Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede"

Transkript

1 Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf

2 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:... 4 Type 2 Tophængt vindue / Type 3 Topstyret vindue... 4 Type 4 Topvende vindue... 5 Type 5 Dreje-kip vindue... 6 Type 6 Sidehængt vindue / Type 7 Dannebrogsvindue... 7 Type 8 Indadgående vindue... 8 Døre... 9 Type 9 Facadedør / Type 13 Pladedør... 9 Type 10 Terrassedør / Type 11 Franskdør... 9 Type 12 Halvdør Type 15 Hæve-skydedør / Type 15 Kip-skydedør Type 15 Foldedøre Tætningslister Glas isætning Elementer leveret uden overfladebehandling Gode malerråd Elementer leveret med overfladebehandling Mahogni / Sapelli / Eg med alkyd olie (standard) Fyrretræ / Mahogni med transparent top overflade Pulverlakeret aluminium Vedligeholdelse af rustfri stål Smøring og vedligeholdelse af generelle beslag Rengøring Garantierklæring Udluftning af boligen Mila garanti DK 9600 Aars Tlf

3 Indledning: Vi ønsker tillykke med jeres nye vinduer/døre, som vi håber, i vil få glæde af i mange år. Fremstillingen af vore vinduer og døre bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med moderne teknik. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. Både døre og vinduer skal gennemgåes en gang årligt. I det følgende kan læses, hvordan denne gennemgang blandt andet kan foretages, samt hvordan de leverede vinduer og døre fungerer og skal betjenes. Nævnte type numre på vinduer og døre er identiske med typenummerne i vores prisliste. Nævnte serviceafdeling i brugervejledningen har telefonnr Tegninger af anvendte fagudtryk: Udskyderstang Anverfer Låseblik Rullepaskvil Skudrigler Friktionsbremse Glideskinne Katastrofebeslag DK 9600 Aars Tlf

4 Vinduer: Type 2 Tophængt vindue / Type 3 Topstyret vindue Betjening Vinduet er hængslet foroven og åbnes / lukkes med udskyderstangen midt på underammen / eller med greb ved topstyret vindue. Tophængt vindue: Vinduet er som standard forsynet med anverferer og udskyderstrang. Herudover kan det yderligere forsynes med katastofebeslag i siderne, som fastholder vinduet i åben stilling, når det skubbes helt op. Denne funktion gør, at vinduet kan bruges som brandredningsåbning. Den fastlåste stilling ophæves ved at løfte midt på begge beslag og samtidig rykke lidt i rammen. Topstyret vindue: På vinduet findes der nederst i begge sider en rullepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en indbrudshæmmet ventilationsstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven, hvilket giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme Tophængt vindue: Rammen frigøres fra karmen ved at føre den til vandret stilling. I denne stilling kan rammen løftes fri af hængslerne. Kun ved små rammer kan adskillelsen klares af én person. Hvis vinduet er forsynet med katastrofebeslag, skal beslaget skrues af karmene, inden rammen hægtes af. Topstyret vindue: Rammen kan kun adskilles fra karmen, når skruerne i siden, som fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30 o. Arbejdet kræver normalt mindst to personer. Smøring og justering Hængsler og katastrofebeslag/ rullepaskvil samt nitteforbindelser smøres med syrefri olie mindst én gang om året eller efter behov. Justering 1 gang årlig af hængsler og udskyderstang kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Anverfer kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Glideskinner må ikke smøres, men holdes frie for snavs og maling. Friktionen justeres ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Det er vigtigt, at friktionsskruen er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i rammen. I øvrigt / tilbehør På vore tophængte vinduer er hængslerne fastgjort i karmfalsen og på kanten af rammen. Dette hindrer afskruning af hængslerne udefra. Der kan leveres et særligt beslag, som fungerer som børnesikring og samtidig gør det muligt at stille vinduet i en indbrudshæmmet ventilationsstilling. DK 9600 Aars Tlf

5 Type 4 Topvende vindue Betjening Topvende vinduet ånbes og lukkes med håndtaget midt på rammen. På bundrammen findes rullepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til en indbrudshæmmet ventilationssstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven, hvilket giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Topsving vinduet kan vendes 180 o rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Vinduet er udstyret med en børnesikring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at presse sikringen ind, der sidder i venstre side, så rammen kan skubbes hele vejen rundt. Palen fastholder også vinduet, når det er vendt rundt til pudsning. Begynd aldrig at pudse vinduet, før det er fastlåst. Adskillelse af karm og ramme Rammen kan kun frigøres fra karmen, når skruerne, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der sidder skruer både i sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30 o. Adskillelsen kræver mindst to personer. Smøring og justering Hængselbeslagets nitteforbindelser og lukkebeslagets tunger smøres med syrefri olie én gang om året. Glideskinnerne må ikke smøres eller overmales, men renses en gang imellem for snavs. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. I øvrigt / tilbehør Vinduet kan børnesikres ved at håndtaget skiftes ud med et, der har indbygget lås. Vor serviceafdeling giver gerne oplysning om hvilke typer der findes. Nyhed Ved nyere topvendebeslag kan man justere friktionen Denne justeres ved hjælp af skruen nederst i glideskinnen (se ved pil) Friktionen skal være ens i begge sider. DK 9600 Aars Tlf

6 Type 5 Dreje-kip vindue Betjening Det sidebundhængte vindue har flere funktioner og kan have lukkepunkter hele vejen rundt afhængig af størrelsen, men betjenes alligevel kun med et håndtag. Vinduesrammen er indadgående, både som sidehængt og som bundhængt. Lukkestilling I lukket stilling skal håndtaget vende nedad. Sidehængt funktion Håndtaget drejes til vandret og rammen kan åbnes sidehængt. I denne stilling må håndtaget ikke drejes op til lodret stilling, da rammen derved kommer til at hænge forkert i beslaget. Hvis fejlbetjeningen alligevel sker, drejes håndtaget til vandret, rammen presses ind forneden, og håndtaget drejes opad mens rammen presses ind foroven. Hvis den sidehængte funktion anvendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Bundhængt funktion Håndtaget drejes fra den nederste lukkestilling til den øverste lodrette stilling, hvorefter rammen kan åbnes ca. 10 cm. Beslaget kan også leveres med en mekanisme, der fastholder rammen i bundhængt stilling med ca. 1 cm. luftspalte foroven. Denne stilling opnås ved at åbne rammen ca. 1 cm. Og derefter dreje håndtaget til 45 o fra opadrettet stilling. Den bundhængte stilling anvendes til indbrudshæmmetventilation. En fejlfri betjening kan yderligere sikres ved, at rammen presses let mod karmen inden en grebsstilling ændres. Adskillelse af karm og ramme Rammen åbnes 90 0, hvorefter armen løsnes på oversiden af rammen og rammen løftes af det nederste hængsel. Monteringen sker i omvendt rækkefølge. For ikke fagkyndige vil adskillelsen normalt kræve medvirken af to personer og umbrako nøgle.. Smøring / justering Hængsler smøres mindst en gang om året. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Obs Hvis rammen åbnes sidehængt for at give ekstra stor ventilationsåbning, bør den enten lukkes helt op (90 o ) eller sikres mod at blæse i ved pludselig gennemtræk. Vær især opmærksom på dette i forbindelse med altan- og terrassedøre. DK 9600 Aars Tlf

7 Type 6 Sidehængt vindue / Type 7 Dannebrogsvindue Betjening standard type Vore sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet med almindelige anverferer. Efter særlig aftale kan anverferne være børnesikrede. Denne sikring betjenes ved at dreje spærrestiften i anverferens konsol. Spærrestiften fungerer ved at blokke anverferens arme ved konsollen. Vinduet fastholdes i åben stilling af en anverfer i hængselsiden eller af stormkrogen. 2-fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Det vil sige, at midterposten sidder fast på den ene ramme og følger med, når rammen åbnes. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden. Betjening, type paskvil Vore sidehængte vinduer kan også være leveret med paskvillukke og friktionsbremse. Vinduet betjenes da med et enkelt håndtag. Friktionsbremsen i rammens overside gør det muligt at holde rammen fast i en vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm. åben til næsten fuld åben stilling. Betjening ved vinduespudsning Sidesving vinduet har den fordel, at vinduespudsningen kan klares indefra. Med skjult hængsling kan rammen åbnes indtil 90 o samtidig fremkommer en spalte på ca. 15 cm. Ved rammens bagkant, lige netop nok til at få en arm ud for at pudse glassets udvendige side. Vinduet lukkes enten med anverferer eller paskvillukke med etgrebsbetjening. Adskillelse af karm og rammen Rammen løftes op ad hængsler ved åbning i Er der monteret bremse skal denne løsnes først. Smøring og justering Synlige hængsler, paskvil og nitteforbindelser smøres med syrefri olie mindst én gang om året. Glideskinner skal holdes frie for snavs og må ikke smøres eller overmales. Nitteforbindelser i de bevægelige led holdes let smurte. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Obs Sidesving vinduer bør ikke anvendes i den daglige rumudluftning. DK 9600 Aars Tlf

8 Type 8 Indadgående vindue Betjening, type paskvil Sidehængte vinduer leveret med paskvillukke og friktionsbremse betjenes med et enkelt håndtag. 2 fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Det vil sige, at midterposten sidder fast på den ene ramme og følger med, når rammen åbnes. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden. Adskillelse af karm og ramme Ramme og karm kan først adskilles, når den del af beslaget der er fastgjort til rammen, er skruet af. Selv ved små rammer kræver adskillelsen medvirken af 2 personer. Smøring og justering Synlige hængsler og paskvil smøres med syrefri olie mindst én gang om året. Glideskinner skal holdes frie for snavs og må ikke smøres eller overmales. Nitteforbindelser i de bevægelige led holdes let smurte. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Et godt råd En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den. Uden kanyle kan injektionssprøjte også anvendes som fedtsprøjte. DK 9600 Aars Tlf

9 Døre Type 9 Facadedør / Type 13 Pladedør Betjening Facadedøre leveres som standard med cylinderlås og 3- punktslukke. Nederste og øverste lukkepunkt træder kun i funktion, når håndtaget løftes opad, ligesom aflåsning med nøgle kun kan ske, når håndtaget har været løftet opad. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukning gør døren mere tæt og sikrer bedre mod indbrud. NB. Døre er kun 100 % tæt, når 3-punktslåsen er aktiveret. 3-Punktslåsen skal bruges, også når døren ikke er låst, så døren ikke slår sig. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet ca. 90 o kan den løftes af hængslerne. Smøring og justering Hængsler, lås og lukkepunkter smøres mindst én gang om året med syrefri olie. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Type 10 Terrassedør / Type 11 Franskdør Betjening Håndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter. Døren kan åbnes, når håndtaget er drejet 90 o opad. I 2 fløjede terrassedøre kan den stående dør åbnes af to kantrigler, én foroven og én forneden. Adskillelse af karm og ramme Inden døren kan løftes af hængslerne, skal evt. friktionsbremsen frigøres fra rammen. Det gøres ved at fjerne de to skruer, der fastholder armen til rammens overkant, derefter løfter man blot i rammen, og karm og ramme er adskilt. Smøring og justering Hængsler, lås og lukkemekanismen i rammens forkant samt evt. Kantrigler smøres mindst én gang om året med syrefri olie. De bevægelige led og glidestangen i friktionsbremsen smøres med syrefri olie to gange om året. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. I friktionsbremsen sidder et indstilleligt stop, som regulerer hvor meget døren kan åbnes. Indstillingen sker med en skruetrækker. Døren kan justeres, så den trykkere hårdere mod tætningslisten i lukkesiden, ved at tungen i låseblikket presses udefter med en skruetrækker. I øvrigt / tilbehør Som ekstra børnesikring kan håndtaget leveres med nøglebetjent lås. Franskdør er forsynet med glidebremse som standard. En sådan kan også leveres til terrassedøre. DK 9600 Aars Tlf

10 Type 12 Halvdør Betjening Dørens overdel er forsynet med en 2-punkts lås, som aktiveres ved at løfte håndtaget, hvorefter døren kan låses. Dørens underdel er forsynet med en 2-punkts lås, som kan aktiveres ved at grebet er lukket lodret. Døren er først helt tæt, når begge låse er aktiveret. De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på underdøren drejes til åben stilling før håndtaget på overdøren benyttes. Adskillelse af karm og ramme De to dørhalvdele åbnes hver for sig ca. 90 o og løftes af hængslerne. Smøring og justering Hængsler, lås og lukke forbindelse mellem de to dørhalvdele smøres mindst én gang om året med syrefri olie. Justering af lukkebeslag og hængsler 1 gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at tungen presses ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. DK 9600 Aars Tlf

11 Type 15 Hæve-skydedør / Type 15 Kip-skydedør Lukket position Closed position Betjening Hæve-skydedøren betjenes ved at aktivere grebet i åbningsretningen Døren er nu hævet og kan skydes til side (se fig 1) Kip-skydedøren betjenes ved at åbne grebet vandret hvormed døren kan kippes. Luk rammen igen og betjen grebet lodret, hvorefter døren kan skydes til siden. Hæve-skydedør: adskillelse af karm og ramme Den gående ramme kan afmonteres ved at skrue de to skruer af, som fastholder sikringsbøjlerne foroven i hver sin ende Af den gående ramme. Nu kan rammen løftes op foroven og derefter løftes fri af køreskinnen forneden. Arbejdet kræver medvirken af to personer. Kip-skydedør: adskillelse af karm og ramme Kip-skydedørens dør afmonteres ved at løsne umbracoskrue, som sidder for enden af skinnen ved overrammen i lukkesiden. Herefter kan døren køres ud over skinnen. Smøring og justering For at få døren til at gå lettere kan styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline. Lukkebeslag og ruller smøres mindst én gang om året eller efter behov. Hvis rammen ikke slutter tæt i forkant kan dette justeres med justerskruen i bagerste hjul. Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Fig 1 OBS. Der må ikke køres med døren hvis håndtaget står i det røde felt. Køre position Operate position Do not operate the door if the handle is situated in the red area DK 9600 Aars Tlf

12 Type 15 Foldedøre Ved åbning af foldedør: Den normale dør åbnes først helt op til 180 grader (se fig 1 og 2). Og derefter åbnes den sidste dør, det er vigtigt at første dør er foldet helt over inden sidste led åbnes som på fig. 3 Den dør som først åbnes er altid den med mindste rammemål set inde fra. (se fig 4) Samme fremgangsmåde i modsatte side. Ved lukning af døren: Ved lukning af foldedøren er det samme fremgangsmåde dog i modsatte rækkefølge. Når første led af døren er lukket, skal man sørge for at trække den ind mod karmen, altså tage fat i ca 1.5m højde inden håndtaget drejes. Vedligeholdelse: Man få forvente hyppigerer justering, pga. af dør konstruktionen. Smøring Hængsler, lås og lukkemekanismen i rammens forkant samt aktive kantrigle smøres mindst én gang om året med syrefri olie. Justering Justering af lukkebeslag og hængsler en gang årlig kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Hængslerne justeres ved hjælp af en hængselretter. Låseblikket på karmen justeres ved at presse tungen ud med en skruetrækker indtil døren lukker tæt ind til karmen. Såfremt det nederste slutblik skal justeres skal det flyttes i skruehullerne. Dørrammen kan justeres, så den trykker hårdere mod tætningslisten i lukkesiden, ved at tungen i låseblikket presses udefter med skruetrækker DK 9600 Aars Tlf

13 Tætningslister Alle elementer er forsynet med slidstærke og vejrbestandige tætningslister. Listerne er svejset sammen i hjørnerne og fastholdes i en not i rammen. Tætningslisterne må ikke overmales eller stryges med træbeskyttelse. Dette hindres lettest ved at afdække dem med afdækningstape, som først fjernes, når malingen eller træbeskyttelsen er helt tør. Visse typer plastmaling kan i tør tilstand klæbe fast til tætningslisterne, hvorimod plastalkydmaling og alkydoliemaling ikke giver problemer. Vi giver gerne råd og vejledning om valg af maling. De fleste klæbeproblemer med plastmalinger kan i øvrigt afhjælpes ved at påføre talkum både på tætningslister og anslagsflader. Tætningslisterne må ikke rengøres med opløsningsmidler som benzin, fortynder og lignende. Rengøring foretages med almindelige husholdningsmidler som f. eks ajax. Hvis en tætningsliste beskadiges kan en ny leveres gennem vor serviceafdeling. Glas isætning Termoruderne i døre og vinduer er i overensstemmelse med kravene fra Dansk Vindues Certificering (DVC) og kontrolleret i henhold til DS Det betyder blandt andet, at der ydes 5 års garanti mod punktering. Er termoruderne isat ved levering af vinduer og døre er isætningen foretaget i overensstemmelse med monteringsforskrifterne fra glasindustriens samarbejdsorganisation (gs). Isætning efter levering fra fabrikken skal også udføres efter disse forskrifter, for at 5 års garantien skal være gældende. Vedligeholdelse Isætningsbåndene kræver ikke nogen egentlig vedligeholdelse, men det anbefaldes at efterse dem én gang om året for at undersøge, om der er opstået utætheder, især ved glaslisten i bunden. Udskiftning Ved omfattende utætheder bør fugebåndene udskiftes. Glaslisterne demonteres og glas og false renses for gammelt fugemateriale, hvorefter nye bånd monteres. Samtidig må det anbefales at påsætte nye glaslister. Gælder dog ikke alulister I øvrigt Fugebåndene må godt overstryges med maling eller træbeskyttelsesmiddel, men der kan ikke garanteres for vedhæftningen. Tætheden mellem træ og glas har afgørende betydning for vinduets levetid, så en årlig inspektion og evt. vedligeholdelse kan spare mange ærgelser. Det er også vigtigt at træets overfladebehandling vedligeholdes, da en skiftevis opfugtning og udtørring af træet kan give utætheder ved fugebåndene. Dette hindres med en intakt overfladebehandling. DK 9600 Aars Tlf

14 Elementer leveret uden overfladebehandling De leverede vinduer/døre er vacuumimprægnerede. Det beskytter mod råd og svamp. For at beskytte træet mod vejrligets nedbrydning er det nødvendigt at påføre en overflade, som især skal beskytte mod sollys og regn. Det er vigtigt, at elementerne senest i forbindelse med montagen påføres første lag overfladebehandling. Den afsluttende behandling, bestående af 1-2 lag, kan påføres efter montagen. Der skal ikke grundes, da vacuumimprægnering også virker som grundingsmiddel. Vær opmærksom på at farveløs behandling ikke beskytter træet mod nedbrydning fra solens stråler. Heller ikke på den indvendige side. En farveløs behandling på den indvendige side hindrer heller ikke skjolder og misfarvninger på grund af kondensvand eller vandspild i forbindelse med vinduespudsning. Vinduer og døre er kun grundet fra fabrikken og skal efterbehandles senest 4 uger efter modtagelse for at bibeholde DVC-garantien. Kontakt evt. din lokale forhandler for vejledning herom. Gode malerråd * Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen grundigt igennem inden der startes. * Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv inden arbejdet startes. * Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. * DVC-garantimærker må ikke overstryges. * Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape. * Ha altid en ren klud og en plastpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser. * Oplukkelige rammer må ikke lukkes før behandlingen er helt tør. Yderligere oplysninger I malerfagligt behandlings katalog (MBK) er der givet tilbundsgående information for den professionelle. MBK udgives af overfladeteknik, Dansk Teknologisk Institut, og kan rekvireres på telefon DK 9600 Aars Tlf

15 Elementer leveret med overfladebehandling De leverede vinduer/døre har efter vacuumimprægneringen fået en industriel overfladebehandling efter de nyeste principper. Overfladebehandlingen er udført med 2 lag. Alle plane flader har fået en mellemslibning, og indvendigt er der spartlet. Den udvendige side spartles ikke, da det ville nedsætte vejrbestandigheden. Elementerne kan efter særlig aftale være leveret med anden overfladebehandling. Er du i tvivl, så ring til vor serviceafdeling og opgiv koden i garantimærket, så kan vi fortælle, hvad elementerne er behandlet med. Harpiksknopper Træ er et levende materiale. Det må derfor accepteres, at der selv med den bedste overfladebehandling kan dannes harpiksknopper under malingen, især omkring knaster. Hvis harpiksen trænger gennem malingen som små dråber, kan den fjernes med sprit eller terpentin. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der gå 2-3 år inden overfladen genoprettes. Harpiksen kan da skrabes og slibes bort, inden der males på ny. Specielt ved lyse farver kan der med tiden forekomme farvegennemslag fra knaster. Se i øvrigt specielt datablad med forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer. Vedligeholdelse På fyrretræs vinduer og døre er der en 5 års DVC-garanti på overflade i henhold til DVC`s udfaldskrav, dog skal overfladen efterses en gang årligt for evt. skader mm. Afrensning Et effektivt forarbejde er afgørende for behandlingens holdbarhed og vedhæftning. Der indledes med en grundig afvaskning med et grundrengøringsmiddel (ikke opvaskemiddel). Alt løstsiddende maling skrabes og slibes bort ned til det lyse træ. Grunding Afrenset træværk grundes med grundingsolie. Når den er tør, slibes let med fint sandpapir på alle flader og slibestøvet fjernes med børste og klud. Yderligere informationer I malerfagligt behandlings katalog (MBK) er der givet tilbundsgående information for den professionelle. MBK udgives af overfladeteknik, dansk teknologisk institut, og kan rekvireres på telefon Yderligere info se Bilag 14 fra DVC s tekniske bestemmelser sidste side DK 9600 Aars Tlf

16 Mahogni / EG / Sipo / Sapelli med alkyd olie (standard) Fra fabrikken er vinduer og døre behandlet med 1 gang alkyd olie i en brun farve eller klar farve. Vedligeholdelse For at vinduerne og dørene bevarer den flotte farve samt holdbarhed og sikring mod optagelse af fugt (som kan give skimmel angreb) skal de straks efter monteringen behandles med anbefalet olie. Det første år skal elementerne behandles til de er mættet med olie og vandet perler af. Herefter skal der behandles efter behov Min en gang om året, og bemærk særligt de sydvendte facader skal behandles oftere med gori 2 i 1 eller Ædeltræ olie i den ønskede farve GORI 2 i 1 og GORI ædeltræ s olie er velegnet til teak, eg, meranti og mahogni, de er begge oliebaseret og terpentinfortyndbare tynde væsker som har en god indtrængende evne i underlaget. Produkter kan købes hos DYRUP/GORI farvehandlere eller byggemarkeder, se evt. Forhandler liste på Fyldninger og pladedøre skal efterbehandles hyppigere for at undgå sprængning og revner i træet. ( såfremt der sker sprængninger eller revner pga. manglende vedligeholdelse er dette brugerens ansvar og dermed er der ikke garanti for dette. ) Der er ikke 5 års garanti på mahogni / Egens overflade. Mahogni indvendig side: Ønsker man et vedligeholdelses produkt til elementerne på indvendig side som ikke er tilsat fungicider, kan anvendes TRIP TRAP Tripolin indendørsolie eller TRIP TRAP Køkkenbordsolie eller andet tilsvarende produkt. Fyrretræ / Mahogni med transparent top overflade Fra fabrikken er Fyrretræ behandlet med 2 x Gori 897, Mahogni med 1 x Gori 411 samt 1 x Gori 897 transparent. Ved denne behandling fremtræder træet med en flot finish og en holdbarhed på 3-4 år ved normale forhold. Vedligeholdelse Vedligeholdelse bør ske ved afvaskning med grundrengøringsmiddel samt 2x påføring af gori 99 eller gori 88 i transparent farve. Massive fyldninger og plade døre skal efterbehandles hyppigere for at undgå sprængning og revner i træet. ( såfremt der sker sprængninger eller revner pga. Manglende vedligeholdelse er dette brugeren ansvar og dermed er der ikke garant for dette. ) DK 9600 Aars Tlf

17 Pulverlakeret aluminium Der findes ingen overfladebelægninger i byggeindustrien, som er vedligeholdelsesfrie heller ikke corro-coat polyester facade pulvermaling (pe-f), men ved pe-f belægninger er vedligeholdelsen reduceret til et minimum, samtidig med at der tilbydes garantisystemer. Rengøring Anbefales med ca. 6 måneders intervaller, dog bør udsatte komponenter rengøres oftere. Almindeligt snavs fjernes med de i handlen værende rengøringsmidler uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Graffiti Fjernes med renset benzin eller terpentin. I vanskelige tilfælde kan man dog bruge metyl-etyl-keton (mek), hvilket der ikke må gnides mere end 4-5 gange på overfladen. Efter afrensning gives der en voksbehandling med almindelig autoplejemiddel. Reparationer Ved udbedring af mindre skader, hvor underlaget (metallet) ikke er blotlagt: 1. Skaden slibes forsigtigt uden at skade forbehandlingen. 2. Løstsiddende materiale fjernes. 3. Reparationsmaling påføres. (evt. Corro-Coat s reparationsmaling) Ved udbedring af skader, hvor metallet er blotlagt: 1. Området som skal repareres, slibes og rengøres for løst materiale. 2. Eksponeret metal påføres primer. (der anbefales steel 1309 reaktionsprimer zink og cadmiumfri leveres af JOTUN Danmark A/S) 3. Reparationsmaling påføres. (evt. Corro-coat s reparationsmaling) Øvrige midler Rengøringsmiddel: Voks: JOTUN Fagvask. JOTUN Norden Wax. DK 9600 Aars Tlf

18 Vedligeholdelse af rustfri stål Når beslag eller sparkeplader er monteret, og evt. beskyttelsesfolie fjernet, bør disse tørres over med en let olievædet klud eller voks for at modvirke anløbning. Der må kun anvendes syrefri olie. Det rustfrie beslag skal rengøres jævnligt, hvis den leverede overfladefinish skal bevares. I områder med stærk forurening, syredampe eller saltholdig luft kræves der hyppigere rengøring. Rengøring af rustfri beslag vil altid modvirke anløbning. Til rengøring kan der bruges vand, sæbe, bløde børster og pudsesvampe af syntetisk materiale. Der må aldrig anvendes ståluld, stålbørster eller syreholdige rengøringsmidler. Hvis der spildes mørtel eller cement på det rustfrie beslag skal det straks fjernes for at modvirke anløbning. Rustfri beslag som er anløbet, kan renses med rense- og pudsemidler som f.eks. Brasso til stål. Efter rengøring overtørres beslaget igen med en let olievædet klud, eller voks. Det anbefales i øvrigt altid at bruge rustfri skruer til montering af rustfri beslag. Smøring og vedligeholdelse af generelle beslag Alle bygningsdele og bygningskomponenter skal med mellemrum vedligeholdes. Dette gælder således også bygningsbeslag. Bygningsbeslags bevægelige dele skal holdes let smurte. Der anvendes hvid syrefri vaseline, syrefri olie eller lignende. Ved blandt andet bygningsbeslag med glideskinner må man ikke påføre glidere og glideskinner maling. De skal holdes rene for snavs, og med hensyn til smøring og vedligeholdelse henvises til monteringsvejledninger for de pågældende beslag. Hvor ofte man skal foretage smøring og vedligeholdelse afhænger af brugen og den påvirkning, bygningsbeslagene bliver udsat for af vejrliget. Desuden må man være opmærksom på andre faktorer, der medfører korrosionsangreb, f.eks. Påvirkning af ætsende væsker, luftforurening m.m. Beslag anvendt i f.eks. storbyer, industriatmosfære og i saltholdig luft skal således på grund af den relativt større korrosionspåvrikning smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt, hvor korrosionspåvirkningen er mindre. Når man med jævne mellemrum vedligeholder bygningskomponenter udvendigt med maling, males også hængsler og øvrige bygningsbeslag (dog ikke glidere og glideskinner), hvilket medfører en yderligere beskyttelse af beslagene mod korrosion og dermed en forøgelse af beslagenes levetid. Forinden maling rengøres beslagene grundigt, og ved forbehandling og valg af malingstype følges farve- og lakfabrikkernes anvisninger. Man må i øvrigt sikre sig, at beslagenes funktion opretholdes efter en malingsbehandling. Ved anvendelse af værktøjer på monterede beslag må man være opmærksom på, at der herved kan opstå skader i overfladebehandling. DK 9600 Aars Tlf

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Afd. 28-30 - Sammenlægning

Afd. 28-30 - Sammenlægning AAB Afd. 28-30 Brugervejledning Afd. 28-30 - Sammenlægning BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere