NR. 4 DECEMBER 2006 LEGENS DAG BEMANDEDE LEGEPLADSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 DECEMBER 2006 LEGENS DAG BEMANDEDE LEGEPLADSER"

Transkript

1 NR. 4 DECEMBER 2006 LEGENS DAG BEMANDEDE LEGEPLADSER

2 LEGEPLADSEN ISSN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 4 december 2006 Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. Tidsskriftet sendes til medlemmer af Dansk Legeplads Selskab og abonnenter. Oplag: 600 Leder Foto: Scanpix/RuneFeldt-Rasmussen REDAKTION Benny Schytte (ansv.h.), Lissen Jacobsen, Helle Nebelong, Ida Vestergaard REDAKTIONENS ADRESSE Dansk Legeplads Selskab Klerkegade 10 B, 1308 København K Tlf LAYOUT Karen Hedegaard TRYK Kailow Graphic ABONNEMENT Pris 200 kr. pr. årgang Abonnement kan tegnes hos Dansk Legeplads Selskab DEADLINE Artikler, annoncer o.lign. skal være redaktionen i hænde senest 15. februar FORSIDEFOTO Charlotta Fellman fra Legens Dag WEBMASTER Martin Nebelong Henningsen, ANNONCEEKSPEDITION Dansk Legeplads Selskab Tlf Kopiering og citater kun tilladt med kildeangivelse. Artikler må kun bruges andre steder med tilladelse fra skribenten. Synspunkter, der fremføres i artiklerne, er skribentens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller DLS. Mulighedernes land Børne- og Ungdomsudvalget i København besluttede den 15. november at spare bemandingen væk på fire af kommunens 28 bemandede legepladser. Blot en måned tidligere modtog lederen af den bemandede legeplads Degnestavnen i Københavns nordvestkvarter Integrationsministeriets Ildsjælepris for sin mere end 20 år lange indsats med kvarterets børn og unge. Integrationsminister Rikke Hvilshøj fremhævede i en tale ved Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde på Munkebjerg Hotel i Vejle den 17. november lederen af Degnestavnen Niels Bay for sin helt særlige pædagogik og sit fokus på især drenge, der har brug for at opbygge deres selvværd og lære at styre deres temperament. Han hjælper dem ved at lære dem at klare dagligdagens og fremtidens udfordringer på en konstruktiv måde. Hans metode er at stille krav til børnene, bl.a. om at de tager ansvar for deres egne valg og handlinger. Når drengene er blevet unge og voksne, vender de tilbage og takker Niels for hans indsats, som har været med til, at de har holdt sig på den rigtige side af stregen, har fået en uddannelse osv. En solstrålehistorie om barndom og integration i Danmark. Børne- og Ungdomsudvalgets politikere i København ønsker nu en redegørelse om muligheden for at finde nye veje og nye muligheder for at udnytte de pædagogiske tiltag på en anden måde, så der stadigvæk kan være bemanding på legepladser. Det blev de også enige om på udvalgsmødet den 15. november.regeringen har afsat mange midler til at styrke indsatsen for integration af nydanske børn og unge. Her må kunne bygges broer mellem stat og kommune! Børn lærer de sociale spilleregler at kende gennem leg med andre børn på legepladserne. Danske legepladser kan en hel masse og er positivt kendt for det i udlandet. Det er et stærkt kort for et land at have på hånden i den globale konkurrence om at være kendt og anerkendt. Danmark er et lille land, men vi er store på legepladsområdet og kan blive større, hvis vi med udgangspunkt i de gode legepladsfortællinger investerer og satser på legepladsen som den måske vigtigste af alle barndommens arenaer. Det er her fremtidens samfund og beslutningstagere træder deres barnesko. God fornøjelse med læsning af årets sidste nummer af Legepladsen og på gensyn i 2007! Helle Nebelong, formand for Dansk Legeplads Selskab 2 Legepladsen 4/2006

3 Legens Dag Legens Dag en stor succes Den 13. og 14. oktober blev Nytorv ved Strøget i København omdannet til byggelegeplads i forbindelse med Legens Dag. Den blev afholdt i et samarbejde mellem Dansk Legeplads Selskab og OMO med det formål at tilskynde børn og børnefamilier til mere udendørs leg og aktivitet. OMO har netop igangsat kampagnen Snavs er godt, som henviser til, at børns tøj sandsynligvis bliver beskidt, hvis de leger ude men pyt med det, for udeleg er både sundt og sjovt og værd at slå et slag for, mener både OMO og Dansk Legeplads Selskab. Alt tydede da også på, at børn gerne vil lege ude, når de får chancen for det og får øje på mulighederne. De mange forældre var også begejstrede. Lige fra starten boblede det af liv på pladsen, der, som timerne skred frem, virkelig udviklede sig til en rigtig god legeplads med bygning af huler, legehuse og sæbekassebiler, maling af ansigter, rollespil, cykelbaner, leg med sand, vand, smedning, sværdkampe, bueskydning og alt muligt andet. Og der var børn i alle aldre, bl.a. meget store børn fra det meget omdiskuterede Ungdomshus på Jagtvej, som viste stor entusiasme, da de kom forbi. Om aftenen blev legepladsen lyst op af bål og fakler. Arrangementet foregik i forbindelse med den københavnske Kulturnat, men opbygningen begyndte allerede kl.10 fredag formiddag. Men Kulturnatten betød, at der var usandsynligt mange mennesker på Strøget og ikke mindst på Nytorv ikke bare hele dagen, men til langt ud på natten. En af pladsens meget aktive ildsjæle, Carsten Frederiksen fra byggelegepladsen Grantoften og næstformand i DLS, tilbragte natten på legepladsen sammen med en flok børn, som syntes, at det var spændende at mærke byens puls. Søvnen blev dog i høj grad forstyrret af de mange menensker, der nød nattelivet helt til klokken seks om morgenen. Fredagens publikum bestod i høj grad af børn, der kom sammen med deres daginstitution, mens lørdag for alvor tiltrak børnefamilierne. Primus motorer på pladsen var foruden Carsten Frederiksen også DLS s sekretær Klaus Nedergaard, der også er leder i Byggelegepladsen Regnbuen, Verner Storm og Sonja Ravn, også fra DLS, Charlotta Fellman fra OMO foruden en hel del andre frivillige fra forskellige institutioner (mange tak til AL- LE, der brugte tid på at lege med!). Man kunne godt have brugt flere legepladsfolk, og en af målsætningerne for næste års arrangement er at komme tidligere i gang med planlægningen. Men sjovt var det, og en succes var det helt bestemt også det fortæller de mange billeder fra de to dages aktiviteter vist også helt tydeligt. Og det er besluttet at gentage succesen til næste år. lj. Se flere billeder på næste side... Fotos af Charlotta Fellman Legepladsen 4/2006 3

4 Legens Dag... fortsat fra side 3 4 Legepladsen 4/2006

5

6 Bemandede legepladser Bemandede legepladser under pres Københavns kommune har pt. 28 bemandede legepladser altså legepladser, hvor der er pædagogisk personale til stede i dagtimerne. De taler med og tager sig af børnene, udlåner legeting, sætter aktiviteter i gang, holder legeredskaberne i orden, udfører småreparationer og holder i det hele taget øje med, at alting er i orden på en måde, så børn og deres forældre føler sig trygge ved stedet. Herunder hører også at undgå hærværk, og at legepladsen ikke bruges af uvedkommende voksne. Men nu vil kommunen nedlægge bemandingen på fire af legepladserne. De ansatte og alle brugerne fik kun nys om det via børne- og ungdomsudvalgets hjemmeside og de er oprørte. I Århus derimod spares der ikke på de bemandede legepladser, som man her kalder pædagogisk ledede legepladser. Af Lissen Jacobsen Af Københavns kommunes 117 legepladser er de 28 bemandede. Det betyder, at to-tre voksne er ansat til at tage sig af brugerne og af legepladsen, som er åben for alle børn. Og de benyttes af rigtig mange fra småbørn til teenagere. De små kommer sammen med daginstitutionen, dagplejeren og forældrene rigtig mange store børn kommer alene, bl.a. de, der ikke har lyst til at benytte sig af fritidshjem eller klub, måske fordi de ikke synes, de passer ind der. Forældre sender trygt de mindre børn hen på legepladsen, netop fordi der er ansatte voksne til stede. Det er ikke usædvanligt for de ansatte at følge børn op gennem hele deres barndom og ungdom. Alle erfaringer fortæller, at bemandingen har en vigtig social funktion for I de sidste 10 år er andelen af børn og unge i Københavns kommune vokset: Børn mellem 0 og 4 år med 20%. Børn mellem 5 og 9 år med 30%. Børn mellem 10 og 14 år med 40%. brugerne. Og at de ansatte arbejder med hjertet, kan man ikke være i tvivl om efter en rundringning til de fire legepladser, som pludselig i november kunne læse på internettet, at bemandingen skulle nedlægges. De er langt mere oprørte på børnenes end på egne vegne, selv om de også føler sig snigløbet af kommunen. De fire berørte legepladser er på hhv. Frederiks den V s Vej, Østre Anlæg og Gammel Vagt, alle i og nær centrum af København samt Kirsebærhaven i Valby. Jette Olsen fra legepladsen i Østre Anlæg: Der er ingen tvivl om, at trygheden falder, hvis der ikke er personale her. Det kan vi f.eks.se på skateboardbanen i Fælledparken, som ser herrens ud, og hvor der foregår alt muligt skidt og møg. Det er vigtigt at kunne holde hunde og de voksne væk, som ikke hører til på legepladsen. Vi har også vores hyr med hjemløse. Der bliver simpelt hen et andet klima, når dårlige elementer får muligheden for at flytte ind, og det er ikke særligt hyggeligt for børnene, som forældrene jo heller ikke vil lade komme herhen alene så. Vi voksne oplever allerede nu nogle situationer, som ikke er særlig rare, og vi er såvidt muligt altid to på arbejde. Det her er sket uden nogen dialog med os. Det er en chokerende beslutning, fordi så mange bliver berørt. Alene de mange daginstitutioner, som kommer, fordi de ikke har egne legepladser, tegner sig for op mod besøgende hos os om året. Desuden kommer der fast rigtig mange lokale børn fra Østerbro. Vi har tre kommuneskoler og fem privatskoler i området, og de store mellem 10 og 17 år kommer selv, bl.a. fordi mange ikke har lyst til at gå i klub og så har vi iøvrigt det eneste gode legemiljø i området med et dejligt terræn og lige ved Botanisk Have. Og forældre sender trygt de mindre børn herned i dagtimerne, fordi de ved, vi ansatte er her. Hendes kollega, Johnny Schweitz, udtrykker det sådan her: Uden bemanding vil der ske en miljømæssig ændring af dimensioner. Den gode ånd på en bemandet legeplads smitter også af på aften- og weekendbrugen. God erfaring smides væk Jan Kappel har arbejdet på den (endnu) bemandede legeplads i Kirsebærhaven i Valby i 20 år, hans kollega Marianne Sørensen i 30 år. Nogle børn har vi fra en meget ung alder, og mange af dem kommer her igen som voksne med deres egne børn. Hos os har vi 95 procent indvandrerbørn, og de bruger os helt op til 16-18årsalderen. De trives bedre her, bl.a. 6 Legepladsen 4/2006

7 Foto fra legepladsen på Frederik d. V s Vej fordi vi har tydelige regler, og det bekommer de børn vel, for de har brug for tydelige krav at forholde sig til. Vi har en kæmpe erfaring her, som bare smides væk. På legepladsen på Gammel Vagt siger en mangeårig medarbejder: Det virker på os, som om politikerne slet ikke har sat sig ind i, hvad det er, vi laver her, blandt andet masser af pædagogiske aktiviteter som f.eks. mini-olympiade, fodboldturneringer, åbent hus til jul, båldage osv. Faktisk er det imponerende, hvad vi får ud af de kroner på beskæftigelsesbudgettet. København har som sådan masser af penge i kassen og kan godt bruge en milliard på at lancere hovedstaden som en metropol, men hvorfor skal det prestigeprojekt gå ud over vores børn? Vi har 12 institutioner her i nærheden, som ikke har nogen legeplads, og de bruger os en dag talte vi ikke mindre end 400 børn. Netop det at belægningsgraden er høj på institutionerne bruges som argument for, at der ikke er brug for os, men børnene gider ikke gå der blandt andet fordi der er mindre og mindre personale. Vi oplever jo, at selv om børnene har klubplads, så kommer de alligevel her. Og vi ved også, at tingene forfalder, så snart der ikke er personale. Det har vi set på f.eks. Hauser Plads, og på Kastellet forleden dag fandt en lille pige en pose metadon, som hun skulle til at smage på, men heldigvis blev forhindret i, fortæller medarbejderen. Her på legepladsen sker der også en fin integration mellem alle nabolagets børn og beboere iøvrigt, og selv om der er mange ressourcestærke forældre i nabolaget, så gælder det ikke alle. Men her dannes sociale netværk via legepladsen og os. Under tre millioner årligt Besparelsen, som Københavns kommune vil opnå ved at spare de ni ansatte væk, er på under tre millioner kroner om året alt inklusive. Men det svarer alligevel til 10% af det samlede budget for de bemandede legepladser. Hvilket vel mest af alt viser, hvor billige de er i drift, selv om de foruden de mange sociale funktioner også er med til at sikre et aktivitetsniveau, som alt andet lige også er befordrende for kampen mod børns tiltagende fedme et andet iøjnefaldende problem i disse år. I sagsbeskrivelsen skriver børne- og ungdomsudvalget, at kriterierne for at have valgt netop disse fire legepladser er: At bevare tema- og udflugtslegepladser, som retter sig mod alle byens børn og ikke kun til dem i lokalområdet. Bevarelse af legepladser i kvarterer, der er mindre socialt velstillede. Bevarelse af legepladser, hvor belægningsgraden på omliggende fritidstilbud er lav. På de tre legepladser i indre by ér belægningsgraden meget høj, men det er ikke ensbetydende med, at børnene bruger institutionerne, som det ses af ovenstående. Mht. Kirsebærhavens Legeplads foreslås det at nedlægge den og overdrage arealet til skolen umiddelbart overfor. Legepladsen 4/2006 7

8 Bemandede legepladser Bemandede legepladser under pres......fortsat fra forrige side Disse tiltag vil give en årlig besparelse på 2,4 mill. kr. årligt fra 2008, og i 2007 kan der (op)nås en besparelse på 1,2 mil. kr. Tilsyneladende har der været to kriterier for beslutningen om at lukke netop os ned, siger Jan Kappel fra Kirsebærhaven. At legepladsen ligger i et ressourcestærkt område og/eller at der er mange fritidshjemspladser i området (som man gerne vil havde fyldt op). Men vi ligger aldeles ikke i et ressourcestærkt område tværtimod! Og vores børn her bruger alligevel ikke fritidshjemmene og klubberne. Alle taler om vigtigheden af åbne væresteder og så lukker man sådan et sted som her! Der er i forvejen meget hærværk i kvarteret, og politiet, som vi har et godt samarbejde med, var rystede over, at bemandingen her skal væk. Udvalget må have raflet sig frem til en beslutning! Ingen info Ved redaktionens slutning var de ansatte endnu ikke blevet informeret om deres situation af Københavns kommune. Al information har de selv fundet frem til på internettet, hvor de fra den 15. november kunne læse, at Børne- og Ungdomsudvalget havde vedtaget at nedlægge bemandingen på de fire legepladser. Lige før deadline fik Legepladsen at vide, at de ansatte fra de to berørte legepladser på Østerbro var indkaldt til møde den 12. december. Men beslutningen blev i høj grad taget hen over hovedet på ansatte og brugere, som med god grund føler sig snigløbet. Derudover passer det meget dårligt med, hvad der står i det vedtagne værdigrundlag for Københavns kommune: Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Men der har ikke været hverken dialog, varsel eller nogen form for høring. En underskriftindsamling blandt forældre og daginstitutioner har dog betydet, at forældrene fik foretræde for udvalget den 13. december. Foto fra legepladsen på Frederik d. V s Vej Børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard har forklaret i en skrivelse, at den gamle Ungdoms- og uddannelsesforvaltning har efterladt et gigantisk økonomisk underskud, som gør det nødvendigt at vende hver en krone for at rette op på situationen, og vi har valgt de steder, hvor det ud fra en samlet vurdering har gjort mindst ondt at spare. Og at medarbejderne udfører et kæmpestort stykke arbejde, der er til glæde for mange. Jeg er oprigtigt ærgerlig over, at det har været nødvendigt at fjerne bemandingen fra udvalgte legepladser. Men spørgsmålet er, om han og hans forvaltning egentlig var klar over, hvilken betydning det kæmpestore stykke arbejde faktisk har? Det er de muligvis blevet siden, men spørgsmålet er, om det ændrer noget. Eller om (sølle) tre millioner skal hentes her som delvis dækning af forvaltningens underskud på 500 millioner kroner. Opbakning i Århus De 16 pædagogisk ledede legepladser i Århus er ikke blevet udsat for besparelser. Vi har også her i byen frygtet for, hvad der skulle ske med os. Så vi valgte den strateg at arbejde på at synliggøre vores kvaliteter og virkelig sætte legepladserne på landkortet, ikke mindst ved at løfte kvaliteten gennem uddannelse af pædagogerne ca. 50 ansatte. Den strategi har båret frugt, føler vi. Succeshistorien er, at der selv i krisetider er sket en udvikling, og at fritidsområdet trods store besparelser ellers er holdt fri, forklarer områdechef for Gellerup, Jes Jørgensen. De bemandede legepladser er først og fremmest et sted, hvor børn kan mødes på tværs af det hele. Her er både bogstaveligt og i overført betydning højt til loftet, og vi har plads til de svære og er derfor et godt tilbud til de børn, som har svært ved at passe ind andre steder. Her er er meget fleksibel struktur med hverdagsdemokrati i samspillet mellem voksne og børn, børnene kan være fysisk aktive, vi understøtter børnenes eget engagement og har stort dyrehold. Nogle børn kommer her hver dag, andre en gang om ugen fra ca klasse alderen. Der er nok omkring 1500 selvhjulpne børn, som bruger de bemandede legepladser. Samtidig kommer der rigtig mange børn med deres dagplejer og med forældrene, også uden for den bemandede åbningstid mellem kl.10 og 17. Det er ret store tal, men egentlig ikke det, der tæller, selv om vi laver fremmødestatistikker, mener Jes Jørgensen. De bemandede legepladser giver tryghed i lokalområdet, og når det gælder forebyggende arbejde, skal man bestemt ikke undervurdere deres betydning. 8 Legepladsen 4/2006

9 Du store verden Globalt netværk vil genforene børn med naturen Mere end 250 småbørnspædagoger, lærere, landskabsarkitekter, designere og planlæggere fra 25 nationer var i oktober samlet på et fem dage langt arbejdsforum i Nebraska i USA for at drøfte, hvordan børn i fremtiden kan blive forbundet med naturen. Af Helle Nebelong Dansk Legeplads Selskabs formand Helle Nebelong var inviteret til at holde oplæg på The Working Forum on Nature Education for Young Children oktober i Nebraska, USA. Læs mere om forummet og the Nature Action Collaborative for Children (NACC) på forumfoundation.org Nutidens børn løber ikke ud og leger i naturen, sådan som deres forældre og bedsteforældre gjorde det. De tilbringer størstedelen af deres vågne tid inden døre enten i institutioner eller hjemme. Leg foregår stadigt hyppigere i forbindelse med elektronisk legetøj og underholdning. Den voksende adskillelse fra naturen, som dagens børn oplever, påvirker dem negativt. De bliver, hvis de ikke allerede er det, fremmedgjorte og måske endda enten ligeglade med eller ligefrem bange for naturen. Bange fordi den både kan lugte, stikke og bide, og fordi man ikke uden videre kan delete den! For at fremtidssikre en bæredygtig planet er det nu kommet så vidt, at eksperter fra hele verden taler om, at det er afgørende at undervise børn i naturen, fra de er helt små, så de lærer den at kende og bliver fortrolige med den. Uden at de holder af naturen, kan de ikke værdsætte den og passe på den. Opgaven er derfor at genforene børn med naturen. Så alvorlige udsagn og mange andre var på dagsordenen på et fem dage langt arbejdsforum i USA i oktober. Fra morgen til aften var der oplæg fra eksperter, som har vidt forskellige erfaringer med at arbejde med børn og natur, som de ønsker at dele med hinanden. NACC Formålet med arbejdsforummet var at drøfte, hvordan man på tværs af nationer og fag kan arbejde for forandringer, som sikrer, at vores børn og deres børn og kommende generationers børn får et sundt og fortroligt forhold til naturen. Et af de mest konkrete resultater af det ugelange arbejdsforum var dannelsen af the Nature Action Collaborative for Children, NACC et nyt netværk som Foto: Helle Nebelong Amerikanske børn på Arbor Day Farm optræder med sang og dans, som er inspireret af deres egne naturoplevelser af blandt andet efterårsløv, sne, vind, fugle, bjerge og vandfald. vil arbejde aktivt for at genforene børn med naturen. Det skal bl.a. ske ved at kæmpe for, at naturundervisning og naturopdragelse bliver en gennemgående og berigende del af hverdagen for verdens børn, så de kan blive genforenet med naturen. Og at naturen skal forene børn globalt. I pauserne mellem oplæggene var der mulighed for at færdes i det dejlige landskab på Arbor Day Farm, som er en form for udendørs natureksperimentarium, som besøges af skoler og familier. Der var sørget for musikalske indslag af børn, som tog udgangspunkt i børnenes egne naturoplevelser. En række store fonde og organisationer havde taget initiativ til det omfattende forum, som vil fortsætte arbejdet igennem det nye netværk, NACC. Legepladsen 4/2006 9

10 Boganmeldelse Folkeskolens udeanlæg otte eksempler Anmeldelse af Anne Fischer Stausholm, landskabsarkitekt MDL, PLR Med bogen Folkeskolens udeanlæg otte eksempler afrundes et forsknings- og udviklingsarbejde om skolernes udearealer fra Statens Byggeforskningsinstitut i perioden Forhåbentlig er der lys forude for de 1600 folkeskoler med skolebørn. Men selv er forfatterne lidt nedslåede over, at det var nødvendigt at besøge 300 folkeskoler for at kunne præsentere otte eksempler, der er karakteriseret ved at være et godt udeanlæg. Et godt udeanlæg ved en folkeskole defineres i bogen ved et bredt udbud af lege- og opholdsmuligheder for alle aldersgrupper og for begge køn. Og med plads til både stille og mere vilde aktiviteter, så de forskellige lege kan foregå på samme tid uden at konflikte. Der skal være tilbud, som kan anvendes aktivt i undervisningen udover idræt, og udeanlægget skal være til rådighed for lokalsamfundet efter skoletid. Sidstnævnte er en god ide, men kan forekomme at være meget forpligtigende inden for et område, som i forvejen ikke er tilført mange ressourcer. Interessant og positivt er det, at vedligeholdelsesniveauet er inddraget som en parameter, der skal sikre, at anlægget ikke slides ned, selv om det bruges meget. En tematisk analyse bagest i bogen, der går på tværs og inddrager mange skoler under hvert emne, har givet mulighed for at beskrive og vise gode eksempler fra andre end de skoler, der behandles i bogen. Skoleanlæg, legemiljøer, læringsmiljøer, nærmiljøanlæg og udviklingsprocesser er overskrifter, som behandles indgående i tekst og billeder. gennemgang af arealerne. Den subjektive tilgang bevirker, at de enkelte eksempler får større vægt i forhold til at overføre skolernes ideer til brug for andre skoler. Med andre ord: Der er ingen grund til at begå den samme fejl to gange. Omvendt er også positive forhold fremhævet og kommenteret og bliver derfor nemmere at overføre eller bearbejde til eget brug. Eksemplerne vidner om, at der kræves en indsats i det daglige, hvis et velfungerende udeanlæg til stadighed skal fungere. Men også at der gives meget igen, og at det er et spørgsmål om prioritering. På Bjedstrup Skolen er der foruden klassehaver en række temahaver (videnshaver), som klasserne er ansvarlige for et år ad gangen. Derudover holdes der bier. Et særligt projekt, som hvert år gennemføres som samarbejdsprojekt mellem 6. klasse og børnehaveklassen. Sådanne projekter kræver et engageret lærerteam, men det giver selvsagt også meget motiverede elever. Skoler får selv ansvaret Selv om folkeskolen overordnet er et statsligt ansvar, er ansvaret og driften lagt ud til kommunerne, som ud fra afstukne rammer lægger ansvaret på den enkelte skole. Det er et stort ansvar at pålægge faggrupper, som ingen forudsætninger har for at løse opgaven. Interessen for og forståelsen af den store og vigtige ressource, der ligger i folkeskolens udeanlæg, er heldigvis voksende, og i de senere år er renoveringsarbejder intensiveret, og der bygges end del nye skoler. Men de første erfaringer viser, at udearealerne ofte halter bagefter. Med eksempelsamlingen i hånden er det muligt for skolerne og kommunerne som sparringspartner at få en forståelse for, hvad der skal til og samtidig kan de finde et afsæt for, hvorledes de selv ønsker deres udeanlæg ved skolen udnyttet. Bogen viser, at det i langt højere grad er viljen og indsigten i udnyttelsen af arealerne fremfor de givne fysiske og økonomiske rammer, som betyder noget. Karen Attwell og Benny Schytte. Folkeskolens udeanlæg otte eksempler. Statens Byggeforskningsinstitut, 2006, kr. 300 incl. moms. Mere om bogen: undervisningsbyggeri Daglig indsats vigtig Gennemgangen er minutiøs og med en god billeddokumentation. Faktuelle oplysninger understøttes af en kritisk Større og mindre grønne gårde giver både dagslys til skolens lokaler og er et beskyttet uderum til leg og læring. Pilegårdsskolen på Amager. Foto: Benny Schytte 10 Legepladsen 4/2006

11 SET&SKET Integrationspris 2006 til Niels Bay Midt i oktober fik Niels Bay, lederen af den bemandede legeplads Degnestavnen i Københavns nordvestkvarter, integrationsministeriets Ildsjælpris for sin indsats med kvarterets børn og unge. Formålet med prisen er at anerkende det succesfulde arbejde, der sker rundt om i landet og at videreformidle de gode erfaringer. En del af Niels Bays daglige arbejde og hans metoder kan ses i filmen Pas på nerverne af filminstruktøren René Bo Hansen. Filmen kan lånes gratis på Det danske Filminstitut: Filmen blev omtalt i Legepladsen nr mio. kr. til legepladspolitik og sikkerhed I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat 15 mio kr. årligt fra 2007 til og med 2009 til at understøtte kommunernes nuværende indsats og udvikling af sikkerheden på legepladser. De 15 mio. skal udover at forbedre sikkerheden også benyttes til udarbejdelse af kommunale legepladspolitikker og deres offentliggørelse på kommunernes hjemmeside. Computerlegepladser Inden for det sidste halve år er en ny type legepladser blevet etableret rundt omkring i landet, de såkaldte computerlegepladser. I næste nummer af Legepladsen vil vi se nærmere på fænomenet. I redaktionen har vi pt. fået kendskab til computerlegepladser følgende steder i landet: På den bemandede legeplads i Ørstedsparken, København, legepladsen på Petermindeskolen i Vejle og på Kragsbjergskolen i Odense. Folkets Park på Nørrebro Efter mange års hård kamp er det lykkedes en gruppe lokale beboere ikke blot at sikre Folkets Park på Nørrebro, men også at få den renoveret i samarbejde med Københavns kommune. Efter en arkitektkonkurrence med af Benny Schytte høj grad af brugerinvolvering er der blevet udvalgt et vinderforslag tegnet af Algren & Bruun. En nærmere beskrivelse af processen fra idé til projektforslag er sammen med de tre projektforslag omtalt i fagtidsskriftet Landskab nr Se mere om Folkets Park på f.eks Google. Byggelegepladsleder Leif Nielsen er død Ballerup Kommune var én af de kommuner, som midt i 1960 erne tog byggelegepladsidéen til sig. Flere byggelegepladser blev etableret i kommunen, og flere af dem eksisterer den dag i dag. Mange af de medarbejdere (og tidligere DLS-medlemmer), som var med dengang i 60 erne og frem, er kommet op i årene. I august døde Leif Nielsen, som i mange år var leder af Byggelegepladsen Ellekilde. Han blev 78 år. Ære være hans minde. Lejrekursus 2007 GÅ IKKE GLIP AF det årlige Lejrekursus, som finder sted maj 2007 (Kr. Himmelfartsferien) på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre. Denne gang tilbydes disse fem grupper: 1. Stenalderliv lær teknikker til at lave stenalderprojekt sammen med børn. 2. Pileflet lær grundteknikkerne i fletning af forskellige typer kurve. 3. Filtning med to teknikker kan du filte næsten alt. 4. Smedning udgangspunktet er ting, som børn selv kan smede. 5. Alt omkring og ved et bålsted historiske aktiviteter, som kan laves på enhver legeplads med et bålsted. Nærmere omtale, oplysninger og tilmeldingskupon i næste nummer af Legepladsen medio marts. Dagen før onsdag den 16. maj afholder Dansk Legeplads Selskab sin årlige generalforsamling på Forsøgscentret. Deltagere i kurset, der starter næste dag, kan overnatte i Lejre denne aften, hvis de ønsker at deltage i generalforsamlingen. Indkaldelse med nærmere detaljer i næste nummer. DANSK LEGEPLADS SELSKAB Klerkegade 10B, 1308 København K. Tlf Giro nr TELEFONTID Onsdage kl Beskeder og bestillinger kan indtales på telefonsvareren i løbet af ugen. BESTYRELSE Formand: Helle Nebelong Næstformand: Carsten Frederiksen Bestyrelsesmedlemmer: Frank Simonsen Vibeke Aagaard Glud Susse Mohr Markmann Henny Green Ida Vestergaard Bestyrelsessuppleant: Marianne Mortensen Kasserer: Henny Green SEKRETARIAT Klaus Nedergaard MEDLEMSKAB: Personligt medlemskab: 180 kr. årligt Institutioner o.lign.: 450 kr. årligt Studerende: 90 kr. årligt Abonnement på Legepladsen for ikke-medlemmer: 200 kr. for fire nr. Henvendelse vedr. medlemskab til Dansk Legeplads Selskab IPA, DANMARK Kontakt Dansk Legeplads Selskab: Legepladsen 4/

12 I 2005 faldt endnu 40 legepladser for SKANFALL Her er 5 af dem: Faldsikring Rådmandsgades Skole Bygherre: Københavns Kommune Malthe Bruuns Gård Bygherre: Privatbo Hattesens Allé, legeplads Bygherre: Frederiksberg Kommune Sortedamskolen Bygherre: Københavns Kommune Projekt: Peter Holst Landskabsarkitekter Projekt: Landskabsarkitekt Niels Lützen Projekt: Frederiksberg, Vej- og Parkafd. Projekt: Algreen & Bruun Anlæg: Ebbe Dalsgaard A/S Anlæg: Krogh & Molin A/S Anlæg: Frederiksberg Gartnerservice Anlæg: Køge Bugts Anlægsgartner A/S Sjællandsgades Skole Bygherre: Københavns Kommune Projekt: Kirsten Lund Andersens Tegnestue Anlæg: Skælskør Anlægsgartnere A/S Certificeret af Teknologisk Institut Børn leger. Og børn falder. Og falder igen. Det er næsten en naturlov. Men med SKANFALL faldunderlag falder de lidt blødere. Sportsbyg A/S er specialister i at gøre legepladser sjovere og mere sikre med støbte kunststofbelægninger. Det farverige faldunderlag appellerer til fantasi og kreativitet og er mere praktisk og hygiejnisk end f.eks. sand og bark. Investeringen er i første omgang lidt større end med traditionelt faldunderlag, men fordelene er tilsvarende mange. Kontakt os på tlf for yderligere oplysninger og en uforpligtende snak eller besøg Sportsbyg A/S har siden 1976 udført idrætsanlæg over hele landet. Vi udfører uden- og indendørs sportsbelægninger med kunststof, kunstgræs, linoleum og parket. Endvidere anlægger vi Multibaner og udstøber faldunderlag på legepladser. Sportsbyg A/S Københavnsvej 26 A DK-4000 Roskilde Tlf

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Nedenstående beskriver specifikke oplysninger i forbindelse med overdragelsen af de bemandede legepladser. Notatet er inddelt

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn.

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn. RØDE SOL MAJ 2011 Børnemiljøvurdering af uderum / legepladsen. Røde sols uderum legepladsmiljø er skueplads for læring og træning af sociale færdigheder. Af denne grund er det også tit de ting/aktiviteter

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

VELKOMMEN TIL GØRLØSE

VELKOMMEN TIL GØRLØSE 2014 VELKOMMEN TIL GØRLØSE MINI SFO Mini SFO 2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas - pædagogmedhjælper Rita - pædagogmedhjælper

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

31-01-2007. Antal og placering af bemandede legepladser i København

31-01-2007. Antal og placering af bemandede legepladser i København 31-01-2007 Redegørelse om muligheden for at finde nye veje og nye muligheder for at udnytte de pædagogiske tiltag på en anden måde, så der stadigvæk kan være bemanding på legepladser. Indledning De bemandede

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud. København, 5. februar, 2015 Til Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud.

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g. Hjerm dagtilbud d. 20.8.2014. Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14 Tidspunkt: 18.30 21.30 Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.a ferie) Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Stormøde KFO den 6.maj 2010

Stormøde KFO den 6.maj 2010 Stormøde KFO den 6.maj 2010 1. Velkomst: Alle bydele repræsenteret, skriv jer gerne på en liste, hvis i ønsker at blive kontaktet af pressen, høre mere om aktiviteter og KFOs arbejde. Husk også tilmelding

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 1 Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 Den årlige generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab blev afholdt på Skrammellegepladsen i Emdrup tirsdag 14. maj 2013. Forinden havde Lene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Fægtning er godt at lære

Fægtning er godt at lære Fægtning er godt at lære - for når man er i en skov, kan man ramme en ulv Når faciliteterne er i orden, udstyret er sjovt, og sporten samtidig er god til alle grupper, er det muligt for en forening, der

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden. se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden.  se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Naturpatruljen en afdeling i Børnehuset Rytterkilden http://horsens.inst.dk se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Velkommen til Naturpatruljen Naturpatruljen er Børnehuset Rytterkildens

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Praktiske oplysninger:

Praktiske oplysninger: VELKOMMEN TIL SKOVHUSET Skovhuset er Vrejlev-Hæstrup skoles fritidsordning. Det er et pædagogisk pasningstilbud til børn fra bh-klassen til og med 3. klasse. Man kan vælge fuldtidsplads eller morgenplads.

Læs mere

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer særligt blandt minoritetsunge. Københavns Kommune

Læs mere

Trivsel Faglighed Bevægelse

Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 fra d.6 til d.9. oktober 2014 1 Med Hjertet i Skolen Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 Man. 6. oktober 2 HJERTERUMMET Hjerterummet - en hjertevarm pause Hjerterummet er et sted,

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Pkt.nr. 23 Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering Nyhedsbrev SFO bordfodboldturnering Bordfodboldturneringen var en stor succes i SFO en. 34 børn deltog og de blev delt op i 17 hold. Nim Skole og Børnehus I uge 3 til 5 brugte vi hver mandag og torsdag

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere