kr. Korttidsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "38.240 kr. Korttidsforsikring"

Transkript

1 Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op til jeres forventninger og behov, og at de afgivne oplysninger svarer til de faktiske forhold. T03 - TT A_ _ ABSOHU Tilbuddet indeholder: Side Jeres pris: Bygningsforsikring kr. Korttidsforsikring kr. Jeres pris i alt pr. år kr. Forudsætninger for tilbuddet Alm. Brands forsikringsbetingelser og særlige forhold gælder med de udvidelser og begrænsninger, som fremgår af forsikringstilbuddet. - Tilbuddet gælder som et samlet forsikringstilbud. - Tilbuddet gælder i tre måneder fra i dag. - Tilbuddet er afgivet i 2014-priser. Vil I vide mere? Har I spørgsmål til forsikringstilbuddet, eller vil I vide mere, er I velkomne til at ringe til mig på telefon. Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl og Med venlig hilsen Alm. Brand Forsikring A/S

2 Telefon Side 2 af 7 Tilbudsnr Bygningsforsikring Forsikringstager A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma, Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J Forsikringen gælder Virksomhedsoplysninger Parkeringsanlæg Forsikringssted Lille Søgade 2, 8600 Silkeborg Matr.nr. 56A SILKEBORG BYGRUNDE Bygninger Bygning 1 - Parkering I 2 Etager - P-kælder/hus Bebygget areal m² Antal etager 2 Bygningen er opført i 2014 Forsikret til Nyværdi Forsikringen dækker Dækninger, der gælder pr. bygning Brand inklusive el-skade Bygning 1 Bygningskasko Bygning 1 Dækninger, der gælder for hele forsikringen Hus- og grundejeransvar I kan også udvide forsikringen med Udvidet vandskade - alene beboelse Glas Sanitet Insekt og svamp Udvidet rørskade Restværdi Stikledning Jordskade Selvrisiko Den generelle selvrisiko er på kr. Pris pr. år Jeres pris er kr. - Prisen er inklusiv lovpligtig skadesforsikringsafgift på 416,06 kr., som vi skal opkræve på statens vegne - Prisen er eksklusiv stormflods- og stormfaldsafgift på 60,00 kr. - Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne - Prisen er baseret på en 3-årig aftale Moms Tilbud Bygningsforsikring fortsætter på næste side ->

3 Telefon Tilbud Bygningsforsikring fortsat fra forrige side - Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat, fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter Forsikringsbetingelser - For tilbuddet gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Bygningsforsikring - Erhverv Særlige forhold - Alm. Brand har givet tilbuddet under forudsætning af, at forsikringen kan oprettes på normale vilkår, og at de afgivne oplysninger er korrekte, og at - en konsulent fra Alm. Brand får mulighed for at besigtige ejendommen og finder den i forsikringsmæssig forsvarlig stand. Særlige forhold der gælder for hele forsikringen Afvigelser i det oplyste bebyggede areal Såfremt der konstateres fejl i det oplyste bebyggede areal for den enkelte bygning, accepteres en afvigelse på op til 15 % i forhold til det i policen anførte. Arealet og prisen reguleres fra tidspunktet for fejlens konstatering. Der foretages ingen bagud regulering af prisen. Er afvigelsen af det bebyggede areal for den enkelte bygningen større end 15 % i forhold til det i policen anførte, reguleres arealet og prisen fra tidspunktet for fejlens konstatering, ligesom der sker en bagud regulering af prisen. Bagud reguleringen kan dog maksimalt ske for en periode på 2 år. En afvigelse i det bebyggede areal, jf. ovenstående, får uanset regulering af prisen, ingen indflydelse på beregning af erstatning. Bestemmelserne omfatter ikke ny- og tilbygninger, når der ikke er givet meddelelse herom til Alm. Brand. Selvrisiko Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og/eller Erhvervsforsikring gælder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfører erstatningsudbetaling fra både Bygnings- og Erhvervsforsikringen, fratrækker vi kun én selvrisiko - den højeste. Det er en forudsætning, at begge forsikringer, er tegnet i Alm. Brand under samme kundenummer. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der gælder for hvert forsikringssted. Forsikringssteder. Forsikringen omfatter følgende forsikringssteder: Silkeborg Torv Side 3 af 7 Tilbudsnr

4 Telefon Korttidsforsikring Forsikringstager A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma, Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J Forsikringen gælder Virksomhedsoplysninger Forsikringssted Entreprenør Lille Søgade 2, 8600 Silkeborg Risikobeskrivelse Nyopførelse af parkeringshus/kælder. Parkeringskælderen er kvm. og er i 2 etager. Der foretages spunsning ved nedpresning eller sekantpæle. Aftaleperiode 15. juli 2015 til 15. juli 2017, begge dage inklusive Side 4 af 7 Tilbudsnr Forsikringen dækker Entreprise Entreprise - ansvar (person og ting kombineret)* Afhjælpningsperiode 12 mdr. Forsikringssum kr kr. Selvrisiko Entreprise kr. Entreprise - ansvar kr. * For Entreprise ansvar gælder at selvrisiko for personskade er 0 kr. Pris pr. år Jeres pris er kr. - Prisen er inklusiv lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.336,50 kr., som vi skal opkræve på statens vegne - Prisen for Korttidsforsikring er for den aftalte periode og indekseres ikke Moms - Entreprisesummen er anført eksklusive moms og erstatningen fastsættes uden moms og eventuelle afgifter Forsikringsbetingelser - For tilbuddet gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Korttidsforsikring - Entreprise Særlige forhold Særlige forhold der gælder for hele forsikringen Sikrede Bygherre, samt byggeriets hoved- og underentreprenører. Under ansvarsdækningen er entreprenører dog kun medsikret under udførelse af de i betingelsernes afsnit 300, pkt. 1.3 anførte arbejder. Udvidet dækning - afhjælpningsperiode Forsikringen er udvidet til at dække i en afhjælpningsperiode på 12 måneder, perioden regnes fra arbejdet er afleveret eller taget i brug, jævnfør forsikringsbetingelserne. Dækningen i afhjælpningsperioden omfatter skader, der er opstået under entreprise-/montagearbejdet, men først konstateret i afhjælpningsperioden, og de skader der måtte opstå ved udbedring af mangler, som der ifølge entreprise-/montagekontrakten er pligt til at udbedre. Tilbud Korttidsforsikring fortsætter på næste side ->

5 Telefon Tilbud Korttidsforsikring fortsat fra forrige side Udvidet dækning for farlige arbejder Uanset det i forsikringsbetingelserne 1201 afsnit 100 punkt 3.7 og afsnit 200 punkt 2.10 anførte, er forsikringen udvidet til at dække tab og skade ved spunsning. Forsikringssted Policen omfatter følgende forsikringssteder: Silkeborg Torv. Det er en forudsætning for dækning Følgende er en betingelse for dækning af spunsning: Side 5 af 7 Tilbudsnr Fotoregistrering Forud for arbejdet skal der foretages en systematisk fotoregistrering af eksisterende revner og skader på egne og de omkringliggende bygninger og anlæg. Krav til fotoregistreringen: - Det skal kunne dokumenteres, hvor og hvornår hvert billede er taget. - Størrelse og omfang af eksisterende revner og skader skal fremgå af billederne - Omfanget af fotoregistreringen fastsættes af byggeriets rådgivere Materialet fra fotoregistreringen skal opbevares af sikrede og skal på forlangende kunne fremvises Geoteknisk rapport Anbefalingerne i de(n) geotekniske rapport(er) og i geotekniske notater skal følges. Vibrationsmåling Vibrationsniveauet skal holdes inden for de grænseværdier, der er angivet i den tyske DIN 4150, del 3, med udgangspunkt i den enkelte nabobygning/anlæg (Anvendelse, tilstand og fundering). Det tålelige vibrationsniveau fastsættes af bygherrens tekniske rådgiver. Overskrides grænsen for den enkelte nabobygning/anlæg, dækker forsikringen ikke eventuelle skader opstået herefter. Det er en forudsætning for dækning Det er en betingelse, at forinden arbejdets påbegyndelse skal geoteknisk rapport samt anvisninger fra byggeteknisk rådgiver gennemgåes, således at Alm. Brand evt. kan stille krav til sikring af tredje mands bygning. Der skal foreligge skriftlig accept fra Alm. Brand forinden arbejdet påbegyndes. Entreprise Betingelser for dækning af tyveri Følgende er en betingelse for dækning mod tyveri af byggematerialer: For driftsbygninger i landbrug gælder betingelserne anført under punkt 1, for alle materialer. 1) Materialer beregnet til at lukke bygningens ydre - at materialer beregnet til at lukke bygningens ydre skal holdes forsvarligt afsondret fra offentligheden, når byggepladsen/forsikringsstedet efterlades efter endt arbejdsdag, i weekender og på helligdage eller i andre længere perioder. 2) Øvrige materialer er alene dækket mod indbrudstyveri og kun, når følgende betingelser er opfyldt - at materialerne er anbragt i bygning, der er opført på muret eller støbt fundament - at bygningen/lokalet er aflåst med låseenheder, der er registreret hos Forsikring & Pension. Eller - at materialerne er anbragt i en egentlig vare-/værktøjscontainer, og at denne er aflåst med hængelåse og hængelåsbeslag, der er registreret hos Forsikring & Pension Tilbud Korttidsforsikring fortsætter på næste side ->

6 Telefon Tilbud Korttidsforsikring fortsat fra forrige side Indbrudstyveri er tyveri fra forsvarligt aflukket og aflåst bygning, lokale eller vare-/værktøjscontainer, når der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud. Side 6 af 7 Tilbudsnr

7 Telefon Samlet pris pr. år Jeres pris er - Prisen inkluderer lovpligtig skadesforsikringsafgift på i alt 1.752,56 kr. - Prisen er eksklusiv stormflods- og stormfaldsafgift på i alt 60,00 kr. - Afgifterne fremgår af afsnittet 'Pris pr. år' - Vi opkræver alle lovpligtige afgifter sammen med jeres betaling for jeres forsikringer kr. Side 7 af 7 - Alle anførte priser, summer og selvrisici gælder for Disse reguleres hvert år den 1. januar. Det har betydning, hvis jeres forsikringer først træder i kraft efter årsskiftet - Dette tilbud gælder 3 måneder fra i dag.

8 Accept af forsikringstilbud (returneres til Alm. Brand) Accept af forsikringstilbuddet Forsikringstager A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej Svenstrup J CVR-nr Telefon Side 1 af 3 T Accept af forsikringsforslag - TT A_ _ ABSOHU Forsikringer Forsikringstilbuddet omfatter følgende forsikringer og er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, som I har afgivet. Det er en forudsætning for tilbuddet, at oplysningerne er korrekte og svarer til virksomhedens faktiske forhold. Forsikring Tilbudsnummer Hovedforfald Bygningsforsikring december Lille Søgade 2, 8600 Silkeborg Korttidsforsikring Lille Søgade 2, 8600 Silkeborg Skadeoplysninger Vi har afgivet tilbud på baggrund af nedenstående oplysninger om virksomhedens skadeforløb for minimum de sidste 3 år (inkl. uafsluttede skader). Skadeoplysningerne skal stemme overens med de faktiske forhold. Året hvor skaden er anmeldt Skadetypen Erstatning i kr. (inkl. evt. uafsluttede skader) Bemærkninger til skaden (herunder forsikringsselskab til hvem skaden er anmeldt). Endvidere anføres hvilke tiltag, der er foretaget i virksomheden for at undgå lign. skader fremover Hvis der findes eller kan fremskaffes dokumentation for de anførte skader, skal det vedlægges. Spørgsmål om tidligere forløb - 3 år tilbage: For at vi kan være sikre på, at vi kan tilbyde jer forsikringerne på de vilkår, som vi er kommet frem til i jeres tilbud, beder vi jer svare på følgende spørgsmål: Har der været indført skærpelser i virksomhedens forsikringsvilkår?(*) Ja Nej

9 Accept af forsikringstilbud (returneres til Alm. Brand) Har der været indført særlig selvrisiko i en eller flere af virksomhedens forsikringer?(*) Ja Nej Er en eller flere af virksomhedens forsikringer blevet opsagt i andet selskab?(*) Ja Nej Er der for en eller flere af virksomhedens forsikringer varslet forhøjelse af prisen på grund af skader?(*) Ja Nej Er en eller flere af virksomhedens forsikringer ophørt i andet selskab pga manglende betaling?(*) Ja Nej Telefon Side 2 af 3 T Accept af forsikringsforslag - TT A_ _ ABSOHU De ovenfor anførte oplysninger skal stemme overens med de faktiske forhold. Gør de ikke det, kan det få betydning for prisen, betingelserne, erstatningens størrelse eller for Alm. Brands hæftelse jf. tillige bestemmelserne omkring afgivelse af urigtige oplysninger i forsikringsaftaleloven. Hvordan vil I betale? Betalingsform Hvis I vælger BetalingsService, skal vi bruge kontooplysninger: Reg. nr. BetalingsService (gratis) Kontonr. Indbetalingskort (Opkrævningsgebyr 25 kr.) Betaler I jeres forsikringer via et almindeligt indbetalingskort koster det et opkrævningsgebyr på 25 kr. Til gengæld er det gratis, hvis I betaler forsikringerne via Betalingsservice.

10 T Accept af forsikringsforslag - TT A_ _ ABSOHU Accept af forsikringstilbud (returneres til Alm. Brand) Hvad skriver I under på? På vegne af A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma bekræfter jeg med min underskrift, at: - Vi accepterer forsikringstilbuddet. - Undertegnede, - bekræfter de oplysninger vi har givet om virksomhedens forhold og eventuelle skader. - giver Alm. Brand tilladelse til at opsige de forsikringer, som vi vil opsige i vores nuværende forsikringsselskab. - giver Alm. Brand tilladelse til at indhente oplysninger hos vores nuværende og tidligere forsikringsselskab 3 år tilbage, til støtte for de oplysninger, der er afgivet på denne blanket. Oplysningerne kan anvendes i forbindelse med tegning og/eller flytning af jeres skadeforsikringer. Følgende oplysninger er omfattet af jeres samtykke: - Årsag til opsigelsen hos jeres tidligere selskab - Opsigelsesdato - Skadeforløb (antal skader, skadernes størrelse og art, dato for skaderne) - Bonustrin - bekræfter at virksomheden*, på tidspunktet for tilbud/indtegning, ikke er noteret i Experian RKI eller lignende skyldnerregister. For så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber samt nystartede anpartselskaber, gælder svar på de med * markerede spørgsmål tillige for virksomhedens indehaver(e). Forsikringstager: Navn: A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma CVR-nr Dato: Underskrift: Telefon Side 3 af 3

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 12.05.2015 Sagsnr.: 89000891 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Bjerring Hede 41, 8850 Bjerringbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere