BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007"

Transkript

1 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige aktuelle emner, der var værd at berøre. Samtidig kunne man lidt frækt bemærke, at BPrådene udgør en gang blandede bolcher. For som Socialministeriet gør opmærksom på i den undersøgelse, vi refererer fra, er der uklarhed omkring rådets rolle. Derfor er der stor forskel på, hvor aktive de er og hvilke opgaver, de påtager sig. Som Kirsten Kjærgaard, den netop afgåede leder af Sjørup Ældrecenter, udtaler: Nogle steder fungerer BP-rådet kun som en festforening, og det har jeg altid syntes, at man ikke skulle bruge det til. Det skal hellere på banen vedrørende fx plejeprincipper. OS søger at give BP-rådene et fælles erfaringsgrundlag at arbejde ud fra. Det gør vi ved igennem nyhedsbrevet at holde jer opdaterede på de officielle dokumenter, der kommer ud omkring rådenes virke, og gennem at opfordre til, at rådene deler erfaringer med hinanden. Og erfaringer er netop også nøgleordet i den undersøgelse, OS vil foretage blandt BP-rådene i sensommeren, og som vi allerede her annoncerer, så I kan gøre jer tanker over sommeren. God læselyst og god sommer til alle! Det har været dejligt at få lov til at fortælle den gode historie Vi har i mange år arbejdet på at fortælle den gode historie, men det har ikke altid været nemt at få nogen til at lytte, fordi der er mere saft og kraft i den dårlige historie, fortæller Kirsten Kjærgaard, den netop afgåede leder af Sjørup Ældrecenter. Nu er der endelig lydhørhed, for Sjørup Ældrecenter er blevet kåret til Danmarks bedste plejehjem. Hvad er det, de har gjort anderledes? OS har spurgt Kirsten Kjærgaard. Læs interviewet på side 2. Kirsten Kjærgaard på Sjørup Ældrecenter foran avisudklip om kåringen som Danmarks bedste plejehjem. Bruger- og pårørenderådene kender ikke deres formelle rolle Læs om BP-rådsundersøgelsen fra Socialministeriet på side 5. Vi var fra start enige om at etablere en god positiv cirkel for BP-rådets arbejde Formanden for BP-rådet på Plejecenter Lillevang deler ud af sine overvejelser på side 6. 1

2 Når værdier og handling følges ad Interview med den netop afgåede leder af Sjørup Ældrecenter, Kirsten Kjærgaard, ved Charlotte Kirchheiner Hansen, projektkonsulent i OS. Allerede i 1999 formulerede Kirsten Kjærgaard og personalet på Sjørup Ældrecenter i fællesskab deres vision: De ville være Danmarks bedste plejehjem. I år, mere præcist lørdag d. 12. maj, opfyldte de deres vision med kåringen som Danmarks bedste plejehjem i den konkurrence, BT og Socialministeriet havde udskrevet. På Sjørup Ældrecenter var de parate til ministermodtagelse. I byen var der enighed om, at uanset om de vandt eller ej, var det værd at fejre, at de var blandt de fem nominerede. Der var derfor en flagallé gennem byen, og på centeret var der forberedt en fest med rød løber, champagne og lagkage. Ved middagstid startede journalisterne med at vimse rundt, men hverken beboere eller personale turde håbe på, at de ville vinde. Kl blev spændingen endelig udløst, da Socialminister Eva Kjer Hansen rullede op til Sjørup Ældrecenter for at overrække dem beskeden. Hun nøjedes ikke med at holde sin obligatoriske tale, men udviste ægte interesse og blev der i flere timer og tog del i festlighederne. BP-rådet må altid komme med ting, de er kritiske over for; i mine øjne er der ikke noget, der ikke kan diskuteres For Kirsten Kjærgaard selv var det en værdig afslutning på hendes 11 år som centerleder på Sjørup Ældrecenter. 31. maj, få uger efter kåringen, stoppede hun nemlig i stillingen. Vi har stillet hende det spørgsmål, hun gennem den sidste halvanden måned har svaret på igen og igen: Hvorfor var det lige jer, der vandt? Vi bad hende samtidig om at forholde sig til BP-rådenes arbejde. Det blev til en samtale om ledelse, værdier og medarbejdere, der er villige til at udvikle sig. Åben og ærlig ledelse For Kirsten Kjærgaard er god ledelse altafgørende for, hvordan et plejehjem fungerer. Ikke forstået på den måde, at hun selv tager æren for, at Sjørup Ældrecenter emmer af god stemning og scorer højt i tilfredshedsundersøgelser. Men fordi en leder, der inviterer til åbenhed og ærlighed, bliver mødt af de selv samme kvaliteter hos personalet. Derfor udtaler hun også: Det her er jo ikke mit værk; det er vores værk. En leder er ikke noget i kraft af sig selv; jeg er kun noget i kraft af alle dem, der har været med til at bære det her igennem. Kirsten Kjærgaards betoning af, at medarbejdernes meninger skal høres og aktivt inddrages i udviklingen af centeret afspejles klart i hendes ledelsesstil. Hun fortæller: Hvis journalisterne kommer og spørger mig, om Sjørup Ældrecenter er et godt sted, svarer jeg: Jamen, det er jo ikke mig, I skal spørge. Jeg kan svare på, hvad jeg synes, men jeg kan ikke svare for medarbejderne. Det er I nødt til at spørge dem om. På samme måde har hun selv lige fra første dag igen og igen spurgt personalet om deres ønsker, tanker og holdninger: Da jeg startede i 1996 bad jeg personalet om at skrive, hvad de forventede af mig, og det er ret sjovt at læse nu, for der er faktisk god overensstemmelse mellem det og så det, vi er blevet kåret på. Og hvad er det så, Kirsten Kjærgaard og hendes personale på Sjørup Ældrecenter er blevet kåret på? Her følger nogle bud. Forandringsvilligt personale For Kirsten Kjærgaard er det vigtigt, at hun og personalet gensidigt hjælper hinanden med at lære og udvikle sig: Jeg skal sige det, jeg ser som leder, men jeg skal også tage imod det, medarbejderne ser hos mig. Derfor er hun meget bevidst om hendes personales menneskelige kvaliteter: Folk skal have lyst til at arbejde med sig selv, til at flytte sig. Mit personale har været villige til at prøve alverdens ting, for hvis det ikke fungerer, dropper vi det jo bare igen. Udviklingsorienteret personale er ikke kun en garanti for et positivt samspil med ledelsen, men sikrer også tilfredshed blandt beboerne: De få klager, jeg har modtaget i årenes løb, har gået på medarbejderens personlighed og ikke på det stykke arbejde, de har gjort. Og jeg synes også hele nomineringen har bekræftet mig i, at det er de personlige kompetencer og ikke de faglige, der tæller, når du skal ansætte folk. Hvis de menneskelige kompetencer er til stede, så kommer det andet af sig selv. 2

3 Et velfungerende levebomiljø Sjørup Ældrecenter har siden 2002 haft et eksemplarisk leve-bomiljø. Kirsten Kjærgaard mener ikke, at leve-bomiljøet i sig selv har gjort dem til Danmarks bedste plejehjem, men de nye bygningsmæssige rammer betød, at de kunne foretage et kvantespring: Det er nemmere at viske tavlen ren og sige, at nu starter vi på en frisk, og så lade `ham hr. plejer ligge ude i græsplænen. Selv personalet skulle ved omlægningen søge deres eget job igen, hvilket betød, at kun de mest motiverede blev på centeret. I hvert leve-bomiljø har personalet selv defineret deres værdigrundlag, for som Kirsten Kjærgaard pointerer: Det der med at lave værdierne ovenfra og sige, at nu skal det bare være sådan, det giver jo ikke folk ejerskab til det. Tingene skal komme op nedefra, hvis du skal have ejerskab. Og som hun videre forklarer: Det vi har vundet på, er at netop, at der er overensstemmelse mellem det, vi siger vi vil, og det vi gør. Det viser ejerskab til værdierne. Ligeværdig kommunikation med de pårørende Harmonien mellem Sjørup Ældrecenters værdier og dagligdag afspejles blandt andet i forholdet til beboernes familie og venner: Det er personalets fortjeneste, at pårørendesamarbejdet fungerer godt, fordi de møder de pårørende sådan: Hvad vil I gerne? Hvordan kan vi støtte jer? Hvad er det, I har brug for at snakke om? Samtidig med at de selvfølgelig stiller nogle krav til samarbejdet, altså også udtrykker nogle ting, som vi gerne vil have. Men når det foregår i en ligeværdig kommunikation, kan du jo komme igennem med alting. Tid til omsorg når opgaver ikke løses på tid De stærke værdier afspejles også i arbejdet med de ældre, for på Sjørup Ældrecenter skal personalet ikke nødvendigvis være færdige med arbejdet, inden de næste vagter overtager. Det betyder ifølge Kirsten Kjærgaard, at man kan være i arbejdet: Det er jo en sygdom i ældresektoren, at når man er på arbejde fra 7-15, så skal man være færdig med alt det, der var ens opgaver, inden kl. 15, fordi der kommer der nogle andre, og de skal i hvert fald ikke kunne sige, at man ikke har gjort sit arbejde ordentligt. Vi har den holdning, at hvis der er noget, de ikke har nået af det de gerne ville, og det der egentlig er den overordnede plan, jamen så ved de næste, at det er fordi de har haft travlt med noget, der var vigtigere, eller har prioriteret anderledes, såsom at tage på udflugt i det gode vejr og så ladet være at gøre rent. Og det er okay. Den lærende organisation Kirsten Kjærgaard bryder sig ikke om at spilde penge på kurser, der aldrig bliver brugt på institutionen. Hendes personale sendes kun på kursus, når der er enighed om i medarbejdergruppen, at der er behov for at vide noget om emnet (hun understreger i øvrigt her, at hun ikke bryder sig om formuleringen `at blive sendt på kursus`, fordi det lyder som om, man skal på forbedringskursus!). Kirsten Kjærgaard forklarer: Vi har arbejdet efter principperne i den lærende organisation. Det har været et krav, at hvis der er en, der tager på kursus for at hente ny viden hjem på et felt, så er de, når de kommer hjem, forpligtet til at undervise de andre og implementere det. Så er der i personalegruppen forståelse for, at nu gør hun det, og så bakker vi alle op. De får ikke nødvendigvis den samme viden som hun, men det gør de jo hen ad vejen lige så stille. Alle medarbejdere har to vagter Alt personale har to vagter. Kirsten Kjærgaard forklarer: Det er en sygdom i plejesektoren, at dem, der kun arbejder om aftenen, skyder på dem, der er der om dagen, for de ved ikke, hvad der foregår. Og det har vi jo slet ingenting med. Det giver også større fleksibilitet i personalegruppen, hvor de hjælper hinanden med at bytte vagter. De kender jo arbejdsrytmen uanset hvornår på døgnet det er. Før kunne kun en aftenvagt bytte med en aftenvagt, men nu er det lige meget, for nu hedder man ikke noget. Når bare de sikrer, at der er faglighed nok på arbejde, må de bytte de vagter, de har lyst til. Det er de rigtig gode til. BP-rådet skal være mere end et festudvalg På Sjørup Ældrecenter er der husråd i hvert levebomiljø, som tager sig af det nære og praktiske i hverdagen. BP-rådet, derimod, beskæftiger sig med de større sociale arrangementer, økonomi, tilsyn og principielle diskussioner om fx plejen. Det er vigtigt for Kirsten Kjærgaard, at rådet engagerer sig og 3

4 udfordrer hende: BP-rådet må altid komme med ting, de er kritiske over for; der er i mine øjne ikke noget, der ikke kan diskuteres. Jeg har altid sagt, at de må vide alt, undtagen personsager. Jo bedre informerede de er, jo bedre ambassadører er de jo for huset. Og jo bedre beslutninger kan de træffe. Kirsten Kjærgaard går af hvad sker der så? Det er nu nogle uger siden, at Kirsten Kjærgaard gik af, men hun kommer stadig på Sjørup Ældrecenter for at afslutte nogle opgaver. Viborg Kommune har endnu ikke fundet hendes arvtager, men hun er fortrøstningsfuld omkring, at de værdier, hun og personalet har arbejdet hårdt for, bliver ført videre, for som hun udtaler: Jeg er ret overbevist om, at vores værdier er så fast forankrede i personalegruppen, at hvis de fik en leder, der ikke kunne arbejde efter det, blev vedkommende smidt ud. Men hvad med Kirsten Kjærgaards egen fremtid? Er hun helt færdig med ældreområdet? Nej, hun vil nu arbejde selvstændigt med coaching, teambuilding og lederudvikling. Og visionerne er stadig intakte: Jeg vil jo gerne være med til at gøre alle plejehjem til konkurrenter om at blive Danmarks bedste plejehjem. Og så længe der er dårlige historier, er der også behov for at arbejde med det. Fra ultimo august kommer Kirsten Kjærgaards nye hjemmeside op at stå: Indtil da kan hun kontaktes pr. mail: Nyt fra samarbejdsprojektet Indlæg ved Charlotte Kirchheiner Hansen, projektkonsulent i OS. ikke altid er god nok til at informere de pårørende og aktivt inddrage dem i plejehjemmets daglige liv. Der arbejdes derfor på at forbedre kontakten gennem et elektronisk nyhedsbrev, en hjemmeside, bedre indflytningsmateriale og fokus på aktiviteter, som beboerne og evt. de pårørende har lyst til at deltage i. Der fremkom mange ideer, heriblandt: Hjemmesiden skal informere om blandt andet: Værdier Forpligtelser Priser Ved indflytningen var der ønske om at vide fx: Det bedste tidspunkt at komme på besøg Om fødselsdage fejres og hvordan det gøres Regler for møblering Nyhedsbrevet skal blandt andet orientere om: Fødselsdage og mærkedage Historier fra hverdagen Meddelelser om flytning, nyt personale etc. Politiske indgreb, såsom huslejestigninger Mht. aktiviteter var der ønske om blandt andet: Filmaften med gamle film Fortælleklub gerne fra det virkelige liv Mere sang og musik Havearbejde Alle forslagene vil så vidt muligt blive ført ud i livet, både gennem det daglige arbejde i Strandvejens Plejehjem og gennem OS samarbejdsprojekt. Der er godt gang i projektet Bedre samarbejde mellem pårørende og personale på plejehjem, som OS udfører. Foreløbig har 4 plejehjem udviklet projektidéer, som de er ved at iværksætte. Heriblandt Strandvejens Plejehjem i Middelfart, der 25. juni afholdt et succesfuldt idé-møde. Små 60 personer mødte op, og et hav af gode ideer kom på bordet, da Strandvejens Plejehjem inviterede samtlige beboere, pårørende og personale til idémøde og hyggelig middag. Baggrunden for mødet var en erkendelse i BP-rådet og ledelsen af, at man Der blev ivrigt diskuteret på Strandvejens idé-møde, og de gode idéer blev nedfældet på lyserøde sedler. Fra medio august kan projektets metodeovervejelser og idékatalog findes på OS hjemmeside til inspiration for andre plejehjem og BP-råd. 4

5 Spørg OS Som medlem af OS kan du ringe eller maile ind med spørgsmål, der vedrører BP-rådets arbejde eller forhold på plejehjemmet. Kan det passe, at jeg som pårørende ikke må hjælpe til i leve-bomiljøets køkken? En mand ringer for at høre, hvad reglerne er omkring håndtering af mad i køkkenet på levebomiljøer. Han besøger sin kone hver dag på et plejehjem med leve-bomiljø. Han går tit til hånde med fx at skænke saft til beboerne, når personalet ikke har tid, eller medbringer kage til sin kone og de andre beboere. Personalet har nu sagt, at de af hygiejnemæssige årsager ikke vil have, at han deler mad ud eller hjælper til. Kan de tillade sig det? Svar: Omdrejningspunktet for leve-bomiljøer er tit køkkenet, hvor duften af mad kan brede sig i de hjemlige omgivelser, og hvor beboerne afhængig af deres funktionsevne i større eller mindre grad selv kan være med til at lave maden. Køkkener i leve-bomiljøer er omfattet af fødevarelovningen og opfattes som sådan ikke som private hjem. De skal derfor leve op til de gældende regler, som står beskrevet i Fødevarestyrelsens Vejledning om indretning mv. af køkkener i leve- og bomiljøer. Efter kritik af, at kravene til leve-bomiljøernes køkkener var for skrappe, blev vejledningen lavet for at opbløde reglerne, så der både tages hensyn til fødevaresikkerheden og ønsket om en så hjemlig indretning af køkkenområdet som mulig. Leve-bomiljøerne er omfattet af forskellige bestemmelser afhængig af, hvor mange der bor der. Fx er det på leve-bomiljøer med 12 eller færre beboere lederen, der skal sikre, at personalet får de fornødne instrukser i fødevarehygiejne, mens personalet på steder med flere end 12 beboere skal have en decideret uddannelse. Men i dagligdagen gælder de samme regler for alle, nemlig at personalet har ansvaret for, at beboerne instrueres tilstrækkeligt om hygiejne og opfylder de samme krav om personlig renlighed som personalet, når de tilbereder og serverer fødevarer. Fx kræver det hyppig håndvask og passende, rent tøj. Hvert plejehjem har udarbejdet en egenkontrol, som personalet skal følge. Det er procedurer for fx indkøb, rengøring, servering af maden og håndtering af rester. Hvis beboerne er med i madlavningen, skal egenkontrollen indeholde retningslinier for dette: I mange leve- og bomiljøer er der ønske om, at beboerne eller evt. pårørende kan komme og smøre en håndmad i køkkenet. Dette kan selvfølgelig lade sig gøre, uden at det kræver særlig tilladelse fra fødevareregionen. Men det bør være nævnt i egenkontrolprogrammet, at dette kan forekomme og evt. i hvilket omfang det forekommer. Selvom de pårørende kun nævnes i en sidebemærkning, kan vi i henhold til vejledningen ikke se, at der er noget problem med, at de deltager i køkkenets aktiviteter. Det er dog i sidste instans ledelsen, der med fastlæggelsen af regler og procedurer bestemmer, hvem der må deltage, og hvordan. Svaret må derfor være, at såfremt du som pårørende lever op til kravene om personlig renlighed og følger plejehjemmets fastlagte procedurer, burde du kunne deltage i lige så meget madlavning og anden hjælp i køkkenet, som du har lyst til. Du kan finde vejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside Gå ind under institutioner, følg linket leve-bomiljø og find vejledningen under Læs mere. Da vejledningen kun omfatter personale og beboere, opfordrer vi ledere, personale og andre til at byde ind med svar på, hvordan de forholder sig til pårørende. Med venlig hilsen Charlotte Kirchheiner Hansen, projektkonsulent Undersøgelse af BP-rådenes funktion Uddrag af Undersøgelse af tilsyn på plejecentre mv. og af bruger- og pårørenderåd, Socialministeriet, Socialministeriet har undersøgt, hvordan tilsynene fungerer i landets plejecentre. Undersøgelsen har også afdækket den funktion, som BP-rådene har i forhold til tilsynene samt i forhold til hverdagen i plejecentrene. Undersøgelsens konklusion vedrørende BP-rådet som nærdemokratisk institution er, at det har et potentiale for at kunne varetage brugernes og de pårørendes interesser i forhold til plejecentrene, men at en lang række faktorer vanskeliggør realiseringen af dette potentiale. 5

6 Helt overordnet er der et rekrutterings- og kontinuitetsproblem i forhold til BP-råd. Det skyldes dels, at brugerne er højt oppe i alder og oftest fysisk og psykisk svækkede. Desuden er den typiske bruger meget svag ved indflytningen og bor derfor kun på centeret i en kortere periode. Det indebærer, at der også sker en stor udskiftning blandt de pårørende, da de sjældent ønsker at fortsætte, når deres tilknytningsperson i plejecenteret ikke er der længere. Hovedparten af plejecentrene har oprettet et BPråd, og der afholdes normalt 4 møder om året. Møderne har dog ofte karakter af orientering frem for egentlig diskussion og debat mellem leder og bruger/pårørende. En stor del af brugerne og de pårørende i BP-råd oplever dog, at de har mulighed for at give deres mening til kende på BP-rådsmøderne. BP-rådsmøderne har ofte karakter af orientering frem for egentlig diskussion og debat mellem bruger/pårørende og leder Samtidig kender BP-rådene ofte ikke til deres formelle rolle og dermed heller ikke til hvilke områder, de har indflydelse på. Rådets arbejde kompliceres af, at der findes mange brugerråd i relation til plejecentrene, såsom borgerråd, centerråd og aktivitetsudvalg. Hertil kommer en række formelle og uformelle råd og nævn, som er orienteret mod ældreområdet i bred forstand. For brugerne og de pårørende er det svært at finde rundt i de mange råd, og samtidig er det oplevelsen, at der er et vist overlap mellem dem. Endvidere angår medlemmernes engagement ofte primært deres egen pårørende i plejecenteret. Den manglende forståelse af, at de som medlemmer af BP-rådene skal repræsentere de øvrige brugere og pårørende betyder, at der ofte bruges megen tid på enkeltsager, som flytter fokus fra de generelle forhold i plejecenteret. Tre faktorer synes at understøtte BP-rådets arbejde: 1) Lederens støtte og opbakning 2) Medlemmer fra andre råd, fx ældreråd, i BP-rådet 3) En placering i landdistrikterne BP-rådet deltager som råd sjældent i det uanmeldte tilsyn og kun i enkelte tilfælde i det anmeldte tilsyn. Samtidig har BP-rådet ikke en særlig aktiv rolle i forhold til tilsynsrapporterne og kun yderst sjældent udarbejder rådet et høringssvar på tilsynsrapporterne. Det anbefales derfor, at BP-rådet styrkes ved, at der udarbejdes en pjece om rådets opgaver og muligheder i relation til plejecentrene, herunder på hvilke områder, der er bestemmelsesret, medindflydelse og orienteringsret samt rådets formelle rolle i forhold til tilsynene. Der skabes opmærksomhed og synlighed omkring BP-rådets arbejde for at lette rekrutteringen og for at de øvrige brugere og pårørende får et bedre kendskab til rådet og hvad de kan bruge det til. BP-rådet i højere grad tages med på råd og orienteres mere detaljeret om de beslutninger, der har betydning for beboerne, før der bliver truffet beslutninger, således at rådet reelt føler, at de kan få indflydelse på beslutningerne. BPrådsmøderne skal således lægge mere op til en debat med brugerne og de pårørende om plejecenteret, frem for at der primært er tale om en orientering fra ledelsens side. at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem kommunens BP-råd, fx ved 1-2 orienteringsmøder årligt, hvor socialforvaltningen og alle kommunens BP-råd kan være i direkte dialog. I den forbindelse kunne der være oplæg om fx BUM-modellen og tilsynets rolle. Rapporten med tilhørende bilag kan findes på Socialministeriets hjemmeside: Et BP-råd med vision, idégrundlag og spilleregler Ved Thorkild Jakobsen, formand for BP-rådet, Plejecenter Lillevang i Farum. I marts i år blev jeg uden tidligere tilknytning til plejecentret valgt til formand for Lillevangs BP-råd. Jeg vil gerne i det efterfølgende til evt. inspiration for andre fortælle om, hvordan BP-rådet har defineret sin opgave, organiseret arbejdet og om hvilke opgaver vi aktuelt har taget på os. 6

7 BP-rådets vision og mission En gennemgang af referaterne 2 år tilbage og en gennemlæsning af love og bekendtgørelser samt OS-publikationer afdækkede mange indfaldsvinkler til arbejdet. Som følge heraf fremlagde jeg på mit første møde i rådet et oplæg til en vision og mission og et ide- og arbejdsgrundlag for BP-rådets arbejde. BP-rådets vision er herefter at medvirke til, at Lillevang bliver det bedste plejehjem i regionen, medens ide- og arbejdsgrundlaget danner en fælles referenceramme for rådets arbejde. Overordnet set anser BP-rådet Lillevang som servicevirksomhed og tager derfor på eget initiativ alle relevante forhold op, der vedrører centrets pleje og omsorg (serviceopgaverne), centrets interessenter (beboere, de pårørende, samt centrets ledelse og medarbejdere), centrets organisation, systemer og procedurer (serviceorganisationen) samt centrets kultur og filosofi BP-rådet vurderer det sådan, at hver af de 4 forhold alene og tilsammen til stadighed vil være afgørende for plejecenterets image og dermed for mulighederne for bl.a. at tiltrække den rigtige og nødvendige arbejdskraft. BP-rådets ide- og arbejdsgrundlag BP-rådet har med udgangspunkt i sin vision og mission besluttet at fokus skal sættes på, at Lillevangs beboere får den bedst mulige velfærd og en god dagligdag at centret opfattes som en attraktiv arbejdsplads at der skabes en god baggrund for trivsel og arbejdsglæde og at spørgsmål og problemer mellem medarbejdere og ledelse samt i forhold til beboere, pårørende og interessenter finder en løsning, hvor nøgleordet er rettidig omhu. Organiseringen af arbejdet i BP-rådet Arbejdet i rådet er organiseret således, at alle kan deltage efter tid og evner. I det daglige arbejder formanden og 2 medlemmer mere snævert sammen med oplæg til dagsorden og løbende opgaver i rådet. Tidligere blev BP-rådsmøder afholdt ca. 1 gang i kvartalet. BP-rådet holder nu et møde hver måned. Spilleregler Vi var fra start enige om at etablere en god positiv cirkel for BP-rådets arbejde og at det ville være afgørende for sammen at skabe nogle gode resultater for Lillevang plejecenter. Ud fra en forventning om, at rådets medlemmer ville have lidt forskellige baggrunde og dermed forskellige tilgange til arbejdet, udarbejdede BP-rådet et sæt spilleregler, som fastsætter, at der må ikke på forhånd være noget vi ikke kan drøfte at drøftelser skal finde sted i en god og venligstemt tone at formand og centerleder orienteres og gensidigt straks orienterer hinanden om kritiske forhold at et spørgsmål, når det er undersøgt til bunds, afsluttes og sagen henlægges at rådet er loyale over for trufne beslutninger og at konflikter skal forebygges og i øvrigt håndteres uden ophold Aktuelle opgaver BP-rådet har nu haft 4 møder - og har gennem en ønskerunde og brainstorming fået afdækket en hel række af opgaver. Følgende er efter en fælles prioritering udvalgt til gennemførelse i 2007: synliggørelse af BP-rådet over for plejecentrets beboere, pårørende, ledere og medarbejdere udnyttelse af ude- og indendørs arealer centrets rekruttering og kompetenceudvikling kosten på centret aktiviteter i naturen Arbejdet foregår i smågrupper, der selv sætter deres dagsorden og mødefrekvens. Som en af de helt vigtige opgaver har BP-rådet sat fokus på beboernes, de pårørendes, ledelsens og medarbejdernes gensidige forventninger til hinanden. Set fra BPrådets side er de helt afgørende nøgleord tryghed, livskvalitet og værdighed. Det er planen at plejecentrets ledelse og medarbejderne - efter at have drøftet oplægget internt - på et stormøde med beboerne og de pårørende vil drøfte og søge at finde sammen om nogle fælles holdninger, som kan medvirke til at gøre dagligdagen på Lillevang så god som mulig. 7

8 Ny undersøgelse blandt samtlige bruger- og pårørenderåd på vej I 2004 gennemførte OS en spørgeskemaundersøgelse blandt en række BP-råd. Formålet var at bidrage til større viden om rådene og inspirere til yderligere samarbejde mellem plejehjemmenes personale, beboere, brugere og deres familie og venner. På daværende tidspunkt var mange BP-råd stadig famlende omkring deres rolle, organisering og arbejdsopgaver. Der er nu gået nogle år. Hvad er erfaringerne så? Vi ved, at BP-rådene fungerer meget forskelligt. Men hvilke opgaver har BP-rådene særligt succes med? Hvordan rekrutterer de medlemmer? Hvordan organiserer de deres arbejde? Har de et budget, og hvor stort er det? Vi synes, det er på tide igen at få en status på, hvorledes BP-rådene fungerer, fordi denne viden kan være en hjælp i jeres arbejde. I sensommeren 2007 udsender vi derfor spørgeskemaer til samtlige bruger- og pårørenderåd. Hermed kan vi forhåbentlig adressere nogle af de barrierer for rådets arbejde, som også bliver påpeget i Socialministeriets undersøgelse. Er undersøgelsen nu blot en gentagelse af den, Socialministeriet for nyligt har gennemført? Svaret er nej. For det første blev kun et udpluk af plejehjem adspurgt. For det andet var der i undersøgelsen fokus på tilsyn og BP-rådets rolle heri. Vi vil derimod sætte særligt fokus på de menneskelige relationer og ressourcer, der eksisterer i rådene. Har I temaer, I synes er centrale for undersøgelsen, ting I gerne ville vide mere om, må I endelig kontakte os. Lige som sidst bliver der udloddet nogle præmier som tak for deltagelse. Denne gang er det dog ikke rødvin, der står på højkant. I stedet udlodder vi 2 fribilletter til årsmødet for BP-råd, som OS afholder i foråret Vi håber, I tager godt imod initiativet og tager jer god tid til at besvare spørgsmålene! Læs i næste nyhedsbrev TEMA: Hvad kan man som plejehjem forvente af de pårørende? Få forskellige fagpersoners syn på spørgsmålet om, hvad man kan kræve, at familien og vennerne tager sig af, når deres pårørende flytter på plejehjem. Bliv medlem af OS For 240 kroner om året kan jeres bruger- og pårørenderåd blive medlem af OS. Som medlem har I følgende fordele: I kan benytte jer af OS telefoniske rådgivning Alle BP-rådsmedlemmer modtager BPrådsnyhedsbrevet en gang i kvartalet og OSnyhedsbrevet 3 gange årligt I får rabat på årsmødet for bruger- og pårørenderåd og alle OS andre kurser I bliver inviteret til at deltage i projekter, såsom samarbejdsprojektet Til en favorabel pris kan I rekvirere grundkurser i BP-rådets kompetencer og opgaver Kontakt OS for medlemskab Zenia Finderup Valsted eller Irma Peel Ansvarshavende redaktør Torben Larsen, generalsekretær i OS Jernbane Alle 54, 3. sal 2720 Vanløse Tlf

9 9

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Fortegården hvem er vi

Fortegården hvem er vi Fortegården hvem er vi Fortegården er en selvejende institution med aftale med Århus Kommune om drift af 50 plejeboliger. Vi er en udlejningsvirksomhed med 192 lejligheder, hvor man skal være fyldt 62

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere