Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S Værd at vide om forsikring... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6"

Transkript

1 Forsikringsguide

2 Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål og give dig overblik over de forskellige forsikringstyper og deres betingelser. Bemærk, at Forsikringsguiden omfatter dine privatforsikringer. Har du en landbrugsforsikring til et momsregistreret landbrug, gælder der andre vilkår for fortrydelsesfrister og klageadgange, hvilket vil fremgå af dine forsikringsbetingelser. Du kan også finde nyttig information på nykredit.dk, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon , hvis du søger råd eller vejledning. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S Fra forsikringstilbud til -police Når skaden er sket Anmeld skade Sådan behandler vi dine personlige oplysninger Oplysning om provisioner Foreningen Østifterne Nykredit på internettet Gyldig fra 1. juni 2011 Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer. 2 3

3 Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S Nykredit Forsikring A/S Nykredit Forsikring A/S er et skadeforsikringsselskab og en del af Gjensidige-gruppen. Nykredit Realkredit A/S formidler forsikringsaftaler på vegne af Nykredit Forsikring A/S. Nykredit Forsikring A/S er som alle andre forsikringsselskaber underlagt løbende kontrol af Finanstilsynet, samt underlagt lov om garantifond for skadeselskaber. Aftaler med Nykredit Forsikring A/S indgås på dansk. Betalingsvilkår Når du tegner en forsikring, betaler du altid forud, normalt et år ad gangen. Nogle forsikringer kan du dog vælge at betale halvårligt eller kvartalvis. Du kan betale din forsikring via indbetalingskort eller BS (Betalingsservice). Du skal betale din forsikring senest på sidste rettidige indbetalingsdag. Betaler du ikke din første forsikringspræmie, ophører forsikringen uden yderligere varsel. Ved en eksisterende forsikring sender Nykredit Forsikring A/S dig en påmindelse, hvis du ikke betaler din præmie rettidigt. Reagerer du ikke på denne påmindelse, vil vi opsige din forsikring. Gebyrer Nykredit Forsikring A/S må opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostninger og serviceydelser. Du kan altid finde de aktuelle gebyrer på nykredit.dk. Priserne er enten faste eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres. Nykredit Forsikring A/S opkræver afgifter og gebyrer på vegne af offentlige myndigheder afhængigt af, hvilken forsikring der er tegnet. Det drejer sig om stempelafgift, miljøbidrag, CRM-gebyr, garantifond og stormflodsafgift mv. Fortrydelsesfrist Du kan altid fortryde købet af en privatforsikring. Nykredit Forsikring A/S har ret til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter den dag, forsikringen trådte i kraft. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år (365-dage) Fortryder du dit køb af en forsikring, der allerede er trådt i kraft, kan du orientere dig om fortrydelsesretten i din private forsikringspolice. Opsigelsesfrister Forsikringen købes for ét år ad gangen. Forsikringen løber fra den dato, du sammen med Nykredit aftaler, at den skal træde i kraft. Denne dato kaldes hovedforfaldsdatoen. Normalt kan forsikringen opsiges med en måneds varsel til denne dato. Privatforsikringer kan opsiges udenfor hovedforfald. Det koster et gebyr og skal ske med en måneds varsel. I forbindelse med anmeldelse af en skade har både du og Nykredit Forsikring A/S mulighed for at opsige forsikringen. Muligheden gælder i indtil én måned efter, at Nykredit Forsikring A/S har betalt erstatning eller afvist skaden. Opsigelsen skal være skriftlig med 14 dages varsel. Nykredit Forsikring A/S har den samme frist til at gennemføre ændringer i forsikringsaftalen som en betingelse for, at den kan fortsætte. Nykredit Forsikring A/S kan med øjeblikkelig virkning opsige brandforsikringen for bygninger, hvis de ikke er forsvarligt brandsikrede eller er forladte. Opsigelse af forsikring i andet selskab Hvis du har en forsikring i et andet selskab, kan Nykredit Forsikring A/S opsige denne på din anmodning. Svamp- og insektskader Hvis det nye forsikringstilbud omfatter svamp- og insektdækning og den gamle forsikring også omfatter denne dækning, vil en eventuel skade normalt blive afgjort af det tidligere forsikringsselskab, hvis skaden konstateres indenfor en vis periode (3 eller 6 måneder) efter, at Nykredit Forsikring A/S har overtaget forsikringen. Se dine forsikringsbetingelser. Gennemgå forsikringstilbuddet Når du modtager et forsikringstilbud, bør du gennemgå tilbuddet for at sikre dig at forsikringen er som ønsket og at forsikringssum, bygningernes areal, dækningsomfang, selvrisiko og tegningsperiode m.m. er korrekte. Er oplysningerne ikke korrekte, kan en eventuel erstatning blive nedsat. Klageadgang Ønsker du at klage over en afgørelse fra Nykredit Forsikring A/S eller vores sagshåndtering og produkter, skal du i første omfang kontakte den afdeling, der har behandlet sagen. Løses uoverensstemmelsen på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for alle parter. Løses uoverensstemmelsen ikke på denne måde, kan du kontakte Nykredit Forsikring A/S klageansvarlige enhed via (se nykredit.dk) eller pr. brev: Nykredit Forsikring A/S Compliance Den klageansvarlige enhed Otto Mønsteds Plads København V Privatforsikringer Hvis en uoverensstemmelse ikke kan løses, efter henvendelse til den klageansvarlige enhed, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Yderligere information om Ankenævnet for Forsikring fås i forsikringsbetingelserne eller via Ankenævnets hjemmeside. Forsikringsoversigt Én gang om året modtager du en forsikringsoversigt, der viser alle de skadesforsikringer, som enten allerede er trådt i kraft, eller som træder i kraft på et senere tidspunkt. Forsikringsoplysningen På forsikringogpension.dk er det muligt at få hjælp og stille spørgsmål angående forsikring. Derudover sammenligner siden udvalgte private forsikringer og giver overblik over de privattegnede pensioner inkl. ATP. 4 5

4 Værd at vide om forsikring Forsikringsformer Når du tegner en forsikring, skal du som kunde vælge, hvordan bygningens eller genstandenes værdi skal opgøres efter en skade. Du kan vælge mellem forskellige former for værdier også kaldet forsikringsformer. Den forsikringsform, du vælger, får også betydning for, hvordan skadesudbetalingen bliver opgjort. Ikke alle forsikringer tillader dig at vælge forsikringsform. De specifikke regler vil altid fremgå af forsikringsbetingelserne. Nyværdi er den mest almindelige forsikringsform og betyder, at genstanden eller bygningen erstattes med et beløb, der svarer til nyprisen for køb eller genopførelse af en tilsvarende genstand/ bygning. For genstande kan den maksimale erstatning være fastsat ud fra en forsikringssum, men for bygninger er der ingen sum. Hver gang Nykredit Forsikring A/S opgør en erstatning, vurderes det om genstanden/bygningen er værdiforringet med mere end 30%. Er værdiforringelsen over 30% vil erstatningen blive nedsat. For indbo-genstande kan der være specielle regler for opgørelsen, hvis genstanden er mere end to år gamle. Dette fremgår af forsikringsbetingelserne og afhænger af den enkelte genstand. Dagsværdi uden sum betyder, at der vil være et nedslag i den udbetalte erstatning på baggrund af det beskadigedes alder og slid. Dagsværdi med sum svarer til Dagsværdi uden sum, blot er der angivet en maksimal forsikringssum. Sumforsikring bruges oftest til meget nedslidte og udtjente bygninger, hvor der i skadestilfælde bliver udbetalt en sum penge, og hvor der ikke nødvendigvis bliver genopført en tilsvarende bygning. Førsterisiko bruges til meget dyrt byggeri, hvor skaden opgøres til Nyværdi, men hvor erstatningen maksimalt kan udgøre den angivne forsikringssum. Mulige dobbeltforsikringer Nykredit Forsikring A/S sørger normalt for at opsige den eksisterende forsikring i et andet forsikringsselskab, når der tegnes en ny, tilsvarende forsikring. En genstand eller risiko kan dog være omfattet af flere forsikringer på én gang. Det betyder, at der i så fald skal betales forsikringspræmie for dækning af samme genstand/risiko flere gange, men at der kun bliver udbetalt erstatning for samme genstand eller risiko én gang. Den eneste undtagelse fra dette er ulykkesforsikringen. Dobbeltforsikring kan bl.a. forekomme i følgende tilfælde: Ulykkesforsikring kan tegnes flere gange. I tilfælde af en dækningsberettiget skade, udbetales der erstatning fra alle de tegnede forsikringer. Konkrete udgifter som eksempelvis behandlingsudgifter dækkes dog kun én gang. Glas- og kummedækning kan være omfattet af både hus-, ejendoms-, erhvervsbygnings- og familie/indboforsikringen. Rejseforsikring dækker indbo, rejsegods og privatansvar under rejse i udlandet. Men det meste er typisk også dækket af familieeller landbrugsforsikringen. Desuden tilbyder de fleste forsikringsselskaber at tegne en rejseforsikring som tillæg til familie- eller landbrugsforsikringen. Dækningen omfatter normalt EU/EØS, men kan udvides til at omfatte hele verden. Rejseforsikringen gælder for rejser uden for Danmarks grænser og omfatter f.eks. erstatningsrejse, sygeledsagelse og hjemtransport. Er en sådan dækning inkluderet i familie- eller landbrugsforsikringen, er det ikke nødvendigt at tegne en selvstændig rejseforsikring. Ofte vil der dog være behov for at tegne en selvstændig afbestillingsforsikring, ligesom der kan være behov for længere rejseperiode. Garantiforsikring tegnes ofte ved køb af radio, tv, hårde hvidevarer mv. og gælder typisk i en periode på 3 5 år. En række af de dækninger, der findes i en sådan forsikring, vil ofte være omfattet af hjem- og landbrugsforsikringen. Redningsforsikring sikrer akut skadeshjælp, hvis uheldet er ude. Flere af redningstjenesterne kan være indeholdt i andre forsikringer. For eksempel dækker hus-, ejendoms- og landbrugsforsikringen afdækning af hustag efter en stormskade, og bilens kaskoforsikring vil typisk dække transport af bil til værksted efter en skade. Underforsikring Underforsikring kan forekomme, hvis det i skadestilfældet viser sig, at de reelle værdier overstiger den forsikringssum, som er valgt. Du bør derfor kontakte os, hvis du erhverver dig nye genstande af væsentlig værdi, så vi kan forhøje din forsikringssum. Der kan være forsikringer som indeholder en underforsikringsgaranti - det vil fremgå af betingelserne. Fordelingsvejledning Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt en bestemt bygningsdel eller genstand er forsikret under bygningens eller genstandens forsikring. Forsikringsbranchen har derfor lavet en officiel fordeling af alle disse genstande, som fastslår hvilken forsikring, der dækker hvilke genstande. Denne fordeling hedder en fordelingsvejledning og findes hos Forsikring & Pension. Selvrisiko og afskrivning Under de enkelte forsikringer kan der være valgt en selvrisiko, eller selve forsikringsbetingelserne kan have indbygget nogle bestemte selvrisici. En selvrisiko er den egenbetaling, som du selv betaler, før forsikringsselskabet udbetaler erstatning. På en lang række af Nykredit Forsikring A/S produkter kan du få en lavere præmie ved at vælge en højere selvrisiko og/eller anden form for dækning. Hvis en skadeudbetaling er sket til en anden person eller virksomhed, eksempelvis et autoværksted, sender Nykredit Forsikring A/S dig en opkrævning på selvrisiko og evt. moms, når skaden er afsluttet. En afskrivning er også en form for selvrisiko men er normalt ikke et fast beløb. En afskrivning betyder, at når genstanden er over en vis alder, bliver erstatningen sat ned. Dette ses blandt andet for: Cykler IT-udstyr Hårde hvidevarer Briller Rør (vand- og kloakrør) Elskade på visse maskiner. De specifikke afskrivningsregler fremgår alle af forsikringsbetingelserne for de enkelte forsikringsprodukter. Skærpede vilkår for hus- og bygningsforsikringer I tilbud om hus-/bygningsforsikring tager Nykredit Forsikring A/S altid forbehold for eventuelt skærpede vilkår på baggrund af besigtigelsen af ejendommen. Nykredit Forsikring A/S oplyser naturligvis, hvis forsikringen kun kan tegnes med skærpede vilkår. Først når du har accepteret de skærpede vilkår, sørger Nykredit Forsikring A/S for at opsige lignende forsikringer, der må være i andet selskab. Er der tale om en nytegnet forsikring, f.eks. ved køb af hus/ejendom, og er forsikringen allerede trådt i kraft, vil de skærpede vilkår først gælde, når huset/ejendommen er besigtiget, og du har modtaget besked om vilkårene. Indtil da gælder forsikringen uden hensyn til skærpede vilkår. Besigtigelse af ejendommen ved hus- og fritidshusforsikring er som regel unødvendig, hvis der findes en tilstandsrapport for ejendommen, som er under tre år gammel. De forhold der er beskrevet i tilstandsrapporten vil være undtaget på husforsikringen. Helbredsoplysninger Når du tegner ulykkesforsikring i Nykredit Forsikring A/S, skal du ikke afgive helbredsoplysninger. Nykredit Forsikring A/S betaler dog ikke tidligere skader og lidelser, men sker der en forværring i forbindelse med et nyt ulykkestilfælde, vil du være dækket. Begunstigelse under ulykkesforsikring Det er vigtigt at tage stilling til, hvem erstatningen skal udbetales til ved din død. Ved at indsætte en begunstiget dvs. en person der får førsteret til erstatningen sikrer du, at pengene går til en person, du selv har valgt, og at dette sker uden om boet, så eventuelle kreditorer ikke får del i udbetalingen. Ikke mindst når der sker familiemæssige ændringer i livet, f.eks. ved familieforøgelse, giftermål eller skilsmisse, bør du overveje om der er behov for at ændre begunstigelsen. Nykredit Forsikring A/S skal altid have skriftlig besked om ændringen. Nærmeste pårørende Med mindre andet er anført, eller hvis der er tale om krydsdækning (dvs. at begge parter har begunstiget hinanden), udbetales erstatning ved dødsfald til nærmeste pårørende. Følgende personkreds indbefattes under begrebet nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle/registreret partner Samlever, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået barn sammen, og hvis begunstigelsen er oprettet efter 1. januar 2008* Livsarvinger dvs. børn, børnebørn osv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler Navngivet begunstiget Ønsker du, at en eventuel erstatning skal udbetales til en person, der ikke hører under nærmeste pårørende er det muligt i stedet at indsætte en eller flere begunstigede med navns nævnelse. Det kan f.eks. være din fraskilte mand/kone eller forretningspartner. Ingen begunstiget Det er også muligt at indsætte Ingen som begunstiget. Så tilfalder forsikringsdækningen boet, og udbetalingen sker til arvinger i henhold til testamente eller efter arvelovens almindelige regler. Forsikringens udbetaling er i så fald ikke beskyttet mod eventuelle kreditorer. Uigenkaldelig begunstiget En begunstigelse kan gøres uigenkaldelig, hvis du over for den begunstigede afgiver løfte om ikke at tilbagekalde den. Begunstigelsen kan i så fald ikke ændres uden samtykke fra den begunstigede. Indsættes en begunstiget som uigenkaldelig, kan der kun disponeres over forsikringen med den begunstigedes samtykke. Denne form for begunstigelse anvendes meget sjældent. Boafgift Ægtefæller/registrerede partnere er de eneste, der ikke skal betale en afgift af erstatningen til staten. Lovgivning Drift af forsikringsvirksomhed er underlagt to love. Den ene opstiller regler for aftalen (policen), mens den anden opstiller de spilleregler, som forsikringsvirksomheden har. Førstnævnte er Forsikringsaftaleloven (FAL) og den anden er Lov om finansiel virksomhed (LOF). * Samlever: Fra 1. januar 2008 er samlever som udgangspunkt den første i rækken af nærmeste pårørende, hvis man bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller har fået/venter barn sammen. 6 7

5 Forsikringsbegreber Oversigt over Nykredits forsikringer Forsikringsbranchen bruger mange fagudtryk, som kan være svære at forstå. Betydningen af disse ord er oversat i forsikringsbetingelserne, men nedenfor er nogle af begreberne forklaret yderligere: ABB er en forkortelse af Anden Bygningsbeskadigelse, som dækker over følgende skadesårsager: Pludselig skade er et begreb indenfor hus-/ejendomsforsikringen. Hermed forstås skade, hvis årsag er udefrakommende, og hvor både årsag og skadevirkning er øjeblikkelig og uventet. Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal altså være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Vær opmærksom på den enkelte polices dækningsomfang og at der kan være forskel på Privat- og Landbrugsområdet. I Nykredit Forsikring A/S er der en bred vifte af forsikringsprodukter til privatkunder. Skemaet nedenfor giver overblik over de forsikringer, Nykredit Forsikring A/S tilbyder. Flere af forsikringerne er kombinationsprodukter, og mange af deldækningerne er derfor inkluderet i flere forsikringer. Det er ikke muligt at tegne deldækninger som enkeltstående forsikringer, da de altid indgår i den enkelte forsikring. Deldækninger kan eksempelvis være retshjælp, restværdi, bedriftsansvar, husejeransvar, huslejetab, cykeldækning og golfdækning. Storm Tilfældig udstrømning af vand Snetryk Tyveri/hærværk Frostsprængning Sky- eller tøbrud Anden skade er et begreb indenfor landbrugsforsikringen, som betyder, at en skade, som sker øjeblikkeligt og uventet, er dækket. Dette indbefatter eksempelvis: Storm Vandskade Snetryk Brud på glas/kumme Nedstyrtning af genstande Tabt genstand Pludselig skade (se næste spalte) Ikke pludselig skade forstås som skade, som sker over et tidsrum. Det er for eksempel vandskade forårsaget ved kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, tæring, bygningens sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og bevægelser i trækonstruktioner, gener fra dyr som gnaver eller bygger rede og lignende skader. Sådanne skader regnes ikke for pludselige skader. Stormflod defineres i henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod. Via Stormrådet, der er nedsat af staten, kan der under visse forudsætninger ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre/indbo efter oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand. I tilfælde af stormflodsskade skal henvendelse rettes til det forsikringsselskab, hvor bygningsbrandforsikringen er tegnet. Hårdt tag er tag af tegl, cementsten, beton, skifer, eternit, glas, tagpap eller metalplader. Blødt tag er tag af strå, spåner eller lignende. Bygninger Genstande Personer/ansatte Selvstændigt ansvar Privat Husforsikring Hjemforsikring Ulykkesforsikring Landbrugsforsikring Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Kritisk sygdomsforsikring Hundeansvarsforsikring Landbrugsforsikring Bilforsikring Sundhedssikring Bilforsikring Dyreforsikring Tab af erhvervsevneforsikring Øvrig motorforsikring 1828 Hjemforsikring DGU-Golfforsikring Landbrug 8 9

6 Fra forsikringstilbud til -police Når skaden er sket Nykredit Forsikring A/S sender et forsikringstilbud, som du skal acceptere. Herefter er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til. Figuren nedenfor viser de forskellige faser. Besigtigelse af ejendommen Nykredit Forsikring A/S kan vælge at besigtige en ejendom på grund af bygningens konstruktion, alder, en særlig brandfarlig risiko, tyverisikring eller lignende. På baggrund af besigtigelsen fastsætter Nykredit Forsikring A/S risiko og vilkår. Accept af risiko og vilkår Når risiko og vilkår er fastlagt, skal du acceptere dette før forsikringen kan træde i kraft. Opsigelse i andet forsikringsselskab Hvis der er tegnet forsikring i et andet forsikringsselskab, sørger Nykredit Forsikring A/S på din anmodning for, at opsige denne forsikring, så du undgår dobbeltforsikring. Når Nykredit Forsikring A/S har modtaget accepten fra andet selskab, er forsikringen klar til at blive sat i kraft. Policeudstedelse Tilbuddet bliver nu lavet om til en police. Policen er det juridiske dokument inkl. forsikringsbetingelserne. Dette danner grundlaget for den aftale, som er indgået. Opkrævning Du modtager første opkrævning ca. 28 dage før, forsikringen træder i kraft. Opkrævningen sker enten som et fysisk indbetalingskort eller via BS. Opsigelse af forsikring Hvis privatforsikringer opsiges udenfor hovedforfald, overføres evt. overskydende præmie til din NemKonto, med mindre du har fravalgt dette. I så fald udbetales beløbet som check. Læs mere om NemKonto på nykredit.dk/privat Hvis der sker en skade, som du mener er dækket af forsikringen, skal Nykredit Forsikring A/S have besked. Når Nykredit Forsikring A/S har modtaget din skadeanmeldelse, er der en række praktiske ting, som skal gøres og tages stilling til. Figuren nedenfor viser processen. Begræns skaden Først og fremmest skal du forsøge at begrænse skaden. Ved akut skade kan du kontakte Politianmeldelse Kriminelle forhold skal du melde til politiet hurtigst muligt. Tyveri skal du kun melde til politiet, hvis det overstiger kr., dog skal du altid anmelde cykeltyverier. Anmeld skaden til Nykredit Forsikring A/S Skaden skal anmeldes så hurtigt som muligt til Nykredit Forsikring A/S via nykredit.dk eller telefon , og du skal give en beskrivelse af, hvornår og hvordan skaden er opstået, samt hvilket omfang skaden har. Dokumentation Det er altid relevant at kunne dokumentere eller sandsynliggøre sit erstatningskrav, eksempelvis i form af fotos, kvitteringer mv. Undlad at smide beskadigede genstande ud, inden Nykredit Forsikring A/S har accepteret dette. Vurdering En lang række skader kan Nykredit Forsikring A/S vurdere ud fra en telefonisk eller skriftlig henvendelse, men i visse situationer er det nødvendigt at besigtige skaden. Afgørelse Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen, vil Nykredit Forsikring A/S naturligvis give en begrundelse. Erstatning Du kan få udbetalt din erstatning enten via din NemKonto eller via Nykredit Forsikring A/S webshop, som udbydes i samarbejde med Scalepoint. Nykredit Forsikring A/S bruger NemKonto, medmindre du har fravalgt dette. I så fald udbetales beløbet per check. Læs mere om NemKonto på nykredit.dk/privat. Bemærk, at ved udbetaling af erstatning i personskadesager, udbetales der kun til NemKonto, hvis det er aftalt i forbindelse med skaden. Eventuel besigtigelse af ejendommen Accept af risiko og vilkår Private forsikringer kan fortrydes indtil 14 dage efter policeudstedelsen Opsigelse af forsikring i andet forsikringsselskab Policeudstedelse Opkrævning Begræns skaden Anmeld eventuelt skaden til politiet Anmeld skaden til Nykredit Nykredit vurderer skaden Eventuel erstatning udbetales 10 11

7 Anmeld skade Sådan behandler vi dine personlige oplysninger I Nykredit Forsikring A/S skadecentre kan en lang række skader behandles ud fra en enkelt telefonsamtale. Skadecentrene har åbent alle hverdage mellem kl og og telefonisk henvendelse kan ske på : kan sendes til: Privatforsikringer: Landbrugsforsikringer: Autoforsikringer: Det er muligt at anmelde skader eller bestille telefonopkald på nykredit.dk/skade. Nykredit Forsikring A/S påbegynder sagsbehandlingen af 95% af henvendelserne inden for 48 timer. Ved akut skade uden for åbningstiderne kan du kontakte Nykredit skadeservice på telefon Ved akutskade i udlandet kan du kontakte SOS International på telefon eller Som kunde i Nykredit Forsikring A/S har du krav på at vide, hvordan vi behandler dine kundeoplysninger. Formålet ved at få dine personlige oplysninger. Det/de selskab(er) du er kunde hos indsamler dine oplysninger. Oplysningerne indsamles til brug for tilbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art f.eks. kunderådgivning, kundepleje, kreditopfølgning og administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring. Ud over de oplysninger, som du selv giver til Nykredit, beder Nykredit om ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre, og fra andre offentlige kilder og registre. I forbindelse med betalingsformidling, beder Nykredit om oplysninger fra forretninger og pengeinstitutter. Ved kreditvurdering mv. beder Nykredit om nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvilke oplysninger har Nykredit brug for? Det er frivilligt at afgive oplysninger, men du skal være opmærksom på, at der i selskaberne Nykredit Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S stilles krav om, at du underskriver samtykkeerklæringen om videregivelse af kundeoplysninger imellem selskaber i Nykredit koncernen. Såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring A/S, stilles der tillige krav om, at du giver samtykke til videregivelse af oplysninger om dit kundeforhold i Nykredit Forsikring A/S til Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S og mellem Nykredit Forsikring A/S og Gjensidige Forsikring. Manglende afgivelse af oplysninger medfører, at rådgivning kun kan ske på baggrund af kendte oplysninger. Det kan følge af lovgivningen, at selskaberne skal have visse oplysninger, som for eksempel personnummer, der skal bruges ved indberetning til skattemyndighederne. Videregivelse af oplysninger. Videregivelse af kundeoplysninger mellem selskaberne kan kun ske i begrænset omfang, da alle selskaberne er undergivet en lovbestemt tavshedspligt. Du vil i samtykkeerklæringen derfor blive bedt om at give dit samtykke til videregivelse af oplysninger mellem Selskaberne og såfremt du tegner forsikring hos Nykredit Forsikring A/S mellem Nykredit Forsikring A/S og Gjensidige Forsikring for at sikre dig den bedste betjening. Desuden videregiver Nykredit Forsikring A/S oplysninger til Foreningen Østifterne til brug for oprettelse og administration af dit medlemskab af denne forening. I øvrigt videregiver Selskaberne kun nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder. I tilfælde af misligholdelse giver selskaberne oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, for eksempel Experian A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S). Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv. sker kun i det omfang, det er nødvendigt som led i sagsbehandling, betalingsformidling eller lignende. Indsigtsret Alle kunder har mulighed for efter gældende regler at få indsigt i, hvilke oplysninger det pågældende selskab har registreret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan videregives, til hvilket formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne. Ønskes oplysningerne på skrift, kan Nykredit Forsikring A/S kræve et gebyr. Fejl i oplysninger Er der fejl i de behandlede oplysninger, eller er de vildledende, vil de naturligvis blive rettet på kundens anmodning. Ved kundeforhold flere steder, er det nok at rette henvendelse ét sted. NemKonto Da der sker en elektronisk udveksling af NemKonto-nr. og cpr. nr. mellem Nykredit Forsikring A/S og NemKonto-systemet, skal vi ifølge Persondataloven oplyse om følgende: Det er KMD A/S, der administrerer NemKonto-systemet på vegne af Økonomistyrelsen. Når Nykredit Forsikring A/S fremsender en betalingsmeddelelse og et cpr.nr., via PBS til KMD A/S, anvendes cpr.nr. alene til at identificere det NemKonto-nr., som returneres til PBS, hvorefter betalingen gennemføres til NemKontoen

8 Oplysning om provisioner Nykredit på internettet Nykredit Realkredit A/S modtager provision fra Gjensidige A/S og Nykredit Forsikring A/S. Du kan læse mere om provision til og fra Nykredit på nykredit.dk. Foreningen Østifterne Foreningen Østifterne har til formål at fremme skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål inden for Nykredit koncernens interesseområde. Foreningen uddeler hvert år ca. 6 mio. kr. til sådanne projekter og aktiviteter. Et af kriterierne for at få støtte er, at projektet kan gøres tilgængeligt eller gøre nytte for en større gruppe i samfundet. Foreningen uddeler ligeledes støttende beløb af forskellig størrelse til personer, som har ydet en heltemodig og bemærkelsesværdig indsats. Foreningen har en aktiepost på knap 1 mia. kr. i Nykredit Holding A/S og har derudover 200 mio. kr. i frie midler. Det er forrentningen af de frie midler, som Foreningen Østifterne bruger til udbetaling af støtte til forskellige aktiviteter. Historie Østifterne blev i 1889 etableret som gensidigt forsikringsselskab og havde 100 år senere - i 1980 erne og 1990 erne udviklet sig til en vigtig spiller i den danske forsikringsbranche, specielt inden for privatforsikring og landbrugsforsikring. Den 1. januar 2000 fusionerede Østifterne Forsikring med Nykredit Forsikring A/S, og i den forbindelse etableredes Foreningen Østifterne. Foreningen Østifterne er repræsenteret i bestyrelsen i såvel Nykredit Holding A/S og Nykredit Forsikring A/S, som i 2010 blev købt af Forsikringsselskabet Gjensidige. Medlemmer Alle, der har en forsikring i Nykredit Forsikring A/S er medlemmer i Foreningen Østifterne. Endvidere er alle, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen medlemmer af Foreningen Østifterne, hvis kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen eller en franchisetager til et selskab i Nykredit koncernen. Ansøgning om støtte For at ansøge om støtte til et projekt, rekvirere materiale eller sende gode idéer til skadeforebyggende projekter kontaktes: Foreningen Østifterne f.m.b.a. Anker Heegaards gade København V Tlf.: Som en naturlig del af Nykredit Forsikring A/S kundebetjening tilbydes en række internetbaserede services. De mest anvendte selvbetjeningsmuligheder på nykredit.dk er: Skadeanmeldelse på forsikring Ændringer af bestående forsikringer Beregning af private forsikringer Nykredit.dk/privat Udover de nævnte selvbetjeningsmuligheder er der mulighed for at få: Overblik over rabatmulighederne samt ekstra tryghedsfordele En guide og tjekliste til, hvad der kan gøres for at sikre huse mod indbrud og brand Vejledning i, hvad der skal gøres i tilfælde af en skade Gode råd til ferien Information om, og afmelding af NemKonto Aktuelle gebyrer Mit Nykredit På Mit Nykredit, kan du se en oversigt over hvilke forsikringer du har

9 Kontakt Nykredit Privat Mandag-torsdag 8-21 Fredag 8-17 Søndag Anmeldelse af skade sker på nykredit.dk eller på Mandag-fredag Nykredit Nykredit Forsikring A/S. CVR-nr København

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

For Fo sikringsguide rsikringsguide

For Fo sikringsguide rsikringsguide Forsikringsguide Få overblik med Gjensidiges forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer

Vejle Brand. Beskrivelse af god skik. For. Privatforsikringer Vejle Brand Beskrivelse af god skik For Privatforsikringer 1 Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen i Vejle Brand... 4 Et gensidigt forsikringsselskab... 4 Værd at

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S

Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej 60 8960 Randers SØ Dato: Vores ref.: Kundenr.: 26.03.2014 W80 3301537075 Tak fordi du valgte et tilbud fra Nykredit Forsikring A/S Vi har hermed fornøjelsen

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Højbjerg Huse 12 8840 Rødkærsbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 04.11.2014 Sagsnr.: 89000890 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Højbjerg Huse 12, 8840 Rødkærsbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

For Fo sikringsguide rsikringsguide

For Fo sikringsguide rsikringsguide Forsikringsguide Få overblik med Gjensidiges forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr Nyttig information Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon +45 69 15 44 77 mail@marshprivat.dk CVR nr. 34 48 87 97 Nyttig information ved køb af forsikringer hos Fuldmagt Når du indgår aftale om køb af

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

For Fo sikringsguide rsikringsguide

For Fo sikringsguide rsikringsguide Forsikringsguide Få overblik med Gjensidiges forsikringsguide Når du tegner en forsikring, kan der være mange spørgsmål at tage stilling til. Denne forsikringsguide kan hjælpe dig med at besvare disse

Læs mere

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie Priseksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad prisen er ved forsikring af en Mercedes A 180 d gennem Mercedes-Benz Forsikring. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Mercedes-Benz Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 09.04.2014 77 32 56 68 89000677 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Forsikringstilbud E/F Amaliegaarden Hovedgaden 47 2970 Hørsholm Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2008 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 17 18 19 20 Til og med 54 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752-55 67.232

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Vilkår for brug. Vigtig information før påbegyndt anvendelse, samt general information. Læs venligst følgende grundigt.

Vilkår for brug. Vigtig information før påbegyndt anvendelse, samt general information. Læs venligst følgende grundigt. Vilkår for brug. Vigtig information før påbegyndt anvendelse, samt general information. Tak fordi du har valgt at tegne forsikringer hos gigga. Vi bestræber os på at yde den bedste service, så vi kan hjælpe

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere