KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

2 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Oplag: 600 ISBN Tryk: Jungersen Grafisk Bestilling af Årsberetning kan ske på adressen: Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Tlf.: Forside: Motiv fra Middelaldermarked på Kroppedal. Foto: Erling Pultera.

3 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Indholdsfortegnelse Oversigt Kroppedals formål og ansvarsområde... 3 Kroppedal 2008 i tal...6 Hovedtræk i Kroppedals udvikling i Udstillinger og foredrag At nå og forstå det fjerneste: Kroppedals astronomiske udstilling Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle Thorsbro Vandværk i 100 år Taastrup Vandtårn og forsyningsindustri...16 Freden i Høje-Taastrup...16 Motorvejens Hemmeligheder...16 Fyrsten fra Torslunde Andre udstillinger Formidling for børn og unge Skolebesøg...18 Hugin & Munin Klubben på Vestegnen...18 Arkæolog for en dag...19 Kulturjagt.dk...19 Andre formidlingsflader Publikationer Digital formidling...22 Middelaldermarked i Vestskoven Arkiverne: Status og fremtid Lokalhistorisk Samling, Albertslund Byhistorisk Samling og Arkiv, Høje-Taastrup Herlev Kommunes Lokalarkiv Ishøj Lokalhistoriske Arkiv Lovpligtige opgaver Arkivering...26 Sagsbehandling...26 Tilsynet med Fredede Fortidsminder Udgravninger Samlingerne Erhvervelser og fund...28 Konservering...28 Registrering...29 Forskning og undersøgelser Dansk astrometri fra 1950 til i dag...30 Københavns Vestegn - et nyt magtcenter...30 Fingerplanen Identitet og By

4 Markedsføring og Presse Markedsføring Pressedækning Et blik mod 2009 Fyrsten fra Ishøj - ansigt til ansigt...34 Astronomiens År...34 Andre højdepunkter...34 Bilag Bestyrelse...36 Repræsentantskab Personale

5 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Oversigt Kroppedals formål og ansvarsområde Kroppedal er et selvejende statsanerkendt museum, som blev stiftet i 2002 af Kulturministeriet, Københavns Amt og Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Museet arbejder indenfor tre hovedfelter - Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. I Kroppedals virke indgår også fire lokale samlinger og arkiver: Lokalhistorisk Samling Toftekærgård (Albertslund), Herlev Kommunes Lokalarkiv, Byhistorisk Samling og Arkiv Blaakildegaarrd (Høje-Taastrup) og Ishøj Lokalarkiv. Sikring af kulturarven Kroppedal har en række ansvarsområder og lovpligtige opgaver, som museet i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og kommunerne løser i henhold til museumsloven: 3

6 Astronomi Som museum for dansk astronomi har Kroppedal til opgave at sikre astronomiens historie for nutiden og eftertiden. Gennem en aktiv formidlingsindsats bestræber museet sig også på at udbrede den generelle interesse for naturvidenskab. Nyere Tid Kroppedal rådgiver 14 kommuner om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Dertil skal museet gennem undersøgelser og indsamlinger aktivt bidrage til at kaste lys over moderne kulturhistorie. Arkæologi Kroppedals arkæologer arbejder i 16 kommuner i hovedstadsområdet for at afdække og sikre kulturarven. Dertil fører museet også tilsyn med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden, der indbefatter Bornholm. Lokalhistorie Kroppedal er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner, og indgår i driften af lokalarkiverne i Herlev og Ishøj. Formidling af kulturarven Alle de opgaver museets medarbejdere løser har i sidste ende til formål at formidle viden og oplevelser til borgerne. Museets formidling skal være vedkommende, ikke blot for de særligt interesserede, men for den almindelige borger, uanset alder og baggrund. 4

7 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arkæologisk udgravning ved Smørum Kirke 5

8 Kroppedal 2008 i tal Besøg på Kroppedals udstillingssteder Museet Blaakildegaard Toftekærgård Eksternt Samlet Besøg på Samlet Besøg 2008 fordelt på besøgsformer Internt Eksternt Alm. udstillingsbesøg Arkivbesøg Foredrag Omvisninger Møder og seminarer Skoletjeneste Særarrangementer Samlet heraf børn & unge Oversigt over udvalgte aktiviteter i 2008 Formidling Opsatte udstillinger 9 Foredrag 14 Omvisninger 27 grupper Skolebesøg 47 klasser Lovpligtige opgaver Arkivering 671 arkivfonde Arkæologiske undersøgelser 19 Modtagne byggesager Modtagne lokalplanforslag 108 Tilsete fredede fortidsminder 228 6

9 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Udvalgte økonomiske nøgletal 2008 Samlet omsætning Heraf driftstilskud: Albertslund Kommune Høje-Taastrup Kommune Staten Samlede omkostninger Heraf: Administration Formidling & Udstillinger Personale Samlingerne Opnået ekstern finansering 2008 Fyrsten fra Ishøj (arkæologisk særudstilling i 2009) Ishøj Kommune Rekonstruktion Nordea Vest Animation Københavns Vestegn - et nyt magtcenter (arkæologisk publikation) KUAS (rådighedssum) Udgivelse Augustinusfonden Udgivelse Salewicz og hustrus fond Polske forskningsbidrag Sjællands jernalder (arkæologisk publikation) KUAS (rådighedssum) Forskersymposium Andre forskningsmidler KUAS (rådighedssum) C14 dateringer m.m Longomontanus, Astronomia Danica (astronomisk anskaffelse) KUAS (hastesum) Erhvervelse Dansk astrometri fra 1950 til i dag (astronomisk forkningsprojekt) KUAS (rådighedssum) Materialeindsamling Elektronisk registrering af museumsgenstande KUAS (registreringspulje) OCR-scanning Samlet ekstern finansiering

10 Hovedtræk i Kroppedals udvikling i 2008 En modernisering af Kroppedal synes nu indenfor rækkevidde. I samarbejde med museets primære tilskudsydere, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner, og med støtte fra fonde, er det hensigten at gennemføre 1. etape af museets udbygning. Dette vil ske med opførelse af en ny udstillingsbygning, en multimediesal og en renovering af de eksisterende bygninger. I projektet indgår også etableringen af et astronomisk folkeobservatorium. Projektet vil markant styrke museets arbejdsbetingelser med det primære formål at øge og kvalificere formidlingen overfor borgerne. Det er stadigvæk museets hensigt at invitere flere af Vestegnens kommuner til at deltage i et samarbejde om driften af Kroppedal og medvirke til museets videre udbygning. Forhåbentlig vil den forestående 1. etape af museets modernisering kunne medvirke til at skærpe denne interesse. Nye kommunale samarbejdspartnere Sideløbende med bestræbelserne på at skabe tilslutning til et nyt museum og dermed en koordineret forvaltning og formidling af Vestegnens kulturarv, har Kroppedal forhandlet med de omkringliggende kommuner om indgåelse af samarbejdsaftaler. Kommunerne er blevet tilbudt samarbejde om arkivdrift, skoletjeneste og formidlings- og dokumentationsprojekter som specifikt tager afsæt i den enkelte kommunes kulturhistorie. Således er der fra efteråret 2008 indgået samarbejdsaftaler med to kommuner, Ishøj og Herlev. For begge kommuners vedkommende omfatter aftalen drift af kommunernes lokalarkiver. Ishøj Kommune har endvidere indgået aftale om skoletjeneste, lokal udstillingsvirksomhed og udvikling af Thorsbro Vandværk som platform for formidling af kommunens og Vestegnens forsyningsindustri. Fra 2009 forestår museet, med de to arkiver i Albertslund og Høje-Taastrup, således driften af i alt fire arkiver. Dette sker med ressourcemæssig og faglig support fra Kroppedal og i respekt for det enkelte arkivs egenart og prioriteringer. Aftalerne sikrer samtidig en rationel, koordineret drift af arkiverne som traditionelt er forholdsvis ressourcesvage. I 2009 vil museet vil museet tage kontakt til andre kommuner primært med henblik på at indgå af taler om arkivdrift og lokalbaseret formidling. Formidling Der blev i 2008 særligt lagt vægt på to områder; skoletjeneste og digital formidling. 8

11 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Undervisning overfor skolebørn og unge under uddannelse nyder høj prioritet for museet. Der er i løbet af året blevet udarbejdet nyt undervisningsmateriale indenfor fagområderne oldtid og astronomi og materialet er blevet distribueret til folkeskolerne i en række kommuner. Især i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner er skoletjenesten blevet omhyggeligt markedsført, hvilket har medført en stigning i antallet af besøg fra skolerne i forhold til året før. Frekvensen af børn og unge der besøger museet i uddannelsesregi er dog endnu langt fra tilfredsstillende, og der vil derfor i 2009 blive gjort en målrettet indsats for at styrke kontakten til skoler, gymnasier og andre uddannelsessteder. I 2007 gennemgik museets hjemmeside en gennemgribende modernisering med det formål at udvikle hjemmesiden som en integreret del af museets formidling og markedsføring. Blandt andet blev museets nyhedsbrev digitaliseret. Dette medførte et samlet besøgstal på hjemmesiden på ca I 2008 blev hjemmesiden yderligere forbedret, og der kunne ved udgangen af året konstateres et besøgstal på over I dag er hjemmesiden en uundværlig platform for kontakten med museets brugere. Udvalgte highlights I påsken åbnede to nye udstillinger på Kroppedal; særudstillingen Bønder, stormænd og skidne grumkarle om middelalderen på Vestegnen og ikke mindst en nyopsætning af museets permanente astronomiske udstilling Verdensrummets mekanik Ole Rømer og dansk astronomihistorie. Den første weekend i juni dannede Kroppedal ramme om Danmarkshistorien i Vestskovens årlige arrangement. I løbet af en weekend afholdtes et stort middelaldermarked hvor de besøgende blandt meget andet kunne opleve ridderturneringer, våbendemonstration, modeopvisning, musik og sang og demonstration af datidens håndværk. Danmarkshistorien i Vestskoven og Kroppedal var med ansatte og frivillige fra blandt andet Vikingelandsbyen i Albertslund, Middelalderlandsbyen i Brøndby og museet over to dage vært for over 2500 gæster. Thorsbro Vandværk i Ishøj kunne i 2008 fejre jubilæum. I 100 år har vandværket leveret drikkevand til omegnens befolkning. I dag springer vandet stadig fra værket som samtidig er et af Vestegnens mest markante industriminder. I anledning af jubilæet gennemførte Kroppedal en række foredrag på værket, og museet udgav i samarbejde med Thorsbro Museumsforening og Ishøj Kommune en publikation om stedet. Jubilæumsdagen blev fejret med deltagelse af over 300 gæster. 9

12 Særlige faglige projekter I 2007 udgravede museets arkæologer en exceptionel rig jernaldergrav ved Torslunde I Ishøj. Fundet vakte stor opmærksomhed og den gravlagte fik hurtigt tilnavnet Fyrsten fra Ishøj. I 2008 er der pågået en omfattende bearbejdning af fundet i form af konservering af de mange genstande i graven, knoglebestemmelser og andre undersøgelser en proces der har medført samarbejde med arkæologer fra andre museer og universiteter, fysiske antropologer, retsmedicinere og naturvidenskabsfolk. Dette store arbejde er bl.a. sket for at kunne udstille fyrsten på Kroppedal i Efter i 2007 at have sat fokus på Vestegnens industriarv, et arbejde som bl.a. kom til udtryk i form af publikationen Industrihistorier på Vestegnen, gik museet i 2008 i gang med at formulere en ny og bredere ramme for det fremtidige arbejde med den nyeste kulturhistorie. Det var vigtigt at formulere et overordnet tema som kunne tjene som fællesnævner for samtlige Vestegnens kommuner, som over en årrække ville kunne danne ramme om museets forskning og undersøgelsesvirksomhed og meget vigtigt; et projekt der i kraft af aktualitet og appel ville kunne skabe bred interesse. Fingerplanen har siden 1947 været den administrative og politiske ramme for udviklingen i hele Københavns Omegn. Den har dikteret by- og industriudvikling, infrastruktur og kommunikation og har i høj grad været medbestemmende for den særlige kulturhistorie og identitet der har præget Vestegnen i over 50 år. Fingerplanen er derfor en oplagt projektramme for formidlingen af Vestegnens nyeste kulturhistorie. I foråret 2009 vil projektet blive endeligt defineret og derefter præsenteret for offentligheden. Allerede i 2008 er der imidlertid blevet iværksat kulturarvsprojekter som vil udfolde sig i 2009; som del af et større samarbejde med Kulturarvsstyrelsen vedrørende dokumentation af Storkøbenhavns industrikvarterer indgår museet i et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune om industrilandskaber i Hedehusene. I samarbejde med Albertslund Kommune indgår museet i to projekter henholdsvis om institutionsliv i kommunen og om identifikation af kulturarven i bydelen Albertslund Syd. Ny intern struktur Den 1. januar 2008 gik museet i gang med at introducere en ny organisationsstruktur. Formålet med denne nye struktur er at fastholde og udvikle museets strategier, at sikre en høj faglighed og effektivitet i virksomheden og at fremme tværfaglighed og samarbejde. Effekten heraf er en decentral struktur, hvor flest mulige ansvarsområder er uddelegeret i organisationen og at alle medarbejdere har andel i projekt- og 10

13 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi udviklingsaktiviteter. Den nye organisation har nu fungeret i over et år og ud over mindre naturlige justeringer og tilpasninger har implementeringen været en målbar succes; dagligdagen er i dag i højere grad end tidligere præget af effektivitet og samarbejde, og tilfredsheden blandt medarbejderne er øget markant. Arkiver Enhedsleder: Lars Spatzek Astronomi Enhedsleder: Karin Tybjerg Lovpligtigt arbejde Enhedsleder: Anne Hansen Fundraising Enhedsleder: Peter Sorenius Tværgående aktiviteter Enhedsleder: Linda Boye Formidling & Markedsføring Drift Udstillinger Ledelse og administration: Museumschef: Lars Buus Administrationschef: Mette Bratlann Strategisk partnerskab I slutningen af året blev der etableret kontakt mellem Kroppedal og to andre kulturhistoriske museer, Museerne Vordingborg og Nordjyllands Historiske Museum, med henblik på at sondere muligheden for at indgå et strategisk partnerskab. De 3 museer har alle en vis størrelse, har omfattende aftaler med Kulturarvsstyrelsen om varetagelse af lovpligtige opgaver, herunder tilsyn med fredede fortidsminder og samarbejder med tilskudskommuner om varetagelse af den lokale kulturarv. I 2009 vil museerne indgå et partnerskab, der både på det faglige og forvaltningsmæssige plan gennem benchmarking, vidensdeling og fælles vidensudvikling skal kvalificere museerne og deres samarbejde med kommuner og kulturarvsstyrelse. 11

14 Udstillinger og foredrag I 2008 opsatte Kroppedal ni større og mindre udstillinger og afholdt eller arrangerede fjorten foredrag. Udstillinger i /2-29/2 Freden i Høje-Taastrup Høje-Taastrup Rådhus og Taastrup Bibliotek 27/2-1/8 Vejnavne i Høje-Taastrup Blaakildegaard 3/3-27/4 Fyrsten fra Torslunde Ishøj Kulturcafé fra 15/3 Verdensrummets Mekanik Kroppedal 15/3-30/12 Bønder, Stormænd og Kroppedal Skidne Grumkarle 17/6-31/7 Vand i Højden Blaakildegaard fra 1/7 Motorvejens Hemmeligheder Naturcenter Herstedhøje 5/9-30/12 Det er ikke kun gas Blaakildegaard 24/9-30/12 Affaldets Stemmer Blaakildegaard Foredrag i /3 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Ishøj 26/3 Værebro Å Arkæologi Værløse 27/3 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Albertslund 27/3 Middelalderens Verdensbillede Astronomi Kroppedal 3/9 Om tidernes begyndelse* Astronomi Kroppedal 4/9 Koleraepidemi, brandkorps og Thorsbro Vandværk* Nyere Tid Thorsbro Vandværk 11/9 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Thorsbro Vandværk 18/9 Thorsbro Vandværk i 100 år 25/9 Om Tycho Brahes liv på Hven og død i Prag* Nyere Tid Astronomi Thorsbro Vandværk Kroppedal 7/10 Sorte huller i Schweiz* Astronomi Kroppedal 8/10 Frederikssundmotorvejen Arkæologi Glostrup 21/10 Fyrsten fra Torslunde Arkæologi Sorø 25/10 Arkæologi fra teori til Arkæologi Herlev praksis 5/11 Værebro Å Arkæologi Slangerup * Eksterne foredragsholdere. 12

15 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi At nå og forstå det fjerneste: Kroppedals astronomiske udstilling I 2008 fik Kroppedal ny astronomisk udstilling, Verdensrummets Mekanik: Ole Rømer og dansk astronomi. Ole Rømer Museets udstilling havde stået i 25 år, og vi havde længe set frem til at lave en genopsætning og nyfortolkning af museets astronomiske samling. En kilde til inspiration var et lille stik fra 1793 af den engelske digter og kunster William Blake. To mænd står med en lang stige, som de rækker mod Månen. Under billedet står der: I want - Jeg vil ha. Det er altså menneskelige ønsker, som driver værket i astronomien. Udstillingen viser, at astronomien ikke er så fjern som de stjerner den beskriver. Den er et produkt af menneskers drømme, praktiske problemer, og kulturelle finurligheder. Nogle af målene med udstillingen var: At gengive kompleksitet uden utilgængelige tekniske forklaringer. At fremmane både det nære og det mærkværdige ved astronomien og astronomerne. At åbne astronomiens univers snarere end at indlære astronomiske fakta. At bygge bro mellem historie og naturvidenskab. 13

16 Udstillingens to dele giver to veje ind i astronomien. Den ene tager udgangspunkt i astronomiens verden med temaer som Tid, Observationer, Kikkerter, Modeller. Hvordan laves stjernekort, hvad kræves af en god observatør og hvad viser vores modeller af universet? Den anden del tager udgangspunkt i historien og følger med Ole Rømer som fokuspunkt dansk astronomi fra Tycho Brahe til det 20. århundredes astrofysik. Astronomien bliver en del af historien ligesom astronomerne tilpassede sig de verdener de levede i: fra Brahe som hofastrolog og Rømer som politidirektør til Bengt Strömgren som professionel astrofysiker. En åben arkitektur med enkle montrer lader genstandene stå frem og leder samtidig udstillingsgæsten rundt. Når man dykker ned i udstillingen afslører grafikken essentielle detaljer i astronomens arbejde: tandhjul, observationsdata, spektrallinjer, og kort. 14

17 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Naturvidenskabens historie bliver tit fremstillet som et enkelt spor mod sandheden. Det billede har vi forsøgt at komplicere lidt, og Verdensrummets Mekanik viser, at astronomiens historie har farve, krop og vildveje. Virtuelle Verdensbilleder Udstillingen er kædet sammen med en virtuel udstilling, Virtuelle Verdensbilleder, som både bruges til at give information i den fysiske udstilling og findes på nettet. Computerens skærmbillede projiceres på væggen, så gæsterne kan følge hinandens søgninger. Genstandene er nyfotograferede, så man kan gå tæt på detaljer, som ikke kan ses i montrerne. Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle I 2008 opsatte Kroppedal for første gang en udstilling om middelalderen. Omdrejningspunktet var de mange middelalderfund museets arkæologer har gjort gennem årene, og som aldrig før er blevet udstillet samlet. Fokus var lagt på liv og død i hovedstadsområdet fra før, der var noget, der hed København. I forbindelse med udstillingen udbød skoletjenesten et undervisningsforløb for skoler i Albertslund og Høje-Taastrup. Sammen med kulturinstitutioner i Herlev og Middelalderlandsbyen i Brøndby blev der endvidere afholdt en række arrangementer året igennem, kulminerende med Middelmarkedet på Kroppedal (se neden for). Thorsbro Vandværk i 100 år Den 26. september 1908 begyndte Københavns Vandforsyning at pumpe vand ind til københavnerne fra Værket ved Thorsbro. I samarbejde med Thorsbro Vandværks Museumsforening og Ishøj Kommune fejrede Kroppedal jubilæet med tre foredrag, et stort jubilæumsarrangement og en 15

18 jubilæumsbog. I forbindelse med jubilæet udbød skoletjenesten et undervisningsforløb for skoler i Ishøj. Taastrup Vandtårn og forsyningsindustri Taastrup Vandtårn er et interessant historisk og arkitektonisk bygningsværk. Takket være Foreningen Taastrup Vandtårn og en række fonde, er det lykkedes at redde tårnet. I 2009 overtager Kroppedel og Foreningen driften af tårnet i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, og det er hensigten, at tårnet fremover skal danne ramme om oplevelser og formidling. Arkivet på Blaakildegaard viste i 2008 udstillingen Vand i Højden om vandtårnet, samt udstillingen Det er ikke kun gas, der formidlede forsyningsindustriens første år i Taastrup, hvor Taastrup blev en rigtig by med bygas, vandtårn, vandværk, elværk og kloakering. I forbindelse med tårnets 100 års jubilæum, deltog Blaakildegaard endvidere med tårnpanorama og en mindre fotoudstilling. Freden i Høje-Taastrup I 2008 var det 350 år siden, Danmark og Sverige indgik Roskildefreden. Selve fredsforhandlingerne fandt sted i præstegården i Høje-Taastrup, som nogle februardage i 1658 blev draget ind i storpolitikkens malstrøm. I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og en række lokale foreninger markerede Kroppedal og Blaakildegaard Freden i Høje-Taastrup gennem udstillinger og arrangementer. Til blev der udarbejdet baggrundsmateriale og en samling af kildemateriale. Motorvejens Hemmeligheder I forbindelse med anlæggelsen af den nye Frederikssundssmotorvej foretager Kroppedal meget omfattende udgravninger, der blandt andet har 16

19 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi afdækket langhuse fra jernalderen. I samarbejde med Vejdirektoratet blev der på Narturcenter Herstedhøje etableret en udstillling om motorvejsudgravningerne. Museet bidrog også til Vejdirektoratets udgivelse Motorring 3. Udvidelse af Bymotorvejen fra Jægersborg til Holbækmotorvejen. Endvidere blev der i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Kroppedal produceret en kort film om de arkologiske udgravninger langs Frederikssundmotorvejen. Filmen kan ses på både og på Fyrsten fra Torslunde I Torslunde i Ishøj fandt Kroppedals arkæologer en fyrstegrav med rige, især romerske gravgaver. I samarbejde med Ishøj Kommune viste Kroppedal en udstilling i Ishøj Kulturcafé, hvor publikum fik mulighed for at se den del af fundene, der var klar til at blive udstillet. Derudover holdt Kroppedal fire foredrag om fundet i hhv. Albertslund, Ishøj og Sorø. Andre udstillinger Blaakildegaard opsatte endvidere to mindre udstillinger: Vejnavne i Høje-Taastrup og Affaldets Stemmer, sidstnævnte et lån fra Bymuseet i København. 17

20 Formidling for børn og unge Skolebesøg Kroppedals skoletjeneste er gratis for undervisningsinstitutioner i tilskudskommunerne Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj. Takket være et samarbejde med Middelalderlandsbyen i Brøndby tog Kroppedal også imod flere klasser fra Brøndby. Der blev i 2008 afholdt fire egentlige skoleforløb. Eventyrlige middelalder (april-maj). Forløb i forbindelse med særudstillingen Bønder, Stormænd og Skidne Grumkarle Middelalderen (september). Samarbejde med Middelalderlandsbyen i Brøndby for skoler i Brøndby Kommune. Thorsbro Vandværk (september). Omvisning på værket og vandaktiviteter for skoler i Ishøj Kommune. Kulturjagt.dk (oktober). Besøg på Blaakildegaard for de involverede skoler i Høje-Taastrup Kommune. I alt 47 klasser med elever og lærere fik skoleomvisninger på museet, Thorsbro Vandværk og Blaakildegaard. Dertil kommer klasser, som ikke bestilte en omvisning, og en række lærergrupper, som er blevet omvist på museet. Skoleomvisninger 2008 Kommune Klasser Elever Albertslund Brøndby Egedal Gladsaxe 3 74 Glostrup 1 20 Høje-Taastrup Ishøj Andre 3 58 Samlet Hugin & Munin Klubben på Vestegnen Hugin & Munin på Vestegnen er et fritidstilbud til børn og unge fra 8-15 år i Albertslund, Egedal og Høje-Taastrup Kommuner. Der blev i 2008 afholdt fem arrangementer, deriblandt en overnatning i forbindelse med Middelaldermarkedet. 18

21 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arkæolog for en dag Den 8. og 9. juli inviterede Kroppedal børn fra Albertslund til at deltage i en arkæologisk udgravning i Glostrup. Arrangementet indgik i kommunens sommeraktiviteter. Kulturjagt.dk Sådanne samarbejder vil jeg gerne se flere af fremover, og Det er første gang elever har skrevet historie på denne måde, og I er rollemodeller for andre landet over. Det var lovord fra Kulturminister, Carina Christensen, da blev lanceret i Høje-Taastrup Kommunes Byrådssal i marts I efteråret og vinteren 2008 arbejdede godt 100 elever og deres lærere med at skrive og formidle lokalhistorie til nettet. Eleverne kom fra Grønhøjskolen, Hedehusene Skole og Selsmoseskolen i Høje-Taastrup. De var fordelt på fire klasser fra 6. til 9.. Modelforsøget har foldet sig ud som et samarbejde mellem kommunens Fritid og Kultur, Institutions- og Skolecenter og Kroppedal Museum. Webmasteren var udlånt fra Bibliotekerne. Undervejs har projektet samarbejdet med kommunens Billedskole og Musikskole, samt haft kontakt til og samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter. Disse kunne bidrage med udviklingen af grafiske løsninger til hjemmesiden og skabe indhold i den Historiefestival med temaet Identitet, der blev afholdt for de unge i november Det mangfoldige kulturelle bud kom bl.a. til udtryk inden for lyrik og rap, samt kunst og dagbog. Alle produkter fra festivalen er siden kommet med på websitet. 19

22 Projektet er et eksempel på et ABM-samarbejde tilføjet et S for skole. Netop denne nye samarbejdsform med skolerne, der bygger på brugerdreven innovation og dialog, har været omdrejningspunktet for hele projektet. På skolerne ønsker man at forny undervisningsformer og finde nye kilder til at give eleverne viden og kundskaber. Eleverne fandt hurtigt ud af at bruge det lokalhistoriske arkiv. Her fandt de gamle fotografier og arkivalier. De oplevede, at historien de undersøgte, var med til at få dem til at reflektere over deres egen historie. Der går mange elever af nydansk herkomst på Høje-Taastrups skoler. Ved at arbejde med historien fandt klasserne frem til, at ingen kunne følge deres slægt mere end to generationer tilbage i dette område. De var faktisk alle, nydanskere som gammeldanskere, tilflyttere! På andre områder viste det sig, at lærere og konsulenter fra Fritid og Kultur og PUC havde mange fælles interesser. En simpel skattejagt blev udviklet til et GPS-løb. Udstyr og tanker blev forenet, og eleverne oplevede en test af viden i en anden form end opgaveløsning normalt indebærer. For at løse opgaven med GPS måtte eleverne også ud af klasseværelset og lære om historien, hvor den har udspillet sig. Nu er websitet tilgængeligt på som nye elever fremover skal arbejde videre med. 20

23 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Andre formidlingsflader Publikationer Linda Boye: Bosættelsesmønstre på Østsjælland., Öresund Barriär eller Bro? Centrum for Danmarksstudier 18. Makadam 2008, s Niels Geckler, 15 temasider om brand- og redningsvæsenets historie til Ramus Dahlberg, Små og store ulykker. Kbh Anne B. Hansen, Arkæologer afslører Gladsaxes fortid, Motorring 3. Udvidelse af Bymotorvejen fra Jægersborg til Holbækmotorvejen, s Vejdirektoratet Rune Iversen, Hvem var hvem i yngre stenalder?, H. Lyngstrøm, M. P. Baastrup, O.T.K. Hansen, E.B. Petersen og B. Storgaard (red.), Roser fra Betonslummen. 19 arkæologiske essays. Kbh. 2008, s Bente og Jens Henrik Jønsson, Smørumovrefundet og Frederik 7.s oldsagssamling på Jægerspris Slot, Nyt om Gammelt, 32. årgang nr. 4, s Ølstykke Historiske Forening Mette Brosolat Ohlsen, Sten- og jorddiger. Et bevaringsværdigt element i kulturlandskabet, Årsskrift 2008 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv. Lene Skodborg, Børn i historien, Børneavisen dotcom nr. 19 (2008), medforfatter. Lene Skodborg, Værket ved Thorsbro Thorsbro Vandværks Museumsforening og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening Lotte Reedtz Sparrevohn, Værebro Ådal fra oldtid til vikingetid, Levende lokalhistorie. Stenløse Historiske Forening , red. Nils Erik Andersen. Stenløse Historiske Forening Karin Tybjerg, Evidence. Cambridge University Press 2008 (medredaktør og forfatter til Introduktion). Karin Tybjerg, Aineias Tacticus, Apollodoros of Damaskos, Athenaios Mechanicus, Biton, Heron of Alexandria, Ktesibios og Philon of Byzantium i P. Keyser og G. L. Irby-Massie (red.), Biographical Encyclopedia of Ancient Scientists, Routledge

24 Digital formidling I 2008 havde Kroppedals hjemmeside besøg foretaget af godt unikke brugere - en fremgang på mere end 60% i forhold til Hjemmesiden tjener tre formål: Information til Kroppedals brugere Markedsføring og pressemeddelelser Vidensportal Sitet blev videreudviklet for at gøre det mere overskueligt og brugervenligt, bl.a. for svagtseende. Endvidere blev det udbygget, således at det udgør godt 500 sider. Det gjaldt især i forhold til sitets funktion som vidensportal. Blandt sider, som blev tilføjet eller videreudviklet, kan nævnes: Arkæologisk Leksikon, hvor museet formidler arkæologisk viden i et let tilgængeligt sprog med mange illustrationer. Historiske steder i Albertslund. En tilsvarende side for Høje-Taastrup, som blev udviklet i 2007 viste, at der var stor interesse for små artikler om den enkelte kommunes historiske steder. Artiklerne er skrevet af de lokale arkiver og samlinger og gør flittigt brug af arkivernes billedsamlinger. Anden digital formidling I forbindelse med genopsætningen af den astronomiske udstilling, udviklede museet Virtuelle Verdensbilleder, en digital formidlingsplatform i udstillingen (se side 15). Kulturjagt.dk er et overvejende digitalt formidlingsprojekt med børn og unge som målgruppe (se side 19). 22

25 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Middelaldermarked i Vestskoven Temaet for 2008-udgaven af Danmarkshistorien i Vestskoven var Middelaldermarked i Vestskoven. Det blev afholdt 31. maj og 1. juni på Kroppedal og var med over 2500 gæster museets mest besøgte arrangement til dato. I arrangementet deltog opvisningsgrupperne Non Nomen og Insanis Solis, middelalderbandet Gavn, Middelalderlandsbyen i Brøndby, Roskilde Slagteriskole og Vikingelandsbyen i Albertslund. 23

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Kroppedal Museum Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Årsberetning 2010 Redaktion Mette Bratlann Ansvarshavende Lars Buus Layout Signe Bisgaard Nielsen ISBN 978-87-993025-5-0 Kroppedal Museum Kroppedals

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde Oldtid og arkæologi på kanten af forstaden, Ballerup Kommune.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere