NR. 4 DECEMBER 2006 LEGENS DAG BEMANDEDE LEGEPLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 DECEMBER 2006 LEGENS DAG BEMANDEDE LEGEPLADSER"

Transkript

1 NR. 4 DECEMBER 2006 LEGENS DAG BEMANDEDE LEGEPLADSER

2 LEGEPLADSEN ISSN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 4 december 2006 Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. Tidsskriftet sendes til medlemmer af Dansk Legeplads Selskab og abonnenter. Oplag: 600 Leder Foto: Scanpix/RuneFeldt-Rasmussen REDAKTION Benny Schytte (ansv.h.), Lissen Jacobsen, Helle Nebelong, Ida Vestergaard REDAKTIONENS ADRESSE Dansk Legeplads Selskab Klerkegade 10 B, 1308 København K Tlf LAYOUT Karen Hedegaard TRYK Kailow Graphic ABONNEMENT Pris 200 kr. pr. årgang Abonnement kan tegnes hos Dansk Legeplads Selskab DEADLINE Artikler, annoncer o.lign. skal være redaktionen i hænde senest 15. februar FORSIDEFOTO Charlotta Fellman fra Legens Dag WEBMASTER Martin Nebelong Henningsen, ANNONCEEKSPEDITION Dansk Legeplads Selskab Tlf Kopiering og citater kun tilladt med kildeangivelse. Artikler må kun bruges andre steder med tilladelse fra skribenten. Synspunkter, der fremføres i artiklerne, er skribentens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller DLS. Mulighedernes land Børne- og Ungdomsudvalget i København besluttede den 15. november at spare bemandingen væk på fire af kommunens 28 bemandede legepladser. Blot en måned tidligere modtog lederen af den bemandede legeplads Degnestavnen i Københavns nordvestkvarter Integrationsministeriets Ildsjælepris for sin mere end 20 år lange indsats med kvarterets børn og unge. Integrationsminister Rikke Hvilshøj fremhævede i en tale ved Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde på Munkebjerg Hotel i Vejle den 17. november lederen af Degnestavnen Niels Bay for sin helt særlige pædagogik og sit fokus på især drenge, der har brug for at opbygge deres selvværd og lære at styre deres temperament. Han hjælper dem ved at lære dem at klare dagligdagens og fremtidens udfordringer på en konstruktiv måde. Hans metode er at stille krav til børnene, bl.a. om at de tager ansvar for deres egne valg og handlinger. Når drengene er blevet unge og voksne, vender de tilbage og takker Niels for hans indsats, som har været med til, at de har holdt sig på den rigtige side af stregen, har fået en uddannelse osv. En solstrålehistorie om barndom og integration i Danmark. Børne- og Ungdomsudvalgets politikere i København ønsker nu en redegørelse om muligheden for at finde nye veje og nye muligheder for at udnytte de pædagogiske tiltag på en anden måde, så der stadigvæk kan være bemanding på legepladser. Det blev de også enige om på udvalgsmødet den 15. november.regeringen har afsat mange midler til at styrke indsatsen for integration af nydanske børn og unge. Her må kunne bygges broer mellem stat og kommune! Børn lærer de sociale spilleregler at kende gennem leg med andre børn på legepladserne. Danske legepladser kan en hel masse og er positivt kendt for det i udlandet. Det er et stærkt kort for et land at have på hånden i den globale konkurrence om at være kendt og anerkendt. Danmark er et lille land, men vi er store på legepladsområdet og kan blive større, hvis vi med udgangspunkt i de gode legepladsfortællinger investerer og satser på legepladsen som den måske vigtigste af alle barndommens arenaer. Det er her fremtidens samfund og beslutningstagere træder deres barnesko. God fornøjelse med læsning af årets sidste nummer af Legepladsen og på gensyn i 2007! Helle Nebelong, formand for Dansk Legeplads Selskab 2 Legepladsen 4/2006

3 Legens Dag Legens Dag en stor succes Den 13. og 14. oktober blev Nytorv ved Strøget i København omdannet til byggelegeplads i forbindelse med Legens Dag. Den blev afholdt i et samarbejde mellem Dansk Legeplads Selskab og OMO med det formål at tilskynde børn og børnefamilier til mere udendørs leg og aktivitet. OMO har netop igangsat kampagnen Snavs er godt, som henviser til, at børns tøj sandsynligvis bliver beskidt, hvis de leger ude men pyt med det, for udeleg er både sundt og sjovt og værd at slå et slag for, mener både OMO og Dansk Legeplads Selskab. Alt tydede da også på, at børn gerne vil lege ude, når de får chancen for det og får øje på mulighederne. De mange forældre var også begejstrede. Lige fra starten boblede det af liv på pladsen, der, som timerne skred frem, virkelig udviklede sig til en rigtig god legeplads med bygning af huler, legehuse og sæbekassebiler, maling af ansigter, rollespil, cykelbaner, leg med sand, vand, smedning, sværdkampe, bueskydning og alt muligt andet. Og der var børn i alle aldre, bl.a. meget store børn fra det meget omdiskuterede Ungdomshus på Jagtvej, som viste stor entusiasme, da de kom forbi. Om aftenen blev legepladsen lyst op af bål og fakler. Arrangementet foregik i forbindelse med den københavnske Kulturnat, men opbygningen begyndte allerede kl.10 fredag formiddag. Men Kulturnatten betød, at der var usandsynligt mange mennesker på Strøget og ikke mindst på Nytorv ikke bare hele dagen, men til langt ud på natten. En af pladsens meget aktive ildsjæle, Carsten Frederiksen fra byggelegepladsen Grantoften og næstformand i DLS, tilbragte natten på legepladsen sammen med en flok børn, som syntes, at det var spændende at mærke byens puls. Søvnen blev dog i høj grad forstyrret af de mange menensker, der nød nattelivet helt til klokken seks om morgenen. Fredagens publikum bestod i høj grad af børn, der kom sammen med deres daginstitution, mens lørdag for alvor tiltrak børnefamilierne. Primus motorer på pladsen var foruden Carsten Frederiksen også DLS s sekretær Klaus Nedergaard, der også er leder i Byggelegepladsen Regnbuen, Verner Storm og Sonja Ravn, også fra DLS, Charlotta Fellman fra OMO foruden en hel del andre frivillige fra forskellige institutioner (mange tak til AL- LE, der brugte tid på at lege med!). Man kunne godt have brugt flere legepladsfolk, og en af målsætningerne for næste års arrangement er at komme tidligere i gang med planlægningen. Men sjovt var det, og en succes var det helt bestemt også det fortæller de mange billeder fra de to dages aktiviteter vist også helt tydeligt. Og det er besluttet at gentage succesen til næste år. lj. Se flere billeder på næste side... Fotos af Charlotta Fellman Legepladsen 4/2006 3

4 Legens Dag... fortsat fra side 3 4 Legepladsen 4/2006

5

6 Bemandede legepladser Bemandede legepladser under pres Københavns kommune har pt. 28 bemandede legepladser altså legepladser, hvor der er pædagogisk personale til stede i dagtimerne. De taler med og tager sig af børnene, udlåner legeting, sætter aktiviteter i gang, holder legeredskaberne i orden, udfører småreparationer og holder i det hele taget øje med, at alting er i orden på en måde, så børn og deres forældre føler sig trygge ved stedet. Herunder hører også at undgå hærværk, og at legepladsen ikke bruges af uvedkommende voksne. Men nu vil kommunen nedlægge bemandingen på fire af legepladserne. De ansatte og alle brugerne fik kun nys om det via børne- og ungdomsudvalgets hjemmeside og de er oprørte. I Århus derimod spares der ikke på de bemandede legepladser, som man her kalder pædagogisk ledede legepladser. Af Lissen Jacobsen Af Københavns kommunes 117 legepladser er de 28 bemandede. Det betyder, at to-tre voksne er ansat til at tage sig af brugerne og af legepladsen, som er åben for alle børn. Og de benyttes af rigtig mange fra småbørn til teenagere. De små kommer sammen med daginstitutionen, dagplejeren og forældrene rigtig mange store børn kommer alene, bl.a. de, der ikke har lyst til at benytte sig af fritidshjem eller klub, måske fordi de ikke synes, de passer ind der. Forældre sender trygt de mindre børn hen på legepladsen, netop fordi der er ansatte voksne til stede. Det er ikke usædvanligt for de ansatte at følge børn op gennem hele deres barndom og ungdom. Alle erfaringer fortæller, at bemandingen har en vigtig social funktion for I de sidste 10 år er andelen af børn og unge i Københavns kommune vokset: Børn mellem 0 og 4 år med 20%. Børn mellem 5 og 9 år med 30%. Børn mellem 10 og 14 år med 40%. brugerne. Og at de ansatte arbejder med hjertet, kan man ikke være i tvivl om efter en rundringning til de fire legepladser, som pludselig i november kunne læse på internettet, at bemandingen skulle nedlægges. De er langt mere oprørte på børnenes end på egne vegne, selv om de også føler sig snigløbet af kommunen. De fire berørte legepladser er på hhv. Frederiks den V s Vej, Østre Anlæg og Gammel Vagt, alle i og nær centrum af København samt Kirsebærhaven i Valby. Jette Olsen fra legepladsen i Østre Anlæg: Der er ingen tvivl om, at trygheden falder, hvis der ikke er personale her. Det kan vi f.eks.se på skateboardbanen i Fælledparken, som ser herrens ud, og hvor der foregår alt muligt skidt og møg. Det er vigtigt at kunne holde hunde og de voksne væk, som ikke hører til på legepladsen. Vi har også vores hyr med hjemløse. Der bliver simpelt hen et andet klima, når dårlige elementer får muligheden for at flytte ind, og det er ikke særligt hyggeligt for børnene, som forældrene jo heller ikke vil lade komme herhen alene så. Vi voksne oplever allerede nu nogle situationer, som ikke er særlig rare, og vi er såvidt muligt altid to på arbejde. Det her er sket uden nogen dialog med os. Det er en chokerende beslutning, fordi så mange bliver berørt. Alene de mange daginstitutioner, som kommer, fordi de ikke har egne legepladser, tegner sig for op mod besøgende hos os om året. Desuden kommer der fast rigtig mange lokale børn fra Østerbro. Vi har tre kommuneskoler og fem privatskoler i området, og de store mellem 10 og 17 år kommer selv, bl.a. fordi mange ikke har lyst til at gå i klub og så har vi iøvrigt det eneste gode legemiljø i området med et dejligt terræn og lige ved Botanisk Have. Og forældre sender trygt de mindre børn herned i dagtimerne, fordi de ved, vi ansatte er her. Hendes kollega, Johnny Schweitz, udtrykker det sådan her: Uden bemanding vil der ske en miljømæssig ændring af dimensioner. Den gode ånd på en bemandet legeplads smitter også af på aften- og weekendbrugen. God erfaring smides væk Jan Kappel har arbejdet på den (endnu) bemandede legeplads i Kirsebærhaven i Valby i 20 år, hans kollega Marianne Sørensen i 30 år. Nogle børn har vi fra en meget ung alder, og mange af dem kommer her igen som voksne med deres egne børn. Hos os har vi 95 procent indvandrerbørn, og de bruger os helt op til 16-18årsalderen. De trives bedre her, bl.a. 6 Legepladsen 4/2006

7 Foto fra legepladsen på Frederik d. V s Vej fordi vi har tydelige regler, og det bekommer de børn vel, for de har brug for tydelige krav at forholde sig til. Vi har en kæmpe erfaring her, som bare smides væk. På legepladsen på Gammel Vagt siger en mangeårig medarbejder: Det virker på os, som om politikerne slet ikke har sat sig ind i, hvad det er, vi laver her, blandt andet masser af pædagogiske aktiviteter som f.eks. mini-olympiade, fodboldturneringer, åbent hus til jul, båldage osv. Faktisk er det imponerende, hvad vi får ud af de kroner på beskæftigelsesbudgettet. København har som sådan masser af penge i kassen og kan godt bruge en milliard på at lancere hovedstaden som en metropol, men hvorfor skal det prestigeprojekt gå ud over vores børn? Vi har 12 institutioner her i nærheden, som ikke har nogen legeplads, og de bruger os en dag talte vi ikke mindre end 400 børn. Netop det at belægningsgraden er høj på institutionerne bruges som argument for, at der ikke er brug for os, men børnene gider ikke gå der blandt andet fordi der er mindre og mindre personale. Vi oplever jo, at selv om børnene har klubplads, så kommer de alligevel her. Og vi ved også, at tingene forfalder, så snart der ikke er personale. Det har vi set på f.eks. Hauser Plads, og på Kastellet forleden dag fandt en lille pige en pose metadon, som hun skulle til at smage på, men heldigvis blev forhindret i, fortæller medarbejderen. Her på legepladsen sker der også en fin integration mellem alle nabolagets børn og beboere iøvrigt, og selv om der er mange ressourcestærke forældre i nabolaget, så gælder det ikke alle. Men her dannes sociale netværk via legepladsen og os. Under tre millioner årligt Besparelsen, som Københavns kommune vil opnå ved at spare de ni ansatte væk, er på under tre millioner kroner om året alt inklusive. Men det svarer alligevel til 10% af det samlede budget for de bemandede legepladser. Hvilket vel mest af alt viser, hvor billige de er i drift, selv om de foruden de mange sociale funktioner også er med til at sikre et aktivitetsniveau, som alt andet lige også er befordrende for kampen mod børns tiltagende fedme et andet iøjnefaldende problem i disse år. I sagsbeskrivelsen skriver børne- og ungdomsudvalget, at kriterierne for at have valgt netop disse fire legepladser er: At bevare tema- og udflugtslegepladser, som retter sig mod alle byens børn og ikke kun til dem i lokalområdet. Bevarelse af legepladser i kvarterer, der er mindre socialt velstillede. Bevarelse af legepladser, hvor belægningsgraden på omliggende fritidstilbud er lav. På de tre legepladser i indre by ér belægningsgraden meget høj, men det er ikke ensbetydende med, at børnene bruger institutionerne, som det ses af ovenstående. Mht. Kirsebærhavens Legeplads foreslås det at nedlægge den og overdrage arealet til skolen umiddelbart overfor. Legepladsen 4/2006 7

8 Bemandede legepladser Bemandede legepladser under pres......fortsat fra forrige side Disse tiltag vil give en årlig besparelse på 2,4 mill. kr. årligt fra 2008, og i 2007 kan der (op)nås en besparelse på 1,2 mil. kr. Tilsyneladende har der været to kriterier for beslutningen om at lukke netop os ned, siger Jan Kappel fra Kirsebærhaven. At legepladsen ligger i et ressourcestærkt område og/eller at der er mange fritidshjemspladser i området (som man gerne vil havde fyldt op). Men vi ligger aldeles ikke i et ressourcestærkt område tværtimod! Og vores børn her bruger alligevel ikke fritidshjemmene og klubberne. Alle taler om vigtigheden af åbne væresteder og så lukker man sådan et sted som her! Der er i forvejen meget hærværk i kvarteret, og politiet, som vi har et godt samarbejde med, var rystede over, at bemandingen her skal væk. Udvalget må have raflet sig frem til en beslutning! Ingen info Ved redaktionens slutning var de ansatte endnu ikke blevet informeret om deres situation af Københavns kommune. Al information har de selv fundet frem til på internettet, hvor de fra den 15. november kunne læse, at Børne- og Ungdomsudvalget havde vedtaget at nedlægge bemandingen på de fire legepladser. Lige før deadline fik Legepladsen at vide, at de ansatte fra de to berørte legepladser på Østerbro var indkaldt til møde den 12. december. Men beslutningen blev i høj grad taget hen over hovedet på ansatte og brugere, som med god grund føler sig snigløbet. Derudover passer det meget dårligt med, hvad der står i det vedtagne værdigrundlag for Københavns kommune: Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Men der har ikke været hverken dialog, varsel eller nogen form for høring. En underskriftindsamling blandt forældre og daginstitutioner har dog betydet, at forældrene fik foretræde for udvalget den 13. december. Foto fra legepladsen på Frederik d. V s Vej Børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard har forklaret i en skrivelse, at den gamle Ungdoms- og uddannelsesforvaltning har efterladt et gigantisk økonomisk underskud, som gør det nødvendigt at vende hver en krone for at rette op på situationen, og vi har valgt de steder, hvor det ud fra en samlet vurdering har gjort mindst ondt at spare. Og at medarbejderne udfører et kæmpestort stykke arbejde, der er til glæde for mange. Jeg er oprigtigt ærgerlig over, at det har været nødvendigt at fjerne bemandingen fra udvalgte legepladser. Men spørgsmålet er, om han og hans forvaltning egentlig var klar over, hvilken betydning det kæmpestore stykke arbejde faktisk har? Det er de muligvis blevet siden, men spørgsmålet er, om det ændrer noget. Eller om (sølle) tre millioner skal hentes her som delvis dækning af forvaltningens underskud på 500 millioner kroner. Opbakning i Århus De 16 pædagogisk ledede legepladser i Århus er ikke blevet udsat for besparelser. Vi har også her i byen frygtet for, hvad der skulle ske med os. Så vi valgte den strateg at arbejde på at synliggøre vores kvaliteter og virkelig sætte legepladserne på landkortet, ikke mindst ved at løfte kvaliteten gennem uddannelse af pædagogerne ca. 50 ansatte. Den strategi har båret frugt, føler vi. Succeshistorien er, at der selv i krisetider er sket en udvikling, og at fritidsområdet trods store besparelser ellers er holdt fri, forklarer områdechef for Gellerup, Jes Jørgensen. De bemandede legepladser er først og fremmest et sted, hvor børn kan mødes på tværs af det hele. Her er både bogstaveligt og i overført betydning højt til loftet, og vi har plads til de svære og er derfor et godt tilbud til de børn, som har svært ved at passe ind andre steder. Her er er meget fleksibel struktur med hverdagsdemokrati i samspillet mellem voksne og børn, børnene kan være fysisk aktive, vi understøtter børnenes eget engagement og har stort dyrehold. Nogle børn kommer her hver dag, andre en gang om ugen fra ca klasse alderen. Der er nok omkring 1500 selvhjulpne børn, som bruger de bemandede legepladser. Samtidig kommer der rigtig mange børn med deres dagplejer og med forældrene, også uden for den bemandede åbningstid mellem kl.10 og 17. Det er ret store tal, men egentlig ikke det, der tæller, selv om vi laver fremmødestatistikker, mener Jes Jørgensen. De bemandede legepladser giver tryghed i lokalområdet, og når det gælder forebyggende arbejde, skal man bestemt ikke undervurdere deres betydning. 8 Legepladsen 4/2006

9 Du store verden Globalt netværk vil genforene børn med naturen Mere end 250 småbørnspædagoger, lærere, landskabsarkitekter, designere og planlæggere fra 25 nationer var i oktober samlet på et fem dage langt arbejdsforum i Nebraska i USA for at drøfte, hvordan børn i fremtiden kan blive forbundet med naturen. Af Helle Nebelong Dansk Legeplads Selskabs formand Helle Nebelong var inviteret til at holde oplæg på The Working Forum on Nature Education for Young Children oktober i Nebraska, USA. Læs mere om forummet og the Nature Action Collaborative for Children (NACC) på forumfoundation.org Nutidens børn løber ikke ud og leger i naturen, sådan som deres forældre og bedsteforældre gjorde det. De tilbringer størstedelen af deres vågne tid inden døre enten i institutioner eller hjemme. Leg foregår stadigt hyppigere i forbindelse med elektronisk legetøj og underholdning. Den voksende adskillelse fra naturen, som dagens børn oplever, påvirker dem negativt. De bliver, hvis de ikke allerede er det, fremmedgjorte og måske endda enten ligeglade med eller ligefrem bange for naturen. Bange fordi den både kan lugte, stikke og bide, og fordi man ikke uden videre kan delete den! For at fremtidssikre en bæredygtig planet er det nu kommet så vidt, at eksperter fra hele verden taler om, at det er afgørende at undervise børn i naturen, fra de er helt små, så de lærer den at kende og bliver fortrolige med den. Uden at de holder af naturen, kan de ikke værdsætte den og passe på den. Opgaven er derfor at genforene børn med naturen. Så alvorlige udsagn og mange andre var på dagsordenen på et fem dage langt arbejdsforum i USA i oktober. Fra morgen til aften var der oplæg fra eksperter, som har vidt forskellige erfaringer med at arbejde med børn og natur, som de ønsker at dele med hinanden. NACC Formålet med arbejdsforummet var at drøfte, hvordan man på tværs af nationer og fag kan arbejde for forandringer, som sikrer, at vores børn og deres børn og kommende generationers børn får et sundt og fortroligt forhold til naturen. Et af de mest konkrete resultater af det ugelange arbejdsforum var dannelsen af the Nature Action Collaborative for Children, NACC et nyt netværk som Foto: Helle Nebelong Amerikanske børn på Arbor Day Farm optræder med sang og dans, som er inspireret af deres egne naturoplevelser af blandt andet efterårsløv, sne, vind, fugle, bjerge og vandfald. vil arbejde aktivt for at genforene børn med naturen. Det skal bl.a. ske ved at kæmpe for, at naturundervisning og naturopdragelse bliver en gennemgående og berigende del af hverdagen for verdens børn, så de kan blive genforenet med naturen. Og at naturen skal forene børn globalt. I pauserne mellem oplæggene var der mulighed for at færdes i det dejlige landskab på Arbor Day Farm, som er en form for udendørs natureksperimentarium, som besøges af skoler og familier. Der var sørget for musikalske indslag af børn, som tog udgangspunkt i børnenes egne naturoplevelser. En række store fonde og organisationer havde taget initiativ til det omfattende forum, som vil fortsætte arbejdet igennem det nye netværk, NACC. Legepladsen 4/2006 9

10 Boganmeldelse Folkeskolens udeanlæg otte eksempler Anmeldelse af Anne Fischer Stausholm, landskabsarkitekt MDL, PLR Med bogen Folkeskolens udeanlæg otte eksempler afrundes et forsknings- og udviklingsarbejde om skolernes udearealer fra Statens Byggeforskningsinstitut i perioden Forhåbentlig er der lys forude for de 1600 folkeskoler med skolebørn. Men selv er forfatterne lidt nedslåede over, at det var nødvendigt at besøge 300 folkeskoler for at kunne præsentere otte eksempler, der er karakteriseret ved at være et godt udeanlæg. Et godt udeanlæg ved en folkeskole defineres i bogen ved et bredt udbud af lege- og opholdsmuligheder for alle aldersgrupper og for begge køn. Og med plads til både stille og mere vilde aktiviteter, så de forskellige lege kan foregå på samme tid uden at konflikte. Der skal være tilbud, som kan anvendes aktivt i undervisningen udover idræt, og udeanlægget skal være til rådighed for lokalsamfundet efter skoletid. Sidstnævnte er en god ide, men kan forekomme at være meget forpligtigende inden for et område, som i forvejen ikke er tilført mange ressourcer. Interessant og positivt er det, at vedligeholdelsesniveauet er inddraget som en parameter, der skal sikre, at anlægget ikke slides ned, selv om det bruges meget. En tematisk analyse bagest i bogen, der går på tværs og inddrager mange skoler under hvert emne, har givet mulighed for at beskrive og vise gode eksempler fra andre end de skoler, der behandles i bogen. Skoleanlæg, legemiljøer, læringsmiljøer, nærmiljøanlæg og udviklingsprocesser er overskrifter, som behandles indgående i tekst og billeder. gennemgang af arealerne. Den subjektive tilgang bevirker, at de enkelte eksempler får større vægt i forhold til at overføre skolernes ideer til brug for andre skoler. Med andre ord: Der er ingen grund til at begå den samme fejl to gange. Omvendt er også positive forhold fremhævet og kommenteret og bliver derfor nemmere at overføre eller bearbejde til eget brug. Eksemplerne vidner om, at der kræves en indsats i det daglige, hvis et velfungerende udeanlæg til stadighed skal fungere. Men også at der gives meget igen, og at det er et spørgsmål om prioritering. På Bjedstrup Skolen er der foruden klassehaver en række temahaver (videnshaver), som klasserne er ansvarlige for et år ad gangen. Derudover holdes der bier. Et særligt projekt, som hvert år gennemføres som samarbejdsprojekt mellem 6. klasse og børnehaveklassen. Sådanne projekter kræver et engageret lærerteam, men det giver selvsagt også meget motiverede elever. Skoler får selv ansvaret Selv om folkeskolen overordnet er et statsligt ansvar, er ansvaret og driften lagt ud til kommunerne, som ud fra afstukne rammer lægger ansvaret på den enkelte skole. Det er et stort ansvar at pålægge faggrupper, som ingen forudsætninger har for at løse opgaven. Interessen for og forståelsen af den store og vigtige ressource, der ligger i folkeskolens udeanlæg, er heldigvis voksende, og i de senere år er renoveringsarbejder intensiveret, og der bygges end del nye skoler. Men de første erfaringer viser, at udearealerne ofte halter bagefter. Med eksempelsamlingen i hånden er det muligt for skolerne og kommunerne som sparringspartner at få en forståelse for, hvad der skal til og samtidig kan de finde et afsæt for, hvorledes de selv ønsker deres udeanlæg ved skolen udnyttet. Bogen viser, at det i langt højere grad er viljen og indsigten i udnyttelsen af arealerne fremfor de givne fysiske og økonomiske rammer, som betyder noget. Karen Attwell og Benny Schytte. Folkeskolens udeanlæg otte eksempler. Statens Byggeforskningsinstitut, 2006, kr. 300 incl. moms. Mere om bogen: undervisningsbyggeri Daglig indsats vigtig Gennemgangen er minutiøs og med en god billeddokumentation. Faktuelle oplysninger understøttes af en kritisk Større og mindre grønne gårde giver både dagslys til skolens lokaler og er et beskyttet uderum til leg og læring. Pilegårdsskolen på Amager. Foto: Benny Schytte 10 Legepladsen 4/2006

11 SET&SKET Integrationspris 2006 til Niels Bay Midt i oktober fik Niels Bay, lederen af den bemandede legeplads Degnestavnen i Københavns nordvestkvarter, integrationsministeriets Ildsjælpris for sin indsats med kvarterets børn og unge. Formålet med prisen er at anerkende det succesfulde arbejde, der sker rundt om i landet og at videreformidle de gode erfaringer. En del af Niels Bays daglige arbejde og hans metoder kan ses i filmen Pas på nerverne af filminstruktøren René Bo Hansen. Filmen kan lånes gratis på Det danske Filminstitut: Filmen blev omtalt i Legepladsen nr mio. kr. til legepladspolitik og sikkerhed I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat 15 mio kr. årligt fra 2007 til og med 2009 til at understøtte kommunernes nuværende indsats og udvikling af sikkerheden på legepladser. De 15 mio. skal udover at forbedre sikkerheden også benyttes til udarbejdelse af kommunale legepladspolitikker og deres offentliggørelse på kommunernes hjemmeside. Computerlegepladser Inden for det sidste halve år er en ny type legepladser blevet etableret rundt omkring i landet, de såkaldte computerlegepladser. I næste nummer af Legepladsen vil vi se nærmere på fænomenet. I redaktionen har vi pt. fået kendskab til computerlegepladser følgende steder i landet: På den bemandede legeplads i Ørstedsparken, København, legepladsen på Petermindeskolen i Vejle og på Kragsbjergskolen i Odense. Folkets Park på Nørrebro Efter mange års hård kamp er det lykkedes en gruppe lokale beboere ikke blot at sikre Folkets Park på Nørrebro, men også at få den renoveret i samarbejde med Københavns kommune. Efter en arkitektkonkurrence med af Benny Schytte høj grad af brugerinvolvering er der blevet udvalgt et vinderforslag tegnet af Algren & Bruun. En nærmere beskrivelse af processen fra idé til projektforslag er sammen med de tre projektforslag omtalt i fagtidsskriftet Landskab nr Se mere om Folkets Park på f.eks Google. Byggelegepladsleder Leif Nielsen er død Ballerup Kommune var én af de kommuner, som midt i 1960 erne tog byggelegepladsidéen til sig. Flere byggelegepladser blev etableret i kommunen, og flere af dem eksisterer den dag i dag. Mange af de medarbejdere (og tidligere DLS-medlemmer), som var med dengang i 60 erne og frem, er kommet op i årene. I august døde Leif Nielsen, som i mange år var leder af Byggelegepladsen Ellekilde. Han blev 78 år. Ære være hans minde. Lejrekursus 2007 GÅ IKKE GLIP AF det årlige Lejrekursus, som finder sted maj 2007 (Kr. Himmelfartsferien) på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre. Denne gang tilbydes disse fem grupper: 1. Stenalderliv lær teknikker til at lave stenalderprojekt sammen med børn. 2. Pileflet lær grundteknikkerne i fletning af forskellige typer kurve. 3. Filtning med to teknikker kan du filte næsten alt. 4. Smedning udgangspunktet er ting, som børn selv kan smede. 5. Alt omkring og ved et bålsted historiske aktiviteter, som kan laves på enhver legeplads med et bålsted. Nærmere omtale, oplysninger og tilmeldingskupon i næste nummer af Legepladsen medio marts. Dagen før onsdag den 16. maj afholder Dansk Legeplads Selskab sin årlige generalforsamling på Forsøgscentret. Deltagere i kurset, der starter næste dag, kan overnatte i Lejre denne aften, hvis de ønsker at deltage i generalforsamlingen. Indkaldelse med nærmere detaljer i næste nummer. DANSK LEGEPLADS SELSKAB Klerkegade 10B, 1308 København K. Tlf Giro nr TELEFONTID Onsdage kl Beskeder og bestillinger kan indtales på telefonsvareren i løbet af ugen. BESTYRELSE Formand: Helle Nebelong Næstformand: Carsten Frederiksen Bestyrelsesmedlemmer: Frank Simonsen Vibeke Aagaard Glud Susse Mohr Markmann Henny Green Ida Vestergaard Bestyrelsessuppleant: Marianne Mortensen Kasserer: Henny Green SEKRETARIAT Klaus Nedergaard MEDLEMSKAB: Personligt medlemskab: 180 kr. årligt Institutioner o.lign.: 450 kr. årligt Studerende: 90 kr. årligt Abonnement på Legepladsen for ikke-medlemmer: 200 kr. for fire nr. Henvendelse vedr. medlemskab til Dansk Legeplads Selskab IPA, DANMARK Kontakt Dansk Legeplads Selskab: Legepladsen 4/

12 I 2005 faldt endnu 40 legepladser for SKANFALL Her er 5 af dem: Faldsikring Rådmandsgades Skole Bygherre: Københavns Kommune Malthe Bruuns Gård Bygherre: Privatbo Hattesens Allé, legeplads Bygherre: Frederiksberg Kommune Sortedamskolen Bygherre: Københavns Kommune Projekt: Peter Holst Landskabsarkitekter Projekt: Landskabsarkitekt Niels Lützen Projekt: Frederiksberg, Vej- og Parkafd. Projekt: Algreen & Bruun Anlæg: Ebbe Dalsgaard A/S Anlæg: Krogh & Molin A/S Anlæg: Frederiksberg Gartnerservice Anlæg: Køge Bugts Anlægsgartner A/S Sjællandsgades Skole Bygherre: Københavns Kommune Projekt: Kirsten Lund Andersens Tegnestue Anlæg: Skælskør Anlægsgartnere A/S Certificeret af Teknologisk Institut Børn leger. Og børn falder. Og falder igen. Det er næsten en naturlov. Men med SKANFALL faldunderlag falder de lidt blødere. Sportsbyg A/S er specialister i at gøre legepladser sjovere og mere sikre med støbte kunststofbelægninger. Det farverige faldunderlag appellerer til fantasi og kreativitet og er mere praktisk og hygiejnisk end f.eks. sand og bark. Investeringen er i første omgang lidt større end med traditionelt faldunderlag, men fordelene er tilsvarende mange. Kontakt os på tlf for yderligere oplysninger og en uforpligtende snak eller besøg Sportsbyg A/S har siden 1976 udført idrætsanlæg over hele landet. Vi udfører uden- og indendørs sportsbelægninger med kunststof, kunstgræs, linoleum og parket. Endvidere anlægger vi Multibaner og udstøber faldunderlag på legepladser. Sportsbyg A/S Københavnsvej 26 A DK-4000 Roskilde Tlf

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Nedenstående beskriver specifikke oplysninger i forbindelse med overdragelsen af de bemandede legepladser. Notatet er inddelt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 1 Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 Den årlige generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab blev afholdt på Skrammellegepladsen i Emdrup tirsdag 14. maj 2013. Forinden havde Lene

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere