Fængselsfunktionæren KONGRESSEN FEJREDE 100 ÅRS FAGLIGT ARBEJDE ROCKERNE PRESSER DE SJÆLLANDSKE ARRESTHUSE KRIMINALFORSORGEN OPDELES I REGIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren KONGRESSEN FEJREDE 100 ÅRS FAGLIGT ARBEJDE ROCKERNE PRESSER DE SJÆLLANDSKE ARRESTHUSE KRIMINALFORSORGEN OPDELES I REGIONER"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 6 juni 2013 KONGRESSEN FEJREDE 100 ÅRS FAGLIGT ARBEJDE ROCKERNE PRESSER DE SJÆLLANDSKE ARRESTHUSE KRIMINALFORSORGEN OPDELES I REGIONER

2 Leder indhold Fokus på fællesskabet Hvad består vores faglige fællesskab som betjente, værkmestre og ledere egentlig af? Hvordan kan vi styrke det? Og hvordan får vi det til at vokse? Det er de spørgsmål og tilhørende svar som Fængselsforbundets næste fokusområde kommer til at handle om. Vi sætter nemlig fokus på fællesskabet. nes indsats og dialogen med medlemmerne. Det vil vi blandt andet belyse via en medlemsundersøgelse. For det andet, de ting man opnår ved at være en del af fællesskabet. Vi skal have fordele og resultater frem i lyset. Alle skal mærke styrken ved at være medlem af Fængselsforbundet. 04? Af Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet Ved Fængselsforbundets to forrige kongresser valgte vi at fokusere på arbejdsmiljø og faglighed. To områder, som spiller sammen med forbundets eksterne dagsorden i forhold til medier og beslutningstagere. Det er i høj grad områder, som stadig vil være i fokus. Men i lyset af at der er fire år til næste flerårsaftale, vælger vi nu at kigge indad. Ind på vores organisation, samarbejde og fællesskab. Konkret vil vi fokusere på tre ting. For det første, hvad fællesskabet består i. Vores organisation, tillidsrepræsentanter- Og for det tredje, hvordan vi får vores fællesskab til at vokse. Vi vil anspore medlemmerne til at engagere sig i forbundets arbejde og dele gode lokale initiativer og nyskabende tiltag. Et fælleskab har altid to sider: Medlemmerne er med til at forme forbundet som et stærkt sammenhold. Til gengæld kan forbundet kun skabe bedre rammer for konstruktive ideer og udvikling, hvis vi har medlemmernes aktive tilslutning. Fængselsforbundet er kun så stærkt, som medlemmerne ønsker det Kongres Kort nyt 10 Rockere presser de sjællandske arresthuse 12 Danske fanger flygter mest 14 Kriminalforsorgen deles op i regioner 16 Fængsel i kontrast med land og natur år: Et fagblad til tiden 20 The Crum & Roy 22 Nye tillidsrepræsentanter 24 Første hold fra ny lederuddannelse Udgivet af: Fængselsforbundet Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf ISSN: ISSN: (online) Artikler og indlæg modtages på: senest den 14. i hver måned. Debatindlæg (max 750 ord) sendes med navn, stilling og tjenestested. Send gerne fotos med. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster. De holdninger, der kommer til udtryk i indlæg og artikler, er ikke nødvendigvis et udtryk for forbundets holdning. Hvis intet andet er angivet, er materialet skrevet af redaktøren. Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør Søren Gregersen, tlf Produktion og tryk: PE Offset A/S Grafisk design: kroyergrafik.dk Foto: Nicolai Perjesi, Søren Gregersen, Tobias Bach Hansen, Kristian Westfall Forsidefoto: Kongres i Middelfart 2 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013 Fængselsforbundet nr. 6 juni

3 kongres Valg til forbundssekretærer Fængselsforbundets fire forbundssekretærer var på valg på kongressen. Bente Benderska blev genvalgt for lederne. René Larsen blev genvalgt for arresthusene. Heidi Olsen blev valgt for de åbne fængsler i stedet for Jannie Hallø. Endelig blev Bo Yde Sørensen valgt for de lukkede fængsler i stedet for Michael Kaj Jensen. Forbundsformand Kim Østerbye ønskede alle tillykke med valget og takkede Jannie Hallø og Michael Kaj Jensen for deres store indsats for forbundet. Godt Kæmpet! På årets kongres roste forbundsformand Kim Østerbye de mange resultater, som forbundet har skaffet medlemmerne gennem århundredet. Af Søren Gregersen Det var en lidt usædvanlig kongres, som delegerede og gæster troppede op til på Hotel Comwell i Middelfart den 30. og 31. maj. Kikkerten var nemlig rettet længere tilbage i tiden end normalt på Fængselsforbundets kongresser. Helt tilbage til Det år hvor forbundet blev grundlagt. Kim Østerbye indledte kongressen med at takke de mange tillidsrepræsentanter, som har arbejdet for forbundet gennem tiden: Vores tillidsfolk har kæmpet medlemmernes sag gennem 100 år. De har rejst rundt i landet. Gået til et utal af møder. Støttet deres kollegaer. Skrevet indlæg. Forhandlet. Protesteret. Og på alle mulige andre måder været med til at skabe den kriminalforsorg, som vi kender i dag. Fra mig skal på vegne af os alle lyde: Godt kæmpet! Formanden nævnte også nogle af de resultater, som forbundet har opnået: I begyndelsen var tilskud til brændsel og varme benklæder vigtige for medlemmerne. Det skaffede vi. Siden pressede vi på for at oprette en betjentuddannelse og styrke vores fag. I 1970 erne var vi med til at bryde isen for kvindelige betjente. Siden har arbejdsmiljøet været i fokus. Og lønnen skal vi ikke glemme. Den har vi kæmpet for gennem alle årene. Kriminalforsorgens tidligere direktør, William Rentzmann, lagde heller ikke skjul på, at Fængselsforbundet har præget Kriminalforsorgens udvikling: Man får det indtryk, at der ikke er sket store ændringer i Kriminalforsorgen i de seneste 100 år, uden at forbundet har haft en finger med i spillet, sagde han blandt andet. Ny flerårsaftale Det var dog ikke alene fortidens succes, som stod på dagsordenen. Fængselsforbundets indsats gennem den seneste kongresperiode blev også drøftet. Kim Østerbye pegede på, at forbundet har arbejdet målrettet for at sætte fingeraftryk på efterårets flerårsaftale. Og det mener han, er lykkedes: Aftalen tilfører Kriminalforsorgen 1,7 milliarder kroner over fire år. Det er et usædvanligt godt resultat i en situation, hvor resten af den offentlige sektor er sat på smalkost. Jeg siger ikke, at det alt sammen er vores skyld, men jeg mener i al beskedenhed, at aftalen kun ville have været halvt så god, hvis ikke Fængselsforbundet havde sat fokus på de problemer, der er i Kriminalforsorgen. Aftalen medfører blandt andet 200 nye fængselspladser og håndtering af overbelægget svarende til 540 millioner kroner. 120 til 150 nye årsværk svarende til 340 millioner kroner. 120 millioner kroner til styrket sikkerhed. 300 millioner kroner til bedre resocialisering og 22 millioner kroner til bedre efteruddannelse for det uniformerede personale. Samtidig slår aftalen fast, at det uniformerede personale er krumtappen for den resocialiserende indsats i Kriminalforsorgen: Aftalen stadfæster dermed 100 års udvikling af betjentrollen. En udvikling fra dengang, hvor fokus i vores job lå på at straffe de indsatte, til i dag, hvor fokus i langt højere grad ligger på motivation, sagde Kim Østerbye. Det var et element, som Kriminalforsorgens direktør, Johan Reimann også kom ind på: Flerårsaftalen er en politisk tillidserklæring til det arbejde, som udføres af jer og jeres kollegaer. Og en tillidserklæring om, at I fortsat skal udføre denne rolle fremover. Knaster Selvom det er en god flerårsaftale, er der dog knaster. Kim Østerbye fremhævede især tre emner: For det første de kommende besparelser på vagtbemandingen. Der skal findes 63 millioner over de næste fire år. For det andet uddannelsesområdet, hvor nye opgaver og ændringer i klientellet nødvendiggør en styrket indsats. Og for det tredje arbejdsmiljøet. Vi mener, at vi kan stille krav om at arbejde i et arbejdsmiljø, der ikke adskiller sig radikalt fra andre erhvervsgrupper, sagde Kim Østerbye. Beretning På kongressens anden dag aflagde forbundsledelsen mundtlig beretning. Kim Østerbye gennemgik blandt andet forbundets mediedækning gennem den seneste kongresperiode. Alene i 2012 blev forbundet omtalt gange. Det vil sige i gennemsnit fem gange hver dag i løbet af året. Forbundssekretær René Larsen gennemgik blandt andet overenskomstresultatet og implementeringen af Ny løn, som ikke har været problemfri. Og forbundssekretær Jannie Hallø gennemgik blandt andet feriesagen, hvor det er lykkedes forbundet at skaffe feriepenge til flere hundrede afskedigede medlemmer. Forbundssekretærerne orienterede også om arbejde i deres respektive sektorer. Her pegede forbundssekretær Bente Benderska blandt andet på indsatsen for at styrke lederuddannelserne. Næste 100 år Kim Østerbye afsluttede kongressen med at se fremad: Forbundet tager nu fat på de næste 100 år. Vi gør det med stor ildhu og livskraft. For selvom vi er blevet en 100 år gammel dame, er der stadig meget, vi skal nå. Fængselsforbundet nr. 6 juni

4 kongres I mangler blot 100 års-telegrammet fra majestæten Både minister, direktør og formanden for Folketingets Retsudvalg ønskede tillykke på kongressen. Af Søren Gregersen Hvor mener du Fængselsforbundet skal bruge kræfterne i den kommende kongresperiode? Af Kristian Westfall at stå vagt om de værdier, som kendetegner fængselssystemet i Danmark. Vi har stort set ikke eksempler på ansattes overgreb på indsatte. Vi har derimod rigtig mange eksempler på en usædvanlig god og empatisk indsats i forhold til de mennesker, vi håndterer i vores institutioner, sagde Johan Reimann og fortsatte: Det er værdier, som ikke mindst Fængselsforbundet har været med til at grundfæste og stå vagt om igennem de forløbne 100 år i et samarbejde under vekslende politiske grundvilkår og skiftende syn på Kriminalforsorgen som institution. Selvom forbundet gik glip af dronningens lykønskningstelegram, blev fødselaren ikke snydt for lagkage. Man skulle være forholdsvis svagtseende, hvis man ikke fangede, at Fængselsforbundet fejrede sin 100-års fødselsdag på kongressen i Middelfart. Lokalet var nemlig dekoreret med bannere med sort/hvide-fotos af fængselsbetjente for 100 år siden. Godt gået! Det er selvfølgelig altid bekymrende, når et fagforbund får ros fra sin arbejdsgiver, men justitsminister Morten Bødskov (S) virkede overbevisende, da han lovpriste forbundet i sin tale: Det er et fantastisk arbejde, I har udført gennem 100 år godt gået! Han takkede forbundsformand Kim Østerbye for samarbejdet gennem den periode, hvor han først var retsordfører og siden blev minister: Kim kommer stadig brasende ind ad døren, selvom jeg nu sidder på et ministerkontor med formelle procedurer. Det skal I vide. I har en formand, som kæmper jeres sag og gør en forskel. Det skal I være stolte af, sagde ministeren. Denne positive stafet blev videreført af formanden for Folketingets Retsudvalg, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). Ulla Vive Dannerfjord, bestyrelsesmedlem, Statsfængslet i Vridsløselille: Det er helt klart på vores postbemanding. Alenearbejde skal elimineres, og der skal satses på mere kontakt med de indsatte for at opnå dialog og mere synlighed. Peter Bernth, kasserer, AO Sjælland: Vi skal fokusere på at få Ny Løn på plads. Samtidig skal vi få det bedste ud af reorganiseringen ved at blive en medspiller i det, der konkret skal foregå. Kriminalforsorgens direktør bemærkede således også i sin tale, at alt stort set var, som det skulle være: I mangler blot 100 årstelegrammet fra majestæten. Telegrammet nåede ikke frem under kongressen, men formelt set har forbundet først fødselsdag i december, så dronningen kan nå det endnu. Direktøren roste også Fængselsforbundet for at være en aktiv medspiller for Kriminalforsorgens udvikling blandt andet ved Det er jo i sandhed en fornøjelse at kunne fejre 100 år for en faglig forenings lange, seje træk for at sikre bedre vilkår for sine ansatte. Stort tillykke med det! sagde hun og tilføjede: Det er en kamp, som jo aldrig slutter for Kriminalforsorgen er under stadig udvikling, og hver tid har sine problemer, men rummer derfor også sine løsninger. Der var også lykønskninger fra LO s næstformand, Lizette Riisgaard, og HK Stats formand, Rita Bundgaard, der talte på kongressen i sin egenskab som næstformand i OAO Stat. Æresnåle Der blev uddelt æresnåle til tre fængselsbetjente på kongressen: Lars Johansen, Arresthuset i Tønder. Hans Jacob Petersen, Fængslet i Nørre Snede. Og Lis Vig, Statsfængslet ved Sønder Omme. Skærebræt Direktøren havde en gave med til forbundet. Et stort skærebræt. Det lå der ikke noget symbolsk i, forsøgte Johan Reimann at overbevise forsamlingen om. Ordstyrer, forbundskasserer Ina Rasmussen, takkede for gaven og foreslog, at man kunne starte med at bruge brættet til at dele jubilæumskagen. Alberth Lange, afdelingsformand i Grønland: Vi skal blive ved med at satse på den gode dialog mellem forbundskontoret og afdelingen i Grønland. Desuden er der brug for, at vi gør en indsats for at styrke vores kommunikation. Brian Meldrup, afdelingskasserer, Statsfængslet Østjylland: I de 16 år jeg har været i Kriminalforsorgen, er det blevet mere råt. Før kunne man godt gå alene, men nu er det ikke rart. Så vi skal arbejde for bedre postbesættelse og imod alenearbejde. 6 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013 Fængselsforbundet nr. 6 juni

5 kort nyt Hjælp til konflikthåndtering Hvordan møder man besværlige mennesker og håndterer konflikter bedst muligt? Det kan man læse om i en ny håndbog om konflikthåndtering. Bogen er skrevet af Jørn Boye Nielsen, som har undervist i emnet siden Nu sælger værkstederne direkte til forbrugerne Det står sløjt til med salget fra Kriminalforsorgens værksteder. Derfor har Kriminalforsorgen nu oprettet sin egen netbutik. Hjemmesiden som hedder tøjklemmen.dk har fungeret siden april. Her kan kunderne blandt andet købe træsko, æblekasser og fuglehuse. Træskoene koster 140 kroner, æblekasserne 50 kroner og fuglehusene 88 kroner. Vi er i en krisetid. Og så er det en god ide at lave noget selv og prøve at sælge det, siger Carsten Oldenburg Jensen. Han står for hjemmesiden og er souschef for beskæftigelsesenheden i Statsfængslet i Renbæk. Politimuseet markerer 20-året for 18. maj Da Danmark sagde ja til unionen den 18. maj 1993, opstod der uroligheder på Nørrebro, som udviklede sig til de alvorligste gadekampe siden Anden Verdenskrig. Omkring 90 betjente kom til skade og 11 demonstranter. Heldigvis blev ingen dræbt. Politimuseet markerer 20-året for urolighederne med en udstilling på Fælledvej i København. Meget passende. Urolighederne foregik nemlig på samme vej. Time for time, minut for minut kan de besøgende opleve de tre skæbnesvangre timer, der ændrede politiets historie, fremgår det af pressematerialet Så mange fanger sad der i Europas fængsler i De mange indsatte resulterede i overbelæg i halvdelen af de europæiske lande. Det skriver Europarådet i en ny rapport. Serbien vandt mesterskabet med 158 indsatte pr. 100 pladser. Sølvet gik til Grækenland med 152 indsatte pr. 100 pladser. Kort nyt 50 år forsinket Fagbladet skrev også om kort nyt for 50 år siden. I 1963 fortalte vi om indsmugling i USA: Fængslet i Kansas City gennemgik forleden en rutinemæssig undersøgelse efter skjulte våben blandt fangerne. Det største og interessanteste kup fængslets personale gjorde, var at få fingrene i et spillebord kamoufleret som en madras. Bordet var sammenklappeligt og med indlagt lys, så det også kunne bruges, når lyset blev slukket, stod der i bladet. Én time i friheden En 32-årig mand fra Estland flygtede den 21. maj fra Statsfængslet i Nyborg. Han havde oversavet nogle jernstænger til en af bygningens ovenlysvinduer, så han kunne smutte ud gennem vinduet. Via taget på en værkstedsbygning kunne han krybe ned på det grønne område uden for sikringsmuren og videre til det yderste hegn. Den 32-årige kravlede op ad hegnet og kastede noget tøj over pigtråden øverst på hegnet, så han ikke ville blive såret af pigtråden. Han forsvandt til fods, men blev opdaget af en forbipasserende, som kontaktede politiet. Ved hjælp af sporhunde fandt betjentene hurtigt den undvegne. Det blev blot til en time i friheden. Skønne spildte kræfter. Kør sikkert i tjenestebilen Klik ind på branchearbejdsmiljørådets nye hjemmeside Der er input og gode eksempler på, hvordan man kører sikkert i tjenestekøretøjerne. De flygtede nu får de erstatning Med lov skal man land bygge. Derfor bliver staten nu nødt til at betale erstatning til fanger, som blev dømt for at flygte, mens de afsonede med fodlænke i deres hjem. Det har nemlig vist sig, at der var et hul i straffeloven. På det tidspunkt hvor fangerne flygtede, var det faktisk lovligt. Det har Højesteret slået fast. Til gengæld var det ulovligt at straffe dem for at flygte. Derfor kan 20 dømte nu søge om op mod kroner hver i erstatning for de 30 dages fængsel, de har fået for fodlænkeflugt. Det vil sige i alt kroner til ære for retssikkerheden. 8 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013 Fængselsforbundet nr. 6 juni

6 rockere Overbelæg og rockere presser de sjællandske arresthuse Kollegaerne i arresthusene på Sjælland døjer fortsat med stort overbelæg og stigende pres fra rockere. Og hjælpen lader vente på sig, mener fællestillidsmand. Af Andreas Graa Belægget i landets arresthuse procent I er de bedste til at håndtere rockerne. I bund og grund er der ingen, der ved mere om at håndtere dem, end jer. Sådan lød den overraskende besked til fængselsbetjente fra arresthusene i Næstved og Nykøbing Falster på et kursus som netop handlede om håndtering af rockere. Det er nok noget af det værste, du kan gøre ved en psykisk syg at lukke ham inde i 23 timer. Og selvom kollegaerne gør et kæmpe stykke arbejde med at håndtere de psykisk ustabile fanger og dem har vi mange af så er der altså ikke meget overskud til at tage sig af dem, når man samtidig har problemer med rockerne, der kæmper for at komme ud på gangene, siger han Kursuslederens paradoksale budskab er et godt billede på det svigt af de sjællandske arresthuse, som formand for AO Sjælland, Henning Mørck, oplever i øjeblikket. Med et stort overbelæg i år hvoraf mange er rockere var kurset ellers tiltrængt. Men det var en stor skuffelse. Vi havde selvfølgelig forventet noget mere håndgribeligt, noget der kunne hjælpe os i dagligdagen. Og så får vi at vide, at vi i forvejen er de bedste til at tackle rockerne det er sgu svært at anvende i praksis, siger Henning Mørck. Det er ifølge formanden Bandidos-husene, som er hårdest ramt det vil sige særligt arresthusene i Helsingør, Køge, Roskilde, Hillerød, Frederikssund og Nykøbing Falster. Her lægger rockerne massivt pres på personalet og går lige til stregen uden at gå over den. Jeg har for eksempel hørt om en rocker, der går over til en betjent i vagten og fortæller, at en af hans brødre en nabo til betjenten har været inde og lede efter en kat på hans grund. Det bliver leveret på en måde, så han bagefter er i tvivl, om det nu var en rar samtale, eller om det var en slags vi ved, hvor du bor -trussel. Han ser historien som et godt eksempel på de implicitte trusler, de sjællandske arrestbetjente får hver dag: Vi er i Korsbæk, og rockerne er i De ved lige præcis, hvordan de skal gøre, uden der er noget at komme efter. Jeg mærker virkelig træthed. Nye fællesskabsregler og gårdture stresser I forsøget på at afhjælpe situationen i de sjællandske arresthuse indførte man i starten af året nye fællesskabsregler. Det har dog både været til skade og til gavn, mener Henning Mørck: Alle er vist enige om, at det var en god idé at skille rockerne fra de almindelige indsatte. Men reglen om, at der nu kun må være otte på gårdtur ad gangen og at der skal stå en betjent og overvåge gårdturene hele tiden giver meget mere alenearbejde, fordi vi ofte kun er to mand på vagt ad gangen. Jeg frygter, at folk vil falde som fluer på grund af det simpelthen fordi det er for hårdt. Så jeg håber på en ændring, og det kan kun gå for langsomt. Udfordring med psykisk syge De nye fællesskabsregler går ifølge afdelingsformanden også ud over de indsatte, der har det skidt med at være alene det vil især sige de psykisk syge. Overbelæg skyldes københavneri Oven i problemerne med rockerne og de psykisk syge kommer belægget, der er langt højere på Sjælland end i Jylland og på Fyn. I årets første fire måneder ligger belægget i de sjællandske arresthuse på 101 procent. I de midt- og nordjyske arresthuse ligger det på 93 procent. Mens det i arresthusene på Fyn og i Syd- og Sønderjylland er nede på 90 procent. Overbelægget på Sjælland presser personalet endnu mere, end de i forvejen er, mener Henning Mørck: Vi bruger rigtig meget tid på at skaffe pladser, og der kommer hele tiden nye fra politiet og fra Københavns Fængsler. I stedet burde man køre dem til de fjerneste arresthuse, hvor belægget er lavere. Vi er slet ikke gearet til at bruge så mange ressourcer på sagsbehandlingen, når vi kun er to på vagt. Den sjællandske arrestformand kalder det for noget københavneri, at de sjællandske arresthuse skal betale prisen for bandeindsatsen i København: Så kan vi ellers få bøvlet, fordi vi er lavest i fødekæden. Vores kerneopgave er at servicere den nærmeste politistation. Har borgerne i Udkantsdanmark ikke også krav på, at der er pladser, så de kriminelle ikke render rundt og laver indbrud? Direktoratet arbejder på løsning I Direktoratet for Kriminalforsorgen ser sikkerhedschef Michael Gjørup det som naturligt, at det primært rammer Sjælland, når størsteparten af varetægtsfængslingerne af indsatte med rockerbanderelationer er sket i og omkring hovedstadsområdet. Han oplyser dog, at direktoratet arbejder på at nedbringe belægget: Vi arbejder løbende på at flytte de indsatte, som er dømt i første instans eller er fuldbyrdet, til arresthuse og fængsler i Jylland. Arresthusene på Sjælland har desuden arbejdet målrettet på at nedbringe antallet af indsatte, som er ude i fællesskab, i forhold til antallet af tjenestegørende personale. Det er min opfattelse, at det har hjulpet en del. Derudover er der ifølge sikkerhedschefen en god dialog om sikkerheden mellem direktoratet og arrestforvarerne i arresthusene. Det er et område, som arresthusene hele tiden skal have fokus på særligt med det meget høje antal indsatte med tilknytning til rocker-bandemiljøet, siger Michael Gjørup Syd- og sønderjylland og fyn De sjællandske arresthuse er overfyldte. Belægget ligger på 101 procent i årets første fire måneder. Note: Belæg januar-april Midt- og nordjylland sjælland, lollandfalster og bornholm 10 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013

7 flugt Danske fanger flygter mest Indsatte i danske fængsler og arresthuse flygter oftere end indsatte i de fleste andre europæiske lande. Det viser en ny rapport fra Europarådet. Antallet af flugter er dog faldende, oplyser Kriminalforsorgens sikkerhedschef. Af Andreas Graae Fangeflugter har altid haft stor mediebevågenhed. Ikke mindst takket være de ofte fantasifulde metoder flugtkongerne tager i brug. Vi kender dem fra film som Olsen-banden eller En verden udenfor og fra tid til anden også fra virkelighedens verden, hvor fanger flygter iført burka eller med hjælp fra torpederende gummigeder. Selvom de færreste fangeflugter i Danmark hører til denne spektakulære kategori, så indtager danske fængsler en lidet smigrende tredjeplads i Europa, når man ser på undvigelsesstatistikken i Det viser en ny rapport fra Europarådet om fangeflugter. I 2010 flygtede 19 ud af de i alt danske fanger fra lukkede fængsler eller arresthuse. Det svarer til 0,5 procent af alle indsatte og er kun overgået af Schweiz og Makedonien, som altså har endnu flere undvigelser i forhold til det samlede antal indsatte. Danmarks tredjeplads i Europarådets statistik overrasker Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye: Det er ikke en virkelighed, jeg kan genkende. Men vores kerneopgave er selvfølgelig at holde samfundet sikkert, og så er 19 flugter for mange. Det må vi kunne gøre bedre. Hvis vi har fået et klientel, som er blevet dygtigere til at stikke af, så må vi jo tilpasse os den situation. Halvt så mange undvigelser i 2011 I Direktoratet for Kriminalforsorgen er sikkerhedschef Michael Gjørup opmærksom på problemet: Det er altid et problem, når der er indsatte, der undviger fra vores institutioner. Og det er selvfølgelig ikke så morsomt at ligge så højt i Europarådets statistik, som vi gør i Han hæfter sig dog ved, at tallet er faldet markant i 2011 fra 19 undvigelser fra lukkede fængsler og arresthuse i 2010 til 9 fangeflugter i 2011: Går man tilbage til 2006, så det rigtig grimt ud. Der lå vi på 28 undvigelser fra lukkede fængsler og arresthuse. Så vi arbejder os nedad det går gudskelov den rigtige vej, siger Michael Gjørup. Flest undvigelser ved transporter Sikkerhedschefen fremhæver desuden, at de fleste fangeflugter sker i forbindelse med transporter af indsatte og altså ikke over muren, som man kalder det, når en indsat har overvundet en fysisk hindring og ikke er blevet pågrebet af personalet umiddelbart efter flugten. Den største udfordring er i forbindelse med transporter ud af huset for eksempel ambulante behandlinger, retsfremstillinger og så videre. Vi har for mange sager, hvor det er lykkedes indsatte at slippe ud af deres transportbælter under transporten. Derfor har vi også meddelt institutionerne, at de skal indkøbe nye og mere sikre transportbælter, siger han. Nul flugtkonger i Sverige Vender man blikket mod vores skandinaviske nabolande, ligger Norge og Finland nogenlunde på linje med henholdsvis 14 og 12 fangeflugter i Til gengæld skiller Sverige sig markant ud. Her havde man nemlig ikke én eneste undvigelse fra lukkede fængsler og arresthuse i Det undrer Michael Gjørup. Derfor spurgte han sikkerhedschefen for den svenske Kriminalvården, hvad de gør anderledes på den modsatte side af sundet: Der er ingen tvivl om, at svenskerne har gjort et kæmpe stykke arbejde med sikkerheden. De er for eksempel begyndt at risikovurdere hver enkelte indsatte. Det er da helt klart noget, vi kan lære af i Danmark og gøre bedre, siger han. Svært helt at undgå flugter Selvom man i Kriminalforsorgen undersøger alle undvigelser og særligt grundigt dem, som fuldbyrdes over muren så kommer man ifølge sikkerhedschefen formentlig aldrig helt i nul: Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere fremtidige undvigelser. Men helt at umuliggøre dem, det tror jeg aldrig, vi kommer til: Når de indsatte er tilstrækkelig kreative og fantasifulde, så vil det nok altid lykkes for nogle. Det synspunkt er Kim Østerbye enig i. Han advarer i den forbindelse mod at gøre den danske fængselsmodel mere lukket: Forudsætningerne for at drive kriminalforsorg i de europæiske lande er meget forskellige. I Tyskland har man for eksempel ringmursvagter, mens vi i Norden har en mere åben struktur. Vi skal passe på, at sikkerhedsniveauet ikke bliver så højt, at vi skal til at bære våben og bruge andre skrappe midler. Jo mere lukket vi gør det, jo mere råt bliver fængselsmiljøet, og jo mere desperate bliver fangerne. Også mange fangeflugter i åbne fængsler Selvom det er de lukkede fængslers flugtkonger, der stjæler billedet i Europarådets rapport, er fangeflugter fra de åbne fængsler mindst lige så stort et problem. I 2010 flygtede 94 indsatte fra de åbne fængsler og det er 94 for mange, mener sikkerhedschef Michael Gjørup. Det er et meget stort problem, og det skal vi have nedbragt. Når vi anbringer folk i åbne fængsler, er det fordi, vi ikke mener, de er farlige eller kan finde på at stikke af. Det indebærer selvfølgelig en vis form for tillid. Men der kan jo være mange grunde til, at man stikker af for eksempel at man føler sig truet af medindsatte så derfor er det vigtigt at have blik for sammensætningen af indsatte i de åbne fængsler, siger han. Kim Østerbye mener, at man bør se de 94 flugter fra åbne fængsler i lyset af, at de fleste afsonere er placeret her. Så er det måske mindre overraskende, at der er langt flere flugter fra de åbne institutioner end fra de lukkede, siger han. Fængselsforbundet nr. 6 juni

8 ny organisation Kriminalforsorgen deles op i regioner Til næste sommer vil Kriminalforsorgen se meget anderledes ud i forhold til i dag. Organisationen skal nemlig bygges op efter geografi i stedet for funktion. Af Søren Gregersen Opgaven skal i centrum. Derfor har Kriminalforsorgens direktør, Johan Reimann, indledt en proces, som skal føre frem til en helt ny organisering af fængsler og arresthuse. I dag er organisationen bygget op efter produktionsapparatet. Det vil sige arresthuse, fængsler, pensioner og uddannelsescenter. Men dette giver strukturelle udfordringer, mener Johan Reimann. Og det er ikke en holdning, som han står alene med. Direktøren tager blandt andet udgangspunkt i analyser gennemført af Rigsrevisionen og Rambøll. Problemet er, at organisationen medfører dobbeltarbejde, der er for stor lokal autonomi og for få fælles standarder. Det er en hæmsko for Kriminalforsorgens hovedopgave: at bringe mennesker videre til et liv uden kriminalitet. Derfor skal geografien fremover være det grundlæggende element i strukturen. Det lyder måske underligt, at geografi frem for funktion kan få opgaven i centrum, men ideen er, at man samler Kriminalforsorgens opgaver i geografiske enheder, som kan sikre sammenhængende forløb for de indsatte. Fire til fem regioner Man har ikke lagt sig fast på, hvor mange enheder der bliver. Fire til fem er nævnt. Man kunne for eksempel forestille sig en sjællandsk region, en fynsk, en sydjysk og en nordjysk. Det er blot et gæt. Hver region vil omfatte hele produktionsapparatet fra arresthuse til pensioner. Selvom en indsat bliver flyttet rundt i forskellige institutioner, vil han altså hele tiden være i samme organisation og møde medarbejdere med samme chef. Nærhed er det bærende princip. Behandling, sagsbehandling, administration og afgørelser bliver placeret så tæt på klienten som muligt. For medarbejderne betyder det, at de ikke længere vil have det enkelte fængsel som ansættelsessted, men hele den geografiske enhed. Der er brug for nytænkning Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er positiv over for de nye planer: Jeg er enig i, at kerneopgaven ikke understøttes godt nok af den nuværende struktur med mange institutioner, hvoraf mange er små. Jeg tror, at man kan styrke Kriminalforsorgen ved at samle kræfterne. Han peger blandt andet på, at der i dag kan være stor forskel på praksis i forhold til indsatte og ansatte i Kriminalforsorgens institutioner. Formanden løfter dog alligevel pegefingeren: Det er en stor reform, som har konsekvenser for mange medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at reorganiseringen sker i respekt for medarbejderne og af hensyn til opgaveløsningen ikke blot for at effektivisere, siger han. Johan Reimann lægger ikke skjul på, at reorganiseringen også handler om penge: Billigste indhold af ydelserne er et princip, som skal være en guide for organisationsændringen. Direktoratet splittes op Et sted, hvor man i høj grad kommer til at mærke reformen, er i Direktoratet for Kriminalforsorgen i Strandgade i København. Ifølge Johan Reimann minder direktoratets struktur om det sicilianske frokostbord med en direktion og ti fagkontorer. Det er en organisation, som skaber for mange kokke. Fremover skal direktoratet organiseres i et mindre antal centre. Og mange funktioner skal lægges ud i de nye regioner, så det lokale niveau tager sig af al behandling og sagsbehandling for klienter og medarbejdere. På centralt plan skal man alene understøtte regionerne. Deadline: juli 2014 Planen er som følger: Inden sommer designes organisationen. Dette design sendes til høring i sensommeren. I efteråret fremsættes lovforslag om reformen. Forslaget forventes vedtaget i marts I april 2014 besættes chefstillingerne, og i juli 2014 skal organisationen være køreklar. Kriminalforsorgen opdeles i regioner i Antallet ligger endnu ikke fast. I første omgang har direktøren nævnt fire eller fem.? 14 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013

9 nyt fængsel Fængsel i kontrast med land og natur I 2017 åbner Grønlands første lukkede fængsel i Nuuk. Det får plads til 76 indsatte. William Rentzmann kalder det verdens smukkest beliggende fængsel. Af Søren Gregersen En nordvendt klippeskråning ud til den vindblæste Godthåbsfjord vil om få år lægge plads til et særegent menneskeligt påfund et hus, som det er nemt at komme ind i, men svært af komme ud af. Et fængsel kaldes det og det er ikke bare usædvanligt her på dette sted. Det er usædvanligt for hele den store ø højt mod Nord. Fængslet bliver det første af sin art i Grønland. På sin vis markerer fængslet afslutningen på det særlige grønlandske straffesystem, hvor man ikke vil afskære dømte fra det omkringliggende samfundsliv. Faktisk omtales ordet straf slet ikke i den grønlandske kriminallov. I stedet bruges ordet foranstaltning. En foranstaltning kan være en bøde, at man skal blive hjemme eller anbringes i en af øens åbne anstalter. Men i praksis har systemet ikke kunnet efterleves. Udviklingen af det grønlandske samfund har undergravet det. Mange grønlændere er blevet sendt til Danmark for at afsone langt fra deres familie og venner. Det skal være slut nu. Derfor bygger man en lukket anstalt. Ifølge Kriminalforsorgens tidligere direktør, William Rentzmann, bliver det nye fængsel Et af verdens smukkest beliggende fængsler. Han var formand for dommerkomiteen, som blandt andre også bestod af Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye. Justitsminister Morten Bødskov (S) var også til stede ved afsløringen af vinderprojektet. Han ser frem til, at de grønlandske forvaringsdømte, der afsoner i Anstalten ved Herstedvester, kan komme tilbage til deres egen kultur og natur. Det er noget, som rigtig mange folketingspolitikere er glade for. Vinderprojektet består af fem boenheder med plads til 76 indsatte i en lukket og en åben afdeling. Herudover bygges der faciliteter til beskæftigelse, fritid, besøg, administration og teknik. Det hele bliver omkranset af en ringmur. Fremmedlegeme i naturen Måske er arkitekterne klar over, at fængslet er et fremmedlegeme i den uspolerede natur. Det kan være, at det er derfor, at de har valgt at skabe et bygningskompleks, som står i modsætning til naturen. Bygningerne er kantede og forsøger ikke at indpasse sig i landskabet. Kontrasterne mellem det barske og skønheden afspejler sig også i materialevalget, som kommer til at bestå af beton, træ og stål. Arkitekterne er tydeligvis begejstrede for det nye fængsels placering. I oplægget til vinderprojekter skriver de: På dette sted, hvor den iskolde nordenvind stryger op over fjeldet, efter at have fejet henover den vidtstrakte Godthåbsfjord, præges udsigten over fjorden af et fantastisk sceneri. Lige ret for troner Sermitsiaq fjeldet med den evige sne, som har en nærmest mytisk rodfæstning i grønlændernes folkesjæl. Mod syd rejser fjeldet sig til Lille Malene, der i vinterhalvåret forhindrer solens stråler i at nå ned. Her opleves kontrasten mellem det barske og skønheden. Det hårde og det bløde. En mere passende ramme kan man næppe tænke sig til en ny forvaringsanstalt i Nuuk. Og naturens kontraster is, klipper, mos, himmel, sol og mørke bringes også ind i bygningskomplekset. Fra cellerne får de indsatte udsigt over havet og landskabet, men i vinterhalvåret vil der være mørkt, for fjeldet forhindrer solens stråler i at nå ned. Konkurrence Kriminalforsorgen udskrev i december 2012 en konkurrence om det kvadratmeter store fængsel, og vinderprojektet blev offentliggjort den 17. maj i Nordatlantens Brygge i København. Det var en større skare af arkitekter og entreprenører, som løb med sejren: Friis & Moltke, Schmidt Hammer Larsen, Møller & Grønborg og Rambøll. Fængselsforbundet nr. 6 juni

10 100 år Et fagblad til tiden kap. 5 Hver måned i årets løb fortæller vi om de mennesker, visioner og magtkampe, der skabte et af Danmarks stærkeste fagforbund. Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet Dansk Fængselsforbund December Januar 2006 nr 3 mar 2013 Da fængselsbetjentene havde organiseret sig på tværs af landet, var det tid til at få mangfoldiggjort budskaberne. Det gjorde man bedst i trykt form. I 1917 kom fagbladet Fængselsfunktionæren til verden DANSKE FÆNGSLER ER NORDENS BILLIGSTE STIGENDE problemer med psykisk SyGE SmAL OVERENSKOmST med LySpUNKTER Af Kristian Westfall Organ for Betjentforeningerne for Danmarks Straffeanstalter. Det var undertitlen til den første udgave af Fængselsfunktionæren, og selvom bladet udkom 1. april 1917, var fagbladet langt fra nogen aprilsnar. Tværtimod var første nummer et alvorstungt kampskrift. Dengang som nu var der brug for en fængende overskrift for at lokke læsere til. På forsiden stod der derfor: Kolleger. Fængselsbetjente. Vågn op og vær med i arbejdet for vort sociale og økonomiske vel! I lederartiklen blev fængselsbetjentenes gerning beskrevet råt for usødet dog med et pift af storladenhed: Vi ved jo alle, at vor gerning isolerer os fra omverdenen, fra det frie, pulserende liv, og forkalker både i fysisk og åndelig henseende alt det, som i det daglige liv skulle bære os oppe. Og dog er det af yderste vigtighed, at fængselsbetjenten formår at holde sig Fængselsforbundet fylder 100 år Landets fængselsbetjente har organiseret sig i et fælles fagforbund siden Det fejrer vi i Fængselsfunktionæren med at kigge tilbage på den faglige organisering på vores arbejdsplads. Artiklerne bygger på historikeren Søren Federspiels bog Fagligt fællesskab under forandring. Fængselsforbundet i Danmark , som netop er udkommet. I denne artikel har fagbladet dog hovedsageligt kigget sig selv over skulderen. frisk fysisk og åndeligt, thi hele vor gerning fra morgen til aften fordrer nemlig det bedste af sin mand. Som man kan fornemme, var fagbladet en kende drøjt at komme igennem. Måske derfor kom det kun fire gange om året i starten. Ansvaret for indhold og udgivelse lå hos fagbladets første redaktør, L. Bech-Mathisen, der kom fra Statsfængslet i Nyborg. Ud over den ledende artikel indeholdt det første blad en artikel om uniformsreglementet, en om foreningsliv, et lille digt samt en opfordring til at fængselsbetjente skulle lære af egne fejl. Slutteligt bad man sine medlemmer om at deltage i debatterne ved at sende indlæg til bladet. Det er i øvrigt noget, som fagbladet stadig opfordrer medlemmerne til. Lokalt forankret reklameorgan Undertitlen Organ for Betjentforeningerne for Danmarks Straffeanstalter pegede på, at det var lokalforeningerne ved de tre statsfængsler i Horsens, Nyborg og Vridsløselille, der stod for udgivelsen. Det var et navn, som hang ved frem til Tilknytningen til de tre byer afsløres også ved reklamerne, der gradvist kom ind i fagbladet for at finansiere udgivelserne. Blandt andet var det manufaktur- og møbelhandlere i Glostrup og omegn samt den nyborgensiske Weinberger-eddike, der agiterede på bladets sider. Fagbladet opfordrede desuden sine medlemmer til at handle i de reklamerende forretninger for fortsat at have dem som annoncører. Utak er verdens løn Ikke overraskende har Fængselsfunktionæren været præget af de samme problemstillinger fra første tryk til nu. Oftest har artiklerne handlet om fængselsbetjentenes faglige organisering, arbejdstid, cirkulærer, jubilæer, pension og selvfølgelig som i dag fordelingen af lønkroner. Man kunne den 1. januar 1931 læse følgende kritiske ord om Lønnings-Kommissionens Betænkning: Det er, ligesom det gælder om at faa konstateret, at en fattig Mand sagtens kan leve af næsten intet, medens en vellønnet absolut ikke kan eksistere, uden at han tildeles endnu mere. Fordelingen er det splittergalt med, det kan ethvert Menneske se, om han da ikke sætter Kikkerten for det blinde øje. Jiu-Jitsu i Sønder Omme Der har dog også været visse artikler, der stak lidt ud. Man kunne således i 1943 det år fagbladet fyldte 25 år læse om et Jiu-Jitsukursus i Statsfængslet ved Sønder Omme. Det var en overordentlig succes: Kurset blev startet, men det viste sig hurtigt, at Interessen for Jiu-Jitsu var stor, saaledes at selv om et Par Stykker gik fra, var vi dog ved Afslutningen af Kursuset 30 Deltagere, eller godt en Fjerdedel af samtlige Funktionærer, hvilket man vist godt kan kalde overvældende Tilslutning, skrev en skribent med initialerne S.A. i oktober-udgaven. Samme S.A. argumenterede for, at selvforsvar skulle blive en del af uddannelsen på Fængselsvæsenets Betjentskole. Han skrev videre: Det vilde give Aspiranten en moralsk Støtte og en Følelse af at være enhver Situation voksen, som vil have Betydning for ham den dag, han staar overfor en genstridig fange. En del af et ændret samfund Fagbladet var sat i verden for at samle forbundets medlemmer og engagere dem i arbejdsforholdene. I løbet af tresserne og halvfjerdserne begyndte medlemsindlæggene dog som resten af samfundet på den tid at blive mere politisk engagerede. I september 1970 skrev Hr. Vagn Jensen i juli-nummeret: Vi ser i dag en fuldstændig nedbrydning af disciplin og autoritet. Vi ser det i skolerne, og vi ser, hvordan det er blevet moderne at gå løs på politiet og kritisere det ved enhver lejlighed i stedet for at respektere den autoritet, som i et demokrati udøves på den lovgivende magts vegne. Det vides ikke, om fængselsbetjent Poul Kirkegaard havde fuldskæg og røg pibe, men han fór i hvert fald i blækhuset og replicerede to numre efter: Jeg mener, at årsagen til de unges oprør er den, at den ældre generation betragter sig selv og deres samfundssystem som den højeste autoritet, i det de henviser til deres større erfaring. Da dette autoritære system ikke smager så godt i vort frie samfund, kommer de lidt sukker på og kalder det demokrati. Ungdomsoprøret havde sneget sig ind i fagbladets spalter. Fagbladet i dag I dag udkommer fagbladet i eksemplarer ti gange om året. Man besluttede i 1988 at gå fra tolv til ti udgivelser for at frigive penge til en ansigtsløftning af bladet. I den forbindelse skrev redaktør Henning Petersen: Det er hørt i skumle hjørner, at det nuværende fagblad er kedeligt og farveløst. Bladet er nok en gammel kone rynket, lidt træt og måske en smule krakeleret men lur hende om der ikke banker et ungt hjerte. Fagbladet har altså en stolt historie bag sig stort set lige så lang som forbundets. I en periode har Direktoratet for Kriminalforsorgen også udgivet et søsterblad, men det stoppede i Fængselsfunktionæren er her stadig og kan fejre 100 års jubilæum om fire år. 18 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013 Fængselsforbundet nr. 6 juni

11 irland The Crum Hvis du er på besøg på Den Grønne Ø, er det værd at slå et smut forbi det nordlige Belfast for at besøge Nordirlands eneste tilbageværende fængsel fra Victoria-tiden. Af Peter Kyhl Olesen // Keep on fight, your volunteers/ for God is on your side/ That jail won t break their spirits down/ They d just as soon have died/ For England knows and England fears/our fearless Northern Gaels/ And that s another reason why/ They keep our lads in Crumlin jail//. Verset er fra sangen Crumlin Jail og er en ud af flere sange, der er blevet skrevet om The Crum som det berygtede fængsel The Crumlin Road Gaol i Belfast kaldes i folkemunde. Et fængsel, der har haft en begivenhedsfuld historie fra 1845, indtil det lukkede i Det har blandt andet huset nogle af Nordirlands mest hærdede forbrydere og været skueplads for fangenskab og henrettelser. Fængslet har undergået en gennemgribende renovering og er nu genåbnet som besøgscenter. Du bør ikke snyde dig selv for at få et førstehåndsindtryk af dagligdagens rutiner for både de indsatte og ansatte. Det er ikke muligt at gå rundt i fængslet på egen hånd. Der er en guidet rundtur på omkring 75 minutter, hvor guiden viser rundt og fortæller historien om fængslets beboere. Om den 10-årige dreng Patrick, der i midten af 1900 tallet røg bag tremmer, fordi han havde stjålet tøj, og hængte sig selv. Om de mange fængslede under den nordirske konflikt. Om de 17 mennesker, der blev henrettet i fængslet i perioden fra 1901 til Om bødlerne som kom fra England, fordi der ikke fandtes nogen af den rette støbning i Irland. Og om de forskellige berømtheder, som har været indespærret, blandt andet Ian Paisley den tidligere førsteminister for Nordirland. & Roy Det var så her, jeg arbejdede for min løn i mange år, fortæller vores guide Roy og åbner den store dør ind til en af fængselsfløjene. Rundturen i fængslet er startet. Det er flere år siden, han stoppede sit arbejde som fængselsbetjent, og nu bruger han sin tid på at vise folk rundt. Mens vi trasker rundt og ser celle efter celle, fortæller han om vilkårene for fængslets ansatte, mens the troubles stod på. Det vil sige urolighederne mellem protestanter og katolikker, som prægede Nordirland gennem årtier. Times were tough, really tough. Fængselsbetjentene blev ofte udsat for overfald, når de ikke var på arbejde, og måtte konstant leve med trusler fra folk fra både nationalistiske og unionistiske grupper. Vi fik installeret skudsikre ruder i vores hjem og udleveret pistoler, når vi gik rundt privat. Vi frygtede konstant for vores families sikkerhed. Flere af mine kollegaer blev dræbt. For første gang under turen bliver Roy, som ellers har talt og talt, med ét stille i nogle minutter. Men de dage er heldigvis ovre nu, siger han. Roy fortæller, at efter Crumlin Road Gaol er blevet en seværdighed, er kapellet nu blevet et sted, hvor der holdes koncerter og Fra Danmark til Belfast Der er ikke direkte flyforbindelse til Nordirland fra Danmark. Til gengæld flyver både SAS, Aer Lingus og Norwegian mellem København og Dublin i Irland. Der er omkring tre daglige afgange og billige billetter. Fra Dublin Lufthavn har flere busselskaber ekspresruter til Belfast (som udgår fra Dublin Centrum). Det tager omkring to timer at komme til Belfast fra Dublin. I Belfast er det bus nummer 57 og 12b, der kører forbi Crumlin Road Gaol. Belfast Citysightseeing busser har ofte afgange fra centrum og har stoppested ved fængslet. shows. Der kan være omkring 150 mennesker. Et af højdepunkterne er, når et lokalt Johnny Cash Tribute band spiller koncerter herinde, fortæller Roy og griner. Faktisk er der også folk, der bliver gift herinde. Det er ved at blive en helt ny trend. Til bryllupperne lægger vi håndjern på jorden, fordi gommen bliver fanget. Roy synes, at det er spændende at vise folk rundt i det store fængsel: Det er vigtigt, at de store låger er blevet åbnet, så folk kan se, hvordan det var herinde. For Crumlin Road Gaol er i allerhøjeste grad en del af Nordirlands historie igennem de sidste 150 år. Peter Kyhl Olesen har tidligere skrevet rejseartiklen Kilmainham En turistoplevelse i Dublin, der blev publiceret i fagbladet i april Roy har tidligere arbejdet i fængslet og arbejder nu som guide. 20 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013 Fængselsforbundet nr. 6 juni

12 forbundsnyt NYE TILLIDSrepræsentanter VALGT I FORÅRET Af Kristian Westfall Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant? Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant? Navn: Søren Wiborg Stilling: Fængselsbetjent alder: 44 år Afdeling: Fængslet ved Nørre Snede Ansat i Kriminalforsorgen siden 2002 Tillidskarriere : Medlem af bestyrelsen for lokalafdelingen i Nørre Snede : Næstformand i lokalafdelingen 2013: Afdelingsformand Jeg startede i bestyrelsen for et par år siden. Arbejdet blev mere og mere interessant, og til forrige generalforsamling blev jeg valgt til næstformand. Da Hans Jakob Petersen, ikke valgte at genopstille i år, valgte jeg at stille op. Jeg synes især, det er spændende at arbejde med forhandlinger, og jeg har i høj grad en god kontakt med ledelsen. Hvad vil du lægge vægt på i dit arbejde for medlemmerne? Jeg lægger vægt på, at vi skal bevare den gode dialog med ledelsen, for det er derigennem, at vi får allermest indflydelse. God kommunikation er noget af det vigtigste overhovedet. Der opstår alt for ofte misforståelser mellem ledelse og medarbejdere på grund af dårlig kommunikation, så det er noget, jeg fokuserer på. Desuden er arbejdsmiljøet et utrolig vigtigt punkt, og noget af det jeg også bruger meget tid på. Hvad regner du med, bliver din største udfordring som tillidsrepræsentant? Jeg har faktisk allerede haft nogle stykker. Den største var en besparelse på 4,5 millioner kroner. Den var svær og hård. Og så får vi jo snart besøg af rejseholdet. Jeg frygter, at de vil have, at vi skal spare endnu mere. Men jeg mener ikke, at vi kan skære mere, end vi allerede har gjort. Kriminalforsorgen står over for store forandringer. Det vil helt sikkert ramme os alle sammen. Konkret frygter jeg, at reorganiseringen af ledelsen vil skabe større afstand mellem tillidsrepræsentanter og ledelse. Jeg har for eksempel tit kontakt med både vores økonomichef og vores personale- og sikkerhedskonsulent, fordi vi sidder det samme sted. Hvis der bliver rokeret, så de kommer til at sidde et andet sted end i fængslet, er jeg bange for, at vi mister kontakten. Derfor kan jeg forestille mig, at vi på langt sigt måske er nødt til at organisere os anderledes i Fængselsforbundet. Hvordan kan Fængselsforbundet bedst styrke dig i dit faglige arbejde? Som forbundet allerede gør med kurser og information. Her i foråret blev der afholdt mini-kurser for tillidsrepræsentanter af Jannie Hallø. Hun kan jo se de steder, hvor vi halter lidt, også selvom man ikke er nyvalgt. Det var rigtig godt mere af det, tak! De store TR-kurser har overvældende meget information, så jeg vil egentlig hellere have lidt ad gangen. Så er det nemmere at overskue. Jeg har længe gået og tænkt på, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsmiljø, og da Bonnie Lundquist meldte ud, at hun ikke genopstillede, fik jeg ideen til selv at stille op. Jeg ser det som en mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan vi samarbejder i den uniformerede gruppe, og hvordan vi samarbejder med andre faggrupper i fængslet og ikke mindst hvordan vi kan forbedre vores arbejdsmiljø. Vi skal konstant reflektere over, hvad vi gør og ikke mindst hvorfor. Hvad vil du lægge vægt på i dit arbejde for medlemmerne? Lige nu skal der lægges vægt på sygdom, og hvordan det bliver håndteret, da det er en af de ting, der fylder meget hos kollegaerne. Vi skal sikre os, at en omsorgssamtale reelt opfattes af den sygemeldte som en omsorgssamtale og ikke et gok i nøden. Derudover er håndteringen og forståelsen af flerårsaftalen, og hvad den konkret kommer til at betyde for os, et stort tema. Der er rigtig meget usikkerhed, og det er vigtigt, at jeg som tillidsrepræsentant prøver at udlægge min version af teksten for at komme den usikkerhed i møde. Hvad regner du med, bliver din største udfordring som tillidsrepræsentant? Som nævnt bliver det arbejdet med sygefraværet. Vi skal hele tiden sørge for at have den enkelte medarbejders specifikke situation for øje. Desuden mener jeg, at man bør diskutere, hvordan man behandler sygemeldinger fremover, og om der skal ske yderligere forebyggende indsats. Vi vil jo alle gerne forbedre arbejdsmiljøet og derigennem nedbringe sygefraværet. Hvordan kan Fængselsforbundet bedst styrke dig i dit faglige arbejde? De kan blive ved med at give mig mulighed for faglig sparring om problemer og regler, og selvfølgelig udbyde relevante kurser. Jeg vil også rigtig gerne mødes med andre tillidsrepræsentanter fra den åbne sektor for at lære af deres problemer og løsninger. Her kan Fængselsforbundet måske også hjælpe. Navn: Philip Hollendsted Stilling: Fængselsbetjent alder: 39 år Afdeling: Statsfængslet ved Horserød Ansat i Kriminalforsorgen siden 1. juni 2008 Tillidskarriere: 2013: Valgt til afdelingsformand 22 Fængselsforbundet nr. 6 juni 2013 Fængselsforbundet nr. 6 juni

13 Første hold fra ny lederuddannelse Af Søren Gregersen Jeg kan garantere, at der bliver brug for jer alle. Sådan indledte Kriminalforsorgens direktør, Johan Reimann, sin tale til 19 nye ledere fra Kriminalforsorgens Grundlæggende Lederuddannelse (KGL). Efter et års forløb fordelt på fire moduler var de studerende nået frem til den afsluttende eksamen. Det gik heldigvis godt. Alle bestod. Og den 2. maj var der bobler i glassene i Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød. Udenfor stod solen højt over de grønne bakker. Overvagtmester Winnie Holm fra Arresthuset i Viborg var en af de 19, som modtog eksamensbevis. Hun synes, at uddannelsen både har været givende og spændende: Det har været et godt forløb med målrettede opgaver og et godt fokus. Jeg kan klart anbefale uddannelsen. Hvis ikke andet, kan man blive klog på, om man gerne vil være leder, sagde hun. Den nye uddannelse er udviklet specifikt til Kriminalforsorgens ledere og før-ledere, som ikke har gennemført KFL (den tidligere lederuddannelse i Kriminalforsorgen). Uddannelsen tager udgangspunkt i de særlige opgaver og problemer, man møder som leder i Kriminalforsorgen. Fængselsinspektør Mia Heckscher, der var til stede som censor, havde også et par ord til de nye ledere: Det har været en fornøjelse at følge jer i dag. Bevar denne entusiasme.

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 7-8 juli - aug 2012 Ringere vagtbemanding Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne Spareforslag: Fyr de syge Leder indhold Sats ikke på de nemme løsninger 05

Læs mere

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL. fængselsforbundet. nr 2 feb 2014

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL. fængselsforbundet. nr 2 feb 2014 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 2 feb 2014 VOLDEN STIGER MOD landets FÆNGSELSBETJENTE NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL Hvor vil du sætte ind? Vi spørger den nye minister Leder

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fængselsfunktionæren DANSKE FÆNGSLER ER NORDENS BILLIGSTE. med psykisk syge SMAL OVERENSKOMST. fængselsforbundet. nr 3 mar 2013

Fængselsfunktionæren DANSKE FÆNGSLER ER NORDENS BILLIGSTE. med psykisk syge SMAL OVERENSKOMST. fængselsforbundet. nr 3 mar 2013 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 3 mar 2013 DANSKE FÆNGSLER ER NORDENS BILLIGSTE Stigende problemer med psykisk syge SMAL OVERENSKOMST MED LYSPUNKTER indhold 04 10 12 18 20 23 4 Forskel på disciplinærstraf

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Fængselsfunktionæren. På vagt med 24 bandidosrockere. 220 betjente snydt for feriepenge. 1.000 kroner om ugen for at undgå vold.

Fængselsfunktionæren. På vagt med 24 bandidosrockere. 220 betjente snydt for feriepenge. 1.000 kroner om ugen for at undgå vold. Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 10 okt 2012 På vagt med 24 bandidosrockere 220 betjente snydt for feriepenge 1.000 kroner om ugen for at undgå vold indhold 4 6 10 12 16 24 3 Leder 4 Når hver

Læs mere

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE MED NÆSE FOR BANDEEXIT FLERE FANGER VÆLGER FRIVILLIG ISOLATION KRIMINALITETEN FALDER STRAFMASSEN STIGER

Fængselsfunktionæren FÆNGSELSBETJENTE MED NÆSE FOR BANDEEXIT FLERE FANGER VÆLGER FRIVILLIG ISOLATION KRIMINALITETEN FALDER STRAFMASSEN STIGER Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 5 maj 2013 FÆNGSELSBETJENTE MED NÆSE FOR BANDEEXIT FLERE FANGER VÆLGER FRIVILLIG ISOLATION KRIMINALITETEN FALDER STRAFMASSEN STIGER indhold 04 12 14 18 20 22 4

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FORORD Fængselsforbundets medlemmer arbejder på en arbejdsplads, hvor de ofte oplever etiske dilemmaer. Det kan ikke være anderledes, når Kriminalforsorgens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Fængselsfunktionæren 7/8. Fængselsforbundet Juli-August 2011

Fængselsfunktionæren 7/8. Fængselsforbundet Juli-August 2011 Fængselsfunktionæren 7/8 Fængselsforbundet Juli-August 2011 Nr. 7/8-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Et kursus hvert syvende år er ikke nok 16 Fagligheden har brug for en opgradering 17 100 millioner

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2007 Nr. 3-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny forbundsstruktur på plads 16 Hurtig kongres med enkelte panderynker 18 Én samlet lederorganisation

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

Fængselsfunktionæren. Besparelserne blev drøftet på fire møder. Nu skal fangerne klare sig selv uden betjente

Fængselsfunktionæren. Besparelserne blev drøftet på fire møder. Nu skal fangerne klare sig selv uden betjente Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 12/1 DEC 2013 jan 2014 Besparelserne blev drøftet på fire møder Nu skal fangerne klare sig selv uden betjente Kriminelle trænger ind i Statsfængslet Midtjylland

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2014-15. MANGE CELLER STÅR TOMME I øjeblikket HENRIK DAM VIL HJÆLPE. DIREKTØREN LOVER EN ÅBEN LEDERPROCEs.

Fængselsfunktionæren 2014-15. MANGE CELLER STÅR TOMME I øjeblikket HENRIK DAM VIL HJÆLPE. DIREKTØREN LOVER EN ÅBEN LEDERPROCEs. nr 12/1 DEC/jan 2014-15 MANGE CELLER STÅR TOMME I øjeblikket HENRIK DAM VIL HJÆLPE VOLDSRAMTE BETJENTE DIREKTØREN LOVER EN ÅBEN LEDERPROCEs Leder indhold Har Kriminalforsorgen genopfundet jerntæppet mellem

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Fængselsfunktionæren 11. Fængselsforbundet November 2011

Fængselsfunktionæren 11. Fængselsforbundet November 2011 Fængselsfunktionæren 11 Fængselsforbundet November 2011 Nr. 11-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Det skal være en retspolitik, der virker 15 Den nye regering arver propfyldte fængsler 16 Rigsrevision

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2009 - Januar 2010 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2010 Nr. 12/1-2009/2010

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2010 Nr. 4-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Volden mod medarbejderne stiger 16 Pludselig er ens liv lagt i deres hænder 7 Indsats mod bandetyrani 18

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Fængselsfunktionæren. Debat om fængslerne på Folkemødet i allinge. skulderklap fra fangerne I gør det godt, betjente

Fængselsfunktionæren. Debat om fængslerne på Folkemødet i allinge. skulderklap fra fangerne I gør det godt, betjente Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 7-8 juli - aug 2014 Debat om fængslerne på Folkemødet i allinge skulderklap fra fangerne I gør det godt, betjente Mænd er lige så udsatte i fængslerne som kvinder

Læs mere