Grønt Miljø 3 / MARTS 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø 3 / MARTS 2011"

Transkript

1 4 Standard for højstammede træer 12 Bindende krav til pesticider på golfbaner 14 Jordpakningen skal forebygges 22 I pose og sæk 26 Driftssikre robotter der klipper godt 30 Gødningen styrer græssets vinterhærdning 32 Sådan kapsler træet råddet ind 38 Med mobilen ud i det grønne 46 Husets kværn 54 Parkpolitik i sogn og købstad år med landskabsarkitektur 68 Ingeniør, arkitekt, akademiker og menneske 3 / MARTS 2011 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 3/2011 1

2 Velkommen til en verden af grønne fingeraftryk. SKÆLSKØR: ØLSTYKKE: ODENSE: KALUNDBORG: T Teglværksvej 2B, Tystofte Skælskør - T Frederikssundsvej Ølstykke - T Peder Wessels Vej Odence SØ - T Flakagervej Kalundborg - VIDEN, RÅDGIVNING & PLANTER TIL TIDEN Indhent uforpligtende tilbud på dit næste projekt Damhusvej 103 Brøndsted 7080 Børkop Tlf Fax GRØNT MILJØ 3/2011

3 RUL DIN GRÆSPLÆNE UD ÅRET RUNDT 25 års jubilæum KOMMENTAR GRATIS TIL RÅDIGHED Et forslag til ny kvalitetsstandard for højstammede træer præsenteres i dette nummer af Grønt Miljø. Og i sidste nummer kunne man læse en ny standard i prækvalifikation til grønne driftsopgaver. I begge tilfælde er der tale om at faget selv i samarbejdende netværk løser et aktuelt og presserende problem, i det første tilfælde PartnerLandskab, i det andet Den Grønne Tænketank. Problemer analyseres, og der fremstilles en løsning, en faglig standard, som stilles gratis til rådighed. Det er ligesom dengang det navnkundige Plant & Plej blev til midt i 70 erne. SMÅ RULLER: 61 x 164 x 1,5 cm = 1m 2 pr. rulle STORE RULLER: Bredde cm. Længde op til 35 meter. Priser pr. m 2 excl. moms & transport: 1-24 m 2... kr. 30, m 2... kr. 25, m 2...kr. 18, m 2...kr. 15, m 2... kr. 13,- Over 3000 m 2... kr. 12,- Græstage, 1-39 m 2... kr. 40,- Græstage, over 40 m 2... kr. 30,- Gratis normer og standarder kender vi også fra bl.a. juridiske regler som AB92 og fra de fagtekniske regler som staten står bag, f.eks. vejreglerne. Ellers er normer og standarder noget man må punge ud for. Ofte særdeles meget som ikke mindst udgivelserne fra Dansk Standard og BIPS er eksempler på. I disse to tilfælde skal salget af udgivelserne finansiere en væsentlig del af den udgivende virksomheds arbejde. I andre tilfælde spiller salget kun en mindre rolle, men man tager alligevel det man kan få ud fra en merkantil betragtning. Det er f.eks. Danske Anlægsgartneres normer et eksempel på Ringsted Tlf To modstridende ønsker står over for hinanden når en organisation eller et fag udgiver normer og standarder. Det ene er at man gerne vil give normen så stor gennemslagskraft som muligt og derfor vil have at så mange så muligt anskaffer sig og bruger den. Det opnås bedst ved at lade den være gratis - uden selvfølgelig at gå på kompromis med kvaliteten og den faglige opbakning fra de aktører normen vedrører. Indtjeningen må komme senere som en indirekte følge af at normen følges og at man derfor f.eks. sparer arbejdstid og forebygge mangler. Det andet ønske er at benytte anledningen til at få finansieret det arbejde der er forbundet med at udgive normen. Og måske lidt mere til. Til gengæld må man acceptere at den ikke får samme udbredelse og gennemslagskraft. Sidstnævnte princip har domineret i mange år. Normer og standarder ses som enhver anden vareproduktion som en virksomhed fremstiller og sælger til det man kan få for den. De to seneste eksempler hører ganske vist til blandt de mindre normer og standarder, men de er alligevel eksempler på at der er et alternativ. Et alternativ som i sidste ende kan vise sig at være det mest lønsomme. Søren Holgersen FORSIDEN. Lyset og solen signalerer forår, men det er stadig koldt den 2. marts oppe i Huskvarna hvor fagpressens gentlemen lokkes til at prøve de nye maskiner. GRØNT MILJØ Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). Tlf Lars Lindegaard Thorsen, (sign.: lt). Tlf Abonnement: Inge Andersen, Tlf Annoncer: Steen Lykke Madsen. Tlf Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf Udgiver: Danske Anlægsgartnere / ProVerte A/S. Drift: Gror ApS, Maglekrogen 11, 2860 Søborg. Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S. Trykoplag: Oplag: : ifølge Specialmediernes Oplagskontrol. Yderligere 617 distribueres til bl.a. erhvervsskoler. Medlem af Danske Specialmedier. 29. årgang. ISSN Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af have, park og landskab. Målgruppen er fagfolk i privat eller offentlig virksomhed samt fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende. Grønt Miljø udkommer med 10 årlige numre. Et årsabonnement koster 425 kr. inklusive moms. Kollektive abonnementer kan aftales. GRØNT MILJØ 3/2011 3

4 Forhåbentlig vil kun de færreste mene at dette træ lever op til de forventninger man kan have til et planteskoletræ. Ikke desto mindre støder man undertiden på sådanne leverancer. Med udgangspunkt i Plantestandarden fra 2002 kan modtageren have svært ved helt konkret at pege på om og hvorfor træet ikke lever op til standarden. Foto: Palle Kristoffersen Umiddelbart et træ som de fleste vil karakterisere som et godt planteskoletræ med ret stamme og en velformet krone. Imidlertid er træet vanskeligt at udvikle. Det har en meget fast afsat kronebund i lav højde og består af mange tykke og stærkt forgrenede sidegrene. De kan vanskeligt fjernes ved beskæring, og det kan blive svært at udvikle træet videre. Foto: Palle Kristoffersen. Standard for højstammede træer Ny standard giver mere præcis definition af højstammede træer og vil gavne både producenter og aftagere. Forslaget er nu til fri rådighed for alle Af Palle Kristoffersen og Oliver Bühler Den nuværende Plantestandard definerer allétræer i ret brede vendinger. En projektgruppe i netværket PartnerLandskab har derfor udarbejdet et forslag til en ny standard for højstammede træer: Kvalitetsstandard for vejtræer. Højstammede træer til byog vejformål. Den beskriver træerne mere præcist end tidligere. Træerne bruges typisk som gade- og vejtræer, og standarden sikrer at de er godt forberedt til at vokse og udvikle sig i livet efter planteskolen. Desuden bliver det nu lettere for landskabsarkitekter og andre at bedømme den plantevare de modtager. Mere præcision Den nye standard udspringer af behovet for mere præcise beskrivelser og for træer der er forberedt til videreudvikling på voksestedet. Standarden kan betragtes som en detaljering af den almene Plantestandard fra Danske Planteskoler (2002). Her er definitionerne ret brede. Det betyder at kvalitetsbedømmelsen i dag afhænger meget af den enkeltes faglige vurdering, både i 4 GRØNT MILJØ 3/2011

5 Et bud på et træ der er mere i overensstemmelse med intentionerne i den nye standard. Det har ingen fast kronebund, men sidegrene fordelt jævnt op ad stammen. Det giver mulighed for løbende at afvikle sidegrenene når man vil stamme træet op. Sidegrenene er desuden uforgrenede og passende tykke i forhold til stammen. Foto: Palle Kristoffersen. planteskolen og på byggepladsen. Rådgiverne har svært ved at beskrive produktet træer præcist nok over for bygherren. Bagefter kan det også være vanskeligt at bedømme træerne når man modtager dem. Der findes ingen klare kriterier for at godkende eller kassere leverancen. Derfor var målet med projektet i første omgang at gøre beskrivelsen af træer mere konkret ved at indføre kriterier der kan måles og vejes. Arbejdet skiftede dog hurtigt karakter og kom til at omfatte helt nye beskrivelser af hvordan det ideelle træ skal være udformet. Fokus var på de specielle krav man må stille til bytræer der skal kunne stammes op. Beskrivelserne forholder sig både til kravene til højstammede træer og til produktionsprocessen i planteskolen. Vejtræer skal give plads Den nye kvalitetsstandard beskæftiger sig med de træer der produceres til en fremtid som gade- eller vejtræ. Det er træer der plantes ved veje, gader og pladser. Her skal de med tiden kunne stammes op til minimum 4,5 meters stammehøjde for at give plads til lastbiler, busser og lignende. Derfor er det kun relevant at producere en begrænset del af sortimentet efter den nye standard. Kvalitetsstandarden omfatter træer mellem størrelse 14 og 30 målt som stammeomfang i cm i en meters højde. Størstedelen af de gade- og vejtræer der plantes, ligger i dette interval. Principperne kan dog også bruges ved andre størrelser træer. Livet efter planteskolen Kvalitetsstandarden definerer hvordan det kvalitetsmæssigt acceptable planteskoletræ er opbygget. Desuden beskriver den hvilke tiltag træet gennemgår i produktionen. Målet er at skabe de bedst mulige betingelser for at træerne udvikler sig hensigtsmæssigt på deres endelige voksested. Den vigtigste udfordring ligger i at udplantningen reducerer væksten de første år. Det ændrer vækstrytmen sådan at træerne typisk vokser mindre i toppen og mere i bunden af kronen. Denne udvikling modarbejder ønsket om en stammehøjde på 4,5 meter. Projektgruppen forventer at den GRØNT MILJØ 3/2011 5

6 nye standard kan afhjælpe disse meget udbredte problemer ved at stille nye krav til træets form. Forankret på begge sider Den nye standard er solidt forankret på begge sider af bordet. Teksten er blevet til i et tæt samarbejde mellem Danske Planteskoler, P. Kortegaards Planteskole, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og Danske Anlægsgartnere. Projektet er gennemført i regi af netværket PartnerLandskab Seniorrådgiver Palle Kristoffersen og adjunkt Oliver Bühler fra Skov & Landskab stod for målinger, proces og skrivearbejde med førstnævnte som projektleder. Hele projektgruppen har godkendt kvalitetsstandarden, og den er derfor et vigtigt bidrag til at sikre fremtidens bytræer. Et lindetræ (bagerst) i Bytræarboretet der er systematisk opbygningsbeskåret og opstammet fem gange i løbet af de første ti år efter plantning. Herfra vil det være meget let at udvikle træet videre som gade- eller vejtræ. Træet er oprindeligt plantet i samme størrelse som træerne på de foregående billeder. Foto: Palle Kristoffersen. Kan blive branchestandard Med denne artikel stilles kvalitetsstandarden til rådighed for foreninger, organisationer og virksomheder der kan bruge den frit. Derfor er der ingenting i vejen for at gå i gang med det samme. Projektgruppen opfordrer til at den nye standard med tiden indgår i normer og standarder. I den nuværende Plantestandard omfatter produktgruppe 14 Træer i alt seks undergrupper inklusiv Højstammede træer (SHO). Danske Planteskoler overvejer at supplere afsnittene om standarder for træer på foreningens hjemmeside med den nye standard for produktgruppen Højstammede træer til byer og veje. Fra man indfører standarden vil der gå 1-3 år inden planteskolernes omlægning af produktionen slår endeligt igennem. Det gælder især de store størrelser træer. Her kan det blive nødvendigt at planteskolerne korrigerer kroneopbygningen sådan at den afspejler overgangen til den nye praksis. I processen har det vist sig at rådgivere og kunder også gerne ser at vejtræer følges af et dokument som redegør for træets historik, genetiske oprindelse og dyrkningsmæssige 6 GRØNT MILJØ 3/2011

7 GRØNT MILJØ 3/2011 7

8 Kvalitetsstandard for vejtræer Højstammede træer til by- og vejformål STØRRELSESANGIVELSER Stammestørrelse Roddiameter Klumpfacon Stammehøjde Totalhøjde Omfang i 1 m højde cm Diameter i 1 m højde cm Barrodet minimum cm Klump fast mål cm Typiske Forberedt til opstamning højde, cm Vejledende højde cm Kronebredde Vejledende bredde cm 14 til 16 4,5 til 5, kugle/rund til 18 5,1 til 5, kugle/rund til 20 5,7 til 6, kugle/rund til 25 6,4 til 8, kugle/halvrund til 30 8,0 til 9, halvrund/flad Stammestørrelse. Højstammede træer størrelsesangives efter deres stammeomkreds målt i cm 1 m over terræn målt i planteskolen. Stammehøjde. Højstammede træer er opstammet eller kan opstammes til de i tabellen anførte højder. Under den angivne stammehøjde kan der være kronegrene forberedt til opstamning ved at have tykkelser under 1/3 stammediameter. Totalhøjde. Højstammede træer har en vejledende minimumshøjde svarende til deres stammeomfang som anført i tabellen. Angivelserne dækker det arts- og sortsmæssige sortiment for vejtræer. Kan som vejledning suppleres for den enkelte art og sort. Højde måles til knoppen på topskuddet. Kronebredde. Højstammede træer har en vejledende minimumskronebredde svarende til deres stammeomfang og højde som anført i tabellen. Angivelserne dækker det arts- og sortsmæssige sortiment for vejtræer. Kan som vejledning suppleres for den enkelte art og sort. Bredde måles fra knop til knop. Størrelse inden for partier. Ved partier bestående af flere træer i samme størrelseskategori fordeler træerne sig jævnt inden for størrelsesintervallet og er ensartede i højde og kronebredde. STAMME OG TOP Stammerethed. Stammen er den del af aksen som er to vækstsæsoner eller ældre. Stammen udgør sammen med toppen en gennemgående akse hele vejen op gennem træet. Stammen er ret i hele sin højde. Stammen afviger maksimalt +/- 3 cm fra centerlinien målt fra bund til top. Gælder også ved basis af podede træer og ved reguleringer foretaget ved opbinding af nyt topskud. Topskud. Topskuddet er den del af aksen som er yngre end to vækstsæsoner. Der er ét tydeligt markeret topskud der i højde og struktur afviger fra øvrige kronegrene. Beskæring for at regulere højden er foretaget på ét-årige skud. Stammeafsmalning. Stammen har jævn afsmalning fra bund til top der betyder en stigende stivhed ned gennem træet. Træet kan stå selv uden støtte af stammen. Opstamninger. Opstamning er foretaget så der ikke er friske afskæringssår på stammen ved levering. KRONE Kronegrene. Kronen udgøres af kronegrene som er to vækstsæsoner eller ældre, og som årligt er reguleret på længde og i struktur. Kronegrene er uden flerårige forgreninger tættere end ½ m på stammen. Korrigerende beskæring er foretaget på 1-2 års grene. Længde. Kronegrenes længde er bestemt af deres placering på stammen. Kronegrenes længde aftager op ad stammen. Tykkelse. Kronegrenes tykkelse målt uden for grenkraven er under ½ af stammens diameter målt under sidegrenen. Kronegrenes tykkelse aftager op ad stammen. Antal kronegrene. Antallet af kronegrene per meter stamme er afpasset efter art og klon og hensynet til fremtidig opstamning og kroneudvikling. Typisk grenantal er fra 6 til 9 grene per meter stamme. Inden for partier må antallet af kronegrene maksimalt variere 50%. Fordeling op ad stammen. Kronegrene er jævnt fordelt op ad stammen. Maksimalt to kronegrene i samme højde. Fordeling rundt om stammen. Kronegrene er jævnt fordelt rundt om stammen. Der er maksimalt 90 o uden kronegrene. RØDDER Størrelse. Røddernes størrelse overholder de mål der er anført i tabellen. Rodens struktur. Den alsidige rod har mindst tre kraftige hovedrødder med højest 150 o mellem disse. Barrodstræer. Roden er optimeret til plantning ved at have en rig forgrening og mange finrødder. Visse arter leveres ikke barrodede i alle størrelser. Klumper. Stammen er centreret i klumpen. Klumper er faste opgravede jordklumper emballeret i omsætteligt net af naturjute og trådnet af ubehandlet jern. Klumpform bestemmes af træstørrelse og klumpstørrelse. Særlige ønsker til størrelse og form skal specificeres og aftales. Omplantning. Omplantning er foretaget 2-5 vækstsæsoner før levering. Tidsintervallet er tilpasset de enkelte arter og sorter. Korteste interval for kraftigt voksende arter og sorter. PartnerLandskab GRØNT MILJØ 3/2011

9 GRØNT MILJØ 3/2011 9

10 For rådgivere og kunder er ensartethed inden for de enkelte partier en meget åbenlys kvalitetsparameter som planteskolen arbejder med i produktionen. Foto: Palle Kristoffersen. tiltag i produktionen. Om det kommer til at ske, bliver en sag mellem leverandører og kunder. Standarden stiller ikke krav på dette område. Standard i fire punkter Kvalitetsstandarden er gengivet på side 8. Den beskriver træet i fire ligeværdige punkter: Størrelsesangivelser, stamme og top, krone og rødder. Første punkt er en specifikation. For hvert af de tre andre punkter er den ønskede tilstand beskrevet. De skal hver især være opfyldt for at man har et kvalitetsmæssigt acceptabelt træ. Hver punkt kan kontrolleres særskilt. Ved partier forstås her en samling af salgbare træer. i produktionen og kan have udviklet kraftige grene i den nederste del af kronen. Modsat må træerne ikke have stået så tæt at de bortskygger de nederste grene i kronen eller gør dem lange og tynde. Specifikationer af højde og bredde bruges til at kommunikere med rådgivere og kunder. De kan også bruges til at sikre ensartethed når man sammensætter partier af træer. Stammehøjden skal ikke opfattes som et fast mål, men er en minimumshøjde hvortil træet er forberedt til opstamning. Dette princip gør op med den tidligere fast definerede kronebund der har været en hæmsko for fortsat at udvikle træerne. øverste unge tops rethed. Standardens grænseværdi med en maksimal afvigelse på +/- 3 cm fra centerlinien skal efterprøves før den besluttes endeligt. Kravet om at der ikke må være friske afskæringssår henviser til at beskæringer på stammen senest skal være udført om sommeren før salg i vinterperioden. Det kan skelnes ved at der er begyndende kallusdannelse. 3. Krone Standarden lægger op til at planteskolen en gang om året foretager en korrigerende beskæring af alle kronegrene. Det skal sikre deres struktur og længde. Projektgruppen vurderer at man på den måde kan opfylde alle kvalitetsparametre og sikre ensartethed i og mellem partier. Ud over de toårige kronegrene findes årsskud som standarden ikke stiller krav til. 4. Rødder Antallet af omplantninger indgår ikke i standarden da det ikke er relevant og kontrollerbart under de ændrede produktionsmetoder. I stedet angiver standarden det maksimale interval siden sidste omplantning. SKRIBENTER Palle Kristoffersen er seniorrådgiver, Oliver Bühler adjunkt, begge på Skov & Landskab, Københavns Universitet. 1. Størrelsesangivelser Det optimale træ har et passende forhold mellem højde og bredde samtidig med at det opfylder kvalitetsbeskrivelserne under punkt 2-4. Træer der er høje og smalle i forhold til stammestørrelse, har typisk stået tæt i produktionen. Efter udplantning kan de have svært ved at balancere kronen og vil kræve opbinding. Træer, der er lave og brede, har typisk stået på stor afstand 2. Stamme og top Standarden gør op med at stammerethed kun kræves op til kronebunden, idet den faste kronebund er afskaffet. Gruppen vurderer at kravet til stammerethed i den to-årige og ældre stamme er en nyttig måde at gøre det på. Det skal ses i lyset af produktionsmetoderne og hensynet til praksis med at fjerne stokken før træet leveres. Derfor giver det ikke mening at stille krav til den Partner Landskab PartnerLandskab er et fagligt netværk med mulighed for at udveksle erfaringer og igangsætte udviklingsprojekter. Skov & Landskab på Københavns Universitet står bag. Læs mere på partnerlandskab.dk. MEDLEMMER BAT og 3F - Den grønne gruppe Birkholm Planteskole Byggros A/S Dansk Golf Union Dansk Træplejeforening Danske Anlægsgartnere Danske Skov- og Landskabsingeniører Danske Planteskoler Foreningen Danske Kirkegårdsledere Kommunale Park- og Naturforvaltere Odense Kommune, Park og Natur P. Kortegaards Planteskole Praktiserende Landskabsarkitekters Råd 10 GRØNT MILJØ 3/2011

11 GRØNT MILJØ 3/

12 Bindende krav til pesticider på golfbaner Den frivillige aftale fra 2005 er erstattet af en bindende aftale. Andre grønne områder kan også blive omfattet af den nye aftale Fra Fanø Vesterhavsbads Golfklub. Banen blev anlagt i 1901 som den første i Danmark. Det er såkaldt linksbane (naturbane) som er fint indpasset i klitområdet på øens nordlige del. Golfklubberne skal tvinges til at bruge færre og mere skånsomme pesticider. Det fremgår af en aftale som et bredt politisk flertal i Folketinget aftalte den 8. februar for at skåne både mennesker og miljø. På længere sigt er det meningen at pesticiderne helt skal udfases i takt med at der udvikles flere erfaringer med sprøjtefri pleje. Det er også muligt at andre offentligt tilgængelige grønne områder end golfbaner kan blive omfattet af de nye regler. Den nye beslutning afløser den frivillige Aftalen om fremtidens golfbaner fra 2005 mellem golfklubberne og Miljøministeriet. Den gik ud på at klubberne skulle sætte forbruget ned til 0,1 kg aktivstof pr. hektar, men i 2009 brugte de ifølge Miljøministeriet i gennemsnit stadig 0,24 kg og hver tiende klub brugte op mod ni gange så meget som de måtte. Det samlede pesticidforbrug på de i alt ha golfbane var i ,5 tons aktivstof. Det er ikke tilfredsstillende, lyder det i aftalen hvor de frivillige krav uden sanktionsmuligheder er afløst af bindende krav. Som følge af aftalen har miljøministeren også fremsat forslag om at ændre kemikalieloven så der er hjemmel til at stille de nye bindende krav. Lovforslaget behandles i Folketinget i øjeblikket. Er ikke klar til forbud Golfklubberne mener at det er nødvendigt at man stadig har pesticider til rådighed, i hvert fald et stykke tid endnu. Der er visse typer af svampeangreb vi endnu ikke kan behandle på anden vis. Det så vi sidste år hvor angrebene kostede en del klubber flere hundrede tusinde kroner, forklarer Dansk Golf Unions banechef Torben Kastrup Petersen. Han mener dog også at politikerne har lyttet til golfklubbernes argumenter og er i øvrigt grundlæggende enig i at pesticidforbruget skal længere ned: Det er også det vi ønsker Sneskimmel sidste vinter kostede en del klubber flere hundrede tusinde kroner. Foto: Torben K. Petersen. og arbejder for. Vi har blot behov for mere tid til at finde alternativer hvis vi skal kunne nå målet, og hvis vi skal have en chance for at golfbanerne skal have et udtryk der minder om det vi ser i dag, siger han. Golfklubberne arbejder også selv for at klare sig bedre uden pesticider. Dansk Golfunion har indledt syv forskningsprojekter for at udvikle alternative plejemetoder. Og i alle tilfælde kan man konstatere at pesticidforbruget for 2010 bliver mindre end De næsten endeligt opgjorte tal for 2010 viser ifølge Torben Kastrup Petersen et pesticidforbrug på 0,19 kg/ha i gennemsnit eller et fald på 20%. Lavest mulige niveau I første omgang bliver der heller ikke tale om et fuldstændigt forbud, men det lavest mulige niveau for pesticidforbrug på golfbaner når der fortsat skal være mulighed for en drift af banerne, som det fremgår af aftalen. Niveauet skal fastlægges efter en faglig undersøgelse blandt eksterne eksperter. Resultatet skal være klar inden sommerferien. Derefter udstedes en bekendtgørelse hvorefter kun pesticider med lav risiko må bruges. Risikograden fastlægges ud fra et pointsystem baseret på de enkelte pesticiders sundheds- og miljøegenskaber. Det gamle delmål på 0,1 kg aktivstof pr. ha afløses dermed af et loft med udgangspunkt i pesticidernes reelle sundheds- og miljøbelastning. Golfklubberne skal nu til kun at anvende de mest skånsomme pesticider. Det betyder måske lidt flere tusindfryd, men også et bedre miljø for både natur og mennesker. Nogle klubber i Danmark har allerede vist vejen og holder banerne helt uden brug af pesticider, og det er vores endelige mål, siger miljøminister Karen Ellemann. Flere klubber har i mange år dokumenteret deres forbrug via et grønt regnskab som også er offentliggjort på klubbernes hjemmesider og andre ste- 12 GRØNT MILJØ 3/2011

13 der. Denne adfærd ser nu ud til fremover at blive et krav. Det fremgår nemlig af aftalen at det skal undersøges om der skal indgå nærmere regler om offentliggørelse af pesticidforbruget på de enkelte baner. Direktiv med bredere sigte De nye regler er følge af EU s rammedirektiv om bæredygtig pesticidanvendelse. Af direktivet fremgår bl.a. at man under hensyn til miljø og sundhed skal sikre at pesticidforbruget enten nedbringes til et minimum eller forbydes. Kravet ventes i første omgang alene at gælde golfbaner. Men forslaget til ændring af kemikalieloven giver også mulighed for at regulere pesticidanvendelsen på andre arealer med offentlighedens adgang, bl.a. sportspladser og parker. Om der i fremtiden indføres restriktioner for pesticidanvendelse på andre grønne områder er ikke afgjort endnu, oplyser funktionsleder Anita Fjelsted fra Miljøstyrelsen. Det er helt op til miljøministeren at træffe den afgørelse. Pesticidforbruget på de offentlige arealer er faldet med 82% fra 1995 til Miljøstyrelsen skal nu undersøge pesticidforbruget i Hvis den viser at udviklingen går i en anden retning end hidtil, er det op til miljøministeren at vurdere om der er behov for at indføre restriktioner, f.eks. på arealer ved børneinstitutioner, nær hospitaler eller på andre arealer med offentlig adgang, forklarer Fjeldsted. Kontrol genoptages Den nye bekendtgørelse om golfklubbernes pesticidforbrug skal træde i kraft senest 26. november hvor EU s rammedirektiv samtidig skal være realiseret. Af den nye aftale fremgår også at man følge pesticidforbruget på golfbanerne tæt. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil derfor i år genoptage sin kontrol på golfbanerne. Klubber der gribes i grove eller gentagne overtrædelser vil nu som før blive politianmeldt. Ved første overtrædelse vil kravet normalt blot være en lovliggørelse: Klubben skal fjerne det ulovlige produkt og dokumentere de har gjort det. Under inspektionen i 2009, hvor 25 klubber fik besøg, lå de 18 inde med pesticider der enten er forbudt i Danmark eller ikke er godkendt til golfbaner. Uacceptabelt, kaldte den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen det dengang. Nu strammes det politiske greb. Måske også for mere end bare lige golfbaner. sh KILDER Miljøministeriet (2011): Flere tusindfryd på golfbanerne. Pressemeddelelse på Miljøministeriet (2011): Aftale om udfasning af pesticidforbruget på danske golfbaner. Aftale mellem V, K, DF, S, SF og RV. Samtale og korrespondance med Anita Fjeldsted, Miljøstyrelsen, og Torben Kastrup Petersen, Dansk Golfunion PLAZA DESIGN DIN EGEN FLISE Slip friheden løs og skab dine egne flise formater, dette giver unikke mulighed i dit Projekt. De mange størrelses muligheder som Plaza by Starka giver, er med til at gøre systemet fleksibelt, som smelter ind i dit design/miljø. Plaza kan produceres i størrelser mellem 30x200 cm. Tykkelsen er 6 respektive 12 cm. Overfladen er plan med en god skrid sikkerhed, og produceres i to forskellige farver, lysegrå og antracit. Plaza By Starka kan evt. produceres med børstede overflade. Studér vores hjemmeside, starka.dk. med billeder der viser hvordan andre har brugt vores produkter på en kreativ vis. Og frem for alt Lad dig inspirere Velkommen! GRØNT MILJØ 3/

14 Jordpakningen skal forebygges Dybdekomprimeringen er næsten permanent, viser de senere års forsøg i landbrugsforskningen Jordpakning i dybden er ikke noget som naturen selv løser. Pakningen er næsten permanent. Man kan ikke forebygge skaderne med brede dæk, for lavt dæktryk hjælper kun i det øvre jordlag. Og grubning hjælper kun hvis man ikke belaster jorden tungt bagefter. Det kan til nød lade sig gøre i byggeriet, men ikke på landbrugsjord. I stedet må man forebygge og det gør man ved at holde hjullasten nede. Altså bruge relativt små maskiner eller maskiner med meget gode bælter. Det er vigtige konklusioner fra de senere års forskning på landbrugsjord. Vi kender dem i forvejen, men nu er det ikke længere antagelser, men sikker viden vi kan overføre til byggepladserne. Her er jordpakning et problem som landskabsarkitekter og anlægsgartnere har kæmpet med i de sidste 50 år takket være de tunge maskiner. Jordens vand- og luftskifte hæmmes, og rødderne bremses. Resultat: misvækst og regnvejrspladder. Udbyttet falder Jordpakning er et problem alle steder i verden hvor man kører med tunge maskiner i vækstjord. På landbrugets marker kan man måle store udbyttetab år gamle forsøg med 5 ton hjullast har vist et udbyttetab på 15% første år og vedvarende nedgang på 2-3%. Hjullasten er den del af køretøjets samlede belastning der ligger på det enkelte hjul. I dag er køretøjernes vægt blevet større, især er gyllevognene blevet meget tunge, typisk med 6-8 tons pr. hjul og de kører tilmed gyllen ud om foråret når jorden er våd og følsom. Nye forsøg fra 2010 peger på 19% udbyttetab første år. Desuden kan klimaændringerne betyde at man må køre mere i fugtig jord som derfor tager mere skade. Jordpakning anses - sammen med humusudpiningen - som den største langsigtede trussel mod den frugtbare jord. Pakket jord giver endvidere stigende problemer med såkaldt bypass-strømning. Jorden mættes med vand hvorefter meget af det ledes til dybere lag i enkelte lodrette regnormegange der virker som nedløbsrør. Det kan forklare hvorfor man måler glyphosat i grundvandet. Glyphosaten binder sig til lerpartiklerne der skylles med i nedløbsrørene. Derfor forskes der. I Danmark finder forskningen især sted på Aarhus Universitet, i mange år med seniorforsker Per Schjønning som primus motor. Forskningen føres i dag mest som samarbejde i projekter og netværk. Det sker for tiden bl.a. gennem Poseidon der er et samarbejde mellem nordiske universiteter og Soilit-is der er et forskernetværk med deltagere fra Danmark og flere andre lande. Grove porer forsvinder Jordpakningen betyder at der bliver færre af jordens grove porer. Det hæmmer luftens og vandets bevægelser i jorden. Og det hæmmer rodvæksten og dermed røddernes evne til finde vand og næring. At de grove porer forsvinder anskueliggøres i et forsøg i en skånsk roemark. Den blev i 1995 overkørt fire gange med en selvkørende roeoptager på 35 tons. Siden blev marken drevet med almindeligt lettere grej. I 2009 udtog man i cm dybde intakte prøver i cylindre der bagefter blev scannet i en medicinsk CT-scanner. Prøver fra de 14 år gamle belastede spor havde kun enkelte grove porer. Prøver uden for sporene havde derimod et tæt netværk. De grove porer er over cirka 0,3 mm og består mest af regnorme- og rodkanaler. Forskellen blev bekræftet af målinger af jordens porøsitet, luftpermeabilitet og vandledningsevne i dybder fra 30 til 90 cm. Her var alle tal klart bedst fra prøverne uden for sporene. Især var vandledningsevnen bedre ned til omkring 70 cm, men i 90 cm dybde var forskellen dog udlignet. Maskinernes vægt Den pakning af jorden der sker i dybder under pløjelaget bliver ikke løsnet af den årlige pløjning. Og jorden løsner heller ikke sig selv ret meget. Der opstår derfor et lag komprimeret jord, en pløjesål, lige under pløjelaget. Det er målt i flere undersøgelse, se bl.a. figuren til højre. Pakningen i dybden bestemmes overvejende af maskinernes vægt (hjullasten), ikke af deres dæktryk. Det er senest bekræftet af forsøg på Aarhus Universitet hvor to forskellige DE GROVE PORER FORSVINDER De blå årer viser grovporer (over cirka 0,3 mm i tværsnit) i CT-scannede jordprøver. Til venstre en prøve fra en mark drevet med standardudstyr. Til højre en prøve fra en jord overkørt fire gange med en tung roeoptager 14 år før prøven blev taget. Prøverne er taget i cm dybde i en skånsk markmuld og overført til aluminiumscylindre, 20 cm høje og 20 cm i diameter. CT-scanningens resultat er bearbejdet digitalt af Dorthe Wildenschild fra Oregon State University i samarbejde med forskningsprojekterne Poseidon og Soil-it-is. Efter P. Schjønning, G. Heckrath, B.T. Christensen (2009). 14 GRØNT MILJØ 3/2011

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 4 Forskning i terapihaver får dybere rødder 8 Knust beton, tegl og asfalt med nye forskrifter 12 Færdsel langs vandløb giver kun få gener 14 Et nyt liv til bytræerne 22 Vitaminer

Læs mere

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1 4 Lok folk ud i byens grønne områder 12 Pas godt på vækstjorden 18 Der vokser ikke penge på træerne 26 Kommunen er 12 minutter fra verden 32 Haver til glemme ondskab i 36 Sansehave for vordende mødre 44

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2011

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2011 4 Find byens naturkvaliteter 10 Citrustræbukken på dansk visit 14 258 udstillere mødte 9000 grønne fagfolk 34 Minigraverens mester 44 En succes man må justere for at bevare 48 Økologi og æstetik i Sävsjö

Læs mere

Grønt Miljø NOVEMBER 2007

Grønt Miljø NOVEMBER 2007 9 NOVEMBER 2007 Grønt Miljø 4 Kampen for træernes vækst 8 Storbladet lind 10 Saltet akkumuleres i gadetræernes jord 16 Lysdiodens revolution 18 En lille perle ved Øresund 22 Fra kedelige til attraktive

Læs mere

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 4 De grønne kirkegårde og kulturarven 10 Få overblik over kirkegårdens drift 18 Integreret pleje i praksis - med golf som eksempel 20 Få gang i banens græs efter vinteren 24

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011 4 En beskæring er en såring 14 90 år med græsfrø 16 Buksbom trues af agressiv svamp 20 Fredsegen 28 De gode udbud kommer ikke af sig selv 32 Den varme ø 38 Ungdomshusets nye træer er krigsveteraner Grønt

Læs mere

www.kortegaard.dk P. Kortegaards Planteskole Kvalitet året rundt! 2 GRØNT MILJØ 4/2010 www.kortegaard.dk

www.kortegaard.dk P. Kortegaards Planteskole Kvalitet året rundt! 2 GRØNT MILJØ 4/2010 www.kortegaard.dk 4 En Århushistorie om risikotræer 12 Udbud kan effektivisere kirkegårdens drift 14 Tyggegummi og cigaretskod 18 Europæisk inspiration til bæredygtige byer 22 Fra Registervej til fritidslandskabet 28 Kulsvampens

Læs mere

Grønt Miljø OKTOBER 2006

Grønt Miljø OKTOBER 2006 8 OKTOBER 2006 Grønt Miljø 4 Byens træer, før nu og efter 10 Hedelyngen der til sidst springer i skov 12 En rystende oplevelse 16 Kronen i løn og lind 18 Asketræer med tørre toppe 22 Mellem himmel, hav

Læs mere

Grønt. Miljø. LANDSKABET EFTER GRUSET Grusgravning i 100 år har ændret et jævnt agerland til Hedeland Naturpark med bakker og rig natur.

Grønt. Miljø. LANDSKABET EFTER GRUSET Grusgravning i 100 år har ændret et jævnt agerland til Hedeland Naturpark med bakker og rig natur. Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2014 STORMFALD, NYE ELM OG GAMLE ALLÉER Vi kan forebygge stormskader og bruge nye elmesorter og DNA-markører. Over 200 var til bytræseminar. Side 4 LANDSKABET EFTER GRUSET Grusgravning

Læs mere

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Have & Landskab 13 Slagelse 28.-30. august UDSTILLING MED INNOVATION Have & Landskabs udstillere viser ikke kun fagets bredde og dybde - men også fornyelsen. Side 4 FAGET VIL

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 BIODIVERSITET I BYUDVIKLINGEN Hensyn til flora og fauna skal integreres i alt det man gør når man f.eks. plejer det grønne. Side 4 KIRKEGÅRDE SKAL VÆRE FOR ALLE Kunsten er at tilgodese

Læs mere

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011 4 Risikotræer med synlige symptomer 34 Sådan får man succes med landskabsstier 12 At drive en by i krisens kølvand 38 Joggerne på løbervekslerne 20 Kallus 42 Den forudsigelige

Læs mere

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013 SALTE, SYGE OG SUNDE VEJTRÆER Salttørke, tømidler, sygdomme, gødskning og beskæring på årets bytræsemiar. Side 4 SAVANNE OG JUNGLE I LAHOLM Peter Gaunitz står bag et naturinspireret,

Læs mere

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1 8 / OKTOBER 2012 18 GODE GADE- OG VEJTRÆER Ny anbefaling skal sikre stor efterspørgsel og tilsvarende stor produktion af de bedste arter og sorter til det specielle formål hvor træerne let skal kunne stammes

Læs mere

9 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 9/2008 1

9 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 9/2008 1 4 Klima, risikotræer og god drift 14 Når landskabet er en golfbane 18 Golfbanens nye klima 24 Ud på nye eventyr 30 Færdig have er kommet for at blive 36 Skolens og børnehavens gode legeplads 40 Grønne

Læs mere

Grønt Miljø SEPTEMBER 2007

Grønt Miljø SEPTEMBER 2007 7 SEPTEMBER 2007 Grønt Miljø 4 Ukrudtsfrie fortove uden pesticider 12 Fagfolket på udstilling 20 De vilde urter i det urbane miljø 28 Vejen til vand 32 Taghaven i London 42 Hybenrosen i fri udfoldelse

Læs mere

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før.

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før. Grønt Miljø 5 / JUNI 2014 FREMTIDENS BY ER GRØN OG TÆT Forureningen kan imødegås ved at fortætte byerne, men kompakte byer er sårbare over for bl.a. skybrud. Side 4 TRE DAGE I AUGSBURG MED TRÆER Godt arrangement,

Læs mere

Grønt. Miljø. DEN BLÅGRØNNE UDFORDRING Taghaver, regnvand og økologi var på plakaten da 150 grønne fagfolk var til blågrønt træf i København.

Grønt. Miljø. DEN BLÅGRØNNE UDFORDRING Taghaver, regnvand og økologi var på plakaten da 150 grønne fagfolk var til blågrønt træf i København. Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2014 DEN BLÅGRØNNE UDFORDRING Taghaver, regnvand og økologi var på plakaten da 150 grønne fagfolk var til blågrønt træf i København. Side 4 TRÆER OG VAND I DET GRØNNE LAND Træerne

Læs mere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere 4 De specialiserede planteskoler 10 Den rigtige vibrator til efterkomprimeringen 16 Erfaringer med rådmåling i træer 26 Den skjulte grønne ressource 34 Til kamp mod de invasive 38 På stenbroen vokser træerne

Læs mere

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2010

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2010 Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2010 4 Parkdage i Kolding 10 Regnbassinets rige flora 16 Grønne vægge helt uden jord 22 Ni herregårdshaver mod fremtiden 28 Miljøvenlig golf i Bolivias regnskov 30 Legoland, Lalandia,

Læs mere

KIRKE GÅRDEN April 2014 34. årgang 2

KIRKE GÅRDEN April 2014 34. årgang 2 KIRKEGÅRDEN April 2014 34. årgang 2 Experience the difference R43 43 cm klippebredde Aluminiumsskjold Opsamler Spar kr. 1.172 JS63V 43 cm klippebredde Aluminiumsskjold Variabel hastighed Spar kr. 1.597

Læs mere

Grønt. Miljø. METODER TIL AT TJEKKE GAMLE TRÆER Visuel vurdering og simpel resonanshammer kan suppleres af dyre og komplicerede apparater.

Grønt. Miljø. METODER TIL AT TJEKKE GAMLE TRÆER Visuel vurdering og simpel resonanshammer kan suppleres af dyre og komplicerede apparater. Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2014 OPHÆNG DER KAN SKADE BARKEN Treetop walking, slackline mv. kræver slynger, tov, remme, plader og stænger der let skader træernes bark. Side 4 METODER TIL AT TJEKKE GAMLE TRÆER

Læs mere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere 4 Udemiljøets kunstige lys 10 Den spektakulære grønne oase 18 Højmoser kræver udstyr med lavt marktryk 24 Big business og bold i Bredballe 30 Vil du lade slagteren snitte din vorte af? 36 De farlige træer

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010 4 Global tøven kræver lokal handling 10 Naturens sundhedseffekt bruges aktivt 14 Isbræen i Bjørvika 20 Den digitale legeplads første beep 26 Hårdføre stauder til hårde bymiljøer 36 Lænken mellem forskeren

Læs mere

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1 2 FEBRUAR 2009 Grønt Miljø 4 Den grønne velfærd 12 Direktøren der vil være mester 20 Planteskolen og humlebien 28 Nogle gange vokser naturen inden for 36 Et landbrugsbryggeri der finder sit sted 42 Elmetræet

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1 Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 ANLÆGSGARTNERNORMER. Revideret regelopsamling med mange rettelser og tilføjelser. 4 KONKURRENCE. Danmarks grimmeste have viste hvad der ses som grimt - og smukt. 14 ØKOSYSTEMTJENESTER.

Læs mere

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 DANSKE PARKDAGE I VARDE Frivillige, Facebook og driftsudbud er en del af forvaltningernes værktøjskasse. Side 4 HAVEUDSTILLING LØFTER HAMBORG Den ser ikke kun godt ud. Internationale

Læs mere

Grønt. Miljø. PAS PÅ DE GRØNNE KULTURRELIKTER Planterne er både kulturhistorie og genressource, men skal de bevares, må man slække på pænheden.

Grønt. Miljø. PAS PÅ DE GRØNNE KULTURRELIKTER Planterne er både kulturhistorie og genressource, men skal de bevares, må man slække på pænheden. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2014 PAS PÅ DE GRØNNE KULTURRELIKTER Planterne er både kulturhistorie og genressource, men skal de bevares, må man slække på pænheden. Side 4 LANGE ENTREPRISER GIVER STABILITET Odense

Læs mere

4 / MAJ 2012 GRØNT MILJØ 4/2012 1

4 / MAJ 2012 GRØNT MILJØ 4/2012 1 4 / MAJ 2012 KIRKEGÅRDENS SPRING Krav og forventninger ændrer sig så meget at de fleste kirkegårde bliver nødt til at tage stilling til hvor udviklingen skal gå hen. Det er ikke nok at fortsætte det gode

Læs mere