholdelsen reduceret til et minimum, samtidig med at der tilbydes garantisystemer. Rengøring Anbefales med ca. 6 måneders intervaller, dog bør udsatte komponenter rengøres oftere. Almindeligt snavs fjernes med de i handlen værende rengøringsmidler uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Graffiti Fjernes med renset benzin eller terpentin. I vanskelige tilfælde kan man dog bruge metyl-etyl-keton (mek), hvilket der ikke må gnides mere end 4-5 gange på overfladen. Efter afrensning gives der en voksbehandling med almindelig autoplejemiddel. Reparationer Ved udbedring af mindre skader, hvor underlaget (metallet) ikke er blotlagt: 1. Skaden slibes forsigtigt uden at skade forbehandlingen. 2. Løstsiddende materiale fjernes. 3. Reparationsmaling påføres. (evt. Corro-Coat s reparationsmaling) Ved udbedring af skader, hvor metallet er blotlagt: 1. Området som skal repareres, slibes og rengøres for løst materiale. 2. Eksponeret metal påføres primer. (der anbefales steel 1309 reaktionsprimer zink og cadmiumfri leveres af JOTUN Danmark A/S) 3. Reparationsmaling påføres. (evt. Corro-coat s reparationsmaling) Øvrige midler Rengøringsmiddel: Voks: JOTUN Fagvask. JOTUN Norden Wax. DK 9600 Aars Tlf

18 Vedligeholdelse af rustfri stål Når beslag eller sparkeplader er monteret, og evt. beskyttelsesfolie fjernet, bør disse tørres over med en let olievædet klud eller voks for at modvirke anløbning. Der må kun anvendes syrefri olie. Det rustfrie beslag skal rengøres jævnligt, hvis den leverede overfladefinish skal bevares. I områder med stærk forurening, syredampe eller saltholdig luft kræves der hyppigere rengøring. Rengøring af rustfri beslag vil altid modvirke anløbning. Til rengøring kan der bruges vand, sæbe, bløde børster og pudsesvampe af syntetisk materiale. Der må aldrig anvendes ståluld, stålbørster eller syreholdige rengøringsmidler. Hvis der spildes mørtel eller cement på det rustfrie beslag skal det straks fjernes for at modvirke anløbning. Rustfri beslag som er anløbet, kan renses med rense- og pudsemidler som f.eks. Brasso til stål. Efter rengøring overtørres beslaget igen med en let olievædet klud, eller voks. Det anbefales i øvrigt altid at bruge rustfri skruer til montering af rustfri beslag. Smøring og vedligeholdelse af generelle beslag Alle bygningsdele og bygningskomponenter skal med mellemrum vedligeholdes. Dette gælder således også bygningsbeslag. Bygningsbeslags bevægelige dele skal holdes let smurte. Der anvendes hvid syrefri vaseline, syrefri olie eller lignende. Ved blandt andet bygningsbeslag med glideskinner må man ikke påføre glidere og glideskinner maling. De skal holdes rene for snavs, og med hensyn til smøring og vedligeholdelse henvises til monteringsvejledninger for de pågældende beslag. Hvor ofte man skal foretage smøring og vedligeholdelse afhænger af brugen og den påvirkning, bygningsbeslagene bliver udsat for af vejrliget. Desuden må man være opmærksom på andre faktorer, der medfører korrosionsangreb, f.eks. Påvirkning af ætsende væsker, luftforurening m.m. Beslag anvendt i f.eks. storbyer, industriatmosfære og i saltholdig luft skal således på grund af den relativt større korrosionspåvrikning smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt, hvor korrosionspåvirkningen er mindre. Når man med jævne mellemrum vedligeholder bygningskomponenter udvendigt med maling, males også hængsler og øvrige bygningsbeslag (dog ikke glidere og glideskinner), hvilket medfører en yderligere beskyttelse af beslagene mod korrosion og dermed en forøgelse af beslagenes levetid. Forinden maling rengøres beslagene grundigt, og ved forbehandling og valg af malingstype følges farve- og lakfabrikkernes anvisninger. Man må i øvrigt sikre sig, at beslagenes funktion opretholdes efter en malingsbehandling. Ved anvendelse af værktøjer på monterede beslag må man være opmærksom på, at der herved kan opstå skader i overfladebehandling. DK 9600 Aars Tlf

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

Nilsenvinduer 70 100 038

Nilsenvinduer 70 100 038 Nilsenvinduer 70 100 038 Rødding Ndr. Industriv ej 3 6630 Rødding Vejle Horsens vej 2 7100 Vejle Herning Enggårdvej 27 7400 Herning Randers Bøsbrovej 22 8900 Randers Store Vorde Odense Skansegårdsvej Hjallelsegade

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Udviklet for naturen fra naturen Vi vil alle helst leve sundt og behageligt, men desværre kan vi ikke forvente, at jordens ressourcer varer evigt. Derfor er det i

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Afd. 28-30 - Modernisering

Afd. 28-30 - Modernisering Brugervejledning Afd. 28-30 - Modernisering BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning - Vinduer

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk

VM PLASTVINDUER & DØRE. www.vmplast.dk VM PLASTVINDUER & DØRE www.vmplast.dk VM P Indhold VM Plastvinduer & Døre... 3 Enkelt og unikt... 3 Plastvinduer i fremtiden... 4 Dansk design... 6 Topstyret vindue Sidevendevindue Sidehængt vindue Topvendevindue

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

1965-2005. 40år MAHOGNI FYRRETRÆ

1965-2005. 40år MAHOGNI FYRRETRÆ 1965-5 40år Å N D V Æ R K M E D T R A D I T I O N E R MAOGNI TRADITIONSRIGT ÅNDVÆRK 2 Godt og solidt arbejde efter håndværksmæssige traditioner har altid været nøgleord hos VIKING vinduer & døre. Som nyudlært

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

* Lovgivningen påbyder fluenet ved åbentstående vinduer og døre. ** Ring efter komplet garantimateriale.

* Lovgivningen påbyder fluenet ved åbentstående vinduer og døre. ** Ring efter komplet garantimateriale. LANDBRUGET HJEMMET ÆLDREBOLIGEN SOMMERHUSET PLEJEHJEMMET UDESTUEN FØDEVAREBRANCHEN* En miljørigtig måde at undgå irritationen og sundheds-risikoen ved insekter inden-dørs. Alle vores produkter kan købes

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning.

Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

Ejerforeningen Pedershøj 1 s info-hæfte www.pedershoej1.dk. Ejd. 154. Hæftet er sidst opdateret: Juli 2014 Side 1 af 11

Ejerforeningen Pedershøj 1 s info-hæfte www.pedershoej1.dk. Ejd. 154. Hæftet er sidst opdateret: Juli 2014 Side 1 af 11 Ejd. 154 INFO-HÆFTE for E/F PEDERSHØJ 1 Side 1 af 11 KÆRE BEBOER... 3 BESTYRELSEN... 3 HUSORDEN... 4 1: Vicevært... 4 2: Affald... 4 3: Badeværelser og vandinstallationer... 5 4: Ophængning / opsætning

Læs mere