Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S"

Transkript

1 Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej Randers SØ Dato: Vores ref.: Kundenr.: W Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud, som vi håber lever op til dine forventninger. Tilbuddet gælder en måned fra dags dato. Hvis du ønsker at acceptere tilbuddet, skal du underskrive den vedlagte accept og sende den til os. Når vi har modtaget de nødvendige dokumenter, opsiger vi de forsikringer du måtte have i dit nuværende selskab. Herefter sender vi din nye forsikringspolice. Vores tilbud er baseret på de oplysninger du har opgivet. Skulle der være oplysninger, som ikke stemmer overens med de opgivne, har du ønsker til ændringer eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os, så vi har mulighed for at tilrette tilbuddet. Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde. Med venlig hilsen Nykredit Forsikring A/S Claus Rasmussen Assurandør Nykredit Forsikring A/S CVR-nr A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf: En del af Gjensidige-gruppen

2

3 Tilbuddet indeholder følgende forsikringer Side Forsikringstilbud Aftaleperiode Helårlig præmie i kr. Landbrugsforsikring 1-årig Samlet præmie i indeværende år Præmie i oversigten,er inklusive skadeforsikringsafgift men uden gebyr og andre afgifter. Du kan se en samlet oversigt over alle gebyrer og afgifter i vedlagte produktblade. Træder forsikringen i kraft efter årsskiftet, vil præmier, selvrisikobeløb og forsikringssummer blive indeksreguleret.

4

5 TILBUD - Landbrugsforsikring Tilbudsnr Forsikringen for Beboelse omfatter: Hadsundvej Gjerlev J Forsikringen dækker Litra Anvendelse Forsikringsform og -sum Brand Anden skade Svampog insekt Rør- og stikledning Restværdi 1 Beboelse Nyværdi Ja Ja Ja Ja Ja Selvrisiko i kr I kraft fra Præmien er beregnet ud fra følgende risikoforudsætninger: Virksomhedstype Blandet landbrugsdrift Moms Forsikringstager er ikke momsregistreret. Moms er derfor omfattet af forsikringen, og eventuel erstatning udbetales inkl. moms, med mindre momsen kan godtgøres over forsikringstagers momsregnskab. Tegningsperiode Forsikringen er tegnet for en 1 årig periode Installationseftersyn Ingen eftersyn Beskrivelse af den/de forsikrede bygninger: Litra Anvendelse Udlejet Boligareal Tagtype Kostbare byggematerialer Energi 1 Beboelse Nej 200 Hårdt Nej Normal Planskitse Vedlagt planskitse over bygningerne

6

7 TILBUD - Landbrugsforsikring Tilbudsnr Forsikringen for Driftsbygning omfatter: Hadsundvej 615, 8983 Gjerlev J Forsikringen dækker Litra Anvendelse Forsikringsform og -sum Brand Anden skade Restværdi 2 Stald Dagsværdisum Lade Dagsværdisum Ja Ja Nej Ja Ja Nej Selvrisiko i kr I kraft fra Præmien er beregnet ud fra følgende risikoforudsætninger: Virksomhedstype Blandet landbrugsdrift Moms Forsikringstager er ikke momsregistreret. Moms er derfor omfattet af forsikringen, og eventuel erstatning udbetales inkl. moms, med mindre momsen kan godtgøres over forsikringstagers momsregnskab. Tegningsperiode Forsikringen er tegnet for en 1 årig periode Installationseftersyn Ingen eftersyn Litra Anvendelse Staldindretning i m2 Tørring Hø/halmoplag Landbrugsanlæg 2 Stald 0 Ingen Nej Ja 3 Lade 0 Ingen Nej Nej Beskrivelse af den/de forsikrede bygninger: Præmien er beregnet ud fra følgende forudsætninger, hvis der er opstillet/anvendes/tegnet: Halmfyr, skal Brandteknisk Vejledning nr overholdes Biobrændselsfyr, skal Brandteknisk Vejledning nr. 32 overholdes Korntørringsanlæg, skal Brandteknisk Vejledning nr. 8 overholdes Varmekanoner til opvarmning af fjerkræhuse, skal kravene jf. Forsikrings og Pension's Vejledning nr. 325 overholdes. Litra Anvendelse Udlejet Grundareal/m3 Tagtype Kostbare byggematerialer Energi 2 Stald Nej 160 Hårdt Nej Biobrænde 3 Lade Nej 240 Hårdt Nej Normal

8 Planskitse Vedlagt planskitse over bygningerne Dækninger for samtlige bygninger/tanke Forsikringen dækker Ja/Nej I kraft fra Selvrisiko i kr Forsikringssum i kr. Udvidet lovliggørelse Flytteret Tab af lejeindtægt Stikledning - driftsbygning Nej Nej Nej Nej Nykredit Forsikring A/S Side 5

9 TILBUD - Landbrugsforsikring Tilbudsnr Forsikringen omfatter: Bedriftsansvar Hadsundvej 615, 8983 Gjerlev J Forsikringen dækker Ja/Nej I kraft fra Selvrisiko i kr. Forsikringssum i kr. Ansvar og forurening Ja Se beting. Erhvervmæssig retshjælp Påbud ved forurening Produktansvar (gårdbutik) Forurening fra husdyrgødning Nej Nej Nej Nej Præmien er beregnet ud fra følgende risikoforudsætninger: Virksomhedstype Blandet landbrugsdrift Antal ansatte 1,00 Moms Forsikringstager er ikke momsregistreret. Moms er derfor omfattet af forsikringen, og eventuel erstatning udbetales inkl. moms, med mindre momsen kan godtgøres over forsikringstagers momsregnskab. Tegningsperiode Forsikringen er tegnet for en 1 årig periode Gebyrer: Stormflod- og stormfaldsafgift Indgåelse af aftalen 30,00 kr. 95,00 kr. Gebyr ved indgåelse af aftalen, betales ved køb af forsikring. Øvrige afgifter betales løbende. For opkrævning via BS opkræves et gebyr på 10 kr. Ved indbetalingskort, dog 30 kr.

10

11 Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej Randers SØ Dato: Vores ref.: Kundenr.: W Accept af dine forsikringer JA-tak, jeg ønsker at tegne de tilbudte forsikringer og accepterer de forudsætninger og særlige vilkår, som fremgår af denne accept. Udfyldes og sendes retur til Nykredit Forsikring A/S Vi beder dig udfylde de manglende felter, så overførslen bliver så let som muligt. Har du ikke alle oplysninger, eller er du i tvivl om nogle af punkterne, er du velkommen til at kontakte os. Landbrugsforsikring Tilbudsnr.: Forsikringssted:Hadsundvej 615, 8983 Gjerlev J Forsikring: Beboelse Tidl. selskab: Policenr. i tidl. selskab: Angiv antal skader de seneste 3 år: Matrikelnr.: 5f Ejerlaug: STANGERUM BY c Opsiges til hovedforfald, indsæt årlig betalingsdato: c Du har bekræftet, at der ikke er en forsikring, som skal opsiges i andet selskab c Ønsker alligevel ikke denne forsikring Nykredit Forsikring A/S Side 7

12 Forsikringssted: Hadsundvej 615, 8983 Gjerlev J Forsikring: Driftsbygning Tidl. selskab: Policenr. i tidl. selskab: Angiv antal skader de seneste 3 år: Matrikelnr.: 5f Ejerlaug: STANGERUM BY c Opsiges til hovedforfald, indsæt årlig betalingsdato: c Du har bekræftet, at der ikke er en forsikring, som skal opsiges i andet selskab c Ønsker alligevel ikke denne forsikring Forsikringssted: Hadsundvej 615, 8983 Gjerlev J Forsikring: Bedriftsansvar Tidl. selskab: Policenr. i tidl. selskab: Angiv antal skader de seneste 3 år: c Opsiges til hovedforfald, indsæt årlig betalingsdato: c Du har bekræftet, at der ikke er en forsikring, som skal opsiges i andet selskab c Ønsker alligevel ikke denne forsikring Nykredit Forsikring A/S Side 8

13 Samtykkeerklæring og kontaktaftale Tak fordi du har valgt at være kunde hos Nykredit. Vi vil gerne holde dig orienteret om nyheder og muligheder, der kan give dig økonomiske fordele. Det kan f.eks. være en konkret anbefaling, så du får flere penge til dig selv og mere luft i hverdagsbudgettet, men også økonomiske tendenser og analyser, der går bag om udviklingen på eksempelvis boligmarkedet. For at kunne servicere dig bedst muligt, vil vi bede dig om at: give dit samtykke til, at de nedenfor anførte selskaber kan dele dine kundeoplysninger i kontaktaftalen at tage stilling til, hvordan du vil kontaktes med markedsføring Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du sætte kryds i Nej tak feltet. SAMTYKKE Nykreditkoncernen består af flere selskaber, som hver især leverer forskellige løsninger til din privatøkonomi, herunder i samarbejde med Nykredit Forsikring A/S, der er en del af Gjensidige koncernen. For at vi kan give dig en samlet rådgivning og den bedste betjening, har vi behov for dit samtykke til at udveksle oplysninger om dine kundeforhold. Med din underskrift på denne erklæring giver du samtykke til, at Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Totalkredit A/S og Nykredit Leasing A/S kan videregive oplysninger til hinanden om dine kundeforhold til brug for administration, kunde- og kreditvurdering, kundepleje, rådgivning, kundebetjening samt risikostyring, herunder kreditopfølgning. Såfremt du er kunde hos Nykredit Forsikring A/S eller indhenter tilbud på forsikring fra selskabet, giver du desuden samtykke til at Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Leasing A/S, Nykredit Forsikring A/S og Gjensidige Forsikring kan videregive oplysninger til hinanden om dine kundeforhold i Nykredit Forsikring A/S til brug for administration, kunde- og kreditvurdering, kundepleje, rådgivning og kundebetjening samt risikostyring, herunder kreditopfølgning. Som kunde i Nykredit Forsikring A/S bliver du automatisk medlem af Foreningen Østifterne. Til brug for oprettelse og administration af dit medlemskab i Foreningen Østifterne giver du samtykke til, at Nykredit Forsikring A/S kan videregive dine oplysninger til Foreningen Østifterne. Såfremt du er kunde i Nykredit Forsikring A/S eller indhenter tilbud på forsikring fra selskabet, giver du endvidere samtykke til, at Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Forsikring A/S kan foretage opslag i det digitale Motorregister med henblik på, at kontrollere ejer/brugerforhold på køretøjer, som ønskes forsikret. Dit samtykke til videregivelse af kundeoplysninger omfatter ikke oplysninger om helbredsforhold og andre rent private forhold. KONTAKTAFTALE Nykredit Forsikring A/S Side 9

14 Med din underskrift giver du også tilladelse til at modtage markedsføringsmateriale fra Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Leasing A/S og Nykredit Forsikring A/S og at selskaberne kan videregive dine kundeoplysninger til hinanden til brug for markedsføring. Som udgangspunkt bliver du orienteret om dine muligheder og økonomiske fordele pr. brev. Ønsker du også at blive kontaktet via telefon, og sms, skal du sætte kryds herunder. Ja tak, Nykredit må også gerne kontakte mig (Sæt gerne flere krydser) c Via telefon c Via sms c Via Nej tak, Nykredit må ikke skrive eller ringe til mig c Jeg ønsker ikke at modtage Nykredits markedsføringsmateriale, herunder anbefalinger til omlægning af lån og andre breve med nyheder og anbefalinger. Har du ikke ovenfor frabedt dig markedsføring fra Nykredit, kan du til enhver tid gøre det ved henvendelse til Nykredit. NemKonto Nykredit udbetaler dine tilgodehavender til din NemKonto. Du har måske allerede prøvet at modtage penge fra det offentlige på din NemKonto, f.eks. overskydende skat. Dette vil smidiggøre betalinger fra os til dig og du kan på se, hvilken bankkonto der er registreret som din NemKonto. Bemærk, at udbetaling fra Nykredit til NemKonto altid vil ske til den først nævnte forsikringstager på en police. Du kan på læse mere om NemKonto. Bemærk, at ved udbetaling af en erstatning i personskadesager, udbetales der kun til Nemkonto, hvis det er aftalt. Hvis du ikke ønsker dine tilgodehavender overført til NemKonto, men i stedet ønsker at få tilsendt en check, bedes du sætte kryds her: Tilmelding til BS Præmien bedes overført fra nedenstående pengeinstitut via BetalingsService. Herved opnås en væsentlig besparelse på opkrævningsgebyret. Pengeinstitut - navn Reg.nr. Kontonummer Kontohavers CPR-nr. eller CVR nr. Nykredit Forsikring A/S Side 10

15 Samtykke Når du skriver under nedenfor, accepterer du, at vi må indhente alle relevante kundeoplysninger - dog ikke helbredsoplysninger hos tidligere forsikringsselskab(er) om dine og din husstands/forenings/virksomhedsforsikringsforhold samt at vi må opsige dine/jeres forsikringer i tidligere forsikringsselskab(er). Der gives samtykke til at indhente oplysninger om følgende årsag til opsigelse i tidligere selskab opsigelsesdato (ophørsdato i nuværende / tidligere selskab) skadesforløb (antal skader, skadernes størrelse, art og skadedato) antal skadefri år (bonustrin) skærpede vilkår Erklæring Når du skriver under nedenfor erklærer du, at ovenstående afgivne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold der er svaret på alle de stillede spørgsmål fravalg af dækninger i tilbuddet er som ønsket de i tilbuddet nævnte forudsætninger er opfyldt du eller andre medlemmer af husstanden ikke er registreret i Experian A/S (RKI) eller andet debitor register du eller andre medlemmer af hustanden/foreningen/virksomheden ikke er under konkurs eller konkursbehandling du eller andre medlemmer af husstanden/foreningen/virksomheden ikke har haft skærpede vilkår efter en skade, fx forhøjet præmie og/eller påtvunget selvrisiko, inden for de seneste 3 år. du eller andre medlemmer af husstanden/foreningen/virksomheden ikke er opsagt af andet forsikringsselskab pga skade eller manglende betaling, inden for de seneste 3 år. Dato Forsikringstagerens underskrift CPR-nummer Dato Ægtefælle/samlevers underskrift CPR-nummer Nykredit Forsikring A/S Side 11

16

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 12.05.2015 Sagsnr.: 89000891 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Bjerring Hede 41, 8850 Bjerringbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 09.04.2014 77 32 56 68 89000677 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere