Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med"

Transkript

1 Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats i daginstitutionerne, og skabe sammenhæng til det øvrige uddannelsessystem kan vi sikre, at børnene får de bedste muligheder for at klare sig godt i livet og udvikle deres potentiale. Folkeskolen er udgangspunktet for hele den socialdemokratiske vision om frihed og lighed. Har vi ikke en stærk folkeskole, svigter vi. Derfor har Socialdemokraterne systematisk prioriteret folkeskolen de sidste mange år. Vi har blandt andet sikret: - Flere timer i dansk, matematik, idræt, engelsk og samfundsfag. Det svarer til én time mere om ugen fra 1. til 9. klasse. - Over halvanden milliard kroner til renovering. Det betyder, at vi nu har finansieret totalrenovering af 27 af vores skoler. - Flere skoler med egen faglig profil. Skolerne har fået økonomi til at arbejde med en særlig profil som for eksempel idræt, mad, IT, naturfag og meget andet. Det skaber gejst og styrker fagligheden. - Gratis skolemad til børn fra fattige familier. Fordi man lærer bedst, når maven ikke er tom, og fordi alle børn skal have et sundt måltid mad hver dag. - Ny IT-infrastruktur på skolerne. Sådan at interaktive tavler og andre moderne læringsværktøjer kan bruges i undervisningen. - Fokus på kompetenceudvikling og ledelse på skolerne. Blandt andet i form af et sommeruniversitet, som samtidig betyder færre vikartimer i løbet af skoleåret Frank Jensen Side 1 af 9

2 På trods af den indsats, må vi dog konstatere, at den københavnske folkeskole stadig ikke er god nok. Alt for mange elever forlader folkeskolen uden de rette kompetencer, karaktergennemsnittet er under landsgennemsnittet og desværre har alt for mange forældre så lidt tillid til folkeskolen, at de i stedet sender deres børn i privatskole hver fjerde barn i København går i privatskole. Det skal laves om! Folkeskolereformen udgør et glimrende afsæt for at forbedre folkeskolen. Men Socialdemokraterne i København vil med dette udspil gøre endnu mere. Det er vigtigt at understrege, at de københavnske lærere gør det fantastisk. Det er lærernes rammer, der skal forbedres. Det er også vigtigt, at slå fast, at trivsel er en helt central forudsætningen for at nå målene. Fokus på trivsel forebygger mobning, og skaber motiverende læringsmiljøer. Derfor skal vi øge trivslen på alle skoler i de kommende år. Helt konkret vil vi opstille 2 centrale målsætninger for arbejdet med folkeskolen, som skal være styrende for vores indsats for at forbedre folkeskolen: Når eleverne tager afsked med folkeskolen efter 9. klasse skal de være så dygtige, at de er klar til at tage en ungdomsuddannelse. Derfor skal karaktergennemsnittet på Københavns folkeskoler stige og inden for en overskuelig årrække som minimum være på niveau med landsgennemsnittet. Børn skal mødes og lære hinanden at kende på tværs af sociale baggrunde og etnicitet. Skolerne skal have en blandet elevsammensætning. Andelen af børn der vælger folkeskole frem for privatskole må derudover alt andet lige være Frank Jensen Side 2 af 9

3 udtryk for forældrenes opfattelse af kvaliteten af den københavnske folkeskole. Derfor er det en målsætning, at en større andel af skoleeleverne går i folkeskole frem for privatskole de kommende år. Folkeskolereformen i korte træk Eleverne får flere undervisningstimer, så de foruden lektiehjælp får en skoleuge på 28 timer fra klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse De flere timer i skolen giver ny tid til understøttende undervisning og mere idræt, motion og bevægelse. Det betyder en længere, men også sjovere og mere spændende skoledag. De flere timer giver også tid til lektiehjælp og faglig fordybelse Folkeskolereformen betyder også efteruddannelse af lærere, så alle lærere i 2020 kun underviser i fag, de har linjefagskompetencer i Med folkeskolereformen kommer lærere, pædagoger og andre faggrupper i langt højere grad til at arbejde sammen omkring det enkelte barn Folkeskolereformen giver et tættere samarbejde mellem skole og fritidstilbud, så barnet oplever en mere sammenhængende hverdag Ni forslag til en bedre skole En endnu bedre skole kommer ikke af sig selv. Hvis det skal lykkes at hæve karaktergennemsnittet og få flere til at vælge folkeskolen, kræver det politiske initiativer. Folkeskolereformen har givet fantastiske muligheder for at udvikle og modernisere undervisningen. Socialdemokraterne vil supplere folkeskolereformen med ni nye initiativer: Frank Jensen Side 3 af 9

4 Plads til skoleledere krav til skoleledere Bag enhver god skole står der en god skoleleder. Desværre er dårlig ledelse også tit forklaringen på en dårlig skole. Socialdemokraterne vil stille skarpt på god skoleledelse, ikke mindst fordi kravene til skolelederne stiger enormt med folkeskolereformen. Det bliver mere krævende at være leder i folkeskolen. For eksempel skal det tættere samarbejde mellem skole og fritidstilbud understøttes af et samarbejde mellem skoleledelsen og de pædagogfaglige ledere. Derfor skal vi sørge for, at der hele tiden er gode rammer og sparring, coaching og kompetenceudvikling for vores ledere. Og vi skal sikre, at skolelederen får opbakning og plads til at være leder. Skoleledere i København skal have de bedste rammer. Det ligger direkte i forlængelse af det arbejde med en tillidsreform, som er i gang i Københavns Kommune. Til gengæld skal vi også stille krav. Folkeskolen er vores børns fremtid, og en dårlig leder skal ikke kunne blive siddende på posten, men skal i stedet skiftes ud. Totalrenovering af alle skoler Det giver næsten sig selv. Børn lærer bedre i et nyindrettet klasselokale end i en nedslidt bygning med træk og dårligt indeklima. Desværre er forholdene stadig ikke gode nok på alle Københavns skoler. Dengang byens økonomi var dårlig fik man ikke vedligeholdt bygningerne, og prisen for det betales nu af børnene. Nu skal der rettes op. Der mangler fortsat flere milliarder kroner, men Socialdemokraterne mener ikke, at vi kan vente længere med at få pengene på bordet Frank Jensen Side 4 af 9

5 Inden 2017 skal der være fundet penge til at totalistandsætte alle folkeskoler, som mangler at blive renoveret. Det kommer til at koste næsten 2 milliarder kroner, men det er fuldstændig nødvendigt, hvis vi skal nå vores målsætninger. Grønne skolegårde, værksteder og ny indretning Med folkeskolereformen kommer der mere luft i skoleskemaet. Der bliver plads til at tænke i nye måder at undervise og til at tænke undervisning og bevægelse sammen. Men vi kan kun få det bedste ud af reformen, hvis de fysiske rammer giver mulighed for alle de kreative og anderledes måder at undervise på, som reformen lægger op til. Vi bør udnytte de eksisterende fritidshjem, KKFO er og klubber til nye undervisningsformer og som rammen om et tæt professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Ligeledes kan lokale parker og grønne områder tænkes ind i skolens dagligdag. Københavns skoler er vidt forskellige. Nogle har mange grønne arealer. Andre har egen sportshal og nogle ligger i tæt bebyggelse men måske er der mulighed for at så græs og plante træer i gården eller lave et spændende projekt på taget. Der skal skræddersyede løsninger til. Socialdemokraterne vil have analyseret, hvordan vi bedst kan opgradere den enkelte skole. Analysen skal være ambitiøs, og Socialdemokraterne ønsker at Frank Jensen Side 5 af 9

6 investere et trecifret millionbeløb i bedre fysiske læringsmiljøer, når analysen er klar. Undervisning i mindre grupper Der kommer flere og flere børn i København. Det er fantastisk. Men det betyder også, at der bliver fyldt godt op i klasserne. Klassekvotienten stiger. Som mor eller far kan man blive bekymret over, om læreren har tid til alle børn, om ens eget barn bliver set af læreren. Den bekymring tager vi alvorligt. Samtidig har vi med folkeskolereformen fået meget bedre muligheder for at bringe både pædagoger og helt andre fagligheder med ind i undervisningen, så en snedker fx kan være med i undervisningen i det nye fag Håndværk og design og en pædagog kan være med til at skabe et trygt og udviklende miljø i de mindste klasser. Socialdemokraterne vil sikre, at alle børn bliver både set og hørt. Vi vil have, at skolerne kan sætte ekstra voksne på i de timer og på de klassetrin, hvor der er brug for det, og vi vil sikre, at alle skoler har mulighed for at inddele børnene i mindre hold, når der er behov for det i undervisningen. Ordentlige arbejdsforhold for lærerne Gode arbejdsforhold for lærerne giver god undervisning. Folkeskolereformen betyder, at lærere i højere grad skal sidde på skolerne og forberede sig frem for at sidde derhjemme. Derfor har vi også pligt til at sørge for ordentlige arbejdsforhold på skolerne. For eksempel skal lærerne kunne opbevare deres Frank Jensen Side 6 af 9

7 bøger, papirer og andre arbejdsredskaber på skolen, og der skal være grupperum og andre rolige miljøer, hvor lærerne kan arbejde. Socialdemokraterne vil arbejde for, at der er gode faciliteter og mødelokaler på alle skoler, sådan at lærerne har gode rammer for at lave god undervisning. Alle skoler skal være profilskoler Skoler med en særlig faglig profil er en succes. For eksempel er en af de mest populære skoler i Danmark en folkeskole. Det er sangskolen Sank Annæ. Andre populære skoler er idrætsskolen på Bellahøj Skole og madskolen på Amager Fælled Skole. En fælles faglig profil skaber retning og sammenhold og gør den enkelte skole til noget særligt. Både lærere, elever og forældre oplever en begejstring og en stolthed ved skolen. Derfor vil Socialdemokraterne arbejde for at alle Københavns folkeskoler får mulighed for at blive profilskoler. De bedste lærere Det er og bliver den gode lærer, der er omdrejningspunktet for den gode undervisning. Derfor må vi aldrig holde op med at prioritere lærerne og lærernes kompetencer. Folkeskolereformen stiller krav til lærerne om at undervise på nye måder. København har fantastisk dygtige lærere og sådan skal det blive ved med at være Frank Jensen Side 7 af 9

8 Socialdemokraterne vil løbende sikre, at der er de nødvendige ressourcer til, at lærernes kompetencer bliver udviklet og forbedret. Samarbejde med lokale virksomheder og foreninger Vi skal udnytte, at København er en levende by fyldt med universiteter, idrætsklubber, museer, teatre og ikke mindst virksomheder. Socialdemokraterne vil åbne skolerne for lokalområdet og åbne lokalområdet for skolerne. Det skal være sådan, at skolen helt naturligt samarbejder med den lokale idrætsklub, har en tæt kontakt med virksomheder i nabolaget og at nærliggende teatre, museer og parker bliver brugt i undervisningen. Tilsvarende skal de smukke københavnske folkeskoler danne ramme ikke blot for skoledagen men også det lokale kultur- og foreningsliv. Skolefaciliteterne skal udnyttes maksimalt. Socialdemokraterne vil give skolerne de bedste muligheder for at integrere lokalområdets mange tilbud i undervisningen. Skolemad på alle skoler Skolemadsordningen EAT er blevet en kæmpesucces. På de skoler, som har en EAT-bod har forældrene mulighed for at bestille lækker, sund, frisklavet mad til børnene. Det er slut med at skulle stresse over madpakken, hvis man ikke har lyst til det. Socialdemokraterne har også sikret, at flere tusinde børn fra familier med lav indkomst kan få gratis skolemad. For alle børn har ret til et sundt måltid mad hver dag. Der er EAT på næsten alle skoler. Nu skal vi have de sidste med, også selvom det kræver en om- eller tilbygning Frank Jensen Side 8 af 9

9 Socialdemokraterne vil arbejde for, at EAT kommer ud på alle byens skoler og naturligvis også, at det økonomiske tilskud til børn fra fattige familier følger med Frank Jensen Side 9 af 9

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE

HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE HELHEDSSKOLEN EN DEL AF FREMTIDENS FOLKESKOLE Helhedsskolen vejen til en sammenhængende dag med undervisning, leg og læring for eleverne Befolkningens uddannelsesniveau er alfa og omega for den danske

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere