Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look"

Transkript

1 Ungdomsnetværkets Beretning

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk FOA Ungdoms kongresdelegerede Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde + opstilling...7 Vores første møde...8 Albanien...9 Introkursus maj Fagforbundet Ungdoms sommerkonference juni 2009 i Norge...11 FLORA FOA Ungdoms nye medlemsblad...12 Jobpatruljen Sommerdysten august 2009 i Viby J Aktivisttræf september 2009 på Ryslinge Højskole...15 HK Ungdoms kongres...16 Ny ungdomskonsulent...17 KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober FOAs landselevaktivitet 6. til 8. november Kampagne uge LO Ungdom demonstrerer for retfærdig klimaomstilling...21 Ungdomsnetværksmøde i FOA Guldborgsund 18. og 19. januar marts Det lokale og regionale ungdomsarbejde...24 Sjælland...24 Århus...24 Svendborg...24 Herning...24 SOSU København...25 Midtsjælland...25 FOA ungdoms fremtid

3 Indledning På kongressen i 2008 foreslog vi at FOA lavede løfter til unge medlemmer. Vi kom med 5 forslag, og dem har vi i netværket arbejdet videre med. 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden Fordi det er rigtig vigtigt, at vi unge har mulighed for at deltage i aktiviteter som er relevante for os. 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ordet kongres lyder rigtig kedeligt, det vil vi gerne ændre på, derfor ønsker vi at flere unge bliver delegerede på FOAs fremtidige kongresser. 3. Direkte indflydelse på egne beslutninger i FOA Det skal være lettere at komme til indflydelse i FOA, derfor ønsker FOA Ungdom at alle afdelinger stiller minimum en plads til rådighed i afdelingsbestyrelserne. 4. FOA skal tænke unge menneskers vilkår ind i overenskomsterne Vi unge ser arbejdsmarkedet på en lidt anden måde. At indsende overenskomstkrav er bare mega-besværligt, derfor vil vi gerne have muligheden for at indsende dem direkte gennem ungdomsnetværket. 5. Vi vil have et ungdomsblad Det var så det første løfte vi fik igennem, så nu er der bare 4 to go Der har været rigtig godt gang i arbejdet og FOA kunne 1. juni 2009 for første gang sende FLORA ud sammen med fagbladet til alle unge medlemmer under 26 år. 1 down, 4 to go alle tilbageværende i netværket har lagt et stort stykke arbejde i at få kontaktet de 42 afdelinger som skrev ungdomskontakter med os under kongressen. Det har desværre været meget op ad bakke med at få svar. Derfor har vi valgt at lægge kræfter i de afdelinger, som har udvist interesse og overskud til ungdomsarbejdet. Vi har det sidste års tid opfordret alle unge til at kontakte deres afdelinger for at score en delegeretplads på FOAs kongres i Det er lykkedes for ca. 10 personer, og det betyder at kongressen til efteråret under alle omstændigheder vil have flere unge delegerede end i Sådan, nu mangler vi bare at få igennem at hele ungdomsnetværket automatisk bliver delegerede. Her i foråret 2010 skal der samles overenskomstkrav ind, og netværket har snakket om, hvordan vi skal gøre. Det kommer vi til at snakke mere om på landsmødet. På forbundsplan er der lagt op til en evaluering og redigering af ungdomsarbejdet, og her har vi mulighed for at præge udviklingen. Vi ser det som en meget god mulighed at dele landet op i lidt større og anderledes områder end afdelingerne er. I oktober fik vi en ny ungdomskonsulent i FOA, Dorte Mose Pedersen, som de fleste nok kan huske fra netværket. Det er en stor gevinst for FOA Ungdom, da hun som en faglig aktiv person har en masse erfaring som er guld værd for FOA Ungdom. Vi glæder os fortsat til samarbejdet med Dorte de næste mange år. I denne beretning vil vi i ungdomsnetværket fortælle om de aktiviteter vi har deltaget i gennem det sidste år. Og vi skal understrege, at det er ungdomsnetværkets meninger og oplevelser som vi har skitseret, og at de ikke nødvendigvis deler FOAs generelle politiske og administrative holdninger. Vi glæder os til at se jer alle sammen på landsmødet. FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 3

4 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk FOAs landsungdomsudvalg skal bestå af 10 ordinære medlemmer og 2 suppleanter der vælges på ungdomslandsmødet. Her er en kort præsentation af os som på nuværende tidspunkt repræsenterer ungdommen. Christian Munk Jensen fra FOA Århus, Marianne Grave fra FOA Kolding, Tommy Flacheberg fra PMF København Syd og Morten Larssen fra FOA Nordsjælland har alle har i årets løb valgt at takke farvel til Ungdomsnetværket af forskellige årsager. Navn: Camilla Svendsen Afdeling: Køge Valgår: Navn: Pernille Nygaard Afdeling: Sydsjælland Valgår: Navn: Patricia Søndberg Afdeling: Lolland Valgår: Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge Afdeling: Herning Valgår: Navn: Mette Broberg Afdeling: Svendborg Valgår: Navn: Christina Roslundh Afdeling: SOSU København Valgår:

5 FOA Ungdoms kongresdelegerede FOA Ungdom har ifølge FOAss love 3 kongresdelegerede som vælges for 2 år af gangen i ulige år. Valget foregik ved landsmødet i 2009 og følgende personer blev valgt. xxx Da Christina Roslundh er valgt som delegeret igennem sin lokale afdeling, trækker hun sig som Ungdomsdelegeret ved dette landsmøde. Derfor skal vi her på landsmødet i 2010 have valgt 1 ordinær delegeret og 3 suppleanter som skal deltage ved kongressen fra 17. til 19. november Da der kun kan opstilles 1 fra hver afdeling, kan du ikke opstille hvis du er medlem i Køge eller Herning. Navn: Camilla Svendsen Afdeling: Køge Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge Afdeling: Herning 5

6 Netværksmøderne I netværket har vi siden sidste landsmøde for det meste holdt 2-dagsmøder, da vi synes at vi får mere ud af at være sammen i 2 dage. Det gør vi fordi der altid er nogen som skal rejse langt og så vi kan arbejde om aftenen. Inden møderne får vi tilsendt en dagsorden med bilag, og det er den vi holder møde efter. Netværksmøderne er ret formelle, og vi starter med at vælge ordstyrer, referent, godkende referat og dagsorden inden vi går i gang med de mange andre punkter. Punkterne er meget forskellige, nogen er orienteringspunkter om hvordan det står til med vores kontaktafdelinger. Vi bliver orienteret om hvad der skete på sidste hovedbestyrelsesmøde og forskellige andre områder, som rører sig i FOA. Så har vi debatpunkter, hvor vi bruger meget tid på at planlægge de landsdækkende aktiviteter som landsmødet, aktivisttræf og introkursus vi diskuterer hvilke emner og program der skal være, og fordeler opgaverne imellem os. Til sidst har vi beslutningspunkterne, det er her vi diskuterer politiske emner, punkter til hovedbestyrelsens dagsorden. Her har vi af og til meget behov for en striks ordstyrer, da vi tit kan diskutere et punkt længe, og vi selvfølgelig ikke altid er enige Vi forsøger at komme rundt i landet til lokalafdelingerne, og vi har på 2 af vores møder været i FOA Odense og FOA Guldborgsund. Det er altid dejligt at komme ud i landet og formålet er, at vi i forbindelse med møderne får snakket med den ungdomsansvarlige for at prøve at opstarte ungdomsarbejdet. Derudover har vi været med på skolebesøg for at organisere nogle flere, og det lykkes os faktisk altid meget godt. Det giver god stemning på skolerne, når der kommer en gruppe unge ind i deres kantine, og eleverne er altid meget nysgerrige og vil gerne snakke med os. Vi har det rigtig hyggeligt sammen i Ungdomsnetværket. Når vi holder møder laver vi altid noget socialt sammen om aftenen. Vi tilbringer jo ret meget tid sammen, både under møderne men også fordi vi arbejde sammen mellem møderne, og derfor lærer vi hinanden godt at kende. Mellem møderne foregår vores samarbejde primært på mail og MSN. 6

7 Netværkets arbejde + opstilling Netværket har mange opgaver mellem landsmøderne. Internt i FOA arbejder vi meget politisk med, hvordan vi kan gøre os gældende som unge i FOA. Dette er en spændende opgave, som kræver meget arbejde og en god portion tålmodighed. Men at det kan nytte noget, det ved vi, tingene tager bare lidt længere tid, end vi synes de burde gøre. Vi prøver at tænke meget politisk, og vise at vi har holdninger til de ting der sker ude i samfundet, specielt når det har konsekvenser for os som unge i FOA. Derudover er der jo den aktivistiske del, hvor vi forsøger at lave events, der er aktuelle og som er med til at synliggøre os som FOA Ungdom. Ellers går tingene stærkt, vi afholder internt kursus for helt nye unge i FOA, aktivistkurser og deltager i kampagneuger, skolebesøg og andre ting hvor FOA går ud og markerer sig. Der skal vælges 5 nye medlemmer til vores netværk for 2 år, 1 medlem for 1 år og 2 suppleanter som vælges for 1 år. For at sikre geografisk spredning, kan der kun opstilles og vælges 1 fra hver afdeling. Derfor er det meget vigtigt, at du læser det udsendte materiale omkring hvad man kan forvente, når man kommer ind i netværket. Du skal gøre op med dig selv, om du er klar til at lægge et stykke arbejde i netværket de næste 2 år, for det ene medlem og suppleanter i 1 år. For det kan til tider være hårdt, med en del arbejdsopgaver. Men det siddende netværk er altid klar til at snakke med eventuelt interesserede omkring hvad man kan forvente, og er klar til at svare på spørgsmål. Hvis det udsendte materiale ikke har svaret på netop dine spørgsmål, eller har givet anledning til flere spørgsmål, så???. En ting er sikkert, du vil udvikle dig og få en masse fede oplevelser og være tæt på der hvor det sker. Så vil du være med til at gøre FOA Ungdom endnu bedre. Så vil vi glæde os til at arbejde sammen med dig. 7

8 Vores første møde Det nye netværk holdte det første møde maj 2009 i Forbundshuset. På det første møde det nye netværk holder efter et landsmøde, er der altid nogle basale ting, der skal på plads, for at vi kan få et godt arbejde. Vi arbejdede med forventninger til det nye netværk, hvad vi forventer af hinanden, hvordan vi bedst arbejder, og hvordan vi vil får samarbejdet til at fungere bedst når vi ikke holder møder. Vi gennemgik også forretningsordenen og kalender for det nye år. Hvert år vælges der en HBrepræsentant og suppleant, og dette møde var ingen undtagelse. Camilla blev valgt som HBmedlem uden modkandidater og for første gang var der kampvalg om suppleantposten, hvor Suzi vandt valget. Da det var det første møde efter landsmødet, brugte vi en del tid på at evaluere landsmødet ud fra de evalueringsskemaer deltagerne havde lavet. Da der jo kom nogle nye ansigter ind i netværket, skulle der jo også deles nogle arbejdsopgaver ud. I henhold til de kontrakter der blev lavet på kongressen 2008, med afdelingerne, skulle de nye også have nogle afdelinger. I den forbindelse holdte Ane et oplæg om, hvordan man kan opstarte lokalt ungdomsarbejde. Det nye ungdomsblad var undervejs, og dertil skulle der findes nogle til at sidde i redaktionsgruppen, så det ikke var hele netværket, der skulle sidde med det på hver eneste netværksmøde. Kommunalvalget stod jo i november, og selvfølgelig skulle FOA Ungdom være på banen, vi begyndt allerede på mødet at komme med de første ideer. Og selvfølgelig, som det nye netværk, skulle vi lære hinanden bedre at kende, så undervejs i mødet havde vi nogle rystesammen-lege, hvor vi skulle stille os på en række efter alfabetisk rækkefølge, uden at måtte snakke. Om aften brugte vi også tid på at lære hinanden at kende lege v.hj.a. alle mulige sociale lege på hotellet. 8

9 Albanien På sidste FOA kongres i oktober 2008, blev det vedtaget at FOA skulle være med i et projekt om opbyggelse af fagforeninger i landet. 27. til 30. maj 2009 tog Christina og Camilla fra netværket samt 2 repræsentanter fra forbundet af sted til Albanien. Under besøget så vi et hospital, hvor der var rundvisning, og de fortalte om hvordan personalet er organiseret. Alle der arbejder på et hospital, kan blive organiseret under den fælles fagforening, Sundhedsforbundet. Hospitalsvæsnet i Albanien er meget anderledes end vores, og består både af en offentlig og privat del, dog er under samme tag. Der er fx 2 indgange, afhængig af, om man er offentlig eller privat patient. Det har været et led i at få gang i sundhedssystemet. Om fredagen var vi til en konference for unge medlemmer af Sundhedsforbundet. Her var FOA blevet bedt om, at lave et oplæg om den danske model. Vi holdt et oplæg om hvad FOA Ungdom er, hvad ungdomsarbejdet går ud på, og hvordan det fungerer i Danmark. Ungdomsarbejdet fungerer noget anderledes i Albanien end i Danmark. I Albanien kan alle unge, på tværs af arbejde og fagforeninger være aktive. Det er lidt ligesom LO Ungdom. De fleste unge aktive fra Sundhedsforbundet var medicinstuderende, og tog en del af deres uddannelse i et EU land, hvilket gjorde det svært for dem at udbrede det. Sundhedsforbundet organiserer lidt anderledes faggrupper end FOA. Alt fra rengøringspersonale, farmaceuter, sygeplejersker, læger og lign. Det var der selvfølgelig fordele ved, da alle på hospitalet var i samme forbund. Vi ville også meget gerne have besøgt andre typer arbejdspladser inden for FOAs område, men de er ikke kommet så langt i deres udvikling endnu, så der fx er børnepasning. Det sker stadig ved at kvinderne går hjemme, eller børnene evt. bliver passet af naboen. Det var en ret stor oplevelse at være i Albanien, det er et af Europas fattigste lande, som stadig er meget langt tilbage efter det kommunistiske styre. Det gav os et godt indblik i hvor langt og hvor godt vi egentlig har det i Danmark. 9

10 Introkursus maj 2009 Sidste års ungdomsnetværk satte en gammel tradition på tapetet igen nemlig at holde et introkursus for nye deltagere på landsmødet. Formålet var at give nye aktive en introduktion til FOA som organisation og FOA Ungdoms arbejde. De 4 fra netværket som fortsatte efter landsmødet, påtog sig opgaven at planlægge og undervise. Under landsmødet opreklamerede vi kurset, og sendte efterfølgende breve ud til alle de nye, og 17 valgte at tage imod kurset. 23. og 24. maj 2009 mødtes vi på Brandbjerg Højskole ved Jelling til et brag af en weekend. Selvom alle havde været tidligt op, så gik vi i gang med oplægget om FOAs struktur, som handlede om hvordan forbundet og afdelingerne er skruet sammen. Det var udgangspunktet at finde ud af hvor ungdommen hører til i systemet, og hvor vi kan få indflydelse. Herefter var det tid til at få klaret hovederne, og da forårsvejret var med os blev det til en rundboldkamp ude på græsset. Det virkede rigtig godt, og så var vi klar til oplæggende om opstart af ungdomsudvalg, og hvordan man laver en aktion. Her kunne alle tænke frit og arbejde videre med deres forslag. Efter en hyggelig aften tog vi søndag fat på oplægget om hvordan man planlægger, indkalder og afholder et møde. For det er vigtigt, at der er en som tager initiativet til den slags ting når man skal starte et ungdomsudvalg op. Efter en super hyggelig weekend, med en god afveksling af oplæg og en masse frisk luft, og hvor alle deltagerne var engagerede, takkede vi af. Netværket er 100% indstillet på at gentage succesen, så alle aktive, der ikke har været på introkursus, forhåbentlig kan komme det i

11 Fagforbundet Ungdoms sommerkonference juni 2009 i Norge I år deltog Morten og Mette fra netværket på Fagforbundets sommerkonference i Norge. Vi tog tidligt af sted fredag for at været i Stavern til middag. Da vi ankom til Larvik, blev vi hentet og kørt op til sommerkonferencen. Her blev vi indregistreret på værelser, og vi kunne slappe af til selve konferencen begyndte. Der blev afholdt en åbningstale og budt velkommen af Formanden fra Fagforbundet til de ca. 160 unge deltagere. Efter velkomsten kunne vi vælge mellem 3 forskellige hold. Vi valgte at deltage på samfundet s? opbygning af ungdomsarbejde. Som handlede om opbygningen af Fagforbundet og historien, men også hvordan de få fat på de unge. Det ligner meget det vi gør i FOA Ungdom. De tager ud på skolerne og arbejdspladser og orienterer unge om Fagforbundet. Da vi nåede aften var der spisning og hygge. De skulle dyste om den store pokal, hvor vinderne først ville blive kåret om lørdagen. Lørdag startede vi op med fagligheden. Denne gang handlede det om at få unge til at stemme til folketingsvalget i september. Vi hørte 2 politikere tale. Den første om hvordan de kunne vinde valget, og hvordan de ville køre deres kampagne. Den anden fortalte om boligpolitik. Han talte om at boligpriserne var stigende og at det skyldtes finanskrisen, og det var svært for unge at få egen bolig, og det er dyrt at leje lejligheder i Norge. Herefter blev vi opdelt i mindre grupper, hvor vi skulle høre 2 personer med 2 forskellige sygdomme. Den første var tilflytter fra Afrika. Han fortalte om at han havde hiv/aids, men blev medicineret på bedste vis og havde mødt mange fordomme. Den anden vi kom hen til havde sclerose. Hun fortalte hvad sygdommen havde gjort ved hende, at hun sad i kørestol og ikke havde meget gå-funktion tilbage. Hun havde allerede som 24-årig fået stillet diagnosen, og fået at vide, at hun aldrig ville kunne få børn. Livsglæden var der ingen der skulle tage fra hende. Hun havde et højt aktivitetsniveau. Over middag blev der afholdt foredrag af 2 udenlandske gæster. Den ene var fra Pakistan og den anden fra Singapore. Hende fra Pakistan fortalte om hvordan det var at flygte ud af et magtstyret land, hvor der havde været krig. Hende fra Singapore talte om hvordan unge blev udnyttet på arbejdsmarkedet, i stedet for at komme i skole. Hun arbejdede inden for en organisation for bedre velfærd. I Fagforbundet har de et tæt samarbejde med den politiske ungdom. Hele søndagen handlede om politik. Der var paneldebat om den norske velfærd, hvor de unge politikere kunne forsvare sig. Bl.a. om hvordan boligkrisen var samt hvilke partier, der gav mest opbagning til det offentlige. Herefter var det tid til at tage hjem til Danmark. Det har været en rigtig god oplevelse, og vi tog nogle relevante ting med hjem, som FOA Ungdom kan arbejde med. 11

12 FLORA FOA Ungdoms nye medlemsblad Siden FOA Ungdom stoppede med at udgive Tjek, har netværket længe kæmpet for at få FOA Ungdoms helt eget ungdomsblad, og sidste år lykkedes det så endeligt! Det kom til at hedde FLORA. Det nye blad indeholder en højaktuel midtsiderhistorie, blandt andet har der været en historie om FOA Ungdom Århus, der sat kampen ind for at få kommunen til at ansætte flere Pædagogiske Assistenter i Århus Kommune. Derudover har der også været personlige beretninger om mobning, praktikophold og mange andre ting. Hver måned er der test af nogle produkter og en voxpop, hvor forskellige unge bliver spurgt om forskellige ting fra gang til gang. Her kan vi også reklamere for de kommende aktiviteter på landsplan, og efterfølgende kan der blive skrevet artikler derfra til bladet. Det er et ungdomsblad, hvor alle har mulighed for at skrive ind, hvis der er nogle som har en god historie eller et andet emne som de gerne vil have i. Sidste år nåede der at udkomme 3 eksemplarer, og fra 2010 udkommer det hver anden måned til alle under 26 år, sammen med et almindelige fag og arbejde- blad. Processen har været lang og hård, og vi er super glade for at vi endelig er kommet til en udgivelse. Vi håber at I fremover vil være glade for det nye blad, samt melde ind med gode historier. 12

13 Jobpatruljen 2009 I år har der været et par stykker fra netværket som har deltaget i LO's jobpatrulje, som kørte i ugerne i deres lokale og regionale område. Formålet med jobpatruljen er at formidle og oplyse de mange ungarbejdere om de rigtige arbejdsvilkår. Der bliver vejledt om hvad rigtigt arbejdsmiljø/arbejdsforhold er, og vi deler foldere ud til de unge, som de kan tage med hjem til deres forældre. Vi giver også arbejdspladserne en folder. Rundt omkring i landet på arbejdspladsbesøgene blev man nemt overrasket. Nogle steder mødte vi arbejdsgivere, hvor der virkelig var styr på arbejdsmiljøforholdene. Der var også steder, hvor det virkelig haltede bagefter, og det er chokerende, at der er mange arbejdsgivere, som ikke har styr på arbejdsmiljø og arbejdsforhold for deres unge medarbejdere. Ting der gjorde et stort indtryk, var de mange interviews med de unge. Der var steder hvor det viste sig, at de ikke vidste? om de havde en kontrakt, og de ikke var blevet oplyst om deres rettigheder, bl.a. at unge ikke må arbejde med udskænkning af alkohol. Mange af de unge arbejdede for mange timer om dagen. Der er også steder, hvor arbejdsgiverne havde meget styr på hvad deres unge medarbejdere måtte. Når man kører jobpatrulje, møder man mødekommende arbejdsgivere, der synes, at det var godt at man kommer med information om arbejdsmiljø. Der er også de steder, hvor vi ikke kunne få en fod inden for døren, og blev mødt med sure ansigter og negativ stemning. Langt de fleste steder var det positivt. De unge var meget interesserede i deres løn og deres arbejdsforhold. At være med til at køre jobpatrulje er en spændende og lærerig oplevelse. Den lidt generte person udvikler sig i de uger jobpatruljen kører. Der er et godt samarbejde med de mange andre aktivister. At hjælpe og formidle, og få en god kontakt til de mange unge, er en stor og positiv oplevelse. 13

14 Sommerdysten august 2009 i Viby J. LO Ungdom har afholdt sommerdyst for alle medlemmer under 31 år. I år var der lagt op til at det skulle være vildere og sjovere end det nogensinde havde været og det blev det også. Det startede fredag, hvor der var fælles togtransport fra hele landet. Allerede i toget var der en rigtig god stemning, og alle var klar til en god weekend. For nogen var det første gang, at de skulle deltage. Andre tog afsted alene, men der blev der taget rigtig godt af dem, så de følte sig velkomne. Fra Århus var der fælles bustransport til Viby J. og stemningen var høj. Så skulle der hejses telte og for nogen gik det som en leg, for andre var det ikke sjovt. Der var dem, som havde hele udstyret med, og dem der måtte på lånemarkedet. FOA Ungdom havde i år prøvet på at lave en camp, så vi kunne blive rystet sammen. I FOA camp hjalp vi hinanden selvom teltene drillede. Udover telthejsning, kunne vi også melde os på de forskellige dyster som fodbold, udfordringen, volley og workshops. Under aftensmad var der fælles forbundstime, hvor vi blev informerede om, hvad der skulle ske i løbet af weekenden. Så var det tid til at høre lidt stand-up med Linda P. Bagefter var det en hyggelig aften. Lørdag var det op kl. 9.00! FOA Ungdom havde et fodboldhold. Vi fik 2 sejre, dog ikke nok til at gå i finalen, men vi kæmpede til det sidste. Derudover var der oplægsholdere. FOAs formand, Dennis Kristensen var i duel med Villy Søvndal. Der var workshops, mens nogen var til dans og andre dystede. Der var markedspladsen, både en inde og en ude, hvor forbundene havde hver deres bod. FOA Ungdom havde en gladiator kampplads og et afslapningshjørne. Tiden flyver af sted på sommerdysten. FOA Ungdom havde gjort lidt ud af det, men det vigtigste var at vi skulle have det sjovt. Til festmiddagen var der Hawaii-tema og vi blev blandet med folk vi ikke kendte. FOA Ungdom fik gang i underholdningen med et kæmpe karaokekor. Vores gæster fra det norske Fagforbund var med, selvom det var danske sange. Der var god stemning alle steder. Så blev det søndag, og ikke alle havde det lige godt, men vi så hen imod den store fodboldkamp. Slaget stod mellem de forskellige forbundsformænd og LO Ungdom. Opbakningen var stor, men i år var der ingen sejr til ungdommen. Vi fik et nederlag på 4-2. De unge kæmpede alt hvad de kunne, men de gamle havde smugtrænet. Så var det tid til hjemrejse, og takke de mange frivillige hjælpere, som var med til at gøre det til en uforglemmelig og den bedste sommerdyst nogensinde. 14

15 Aktivisttræf september 2009 på Ryslinge Højskole FOA Ungdom lagde op til kommunalvalgkampen ved aktivisttræffet i september på Ryslinge Højskole. Det var det mest kaotiske projekt, som netværket er blevet stillet over for at skulle klare. Vores forhenværende ungdomskonsulent stoppede 1. september, hvilket betød at der ikke var nogen til at stå for det praktiske, og programmet var slet ikke færdigt. Det betød at arbejdsgruppen på 4 personer, nærmest over en weekend, måtte sidde og lave program osv. Der var 20 tilmeldte, hvilke var næsten dobbelt så mange som i 2008, som ankom til Ryslinge Højskole fredag eftermiddag. Her startede vi med en gennemgang af den danske valgretshistorie, og diskussion om hvordan vi ser et drømmesamfund. Lørdag fik vi et oplæg om de politiske partier og hvad de står for, og der var igen god diskussion blandt deltagerne. Resten af dagen stod på en blanding af rundbold på græsset i det gode efterårsvej. Om aften hyggede vi med stoledans og forskellige lege. Søndag kom Ole Zander og Ditte Poulsen og talte om medlemsorganisering og skole/arbejdspladsbesøg. Det var ret sjovt, og vi lavede forskellige situationer hvor vi skulle argumentere for FOA. Det var en rigtig god proces og meget lærerigt. Efterfølgende var der evaluering og afgang, og vi kunne i netværket for første gang tage meget blandede evalueringer med hjem. Det var bestemt ikke alle deltagere, som syntes det havde været en god weekend og vi har efterfølgende brugt meget tid på at gennemgå og evaluere på processen. Der var 2 grupper af deltagere. Den ene gruppe havde været aktive et stykke tid, og de var meget skeptiske og syntes weekenden var kedelig. Den anden gruppe var nye aktive, og de syntes generelt at det havde været en lærerig weekend. Derfor har vi overveje, hvordan vi fremadrettet kan skrue aktivisttræffet sammen, så det er gavnligt for begge grupper. Derudover har vi evalueret på, hvordan vi selv kan udnytte vores personlige ressourcer til de kommende landsdækkende aktiviteter. 15

16 HK Ungdoms kongres I oktober deltog Christina på HK Ungdoms Kongres på Vingstedcentret i Vejle. Sammensætningen af de delegerede er meget formelt fordelt. Medlemmerne var delegerede gennem deres afdelinger, og det var afdelingens ansvar at finde delegerede. Det var nogenlunde lige fordelt mellem uddannede, ikke uddannede og elever. Derudover var der gæster. Det primære formål med at holde kongressen, var at få gennemgået og vedtaget vedtægter, og få kigget på hvad HK Ungdom skal arbejde med fremadrettet. Fredag startede med mad, lidt formalia og så var der standup med Mads Brynnum. Lørdag startede med styregruppens beretning, nogle stykker gik rundt i lokalet og fortalte beretningen med mikrofoner. Ungdomssekretæren holdt den organisatoriske beretning og budget, med efterfølgende stor debat. Bagefter var der var 2 workshops, Fremtidens HK og a-kassen, hvor man sad og gennemgik vedtægter og arbejdsplaner, som kom til afstemning søndag. A-kasse workshoppen blev delt op i nogle små grupper, som så skulle lave en reklamefilm over a-kassen. Søndag var der paneldebat med forskellige fra forbundet og HK-medlemmer. De havde fået nogle spørgsmål på forhånd, som de skulle forbedre, og så kunne vi spørge videre til dem. Der var også valg til LUU hver region bestemmer selv hvem de vil stille op. Workshoppen hvor vi skulle lave en reklame over a-kassen, kunne vi nok godt bruge i FOA Ungdom, bare med et andet tema. 16

17 Ny ungdomskonsulent Ane Stær Nissen valgte at stoppe som ungdomskonsulent, da hun skulle i gang med uddannelse. I stedet er Dorte Mose Pedersen blevet vores nye ungdomskonsulent. Dorte har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper. Kommer fra det jyske, men er flyttet til København for nylig. Dorte har gennem flere år været meget aktiv i FOA Ungdom, både som medlem af netværket, men også som en stor ressource i det lokale arbejde. Hun er en klog pige og meget engageret i politiske diskussioner. Hun brænder rigtig meget for det faglige arbejde, og sprudler af energi når hun går i gang med et projekt. Dorte er god til at tænke kreativt og komme med nye ideer, og har på den korte tid som ungdomskonsulent sat mange skibe i søen. Hun er mester i at finde på de mest skøre og aktuelle aktioner, når politikkerne rundt omkring træffer dumme beslutninger. Det er en kæmpe styrke at Dorte har været aktiv i FOA Ungdom, for så ved hun hvordan vi aktive tænker og mener. Hun er meget engageret og vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde med det nyvalgte netværk efter landsmødet. 17

18 KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober 2009 Netværket blev inviteret med til KNS konferencen i Sverige, som handlede om medlemsrekruttering, Dorte og Patricia deltog. Der var deltagere fra hele norden; Danmark, Norge, Sverige og Finland. På de 3 dage skulle vi snakke om, hvad der duer og hvad der ikke duer, når man skal organisere medlemmer, og hvad der skal til for at fastholde dem vi har. Herefter skulle vi udveksle erfaringer. Det var 3 meget intense dage, men gode og spændende, at høre hvad de forskellige forbund havde af gode og dårlige erfaringer. Efter præsentationen snakkede vi om en masse ideer til hvad der skal til, når man er på skole og arbejdspladsbesøg. Bagefter snakkede hvert land om hvad der virkede for dem. FOA har god erfaring med at ringe til folk, når de melder sig ud, for at få en snak med dem om hvorfor de gør det, det hjælper faktisk. Norge skal i gang med at få mere medlemsrekruttering ind i det arbejde som forbundet laver. Det handler om tryghed i forhold til arbejde og løn, når folk skal vælge forbund. I Sverige skal de først til at registre deres arbejdspladsbesøg nu, så de kan finde ud af hvor mange der melder sig ind. Herefter skal de have gjort en del for at få flere medlemmer, imens de uddanner sig, for halvdelen bliver først medlemmer når de begynder i arbejde. I Finland har de ikke taget rekrutteringen alvorligt endnu, de har brugt deres ressourcer et andet sted, men de ved, at de skal til at have nogle flere medlemmer, så de skal til at have fokus på dette. Senere var der gruppearbejde, hvor vi snakkede om forskellige tiltag i medlemsorganisering. I nogle lande er det inden for børneområdet der er meget stort organiseringsprocent blandt medlemmerne, andre er det inden for ældreområdet. Nogle har gode erfaringer med at give fx elever fordele som rabat på bøger og kontingent. Det er også en ide at kontakte nyansatte og snakke med dem om hvad det vil sige at være i et forbund. I Finland har de et pointsystem, som gør, at jo flere medlemmer man organiserer, des flere point. Når man så har samlet point får man en gave. Det virkede rigtig godt, så det kunne vi godt bruge i FOA. Alt i alt var det en rigtig lærerig tur og der blev talt om en masse ting som FOA Ungdom kan tænke videre på. 18

19 FOAs landselevaktivitet 6. til 8. november 2009 FOA Ungdomsnetværk blev inviteret til landselevaktiviteten på Vingstedcentret i Vejle for, at få et tværfagligt samarbejde med eleverne i FOA. Landselevaktiviteten er for SOSU- og PAU-elever. Hovedemnerne var stress og mobning, da det forekommer meget i deres arbejde. Vi fik en mappe med forskellige materialer, som vi skulle bruge i weekenden og efterfølgende. Vi fik en bog, hvor vi kan slå forskellige problemer op og læse om, hvordan vi skal løse dem, nogle mindre bøger om godt psykisk arbejdsmiljø, APV i praksis og en bog stress kan forbygges. Om fredagen snakkede vi om PAU og SOSU, der var vi opdelt, Patricia var inde hos PAU og Camilla var hos SOSU, hvor der blev snakket om, hvad man kan gøre for at blive anerkendt. Der kom nogle forskellige forslag: fx skal vi sælge vores uddannelser i medierne, være stolte over at være PAU er eller SOSU'er. Lørdag startede med et videnskabsteater, som opførte 2 forskellige skuespil. Først 1 om mobning, hvor de tog udgangspunkt i vores egen hverdag. Da vi havde set det, skulle vi komme med forslag til hvordan vi kunne gøre det bedre for den enkelte på arbejdet. Den anden forestilling handlede om stress, og skuespillerne viste meget godt de reaktioner, som mennesker får når de bliver presset og belastede. Det var ret skræmmende at se, for alle kan jo genkende de tegn. Og vi har alle kollegaer, dertit viser tegn på det, og andre som er bedre til at håndtere stress. Midt på eftermiddagen var der forskellige workshops, som alle handlede om velvære: der var latterkursus, massage, yoga, fællessang, gå en tur, svømmehal, lær at give hinanden massage og wellness. Det var rigtig godt at det var små hold, for det gjorde, at man fik mere ud af det. Om aftenen var der temafest, som var Morten Koch, der var virkelig pyntet op, og de havde lånt museumsgenstande, så det gjorde det endnu mere fedt. I løbet af aftenen var der en konkurrence hvor man skulle sidde på en rodeogris, den der sad længst vandt en marcipangris. Søndag havde vi årsmøder, som også var opdelt i PAU og SOSU. Der skulle de nye bestyrelser vælges. For PAU, som kun havde eksisteret et år, gjaldt det om at få gang i det hele. I den forrige bestyrelse var de kun 5, og denne gang blev der valgt 9, så det var flot. Vi fik en masse ud af at være med, vi fik nogle kontakter til de unge og hjalp bestyrelsen med praktiske ting, og det var en rigtig god weekend. 19

20 Kampagne uge 46 Igennem de sidste par år har de forskellige FOA-afdelinger, en uge hvert halve år, været ude af kontorerne for at besøge arbejdspladser og skoler. FOA Ungdom har traditionelt set været med, og denne gang ville ungdommen også markere sig i FOAs medlemskampagneuge, og da kommunalvalget var lige om hjørnet, valgte vi at sætte fokus på dette. Flere unge ildsjæle var med de lokale afdelinger på skolebesøg, her opfordrede vi alle unge FOA-medlemmer til at stemme ved kommunalvalget! De unge ildsjæle er primært med ude for at fortælle eleverne på SOSU-skolerne om, hvorfor det er godt at være med i en fagforening, men ugen blev brugt på at fortælle eleverne om vigtigheden i de unges stemme. Som en del af kampagnen var der blevet lavet store plakater, som fungerede som ønskesedler til politikerne, og hertil flyers hvor eleverne kunne skrive deres ønsker til kommende kommunale og regionspolitikerne. Blandt de forskellige ønsker var der lodtrækning om en ipod og ti usb-penne, ugen gik rigtig godt, vi fik diskuteret vores forskellige ønsker til et bedre velfærdssamfund. 20

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

STORMØDE 24. APRIL 2013 OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET

STORMØDE 24. APRIL 2013 OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET STORMØDE OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET 24. APRIL 2013 Når 1500 tillidsrepræsentanter, MED-udvalgsmedlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter samles så sprudler kreativiteten, holdninger brydes og kampgejsten

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014

Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 Referat til UU-møde d. 25-26. januar 2014 1. Velkomst Formanden bød velkommen 2. Forretningsorden Ny forretningsorden vedtaget. 3. Valg af referent og dirigent Monika og Jannik er valgt som dirigenter

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere