Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look"

Transkript

1 Ungdomsnetværkets Beretning

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk FOA Ungdoms kongresdelegerede Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde + opstilling...7 Vores første møde...8 Albanien...9 Introkursus maj Fagforbundet Ungdoms sommerkonference juni 2009 i Norge...11 FLORA FOA Ungdoms nye medlemsblad...12 Jobpatruljen Sommerdysten august 2009 i Viby J Aktivisttræf september 2009 på Ryslinge Højskole...15 HK Ungdoms kongres...16 Ny ungdomskonsulent...17 KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober FOAs landselevaktivitet 6. til 8. november Kampagne uge LO Ungdom demonstrerer for retfærdig klimaomstilling...21 Ungdomsnetværksmøde i FOA Guldborgsund 18. og 19. januar marts Det lokale og regionale ungdomsarbejde...24 Sjælland...24 Århus...24 Svendborg...24 Herning...24 SOSU København...25 Midtsjælland...25 FOA ungdoms fremtid

3 Indledning På kongressen i 2008 foreslog vi at FOA lavede løfter til unge medlemmer. Vi kom med 5 forslag, og dem har vi i netværket arbejdet videre med. 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden Fordi det er rigtig vigtigt, at vi unge har mulighed for at deltage i aktiviteter som er relevante for os. 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ordet kongres lyder rigtig kedeligt, det vil vi gerne ændre på, derfor ønsker vi at flere unge bliver delegerede på FOAs fremtidige kongresser. 3. Direkte indflydelse på egne beslutninger i FOA Det skal være lettere at komme til indflydelse i FOA, derfor ønsker FOA Ungdom at alle afdelinger stiller minimum en plads til rådighed i afdelingsbestyrelserne. 4. FOA skal tænke unge menneskers vilkår ind i overenskomsterne Vi unge ser arbejdsmarkedet på en lidt anden måde. At indsende overenskomstkrav er bare mega-besværligt, derfor vil vi gerne have muligheden for at indsende dem direkte gennem ungdomsnetværket. 5. Vi vil have et ungdomsblad Det var så det første løfte vi fik igennem, så nu er der bare 4 to go Der har været rigtig godt gang i arbejdet og FOA kunne 1. juni 2009 for første gang sende FLORA ud sammen med fagbladet til alle unge medlemmer under 26 år. 1 down, 4 to go alle tilbageværende i netværket har lagt et stort stykke arbejde i at få kontaktet de 42 afdelinger som skrev ungdomskontakter med os under kongressen. Det har desværre været meget op ad bakke med at få svar. Derfor har vi valgt at lægge kræfter i de afdelinger, som har udvist interesse og overskud til ungdomsarbejdet. Vi har det sidste års tid opfordret alle unge til at kontakte deres afdelinger for at score en delegeretplads på FOAs kongres i Det er lykkedes for ca. 10 personer, og det betyder at kongressen til efteråret under alle omstændigheder vil have flere unge delegerede end i Sådan, nu mangler vi bare at få igennem at hele ungdomsnetværket automatisk bliver delegerede. Her i foråret 2010 skal der samles overenskomstkrav ind, og netværket har snakket om, hvordan vi skal gøre. Det kommer vi til at snakke mere om på landsmødet. På forbundsplan er der lagt op til en evaluering og redigering af ungdomsarbejdet, og her har vi mulighed for at præge udviklingen. Vi ser det som en meget god mulighed at dele landet op i lidt større og anderledes områder end afdelingerne er. I oktober fik vi en ny ungdomskonsulent i FOA, Dorte Mose Pedersen, som de fleste nok kan huske fra netværket. Det er en stor gevinst for FOA Ungdom, da hun som en faglig aktiv person har en masse erfaring som er guld værd for FOA Ungdom. Vi glæder os fortsat til samarbejdet med Dorte de næste mange år. I denne beretning vil vi i ungdomsnetværket fortælle om de aktiviteter vi har deltaget i gennem det sidste år. Og vi skal understrege, at det er ungdomsnetværkets meninger og oplevelser som vi har skitseret, og at de ikke nødvendigvis deler FOAs generelle politiske og administrative holdninger. Vi glæder os til at se jer alle sammen på landsmødet. FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 3

4 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk FOAs landsungdomsudvalg skal bestå af 10 ordinære medlemmer og 2 suppleanter der vælges på ungdomslandsmødet. Her er en kort præsentation af os som på nuværende tidspunkt repræsenterer ungdommen. Christian Munk Jensen fra FOA Århus, Marianne Grave fra FOA Kolding, Tommy Flacheberg fra PMF København Syd og Morten Larssen fra FOA Nordsjælland har alle har i årets løb valgt at takke farvel til Ungdomsnetværket af forskellige årsager. Navn: Camilla Svendsen Afdeling: Køge Valgår: Navn: Pernille Nygaard Afdeling: Sydsjælland Valgår: Navn: Patricia Søndberg Afdeling: Lolland Valgår: Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge Afdeling: Herning Valgår: Navn: Mette Broberg Afdeling: Svendborg Valgår: Navn: Christina Roslundh Afdeling: SOSU København Valgår:

5 FOA Ungdoms kongresdelegerede FOA Ungdom har ifølge FOAss love 3 kongresdelegerede som vælges for 2 år af gangen i ulige år. Valget foregik ved landsmødet i 2009 og følgende personer blev valgt. xxx Da Christina Roslundh er valgt som delegeret igennem sin lokale afdeling, trækker hun sig som Ungdomsdelegeret ved dette landsmøde. Derfor skal vi her på landsmødet i 2010 have valgt 1 ordinær delegeret og 3 suppleanter som skal deltage ved kongressen fra 17. til 19. november Da der kun kan opstilles 1 fra hver afdeling, kan du ikke opstille hvis du er medlem i Køge eller Herning. Navn: Camilla Svendsen Afdeling: Køge Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge Afdeling: Herning 5

6 Netværksmøderne I netværket har vi siden sidste landsmøde for det meste holdt 2-dagsmøder, da vi synes at vi får mere ud af at være sammen i 2 dage. Det gør vi fordi der altid er nogen som skal rejse langt og så vi kan arbejde om aftenen. Inden møderne får vi tilsendt en dagsorden med bilag, og det er den vi holder møde efter. Netværksmøderne er ret formelle, og vi starter med at vælge ordstyrer, referent, godkende referat og dagsorden inden vi går i gang med de mange andre punkter. Punkterne er meget forskellige, nogen er orienteringspunkter om hvordan det står til med vores kontaktafdelinger. Vi bliver orienteret om hvad der skete på sidste hovedbestyrelsesmøde og forskellige andre områder, som rører sig i FOA. Så har vi debatpunkter, hvor vi bruger meget tid på at planlægge de landsdækkende aktiviteter som landsmødet, aktivisttræf og introkursus vi diskuterer hvilke emner og program der skal være, og fordeler opgaverne imellem os. Til sidst har vi beslutningspunkterne, det er her vi diskuterer politiske emner, punkter til hovedbestyrelsens dagsorden. Her har vi af og til meget behov for en striks ordstyrer, da vi tit kan diskutere et punkt længe, og vi selvfølgelig ikke altid er enige Vi forsøger at komme rundt i landet til lokalafdelingerne, og vi har på 2 af vores møder været i FOA Odense og FOA Guldborgsund. Det er altid dejligt at komme ud i landet og formålet er, at vi i forbindelse med møderne får snakket med den ungdomsansvarlige for at prøve at opstarte ungdomsarbejdet. Derudover har vi været med på skolebesøg for at organisere nogle flere, og det lykkes os faktisk altid meget godt. Det giver god stemning på skolerne, når der kommer en gruppe unge ind i deres kantine, og eleverne er altid meget nysgerrige og vil gerne snakke med os. Vi har det rigtig hyggeligt sammen i Ungdomsnetværket. Når vi holder møder laver vi altid noget socialt sammen om aftenen. Vi tilbringer jo ret meget tid sammen, både under møderne men også fordi vi arbejde sammen mellem møderne, og derfor lærer vi hinanden godt at kende. Mellem møderne foregår vores samarbejde primært på mail og MSN. 6

7 Netværkets arbejde + opstilling Netværket har mange opgaver mellem landsmøderne. Internt i FOA arbejder vi meget politisk med, hvordan vi kan gøre os gældende som unge i FOA. Dette er en spændende opgave, som kræver meget arbejde og en god portion tålmodighed. Men at det kan nytte noget, det ved vi, tingene tager bare lidt længere tid, end vi synes de burde gøre. Vi prøver at tænke meget politisk, og vise at vi har holdninger til de ting der sker ude i samfundet, specielt når det har konsekvenser for os som unge i FOA. Derudover er der jo den aktivistiske del, hvor vi forsøger at lave events, der er aktuelle og som er med til at synliggøre os som FOA Ungdom. Ellers går tingene stærkt, vi afholder internt kursus for helt nye unge i FOA, aktivistkurser og deltager i kampagneuger, skolebesøg og andre ting hvor FOA går ud og markerer sig. Der skal vælges 5 nye medlemmer til vores netværk for 2 år, 1 medlem for 1 år og 2 suppleanter som vælges for 1 år. For at sikre geografisk spredning, kan der kun opstilles og vælges 1 fra hver afdeling. Derfor er det meget vigtigt, at du læser det udsendte materiale omkring hvad man kan forvente, når man kommer ind i netværket. Du skal gøre op med dig selv, om du er klar til at lægge et stykke arbejde i netværket de næste 2 år, for det ene medlem og suppleanter i 1 år. For det kan til tider være hårdt, med en del arbejdsopgaver. Men det siddende netværk er altid klar til at snakke med eventuelt interesserede omkring hvad man kan forvente, og er klar til at svare på spørgsmål. Hvis det udsendte materiale ikke har svaret på netop dine spørgsmål, eller har givet anledning til flere spørgsmål, så???. En ting er sikkert, du vil udvikle dig og få en masse fede oplevelser og være tæt på der hvor det sker. Så vil du være med til at gøre FOA Ungdom endnu bedre. Så vil vi glæde os til at arbejde sammen med dig. 7

8 Vores første møde Det nye netværk holdte det første møde maj 2009 i Forbundshuset. På det første møde det nye netværk holder efter et landsmøde, er der altid nogle basale ting, der skal på plads, for at vi kan få et godt arbejde. Vi arbejdede med forventninger til det nye netværk, hvad vi forventer af hinanden, hvordan vi bedst arbejder, og hvordan vi vil får samarbejdet til at fungere bedst når vi ikke holder møder. Vi gennemgik også forretningsordenen og kalender for det nye år. Hvert år vælges der en HBrepræsentant og suppleant, og dette møde var ingen undtagelse. Camilla blev valgt som HBmedlem uden modkandidater og for første gang var der kampvalg om suppleantposten, hvor Suzi vandt valget. Da det var det første møde efter landsmødet, brugte vi en del tid på at evaluere landsmødet ud fra de evalueringsskemaer deltagerne havde lavet. Da der jo kom nogle nye ansigter ind i netværket, skulle der jo også deles nogle arbejdsopgaver ud. I henhold til de kontrakter der blev lavet på kongressen 2008, med afdelingerne, skulle de nye også have nogle afdelinger. I den forbindelse holdte Ane et oplæg om, hvordan man kan opstarte lokalt ungdomsarbejde. Det nye ungdomsblad var undervejs, og dertil skulle der findes nogle til at sidde i redaktionsgruppen, så det ikke var hele netværket, der skulle sidde med det på hver eneste netværksmøde. Kommunalvalget stod jo i november, og selvfølgelig skulle FOA Ungdom være på banen, vi begyndt allerede på mødet at komme med de første ideer. Og selvfølgelig, som det nye netværk, skulle vi lære hinanden bedre at kende, så undervejs i mødet havde vi nogle rystesammen-lege, hvor vi skulle stille os på en række efter alfabetisk rækkefølge, uden at måtte snakke. Om aften brugte vi også tid på at lære hinanden at kende lege v.hj.a. alle mulige sociale lege på hotellet. 8

9 Albanien På sidste FOA kongres i oktober 2008, blev det vedtaget at FOA skulle være med i et projekt om opbyggelse af fagforeninger i landet. 27. til 30. maj 2009 tog Christina og Camilla fra netværket samt 2 repræsentanter fra forbundet af sted til Albanien. Under besøget så vi et hospital, hvor der var rundvisning, og de fortalte om hvordan personalet er organiseret. Alle der arbejder på et hospital, kan blive organiseret under den fælles fagforening, Sundhedsforbundet. Hospitalsvæsnet i Albanien er meget anderledes end vores, og består både af en offentlig og privat del, dog er under samme tag. Der er fx 2 indgange, afhængig af, om man er offentlig eller privat patient. Det har været et led i at få gang i sundhedssystemet. Om fredagen var vi til en konference for unge medlemmer af Sundhedsforbundet. Her var FOA blevet bedt om, at lave et oplæg om den danske model. Vi holdt et oplæg om hvad FOA Ungdom er, hvad ungdomsarbejdet går ud på, og hvordan det fungerer i Danmark. Ungdomsarbejdet fungerer noget anderledes i Albanien end i Danmark. I Albanien kan alle unge, på tværs af arbejde og fagforeninger være aktive. Det er lidt ligesom LO Ungdom. De fleste unge aktive fra Sundhedsforbundet var medicinstuderende, og tog en del af deres uddannelse i et EU land, hvilket gjorde det svært for dem at udbrede det. Sundhedsforbundet organiserer lidt anderledes faggrupper end FOA. Alt fra rengøringspersonale, farmaceuter, sygeplejersker, læger og lign. Det var der selvfølgelig fordele ved, da alle på hospitalet var i samme forbund. Vi ville også meget gerne have besøgt andre typer arbejdspladser inden for FOAs område, men de er ikke kommet så langt i deres udvikling endnu, så der fx er børnepasning. Det sker stadig ved at kvinderne går hjemme, eller børnene evt. bliver passet af naboen. Det var en ret stor oplevelse at være i Albanien, det er et af Europas fattigste lande, som stadig er meget langt tilbage efter det kommunistiske styre. Det gav os et godt indblik i hvor langt og hvor godt vi egentlig har det i Danmark. 9

10 Introkursus maj 2009 Sidste års ungdomsnetværk satte en gammel tradition på tapetet igen nemlig at holde et introkursus for nye deltagere på landsmødet. Formålet var at give nye aktive en introduktion til FOA som organisation og FOA Ungdoms arbejde. De 4 fra netværket som fortsatte efter landsmødet, påtog sig opgaven at planlægge og undervise. Under landsmødet opreklamerede vi kurset, og sendte efterfølgende breve ud til alle de nye, og 17 valgte at tage imod kurset. 23. og 24. maj 2009 mødtes vi på Brandbjerg Højskole ved Jelling til et brag af en weekend. Selvom alle havde været tidligt op, så gik vi i gang med oplægget om FOAs struktur, som handlede om hvordan forbundet og afdelingerne er skruet sammen. Det var udgangspunktet at finde ud af hvor ungdommen hører til i systemet, og hvor vi kan få indflydelse. Herefter var det tid til at få klaret hovederne, og da forårsvejret var med os blev det til en rundboldkamp ude på græsset. Det virkede rigtig godt, og så var vi klar til oplæggende om opstart af ungdomsudvalg, og hvordan man laver en aktion. Her kunne alle tænke frit og arbejde videre med deres forslag. Efter en hyggelig aften tog vi søndag fat på oplægget om hvordan man planlægger, indkalder og afholder et møde. For det er vigtigt, at der er en som tager initiativet til den slags ting når man skal starte et ungdomsudvalg op. Efter en super hyggelig weekend, med en god afveksling af oplæg og en masse frisk luft, og hvor alle deltagerne var engagerede, takkede vi af. Netværket er 100% indstillet på at gentage succesen, så alle aktive, der ikke har været på introkursus, forhåbentlig kan komme det i

11 Fagforbundet Ungdoms sommerkonference juni 2009 i Norge I år deltog Morten og Mette fra netværket på Fagforbundets sommerkonference i Norge. Vi tog tidligt af sted fredag for at været i Stavern til middag. Da vi ankom til Larvik, blev vi hentet og kørt op til sommerkonferencen. Her blev vi indregistreret på værelser, og vi kunne slappe af til selve konferencen begyndte. Der blev afholdt en åbningstale og budt velkommen af Formanden fra Fagforbundet til de ca. 160 unge deltagere. Efter velkomsten kunne vi vælge mellem 3 forskellige hold. Vi valgte at deltage på samfundet s? opbygning af ungdomsarbejde. Som handlede om opbygningen af Fagforbundet og historien, men også hvordan de få fat på de unge. Det ligner meget det vi gør i FOA Ungdom. De tager ud på skolerne og arbejdspladser og orienterer unge om Fagforbundet. Da vi nåede aften var der spisning og hygge. De skulle dyste om den store pokal, hvor vinderne først ville blive kåret om lørdagen. Lørdag startede vi op med fagligheden. Denne gang handlede det om at få unge til at stemme til folketingsvalget i september. Vi hørte 2 politikere tale. Den første om hvordan de kunne vinde valget, og hvordan de ville køre deres kampagne. Den anden fortalte om boligpolitik. Han talte om at boligpriserne var stigende og at det skyldtes finanskrisen, og det var svært for unge at få egen bolig, og det er dyrt at leje lejligheder i Norge. Herefter blev vi opdelt i mindre grupper, hvor vi skulle høre 2 personer med 2 forskellige sygdomme. Den første var tilflytter fra Afrika. Han fortalte om at han havde hiv/aids, men blev medicineret på bedste vis og havde mødt mange fordomme. Den anden vi kom hen til havde sclerose. Hun fortalte hvad sygdommen havde gjort ved hende, at hun sad i kørestol og ikke havde meget gå-funktion tilbage. Hun havde allerede som 24-årig fået stillet diagnosen, og fået at vide, at hun aldrig ville kunne få børn. Livsglæden var der ingen der skulle tage fra hende. Hun havde et højt aktivitetsniveau. Over middag blev der afholdt foredrag af 2 udenlandske gæster. Den ene var fra Pakistan og den anden fra Singapore. Hende fra Pakistan fortalte om hvordan det var at flygte ud af et magtstyret land, hvor der havde været krig. Hende fra Singapore talte om hvordan unge blev udnyttet på arbejdsmarkedet, i stedet for at komme i skole. Hun arbejdede inden for en organisation for bedre velfærd. I Fagforbundet har de et tæt samarbejde med den politiske ungdom. Hele søndagen handlede om politik. Der var paneldebat om den norske velfærd, hvor de unge politikere kunne forsvare sig. Bl.a. om hvordan boligkrisen var samt hvilke partier, der gav mest opbagning til det offentlige. Herefter var det tid til at tage hjem til Danmark. Det har været en rigtig god oplevelse, og vi tog nogle relevante ting med hjem, som FOA Ungdom kan arbejde med. 11

12 FLORA FOA Ungdoms nye medlemsblad Siden FOA Ungdom stoppede med at udgive Tjek, har netværket længe kæmpet for at få FOA Ungdoms helt eget ungdomsblad, og sidste år lykkedes det så endeligt! Det kom til at hedde FLORA. Det nye blad indeholder en højaktuel midtsiderhistorie, blandt andet har der været en historie om FOA Ungdom Århus, der sat kampen ind for at få kommunen til at ansætte flere Pædagogiske Assistenter i Århus Kommune. Derudover har der også været personlige beretninger om mobning, praktikophold og mange andre ting. Hver måned er der test af nogle produkter og en voxpop, hvor forskellige unge bliver spurgt om forskellige ting fra gang til gang. Her kan vi også reklamere for de kommende aktiviteter på landsplan, og efterfølgende kan der blive skrevet artikler derfra til bladet. Det er et ungdomsblad, hvor alle har mulighed for at skrive ind, hvis der er nogle som har en god historie eller et andet emne som de gerne vil have i. Sidste år nåede der at udkomme 3 eksemplarer, og fra 2010 udkommer det hver anden måned til alle under 26 år, sammen med et almindelige fag og arbejde- blad. Processen har været lang og hård, og vi er super glade for at vi endelig er kommet til en udgivelse. Vi håber at I fremover vil være glade for det nye blad, samt melde ind med gode historier. 12

13 Jobpatruljen 2009 I år har der været et par stykker fra netværket som har deltaget i LO's jobpatrulje, som kørte i ugerne i deres lokale og regionale område. Formålet med jobpatruljen er at formidle og oplyse de mange ungarbejdere om de rigtige arbejdsvilkår. Der bliver vejledt om hvad rigtigt arbejdsmiljø/arbejdsforhold er, og vi deler foldere ud til de unge, som de kan tage med hjem til deres forældre. Vi giver også arbejdspladserne en folder. Rundt omkring i landet på arbejdspladsbesøgene blev man nemt overrasket. Nogle steder mødte vi arbejdsgivere, hvor der virkelig var styr på arbejdsmiljøforholdene. Der var også steder, hvor det virkelig haltede bagefter, og det er chokerende, at der er mange arbejdsgivere, som ikke har styr på arbejdsmiljø og arbejdsforhold for deres unge medarbejdere. Ting der gjorde et stort indtryk, var de mange interviews med de unge. Der var steder hvor det viste sig, at de ikke vidste? om de havde en kontrakt, og de ikke var blevet oplyst om deres rettigheder, bl.a. at unge ikke må arbejde med udskænkning af alkohol. Mange af de unge arbejdede for mange timer om dagen. Der er også steder, hvor arbejdsgiverne havde meget styr på hvad deres unge medarbejdere måtte. Når man kører jobpatrulje, møder man mødekommende arbejdsgivere, der synes, at det var godt at man kommer med information om arbejdsmiljø. Der er også de steder, hvor vi ikke kunne få en fod inden for døren, og blev mødt med sure ansigter og negativ stemning. Langt de fleste steder var det positivt. De unge var meget interesserede i deres løn og deres arbejdsforhold. At være med til at køre jobpatrulje er en spændende og lærerig oplevelse. Den lidt generte person udvikler sig i de uger jobpatruljen kører. Der er et godt samarbejde med de mange andre aktivister. At hjælpe og formidle, og få en god kontakt til de mange unge, er en stor og positiv oplevelse. 13

14 Sommerdysten august 2009 i Viby J. LO Ungdom har afholdt sommerdyst for alle medlemmer under 31 år. I år var der lagt op til at det skulle være vildere og sjovere end det nogensinde havde været og det blev det også. Det startede fredag, hvor der var fælles togtransport fra hele landet. Allerede i toget var der en rigtig god stemning, og alle var klar til en god weekend. For nogen var det første gang, at de skulle deltage. Andre tog afsted alene, men der blev der taget rigtig godt af dem, så de følte sig velkomne. Fra Århus var der fælles bustransport til Viby J. og stemningen var høj. Så skulle der hejses telte og for nogen gik det som en leg, for andre var det ikke sjovt. Der var dem, som havde hele udstyret med, og dem der måtte på lånemarkedet. FOA Ungdom havde i år prøvet på at lave en camp, så vi kunne blive rystet sammen. I FOA camp hjalp vi hinanden selvom teltene drillede. Udover telthejsning, kunne vi også melde os på de forskellige dyster som fodbold, udfordringen, volley og workshops. Under aftensmad var der fælles forbundstime, hvor vi blev informerede om, hvad der skulle ske i løbet af weekenden. Så var det tid til at høre lidt stand-up med Linda P. Bagefter var det en hyggelig aften. Lørdag var det op kl. 9.00! FOA Ungdom havde et fodboldhold. Vi fik 2 sejre, dog ikke nok til at gå i finalen, men vi kæmpede til det sidste. Derudover var der oplægsholdere. FOAs formand, Dennis Kristensen var i duel med Villy Søvndal. Der var workshops, mens nogen var til dans og andre dystede. Der var markedspladsen, både en inde og en ude, hvor forbundene havde hver deres bod. FOA Ungdom havde en gladiator kampplads og et afslapningshjørne. Tiden flyver af sted på sommerdysten. FOA Ungdom havde gjort lidt ud af det, men det vigtigste var at vi skulle have det sjovt. Til festmiddagen var der Hawaii-tema og vi blev blandet med folk vi ikke kendte. FOA Ungdom fik gang i underholdningen med et kæmpe karaokekor. Vores gæster fra det norske Fagforbund var med, selvom det var danske sange. Der var god stemning alle steder. Så blev det søndag, og ikke alle havde det lige godt, men vi så hen imod den store fodboldkamp. Slaget stod mellem de forskellige forbundsformænd og LO Ungdom. Opbakningen var stor, men i år var der ingen sejr til ungdommen. Vi fik et nederlag på 4-2. De unge kæmpede alt hvad de kunne, men de gamle havde smugtrænet. Så var det tid til hjemrejse, og takke de mange frivillige hjælpere, som var med til at gøre det til en uforglemmelig og den bedste sommerdyst nogensinde. 14

15 Aktivisttræf september 2009 på Ryslinge Højskole FOA Ungdom lagde op til kommunalvalgkampen ved aktivisttræffet i september på Ryslinge Højskole. Det var det mest kaotiske projekt, som netværket er blevet stillet over for at skulle klare. Vores forhenværende ungdomskonsulent stoppede 1. september, hvilket betød at der ikke var nogen til at stå for det praktiske, og programmet var slet ikke færdigt. Det betød at arbejdsgruppen på 4 personer, nærmest over en weekend, måtte sidde og lave program osv. Der var 20 tilmeldte, hvilke var næsten dobbelt så mange som i 2008, som ankom til Ryslinge Højskole fredag eftermiddag. Her startede vi med en gennemgang af den danske valgretshistorie, og diskussion om hvordan vi ser et drømmesamfund. Lørdag fik vi et oplæg om de politiske partier og hvad de står for, og der var igen god diskussion blandt deltagerne. Resten af dagen stod på en blanding af rundbold på græsset i det gode efterårsvej. Om aften hyggede vi med stoledans og forskellige lege. Søndag kom Ole Zander og Ditte Poulsen og talte om medlemsorganisering og skole/arbejdspladsbesøg. Det var ret sjovt, og vi lavede forskellige situationer hvor vi skulle argumentere for FOA. Det var en rigtig god proces og meget lærerigt. Efterfølgende var der evaluering og afgang, og vi kunne i netværket for første gang tage meget blandede evalueringer med hjem. Det var bestemt ikke alle deltagere, som syntes det havde været en god weekend og vi har efterfølgende brugt meget tid på at gennemgå og evaluere på processen. Der var 2 grupper af deltagere. Den ene gruppe havde været aktive et stykke tid, og de var meget skeptiske og syntes weekenden var kedelig. Den anden gruppe var nye aktive, og de syntes generelt at det havde været en lærerig weekend. Derfor har vi overveje, hvordan vi fremadrettet kan skrue aktivisttræffet sammen, så det er gavnligt for begge grupper. Derudover har vi evalueret på, hvordan vi selv kan udnytte vores personlige ressourcer til de kommende landsdækkende aktiviteter. 15

16 HK Ungdoms kongres I oktober deltog Christina på HK Ungdoms Kongres på Vingstedcentret i Vejle. Sammensætningen af de delegerede er meget formelt fordelt. Medlemmerne var delegerede gennem deres afdelinger, og det var afdelingens ansvar at finde delegerede. Det var nogenlunde lige fordelt mellem uddannede, ikke uddannede og elever. Derudover var der gæster. Det primære formål med at holde kongressen, var at få gennemgået og vedtaget vedtægter, og få kigget på hvad HK Ungdom skal arbejde med fremadrettet. Fredag startede med mad, lidt formalia og så var der standup med Mads Brynnum. Lørdag startede med styregruppens beretning, nogle stykker gik rundt i lokalet og fortalte beretningen med mikrofoner. Ungdomssekretæren holdt den organisatoriske beretning og budget, med efterfølgende stor debat. Bagefter var der var 2 workshops, Fremtidens HK og a-kassen, hvor man sad og gennemgik vedtægter og arbejdsplaner, som kom til afstemning søndag. A-kasse workshoppen blev delt op i nogle små grupper, som så skulle lave en reklamefilm over a-kassen. Søndag var der paneldebat med forskellige fra forbundet og HK-medlemmer. De havde fået nogle spørgsmål på forhånd, som de skulle forbedre, og så kunne vi spørge videre til dem. Der var også valg til LUU hver region bestemmer selv hvem de vil stille op. Workshoppen hvor vi skulle lave en reklame over a-kassen, kunne vi nok godt bruge i FOA Ungdom, bare med et andet tema. 16

17 Ny ungdomskonsulent Ane Stær Nissen valgte at stoppe som ungdomskonsulent, da hun skulle i gang med uddannelse. I stedet er Dorte Mose Pedersen blevet vores nye ungdomskonsulent. Dorte har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper. Kommer fra det jyske, men er flyttet til København for nylig. Dorte har gennem flere år været meget aktiv i FOA Ungdom, både som medlem af netværket, men også som en stor ressource i det lokale arbejde. Hun er en klog pige og meget engageret i politiske diskussioner. Hun brænder rigtig meget for det faglige arbejde, og sprudler af energi når hun går i gang med et projekt. Dorte er god til at tænke kreativt og komme med nye ideer, og har på den korte tid som ungdomskonsulent sat mange skibe i søen. Hun er mester i at finde på de mest skøre og aktuelle aktioner, når politikkerne rundt omkring træffer dumme beslutninger. Det er en kæmpe styrke at Dorte har været aktiv i FOA Ungdom, for så ved hun hvordan vi aktive tænker og mener. Hun er meget engageret og vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde med det nyvalgte netværk efter landsmødet. 17

18 KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober 2009 Netværket blev inviteret med til KNS konferencen i Sverige, som handlede om medlemsrekruttering, Dorte og Patricia deltog. Der var deltagere fra hele norden; Danmark, Norge, Sverige og Finland. På de 3 dage skulle vi snakke om, hvad der duer og hvad der ikke duer, når man skal organisere medlemmer, og hvad der skal til for at fastholde dem vi har. Herefter skulle vi udveksle erfaringer. Det var 3 meget intense dage, men gode og spændende, at høre hvad de forskellige forbund havde af gode og dårlige erfaringer. Efter præsentationen snakkede vi om en masse ideer til hvad der skal til, når man er på skole og arbejdspladsbesøg. Bagefter snakkede hvert land om hvad der virkede for dem. FOA har god erfaring med at ringe til folk, når de melder sig ud, for at få en snak med dem om hvorfor de gør det, det hjælper faktisk. Norge skal i gang med at få mere medlemsrekruttering ind i det arbejde som forbundet laver. Det handler om tryghed i forhold til arbejde og løn, når folk skal vælge forbund. I Sverige skal de først til at registre deres arbejdspladsbesøg nu, så de kan finde ud af hvor mange der melder sig ind. Herefter skal de have gjort en del for at få flere medlemmer, imens de uddanner sig, for halvdelen bliver først medlemmer når de begynder i arbejde. I Finland har de ikke taget rekrutteringen alvorligt endnu, de har brugt deres ressourcer et andet sted, men de ved, at de skal til at have nogle flere medlemmer, så de skal til at have fokus på dette. Senere var der gruppearbejde, hvor vi snakkede om forskellige tiltag i medlemsorganisering. I nogle lande er det inden for børneområdet der er meget stort organiseringsprocent blandt medlemmerne, andre er det inden for ældreområdet. Nogle har gode erfaringer med at give fx elever fordele som rabat på bøger og kontingent. Det er også en ide at kontakte nyansatte og snakke med dem om hvad det vil sige at være i et forbund. I Finland har de et pointsystem, som gør, at jo flere medlemmer man organiserer, des flere point. Når man så har samlet point får man en gave. Det virkede rigtig godt, så det kunne vi godt bruge i FOA. Alt i alt var det en rigtig lærerig tur og der blev talt om en masse ting som FOA Ungdom kan tænke videre på. 18

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 2 - APRIL 2001 Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk Indlæg fra vores udsendte på Grønland, Lonni Thomassen, Nuuk, tidligere afsnit

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere