Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)"

Transkript

1 Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde Generel adfærd og opførelse Kommunikation og information Autorisationer Sikkerhed Lovgivning og arbejdstilsyn Rengøring/oprydning Truck/teleskoplæsser Alkohol og euforiserende stoffer Rygepolitik Pladsregler Overenskomstmæssige krav Vareleverancer Tider/aftaler Miljø Fakturering Betaling Tavshedspligt Generelle samarbejdsbetingelser... 7

2 Kontaktinformation Fakturering og øvrige henvendelser Harder Entreprise A/S Biensvej , Gadstrup CVR nr.: Elementfabrik Harder Entreprise A/S Tølløsevej Ugerløse Side 2 af 7

3 Præludium til samarbejde Harder Entreprise A/S (herefter benævnt HE) lægger stor vægt på at samhandel med vores leverandører/underentreprenører ikke blot betragtes som et kunde/leverandørforhold, men som et samarbejde/partnerskab, der grundlæggende sigter mod at sikre HE s slutkunde den bedste og mest effektive betjening, og dermed den bedst mulige totaloplevelse af den ydelse HE leverer. HE prioriterer arbejdsmiljø, høj moral, korrekt adfærd og en god omgangstone, også i vanskelige situationer. Ligeledes prioriteres god betænksom adfærd i forhold til grønt miljø tankegang, energiforbrug, forurening/affaldshåndtering, klimapåvirkende fakturaer, oprydning og renholdelse af arbejdspladsen både indenfor og udenfor virksomhedens adresse. Samhandelen skal til enhver tid præges af gensidig respekt og troværdighed. Det er vigtigt for samarbejdsforholdets etablering og fortsættelse, at såvel HE som eksterne samarbejdspartnere respekterer ovenstående i den daglige omgang med forretningsforbindelser/slutbrugere og viser høj respekt herfor. Således skal alle medarbejdere med relation til HE gøres bekendt med denne guide. 1. Generel adfærd og opførelse HE forventer at ansatte og underleverandører altid opfører sig pænt overfor hinanden, og ligeså overfor slutbrugere og forretningsforbindelser. Ansvarsforflygtigelse og dårlig omtale overfor tredjepart, både i forhold til hinanden og i forhold til slutkunderne, tolereres ikke og vil medføre omgående ophør af samarbejdet. Der lægges vægt på en god og anstændig omgangstone mellem parterne, ikke mindst vil skænderier respektive dårlig opførsel ikke blive accepteret. Større verbale irettesættelser samt væsentlig korrigerende adfærd holdes til intern afklaring på HE s plads, og må under ingen omstændigheder finde sted på kundernes plads. Undladelse heraf vil umiddelbart medføre ophør af samarbejdet. 2. Kommunikation og information Alle har en forpligtigelse til at holde et højt informationsniveau om alle forhold, der har betydning for en opgaves mest effektive og problemfri afvikling uanset ens primære arbejdsansvar. 3. Autorisationer Ved indgåelse af underleverandøraftaler skal underleverandøren, hvor det er relevant, indlevere kopi af sine autorisationer til HE. Side 3 af 7

4 Det påhviler underleverandøren til enhver tid at oplyse HE skriftligt om ændringer i disse forhold. 4. Sikkerhed Det påhviler leverandørerne at opfylde den til enhver tid gældende arbejdsmiljømæssige sikkerhed samt at sikre, at der når der arbejdes på firmaets adresse, altid bæres sikkerhedssko. Der er påbud om hjelm, såfremt der arbejdes i nærheden af arbejdende kraner. Ved brug af maskiner, skal den der betjener maskinen sætte sig ind i maskines brugsanvisning og bære briller, såfremt dette er et påkrav. Ved indgåelse af aftaler med HE skal underleverandøren oplyse om deres sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsinstruktioner fra sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere skal umiddelbart efterkommes uagtet disses organisatoriske tilhørsforhold. Eventuelle arbejdsskader rapporteres til HE s sikkerhedsorganisation (www.harderentreprise.dk) samme dag som de indtræffer. 5. Lovgivning og arbejdstilsyn Det påhviler alle at observere og efterleve lovgivningen og respektere arbejdstilsynets regler. Instruktioner fra myndigheder og arbejdstilsyn skal umiddelbart efterkommes uden indsigelser. 6. Rengøring/oprydning Det påhviler underleverandøren at arbejdsstedet forlades i mindst samme renholdte stand, som det forefindes ved arbejdets begyndelse dette uanset om arbejdet foregår på HE s byggeplads eller HE s adresse. Underleverandør sørger selv for oprydning og bortskaffelse af affald medmindre andet er aftalt. 7. Truck/teleskoplæsser Firmaets trucks/teleskoplæsser må kun føres af personer med gyldige certifikater overtrædelse heraf skal medføre øjeblikkelig bortvisning af pågældende fra respektive ansættelsessted. Ligeledes vil overtrædelse fra underleverandørs ansatte medføre skriftlig advarsel om at samarbejdet ophører, såfremt gentagelse konstateres. Side 4 af 7

5 8. Alkohol og euforiserende stoffer Der er nul tolerance overfor enhver overtrædelse af gældende regler for alkohol og euforiserende stoffer. Det vil sige, at der ikke må indtages alkohol og euforiserende stoffer i arbejdstiden eller på arbejdspladsen, ligesom ingen må være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. Overtrædelse medfører permanent bortvisning fra arbejdet og medfører skriftlig advarsel til evt. underleverandør om at gentagelse medfører ophør af samarbejdet. 9. Rygepolitik Arbejdsstedets rygepolitik skal til enhver tid respekteres. 10. Pladsregler Vedlagte regler for færden på en HE plads skal være bekendtgjort overfor og følges af alle ansatte hos HE og underleverandører. 11. Overenskomstmæssige krav Underleverandører/underentreprenører indestår for at firmaets og dets ansatte samt eventuelle underentreprenører til underentreprenører for HE opfylder danske regler og krav samt overenskomstmæssige forhold, så der ikke opstår fagligt konflikt, blokade eller tilsvarende, der vil kunne hindre arbejdernes fremdrift. Overtrædelse giver HE ret til øjeblikkelig ophævelse af kontrakten, og underleverandøren vil blive gjort ansvarlig for alle HE`s tab og omkostninger som følge heraf. Underleverandører/underentreprenører skal til en hver tid kunne dokumentere, at virksomheden er organiseret i henhold til gældende regler og normer på det kollektive arbejdsmarkeds område. Bruger underleverandører/underentreprenører udenlandsk arbejdskraft indestår underleverandører/underentreprenører udover det ovenfor anførte for, at arbejdstageren opfylder de danske regler herom. Underleverandøren indestår desuden for at samtlige krav fra offentlige myndigheder, herunder krav til dokumentation af kvalifikationer, lovlig arbejds- og opholdstilladelse mv. er opfyldt. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal altid være mindst èn dansktalende medarbejder fra Underleverandører/underentreprenører på byggepladsen, der kan kommunikere med de udenlandske arbejdstagere. 12. Vareleverancer Alle leverandører til HE skal være tydeligt mærket med rekvisitionsnummer og navn på HE s rekvirent og ingen ordre må modtages fra HE uden at dette oplyses. Side 5 af 7

6 13. Tider/aftaler Alle skal have respekt for aftaler og tidsforbrug. Helt grundlæggende skal alle aftalte tider overholdes både hvad angår levering, betaling, møder, opringninger etc. Aftaler skal indgås med rimeligt varsel for alle parter, og såfremt det undtagelsesvis ikke kan lade sig gøre at overholde aftalte tidspunkter/frister, er det den der fejler, der alene er ansvarlig for at give besked herom til alle øvrige involverede i god tid INDEN det aftalemæssige forfaldstidspunkt. Gentagne svigt af væsentlige aftaler vil medføre ophør af samarbejdet. 14. Miljø Alle HE s partnere har en forpligtigelse til at passe på miljøet. Det er den enkelte medarbejders ansvar at undgå unødig affaldsproduktion, sammenblanding af affald, spild, unødvendig emballering, unødigt energi/el/brændstofforbrug og svineri uagtet karakter og sted. 15. Fakturering Faktura for udført arbejde/leverance skal fremsendes elektronisk via mail som vedhæftet pdf-fil til mailadresse Eventuelle bilag eller dokumentation skal fremsendes via post medmindre underleverandøren scanner bilagene til en pdf-fil, som dermed kan vedhæftes fakturamailen. På fakturaen skal altid gives rekvirent og leveringssted/byggeplads. Omhandler fakturaen en aftaleseddel skal aftalenummeret opgives. Omhandler fakturering af en leverance flere byggepladser, skal der udarbejdes en faktura pr. byggeplads. 16. Betaling Såfremt der ikke er indgået anden skriftlig og gensidigt accepteret aftale, betales fakturaer mellem partnerne efter lbm +30 dage efter seneste dato for godkendt levering eller fakturafremkomst. 17. Tavshedspligt Der påhviler samarbejdspartnere samt disses ansatte fuld gensidig tavshedspligt omkring kundeforhold samt andre forhold, som kommer til disses kendskab under udførelse af arbejde for HE. Side 6 af 7

7 18. Generelle samarbejdsbetingelser Hvor intet andet er skriftligt og gensidigt accepteret af partnerne, reguleres al samhandel i henhold til HE s samarbejdsaftale (www.harderentreprise.dk) Side 7 af 7

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere