FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder"

Transkript

1 YEARBOOK 2010/11

2 Redaktion Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder Margit Lindahl Eriksen, lærer Oplag: 500 stk. Design: Ivan Hvam Hvam Trykkeri: Codex Tryk FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder En festdag og en dejlig start på skoleåret, hvor 47 forventningsfulde børn (og forældre) møder Søndervangskolen for første gang. Ekstra glædeligt har det i år været at opleve den store opbakning til skolen fra familierne og fra vores samarbejdspartnere i lokalområdet. Alle synes nu for alvor at bakke op om Søndervangskolen som det naturlige valg, når der skal vælges skole til børnene. Succesen fortsætter for de små nye skolestartere 2011, hvor Søndervangskolen for første gang siden 2004 nu kan oprette tre børnehaveklasser. Samtidig ser vi en fortsat og stabil fremskrivning af skolens samlede elevtal. Eksempelvis var skolens samlede elevtal pr. 1. april 2010 på 284 elever, mens en fremskrivning viser, at tallet pr. 1/ er på 340 elever. For at styrke det faglige fokus på 0. årgang er der hver dag i 3. og 4. lektion holddeling, hvor børnene på tværs af årgangen er inddelt i mindre grupper, hvor bogstaver og tal særligt øves. Kære elever, forældre, ansatte på Søndervangskolen og samarbejdspartnere Det er mig en glæde at skrive forordet til Yearbook 2010/11. Et årsskrift som byder på highlights bestående af stjernestunder og magiske øjeblikke - skrevet, set, hørt og således oplevet af skolens børn og medarbejdere. Udgangspunktet har været at lave et årsskrift set fra børneperspektiv og med udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, tekster, billeder og illustrationer. Hver årgang har bidraget med et glimt fra hverdagen, som i 2010/11, som har betydet noget særligt for dem. Med årsskriftet tager vi dig med på en spændende rundfart, hvor vi håber, du får et smil på læben, når du nyder vores fantastiske børn og dedikerede medarbejdere, der tilsammen udgør Søndervangskolens grundlag og hverdag. Glimt fra årgangene Rundfarten begynder hos 0. årgang på deres allerførste skoledag d. 10. august Do you speak English?, spørger 1. årgang dig om, når de har Playschool English på skemaet. Fremtiden byder uundgåeligt på behov for en øget sproglig kompetence for vores elever og evnen til sproglig kommunikation. Med Playschool English understøttes skolens vision og værdigrundlag, hvor vi vil medvirke til; at skabe vindere i fremtidens globale samfund samt understøtte skolens multikulturelle profil. Gennem hele skoleforløbet på Søndervangskolen har eleverne et udvidet timetal i dansk, matematik og engelsk. Formålet med Playschool English for de yngste på kl. er at skabe en spirende interesse og forståelse hos børnene for engelsk et godt fundament, når faget officielt indføres på 3. klassetrin.

3 At Søndervangskolen lægger vægt på muligheden for at udvikle børnenes sprog med udgangspunkt i den kraft, børnene selv bringer med ind i skolen er Tegn på Sprog på 2. årgang et rigtigt godt eksempel på. Tegn på sprog er et seksårigt forsknings- og udviklingsprojekt, som Søndervangskolens 2.a har deltaget i siden, de gik i 0. kl. Sidenhen er der blevet øvet i at få øje på de erfaringer med skrift, som børnene selv har med sig, når de starter i skole. Det særlige for børnene på Søndervangskolen er, at deres møde med skriftsproget ikke bare omfatter de danske bogstaver, men for manges vedkommende også en række andre skriftsprog, som de møder i deres hverdag. Spændende er det at følge børnene og ikke mindst opleve, hvor dygtige og stolte de er, når de kan bidrage i undervisningen med et sprog, de kan I forvejen fx deres modersmål. Vigtigt er det i den forbindelse at gøre opmærksom på, at det store fokus vi har på sprog, kommer ALLE skolens elever til gode og dermed ikke blot elever, der har dansk som deres andet sprog. Eleverne vil være med til at bestemme de ønsker, at deres stemmer bliver hørt. På 3. årgang er der medborgerskab på skemaet. Her lærer børnene at bruge deres demokratiske ret og de lærer, hvad det vil sige at indgå som aktiv medborger i det danske samfund. I kommende skoleår vil medborgerskab for alvor blive sat på skoleskemaet sammen med et større fokus på elevernes mulighed for selv at få en forståelse for deres rolle og påvirkning af deres omgivelser. 4. årgang lærer ved at være i action. Året igennem deltager de i diverse skole/fritidsog sportsarrangementer og her i foråret havde de den store fornøjelse at møde deres idol, Nadia Nadim, som er professionel fodboldspiller. For eleverne på og 7. årgang er undervisningen / aktiviteterne en eftermiddag om ugen flyttet til Klubben Rosenhøj som en del af heldagsskolen. En flot samarbejdsaftale, der er indgået mellem Klubben og skolen - og som igen viser vilje og evne til skabe sammenhængskraft på tværs i området til gavn for børnene. 5.a har en særlig klasseven. Ham møder vi på rundturen hos 5. årgang. Klassevennen hedder Nicolai Wammen, og han er borgmester i Aarhus (i hvert fald lige nu ). Han har sendt en hilsen til eleverne. At 5a betyder noget særligt for borgmesteren, viste han, da han tidligere på året inviterede alle eleverne til sin 40 års fødselsdag. 5.a gav borgmesteren et æbletræ i fødselsdagsgave. Træet er - efter aftale - plantet ude foran skolen ved flagstangen - som symbol på venskab et såkaldt venne-træ. 5. specialklasser boltrer sig i Hasle Bakker og med De rullende humørbomber, hvor klasserummet for en stund er flyttet udendørs. Hasle Bakker byder på adventure og mulighed for at leg og læring kan gå op i en højere enhed. Rundturen på 6. årgang går omkring Aarhus Rådhus. Det gør den, fordi vi skal med, når 6.a kåres som Danmarksmestre i matematik indenfor deres aldersgruppe. Klassen og dens lærere - hyldes velfortjent for deres store bedrift af Rådmand, Jacob B. Johansen. I forhold til de faglige resultater kan Søndervangskolen yderligere bryste sig af at være den skole i Aarhus Kommune, der har taget det største spring opad, når afgangsklassernes karakterer fra 2009 til 2010 sammenlignes - nemlig på 1,7 karakterpoint. Skolens UU-vejleder Tine Sønnichsen er projektkoordinator på projekt Fritidsjob. Som en del af Søndervangskolens heldagsskole tilbydes elever fra og 9. klasse eftermiddagsarbejde eller weekendarbejde i lokalområdet. Vi møder her to elever fra 7. klasse, som er med i projektet. Projektet er et partnerskab mellem Erhvervsliv, boligforeninger, Aarhus Kommune, LO m.fl. Vi følger 7. specialklasse på kanotur, hvor den smukke natur og det våde element udgør en helt særlig ramme for undervisning, sjov og samvær. Og senere er vi med 8. ordblindeklasse i festugen. For at nå det næste pit-stop på rundturen, da skal du krydse landegrænser. Du rejser med årgang til London. Du er med på deres utrolige tur, hvor det er unikt, at vi har mulighed for at tilbyde eleverne i skolens ældste klasser en international lejrskole hvert 2. år - som en del af et nyt udviklingsarbejde, der for alvor igangsættes for klasse pr. 1/ hvor også I kan opleve en forsmag på forskellige teambuildingsforløb, som bliver en del af den nye udskoling for vores ældste elever. Rundturen slutter hos 10.c i skolekøkkenet til kulinariske oplevelser. Flere gange i løbet af skoleåret har alle skolens elever nydt godt af deres dygtige kokkekunst, når 10.c har tilberedt og serveret dagens energitilskud til alle skolens elever. De livgivende glimt fra børnenes hverdag er blot et lille udpluk af de mange dejlige timer, der i 2010/11 har udspillet sig på Søndervangskolen og slet ikke fyldestgørende for alle de aktiviteter, tiltag og fokuspunkter, som årgangene har beskæftiget sig med i årets løb. Dertil er pladsen til at beskrive tingene simpelthen for trang Som skoleleder vil jeg yderligere gerne fremhæve betydningen af: 0 D. 1. november 2010 tiltrådte en ny skolebestyrelse på Søndervangskolen. For første gang i mange år har vi nu en fuldtallig skolebestyrelse. Det er overordentligt positivt især fordi mange forældre viste interesse for at bidrage til skolens fortsatte udvikling. Jeg kan allerede nu sige, at vi har mange spændende drøftelser med skolebestyrelsen, som vi glæder os til at fortsætte. Sidst, men ikke mindst, er der nu etableret klasseråd i de fleste klasser på Søndervangskolen 0 D. 10. februar 2011 genoplivede Søndervangskolen en årlig tradition nemlig skolefesten en skøn aften, hvor forældre, børn og ansatte nød hinandens selskab i et par dejlige timer. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen d. 23. februar 2012 kl , hvor næste års skolefest finder sted. 0 Skoleåret 2010/11 har stået i byggeriets tegn. Skolens østfløj + svømmehal har gennemgået en total og gennemgribende renovering. Byggeriet har betydet, at det har været nødvendigt at genhuse årgang, det meste af skoleåret. Til gengæld er der moderniseret for et tocifret millionbeløb - og konkret betyder dette for det kommende skoleår, at vores klassetrin flytter ind i super nye fysiske rammer, hvor alt er indrettet efter de pædagogiske visioner og grundlag, som Søndervangskolen skal bygge på for at kunne levere en tidssvarende og moderne folkeskole Vi ønsker en skole, hvor de unge mennesker fortsat trives, lærer noget samt ikke mindst opnår nogle personlige, sociale og faglige kompetencer der sætter dem i stand til at leve det gode liv. Vi vil fortsat have fokus på det nære forældresamarbejde, vi vil fortsat samarbejde med jer forældre omkring jeres børns udvikling, og vi vil fortsat afsøge nye pædagogiske tilgange til opfyldelse af ovenstående mål. Vi er nået langt i år og vi vil nå endnu længere næste år i bestræbelserne på at skabe vindere i fremtidens globale samfund. De sidste ord skal være: En stor tak for et flot skoleår 2010/11 tak til alle, elever, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere og samtidig velkommen til et nyt og spændende skoleår 2011/12 på Søndervangskolen, hvor vi vil fortsætte arbejdet mod skabelse af fremtidens multikulturelle skole. Bedste hilsener Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

4 0. ÅRGANG Holddeling 0. A 0. B Bh. kl. ledere, pædagoger og elever på 0. årgang har i dette skoleår arbejdet med niveaudelt undervisning. Bh. kl. lederne deler børnene fagligt (dansk/matematik) i fire niveauer. Holddelingen går på tværs af klasserne. De fire hold er sammensat ud fra sprogscreening, obligatoriske sprogvurderinger og teamets eget vurdering af elevernes faglige niveau. Holdene benævnes 1,2,3 og 4. Den faglige holddeling foregår hver dag undtagen onsdag i tidsrummet fra kl til Holdplaceringen er ikke fast. Børnene rykkes op og ned i forhold til deres udvikling. Klasserne har også holddeling om eftermiddagen, hvor der arbejdes med temaer og emner, igen på tværs af klasserne. I disse lektioner tages der ikke hensyn til det faglige niveau hos eleven, det sociale samvær er i fokus. Et kort holddelingsforløb kan være bogstavjagt. Sammen med en voksen sendes eleverne ud i nærområdet, hvor de skal fin- de ord, på biler, på skilte og på ting. Ordene fotograferes, og efterfølgende taler lærere og elever om ordenes betydning. Elevernes forældre holdes løbende orienteret om holddelingen. Både bh. kl. ledere, pædagoger og elever er meget glade for ordningen, og de kommende børnehaveklasser vil fremover arbejde videre ad denne vej med større perioder af holddeling.

5 1. ÅRGANG beder 1. A Do you speak English? Playschool English på 1. årgang Børn og Unge igangsatte fra skoleåret 2006/2007 en indsats med fokus på at påbegynde engelskundervisningen i børnehaveklasserne/indskolingen på en række udvalgte skoler. Indsatsen var baseret på frivillig tilmelding fra skolerne i Århus. En midtvejsevaluering i februar måned 2007 viste, at der var stor tilfredshed med den tidlige engelskundervisning, både blandt eleverne og blandt forældrene. I skoleåret 2009/2010 valgte Søndervangskolen at deltage i indsatsen med bl.a.; 0 henblik på skolens vision og værdigrundlag omkring at skabe vindere i fremtidens globale samfund. Og fremtiden synes at byde på behovet for en øget sproglig kompetence for at kunne matche behovet for sproglig kommunikation. * 0 ønsket om opfyldelse af samme effekt af en tilsvarende implementering af engelsk på Rinkebyskolan i Sverige. Indsatsen her har vist en øget sproglig stimulering, som erfaringsmæssigt har skabt en øget sproglig opmærksomhed hos det enkelte barn - både hvad angår modersmål samt i dette tilfælde omkring udviklingen og udbygningen af det svenske sprog. * 0 positive tilkendegivelser fra forældrene. at forstå, er ingen i tvivl om, at de nok skal få det lært og det gør børnene på 1. årgang. Med 1 lektion som fordeles som flere10 20 minutter sessioner, bliver der sunget, leget, råbt og spillet på engelsk igennem hele ugen. Aktivitetsniveauet er højt hos såvel læreren, som taler med arme og ben og tegninger og ting, som børnene øver sproget via rytme og handlinger der er gang i hele kroppen. Sessionernes længde er tilpasset situationen og forholdsvis korte, da der kræves stor koncentration fra børnene som for en stund befinder sig i et engelsksproget univers her tales kun engelsk af læreren. Børnenes danske input oversættes straks og gentages på engelsk af alle. Gentagelse gør mester, og det kommer helt af sig selv, når man leger de samme lege, synger de samme sange, og remser de samme remser igen og igen. At der hele tiden bygges på og udvides i aktiviteterne med mere sprog, går nærmest ubemærket hen for børnene. Undervisningen planlægges så børnene kan det de skal, før de skal det. Som et fast princip ved Playschool English, man aldrig et barn om at sige noget, som han/hun ikke kan (på engelsk). Det er et ønske, at børnene oplever sig selv som engelsktalende fra første dag i en klasse præget af tryghed og tillid. Den sproglige selvsikkerhed, som er alt afgørende for at lære at kommunikere på et andet sprog, skal styrkes og sikres. Derved opleves Playschool English som værende opdragende med henblik på en klassekultur som præges af respekt og forståelse for hinanden. Playschool English er et bogløst fag med fokus på et mundtligt udtryk, men begyndende læsere i 1. klasse kan næppe lade være med at lægge mærke til ord og navne, som staves eller udtales med et anderledes bogstav/lyd forhold end det danske. Mange gange viser det sig at være et engelsk ord, og bogstaverne lyder anderledes end vores. sagde en 1. kl. elev til mig en dag. Kan vi ikke prøve at synge alfabetet på engelsk? Børnene fra 1. årgang griber det sproglige input fra omverdenen og gør det til en leg! * Lokal Udviklings Plan , Søndervangskolen, s B For at sikre en kvalificeret indsats har skolens lærere og børnehaveklasseledere for 0., 1. og 2. klasserne modtaget undervisning, vejledning og inspiration fra Nete Cleemann, hvis erfaringer med tidlig engelsk undervisning begyndte i 1986, og siden været med til at udvikle det undervisningskoncept som kaldes for Playschool English. 1.a og b er nu i gang med deres andet år med Playschool English, og det går som en leg! Og selv om engelsk nogle gange kan være svært

6 2. ÅRGANG nettet, 2.a tegn på sprog Tegn på sprog er et forskningsprojekt, der skal give indsigt i tosprogede børns møde med skriftsproget i og uden for skolen. Der arbejdes med, hvordan eleverne lærer at læse og skrive dansk. Hvordan de lærer sammen, og hvordan de udnytter eget modersmål og andre elevers modersmål som en ressource i denne proces. Projektet varer fra 0. klasse til eleverne afslutter 5. klasse. I 2.a er vi med i forskningsprojektet. I efteråret arbejdede vi med talemåder. At have grønne fingre, at få en lang næse, at have lange fingre osv. Vi har lært at talemåderne betyder noget andet end det, man egentlig siger. Ordene har altså både en konkret og en overført betydning. Til talemåderne lavede vi animationsfilm, som vi har vist til morgensang og for forældrene. De ligger også på så man kan se dem igen, hvis man har lyst. her søger du under animation 2. klasse. Du skal bruge unilogin. I foråret har vi arbejdet som meteorologer i natur/teknik. Vi har lavet forsøg med vand, lavet vindmålere, målt temperaturer morgen, eftermiddag og aften og sat informationer ind i diagrammer, læst og skrevet fagtekster om vejret, set vejrudsigter og meget andet. 2. A

7 3. ÅRGANG Faget 3. A Medborgerskab Under enevælden var magten ved de få, og dem, der ikke var enige, måtte holde mund, udstilles i gabestok eller lade livet. Heldigvis tog nogle mennesker kampen op, og sikrede at folket i sidste ende fik magten og muligheden for at ytre sig. Men hvad fik nogle mennesker til at tage kampen op? Fik de lavet det samfund, de ønskede? Har vi i dag det samfund, vi ønsker? Hvis ikke, hvordan kan vi forme fremtidens samfund? Det er nogle af de spørgsmål som kommende 4. årgang efter sommerferien vil møde, når de skal have faget medborgerskab. Som forsøg vil vi på Søndervangskolen arbejde målrettet med, hvad det vil sige at være medborger i vores samfund. Vi skal derfor ud og møde samfundet på forskellig måde. Vi skal ud og møde journalisten, der undersøger og stiller spørgsmål til magthaverne. Vi skal ud og møde politiet, en dommer og se på, hvordan de er med til at sikre vores frihed. Vi skal møde politikkerne, og høre, hvordan de arbejder for at gøre samfundet bedre. Vi skal også selv undersøge samfundsforhold og møde forskellige mennesker, som kan bidrage med et nuanceret syn på, hvor forskellige vi alle sammen er. Det skal ikke bare være traditionel samfundsfagsundervisning. Eleverne skal ud og møde samfundet og tage aktivt del i det. medborgerskab vil arbejde tæt sammen med faget historie. Eleverne skal vide, at historien er drevet af mennesker, der vil forandre verden. En forandringsproces som på ingen måde er slut, men som hele tiden er i gang. Som en del af undervisningen skal 4. årgang på lejrtur til København i maj 2012, hvor vi skal over og se nogle af de vigtige institutioner i samfundet. Vi skal besøge Christiansborg Slot, se folketinget arbejde, se på hvordan samfundet har ændret sig fra enevælden til demokratiet, og ikke mindst se, hvor vigtigt det sociale er for, hvordan vi mennesker har det, og hvordan vi kan udvikle verden. 3. b

8 4. ÅRGANG Livet i 4.a 4. A 4.a og Nadja Nadim I forbindelse med 4.a s deltagelse i diverse sportsstævner har klassenværet så heldige, at komme tæt på Nadja Nadim. Nadia Nadim en dansk fodboldspiller, der spiller som angriber i IK Skovbakken. Hun blev 4. marts 2009 den første danske kvindelige landsholdsspiller med indvandrerbaggrund. Nadia Nadim blev født i Afghanistan, men flygtede i starten af 2000 erne sammen med sin mor og sine søskende, da hendes far var blevet dræbt af Taleban. Familiens flugt sluttede i Århus, hvor hun kom til at spille fodbold og meget hurtigt viste et stort talent for denne sport. Nadim begyndte i efteråret 2009 at læse medicin på Århus Universitet. I foråret gæstede Nadja Søndervangskolen, hvor hun holdt foredrag om sin karriere og sit liv. 4.a lyttede selvfølgelig med. Vanen tro er 4.a involveret i utrolig meget sport, dog har klassen også været kulturelle på anden vis. Klassen startede med et håndboldstævne i Viby håndbold. Pigerne vandt og drengene blev nummer 2 og 3. I februar deltog pigerne i Århusmesterskabet i pigefodbold. Det blev en guldmedalje i indledende stævne, men pigerne blev i finalestævnet kun nr. 2 i Århus, øv. D. 16. marts tog 24 oplagte elever til Silkeborg og deltog i regionsstævnet i høvdingebold arrangeret af Ramasjang og DR1. Alle hold, klassen mødte, havde vundet stævner i hele Jylland. Klassen fik stor succes, men tabte desværre mange kampe på høvdin- geduellen. Efterfølgende blev der samlet et hold, som skulle spille showkamp. Holdet havde Suwayda og Abdinasir på holdet. De havde begge lavet en flyvende hollænder med dobbelt kill. Klassen er nu inviteret til DR s koncertsal d. 13. maj, men klassen takker nej, da eleverne skal deltage i et fodboldstævne i Viby. På det kulturelle plan har 4.a i år været i biffen, hvor eleverne har set Storm og Superbror. De har været med i World of Music sammen med Nanna og Isac. Projektet blev afsluttet med en stor koncert i Musikhuset, hvor mange stolte forældre var mødt frem. I efteråret 2010 var klassen i Den gamle By, og eleverne gik i skole, som man gjorde i 1800-tallet. Eleverne klædte sig ud i tøj fra dengang, de oplevede datidens disciplin, se lige ud, ti stille, skriv igen, tage din tavle, visk ud og skriv igen. De fattige sad på de bageste rækker, præstens datter på første række. De fine børn måtte gerne svare forkert på lærerens spørgsmål, mens resten blev gjort til grin. Det bør alle prøve. I kommende skoleår venter nye udfordringer. Klassen vil igen deltage i sportsstævner og tage ud af huset. Ps. Vi skal også lære noget dansk, matematik og alt det andet.

9 5. A 5. ÅRGANG Arbejderne En usædvanlig klasseven 5.a og borgmester i Århus, Nicolai Wammen, har udviklet et ganske særligt venskabsforhold. Venskabet tager sin begyndelse i Festugen Daværende 3.a deltager i en skrivekonkurrence, SKYD, SKRIV OG VIND. Vi bringer et lille uddrag af klassens essay. Kære 5.a Danskere, vietnamesere, somalier, pakistanere, afghanere, tyrkere, serbere og arabere. Vi er alle danske børn i Århus, og vi arbejder på at lære at forstå. Ja, Århus er en åben by. Vi går ikke på en skole med lukkede døre og vinduer. Vi ser og oplever byen. Og vi lærer hele tiden. Det er en stor fornøjelse for mig at få lov til at skrive i jeres bog. Jeg har, siden vi tilfældigt mødtes i Aarhus midtby, haft meget glæde af at besøge jer, høre om jeres drømme og følge alle de spændende ting I laver også gennem jeres fine breve og billeder. Mange tak for besøget på min 40 års fødselsdag. Det var en dejlig overraskelse med fødselsdagssang på både dansk, tysk, engelsk og finsk! udstilles på Rådhuset, og lærere og elever i 3.a beslutter sig for at opsøge borgmesteren. Nicolai Wammen tager godt imod klassen, og han kommer på genbesøg på skolen. Wammen får en rundvisning og han overværer en lektion i klassen. Nicolai Wammen har siden fulgt klassen tæt. Senest var eleverne inviteret til reception i anledningen af Wammens 40 års fødselsdag. Gaven til Wammen fra 5.a var et træ. Desværre bor Wammen i lejlighed og har ikke mulighed for at have et træ på altanen, så klassen besluttede, at træet skulle plantes på Søndervangskolen, hvor det nu kan ses ved hovedindgangen. Wammen stiller op til det kommende folketingsvalg, og både 5.a og Wammen håber, at venskabet kan fortsætte. Wammen har skrevet dette brev til klassen. Jeg er rigtig glad for, at I stadig vil være min venskabsklasse, når jeg stopper som Borgmester i Aarhus og stiller op til Folketingsvalget. Jeg glæder mig til at følge jer og jeres oplevelser de næste år. Med venlige hilsner Nicolai Wammen

10 5. ÅRGANG SPECIALKLASSER 5. B De rullende humørbomber Danmarks længste humørspredende karavane rullede igen i år gennem Aarhus, nu med deltagelse af flere kasser fra Søndervangskolen. Opgaven lød: Byg en sjov sæbekassebil, og bliv udnævnt og hædret som Aarhus humørspredere c tog udfordringen op. Der er dog langt fra idé til færdigt produkt, og der skulle arbejdes hårdt. Der skulle måles, saves, skrues og males. Klassens elever var enige om, at de ville lave en Limousine, sort og blank, den skulle transportere Barak Obama. Selvfølgelig var der brug for livvagter, de kunne samtidig skubbe bilen. Bilen fik navnet Limo King. Tirsdag, den 31. august fyldtes byen så med De rullende humørbomber - en karavane af helt unikke sæbekassebiler, der var designet og bygget af børn og unge fra institutioner, skoler og klubber i Aarhus. Med to rytmestærke trommegrupper i front bevægede karavanen sig fra Mølleparken til Musikhusparken, hvor der var pit-stop. Hver humørbombe havde et særligt navn og særligt udtryk. Sprudlende farver finurlige former og sjove materialer var sat sammen til en fortællende form. Ved pit-stop blev alle humørbomberne kåret som Aarhus humørspredere 2010 af årets sjove dommerpanel Ramasjang. Her kunne publikum få rundture i humørbomberne og høre sjove historier og beret- ninger om humørbombens mission og tilblivelse. Alle oplevede godt humør, festlige farver, sjove skøre former og sprudlende stemninger. Da Limo King var tilbage på Søndervangskolen, fik den et andet liv. Den blev udstationeret i skolegården og eleverne fra 5.c gav limousineture til resten af skolens elever, kvit og frit. Det var gode dage. Hasle Bakker 5. C 5. D Fredag den 6. maj drog 5. b og 5.d på opdagelsestur til Hasle Bakker, hvor vi skulle lære at bruge vores matematiske kunnen på en praktisk måde. Vi drog af sted i blændende solskin med bussen og Niels gamle transporter som supporterbil, så vi kunne klare uventede situationer, som vi traditionen tro altid ved kommer. Godt 9.30 var vi ude ved det dejligste grønne område, hvor vi skulle nyde vores matematik-stjerneløb. Løbet var arrangeret således, at vi startede det samme sted med 4 forskellige grupper, der løb i hver sin retning. Man skulle så ved hjælp af et kort og en mobiltelefon, som man havde fået udleveret, løbe hen til en post, hvor man skulle løse en opgave. Resultaterne skulle så indtastes på mobilen. Derefter skulle man så løbe tilbage, for at få udleveret en ny opgave. Opgaven ved posten kunne lyde: Mål hastigheden på vandet i bækken. Vores eneste hjælpemidler var mobilen + vores hjerner. Nu kan I jo prøve, at tænke på, hvordan man løser opgaven. Det var spændende undervisning. Vi havde også tid til andet end undervisning derude. Der var skov og vandløb samt søer. Især søen ved vores lejr virkede dragende på børnene. Det lykkedes også vores to kække drenge Christian og Mikkel, at vælte i søen og få sig et ufrivilligt mudderbad. Drengene blev så beskidte, at de blev pakket ind i sorte affaldssække fra top til bund, inden de blev transporteret hjem i Niels bil, men det skal siges, at de tog det med godt humør. Alle, børn som voksne, havde en rigtig god dag i det grønne.

11 6. ÅRGANG 6. A 6.a Danmarksmestre i matematik I efteråret deltog 6.a fra Søndervangskolen i Matematikkens dag. Det er en dag, hvor skoler over hele landet gør lidt ekstra ud af faget matematik og deltager i konkurrencen om at blive danmarksmestre. I år var temaet udematematik, og 6.a var i skoven og tage billeder, som senere hjemme på skolen blev bearbejdet ved computeren. Der deltog i alt 450 skoler i konkurrencen og bidraget fra 6.a var så godt, at de vandt den fine titel. Elevernes løsninger er blevet bedømt efter matematisk indhold, kommunikation og kreativitet. Onsdag d. 19. januar var 6.a på Rådhuset hvor de blev hyldet af rådmanden for Børn og Unge, Jacob Bundsgaard Johansen og fik deres velfortjente præmier. På skolen er vi stolte over at have så dygtige elever. Derfor skulle klassen også fejres på skolen. Skolens elever blev samlet i forhallen og konsulent ved Børn og Unge Jørgen Korsgaard holdt en kort tale. Tillykke til 6.a. Vinderprojekterne kan ses på

12 6. ÅRGANG Jeg har valgt tallet to, fordi vi har taget billederne i en skov og på en strand og det er mit yndlings tal, fordi der er to dage mellem min farfars og min fødselsdag. Stephan 5 7 Jeg har valgt tallet 0 fordi jeg synes det er lidt underligt. Fordi det ligner en cirkel og måske et bildæk o.s.v og i midten af tallet er der et kryds i stedet for et hul. En cirkel kan ligne bogstavet O. Man kan ikke have fødselsdag den 0. Esme 6.a 1 Jeg har valgt tallet 1, fordi tallet 1 kan være med i mange ting. 1 tallet er nemt at se, fordi det ikke har nogle bøjede former og det står som en pind. Den første marts har jeg fødselsdag. Der er 1 måned tilbage til jul. Der er mange folk som vil være nummer 1. Jeg er nummer 1 derhjemme. Hvis man vinder fx en sportsturnering, bliver man den bedste. Den bedste kan også kaldes nummer 1. Somaiah 6.a 3 Jeg har valgt tallet 3, fordi det er symmetrisk og ser meget sjov ud. Fordi det er krøllet. Det er ikke ligesom andre. Det ligner også et M når man vender det om. Den 3. måned har jeg fødselsdag. Der er rigtigt mange eventyr, hvor der er altid noget med 3 at gøre fx 3 brødre, 3 prinsesser eller 3 prøver. I mange konkurrencer er der noget med 3 og gøre. Når man er i naturen kan man se mange 3 taller. Somaiah 6.a Jeg har valgt dette billede, fordi jeg synes det er sjovt at se en gren sno sig på den måde som denne gren gør og så synes jeg det er tydeligt at se 3tallets form. Det er et spejlvendt 3 tal. Vi har taget dette billede i Marselisborg skov. Vi er 3 børn i vores familie Hamid 6.a Til dette billede har jeg valgt at skrive noget om tallet 4. Det er symmetrisk og er her et spejlvendt 4 tal. Det er også sjovt at se tallet 4 spejlvendt. Vi har taget billedet i Marselisborg skov, der var mange tal med træer og det var meget sjovt at se på alle de tal man kunne se ude i skoven. Der er 4 årstider: sommer, efterår, vinter og forår. En hest har også 4 ben. Mange biler har også 4 hjul. Dahlia Jeg har valgt dette tal fordi det virkelig ligner et fire tal, og at det er rigtig flot at se på. Vi har taget dette billede tæt ved Marselisborgskov. I min familie er vi fire børn, der er også en fodboldspiller der har et fire tal på sin trøje. Når jeg ser et fire tal så minder det mig om mange eventyr som har fire ting i sig eller at der sker noget fire gange. Yama 6.a 4 Jeg har valgt talt 5. fordi jeg synes at det er sjovt at se på at vandet, har skubbet tangen op på sandet. Tallet 5 kan også blive til tallet 2 hvis man vender det om. Min fætter er 5 år. Den 5 måned er det maj måned. Dahlia Jeg har valgt tallet fem, fordi det er et let tal at gange med og let at skrive. En gren har form som et fem tal. Fem tallet var svært at finde på stranden, men i skoven var den ikke. Stephan 8 Jeg har valgt nr. 8 fordi det er to svampe der sidder sammen som skal forstille nr. 8. Det ser meget sjovt ud, som er det ved at rådne. Tallet 8 kan ligne to bildæk som er frossent sammen. I 8 klasse er der kun 8 elever som skal møde kl i skole. Når man har et ottetal kan man også sige at det er to cirkler der er sat sammen. Esme 6.a Jeg skriver om det her billede fordi det er et spejlvendt 6-tal og det er lavet af tang. Det ligger på stranden. Hvis man vender det om ligner det et spejlvendt 9-tal. Shuja 6.a Jeg har valgt tallet 6. Fordi det ser flot ud når du vender det og kan det også ligne tallet 9 og det er spejlvendt. Det er sjovt at tænke at vandet har skubbet det og så er det lavet til et 6 tal. Esme Jeg har valgt at skrive om dette billede, fordi det et mit yndlings tal og det har det været hele mit liv. Det er mit yndlings tal fordi jeg altid bærer nummer otte til fodboldkampe, det er også mit yndlings tal fordi en fodboldspiller ved navn Kaká også bærer det. Ikke desto mindre har jeg valgt det fordi det er et flot tal. Som I kan se er det en kombination af to svampe, som også er to cirkler, der udgør dette otte tal. Billedet blev taget i Marselisborg skov af 6.a fra søndervangen. Bilal 6.a Jeg har valgt tallet 7, fordi det er mit yndlings tal. Tallet er mit yndlings tal, fordi min tidligere yndlings fodboldspiller (Raul) spillede med 7-tallet på ryggen. Når jeg spiller fodbold spiller jeg næsten altid med tallet 7. Hvis man vender billedet om, ligner tallet en kvadratrod. Jama Jeg har valgt tallet 9. Fordi jeg synes at det er pænt at se på at vandet, har skubbet tangen ud på sandet og har lavet det til et 9 tal. Tallet 9 kan også blive til et 6 tal hvis man vender det om, så bliver det til et 6 tal, det er så sejt at se vandet har skubbet tangen ud på sandet. Dahlia Jeg har valgt at skrive om dette billede fordi det er et meget tydelig 9 tal og det lavet af tang og billedet er taget på stranden. Hamid 9

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad.

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Årsskrift 2004 1 2 Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Repro, sats og tryk: Toptryk Grafisk

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 2009/2010 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 12 46 71 66 12 20 74 (Fax) 63 11 26 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

logo 4-farve børn og fællesskaber

logo 4-farve børn og fællesskaber logo 4-farve MAGASiNET FOR BøRN OG BøRNEFAMiLiER NR. 24 / 10. årgang, JUNi 2010 børn og fællesskaber logo 4-farve 2 Børn i Ballerup / juni 2010 MAGASiNET FOR BøRN OG BøRNEFAMiLiER NR. 24 / 10. årgang,

Læs mere