Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look"

Transkript

1 Ungdomsnetværkets Beretning

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk FOA Ungdoms kongresdelegerede Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde + opstilling...7 Vores første møde...8 Albanien...9 Introkursus maj Fagforbundet Ungdoms sommerkonference juni 2009 i Norge...11 FLORA FOA Ungdoms nye medlemsblad...12 Jobpatruljen Sommerdysten august 2009 i Viby J Aktivisttræf september 2009 på Ryslinge Højskole...15 HK Ungdoms kongres...16 Ny ungdomskonsulent...17 KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober FOAs landselevaktivitet 6. til 8. november Kampagne uge LO Ungdom demonstrerer for retfærdig klimaomstilling...21 Ungdomsnetværksmøde i FOA Guldborgsund 18. og 19. januar marts Det lokale og regionale ungdomsarbejde...24 Sjælland...24 Århus...24 Svendborg...24 Herning...24 SOSU København...25 Midtsjælland...25 FOA ungdoms fremtid

3 Indledning På kongressen i 2008 foreslog vi at FOA lavede løfter til unge medlemmer. Vi kom med 5 forslag, og dem har vi i netværket arbejdet videre med. 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden Fordi det er rigtig vigtigt, at vi unge har mulighed for at deltage i aktiviteter som er relevante for os. 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ordet kongres lyder rigtig kedeligt, det vil vi gerne ændre på, derfor ønsker vi at flere unge bliver delegerede på FOAs fremtidige kongresser. 3. Direkte indflydelse på egne beslutninger i FOA Det skal være lettere at komme til indflydelse i FOA, derfor ønsker FOA Ungdom at alle afdelinger stiller minimum en plads til rådighed i afdelingsbestyrelserne. 4. FOA skal tænke unge menneskers vilkår ind i overenskomsterne Vi unge ser arbejdsmarkedet på en lidt anden måde. At indsende overenskomstkrav er bare mega-besværligt, derfor vil vi gerne have muligheden for at indsende dem direkte gennem ungdomsnetværket. 5. Vi vil have et ungdomsblad Det var så det første løfte vi fik igennem, så nu er der bare 4 to go Der har været rigtig godt gang i arbejdet og FOA kunne 1. juni 2009 for første gang sende FLORA ud sammen med fagbladet til alle unge medlemmer under 26 år. 1 down, 4 to go alle tilbageværende i netværket har lagt et stort stykke arbejde i at få kontaktet de 42 afdelinger som skrev ungdomskontakter med os under kongressen. Det har desværre været meget op ad bakke med at få svar. Derfor har vi valgt at lægge kræfter i de afdelinger, som har udvist interesse og overskud til ungdomsarbejdet. Vi har det sidste års tid opfordret alle unge til at kontakte deres afdelinger for at score en delegeretplads på FOAs kongres i Det er lykkedes for ca. 10 personer, og det betyder at kongressen til efteråret under alle omstændigheder vil have flere unge delegerede end i Sådan, nu mangler vi bare at få igennem at hele ungdomsnetværket automatisk bliver delegerede. Her i foråret 2010 skal der samles overenskomstkrav ind, og netværket har snakket om, hvordan vi skal gøre. Det kommer vi til at snakke mere om på landsmødet. På forbundsplan er der lagt op til en evaluering og redigering af ungdomsarbejdet, og her har vi mulighed for at præge udviklingen. Vi ser det som en meget god mulighed at dele landet op i lidt større og anderledes områder end afdelingerne er. I oktober fik vi en ny ungdomskonsulent i FOA, Dorte Mose Pedersen, som de fleste nok kan huske fra netværket. Det er en stor gevinst for FOA Ungdom, da hun som en faglig aktiv person har en masse erfaring som er guld værd for FOA Ungdom. Vi glæder os fortsat til samarbejdet med Dorte de næste mange år. I denne beretning vil vi i ungdomsnetværket fortælle om de aktiviteter vi har deltaget i gennem det sidste år. Og vi skal understrege, at det er ungdomsnetværkets meninger og oplevelser som vi har skitseret, og at de ikke nødvendigvis deler FOAs generelle politiske og administrative holdninger. Vi glæder os til at se jer alle sammen på landsmødet. FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 3

4 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk FOAs landsungdomsudvalg skal bestå af 10 ordinære medlemmer og 2 suppleanter der vælges på ungdomslandsmødet. Her er en kort præsentation af os som på nuværende tidspunkt repræsenterer ungdommen. Christian Munk Jensen fra FOA Århus, Marianne Grave fra FOA Kolding, Tommy Flacheberg fra PMF København Syd og Morten Larssen fra FOA Nordsjælland har alle har i årets løb valgt at takke farvel til Ungdomsnetværket af forskellige årsager. Navn: Camilla Svendsen Afdeling: Køge Valgår: Navn: Pernille Nygaard Afdeling: Sydsjælland Valgår: Navn: Patricia Søndberg Afdeling: Lolland Valgår: Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge Afdeling: Herning Valgår: Navn: Mette Broberg Afdeling: Svendborg Valgår: Navn: Christina Roslundh Afdeling: SOSU København Valgår:

5 FOA Ungdoms kongresdelegerede FOA Ungdom har ifølge FOAss love 3 kongresdelegerede som vælges for 2 år af gangen i ulige år. Valget foregik ved landsmødet i 2009 og følgende personer blev valgt. xxx Da Christina Roslundh er valgt som delegeret igennem sin lokale afdeling, trækker hun sig som Ungdomsdelegeret ved dette landsmøde. Derfor skal vi her på landsmødet i 2010 have valgt 1 ordinær delegeret og 3 suppleanter som skal deltage ved kongressen fra 17. til 19. november Da der kun kan opstilles 1 fra hver afdeling, kan du ikke opstille hvis du er medlem i Køge eller Herning. Navn: Camilla Svendsen Afdeling: Køge Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge Afdeling: Herning 5

6 Netværksmøderne I netværket har vi siden sidste landsmøde for det meste holdt 2-dagsmøder, da vi synes at vi får mere ud af at være sammen i 2 dage. Det gør vi fordi der altid er nogen som skal rejse langt og så vi kan arbejde om aftenen. Inden møderne får vi tilsendt en dagsorden med bilag, og det er den vi holder møde efter. Netværksmøderne er ret formelle, og vi starter med at vælge ordstyrer, referent, godkende referat og dagsorden inden vi går i gang med de mange andre punkter. Punkterne er meget forskellige, nogen er orienteringspunkter om hvordan det står til med vores kontaktafdelinger. Vi bliver orienteret om hvad der skete på sidste hovedbestyrelsesmøde og forskellige andre områder, som rører sig i FOA. Så har vi debatpunkter, hvor vi bruger meget tid på at planlægge de landsdækkende aktiviteter som landsmødet, aktivisttræf og introkursus vi diskuterer hvilke emner og program der skal være, og fordeler opgaverne imellem os. Til sidst har vi beslutningspunkterne, det er her vi diskuterer politiske emner, punkter til hovedbestyrelsens dagsorden. Her har vi af og til meget behov for en striks ordstyrer, da vi tit kan diskutere et punkt længe, og vi selvfølgelig ikke altid er enige Vi forsøger at komme rundt i landet til lokalafdelingerne, og vi har på 2 af vores møder været i FOA Odense og FOA Guldborgsund. Det er altid dejligt at komme ud i landet og formålet er, at vi i forbindelse med møderne får snakket med den ungdomsansvarlige for at prøve at opstarte ungdomsarbejdet. Derudover har vi været med på skolebesøg for at organisere nogle flere, og det lykkes os faktisk altid meget godt. Det giver god stemning på skolerne, når der kommer en gruppe unge ind i deres kantine, og eleverne er altid meget nysgerrige og vil gerne snakke med os. Vi har det rigtig hyggeligt sammen i Ungdomsnetværket. Når vi holder møder laver vi altid noget socialt sammen om aftenen. Vi tilbringer jo ret meget tid sammen, både under møderne men også fordi vi arbejde sammen mellem møderne, og derfor lærer vi hinanden godt at kende. Mellem møderne foregår vores samarbejde primært på mail og MSN. 6

7 Netværkets arbejde + opstilling Netværket har mange opgaver mellem landsmøderne. Internt i FOA arbejder vi meget politisk med, hvordan vi kan gøre os gældende som unge i FOA. Dette er en spændende opgave, som kræver meget arbejde og en god portion tålmodighed. Men at det kan nytte noget, det ved vi, tingene tager bare lidt længere tid, end vi synes de burde gøre. Vi prøver at tænke meget politisk, og vise at vi har holdninger til de ting der sker ude i samfundet, specielt når det har konsekvenser for os som unge i FOA. Derudover er der jo den aktivistiske del, hvor vi forsøger at lave events, der er aktuelle og som er med til at synliggøre os som FOA Ungdom. Ellers går tingene stærkt, vi afholder internt kursus for helt nye unge i FOA, aktivistkurser og deltager i kampagneuger, skolebesøg og andre ting hvor FOA går ud og markerer sig. Der skal vælges 5 nye medlemmer til vores netværk for 2 år, 1 medlem for 1 år og 2 suppleanter som vælges for 1 år. For at sikre geografisk spredning, kan der kun opstilles og vælges 1 fra hver afdeling. Derfor er det meget vigtigt, at du læser det udsendte materiale omkring hvad man kan forvente, når man kommer ind i netværket. Du skal gøre op med dig selv, om du er klar til at lægge et stykke arbejde i netværket de næste 2 år, for det ene medlem og suppleanter i 1 år. For det kan til tider være hårdt, med en del arbejdsopgaver. Men det siddende netværk er altid klar til at snakke med eventuelt interesserede omkring hvad man kan forvente, og er klar til at svare på spørgsmål. Hvis det udsendte materiale ikke har svaret på netop dine spørgsmål, eller har givet anledning til flere spørgsmål, så???. En ting er sikkert, du vil udvikle dig og få en masse fede oplevelser og være tæt på der hvor det sker. Så vil du være med til at gøre FOA Ungdom endnu bedre. Så vil vi glæde os til at arbejde sammen med dig. 7

8 Vores første møde Det nye netværk holdte det første møde maj 2009 i Forbundshuset. På det første møde det nye netværk holder efter et landsmøde, er der altid nogle basale ting, der skal på plads, for at vi kan få et godt arbejde. Vi arbejdede med forventninger til det nye netværk, hvad vi forventer af hinanden, hvordan vi bedst arbejder, og hvordan vi vil får samarbejdet til at fungere bedst når vi ikke holder møder. Vi gennemgik også forretningsordenen og kalender for det nye år. Hvert år vælges der en HBrepræsentant og suppleant, og dette møde var ingen undtagelse. Camilla blev valgt som HBmedlem uden modkandidater og for første gang var der kampvalg om suppleantposten, hvor Suzi vandt valget. Da det var det første møde efter landsmødet, brugte vi en del tid på at evaluere landsmødet ud fra de evalueringsskemaer deltagerne havde lavet. Da der jo kom nogle nye ansigter ind i netværket, skulle der jo også deles nogle arbejdsopgaver ud. I henhold til de kontrakter der blev lavet på kongressen 2008, med afdelingerne, skulle de nye også have nogle afdelinger. I den forbindelse holdte Ane et oplæg om, hvordan man kan opstarte lokalt ungdomsarbejde. Det nye ungdomsblad var undervejs, og dertil skulle der findes nogle til at sidde i redaktionsgruppen, så det ikke var hele netværket, der skulle sidde med det på hver eneste netværksmøde. Kommunalvalget stod jo i november, og selvfølgelig skulle FOA Ungdom være på banen, vi begyndt allerede på mødet at komme med de første ideer. Og selvfølgelig, som det nye netværk, skulle vi lære hinanden bedre at kende, så undervejs i mødet havde vi nogle rystesammen-lege, hvor vi skulle stille os på en række efter alfabetisk rækkefølge, uden at måtte snakke. Om aften brugte vi også tid på at lære hinanden at kende lege v.hj.a. alle mulige sociale lege på hotellet. 8

9 Albanien På sidste FOA kongres i oktober 2008, blev det vedtaget at FOA skulle være med i et projekt om opbyggelse af fagforeninger i landet. 27. til 30. maj 2009 tog Christina og Camilla fra netværket samt 2 repræsentanter fra forbundet af sted til Albanien. Under besøget så vi et hospital, hvor der var rundvisning, og de fortalte om hvordan personalet er organiseret. Alle der arbejder på et hospital, kan blive organiseret under den fælles fagforening, Sundhedsforbundet. Hospitalsvæsnet i Albanien er meget anderledes end vores, og består både af en offentlig og privat del, dog er under samme tag. Der er fx 2 indgange, afhængig af, om man er offentlig eller privat patient. Det har været et led i at få gang i sundhedssystemet. Om fredagen var vi til en konference for unge medlemmer af Sundhedsforbundet. Her var FOA blevet bedt om, at lave et oplæg om den danske model. Vi holdt et oplæg om hvad FOA Ungdom er, hvad ungdomsarbejdet går ud på, og hvordan det fungerer i Danmark. Ungdomsarbejdet fungerer noget anderledes i Albanien end i Danmark. I Albanien kan alle unge, på tværs af arbejde og fagforeninger være aktive. Det er lidt ligesom LO Ungdom. De fleste unge aktive fra Sundhedsforbundet var medicinstuderende, og tog en del af deres uddannelse i et EU land, hvilket gjorde det svært for dem at udbrede det. Sundhedsforbundet organiserer lidt anderledes faggrupper end FOA. Alt fra rengøringspersonale, farmaceuter, sygeplejersker, læger og lign. Det var der selvfølgelig fordele ved, da alle på hospitalet var i samme forbund. Vi ville også meget gerne have besøgt andre typer arbejdspladser inden for FOAs område, men de er ikke kommet så langt i deres udvikling endnu, så der fx er børnepasning. Det sker stadig ved at kvinderne går hjemme, eller børnene evt. bliver passet af naboen. Det var en ret stor oplevelse at være i Albanien, det er et af Europas fattigste lande, som stadig er meget langt tilbage efter det kommunistiske styre. Det gav os et godt indblik i hvor langt og hvor godt vi egentlig har det i Danmark. 9

10 Introkursus maj 2009 Sidste års ungdomsnetværk satte en gammel tradition på tapetet igen nemlig at holde et introkursus for nye deltagere på landsmødet. Formålet var at give nye aktive en introduktion til FOA som organisation og FOA Ungdoms arbejde. De 4 fra netværket som fortsatte efter landsmødet, påtog sig opgaven at planlægge og undervise. Under landsmødet opreklamerede vi kurset, og sendte efterfølgende breve ud til alle de nye, og 17 valgte at tage imod kurset. 23. og 24. maj 2009 mødtes vi på Brandbjerg Højskole ved Jelling til et brag af en weekend. Selvom alle havde været tidligt op, så gik vi i gang med oplægget om FOAs struktur, som handlede om hvordan forbundet og afdelingerne er skruet sammen. Det var udgangspunktet at finde ud af hvor ungdommen hører til i systemet, og hvor vi kan få indflydelse. Herefter var det tid til at få klaret hovederne, og da forårsvejret var med os blev det til en rundboldkamp ude på græsset. Det virkede rigtig godt, og så var vi klar til oplæggende om opstart af ungdomsudvalg, og hvordan man laver en aktion. Her kunne alle tænke frit og arbejde videre med deres forslag. Efter en hyggelig aften tog vi søndag fat på oplægget om hvordan man planlægger, indkalder og afholder et møde. For det er vigtigt, at der er en som tager initiativet til den slags ting når man skal starte et ungdomsudvalg op. Efter en super hyggelig weekend, med en god afveksling af oplæg og en masse frisk luft, og hvor alle deltagerne var engagerede, takkede vi af. Netværket er 100% indstillet på at gentage succesen, så alle aktive, der ikke har været på introkursus, forhåbentlig kan komme det i

11 Fagforbundet Ungdoms sommerkonference juni 2009 i Norge I år deltog Morten og Mette fra netværket på Fagforbundets sommerkonference i Norge. Vi tog tidligt af sted fredag for at været i Stavern til middag. Da vi ankom til Larvik, blev vi hentet og kørt op til sommerkonferencen. Her blev vi indregistreret på værelser, og vi kunne slappe af til selve konferencen begyndte. Der blev afholdt en åbningstale og budt velkommen af Formanden fra Fagforbundet til de ca. 160 unge deltagere. Efter velkomsten kunne vi vælge mellem 3 forskellige hold. Vi valgte at deltage på samfundet s? opbygning af ungdomsarbejde. Som handlede om opbygningen af Fagforbundet og historien, men også hvordan de få fat på de unge. Det ligner meget det vi gør i FOA Ungdom. De tager ud på skolerne og arbejdspladser og orienterer unge om Fagforbundet. Da vi nåede aften var der spisning og hygge. De skulle dyste om den store pokal, hvor vinderne først ville blive kåret om lørdagen. Lørdag startede vi op med fagligheden. Denne gang handlede det om at få unge til at stemme til folketingsvalget i september. Vi hørte 2 politikere tale. Den første om hvordan de kunne vinde valget, og hvordan de ville køre deres kampagne. Den anden fortalte om boligpolitik. Han talte om at boligpriserne var stigende og at det skyldtes finanskrisen, og det var svært for unge at få egen bolig, og det er dyrt at leje lejligheder i Norge. Herefter blev vi opdelt i mindre grupper, hvor vi skulle høre 2 personer med 2 forskellige sygdomme. Den første var tilflytter fra Afrika. Han fortalte om at han havde hiv/aids, men blev medicineret på bedste vis og havde mødt mange fordomme. Den anden vi kom hen til havde sclerose. Hun fortalte hvad sygdommen havde gjort ved hende, at hun sad i kørestol og ikke havde meget gå-funktion tilbage. Hun havde allerede som 24-årig fået stillet diagnosen, og fået at vide, at hun aldrig ville kunne få børn. Livsglæden var der ingen der skulle tage fra hende. Hun havde et højt aktivitetsniveau. Over middag blev der afholdt foredrag af 2 udenlandske gæster. Den ene var fra Pakistan og den anden fra Singapore. Hende fra Pakistan fortalte om hvordan det var at flygte ud af et magtstyret land, hvor der havde været krig. Hende fra Singapore talte om hvordan unge blev udnyttet på arbejdsmarkedet, i stedet for at komme i skole. Hun arbejdede inden for en organisation for bedre velfærd. I Fagforbundet har de et tæt samarbejde med den politiske ungdom. Hele søndagen handlede om politik. Der var paneldebat om den norske velfærd, hvor de unge politikere kunne forsvare sig. Bl.a. om hvordan boligkrisen var samt hvilke partier, der gav mest opbagning til det offentlige. Herefter var det tid til at tage hjem til Danmark. Det har været en rigtig god oplevelse, og vi tog nogle relevante ting med hjem, som FOA Ungdom kan arbejde med. 11

12 FLORA FOA Ungdoms nye medlemsblad Siden FOA Ungdom stoppede med at udgive Tjek, har netværket længe kæmpet for at få FOA Ungdoms helt eget ungdomsblad, og sidste år lykkedes det så endeligt! Det kom til at hedde FLORA. Det nye blad indeholder en højaktuel midtsiderhistorie, blandt andet har der været en historie om FOA Ungdom Århus, der sat kampen ind for at få kommunen til at ansætte flere Pædagogiske Assistenter i Århus Kommune. Derudover har der også været personlige beretninger om mobning, praktikophold og mange andre ting. Hver måned er der test af nogle produkter og en voxpop, hvor forskellige unge bliver spurgt om forskellige ting fra gang til gang. Her kan vi også reklamere for de kommende aktiviteter på landsplan, og efterfølgende kan der blive skrevet artikler derfra til bladet. Det er et ungdomsblad, hvor alle har mulighed for at skrive ind, hvis der er nogle som har en god historie eller et andet emne som de gerne vil have i. Sidste år nåede der at udkomme 3 eksemplarer, og fra 2010 udkommer det hver anden måned til alle under 26 år, sammen med et almindelige fag og arbejde- blad. Processen har været lang og hård, og vi er super glade for at vi endelig er kommet til en udgivelse. Vi håber at I fremover vil være glade for det nye blad, samt melde ind med gode historier. 12

13 Jobpatruljen 2009 I år har der været et par stykker fra netværket som har deltaget i LO's jobpatrulje, som kørte i ugerne i deres lokale og regionale område. Formålet med jobpatruljen er at formidle og oplyse de mange ungarbejdere om de rigtige arbejdsvilkår. Der bliver vejledt om hvad rigtigt arbejdsmiljø/arbejdsforhold er, og vi deler foldere ud til de unge, som de kan tage med hjem til deres forældre. Vi giver også arbejdspladserne en folder. Rundt omkring i landet på arbejdspladsbesøgene blev man nemt overrasket. Nogle steder mødte vi arbejdsgivere, hvor der virkelig var styr på arbejdsmiljøforholdene. Der var også steder, hvor det virkelig haltede bagefter, og det er chokerende, at der er mange arbejdsgivere, som ikke har styr på arbejdsmiljø og arbejdsforhold for deres unge medarbejdere. Ting der gjorde et stort indtryk, var de mange interviews med de unge. Der var steder hvor det viste sig, at de ikke vidste? om de havde en kontrakt, og de ikke var blevet oplyst om deres rettigheder, bl.a. at unge ikke må arbejde med udskænkning af alkohol. Mange af de unge arbejdede for mange timer om dagen. Der er også steder, hvor arbejdsgiverne havde meget styr på hvad deres unge medarbejdere måtte. Når man kører jobpatrulje, møder man mødekommende arbejdsgivere, der synes, at det var godt at man kommer med information om arbejdsmiljø. Der er også de steder, hvor vi ikke kunne få en fod inden for døren, og blev mødt med sure ansigter og negativ stemning. Langt de fleste steder var det positivt. De unge var meget interesserede i deres løn og deres arbejdsforhold. At være med til at køre jobpatrulje er en spændende og lærerig oplevelse. Den lidt generte person udvikler sig i de uger jobpatruljen kører. Der er et godt samarbejde med de mange andre aktivister. At hjælpe og formidle, og få en god kontakt til de mange unge, er en stor og positiv oplevelse. 13

14 Sommerdysten august 2009 i Viby J. LO Ungdom har afholdt sommerdyst for alle medlemmer under 31 år. I år var der lagt op til at det skulle være vildere og sjovere end det nogensinde havde været og det blev det også. Det startede fredag, hvor der var fælles togtransport fra hele landet. Allerede i toget var der en rigtig god stemning, og alle var klar til en god weekend. For nogen var det første gang, at de skulle deltage. Andre tog afsted alene, men der blev der taget rigtig godt af dem, så de følte sig velkomne. Fra Århus var der fælles bustransport til Viby J. og stemningen var høj. Så skulle der hejses telte og for nogen gik det som en leg, for andre var det ikke sjovt. Der var dem, som havde hele udstyret med, og dem der måtte på lånemarkedet. FOA Ungdom havde i år prøvet på at lave en camp, så vi kunne blive rystet sammen. I FOA camp hjalp vi hinanden selvom teltene drillede. Udover telthejsning, kunne vi også melde os på de forskellige dyster som fodbold, udfordringen, volley og workshops. Under aftensmad var der fælles forbundstime, hvor vi blev informerede om, hvad der skulle ske i løbet af weekenden. Så var det tid til at høre lidt stand-up med Linda P. Bagefter var det en hyggelig aften. Lørdag var det op kl. 9.00! FOA Ungdom havde et fodboldhold. Vi fik 2 sejre, dog ikke nok til at gå i finalen, men vi kæmpede til det sidste. Derudover var der oplægsholdere. FOAs formand, Dennis Kristensen var i duel med Villy Søvndal. Der var workshops, mens nogen var til dans og andre dystede. Der var markedspladsen, både en inde og en ude, hvor forbundene havde hver deres bod. FOA Ungdom havde en gladiator kampplads og et afslapningshjørne. Tiden flyver af sted på sommerdysten. FOA Ungdom havde gjort lidt ud af det, men det vigtigste var at vi skulle have det sjovt. Til festmiddagen var der Hawaii-tema og vi blev blandet med folk vi ikke kendte. FOA Ungdom fik gang i underholdningen med et kæmpe karaokekor. Vores gæster fra det norske Fagforbund var med, selvom det var danske sange. Der var god stemning alle steder. Så blev det søndag, og ikke alle havde det lige godt, men vi så hen imod den store fodboldkamp. Slaget stod mellem de forskellige forbundsformænd og LO Ungdom. Opbakningen var stor, men i år var der ingen sejr til ungdommen. Vi fik et nederlag på 4-2. De unge kæmpede alt hvad de kunne, men de gamle havde smugtrænet. Så var det tid til hjemrejse, og takke de mange frivillige hjælpere, som var med til at gøre det til en uforglemmelig og den bedste sommerdyst nogensinde. 14

15 Aktivisttræf september 2009 på Ryslinge Højskole FOA Ungdom lagde op til kommunalvalgkampen ved aktivisttræffet i september på Ryslinge Højskole. Det var det mest kaotiske projekt, som netværket er blevet stillet over for at skulle klare. Vores forhenværende ungdomskonsulent stoppede 1. september, hvilket betød at der ikke var nogen til at stå for det praktiske, og programmet var slet ikke færdigt. Det betød at arbejdsgruppen på 4 personer, nærmest over en weekend, måtte sidde og lave program osv. Der var 20 tilmeldte, hvilke var næsten dobbelt så mange som i 2008, som ankom til Ryslinge Højskole fredag eftermiddag. Her startede vi med en gennemgang af den danske valgretshistorie, og diskussion om hvordan vi ser et drømmesamfund. Lørdag fik vi et oplæg om de politiske partier og hvad de står for, og der var igen god diskussion blandt deltagerne. Resten af dagen stod på en blanding af rundbold på græsset i det gode efterårsvej. Om aften hyggede vi med stoledans og forskellige lege. Søndag kom Ole Zander og Ditte Poulsen og talte om medlemsorganisering og skole/arbejdspladsbesøg. Det var ret sjovt, og vi lavede forskellige situationer hvor vi skulle argumentere for FOA. Det var en rigtig god proces og meget lærerigt. Efterfølgende var der evaluering og afgang, og vi kunne i netværket for første gang tage meget blandede evalueringer med hjem. Det var bestemt ikke alle deltagere, som syntes det havde været en god weekend og vi har efterfølgende brugt meget tid på at gennemgå og evaluere på processen. Der var 2 grupper af deltagere. Den ene gruppe havde været aktive et stykke tid, og de var meget skeptiske og syntes weekenden var kedelig. Den anden gruppe var nye aktive, og de syntes generelt at det havde været en lærerig weekend. Derfor har vi overveje, hvordan vi fremadrettet kan skrue aktivisttræffet sammen, så det er gavnligt for begge grupper. Derudover har vi evalueret på, hvordan vi selv kan udnytte vores personlige ressourcer til de kommende landsdækkende aktiviteter. 15

16 HK Ungdoms kongres I oktober deltog Christina på HK Ungdoms Kongres på Vingstedcentret i Vejle. Sammensætningen af de delegerede er meget formelt fordelt. Medlemmerne var delegerede gennem deres afdelinger, og det var afdelingens ansvar at finde delegerede. Det var nogenlunde lige fordelt mellem uddannede, ikke uddannede og elever. Derudover var der gæster. Det primære formål med at holde kongressen, var at få gennemgået og vedtaget vedtægter, og få kigget på hvad HK Ungdom skal arbejde med fremadrettet. Fredag startede med mad, lidt formalia og så var der standup med Mads Brynnum. Lørdag startede med styregruppens beretning, nogle stykker gik rundt i lokalet og fortalte beretningen med mikrofoner. Ungdomssekretæren holdt den organisatoriske beretning og budget, med efterfølgende stor debat. Bagefter var der var 2 workshops, Fremtidens HK og a-kassen, hvor man sad og gennemgik vedtægter og arbejdsplaner, som kom til afstemning søndag. A-kasse workshoppen blev delt op i nogle små grupper, som så skulle lave en reklamefilm over a-kassen. Søndag var der paneldebat med forskellige fra forbundet og HK-medlemmer. De havde fået nogle spørgsmål på forhånd, som de skulle forbedre, og så kunne vi spørge videre til dem. Der var også valg til LUU hver region bestemmer selv hvem de vil stille op. Workshoppen hvor vi skulle lave en reklame over a-kassen, kunne vi nok godt bruge i FOA Ungdom, bare med et andet tema. 16

17 Ny ungdomskonsulent Ane Stær Nissen valgte at stoppe som ungdomskonsulent, da hun skulle i gang med uddannelse. I stedet er Dorte Mose Pedersen blevet vores nye ungdomskonsulent. Dorte har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper. Kommer fra det jyske, men er flyttet til København for nylig. Dorte har gennem flere år været meget aktiv i FOA Ungdom, både som medlem af netværket, men også som en stor ressource i det lokale arbejde. Hun er en klog pige og meget engageret i politiske diskussioner. Hun brænder rigtig meget for det faglige arbejde, og sprudler af energi når hun går i gang med et projekt. Dorte er god til at tænke kreativt og komme med nye ideer, og har på den korte tid som ungdomskonsulent sat mange skibe i søen. Hun er mester i at finde på de mest skøre og aktuelle aktioner, når politikkerne rundt omkring træffer dumme beslutninger. Det er en kæmpe styrke at Dorte har været aktiv i FOA Ungdom, for så ved hun hvordan vi aktive tænker og mener. Hun er meget engageret og vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde med det nyvalgte netværk efter landsmødet. 17

18 KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober 2009 Netværket blev inviteret med til KNS konferencen i Sverige, som handlede om medlemsrekruttering, Dorte og Patricia deltog. Der var deltagere fra hele norden; Danmark, Norge, Sverige og Finland. På de 3 dage skulle vi snakke om, hvad der duer og hvad der ikke duer, når man skal organisere medlemmer, og hvad der skal til for at fastholde dem vi har. Herefter skulle vi udveksle erfaringer. Det var 3 meget intense dage, men gode og spændende, at høre hvad de forskellige forbund havde af gode og dårlige erfaringer. Efter præsentationen snakkede vi om en masse ideer til hvad der skal til, når man er på skole og arbejdspladsbesøg. Bagefter snakkede hvert land om hvad der virkede for dem. FOA har god erfaring med at ringe til folk, når de melder sig ud, for at få en snak med dem om hvorfor de gør det, det hjælper faktisk. Norge skal i gang med at få mere medlemsrekruttering ind i det arbejde som forbundet laver. Det handler om tryghed i forhold til arbejde og løn, når folk skal vælge forbund. I Sverige skal de først til at registre deres arbejdspladsbesøg nu, så de kan finde ud af hvor mange der melder sig ind. Herefter skal de have gjort en del for at få flere medlemmer, imens de uddanner sig, for halvdelen bliver først medlemmer når de begynder i arbejde. I Finland har de ikke taget rekrutteringen alvorligt endnu, de har brugt deres ressourcer et andet sted, men de ved, at de skal til at have nogle flere medlemmer, så de skal til at have fokus på dette. Senere var der gruppearbejde, hvor vi snakkede om forskellige tiltag i medlemsorganisering. I nogle lande er det inden for børneområdet der er meget stort organiseringsprocent blandt medlemmerne, andre er det inden for ældreområdet. Nogle har gode erfaringer med at give fx elever fordele som rabat på bøger og kontingent. Det er også en ide at kontakte nyansatte og snakke med dem om hvad det vil sige at være i et forbund. I Finland har de et pointsystem, som gør, at jo flere medlemmer man organiserer, des flere point. Når man så har samlet point får man en gave. Det virkede rigtig godt, så det kunne vi godt bruge i FOA. Alt i alt var det en rigtig lærerig tur og der blev talt om en masse ting som FOA Ungdom kan tænke videre på. 18

19 FOAs landselevaktivitet 6. til 8. november 2009 FOA Ungdomsnetværk blev inviteret til landselevaktiviteten på Vingstedcentret i Vejle for, at få et tværfagligt samarbejde med eleverne i FOA. Landselevaktiviteten er for SOSU- og PAU-elever. Hovedemnerne var stress og mobning, da det forekommer meget i deres arbejde. Vi fik en mappe med forskellige materialer, som vi skulle bruge i weekenden og efterfølgende. Vi fik en bog, hvor vi kan slå forskellige problemer op og læse om, hvordan vi skal løse dem, nogle mindre bøger om godt psykisk arbejdsmiljø, APV i praksis og en bog stress kan forbygges. Om fredagen snakkede vi om PAU og SOSU, der var vi opdelt, Patricia var inde hos PAU og Camilla var hos SOSU, hvor der blev snakket om, hvad man kan gøre for at blive anerkendt. Der kom nogle forskellige forslag: fx skal vi sælge vores uddannelser i medierne, være stolte over at være PAU er eller SOSU'er. Lørdag startede med et videnskabsteater, som opførte 2 forskellige skuespil. Først 1 om mobning, hvor de tog udgangspunkt i vores egen hverdag. Da vi havde set det, skulle vi komme med forslag til hvordan vi kunne gøre det bedre for den enkelte på arbejdet. Den anden forestilling handlede om stress, og skuespillerne viste meget godt de reaktioner, som mennesker får når de bliver presset og belastede. Det var ret skræmmende at se, for alle kan jo genkende de tegn. Og vi har alle kollegaer, dertit viser tegn på det, og andre som er bedre til at håndtere stress. Midt på eftermiddagen var der forskellige workshops, som alle handlede om velvære: der var latterkursus, massage, yoga, fællessang, gå en tur, svømmehal, lær at give hinanden massage og wellness. Det var rigtig godt at det var små hold, for det gjorde, at man fik mere ud af det. Om aftenen var der temafest, som var Morten Koch, der var virkelig pyntet op, og de havde lånt museumsgenstande, så det gjorde det endnu mere fedt. I løbet af aftenen var der en konkurrence hvor man skulle sidde på en rodeogris, den der sad længst vandt en marcipangris. Søndag havde vi årsmøder, som også var opdelt i PAU og SOSU. Der skulle de nye bestyrelser vælges. For PAU, som kun havde eksisteret et år, gjaldt det om at få gang i det hele. I den forrige bestyrelse var de kun 5, og denne gang blev der valgt 9, så det var flot. Vi fik en masse ud af at være med, vi fik nogle kontakter til de unge og hjalp bestyrelsen med praktiske ting, og det var en rigtig god weekend. 19

20 Kampagne uge 46 Igennem de sidste par år har de forskellige FOA-afdelinger, en uge hvert halve år, været ude af kontorerne for at besøge arbejdspladser og skoler. FOA Ungdom har traditionelt set været med, og denne gang ville ungdommen også markere sig i FOAs medlemskampagneuge, og da kommunalvalget var lige om hjørnet, valgte vi at sætte fokus på dette. Flere unge ildsjæle var med de lokale afdelinger på skolebesøg, her opfordrede vi alle unge FOA-medlemmer til at stemme ved kommunalvalget! De unge ildsjæle er primært med ude for at fortælle eleverne på SOSU-skolerne om, hvorfor det er godt at være med i en fagforening, men ugen blev brugt på at fortælle eleverne om vigtigheden i de unges stemme. Som en del af kampagnen var der blevet lavet store plakater, som fungerede som ønskesedler til politikerne, og hertil flyers hvor eleverne kunne skrive deres ønsker til kommende kommunale og regionspolitikerne. Blandt de forskellige ønsker var der lodtrækning om en ipod og ti usb-penne, ugen gik rigtig godt, vi fik diskuteret vores forskellige ønsker til et bedre velfærdssamfund. 20

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde den 05 03 2016. Valg af dirigent Ebbe Jacobsen er indstillet af ungdoms netværket og enstemmigt valgt. Gennemgang af dagsorden Dagsordenen bliver vedtaget og

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016 Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 27.-29. maj 2016 Deltager: Toke Nielsen, Dennis Otkjær, Rasmus Sørensen, Rikke Østergaard, Dennis Gartig, Nikolaj Mailand, Jack Hansen, Rasmus Christiansen, Amanda Reichert,

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 5. september 2015 Punkt Hvem har stillet punktet Type 1 Velkomst Orientering/gennemgang af dagsordenen Referat Praktiske oplysninger 2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND Område bestyrelsen definerede på sit første møde en række problemfelter som medlemmerne slås med i hverdagen, og listede i den sammenhæng en

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Bestyrelsens Sang. Melodi: Jeg en gård mig bygge vil..

Bestyrelsens Sang. Melodi: Jeg en gård mig bygge vil.. FOA elev (SOSU) Årsmøde på Vingstedcenteret søndag den 8. november 2009 Velkomst ved Karina formand: Godmorgen og velkommen til dette årsmøde for eleverne på Social og sundhedsuddannelserne. Karina beder

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det:

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det: SFU 2013-14 0 INDHOLD: 1. Hvorfor dette hæfte 2. Basisoplæg ideologi, politik og redskaber 3. Praktiske mødeaktiviteter I selv kan stå for 4. Sjove eftermøde-aktiviteter 1. HVORFOR DETTE HÆFTE? I dette

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet.

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet. Dagsorden - UU-møde 21.-22. februar 2015 Deltagere: Emil Olsen, Dennis Garting, Morten Egede, Tobias Thomsen, Dennis Otkjær, Tilde Busk, Louise Meiling, Morten Farsø, Nikolaj Mailand, Bjørn Andersen, Lars

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE April 2014 Fars køkkenskole i DR ULTRA NYT Fars køkkenskole sprang ind i det nye år med et sjovt besøg af journalisterne Rikke og Christian fra DR ULTRA NYT. Energiske og

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016 Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia: a. Velkomst b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer: Tina d. Referent: Aase e.

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Referat fra ELEVRÅDSMØDE

Referat fra ELEVRÅDSMØDE Dag: Tirsdag den 5. maj Starttidspunkt: Kl. 15.20 Sted: Lokale T2 Deltagere: Åbent møde Referat fra ELEVRÅDSMØDE Ordstyrer: Johnny Møller Referent: Mikkel Ejlertsen DAGSORDEN: 0) Velkommen. 1) Kasseres

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge OL 2014. Så er dette års OL overstået. Torsdag den 11. september gik vi til Skovby for at dyste i det traditionsrige OL mod Skråvejen (SFO på Skovbyskolen), Herskind SFO, Låsby SFO og 3. klasserne fra

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Formandsskabet i gang med afklarende interview

Formandsskabet i gang med afklarende interview OBS: Generalforsamlingerne 28/2 afholdes på Ankerhus i Sorø Fusionsprojektet har nu passeret en vigtig milepæl nemlig det moralske nik til afdelingernes deltagelse i fusionsprojektet og en beslutning om

Læs mere