Kontakt venligst Nykredit på telefon eller hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger."

Transkript

1 G/F Tisvildelund Østergade Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept herunder opsigelsesfuldmagt og samtykkeerklæring Kontakt venligst Nykredit på telefon eller hvis der er behov for yderligere oplysninger. Forsikringstilbuddet accepteres ved returnering af følgende vedlagte dokumenter i underskrevet stand: accepten opsigelsesfuldmagten og samtykkeerklæringen Når vi har modtaget de nævnte dokumenter, sørger vi for opsigelse i andet forsikringsselskab og fremsender efterfølgende den nye police. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde. Med venlig hilsen Nykredit Nicolai Nielsen

2 Indholdsfortegnelse: FORSIKRINGSTILBUD 3 PRÆMIEOVERSIGT 3 BYGNINGSFORSIKRING 5 GENERELLE FORUDSÆTNINGER 7 AFTALEGRUNDLAG 8 FORMÅL 8 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 8 BYGNINGER 8 ACCEPT 9 ACCEPT AF FORSIKRINGSTILBUD 9 OPSIGELSESFULDMAGT 10

3 Forsikringstilbud Kundenr.: Side 3 af 12 Forsikringstilbud Nykredit kan i henhold til aftalegrundlaget tilbyde følgende: Præmieoversigt Produkt Aftaleperiode Termin Ikrafttrædelse Årspræmie Bygningsforsikring 5-årig Helårlig I alt Alle præmier er gældende for år Forsikringer der træder i kraft efter vil blive indeksreguleret. Præmierne er ekskl. stempelafgift, stormflodsbidrag, stormfaldsbidrag samt andre afgifter til staten. Præmierne er desuden ekskl. opkrævningsgebyr og nytegningsgebyr.

4 Forsikringstilbud Kundenr.: Side 4 af 12 Bygningsforsikringen Uanset dit dækningsomfang hos Nykredit har du altid følgende dækninger med: Huslejetab Byggeadministration Bygningsbrand eller Anden Bygningsbeskadigelsedækning Når bygningsforsikringen omfatter dækning mod brand eller anden bygningsbeskadigelse er der yderligere nogle genstande som altid er med forsikringen. Skilte på bygningen Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning Tilbehør og materialer til ejendommens drift Haveanlæg Legepladsredskaber Løsøre i beboer- og fælleslokaler Lejede affaldscontainere Vasketøj, som beskadiges i ejendommens fællesvaskeri Baldakiner monteret på bygningen Mindre byggeprojekter er meddækket for brand- og stormskade Anden bygningsbeskadigelsesdækning Nedenstående er en integreret del af anden bygningsbeskadigelsesdækningen, hvorfor der ikke skal tegnes særskilte dækninger herfor: Oprydning efter dødsfald Vandspild Udgifter til oprydning/oprensning/opgravning/deponering mm. af jorden på ejendommens grund, pga. en dækningsberettiget skade Retshjælp Låseomstilling Pludselig skadedækning

5 Forsikringstilbud Kundenr.: Side 5 af 12 Bygningsforsikring Forsikringssted Lundeskrænten/Lundebakken 3210 Vejby Matr.nr.: Se supp. opl. Holløse By Dækninger Litra 10 Selvrisiko Forsikringsform Nyværdi Bygningsbrand Ja Nej Anden bygningsbeskadigelse Ja Se betingelser Svampe- og insektskade Sumløs Nej Restværdi Ja Glas Ja Nej Kumme Ja Nej Tilvalgsdækninger (omfatter alle litra) Forsikringssum Selvrisiko Elskade Ja Se betingelser Nej Husejeransvar Ja Se betingelser Se betingelser Bestyrelsesansvar Med prof. adm. Se betingelser Se betingelser Stikledning, rørskade Kloak, Se betingelser Se betingelser rørskade Kommunikations- og informationsanlæg Ja Nej Lysstande/belysning Ja Se betingelser Se betingelser Udvidet løsøre til bygningens drift Ja Nej Udvidet løsøre i kontor, beboelse, fælleslokaler Ja Nej Udvidet jorddækning Udvidet huslejetab Udvidet oprydning Udvidet låseomstilling Udvidet pludselig skade Nej Nej Nej Nej Nej Besigtigelse Bygningerne er ikke besigtiget. Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at risikoforholdene kan accepteres uden forbehold. Supplerende oplysninger Forsikringen omfatter 60 feriehuse, ialt 7052 kvm som følger: Lundeskrænten nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 23,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56 Lundebakken nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24 26,28 Meddækket er poolområde á 16 m2 i 6 huse. Meddækket er Tennisbaner og fællesområde m/legeplads, matr. 14h.

6 Forsikringstilbud Kundenr.: Side 6 af 12 Matrnr er: 14bd, 14be,14bf,14bg,14bh,14bi,14bk,14bl,14bm,14bn,14bo 14bp,14bq,14br,14bs,14bt,14bu,14bv,14bx,14by,14bz,14bæ,14bø 14ca,14cb,14cc,14cd,14ce,14cf,14cg,14ch,14ci,14ck,14cl,14cm 14cn,14co,14cp,14cp,14ao,14ap,14aq,14ar,14as,14at,14au,14av 14ax,14ay,14az,14aæ,14aø,14ba,14bb,14bc,14an,14am,14al,14ak 14ai,14ah,14ag,14af,14ad,14ae,14ac, Holløse by, Vejby

7 Forsikringstilbud Kundenr.: Side 7 af 12 Generelle forudsætninger Det er en forudsætning for tilbuddet, at Nykredit kan antage forsikringen på normale vilkår efter en eventuel besigtigelse forsikringerne i tidligere forsikringsselskaber ikke er opsagt eller er blevet afslået at oprette forsikringer eller dækninger. Tilbuddet er gældende i 30 dage efter det er modtaget. Tilbuddet er afgivet under forudsætning af følgende skadeforløb inden for de seneste 3 år. Skadeår Antal skader Skadebeløb Dato og medarbejderens underskrift

8 Forsikringstilbud Kundenr.: Side 8 af 12 Aftalegrundlag Formål Aftalegrundlaget danner grundlag for vedlagte forsikringstilbud og det fremtidige samarbejde mellem G/F Tisvildelund og Nykredit. Aftalegrundlaget er en beskrivelse af ejendommen/virksomheden herunder de ting, der er omfattet af aftalen. Virksomhedsbeskrivelse Bygninger Lundeskrænten/Lundebakken, 3210 Vejby Matr.nr.: Se supp. opl. Holløse By Virksomhedstype: Ejerforeninger Litranr. 10 Anvendelse Tagtype Beboelse Hårdt tag Bebygget areal m Antal etager (eksl. kælder/tag) 1 Kælderetage (Udnyttet m2) 0 Tagetage (Udnyttet m2) 0 Tarifareal m Heraf areal m2 til hotel, grill m.v. 0 Opførelsesår 2004 Momsregistreret Nej

9 Aftalegrundlag Kundenr.: Side 9 af 12 Accept G/F Tisvildelund Østergade Toftlund Accept af forsikringstilbud Jeg accepterer nærværende forsikringstilbud, der er udarbejdet på baggrund af aftalegrundlaget med tilhørende forudsætninger. Samtidig bekræfter jeg, at oplysningerne i aftalegrundlag og forsikringstilbud er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dato og forsikringstagers underskrift: Der opfordres til at præmien bliver overført fra nedenstående pengeinstitut via BetalingsService, hvorved en besparelse på opkrævningsgebyret opnås: Pengeinstitut: Regnr.: Kontonr.: CVR/CPR nr.

10 Aftalegrundlag Kundenr.: Side 10 af 12 Opsigelsesfuldmagt Nykredit Forsikring A/S bemyndiges til at opsige følgende forsikringer til udløbsdato samt at indhente oplysninger hos hidtidige forsikringsselskab(er). Forsikringssted: Matr.nr./Ejerlav: Selskab Forsikringsart Policenummer Udløbsdato Det bekræftes, at de eventuelt omhandlede bygninger fra datoen for opsigelsen er dækket på en brandforsikring uden forringelse af panthavers rettigheder. Vi venter ikke at høre fra Dem, med mindre De ikke kan acceptere opsigelsen som anført. Dato og forsikringstagers underskrift: Med venlig hilsen Nykredit

11 Aftalegrundlag Kundenr.: Side 11 af 12 Samtykkeerklæring Som kunde hos Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S, Nykredit Forsikring A/S og Dansk Pantebrevsbørs A/S (herefter Nykredit), er dit samtykke påkrævet for, at selskaberne kan udveksle oplysninger om dit kundeforhold. Dette gælder også, hvis du ansøger om eller indgår en leasingaftale med Nykredit Leasing A/S eller LeasIT A/S. Med din underskrift på denne aftale giver du samtykke til, at Nykredit, Nykredit Leasing A/S og LeasIT A/S til brug for kundepleje, kreditopfølgning og administration videregiver oplysninger til hinanden om dit kundeforhold med et eller flere af selskaberne, herunder også oplysninger, som selskaberne efterfølgende bliver bekendt med. De afgivne samtykker omfatter ikke helbredsoplysninger eller lignende rent private forhold., den / 200 Underskrift Ønsker du ikke at modtage markedsføringsmateriale fra Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S kan du henvende dig til Nykredit på tlf

12 Aftalegrundlag Kundenr.: Side 12 af 12 Information om behandling af personoplysninger Du skal som kunde i Nykredit* have information om, hvordan vi behandler dine kundeoplysninger. 1. Nykredits formål med at indhente oplysninger Det/de selskab(er) i Nykredit koncernen, hvor du er kunde, indsamler oplysningerne. Oplysningerne indsamles og behandles til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, den heraf følgende kundepleje, kreditopfølgning og administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring. Ud over de oplysninger du selv giver til Nykredit, indhenter Nykredit ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre og fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. I forbindelse med betalingsformidling indhenter Nykredit oplysninger fra forretninger og pengeinstitutter. Til brug for kreditvurdering m.v. indhenter Nykredit nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. 2. Hvilke oplysninger skal Nykredit have Det er frivilligt at afgive oplysninger, men du skal være opmærksom på, at der i selskaberne Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S stilles krav om, at du underskriver samtykkeerklæringen om videregivelse af kundeoplysninger imellem selskaber i Nykredit koncernen for at du kan være kunde. Endvidere stilles krav om din underskrift på samtykkeerklæringen i forbindelse med indgåelse af tinglysningsaftale i Nykredit Realkredit A/S. Manglende afgivelse af oplysninger medfører, at rådgivning kun kan ske på baggrund af kendte oplysninger. Det kan følge af lovgivningen, at Nykredit skal have visse oplysninger, som for eksempel personnummer, der skal bruges ved indberetning til skattemyndighederne. 3. Videregivelse af oplysninger Videregivelse af kundeoplysninger mellem Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S sker kun i begrænset omfang, da alle selskaberne er undergivet en lovbestemt tavshedspligt. Søger du finansiering via Dansk Pantebrevsbørs A/S, kan der med dit forudgående samtykke videregives oplysninger til dette selskab. Du vil derfor blive bedt om at give samtykke til videregivelse af oplysninger for at sikre dig den bedste betjening hos Nykredit. I øvrigt videregiver Nykredit kun nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder. I tilfælde af misligholdelse giver Nykredit oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, for eksempel RKI Kredit Information A/S. Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter m.v. sker kun i det omfang, det er nødvendigt som led i sagsbehandling, betalingsformidling eller lignende. Samtykkeerklæringen er gældende indtil et år efter kundeforholdets ophør. 4. Indsigtsret Ved at henvende dig til det selskab, hvor du er kunde, har du mulighed for efter gældende regler at få indsigt i oplysninger om dig selv. Ønsker du oplysningerne på skrift, kan Nykredit kræve et gebyr. 5. Urigtige/vildledende oplysninger Er der fejl i de behandlede oplysninger, eller er oplysningerne vildledende, vil oplysningerne selvfølgelig blive rettet på din anmodning. Henvendelse kan ske til det selskab, hvor du er kunde. Er du kunde flere steder, kan du nøjes med at rette henvendelse ét sted. 6. Hvordan kontakter du os Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på eller skrive til Nykredit. Informationen er rettet til kunder i Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Portefølje Bank A/S og Nykredit Forsikring A/S, alle fire selskaber er en del af Nykredit koncernen.

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 12.05.2015 Sagsnr.: 89000891 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Bjerring Hede 41, 8850 Bjerringbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 09.04.2014 77 32 56 68 89000677 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere