FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder"

Transkript

1 YEARBOOK 2010/11

2 Redaktion Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder Margit Lindahl Eriksen, lærer Oplag: 500 stk. Design: Ivan Hvam Hvam Trykkeri: Codex Tryk FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder En festdag og en dejlig start på skoleåret, hvor 47 forventningsfulde børn (og forældre) møder Søndervangskolen for første gang. Ekstra glædeligt har det i år været at opleve den store opbakning til skolen fra familierne og fra vores samarbejdspartnere i lokalområdet. Alle synes nu for alvor at bakke op om Søndervangskolen som det naturlige valg, når der skal vælges skole til børnene. Succesen fortsætter for de små nye skolestartere 2011, hvor Søndervangskolen for første gang siden 2004 nu kan oprette tre børnehaveklasser. Samtidig ser vi en fortsat og stabil fremskrivning af skolens samlede elevtal. Eksempelvis var skolens samlede elevtal pr. 1. april 2010 på 284 elever, mens en fremskrivning viser, at tallet pr. 1/ er på 340 elever. For at styrke det faglige fokus på 0. årgang er der hver dag i 3. og 4. lektion holddeling, hvor børnene på tværs af årgangen er inddelt i mindre grupper, hvor bogstaver og tal særligt øves. Kære elever, forældre, ansatte på Søndervangskolen og samarbejdspartnere Det er mig en glæde at skrive forordet til Yearbook 2010/11. Et årsskrift som byder på highlights bestående af stjernestunder og magiske øjeblikke - skrevet, set, hørt og således oplevet af skolens børn og medarbejdere. Udgangspunktet har været at lave et årsskrift set fra børneperspektiv og med udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, tekster, billeder og illustrationer. Hver årgang har bidraget med et glimt fra hverdagen, som i 2010/11, som har betydet noget særligt for dem. Med årsskriftet tager vi dig med på en spændende rundfart, hvor vi håber, du får et smil på læben, når du nyder vores fantastiske børn og dedikerede medarbejdere, der tilsammen udgør Søndervangskolens grundlag og hverdag. Glimt fra årgangene Rundfarten begynder hos 0. årgang på deres allerførste skoledag d. 10. august Do you speak English?, spørger 1. årgang dig om, når de har Playschool English på skemaet. Fremtiden byder uundgåeligt på behov for en øget sproglig kompetence for vores elever og evnen til sproglig kommunikation. Med Playschool English understøttes skolens vision og værdigrundlag, hvor vi vil medvirke til; at skabe vindere i fremtidens globale samfund samt understøtte skolens multikulturelle profil. Gennem hele skoleforløbet på Søndervangskolen har eleverne et udvidet timetal i dansk, matematik og engelsk. Formålet med Playschool English for de yngste på kl. er at skabe en spirende interesse og forståelse hos børnene for engelsk et godt fundament, når faget officielt indføres på 3. klassetrin.

3 At Søndervangskolen lægger vægt på muligheden for at udvikle børnenes sprog med udgangspunkt i den kraft, børnene selv bringer med ind i skolen er Tegn på Sprog på 2. årgang et rigtigt godt eksempel på. Tegn på sprog er et seksårigt forsknings- og udviklingsprojekt, som Søndervangskolens 2.a har deltaget i siden, de gik i 0. kl. Sidenhen er der blevet øvet i at få øje på de erfaringer med skrift, som børnene selv har med sig, når de starter i skole. Det særlige for børnene på Søndervangskolen er, at deres møde med skriftsproget ikke bare omfatter de danske bogstaver, men for manges vedkommende også en række andre skriftsprog, som de møder i deres hverdag. Spændende er det at følge børnene og ikke mindst opleve, hvor dygtige og stolte de er, når de kan bidrage i undervisningen med et sprog, de kan I forvejen fx deres modersmål. Vigtigt er det i den forbindelse at gøre opmærksom på, at det store fokus vi har på sprog, kommer ALLE skolens elever til gode og dermed ikke blot elever, der har dansk som deres andet sprog. Eleverne vil være med til at bestemme de ønsker, at deres stemmer bliver hørt. På 3. årgang er der medborgerskab på skemaet. Her lærer børnene at bruge deres demokratiske ret og de lærer, hvad det vil sige at indgå som aktiv medborger i det danske samfund. I kommende skoleår vil medborgerskab for alvor blive sat på skoleskemaet sammen med et større fokus på elevernes mulighed for selv at få en forståelse for deres rolle og påvirkning af deres omgivelser. 4. årgang lærer ved at være i action. Året igennem deltager de i diverse skole/fritidsog sportsarrangementer og her i foråret havde de den store fornøjelse at møde deres idol, Nadia Nadim, som er professionel fodboldspiller. For eleverne på og 7. årgang er undervisningen / aktiviteterne en eftermiddag om ugen flyttet til Klubben Rosenhøj som en del af heldagsskolen. En flot samarbejdsaftale, der er indgået mellem Klubben og skolen - og som igen viser vilje og evne til skabe sammenhængskraft på tværs i området til gavn for børnene. 5.a har en særlig klasseven. Ham møder vi på rundturen hos 5. årgang. Klassevennen hedder Nicolai Wammen, og han er borgmester i Aarhus (i hvert fald lige nu ). Han har sendt en hilsen til eleverne. At 5a betyder noget særligt for borgmesteren, viste han, da han tidligere på året inviterede alle eleverne til sin 40 års fødselsdag. 5.a gav borgmesteren et æbletræ i fødselsdagsgave. Træet er - efter aftale - plantet ude foran skolen ved flagstangen - som symbol på venskab et såkaldt venne-træ. 5. specialklasser boltrer sig i Hasle Bakker og med De rullende humørbomber, hvor klasserummet for en stund er flyttet udendørs. Hasle Bakker byder på adventure og mulighed for at leg og læring kan gå op i en højere enhed. Rundturen på 6. årgang går omkring Aarhus Rådhus. Det gør den, fordi vi skal med, når 6.a kåres som Danmarksmestre i matematik indenfor deres aldersgruppe. Klassen og dens lærere - hyldes velfortjent for deres store bedrift af Rådmand, Jacob B. Johansen. I forhold til de faglige resultater kan Søndervangskolen yderligere bryste sig af at være den skole i Aarhus Kommune, der har taget det største spring opad, når afgangsklassernes karakterer fra 2009 til 2010 sammenlignes - nemlig på 1,7 karakterpoint. Skolens UU-vejleder Tine Sønnichsen er projektkoordinator på projekt Fritidsjob. Som en del af Søndervangskolens heldagsskole tilbydes elever fra og 9. klasse eftermiddagsarbejde eller weekendarbejde i lokalområdet. Vi møder her to elever fra 7. klasse, som er med i projektet. Projektet er et partnerskab mellem Erhvervsliv, boligforeninger, Aarhus Kommune, LO m.fl. Vi følger 7. specialklasse på kanotur, hvor den smukke natur og det våde element udgør en helt særlig ramme for undervisning, sjov og samvær. Og senere er vi med 8. ordblindeklasse i festugen. For at nå det næste pit-stop på rundturen, da skal du krydse landegrænser. Du rejser med årgang til London. Du er med på deres utrolige tur, hvor det er unikt, at vi har mulighed for at tilbyde eleverne i skolens ældste klasser en international lejrskole hvert 2. år - som en del af et nyt udviklingsarbejde, der for alvor igangsættes for klasse pr. 1/ hvor også I kan opleve en forsmag på forskellige teambuildingsforløb, som bliver en del af den nye udskoling for vores ældste elever. Rundturen slutter hos 10.c i skolekøkkenet til kulinariske oplevelser. Flere gange i løbet af skoleåret har alle skolens elever nydt godt af deres dygtige kokkekunst, når 10.c har tilberedt og serveret dagens energitilskud til alle skolens elever. De livgivende glimt fra børnenes hverdag er blot et lille udpluk af de mange dejlige timer, der i 2010/11 har udspillet sig på Søndervangskolen og slet ikke fyldestgørende for alle de aktiviteter, tiltag og fokuspunkter, som årgangene har beskæftiget sig med i årets løb. Dertil er pladsen til at beskrive tingene simpelthen for trang Som skoleleder vil jeg yderligere gerne fremhæve betydningen af: 0 D. 1. november 2010 tiltrådte en ny skolebestyrelse på Søndervangskolen. For første gang i mange år har vi nu en fuldtallig skolebestyrelse. Det er overordentligt positivt især fordi mange forældre viste interesse for at bidrage til skolens fortsatte udvikling. Jeg kan allerede nu sige, at vi har mange spændende drøftelser med skolebestyrelsen, som vi glæder os til at fortsætte. Sidst, men ikke mindst, er der nu etableret klasseråd i de fleste klasser på Søndervangskolen 0 D. 10. februar 2011 genoplivede Søndervangskolen en årlig tradition nemlig skolefesten en skøn aften, hvor forældre, børn og ansatte nød hinandens selskab i et par dejlige timer. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen d. 23. februar 2012 kl , hvor næste års skolefest finder sted. 0 Skoleåret 2010/11 har stået i byggeriets tegn. Skolens østfløj + svømmehal har gennemgået en total og gennemgribende renovering. Byggeriet har betydet, at det har været nødvendigt at genhuse årgang, det meste af skoleåret. Til gengæld er der moderniseret for et tocifret millionbeløb - og konkret betyder dette for det kommende skoleår, at vores klassetrin flytter ind i super nye fysiske rammer, hvor alt er indrettet efter de pædagogiske visioner og grundlag, som Søndervangskolen skal bygge på for at kunne levere en tidssvarende og moderne folkeskole Vi ønsker en skole, hvor de unge mennesker fortsat trives, lærer noget samt ikke mindst opnår nogle personlige, sociale og faglige kompetencer der sætter dem i stand til at leve det gode liv. Vi vil fortsat have fokus på det nære forældresamarbejde, vi vil fortsat samarbejde med jer forældre omkring jeres børns udvikling, og vi vil fortsat afsøge nye pædagogiske tilgange til opfyldelse af ovenstående mål. Vi er nået langt i år og vi vil nå endnu længere næste år i bestræbelserne på at skabe vindere i fremtidens globale samfund. De sidste ord skal være: En stor tak for et flot skoleår 2010/11 tak til alle, elever, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere og samtidig velkommen til et nyt og spændende skoleår 2011/12 på Søndervangskolen, hvor vi vil fortsætte arbejdet mod skabelse af fremtidens multikulturelle skole. Bedste hilsener Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

4 0. ÅRGANG Holddeling 0. A 0. B Bh. kl. ledere, pædagoger og elever på 0. årgang har i dette skoleår arbejdet med niveaudelt undervisning. Bh. kl. lederne deler børnene fagligt (dansk/matematik) i fire niveauer. Holddelingen går på tværs af klasserne. De fire hold er sammensat ud fra sprogscreening, obligatoriske sprogvurderinger og teamets eget vurdering af elevernes faglige niveau. Holdene benævnes 1,2,3 og 4. Den faglige holddeling foregår hver dag undtagen onsdag i tidsrummet fra kl til Holdplaceringen er ikke fast. Børnene rykkes op og ned i forhold til deres udvikling. Klasserne har også holddeling om eftermiddagen, hvor der arbejdes med temaer og emner, igen på tværs af klasserne. I disse lektioner tages der ikke hensyn til det faglige niveau hos eleven, det sociale samvær er i fokus. Et kort holddelingsforløb kan være bogstavjagt. Sammen med en voksen sendes eleverne ud i nærområdet, hvor de skal fin- de ord, på biler, på skilte og på ting. Ordene fotograferes, og efterfølgende taler lærere og elever om ordenes betydning. Elevernes forældre holdes løbende orienteret om holddelingen. Både bh. kl. ledere, pædagoger og elever er meget glade for ordningen, og de kommende børnehaveklasser vil fremover arbejde videre ad denne vej med større perioder af holddeling.

5 1. ÅRGANG beder 1. A Do you speak English? Playschool English på 1. årgang Børn og Unge igangsatte fra skoleåret 2006/2007 en indsats med fokus på at påbegynde engelskundervisningen i børnehaveklasserne/indskolingen på en række udvalgte skoler. Indsatsen var baseret på frivillig tilmelding fra skolerne i Århus. En midtvejsevaluering i februar måned 2007 viste, at der var stor tilfredshed med den tidlige engelskundervisning, både blandt eleverne og blandt forældrene. I skoleåret 2009/2010 valgte Søndervangskolen at deltage i indsatsen med bl.a.; 0 henblik på skolens vision og værdigrundlag omkring at skabe vindere i fremtidens globale samfund. Og fremtiden synes at byde på behovet for en øget sproglig kompetence for at kunne matche behovet for sproglig kommunikation. * 0 ønsket om opfyldelse af samme effekt af en tilsvarende implementering af engelsk på Rinkebyskolan i Sverige. Indsatsen her har vist en øget sproglig stimulering, som erfaringsmæssigt har skabt en øget sproglig opmærksomhed hos det enkelte barn - både hvad angår modersmål samt i dette tilfælde omkring udviklingen og udbygningen af det svenske sprog. * 0 positive tilkendegivelser fra forældrene. at forstå, er ingen i tvivl om, at de nok skal få det lært og det gør børnene på 1. årgang. Med 1 lektion som fordeles som flere10 20 minutter sessioner, bliver der sunget, leget, råbt og spillet på engelsk igennem hele ugen. Aktivitetsniveauet er højt hos såvel læreren, som taler med arme og ben og tegninger og ting, som børnene øver sproget via rytme og handlinger der er gang i hele kroppen. Sessionernes længde er tilpasset situationen og forholdsvis korte, da der kræves stor koncentration fra børnene som for en stund befinder sig i et engelsksproget univers her tales kun engelsk af læreren. Børnenes danske input oversættes straks og gentages på engelsk af alle. Gentagelse gør mester, og det kommer helt af sig selv, når man leger de samme lege, synger de samme sange, og remser de samme remser igen og igen. At der hele tiden bygges på og udvides i aktiviteterne med mere sprog, går nærmest ubemærket hen for børnene. Undervisningen planlægges så børnene kan det de skal, før de skal det. Som et fast princip ved Playschool English, man aldrig et barn om at sige noget, som han/hun ikke kan (på engelsk). Det er et ønske, at børnene oplever sig selv som engelsktalende fra første dag i en klasse præget af tryghed og tillid. Den sproglige selvsikkerhed, som er alt afgørende for at lære at kommunikere på et andet sprog, skal styrkes og sikres. Derved opleves Playschool English som værende opdragende med henblik på en klassekultur som præges af respekt og forståelse for hinanden. Playschool English er et bogløst fag med fokus på et mundtligt udtryk, men begyndende læsere i 1. klasse kan næppe lade være med at lægge mærke til ord og navne, som staves eller udtales med et anderledes bogstav/lyd forhold end det danske. Mange gange viser det sig at være et engelsk ord, og bogstaverne lyder anderledes end vores. sagde en 1. kl. elev til mig en dag. Kan vi ikke prøve at synge alfabetet på engelsk? Børnene fra 1. årgang griber det sproglige input fra omverdenen og gør det til en leg! * Lokal Udviklings Plan , Søndervangskolen, s B For at sikre en kvalificeret indsats har skolens lærere og børnehaveklasseledere for 0., 1. og 2. klasserne modtaget undervisning, vejledning og inspiration fra Nete Cleemann, hvis erfaringer med tidlig engelsk undervisning begyndte i 1986, og siden været med til at udvikle det undervisningskoncept som kaldes for Playschool English. 1.a og b er nu i gang med deres andet år med Playschool English, og det går som en leg! Og selv om engelsk nogle gange kan være svært

6 2. ÅRGANG nettet, 2.a tegn på sprog Tegn på sprog er et forskningsprojekt, der skal give indsigt i tosprogede børns møde med skriftsproget i og uden for skolen. Der arbejdes med, hvordan eleverne lærer at læse og skrive dansk. Hvordan de lærer sammen, og hvordan de udnytter eget modersmål og andre elevers modersmål som en ressource i denne proces. Projektet varer fra 0. klasse til eleverne afslutter 5. klasse. I 2.a er vi med i forskningsprojektet. I efteråret arbejdede vi med talemåder. At have grønne fingre, at få en lang næse, at have lange fingre osv. Vi har lært at talemåderne betyder noget andet end det, man egentlig siger. Ordene har altså både en konkret og en overført betydning. Til talemåderne lavede vi animationsfilm, som vi har vist til morgensang og for forældrene. De ligger også på så man kan se dem igen, hvis man har lyst. her søger du under animation 2. klasse. Du skal bruge unilogin. I foråret har vi arbejdet som meteorologer i natur/teknik. Vi har lavet forsøg med vand, lavet vindmålere, målt temperaturer morgen, eftermiddag og aften og sat informationer ind i diagrammer, læst og skrevet fagtekster om vejret, set vejrudsigter og meget andet. 2. A

7 3. ÅRGANG Faget 3. A Medborgerskab Under enevælden var magten ved de få, og dem, der ikke var enige, måtte holde mund, udstilles i gabestok eller lade livet. Heldigvis tog nogle mennesker kampen op, og sikrede at folket i sidste ende fik magten og muligheden for at ytre sig. Men hvad fik nogle mennesker til at tage kampen op? Fik de lavet det samfund, de ønskede? Har vi i dag det samfund, vi ønsker? Hvis ikke, hvordan kan vi forme fremtidens samfund? Det er nogle af de spørgsmål som kommende 4. årgang efter sommerferien vil møde, når de skal have faget medborgerskab. Som forsøg vil vi på Søndervangskolen arbejde målrettet med, hvad det vil sige at være medborger i vores samfund. Vi skal derfor ud og møde samfundet på forskellig måde. Vi skal ud og møde journalisten, der undersøger og stiller spørgsmål til magthaverne. Vi skal ud og møde politiet, en dommer og se på, hvordan de er med til at sikre vores frihed. Vi skal møde politikkerne, og høre, hvordan de arbejder for at gøre samfundet bedre. Vi skal også selv undersøge samfundsforhold og møde forskellige mennesker, som kan bidrage med et nuanceret syn på, hvor forskellige vi alle sammen er. Det skal ikke bare være traditionel samfundsfagsundervisning. Eleverne skal ud og møde samfundet og tage aktivt del i det. medborgerskab vil arbejde tæt sammen med faget historie. Eleverne skal vide, at historien er drevet af mennesker, der vil forandre verden. En forandringsproces som på ingen måde er slut, men som hele tiden er i gang. Som en del af undervisningen skal 4. årgang på lejrtur til København i maj 2012, hvor vi skal over og se nogle af de vigtige institutioner i samfundet. Vi skal besøge Christiansborg Slot, se folketinget arbejde, se på hvordan samfundet har ændret sig fra enevælden til demokratiet, og ikke mindst se, hvor vigtigt det sociale er for, hvordan vi mennesker har det, og hvordan vi kan udvikle verden. 3. b

8 4. ÅRGANG Livet i 4.a 4. A 4.a og Nadja Nadim I forbindelse med 4.a s deltagelse i diverse sportsstævner har klassenværet så heldige, at komme tæt på Nadja Nadim. Nadia Nadim en dansk fodboldspiller, der spiller som angriber i IK Skovbakken. Hun blev 4. marts 2009 den første danske kvindelige landsholdsspiller med indvandrerbaggrund. Nadia Nadim blev født i Afghanistan, men flygtede i starten af 2000 erne sammen med sin mor og sine søskende, da hendes far var blevet dræbt af Taleban. Familiens flugt sluttede i Århus, hvor hun kom til at spille fodbold og meget hurtigt viste et stort talent for denne sport. Nadim begyndte i efteråret 2009 at læse medicin på Århus Universitet. I foråret gæstede Nadja Søndervangskolen, hvor hun holdt foredrag om sin karriere og sit liv. 4.a lyttede selvfølgelig med. Vanen tro er 4.a involveret i utrolig meget sport, dog har klassen også været kulturelle på anden vis. Klassen startede med et håndboldstævne i Viby håndbold. Pigerne vandt og drengene blev nummer 2 og 3. I februar deltog pigerne i Århusmesterskabet i pigefodbold. Det blev en guldmedalje i indledende stævne, men pigerne blev i finalestævnet kun nr. 2 i Århus, øv. D. 16. marts tog 24 oplagte elever til Silkeborg og deltog i regionsstævnet i høvdingebold arrangeret af Ramasjang og DR1. Alle hold, klassen mødte, havde vundet stævner i hele Jylland. Klassen fik stor succes, men tabte desværre mange kampe på høvdin- geduellen. Efterfølgende blev der samlet et hold, som skulle spille showkamp. Holdet havde Suwayda og Abdinasir på holdet. De havde begge lavet en flyvende hollænder med dobbelt kill. Klassen er nu inviteret til DR s koncertsal d. 13. maj, men klassen takker nej, da eleverne skal deltage i et fodboldstævne i Viby. På det kulturelle plan har 4.a i år været i biffen, hvor eleverne har set Storm og Superbror. De har været med i World of Music sammen med Nanna og Isac. Projektet blev afsluttet med en stor koncert i Musikhuset, hvor mange stolte forældre var mødt frem. I efteråret 2010 var klassen i Den gamle By, og eleverne gik i skole, som man gjorde i 1800-tallet. Eleverne klædte sig ud i tøj fra dengang, de oplevede datidens disciplin, se lige ud, ti stille, skriv igen, tage din tavle, visk ud og skriv igen. De fattige sad på de bageste rækker, præstens datter på første række. De fine børn måtte gerne svare forkert på lærerens spørgsmål, mens resten blev gjort til grin. Det bør alle prøve. I kommende skoleår venter nye udfordringer. Klassen vil igen deltage i sportsstævner og tage ud af huset. Ps. Vi skal også lære noget dansk, matematik og alt det andet.

9 5. A 5. ÅRGANG Arbejderne En usædvanlig klasseven 5.a og borgmester i Århus, Nicolai Wammen, har udviklet et ganske særligt venskabsforhold. Venskabet tager sin begyndelse i Festugen Daværende 3.a deltager i en skrivekonkurrence, SKYD, SKRIV OG VIND. Vi bringer et lille uddrag af klassens essay. Kære 5.a Danskere, vietnamesere, somalier, pakistanere, afghanere, tyrkere, serbere og arabere. Vi er alle danske børn i Århus, og vi arbejder på at lære at forstå. Ja, Århus er en åben by. Vi går ikke på en skole med lukkede døre og vinduer. Vi ser og oplever byen. Og vi lærer hele tiden. Det er en stor fornøjelse for mig at få lov til at skrive i jeres bog. Jeg har, siden vi tilfældigt mødtes i Aarhus midtby, haft meget glæde af at besøge jer, høre om jeres drømme og følge alle de spændende ting I laver også gennem jeres fine breve og billeder. Mange tak for besøget på min 40 års fødselsdag. Det var en dejlig overraskelse med fødselsdagssang på både dansk, tysk, engelsk og finsk! udstilles på Rådhuset, og lærere og elever i 3.a beslutter sig for at opsøge borgmesteren. Nicolai Wammen tager godt imod klassen, og han kommer på genbesøg på skolen. Wammen får en rundvisning og han overværer en lektion i klassen. Nicolai Wammen har siden fulgt klassen tæt. Senest var eleverne inviteret til reception i anledningen af Wammens 40 års fødselsdag. Gaven til Wammen fra 5.a var et træ. Desværre bor Wammen i lejlighed og har ikke mulighed for at have et træ på altanen, så klassen besluttede, at træet skulle plantes på Søndervangskolen, hvor det nu kan ses ved hovedindgangen. Wammen stiller op til det kommende folketingsvalg, og både 5.a og Wammen håber, at venskabet kan fortsætte. Wammen har skrevet dette brev til klassen. Jeg er rigtig glad for, at I stadig vil være min venskabsklasse, når jeg stopper som Borgmester i Aarhus og stiller op til Folketingsvalget. Jeg glæder mig til at følge jer og jeres oplevelser de næste år. Med venlige hilsner Nicolai Wammen

10 5. ÅRGANG SPECIALKLASSER 5. B De rullende humørbomber Danmarks længste humørspredende karavane rullede igen i år gennem Aarhus, nu med deltagelse af flere kasser fra Søndervangskolen. Opgaven lød: Byg en sjov sæbekassebil, og bliv udnævnt og hædret som Aarhus humørspredere c tog udfordringen op. Der er dog langt fra idé til færdigt produkt, og der skulle arbejdes hårdt. Der skulle måles, saves, skrues og males. Klassens elever var enige om, at de ville lave en Limousine, sort og blank, den skulle transportere Barak Obama. Selvfølgelig var der brug for livvagter, de kunne samtidig skubbe bilen. Bilen fik navnet Limo King. Tirsdag, den 31. august fyldtes byen så med De rullende humørbomber - en karavane af helt unikke sæbekassebiler, der var designet og bygget af børn og unge fra institutioner, skoler og klubber i Aarhus. Med to rytmestærke trommegrupper i front bevægede karavanen sig fra Mølleparken til Musikhusparken, hvor der var pit-stop. Hver humørbombe havde et særligt navn og særligt udtryk. Sprudlende farver finurlige former og sjove materialer var sat sammen til en fortællende form. Ved pit-stop blev alle humørbomberne kåret som Aarhus humørspredere 2010 af årets sjove dommerpanel Ramasjang. Her kunne publikum få rundture i humørbomberne og høre sjove historier og beret- ninger om humørbombens mission og tilblivelse. Alle oplevede godt humør, festlige farver, sjove skøre former og sprudlende stemninger. Da Limo King var tilbage på Søndervangskolen, fik den et andet liv. Den blev udstationeret i skolegården og eleverne fra 5.c gav limousineture til resten af skolens elever, kvit og frit. Det var gode dage. Hasle Bakker 5. C 5. D Fredag den 6. maj drog 5. b og 5.d på opdagelsestur til Hasle Bakker, hvor vi skulle lære at bruge vores matematiske kunnen på en praktisk måde. Vi drog af sted i blændende solskin med bussen og Niels gamle transporter som supporterbil, så vi kunne klare uventede situationer, som vi traditionen tro altid ved kommer. Godt 9.30 var vi ude ved det dejligste grønne område, hvor vi skulle nyde vores matematik-stjerneløb. Løbet var arrangeret således, at vi startede det samme sted med 4 forskellige grupper, der løb i hver sin retning. Man skulle så ved hjælp af et kort og en mobiltelefon, som man havde fået udleveret, løbe hen til en post, hvor man skulle løse en opgave. Resultaterne skulle så indtastes på mobilen. Derefter skulle man så løbe tilbage, for at få udleveret en ny opgave. Opgaven ved posten kunne lyde: Mål hastigheden på vandet i bækken. Vores eneste hjælpemidler var mobilen + vores hjerner. Nu kan I jo prøve, at tænke på, hvordan man løser opgaven. Det var spændende undervisning. Vi havde også tid til andet end undervisning derude. Der var skov og vandløb samt søer. Især søen ved vores lejr virkede dragende på børnene. Det lykkedes også vores to kække drenge Christian og Mikkel, at vælte i søen og få sig et ufrivilligt mudderbad. Drengene blev så beskidte, at de blev pakket ind i sorte affaldssække fra top til bund, inden de blev transporteret hjem i Niels bil, men det skal siges, at de tog det med godt humør. Alle, børn som voksne, havde en rigtig god dag i det grønne.

11 6. ÅRGANG 6. A 6.a Danmarksmestre i matematik I efteråret deltog 6.a fra Søndervangskolen i Matematikkens dag. Det er en dag, hvor skoler over hele landet gør lidt ekstra ud af faget matematik og deltager i konkurrencen om at blive danmarksmestre. I år var temaet udematematik, og 6.a var i skoven og tage billeder, som senere hjemme på skolen blev bearbejdet ved computeren. Der deltog i alt 450 skoler i konkurrencen og bidraget fra 6.a var så godt, at de vandt den fine titel. Elevernes løsninger er blevet bedømt efter matematisk indhold, kommunikation og kreativitet. Onsdag d. 19. januar var 6.a på Rådhuset hvor de blev hyldet af rådmanden for Børn og Unge, Jacob Bundsgaard Johansen og fik deres velfortjente præmier. På skolen er vi stolte over at have så dygtige elever. Derfor skulle klassen også fejres på skolen. Skolens elever blev samlet i forhallen og konsulent ved Børn og Unge Jørgen Korsgaard holdt en kort tale. Tillykke til 6.a. Vinderprojekterne kan ses på

12 6. ÅRGANG Jeg har valgt tallet to, fordi vi har taget billederne i en skov og på en strand og det er mit yndlings tal, fordi der er to dage mellem min farfars og min fødselsdag. Stephan 5 7 Jeg har valgt tallet 0 fordi jeg synes det er lidt underligt. Fordi det ligner en cirkel og måske et bildæk o.s.v og i midten af tallet er der et kryds i stedet for et hul. En cirkel kan ligne bogstavet O. Man kan ikke have fødselsdag den 0. Esme 6.a 1 Jeg har valgt tallet 1, fordi tallet 1 kan være med i mange ting. 1 tallet er nemt at se, fordi det ikke har nogle bøjede former og det står som en pind. Den første marts har jeg fødselsdag. Der er 1 måned tilbage til jul. Der er mange folk som vil være nummer 1. Jeg er nummer 1 derhjemme. Hvis man vinder fx en sportsturnering, bliver man den bedste. Den bedste kan også kaldes nummer 1. Somaiah 6.a 3 Jeg har valgt tallet 3, fordi det er symmetrisk og ser meget sjov ud. Fordi det er krøllet. Det er ikke ligesom andre. Det ligner også et M når man vender det om. Den 3. måned har jeg fødselsdag. Der er rigtigt mange eventyr, hvor der er altid noget med 3 at gøre fx 3 brødre, 3 prinsesser eller 3 prøver. I mange konkurrencer er der noget med 3 og gøre. Når man er i naturen kan man se mange 3 taller. Somaiah 6.a Jeg har valgt dette billede, fordi jeg synes det er sjovt at se en gren sno sig på den måde som denne gren gør og så synes jeg det er tydeligt at se 3tallets form. Det er et spejlvendt 3 tal. Vi har taget dette billede i Marselisborg skov. Vi er 3 børn i vores familie Hamid 6.a Til dette billede har jeg valgt at skrive noget om tallet 4. Det er symmetrisk og er her et spejlvendt 4 tal. Det er også sjovt at se tallet 4 spejlvendt. Vi har taget billedet i Marselisborg skov, der var mange tal med træer og det var meget sjovt at se på alle de tal man kunne se ude i skoven. Der er 4 årstider: sommer, efterår, vinter og forår. En hest har også 4 ben. Mange biler har også 4 hjul. Dahlia Jeg har valgt dette tal fordi det virkelig ligner et fire tal, og at det er rigtig flot at se på. Vi har taget dette billede tæt ved Marselisborgskov. I min familie er vi fire børn, der er også en fodboldspiller der har et fire tal på sin trøje. Når jeg ser et fire tal så minder det mig om mange eventyr som har fire ting i sig eller at der sker noget fire gange. Yama 6.a 4 Jeg har valgt talt 5. fordi jeg synes at det er sjovt at se på at vandet, har skubbet tangen op på sandet. Tallet 5 kan også blive til tallet 2 hvis man vender det om. Min fætter er 5 år. Den 5 måned er det maj måned. Dahlia Jeg har valgt tallet fem, fordi det er et let tal at gange med og let at skrive. En gren har form som et fem tal. Fem tallet var svært at finde på stranden, men i skoven var den ikke. Stephan 8 Jeg har valgt nr. 8 fordi det er to svampe der sidder sammen som skal forstille nr. 8. Det ser meget sjovt ud, som er det ved at rådne. Tallet 8 kan ligne to bildæk som er frossent sammen. I 8 klasse er der kun 8 elever som skal møde kl i skole. Når man har et ottetal kan man også sige at det er to cirkler der er sat sammen. Esme 6.a Jeg skriver om det her billede fordi det er et spejlvendt 6-tal og det er lavet af tang. Det ligger på stranden. Hvis man vender det om ligner det et spejlvendt 9-tal. Shuja 6.a Jeg har valgt tallet 6. Fordi det ser flot ud når du vender det og kan det også ligne tallet 9 og det er spejlvendt. Det er sjovt at tænke at vandet har skubbet det og så er det lavet til et 6 tal. Esme Jeg har valgt at skrive om dette billede, fordi det et mit yndlings tal og det har det været hele mit liv. Det er mit yndlings tal fordi jeg altid bærer nummer otte til fodboldkampe, det er også mit yndlings tal fordi en fodboldspiller ved navn Kaká også bærer det. Ikke desto mindre har jeg valgt det fordi det er et flot tal. Som I kan se er det en kombination af to svampe, som også er to cirkler, der udgør dette otte tal. Billedet blev taget i Marselisborg skov af 6.a fra søndervangen. Bilal 6.a Jeg har valgt tallet 7, fordi det er mit yndlings tal. Tallet er mit yndlings tal, fordi min tidligere yndlings fodboldspiller (Raul) spillede med 7-tallet på ryggen. Når jeg spiller fodbold spiller jeg næsten altid med tallet 7. Hvis man vender billedet om, ligner tallet en kvadratrod. Jama Jeg har valgt tallet 9. Fordi jeg synes at det er pænt at se på at vandet, har skubbet tangen ud på sandet og har lavet det til et 9 tal. Tallet 9 kan også blive til et 6 tal hvis man vender det om, så bliver det til et 6 tal, det er så sejt at se vandet har skubbet tangen ud på sandet. Dahlia Jeg har valgt at skrive om dette billede fordi det er et meget tydelig 9 tal og det lavet af tang og billedet er taget på stranden. Hamid 9

13 7. ÅRGANG unge 7. A 7. b Projekt Fritidsjob På Søndervangskolen er tidligere UU-vejleder, Tine Sønnichsen blevet ansat i et nyt projekt PROJEKT FRITIDSJOB. Projektet er et 3-årig projekt, der er iværksat af Det Boligsociale Fællessekretariat, boligforeningen Århus Omegn, Alboa, Søndervangsskolen og FU området. Midlerne kommer fra landsbyggefonden og Hej! Jeg hedder Shitak, og jeg arbejder hos varmemesteren nede i Rosenhøj. Jeg har været så heldig at få et job igennem projekt Fritidsjob. Det var pædagog Claus Gustafson, som jeg spurgte, om han ville finde et job til mig, og det gjorde han så. Hos varmemesteren skal jeg hjælpe med at prikke affald og dele nyhedspapir ud i Rosenhøj. Jeg løfter ting som fx borde, stole og skabe. Når der bliver holdt møder på Søndervangskolen, så skal jeg og mine kolleger stille stolene og bordene på plads. Jeg får cirka 50 kr. i timen, og jeg arbejder en gang om ugen, og deter mandag fra 12 15:45, og jeg arbejder også i ferierne, og der skal jeg være der fra kl.7-12 det er hårdt, når man skal stå op om morgenen. Jeg er glad for at arbejde hos varmemesteren. udgør således en del af Søndervangskolens heldagsskole. Undersøgelser viser, at unge med fritidsjob har 2-3 gange større sandsynlighed for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet senere hen. Projektets formål er at bidrage til en styrkelse af 95% målsætningen, hvilket vil sige at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet bidrager konkret til, at flere unge fra Viby Syd får et fritidsjob, og at forældrene på længere sigt bliver bedre i stand til at bakke op om deres børns uddannelse og arbejdsliv. På Søndervangskolen er der gjort en særlig indsats for at hjælpe unge i og 9. klasse med at få et fritidsjob. Det viser sig, at projektet er kommet godt i gang og er blevet en succes for Søndervangskolens elever samt andre unge i området. I alt er 50 unge kommet i arbejde, og fra Søndervangskolen gælder det for 35 elever. Med et støttebidrag på kr. fra LO, Mogens De Linde er skolepatruljen på Søndervangskolen blevet en del af lommepengeprojektet. Dette betyder, at de 18 der står skolepatrulje nu også får løn for deres arbejde. Dette er med baggrund i: 0 At udvikle de unges kompetencer 0 At lære de unge at tage ansvar 0 At de unge prøver at komme til en jobsamtale og skrive ansøgninger 0 De unge vil få en udtalelse, når de har færdiggjort deres skolepatrulje. Udtalelsen kan bruges senere hen, når en ung søger et fritidsjob eller søger ind på en ungdomsuddannelse. I 7. klasse er fire drenge startet i fritidsjob hos varmemestre. To unge fra Rosenhøj er kommet over til varmemester Arne i Rosenhøj. En ung fra Søndervang er kommet over til varmemester Flemming, og en ung starter inden længe i Søndervangen. En ung dreng arbejder som servicemedarbejder i Fitness.dk, og to piger har fået arbejde som piccoliner i vuggestuen, Kjærslund. Grundidéen er at udvide de unges kompetencer, så de har større mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og klare sig godt senere hen på arbejdsmarkedet. Hej! Jeg hedder Tahmina, jeg går i 7. klasse på Søndervangskolen. Jeg arbejder som skolepatrulje og i en vuggestue. Jeg har valgt at fortælle om vuggestuen. Det var Tine (UU-vejlederen), der tilbød mig et job, og vi gik til en samtale, og så blev jeg valgt. Jeg arbejder mandag og tirsdag, jeg skal være der kl , og jeg er færdig med at arbejde Min chef har givet mig et papir, hvor der står, hvad jeg skal lave. Jeg rydder op, når børnene har spist. Jeg får 48,30 kr. i timen, det vil sige 772,80 kr. om måneden. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, fordi de er så søde ved mig, og fordi jeg får lidt lommepenge.

14 7. ÅRGANG SPECIALKLASSE 7.c på kanotur på Århus å Dagen før vi skulle af sted ville vi lige se, hvor vi skulle sejle hen. Jeg glædede mig til kanoturen. Det regnede rigtig meget dagen før, men det gjorde det ikke, den dag vi skulle sejle. Andreas satte kanoen i vandet. Daniel og Nicolai, altså mig og Nicolai var de første, der prøvede kanoen. Den tippede en del i starten, fordi jeg ikke havde prøvet at sejle i kano før. Nicolai og mig var ved at sejle ind i en stolpe, jeg var nemlig ikke så god til at sejle. Vi var dem, der lå i front i starten. Da vi havde spist eftermiddagsmad, så sejlede vi videre, og vi var tæt på at komme ind til byen Aarhus. Så skulle vi vende om, fordi klokken var mange. På vej tilbage var der modvind. Der var kun mig og Ch i kanoen. Det var meget svært at komme frem, fordi der var modvind. De andre var 3 i kanoerne. 7. c Daniel 7.c

15 8./9./10. ÅRGANG 10. C 8. A 9. a

16 8./9./10. ÅRGANG D. En uforglemmelig oplevelse 4. april stod 50 elever og deres lærere og pædagoger på en frysende kold parkeringsplads foran Søndervangskolen. Bussen til Billund Lufthavn var forsinket. Efter en del vanskeligheder i paskontrollen lettede flyet endelig mod London. Mit slogan: Flotte fyr 6 til 6. Jeg gik efter det hele ugen, souvenirs. Det bedste mad, jeg fik i London, var fiskeburger fra MacD. Jeg kan rigtig godt lide at være i England, der er varmt og fuld af solskin. Vi så en film i 4D, det var sjovt og meget spændende, fordi det var noget helt nyt, og fordi ingen af os havde prøvet det før. Det var skolens 8., 9. og 10. klasse, som endelig kunne bryde en årelang tradition for lejrskole indenfor landets grænser og i stedet afholde lejrskole i London. En del af eleverne havde ikke tidligere været i London, og for enkelte var det den første flyvetur. Eleverne har efterfølgende givet deres mening til kende om Londonturen, vi bringer her en række uddrag. Jeg synes, det var rigtig sjovt, og jeg vil med glæde tage til London igen. Det bedste ved det hele var, at jeg kunne være sammen med mine venner, og vi fik også nye venner derovre. Vi for vild den første dag, men det var også den dag, vi lærte at bruge Undergrunden. Subway Vi så kampen mellem Chelsea og Manchester, det var meget sjovt. Det var den bedste tur, jeg nogensinde har været på med skolen, vi så fede biler og vi boede på et dejligt hotel. En af dagene besøgte vi Madame Tussaud, det var min bedste oplevelse. Der er et rum, hvor man bliver skræmt, så hvis man har dårligt hjerte, vil det være en meget dårlig idé at gå derind. På Madame Tussaud var vi inde og prøve X-faktoren, min fedeste oplevelse i London. Jeg mødte min far i London og til aftensmad blev han inviteret til at spise med. Det var rigtig hyggeligt, jeg fik lidt kvalitetstid med min far. Det positive var at rejse med klassen og have det sjovt sammen, det er jo vores sidste år sammen. Jeg så ting, som jeg ikke ser i hverdagen. Det, jeg elskede mest ved det hele, var priserne, ting var så billige, og vejret var dejligt. Hotellet, vi havde tjekket ind på, kunne ikke blive bedre. Det har været 5 fantastiske dage, jeg elskede det og nød hvert minut. Det bedste af alt var shoppingturene, jeg blev vild med Primarkcenteret, billigt og med kvalitetsting. Også var der aftenturen til Big Ben, noget af det fedeste, jeg har set. Min elskede bold ville jeg have med til London, men så langt kom den ikke, jeg måtte ikke have den med i flyveren.

17 8./9./10. ÅRGANG Allerede Teambuilding i 8., 9. og 10. klasse fra skoleårets begyndelse i august måned blev de ældste klasser præsenteret for grundideen omkring et teambuildingsforløb for alle tre årgange. I løbet af skoleåret har årgangene således været af sted til teambuilding i alt fire gange. Hvorfor nu det og hvad i alverden er teambuilding? Teambuilding handler om en lang række forhold, der har indflydelse på elevernes generelle præstation i dagligdagen. Man anvender således teambuilding som et redskab inden for både private som offentlige organisationer, hvor målet kan være at have fokus på både at skabe gode relationer, samarbejdskompetencer samt ikke mindst have forståelse for hinandens måde at reagere på i situationer, hvor den enkelte kan være presset. Vi har haft fokus på teambuilding, da det er et vigtigt redskab i ethvert miljø, hvor man gerne vil arbejde på at have det bedste frem i det enkelte individ og ikke mindst den enkeltes samspil med andre. Udgangspunktet er dermed en tæt sammenknytning af evnen til at indgå i sociale relationer og den faglige præstation. Hvis man således har kammerater i skolen, som man er glade for at være sammen med, som man har et godt samspil med da er der li- geledes etableret et godt grundlag for faglig fordybelse og progression i fællesskabet. Årgangene har i løbet af året haft aktiviteter såsom, dykning, opstilling af telte, båloptænding og madlavning, flytning af store træstammer, været på klatrevæg, været på et GPS-løb, bygget broer, løst særlige memory-spil og meget meget mere. Vi har med dette års teambuildingsforløb sat et yderligere fokus på betydningen af fællesskabets og gruppernes måder at løse opgaver på et fokus som yderligere vil blive fastholdt i kommende skoleår, hvor der fortsat vil blive arbejdet med elevernes personlige, sociale og faglige udvikling

18 8. ÅRGANG ordblindeklasse Mirazozo I Århus Festuge 2010 besøgte 8.c midtbyen. Særlig Mirazozo gjorde stort indtryk på eleverne. Mirazozo var en 1000 kvadratmeter stor luftlomme, som var pustet op midt i Byparken. Mirazozo indbød børn og voksne til en enestående oplevelse af lys, farver og lyd. Indgangen til Mirazozo gik gennem en luftsluse, og gæsterne kunne efter en kort introduktion på egen hånd og uden fodtøj gå på opdagelse i en labyrint af gange i det sanselige univers. 8. c

19 10. ÅRGANG I Madprojekt i 10. c Søndervangskolen har i indeværende skoleår haft en 10. klasse. Fagrækken har budt på almindelige skolefag som dansk, matematik, idræt og engelsk. De resterende lektioner har været anvendt til såkaldte projekttimer, hvor eleverne har arbejdet tværfagligt og arbejdet i projekter. Særligt ét projekt blev bemærket på hele skolen, nemlig kostprojektet. I løbet af skoleåret har eleverne planlagt, handlet ind, lavet mad og distribueret energitilskuddet til alle skolens elever, 300 portioner, i alt 15 gange. Der er blevet arbejdet med masseproduktion og strenge deadlines, med regnskabsføring og samlebåndsarbejde. Der er blevet serveret koldskål, burgere, rullekebab, osteboller, pandekager med fyld og meget mere. Det har været et stort arbejde med udregninger af nødvendige indkøb, selve produktionen og logistikken. Det er dog lykkedes hver gang, alle skolens elever har fået deres kosttilskud. spidsbetastningssituationer har klassen haft frivillige hjælpere. Elever fra 5.c og Abdullah fra 6.a har ydet en uvurderlig hjælp med at snitte, hakke og røre. Klassen tjente sammenlagt kr., som blev anvendt som tilskud til Londonturen, som er omtalt på andre sider i denne Yearbook.

20 Skole-hjemvejleder Ansættelse af skole-hjemvejleder på Søndervangskolen Søndervangskolen har ca. 80 % elever med dansk som andet sprog, og de kommer fra ikke-vestlige lande. En stor gruppe af dem har et begrænset kendskab til det danske samfund og det danske sprog, hvilket betyder, at deres forskellige forudsætninger for at støtte op omkring deres børns skolegang ikke altid stemmer overens med de af regeringen og skolen opstillede krav til de faglige, sociale og personlige kompetencer herunder skole-hjemsamarbejdet. For at imødekomme ovenstående udfordringer med forældre til børn med dansk som andet sprog og jf. skolens strategi øget forældredialog og -empowerment, har Søndervangskolen ansat en skole-hjemvejleder pr. 1/ Skole-hjemvejlederen er en ressourceperson, der kan vejlede og støtte kolleger, ledelse og forældre. Blandt nogle af de opgaver skole-hjemvejlederen varetager, er f.eks. at skabe kontakt til forældregruppen, medvirke ved forældrearrangementer og give faglig sparring til kolleger. Søndervangskolen har via Videncenter for Integration (Pædagogik og Integration) søgt midler til et toårigt ( ) projekt kaldet SHIP, skole-hjem-integrationsprojekt, hos integrationsministeriet, hvor de deltagende skoler i Aarhus Kommune har prioriteret nedenstående indsatsområder: 0 Øget forældreinddragelse 0 Nedbringelse af bekymrende fravær 0 At lette overgangen fra skole til ungdomsuddannelserne Projekter Fra perioden er der tilknyttet en række projekter til de førnævnte indsatsområder i samråd med ledelsen, som vil blive kortlagt i det følgende for at give et overblik over skole-hjemsamarbejdet på Søndervangskolen. Tilgangen til forældre til børn med dansk som andet sprog foretages ud fra principperne om anerkendelse og et ressourcesyn. Et eksempel på skole-hjemvejlederens arbejdsområder er Mentorprojektet. skolens afgangsprøve/10. klasseprøven og efterfølgende en ungdomsuddannelse. Mentorerne er studerende på videregående uddannelser, der fungerer som rollemodeller ifht. uddannelsesmulighederne. Skolehjemvejlederen har fået tildelt funktionen som kontaktperson på skolen og er med til at udvælge mentees fra årgang ud fra de faglige, personlige og sociale kompetencer i samarbejde med kontaktlærere og viceskolelederen. Derudover foretages en afsendelse breve til forældre, udfyldelse mentee-skemaer og mentee-match i samarbejde med Mercuri Urval. Skole-hjemvejleder afholder ligeledes oplæg for mentorerne for at give dem dybere indsigt i vores elever, forældre og området, så de er forberedt på at udføre opgaven. Der er ca. 31 mentorforløb i gang, og der arbejdes fortsat på at få flere elever med i ordningen. Der har været stor begejstring for projektet hos lærere, forældre og elever. Zeyneb og Narges fra 9.a fortæller, at de har Beskrivelse Projektet opstartede på Søndervangskolen i slutningen af januar 2010 og henvender sig til en udvalgt gruppe elever med dansk som andet sprog, der vurderes at have et behov for særlig støtte og vejledning for at blive i stand til at gennemføre folkefået meget ud af at have en mentor. De har bl.a. fået styrket deres faglige, personlige og sociale kompetencer samt stiftet kendskab til den danske ungdomskultur. Zeyneb fortæller følgende: Jeg synes, det er rart at have en person, der kan hjælpe med mine lektier, tage med mig i biografen eller ud at besøge en uddannelsesinstitution. Jeg har nærmest fået et venindeforhold til min mentor, og hun fungerer som et familiemedlem i min familie. Hele min familie er glade for min mentor, og det betyder meget for mig, at min familie også kan lide hende. Vi har det sjovt sammen. Narges fortæller om sit forløb: Min mentor og jeg mødes en gang om ugen, og vi sidder enten hjemme hos mig eller hende og laver lektier eller hyggesnakker. Jeg synes, jeg er blevet bedre til matematik. Min mentor har lært mig to måneders matematikstof på to dage. Det er jeg meget glad for. Nu kan jeg bedre følge med i timerne. Vi tager også i biografen og på andre ture. Jeg vil gerne fortsætte med mit forløb, når jeg skal i 10. klasse.

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Månedsinformation. Karup skole og SFO

Månedsinformation. Karup skole og SFO Månedsinformation Karup skole og SFO April 2015 Siden sidst Ny organisering næste skoleår. Vi har i foråret gennemført en større intern proces med evaluering og udvikling af skolens nuværende organisering.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering Nyhedsbrev SFO bordfodboldturnering Bordfodboldturneringen var en stor succes i SFO en. 34 børn deltog og de blev delt op i 17 hold. Nim Skole og Børnehus I uge 3 til 5 brugte vi hver mandag og torsdag

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem.

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem. Rundt om Slotssøen.. Idag gik turen til Gråsten, hvor vi startede med en tur gennem slotshaven. Her fik vi en rutchetur, inden vi satte kurs mod skoven. Med alle sanser i brug, begav vi os nu på vej rundt

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Trivsel Faglighed Bevægelse

Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 fra d.6 til d.9. oktober 2014 1 Med Hjertet i Skolen Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 Man. 6. oktober 2 HJERTERUMMET Hjerterummet - en hjertevarm pause Hjerterummet er et sted,

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere