KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

2 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Oplag: 600 ISBN Tryk: Jungersen Grafisk Bestilling af Årsberetning kan ske på adressen: Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Tlf.: Forside: Motiv fra Middelaldermarked på Kroppedal. Foto: Erling Pultera.

3 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Indholdsfortegnelse Oversigt Kroppedals formål og ansvarsområde... 3 Kroppedal 2008 i tal...6 Hovedtræk i Kroppedals udvikling i Udstillinger og foredrag At nå og forstå det fjerneste: Kroppedals astronomiske udstilling Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle Thorsbro Vandværk i 100 år Taastrup Vandtårn og forsyningsindustri...16 Freden i Høje-Taastrup...16 Motorvejens Hemmeligheder...16 Fyrsten fra Torslunde Andre udstillinger Formidling for børn og unge Skolebesøg...18 Hugin & Munin Klubben på Vestegnen...18 Arkæolog for en dag...19 Kulturjagt.dk...19 Andre formidlingsflader Publikationer Digital formidling...22 Middelaldermarked i Vestskoven Arkiverne: Status og fremtid Lokalhistorisk Samling, Albertslund Byhistorisk Samling og Arkiv, Høje-Taastrup Herlev Kommunes Lokalarkiv Ishøj Lokalhistoriske Arkiv Lovpligtige opgaver Arkivering...26 Sagsbehandling...26 Tilsynet med Fredede Fortidsminder Udgravninger Samlingerne Erhvervelser og fund...28 Konservering...28 Registrering...29 Forskning og undersøgelser Dansk astrometri fra 1950 til i dag...30 Københavns Vestegn - et nyt magtcenter...30 Fingerplanen Identitet og By

4 Markedsføring og Presse Markedsføring Pressedækning Et blik mod 2009 Fyrsten fra Ishøj - ansigt til ansigt...34 Astronomiens År...34 Andre højdepunkter...34 Bilag Bestyrelse...36 Repræsentantskab Personale

5 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Oversigt Kroppedals formål og ansvarsområde Kroppedal er et selvejende statsanerkendt museum, som blev stiftet i 2002 af Kulturministeriet, Københavns Amt og Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Museet arbejder indenfor tre hovedfelter - Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. I Kroppedals virke indgår også fire lokale samlinger og arkiver: Lokalhistorisk Samling Toftekærgård (Albertslund), Herlev Kommunes Lokalarkiv, Byhistorisk Samling og Arkiv Blaakildegaarrd (Høje-Taastrup) og Ishøj Lokalarkiv. Sikring af kulturarven Kroppedal har en række ansvarsområder og lovpligtige opgaver, som museet i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og kommunerne løser i henhold til museumsloven: 3

6 Astronomi Som museum for dansk astronomi har Kroppedal til opgave at sikre astronomiens historie for nutiden og eftertiden. Gennem en aktiv formidlingsindsats bestræber museet sig også på at udbrede den generelle interesse for naturvidenskab. Nyere Tid Kroppedal rådgiver 14 kommuner om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Dertil skal museet gennem undersøgelser og indsamlinger aktivt bidrage til at kaste lys over moderne kulturhistorie. Arkæologi Kroppedals arkæologer arbejder i 16 kommuner i hovedstadsområdet for at afdække og sikre kulturarven. Dertil fører museet også tilsyn med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden, der indbefatter Bornholm. Lokalhistorie Kroppedal er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner, og indgår i driften af lokalarkiverne i Herlev og Ishøj. Formidling af kulturarven Alle de opgaver museets medarbejdere løser har i sidste ende til formål at formidle viden og oplevelser til borgerne. Museets formidling skal være vedkommende, ikke blot for de særligt interesserede, men for den almindelige borger, uanset alder og baggrund. 4

7 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arkæologisk udgravning ved Smørum Kirke 5

8 Kroppedal 2008 i tal Besøg på Kroppedals udstillingssteder Museet Blaakildegaard Toftekærgård Eksternt Samlet Besøg på Samlet Besøg 2008 fordelt på besøgsformer Internt Eksternt Alm. udstillingsbesøg Arkivbesøg Foredrag Omvisninger Møder og seminarer Skoletjeneste Særarrangementer Samlet heraf børn & unge Oversigt over udvalgte aktiviteter i 2008 Formidling Opsatte udstillinger 9 Foredrag 14 Omvisninger 27 grupper Skolebesøg 47 klasser Lovpligtige opgaver Arkivering 671 arkivfonde Arkæologiske undersøgelser 19 Modtagne byggesager Modtagne lokalplanforslag 108 Tilsete fredede fortidsminder 228 6

9 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Udvalgte økonomiske nøgletal 2008 Samlet omsætning Heraf driftstilskud: Albertslund Kommune Høje-Taastrup Kommune Staten Samlede omkostninger Heraf: Administration Formidling & Udstillinger Personale Samlingerne Opnået ekstern finansering 2008 Fyrsten fra Ishøj (arkæologisk særudstilling i 2009) Ishøj Kommune Rekonstruktion Nordea Vest Animation Københavns Vestegn - et nyt magtcenter (arkæologisk publikation) KUAS (rådighedssum) Udgivelse Augustinusfonden Udgivelse Salewicz og hustrus fond Polske forskningsbidrag Sjællands jernalder (arkæologisk publikation) KUAS (rådighedssum) Forskersymposium Andre forskningsmidler KUAS (rådighedssum) C14 dateringer m.m Longomontanus, Astronomia Danica (astronomisk anskaffelse) KUAS (hastesum) Erhvervelse Dansk astrometri fra 1950 til i dag (astronomisk forkningsprojekt) KUAS (rådighedssum) Materialeindsamling Elektronisk registrering af museumsgenstande KUAS (registreringspulje) OCR-scanning Samlet ekstern finansiering

10 Hovedtræk i Kroppedals udvikling i 2008 En modernisering af Kroppedal synes nu indenfor rækkevidde. I samarbejde med museets primære tilskudsydere, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner, og med støtte fra fonde, er det hensigten at gennemføre 1. etape af museets udbygning. Dette vil ske med opførelse af en ny udstillingsbygning, en multimediesal og en renovering af de eksisterende bygninger. I projektet indgår også etableringen af et astronomisk folkeobservatorium. Projektet vil markant styrke museets arbejdsbetingelser med det primære formål at øge og kvalificere formidlingen overfor borgerne. Det er stadigvæk museets hensigt at invitere flere af Vestegnens kommuner til at deltage i et samarbejde om driften af Kroppedal og medvirke til museets videre udbygning. Forhåbentlig vil den forestående 1. etape af museets modernisering kunne medvirke til at skærpe denne interesse. Nye kommunale samarbejdspartnere Sideløbende med bestræbelserne på at skabe tilslutning til et nyt museum og dermed en koordineret forvaltning og formidling af Vestegnens kulturarv, har Kroppedal forhandlet med de omkringliggende kommuner om indgåelse af samarbejdsaftaler. Kommunerne er blevet tilbudt samarbejde om arkivdrift, skoletjeneste og formidlings- og dokumentationsprojekter som specifikt tager afsæt i den enkelte kommunes kulturhistorie. Således er der fra efteråret 2008 indgået samarbejdsaftaler med to kommuner, Ishøj og Herlev. For begge kommuners vedkommende omfatter aftalen drift af kommunernes lokalarkiver. Ishøj Kommune har endvidere indgået aftale om skoletjeneste, lokal udstillingsvirksomhed og udvikling af Thorsbro Vandværk som platform for formidling af kommunens og Vestegnens forsyningsindustri. Fra 2009 forestår museet, med de to arkiver i Albertslund og Høje-Taastrup, således driften af i alt fire arkiver. Dette sker med ressourcemæssig og faglig support fra Kroppedal og i respekt for det enkelte arkivs egenart og prioriteringer. Aftalerne sikrer samtidig en rationel, koordineret drift af arkiverne som traditionelt er forholdsvis ressourcesvage. I 2009 vil museet vil museet tage kontakt til andre kommuner primært med henblik på at indgå af taler om arkivdrift og lokalbaseret formidling. Formidling Der blev i 2008 særligt lagt vægt på to områder; skoletjeneste og digital formidling. 8

11 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Undervisning overfor skolebørn og unge under uddannelse nyder høj prioritet for museet. Der er i løbet af året blevet udarbejdet nyt undervisningsmateriale indenfor fagområderne oldtid og astronomi og materialet er blevet distribueret til folkeskolerne i en række kommuner. Især i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner er skoletjenesten blevet omhyggeligt markedsført, hvilket har medført en stigning i antallet af besøg fra skolerne i forhold til året før. Frekvensen af børn og unge der besøger museet i uddannelsesregi er dog endnu langt fra tilfredsstillende, og der vil derfor i 2009 blive gjort en målrettet indsats for at styrke kontakten til skoler, gymnasier og andre uddannelsessteder. I 2007 gennemgik museets hjemmeside en gennemgribende modernisering med det formål at udvikle hjemmesiden som en integreret del af museets formidling og markedsføring. Blandt andet blev museets nyhedsbrev digitaliseret. Dette medførte et samlet besøgstal på hjemmesiden på ca I 2008 blev hjemmesiden yderligere forbedret, og der kunne ved udgangen af året konstateres et besøgstal på over I dag er hjemmesiden en uundværlig platform for kontakten med museets brugere. Udvalgte highlights I påsken åbnede to nye udstillinger på Kroppedal; særudstillingen Bønder, stormænd og skidne grumkarle om middelalderen på Vestegnen og ikke mindst en nyopsætning af museets permanente astronomiske udstilling Verdensrummets mekanik Ole Rømer og dansk astronomihistorie. Den første weekend i juni dannede Kroppedal ramme om Danmarkshistorien i Vestskovens årlige arrangement. I løbet af en weekend afholdtes et stort middelaldermarked hvor de besøgende blandt meget andet kunne opleve ridderturneringer, våbendemonstration, modeopvisning, musik og sang og demonstration af datidens håndværk. Danmarkshistorien i Vestskoven og Kroppedal var med ansatte og frivillige fra blandt andet Vikingelandsbyen i Albertslund, Middelalderlandsbyen i Brøndby og museet over to dage vært for over 2500 gæster. Thorsbro Vandværk i Ishøj kunne i 2008 fejre jubilæum. I 100 år har vandværket leveret drikkevand til omegnens befolkning. I dag springer vandet stadig fra værket som samtidig er et af Vestegnens mest markante industriminder. I anledning af jubilæet gennemførte Kroppedal en række foredrag på værket, og museet udgav i samarbejde med Thorsbro Museumsforening og Ishøj Kommune en publikation om stedet. Jubilæumsdagen blev fejret med deltagelse af over 300 gæster. 9

12 Særlige faglige projekter I 2007 udgravede museets arkæologer en exceptionel rig jernaldergrav ved Torslunde I Ishøj. Fundet vakte stor opmærksomhed og den gravlagte fik hurtigt tilnavnet Fyrsten fra Ishøj. I 2008 er der pågået en omfattende bearbejdning af fundet i form af konservering af de mange genstande i graven, knoglebestemmelser og andre undersøgelser en proces der har medført samarbejde med arkæologer fra andre museer og universiteter, fysiske antropologer, retsmedicinere og naturvidenskabsfolk. Dette store arbejde er bl.a. sket for at kunne udstille fyrsten på Kroppedal i Efter i 2007 at have sat fokus på Vestegnens industriarv, et arbejde som bl.a. kom til udtryk i form af publikationen Industrihistorier på Vestegnen, gik museet i 2008 i gang med at formulere en ny og bredere ramme for det fremtidige arbejde med den nyeste kulturhistorie. Det var vigtigt at formulere et overordnet tema som kunne tjene som fællesnævner for samtlige Vestegnens kommuner, som over en årrække ville kunne danne ramme om museets forskning og undersøgelsesvirksomhed og meget vigtigt; et projekt der i kraft af aktualitet og appel ville kunne skabe bred interesse. Fingerplanen har siden 1947 været den administrative og politiske ramme for udviklingen i hele Københavns Omegn. Den har dikteret by- og industriudvikling, infrastruktur og kommunikation og har i høj grad været medbestemmende for den særlige kulturhistorie og identitet der har præget Vestegnen i over 50 år. Fingerplanen er derfor en oplagt projektramme for formidlingen af Vestegnens nyeste kulturhistorie. I foråret 2009 vil projektet blive endeligt defineret og derefter præsenteret for offentligheden. Allerede i 2008 er der imidlertid blevet iværksat kulturarvsprojekter som vil udfolde sig i 2009; som del af et større samarbejde med Kulturarvsstyrelsen vedrørende dokumentation af Storkøbenhavns industrikvarterer indgår museet i et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune om industrilandskaber i Hedehusene. I samarbejde med Albertslund Kommune indgår museet i to projekter henholdsvis om institutionsliv i kommunen og om identifikation af kulturarven i bydelen Albertslund Syd. Ny intern struktur Den 1. januar 2008 gik museet i gang med at introducere en ny organisationsstruktur. Formålet med denne nye struktur er at fastholde og udvikle museets strategier, at sikre en høj faglighed og effektivitet i virksomheden og at fremme tværfaglighed og samarbejde. Effekten heraf er en decentral struktur, hvor flest mulige ansvarsområder er uddelegeret i organisationen og at alle medarbejdere har andel i projekt- og 10

13 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi udviklingsaktiviteter. Den nye organisation har nu fungeret i over et år og ud over mindre naturlige justeringer og tilpasninger har implementeringen været en målbar succes; dagligdagen er i dag i højere grad end tidligere præget af effektivitet og samarbejde, og tilfredsheden blandt medarbejderne er øget markant. Arkiver Enhedsleder: Lars Spatzek Astronomi Enhedsleder: Karin Tybjerg Lovpligtigt arbejde Enhedsleder: Anne Hansen Fundraising Enhedsleder: Peter Sorenius Tværgående aktiviteter Enhedsleder: Linda Boye Formidling & Markedsføring Drift Udstillinger Ledelse og administration: Museumschef: Lars Buus Administrationschef: Mette Bratlann Strategisk partnerskab I slutningen af året blev der etableret kontakt mellem Kroppedal og to andre kulturhistoriske museer, Museerne Vordingborg og Nordjyllands Historiske Museum, med henblik på at sondere muligheden for at indgå et strategisk partnerskab. De 3 museer har alle en vis størrelse, har omfattende aftaler med Kulturarvsstyrelsen om varetagelse af lovpligtige opgaver, herunder tilsyn med fredede fortidsminder og samarbejder med tilskudskommuner om varetagelse af den lokale kulturarv. I 2009 vil museerne indgå et partnerskab, der både på det faglige og forvaltningsmæssige plan gennem benchmarking, vidensdeling og fælles vidensudvikling skal kvalificere museerne og deres samarbejde med kommuner og kulturarvsstyrelse. 11

14 Udstillinger og foredrag I 2008 opsatte Kroppedal ni større og mindre udstillinger og afholdt eller arrangerede fjorten foredrag. Udstillinger i /2-29/2 Freden i Høje-Taastrup Høje-Taastrup Rådhus og Taastrup Bibliotek 27/2-1/8 Vejnavne i Høje-Taastrup Blaakildegaard 3/3-27/4 Fyrsten fra Torslunde Ishøj Kulturcafé fra 15/3 Verdensrummets Mekanik Kroppedal 15/3-30/12 Bønder, Stormænd og Kroppedal Skidne Grumkarle 17/6-31/7 Vand i Højden Blaakildegaard fra 1/7 Motorvejens Hemmeligheder Naturcenter Herstedhøje 5/9-30/12 Det er ikke kun gas Blaakildegaard 24/9-30/12 Affaldets Stemmer Blaakildegaard Foredrag i /3 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Ishøj 26/3 Værebro Å Arkæologi Værløse 27/3 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Albertslund 27/3 Middelalderens Verdensbillede Astronomi Kroppedal 3/9 Om tidernes begyndelse* Astronomi Kroppedal 4/9 Koleraepidemi, brandkorps og Thorsbro Vandværk* Nyere Tid Thorsbro Vandværk 11/9 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Thorsbro Vandværk 18/9 Thorsbro Vandværk i 100 år 25/9 Om Tycho Brahes liv på Hven og død i Prag* Nyere Tid Astronomi Thorsbro Vandværk Kroppedal 7/10 Sorte huller i Schweiz* Astronomi Kroppedal 8/10 Frederikssundmotorvejen Arkæologi Glostrup 21/10 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Sorø 25/10 Arkæologi fra teori til Arkæologi Herlev praksis 5/11 Værebro Å Arkæologi Slangerup * Eksterne foredragsholdere. 12

15 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi At nå og forstå det fjerneste: Kroppedals astronomiske udstilling I 2008 fik Kroppedal ny astronomisk udstilling, Verdensrummets Mekanik: Ole Rømer og dansk astronomi. Ole Rømer Museets udstilling havde stået i 25 år, og vi havde længe set frem til at lave en genopsætning og nyfortolkning af museets astronomiske samling. En kilde til inspiration var et lille stik fra 1793 af den engelske digter og kunster William Blake. To mænd står med en lang stige, som de rækker mod Månen. Under billedet står der: I want - Jeg vil ha. Det er altså menneskelige ønsker, som driver værket i astronomien. Udstillingen viser, at astronomien ikke er så fjern som de stjerner den beskriver. Den er et produkt af menneskers drømme, praktiske problemer, og kulturelle finurligheder. Nogle af målene med udstillingen var: At gengive kompleksitet uden utilgængelige tekniske forklaringer. At fremmane både det nære og det mærkværdige ved astronomien og astronomerne. At åbne astronomiens univers snarere end at indlære astronomiske fakta. At bygge bro mellem historie og naturvidenskab. 13

16 Udstillingens to dele giver to veje ind i astronomien. Den ene tager udgangspunkt i astronomiens verden med temaer som Tid, Observationer, Kikkerter, Modeller. Hvordan laves stjernekort, hvad kræves af en god observatør og hvad viser vores modeller af universet? Den anden del tager udgangspunkt i historien og følger med Ole Rømer som fokuspunkt dansk astronomi fra Tycho Brahe til det 20. århundredes astrofysik. Astronomien bliver en del af historien ligesom astronomerne tilpassede sig de verdener de levede i: fra Brahe som hofastrolog og Rømer som politidirektør til Bengt Strömgren som professionel astrofysiker. En åben arkitektur med enkle montrer lader genstandene stå frem og leder samtidig udstillingsgæsten rundt. Når man dykker ned i udstillingen afslører grafikken essentielle detaljer i astronomens arbejde: tandhjul, observationsdata, spektrallinjer, og kort. 14

17 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Naturvidenskabens historie bliver tit fremstillet som et enkelt spor mod sandheden. Det billede har vi forsøgt at komplicere lidt, og Verdensrummets Mekanik viser, at astronomiens historie har farve, krop og vildveje. Virtuelle Verdensbilleder Udstillingen er kædet sammen med en virtuel udstilling, Virtuelle Verdensbilleder, som både bruges til at give information i den fysiske udstilling og findes på nettet. Computerens skærmbillede projiceres på væggen, så gæsterne kan følge hinandens søgninger. Genstandene er nyfotograferede, så man kan gå tæt på detaljer, som ikke kan ses i montrerne. Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle I 2008 opsatte Kroppedal for første gang en udstilling om middelalderen. Omdrejningspunktet var de mange middelalderfund museets arkæologer har gjort gennem årene, og som aldrig før er blevet udstillet samlet. Fokus var lagt på liv og død i hovedstadsområdet fra før, der var noget, der hed København. I forbindelse med udstillingen udbød skoletjenesten et undervisningsforløb for skoler i Albertslund og Høje-Taastrup. Sammen med kulturinstitutioner i Herlev og Middelalderlandsbyen i Brøndby blev der endvidere afholdt en række arrangementer året igennem, kulminerende med Middelmarkedet på Kroppedal (se neden for). Thorsbro Vandværk i 100 år Den 26. september 1908 begyndte Københavns Vandforsyning at pumpe vand ind til københavnerne fra Værket ved Thorsbro. I samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening og Ishøj Kommune fejrede Kroppedal jubilæet med tre foredrag, et stort jubilæumsarrangement og en 15

18 jubilæumsbog. I forbindelse med jubilæet udbød skoletjenesten et undervisningsforløb for skoler i Ishøj. Taastrup Vandtårn og forsyningsindustri Taastrup Vandtårn er et interessant historisk og arkitektonisk bygningsværk. Takket være Foreningen Taastrup Vandtårn og en række fonde, er det lykkedes at redde tårnet. I 2009 overtager Kroppedel og Foreningen driften af tårnet i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, og det er hensigten, at tårnet fremover skal danne ramme om oplevelser og formidling. Arkivet på Blaakildegaard viste i 2008 udstillingen Vand i Højden om vandtårnet, samt udstillingen Det er ikke kun gas, der formidlede forsyningsindustriens første år i Taastrup, hvor Taastrup blev en rigtig by med bygas, vandtårn, vandværk, elværk og kloakering. I forbindelse med tårnets 100 års jubilæum, deltog Blaakildegaard endvidere med tårnpanorama og en mindre fotoudstilling. Freden i Høje-Taastrup I 2008 var det 350 år siden, Danmark og Sverige indgik Roskildefreden. Selve fredsforhandlingerne fandt sted i præstegården i Høje-Taastrup, som nogle februardage i 1658 blev draget ind i storpolitikkens malstrøm. I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og en række lokale foreninger markerede Kroppedal og Blaakildegaard Freden i Høje-Taastrup gennem udstillinger og arrangementer. Til blev der udarbejdet baggrundsmateriale og en samling af kildemateriale. Motorvejens Hemmeligheder I forbindelse med anlæggelsen af den nye Frederikssundssmotorvej foretager Kroppedal meget omfattende udgravninger, der blandt andet har 16

19 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi afdækket langhuse fra jernalderen. I samarbejde med Vejdirektoratet blev der på Narturcenter Herstedhøje etableret en udstillling om motorvejsudgravningerne. Museet bidrog også til Vejdirektoratets udgivelse Motorring 3. Udvidelse af Bymotorvejen fra Jægersborg til Holbækmotorvejen. Endvidere blev der i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Kroppedal produceret en kort film om de arkologiske udgravninger langs Frederikssundmotorvejen. Filmen kan ses på både og på Fyrsten fra Torslunde I Torslunde i Ishøj fandt Kroppedals arkæologer en fyrstegrav med rige, især romerske gravgaver. I samarbejde med Ishøj Kommune viste Kroppedal en udstilling i Ishøj Kulturcafé, hvor publikum fik mulighed for at se den del af fundene, der var klar til at blive udstillet. Derudover holdt Kroppedal fire foredrag om fundet i hhv. Albertslund, Ishøj og Sorø. Andre udstillinger Blaakildegaard opsatte endvidere to mindre udstillinger: Vejnavne i Høje-Taastrup og Affaldets Stemmer, sidstnævnte et lån fra Bymuseet i København. 17

20 Formidling for børn og unge Skolebesøg Kroppedals skoletjeneste er gratis for undervisningsinstitutioner i tilskudskommunerne Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj. Takket være et samarbejde med Middelalderlandsbyen i Brøndby tog Kroppedal også imod flere klasser fra Brøndby. Der blev i 2008 afholdt fire egentlige skoleforløb. Eventyrlige middelalder (april-maj). Forløb i forbindelse med særudstillingen Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle Middelalderen (september). Samarbejde med Middelalderlandsbyen i Brøndby for skoler i Brøndby Kommune. Thorsbro Vandværk (september). Omvisning på værket og vandaktiviteter for skoler i Ishøj Kommune. Kulturjagt.dk (oktober). Besøg på Blaakildegaard for de involverede skoler i Høje-Taastrup Kommune. I alt 47 klasser med elever og lærere fik skoleomvisninger på museet, Thorsbro Vandværk og Blaakildegaard. Dertil kommer klasser, som ikke bestilte en omvisning, og en række lærergrupper, som er blevet omvist på museet. Skoleomvisninger 2008 Kommune Klasser Elever Albertslund Brøndby Egedal Gladsaxe 3 74 Glostrup 1 20 Høje-Taastrup Ishøj Andre 3 58 Samlet Hugin & Munin Klubben på Vestegnen Hugin & Munin på Vestegnen er et fritidstilbud til børn og unge fra 8-15 år i Albertslund, Egedal og Høje-Taastrup Kommuner. Der blev i 2008 afholdt fem arrangementer, deriblandt en overnatning i forbindelse med Middelaldermarkedet. 18

21 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arkæolog for en dag Den 8. og 9. juli inviterede Kroppedal børn fra Albertslund til at deltage i en arkæologisk udgravning i Glostrup. Arrangementet indgik i kommunens sommeraktiviteter. Kulturjagt.dk Sådanne samarbejder vil jeg gerne se flere af fremover, og Det er første gang elever har skrevet historie på denne måde, og I er rollemodeller for andre landet over. Det var lovord fra Kulturminister, Carina Christensen, da blev lanceret i Høje-Taastrup Kommunes Byrådssal i marts I efteråret og vinteren 2008 arbejdede godt 100 elever og deres lærere med at skrive og formidle lokalhistorie til nettet. Eleverne kom fra Grønhøjskolen, Hedehusene Skole og Selsmoseskolen i Høje-Taastrup. De var fordelt på fire klasser fra 6. til 9.. Modelforsøget har foldet sig ud som et samarbejde mellem kommunens Fritid og Kultur, Institutions- og Skolecenter og Kroppedal Museum. Webmasteren var udlånt fra Bibliotekerne. Undervejs har projektet samarbejdet med kommunens Billedskole og Musikskole, samt haft kontakt til og samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter. Disse kunne bidrage med udviklingen af grafiske løsninger til hjemmesiden og skabe indhold i den Historiefestival med temaet Identitet, der blev afholdt for de unge i november Det mangfoldige kulturelle bud kom bl.a. til udtryk inden for lyrik og rap, samt kunst og dagbog. Alle produkter fra festivalen er siden kommet med på websitet. 19

22 Projektet er et eksempel på et ABM-samarbejde tilføjet et S for skole. Netop denne nye samarbejdsform med skolerne, der bygger på brugerdreven innovation og dialog, har været omdrejningspunktet for hele projektet. På skolerne ønsker man at forny undervisningsformer og finde nye kilder til at give eleverne viden og kundskaber. Eleverne fandt hurtigt ud af at bruge det lokalhistoriske arkiv. Her fandt de gamle fotografier og arkivalier. De oplevede, at historien de undersøgte, var med til at få dem til at reflektere over deres egen historie. Der går mange elever af nydansk herkomst på Høje-Taastrups skoler. Ved at arbejde med historien fandt klasserne frem til, at ingen kunne følge deres slægt mere end to generationer tilbage i dette område. De var faktisk alle, nydanskere som gammeldanskere, tilflyttere! På andre områder viste det sig, at lærere og konsulenter fra Fritid og Kultur og PUC havde mange fælles interesser. En simpel skattejagt blev udviklet til et GPS-løb. Udstyr og tanker blev forenet, og eleverne oplevede en test af viden i en anden form end opgaveløsning normalt indebærer. For at løse opgaven med GPS måtte eleverne også ud af klasseværelset og lære om historien, hvor den har udspillet sig. Nu er websitet tilgængeligt på som nye elever fremover skal arbejde videre med. 20

23 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Andre formidlingsflader Publikationer Linda Boye: Bosættelsesmønstre på Østsjælland., Öresund Barriär eller Bro? Centrum for Danmarksstudier 18. Makadam 2008, s Niels Geckler, 15 temasider om brand- og redningsvæsenets historie til Ramus Dahlberg, Små og store ulykker. Kbh Anne B. Hansen, Arkæologer afslører Gladsaxes fortid, Motorring 3. Udvidelse af Bymotorvejen fra Jægersborg til Holbækmotorvejen, s Vejdirektoratet Rune Iversen, Hvem var hvem i yngre stenalder?, H. Lyngstrøm, M. P. Baastrup, O.T.K. Hansen, E.B. Petersen og B. Storgaard (red.), Roser fra Betonslummen. 19 arkæologiske essays. Kbh. 2008, s Bente og Jens Henrik Jønsson, Smørumovrefundet og Frederik 7.s oldsagssamling på Jægerspris Slot, Nyt om Gammelt, 32. årgang nr. 4, s Ølstykke Historiske Forening Mette Brosolat Ohlsen, Sten- og jorddiger. Et bevaringsværdigt element i kulturlandskabet, Årsskrift 2008 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv. Lene Skodborg, Børn i historien, Børneavisen dotcom nr. 19 (2008), medforfatter. Lene Skodborg, Værket ved Thorsbro Thorsbro Vandværks Museumsforening og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening Lotte Reedtz Sparrevohn, Værebro Ådal fra oldtid til vikingetid, Levende lokalhistorie. Stenløse Historiske Forening , red. Nils Erik Andersen. Stenløse Historiske Forening Karin Tybjerg, Evidence. Cambridge University Press 2008 (medredaktør og forfatter til Introduktion). Karin Tybjerg, Aineias Tacticus, Apollodoros of Damaskos, Athenaios Mechanicus, Biton, Heron of Alexandria, Ktesibios og Philon of Byzantium i P. Keyser og G. L. Irby-Massie (red.), Biographical Encyclopedia of Ancient Scientists, Routledge

24 Digital formidling I 2008 havde Kroppedals hjemmeside besøg foretaget af godt unikke brugere - en fremgang på mere end 60% i forhold til Hjemmesiden tjener tre formål: Information til Kroppedals brugere Markedsføring og pressemeddelelser Vidensportal Sitet blev videreudviklet for at gøre det mere overskueligt og brugervenligt, bl.a. for svagtseende. Endvidere blev det udbygget, således at det udgør godt 500 sider. Det gjaldt især i forhold til sitets funktion som vidensportal. Blandt sider, som blev tilføjet eller videreudviklet, kan nævnes: Arkæologisk Leksikon, hvor museet formidler arkæologisk viden i et let tilgængeligt sprog med mange illustrationer. Historiske steder i Albertslund. En tilsvarende side for Høje-Taastrup, som blev udviklet i 2007 viste, at der var stor interesse for små artikler om den enkelte kommunes historiske steder. Artiklerne er skrevet af de lokale arkiver og samlinger og gør flittigt brug af arkivernes billedsamlinger. Anden digital formidling I forbindelse med genopsætningen af den astronomiske udstilling, udviklede museet Virtuelle Verdensbilleder, en digital formidlingsplatform i udstillingen (se side 15). Kulturjagt.dk er et overvejende digitalt formidlingsprojekt med børn og unge som målgruppe (se side 19). 22

25 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Middelaldermarked i Vestskoven Temaet for 2008-udgaven af Danmarkshistorien i Vestskoven var Middelaldermarked i Vestskoven. Det blev afholdt 31. maj og 1. juni på Kroppedal og var med over 2500 gæster museets mest besøgte arrangement til dato. I arrangementet deltog opvisningsgrupperne Non Nomen og Insanis Solis, middelalderbandet Gavn, Middelalderlandsbyen i Brøndby, Roskilde Slagteriskole og Vikingelandsbyen i Albertslund. 23

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18 Skoletjenesten 2012 2013 indhold ARKÆOLOGI Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomi Ole Rømer 19 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Kroppedal Museum Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Årsberetning 2010 Redaktion Mette Bratlann Ansvarshavende Lars Buus Layout Signe Bisgaard Nielsen ISBN 978-87-993025-5-0 Kroppedal Museum Kroppedals

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2009 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Forside: Signe Bisgaard

Læs mere

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne.

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. FORNY DIN FORSTAD. KROPPEDAL MUSEUM Afrapportering til KUAS Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. Projektets titel Forny

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Publikationer i lange baner

Publikationer i lange baner af Susanne Klingenberg, Kulturstyrelsen Publikationer i lange baner Det er ved at være en tradition, at der efter større offentlige anlægsarbejder bliver udgivet en publikation, der fortæller om resultaterne

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014

Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014 Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014 Kroppedals mission og vision Kroppedal er et statsanerkendt kulturhistorisk museum der er godkendt efter Museumslovens 15. Museet er en selvejende institution og

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted Når du tager toget i Danmark, rejser du gennem nutiden, men du er også på rejse i fortiden. Langs skinnerne kan du se gravhøje, diger, gårde og landskabstyper, der alle fortæller en historie om, hvordan

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

nmlkji nmlkj 16903 TAK Kroppedal Museum mette.bratlann@kroppedal.dk Kroppedals Allé 3 2630 Taastrup Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 16903 TAK Kroppedal Museum mette.bratlann@kroppedal.dk Kroppedals Allé 3 2630 Taastrup Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117328 Formularens ID: 494 Sendt til: mette.bratlann@kroppedal.dk Sendt: 17-12-2010 13:48 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Besøg på Kroppedal Museum Fyrsten fra Ishøj Temaer i udstillingen Det foreliggende skolemateriale kan bruges som forberedelse til et besøg

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere